ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:"

Transcript

1 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑίτιΕς ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής Επιμέλεια έκδοσης Γεώργιος Οικονόμου Ισαάκ Σαμπεθάι Γεώργιος Συμιγιάννης ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 1

2 . Η τουριστική βιοµηχανία 1 Αικατερίνη Κλούρη και Ανδρέας Καραπαππάς Ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και συµβάλλει ουσιωδώς στην ανάπτυξη της χώρας. Κατά την τελευταία δεκαετία, 1999-, οι εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό -3% και αντιπροσώπευαν κατά µέσον όρο το % του ΑΕΠ (βλ. Πίνακα..1). Πέρα όµως από τον ίδιο τον τουριστικό κλάδο, πολλές δραστηριότητες, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, ενισχύονται από τη βιοµηχανία του τουρισµού και εποµένως ο τουριστικός κλάδος συµβάλλει και έµµεσα στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήµατος. Μάλιστα, έχει εκτιµηθεί από την έρευνα των ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού του World Travel and Tourism Council για το ότι αυτά τα έµµεσα οφέλη έχουν την ίδια βαρύτητα στην οικονοµία όσο και τα άµεσα οφέλη από την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, στην Ελλάδα η συνολική άµεση και έµµεση συµβολή της βιοµηχανίας του τουρισµού στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 17,%, ενώ η άµεση συµµετοχή της στη δηµιουργία θέσεων εργασίας εκτιµάται σε 1,% και η συνολική συµβολή της σε,9%. ιάγραµµα..1: ιαχρονική εξέλιξη ταξιδιωτικών εισπράξεων Ελλάδος, εισερχόµενης κίνησης τουριστών στην Ελλάδα και παγκόσµιας τουριστικής κίνησης (Εκατοστιαία µεταβολή έναντι προηγούµενου έτους) 5 µ µ Πηγή: ΕΣΥΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων, WTO. 1 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Γ. Χονδρογιάννη για τη βοήθειά του, ιδίως όσον αφορά την εµπειρική ανάλυση. 5

3 Πίνακας..1: Βασικά οικονοµικά µεγέθη σχετιζόµενα µε τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες (Εκατ. ευρώ) ( µ ) µ µ 1,7 5,1 -,79-7,,9 3,9 5,5 -,33, µ µ 31,59 -, -5, -1,19,1 5, -,57,3 7, µ 1,7 15,9 3,7 -,7 9,1 3,7,33-1,5 1,39 % 7,3 7,3 7,3,57 5,5 5,57 5,3 5,33,9, - %, 5,9, 71,93 3,9 51,9 53, 5,51 53, 5,7 - % µµ µ,5 3,31 7, 3,7 3,5 31, 3, 5,3 1,9,33 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

4 Πίνακας..: Μερίδιο των ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδος κατά γεωγραφική περιοχή (Ποσοστά %) µ µ,,3,3,1 1,93 1,1 (7),73,,5,53,7,,1 5,59 5,75 5, 5, 5,57 Πηγή: WTO, Eurostat. Πίνακας..α: Μερίδια των ταξιδιωτικών εισπράξεων των χωρών της ΕΕ-7 στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων των χωρών της ΕΕ-7 (Ποσοστά %) ,3 1,5 15,9 1,5 1, 15,1 15,73 15,1 15,97 1,91 1,53 1,3 3 1,97 1,95 1,5 11,97 11,9 11,5 µ 9,9 9,1 9,9 1, 1,57 1,31 5 µ 9,3 9,59 9,7 9, 1, 9,5 5,33 5,59 5,35 5, 5, 5,17 7,73,,5,53,7, 3,75 3, 3, 3,55 3,5 3, 9,9,,19,5,5 3,9 1 3,37 3, 3, 3,3 3,3,9 11,9 1,9,,13,, 1,,7,7,1,3, , 1, 1, 1,59 1,73 1,1 1,3,19, 1,79 1,75 1,7 15 1,5 1, 1,55 1,3 1, 1, 1 1,59 1,9 1,39 1,39 1,3 1,9 17 µ 1,17 1, 1,9 1, 1,13 1,9 1,5,9,79,,1, 19,77,7,73,7,7,7,9,7,,79,7,73 1,53,5,5,1,1,,35,3,3,1,,55 3 µ,1,19,1,3,1,,5,,7,31,3,31 5,7,,31,33,3,,3,3,7,,,5 7,,9,9,1,15,1 Πηγή: Eurostat. Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν ένα από τα βασικά µεγέθη του ελληνικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, µε θετική συµβολή στη διαµόρ- 7

5 Πίνακας..β: Μερίδια των ταξιδιωτικών εισπράξεων των χωρών της ζώνης του ευρώ στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων των χωρών της ζώνης του ευρώ (Ποσοστά %) Περίοδος Κατάταξη Χώρα ,,9,1,7,1,7 19,99 19,1, 19,15 1, 19, 3 1,9 1,9 15,9 15,37 15,5 15,31 µ 11,9 1, 1,3 1,9 13,35 1,9 5,77 7,,7,9,77,7,1 5,59 5,75 5, 5, 5,57 7,77,7,1,5,,7,,,1,9,19 3,91 9 3,5 3,5 3, 3,3 3,1 3, 1 1,9,1 1,9,9,1,1 11 µ 1,9 1,5 1,3 1,57 1,7 1, 1,97,9,93,95,97 1, 13 1, 1,9 1,1 1,,9,9 1,7,7,73,79,79,9 15,3,3,3,33,31,33 Πηγή: Eurostat. φωσή του. Συγκεκριµένα, τη δεκαετία οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιπροσώπευαν κατά µέσο όρο το % περίπου του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες, ενώ κάλυπταν το 7% περίπου του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, αν και κατά την πιο πρόσφατη τριετία - διαφαίνεται µια ελαφρώς πτωτική τάση των ποσοστών αυτών (βλ. Πίνακα..1). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά την πιο πάνω δεκαετία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξέλιξη των αφίξεων ταξιδιωτών στην Ελλάδα, οι οποίες στην ίδια περίοδο αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό,%. Σηµειώνεται όµως ότι η εξέλιξη των αφίξεων και των εισπράξεων παρουσιάζει διακυµάνσεις στην εξεταζόµενη περίοδο, που σε µεγάλο βαθµό αντανακλούν τις τάσεις που διαµορφώνονται στην παγκόσµια τουριστική κίνηση (βλ. ιάγραµµα..1). Το µερίδιο της εισερχόµενης τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα στην παγκόσµια τουριστική κίνηση παρέµεινε σχετικά σταθερό στην περίοδο - (,%), ενώ µειώθηκε οριακά στην περίοδο 5-7 (1,%). Επιπρόσθετα, το µερίδιο της Ελλάδος στο σύνολο των παγκόσµιων εισπράξεων παραµένει από το στο επίπεδο του %, παρουσιάζοντας όµως µια µικρή κάµψη το (1,9%) και το 7 (1,%). Σχετική σταθερότητα χαρακτηρίζει και τα µερίδια της Ελλάδος στις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις των χωρών της ΕΕ-7 και των χωρών της ζώνης του ευρώ, τα οποία κυµαίνονται γύρω στο,5% και 5,% αντίστοιχα και καταλαµβάνουν την 7η και η υψηλότερη θέση αντίστοιχα (βλ. Πίνακα.. & Πίνακες..α και..β). 1 Η διάρθρωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων Το κύριο χαρακτηριστικό των εισπράξεων από τον τουρισµό είναι η έντονη εποχικότητα που εµφανίζουν τους καλοκαιρινούς µήνες, η οποία αντανακλά τις προτιµήσεις των τουριστών για

6 ιάγραµµα..: Κατανοµή ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά τρίµηνο (Ποσοστά % επί των παγκόσµιων ταξιδιωτικών εισπράξεων) ' µ ' µ ' µ ' µ 1 9 1, 1, 13,1 11,9 1, 11, ,9 55,9 57, 5,79 5,35 57, 5 3,, 3,9,7,79,15 1 5,3, 5,75,57,1 5, Πηγή: ΤτΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων. ήλιο και θάλασσα, που αποτελεί και το βασικό παράγοντα του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Από την ανάλυση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά τρίµηνο (βλ. ιάγραµµα..) γίνεται φανερό ότι οι εισπράξεις του τρίτου τριµήνου αντιπροσωπεύουν σταθερά πάνω από το ήµισυ των ετήσιων εισπράξεων (περίπου το 57%), ενώ, εάν συµπεριληφθεί και το δεύτερο τρίµηνο, οι εισπράξεις την περίοδο Απριλίου Σεπτεµβρίου καλύπτουν το -3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων. Σχετική σταθερότητα παρατηρείται και στη διάρθρωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά σκοπό ταξιδιού. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων αυτών αφορά ταξίδια για προσωπικούς λόγους, (91% περίπου των συνολικών εισπράξεων), ενώ το υπόλοιπο 9% αφορά επαγγελµατικά ταξίδια. Από τα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, ως κυριότερη κατηγορία καταγράφονται τα ταξίδια αναψυχής (µε συµµετοχή από 7% έως 7% στις συνολικές εισπράξεις), µε δεύτερο λόγο την επίσκεψη σε συγγενείς γύρω στο 7% (βλ. ιάγραµµα..3). Όσον αφορά τη διάρθρωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά χώρα προέλευσης τουριστών, παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος των εισπράξεων από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών προέρχεται από κατοίκους χωρών-µελών της ΕΕ-7 (πάνω από 7%), όπου τα /3 περίπου των εισπράξεων αυτών προέρχονται από κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, τα µερίδια των εισπράξεων από κατοίκους της ΕΕ-7 και της ζώνης του ευρώ εµφανίζουν πτωτική τάση την τελευταία διετία, αντανακλώντας κατά κύριο λόγο τη µείωση που εµφανίζουν τα µερίδια των εισπράξεων από τις δύο πιο σηµαντικές χώρες προέλευσης, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-7, η συµµετοχή της Ρωσίας παρουσιάζει ανοδική τάση, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρούνται σηµαντικές διακυµάνσεις της συµβολής των υπόλοιπων χωρών στη διαµόρφωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (βλ. Πίνακα..3). 9

7 ιάγραµµα..3: Κατανοµή ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά λόγο ταξιδιού (Ποσοστά %) 1 9 1,3 1, 1,39 11,5,79,, 7,77 13, 13,7 13,9 µ 1, ,3 7,3 77,7 7,17 77, 79, Πηγή: ΤτΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων. Πίνακας..3:Ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά χώρα προέλευσης ταξιδιωτών (Εκατοστιαία συµµετοχή στο σύνολο) ,7 79, 7, 7, 77, 73,, 5,1 5, 51,7 51,5, 7, :,9 3, 3,1 3,,,,,,,, 3,1,5,7 5, 5,1,3,7 µ 1,1,7, 1, 1, 1,5 1, 1, 1,1 1, 1, 1, 7,1 7,7 7,9 7, 7,7 7,1, 3,7,3,,3 5,,5, 3,7 3, 3,9 3, EE,5 9, 7,1 7,,, Πηγή: ΤτΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων. Οι βασικοί παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά χώρα και των σχετικών µεριδίων τους είναι η εξέλιξη της µέσης διάρκειας παραµονής των τουριστών στην Ελλάδα, δηλαδή ο αριθµός των διανυκτερεύσεων κατά ταξίδι, καθώς και η µέση δαπάνη κατά ταξίδι και κατά διανυκτέρευση. 1

8 Πίνακας..: ιαχρονική εξέλιξη δαπάνης κατά ταξίδι, δαπάνης κατά διανυκτέρευση και µέσης διάρκειας παραµονής ταξιδιωτών στην Ελλάδα Περίοδος απάνη κατά ταξίδι (ευρώ) απάνη κατά διανυκτέρευση (ευρώ) Μέση διάρκεια παραµονής (διανυκτερεύσεις) 3 5,7 3,1 1,9 757,5 7,7 1,7 5 75,7 9,7 1,7 75,9 7, 1,7 7 7, 7, 1, 73, 7,3 9, Πηγή: ΤτΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων. Για την περίοδο 3-, για την οποία υπάρχουν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, η µέση διάρκεια παραµονής διαγράφει µια ελαφρώς πτωτική πορεία, από 1,9 διανυκτερεύσεις το 3 σε 9, διανυκτερεύσεις το, ενώ η δαπάνη κατά διανυκτέρευση έµεινε σχετικά σταθερή γύρω στα 7 ευρώ, µε σηµαντικές αποκλίσεις το 3 (3,1 ευρώ) και το (7,3 ευρώ). Η εξέλιξη των µεγεθών αυτών αντανακλάται ευθέως στη µέση δαπάνη κατά ταξίδι, που παρουσιάζει αξιόλογες διακυµάνσεις στην εξεταζό- µενη περίοδο. Επισηµαίνεται πάντως ότι, παρά τις σηµαντικές επιπτώσεις της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης στον τουριστικό τοµέα, ιδίως το δεύτερο εξάµηνο του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του World Tourism Organisation η µέση δαπάνη κατά ταξίδι στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στα 73 ευρώ, όσο περίπου και ο µέσος όρος της εξεταζόµενης περιόδου (77,5 ευρώ) (βλ. Πίνακα..). Ανάλυση των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδος και των βασικών ανταγωνιστριών της Ο τουρισµός είναι µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες παγκοσµίως, ενώ αποτελεί σηµαντική πηγή πόρων για σχεδόν όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Παραδοσιακά, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία, λόγω κυρίως της γεωγραφικής τους θέσης, εξειδικεύονται στον τοµέα του τουρισµού. Ειδικότερα, η συµµετοχή των τουριστικών εισπράξεων των χωρών αυτών στον παγκόσµιο τουρισµό κυµαίνεται γύρω στο 5% για τα έτη -7, ενώ η συµµετοχή της Ελλάδος, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων των χωρών της ΕΕ-7 και των χωρών της ζώνης του ευρώ διαµορφώνεται κατά µέσο όρο στο 51% και 5% αντιστοίχως για την περίοδο -7 (βλ. ιάγραµµα.., Πίνακες..α και..β). Από τις παραπάνω χώρες, η Ισπανία κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο στις παγκόσµιες τουριστικές εισπράξεις, ενώ ακολουθεί η Γαλλία µε µικρή διαφορά και τρίτη είναι η Ιταλία. Από τις υπόλοιπες τρεις χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν χαµηλότερες εισπράξεις, η Ελλάδα κατατάσσεται πέµπτη όσον αφορά το ποσοστό συµµετοχής της στις παγκόσµιες τουριστικές εισπράξεις µετά την Τουρκία, ενώ τελευταία κατατάσσεται η Πορτογαλία. Παρόλο που όλες οι χώρες εµφανίζουν ανοδικές τάσεις στις ετήσιες τουριστικές τους εισπράξεις, τα µερίδια της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας στον παγκόσµιο τουρισµό µειώνονται σταδιακά, ενώ εκείνα των υπόλοιπων τριών χωρών παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα (βλ. ιάγραµµα..). Η ίδια εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία για την εισερχόµενη τουριστική κίνηση, όπου τα µερίδια της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας εµφανίζουν αισθητή πτωτική τάση (βλ. ιάγραµµα..5). Η µελέτη του Ταξιδιωτικού & Τουριστικού είκτη Ανταγωνισµού του World Economic Forum που αφορά την ανταγωνιστικότητα των χωρών της Νότιας Ευρώπης ως προς τον τουρισµό παρέχει χρή- 11

9 ιάγραµµα..: Μερίδια των ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδος και των βασικών ανταγωνιστριών χωρών στον παγκόσµιο τουρισµό (Ποσοστά % επί των παγκόσµιων ταξιδιωτικών εισπράξεων) Πηγές: ΤτΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων, και WTO. ιάγραµµα..5: Μερίδια της εισερχόµενης τουριστικής κίνησης της Ελλάδος και των βασικών ανταγωνιστριών χωρών στην παγκόσµια τουριστική κίνηση (Ποσοστά % επί της παγκόσµιας κίνησης) Πηγές: ΤτΕ, Ταξιδιωτική Έρευνα Συνόρων, και WTO. 1

10 Πίνακας..5: Ταξιδιωτικός & τουριστικός δείκτης ανταγωνισµού (Κατάταξη στο σύνολο 1 χωρών το 7, 13 χωρών το και 133 το 9) Γενικός δείκτης Νοµικό πλαίσιο Επιχειρησιακό περιβάλλον & υποδοµή Ανθρώπινο δυναµικό, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι σιµες πληροφορίες. Ο δείκτης αυτός κατασκευάζεται µε βάση τις σταθµίσεις τριών τοµέων: πρώτον, του νοµικού πλαισίου κάθε χώρας, δεύτερον, του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της υποδοµής και, τρίτον, του ανθρώπινου δυναµικού και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα..5, από το σύνολο των 133 χωρών που περιλαµβάνονται στην έρευνα του 9, η Ελλάδα κατέχει την η θέση, έναντι της ης που κατείχε το, ενώ βαθµολογείται 1η ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης. Παρά τη βελτίωση της θέσης της όσον αφορά τους τοµείς τους σχετικούς µε το νοµικό πλαίσιο και το επιχειρησιακό περιβάλλον & την υποδοµή, καθώς και τον υψηλό βαθµό προτεραιότητας που δίνεται από τους αρµόδιους φορείς στον τουριστικό τοµέα, η γενική βαθµολόγησή της παραµένει περίπου σταθερή και τα τρία έτη, καθώς η βελτίωσή της στους τοµείς αυτούς αντισταθµίστηκε από τη χειροτέρευση της επίδοσής της στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, καθώς και τη χαµηλή βαθµολόγησή της όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια του οδικού της δικτύου. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, παρουσιάζοντας συνεχή άνοδο. Η Γαλλία κατέχει την η θέση στη γενική κατάταξη το 9 έναντι της 1ης το 7 και η Ισπανία την η θέση στη γενική κατάταξη το 9 έναντι της 15ης το 7. Μεγάλη βελτίωση εµφανίζει επίσης η Πορτογαλία, ενώ η Ιταλία παραµένει σταθερή στην η θέση και η κατάταξη της Τουρκίας χειροτέρευσε κατά θέσεις (από την 5η το 7 στην 5η το 9). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η θέση της Ελλάδος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της ως προς τις τιµές χειροτέρευσε το 9 (11η θέση) σε σχέση µε το 7 (13η θέση) και έτσι η χώρα βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. Η χειροτέρευση αυτή αντανακλά την επίδραση του παράγοντα ισοτιµία αγοραστικών δυνάµεων, στον οποίο η Ελλάδα κατέχει την 17η θέση το 9, έναντι της 9ης το 7. Αντίθετα, όσον αφορά το δείκτη τιµών ξενοδοχείων, η Ελλάδα βελτιώνεται, καταλαµβάνοντας την 3η θέση το 9 από τη 9ή το 7 (βλ. Πίνακα..5α). Επίσης, από την ανάλυση των µεριδίων συµµετοχής της Ελλάδος και των ανταγωνιστριών της χωρών (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία) στο σύνολο των ταξιδιωτικών δαπανών των κυριότερων χωρών προέλευσης τουριστών, στην Ελλάδα προκύπτουν οι εξής τάσεις: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κυριότερες χώρες προέλευσης τουριστών είναι η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Οι παραπάνω χώρες συµµετέχουν κατά µέσο όρο µε 59% στις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις και κατά µέσο όρο µε 5% στην εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα. Στις παραπάνω χώρες απεστάλη σχετικό ερωτηµατολόγιο µε ζητούµενο να καταγράψουν το σύνολο των ταξιδιωτικών δαπανών τους, καθώς και τις δαπάνες των κατοίκων τους στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. 13

11 Πίνακας..5α: Παράγοντες ανταγωνιστικότητας τιµών του ταξιδιωτικού & τουριστικού δείκτη ανταγωνισµού (Κατάταξη στο σύνολο 1 χωρών το 7, 13 χωρών το και 133 το 9) Ανταγωνιστικότητα τιµών της Ισοτιµία αγοραστικών τουριστικής βιοµηχανίας δυνάµεων είκτης τιµών ξενοδοχείων Πηγή: World Economic Forum. Η ταξιδιωτική δαπάνη των τουριστών που κατευθύνονται στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνόλου των αντίστοιχων δαπανών των κύριων χωρών προέλευσης τουριστών εµφανίζει µικρή κάµψη στην περίπτωση της Γερµανίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και του Βελγίου, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στις αγορές της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, στις οποίες τα αντίστοιχα ποσοστά αυξάνονται. Από τις ανταγωνίστριες χώρες, η Ισπανία και η Γαλλία εµφανίζουν πτωτική τάση. Παρόλο που τα µερίδια της Ισπανίας και της Γαλλίας ως ταξιδιωτικών προορισµών είναι τα µεγαλύτερα στις εξεταζόµενες αγορές, τα τελευταία χρόνια εµφανίζουν πτωτική τάση στις αγορές της Γερµανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Την ίδια τάση, αλλά σε µικρότερο βαθµό, εµφανίζει η Ιταλία στις σηµαντικές αγορές της Γερµανίας και της Γαλλίας, ενώ διατηρεί σταθερό µερίδιο στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Αντιθέτως, η Πορτογαλία ως προορισµός καταγράφει σχετικά ανοδικές τάσεις στις αγορές του Ηνω- µένου Βασιλείου και της Γαλλίας, αλλά το µερίδιό της µειώνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Τουρκίας, η οποία εµφανίζει ανοδικές τάσεις ως προς τη συµµετοχή των ταξιδιωτικών δαπανών, δεδοµένου ότι αυξάνει το µερίδιό της σε όλες τις κύριες αγορές µε εξαίρεση αυτή στην Ιταλία, όπου το µερίδιό της παραµένει σταθερό (βλ. ιάγραµµα..). Αν συνδυαστούν τα παραπάνω στοιχεία µε την ανάλυση του Ταξιδιωτικού & Τουριστικού είκτη Ανταγωνισµού, συνάγεται ότι η ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιµές είναι ένας από τους παράγοντες που συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης κάθε χώρας. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Ταξιδιωτικού & Τουριστικού είκτη Ανταγωνισµού, η Τουρκία αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπόλοιπων χωρών, κυρίως λόγω της καλύτερής της απόδοσης ως προς τους παράγοντες ισοτιµία αγοραστικών δυνάµεων και δείκτης τιµών ξενοδοχείων. 3 Εµπειρική ανάλυση, µεθοδολογία και αποτελέσµατα Μεθοδολογία και στατιστικά δεδοµένα Προκειµένου να διερευνηθεί αναλυτικότερα η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και να εξεταστούν οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες που την επηρεάζουν, εκτιµήθηκε µια συνάρτηση ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Στη διεθνή βιβλιογραφία η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών εκφράζεται ποσοτικά είτε από τις δαπάνες των τουριστών είτε από την εισερχόµενη κίνηση ταξιδιωτών. 3 Οι κυριότεροι παράγοντες 3 Βλ σχετικά τις µελέτες των Gonzalez and Moral (1995) και Garin-Munoz (, 7). 1

12 ιάγραµµα..: Μερίδια της Ελλάδος και των βασικών ανταγωνιστριών της χωρών στις βασικές αγορές προέλευσης τουριστών (Ποσοστά %) µ µ Πηγή: Mirror statistics, εθνικά στοιχεία Γερµανίας, Ηνωµένου Βασιλείου, Γαλλίας, Ιταλίας, Βελγίου, Ολλανδίας. 15

13 που την προσδιορίζουν είναι: το εισόδηµα των ταξιδιωτών, οι τιµές των τουριστικών υπηρεσιών και διάφοροι µη οικονοµικοί παράγοντες (π.χ. οι προτιµήσεις των τουριστών, η δηµοφιλία του προορισµού, η πολιτική κατάσταση, διεθνή γεγονότα κ.λπ.). Ειδικότερα από την πλευρά της τιµής των τουριστικών υπηρεσιών, οι περισσότερες µελέτες περιλαµβάνουν µεταβλητές σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα τιµών και το κόστος µεταφοράς. Ακολουθώντας τη µεθοδολογία Garin-Munoz (, 7) εκτιµήθηκε το κατωτέρω υπόδειγµα ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών: Q i,t =f(q i,t-1, GDP i,t, PT i,t, PTC i,t, PCO i,t, dummies, country dummies) όπου: Q i,t = ο λόγος της εισερχόµενης τουριστικής κίνησης από την χώρα i το έτος t προς το σύνολο του πληθυσµού της χώρας, Q i,t-1 = η εξαρτηµένη µεταβλητή µε µία χρονική υστέρηση, GDP i,t =πραγµατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας i το έτος t, PT i,t = ο λόγος του ΤΚ της Ελλάδος προς τον ΤΚ της χώρας i επί τη διµερή συναλλαγµατική ισοτιµία Ελλάδος χώρας i το έτος t, PTC i,t = ο λόγος του ΤΚ της Ελλάδος προς τον σταθµισµένο ΤΚ του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών επί τις διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες Ελλάδος ανταγωνίστριας χώρας το έτος t, όπου ως παράγοντας στάθµισης χρησιµοποιήθηκε το µερίδιο των εισπράξεων της ανταγωνίστριας χώρας i το έτος t στο σύνολο των εισπράξεων των ανταγωνιστριών χωρών το έτος t, και PCO i,t = η µέση ετήσια τιµή ανά βαρέλι του αργού πετρελαίου στο νόµισµα της χώρας i το έτος t. Χρησιµοποιήθηκαν τρεις ψευδοµεταβλητές. Η πρώτη, D1, λαµβάνει την τιµή 1 το 1 και στα υπόλοιπα χρόνια και µετρά την πιθανή επίπτωση στον ελληνικό τουρισµό της τροµοκρατικής ενέργειας της 11ης Σεπτεµβρίου 1, η δεύτερη, DOLYMPICS, λαµβάνει την τιµή 1 το και στα υπόλοιπα χρόνια και µετρά την επίδραση την οποία άσκησε στον ελληνικό τουρισµό η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα και, τέλος, η τρίτη, DEURO, λαµβάνει την τιµή 1 µετά το και τα προηγούµενα έτη και µετρά την επίδραση της εισαγωγής του ευρώ. Τέλος, στην εκτίµηση του υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκαν ψευδοµεταβλητές για κάθε χώρα ξεχωριστά. Όλες οι µεταβλητές, πλην των ψευδοµεταβλητών, είναι σε λογαριθµική µορφή. Το υπόδειγµα εκτιµήθηκε χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές µεθοδολογίες. Η πρώτη µεθοδολογία είναι εκείνη των fixed effects, ενώ η δεύτερη είναι των Arellano and Bond (1991), η οποία λαµβάνει υπόψη τη µη στασιµότητα των σειρών και την ενδογένειά τους. Στην εµπειρική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν ετήσια διαστρωµατικά στοιχεία για τη χρονική περίοδο (panel data). Τα ετήσια στοιχεία επιλέχθηκαν για να αποφευχθούν τα προβλήµατα που δηµιουργεί η έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα του τουριστικού κλάδου στις µεγαλύτερες συχνότητες (µηνιαία ή τριµηνιαία στοιχεία). Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι κατωτέρω µεταβλητές: 1

14 Η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών εκφράζεται ως η ετήσια εισερχόµενη κίνηση από 1 βασικές χώρες προέλευσης τουριστών: Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Κύπρος, Σουηδία, Ελβετία, οι οποίες αποτελούν κατά µέσο όρο το % του συνόλου της εισερχόµενης κίνησης την εξεταζόµενη περίοδο. Η πηγή των στοιχείων αυτών είναι η ΕΣΥΕ έως το και η Τράπεζα της Ελλάδος από το 3 έως το. Το εισόδηµα εκφράζεται ως πραγµατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η πηγή είναι η EUROSTAT. Οι τιµές εκφράζονται σύµφωνα µε το λόγο του δείκτη τιµών καταναλωτή και είναι οι ακόλουθες: τιµές της Ελλάδος ως προς το δείκτη τιµών καταναλωτή καθεµιάς από τις 1 βασικές χώρες προέλευσης τουριστών, τιµές της Ελλάδος ως προς το δείκτη τιµών καταναλωτή των 5 ανταγωνιστριών χωρών (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία) και τιµή αργού πετρελαίου (πηγή: IMF), ως αντιπροσωπευτική µεταβλητή (proxy) του κόστους µεταφοράς. Εµπειρικά αποτελέσµατα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης. Πίνακας..: Aποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης Υποδείγµατα ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα Μεταβλητές 1.Υπόδειγµα επιπέδων. Υπόδειγµα Arellano-Bond LnQi,t-1,75***(19,9),73***(1,7) LnGDP 1,39** (,1) 1,15**(,37) LnPT -,517(-1,5) -,1*(-1,9) LnPTC 1,5(1,31) 1,97(1,5) LnPCO -,53(-1,1) -,33(-,7) D1 -,7(-,1) -,17(-,9) DOLYMPICS -,9 (-,) -,3(-,7) DEURO -,1(-,1) -,3(-,5) R,97 AR(1) 1,33 -,5* AR() -1,1 -,53 Sargan (d.f) 1, Wald test 3,9. 1 *** 155*** LnGDP,3**(,),379**(,1) LnPT -,5(-1,3) -3,7*(-1,) LnPTC,931(1,1),97(1,9) LnPCO -,(,99) -,1 (-,71) Σηµειώσεις: Τα µεγέθη στις παρενθέσεις είναι τα t-statistics. Τα ***, **, * υποδηλώνουν επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 1% αντίστοιχα. 17

15 Λόγω της λογαρίθµησης των στατιστικών σειρών, οι συντελεστές τους αποτελούν τις ελαστικότητες. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αυτές, ο τουρισµός αποτελεί υπηρεσία πολυτελείας, καθώς τόσο η βραχυχρόνια όσο και η µακροχρόνια εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης είναι µεγαλύτερη της µονάδας. Επίσης, η εισερχόµενη κίνηση ταξιδιωτών φαίνεται ότι επηρεάζεται από την εισερχό- µενη κίνηση της προηγούµενης περιόδου, καθώς η εξαρτηµένη µεταβλητή µε µία χρονική υστέρηση είναι στατιστικά σηµαντική, δεδοµένου ότι εξηγεί γιατί η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα παρουσιάζει αξιόλογη σταθερότητα. Αντιθέτως, οι σχετικές τιµές ως προς τους ανταγωνιστές, δηλ. η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία, και το κόστος µεταφοράς δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές, ενώ η εισερχόµενη κίνηση ταξιδιωτών δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από την τροµοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεµβρίου, τους Ολυµπιακούς Αγώνες και την εισαγωγή του ευρώ. Σύµφωνα µε τη µέθοδο των Arellano-Bond, η οποία λαµβάνει υπόψη την ενδογένεια των µεταβλητών, οι σχετικές τιµές µεταξύ της Ελλάδος και των χωρών προέλευσης των τουριστών εµφανίζονται ως στατιστικά σηµαντική µεταβλητή. Συγκεκριµένα, οι εµπειρικές εκτιµήσεις δείχνουν ότι η βραχυχρόνια εισοδηµατική ελαστικότητα είναι 1,1 και η µακροχρόνια,, πράγµα που σηµαίνει ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες προέλευσης των τουριστών κατά 1% συντελεί στην αύξηση του αριθµού των τουριστών κατά 1,1% άµεσα και κατά,% µακροχρόνια. Εξάλλου, η βραχυχρόνια ελαστικότητα του σχετικού κόστους ζωής είναι -, και η µακροχρόνια -3,1 και αυτό συνεπάγεται ότι η άνοδος του σχετικού κόστους ζωής στην Ελλάδα έναντι των χωρών προέλευσης των τουριστών κατά 1% προκαλεί µείωση του αριθµού των τουριστών κατά,% άµεσα και 3,1% µακροχρόνια. Συµπεράσµατα και προοπτικές Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης, µπορεί να λεχθεί ότι το βιοτικό επίπεδο (εκφραζόµενο µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) της χώρας προέλευσης ταξιδιωτών είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας για τη διαµόρφωση της εισερχόµενης ταξιδιωτικής κίνησης. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σχετικό κόστος ζωής, εκφραζόµενο µε τις σχετικές τιµές µεταξύ Ελλάδος και χώρας προέλευσης των τουριστών, επηρεάζει τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, µε κύριο χαρακτηριστικό την προσφορά του συνδυασµού ήλιος και θάλασσα, χωρίς να δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Παράλληλα, η έλλειψη τουριστικής υποδοµής και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί βασικό πρόβληµα της τουριστικής βιοµηχανίας της χώρας. Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον τουρισµό και οι ελλείψεις ως προς την υποδοµή των χερσαίων µεταφορών θεωρούνται θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη του κλάδου. Η οικονοµική πολιτική για την ανάπτυξη του τουρισµού πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών και στη διαφοροποίησή τους, µε την ενίσχυση της προσφοράς υπηρεσιών για ειδικά ενδιαφέροντα (π.χ. καταδυτικός τουρισµός), καθώς και στη βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιµών, καθώς και της ποιότητος. Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν και στον κλάδο των επαγγελµατικών ταξιδιών προς ελληνικούς προορισµούς. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι η προώθηση του συνεδριακού τουρισµού και 1

16 διάφορων άλλων µορφών εναλλακτικού τουρισµού, ιδίως κατά τους εκτός αιχµής µήνες, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης, δεδοµένου ότι είναι περιορισµένες οι δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η κατανοµή των εισπράξεων κατά χώρα προέλευσης δείχνει ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για επέκταση σε νέες αγορές, όπως της Ρωσίας, των νέων µελών της ΕΕ και πολλών αναδυόµενων χωρών. Τέλος, το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρουσιάζει υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης, µε αποτέλεσµα µια δυσµενής οικονοµική συγκυρία στις χώρες προέλευσης των τουριστών να επηρεάζει αρνητικά τις συνολικές τουριστικές εισπράξεις. Η διεθνής οικονοµική κρίση επηρέασε δυσµενώς την ταξιδιωτική κίνηση παγκοσµίως. Σύµφωνα µε τις πρόσφατες εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, οι τουριστικές αφίξεις το 9 παρουσίασαν µείωση της τάξεως του % παγκοσµίως, ενώ, οι χώρες-προορισµοί της Ευρώπης επηρεάστηκαν περισσότερο. Η διεθνής οικονοµική κρίση επέδρασε αρνητικά στους ρυθµούς ανάπτυξης των παραδοσιακών χωρών προέλευσης του ελληνικού τουρισµού (Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία), το 9. Καθώς η κρίση έπληξε τις βασικές αγορές προέλευσης τουριστών και το διαθέσιµο εισόδηµά τους, η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα µειώθηκε. Η πτώση αυτή των αφίξεων, σε συνδυασµό µε την µείωση της µέσης διάρκειας παραµονής των τουριστών από τις εν λόγω χώρες, επηρέασε σηµαντικά τα έσοδα από τον τουρισµό, συνεπώς και το ισοζύγιο υπηρεσιών. 19

17 Βιβλιογραφία Α. Ελληνική Παντελίδης, Ε. και Γ. Κουβατσέας (), Έρευνα συνόρων για την ταξιδιωτική δαπάνη: µεθοδολογία παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 3-5, Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονοµικό ελτίο, 7, Β. Ξενόγλωσση Arellano, M. and S. Bond (1991), Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, Review of Economic Studies, 5, Garin-Munoz, T. (), Inbound international tourism to Canary Islands: A dynamic panel data model, Tourism Management, 7(), Garin-Munoz, T. and L. Montero-Martin (7), Tourism in the Balearic Inslands: A dynamic model for international demand using panel data, Tourism Management,, Gonzalez, P. and P. Moral (1995), An analysis of the international tourism demand in Spain, International Journal of Forecasting, 11, World Economic Forum (7), The Travel & Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum (), The Travel & Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum (9), The Travel & Tourism Competitiveness Report. World Tourism Organization (9), UNWTO World Tourism Barometer, 7(1), January. World Travel & Tourism Council (9), Travel and Tourism Economic Impact.

18 ISBN:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 4000 3500 3493,4 3000 2851,4 3087,7 2958,3 2607,0 2500 εκ. ευρώ 2000 1775,3 2023,9 2041,3 1500 1000 1076,2 1063,8 917,0 886,4 500 0 Εισπράξεις Πληρωμές Ισοζύγιο ταξιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 12.001,3 12.787,8 6,6 11.781,1-7,9 13.021,0 10,5 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 3.810,9 4.171,3 9,5 3.840,9-7,9 4.077,1 6,2 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 471,4 516,0 9,5 539,1 4,5 489,4-9,2 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ. ταξιδιώτες)

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της Συναλλαγµατικής Πολιτικής στις Πρόσφατες Επιδόσεις του Τουριστικού Τοµέα. Σύνοψη Μελέτης

Επιπτώσεις της Συναλλαγµατικής Πολιτικής στις Πρόσφατες Επιδόσεις του Τουριστικού Τοµέα. Σύνοψη Μελέτης Επιπτώσεις της Συναλλαγµατικής Πολιτικής στις Πρόσφατες Επιδόσεις του Τουριστικού Τοµέα Σύνοψη Μελέτης Η εποχή µας καλείται από πολλούς «µεταβιοµηχανική», επειδή από τους διαφόρους τοµείς της οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ Η άμεση ( 16,6 δις) και έμμεση ( 27,5 δις) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 25% του ΑΕΠ το 2014 έναντι 22% το 2013 ( 15 δις άμεση και 24,7 δις έμμεση). Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 63 Σεπτέµβριος 2012 Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους έξι µήνες του 2012 (Ιανουάριος Ιούνιος) ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: «Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 2017 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ εισερχόμενου Τουρισμού Πολυτελείας για Διακοπές στην Μεσόγειο, 2016

Προφίλ εισερχόμενου Τουρισμού Πολυτελείας για Διακοπές στην Μεσόγειο, 2016 Προφίλ εισερχόμενου Τουρισμού Πολυτελείας για Διακοπές στην Μεσόγειο, 2016 Σύνοψη Απρίλιος 2018 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34-105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σκόπια, 19 Ιουνίου 2017 Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Νο. 1 Περιεχόμενα Καταληκτική εκδήλωση πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο Όπως είναι ευρέως γνωστό, η 27 η Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνου, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 8 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000 2015...13 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας και στον Ελληνικό και Παγκόσμιο Τουρισμό το 2017 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 3 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων Επιδόσεις των ξενοδοχείων Ιονίων Νησιών... 25

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων Επιδόσεις των ξενοδοχείων Ιονίων Νησιών... 25 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 9 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός. Εξελίξεις - Προοπτικές TEYXOΣ 1 IOYΛΙΟΣ 2016 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1

Ελληνικός Τουρισμός. Εξελίξεις - Προοπτικές TEYXOΣ 1 IOYΛΙΟΣ 2016 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις - Προοπτικές TEYXOΣ 1 IOYΛΙΟΣ 2016 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 Συγγραφείς Μελέτης Δημήτριος Μαρούλης Οικονομολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι τρέχουσες οικονομικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα αβέβαιες, καθώς εξαρτώνται κρίσιμα από αποφάσεις πολιτικής οι οποίες πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2016 Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2016 Η γερμανική οικονομία, σημειώνοντας το 2016 ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% του ΑΕΠ, συνεχίζει να κινείται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Ο τομέας των εξαγωγών, καταγράφοντας από το

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων 1. Εισαγωγή Αθανάσιος Καζάνας και Ευθύμιος Τσιώνας Τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 218 Χορηγός: 18 Απριλίου 218 1 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Παράρτημα 3 Κύριες οικονομικές τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικές Σχέσεις Εμπορικό Ισοζύγιο

Εμπορικές Σχέσεις Εμπορικό Ισοζύγιο Εμπορικές Σχέσεις Εμπορικό Ισοζύγιο Το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ακολούθησε και το 2013 την πορεία των τελευταίων όχι μόνο ετών αλλά και δεκαετιών: σε λιγότερο από μία πεντηκονταετία, οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Ανάπτυξη του Ρωσικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Μελέτη Περίπτωσης: Αφίξεις Ρώσων Τουριστών στην Ελλάδα- Προβλέψεις

Η Διαχρονική Ανάπτυξη του Ρωσικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Μελέτη Περίπτωσης: Αφίξεις Ρώσων Τουριστών στην Ελλάδα- Προβλέψεις Η Διαχρονική Ανάπτυξη του Ρωσικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Μελέτη Περίπτωσης: Αφίξεις Ρώσων Τουριστών στην Ελλάδα- Προβλέψεις Η Διαχρονική Ανάπτυξη του Ρωσικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Μελέτη Περίπτωσης: Αφίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α' εξάμηνο 2009

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α' εξάμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το Α' εξάμηνο 2009 των αφίξεων μη κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3.1 Εμπόριο Η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Πορτογαλίας και ο όγκος των διμερών συναλλαγών αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία έτη Η Πορτογαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός. Εξελίξεις - Προοπτικές. Σύνοψη TEYXOΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1

Ελληνικός Τουρισμός. Εξελίξεις - Προοπτικές. Σύνοψη TEYXOΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις - Προοπτικές Σύνοψη TEYXOΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 Συγγραφείς Μελέτης Δημήτριος Μαρούλης Οικονομολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση 6,4% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 2016

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 2016 4 6 7 Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος 6 Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 6 Η άμεση στήριξη που παρέχει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους)

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) Αύξηση συστηµατικά µε ρυθµό υψηλότερο από τον πληθωρισµό Πίνακας 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΓΣΣΕ & ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1999-2007 (επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα