ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Συλλογή και ιαχείριση εδοµένων 259 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Γιαννής Λέκτορας Ε.Μ.Π. Γεωργία Λουκά Υποψήφια ιδάκτωρ Σοφία Βαρδάκη Υποψήφια ιδάκτωρ, Γεώργιος Κανελλαΐδης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη: Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει διερεύνηση για τον καθορισµό των βασικών στοιχείων επιλεγµένων συστηµάτων επιτήρησης της κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ανάπτυξη πλαίσιου αρχών και προτάσεων για προγράµµατα επιτήρησης επιλεγµένων παραβάσεων κυκλοφορίας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάµβανε ευρεία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιµέρους δράσεων επιτήρησης των παραβάσεων µη χρήσης ζώνης ασφαλείας, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και οδήγησης µε υπερβολική ταχύτητα. Αναπτύχθηκαν το πλαίσιο αρχών και οι ειδικές δράσεις των ολοκληρωµένων προγραµµάτων επιτήρησης των επιλεγµένων παραβάσεων. Λέξεις Κλειδιά: οδική ασφάλεια, επιτήρηση, ζώνες ασφαλείας, επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, παραβατικότητα.

2 260 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα (Ε.Μ.Π., 2001) αναπτύχθηκαν άξονες και δράσεις προτεραιότητας για την επίτευξη του ποσοτικοποιηµένου στόχου, ο οποίος είναι η µείωση του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών του έτους 2000, κατά 20% έως το έτος 2005 και κατά 40% έως το έτος Το Στρατηγικό Σχέδιο υιοθετήθηκε στη βασική του δοµή από την πολιτεία, και ετοιµάστηκαν δράσεις για την επίτευξη του στόχου οι οποίες αντανακλούν στις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου που είναι: το ασφαλές οδικό περιβάλλον, η ασφάλεια του χρήστη της οδού και τα ασφαλή οχήµατα, η αποτελεσµατική επιτήρηση για την οδική ασφάλεια και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση µετά το ατύχηµα. Ο στόχος της εργασίας αφορά στη διερεύνηση για τον καθορισµό των βασικών στοιχείων του συστήµατος επιτήρησης της κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην ανάπτυξη πλαίσιου αρχών και προτάσεων για επιλεγµένα προγράµµατα επιτήρησης, συνεισφέροντας έτσι στον άξονα προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας που αφορά στην αποτελεσµατική επιτήρηση. Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας εργασίας, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαµβάνει αρχικά την καταγραφή της διεθνούς εµπειρίας και την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα σε θέµατα επιτήρησης, µε έµφαση στην τελευταία πενταετία (Ε.Μ.Π., 2003; ΣΕΣ, 2003). Η ανάλυση των ευρωπαϊκών και ελληνικών πρακτικών επικεντρώθηκε στην επιτήρηση της κυκλοφορίας για παραβάσεις που θεωρήθηκαν ως οι περισσότερο επικίνδυνες σε όλους τους τύπους των οδών, δηλαδή τη µη χρήση της ζώνης ασφαλείας, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την οδήγηση µε υπερβολική ταχύτητα. Στη συνέχεια και µε βάση την παραπάνω διερεύνηση, πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιµέρους δράσεων επιτήρησης οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη πλαισίου αρχών και ειδικών προγραµµάτων στα οποία αντιµετωπίζεται το σύνολο των παραµέτρων (θεσµικών, οργανωτικών, οικονοµικών, επικοινωνιακών, κλπ.) που αφορούν στην επιτήρηση για την οδική ασφάλεια 2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΘΝΩΣ 2.1. Επιτήρηση της Χρήσης Ζώνης Ασφαλείας Η χρήση των ζωνών ασφαλείας δεν αποτρέπει το συµβάν ενός ατυχήµατος, αποτελεί όµως σηµαντικό παράγοντα µείωσης των σοβαρά τραυµατιών και των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα. Στις Ευρωπαϊκές χώρες, η περισσότερο διαδεδοµένη µέθοδος προώθησης της χρήσης των ζωνών ασφαλείας είναι η επιτήρηση σε συνδυασµό µε εντατικές και συστηµατικές εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Αναφορικά µε την έκταση της επιτήρησης έχει προκύψει το συµπέρασµα ότι είναι καλύτερα τα αποτελέσµατα όταν γίνεται µε ήπιο και συνεχή τρόπο ακολουθώντας χρονικά ή και ταυτόχρονα µε τα µηνύµατα της εκστρατείας ενηµέρωσης. Αναφέρεται παράλληλα ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες (Hagenzieker et al, 1997; Millman, 2000) και στις Η.Π.Α. έχουν προωθηθεί µέθοδοι επιβολής της χρήσης των ζωνών ασφαλείας µε κίνητρα προς όσους συµµορφώνονται µε το µέτρο. Επιπρόσθετα µέτρα για την ενίσχυση της χρήσης των ζωνών ασφαλείας αποτελούν τα µέσα προειδοποίησης εντός του οχήµατος και µέτρα που αφορούν επεµβάσεις στη µηχανική λειτουργία του οχήµατος (αποτροπή της επιτάχυνσης). Πιστεύεται

3 Συλλογή και ιαχείριση εδοµένων 261 πάντως ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρωταρχικό ρόλο έχει η συνειδητοποίηση των πολιτών για την εξέχουσα σηµασία που έχουν οι ζώνες ασφαλείας στην αποφυγή ενός σοβαρού τραυµατισµού Επιτήρηση της Οδήγησης Υπό την Επήρεια Αλκοόλ Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξαρτάται άµεσα από τη συνήθεια των οδηγών να καταναλώνουν αλκοόλ και από τους ψυχολογικούς παράγοντες που οδηγούν στην κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση. Από την ανάλυση στοιχείων ατυχηµάτων έχει προκύψει ότι το πιο αποτελεσµατικό ανώτερο επιτρεπόµενο όριο αλκοολαιµίας είναι 0,5mg/ml, ενώ χαµηλότερο όριο από αυτό οδηγεί σε αύξηση των παραβάσεων (ΕTSC, 1999). Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιτήρησης προτείνονται διεθνώς (ETSC, 1999; Gelau et al, 2001) οι παρακάτω δράσεις: Ενηµέρωση των οδηγών για τη δράση της Τροχαίας. Υλοποίηση εκστρατειών ενηµέρωσης. Προώθηση της στάσης αποφυγής κατανάλωσης αλκοόλ. Ανάδραση µεταξύ των στόχων και της αποτελεσµατικότητάς των δράσεων ελέγχου. Αύξηση της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού των παραβατών µε την εφαρµογή προγραµµάτων που περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό ελέγχων, απρόβλεπτο χρόνο και θέσεις ελέγχου και εµφανείς δράσεις επιτήρησης Επιτήρηση της Οδήγησης µε Υπερβολική Ταχύτητα Από τη διεθνή εµπειρία προέκυψε ότι ο κύριος παράγοντας επιρροής της οδικής συµπεριφοράς όσον αφορά την ταχύτητα είναι η αύξηση της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού των παραβατών. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η επιτήρηση µε στατικές µεθόδους (εικονοληπτικές συσκευές, radar κ.λπ.) σε θέσεις εµφανείς σε µεγάλο αριθµό οδηγών (ETSC, 1999; MASTER 1997). Η επιτήρηση της υπερβολικής ταχύτητας πρέπει να συνοδεύεται πάντα από εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι συνηθέστερες µέθοδοι επιτήρησης διεθνώς είναι τρεις (TRB, 1998): 1. Μέθοδος σταθµευµένου περιπολικού. 2. Μέθοδος κινούµενου περιπολικού. 3. Εναέρια περιπολικά. Η χρησιµοποίηση των εικονοληπτικών συσκευών σε ένα πρόγραµµα επιτήρησης έχει πολύ καλά αποτελέσµατα στη µείωση του ποσοστού των παραβατών και εποµένως στη µείωση των οδικών ατυχηµάτων µε αιτία την υπερβολική ταχύτητα. Θα πρέπει όµως η χρήση τους να επικεντρώνεται στην αποτροπή των οδηγών από την υπερβολική ταχύτητα και όχι στον εντοπισµό τους. 3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα οδήγησε στη σταδιακή µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και του αριθµού των σοβαρά τραυµατιών και νεκρών. Στον Πίνακα 1 φαίνεται αριθµητικά η µείωση αυτή σε συνδυασµό µε τον καταγεγραµµένο αριθµό των τριών εξεταζόµενων παραβάσεων και τον αριθµό ελέγχων αλκοτέστ.

4 262 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Πίνακας 1: Μείωση αριθµού οδικών ατυχηµάτων και τάση οδικών παραβάσεων. Έτος Οδικά ατυχήµατα µε τραυµατίες % Νεκροί σε οδικά ατυχήµατα % Αριθµός οχηµάτων (x1000) % Παραβάσεις χρήσης ζώνης ασφαλείας % Παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας % Παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ % Έλεγχοι αλκοτέστ % Πηγή: ΕΣΥΕ, Τροχαία Αναλυτικότερα παρουσιάζονται ακολούθως τα βασικά στοιχεία επιτήρησης για την κάθε παράβαση Επιτήρηση της Χρήσης Ζώνης Ασφαλείας Ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων µε ζώνες ασφαλείας στα πίσω καθίσµατα είναι υποχρεωτικός στην Ελλάδα από το 1977, ενώ η χρήση της ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσµατα έγινε υποχρεωτική από το Στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που εκδόθηκε το 1999 (ΥΜΕ, 1999) ορίζεται η υποχρέωση χρήσης της ζώνης ασφαλείας για τους οδηγούς και τους επιβάτες των οχηµάτων. Ωστόσο, από την ανάλυση του αριθµού των παραβάσεων µη χρήσης της ζώνης ασφαλείας, από το 1998 έως το 2002 (Νασιόπουλος Α., 2002) φαίνεται ότι αυτός αυξάνεται συνεχώς. υστυχώς, είναι δύσκολη η ερµηνεία του φαινοµένου αυτού διότι εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό των ελέγχων που έγιναν. Επιπλέον, οι διαθέσιµες ετήσιες καταγραφές των παραβάσεων αφορούν σε µικρό χρονικό διάστηµα και θα ήταν ανακριβές οποιοδήποτε συµπέρασµα σχετικά µε τη συµµόρφωση ή όχι των Ελλήνων οδηγών µε την υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας Επιτήρηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι αρµόδιες αρχές επιτήρησης έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν τους οδηγούς για την ύπαρξη αλκοόλ, τοξικών ουσιών και φαρµάκων στον οργανισµό τους, ενώ έλεγχος για τη διαπίστωση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ γίνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος (YME, 1999). Σε περίπτωση ατυχήµατος µε τραυµατίες ο έλεγχος γίνεται εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για την κατανάλωση αλκοόλ, τοξικών ουσιών και φαρµάκων. Το επιτρεπόµενο όριο συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίµα ήταν µέχρι τα µέσα του ,1 g/l. Από τότε, υπήρξε αλλαγή στη νοµοθεσία µε βάση την οποία µεταβλήθηκε το ύψος των προστίµων και αναθεωρήθηκε το επιτρεπόµενο όριο συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίµα σε 0,8 g/l. Ακολούθησε όµως και άλλη µείωση (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 2002) και έτσι σήµερα το επιτρεπόµενο όριο που ισχύει είναι 0,5 g/l, ενώ έχουν κλιµακωθεί και τα πρόστιµα.

5 Συλλογή και ιαχείριση εδοµένων 263 Όσον αφορά στον αριθµό των ελέγχων που έγιναν σηµειώνεται µεγάλη αύξηση από το 1998 µέχρι το 2002 η οποία ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού αριθµού. Μέχρι το 2001, η αύξηση των ελέγχων αποτελεί εν µέρει και έναν από τους παράγοντες για τους οποίους σηµειώνεται και σταδιακή αύξηση στις καταγεγραµµένες παραβάσεις. Παρατηρείται όµως συµµόρφωση των οδηγών αφού το 2002 παρόλο ότι αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των ελέγχων, µειώθηκε ο αριθµός των παραβάσεων Επιτήρηση της Οδήγησης µε Υπερβολική Ταχύτητα Στην Ελλάδα ο έλεγxoς της ταxύτητας των oxηµάτων γίνεται κυρίως µε τη µέθοδο του σταθµευµένου περιπολικού (Γκριτζά και Θεοχάρη, 2001). Ο έλεγχος µπoρεί να γίνεται από τις αρµόδιες αστυνoµικές αρxές και µε ειδικές συσκευές. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ηµόσιων 'Eργων, ηµόσιας Tάξης και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι τεxνικές πρoδιαγραφές των ειδικών αυτών συσκευών και κάθε άλλη λεπτoµέρεια αναγκαία για την εφαρµoγή της διάταξης αυτής. Από τον αριθµό των παραβάσεων τα έτη 1998 έως 2002 φαίνεται ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση ετησίως του αριθµού των παραβάσεων η οποία οφείλεται στην εντατικοποίηση της επιτήρησης των παραβάσεων αυτών. 4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Τα αποτελέσµατα της διεθνούς ανασκόπησης και της διερεύνησης της κατάστασης στην Ελλάδα, αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν έτσι ώστε να προκύψουν τα καθοριστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα επιτυχή προγράµµατα επιτήρησης διεθνώς και στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τον βασικό στόχο των προγραµµάτων επιτήρησης αναφορικά µε την οδική ασφάλεια, αυτός είναι η µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των οδικών ατυχηµάτων (Αγαπάκης και Μυγιάκη, 2003). Η βασικότερη παράµετρος που µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η µείωση της παραβατικότητας. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις παρακολούθησης της παραβατικότητας. Η µία κατεύθυνση αφορά στην καταγραφή της υφιστάµενης (παρατηρούµενης) παραβατικότητας, και µπορεί να µετρηθεί µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους και έρευνα πεδίου. Η άλλη κατεύθυνση αφορά στην πιστοποιούµενη παραβατικότητα, δηλαδή στον αριθµό των παραβάσεων που καταγράφονται από τους ελέγχους της Τροχαίας. Η µείωση της παραβατικότητας µπορεί να επιτυγχάνεται εφόσον αυξηθεί η αντιληπτή πιθανότητα εντοπισµού των παραβατών. Εποµένως, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο αντιληπτή επιτήρηση. Η αύξηση της αντιληπτής επιτήρησης θα πρέπει να γίνεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στη συνεχή και πανταχού παρουσία της Τροχαίας µε την εκτέλεση ελέγχων ή και απλών συστάσεων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνονται συστηµατικότεροι έλεγχοι σε θέσεις αναλογικά µεγάλης επικινδυνότητας. Στο Σχήµα 1 φαίνονται οι παραπάνω αρχές που αποτελούν τους στόχους και τη δοµή ενός προγράµµατος επιτήρησης για την οδική ασφάλεια.

6 264 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Μείωση αριθµού και σοβαρότητας ατυχηµάτων Αλλαγή οδικής συµπεριφοράς - Μείωση παραβατικότητας Περισσότερο αντιληπτή επιτήρηση Έλεγχοι σε κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις του οδικού δικτύου και χρονικές περίοδους. Σχήµα 1: Στόχοι ενός προγράµµατος επιτήρησης για την οδική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος επιτήρησης αποτελεί αντικείµενο των κατά τόπους τµηµάτων της Τροχαίας, τα οποία γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες οδικής ασφάλειας που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της διοικητικής τους ευθύνης. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιµη η συνεργασία των τµηµάτων αυτών µεταξύ τους και µε την Κεντρική ιοίκηση έτσι ώστε να αντιµετωπίζεται συνολικά το θέµα της οδικής ασφάλειας από την Τροχαία και να δίνονται καθολικές κατευθύνσεις που αφορούν στο σύνολο της χώρας. Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη και εφαρµογή των προγραµµάτων επιτήρησης για την οδική ασφάλεια, συνοψίζονται ακολούθως: Εντατικοποίηση επιτήρησης και παρουσίας Τροχαίας. Κατάλληλη επιλογή θέσεων ελέγχου. Κατάλληλη επιλογή ωρών ελέγχου. Αύξηση συχνότητας ελέγχων και επιβολή χαµηλών προστίµων. Αποτελεσµατική είσπραξη προστίµων. Στελέχωση µε το απαραίτητο προσωπικό. Τεχνική και επικοινωνιακή κατάρτιση τροχονόµων. Εφοδιασµός µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Χρήση έξυπνων συστηµάτων επιτήρησης. Λειτουργία προγραµµάτων επανένταξης οδηγών. Παρακολούθηση αποτελεσµατικότητας επιτήρησης. Μέτρηση πιστοποιούµενης παραβατικότητας. 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο και το πλαίσιο αρχών των προγραµµάτων επιτήρησης, πραγµατοποιήθηκε η σύνθεση των καθοριστικών στοιχείων των προγραµµάτων επιτήρησης της χρήσης ζώνης ασφαλείας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της

7 Συλλογή και ιαχείριση εδοµένων 265 οδήγησης µε υπερβολική ταχύτητα. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της οδικής κυκλοφορίας και της συµπεριφοράς των οδηγών στην Ελλάδα. Το πλαίσιο κάθε προγράµµατος αποτελείται από τρεις κύριους άξονες: α) συστηµατική καταγραφή στοιχείων ελέγχων, β) αποτελεσµατικός καθορισµός διάρκειας και έντασης των προγραµµάτων και γ) δηµοσιοποίηση των δράσεων και των αποτελεσµάτων ράσεις Επιτήρησης της Χρήσης της Ζώνης Ασφαλείας. Ο πρώτος άξονας ενός προγράµµατος επιτήρησης της χρήσης ζώνης ασφαλείας, αφορά στη συστηµατική καταγραφή των στοιχείων οδηγών και επιβατών που ελέγχονται (φύλο, ηλικία, επάγγελµα, είδος οχήµατος, θέση ατόµων µέσα στο όχηµα, ηµέρα και ώρα ελέγχου κ.λπ.) άσχετα µε το αν είναι παραβάτες. Αναφορικά µε τον δεύτερο άξονα, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι έντονες και µικρής διάρκειας δράσεις επιτήρησης, οδηγούν σε θεαµατική αύξηση του ποσοστού της χρήσης της ζώνης ασφαλείας, το οποίο όµως παύει να ισχύει µόλις σταµατήσουν οι δράσεις. Έτσι, θα πρέπει είτε να επαναλαµβάνονται συχνά οι έντονες εκστρατείες, είτε να γίνονται έλεγχοι σε µικρότερη ένταση και συνεχόµενα. Η τακτική επιλογής των οχηµάτων για έλεγχο θα πρέπει να γίνεται τυχαία. εν θα πρέπει να παραλείπεται ο έλεγχος για χρήση της ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσµατα, ενώ προτείνεται να εξεταστεί η υποχρέωση της χρήσης ζώνης ασφαλείας από τους επαγγελµατίες οδηγούς και τους επιβάτες στα ταξί, τους επιβάτες των σχολικών και τουριστικών λεωφορείων, καθώς επίσης και τους οδηγούς οχηµάτων µε συχνές στάσεις. Τέλος, αναφορικά µε τις δράσεις δηµοσιοποίησης, επισηµαίνεται ότι εάν ήταν δυνατή η χρησιµοποίηση ενός αναβαθµισµένου εντύπου από την Τροχαία (πρώτος άξονας) η παρακολούθηση της παραβατικότητας θα ήταν πολύ εύκολη και η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των δράσεων θα είχε µεγαλύτερη επιτυχία. Επιµέρους Στόχοι. Βασικό µέρος των προγραµµάτων αποτελεί η διαδικασία προσδιορισµού των επιµέρους στόχων. Ειδικά για τη χρήση της ζώνης ασφαλείας µε βάση τη διεθνή εµπειρία, ως στόχος µπορεί να τεθεί η επίτευξη του ποσοστού χρήσης ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς και τους επιβάτες στα µπροστινά καθίσµατα σε ποσοστό 85% µέχρι το Για τους επιβάτες στα πίσω καθίσµατα, το ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας µπορεί να είναι µικρότερο αφού στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ χαµηλό ράσεις Επιτήρησης της Οδήγησης Υπό την Επήρεια Αλκοόλ. Ο πρώτος άξονας, αφορά στην πλήρη καταγραφή των στοιχείων των ελεγχόµενων οδηγών, της ηµέρας και ώρας των ελέγχων και της θέσης στο οδικό δίκτυο που έγινε ο έλεγχος. Στο πλαίσιο της συστηµατικής καταγραφής των στοιχείων των ελέγχων, προτείνεται η αναβάθµιση των εντύπων καταγραφής των στοιχείων των οδηγών έτσι ώστε σε αυτά να περιλαµβάνονται πληροφορίες που αφορούν στα ατοµικά στοιχεία των οδηγών (ηλικία, φύλο, εµπειρία οδήγησης, επαγγελµατική και οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ). Με αυτό τον τρόπο είναι ίσως πιθανός ο εντοπισµός των οδηγών που είναι περισσότερο επιρρεπείς (στατιστικά) στην κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αξιοπιστία των ελέγχων και στον τρόπο άσκησής τους. Οι έλεγχοι ενδείκνυται να γίνονται τυχαία σε διάφορες ηµέρες και ώρες της ηµέρας και κυρίως σε ώρες και περιοχές όπου είναι αυξηµένη η πιθανότητα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (βράδια, κοντά σε κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.). Τέλος, η δηµοσιοποίησή των αποτελεσµάτων των ελέγχων θα πρέπει να γίνεται µε συστηµατικό τρόπο.

8 266 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Επιµέρους Στόχοι. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα από τη µέχρι τώρα δράση της Τροχαίας σχετικά µε τους ελέγχους στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, προκύπτει ότι περίπου 1 στους 6 οδηγούς ελέγχεται. Από τα στοιχεία των παραβάσεων προκύπτει ότι από τους οδηγούς που ελέγχθηκαν το 2002 περίπου 5% έχουν βρεθεί να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Με βάση τα διεθνή πρότυπα για τον ενδεικνυόµενο αριθµό ελέγχων, προσαρµοσµένα στην ελληνική πραγµατικότητα, προτείνεται η αύξηση του αριθµού των ελέγχων έτσι ώστε µέχρι το 2005 να ελέγχονται 1 στους 4 οδηγούς ράσεις Επιτήρησης της Οδήγησης Με Υπερβολική Ταχύτητα. Το σύστηµα καταγραφής των ελέγχων και των παραβάσεων αποτελεί και εδώ τον πρώτο άξονα δράσεων. Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία, υπάρχει µόνο ο αριθµός των παραβάσεων χωρίς να διατίθεται πληροφορία για το είδος των οχηµάτων, την ηµέρα και ώρα ελέγχου και τη θέση ελέγχου. Η σηµαντικότερη έλλειψη όµως είναι ότι δεν υπάρχει ο συνολικός αριθµός των οχηµάτων που πέρασαν από τις θέσεις ελέγχου, έτσι ώστε να µπορεί να προκύψει κάποιο συµπέρασµα για τους δείκτες παραβατικότητας. Στον δεύτερο άξονα περιλαµβάνεται η δηµιουργία ενός µηχανισµού υποστήριξης και παρακολούθησης των δράσεων και κυρίως εκείνων που έχουν άµεση σχέση µε τα όρια ταχύτητας. Με τον σωστό σχεδιασµό των δράσεων σε συνδυασµό µε τον καθορισµό ρεαλιστικών ορίων ταχύτητας, µπορεί να επιτευχθούν σηµαντικές βελτιώσεις στην οδική συµπεριφορά και στη µείωση των παραβάσεων. Η λειτουργία του µηχανισµού υποστήριξης θα βοηθήσει και στην υλοποίηση του τρίτου άξονα δράσεων που είναι η δηµοσιοποίηση των ελέγχων και των παραβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επίσης χρήσιµη η δηµοσιοποίηση των επιµέρους στοιχείων των παραβατών έτσι ώστε να γνωστοποιούνται οι οµάδες των οδηγών που είναι περισσότερο επιρρεπείς σε υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και να γίνεται αρτιότερος σχεδιασµός των περαιτέρω δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής συµπεριφοράς οδηγών που ανήκουν σε οµάδες στόχους. Επιµέρους Στόχοι. Πιστεύεται ότι σε πρώτη φάση µία προσέγγιση ελέγχων που θα έπρεπε να επιτευχθεί είναι ο στόχος να ελέγχονται 1 στους 4 οδηγούς µέχρι το Ο στόχος αυτός συµβάλλει στην αύξηση της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού των παραβατών και κατ επέκταση στη µείωση της παρατηρούµενης και πιστοποιηµένης παραβατικότητας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι έλεγχοι θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τρόπο που να συνδυάζονται κατάλληλα η χρονική διάρκεια των ελέγχων και η διασπορά των θέσεων και περιόδων ελέγχου. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση για τον καθορισµό των βασικών στοιχείων του συστήµατος επιτήρησης της κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η ανάπτυξη πλαίσιου αρχών και προτάσεων για επιλεγµένα προγράµµατα επιτήρησης. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάµβανε την καταγραφή της διεθνούς εµπειρίας και την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα σε θέµατα επιτήρησης για παραβάσεις που θεωρήθηκαν ως οι περισσότερο επικίνδυνες σε όλους τους τύπους των οδών, δηλαδή τη µη χρήση της ζώνης ασφαλείας, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την οδήγηση µε υπερβολική ταχύτητα. Στη συνέχεια, µε βάση την παραπάνω διερεύνηση, έγινε επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιµέρους δράσεων επιτήρησης.

9 Συλλογή και ιαχείριση εδοµένων 267 Με βάση την αναλυτική αυτή επεξεργασία αναπτύχθηκε ολοκληρωµένο πλαίσιο αρχών των προγραµµάτων επιτήρησης. Ο πρωταρχικός στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των οδικών ατυχηµάτων, µέσω της ουσιαστικής αλλαγής στην οδική συµπεριφορά και της µείωσης της παραβατικότητας των χρηστών της οδού. Πρέπει εποµένως να προηγηθεί αύξηση της αντιληπτής επιτήρησης µε την πραγµατοποίηση συχνών ελέγχων σε αρκετές θέσεις του οδικού δικτύου µε έµφαση στις επικίνδυνες θέσεις. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των δράσεων και η σύνθεση των καθοριστικών στοιχείων των προγραµµάτων επιτήρησης της χρήσης ζώνης ασφαλείας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της οδήγησης µε υπερβολική ταχύτητα. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της οδικής κυκλοφορίας και της συµπεριφοράς των οδηγών στην Ελλάδα. Επιπλέον, δόθηκε σηµασία στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων επιτήρησης αυτών, η οποία είναι δυνατή µε την εφαρµογή: α) συστηµατικής παρακολούθησης (της έντασης επιτήρησης, της παραβατικότητας και της συµπεριφοράς των οδηγών), β) αυξηµένης έντασης (διάρκεια και γεωγραφική κάλυψη) των προγραµµάτων επιτήρησης και γ) ολοκληρωµένης επικοινωνιακής πολιτικής (συντονισµός µε άλλες δράσεις, δηµοσιοποίηση δράσεων και αποτελεσµάτων επιτήρησης). Η επιτήρηση θα πρέπει να συνδυάζεται µε τις σχετικά εστιασµένες εκστρατείες ενηµέρωσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, προτείνεται η συνεργασία σε τακτική βάση µε Ειδικούς (Συγκοινωνιολόγους, Επικοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, κλπ.) για τον καθορισµό τόσο των γενικών κατευθύνσεων όσο και των πρακτικών επιτήρησης της κυκλοφορίας. Τέλος, θεωρείται απαραίτητη η τακτική δηµοσιοποίηση του αριθµού των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και των αποτελεσµάτων τους, η οποία µπορεί να παραδειγµατίσει τους πολίτες για τη σοβαρή αντιµετώπιση της οδικής ασφάλειας αλλά και να διασφαλίσει την ενεργό δέσµευση και συµµετοχή όλων εκείνων που υλοποιούν τις δράσεις (Τροχαία, Υπηρεσίες συναρµόδιων Υπουργείων και ΟΤΑ, κλπ.). Επιπλέον, θα ήταν χρήσιµη η περαιτέρω διερεύνηση των ειδικών χαρακτηριστικών της επιτήρησης ανά περιοχή (κατοικηµένη, µη κατοικηµένη). Βιβλιογραφία European Transport Safety Council (ETSC). (1999). Police Enforcement strategies to reduce traffic casualties in Europe, Brussels. Gelau C., Gitelman V., Jayet M-C. and Heidstra J. (2001). Development of guidelines for monitoring routine enforcement, ESCAPE, W.P. 12. Hagenzieker M., Bijleveld P., Frits D. and Ragnhild J. Davidse. (1997). Effects of incentives on safety belt use: A meta-analysis, Crash Analysis and Prevention, Vol. 29, pp MASTER: Managing Speed of Traffic on European Roads. (1997). Framework for Assessing the Effects of Speed, W.P. R Millman G. R. (2000). Uniform Criteria for State Observational Surveys of Seat Belt Use, NHTSA , National Highway Traffic Safety Administration, Federal Register, Vol. 65, No. 50, USA. Transportation Research Board (TRB). (1998). Managing Speed. Review of Current Practice for Setting and Enforcing Speed Limits. TRB Special Report 254, Washington D.C. Αγαπάκης Ι., Μυγιάκη Ε. (2003). Μακροσκοπική ιερεύνηση της Επιρροής της Αστυνόµευσης στη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, ιπλωµατική Εργασία Ε.Μ.Π., Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Αθήνα.

10 268 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Γκριτζά Κ., Θεοχάρη Θ. (2001). ιερεύνηση των Απόψεων των Ελλήνων Οδηγών σε Θέµατα ιαχείρισης Ταχυτήτων στο Υπεραστικό Εθνικό Οδικό ίκτυο. ιπλωµατική Εργασία Ε.Μ.Π., Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Αθήνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής (2001). Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Ερευνητικό Έργο, Αθήνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής (2003). Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Εξειδίκευση ράσεων. Επέκταση Ερευνητικού Έργου, Αθήνα. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας. (2002). ΦΕΚ 1055/ ) Μέθοδοι ιαπίστωσης χρήσης οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών και φαρµάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχηµάτων, καθώς και από πεζούς που εµπλέκονται σε τροχαία ατυχήµατα. Αθήνα. Νασιόπουλος Α.(2002). Ανάλυση της Επιρροής της Αστυνόµευσης στα Οδικά Ατυχήµατα µε τη Χρήση Μη-Γραµµικών Προτύπων, ιπλωµατική Εργασία Ε.Μ.Π., Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Αθήνα. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ). (2003). Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αθήνα. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) (1999). Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύµατος - Α' Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Τραύµα στη Νέα Χιλιετία Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2001 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» 15 Ιουνίου 2006 ΤΕΕ - ΕΝΑΕ

ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» 15 Ιουνίου 2006 ΤΕΕ - ΕΝΑΕ Ημερίδα: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» Δημήτρης Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Σ. Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Συγκοινωνιολόγος 15 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα,

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 3ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΟδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Γ. Κανελλαΐδης, Γ. Γιαννής, Σ. Βαρδάκη, Α.Λαΐου ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Πάτρα, 10-11 Οκτωβρίου 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών

Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών 5ο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος, 25-26 Οκτωβρίου 2012 Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών Ε. Παπαδημητρίου 1, Α. Θεοφιλάτος 1, Γ. Γιαννής 1, J. Cestac 2, S. Kraïem 2, C. Barbier

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος - Μάιος 1998 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γιώργος Γιαννής Ιωάννης Γκόλιας Συνεργάτης-Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας Καλαμάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές και Εξελίξεις» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές και Εξελίξεις» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές και Εξελίξεις» Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ Διημερίδα με θέμα: Οδική Ασφάλεια Ρόδος, 27 & 28 Μαρτίου 2014 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Επίκουρος Καθηγητής Σοφία Βαρδάκη, Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια : τα µέτρα αναλυτικά

Πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια : τα µέτρα αναλυτικά MEMO/10/343 Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2010 Πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια 2011-2020: τα µέτρα αναλυτικά Η Επιτροπή ενέκρινε σήµερα ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια που αποσκοπεί στη µείωση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εφαρµογής τεχνικών µέτρων οδικής ασφάλειας χαµηλού κόστους στο αστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας

Πρακτικές εφαρµογής τεχνικών µέτρων οδικής ασφάλειας χαµηλού κόστους στο αστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συνέδριο Τροχαία ατυχήµατα και ευάλωτοι χρήστες της οδικής κυκλοφορίας Ιωάννινα, 13-15 Οκτωβρίου 2000 Πρακτικές εφαρµογής τεχνικών µέτρων οδικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αλεφαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2011-2020 Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Επιβλέπων: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ιαχείριση Μεταφορικών Συστηµάτων 605 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Γεωργία Λουκά, Υποψήφια ιδάκτωρ, Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Ε.Μ.Π., Γεώργιος Κανελλαΐδης Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓ Α ΓΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ) ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ) ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα Παιδί και Ασφάλεια στο Αυτοκίνητο Η Ελληνική Πραγµατικότητα - Το Νορβηγικό/Σκανδιναβικό Μοντέλο Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2009 Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NΕΑΡΩΝ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NΕΑΡΩΝ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΗΜΕΡΙ Α "ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ" Ζάππειο, 8 Νοεµβρίου 2003 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NΕΑΡΩΝ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Βασίλειος Μπέλλος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της Οδική Ασφάλεια και Τουρισμός Ασφαλή ταξίδια στην Πελοπόννησο Βραχάτι Κορινθίας, 19/3/2016 Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων Αποστολία Σαλάτα,

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φρόσω Γ. Κοντοδήµα και Ξένια Γ. Καρεκλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης και Πετρέλλης Νικόλαος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ρεϊτζοπούλου Α. Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙ ΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Γεώργιος Κανελλαΐδης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος Απαιτείται η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Παρουσίαση ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Οδική Ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Βασίλης Μ. Χαλκιάς Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ «Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Νεκρός Μη νεκρός ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επιρροής της νυχτερινής οδήγησης στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις επαρχιακές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης

Ανάλυση της επιρροής της νυχτερινής οδήγησης στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις επαρχιακές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάλυση της επιρροής της νυχτερινής οδήγησης στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις επαρχιακές

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών. Μπιλιώνης Γ. Γιαννής - Μ. Καρλαύτης Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 1. Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Το 2012, ο ετήσιος αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανερχόταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Δήμος Παύλου, Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοόλ και Νέοι Οδηγοί

Αλκοόλ και Νέοι Οδηγοί Αλκοόλ και Νέοι Οδηγοί Ένα παγκόσµιο φαινόµενο µια τοπική µάστιγα! Εβδοµάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Μάριος Σ. Σταύρου Πρόεδρος Σ REACTION Youth for the Prevention Αντιπρόεδρος European Youth Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. Απόστολος Ζιακόπουλος

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. Απόστολος Ζιακόπουλος 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Απόστολος Ζιακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καθοριστικοί παράγοντες της συναρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα µεταφορών

Καθοριστικοί παράγοντες της συναρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα µεταφορών Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας - Πανεπιστήµιο Πειραιά 13ο Εθνικό Συνέδριο Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες Καθοριστικοί παράγοντες της συναρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα