H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 Εισαγωγή Οι Στόχοι µας Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, ενισχύει και προωθεί το ρόλο των κυνηγών στη διαχείριση του Περιβάλλοντος Το κυνήγι, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποτελεί µια συµβατή προς το περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Ε.Ε. όχι µόνο θεωρεί το κυνήγι συµβατή δραστηριότητα, αλλά µε πολλές πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της Ευρώπης, έχει αναλάβει την προώθηση του αειφόρου κυνηγίου ως µέσο για την προστασία της βιοποικιλότητας και την διατήρηση της φύσης. Η Ε.Ε. έχοντας αναγνωρίσει το σηµαντικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων συνεργάζεται μαζί τους για την εξασφάλιση των τόσο σηµαντικών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος στοιχείων. Ο ρόλος και το έργο όλων των βαθµίδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων στοχεύουν στην υλοποίηση των κοινών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχων τους: Προστασία και Ανάπτυξη του Θηραµατικού πλούτου της χώρας Προώθηση Αειφόρου κυνηγιού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για την εξασφάλιση της επίτευξης του κοινού µας σκοπού, της Αειφορίας του Θηραµατικού πόρου, έχουµε διαμορφώσει µια φιλοπεριβαλλοντική πολιτική µε μακροπρόθεσμο σχεδιασµό η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση πολύ σηµαντικών και δαπανηρών προγραμμάτων, μελετών και δράσεων, µε σκοπό την απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών που θα επιτρέψουν στη θηραµατική δραστηριότητα να ασκείται µε παρακολούθηση, προγραμματισμό και σχεδιασµό, ο οποίος δίνει τη βεβαιότητα πως οι θηραµατικοί πληθυσμοί θα είναι υγιείς και ικανοποιητικοί για τα επόμενα χρόνια. 2

3 Εισαγωγή Η Οικονομική σημασία του κυνηγιού Παράλληλα με το νομικό καθεστώς και το έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη η οικονομική διάσταση της δραστηριότητας της θήρας. Θέμα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας της MRB προκύπτουν τα εξής μεγέθη: θέσεις εργασίας εργαζομένων στον κυνηγετικό κλάδο επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών έσοδα δημοσίου από έκδοση αδειών και Φ.Π.Α ετήσιος τζίρος κυνηγιού Ο ετήσιος τζίρος κυνηγιού προκύπτει από τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες των κυνηγών για έξοδα κυνηγετικών ειδών, εξοπλισμού, έξοδα μετακινήσεων, εστίασης, διαμονής, κυνηγόσκυλα, κ.λπ. Το ποσόν του 1 δις ετησίως στην πραγματική οικονομία και ο σχετικός πολλαπλασιαστής εισοδήματος συνιστούν τεράστια συμβολή στην δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος που αποτελούν μείζονα οικονομικό στόχο στην σημερινή εποχή 3

4 Εισαγωγή Κυνηγετικές Οργανώσεις Είµαστε οι πρώτοι που εδώ και 95 χρόνια νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον O κυνηγετικός κόσµος αποτέλεσε την κοινωνική ομάδα, που πρώτη πίεσε και επέτυχε να θεσπισθούν οι πρώτες προστατευτικές διατάξεις της νεότερης Ελλάδας για την άγρια πανίδα. Αυτό ισχύει από τη δεκαετία του 1920, µε επιχειρήματα προς προστασία της άγριας ζωής, που θα τα ζήλευαν οι σημερινοί ασχολούμενοι με την οικολογία (άτομα ή οργανώσεις). Τα επονομαζόμενα «Κυνηγετικά Σωματεία» µε το Δασικό Κώδικα του 1929 απέκτησαν ενιαία καταστατικά λειτουργίας και τέθηκαν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Γεωργίας. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχοντας συμπληρώσει σήμερα 95 χρόνια θεσμικής υπόστασης αποτελούν τη μοναδική οργάνωση που λειτουργεί ως ΝΠΙΔ άµεσα όμως ελεγχόμενα από το κράτος δημιουργώντας µια sui generis κατάσταση προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις απέκτησαν την σημερινή τους μορφή το 1969 σύμφωνα με το «Δασικό Κώδικα» (Ν.86/69). Μέσα από τις διατάξεις του ιδρύονται στη συνέχεια οι σημερινοί 253 Κυνηγετικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπάγονται στην δικαιοδοσία των 7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (µια για κάθε γεωγραφική περιφέρεια) και αυτές µε τη σειρά τους στη δικαιοδοσία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται πλέον ένα δίκτυο οργανώσεων ελεγχόμενων από την πολιτεία, µε κοινά Καταστατικά λειτουργίας, κοινούς στόχους και αυστηρούς κανόνες οικονομικής διαχείρισης. H Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος σήμερα εκπροσωπεί τους κυνηγούς όλης της χώρας. 4

5 Ισχύον Νομικό Καθεστώς Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν δίνει προνόμια στις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Επιβάλλει περιορισμούς και ασκεί αυστηρό έλεγχο για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα λειτουργούν εντός ενός συγκεκριμένου και αυστηρού νομικού πλαισίου κάτω από την άμεση και καθημερινή εποπτεία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο οι Κρατικές Υπηρεσίες έχουν τον απόλυτο έλεγχο επί της σύστασης, λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ελλάδα 1. Ο πλήρης έλεγχος του κράτους επί των Κυνηγετικών Οργανώσεων και η εξάρτηση αυτών από τις Κρατικές Υπηρεσίες δεν συνιστά προνόμιο για τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Αντίθετα αποτελεί περιορισμό της σωματειακής ελευθερίας και αιτιολογείται για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος, γιατί η θήρα αποτελεί μορφή διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως ρητά αναφέρει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους, γι' αυτό οι Κυνηγετικές Οργανώσεις ως φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, τίθενται υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχο των Κρατικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι Κυνηγετικές Οργανώσεις: υφίστανται υποχρεωτικά, παράλληλα με τον ετήσιο, και έναν καθημερινό έλεγχο από τη Δημόσια αρχή (Δασική Υπηρεσία) ως προς τη διαχειριστική διαφάνεια, νομιμότητα και σκοπιμότητα των εσόδων- δαπανών τους. οφείλουν για οποιαδήποτε ενέργεια και δραστηριότητα τους να έχουν αποκτήσει προηγούμενη έγκριση από το Κράτος. 1 κατά τα άρθρα 266 παρ. 3 και 7 του ΝΔ 86/1969, τα ενιαία καταστατικά τους αποτελούν υπουργικές αποφάσεις και αποφασίσθηκαν από τον Υπουργό (πρώην Γεωργίας), (ΥΑ 25234/1637/ , ΦΕΚ 640 Β'/ ) 5

6 Ισχύον Νομικό Καθεστώς για να λειτουργήσουν απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την Πολιτεία, 2 όχι μόνο κατά τη σύσταση τους αλλά και για κάθε εκλογή του Δ.Σ. τους. είναι υποχρεωμένες από τον Νόμο να δαπανούν κάθε χρόνο για φιλοπεριβαλλοντικές, φιλοθηραματικές δράσεις συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους 3. υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Κρατική Αρχή τον προϋπολογισμό και απολογισμό τους 4 οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι οφείλουν να έχουν ταμία διορισμένο από την Εποπτεύουσα Δασική Υπηρεσία, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου τομέα 5, επίσης στη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων ένα μέλος της διορίζεται από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία 6, προσδίδοντας έτσι ενισχυμένο κύρος στην εν λόγω επιτροπή. η Εποπτεύουσα Κρατική Αρχή έχει τη δυνατότητα να καθαιρέσει το Δ.Σ. και να ορίσει προσωρινή διοίκηση, σε περιπτώσεις μη σύννομων ενεργειών διαχείρισης. Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν έμπρακτα ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις συμπράττουν με το Κράτος στην επιδίωξη σκοπών δημοσίου συμφέροντος, και δεν αποσκοπούν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, ούτε επιδιώκουν την οικειοποίηση αρμοδιοτήτων της Διοίκησης. Για τους λόγους αυτούς οι ως άνω Κυνηγετικές Οργανώσεις θεωρούνται αναγνωρισμένα και συνεργαζόμενα σωματεία με το Κράτος 7. 2 (βάσει των κριτηρίων της παρ. 4 του προοιμίου του Καταστατικού τους) 3 η ΚΣΕ αποδίδει το 95% περίπου των εσόδων τους σε φιλοθηραματικούς σκοπούς (άρθρο 19 του Ν. 3170/2003) και οι Κυνηγετικές ομοσπονδίες και Κυνηγετικοί Σύλλογοι το 50% 4 άρθρο 24 του Καταστατικού των ΚΣ) στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκείται επ' αυτών (άρθρο 266 παρ. 3 του ΝΔ 86/1969) 5 άρθρο 9 του Καταστατικού των κυνηγετικών συλλόγων 6 άρθρο 14 του Καταστατικού των ΚΣ 7 Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ αριθμ. 3942/2001 απόφασή του ως εξής: «Για τους αυτούς ως άνω λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επίσης επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαιτέρων οργανώσεων σωματειακού χαρακτήρα ως οι ανωτέρω συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο έλεγχό τους και, ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους (παρ. 7 άρθρο 266 Ν.Δ/τος 86/96) το ύψος και τη διάθεση των εσόδων τους (παρ. 10 αυτού άρθρου 266)». 6

7 Κυνηγετική δραστηριότητα: Πλαίσιο Πλήθος διατάξεων δημιουργούν αυστηρό θεσµικό πλέγµα για το κυνήγι Η διεξαγωγή της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθορίζεται και ελέγχεται από αυστηρό νοµικό πλαίσιο, το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ρυθμίζει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το κυνήγι. Με ετήσια Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα της κυνηγετικής δραστηριότητας βασιζόμενη στις Οδηγίες της Ε.Ε. και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα βιολογικά δεδομένα ήτοι: τα είδη των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι τους τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κατά είδος τον επιτρεπόμενο χρόνο άσκησης του κυνηγίου τον μέγιστο αριθµό των θηραμάτων κατά είδος και κατά κυνηγό που επιτρέπεται να θηρευθούν ημερησίως τις περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι προκειμένου να εξασφαλίζεται η αειφορία του κυνηγίου. Η Ελλάδα είναι η ΜΟΝΗ χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει καταδικαστεί ΠΟΤΕ για θέματα που αφορούν τη θήρα, αφού στη συνέχεια της μοναδικής προσφυγής που έγινε εναντίον µας για το κυνήγι, η σχετική δίκη καταργήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου μετά από αιτιολογημένη απάντηση της χώρας µας 8. 8 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παραιτήθηκε από την προσφυγή της κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στην υπόθεση C-167/03 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του υπό στοιχεία JURM(2003) 8249 MK/ εγγράφου της αναφέρεται ότι: «Με το υπόμνημα αντίκρουσής της που κατέθεσε στις 11 Ιουνίου 2003, η Ελληνική κυβέρνηση κοινοποίησε την υπ αριθμόν /6268/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Ρυθμίσεις Θήρας για το κυνηγετικό έτος 2002/2003» με την οποία η ισχύουσα νομοθεσία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ». Κατά συνέπεια, μετά την παραίτηση αυτή δεν τίθεται θέμα απειλής επιβίωσης των αγρίων πτηνών, αφού η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ετήσια Ρυθμιστική απόφαση θήρας εφόσον έχει το ίδιο περιεχόμενο με αυτή του προστατεύει τα άγρια πτηνά και δεν επιτρέπει τη θήρα κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξάρτησής τους και για τα αποδημητικά είδη κατά τις φάσεις μετανάστευσής τους από και προς τις θέσεις φωλεοποίησης. 7

8 Κυνηγετική δραστηριότητα: Περιορισµοί Η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι στη χώρα μας εντάσσεται στις αυστηρότερες της Ευρώπης και ασκείται κάτω από πλήθος περιορισμών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους περιορισμούς δεν επεβλήθησαν στη χώρα μας με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ισχύουν από πάντα!!! -Περιορισμένη κυνηγετική περίοδος- Στη χώρα μας ισχύουν, όσον αφορά τον χρόνο θήρας, περιορισμοί που δεν απαντώνται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Συγκεκριμένα: Η μικρότερη σε διάρκεια κυνηγετική περίοδος σε όλη την Ευρώπη, Επιπλέον χρονικοί περιορισμοί. Το κυνήγι πολλών ειδών, ακόμη και εντός της κυνηγετικής περιόδου, δεν επιτρέπεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, π.χ. το κυνήγι της πέρδικας,(alectoris graeca, Alectoris chukar), που επιτρέπεται μόνο την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο. Το ίδιο ισχύει για λαγό και αγριογούρουνο. Τα περισσότερα θηρεύσιμα είδη θηρεύονται μετά τη 15 η Σεπτεμβρίου, Στην έναρξη της κυνηγετικής περιόδου (20 Αυγούστου) θηρεύονται ελάχιστα είδη. Παρότι η κυνηγετική περίοδος αρχίζει από την 20 η Αυγούστου, στην ουσία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να ασκηθεί η θήρα, παρά μόνο σε συγκεκριμένες και σχετικά περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται ως ζώνες θήρας τρυγονιών, ορτυκιών, δενδρόβιων και λοιπών περιστεροειδών 9, όπου κι εκεί θηρεύονται λιγοστά είδη [τρυγόνι (Streptopelia turtur), ορτύκι (Coturnix coturnix), αγριοπερίστερο (Columba livia) και φάσσα (Columba palumbus)]. Στη χώρα μας, επικρατεί καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυνηγίου για 5 μήνες το χρόνο, Το ημερήσιο χρονικό διάστημα κυνηγίου δεν επιτρέπεται όλο το 24ωρο, αλλά περιορίζεται στο διάστημα από μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου έως και μισή ώρα μετά τη δύση σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. -Ελάχιστος ο αριθμός των θηρευομένων ειδών- Στη χώρα μας ισχύει μεγάλος περιορισμός σε θηρεύσιμα είδη, καθώς επίσης και ημερήσιο όριο κάρπωσης κάτι που δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα. Συγκεκριμένα: Επιτρέπεται να κυνηγηθούν μόνο 32 είδη πουλιών από τα 422 και 5 είδη θηλαστικών από τα 32. Η Οδηγία 79/409 δίνει το δικαίωμα κυνηγίου περισσοτέρων ειδών πτηνών στην Ελλάδα (37 είδη). Στο πνεύμα της διαχείρισης της αειφορίας και διατήρησης της άγριας πανίδας τα θηρεύσιμα είδη που καθορίζονται ετήσια στην Ελλάδα είναι λιγότερα (32 θηρεύσιμα πτηνά). 9 (Υ.Α. υπ αριθ /2939 ΦΕΚ 1016/Β/ ) 8

9 Κυνηγετική δραστηριότητα: Περιορισµοί Επικρατεί όριο ημερήσιας κάρπωσης για τα θηρεύσιμα είδη (για τα περισσότερα από αυτά), (π.χ. νησιώτικη πέρδικα: 4 άτομα ανά έξοδο, ορεινή πέρδικα: 2 άτομα ανά έξοδο, μπεκάτσα: 10 άτομα ανά έξοδο, φασιανός: 1 άτομο ανά έξοδο,, σιταρήθρα: 10 άτομα ανά έξοδο, ορτύκι: 12 άτομα ανά έξοδο, τρυγόνι: 12 άτομα ανά έξοδο, κλπ.), Απαγορεύεται πλήρως η εμπορία των θηραμάτων 10. Η Ελλάδα είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα στην οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απαγορεύεται η χρήση κάθε μέσου προσέλκυσης και παγίδευσης θηραμάτων (ομοιώματα, ηχομιμητικές συσκευές, βοηθήματα σκόπευσης, συσκευές επικοινωνίας και παγίδες), Απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων χερσαίων και πλωτών μέσων για τη θήρα Περιορισμένοι οι χώροι άσκησης θήρας- Στη χώρα μας ισχύει υπερβολικά μεγάλος αριθμός εδαφικών περιορισμών, πέρα των αναγκαίων. Συγκεκριμένα: Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι σε ένα εκτεταμένο δίκτυο προστασίας συνολικής έκτασης περίπου 25% της Επικράτειας, το οποίο χωροκατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την ελληνική επικράτεια, Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι σε πολύ μεγάλες εκτάσεις - ζώνες στις οποίες περιλαμβάνονται περιοχές εξαιρετικής οικολογικής σημασίας (Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση 12, Καταφύγια Άγριας Ζωής), εξασφαλίζοντας έτσι ένα πλήρες νομικό καθεστώς προστασίας σε ένα μεγάλο τμήμα των διαθέσιμων βιοτόπων των ενδημικών και μεταναστευτικών θηρεύσιμων ειδών. Επίσης το κυνήγι απαγορεύεται σε ένα τεράστιο δίκτυο περιοχών χαρακτηρισμένων ως καταφυγίων θηραμάτων 13 και τέλος σε 11 Υγροβιότοπους της συνθήκης Ramsar 14. Αειφορικός ο τρόπος άσκησης της θήρας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της προστασίας του περιβάλλοντος 10 (Κ.Υ.Α / ) 11 (Κ.Υ.Α / και Δασικός κώδικας Ν.Δ. 86/1969 και Ν.Δ. 996/1971) 12 (Ν.Δ. 996/1971) 13 (άρθρο 57 Ν. 2637/ , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3937, Φ.Ε.Κ. 60/Α/ ) 14 (Ν.Δ. 191/1974) 9

10 Κυνηγετική δραστηριότητα: Αποτέλεσµα Όλα τα είδη των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, είναι σε αφθονία, έχουν εύρωστους πληθυσμούς και η κατάσταση τους μελετάται συνεχώς. Οι μειωμένοι πληθυσμοί των προστατευόμενων ειδών όπως π.χ. τα αρπακτικά, δεν οφείλονται σε καμιά περίπτωση στο κυνήγι, αλλά σε πολλούς άλλους λόγους όπως η καταστροφή των βιοτόπων και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, γιατί δεν κυνηγιούνται και ούτε κυνηγήθηκαν ποτέ! 10

11 Το έργο µας για την Προστασία και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος «Το κυνήγι δεν αποτελεί πρόβλημα για το περιβάλλον, αλλά μέρος της λύσης του προβλήματος» Σταύρος Δήμας Επίτροπος Περιβάλλοντος «Το κυνήγι βοηθάει την προσπάθεια για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας, γι' αυτό η Οδηγία για τα πτηνά αναγνωρίζει τη νομιμότητα της αειφόρου θήρας» Γιάνεζ Ποτότσνικ Επίτροπος Περιβάλλοντος Ο κύριος λόγος ύπαρξης των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι η προστασία και η διαχείριση του περιβάλλοντος µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η θηραµατική αφθονία και κατά συνέπεια το κυνήγι! Για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της προστασίας του περιβάλλοντος ιδρύσαμε την θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Στο διαχειριστικό ρόλο του κυνηγίου εντάσσεται, αφενός η υλοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, µε στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά µε την Άγρια Πανίδα και το Φυσικό Περιβάλλον, ώστε να ρυθμίζεται το κυνήγι, µε βάση έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία, αντίστοιχα αυτών που διαθέτουν καλά οργανωμένες ευρωπαϊκές χώρες, και αφετέρου η υλοποίηση μιας σειράς από έργα αναβάθμισης και εμπλουτισμού βιοτόπων, προγράμματα επιμόρφωσης των κυνηγών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 11

12 Το έργο µας για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος Η ΚΣΕ ανταποκρινόμενη στα επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα αναθέτει μεγάλο αριθµό επιστημονικών μελετών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας µας και του εξωτερικού. Για την εκπόνηση των επιστημονικών προγραμμάτων συνεργαζόμαστε µε : Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Τεχνολογικά Ιδρύματα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος), Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος), Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος), OMPO (Οργανισμός των Μεταναστευτικών Πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής) Είναι ένας διεθνής, µη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στη µελέτη και διατήρηση των μεταναστευτικών πτηνών της Παλαιαρκτικής, καθώς και των ενδιαιτημάτων τους IMPCF (Μεσογειακό Ινστιτούτο Διατήρησης της θηραµατικής και Άγριας Πανίδας) Είναι ένας επιστημονικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1990 από 13 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες της Νότιας Γαλλίας, του Office National de la Chasse (του εθνικού Οργανισμού Θήρας της Γαλλίας) και τις Ενώσεις των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών της Γαλλίας Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιστημονικά σε ζητήματα που αντιμετωπίζει το κυνήγι καθώς και για τη συνεχή παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον οι Κυνηγετικές Οργανώσεις απασχολούν ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων όπως, Δασολόγους, Δασοπόνους,Βιολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Θηραµατολόγους, Ορνιθολόγους, Στατιστικολόγους, Οικονομολόγους και Νοµικούς. 12

13 Το έργο µας για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος Πρόγραµµα «Άρτεµις» 19 συνεχή χρόνια υλοποίησης του επιστημονικού προγράμματος Διαρκής µελέτη καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης και παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών. Η μεθοδολογία του προγράμματος έχει αναπτυχθεί από ειδικούς επιστήμονες, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές εργασίες. Έχει δημιουργηθεί ΜΟΝΑΔΙΚΗ για τη χώρα µας βάση δεδομένων, με περισσότερες από κυνηγετικές εξορμήσεις, γεγονός που την καθιστά πολύτιμο εργαλείο στη διαχείριση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και τη βάση για την επιστημονική τεκμηρίωση της Ετήσιας Ρυθμιστικής απόφασης περί θήρας (απαίτηση ΣΤΕ). Τα αποτελέσματα του έχουν αποσπάσει επαίνους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και αποδεικνύουν ότι τα θηρεύσιμα είδη έχουν σταθερό πληθυσμό και επομένως η θήρα δεν τα επηρεάζει. Από το 2005 περιλαμβάνει πλέον τη συγκέντρωση και την ανάλυση βιολογικού υλικού από τα σημαντικότερα θηρεύσιμα είδη, με δειγματοληψία κατανεμημένη σε ολόκληρη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα για: i) τον προσδιορισμό του ποσοστού των ανηλίκων ατόμων στους πληθυσμούς των θηραματικών ειδών, ii) τη γνώση της δομής των θηραματικών πληθυσμών στη χώρα, iii) την παραγωγή δεικτών επιτυχίας της προηγούμενης αναπαραγωγικής περιόδου, iv) την παραγωγή δεικτών της δυναμικής του πληθυσμού των διαφόρων ειδών σε βάθος χρόνου. 13

14 Το έργο µας για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος Πρόγραµµα «Παρακολούθησης της Μετανάστευσης των Άγριων Πουλιών» 8 συνεχή χρόνια υλοποίησης του επιστημονικού προγράμματος. Η μεθοδολογία καθορίστηκε από τρία ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα. Το Ίδρυμα των Μεταναστευτικών Πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής (OMPO), το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διατήρησης της Θηραματικής και Άγριας Πανίδας (IMPCF) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα προγράμματα στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα καταγράφει την αποδημία των μεταναστευτικών πτηνών και συγκεκριμένα: i) των υδροβίων ii) της μπεκάτσας και iii) της νυκτόβιας μετανάστευσης των κιχλίδων. Ειδικότερα γίνεται καταγραφή για περισσότερα από 30 είδη υδροβίων πτηνών (θηρευσίμων και μη) σε πάνω από 20 σημαντικούς υδροβιοτόπους της χώρας, με 40 περίπου εκπαιδευμένους παρατηρητές, 3 παρατηρήσεις το μήνα σε κάθε βιότοπο για 10 μήνες κάθε έτος, ξεπερνώντας σε σύνολο τις παρατηρήσεις ή ώρες τον χρόνο, όπως επίσης και τη μετανάστευση της μπεκάτσας. Χρησιμοποιείται επίσης υψηλής τεχνολογίας οπτικοακουστικός εξοπλισµός για να καταγραφούν οι μεταναστεύσεις των κιχλίδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή αξιόπιστών επιστημονικών δεδομένων για τους πληθυσμούς των ειδών μεταναστευτικών πτηνών 15, που διαχειμάζουν ή σταθμεύουν στη χώρα µας, από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους, καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν σ αυτήν ώστε να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση της Ετήσιας Ρυθμιστικής απόφασης περί θήρας (απαίτηση ΣΤΕ). Η Φαινολογία της Μετανάστευσης των πτηνών απέδειξε ότι καμιά επικάλυψη μεταξύ του κυνηγιού και της προαναπαραγωγικής μετανάστευσης των πτηνών δεν υφίσταται στην Ελλάδα. 15 Άρθρο 12 της 79/409EC 14

15 Το έργο µας για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος Πρόγραμμα «Βελτίωση βιοτόπων». 8 συνεχή χρόνια υλοποίησης του προγράμματος Είναι ο καλύτερος σύμμαχος και η απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ειδών της Άγριας Ζωής και την ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας. Λόγω της αλληλεπίδρασης μας με τη φύση και την Άγρια Πανίδα, γνωρίζουμε καλά ότι η ύπαρξη της άγριας ζωής εξαρτάται από τη διατήρηση του βιοτόπου των ειδών. Τα άµεσα αίτια απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Απώλεια, υποβάθμιση και κατάτμηση ενδιαιτημάτων Μη αειφορική άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας) Κλιματική αλλαγή Ρύπανση του εδάφους, του νερού και της ατμόσφαιρας Εισβολή χωροκακτητικών ξενικών ειδών Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η καλύτερη συμβολή για τη διατήρηση και αύξηση της άγριας πανίδας πρέπει να εστιαστεί στη βελτίωση του βιοτόπου. Στον τομέα αυτό το Κράτος και οι ΜΚΟ δεν επιδεικνύουν κανένα έργο. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε σπορές, δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, κατασκευή υδατοσυλλογών ώστε να πετύχουμε τον κρίσιμο στόχο της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας. Σπέρνοντας χωρίς να θερίσουμε βοηθάμε την άγρια πανίδα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούμε εμπλουτισμούς βιοτόπων με θηράματα 16, με αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές κατά τη διαδικασία των απελευθερώσεων. Η όλη διαδικασία τονώνει τους πληθυσμούς των θηραματικών ειδών ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέους αυξάνοντας την εξάπλωση τους. Το πρόγραμμα Βελτίωσης Βιοτόπων εγκρίνεται και εποπτεύεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες. 16 σύμφωνα με το ΦΕΚ 637/6/4/

16 Το έργο µας για την πάταξη της Λαθροθηρίας Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων Ο μεγαλύτερος εχθρός του κυνηγού είναι ο λαθροθήρας για το λόγο αυτό ιδρύθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων με δαπάνες των κυνηγών. Από το 2000 έως το 2013, οι εν λόγω φύλακες θήρας έχουν διενεργήσει πλέον των ελέγχων και έχουν καταγράψει περισσότερες από παραβάσεις για τις οποίες έχει ακολουθηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία. Οι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων ξεπερνούν τους 350, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι µε κάθε µέσο που απαιτείται προκειμένου να επιτελούν µε επιτυχία το δύσκολο έργο τους, μέρα και νύκτα, αργίες, σε δύσκολες και ιδιόμορφες περιοχές. Ακολουθούνται αυστηροί και συγκεκριμένοι όροι κατά τη διαδικασία πρόσληψης των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής διαδικασία: επιβάλλονται συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια επιλογής κατόπιν διαγωνισμού το περιεχόμενο και η διαδικασία του οποίου καθορίζεται από το κράτος οι φύλακες θήρας ορκίζονται ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής, εάν εγκριθεί η πρόσληψη και εκδίδεται σχετική Απόφαση αναγνώρισης η Εποπτεύουσα κρατική Αρχή εγκρίνει τη μηνιαία κίνηση των φυλάκων θήρας, η Εποπτεύουσα κρατική Αρχή επιφορτίζει τους φύλακες θήρας για την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσής, η Εποπτεύουσα Αρχή εγκρίνει το λεπτομερές ημερολόγιο ενεργειών τους και καταχωρεί στα αρχεία της Υπηρεσίας τα αποτελέσματα κάθε βάρδιας των φυλάκων θήρας (έλεγχος, παραβάσεις κ.λπ). οι φύλακες θήρας υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του οικείου ΓΓ Περιφερείας, ο οποίος ορίζεται ως πειθαρχικός προϊστάμενος τους και ο οποίος μπορεί να άρει την αναγνώριση των εν λόγω φυλάκων θήρας (οπότε δεν μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους άρα απολύονται υποχρεωτικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις). 16

17 Το έργο µας για την πάταξη της Λαθροθηρίας Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται µόνο στα θέµατα που έχουν άμεση σχέση µε την άσκηση της θήρας αλλά είναι πολυδιάστατος και πολυλειτουργικός: παρεμβαίνουν σε ενέργειες που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, όπως ρίψη μπαζών, εμπρησμοί, παράνομη βόσκηση, υλοτομία, υποστηρίζουν ενεργά την πολιτεία κατά την εκδήλωση άσχημων καιρικών φαινομένων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις), μεριμνούν για τη δημόσια υγεία μέσω της συνεχούς συγκέντρωσης και αποστολή δειγμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τη γρίπη των πτηνών και την επιτήρηση της Λύσσας, συνδράμουν ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων που εκπονούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις (συλλογή δειγμάτων, καταγραφή τους πληθυσμού της αλεπούς, του λαγού & του κουναβιού) Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις έχουν υλοποιηθεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Το προαναφερθέν έργο μάλιστα των φυλάκων θήρας που προσλαμβάνονται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις έχει επαινεθεί 17 επανειλημμένα από διεθνείς οργανώσεις, Κρατικούς φορείς και ΜΚΟ. 17 το υπ' αριθμ. πρωτ. 14/ έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας όπου τονίζεται " χωρίς τη συμβολή των κυνηγών το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς θα επιμείνει", υπ' αριθμ. πρωτ. 184/ επιστολή του Μητροπολίτη Ζακύνθου προς την Γ Κυνηγετική Ομοσπονδία, την υπ' αριθμ. πρωτ, 3627/ επιστολή του ΓΓ Περιφερείας Ιονίων Νήσων προς την ΚΣΕ, την υπ' αριθμ. 752 / επιστολή του ΓΓ Δυτικής Μακεδονίας προς τη ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ορνιθολογικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά» καθώς και πληθώρα δημοσιευμάτων. υπ' αριθμ. 9135/ έγγραφο του Διευθυντή Δασών Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο αναφέρεται ότι στην Περιφέρειά του το έτος 2000 υπεβλήθησαν 118 μηνύσεις από τους φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων έναντι μόλις 38 των δημόσιων δασοφυλάκων, επίσης με έγγραφα στοιχεία των ετών του Δασάρχη Λιβαδειάς, αποδεικνύεται ότι ουδεμία μήνυση υπεβλήθη από τους δασοφύλακες του Δασαρχείου της περιοχής κατά τα έτη αυτά έναντι 51 μηνύσεων που υποβλήθησαν από τους φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων για παραβάσεις του νόμου περί θήρας, επίσης το από έγγραφο του Δασοπόνου Θηβών στο Δασαρχείο Θηβών για τα έτη , αποδεικνύεται ότι υπεβλήθη 1 μήνυση από δασοφύλακα έναντι 61 μηνύσεων από τους φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Επίσης το υπ' αριθμ. 2324/ έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης δασών Σάμου, βεβαιώνεται ότι κατά το έτος 2009 δεν υπεβλήθη καμία μήνυση από υπάλληλο της υπηρεσίας της για παραβάσεις του νόμου περί θήρας. Τέλος στο από έγγραφο του Δασάρχη Βυτίνας, ομολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα υπεβλήθησαν μόλις 2 μηνύσεις από δασοφύλακες για παραβάσεις του νόμου περί θήρας έναντι 19 από τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, την από ευχαριστήρια επιστολή του υφυπουργού Εξωτερικών κ.γεροντόπουλου Κυριάκου, την από ευχαριστήρια επιστολή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, 50 Μ/Κ ΤΑΞ "ΑΨΟΣ", την από ευχαριστήρια επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, Τμ. Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού Νομού Έβρου, την από εγγράφου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, την από ευχαριστήρια επιστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, το υπ' αριθμ. πρωτ / εγγράφου του Δασαρχείου Σουφλίου, την από ευχαριστήρια επιστολή του Α.Τ. Σουφλίου, την από ευχαριστήρια επιστολή της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 238/ ευχαριστήρια επιστολή του Μητροπολίτη Σύρου προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία, το υπ' αριθμ. πρωτ Φ από έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου, την από ευχαριστήρια επιστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, την υπ' αριθμ. πρωτ / ευχαριστήρια επιστολή του Δήμου Σουφλίου κ.λπ. 17

18 Οι Συνεργασίες μας Με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς Birdlife International (ΒΙ) European Landowners Organization (ELO) European Centre for Nature Conservation (ECNC) Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) Με εθνικούς φορείς Με το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Με το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Με το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Με το Πυροσβεστικό Σώμα Με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες Με την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) Με το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Με φορείς του εξωτερικού Η Κ.Σ.Ε. είναι µέλος των: F.A.C.E. (Ομοσπονδία Οργανώσεων για το Κυνήγι και την Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της ΕΕ). Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1977 από τις Κυνηγετικές Συνομοσπονδίες των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχει 31 κράτη-μέλη. C.I.C. (Διεθνές Συμβούλιο για το Κυνήγι και την Διατήρηση της Άγριας Πανίδας), η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1901 στο Παρίσι 18

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ, 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΗ ΣΑΜΟΣ 2016 14. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι 3 η συνάντηση

Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι 3 η συνάντηση ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63 Τηλ.: 210-32.31.271 - Fax.: 210-32.22.755 http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 18-04-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι

ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63 Τηλ.: 210-32.31.271 - Fax.: 210-32.22.755 http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 29-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ Προς: Ειδική Σύμβουλο Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη κα Λυμπεροπούλου Δήμητρα Αμαλιάδος 17 Αθήνα Τ.Κ.

ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ Προς: Ειδική Σύμβουλο Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη κα Λυμπεροπούλου Δήμητρα Αμαλιάδος 17 Αθήνα Τ.Κ. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63 Τηλ.: 210-32.31.271 - Fax.: 210-32.22.755 http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 18-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Πρόταση της Α Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου Η Α Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου (Α ΚΟΚΔ), καταρχάς θεωρεί ότι ο χρόνος που μας παρέχεται για να αναπτύξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΓΝΟΙΑΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΓΝΟΙΑΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΓΝΟΙΑΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 Το παρακάτω κείμενο απαντά στους ανυπόστατους ισχυρισμούς και τις ιδεοληπτικές στρεβλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικός διάλογος για το κυνήγι

Θέμα: Εθνικός διάλογος για το κυνήγι Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ----------------------------------- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο. «Γ ι α τ ί α π ε ι λ ε ί τ α ι τ ο κ υ ν ή γ ι»

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο. «Γ ι α τ ί α π ε ι λ ε ί τ α ι τ ο κ υ ν ή γ ι» ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ:F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10563 Τηλ. 210-3231271 Fax. 210-3222755 http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 30-12-2014 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Αυγούστου 2014 Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220 ΟΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου,που εκπροσωπεί 48Κυνηγετικούς Συλλόγους και 32.800 χιλιάδες κυνηγούς, σας αποστέλλει το παρακάτω κείμενο, το οποίο εκφράζει τις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Πληροφορίες :Δ. Μπαρέλος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο :26810 71919 Fax :26810 42855 Άρτα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.:796 ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι, Σας ευχαριστώ πολύ. Αρτέμης Βάσιος

Αξιότιμοι κύριοι, Σας ευχαριστώ πολύ. Αρτέμης Βάσιος Αξιότιμοι κύριοι, Θέλοντας και γω από την πλευρά μου να συμβάλω στην εθνική προσπάθεια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του κυνηγίου στην χώρα μας, σας διαβιβάζω ορισμένες σκέψεις και προτάσεις οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

1 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 2 ,,,,,,,,..,.,,. 3 . :.,.,..,. 4 5 ,, : 1 :., :. ( )...,. 2 :.,... (),,.,,. ( ) 6 ,. (,, )...,. (. )......!!!.,,... 7 ,,. 3 :.,. : :,,..,...,.,,., (GIS). 8 ., : -. -. - ( )., : -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γραφείο Θήρας Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του 1990 32(Ι) του 1995 141(Ι) του 1999. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 23/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αγ. Νικόλαος 19-08-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα :

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα : ΠΡΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Α.Π. Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περ/ντος Τμήμα Γ Τηλ.: 2102124712, Fax:2105242596 Email: diaxeirisi.dason@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

γ) Κυνηγετικές Ομοσπονδίες

γ) Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63 Τηλ.: 210-32.31.271 - Fax.: 210-32.22.755 http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 18-04-2016

Διαβάστε περισσότερα

νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Θράκης, hunters.gr

νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Θράκης, hunters.gr Έρευνα για το κυνήγι του λαγού στο νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά Θεσ/νίκη Τ.Κ 55134. e-mail: kskordas@hunters hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ (ΥΘΠ) Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας υπάγεται στο ΥΠΕΣ και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Πανίδας, η οποία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. : 104 32 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπόψη Συντονιστή Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, κο Ντινόκα

Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπόψη Συντονιστή Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, κο Ντινόκα Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπόψη Συντονιστή Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, κο Ντινόκα E-mail: ethnikosdialogos_kynigi@yahoo.gr Αθήνα, 19 Απριλίου 2016 Αριθμ. πρωτ. 16/067 Θέμα: «Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. με αντικείμενο ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. με αντικείμενο ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 1 15-07-2016 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ 3 Περιεχόμενο απόφασης.. σελ 5 Κεφάλαιο Α: Σταχυολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.) ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ Απολογισμός και Ενημέρωση Δράσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.) ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ Απολογισμός και Ενημέρωση Δράσεων ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.) Απολογισμός και Ενημέρωση Δράσεων ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ σε κατηγορίες: 1) Κίνδυνος αφαίρεσης ειδών από τα θηρεύσιμα είδη (!!!) και αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνικήνοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Ι & ΙΙ

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Ι & ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Ι & ΙΙ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά μαζί, ξαναδίνουμε φτερά Προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Κ. Γιάννη Τσιρώνη Υπ όψιν ειδικής συμβούλου Δήμητρας Λυμπεροπούλου Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 Αξιότιμε κύριε υπουργέ Μετά την πρόσκλησή σας,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις-Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι

Προτάσεις-Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 36100 Καρπενήσι Τηλ. :22370 25.063, 23.282 Fax. : 22370 24035 Τρίτη 19-04-2016 Προς ΚοΝτινόκα Δημήτριο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικός Διαλόγος για το Κυνήγι, Άξονας IV προτάσεις Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης

Θέμα: Εθνικός Διαλόγος για το Κυνήγι, Άξονας IV προτάσεις Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. 210 3224944, 210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού»

ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού» Ταχ. Δ/νση :Δημ. Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47 100-Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax :26810 23593 Πληροφορίες :Δημήτρης Μπαρέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Άρτα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 / 5 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. :124377/1686 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ &Φ.Π /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ ΚΑΙ Φ.Π ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 47/ 2016 Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αρ. Πρωτ. 47/ 2016 Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας WWF Ελλάς Λεμπέση 21 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 3314893 Φαξ: 210 3247578 i.christpulu@wwf.gr www.wwf.gr Αρ. Πρωτ. 47/ 2016 Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμ. Προτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες: Αφρ. Κουτούκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απορρέουν από τα: Π.Δ. 1102/80. Περί καθορισμού των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf

NATURA 2000 : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf Πρόταση για έναν Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχεδιασµό για το κυνήγι στην Ελλάδα Η Ορνιθολογική, ως η µόνη περιβαλλοντική οργάνωση της Ελλάδας µε αποκλειστικό στόχο την προστασία των πουλιών και των βιότοπών τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ0-Χ1Ο. Τ.Κ. : Αθήνα - /ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Έδρες τους - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ0-Χ1Ο. Τ.Κ. : Αθήνα - /ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Έδρες τους - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΕΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ0-ΧΟ Αθήνα --0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αρ.πρ.: 6767/508 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΑΣΩΝ ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ Προς

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 127568/2533 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντικά έργα αναδασώσεων Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εθελοντικά έργα αναδασώσεων Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 07-0 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Οικ. 906 / 8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικός Διευθυντής ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------------------- - Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τ0 ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 08. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Α. Ιστορικό Ως πρόδρομος του Τμήματος μπορεί να αναφερθεί η Μέση Σχολή ή Δασοκομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την διατήρηση των άγριων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκορδάς Ε. Κυριάκος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 55134 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310477128 e-mail: kskordas@hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας», ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας», ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1. Σκοπός. 1. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας», ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1. Σκοπός. 1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

3. Την καθορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων, παρίσταμαι στις εξετάσεις έχοντας απαραιτήτως μαζί μου την αστυνομική μου ταυτότητα.

3. Την καθορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων, παρίσταμαι στις εξετάσεις έχοντας απαραιτήτως μαζί μου την αστυνομική μου ταυτότητα. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 1. α. Να αγοράσω κυνηγετικό όπλο από κάποιο κατάστημα κυνηγετικών ειδών ή από κάποιον κυνηγό και να το δηλώσω στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μου, ώστε να αποκτήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ο οποίος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1325 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 174 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξυπηρέτηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ) από τη Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικός Διαλόγος για το Κυνήγι, Άξονας I προτάσεις Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης

Θέμα: Εθνικός Διαλόγος για το Κυνήγι, Άξονας I προτάσεις Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. 210 3224944, 210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ναtura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Ποιοι είμαστε; Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ν. Ξάνθης είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥ ΘΜΙΣΤ ΙΚΗ Δ ΙΑΤΑΞ Η ΘΗΡΑΣ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΡΥ ΘΜΙΣΤ ΙΚΗ Δ ΙΑΤΑΞ Η ΘΗΡΑΣ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-8 - 2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 5021/128067 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Ρυθμ.Δ/ξης: 11 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 875/2013. Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ

ΣτΕ Ολ 875/2013. Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ ΣτΕ Ολ 875/2013 Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ Περίληψη: Με τη διάταξη του άρθ. 78 παρ. 4 Συντ. θεσπίζεται απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις του Σωματείου στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι

ΘΕΜΑ: Προτάσεις του Σωματείου στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έδρα: Αριστοτέλους 32 (κτίριο Ε.Κ.Θ.) Τ.Κ. 546 31 Θεσσαλονίκη E-mail: sothko@yahoo.gr ΠΡΟΣ: κ. Ντινόκα. Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χαρακτήρας δασών και δασικών εκτάσεων Χαρακτηρισμοί Δασικοί χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 1. Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος GR4320005 OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOHI GR4320014 NOTIODYTIKH THRYPTI

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές απόψεις αντίκρουση απόψεων στο πλαίσιο του άξονα ΙΙΙ στον Εθνικό διάλογο για το κυνήγι

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές απόψεις αντίκρουση απόψεων στο πλαίσιο του άξονα ΙΙΙ στον Εθνικό διάλογο για το κυνήγι ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έδρα: Αριστοτέλους 32 (κτίριο Ε.Κ.Θ.) Τ.Κ. 546 31 Θεσσαλονίκη E-mail: sothko@yahoo.gr ΠΡΟΣ: κ. Ντινόκα. Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης Βαθμολογία για την προστασία της φύσης ΕΛΛΑΔΑ Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείτο μέχρι πρόσφατα από 419 περιοχές, που κάλυπταν 42.946 χλμ 2, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πολιτικής. Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες. Η Ε. Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για τον. ναστροφή της µείωσης της βιοποικιλότητας

Δράσεις Πολιτικής. Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες. Η Ε. Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για τον. ναστροφή της µείωσης της βιοποικιλότητας Δράσεις Πολιτικής ΕΟΕ-Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία www.ornithologiki.gr Επιµέλεια: Α. Ευαγγελίδης Τεύχος 4 Καλοκαίρι 2006 Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες Η Ε. Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για την αναστροφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 5/8/2014. Αρ. Πρωτ.: /2168. ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΚΑ 1. Γραφ. Aναπληρωτή Υπουργού

Αθήνα 5/8/2014. Αρ. Πρωτ.: /2168. ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΚΑ 1. Γραφ. Aναπληρωτή Υπουργού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΑΣΩΝ, ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28721 26 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2666 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 25.11.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0653/2005, της Marion Locker, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της αυστριακής Ένωσης Δικαιωμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα