Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ. 1. Το σύνταγµα του 1844

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ. 1. Το σύνταγµα του 1844"

Transcript

1 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ: Η κατανόηση από µεριάς των Ελλήνων για ανάγκη ψήφισης συντάγµατος, ύπαρξης κοινοβουλίου και µείωσης των εξουσιών του βασιλιά). 1. Το σύνταγµα του 1844 Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές συνέπειες της επανάστασης του 1843; Η επανάσταση του 1843 έδρασε καταλυτικά (αποφασιστικά) στη διαµόρφωση των πολιτικών πραγµάτων. Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις των κοµµάτων (Αγγλικό, Γαλλικό, Ρωσικό) εκφράστηκαν µε µεγαλύτερη σαφήνεια και τα κόµµατα άρχισαν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγµα έγιναν σαφέστερες οι µεταξύ τους διαφορές. Και τα τρία κόµµατα τάχθηκαν υπέρ του συντάγµατος. Ακόµα και το ρωσικό, αφού δεν µπορούσε να ανατραπεί ο Όθωνας. Το ζητούµενο λοιπόν ήταν ο περιορισµός των εξουσιών του βασιλιά. Ποιος ο ρόλος των κοµµάτων και των ηγετών τους στην εθνοσυνέλευση του ; Οι τρεις ηγέτες ων κοµµάτων διηύθυναν τις εργασίες της εθνοσυνέλευσης κατά το = υναµική παρουσία των κοµµάτων στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι ηγέτες των κοµµάτων κατόρθωσαν: α) να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, β) να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές οµάδες των κοµµάτων τους, γ) να πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγµατικές ρυθµίσεις. Ποια υπήρξαν τα θεµελιώδη δικαιώµατα στα οποία συµφώνησαν να κατοχυρώσουν µε το σύνταγµα οι κοµµάτικές παρατάξεις στην εθνοσυνέλευση του η ισότητα απέναντι στο νόµο, 2. η απαγόρευση της δουλείας, 3. το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου, 4. η ελευθερία γνώµης και τύπου, 5. η προστασία της ιδιοκτησίας, 6. η δωρεάν εκπαίδευση. 7. Αδυναµία: Μια αδυναµία ήταν το ότι δεν κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, πράγµα που µπορούσε να φέρει εµπόδια στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών. (= το νέο σύνταγµα δεν διασφάλιζε το δικαίωµα των πολιτών να συγκεντρώνονται σε δηµόσιους χώρους και να οργανώνονται σε πολιτικούς συλλόγους - κόµµατα, δύο ενέργειες που αποτελούν τη βάση για τη συγκρότηση και λειτουργία των κοµµάτων).

2 Ποιες βασιλικές εξουσίες προέβλεπε το σύνταγµα του 1844; 1. η συµµετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νοµοθετικής εξουσίας ( τελική επικύρωση της ψήφισης των νόµων), 2. η αρχηγία του κράτους και του στρατού, 3. καµία πράξη δεν είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού, 4. διόριζε τα µέλη της Γερουσίας. Ποιες άλλες διατάξεις περιελάµβανε το σύνταγµα του 1844; 1. κατοχυρωνόταν, µε ελάχιστους περιορισµούς, το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, 2. οριζόταν η εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε την οποία οι εκλογείς µπορούσαν να δώσουν θετική ψήφο σε όσους υποψήφιους ήθελαν, συµπληρώνοντας ψηφοδέλτια ακόµα και διαφορετικών συνδυασµών, 3. προβλεπόταν η ύπαρξη βουλής και γερουσίας (= δεύτερο νοµοθετικό σώµα, όπως η βουλή). Οι γερουσιαστές διορίζονταν από τον βασιλιά και είχαν ισόβιο αξίωµα. 4. Συνταγµατική πρόβλεψη για τα κόµµατα δεν υπήρχε (= το σύνταγµα δεν προέβλεπε νόµους για την ίδρυση και τη λειτουργία των κοµµάτων). Ο κανονισµός της Βουλής προέβλεπε ότι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών (= οι διακοµµατικές επιτροπές που επεξεργάζονται τα σχέδια νόµου που πηγαίνουν προς ψήφιση στην ολοµέλεια της βουλής. Η κάθε επιτροπή εξειδικεύεται σε ένα θέµα π.χ. άµυνα, εξωτερική πολιτική, υγεία, παιδεία ) θα γινόταν µε κλήρωση. Αυτό οδηγούσε τα κόµµατα σε διαβουλεύσεις και, ορισµένες φορές σε συναίνεση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θεµελιώδη δικαιώµατα, οι βασιλικές εξουσίες και οι άλλες διατάξεις του συντάγµατος του 1844, αποτελούν τους όρους, το περιεχόµενο του συντάγµατος αυτού. Ποια η σηµασία του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας; Το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους όρους στην πολιτική και κοµµατική δράση: 1. Ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη συµµετοχή των πολιτών και των κοµµάτων στο δηµόσιο βίο, 2. διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συµφερόντων (από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς). Ποια τα χαρακτηριστικά του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα; Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες και η λειτουργία των κοµµάτων να ήταν προϊόν µιας µικρής πολιτικής ηγετικής οµάδας, να µην ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθηκαν κατά µίµηση δυτικών προτύπων, τα οποία στην εφαρµογή τους παραµορφώθηκαν λόγω του µικρού βαθµού ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Όµως, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις των δυτικών προτύπων, ο κοινοβουλευτισµός στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόµους για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήµατα και τα αιτήµατα της ελληνικής κοινωνίας.

3 Εξάλλου, για την πολιτική ενεργοποίηση µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού και για τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους δικαίου (= το κράτος το οποίο στηρίζει τη λειτουργία του στους νόµους), δεν θα αρκούσε µια διαδικασία µίµησης (δυτικών προτύπων). Τα κόµµατα αποτελούσαν αναγκαιότητα της εποχής και ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων που τα συγκροτούσαν. Πάντως, τα κόµµατα αυτής της περιόδου ( ) δεν µπορούν να χαρακτηριστούν µε σηµερινούς όρους (αριστερά-δεξιά, προοδευτικά-συντηρητικά). ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές συνέπειες της επανάστασης του 1843; 2. Ποιος ο ρόλος των κοµµάτων και των ηγετών τους στην εθνοσυνέλευση του ; 3. Ποια υπήρξαν τα θεµελιώδη δικαιώµατα στα οποία συµφώνησαν να κατοχυρώσουν µε το σύνταγµα οι κοµµάτικές παρατάξεις στην εθνοσυνέλευση του Ποιες βασιλικές εξουσίες προέβλεπε το σύνταγµα του 1844 και ποιες άλλες διατάξεις περιελάµβανε το σύνταγµα του 1844; 5. Ποια η σηµασία του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας και ποια τα χαρακτηριστικά του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποιο πολιτικό κόµµα τάχθηκε εναντίον της ψήφισης συντάγµατος: α) το αγγλικό κόµµα β) το γαλλικό κόµµα γ) το ρωσικό κόµµα δ) κανένα από τα τρία 2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί θεµελιώδη διάταξη του συντάγµατος του 1844: α) η προστασία της ιδιοκτησίας β) η δωρεάν εκπαίδευση γ) το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι δ) το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου 3. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν αποτελεί διάταξη του συντάγµατος του 1844: α) η ύπαρξη βουλής και γερουσίας β) η εκλογή βουλευτών και γερουσιαστών από το λαό γ) το δικαίωµα καθολικής ψηφοφορίας µε ελάχιστους περιορισµούς δ) η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών µετά από κλήρωση

4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ» 1. Μετά την επανάσταση του 1843 τα κόµµατα αρχίζουν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. 2. Στην εθνοσυνέλευση του κυριάρχησαν οι ριζοσπαστικές οµάδες των κοµµάτων. 3. Με το σύνταγµα του 1844 κατοχυρώνεται για πρώτη φορά συνταγµατικά η αρχή του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. 4. Με το σύνταγµα του 1844 ο βασιλιάς είναι ο µόνος που ασκεί τη νοµοθετική εξουσία στη χώρα. 5. Με άλλες διατάξεις του συντάγµατος του 1844 οι εκλογείς µπορούσαν να ψηφίσουν υποψηφίους διαφορετικών συνδυασµών. 6. Στην Ελλάδα, ο κοινοβουλευτισµός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήµατα και τα αιτήµατα της ελληνικής κοινωνίας. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος του σχολικού βιβλίου (σελ. 72), να αναφερθείτε στις διατάξεις του συντάγµατος του 1844 οι οποίες σχετίζονται µε την εκλογική διαδικασία. 2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος που ακολουθεί να παρουσιάσετε το περιεχόµενου του συντάγµατος του «Κύρια γνωρίσµατα του πρώτου Συντάγµατος που ίσχυε στην Ελλάδα, αφότου αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητα κράτος ήταν τα ακόλουθα: α) Καθιέρωνε τη µοναρχική αρχή, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του βασιλιά τον φορέα και την πηγή της κρατικής εξουσίας. β) Καθιέρωνε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η νοµοθετική εξουσία ενεργείτο συνάµα από το µονάρχη, τη Βουλή και τη Γερουσία ως ισότιµους νοµοθετικούς παράγοντες. Η εκτελεστική εξουσία ανήκε στο µονάρχη και ενεργούνταν δια των υπ αυτού διοριζοµένων υπουργών. Η βουλή απαρτιζόταν από ογδόντα βουλευτές εκλεγόµενους από το λαό, ενώ η γερουσία συνίστατο από είκοσι επτά τουλάχιστον µέλη που ονοµάζονταν ισόβια από το µονάρχη. Η δικαστική εξουσία τέλος, πήγαζε από το µονάρχη και ενεργείτο δια των δικαστηρίων. γ) ιασφάλιζε τα ατοµικά δικαιώµατα µε ειδικές διατάξεις που αναπαρήγαγαν στην ουσία τους τις σχετικές διατάξεις των Συνταγµάτων της επαναστατικής περιόδου µε την προσθήκη και νέων άρθρων που προστάτευαν για πρώτη φορά το απόρρητο των επιστολών και το άσυλο της κατοικίας».

5 2. H παρακµή των «ξενικών κοµµάτων» (αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό) κατά την περίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας. Γενικά αίτια παρακµής όλων των κοµµάτων Τα πολιτικά κόµµατα έδειξαν συµπτώµατα στασιµότητας και δεν ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, µολονότι µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω στο νέο συνταγµατικό καθεστώς. Αίτια παρακµής αποδυνάµωσης του ρωσικού κόµµατος Στην περίοδο µεταξύ των δύο συνταγµάτων ( ) ουσιαστικά ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήµατα του ρωσικού κόµµατος, τα οποία είχαν σχέση µε την ορθόδοξη εκκλησία. Οι ναπαίοι (οπαδοί του ρωσικού κόµµατος, πήραν το όνοµά τους από τον Νάπα, ηγετικό στέλεχος του ρωσικού κόµµατος στην Κέρκυρα) προέβαλλαν σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία, καθώς όµως τα µεγάλα εκκλησιαστικά ζητήµατα είχαν λυθεί και όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγµα, το ρωσικό κόµµα δεν είχε λόγο ύπαρξης, εφόσον δεν είχε θέσεις για πιο επίκαιρα θέµατα. Κατά την περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου ( ), το ρωσικό κόµµα είχε κάποια προσωρινά κέρδη από το ναυτικό αποκλεισµό των αγγλογάλλων στην Ελλάδα. Η ήττα όµως της Ρωσίας στον πόλεµο αυτό συνέβαλε στην αποδυνάµωση του κόµµάτος, το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή. Αίτια παρακµής αποδυνάµωσης του γαλλικού κόµµατος, η πολιτική του Κωλέττη Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόµµατος: α) επεδίωκε µια κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά, υπονοµεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισµό. β) δεν δίσταζε να χρησιµοποιεί βία και νοθεία και να τροµοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του κόµµατός του. γ) το 1846/1847 κατείχε 5 από τα 7 υπουργεία της κυβέρνησής του (=συγκεντρωτισµός), δεν παρουσιαζόταν όµως στο κοινοβούλιο και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας (δηλ. της κυβέρνησης). δ) επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας ε) µετά το θάνατό του Κωλέττη, το 1847, το γαλλικό κόµµα πέρασε σε φάση παρακµής, καθώς επικράτησε διαµάχη για τη διαδοχή. στ) κατά την περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου το γαλλικό κόµµα έχασε την εµπιστοσύνη των οπαδών του µετά τη βίαιη συµπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, µε το ναυτικό αποκλεισµό της χώρας. Η στάση του βασιλιά Όθωνα απέναντι στα κόµµατα Η τακτική του βασιλιά Όθωνα να προσπαθεί να ενισχύσει τους κυβερνητικούς υποψηφίους (του γαλλικού κόµµατος) στις εκλογές οδήγησε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης (αγγλικό-ρωσικό) σε διαρκή σύγκρουση µε τη (βασιλική) αυλή, δηλαδή µε τον βασιλιά και τους συµβούλους του, σε µια περίοδο που οι διαφωνίες τους είχαν απαλυνθεί (µετά την παραχώρηση συντάγµατος από το βασιλιά στον ελληνικό λαό).

6 Ο Κριµαϊκός πόλεµος ως αίτιο αποδυνάµωσης και των τριών κοµµάτων. Κατά την περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου (βλ. παράθεµα 13, σχ. Βιβλίο σελ 76) το αγγλικό και γαλλικό κόµµα έχασαν την εµπιστοσύνη των οπαδών τους, µετά τη βίαιη συµπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, µε το ναυτικό αποκλεισµό της χώρας. Το ρωσικό κόµµα είχε κάποια προσωρινά κέρδη από αυτό. Η ήττα όµως της Ρωσίας στον Κριµαϊκό πόλεµο συνέβαλε στην αποδυνάµωση του κόµµατος, το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποια υπήρξαν τα γενικά αίτια παρακµής όλων των ξενικών κοµµάτων; 2. Ποια υπήρξαν τα αίτια παρακµής και αποδυνάµωσης του ρωσικού κόµµατος; 3. Ποια υπήρξαν τα αίτια παρακµής και αποδυνάµωσης του γαλλικού κόµµατος; 4. Τι γνωρίζετε για την κυβερνητική πολιτική του Κωλέττη και πώς αυτή επηρέασε την εξέλιξη του γαλλικού κόµµατος; 5. Τι γνωρίζετε για την επίδραση που άσκησε ο Κριµαϊκός πόλεµος στην πορεία παρακµής των ξενικών κοµµάτων; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ» 1. Τα πολιτικά κόµµατα εξάντλησαν τα περιθώρια ανάπτυξης τους στα πλαίσια του νέου συνταγµατικού καθεστώτος. 2. Οι ναπαίοι προέβαλλαν σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία, συνδυάζοντάς το µε τις θέσεις τους για τα άλλα επίκαιρα θέµατα. 3. Ο Κωλέττης, επεδίωκε µια κυβερνητική πολιτική, που θα ενίσχυε το ρόλο του κοινοβουλίου, υπονοµεύοντας έτσι το βασιλιά. 4. Ο Κωλέττης επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας στη χώρα. 5. Ο Όθωνας προσπαθούσε να ενισχύσει υποψηφίους της αντιπολίτευσης στις εκλογές, οδηγώντας την κυβέρνηση σε διαρκή σύγκρουση µαζί του. 6. Το ρωσικό κόµµα είχε προσωρινά κέρδη από τον Κριµαϊκό πόλεµο. 7. Μετά το θάνατο του Κωλέττη το γαλλικό κόµµα πέρασε σε φάση παρακµής, λόγω διαµάχης των διαδόχων του. 8. Στην περίοδο µεταξύ των δύο συνταγµάτων ουσιαστικά ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήµατα του ρωσικού κόµµατος, τα οποία είχαν σχέση µε την Ορθόδοξη εκκλησία.

7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο της πηγής 12 (σχολικό βιβλίο σελ. 74) να παρουσιάσετε την πολιτική του Κωλέττη που οδήγησε στην παρακµή του γαλλικού κόµµατος. 2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο της πηγής 13 (σχολικό βιβλίο σελ. 75) να παρουσιάσετε την πολιτική συµπεριφορά της αγγλικής κυβέρνησης τη δεκαετία του 1850, η οποία οδήγησε στην παρακµή του αγγλικού κόµµατος στην Ελλάδα. 3. H «νέα γενιά» Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά και ποιοι οι λόγοι εµφάνισης της νέας γενιάς πολιτικών; Εντελώς διαφορετική νοοτροπία και καταβολές από τη γενιά των ξενικών κοµµάτων. Για τη νέα γενιά η επανάσταση ανήκε στην ιστορία = µε τις ηγετικές προσωπικότητες των ξενικών κοµµάτων που είχαν βιώσει την επανάσταση και η νοοτροπία τους, τα ιδανικά τους και οι απόψεις τους είχαν διαµορφωθεί στην προεπαναστατική περίοδο. Η νέα γενιά βίωνε ραγδαίες αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών µεταβολών και της οικονοµικής και τεχνικής ανάπτυξης, που ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθµούς. Η οικονοµική και κοινωνική µεταβολή είχαν ως συνέπεια την εκ θεµελίων µεταβολή της αντίληψης για τη ζωή. Οι άνθρωποι σταµάτησαν να ζουν όπως οι πρόγονοί τους. Αυξήθηκε ο αστικός πληθυσµός, ο οποίος βρισκόταν κοντά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και είχε µεγαλύτερη δυνατότητα ενηµέρωσης για τις εξελίξεις. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η µείωση των αναλφαβήτων στον αντρικό πληθυσµό. Η σχετικά γρήγορη διάδοση της παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων αυξήθηκαν. Ακόµα και οι ηµιµαθείς άρχισαν να επικρίνουν τις δυσλειτουργίες του κράτους και την καθυστέρηση σε σχέση µε τις χώρες τις ύσης, ενώ εντάθηκε η επιθυµία για συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα. Η νέα γενιά δεν είχε τις εµπειρίες της προηγούµενης (τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία, βοήθεια των δυνάµεων σε κρίσιµες στιγµές) και αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούµενη γενιά και από τα κόµµατα που τις εξέφραζαν.

8 Ποιες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες οδήγησαν στην επανάσταση του 1862 και τι γνωρίζετε γι αυτή; Η νέα γενιά πολιτικών ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε ότι το συνταγµατικό πολίτευµα δεν µπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εµπόδιζαν η Αυλή (σύµβουλοι του βασιλιά) και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον οποίο θεωρούσε πολιτικά ατάλαντο. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή µια συνολική δυσαρέσκεια µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας (δυσκολίας) και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήµατος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όµιλοι µε εκσυγχρονιστικά κυρίως αιτήµατα: 1. ελεύθερες εκλογές 2. φορολογική µεταρρύθµιση µε στόχο την ελάφρυνση των αγροτών 3. κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής 4. ίδρυση αγροτικών τραπεζών 5. απλούστερη διοίκηση (πάταξη της γραφειοκρατίας) Τα αιτήµατα αυτά εξέφρασε σε µεγάλο βαθµό µε την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος. Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση µε αίτηµα την αποµάκρυνση του βασιλιά. Στην επανάσταση συµµετείχαν: 1.Αξιωµατικοί, 2.άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου που δεν ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και αισθάνονταν κοινωνικά αδικηµένοι, 3.άτοµα ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων, τα οποία ζητούσαν ενεργότερη συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα. Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθωνας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ» 1. H νέα γενιά βίωνε ραγδαίες αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών µεταβολών και της οικονοµικής και τεχνικής ανάπτυξης, που ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθµούς. 2. Εντυπωσιακή υπήρξε την περίοδο εκείνη η αύξηση των αναλφαβήτων και η διάδοση της παιδείας. 3. Η νέα γενιά αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούµενη γενιά και από τα κόµµατα που τις εξέφραζαν. 4. Η νέα γενιά πολιτικών θεωρούσε το βασιλιά και την αυλή του πολιτικά ατάλαντους. 5. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή µια συνολική δυσαρέσκεια µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήµατος. 6. Σε µεγάλο βαθµό τα αιτήµατα των αντιπολιτευτικών οµίλων εξέφρασε ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης.

9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν υπήρξε αίτηµα των αντιπολιτευτικών οµίλων στα τέλη της δεκαετίας του 1850: α. ίδρυση αγροτικών τραπεζών β. κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής γ. ελεύθερες εκλογές δ. φορολογική µεταρρύθµιση µε στόχο την ελάφρυνση των εργατών 2. Ποιοι από τους παρακάτω δεν συµµετείχαν στην επανάσταση του 1862: α. πολλά άτοµα ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων β. αξιωµατικοί γ. άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου δ. φοιτητές 3. Ο Όθωνας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα: α. στις 14 Οκτωβρίου 1864 β. στις 12 Οκτωβρίου 1862 γ. στις 12 Οκτωβρίου 1863 δ. στις 14 Οκτωβρίου 1862 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος που ακολουθεί να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά και τους λόγους εµφάνισης των πολιτικών της νέας γενιάς στα µέσα του 19 ου αιώνα. «Οι αυλικές κυβερνήσεις µεταξύ 1843 και 1862 που σχηµατίστηκαν από αφοσιωµένους στο στέµµα, όπως τους ονόµασαν ειρωνικά οι φιλελεύθεροι (αντίπαλοί τους), κι επιβλήθηκαν απ το βασιλιά, εγκαταλείπουν στην πραγµατικότητα το Σύνταγµα. Απ το άλλο µέρος, ο θάνατος ή η αποχώρηση απ την πολιτική ζωή των αρχηγών των τριών κοµµάτων ρωσικού, γαλλικού, αγγλικού, αλλάζουν το πολιτικό κλίµα. Η νέα γενιά, µε την πανεπιστηµιακή νεολαία επικεφαλής, ποτισµένη µε φιλελεύθερες ιδέες, θεωρεί ότι το αντιφάρµακο της πολιτικής διαφθοράς θα ήταν η εφαρµογή του δυτικού κοινοβουλευτισµού. Οι εκλογές του 1859 και η Βουλή που προέκυψε απ αυτές αποτελούν σηµαντικό σταθµό στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας, γιατί, από το ένα µέρος, το ανοικτά αντιδυναστικό πνεύµα της νέας γενιάς µπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή µε τον Επ. εληγιώργη, κι από το άλλο, αποκαλύπτεται µε τις εκλογές ή έλλειψη συνοχής του παλιού πολιτικού κόσµου, που ήταν ευνοϊκά διατεθειµένος απέναντι στο στέµµα». Νίκος Σβορώνος, «Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σελ

10 Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος που ακολουθεί να παρουσιάσετε τους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που οδήγησαν στην επανάσταση του 1862: «Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγµατικού πολιτεύµατος, δεν είχε την διάθεσιν της πιστής εφαρµογής αυτού. Ευθύς εξ αρχής, παραβιάζων το πνεύµα του συντάγµατος, ανεµείχθη εις έργα διοικητικά, επεµβαίνων εις τας βουλευτικάς εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώσει εις χείρας του περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε της αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε δεν εδίσταζε,να λάβη µέτρα πιεστικά κατά της ελευθερίας του τύπου και της ανεξαρτησίας των στνειδήσεων. Ο βασιλεύς - όπως γράφει ο Ν. ραγούµης- έρρεπε φύσει προς το σύστηµα της συγκεντρώσεως, πολιτικοί δε όπως ο Κωλέττης ενεθάρρυναν αυτόν εις αυστηροτέραν εφαρµογήν των µέτρων αυτών ( ) Η καταστολή της ελευθερίας των δηµοκρατικών Αρχών, η καταδίωξης του τύπου, επέµβασις εις τας εκλογάς, η αποβολή πάντων των αντιθέτων δηµοσίων λειτουργών, ιδίως των της Θέµιδος, η διαστροφή των νόµων ήταν συνήθεις ενέργειές του» Αλέξανδρου Σβώλου, «Τα ελληνικά συντάγµατα», σελ Η Εθνοσυνέλευση του Τι γνωρίζετε για τις εκλογές του 1862 και ποιες παρατάξεις προήλθαν από αυτές; Οι επαναστάτες (της επανάστασης του 1862) προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγµα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέµβριο του 1862 και η πλειονότητα των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν προερχόταν από τοπικά ψηφοδέλτια χωρίς κοµµατικές παρεµβάσεις > απόδειξη του ότι τα «ξενικά» κόµµατα είχαν χρεοκοπήσει (καθώς δεν εξελέγησαν οι υποψήφιοι τους οποίους υποστήριζαν). ΠΕ ΙΝΟΙ (Ορισµός): Υπήρξαν µία από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές παρατάξεις της εθνοσυνέλευσης του 1864, στη συγκρότηση των οποίων ο λαός συµµετείχε ενεργά. Είχαν ως ηγέτη τον ηµήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόµευε τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς (δεν στήριζε τη λειτουργία του κοινοβουλίου). Με παρεµβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη δηµιουργία σώµατος «πραιτωριανών» (βλέπε ορισµό) για να εξασφαλίσει την παραµονή του στην εξουσία. Εµπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν πολιτικές οµάδες και θεσµοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάµεσα: α) σε εκείνους που είχαν διοριστεί παράνοµα στο δηµόσιο και φοβούνταν µη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση κοινοβουλευτικής νοµιµότητας (δηλ. οµαλής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και εφαρµογή της αρχής της αξιοκρατίας) β) σε άνεργους πτυχιούχους γ) στους µικροκαλλιεργητές

11 ΟΡΕΙΝΟΙ (Ορισµός): Υπήρξαν µία από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές παρατάξεις της εθνοσυνέλευσης του 1864, στη συγκρότηση των οποίων ο λαός συµµετείχε ενεργά. Απαρτίστηκαν από διάφορες οµάδες (υπό τον. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη) µε κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές µεταξύ: α) των µικροκαλλιεργητών β) των κτηνοτρόφων γ) των εµπόρων δ) των πλοιοκτητών ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ (Ορισµός): Υπήρξε ένας από τους πολιτικούς σχηµατισµούς της εθνοσυνέλευσης του 1864 µε µικρότερη απήχηση στον ελληνικό λαό από τους πεδινούς και τους ορεινούς. Ηγέτης του ήταν ο Επαµεινώνδας εληγιώργης και υποστήριζε: 1. την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού 2. τον εκσυγχρονισµό της χώρας 3. οικονοµική ανάπτυξη 4. µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και στο στρατό 5. πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ (Ορισµός): Υπήρξε ένας από τους πολιτικούς σχηµατισµούς της εθνοσυνέλευσης του 1864 µε µικρότερη απήχηση στον ελληνικό λαό από τους πεδινούς και τους ορεινούς. Ήταν µια ετερόκλητη παράταξη (= διαφορετική πολιτική προέλευση µελών): 1. εξεχόντων πολιτικών 2. λογίων 3. αξιωµατικών µε µετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να µεσολαβεί µεταξύ των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864 Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας και εµφυλίου πολέµου η εθνοσυνέλευση χρειάστηκε δύο χρόνια για να φτάσει στην ψήφιση συντάγµατος. 1. ως πολίτευµα ορίστηκε η βασιλευοµένη δηµοκρατία αντί της συνταγµατικής µοναρχίας 2. Κατοχυρώθηκαν µεταξύ άλλων: η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 3. η άµεση, µυστική, καθολική (για τον ανδρικό πληθυσµό) ψηφοφορία µε σφαιρίδια 4. ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 5. ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η οποία άνοιγε τον δρόµο για την ελεύθερη συγκρότηση κοµµάτων ( καθώς υπάρχει ελευθερία στις συγκεντρώσεις) 6. τα κόµµατα θεωρήθηκαν απαραίτητα για την έκφραση της βούλησης της κοινής γνώµης, µε το επιχείρηµα ότι η εναλλακτική λύση είναι οι συνωµοτικοί κύκλοι (= παράνοµες οργανώσεις) και οι βιαιοπραγίες

12 Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην ψήφιση της αρχής της δεδηλωµένης και τι γνωρίζετε γι αυτήν; Παρά την αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου Α ( ), η εθνοσυνέλευση επέβαλε την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ( = το κόµµα που πλειοψηφεί στη βουλή να σχηµατίζει κυβέρνηση, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο τότε όπως σήµερα καθώς ο βασιλιάς διόριζε κυβερνήσεις της αρεσκείας του ακόµα και από κόµµατα που µειοψηφούσαν στη Βουλή). Αυτό που δεν ορίστηκε µε σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο, ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ( να κάνει δηλαδή πρωθυπουργό) βουλευτή του κόµµατος που είχε την εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής. Ο (βασιλιάς) Γεώργιος εκµεταλλεύτηκε αυτήν την ασάφεια για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του, µέχρι την ψήφιση της αρχής της δεδηλωµένης. ΑΡΧΗ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ (Ορισµός): Πολιτική ιδέα η οποία ανήκε στον νέο τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε δηµόσια ότι µόνη λύση στο πρόβληµα της πολιτικής αστάθειας ( = συχνή αλλαγή κυβερνήσεων από τον βασιλιά) ήταν η συγκρότηση δύο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας, σύµφωνα µε το πρότυπο της Αγγλίας. Για να καταστεί αυτό δυνατόν, έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης µόνο σε πολιτικό ο οποίος είχε τη «δεδηλωµένη» εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα στερούσε από τα κόµµατα µειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηµατίζουν κυβέρνηση (µέχρι τότε σχηµάτιζαν µε την εντολή του βασιλιά), θα τα ωθούσε σε συνένωση µε τα µεγάλα και θα είχε ως αποτέλεσµα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο βασιλιάς υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και του επαναστατικού αναβρασµού του λαού, υιοθέτησε τελικά την άποψη του Τρικούπη, η οποία αποτελεί τοµή στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε µεταβολή του πολιτικού τοπίου (= µετάβαση στο δικοµµατισµό). ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τι γνωρίζετε για την πολιτική των ορεινών και των πεδινών στην εθνοσυνέλευση του ; 2. «Εθνικόν κοµιτάτον» - «Εκλεκτικοί»: Να δώσετε τους ορισµούς των παραπάνω όρων. 3. Να συγκρίνετε τους όρους του συντάγµατος του 1844 µε τους αντίστοιχους του συντάγµατος του Τι γνωρίζετε για την «αρχή της δεδηλωµένης» και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ψήφισή της;

13 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ» 1. Οι εκλογές αντιπροσώπων για τη νέα εθνοσυνέλευση έγιναν τον Οκτώβριο του Οι πεδινοί είχαν για ηγέτη τον ηµήτριο Βούλγαρη. 3. Οι ορεινοί είχαν για ηγέτη τον Επαµεινώνδα εληγιώργη. 4. Η κοινωνική οµάδα των πλοιοκτητών υποστήριζε και τους πεδινούς και τους ορεινούς. 5. Οι Εκλεκτικοί ήταν ετερόκλητη οµάδα πολιτικών µε ακραίες θέσεις. 6. Το σύνταγµα του 1864 προέβλεπε ως πολίτευµα τη συνταγµατική µοναρχία. 7. Η αρχή της δεδηλωµένης ήταν πολιτική ιδέα του Χαρίλαου Τρικούπη. 8. Η αρχή της δεδηλωµένης στερούσε από τα κόµµατα της πλειοψηφίας τον σχηµατισµό κυβέρνησης. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η αρχή της δεδηλωµένης ψηφίστηκε: α β γ δ Το σύνταγµα του 1864 όρισε ως πολίτευµα: α. την απόλυτη µοναρχία β. τη συνταγµατική µοναρχία γ. τη βασιλευοµένη δηµοκρατία δ. τη λαϊκή κυριαρχία 3. Η εθνοσυνέλευση του : α. ανέδειξε τον Τρικούπη ως κορυφαίο πολιτικό β. ψήφισε την αρχή της δεδηλωµένης γ. ανέδειξε τα κόµµατα των ορεινών και των πεδινών δ. προκάλεσε την εκδίωξη του Όθωνα 4. Το κόµµατων ορεινών βρήκε υποστηρικτές: α. σ εκείνους που είχαν διοριστεί παράνοµα στο δηµόσιο β. σε εξέχοντες πολιτικούς γ. σε εµπόρους και πλοιοκτήτες δ. σε λόγιους και αξιωµατικούς 5. Ποιο από τα παρακάτω δεν κατοχυρώθηκαν µε το σύνταγµα του 1864: α. το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι β. η ανεξαρτησία της νοµοθετικής εξουσίας γ. η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δ. η άµεση µυστική και καθολική (για τους άνδρες) ψήφος µε σφαιρίδια

14 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο της ιστορικής πηγής που ακολουθεί να παρουσιάσετε τους όρους του συντάγµατος του 1864: «Άρθρον 4. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος, ουδείς καταδιώκεται, συλλαµβάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται, ειµή οπόταν και όπως ο νόµος ορίζει. Άρθρον 10. Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως, µόνον εις τας δηµόσιας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η αστυνοµία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, αν ως εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την δηµόσιαν ασφάλειαν. Άρθρον 14. Έκαστος δύναται να δηµοσιεύει προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου τους στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του κράτους. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και παν άλλον προληπτικόν µέτρον απαγορεύονται. Απαγορεύεται ωσαύτως η κατάσχεσις εφηµερίδων και άλλων εντύπων Άρθρον 16. Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του κράτους, εις δε την δηµοτικήν (εκπαίδευση) συντρέχει και το κράτος κατά το µέτρον της ανάγκης των δήµων. Έκαστος έχει το δικαίωµα να συσταίνει εκπαιδευτικά καταστήµατα, συµµορφούµενος µε τους νόµους του κράτους». «Σύνταγµα του 1864» Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο της ιστορικής πηγής που ακολουθεί να παρουσιάσετε την πολιτική κατάσταση που οδήγησε στην ψήφιση της αρχής της δεδηλωµένης και το περιεχόµενο της πολιτικής αυτής ιδέας. «ιατελούµεν ήδη θεαταί του ελεεινού εκλογικού δράµατος όπερ κατά το 1868 παρίσταται περιοδικώς από της σκηνής του ηµετέρου κράτους. Αµέσως µετά την διάλυσιν της τελευταίας Βουλής, αντί να ίδωµεν τους πολιτευοµένους σπεύδοντας προς τας επαρχίας αυτών, όπως προκαλέσωσι την υπέρ αυτών ψήφων του λαού, είδοµεν απ εναντίας τους αξιούντας να αντιπροσωπεύσωσι τας επαρχίας σπεύδοντας εις Αθήνας όπως λάβωσι ενταύθα το χρίσµα της υπουργικής υποψηφιότητος. Εκτός ολιγίστων εξαιρέσεων, πάντες ελησµόνησαν τας πολιτικάς σχέσεις και την ατοµικήν αξιοπρέπειαν εκλιπαρούντες την άνωθεν κατά τας εκλογάς αντίληψιν, η δε κυβέρνησις κατήρτιζε, διέλυε, µεταρρύθµιζε τους επαρχιακούς συνδυασµούς ως κηδεµών της ψήφου του λαού. Καλούνται εις την εξουσίαν κυβερνήσεις αποκρουόµεναι παρά της πλειοψηφίας του Έθνους χορηγείται εις αυτάς η διάλυσις της βουλής και συνάµα παν µέσον επηρεασµού των συνειδήσεων του λαού και νοθεύσεως των εκλογών». Εφηµερίδα «Καιροί», Αθ. Φ. 29 Ιουνίου 1874.

15 Γ. ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ( ) 1. Η εδραίωση του δικοµµατισµού Τι γνωρίζετε για τα αποτελέσµατα των εκλογών την περίοδο ; = µεταβατική περίοδος. Στις εκλογές του 1875 και του 1879 κανένα κόµµα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το 1884 τα δύο µεγάλα κόµµατα του Τρικούπη και του ηλιγιάννη, έλεγχαν το 92,2% των εδρών του κοινοβουλίου. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα και ο δικοµµατισµός εδραιώθηκαν. Το πρόγραµµα του τρικουπικού κόµµατος Από το 1875 υπήρχε συστηµατικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της χώρας αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Κουµουνδούρου, το οποίο προέβλεπε: 1. συγκρότηση κράτους δικαίου (ορισµός: σχ. βιβλίο σελ 80) 2. εξορθολογισµό της διοίκησης, κυρίως µε τον καθορισµό των προσόντων των δηµοσίων υπαλλήλων (= αξιοκρατία), ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία. 3. ανάπτυξη της οικονοµίας και κυρίως ενίσχυση της γεωργίας 4. βελτίωση της άµυνας και της υποδοµής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας. Προσπάθειες υλοποίησης του προγράµµατος Οργανωτικές µεταβολές και βελτίωση των οικονοµικών του κράτους, µε την αύξηση των φόρων και τη σύναψη δανείων, Παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις. Αποτελέσµατα της προσπάθειας υλοποίησης του προγράµµατος Εξάντληση των φορολογουµένων Υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολογισµού Το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση Ποια κοινωνικά στρώµατα στήριξαν τον Χ. Τρικούπη και σε τι διαφοροποιούνταν οικονοµικά από την περίοδο έως το1870; Μέχρι τη δεκαετία του 1870 το κράτος αποτελούσε τον κύριο εργοδότη, που εξασφάλιζε θέσεις εργασίας στο δηµόσιο και δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης (ανόδου), εφόσον στους ανώτατους λειτουργούς του (ανώτατους δηµόσιους υπάλληλους) εξασφάλιζε εισόδηµα που σχεδόν ξεπερνούσε το εισόδηµα όλων των άλλων µελών της κοινωνίας. Μεγάλος αριθµός ανθρώπων απευθύνονταν στο κράτος για την κατοχή µιας θέσης στο δηµόσιο. Με τις νέες συνθήκες που προέκυψαν µε τον εκχρηµατισµό (= η ευρεία κυκλοφορία και χρήση του ανταλλάξιµου χρήµατος στις συναλλαγές. Οι αγοραπωλησίες έπαψαν να γίνονται µε ανταλλαγές προϊόντων) της οικονοµίας δηµιουργήθηκαν κοινωνικά στρώµατα (οµάδες), τα οποία δεν ζητούσαν διορισµό αλλά τη λήψη µέτρων που θα ευνοούσαν την προώθηση των συµφερόντων τους. Φορέας των αιτηµάτων αυτών ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης.

16 Άµεσες διαφορές στην πολιτική του Χ. Τρικούπη και του Θ. ηλιγιάννη ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Κράτος = µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης έλεγχο ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ εν αποδεχόταν τον χωρισµό των εξουσιών (νοµοθετική, εκτελεστική,δικαστική) Συγκέντρωση εξουσιών και από το κόµµα Εκσυγχρονισµός µε κάθε κόστος (πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό) Κοινωνική δικαιοσύνη = µείωση φόρων, παροχή ευκαιριών στους προστατευόµενούς του για κατάληψη δηµοσίων θέσεων. Θεσσαλία = υπέρ µεγαλογαιοκτηµόνων ανεπιτυχής προσπάθεια χορήγησης γης στους αγρότες + µέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους. Επέκρινε το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισµού και υποστήριξε ένα κράτος κοινωνική αλληλεγγύης (= αλληλοβοήθειας) Απέχθεια προς το τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό κεφάλαιο και υ- ποστήριζε µια αργή οικονοµική ανάπτυξη που βασιζόταν σε πα ραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. γεωργία). ΠΡΟΣΟΧΗ!!! * Αν µας ζητηθεί να παρουσιάσουµε ή να συγκρίνουµε τις θέσεις των δύο κοµµάτων, τότε ξεκινάµε από τη σελ. 80: «Το τρικουπικό κόµµα ήδη από το 1875» και καταλήγουµε στη σελίδα 81: «σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες».

17 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τι γνωρίζετε για τα αποτελέσµατα των εκλογών την περίοδο ; 2. Τι γνωρίζετε για το πολιτικό πρόγραµµα του Τρικουπικού κόµµατος, ποιες προσπάθειες έγιναν για την υλοποίησή του και ποια τα αποτελέσµατα των προσπαθειών αυτών; 3. Ποια κοινωνικά στρώµατα στήριξαν τον Χαρίλαο Τρικούπη και σε τι διαφοροποιούνταν οικονοµικά από τις γενιές ως το 1870; 4. Ποιες υπήρξαν οι άµεσες διαφορές µεταξύ του Τρικούπη και του ηλιγιάννη. ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 1. Υποστήριζε τους µεγαλογαιοκτήµονες 2. Απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό κεφάλαιο Α. Χαρίλαος Τρικούπης 3. Υπέρ µιας αργής οικονοµικής ανάπτυξης Β. Θεόδωρος ηλιγιάννης 4. Εκσυγχρονισµός µε κάθε κόστος 5. Κοινωνική δικαιοσύνη 6. εξορθολογισµός της διοίκησης 7. Οικονοµική ανάπτυξη µε µοχλό το κράτος 8. Κοινωνική αλληλεγγύη

18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος που ακολουθεί να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτικής των δύο αντίπαλων παρατάξεων (Τρικούπη ηλιγιάννη) «Χαρακτηριστική είναι η ονοµασία των δύο κοµµάτων: Ο Τρικούπης είχε το Νεωτερικό κόµµα, ενώ ο ηλιγιάννης το Εθνικό. Για τον Τρικούπη, νεωτερισµός ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ανάπτυξη της ιδιωτικής κοινωνίας µέχρι την αυτονόµησή της. Για τους αντιπάλους του, εθνική ήταν αυτή καθαυτή η ανάπτυξη του ανάµικτου κρατικό-κοινωνικού συγκροτήµατος, µέσα στο οποίο έδρευαν αναπόσπαστα και τα ιδιωτικά συµφέροντα. Έτσι ο αγώνας των δύο παρατάξεων αναφερόταν πρώτιστα στη χρήση της κρατικής µηχανής, και γι αυτό ήταν κατευθείαν πολιτικός. Από τα δύο πολιτικά προγράµµατα του Τρικούπη ήταν περισσότερο επικεντρωµένο κοινωνικά: εξυπηρέτηση του µεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου στην πορεία για την αστικοποίηση και τον εξευρωπαϊσµό των κοινωνικών σχέσεων. Οι επιδιώξεις του ηλιγιάννη ήταν λιγότερο χρωµατισµένες ταξικά, πράγµα που επέτρεπε τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο όλων των δυσαρεστηµένων, από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά». 2. H οργάνωση των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα ( ) Ποια ήταν η οργάνωση συγκρότηση των κοµµάτων στη δεκαετία του 1880 και ποια στοιχεία επέτρεπαν την επιβίωση τους µετά το θάνατο του ηγέτη τους; Στη δεκαετία του 1880 τα κόµµατα ήταν αρκετά πιο συγκροτηµένα απ ό,τι στο παρελθόν. εν είναι βέβαιο ότι µετά το θάνατο του ηγέτη τους τα κόµµατα αναγκαστικά διαλύονταν. Στοιχεία που επέτρεπαν σ ένα κόµµα να επιβιώσει, ακόµα και µετά το θάνατο του ηγέτη του, ήταν (1) η θέση που είχε στην πολιτική ζωή της χώρας (δηλ. σπουδαιότητα, απήχηση, θέσεις) και (2) η τακτική που ακολουθούσε (δηλ. οι πολιτικές µέθοδοι, ο τρόπος προσέγγισης των ψηφοφόρων και πραγµατοποίησης του πολιτικού του προγράµµατος. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση της βάσης των κοµµάτων (δηλ. των ψηφοφόρων) και ποιοι παράγοντες επηρέαζαν την κινητοποίηση των οπαδών; Η βάση των κοµµάτων εξακολουθούσε να µην έχει τυπική οργάνωση. Σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών των κοµµάτων έπαιζαν: α) η οικογενειοκρατία (το όνοµα του πολιτικού) β) οι πελατειακές σχέσεις (διευκολύνσεις, ρουσφέτια) γ) η εξαγορά ψήφων δ) παρ όλα αυτά, όσον αφορά τουλάχιστον τα δύο µεγάλα κόµµατα (Τρικούπη ηλιγιάννη), η επιλογή των εκλογέων βασιζόταν κατά κύριο λόγο (1) στην κρίση τους για την πολιτική των κοµµάτων, (2) στις επιδράσεις που αυτά ασκούσαν κατά περιοχές και (3) στα συµφέροντα κάθε κοινωνικής οµάδας.

19 Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών από τα κόµµατα; Έπαιζε ρόλο αν είχαν ένα δικό τους τοπικό κύκλο οπαδών, ο οποίος επηρεαζόταν βεβαίως από πελατειακές σχέσεις και εξυπηρετήσεις. Τι γνωρίζετε για το εκλογικό σύστηµα της περιόδου πώς αποδεικνύεται η ενίσχυση των κοµµάτων; Το εκλογικό σύστηµα δεν επέβαλλε να ψηφίζει κανείς ένα µόνο κόµµα, αλλά έδινε τη δυνατότητα να ψηφίζονται όλοι οι υποψήφιοι θετικά ή αρνητικά. Επίσης, ένας εκλογέας (= ψηφοφόρος) µπορούσε να ψηφίσει θετικά κάποιον υποψήφιο στον οποίο είχε υποχρέωση, παράλληλα όµως µπορούσε να δώσει θετική ψήφο και σε κάποιον άλλο τον οποίο θεωρούσε ικανό. Μολαταύτα, και ιδιαίτερα µετά το 1882, όλο και συχνότερα παρουσιάζεται το φαινόµενο οι εκλογείς να ψηφίζουν µε κοµµατικά κριτήρια (= ψήφιζαν υποψήφιους µόνο από ένα κόµµα) και να περιορίζεται η συνήθεια να ψηφίζονται θετικά και πολιτικοί άλλων κοµµάτων ( = άνοδος της επιρροής των κοµµάτων). Κατά τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς συνήθιζαν να ψηφίζουν πολιτικούς µε επιρροή, µόνο εφόσον είχαν δηλώσει µε σαφήνεια την πολιτική του τοποθέτηση ( = σε ποιο κόµµα ανήκαν) Ακόµα και η εκλογή ανεξάρτητων τοπικών προσωπικοτήτων (= υποψήφιοι δηµοφιλείς στον τόπο τους, οι οποίοι εκλέγονταν χωρίς να είναι ενταγµένοι σε πολιτικά κόµµατα) άρχισε να περιορίζεται. Απόδειξη: Εκλογές 1879 = 24 τοπικά ψηφοδέλτια Εκλογές 1885 = 4 τοπικά ψηφοδέλτια Έτσι παρουσιαζόταν και το φαινόµενο να περιλαµβάνονται σε κοµµατικά ψηφοδέλτια ανεξάρτητοι υποψήφιοι, για να έχουν πιθανότητες επιτυχίας στις εκλογές = ενίσχυση ρόλου κοµµάτων, απόκτηση κύρους στη δηµόσια ζωή. Ποια υπήρξε η κοινωνική προέλευση των υποψηφίων βουλευτών και ποια των κοµµατικών µελών; Υποψήφιοι βουλευτές = από τα µεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, σχεδόν αποκλειστικά. Π. χ. δικηγόροι, δηµόσιοι υπάλληλοι. Κοµµατικά µέλη = κατώτερα στρώµατα. Τι γνωρίζετε για την εσωτερική οργάνωση των κοµµάτων και ποιος ο ρόλος των βουλευτών; Η οργάνωση των κοµµάτων ήταν εµφανής µόνο σε επίπεδο ηγεσίας. Τη σηµαντικότερη θέση µετά τον αρχηγό την είχε η κοινοβουλευτική οµάδα (οι βουλευτές του κόµµατος). Οι βουλευτές είχαν σηµαντική θέση, διότι λόγω της µεγάλης πλειοψηφίας που χρειαζόταν η βουλή για να έχει απαρτία και να παίρνει αποφάσεις, οι βουλευτές και µόνο µε την απουσία τους (ή την απειλή απουσίας τους) µπορούσαν να ασκήσουν µεγάλη πίεση στην κοµµατική ηγεσία (δηλ. αν απουσίαζαν από την ψηφοφορία µπορούσε να δηµιουργηθεί πρόβληµα και να µην ψηφισθεί κάποιος νόµος). Έτσι η κεντρική οργάνωση του κόµµατος (η ηγεσία ο αρχηγός) δεν είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί στους βουλευτές την εκπλήρωση των επιθυµιών τους π.χ.

20 διορισµών ή ευνοϊκών ρυθµίσεων υπέρ της εκλογικής τους περιφέρειας (γιατί αυτοί θα απουσίαζαν σκόπιµα από τη βουλή και θα δηµιουργούσαν πρόβληµα). Ποια µέσα χρησιµοποιούσαν οι κυβερνήσεις για να πείσουν τους ψηφοφόρους τους για πολιτικά ζητήµατα ; Σε αντίθεση µε την εποχή του Όθωνα και του Βούλγαρη, οι κυβερνήσεις δεν χρησιµοποιούσαν συστηµατικά µεθόδους εξαναγκασµού για να πείσουν τους ψηφοφόρους τους. Αυτόν τον κανόνα παραβίαζαν κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή φανατικοί οπαδοί στα χωριά. Σπάνια ακούγονταν κατηγορίες για εξαγορά ψήφων. Πάντως η πατρωνία (= πολιτική προστασία µε αντάλλαγµα την υποστήριξη στις εκλογές και την πολιτική εξάρτηση των ψηφοφόρων) µε τη µορφή διορισµών, µεταθέσεων, δανείων κ.τ.λ. και η συστηµατική διαφθορά µέσω του διοικητικού µηχανισµού αποτελούσε συχνό φαινόµενο. Ποια τα αίτια έλλειψης ταξικών κοµµάτων(=κόµµατα που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τα συµφέροντα µιας κοινωνικής τάξης) στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα οι κοινωνικοοικονοµικές αντιθέσεις αµβλύνονταν (µειώνονταν) µέσω των πελατειακών σχέσεων και µε τη µεγάλη συγκριτικά µε άλλες χώρες, κοινωνική κινητικότητα (= µετάβαση από τη µια κοινωνική τάξη στην άλλη). (δηλ. Οι Έλληνες ατοµικά µέσα από πολιτικές διευκολύνσεις, ρουσφέτια διορισµού στο δηµόσιο, βελτίωναν την κοινωνική και οικονοµική τους κατάσταση, µε αποτέλεσµα να µην οργανώνονται σε ένα ταξικό κόµµα και να διεκδικούν µέσα από αυτό τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης ολόκληρης της κοινωνικής τους τάξης). Τα δύο µεγάλα κόµµατα (Τρικούπη ηλιγιάννη) δεν προσπάθησαν να δώσουν ένα τοπικό ή κοινωνικό στίγµα (δηλ. δεν απευθύνονταν σε µια συγκεκριµένη κοινωνική τάξη και στους ψηφοφόρους µιας ειδικά περιοχής). Παρατηρείται επίσης µια σχετική αυτονοµία της πολιτικής ελίτ από την κοινωνία. (δηλ. η ηγεσία των κοµµάτων δεν βρισκόταν κοντά στο λαό και στα κοινωνικά του προβλήµατα) Όλα τα κόµµατα απευθύνονταν ιδιαίτερα στους αγρότες που αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του ενεργού πληθυσµού. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποια ήταν η οργάνωση συγκρότηση των κοµµάτων στη δεκαετία του 1880 και ποια στοιχεία επέτρεπαν την επιβίωση τους µετά το θάνατο του ηγέτη τους; 2. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση της βάσης των κοµµάτων και ποιοι παράγοντες επηρέαζαν την κινητοποίηση των οπαδών; 3. Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών από τα κόµµατα; 4. Τι γνωρίζετε για το εκλογικό σύστηµα της περιόδου και πώς αποδεικνύεται η ενίσχυση των κοµµάτων; 5. Ποια υπήρξε η κοινωνική προέλευση των υποψηφίων βουλευτών και ποια των κοµµατικών µελών; 6. Τι γνωρίζετε για την εσωτερική οργάνωση των κοµµάτων και ποιος ο ρόλος των βουλευτών στην οργάνωση αυτή;

21 7. Ποια µέσα χρησιµοποιούσαν οι κυβερνήσεις για να πείσουν πολιτικά τους ψηφοφόρους τους; 8. Ποια ήταν τα αίτια έλλειψης ταξικών κοµµάτων στην Ελλάδα; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ» 1. Η µόνη κοινωνική τάξη στην οποία έδειξαν ιδιαίτερη προσέγγιση τα κόµµατα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα ήταν η εργατική τάξη. 2. Οι µέθοδοι εξαναγκασµού των ψηφοφόρων στις εκλογές παρέµειναν το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής ζωής την περίοδο εκείνη. 3. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα ο βουλευτής δεν είχε καµία ουσιαστική δύναµη απέναντι στην ηγεσία του κόµµατός του. 4. Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώµατα. 5. Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών έπαιζε ρόλο αν είχαν δικό τους οικογενειακό κύκλο. 6. Σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών έπαιζε και η εξαγορά ψήφων. 7. Το εκλογικό σύστηµα επέτρεπε µόνο τη θετική ψήφιση όλων των υποψηφίων βουλευτών. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι εκλογείς συνήθιζαν να ψηφίζουν πολιτικούς µε επιρροή συχνότερα µετά το: α β γ δ Τα τοπικά ψηφοδέλτια το 1885 ήταν: α. 2 β. 4 γ. 3 δ Τα τοπικά ψηφοδέλτια το 1879 ήταν: α. 12 β. 14 γ. 23 δ. 24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος (σχολικό βιβλίο σελ. 83) να παρουσιάσετε το εκλογικό σύστηµα και τη διαδικασία εκλογών κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα.

22 Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του ιστορικού παραθέµατος που ακολουθεί να παρουσιάσετε την εσωτερική οργάνωση των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα, το ρόλο των βουλευτών σε αυτή και τα µέτρα που πήρε ο Χαρίλαος Τρικούπης για τον περιορισµό της επιρροής τους. «Τη σχετική ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή από τα προσωποποιηµένα του ερείσµατα αποσκοπούν οι επαγγελόµενες µεταρρυθµίσεις του εκλογικού συστήµατος. ύο είναι οι σηµαντικότερες Τρικουπικές τροποποιήσεις, που ψηφίστηκαν το Από τη µια µεριά η υποκατάσταση της νοµαρχιακής στην επαρχιακή βάση εκλογής, που τετραπλασίαζε ή πενταπλασίαζε τις εκλογικές περιφέρειες. Η λογική της διεύρυνσης ήταν φανερή: ελπίζονταν ότι η αύξηση του αριθµού των ψηφοφόρων θα καθιστούσε πολύ λιγότερο εγχειρηµατικές στην εκλογή των βουλευτών τις οποιεσδήποτε πιέσεις, δωροδοκίες, εξαγορές ή προσωπικές απειλές, µε µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της τυραννίας του τοπικού κοµµατάρχη και των υπαλλήλων που λειτουργούσαν ως όργανά του, και την απαρχή µιας εκλογικής πρακτικής βασισµένης σε γενικότερα ιδεολογικά κριτήρια. Τον ίδιο ακριβώς σκοπό εξυπηρετούσε η µείωση του αριθµού των βουλευτών από 245 στο ελάχιστο συνταγµατικό όριο των 150.Αλλά οι µεταρρυθµίσεις αυτές ανετράπησαν, µόλις ο εληγιάννης ήρθε στην εξουσία. Κ. Τσουκαλά, «Το πρόβληµα της πολιτικής πελατείας», σελ Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί ( ) Αίτια δυσαρέσκειας των κοινωνικών τάξεων προς την πολιτική κατάσταση της χώρας (κοινωνική κατάσταση που οδήγησε στο κίνηµα στο Γουδί). Κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Τρικούπη, το όραµα για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα ήταν οικονοµικά ανεπτυγµένο και ισχυρό στη διεθνή σκηνή, δεν πραγµατοποιήθηκε. Παρά τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών το κράτος οδηγήθηκε σε πτώχευση (1893) (πτώχευση = χρεοκοπία). Αστοί και διανοούµενοι απογοητεύονταν: α) από τη γενικότερη κατάσταση β) από την αναποτελεσµατικότητα του κράτους βραδυκίνητη γραφειοκρατία γ) από την ανυπαρξία οικονοµικής ανάπτυξης δ) από την απόσταση µε τα ευρωπαϊκά κράτη η οποία συνεχώς µεγάλωνε Μικροκαλλιεργητές (µεγάλο µέρος) = ανάλογη δυσαρέσκεια µε τους αστούς και τους διανοούµενους) Αξιωµατικοί του στρατού = δυσαρέσκεια λόγω: της πιθανής σε περίοδο πολέµου αναποτελεσµατικότητας του στρατού, εξαιτίας της οικονοµικής αδυναµίας του κράτους.

23 ΑΡΑ: Κρίση εµπιστοσύνης προς τα κόµµατα συλλήβδην (= γενικά ), οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι θεσµοί και τα κόµµατα δεν ήταν ικανά να υλοποιήσουν τις επιθυµίες τους. Τι γνωρίζετε για το πολιτικό αδιέξοδο της περιόδου , που οδήγησε στην εκδήλωση του στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί (στρατιωτικός σύνδεσµος); 1893: Πτώχευση 1897: «Ατυχής» ελληνοτουρκικός πόλεµος Κατά την περίοδο αυτή τα δύο µεγάλα κόµµατα (Τρικούπη ηλιγιάννη) προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πολιτικό τους πρόγραµµα, χωρίς όµως επιτυχία. = εντύπωση γενικού αδιεξόδου. ηλιγιαννικό κόµµα: ελλείψει χρηµάτων, δεν τήρησε την υπόσχεσή του για λιγότερους φόρους. Τρικουπικό κόµµα: δεν συνέχισε το εκσυγχρονιστικό του πρόγραµµα. Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές συνέπειες από τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, που οδήγησαν στην εκδήλωση του στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί (στρατιωτικός σύνδεσµος; Ελληνοτουρκικός πόλεµος = ολοκληρωτική ήττα = επέτεινε το πολιτικό αδιέξοδο. Η δυσπιστία προς τα κόµµατα έδωσε στο βασιλιά Γεώργιο την ευκαιρία να επιβληθεί στο κοινοβούλιο και να ασκεί προσωπική πολιτική. Όσες µεταρρυθµίσεις έγιναν µέχρι το 1909, κατά κύριο λόγο από τις κυβερνήσεις του τρικουπικού κόµµατος υπό την ηγεσία του Γεώργιου Θεοτόκη ήταν διοικητικού χαρακτήρα (π.χ. αποκέντρωση). Τι γνωρίζετε για την οµάδα «των Ιαπώνων» και για τις υπόλοιπες κοινωνικές αντιδράσεις που οδήγησαν στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί; «Οµάδα Ιαπώνων» (Ορισµός): Η κοινοβουλευτική αυτή οµάδα υπήρξε το µοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το Υπήρξε ένα πολιτικό µόρφωµα (= πολιτικός σχηµατισµός που τείνει να γίνει οµάδα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) υπό τον ηµήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το Επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναµία του πολιτικού συστήµατος να προσαρµοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η οµάδα δεν µπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το (Την ονοµασία τους, την έδωσε ο δηµοσιογράφος Βλάσης Γαβριηλίδης, συσχετίζοντας τη µαχητικότητα των πολιτικών αυτών µε τον δυναµισµό που έδειξαν οι Ιάπωνες στο Ρώσο- Ιαπωνικό πόλεµο του ). Εν τω µεταξύ οι συντεχνίες και οι εργατικές ενώσεις έκαναν διαδηλώσεις ζητώντας α)φορολογικές ελαφρύνσεις και β)περιορισµό της γραφειοκρατίας.

24 Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του στρατιωτικού συνδέσµου το 1909 και τις άµεσες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειές του; Χρόνος: 15 Αυγούστου 1909 Ορισµός: Μυστική ένωση στρατιωτικών, µε αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική (= την οικονοµική πολιτική του κράτους) Ο στρατιωτικός σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήµατά του µέσω της βουλής. Στις 15 Μαρτίου 1910 διαλύθηκε έχοντας πετύχει τις επιδιώξεις του. 14 Σεπτεµβρίου 1909: Έγινε µεγάλη διαδήλωση των επαγγελµατικών σωµατείων της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβηµα (= αποφασιστική ενέργεια διαµαρτυρίας προς τις αρµόδιες αρχές για σηµαντικό ζήτηµα) του στρατιωτικού συνδέσµου και υπέβαλαν ψήφισµα στο παλάτι µε το οποίο ζητούσαν την επίλυση µιας σειράς οικονοµικών αιτηµάτων. Αποτελέσµατα: Η Βουλή υπό την πίεση του Συνδέσµου και χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία και συζήτηση, ψήφισε µεγάλο αριθµό νόµων που έφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισµένων άρθρων του συντάγµατος. έτσι προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προέκυψε αναθεωρητική βουλή (= η βουλή που έχει ως έργο την αλλαγή µη βασικών άρθρων του συντάγµατος. ηλαδή δεν τροποποιεί άρθρα που σχετίζονται µε τη µορφή του πολιτεύµατος). ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποια υπήρξαν τα αίτια δυσαρέσκειας των κοινωνικών τάξεων προς την πολιτική κατάσταση της χώρας µετά το 1893; 2. Τι γνωρίζετε για το πολιτικό αδιέξοδο της περιόδου , που οδήγησε στην εκδήλωση του στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί (στρατιωτικός σύνδεσµος); 3. Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές συνέπειες από τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, που οδήγησαν στην εκδήλωση του στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί; 4. Τι γνωρίζετε για την οµάδα «των Ιαπώνων» και για τις υπόλοιπες κοινωνικές αντιδράσεις που οδήγησαν στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί; 5. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του στρατιωτικού συνδέσµου το 1909 και τις άµεσες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειές του; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ» 1. O Στρατιωτικός σύνδεσµος το 1909 εγκαθίδρυσε στρατιωτική δικτατορία. 2. Οι µεταρρυθµίσεις που έγινα µέχρι το 1909 είχαν οικονοµικό χαρακτήρα. 3. Ο ηλιγιάννης επέβαλε τους ίδιους δυσβάσταχτους φόρους µα τον Τρικούπη. 4. Τα αιτήµατα του στρατιωτικού συνδέσµου αφορούσαν αποκλειστικά µεταρρυθµίσεις στο στρατό και στη διοίκηση.

25 5. Η οµάδα των Ιαπώνων ήταν το µόνο νέο πολιτικό στοιχείο ως το ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η κοινοβουλευτική οµάδα των Ιαπώνων ιδρύθηκε το: α β γ δ Το κίνηµα στο Γουδί εκδηλώθηκε: α β γ δ Ο Στρατιωτικός σύνδεσµος διαλύθηκε: α β γ δ Η βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισµένων άρθρων του συντάγµατος: α. Φεβρουάριο 1910 β. Μάρτιο 1910 γ. Φεβρουάριο 1911 δ. Μάρτιο 1909 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος (σχολικό βιβλίο σελ ) να παρουσιάσετε την εξέλιξη και τα αιτήµατα του κινήµατος στρατιωτικού συνδέσµου. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος (σχολικό βιβλίο σελ.90) να παρουσιάσετε τα αιτήµατα των επαγγελµατικών σωµατείων, όπως αυτά εκφράστηκαν στο συλλαλητήριο της 14 ης Σεπτεµβρίου Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παραθέµατος που ακολουθεί να παρουσιάσετε τα κοινωνικά αίτια δυσαρέσκειας που οδήγησαν στην εκδήλωση του στρατιωτικού κινήµατος το 1909.

Αιτιολόγηση: Το κίνημα στο Γουδί εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου του 1909.

Αιτιολόγηση: Το κίνημα στο Γουδί εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου του 1909. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (09/11/2014) ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο Αντιστοίχιση: 1-γ 2-δ 3-α 4-ε 5-β ΖΗΤΗΜΑ 2 Ο Eρωτήσεις σωστού-λάθους: 1: λάθος Αιτιολόγηση: Κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Τα εντός παρενθέσεων μπορούν να παραλειφθούν. Τα έντονα γράμματα είναι προσθήκες για την καλύτερη ανάπτυξη των ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α 1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Γερουσία β. Ομάδα Ιαπώνων γ. Εθνικό Κόμμα Μ.12

Α 1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Γερουσία β. Ομάδα Ιαπώνων γ. Εθνικό Κόμμα Μ.12 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμός: ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α 1 Α 1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1. Γερουσία : Στο Σύνταγμα του 1844 προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι γερουσιαστές θα διορίζονταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Α ΟΜΑΔΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Α ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Α ΟΜΑΔΑ Α.1 1β, 3α, 4γ, 6ε, 8δ Περισσεύουν οι χρονολογίες που αντιστοιχούν στους αριθμούς 2, 5, 7 Α.2 α. «Εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ Α1. 1. Εθνικόν Κομιτάτον: σχολικό βιβλίο σελ. 77: Πολιτική παράταξη που συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) Α. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΙΡΗ ΠΛΕΣΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 Ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 ΘΕΜΑ Β1. β. 1 Σωστό, 2 Σωστό, 3 Σωστό, 4 Λάθος, 5 Λάθος. α. Σελ «Το πιστωτικό σύστηµα... ειδικών κοινωνικών οµάδων».

ΘΕΜΑ Α2 ΘΕΜΑ Β1. β. 1 Σωστό, 2 Σωστό, 3 Σωστό, 4 Λάθος, 5 Λάθος. α. Σελ «Το πιστωτικό σύστηµα... ειδικών κοινωνικών οµάδων». ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α1 α. Τανζιµάτ: σελ. 41 «Στην Οθωµανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ [1]

Τηλ: Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ [1] ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΘ/ΤΗΣ ΒΑΚΑΛΗ Κ. ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20 ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Ν αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1: Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.1 Σχολικό βιβλίο σελ. 138 «Η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 10 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ( ) 1. Το σύνταγμα του 1844

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 10 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ( ) 1. Το σύνταγμα του 1844 Τ Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ 1 8 4 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 10 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844-1880) 1. Το σύνταγμα του 1844

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 10 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ( ) 1. Το σύνταγμα του 1844

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 10 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ( ) 1. Το σύνταγμα του 1844 Τ Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ 1 8 4 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 10 Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844-1880) 1. Το σύνταγμα του 1844

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις Απαντήσεις Α1. α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: το κόμμα του Γ. θεοτόκη Αντιβενιζελικών. Σελ. 92-93 και Από τα Αντιβενιζελικά κόμματα..το πιο διαλλακτικό.σελ92 β. Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης(1905): Στο μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Aπαντήσεις Ιστορίας Θεωρητικής κατεύθυνσης

Aπαντήσεις Ιστορίας Θεωρητικής κατεύθυνσης Aπαντήσεις Ιστορίας Θεωρητικής κατεύθυνσης Α1. Φεντερασιόν: «Η ενσωµάτωση της Θεσ/νίκης ιδεολογίας στη χώρα», σελ. 46 σχολικού βιβλίου. Πεδινοί : «Οι πεδινοί... στους µικροκαλλιεργητές» σελ. 77 σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 17-18 -19-20 1 η ΕΡΩΤΗΣΗ: Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β 1.Σύνταγμα 1844 2.Σύνταγμα 1864 3.εισηγήθηκε την αρχή της δεδηλωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ Α Α Α.1. 1 α, β, στ, ζ. 2 γ, δ, ε, η

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ Α Α Α.1. 1 α, β, στ, ζ. 2 γ, δ, ε, η ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ Α Α Α.1. 1 α, β, στ, ζ 2 γ, δ, ε, η Α.2. ΣΕΚΕ Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και οι άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργατών οδήγησαν σε έντονη πολιτικοποίησή τους, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Γ ΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Γ ΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α) Κόµµα του Γ. Θεοτόκη : «Το κόµµα του Γ. Θεοτόκη... των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α) Απάντηση σελ. 93 σχολ. βιβλίου : «Το κόμμα των Αντιβενιζελικών.» β) Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 A ΦΑΣΗ ÓÔÏ ÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 A ΦΑΣΗ ÓÔÏ ÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α A ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος: Πρωτότυπο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12 ! " Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12 Α1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β. # Α. Σύνταγµα του 1844

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:. ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Αρχή της Δεδηλωμένης β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. «Φεντερασιόν», σχολικό βιβλίο, σελ. 46 Υπήρξε η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 1 ο Κεφάλαιο: Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση 1821-1828 Επανάσταση 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και Θεσσαλίας 1896 Εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 23 Μαΐου 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων (Νέο & Παλιό Σύστημα) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α.1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Εκλεκτικοί: σελ. 77: «Μια από τις παρατάξεις με μικρότερη απήχηση στην Εθνοσυνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 10:30 Σελίδα 2 από 8 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 12/06/2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Φεντερασιόν:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ) ΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΗΓΗ

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ) ΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΗΓΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843) ΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΗΓΗ Το οθωνικό πολίτευμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Σχολ. Βιβλίο σελ. 211-212 «Οι επαναστάτες αιφνιδίασαν της επανάστασης» Α.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54, Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης είχε και θετικά στοιχεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54, Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης είχε και θετικά στοιχεία. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) Κυριακή 5 εκεμβρίου 2010 ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54, Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης είχε και θετικά στοιχεία. ΘΕΜΑ Α.2 σελ.82-83, Για την

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας (Οικονομία 20 ου αιώνα-πολιτικά Κόμματα) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ Θέμα Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α) Υεντερασιόν(μον. 5) β) Πεδινοί (μον. 5) γ) Κλήριγκ (μον. 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη Σχ. Βιβλίο σελ. 93 «Το

Διαβάστε περισσότερα

ȀǼǿȂǼȃȅ ī ȅǻǿīǿǽȉ (ȖȚĮ IJȠȣȢ İȟİIJĮȗȠȝȑȞȠȣȢ) 1. ȈIJȠ İȟȫijȣȜȜȠ ȈIJȠ İıȫijȣȜȜȠ ʌȑȟȧ- ʌȑȟȧ ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȦȞ ĮʌĮȞIJȒıİȫȞ ıįȣ ȃį ȝșȟ ĮȞIJȚȖȡȐȥİIJİ ȞĮ ȝș ȖȡȐȥİIJİ 2.

ȀǼǿȂǼȃȅ ī ȅǻǿīǿǽȉ (ȖȚĮ IJȠȣȢ İȟİIJĮȗȠȝȑȞȠȣȢ) 1. ȈIJȠ İȟȫijȣȜȜȠ ȈIJȠ İıȫijȣȜȜȠ ʌȑȟȧ- ʌȑȟȧ ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȦȞ ĮʌĮȞIJȒıİȫȞ ıįȣ ȃį ȝșȟ ĮȞIJȚȖȡȐȥİIJİ ȞĮ ȝș ȖȡȐȥİIJİ 2. 1 & 23 2016 : ( )- ( ) : (4) 1 :... (1905).. 15 2,,,,,, :. 19.. 18 1901.. 1913.... 1932. 10 1 ( 7) (1914-1918), ( 6). 13 2 1920; 12 1, : 1 4 2 &.. 1864,, ( 8) ( 10) ( 7). 25, 29 1874,, «;». [ ] [ ],.,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟΥ (8/12/2013) α) Εθνικό Κόµµα β) Οργανισµός γ) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Μονάδες 15 Α2

ΛΥΚΕΙΟΥ (8/12/2013) α) Εθνικό Κόµµα β) Οργανισµός γ) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Μονάδες 15 Α2 ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (8/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

5η ιδακτική Ενότητα ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

5η ιδακτική Ενότητα ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η ιδακτική Ενότητα ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία για το σπίτι Ποιες ήταν οι βασικές αρχές της ηµοκρατίας που ίσχυσε στην Αρχαία Ελλάδα; (Στο τέλος του κεφαλαίου παραθέτουµε αποσπάσµατα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Απόλυτη διάκριση λειτουργιών υπάρχει όταν τα όργανα της μιας κρατικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν και να ασκούν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 10η: Το Κίνημα στο Γουδή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Τανζιµάτ: (Σχ. Βιβλ σελ. 39) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Ιστορία Κατεύθυνσης Β Κεφάλαιο ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιμάτ Εθνικόν Κομιτάτον Ομάδα των Ιαπώνων.

ΟΜΑΔΑ Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιμάτ Εθνικόν Κομιτάτον Ομάδα των Ιαπώνων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ Α Α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα Ιαπώνων Μονάδες 15

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής)

Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής) Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής) Χρονολόγιο 1893 Πτώχευση 1897 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1909 (15 Αυγούστου) Κίνημα στο Γουδί 1910 Ο Βενιζέλος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Το έργο της Αντιβασιλείας ΘΕΜΑ 1ο Α. Το Συµβούλιο της Αντιβασιλείας, το οποίο συνόδευε τον Όθωνα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στο παρακάτω ερώτημα: Αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας ήταν το κόμμα α. Του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Ορισμοί : Ανώτατο Συμβούλιο: σελ 160 σχολικού βιβλίου «η προσωρινή...αποκατασταθεί» Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) : σελ 213 σχολικού βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου 122 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα)

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A1. Φεντερασιόν σελ. 46 σχολικού εγχειριδίου «Η ενσωμάτωση της Θε σ/νίκης ιδεολογίας στη χώρα». Πεδινοί σελ. 77 σχολικού ε γχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Μονάδες 12 β. Μονάδες 13 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 α. Μονάδες 15 β. Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2 Μονάδες 12 β. Μονάδες 13 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 α. Μονάδες 15 β. Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Η απάντηση βρίσκεται στο χωρίο «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη... πυρήνα των Αντιβενιζελικών». (σ. 92-93 σχ. βιβλίου) β. Προσωρινή Κυβέρνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α ) Φεντερασιόν : σχολ. βιβλ., σελ. 46 «Η ενσωμάτωση... χώρα» β ) Πεδινοί : σχολ. βιβλ., σελ. 77 «Οι πεδινοί μικροκαλλιεργητές»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 α.κόμμα Γ.Θεοτόκη: Από τα αντιβενιζελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ήταν τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : To ισχύον Σύνταγμα του Λουξεμβούργου θεσπίστηκε την 17 η Οκτωβρίου 1868 και έκτοτε έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις. Πρόκειται για την αναθεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ.67630 1 Περιεχόμενα ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11...1 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία...1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/3/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 γ v 2 δ i 3 στ ii 4 β vii 5 ζ iv 2) Φροντιστήριο Τραπεζούντας : Το Ελληνικό Φροντιστήριον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Συνταγματική Ιστορία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1821-1864) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Το πρώτο Σύνταγμα της αγωνιζόμενης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

-Να καταργεί διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα

-Να καταργεί διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Είναι ανάγκη για μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση, που θα σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία πρέπει να προχωρήσει η χώρα. Χρειαζόμαστε ένα Σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγγλία και οι αποικίες της στην Αμερική.

Η Αγγλία και οι αποικίες της στην Αμερική. Η Αγγλία και οι αποικίες της στην Αμερική. Κατά το 18 ο αιώνα η Αγγλία κατείχε δεκατρείς αποικίες στην Αμερική. Οι αποικίες αυτές παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές που οφείλονταν: - Στη διαφορετική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΤΜΗΜΑ Β Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Άρθρο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ- Γ ΓΕΛ 12:35

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ- Γ ΓΕΛ 12:35 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ- Γ ΓΕΛ 12:35 Σελίδα 2 από 6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 13 / 06 / 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία ΟΠ Γ ΓΕΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. «Φεντερασιόν», σχολικό βιβλίο, σελ. 46 Υπήρξε η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 11:40 Σελίδα 2 από 9 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 12/06/2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Φεντερασιόν:

Διαβάστε περισσότερα

16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άρθρο 51, 3 του υντάγµατος: Οι βουλευτές εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα, όπως ο νόµος ορίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 30 Μαΐου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Τρίτη, 30 Μαΐου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Τρίτη, 30 Μαΐου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ. Ιστορία Στ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ. Ιστορία Στ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ Ιστορία Στ Γενικές πληροφορίες Μετά την απομάκρυνση του Όθωνα, νέος βασιλιάς της Ελλάδας επιλέχθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων.

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

{ Μοναρχία. Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος

{ Μοναρχία. Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος { Μοναρχία Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος ΟΡΙΣΜΟΣ: Η Μοναρχία ή Βασιλεία είναι ο θεσμός διακυβέρνησης, όπου ο αρχηγός του κράτους είναι ο Βασιλιάς. Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι ότι ο τελευταίος κρατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού 2016

Απαντήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού 2016 Απαντήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού 2016 Α1. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: το κόμμα του Θεοτόκη ήταν το πιο μετριοπαθές από τα άλλα δυο αντιβενιζελικά και ζητούσε να διορθώσει αυτά που θεωρούσε λάθη των φιλελευθέρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλες και Φίλοι, Από το 2007, όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την ηγεσία της προοδευτικής παράταξης, χάσαμε πολλά. Μία ολόκληρη δεκαετία. Γύρω μας, ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς,τώρα που ξαναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα