ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

2 Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της Γνώσης εισαγωγικό σημείωμα Το έργο «Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της Γνώσης» επιχειρεί να αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομιά ως «εργαλείο», «μονοπάτι» στην προσέγγιση της γνώσης. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί να συνδέσει το σήμερα με το πνεύμα και τη σημασία της Ακαδημίας Πλάτωνος ως χώρου έρευνας και παιδείας. Ως χώρου στον οποίο αναπτύσσονταν όχι μόνο η γνώση και ο πολιτικός στοχασμός αλλά επιχειρείτο παράλληλα και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η διαμόρφωση του ενεργού πολίτη. Αποτελείται από δύο θεματικούς κύκλους, «Ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών» και «Η Πολιτεία και ο Πολίτης», οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων που επιχειρούν ένα σύνολο παρεμβάσεων στην παιδεία και τον πολιτισμό, επιδιώκοντας να αναδείξουν εκείνες τις διαδρομές όπου η ιστορικότητα και η παράδοση συναντούν με καινοτόμο τρόπο τη σύγχρονη εποχή και τη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, το έργο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη της έρευνας και στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ ερευνητικών ομάδων, στην ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών ως παράμετρο της κοινωνικής και οικονομικής προόδου, στην ανάδειξη της σημασίας της δια βίου μάθησης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη, στη σύνδεση της εκπαίδευσης 1

3 με την αγορά εργασίας, στην ανάδειξη του ρόλου της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, καθώς και στην αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών μάθησης στο σχολικό περιβάλλον. Οι δράσεις του έργου απευθύνονται σε όλο το ηλικιακό φάσμα, περιλαμβάνοντας την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και τους ενήλικες πολίτες. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ ). 2

4 3

5 μεγιστη μεγιστη νοσος νοσος αμαθεια αμαθεια Πλάτων 4

6 Έρευνα, γνώση, ανάπτυξη και καινοτομία με επίκεντρο την Ακαδημία Πλάτωνος _ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, _ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, _ η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης - _ η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, _ το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και _ το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και _ το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης _ το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης συνέπραξαν με στόχο να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. συνέπραξαν με στόχο να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. Θεματικοί κύκλοι Θεματικοί κύκλοι Η εφαρμογή του Η εφαρμογή του προγράμματος ακολουθεί προγράμματος ακολουθεί δύο παράλληλους και δύο παράλληλους και συμπληρωματικούς συμπληρωματικούς θεματικούς κύκλους θεματικούς κύκλους ΑΘεματικός Κύκλος: Ακαδημία Πλάτωνος: Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών και Καινοτόμων Ιδεών ΒΘεματικός Κύκλος: Β Ακαδημία Πλάτωνος: Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης Η Πολιτεία και ο Πολίτης 5

7 6

8 ΑΘ Ε Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών Ο συγκεκριμένος θεματικός κύκλος καλύπτει ένα φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες. 1 Διάλογοι - Εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια στα σχολεία της Α /Β θμιας εκπαίδευσης με τη μέθοδο project και την εφαρμογή βιωματικής μάθησης Η δράση αυτή έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με το αξιακό απόθεμα που σχετίζεται με την Ακαδημία της αρχαίας Αθήνας. Αυτή η δέσμη αξιών δεν θεωρείται υπό μια «ηθικολογική» οπτική γωνία ούτε μόνο αποκλειστικά στο πλαίσιο της ίδιας της πλατωνικής φιλοσοφίας, αλλά στο ευρύτερο ανάπτυγμά της και τις διαδοχικές προσαρμογές αυτού στη διαχρονία. Τούτο αφορά τις έννοιες του διαλόγου, της κατ αρχήν ισότητας μεταξύ των διαλεγομένων 7

9 ασχέτως φύλου, κοινωνικής προέλευσης, καταγωγής κ.λπ., της δόμησης ταυτότητας μέσω της συμμετοχής, της διαχείρισης της διαφωνίας και της χρήσης μιας ευρετικής μεθόδου που στηρίζεται στην ορθολογική σκέψη και την κριτική αντίληψη. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 8 Οι άξονες είναι: η βιωματική μάθηση, η αλληλόδραση σχολείου και κοινωνίας, η διενέργεια έρευνας, η συνεργασία σε ομάδες και η έμφαση στην έννοια της δημόσιας αξίας στην υλική και την άυλη διάστασή της ως δημόσιου χώρου και δημόσιας σφαίρας. Οι δράσεις αφορούν τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, προσαρμοσμένες κάθε φορά στα ηλικιακά και μαθησιακά τους επίπεδα, τους δασκάλους και καθηγητές, καθώς και την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς που περιβάλλουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Το πρόγραμμα κατά το εκπαιδευτικό έτος , υλοποίησε την πρώτη (πιλοτική) φάση, που αφορούσε σχολεία της Αθήνας και κυρίως σχολεία της Ακαδημίας Πλάτωνος και όμορων περιοχών, στα οποία δόθηκε προτεραιότητα. Το εκπαιδευτικό έτος , το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνέχισε την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ το εκπαιδευτικό έτος η Δράση ολοκληρώθηκε με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (Ξάνθη), στη Στερεά Ελλάδα (Δελφοί) και στην Ήπειρο (Ιωάννινα). Συνολικά πάνω από 150 σχολεία και 300 εκπαιδευτικοί πλέον παρακολούθησαν τις εκπαιδευτικές δράσεις των «Διαλόγων» και ήδη πολλοί από τους συμμετέχοντες δασκάλους και καθηγητές ενεργοποιήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο που

10 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 9

11 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Διάλογοι», στο οποίο μαθητές αναρτούν εργασίες τοπικής ιστορίας αλλά και φιλοσοφίας με βασικό άξονα τη διάδραση, τη βιωματικότητα, το διάλογο και την επιχειρηματολογία. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 10 Οι δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε σχολείο πραγματοποιούνται με τη συγκρότηση των μαθητών σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της σχολικής βαθμίδας ή της τοπικότητας, οι δράσεις διακρίνονται σε δύο ενότητες: Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να αναζητήσουν στον περιβάλλοντα κοινωνικό, πολιτισμικό, πολεοδομικό και φυσικό χώρο θέματα που αφορούν είτε την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της εκάστοτε περιοχής είτε τη σημερινή της κοινωνική φυσιογνωμία και σχετίζονται με τη δέσμη αξιών της αρχαίας Ακαδημίας και με ζητήματα που προκύπτουν από την πλατωνική φιλοσοφία. Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας οι μαθητές οργανώνονται σε νέες ομάδες εργασίας και εμπλέκονται σε τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: δραστηριότητες αναζήτησης («παιχνίδι θησαυρού») δραστηριότητες επιχειρηματολογίας επί ζητημάτων που αφορούν τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους (νεανική παραβατικότητα, εξάρτηση από ουσίες, χρήση του διαδικτύου κλπ.) σε περιβάλλον debate εντός του σχολείου δραστηριότητες προώθησης αιτημάτων τοπικών κοινωνικών ομάδων και φορέων που αφορούν τη χρήση ελεύθερων δημόσιων χώρων, την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία χώρων άθλησης και παιχνιδιού κλπ.

12 Ο δάσκαλος και ο καθηγητής αναλαμβάνει τον ρόλο του εμψυχωτή και του διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των δράσεων και αξιοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλλιεργήσει στους μαθητές τη μεθοδολογία της αναζήτησης, της έρευνας, του ορθολογισμού και του κριτικού λόγου. Για την ενίσχυση της συμμετοχής των σχολείων καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης για την αναγνώριση και ανταμοιβή των επιδόσεών τους. Η εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, καθώς οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς μεταφέρουν με τη σειρά τους τις γνώσεις, τη μεθοδολογία και την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της Δράσης σε πολύ περισσότερα σχολεία και η ωφέλεια ακόμα περισσότερων μαθητών. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 11

13 2 Πλάτων - Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν Ο «Πλάτων» αποτελεί μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Με αφορμή την πλατωνική σκέψη προσφέρει ένα εκτεταμένο σώμα πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο συσχετίζοντας τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις με την πολιτεία, την κοινωνική δράση, την οικονομία, την ιστορία και εντέλει την καθημερινή ζωή. Το περιεχόμενο της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας έχει χαρακτήρα κειμενικό και πολυμεσικό. Οργανώνεται σε γνωστικές ενότητες ή θέματα που περιλαμβάνουν κείμενο συνοπτικό ή/και αναλυτικό, σταθερή ή κινούμενη εικόνα και ήχο. Κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, χάρτες, μαθησιακά παιχνίδια και γραφήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στα πολυσχιδή συστατικά των γνωστικών ενοτήτων. Τα κείμενα και το εποπτικό/συνοδευτικό υλικό (ή αντιστρόφως οι εικόνες και οι συνοδευτικές τους λεζάντες/επεξηγήσεις) συγκροτούνται σε τρία βασικά επίπεδα νοηματικής δυσκολίας: για μαθητές δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και για μαθητές λυκείου. Οι γνωστικές ενότητες επιπέδου μαθητών λυκείου, συνήθως, αντιστοιχούν και στο επίπεδο για το ευρύ κοινό. Κατά περίπτωση, ωστόσο, συνοδεύονται από επιπλέον πληροφορία, η οποία προσδιορίζει ένα τέταρτο εξειδικευμένο επίπεδο που καλύπτει ειδικά ενδιαφέροντα (τοπικά, τουριστικά, επιστημονικά). 12 Με την ολοκλήρωσή του έργου θα είναι διαθέσιμα για το Λύκειο/ευρύ κοινό 290 λήμματα, ενώ

14 για το Γυμνάσιο 180 από τα παραπάνω λήμματα μεταγραμμένα για το επίπεδο του γυμνασίου. Για το επίπεδο του Δημοτικού θα είναι διαθέσιμα 80 από τα ως άνω λήμματα ή και κάποια καινούργια διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα ειδικά για το δημοτικό. Ο «Πλάτων» εμφανίζει στον χρήστη τις γνωστικές ενότητες οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και επιτρέπει απλή και σύνθετη αναζήτηση στους τίτλους τους και στο κειμενικό περιεχόμενό τους. Η θεματική του υλικού αυτού καλύπτει τις ευρύτερες κατηγορίες τόπος (φυσικό και δομημένο περιβάλλον), πρόσωπα, ιστορία, φιλοσοφία (ιδέες και έργα), πρόσληψη και επίδραση του πλατωνικού έργου. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 13

15 3 Ψηφιακό Αποθετήριο Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 14 Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνολογίας αιχμής, το οποίο θεμελιώνεται επιστημονικά, υλοποιείται ως λογισμικό και υλικό, δημιουργεί συνέργειες φορέων και πρωτοβουλιών, επιλέγει και συγκεντρώνει περιεχόμενο, χτίζει τις διαδικασίες και τις δομές για τη βιωσιμότητα και πολλαπλασιαστική αξία της όλης δράσης και, τέλος, υλοποιεί μια σειρά τεχνολογιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες κάνουν το περιεχόμενο πιο ελκυστικό αλλά κυρίως δημιουργούν και υποστηρίζουν την εικονική ανθρώπινη κοινότητα, ή κατά μια άλλη θεώρηση το κοινωνικό δίκτυο, γύρω από το φιλοσοφικό έργο που πραγματεύεται το έργο. Το Ψηφιακό Αποθετήριο, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εφαρμογές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου και το περιεχόμενο που φιλοξενεί, φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την εναπόθεση ερευνητικού και γενικότερα συγγραφικού περιεχομένου στον υπο-χώρο της Φιλοσοφίας που εστιάζει το έργο. Η φύση του είναι διττή, επιτρέποντας τη φιλοξενία του περιεχομένου (ηλεκτρονική αποθήκευση) αλλά και τη διασύνδεσή του (harvesting/linking) σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε άλλα αποθετήρια. Η επιτυχία της συγκεκριμένης προσπάθειας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ αποθετηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ψηφιακό Αποθετήριο συνδέεται με τα σημαντικότερα ψηφιακά αποθετήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα οποία περιλαμβάνουν στις συλλογές τους ενότητες υλικού σχετικές με τη Φιλοσοφία, με στόχο την απόθεση, διασύνδεση ή/και άντληση περιεχομένου. Μέσω των εγγενών λειτουργικοτήτων του, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει, προσπελάσει, σχολιάσει πε-

16 ριεχόμενο, να οργανώσει τον προσωπικό του χώρο, να αναρτήσει περιεχόμενο και να το επιμεληθεί, να ανταλλάξει απόψεις, να προτείνει και να του προταθούν αναγνώσματα και ιδέες, να επιμεληθεί του βιογραφικού και του συγγραφικού του έργου κ.ο.κ. Μέσω μιας σειράς προτύπων και πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας, το Ψηφιακό Αποθετήριο βρίσκεται και πίσω από φαινομενικά διαφορετικές εφαρμογές, όπως π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης (elearning), συστήματα πολιτισμικής / τουριστικής φύσης (π.χ. παράδοση περιεχομένου βασισμένου στη θέση του χρήστη), συστήματα εξωτερικών ψηφιακών βιβλιοθηκών (π.χ. τροφοδότηση EUROPEANA) κ.ο.κ Το αποθετήριο προσφέρει πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό, σε ένα εύρος ψηφιακού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει: ψηφιακές Συλλογές Ερευνητικών Εργασιών, οι οποίες βρίσκονται δημοσιευμένες σε διάφορα μέσα, ψηφιακές Συλλογές Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών, οι οποίες εντοπίζονται σε ερευνητικά αποθετήρια, ψηφιακές Συλλογές Βιογραφιών, οι οποίες συλλέγονται από ψηφιακά αποθετήρια, δημόσια κείμενα ή ψηφιοποιούνται / συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του έργου. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 15

17 4 Ατλαντίδα Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 16 Η «Ατλαντίδα» αποτελεί μια ηλεκτρονική συλλογή του πλατωνικού έργου και κειμένων για την πλατωνική, νεοπλατωνική και αρχαία ελληνική φιλοσοφία καθώς και για την ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του «Ψηφιακού Αποθετηρίου» του Έργου. Σκοπός της «Ατλαντίδας» είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό εργαλείο μάθησης της πλατωνικής και εν γένει της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για κάθε αναγνώστη, ειδικό ή μη, που επιθυμεί να γνωρίσει την πλατωνική φιλοσοφία, να μελετήσει και να μυηθεί στις ιδέες του Πλάτωνα και του Σωκράτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει πλούσια εργογραφία για τη χρυσή εποχή της αρχαίας Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος, το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που έζησε και ευδοκίμησε ο Πλάτων. Περαιτέρω σκοπός είναι να διαδώσει την πολιτισμική μας κληρονομιά, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του διαλόγου, της ισότητας, της παιδείας, του ορθού λόγου. Συγκεκριμένα, η «Ατλαντίδα» περιλαμβάνει: α) όλα τα έργα και τους διαλόγους του Πλάτωνα, το αρχαίο κείμενο με τις πιο δόκιμες μεταφράσεις στα νέα ελληνικά, καθώς και έργα νεοπλατωνικών φιλοσόφων με τις αντίστοιχες μεταφράσεις τους, β) κατάλογο βιβλιογραφίας με 1500 έργα, κυρίως ελληνικά αλλά και ξενόγλωσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) που αφορούν την πλατωνική και την αρχαία

18 ελληνική φιλοσοφία, την ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, γ) 100 ιστότοπους (sites), ελληνικούς και ξενόγλωσσους, με θέματα για τον Πλάτωνα, την Ακαδημία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, δ) ψηφιοποιημένα βιβλία, ερμηνευτικά άρθρα και κείμενα σε ελληνικά και αγγλικά αναφορικά με τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, την Ακαδημία Πλάτωνος, και γενικότερα τη φιλοσοφία, την ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, ε) κατάλογο με ψηφιακά αποθετήρια πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μουσείων από όλο τον κόσμο, με υλικό για τον Πλάτωνα, Σωκράτη, Αριστοτέλη, νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, τη χρυσή εποχή της αρχαίας Αθήνας, στ) οπτικοακουστικό υλικό από συνέδρια και φιλοσοφικές εκδηλώσεις. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 17

19 5 Υποτροφίες (τροφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν Δρ Ούρεσης Τοντόροβιτς (Uros T. Todorovic), Χορευτής (λεπτομέρεια) T. Todorovic Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών είναι η προώθηση της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο εξωτερικό, προσβλέποντας στη δημιουργία και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της αλλοδαπής ακαδημαϊκής κοινότητας και στους Έλληνες ομολόγους τους αλλά και στην ενίσχυση επάνδρωσης των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού. Ενδεικτικά καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς έρευνας: Φιλολογία (Κλασική-Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία. 18

20 Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν: α) αλλογενείς αλλοδαποί, β) μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας από δευτέρας γενεάς και εξής που έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό τίτλο στην αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος, γ) Έλληνες, κατά δεύτερη προτεραιότητα και μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των υποτρόφων από τις κατηγορίες α) και β) δεν καλύπτει τις προσφερόμενες υποτροφίες, δ) αλλοδαποί μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών στις οποίες μετέχουν καθηγητές Α.Ε.Ι., ειδικοί επιστήμονες και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες. Τα κριτήρια επιλογής που συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου Επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας Γνώση άλλων γλωσσών Γεωγραφική διασπορά Προτεραιότητα σε χώρες καταγωγής των υποψηφίων, που έχουν παράδοση στις ελληνικές σπουδές για περαιτέρω ενίσχυσή τους και σε χώρες που έχουν ενδιαφέρον να δημιουργήσουν κοιτίδες ελληνικών σπουδών. Κατά τα τρία έτη υλοποίησης του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους στην Ελλάδα ερευνητές από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Η.Π.Α., Εσθονία, Ιράν, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Λίβανο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία. 19 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν

21 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 20 Α

22 6 Θερινά Σχολεία για έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών γυμνασίων και λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας. Η δράση αφορά στη διοργάνωση θερινών σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών γυμνασίων και λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας. Συνιστά μια πολυθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες και κατάλληλες μεθοδολογίες δια βίου μάθησης, απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και εμπνέεται από την Ακαδημία του Πλάτωνα. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα και τόπους της Ελλάδας που επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η δράση των θερινών σχολείων αποτελεί ουσιαστικά ένα εξερευνητικό ταξίδι στη γνώση, καθώς οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, προσκαλούνται να γνωρίσουν την Αθήνα και την Ελλάδα του σήμερα, την ελληνική ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό από την αρχαιότητα έως σήμερα μέσα από ελκυστικές διδακτικές μεθόδους που περιλαμβάνουν ομάδες εργασίας, workshops, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, αθλητικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαλέξεις από καθηγητές της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανοιχτές συζητήσεις με διευθυντές μουσείων, συντηρητές έργων τέχνης, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, φωτογράφους, κ.ά. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 21Α

23 Τα Θερινά Σχολεία διαρκούν ένα μήνα τον χρόνο και χωρίζονται σε δύο κύκλους φιλοξενίας, διάρκειας δεκαπέντε ημερών ο καθένας. Αφορούν νέους ηλικίας από 15 έως 18 ετών σε μία ομάδα των ατόμων περίπου κάθε έτος. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 22 Η επιλογή των μαθητών επισκεπτών γίνεται μετά από πρόσκληση που απευθύνεται σε σχολεία του εξωτερικού και εσωτερικού, τα οποία και είναι υπεύθυνα για την επιλογή των μαθητών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίσεις γονέων. Η φιλοξενία των μαθητών γίνεται στην Αθήνα, ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις και σε άλλες ελληνικές πόλεις ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, επιχειρείται μια θεωρητική διαθεματική προσέγγιση της πορείας του τόπου μας και των ανθρώπων του, μέσα από μία διαχρονική ματιά στην ιστορία, τη σκέψη, τον λόγο, την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας μας. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα οι μαθητές που φιλοξενούνται από το εξωτερικό, έρχονται σε επαφή με την Ελλάδα του σήμερα γνωρίζοντας την πόλη, τον καθημερινό άνθρωπο, τις συνήθειές του, τον τρόπο ζωής του. Οι μαθητές από τα ελληνικά σχολεία και από τα σχολεία του εξωτερικού γνωρίζονται, συνεργάζονται σε κοινές εκδηλώσεις, διασκεδάζουν μαζί ανταλλάσσοντας εμπειρίες, προβληματισμούς, τρόπους σκέψης, δημιουργώντας δεσμούς για το μέλλον. Μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, τα θερινά σχολεία αναδεικνύονται σε αποτελεσματικά εργαλεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Κατά την τριετία υλοποίησης των θερινών σχολείων καλύφθηκαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, τέχνη και πολιτισμός, φιλοσοφία, επιστήμες τεχνολογία. Σε κάθε θεματική ενότητα, η μαθησιακή διαδικασία περιλάμβανε μαθήματα, τα

24 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 23

25 οποία είχαν τη μορφή παρουσίασης με την αξιοποίηση πλούσιου οπτικού και ακουστικού υλικού και τα οποία συμπληρώνονταν με διαλέξεις, επισκέψεις, περιπάτους, εργαστήρια και δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να αφομοιώσουν με βιωματικό τρόπο τις γνώσεις που απέκτησαν. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν Τα «Θερινά Σχολεία 2012» φιλοξένησαν πενήντα (50) μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές τους από το 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και το 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς (Ελλάδα), το Lycée Galilé της Combs La Ville (Γαλλία) και το Klasična Gimnazija του Ζάγκρεμπ (Κροατία). 24

26 Τα «Θερινά Σχολεία 2013» φιλοξένησαν εβδομήντα (70) μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές από το Γενικό Λύκειο Ροδολίβους Σερρών (Ελλάδα), το Stedelijk Gymnasium Leiden του Λέιντεν (Ολλανδία), το National High School for Ancient Languages and Cultures St. Constantine Cyril the Philosopher της Σόφια (Βουλγαρία), το Institut du Sacré-Coeur της Μονς (Βέλγιο) και το Frederick Douglass Academy της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ). Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 25

27 Τα «Θερινά Σχολεία 2014» φιλοξένησαν εβδομήντα (70) μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές τους από το Instituto de Ensenanza Secundaria ALBA LONGA της Γρανάδας (Ισπανία), το Adelaide High School Principal της Αδελαΐδας (Αυστραλία), το Yu Xin School (attached to the Capital Normal University) του Πεκίνου (Κίνα), το Francis Lewis High School της Νέας Υόρκης (Η.Π.Α.) και από το Γενικό Λύκειο Φερών Έβρου (Ελλάδα). Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 26

28 7 Θερινό Σχολείο της Φιλοσοφίας και της Εφαρμοσμένης Έρευνας Το Θερινό Σχολείο Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης Έρευνας έχει ως στόχο να προσελκύσει ερευνητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, μέσω διεθνούς πρόσκλησης και διαγωνισμού, διαφόρων ειδικοτήτων, από τεχνολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, πρόθυμους να διερευνήσουν τη σχέση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις βασικές αρχές που την καθοδηγούν και τον τρόπο που αυτή ανατροφοδοτεί και ενίοτε ανατρέπει τις αρχές αυτές. Η Ακαδημία του Πλάτωνα σηματοδοτεί μια αντίληψη ευρύτερης ενασχόλησης της φιλοσοφίας με θέματα οργάνωσης της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας. Ο στοχασμός του Πλάτωνα και των μαθητών του, και κυρίως του Αριστοτέλη, αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο συγκρότησης των σύγχρονων επιστημονικών πειθαρχιών. Η πορεία της εφαρμοσμένης έρευνας σε διάφορους τομείς συνδέθηκε και ανατροφοδότησε και συνεχίζει να ανατροφοδοτεί ανελλιπώς τον φιλοσοφικό στοχασμό. Από την κβαντομηχανική και τη θεωρία του χάους στη φυσική, έως τη θεωρία της αξίας στην οικονομία, και από τη βιοτεχνολογία έως την αστροφυσική, η εφαρμοσμένη έρευνα τρέφεται από τις βασικές ιδέες του φιλοσοφικού στοχασμού και τον ανατροφοδοτεί με τις προκλήσεις των σύγχρονων αποτελεσμάτων της. Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου επιχειρείται να συνδεθεί η φιλοσοφία με την εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους τομείς, με έμφαση στους τομείς των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της επιστήμης της οργάνωσης και παροχής ψηφιακής πληροφορίας. Εξετάζονται και παρουσιάζονται θέματα τόσο πρακτικά όσο και μεθοδολογικά, που αφορούν τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με αναφορά στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 27

29 πολυεπιστημονική προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, τα ηθικά θέματα που εγείρει η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και οι ανατροπές που αυτά προκαλούν στο φιλοσοφικό σύστημα που τα παράγει. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 28 Το θερινό σχολείο υλοποιείται για τρία (3) έτη με διαφοροποιημένο πρόγραμμα ανά έτος, ώστε να υπάρχει εξέλιξη του προγράμματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και με την προοπτική της καθιέρωσής του ως σημαντικού ετήσιου ακαδημαϊκού θεσμού. Κατά τα τρία έτη υλοποίησης της δράσης, συμμετείχαν 20 περίπου φοιτητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου κατ έτος, από όλο τον κόσμο (Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Η.Π.Α, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Νότια Αφρική, Ουκρανία, Πακιστάν, Περού, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία). Οι φοιτητές επιλέχθηκαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και κοινοποιήθηκε μέσω των δικτύων αριστείας και των συνεργασιών στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιλογή έγινε από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή κατόπιν εκτενούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων. Σε κάθε έτος δίδαξαν περίπου 15 καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες εγνωσμένου κύρους από Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των ειδικών θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων (Κλασική Ελληνική Φιλολογία, Ηθική, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία της Επιστήμης, Γνωσιακή Επιστήμη) πέρα από τις ώρες των καθημερινών σεμιναρίων διοργανώθηκαν εργαστήρια με ειδικούς ερευνητές, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ειδικούς χώρους, ιδρύματα και αρχαιολογικούς χώρους, όπου παρουσιάστηκαν αποτελέσματα, μέθοδοι και προβληματισμοί για τη σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης με έμφαση στην παραγωγική και πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας.

30 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 29Α

31 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 30

32 8 Θερινά Σχολεία Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Η δράση αυτή έχει ως στόχο την αξιοποίηση της πολιτισμικής παρακαταθήκης της αρχαίας Ελλάδας, ενώ παράλληλα στοχεύει στη σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού δράματος (φιλοσοφική, φιλολογική, θεατρολογική και αρχαιολογική) με τη σκηνική πράξη και τα πρόσφατα επιτεύγματά της. Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιούνται συνολικά τρεις κύκλοι θερινών μαθημάτων, με θεματικό άξονα το αρχαίο δράμα, οι οποίοι απευθύνονται σε φοιτητές θεατρικών και κλασικών σπουδών Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διάρκεια του κάθε κύκλου ορίζεται σε δύο εβδομάδες ετησίως και πραγματοποιείται στο Λαύριο και την Επίδαυρο κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους με τη συμμετοχή 20 περίπου φοιτητών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών (κλασικοί φιλόλογοι, θεατρολόγοι, ιστορικοί της φιλοσοφίας) από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σκηνοθετών, ηθοποιών, μεταφραστών, κριτικών της εγχώριας και διεθνούς σκηνικής πρακτικής. Η δομή των προγραμμάτων περιλαμβάνει διαλέξεις, μαθήματα και συζητήσεις, εργαστήρια (workshops), εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Επίδαυρο και στην Αττική, παρακολουθήσεις παραστάσεων αρχαίου δράματος και δοκιμών σε Αθήνα και Επίδαυρο. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 31

33 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 32 Α

34 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ω Ν Ι Δ Ε Ω Ν 33Α

35 ΒΘ Ε Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης 1 Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 34 Β Η δράση αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων (workshops) βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, τον ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Τα προγράμματα καλύπτουν τα κάτωθι θεματικά πεδία: Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική Επιστήμες και Τεχνολογία Πολιτισμός και Δημιουργία Πολίτης και Πολιτεία Κάθε θεματικό πεδίο περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ξεναγήσεις/επιτόπια μαθήματα σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops), και διαρθρώνεται

36 στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων μεταξύ των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν εκείνες που τους ενδιαφέρουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα. Κάθε τμήμα αποτελείται από περίπου 20 άτομα. Οι διδάσκοντες έχουν υψηλή ειδίκευση στα αντικείμενα διδασκαλίας τους και είναι καθηγητές Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), διδάκτορες καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες και προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός θεματικού πεδίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) κύκλοι προγραμμάτων με την συμμετοχή επιμορφούμενων. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 35Β

37 Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 36

38 Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 37

39 38 Β 2 Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να είναι ανοιχτοί στη διά βίου μάθηση και να μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκπαιδευόμενοι με ποικίλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν τα παρακάτω δέκα (10) Θεματικά Πεδία: 1. Φιλοσοφία 2. Γλώσσα 3. Βιομηχανική Αρχαιολογία 4. Θεωρία της Επιστήμης 5. Μαθηματικά και Τεχνολογία 6. Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς 7. Ιστορία 8. Τέχνη 9. Αρχιτεκτονική 10. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση

40 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 39Β

41 Κάθε Θεματικό Πεδίο περιλαμβάνει από τρεις έως πέντε θεματικές ενότητες διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) που στο σύνολό τους συγκροτούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 40 Κάθε τμήμα αποτελείται από περίπου 20 άτομα. Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα πλήρες θεματικό πεδίο και να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η απόκτηση του πιστοποιητικού παρέχεται εφόσον ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την παρακολούθηση συγκεκριμένου θεματικού πεδίου και συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη διαδικασία των μαθημάτων, όπως εκπόνηση ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών-παρουσιάσεων ή/και συμπλήρωση ενός σύντομου τεστ αξιολόγησης κ.λπ. Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες και διαπρεπείς προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) εκπαιδευτικοί κύκλοι με την συμμετοχή συμμετεχόντων.

42 Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 41

43 Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 42 Θοδωρής Προδρομίδης, Προς την Τράπεζα του Μέλλοντος, 2013

44 3 Η ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης Θ. Προδρομίδης Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων. Στοχεύει στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχασμού σε ζητήματα παγκόσμιου και διαχρονικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον ελληνικό τρόπο σκέψης. Κορυφαίοι στοχαστές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και στοχευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης με άξονα τον ελληνισμό, την Πολιτεία και τον Πολίτη. Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης συνίστανται στις παρακάτω δράσεις: Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 43

45 Λέξεις και Σκέψεις: Πρόκειται για δημόσιες συζητήσεις με τη συμμετοχή κοινού, διαλέξεις και ανοιχτές ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες, διανοούμενους, πρόσωπα κλειδιά στο διεθνές φιλοσοφικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Τα θέματα είναι πάντα επίκαιρα, αφορούν ζητήματα της κοινωνίας και της εποχής και διερευνούνται μέσα από πολύπλευρες προσεγγίσεις, προτείνοντας νέους τρόπους σκέψης και προβληματισμού. Κατά τη διάρκεια της τριετίας πραγματοποιήθηκαν 12 Λέξεις και Σκέψεις, τις οποίες παρακολούθησαν περίπου άτομα. Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 44

46 Εικαστικοί διάλογοι: Στο πλαίσιο αυτής της δράσης εικαστικοί καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα έκφρασης (προβολές βίντεο, ηλεκτρονικών εικόνων ή φωτογραφιών, ηχητικές εγκαταστάσεις, animation, διαδραστικά έργα κ.λπ.), αποπειρώνται να μεταγράψουν σε εικόνα τις προβληματικές που εγείρει ο επιστημονικός λόγος και να απαντήσουν ο καθένας με τον τρόπο του στα ζητήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση και την επανεξέταση της πολιτισμικής παρακαταθήκης της αρχαίας Ελλάδας στη σύγχρονη κοινωνία. Τα videoart έργα αξιοποίησαν ειδικά τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα και παρουσιάστηκαν ως installations στο αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Οι επισκέπτες περπατώντας στο χώρο, ήρθαν αναπάντεχα σε επαφή με αυτά. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι διττός: αφενός η τυχαία, απρόσμενη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με τα έργα, η οποία αποβλέπει στο ξάφνιασμα, στο κέντρισμα του ενδιαφέροντος και στη δημιουργία μιας δημόσιας συζήτησης γύρω από αυτά και αφετέρου η δημιουργία ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικές δράσεις που διερευνούν τη σύνδεση τέχνης και φιλοσοφικής σκέψης μέσα από τα σύγχρονα εικαστικά ιδιώματα. Το 2012 στήθηκε μια ομαδική έκθεση δέκα ψηφιακών έργων με αφετηρία δύο επίκαιρους για την εποχή θεματικούς άξονες: αφενός την οικονομική, πολιτική και πολιτειακή κρίση ως πρόκληση για τη δημοκρατία και την τέχνη και αφετέρου τους κοινωνικούς παράγοντες, όπως η ανεργία, ο κίνδυνος της πτώχευσης, η μετανάστευση κ.λπ. ως εφαλτήριο εικαστικής δράσης - αντίδρασης. Το 2013 οι Εικαστικοί Διάλογοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής σκέψης. Τα δέκα έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων εικαστικών πραγματεύθηκαν την παρουσία της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην ποίηση του Καβάφη. Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου άτομα επισκέφθηκαν τις δύο αυτές εκθέσεις. 45

47 Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 46 Κατερίνα Αθανασοπούλου, Αποδημία, 2012

48 Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Κ. Αθανασοπούλου 47

49 Εργαστήρια/Workshops: Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με έννοιες της ελληνικής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας, με τρόπο που να σχετίζεται με τα σύγχρονα ρεύματα της διανόησης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα εργαστήρια οργανώνονται στην Αθήνα σε δομημένες ανοικτές συζητήσεις/διαλόγους μεταξύ κοινού και εισηγητών και διερευνούν τις νέες τάσεις της επιστήμης, των τεχνών και της δημιουργίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της τριετίας πραγματοποιήθηκαν 6 Εργαστήρια/Workshops, στα οποία συμμετείχαν περίπου 800 άτομα. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 48 Β

50 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 49Β

51 Παράλληλες δραστηριότητες: αποτελούν μια σειρά δράσεων δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της βιωματικής μάθησης για την καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης, τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών στις σχολικές τάξεις, την προσέγγιση της μάθησης ως διαδικασίας και της γνώσης μέσα από την εμπειρία καθώς και την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών στο σχολικό περιβάλλον. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 50 Β

52 Με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού και γυμνασίου και τους εκπαιδευτές του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ζωντανά πώς να εκπαιδεύουν τους μαθητές τους σε θέματα κοινωνίας και επιστήμης μέσα από τους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους: εντός των σχολείων με σεμινάρια και προετοιμασία των εμπλεκομένων για τις δράσεις/αντι-δράσεις που θα ακολουθήσουν σε κάθε ενότητα, εντός της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρώμενο και εντρυφούν στα «μυστικά» του (πώς λειτουργεί μία ορχήστρα, οι μουσικοί, τα όργανα, πώς ανεβαίνει μια παράσταση χορού ή ένα θεατρικό έργο, κτλ.), σε χώρους πολιτισμού, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, η Ακαδημία Πλάτωνα, κ.ά., όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι συγκεντρώνουν με την καθοδήγηση των ειδικών στοιχεία και πληροφορίες με τις οποίες θα εργασθούν ομαδικά και θα εκπαιδευτούν μέσα σε ένα δημιουργικό εργαστήριο έκφρασης και αποτελέσματος. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις των Προγραμμάτων Βιωματικής Μάθησης. Κατά τα δύο σχολικά έτη υλοποίησης του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν 40 εκπαιδευτικοί από 6 σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή της Αττικής (52 ο Γυμνάσιο Αθηνών, Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών, 9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών, 22 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 13 ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, 93 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών) στις θεματικές ενότητες «Ταξίδι», και «Σύνθεση» (σχολικό έτος ) και «Προσωπική και Συλλογική Μνήμη» (σχολικό έτος ) Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 51Β

53 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 52 Β

54 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 53Β

55 4 Πλοηγός Φιλοσοφίας Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 54 Β Ο «Πλοηγός της Φιλοσοφίας» είναι ένα μαθησιακό και εκπαιδευτικό εργαλείο, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ενσωματώνει περιεχόμενο για σημαντικό αριθμό σημείων ενδιαφέροντος της πόλης των Αθηνών με έμφαση στην «άγνωστη» Ακαδημία Πλάτωνος και την περιοχή της. Αποτελείται από δύο σκέλη: α) εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets, β) ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο. Η Ακαδημία Πλάτωνος συνιστά ένα διπλό τοπόσημο: γεωγραφικό και φαντασιακό. Οι δύο αυτές διαστάσεις διασταυρώνονται στη σημερινή γεωγραφία της πόλης και συγκροτούν τις ακόλουθες ενότητες στον Πλοηγό: Την ενότητα της συνοικίας της Ακαδημίας Πλάτωνος, η οποία περιλαμβάνει μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικά κατάλοιπα, τοπωνύμια, οδωνυμικά, μνήμες ανθρώπων). Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα με την Ακαδημία και τον λόφο του Ιππείου Κολωνού και αναδύονται με πυκνότητα, μετασχηματισμένα από τη ροή της ιστορίας. Την ενότητα της ευρύτερης περιοχής, η οποία περιλαμβάνει τη σύνδεση της Ακαδημίας με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Αρχαία Αγορά-Δίπυλον-Κεραμεικός-Δημόσιον Σήμα), δηλαδή την οργανική ενότητα της περιοχής εντός της οποίας λειτούργησαν το Γυμνάσιο της Ακαδημίας (για την αθλητική εκπαιδευση των Αθηναίων εφήβων) και η φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα (για την πνευματική αγωγή των νέων). Τις φαντασιακές ενότητες της φιλοσοφίας, οι οποίες ανακαλούνται από την ύπαρξη της Ακαδημίας και αποτυπώνονται στη γεωγραφία της σημερινής πόλης: οι φιλόσοφοι της

56 αρχαιότητας και οι χώροι δράσης τους, μνήμες και μύθοι, εικόνες που αναδύονται σε αλλεπάλληλα επίπεδα, τα οποία διαπερνούν οριζόντια τη γεωγραφία της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται δέκα πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες παροτρύνουν τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να περιηγηθούν στα σημαντικότερα τοπόσημα, που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και την τέχνη (π.χ. η οικία του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου). Οι δέκα διαδρομές που αποτελούνται από 91 σημεία συντείνουν στην ανακάλυψη της σύγχρονης πόλης με τρόπο βιωματικό, έχοντας ως αφετηρία το Λύκειον (το άλλο μεγάλο Γυμνάσιο της Αθήνας και κατοπινή έδρα της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλη) και κατάληξη την Ακαδημία Πλάτωνος. Για τις διαδρομές αυτές υπάρχει ψηφιακός χάρτης και τα σημεία ενδιαφέροντος συνοδεύονται από λήμματα μικρής έκτασης (έως 80 λέξεις) για την εφαρμογή και μεγάλης έκτασης (έως 800 λέξεις) για το διαδίκτυο. Τα λήμματα της εφαρμογής είναι μεταφρασμένα και ηχογραφημένα σε 8 γλώσσες και τεκμηριώνονται φωτογραφικά. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 55Β

57 5 Εκπαιδευτικό Μουσείο Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 56 Β Στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος δημιουργείται ένα νέο εκπαιδευτικό, διαδραστικό πολυμεσικό μουσείο, ανοιχτό στο κοινό. Στόχο του μουσείου αποτελεί η ανάδειξη των ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων της Ακαδημίας και η προσέγγιση του χώρου της φιλοσοφίας και των ιδεών με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Το Εκπαιδευτικό Μουσείο θα εγκατασταθεί σε ένα νέο κτίριο στην Ακαδημία Πλάτωνος και θα περιλαμβάνει σειρά φυσικών εκθεμάτων και πολεμεσικών εφαρμογών με ποικίλες θεματικές ενότητες. Μέσω πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας αποτελούμενης από κείμενα, πολυμεσικό υλικό και εικόνες, ο επισκέπτης θα περιηγείται τόσο στον χώρο (Ακαδημία Πλάτωνος και ευρύτερη περιοχή) όσο και στον «κόσμο των ιδεών». Η παρουσίαση στοχεύει, πέρα από την ανάδειξη της περιοχής και του πλατωνισμού, στη δημιουργία ερεθισμάτων για συζήτηση εντός και εκτός του χώρου. Οι παρουσιάσεις θα είναι δίγλωσσες. Η έκθεση είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Ξεκινάει από τη σημερινή αθηναϊκή γειτονιά της Ακαδημίας Πλάτωνος. Σε μία διαδρομή, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ο χρόνος κυλάει προς τα πίσω και οι επισκέπτες βλέπουν τα στάδια της αποκάλυψης και της ανακάλυψης του αρχαιολογικού χώρου. Προετοιμάζονται για τη «γνωριμία» με τον Πλάτωνα. Στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου γνωρίζουν τον Πλάτωνα ως ιστορικό πρόσωπο που έδρασε στην Αθήνα του 4ου π.χ. αι., ενώ ταυτοχρόνως γνωρίζουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος ως τον τόπο που έδρασε ο Πλάτωνας. Η δεύτερη αίθουσα αφιερώνεται στο έργο και τις μεθόδους του Πλάτωνα.

58 Στην τρίτη αίθουσα, οι επισκέπτες βλέπουν τους τρόπους που η μορφή και το έργο του Πλάτωνα ταξίδεψε μέσα στον χρόνο, ξεκινώντας από τους άμεσους συνεχιστές της Ακαδημίας και φτάνοντας στο σήμερα. Β Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Η έκθεση καταλήγει στο 2014 με την έξοδο στη σημερινή γειτονιά. Τι σημαίνει άραγε να ζει κανείς σήμερα στη «γειτονιά του Πλάτωνα»; 57

59 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 58 Β Η δράση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες, εργαζόμενους και ανέργους και έχει ως στόχο να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα αυτών των ομάδων με έμφαση στους τομείς της αγοράς που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την αναπτυξιακή αξιοποίηση του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ), το οποίο εδρεύει σε χώρο που παραχωρεί η Περιφέρεια Αττικής, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού 84. Το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ) λειτουργεί ως σημείο επαφής με υποψήφιους νέους ή ήδη δραστηριοποιημένους επιχειρηματίες. Μέσω του Κέντρου παρέχονται πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης. Τα μέλη του ΚΕΥ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ενδιαφερόμενους από τον χώρο του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ), διεκπεραιώνουν σειρά επαφών με όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να αποτυπώσουν το προφίλ κάθε ενδιαφερομένου, την επιχειρηματική ιδέα καθώς και τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς υλοποίησης της ιδέας.

60 Η υποστήριξη αυτού του είδους επιδιώκει: την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με το έργο του ΚΕΥ και την ανάπτυξη προσωπικών επαφών με τους συμβούλους του, την παροχή εξατομικευμένων σχημάτων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους, την τροφοδότηση των προγραμματισθέντων εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων, workshops) της δράσης με κατάλληλη ομαδοποίηση των συμμετεχόντων, την καταγραφή της πορείας υποστήριξης (follow-up) όλων των περιπτώσεων για την αξιολόγηση της δράσης, τη βελτίωση της στόχευσης και του περιεχομένου των μεταγενέστερων εκδηλώσεων ώστε να ικανοποιούν πληρέστερα τους σκοπούς τους, την τήρηση/αρχειοθέτηση δεδομένων προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων (lessons learned). Συνολικά, το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης αποσκοπεί να καλύψει παρεμβάσεις στους άξονες: 1) ενημέρωση - πληροφόρηση, 2) υποστήριξη - συμβουλευτική - mentoring, και 3) δικτύωση, οι οποίοι αποτελούν 3 από τους βασικούς άξονες παρέμβασης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο χώρος που εδρεύει το κέντρο και ο οποίος γειτνιάζει με την Ακαδημία Πλάτωνος, ώστε να διαφαίνεται η σύνδεση της επιχειρηματικής κουλτούρας με την πολιτιστική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης. Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 59Β

61 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 60 Β Στην ευρύτερη προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας η συγκεκριμένη δράση θα υποστηριχτεί με τη: 1) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα που αφορούν ενδεικτικά σε: σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κ.λπ., οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική ανάπτυξη, προβολή παραδειγμάτων (case studies) για την έμπνευση και ενθάρρυνση της νεολαίας να δημιουργήσει, εισηγήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με κατεύθυνση την αυτό-απασχόληση και την επιχειρηματικότητα ως εναλλακτικές διεξόδους στην αγορά εργασίας, ανταλλαγή επιχειρηματικών ιδεών και συζήτηση, εισηγήσεις για την απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας. 2) διοργάνωση προγραμμάτων (θεματικών σεμιναρίων) επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τη διοργάνωση 25 ωρών στοχευμένων θεματικών σεμιναρίων που θα πραγματεύονται: τη σημασία και αξία του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείου ανάπτυξης και χρηματοδότησης, τα διακριτά στάδια δημιουργίας ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου,

62 τη μελέτη καλών πρακτικών (best practices) και συχνών επιχειρηματικών λαθών (common business mistakes), τις σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κ.λπ., οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική ανάπτυξη, την καινοτομία στις υπηρεσίες, την καινοτομία μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, την επιχειρηματικότητα ομάδων (γυναικεία, νεανική), τις τάσεις επιχειρηματικότητας. 3) διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που θα επικεντρώνουν σε: αναγνώριση ευκαιριών (opportunity recognition) αυτοπεποίθηση (self - esteem) ανάληψη κινδύνου (risk taking) πρωτοβουλία (initiative) συνεργασία (co-operation, partnership) οργάνωση και διοίκηση παρουσίαση (pitch) διαπραγμάτευση (negotiation) Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 61Β

63 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 62 Β

64 Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ : Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 63Β

65 Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΑΘΗΝΑ 2014

Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις

Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της Γνώσης Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη 12/10/2015 www.plato-academy.gr Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Σάββατο 11 Νοεμβρίου, έναρξη 09.00-19.00 Φιλοσοφική Σχολή (αμφιθέατρο 440 4 ος όροφος), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. στην ΗΜΕΡΙΔΑ. Διοργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ με τη συνδρομή της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. στην ΗΜΕΡΙΔΑ. Διοργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ με τη συνδρομή της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διοργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ με τη συνδρομή της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σάββατο 11 Νοεμβρίου, έναρξη 09.30

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας Ομιλία με θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση αριστούχων μαθητών: Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 1 ος κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Αθήνα, 2012 Σελίδα 2 από 25 Εικόνα Εγγράφου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων από τη δημιουργία του Πανεπιστημίου μας, το E- Learning του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ σχεδίασαν και προσφέρουν δωρεάν το e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Ολομέλεια (Αμφιθέατρο): Συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων. Παράλληλα Εργαστήρια:

Ολομέλεια (Αμφιθέατρο): Συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων. Παράλληλα Εργαστήρια: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 09.00-09.30 Προσέλευση Συνέδρων Ολομέλεια (Αμφιθέατρο): 09.30-12.00 Ο Αλέξης Κόκκος συζητά με τους συνέδρους για την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση (θεωρητικό πλαίσιο, εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους,

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους, Ενέργεια 2.1.3 : Ενίσχυση βιβλιοθηκών Η Ενέργεια των σχολικών βιβλιοθηκών με την ίδρυση των 499 πρώτων αποτελεί καθοριστικό εργαλείο υποστήριξης των Ενεργειών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 2012-2014

ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 2012-2014 ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 2012-2014 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης συνεργάζεται με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και για

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το πρόγραμμα Το Πρόγραμμα με τίτλο «Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β έως ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β έως ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014 Κυριακή, 6 Ιουλίου Άφιξη στην Αθήνα. Μεταφορά στο Ξενοδοχείο Κέρασμα και συνάντηση με τους υπέυθυνους των Θερινών Σχολείων Δείπνο - Διανυκτέρευση 08:30-09.30 Πρωϊνό 09:30-10:00 του Ιδρύματος Ωνάση. Η Στέγη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας

2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας 2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα 2018 Το και το, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με τη χορηγία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη», διοργανώνουν τη 2 η Παγκόσμια Ολυμπιάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόµοι της γνώσης

Οι δρόµοι της γνώσης Οι δρόµοι της γνώσης Δεκέμβριος 2011 Ακαδημία Πλάτωνος: οι δρόμοι της γνώσης Η Αθήνα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ιστορικές περιοχές και πρόσωπα με παγκόσμια εμβέλεια και με σημαντική συμβολή στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 1 ος κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νοέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Αθήνα, 2012 Σελίδα 2 από 16 Εικόνα Εγγράφου Αριθμός Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής ημήτριος Μαυροματίδης, Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τ Μ Παρασκευή Χριστοπούλου, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ Μ Forum

Διαβάστε περισσότερα

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ι.Ν. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία εισήγηση στην 1 η συνάντηση για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Χριστίνα Μπάνου 1 & Άννα-Μαρία Ολένογλου 2, 1 Λέκτορας, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2017 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ι.Ν. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία εισήγηση στην 1 η συνάντηση για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα