Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013"

Transcript

1 Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από Secure business

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παράλληλα µε το πρόγραµµα κατοικίας, δηµιουργήσαµε και τα προγράµµατα SecureBUSINESS (Aπλό - Πλήρες) και επιπρόσθετα προαιρετικές καλύψεις για Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, Κάλυψη Χρηµάτων, Γενική Αστική Ευθύνη, Οικονοµικές Απώλειες. Τα προγράµµατα καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες κάθε εµπορικής επιχείρησης και επιπρόσθετα έχουν ανταγωνιστικότατα ασφάλιστρα. Τα προγράµµατα απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καταστηµάτων, αποθηκών και µικρών εργαστηρίων και πιστεύουµε ότι οι πελάτες διασφαλίζουν µε τον πληρέστερο τρόπο τα περιουσιακά τους στοιχεία. Επειδή το Προβλέπειν εστί φιλοσοφείν, το µόνο που µένει είναι οι ευχές µας για Καλή Eπιτυχία! ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ CROMAR 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείµενα ασφάλισης Σελίδα 3 Προτάσεις Ασφάλισης Σελίδα 4 Τεχνικές ιευκρινίσεις ανάληψης κινδύνου Σελίδα 4 Ασφάλιση Σεισµού Σελίδα 5 Ασφάλιση Κλοπής Σελίδα 5 Ασφάλιση Πληµµύρας κλπ. Σελίδα 6 Ασφάλιση Τροµοκρατικών Ενεργειών Σελίδα 6 Τρόποι πληρωµής & Ελάχιστα ασφάλιστρα Σελίδα 6 Ακύρωση Ασφαλιστηρίου Σελίδα 6 Μη επιθυµητές δραστηριότητες προς ασφάλιση Σελίδα 7 Σηµειώσεις Σελίδα 7 Επίσης περιλαµβάνονται : Πρόγραµµα Secure Business Απλό Σελίδα 8-9 Πρόγραµµα Secure Business Πλήρες Σελίδα Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις Σελίδες 13 Οικονοµικών Απωλειών Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Κάλυψη Χρηµάτων Γενική Αστική Ευθύνη Κατηγορίες Χρήσεων Σελίδα ΠΟΛΥΠΡΟΪΟΝΤΑ Πρόγραµµα Secure Hotel Σελίδες Πρόγραµµα Secure Pharmacy Σελίδες Πρόγραµµα Secure Food Σελίδες Πρόγραµµα Secure Office Σελίδες Πρόγραµµα Secure IKTEO Σελίδες Πρόγραµµα Secure Security Company Σελίδες Υποδείγµατα όρων Secure Business Πλήρες Υποδείγµατα όρων Secure Hotel Υποδείγµατα όρων Secure Pharmacy Υποδείγµατα όρων Secure Food Υποδείγµατα όρων Secure Office Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελµατικών Κινδύνων Πρόταση Ασφάλισης Ξενοδοχείων Πρόταση Ασφάλισης Φαρµακείων Πρόταση Ασφάλισης Καταστηµάτων & Χώρων Εστίασης Πρόταση Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων 2

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απευθύνονται σε όλους τους επιχειρηµατίες εµπορικών κινδύνων, ήτοι καταστηµάτων, αποθηκευτικών χώρων και µικρών εργαστηρίων. Τα προγράµµατα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα µε τη χρήση / είδος της κάθε επιχείρησης. Ο διαχωρισµός των κατηγοριών καταστηµάτων / επιχειρήσεων αναφέρονται αλφαβητικά παρακάτω ενώ σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν αναφέρεται στις λίστες η κατηγοριοποίηση θα δίνεται από την Εταιρία. Ασφαλιζόµενα κεφάλαια: Τα προγράµµατα Secure Business αφορούν καταστήµατα και επιχειρήσεις µε συνολικά ασφαλιζόµενα κεφάλαια µέχρι Σε περιπτώσεις που η ασφαλιζόµενη αξία είναι άνω των η τιµολόγηση θα δίνεται από την Εταιρία. ΟΙΚΟ ΟΜΗ: Απαιτούµενη κατασκευή: Σκελετός από µπετόν αρµέ ή σίδηρο, τοίχοι από τούβλο ή πέτρα, οροφή από ταράτσα (µπετόν αρµέ) ή κεραµίδια ή λαµαρίνα / ελλενίτ σε σιδερένια ή ξύλινα δοκάρια. Για κατασκευές άλλου τύπου είναι απαραίτητη η συνεννόηση µε την Εταιρία. Περιλαµβάνει: Το κτίριο, βελτιώσεις / παρεµβάσεις επί του κτιρίου, ψευδοροφές, υαλοπίνακες, εγκαταστάσεις φωτισµού και κλιµατισµού, διαχωριστικά, µοκέττες κλπ. αντικείµενα που είναι αναπόσπαστα µέρη του κτιρίου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Περιλαµβάνει: Α) Τα έπιπλα και το λοιπό κινητό εξοπλισµό του κινδύνου Β) Τα µηχανήµατα ήτοι: το µηχανολογικό εξοπλισµό -απαραίτητο για τη λειτουργία του- καθώς επίσης και τα εργαλεία. Γ) Τα εµπορεύµατα ιδιοκτησίας του ασφαλισµένου, ήτοι: έτοιµα εµπορεύµατα προς πώληση, τα ηµιέτοιµα εµπορεύµατα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους, καθώς και τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας τους υπολογιζόµενα σε αξία κόστους, εξαιρουµένου του Φ.Π.Α. ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΙΑ: o o o o Οικονοµικές Απώλειες (Απώλεια Ενοικίου, Οικονοµική Ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών) Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Χρήµατα Γενική Αστική Ευθύνη Οι καλύψεις και οι όροι είναι σαφείς, ουσιαστικοί και κατανοητοί και τα ασφάλιστρα εξαιρετικά ανταγωνιστικά. 3

5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για κάθε νέα ασφάλιση είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πλήρως συµπληρωµένη Πρόταση Ασφάλισης. ε θα αναλαµβάνεται ο κίνδυνος από την Εταιρία, ούτε θα εκδίδεται Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο εάν δεν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις της Πρότασης Ασφάλισης. ιευκρινίζουµε ότι η αποστολή της πρότασης δε συνεπάγεται και αποδοχή του κινδύνου εκ µέρους της Εταιρίας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Προϋπόθεση ανάληψης του κινδύνου αποτελεί: o o o o Το καθαρό ιστορικό ζηµιών των πέντε (5) τελευταίων ετών λειτουργίας της επιχείρησης (δεν αφορά µόνο στον παρόντα ασφαλιζόµενο χώρο της επιχείρησης αλλά γενικά, όπου έχει δραστηριοποιηθεί). Να µη διεξάγονται ξυλουργικές εργασίες, εργασίες ανακαίνισης, εργασίες παραγωγής πλαστικών ή εργασίες και αποθηκεύσεις ευφλέκτων υλικών και διαδικασία θερµής οδού εντός των ασφαλιζοµένων κτιρίων ή εντός των κτιρίων που στεγάζονται τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα (χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε την Εταιρία). Επίσης να µην υπάρχει παρακαταθήκη εµπορευµάτων τρίτων χωρίς συνεννόηση µε την Εταιρία. Να είναι σε ισχύ όλες οι ΝΟΜΙΜΕΣ Α ΕΙΕΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από τις αρµόδιες Αρχές που προβλέπονται από το Νόµο για τη δραστηριότητα που ασκεί ή θα ασκεί στον ασφαλιζόµενο χώρο ο Ασφαλιζόµενος όπως ενδεικτικά τα εξής : Νόµιµη άδεια λειτουργίας της ασφαλιζόµενης επιχείρησης εν ισχύ. Βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας περί υλοποίησης της µελέτης πυρόσβεσης (εφόσον απαιτείται). Μέτρα πυροπροστασίας που ορίζει ο νόµος αναφορικά µε τη δραστηριότητα της ασφαλιζόµενης επιχείρησης, σε κατάσταση αµέσου & καλής λειτουργίας, που καλύπτουν επαρκώς όλους τους χώρους της επιχείρησης. o o Για κάθε τροποποίηση -προσωρινή ή µόνιµη- του κινδύνου, απαιτείται συνεννόηση µε την Εταιρία. Οι Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις του παρόντος προγράµµατος παρέχονται εφόσον υπάρχει καθαρό ιστορικό ζηµιών ή εάν έχει συµβεί ζηµιά, εφόσον έχουν ληφθεί τα ενδεδειγµένα µέτρα προστασίας, τα οποία έχει εγκρίνει η Εταιρία. 4

6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η κάλυψη Σεισµού παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : Η οικοδοµή να είναι κατασκευασµένη µετά το Η οικοδοµή να διαθέτει όλες τις νόµιµες άδειες οικοδόµησης από τις δηµόσιες Αρχές. Να µην έχει υποστεί ζηµιά το κτίριο από προγενέστερο σεισµό, διαφορετικά θα πρέπει να έχει γίνει ειδική συµφωνία µε την Εταιρία. Η οικοδοµή να µην είναι κτισµένη πάνω σε τεχνητά εδάφη (προσχώσεις ή επιχωµατώσεις ρεµµάτων, ποταµών κλπ). Η τοποθεσία κινδύνου να µην είναι σε ένα από τα παρακάτω νησιά: o Ζακύνθου o Κεφαλληνίας o Ιθάκης o Λευκάδας Για την κάλυψη των οποίων χρειάζεται ειδική συµφωνία µε την Εταιρία Απαλλαγή : 2% επί του συνολικού ασφαλιζοµένου κεφαλαίου για σεισµό, για κάθε ζηµία. Ετήσια ασφάλιστρα : ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Για όλα τα ενυπόθηκα ανεξαρτήτως Μικτά Ασφάλιστρα 1,27 (Καθαρά 0,96) έτους κατασκευής µετά το 1960 Από 2000 και µετά Μικτά Ασφάλιστρα 1,27 (Καθαρά 0,96) Από Μικτά Ασφάλιστρα 1,46 (Καθαρά 1,11) Από Μικτά Ασφάλιστρα 1,76 (Καθαρά 1,33) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ A) Για τις κατηγορίες Α & Β κατ ελάχιστον: Κλειδαριές ασφαλείας στις εισόδους Σιδεριές σε όλα τα ανοίγµατα B) Για την κατηγορία Γ ως Α & Β και επιπλέον: Ρολλά στις προσόψεις της επιχείρησης Γ) Για την κατηγορία ως Γ και επιπλέον: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΟΠΗΣ Σύστηµα συναγερµού ασύρµατου τύπου GSM (χωρίς εξάρτηση από τα καλώδια της σταθερής τηλεφωνίας) µε αισθητήρες σε όλα τα ανοίγµατα έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτα επαρκής κάλυψη του ασφαλιζόµενου χώρου και συνδεδεµένο µε το κέντρο λήψης σηµάτων Εταιρίας Φύλαξης καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ / ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙ Η ΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ. 5

7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ & ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλιση πληµµύρας και θραύσης σωληνώσεων είναι: o o o τα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες κλπ. που βρίσκονται σε υπόγεια ή ισόγεια να βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστών από το έδαφος. Κατά περίπτωση µπορεί να χρειαστεί το ύψος να αυξηθεί στα 20 εκατοστά. Οι ηµιυπόγειοι και υπόγειοι χώροι καλύπτονται και συνιστάται να διαθέτουν αντλία επαρκούς δυναµικότητας και σε ετοιµότητα σε περίπτωση ανάγκης, καθώς επίσης και καθαρό ιστορικό ζηµιών της ίδιας της επιχείρησης καθώς και της περιοχής. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ & ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Οι καλύψεις των τροµοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, διαταραχής της δηµόσιας τάξης κλπ. δεν παρέχονται σε καταστήµατα και γραφεία ισόγεια και 1 ου ορόφου, που βρίσκονται στην Αθήνα επί των πλατειών / περιοχών Εξαρχείων, Οµονοίας, Συντάγµατος και των οδών Σταδίου, Σόλωνος, Πατησίων, Μητροπόλεως & Πανεπιστηµίου. Ανά την Ελλάδα, σε περιοχές που βρίσκονται πανεπιστηµιακές ή πολυτεχνικές σχολές, καθώς και γειτονικές γηπέδων, πρεσβειών, γραφείων κοµµάτων, εφηµερίδων εκτός εάν υπάρχει προηγούµενη συνεννόηση µε την Εταιρία. Ο τρόπος πληρωµής µπορεί να είναι ως εξής : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ o Εφ άπαξ δηλαδή σε µία δόση για όλα τα ασφαλιστήρια ή για ασφαλιστήρια µε ασφάλιστρα κάτω των 200. o Εφ άπαξ ή δύο ισόποσες δόσεις για όλα τα ασφαλιστήρια άνω των 201. o Εφ άπαξ, δύο ή τέσσερις ισόποσες δόσεις για όλα τα ασφαλιστήρια άνω των Σηµείωση: Σε περίπτωση είσπραξης των ασφαλίστρων απευθείας από την εταιρία, θα ισχύουν τα αναφερόµενα στη σχετική εγκύκλιο και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Σηµείωση : Τα ελάχιστα ασφάλιστρα του κάθε ασφαλιστηρίου είναι 100,00.- ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καθώς και τα ανανεωτήρια τους µπορούν να ακυρωθούν µε απαραίτητη προϋπόθεση να έχει επιστραφεί το ασφαλιστήριο ή ανανεωτήριο στην εταιρία καθώς και να έχει αποσταλεί γραπτώς εντολή ακύρωσης τους υπογεγραµµένη από τον ασφαλιζόµενο ή / και το διαµεσολαβούντα. Ακυρώσεις Ασφαλιστηρίων: Από ενάρξεως, εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης. Ενδιάµεση περίοδος, από την ηµέρα παραλαβής της εντολής για ακύρωση και του ασφαλιστηρίου. Ακυρώσεις Ανανεώσεων: Από ενάρξεως, εντός του µήνα έναρξης της ανανέωσης. Ενδιάµεση περίοδος, από την ηµέρα παραλαβής της εντολής για ακύρωση και του ανανεωτηρίου. 6

8 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω µερικές από τις µη επιθυµητές δραστηριότητες, για τις οποίες είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση µε την Εταιρία: Αποθήκες χαρτικών και συναφών ειδών Καταστήµατα ή βιοτεχνίες πλαστικών ειδών Καταστήµατα Ηλεκτρονικών & Κινητής Τηλεφωνίας (όσον αφορά στον κίνδυνο κλοπής) Ξυλουργεία Τυπογραφεία 1. Κτίρια κατασκευής πριν το Καταστήµατα και εµπορικοί κίνδυνοι που έχουν βεβαρηµένο ιστορικό ζηµιών. 3. Καταστήµατα και εµπορικοί κίνδυνοι που έχουν υποστεί ζηµία η οποία δεν έχει αποκατασταθεί. Σηµείωση: Για τις παραπάνω χρήσεις ενδεχοµένως να επιθεωρείται ο κίνδυνος από την Εταιρία ή από πραγµατογνώµονα προκειµένου να γίνει αποδεκτή η ασφάλιση. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΩ ΟΥΣ - ΕΝ ΡΟΦΥΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ Στο συµβόλαιο, τα ασφάλιστρα ενδέχεται να έχουν µικρή απόκλιση από τα παραπάνω αναφερόµενα, λόγω στρογγυλοποίησης από το µηχανογραφικό σύστηµα 7

9 SecureBUSINESS ΑΠΛΟ Καλύπτει: 1. Πυρκαγιά, κεραυνό 2. Ευρεία Έκρηξη 3. Πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων που πέφτουν από αυτά 4. Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι 5% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου µε ανώτατο όριο το ποσό των κατά την περίοδο ασφάλισης 5. Όρο Πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ: o Την προσπάθεια καταστολής της ζηµιάς o Τα έξοδα φύλαξης o Και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά του από τους πραγµατογνώµονες και µε ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ετήσια ασφάλιστρα ανά ασφαλιζόµενης αξίας: Καθαρά ασφάλιστρα Ο ι κ ο δ ο µ ή Μικτά ασφάλιστρα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 0,53 0,70 0,68 0,90 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 0, 53 0,70 0,98 1,30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 0, 53 0,70 1,31 1,75 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0,68 0,90 1,80 2,40 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως (προαιρετικός κίνδυνος) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 0,72 0,95 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1,10 1,45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 1,33 1,75 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,86 2,45 Απαλλαγές: Κ ί ν δ υ ν ο ς Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως Α π α λ λ α γ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α & Β 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 750,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 1.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 2.000,00 8

10 SecureBUSINESS ΑΠΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ο ι κ ο δ ο µ ή Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα 0,34 0,45 0,68 0,90 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως (προαιρετικός κίνδυνος) µέτρα προστασίας ως Κατηγορίες Α & Β 0,68 0,90 Απαλλαγές: Κ ί ν δ υ ν ο ς Α π α λ λ α γ ή Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 300,00 9

11 SecureBUSINESS ΠΛΗΡΕΣ Καλύπτει: 1. Πυρκαγιά, κεραυνό 2. Ευρεία Έκρηξη 3. Πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων που πέφτουν από αυτά 4. Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων µέχρι 5% των ασφαλιζοµένων αξιών µε ανώτατο όριο το ποσό των κατά την περίοδο ασφάλισης 5. Όρο Πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου 6. Καπνό 7. Πυρκαγιά από δάσος 8. Πρόσκρουση οχηµάτων τρίτων 9. Βραχυκύκλωµα µε εστία πυρός µέχρι 5.000, κατά την περίοδο ασφάλισης 10. Βραχυκύκλωµα χωρίς εστία πυρός µέχρι 5.000, κατά την περίοδο ασφάλισης (προαιρετικά µε επιπλέον χρέωση) 11. Κλοπή διαρρήξεως (προαιρετικός κίνδυνος) 12. Ζηµιές κτιρίου από απόπειρα κλοπής µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης 13. Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεοµηνίες (χιόνι, χαλάζι, παγετός) 14. Θραύση / υπερχείλιση-διαρροή σωληνώσεων / εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, πυρόσβεσης 15. Στάσεις,απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες 16. Κακόβουλες βλάβες τρίτων 17. Τροµοκρατικές ενέργειες 18. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (εξαιρούνται οι νόµιµοι χρήστες) από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι 20% του συνολικού ασφαλιζοµένου κεφαλαίου και µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης 19. Αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και δηµοσίων αρχών για αποκατάσταση ζηµιών από καλυπτόµενο κίνδυνο µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης (µόνο εφ όσον ασφαλίζεται το κτίριο ή κτιριακές βελτιώσεις που απαιτείται πολεοδοµική άδεια) 20. Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης 21. Θραύση επιγραφών συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης 22. Πτώση δέντρων, κλαδιών, κεραιών, καλωδίων, στύλων µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης 23. Έξοδα µεταστέγασης, παραµονής, καθώς και ζηµιές κατά τη µεταφορά και παραµονή των ασφαλιζοµένων αντικειµένων από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ: o Την προσπάθεια καταστολής της ζηµιάς o Τα έξοδα φύλαξης o Τα έξοδα άντλησης των υδάτων o Και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά του από τους πραγµατογνώµονες και µε ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

12 SecureBUSINESS ΠΛΗΡΕΣ Ετήσια ασφάλιστρα ανά ασφαλιζόµενης αξίας: Ο ι κ ο δ ο µ ή Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 0,94 1,25 1,28 1,70 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 0,94 1,25 1,65 2,20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 0,94 1,25 2,03 2,70 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,09 1,45 2,93 3,90 Βραχυκύκλωµα χωρίς εστία πυρός (προαιρετικός κίνδυνος) Καθαρά ασφάλιστρα 75,08 Μικτά ασφάλιστρα 100,00 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως (προαιρετικός κίνδυνος) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 0,72 0,95 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1,10 1,45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 1,33 1,75 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,86 2,45 Απαλλαγές: Κ ί ν δ υ ν ο ς Α π α λ λ α γ ή Βραχυκύκλωµα (µε & χωρίς εστία πυρός) 300,00 Νερά εν γένει Νερά για υπόγειους χώρους Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 750,00 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 1.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α & Β 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 750,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 1.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 2.000,00 Θραύση κρυστάλλων 300,00 Θραύση επιγραφών 150,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Οικονοµική ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών 3 πρώτες εργάσιµες ηµέρες Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Υλικές ζηµίες 150,00 Γενική Αστική Ευθύνη Υλικές ζηµίες 150,00 11

13 SecureBUSINESS ΠΛΗΡΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ο ι κ ο δ ο µ ή Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Καθαρά ασφάλιστρα Μικτά ασφάλιστρα 0,64 0,85 0,94 1,25 Βραχυκύκλωµα χωρίς εστία πυρός (προαιρετικός κίνδυνος) Καθαρά ασφάλιστρα 75,08 Μικτά ασφάλιστρα 100,00 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως (προαιρετικός κίνδυνος) µέτρα προστασίας ως Κατηγορίες Α & Β 0,68 0,90 Απαλλαγές: Κ ί ν δ υ ν ο ς Α π α λ λ α γ ή Βραχυκύκλωµα (µε & χωρίς εστία πυρός) 150,00 Νερά εν γένει Νερά για υπόγειους χώρους 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 300,00 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 600,00 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 300,00 Θραύση κρυστάλλων 150,00 Θραύση επιγραφών 150,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Οικονοµική ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών 3 πρώτες εργάσιµες ηµέρες Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Υλικές ζηµίες 150,00 Γενική Αστική Ευθύνη Υλικές ζηµίες 150,00 12

14 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ o Απώλεια Ενοικίου λόγω επέλευσης καλυπτοµένου κινδύνου Ως τιµολόγηση οικοδοµής µε ασφαλιζόµενο κεφάλαιο το επισήµως ετήσιο εισπραττόµενο ενοίκιο o Οικονοµική Ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι µηνιαίως µε maximum κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου (βάσει επισήµων αποδεικτικών στοιχείων) µε δυνατότητα διπλασιασµού και αντίστοιχη επιβάρυνση στα ετήσια ασφάλιστρα Καθαρά Ασφάλιστρα : 67,57 Μικτά Ασφάλιστρα: 90,00 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αφορά σε συσκευές µε έτος αγοράς µικρότερο της 5ετίας µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η αποζηµίωση αφορά σε αντίστοιχα αντικείµενα αξίας, µάρκας και ίδιας δυναµικότητας, µεγέθους ή προέλευσης. Απαραίτητα για τις καλύψεις των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε αντικειµένου (µοντέλο, Serial Number, ίντσες, ισχύς, µάρκα), καθώς και η ηµεροµηνία αγοράς του. Της παρούσης κάλυψης εξαιρούνται τα κινητά τηλέφωνα. o Ανώτατο όριο ευθύνης µέχρι µε δυνατότητα διπλασιασµού και αντίστοιχη επιβάρυνση στα ετήσια ασφάλιστρα Καθαρά Ασφάλιστρα: 75,08 Μικτά Ασφάλιστρα: 100,00 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ o Ληστεία / ιάρρηξη Χρηµατοκιβωτίου µέχρι o Ληστεία Ταµειακής Μηχανής µέχρι Καθαρά Ασφάλιστρα: 37,88 Μικτά Ασφάλιστρα: 50,00 Μη Επιθυµητοί Κίνδυνοι: Πρατήρια Υγρών Καυσίµων Ψιλικά / Περίπτερα Πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ / Στοιχηµάτων Καταστήµατα Τροφίµων - Παντοπωλεία - Mini Market ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ o Σωµατικές Βλάβες µέχρι o Υλικές Ζηµίες µέχρι µε δυνατότητα διπλασιασµού και αντίστοιχη επιβάρυνση στα ετήσια ασφάλιστρα Καθαρά Ασφάλιστρα : 22,73 Μικτά Ασφάλιστρα : 30,00 13

15 ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Secure Business Κλοπής ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β Α ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Β Γ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Α ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ / SPA Α Α ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α Α ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙ Η ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ Α Γ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙ Η ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ Γ Γ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (*) Α Β ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙ Η Β Γ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Α Α ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Γ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ (*) Β Β ΑΡΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ (*) Γ Β ΑΣΗΜΙΚΩΝ / ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ Β ΑΤΕΛΙΕ ΜΟ ΑΣ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AIR-CONDITIONS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γ Γ ΑΥΤ/ΩΝ & ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΑ Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Β Β ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Β Κατόπιν συνεννόησης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΕΥ ΒΑΦΕΙΟΥ Γ Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΟΥ ΕΙ Η (ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΗΡΟΥ ΕΩΣ 150 Κ) Β ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ Γ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ & ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β Β ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (*) A B ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Β Β ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Α Α ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ Κατόπιν συνεννόησης ΓΡΑΦΕΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (****) Ευεργετική Τιµολόγηση ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙ Η, ΣΧΕ ΙΑΣΕΩΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙ Η Β Β ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Α Α ΓΥΨΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α Α DVD / VIDEO CLUB Β Γ ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ Κατόπιν συνεννόησης ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ H (ΠΛΗΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ) ΚΑΙ ΕΙ Η ΤΑΞΙ ΙΟΥ Β Γ Ι ΑΚΤΗΡΙΑ Α Α ΙΣΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ Β Γ ΩΡΩΝ ΕΙ Η (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) Β Γ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (CATERING) Γ Β ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) Α Β ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) Γ Β ΕΚ ΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ Γ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Κατόπιν συνεννόησης ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Β Κατόπιν συνεννόησης ΕΝ ΥΜΑΤΑ ( ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ & ΕΡΜΑΤΙΝΑ) Β ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ / ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ Β Α ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ & ΜΠΑΜΠΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Γ Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Β Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Γ Γ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΓΚΑΛΕΡΙ) Α Κατόπιν συνεννόησης ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Κατόπιν συνεννόησης ΕΣΩΡΡΟΥΧΑ Β Γ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (*) Γ Β ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗ (*) Β Β ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (*) Γ Β ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) Β Κατόπιν συνεννόησης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Γ 14

16 ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Secure Business Κλοπής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β Κατόπιν συνεννόησης ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ / ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Γ ΘΕΑΤΡΑ Γ Β ΙΑΤΡΕΙΑ (****) Ευεργετική Τιµολόγηση INTERNET ΚΑΦΕ Γ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ (*) Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ Γ Β ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ / ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ / ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΕΙ Η Γ ΚΑΡΠΩΝ ΞΗΡΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (*) Β Β ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ (*) Β Β ΚΑΦΕΝΕΙΑ / ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ / ΚΑΦΕ ΤΥΠΟΥ TAKE AWAY (*) Β Β ΚΗ ΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ (****) Α Α ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η (ΟΧΙ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) Β Γ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Α ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ Β Κατόπιν συνεννόησης ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α Α ΑΝΤΕΛΩΝ, ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΚΛΩΣΤΩΝ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Β ΚΟΡΝΙΖΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β Γ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ) Β Γ ΚΟΥΡΕΙΑ / ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Α Α ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ (*) Α Α ΚΡΕΠΕΡΙ (*) Α Α ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙ Η ΜΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙ Α 5 ΚΙΛΑ Γ Γ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ (ΟΧΙ ΧΡΥΣΑ) Β Γ ΛΕΥΚΑ ΕΙ Η / ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ / ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Β Γ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Γ Β ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Γ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (****) Ευεργετική Τιµολόγηση ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( ΜΕΤΑ ή ΑΝΕΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) Β Γ ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΠΑΜΠ ΚΛΠ. εν καλύπτεται εν καλύπτεται ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (*) Γ Β ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ (*) Γ Β ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ (**) Α Α ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ εν καλύπτεται εν καλύπτεται Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ (****) Ευεργετική Τιµολόγηση Ο ΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β Α ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Γ Γ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ Α Α ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ (*) Γ Β ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (ΚΑΒΕΣ) Γ ΟΠΤΙΚΑ ΕΙ Η Β ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ (*) Α Α ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ ΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ Β Β ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ή ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γ ΟΥΖΕΡΙ (*) Γ Β ΠΑΓΩΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (*) Γ Β ΠΑΙ ΙΚΑ ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗ Β Γ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α Α ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ Α Α ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Γ Γ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ Κατόπιν συνεννόησης ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ (*) Γ Β ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Β Γ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β ΠΟ ΗΛΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Γ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΛΑΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΛΤΙΑ) Α Β ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ Γ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Α Β ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Κατόπιν συνεννόσης ΡΑΦΕΙΑ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ) Β Β ΡΑΠΤΩΝ ΥΛΙΚΑ (ΚΛΩΣΤΕΣ, ΝΗΜΑΤΑ ) Β Β ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ( ΠΛΗΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ) Α Β ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΕΙΑ Β Β ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ ΙΚΑ (*) Γ Β 15

17 ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Secure Business Κλοπής ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗ Γ Β ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΠ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β Γ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙ Η Γ Β ΤΑΒΕΡΝΕΣ (*) Γ Β ΤΑΠΗΤΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (SUPER MARKET) Γ Γ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Γ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (*) Β Α ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ / ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΕΙ Η Β Β ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙ Η & Υ ΡΑΥΛΙΚΑ Α Β ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Γ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Γ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (***) Β FAST FOODS (*) Γ Β ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ (****) Ευεργετική Τιµολόγηση ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Γ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ Β Κατόπιν συνεννόησης ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Β ΧΟΡΟ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΑ Α Α ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Γ ΨΙΛΙΚΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ) - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Συνεννόηση µε την Εταιρία για ποσότητα τσιγάρων / τηλεκαρτών / εισιτηρίων Γ Ω ΕΙΑ Α Α (*) ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΪΟΝ SECURE FOOD (**) ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΪΟΝ SECURE HOTEL (***) ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΪΟΝ SECURE PHARMACY (****) ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΪΟΝ SECURE OFFICE 16

18 17

19 SecureHOTEL ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΠΑΝΣΙΟΝ ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Απευθύνεται σε: Ξενώνες, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες µε συνολικά ασφαλιζόµενα κεφάλαια µέχρι , η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Περιοχές που αναλαµβάνουµε: Όσες δεν εντάσσονται στη βαρύτερη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας (Νήσοι Ιονίου & γνωστά κέντρα έντονης σεισµογένειας) για τα οποία θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση µε την Εταιρία. SecureHOTEL ΑΠΛΟ Καλύπτει: Α. Ασφάλιση Περιουσίας Πυρκαγιά, κεραυνό Ευρεία Έκρηξη Πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων που πέφτουν από αυτά Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων µέχρι 5% των ασφαλιζοµένων αξιών µε ανώτατο όριο το ποσό των κατά την περίοδο ασφάλισης Καπνό Πυρκαγιά από δάσος Πρόσκρουση οχηµάτων τρίτων Βραχυκύκλωµα µε εστία πυρός µέχρι 5.000, κατά την περίοδο ασφάλισης Κλοπή διαρρήξεως Ζηµιές κτιρίου από απόπειρα κλοπής µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεοµηνίες (χιόνι, χαλάζι, παγετός) Θραύση / υπερχείλιση-διαρροή σωληνώσεων / εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, πυρόσβεσης και αποχέτευσης για κατασκευές οικοδοµών µέχρι 20 ετών ή µε αντικατασταθείσες σωληνώσεις Στάσεις,απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες Κακόβουλες βλάβες τρίτων Τροµοκρατικές ενέργειες Αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και δηµοσίων αρχών για αποκατάσταση ζηµιών από καλυπτόµενο κίνδυνο µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης (µόνο εφ όσον ασφαλίζεται το κτίριο ή κτιριακές βελτιώσεις που απαιτείται πολεοδοµική άδεια) Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Θραύση επιγραφών συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Πτώση δέντρων, κλαδιών, κεραιών, καλωδίων, στύλων µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Έξοδα µεταστέγασης, παραµονής, καθώς και ζηµιές κατά τη µεταφορά και παραµονή των ασφαλιζοµένων αντικειµένων από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισµού µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης, για αγορές νεότερες των τριών ετών, εξαιρουµένων ρητά των laptops. Οικονοµική Ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι µηνιαίως µε µέγιστο κατά τη διάρκεια ασφάλισης. Όρο Πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Σεισµό, πυρκαγιά εκ σεισµού &/ή κλονισµό (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 18

20 ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ: o Την προσπάθεια καταστολής της ζηµιάς o Τα έξοδα φύλαξης o Τα έξοδα άντλησης των υδάτων o Και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά του από τους πραγµατογνώµονες και µε ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. Απαλλαγές: Κ ί ν δ υ ν ο ς Α π α λ λ α γ ή Βραχυκύκλωµα 300,00 Νερά εν γένει Νερά για υπόγειους χώρους 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 750,00 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 1.500,00 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο 750,00 Θραύση κρυστάλλων 300,00 Θραύση επιγραφών 150,00 Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Υλικές ζηµίες 200,00 Οικονοµική ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών 3 πρώτες εργάσιµες ηµέρες Σεισµός 2% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Β. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων & Εργοδοτικής Ευθύνης Γενική Αστική Ευθύνη Σωµατικές βλάβες (κατ άτοµο) Σωµατικές βλάβες (οµαδικό ατύχηµα) Εργοδοτική Ευθύνη ιευκρίνιση Γεωγραφικά Όρια ωσιδικία Βάση Ασφάλισης Επεκτάσεις Υλικές ζηµίες (κατά περιστατικό) Σωµατικές βλάβες και Υλικές ζηµίες (κατά περιστατικό) και συνολικά κατ έτος Σωµατικές βλάβες (κατ άτοµο) Σωµατικές βλάβες (οµαδικό ατύχηµα) και ανώτατο κατ έτος Τα παραπάνω όρια Εργοδοτικής Ευθύνης περιλαµβάνονται στα όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης και δεν τα προσαυξάνουν. Εντός Ελληνικής επικράτειας Ελληνική / Ελληνικά ικαστήρια Claims made (δηλ. ζηµιές που θα συµβούν και θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου) Αστική Ευθύνη για Σωµατικές Βλάβες/Θάνατο και/ή Υλικές Ζηµίες τρίτων, οι οποίες µπορεί να προκληθούν : - από καλυπτοµένους κινδύνους πλην κινδύνων ανωτέρας βίας (Σεισµό, Θεοµηνίες, Τροµοκρατικές / Κακόβουλες) - από τη χρήση ανελκυστήρων από τις εγκαταστάσεις του ασφαλιζόµενου - από τη λειτουργία & πτώση των φωτεινών επιγραφών Απαλλαγές: Γενική Αστική Ευθύνη: 300 ανά απαίτηση Εργοδοτική Αστική Ευθύνη: Καµµία Ολικός Συντελεστής Ασφαλίστρου για όλες τις παραπάνω καλύψεις (Περιουσία, Αστική Ευθύνη): Ασφαλιζόµενα Κεφάλαια Χωρίς κάλυψη Σεισµού Με κάλυψη Σεισµού - µέχρι ,35 1,75 - από έως ,15 1,65 Ελάχιστα Ολικά Ασφάλιστρα

21 SecureHOTEL PLUS Καλύπτει: Α. Ασφάλιση Περιουσίας Πυρκαγιά, κεραυνό Ευρεία Έκρηξη Πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων που πέφτουν από αυτά Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων µέχρι 5% των ασφαλιζοµένων αξιών µε ανώτατο όριο το ποσό των κατά την περίοδο ασφάλισης Καπνό Πυρκαγιά από δάσος Πρόσκρουση οχηµάτων τρίτων Βραχυκύκλωµα µε εστία πυρός µέχρι 5.000, κατά την περίοδο ασφάλισης Κλοπή διαρρήξεως Ζηµιές κτιρίου από απόπειρα κλοπής µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεοµηνίες (χιόνι, χαλάζι, παγετός) Θραύση / υπερχείλιση-διαρροή σωληνώσεων / εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, πυρόσβεσης και αποχέτευσης για κατασκευές οικοδοµών µέχρι 20 ετών ή µε αντικατασταθείσες σωληνώσεις Στάσεις,απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες Κακόβουλες βλάβες τρίτων Τροµοκρατικές ενέργειες Αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και δηµοσίων αρχών για αποκατάσταση ζηµιών από καλυπτόµενο κίνδυνο µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης (µόνο εφ όσον ασφαλίζεται το κτίριο ή κτιριακές βελτιώσεις που απαιτείται πολεοδοµική άδεια) Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Θραύση επιγραφών συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Πτώση δέντρων, κλαδιών, κεραιών, καλωδίων, στύλων µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Έξοδα µεταστέγασης, παραµονής, καθώς και ζηµιές κατά τη µεταφορά και παραµονή των ασφαλιζοµένων αντικειµένων από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισµού µέχρι κατά την περίοδο ασφάλισης, για αγορές νεότερες των τριών ετών, εξαιρουµένων ρητά των laptops. Οικονοµική Ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών από καλυπτοµένους κινδύνους µέχρι µηνιαίως µε µέγιστο κατά τη διάρκεια ασφάλισης. Όρο Πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Σεισµό, πυρκαγιά εκ σεισµού &/ή κλονισµό (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ: o Την προσπάθεια καταστολής της ζηµιάς o Τα έξοδα φύλαξης o Τα έξοδα άντλησης των υδάτων o Και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά του από τους πραγµατογνώµονες και µε ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. 20

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Οδηγός Ασφάλισης Secure Fit & Beauty Αντικείμενα Ασφάλισης Αισθητικής Ινστιτούτα Γυμναστήρια Καταστήματα πώλησης Επαγγελματικών Ειδών Κομμωτηρίου & Καλλυντικών Κέντρα αρωματοθεραπείας, βοτανοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη Πυρκαγιά από δάσος Ζημιές από καπνό Πτώση αεροσκαφών Πρόσκρουση οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio 01.1 Emporio Basic...04 01.2 Emporio Standard...05

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο. Επάγγελµα.... ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη Τ.Κ.. Α.Φ.Μ...Ο.Υ. Τηλ.. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 27/2/2015 Αριθμός:425 ΘΕΜΑ: 1.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ EXPERT OFFICE 2.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΞΕΝΩΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Λεωφόροs Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σµύρνη Τnλ. 210 9303690, Fax 210 9303689 26 ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, 546 28, Θεσσαλονίκη Tnλ. 2310 506340, Fax 2310 506220 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης

Προγράμματα Ασφάλισης 2 Προγράμματα Ασφάλισης ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων από τη χρήση και λειτουργία γραφείων, super market, εμπορικών καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»

Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Στο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών προβλέπεται η κάλυψη των εξής ζημιών των ασφαλιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ASSURELLAS Μεσίτες Ασφαλειών Τηλ.: 2314 31 33 94 Φαξ: 2314 31 33 95 Email: info@assurellas.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η πρόταση Ασφάλισης που έχετε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων www.interamerican.gr Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων Πληρότητα στην εξασφάλιση Οικονομικά ασφάλιστρα και ελκυστικοί όροι Το πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ INTERAMERICAN έχει ιδιαίτερα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων. Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων. Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Γραφείων & Ιατρείων Office...04 Electro Safe...06 Κάλυψη Σεισμού για Γραφεία &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου Ονοματεπώνυμο Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης Α.Φ.Μ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας Ασφαλιζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ιαγωνισµού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιµελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα, Τιµολόγιο & ιαδικασίες Κλάδου Αστικής & Επαγγελµατικής Ευθύνης International Life ΑΕΓΑ

Προϊόντα, Τιµολόγιο & ιαδικασίες Κλάδου Αστικής & Επαγγελµατικής Ευθύνης International Life ΑΕΓΑ Προϊόντα, Τιµολόγιο & ιαδικασίες Κλάδου Αστικής & Επαγγελµατικής Ευθύνης International Life ΑΕΓΑ Ισχύουν από 04/05/2010 και µπορεί ν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση Προγράµµατα & Τιµολόγια Αστικής & Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Προγράμματα Αστικής Ευθύνης PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Καρύστου 5, 11523 Αθήνα Τηλ. 210 69 96 690 Fax: 210 69 96 682 E-mail: property@personal-insurance.gr Site: www.personal-insurance.gr ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» Μοσχάτο 28-07-2014 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚA: Άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.:

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.: ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το παρόν αποτελεί αίτηση ασφάλισης, η οποία στηρίζεται στα κατά δήλωσή σας στοιχεία. Η ισχύς της ασφάλισης ξεκινάει με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και την καταβολή της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE BROKERS LTD.

INSURANCE BROKERS LTD. Προς τους Αξιότιμους συνεργάτες μας Μάιος 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 17-015 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Παρόλο που όπως γνωρίζετε τα πακέτα των ενυποθήκων της Εταιρίας μας είναι από τα πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας Περιεχόμενα 1. Η ασφάλιση κατοικίας 2 1.1. Γιατί είναι σημαντική 2 1.2. Στοιχεία και αριθμοί 2 1.3. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΧΑ 3 1.4. Σε ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων Η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση της ασφάλισής σας και µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε σωστά τον κίνδυνο που µας προτείνετε να ασφαλίσουµε. Παρακαλούµε απαντήσετε µε προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1134 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Πρότασης ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Σηµειώστε Χ στο ανάλογο τετράγωνο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 60.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 60. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 60.000,00 ΕΥΡΩ Άρθρο 1 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & Ο ΗΓΟΙ Σελ. 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σελ. 3 SUPERPLAN Σελ. 4-5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 6 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου ΤΗΛΕΦΩΝΑ KINHTO website Επιµελητήριο 2) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 2 Κατηγορίες Μονάδων 2 Διαχείριση προγράμματος. 3 Πρόγραμμα 1 Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2017 μέχρι 31/3/2018 και β)

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα