ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή."

Transcript

1 1 από 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1) Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες και σε ποιες µορφές ΑΠΕ αναφέρονται (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά). Την τελευταία διετία, η ΕΗ Ανανεώσιµες, ως αποκλειστικός φορέας του οµίλου ΕΗ για δραστηριότητες ΑΠΕ, έχει θέσει ως στόχο της να δηµιουργήσει ένα ισχυρό και ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο έργων, το οποίο θα αξιοποιεί και τις τέσσερις κύριες µορφές ΑΠΕ: την αιολική, την υδροηλεκτρική, την ηλιακή και τη γεωθερµική. Τα σηµαντικότερα έργα που τέθηκαν σε λειτουργία την τελευταία διετία είναι ο ΜΥΗΣ Βορεινού, ισχύος 4,1 MW σε σύµπραξη µε την ΜΕΚ Ενεργειακή, ο ΜΥΗΣ Ελεούσας, ισχύος 6,6 MW σε σύµπραξη µε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο ΜΥΗΣ Σµοκόβου, ισχύος 10,4 MW, 100% ιδιοκτησίας ΕΗ Ανανεώσιµες και το Αιολικό Πάρκο Ξηρολίµνης III, ισχύος 3 MW και βεβαίως άλλα µικρότερα έργα. Ακόµη, έχει αρχίσει η κατασκευή του υβριδικού έργου της Ικαρίας, έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση ο διαγωνισµός για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης (50 MW) και έχει επιλεχθεί ανάδοχος για 9 Αιολικά Πάρκα, συνολικής ισχύος 35,1 MW που θα κατασκευαστούν στη νησιωτική Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Κρήτη (2 Α/Π), τη Σάµο (2 Α/Π), την Πάρο, τη Λέσβο, τη Ρόδο, τη Σίφνο και τη Λήµνο, µε τη συνολική επένδυση να ξεπερνάει τα 59 εκατ. Με τα νέα αυτά έργα η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξη της περιφέρειας, µέσα από λύσεις που προωθούν την ενεργειακή αυτονοµία των συγκεκριµένων νησιών και, παράλληλα, συµβάλλει στη δηµιουργία ενός πιο καθαρού, ασφαλούς περιβάλλοντος. 2) Θεωρείτε εφικτό το στόχο του 35% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ως το 2020; Ποιο προβλέπεται να είναι το µερίδιο αγοράς της ΕΗ Ανανεώσιµες σε αυτό το σενάριο; Ναι, ο στόχος αυτός είναι εφικτός καθώς η Ελλάδα αναπτύσσεται δυναµικά στις ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν µοχλό ανάπτυξης για τον τόπο µας. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αφού σήµερα η ελληνική αγορά ΑΠΕ είναι κατακερµατισµένη και έχει αναπτυχθεί χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 35% το 2020, θα πρέπει σύντοµα να περάσει σε φάση ωρίµανσης και να υπάρξει συνεργασία µεταξύ εταίρων και πολιτείας έτσι ώστε να απαλειφθούν οι παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξη του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν νοµοθετικές και διαδικαστικές αγκυλώσεις τις οποίες όµως η Πολιτεία γνωρίζει και δείχνει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της ώστε να φροντίσει να ξεπεραστούν καθώς αντιλαµβάνεται ότι η πράσινη ενέργεια χρειάζεται τη συνδροµή και τη στήριξή της. Η ΕΗ Ανανεώσιµες, µέσα από καινοτόµα έργα, συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας, επενδύοντας τόσο σε µικρά όσο και σε µεγάλα έργα, βοηθώντας κάθε γωνιά της Ελλάδος να επωφεληθεί από την πράσινη ενέργεια. Η ενεργειακή αυτονοµία που δίνεται στους τόπους που έως τώρα αντιµετώπιζαν προβλήµατα

2 2 από 5 ενέργειας, όπως και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών µέσω των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται είναι δύο µόνο από τα πολλά οφέλη που φέρει η ανάπτυξη των ΑΠΕ και συγκεκριµένα της ΕΗ Ανανεώσιµες. 3) Ποιο θα ήταν για εσάς το ενδεδειγµένο πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Πολιτείας και της βιοµηχανίας στον τοµέα της ανάπτυξης των ΑΠΕ; Βρισκόµαστε πάντα σε στενή και εποικοδοµητική συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τα αρµόδια υπουργεία, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους για ορθολογική ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η επιθυµητή γενικότερη κατάσταση που θέλουµε να υπάρξει είναι η εδραίωση ενός κοινού εδάφους πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν εποικοδοµητικός διάλογος και πνεύµα συνεργασίας. Επίσης να υπάρχει άµεση ανταπόκριση της Πολιτείας απέναντι σε τυχόν προβλήµατα και αιτήµατα τα οποία προκύπτουν και ζητούν λύση. 4) Πώς κρίνετε το χωροταξικό που ψηφίστηκε για τις ΑΠΕ; Θεωρείτε ότι βοηθάει ουσιαστικά την ανάπτυξη του κλάδου και την απαγκίστρωση από τα προβλήµατα που ανακύπτουν και καθυστερούν τα έργα; Η ύπαρξη και µόνον χωροταξικού πλαισίου είναι θετικό βήµα, καθώς αφαιρεί τα µη ουσιαστικά προσχήµατα για µεθοδευµένες προσφυγές στο ΣτΕ. Καταδεικνύει επίσης τη βούληση της Πολιτείας για ανάπτυξη του κλάδου. Αναµένουµε επίσης ότι το χωροταξικό πλαίσιο, καθώς διευθετεί κάποιες προϋπάρχουσες ασάφειες, θα οδηγήσει και σε επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών καθώς παρέχει σε µελετητές και αδειοδοτούσες Αρχές ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας. Πρέπει, παρόλα αυτά, να σηµειώσουµε δύο αδυναµίες του ΕΠΣΧΑΑ οι οποίες κατά την γνώµη µας µπορεί να αποτελέσουν εµπόδια στην επιθυµητή ανάπτυξη των ΑΠΕ: α. Η πρώτη αφορά τον καθορισµό ελάχιστης απόσταση µεταξύ των ανεµογεννητριών ίσης µε το τριπλάσιο της διαµέτρου του ρότορα. Εκτός του ότι η ακριβής θέση των ανεµογεννητριών εντός του Αιολικού Πάρκου είναι αντικείµενο ειδικών ενεργειακών µελετών, η ρύθµιση αυτή, ειδικά για τον Ελληνικό χώρο που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο ανάγλυφο, εµποδίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού. β. Η δεύτερη αφορά τις µεταβατικές διατάξεις που αφορούν τον ανασχεδιασµό ήδη αδειοδοτηθέντων έργων. Η επιβολή τροποποιήσεων σε έργα που βρίσκονται σε ώριµη φάση αδειοδότησης, θα προκαλέσει καθυστερήσεις που ενδεχοµένως οδηγήσουν ακόµη και σε αφαιρέσεις αδειών ενώ θα έχει ως αποτέλεσµα µειώσεις ισχύος και είναι πιθανόν να καταστήσει κάποια έργα οικονοµικά ασύµφορα. 5) Προκρίνετε ως επικρατέστερο µοντέλο το pure operator-generator δηλαδή την τελική «επικράτηση» στην αγορά των ισχυρότερων εταιρειών του κλάδου. Θα προχωρήσετε σε εξαγορές µικρότερων επιχειρήσεων; Πράγµατι αυτή είναι η τοποθέτηση της ΕΗ Ανανεώσιµες και η εταιρία είναι ανοιχτή σε εξαγορές µικρότερων επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να τονιστεί πως η κάθε περίπτωση εξετάζεται µεµονωµένα. Η αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι

3 3 από 5 κατακερµατισµένη και για να περάσει στη φάση ωρίµανσης θα πρέπει να υπάρξει συγκέντρωση επειδή µόνον οι µεγάλες εταιρίες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δυναµικά όλον τον κλάδο. Εξετάζουµε περιπτώσεις εξαγορών εφόσον πληρούν τα κατάλληλα οικονοµοτεχνικά κριτήρια και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας µας. 6) Σκοπεύετε να συνεργαστείτε µε την ελληνική βιοµηχανία παραγωγής πάνελς ή σχεδιάζετε τη δηµιουργία δικού σας κατασκευαστικού βραχίονα; Προς το παρόν η κατασκευή εξοπλισµού δεν είναι στα άµεσα σχέδια της ΕΗ Ανανεώσιµες. 7) Προτίθεστε να αγοράσετε άδειες παραγωγής από επενδυτές οι οποίοι δεν µπορούν τελικά να προβούν στην κατασκευή των έργων; Θα πρέπει να τονίσουµε πως υπάρχει µεγάλη απόσταση µεταξύ άδειας παραγωγής και άδειας εγκατάστασης, µετά την εξασφάλιση της οποίας και µόνον µπορεί κανείς να προχωρήσει στην υλοποίηση. Εµείς στη ΕΗ Ανανεώσιµες είµαστε διατεθειµένοι και έχουµε και τη δυνατότητα να προχωρήσουµε σε αγορά αδειών και θα το κάνουµε στις περιπτώσεις εκείνες όπου κρίνουµε ότι τα συγκεκριµένα έργα είναι ώριµα, έχουν υψηλές δυνατότητες υλοποίησης και θα κάνουν τη διαφορά στον χώρο τον ΑΠΕ 8) Πότε περιµένετε τη µαζική ανάπτυξη των ΑΠΕ σε τοπική κλίµακα; Θα δούµε σύντοµα φωτοβολταϊκά να ξεφυτρώνουν στις στέγες των κατοικιών; Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Έτσι η τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών στις στέγες των σπιτιών, έχει ήδη εµφανιστεί σε χώρες όπως η Γερµανία, Αµερική και Γαλλία, καθότι έχουν σχεδόν µηδενικές απαιτήσεις συντήρησης, έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, µπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανοµής και η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη. Είµαστε αισιόδοξοι και πιστεύουµε ότι και στην Ελλάδα, µε τις νέες ρυθµίσεις που προωθεί η Πολιτεία, θα υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη των αιτήσεων και των χορηγούµενων αδειών, εφόσον φυσικά αυτές οι ρυθµίσεις εξαλείψουν τα εµπόδια τα οποία έκαναν την χρήση των Φ/Β µη βιώσιµη, όπως π.χ. η επιβάρυνση κάποιου «οικιακού» παραγωγού µε το κόστος λειτουργίας µιας βιοµηχανικής επιχείρησης ή το πολεοδοµικό πλαίσιο. Ήδη, η ΕΗ Ανανεώσιµες προετοιµάζει ένα business model για την αξιοποίηση της µαζικής αυτής διείσδυσης στην αγορά της ενέργειας. Έχοντας την επιστηµονική γνώση για να οδηγήσουµε την Ελλάδα στην κατανάλωση της Πράσινης ενέργειας, οφείλουµε να εκπαιδεύσουµε τις τοπικές κοινωνίες προκειµένου να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τη µετάβαση της χώρας µας στο νέο ενεργειακό αύριο. Παράλληλα, κλιµάκια της ΡΑΕ ξεκινούν κύκλο ενηµερώσεων σε τοπικές κοινωνίες µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών και τη µετατροπή της στάσης που επικρατεί

4 4 από 5 και η οποία στην παρούσα φάση είναι αρνητική ως προς την ανάπτυξη έργων στην περιοχή τους. Όσον αφορά την εφαρµογή της Γεωθερµίας σε κατοικίες στην Ελλάδα, η τεχνολογία και τεχνογνωσία ως προς την εγκατάσταση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας, που µπορούν να προµηθεύουν θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό ήδη υπάρχουν στην χώρα µας. υστυχώς υπάρχει διαφοροποίηση του αναγκαίου µηχανισµού ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του κάθε σπιτιού, γεγονός που καθιστά τη µαζική ανάπτυξη του συγκεκριµένου κλάδου πιο δύσκολη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποδοµές για την µαζική τηλεθέρµανση ήδη υπαρχόντων οικισµών. Ίσως σε νέες κατασκευές, αυτό θα µπορούσε να προβλεφθεί σε επίπεδο πολεοδοµικού σχεδιασµού. Οι ατοµικές Ανεµογεννήτριες υπάρχουν ως τεχνολογία αλλά θεωρούµε ότι είναι δύσκολο να αναπτυχθούν λόγω των απαιτήσεων που έχουν σε έκταση εγκατάστασης. Απαιτείται εξωτερικός χώρος, π.χ. κήπος στον οποίο πρέπει να τοποθετηθούν, και τα σπίτια στη Ελλάδα δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο. Για την ελληνική πραγµατικότητα, πιστεύουµε ότι µόνο η ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών µπορεί να είναι ραγδαία και µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 9) Κάνετε λόγο για την αξιολόγηση 3 πυλώνων πριν την υλοποίηση µιας επένδυσης. Οικονοµικότητα, προστασία του περιβάλλοντος και ενεργειακή ασφάλεια. Ποια στοιχεία εξετάζετε για τον κάθε ένα από τους πυλώνες και πώς αντιµετωπίζετε περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτουν προβλήµατα ή αντικρουόµενα συµφέροντα; Καταρχάς εάν κρίνουµε πως η επένδυση δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη, απλά δεν προχωράµε στην υλοποίησή της. Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι τα έργα ΑΠΕ προστατεύουν το περιβάλλον άρα δεν τίθεται για εµάς θέµα προστασίας ή µη του περιβάλλοντος. Επίσης µια επένδυση σε πράσινες µορφές ενέργειας έχει σηµαντικά οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Σηµαντικό ρόλο παίζει σε αυτό η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και η αποφυγή εκποµπής άλλων επικίνδυνων ρύπων, που καθιστά το περιβάλλον πιο φιλικό και κατ επέκταση την καθηµερινότητα πιο υγιή και «πράσινη». Επιπλέον, για οποιαδήποτε επένδυση, πραγµατοποιούµε όλες τις απαραίτητες µελέτες και οποιαδήποτε προβλήµατα προκύψουν, κυρίως µε τοπικούς φορείς, τα επιλύουµε µέσα από ενηµέρωση και διάλογο. Η αύξηση των ηλεκτροπαραγωγών «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας θα µπορούσε να συµβάλει σηµαντικά στις περιπτώσεις όπου αµφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα δοκιµάζεται έτσι από τις ενεργειακές απώλειες που προκύπτουν από µεταφορά ενέργειας, σε µεγάλες αποστάσεις, µέσω του ηλεκτρικού δικτύου. Επιπλέον όταν γίνεται λόγος για αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας (Φ/Β), η µέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού συµπίπτει χρονικά µε τις ηµερήσιες αιχµές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες), βοηθώντας έτσι στην εξοµάλυνση των αιχµών φορτίου και στη µείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδοµένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχµών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Συµπερασµατικά οι επενδύσεις ΑΠΕ µπορούν να

5 5 από 5 συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, µε γνώµονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα της επένδυσης. ρ Αναστάσιος Γκαρής, ιευθύνων Σύµβουλος ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Από τους συναδέλφους: Ανηψητάκη Αντώνη (ΠΜ), Αρχοντάκη Γιώργο (ΜΜ), Γοργοράπτη Νίκο (ΜΜ), Ζωγραφάκη Νίκο (ΧΜ), Κουτρούλη Μπάµπη

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα