Ερευνώντας την πολιτικοποιημένη νεολαία στην Ελλάδα τη δεκαετία του `70: μεθοδολογικές αναζητήσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνώντας την πολιτικοποιημένη νεολαία στην Ελλάδα τη δεκαετία του `70: μεθοδολογικές αναζητήσεις."

Transcript

1 Ερευνώντας την πολιτικοποιημένη νεολαία στην Ελλάδα τη δεκαετία του `70: μεθοδολογικές αναζητήσεις. Νικόλαος Παπαδογιάννης, Humboldt Universität zu Berlin. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση εξετάζει την νεανική πολιτικοποίηση στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του `70, σε σχέση με τρεις έννοιες που κυριαρχούν στις ιστορικές προσεγγίσεις για τη νεολαία στην Ευρώπη: τον «νεανικό πολιτισμό» (youth culture), τον «πολιτισμικό εξαμερικανισμό» και τη «νεότητα» ως μεταφορά για την κοινωνική αλλαγή. Θα εστιάσω στους πολιτικούς φορείς των αριστερών νέων, δεδομένου ότι οι δεξιές νεολαιίστικες οργανώσεις, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του `80 δεν ήταν μαζικές. Επιλέγω να μεταφράσω τον όρο youth culture ως «νεανικό πολιτισμό» και όχι ως «κουλτούρα», καθώς ο δεύτερος όρος είναι ιδιαίτερα φορτισμένος και κατά κανόνα χρησιμοποιείται, για να διακρίνει ένα σύνολο αξιών και πρακτικών ως ανώτερο από άλλα με τα οποία ρητά ή νοητά έρχεται σε σύγκριση. 1 Πιστεύω ότι αυτή η μετάφραση αποδίδει καλύτερα και τη χρήση του όρου youth culture στα αγγλικά. Συγκεκριμένα, σε μια σειρά από ιστορικές, αλλά και κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, ο «νεανικός πολιτισμός» χρησιμοποιείται ως μια κατηγορία η οποία παρουσιάστηκε σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο και διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά: τις πρακτικές ψυχαγωγίας και το στυλ, ιδίως στην ενδυμασία. Κατά κανόνα, η εμφάνιση του «νεανικού πολιτισμού» θεωρείται ότι συνδέεται με συγκεκριμένους υλικούς όρους, δηλαδή την καθιέρωση των νέων ως μιας κοινωνικής κατηγορίας με μεγάλη αγοραστική δύναμη, στην οποία απευθυνόταν μια ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία, ιδίως στο πεδίο της μόδας, που παρήγαγε τα προϊόντα-σύμβολα διαφοροποίησης των νέων. Ως προς την εμφάνιση του «νεανικού πολιτισμού», τουλάχιστο για τις χώρες της Ευρώπης, δεν υπάρχει ομοφωνία: τοποθετείται από τον Μεσοπόλεμο μέχρι 1 Για μια πολύ διαφωτιστική ανάλυση της μετάφρασης του όρου culture ως «πολιτισμού», βλ. Αβδελά, Ε., Ψαρρά, Α., «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονές διαδρομές της ιστορίας των γυναικών», στο: Αβδελά, Ε., Ψαρρά, Α. (επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και Φύλο στην Ιστορική Αφήγηση, Αθήνα 1997, σελ

2 τα τέλη της δεκαετίας του `50. Ενδεικτικά, ο βρετανός κοινωνιολόγος David Fowler προσδιορίζει την εμφάνιση της κατηγορίας των teenager στη Βρετανία στο Μεσοπόλεμο. 2 Αντίθετα, οι γερμανοί ιστορικοί Detlef Siegfried και Axel Schildt επιχειρηματολογούν ότι ο «νεανικός πολιτισμός» εμφανίστηκε σε μαζική κλίμακα από τα τέλη της δεκαετίας του `50, αν και προσθέτουν πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη: προηγήθηκε σε χώρες της Σκανδιναβίας και της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Δυτική Γερμανία και η Γαλλία. Αντίθετα, παρουσίασε μια σχετική καθυστέρηση σε χώρες, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, λόγω της δυσμενέστερης οικονομικής κατάστασης και, κατά συνέπεια, των αγοραστικών δυνατοτήτων και των νέων σε αυτές τις χώρες, καθώς και του ανασχετικού ρόλου που διαδραμάτισαν το ισχυρό θρησκευτικό αίσθημα και οι οικογενειακοί δεσμοί στην ανάπτυξη ενός διακριτού «νεανικού πολιτισμού». Βέβαια, υποστηρίζουν ότι ως τα τέλη της δεκαετίας του `70 ο «νεανικός πολιτισμός» είχε εμφανιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. 3 Στον τόμο που οι συγκεκριμένοι ιστορικοί επιμελήθηκαν, παρουσιάζεται και μια άλλη πτυχή ως προς την περιοδολόγηση του «νεανικού πολιτισμού: ο Γερμανός ανθρωπολόγος Peter Wicke επιχειρηματολογεί ότι στη δεκαετία του `60 υπήρχε ένας «παγκόσμιος νεανικός πολιτισμός» με κοινά σύμβολα και πρακτικές, ο οποίος πολυδιασπάται από τη δεκαετία του `70. 4 Θεωρεί τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως αντανάκλαση της αναδιαμόρφωσης της ψυχαγωγικής βιομηχανίας που απευθυνόταν στη νεολαία, η οποία στα συγκεκριμένα χρόνια έγινε πιο ευέλικτη και παρήγαγε προϊόντα-σύμβολα για ένα πλήθος νεανικών στυλ. Μια ανάλογη διαπίστωση κάνει και ο Ιταλός 2 Fowler, D., The First Teenagers: The Lifestyle of Young Wage-Earners in Interwar Britain, London Schildt, A. and Siegfried, D. (eds.), Between Marx and Coca Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, , New York Wicke, P., Music, Dissidence, Revolution, and Commerce: Youth Culture Between Mainstream and Subculture, in: Schildt, A. and Siegfried, D. (eds.), Between Marx and Coca- Cola: Youth Culture in Changing European Societies, , New York and Oxford: Berghahn Books, 2007, pp

3 ιστορικός Paolo Capuzzo για την περίπτωση της Ευρώπης, αν και τοποθετεί την πολυδιάσπαση αυτή στις δεκαετίες του 80 και του Η έννοια του «νεανικού πολιτισμού» έχει δεχθεί κριτική σε διάφορα επίπεδα. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί αυτή των Stuart Hall, John Clarke, Tony Jefferson και Brian Roberts στο πλαίσιο της σχολής των βρετανικών Cultural Studies. Οι προαναφερθέντες απορρίπτουν τον όρο, θεωρώντας ότι συσκοτίζει τις ταξικές διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στους νέους. Αντίθετα, εισηγήθηκαν τον όρο youth subcultures («νεανικοί υποπολιτισμοί»), τις οποίες εξετάζουν με βάση δυο παραμέτρους: αφενός μεν ως υποσύνολο ενός «ταξικού πολιτισμού» και αφετέρου δε σε σχέση με τον «ηγεμονικό πολιτισμό», έννοια που χρησιμοποιούν στηριζόμενοι στις μαρξιστικές προσεγγίσεις του Antonio Gramsci. 6 Αντίστοιχα, οι Siegfried και Schildt υπογραμμίζουν ότι η χρήση του όρου «νεανικός πολιτισμός» έχει νόημα, μόνο αν πληρούνται δυο προϋποθέσεις: καταρχάς, να τονίζεται η ετερογένεια του, που συνδέεται με διαφοροποιήσεις σε σχέση με παραμέτρους, όπως η τάξη και το φύλο. Επιπλέον, θα πρέπει να σκιαγραφείται η σχέση των μετεχόντων στο «νεανικό πολιτισμό» με άλλες πολιτισμικές ομάδες, με τις οποίες συνδέεται με θεσμούς, όπως οι εκπαιδευτικοί. 7 Στη δική μου ερευνητική εμπειρία για τους πολιτικοποιημένους νέους στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, συνάντησα μια επιπλέον δυσκολία, η οποία με καθιστά επιφυλακτικό ως προς τη χρήση του όρου, τουλάχιστο για τα υποκείμενα που εξέτασα. Η εμφάνιση της νεανικής παρέας, που περιλαμβάνει άτομα διαφορετικού φύλου, παρατηρείται ήδη από τη δεκαετία του `60 στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την Ανδρομάχη Χατζηγιάννη και τη Μαρίνα Πετρονώτη, εν γένει μορφές 5 Capuzzo, P., Youth Cultures and Consumption in Contemporary Europe, in Contemporary European History, vol. 10, March 2001, pp Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., Roberts, B., Subcultures, cultures and class in Hall, S., Jefferson, T. (eds.), Resistance through Rituals. Youth Sub-cultures in Post-War Britain, London Schildt, A. and Siegfried, D. (eds.), Between Marx and Coca Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, , New York

4 κοινωνικότητας πέραν του στενού κύκλου της οικογένειας κερδίζουν έδαφος στα μεγάλα αστικά κέντρα. 8 Η διαδικασία αυτή, με βάση μια σειρά από ανθρωπολογικές έρευνες, επεκτάθηκε και στην περιφέρεια, ιδίως από τη δεκαετία του `80. 9 Επιπλέον, από τη δεκαετία του `60 και, ιδίως, από τις αρχές της δεκαετίας του `70 παρουσιάζονται και παρέες που περιλαμβάνουν πολιτικοποιημένους νέους διαφορετικού φύλου. Όμως, προκύπτει το ερώτημα εάν και κατά πόσο η εμφάνιση της νεανικής παρέας που αποτελείται από αγόρια και κορίτσια συνδέεται κατ ανάγκη με πρακτικές ψυχαγωγίας που αφορούν μόνο κατηγορίες των «νέων», πολιτικοποιημένων και μη, καθώς και με τη δημιουργία μιας ψυχαγωγικής βιομηχανίας, που να απευθύνεται μόνο σε «νέους». Σίγουρα υπήρχαν πολιτισμικά προϊόντα και στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του `50, όπως η ροκ εν ρολ μουσική, τα οποία αποτέλεσαν υλικό για τη διαμόρφωση αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο νεανικών ταυτοτήτων και μορφών κοινωνικότητας. Επίσης, χώροι, όπως τα μπαράκια και οι παμπ στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 απευθύνονταν κατά κανόνα σε ένα νεανικό ακροατήριο, σε ορισμένες περιπτώσεις πολιτικοποιημένο. Όμως, κανείς μπορεί να βρει και αντιπαραδείγματα: Οι παρέες των πολιτικοποιημένων νέων στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης παρακολουθούσαν ταινίες στον κινηματογράφο, όπως ο Θίασος (1975) και οι Κυνηγοί (1977) του Αγγελόπουλου, οι οποίες δεν απευθύνονταν και σε καμία περίπτωση δεν προσέλκυαν αποκλειστικά νεανικό κοινό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των μαζικότατων συναυλιών που διοργάνωσε ο Μίκης Θεοδωράκης αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, αλλά και στις δημοφιλείς παραστάσεις του «Μεγάλου μας τσίρκου» τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κατάρρευση της χούντας. 10 Επομένως, θα ήταν 8 Hadjiyanni Α. and Petronoti Μ., Sociability Networks, in: Charalambis,D., Maratou-Alipranti, L., Hadjiyanni, A., Recent Social Trends in Greece , Quebec 2004, pp Epitropoulos, M. F. G. and Roudometof, V., Youth Culture and Lifestyle in Modern Greece, in: Epitropoulos, M. F. G. and Roudometof, V. (eds.), American culture in Europe: interdisciplinary perspectives, Westport 1998, pp Βλαχούτσικου Χ., «Η κατανάλωση: μεταφορά για το μοντέρνο και ρωγμή στη γυναικεία αφάνεια», Σύγχρονα Θέματα, τ. 66, 1-3/1998, σελ Δες Papadogiannis, N., Greek Communist Youth and the Politicisation of Leisure, , unpublished PhD thesis, University of Cambridge,

5 δύσκολο να γενικεύσουμε και να υιοθετήσουμε έναν ορισμό, με βάση τον οποίο θα προσδιορίζαμε την ύπαρξη ενός «νεανικού πολιτισμού», που να συσχετίζει τις μορφές νεανικής κοινωνικότητας με μια αποκλειστικά «νεανική» ψυχαγωγία. Δεδομένου ότι ένας τέτοιος συσχετισμός γίνεται κατά κανόνα στις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν την έννοια του «νεανικού πολιτισμού», ακόμη και στις περιπτώσεις που τονίζεται η ετερογένειά του, προτιμώ να μην υιοθετήσω την έννοια αυτή στην έρευνά μου. Αντίθετα, ίσως είναι πιο γόνιμο να εστιάσει κανείς στο πώς διαμορφώνονται οι παρέες των πολιτικοποιημένων νέων και ποιες ακριβώς είναι οι σημαίνουσες για αυτές τις παρέες καθημερινές πρακτικές, χωρίς να προϋποθέτει ότι υιοθετούν απαραίτητα από τη δεκαετία του `60 και έπειτα μια αποκλειστικά «νεανική» ψυχαγωγία. Η ιστοριογραφία σχετικά με το «νεανικό πολιτισμό» στη μεταπολεμική Ευρώπη εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στο επιχείρημα του «πολιτισμικού εξαμερικανισμού». Στα σχετικά έργα, όπως της Uta Poiger και του Kaspar Maase, το κυρίαρχο επιχείρημα υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση του «νεανικού πολιτισμού» στη Δυτική Ευρώπη βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην επιλεκτική υποδοχή αμερικάνικων πολιτισμικών προϊόντων, όπως η ροκ ν ρολ και οι ταινίες του Χόλυγουντ. 11 Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να αντικρούσω αυτό τον ισχυρισμό, θεωρώ ότι δεν συνεκτιμά τη σημασία μιας σειράς άλλων ροών. Ειδικότερα, η επίδραση ενός αριθμού Δυτικοευρωπαϊκών και Σοβιετικών πολιτισμικών προϊόντων υπήρξε καθοριστική για τη συγκρότηση αρκετών νέων αριστερών στην Ελλάδα την περίοδο Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κινηματογράφος, δεδομένου ότι ο ιταλικός νεορεαλισμός, η γαλλική Nouvelle Vague, αλλά και ταινίες από την ΕΣΣΔ, όπως το Θωρηκτό Ποτέμκιν, ήταν δημοφιλή στους νέους αριστερούς αυτή την περίοδο, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ` Επιπλέον, 11 Maase, Κ. Establishing Cultural Democracy: Youth, Americanization and the Irresistible Rise of Popular Culture, in Schissler, H.(ed.), The Miracle Years, A Cultural History of West Germany, , New Jersey 2001, pp ; Poiger, U., Jazz, Rock and Rebels, Cold War and American Culture in a divided Germany, London Δες Papadogiannis, N., Greek Communist Youth and the Politicisation of Leisure, , unpublished PhD thesis, University of Cambridge,

6 όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης την ίδια περίοδο, όπως στη Σουηδία, η έννοια της «λαϊκής παράδοσης» κατείχε προεξάρχουσα θέση στη γλώσσα των αριστερών νέων. 13 Πολλές ήταν οι σχετικές αναφορές ιδίως σε ανακοινώσεις της ΚΝΕ (Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος), των μαοϊκών φοιτητικών παρατάξεων ΠΠΣΠ (Προοδευτικής Πανσπουδαστικής Συνδικαλιστικής Παράταξης) και ΑΑΣΠΕ (Αντιφασιστικής Αντιιμπεριαλιστικής Σπουδαστικής Παράταξης Ελλάδας) και της Ν.ΠΑΣΟΚ (Νεολαίας Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος). 14 Με άλλα λόγια, αντί για «πολιτισμικό εξαμερικανισμό», είναι πιο ορθό να περιγράψουμε τις ψυχαγωγικές πρακτικές που ήταν σημαίνουσες και για τους αριστερούς νέους στην Ελλάδα της δεκαετίας του `70 ως μια περίπτωση «πλανητοπικοποίησης» 15 (glocalisation), διαδικασίας που περιέγραψε ο κοινωνιολόγος Roland Robertson, ο οποίος εντοπίζει μια πύκνωση των διαπολιτισμικών επαφών σε υπερεθνικό επίπεδο, οι οποίες, όμως, δεν συντείνουν στην ομογενοποίηση των ιδεών και του γούστου. αντίθετα, ένα πολιτισμικό προϊόν που εμφανίζεται σε πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους γεωγραφικές περιοχές μπορεί να τυγχάνει εντελώς διαφορετικών εννοιολογήσεων σε κάθε πλαίσιο. 16 Η έννοια της «πλανητοπικοποίησης», βέβαια, στην περίπτωση των πολιτικοποιημένων νέων στην Ελλάδα πρέπει να γίνει κατανοητή ως περιλαμβάνουσα και όχι σε αντιπαράθεση με την επιλεκτική πρόσληψη αμερικάνικων πολιτισμικών προϊόντων: ενδεικτικά, ήδη από τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας και με εξαίρεση τα μέσα της δεκαετίας του `70, η βρετανική και αμερικανική ροκ 13 Jørgensen, T. E., Transformations and Crises. The Left and the Nation in Denmark and Sweden , Oxford/New York 2008, pp Δες Papadogiannis, N., Greek Communist Youth and the Politicisation of Leisure, , unpublished PhD thesis, University of Cambridge, Ο Νίκος Δεμερτζής έχει μεταφράσει τον όρο glocalisation ως «πλανητοπισμό», τον οποίο και έχω παραφράσει ελαφρά. Βλ. Δεμερτζής, Ν., «Παγκοσμιοποίηση, Κοινότητα και Δημόσιος Χώρος», Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 4, 2000, σελ Σε αντίθεση με τον «πλανητοπισμό», που αναφέρεται σε μια κατάσταση, προτιμώ τον όρο «πλανητοπικοποίηση», επειδή θεωρώ ότι, όπως και ο αντίστοιχος αγγλικός, αποδίδει μια διαδικασία. 16 Robertson, R., Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity in: Featherstone, M., Lash, S., and Robertson, R., Global Modernities, London 1995, pp

7 μουσική ήταν πολύ δημοφιλής και σε αρκετές παρέες πολιτικοποιημένων νέων στην Ελλάδα. Επιπλέον, πέραν των πρακτικών με τις οποίες συγκροτήθηκαν οι μορφές κοινωνικότητας των νέων, πολύ σημαντικό είναι και το πεδίο των αναπαραστάσεων της «νεότητας» ή «νεολαίας», η οποία χρησιμοποιείται ως διακριτή κατηγορία από τις αρχές του 20ού αιώνα και η οποία ανασημασιοδοτήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού. Σε αυτό το σημείο, θεωρώ βασική τη συνεισφορά ιστορικών, όπως η Έφη Αβδελά, η Luisa Passerini και o Richard Jobs, που ασχολήθηκαν με τη συγκρότηση της κατηγορίας της «νεότητας» ως μεταφοράς, όπως διατυπώθηκε στη γλώσσα μιας σειράς θεσμών, όπως η Εκκλησία και οι πολιτικές οργανώσεις. 17 Ο αμερικανός ιστορικός Richard Jobs εστιάζει στην Τέταρτη Γαλλική Δημοκρατία ( ) και διακρίνει τη «νεότητα» από τους «νέους ανθρώπους», τις οποίες, βέβαια, θεωρεί αμφότερες πολιτισμικά προσδιορισμένες κατηγορίες. Η συγκρότηση και εννοιολόγηση της πρώτης, επιχειρηματολογεί, δεν πραγματοποιήθηκε στη μεταπολεμική Γαλλία αποκλειστικά και μόνο από άτομα που τοποθετούσαν εαυτούς σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Αντίθετα, υποστηρίζει, απηχώντας τη σχετική ανάλυση της Passerini, ότι η «νεότητα» συμπύκνωνε τις ελπίδες, αλλά και τις αγωνίες της γαλλικής κοινωνίας ευρύτερα εκείνη την περίοδο για τους συντελούμενους κοινωνικούς και πολιτικούς μετασχηματισμούς. 18 Σε αυτούς περιλαμβάνει τη διαδικασία της από-αποικιοποίησης, τον Ψυχρό Πόλεμο, το επεκτεινόμενο κράτος πρόνοιας και τη μαζική κατανάλωση. Επιπλέον, θεωρεί ότι η «νεότητα» σηματοδοτούσε ένα σημείο αφετηρίας από το πρόσφατο παρελθόν στη Γαλλία, που σημαδεύτηκε από τη συνεργασία ορισμένων 17 Avdela, E., Corrupting and Uncontrollable Activities : Moral Panic about Youth in Post- Civil-War Greece, Journal of Contemporary History, vol. 43/1, 2008, pp ; Passerini, L., Youth as a metaphor for social change: Fascist Italy and America in the 1950s, in: Levi, G., Schmitt, J.-C. (eds.), A History of Young People in the West, vol. 2, Harvard 1997, pp Jobs, R. I., Riding the New Wave. Youth and the Rejuvenation of France after the Second World War, Stanford Passerini, L., Youth as a metaphor for social change: Fascist Italy and America in the 1950s, in: Levi, G., Schmitt, J.-C., A History of Young People in the West, vol. 2, Harvard 1997, pp

8 κοινωνικών ομάδων με τις δυνάμεις Κατοχής (Γαλλία του Vichy), καθώς και από αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στο καθεστώς του Vichy και τις δυνάμεις της Αντίστασης. 19 Η συγκεκριμένη προσέγγιση στη «νεότητα» δεν περιορίστηκε μόνο στη Γαλλία στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, βέβαια. Αντίθετα, όπως έδειξε πρόσφατα η Έφη Αβδελά και ο Κώστας Κατσάπης, ο συγκεκριμένος όρος αποτέλεσε μεταφορά για συντελούμενους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και συμπύκνωσε φόβους για φαινόμενα, όπως οι μαζικές καταναλωτικές πρακτικές, και στην Ελλάδα. 20 Αν και εξετάζουν τις δεκαετίες του `50 και του `60 στην Ελλάδα, πιστεύω ότι οι προσεγγίσεις τους είναι χρήσιμες για τη μελέτη των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης, δεδομένου ότι και τότε η «νεότητα» χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως μεταφορά. Ενώ, λοιπόν, ο προσδιορισμός της «νεότητας» ως έννοιας ούτε περιορίστηκε ούτε αφορούσε μόνο όσους συμμετείχαν σε μορφές νεανικής κοινωνικότητας στη μεταπολεμική Ευρώπη, θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί πώς αντιλαμβάνονταν τη «νεότητα» και οι ίδιοι οι φορείς νεανικών ταυτοτήτων, κάτι που, σύμφωνα με τους Schildt και Siegfried συχνά παραλείπεται στη σχετική ιστοριογραφία να αναφέρω, βέβαια, εδώ, τη δουλειά της Αβδελά και του Κατσάπη ως αντιπαράδειγμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επανέλθω και στον Jobs, ο οποίος υποστηρίζει ότι, όπως το φύλο, οι κατηγορίες της ηλικίας συγκροτούνται η μία σε σχέση με τις άλλες. 21 Η σχέση αυτή, βέβαια, μπορεί να ποικίλλει και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση σχέση αντιπαράθεσης. Μάλιστα, ιδίως σε τμήμα των πολιτικοποιημένων νέων στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης μπορεί να εντοπίσει κανείς το στοιχείο της συνδιαμόρφωσης, ή, τουλάχιστο, της απόπειράς για συνδιαμόρφωση: στη διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού τους ως «νέων» δέχονταν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εννοιολογήσεις της «νεότητας»- και συχνά παρεμβάσεις- και από 19 Jobs, R. I., Riding the New Wave. Youth and the Rejuvenation of France after the Second World War, Stanford Avdela, E., Corrupting and Uncontrollable Activities : Moral Panic about Youth in Post- Civil-War Greece, Journal of Contemporary History, vol. 43/1, 2008, pp ; Κατσάπης, Κ., Ήχοι και απόηχοι. Κοινωνική Ιστορία του Ροκ εν Ρολ Φαινομένου στην Ελλάδα, , Αθήνα Jobs, R. I., Riding the New Wave. Youth and the Rejuvenation of France after the Second World War, Stanford

9 ομάδες που δεν θεωρούσαν αυτή την ιδιότητα ως στοιχείο της ταυτότητάς τους. Ποια ζητήματα, όμως, άπτονταν του προσδιορισμού της «νεότητας» από τους φορείς της Αριστεράς στην περίοδο υπό εξέταση; Το 1974 σήμανε τη νομιμοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων και νεολαιίστικων οργανώσεων στην Ελλάδα μετά από 37 χρόνια. Στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, εν γένει τα πολιτικά υποκείμενα της Αριστεράς μαζικοποιήθηκαν. Βασικό μέλημα, αλλά και στοιχείο αντιπαράθεσης μεταξύ των οργανωμένων αριστερών, ήταν η διαμόρφωση της «πρωτοπόρας» οργάνωσης που θα εξέφραζε και θα συσπείρωνε τη «νεολαία», καθώς και η σχέση της οργάνωσης αυτής με τα «κοινωνικά κινήματα». Σε αυτό το πλαίσιο, η «νεότητα» αποτέλεσε μεταφορά που εμπεριείχε τις ελπίδες για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό (και) της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και τον φόβο για μια εκ νέου διολίσθηση σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Επιπλέον, όπως και στις δυο προηγούμενες δεκαετίες, μια σειρά από φορείς, συμπεριλαμβανομένων και οργανώσεων της Αριστεράς, εξέφραζαν τους προβληματισμούς τους για τη διάδοση της μαζικής κατανάλωσης και την επίδρασή της σε πεδία, όπως η σεξουαλικότητα, με επίκεντρο τη «νεολαία». Οι τρόποι με τους οποίους οριζόταν η «νεότητα» και σε αυτή την περίοδο ήταν ποικίλοι. Ενδεικτικά, στην περίπτωση της ΚΝΕ, τουλάχιστο στον επίσημο λόγο της, η νεανική πολιτικοποίηση γινόταν αντιληπτή ως ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την ένταξη στο Κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι το σύνθημα της οργάνωσης «Τιμημένο ΚΚΕ με φυτώριο την ΚΝΕ». Η νεανική ταυτότητα δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή ως κάτι το αυτοτελές, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κανονιστικό λόγο της οργάνωσης, θα έθετε υπό αίρεση την πρωταρχική σύγκρουση στο πλαίσιο του καπιταλισμού, δηλαδή, την ταξική. Ο «Οδηγητής», μάλιστα, δεν φειδόταν δριμείας κριτικής ως προς θεωρίες που μιλούσαν για «διαμάχες (ηλικιακών) γενεών», κάτι που η ΚΝΕ απέδιδε κυρίως στον Μαρκούζε. 22 Η αντίληψη αυτή της ηλικιακής ενότητας διατυπώθηκε ξεκάθαρα μέσω μιας μεταφοράς που χρησιμοποίησε ο Χαρίλαος Φλωράκης, γγ του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο, στην ομιλία του στο 22 «Ιδεολογική εξόρμηση για τον αποπροσανατολισμό της νεολαίας», Οδηγητής, 15 Απρίλη 1977, σελ

10 πρώτο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή το 1975, όπου υποστήριξε ότι «νειάτα και εμπειρία [πρέπει να αποτελούν] ένα σώμα για το πιο όμορφο ιδανικό». 23 Ο συγκεκριμένος προσδιορισμός της νεανικής πολιτικοποίησης ως προπαρασκευαστικού σταδίου στον κανονιστικό λόγο της ΚΝΕ νομιμοποιούσε και παρεμβάσεις από μέλη του Κόμματος, τα οποία τα μέλη της νεολαιίστικης οργάνωσής του δεν έβλεπαν ως νέους, στις καθημερινές πρακτικές και την κοινωνικότητα των μελών της ΚΝΕ. Αυτές οι παρεμβάσεις ήταν τόσο επίσημες, όσο και άτυπες. Στην πρώτη κατηγορία σαφώς μπορούμε να εντάξουμε την δημοσίευση των «Οδηγιών για την αγωνιστική ταξική πατριωτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας» το καλοκαίρι του 1977, που περιλάμβαναν και κείμενο του Γρηγόρη Φαράκου, υπεύθυνου του ΚΚΕ για την καθοδήγηση της ΚΝΕ. 24 Στις άτυπες μπορούμε να τοποθετήσουμε τις παρεμβάσεις ατόμων που τα μέλη της ΚΝΕ στις προφορικές μαρτυρίες που συνέλεξα, αλλά και σε γραπτές πηγές εκείνης της εποχής, αποκαλούσαν «παππούδες» ή «γέρους». Οι όροι σε καμία περίπτωση δεν διατυπώνονταν με διάθεση υποτίμησης: οι «παππούδες» ενσάρκωναν για τα μέλη της ΚΝΕ το ιδανικό του αγωνιστή, που υπέβαλλε εαυτόν σε πολλές θυσίες, χωρίς να καμφθεί. Επομένως, άκουγαν τις νουθεσίες τους για τα πρότυπα συμπεριφοράς που έπρεπε να ακολουθούν. 25 Βέβαια, ο βαθμός στον οποίο εσωτερίκευαν τις νουθεσίες αυτές, καθώς και τα επίσημα σχετικά κείμενα, όπως το προαναφερθέν του Φαράκου, είναι πολύ πιο σύνθετο θέμα. 26 Ο σχετικός κανονιστικός λόγος και οι πρακτικές επιτήρησης της ΚΝΕ και του ΚΚΕ αποτέλεσαν αντικείμενο σφοδρής διαμάχης με άλλες νεανικές οργανώσεις της Αριστεράς στη δεκαετία του `70. Στον προσδιορισμό της «νεότητας» έντονες ήταν οι αντιπαραθέσεις με τον Ρήγα Φεραίο (ΡΦ), την 23 «Ο λόγος του σ. Χαρ. Φλωράκη στο Φεστιβάλ», Οδηγητής, 25 Σεπτέμβρη 1975, σελ Για την αγωνιστική ταξική πατριωτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, Αθήνα Συνέντευξη με τους Γ.Κ. και Α.Μ., Αθήνα, 20 Μάρτη Ο Γ.Κ. ήταν στέλεχος της ΚΝΕ στην Αθήνα στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 70, ενώ η Α.Μ. μέλος της ίδιας οργάνωσης. 26 Δες και: Papadogiannis, N., Confronting imperialism and loneliness : Sexual and gender relations among young Communists in Greece, , Journal of Modern Greek Studies, vol. 29.2, October 2011, pp

11 νεολαιίστικη οργάνωση του ΚΚΕ Εσωτερικού, καθώς και με την οργάνωση Ελληνική Κομμουνιστική Νεολαία Ρήγας Φεραίος Β Πανελλαδική (η οποία συχνά αναφερόταν και απλά ως Β Πανελλαδική από μέλη και αντιπάλους), που συγκροτήθηκε κυρίως από πρώην μέλη του ΡΦ που είχαν αποχωρήσει το Στο λόγο αυτών των οργανώσεων στα τέλη της δεκαετίας του `70 διατυπωνόταν η αντίληψη ότι υπάρχει μια αυτοτέλεια στις διαπροσωπικές σχέσεις και τις καθημερινές πρακτικές των νέων. Μάλιστα, συχνά βρίσκει κανείς τόσο σε άρθρα μελών, όσο και σε αποφάσεις συνεδρίων αυτών των οργανώσεων όρους, όπως «νεανική έκφραση» ή η «γλώσσα της γενιάς τους», οι οποίες υποστηρίζεται ότι δεν πρέπει να καθυποτάσσονται στα πρότυπα συμπεριφοράς που επιβάλλει κάποιο Κόμμα. 27 Σύμφωνα με τα μέλη του ΡΦ, τέτοιες απόπειρες καθυπόταξης, ιδίως από την πλευρά της ΚΝΕ την περίοδο , είχαν οδηγήσει σε κρίση το νεολαιίστικο κίνημα. 28 Ενδεικτικά, σε κείμενο των Λιβιεράτου και Γκουζούλη τότε μελών του ΡΦ που στη συνέχεια εντάχθηκαν στην Β Πανελλαδική, στο περιοδικό του ΡΦ, τον «Θούριο», στηλιτευόταν η αντίληψη της ΚΝΕ ως προς τη «νεότητα». Οι συγγραφείς επέκριναν την οργάνωση αυτή, γιατί θεωρούσαν ότι αντιμετώπιζε τους νέους «σαν «φύσει εκπαιδευόμενους» και «εκπολιτιζόμενους», αντίληψη που πίστευαν ότι δεν επιτύγχανε τίποτε άλλο παρά την ένταξη «στα συγκεκριμένα πλαίσια που ορίζει η αστική εξουσία». 29 Η συγκεκριμένη άποψη διατυπώνεται με σαφήνεια ιδίως από τον Σεπτέμβρη του `77, όταν ξεκινάει η αντιπαράθεση σχετικά με τις «Οδηγίες για την αγωνιστική ταξική πατριωτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας», αλλά επαναλαμβάνεται και στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο ΡΦ το 1979 ανέλαβε πρωτοβουλία, η οποία, βέβαια, δεν τελεσφόρησε, ώστε να αποκρυσταλλωθούν θεσμικά τα δικαιώματα των «νέων» σε μια σειρά από πεδία, όπως η εκπαίδευση, ο στρατός και οι διαπροσωπικές σχέσεις: επρόκειτο για τον λεγόμενο Καταστατικό Χάρτη των Κοινωνικών και Δημοκρατικών Δικαιωμάτων της 27 Β.Κ., Ηρθε η ώρα για την πολιτιστική επιτροπή κάθε σχολής», Θούριος, 19 Ιανουαρίου 1978, σελ Ο.π. 29 Λιβιεράτος, Κ., Γκουζούλης, Γ., «Η ΚΝΕ και η συμμόρφωση της νεολαίας. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», Θούριος, 22 Σεπτέμβρη 1977, σελ

12 Νεολαίας, τον οποίο προπαγάνδισε ο ΡΦ από τα τέλη του 1978 μέχρι τα τέλη του Στον Χάρτη αυτό η αντίληψη του ΡΦ περί «νεότητας» διατυπώνεται ανάγλυφα και σε αντιπαράθεση με τον αντίστοιχο ορισμό της ΚΝΕ, καθώς υποστηρίζεται ότι «η νεολαία (αποτελεί) δύναμη κοινωνικής αλλαγής και όχι κομματική εφεδρεία». 30 Βέβαια, σε καμία περίπτωση ο ΡΦ και η Πανελλαδική δεν προσέγγιζαν τη νεολαία ως διακριτή τάξη ή ως προνομιακό φορέα κοινωνικού και πολιτικού μετασχηματισμού λόγω αλλοτρίωσης της εργατικής τάξης. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, τέτοιες αναλύσεις δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στους φορείς της συλλογικής δράσης της νεολαίας στην Ελλάδα. Αντίθετα, τόσο ο ΡΦ όσο και η Πανελλαδική επεδίωκαν να συνδέσουν τη νεανική πολιτική δράση με το ευρύτερο «λαϊκό κίνημα». Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η έννοια του «νεανικού πολιτισμού» ως ένα βαθμό μόνο μπορεί να διαφωτίσει τη διερεύνηση της πολιτικοποιημένης νεολαίας στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, δηλαδή στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του `70. Θεωρώ πιο γόνιμη μια πιο σύνθετη συσχέτιση των μορφών νεανικής κοινωνικότητας με τις ψυχαγωγικές πρακτικές που αποτέλεσαν συστατικό στοιχείο των νεανικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Επίσης, είναι πολύ περιοριστικό να περιγράψουμε τις πολιτισμικές ροές που καθόρισαν τους πολιτικοποιημένους νέους ως άλλη μια έκφανση ενός «πολιτισμικού εξαμερικανισμού», γι αυτό προτιμώ την έννοια της «πλανητοπικοποίησης» (glocalisation). Τέλος, και για τους φορείς συλλογικής δράσης της νεολαίας στην Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η «νεότητα» αποτέλεσε μεταφορά που συμπύκνωνε προσδοκίες και φόβους για συντελούμενους μετασχηματισμούς. Τα εν λόγω υποκείμενα προσδιόρισαν τη συγκεκριμένη έννοια με πολλαπλούς τρόπους και, μάλιστα, όχι αποκομμένα, αλλά συνδιαλεγόμενα με τους ορισμούς που ανέπτυξαν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Φυσικά, απομένουν και άλλα εννοιολογικά μεθοδολογικά ζητήματα που χρήζουν 30 «ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, Τα δικαιώματα της νέας γενιάς». Επίσης, «Βοηθητικό Κείμενο για την ανάλυση του Καταστατικού Χάρτη», ΑΣΚΙ, Αρχείο της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, Κεντρικό Συμβούλιο του Ρήγα Φεραίου, κουτί 10, φάκελος 2. 12

13 διερεύνησης. Ένα από αυτά είναι σαφώς η πληθυντικότητα των νεανικών ταυτοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικοποιημένων, και η διαφοροποίησή τους όχι μόνο με βάση τον ιδεολογικό προσανατολισμό, αλλά και παραμέτρους, όπως η κοινωνική τάξη και το φύλο. Επίσης, προκύπτει και το ζήτημα της χρησιμότητας της γενιάς ως αναλυτικής κατηγορίας στην ιστορία των νεανικών ταυτοτήτων εν γένει και στην περίπτωση της Ελλάδας των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης συγκεκριμένα. Και στα δυο ζητήματα θα μπορούσαμε να επεκταθούμε στη συζήτηση. 13

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙ ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κατάλογος Κ. 1 Κ.2

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙ ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κατάλογος Κ. 1 Κ.2 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙ ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κατάλογος Κ. 1 Φ. 1 Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού (Α.Μ.Ε.Ε.) Φυλλάδια, προκηρύξεις, εκθέσεις, κείµενα αποφάσεων, 1972- Φ. 2 Αντιδικτατορική Ε.Φ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μαρία Ρεντετζή Συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρακίνησαν φεμινίστριες σε πολλά από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά και βασικά σημεία για την προάσπιση της θέσης του θεάτρου στην εκπαίδευση

Αναφορά και βασικά σημεία για την προάσπιση της θέσης του θεάτρου στην εκπαίδευση Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Τεύχος 12, 2011, Έκδοση Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση του IDEA-Europe 2010 στην Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 2010 Αναφορά και βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη και η στάση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα «Ευρώπη» είναι τόσο παλιά όσο και η συγκρότηση της ΕΟΚ στα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. [Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λάζαρος (Άρης) Λαζαρίδης ΠΕ02, φιλόλογος]

Σελίδα 1 από 13. [Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λάζαρος (Άρης) Λαζαρίδης ΠΕ02, φιλόλογος] [σχολική μονάδα: 3 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου] [σχολικό έτος: 2012-2013, 1 ο 4μηνο] [τάξη: Β] [τίτλος της ερευνητικής εργασίας: Οι ξένες γλώσσες που ακούμε στο Χαλάντρι] [τόπος: Χαλάνδρι, ημερομηνία: 24 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr.

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Καμία μπάντα δεν επηρέασε ποτέ την ποπ κουλτούρα όπως οι Beatles. Για πολλούς, η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν τον 20 ο αιώνα. Ενσάρκωναν απόλυτα το στυλ των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE)

ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE) ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΠΟΛΟΥ ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό διάγραμμα μαθημάτων 1. Ιδεολογία, ταυτότητα: δύο έννοιες σε κρίση ή δύο κρίσιμοι όροι των κοινωνικών

Αναλυτικό διάγραμμα μαθημάτων 1. Ιδεολογία, ταυτότητα: δύο έννοιες σε κρίση ή δύο κρίσιμοι όροι των κοινωνικών APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ TMHMA ΔHMOΣIOΓPAΦIAΣ & M.M.E. MAΘHMA: Ιδεολογία, κοινωνικές ταυτότητες και ΜΜΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λέκτορας Βασίλης Βαμβακάς Ώρα μαθήματος: Σύνοψη Το μάθημα αυτό εξετάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα:

Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα: Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα: Ηλίας Ντίνας elias.dinas@politics.ox.ac.uk Σπύρος Κοσμίδης spyros.kosmidis@politics.ox.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αίθουσα της Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει!

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» γιορτάζει τα 10 α γενέθλια της με 10 εκδηλώσεις και πλήθος παράλληλων δράσεων μέσα στο 2013. Μεγαλώνει και διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15. Μαΐου 2005. Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15. Μαΐου 2005. Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15 Μαΐου 2005 Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ Η αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς στην ιστορική εκπαίδευση Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη, πολιτική και δημόσιος χώρος

Τέχνη, πολιτική και δημόσιος χώρος Τέχνη, πολιτική και δημόσιος χώρος -Ιστορία, πολιτική και δημόσια γλυπτική -Land Art περιβαλλοντική τέχνη -Μνημειακή, αντι-μνημειακή τέχνη -Εφήμερες παρεμβάσεις -Συμμετοχικές Πρακτικές -Σύγχρονη Τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα