Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών"

Transcript

1 Πρακτικό της 2/ Συνέλευσης Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Παράρτημα 1 Θέμα 3: Εισήγηση προς την Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το νέο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει διάρκεια 10 εξαμήνων, αποτελείται συνολικά από 96 υποχρεωτικά, κατ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα, από τα οποία 38 είναι μαθήματα κορμού, 36 είναι μαθήματα κατεύθυνσης 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου, 19 είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής 8ου και 9ου εξαμήνου και 3 είναι προαιρετικά 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. Για να αποκτήσει κάθε φοιτητής το Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απαιτούνται τουλάχιστον 300 μονάδες, για τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία: 38 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, διπλωματική εργασία, και προαιρετικά 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα, έναντι επιπλέον 30 μονάδων. Τα κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στους εξής 4 κύκλους μαθημάτων: Α Κύκλος - Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, και Αμυντικών Συστημάτων, Β Κύκλος - Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί, Γ Κύκλος - Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία, Δ Κύκλος - Πληροφορική και Εφαρμογές, και οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία 6 μαθήματα από τους κύκλους Α ή/και Γ και 6 μαθήματα από τους κύκλους Β ή/και Δ. Γενικό Τίτλου Σπουδών Ηλεκτρονικού Μηχανικού Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης Προπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρονικού Μηχανικού 5ετούς διάρκειας Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τύπος του πτυχίου 10 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και διάρκεια (Διδακτικές Μονάδες 300 ) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ίδρυμα (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) Οργανισμός Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πιστοποίησης (Α.ΔΙ.Π.), Ελλάδα Βασικός κύκλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης με ενσωματωμένο Κύκλοι / Επίπεδο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (integrated master επίπεδο MEng) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 1

2 Α. Σκοπός Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής αποστολής του: (α) να παρέχει στους φοιτητές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, με έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό, (β) να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις που αναπτύσσει (της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και αυτοματισμών αντίστοιχα), (γ) να εφοδιάζει τους φοιτητές του με ικανότητες συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής, (δ) να τους καλλιεργεί επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργατικότητας, συμπεριφοράς και ηθικότητας, (ε) να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα και γενικά να εξασφαλίζει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο. Επιστημονική / Θεματική Περιοχή Γενική / Ειδική Εστίαση Προσανατολισμός Διαφοροποιητικά Χαρακτηριστικά Β. Χαρακτηριστικά Μηχανικών Ηλεκτρονικής Μηχανικής Ηλεκτρονική και εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι γενικό, εστιάζοντας ταυτόχρονα στους τέσσερεις κύκλους εξειδίκευσης του Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, και Πληροφορικής. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών σε πλήρη εναρμόνιση με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού όπως ρητά καθορίζονται από το Άρθρο11 του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α/ ). Το πρόγραμμα σπουδών έχει ταυτόχρονα τόσο επαγγελματικό πρασανατολισμό όσο και πολύ ισχυρή ερευνητική χροιά. Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα (ηλεκτρονικός μηχανικός), σχετιζόμενο με την εφαρμογή της θεωρίας και της πρακτικής της ηλεκτρονικής. Ο συγκεκριμένος τίτλος εμπεριέχει ένα βαθμό διεπιστημονικότητας κι έτσι σχετίζεται με τα συναφή επαγγέλματα του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του μηχανικού εφαρμοσμένης πληροφορικής, όπως άλλωστε καταγράφεται και στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α/ ) που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 2

3 Εργασία Περαιτέρω Σπουδές Γ. Εργασία και περαιτέρω εκπαίδευση Ο τίτλος σπουδών μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/ ) δύναται να προσφέρει πρόσβαση στο κατοχυρωμένο επάγγελμα του ηλεκτρονικού μηχανικού, με επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο11 του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α/ ). Το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή/και διδακτορικού διπλώματος. Εκπαιδευτικές και διδακτικές μέθοδοι Μέθοδοι αξιολόγησης Δ. Μορφή εκπαίδευσης Ενεργός συμμετοχή, Επίλυση προβλημάτων, Εργασία σε ομάδες, Μαθητοκεντρική διδασκαλία. Διαλέξεις, Εργαστήρια, Σεμινάρια, Ομαδικές και Ατομικές Εργασίες. Υποχρεωτική Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και Εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση. Γραπτές και προφορικές εξετάσεις (στο τέλος ή/και στη διάρκεια κάθε εξαμήνου). Εκθέσεις, αναφορές, ανεξάρτητες εργασίες σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο. Εργαστηριακές εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές στη διάρκεια του εξαμήνου). Παρουσιάσεις. Συνεχείς αξιολογήσεις. Μελέτες περιπτώσεων. Ε. Κατάλογος Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων στο Παράρτημα 1 αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μαθημάτων του 5ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Η δομή του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος συνοψίζεται στους Πίνακες 1-4, που ακολουθούν. Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 3

4 Πίνακας 1. Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 1ο Εξάμηνο Στο 1ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα (το μάθημα Αγγλικά Ι είναι προαιρετικό): Δομημένος Προγραμματισμός Γραμμική Αλγεβρα & Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός Φυσική για Μηχανικούς Θεωρία Κυκλωμάτων Λογική Σχεδίαση Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών Αγγλικά Ι (προαιρετικά) Σύνολα 1ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 2ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα (το μάθημα Αγγλικά ΙΙ είναι προαιρετικό): Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ηλεκτρονική Ι Ανάλυση Ηλεκτρικών Ηλεκτρομαγνητισμός Διακριτά Μαθηματικά Αγγλικά ΙΙ (προαιρετικά) Σύνολα 2ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 3ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα (το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ είναι προαιρετικό): Πιθανότητες, Στατιστική & Στοχαστική Ανάλυση Σήματα & Συστήματα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ηλεκτρονική ΙΙ Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες & Οργανομετρία Δομές Δεδομένων Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (προαιρετικά) Σύνολα 3ου Εξαμήνου Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 4

5 4ο Εξάμηνο Στο 4ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Διοίκηση & Διαχείριση Έργων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος Βάσεις Δεδομένων Σύνολα 4ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 5ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες Μικροηλεκτρονική & VLSI Ενσωματωμένα Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα Σύνολα 5ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα: Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών Ασφάλεια, Νομοθεσία και Τεχνοοικονομικές Mελέτες Κατανεμημένα Συστήματα Οπτοηλεκτρονική & Laser Τεχνολογία Λογισμικού Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Σύνολα 6ου Εξαμήνου Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 5

6 7ο Εξάμηνο Στο 7ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα και επιπλέον επιλέγει 2 μαθήματα από τον Α ή/και Γ κύκλο μαθημάτων, και 2 μαθήματα από τον Β ή/και Δ κύκλο μαθημάτων: Υποχρεωτικά Μαθήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη Διαδικτυακός Προγραμματισμός Α Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου Β Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Θεωρία Υπολογισμού Μηχατρονική Εξόρυξη Δεδομένων Γ Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα CAD και Κατασκευή Δ Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική Σύνολα 7ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 8ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 μαθήματα από τον Α ή/και Γ κύκλο μαθημάτων, 2 μαθήματα από τον Β ή/και Δ κύκλο μαθημάτων, και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής: Α Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Μικροκυματικές Επικοινωνίες Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Β Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Υπολογιστική Όραση Ανάκτηση Πληροφορίας Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 6

7 Γ Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές Φυσική & Τεχνολογία Πλάσματος Ηλεκτρονικά Ισχύος Δ Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστών Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Ελεύθερη επιλογή από τους παραπάνω Α, Β, Γ, Δ Κύκλους Μαθημάτων Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων Λειτουργικά Yλικά σε Ηλεκτρονικές Διατάξεις Οικολογικός Σχεδιασμός Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης Μη Καταστροφικός Έλεγχος Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογίες Ελέγχου Υδατικών & Εδαφικών Πόρων Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Σύνολα 8ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 9ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 μαθήματα από τον Α ή/και Γ κύκλο μαθημάτων, 2 μαθήματα από τον Β ή/και Δ κύκλο μαθημάτων, και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής: Α Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Σχεδιασμός & Μελέτη Απόδοσης Ευρυζωνικών Επικοινωνιών Ασφάλεια Υπολογιστών Συστήματα Ραντάρ & Εφαρμογές Β Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 7

8 Γ Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Φωτονική & Νανοτεχνολογία Τεχνολογία Χρονικά Στενών Παλμών Laser Κβαντική Ηλεκτρονική & Οπτική Δ Κύκλος Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός Παράλληλη Επεξεργασία & Βελτιστοποίηση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Ελεύθερη επιλογή από τους παραπάνω Α, Β, Γ, Δ Κύκλους Μαθημάτων ΙοΤ Τεχνολογίες & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς Ποιότητα και Δεοντολογία Κρυπτογραφία και Blockchain Eφαρμογές Μηχανολογικές Κατεργασίες & Κατασκευές Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Ηλεκτρικές Μηχανές & ΑΠΕ Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Διαχείριση Οικοσυστημάτων Σύνολα 9ου Εξαμήνου ο Εξάμηνο Στο 10ο εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί υποχρεωτικά διπλωματική εργασία: Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο 10ου Εξαμήνου 30 Πρακτική Άσκηση Στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής μπορεί προαιρετικά να πραγματοποιεί τμηματικά ή όχι έως 6 μήνες πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα: Πρακτική Άσκηση 30 Σύνολο Πρακτικής Άσκησης έως 30 Τα αναλυτικά περιγράμματα όλων των παραπάνω μαθημάτων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1. Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 8

9 Πίνακας 2. Κατανομή των μαθημάτων του νέου 5ετούς προγράμματος σπουδών στους 3 Τομείς του Τμήματος με ενδεικτική αναφορά στους αντίστοιχους διδάσκοντες 1ο Εξάμηνο Στο 1ο εξάμηνο αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το μάθημα Αγγλικά Ι είναι προαιρετικό. 101 Δομημένος Προγραμματισμός Πετράκης Ν, ή Φυτίλης Ι 102 Γραμμική Άλγεβρα & Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός Κουριδάκης Σ, ή Νέος Επιστήμονας 103 Φυσική για Μηχανικούς Φυτίλης Ι, ή Μακρής Ι 104 Θεωρία Κυκλωμάτων Χατζάκης Ι & Μαυρεδάκης Μ 105 Λογική Σχεδίαση Καπετανάκης Ε 106 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών Μαραβελάκης Ε 107 Αγγλικά Ι Μέλος ΕΕΠ 2ο Εξάμηνο Στο 2ο εξάμηνο αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το μάθημα Αγγλικά ΙΙ είναι προαιρετικό. 201 Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι Κουριδάκης Σ, ή Νέος Επιστήμονας 202 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Κωνσταντάρας Α 203 Ηλεκτρονική Ι Χατζάκης Ι 204 Ανάλυση Ηλεκτρικών Χατζάκης Ι & Μαυρεδάκης Μ 205 Ηλεκτρομαγνητισμός Πετρίδης Κ 206 Διακριτά Μαθηματικά Φυτίλης Ι, ή Νέος Επιστήμονας 207 Αγγλικά ΙΙ Μέλος ΕΕΠ 3ο Εξάμηνο Στο 3ο εξάμηνο αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ είναι προαιρετικό. 301 Πιθανότητες, Στατιστική & Στοχαστική Ανάλυση Κόκκινος Ε 302 Σήματα & Συστήματα Φουσκιτάκης Γ 303 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Πετράκης Ν Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 9

10 304 Ηλεκτρονική ΙΙ Πετρίδης Κ 305 Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες & Οργανομετρία Μακρής Ι 306 Δομές Δεδομένων Πετράκης Ν, ή Νέος Επιστήμονας 307 Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Μέλος ΕΕΠ 4ο Εξάμηνο Στο 4ο εξάμηνο αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα. 401 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πετράκης Ν 402 Διοίκηση & Διαχείριση Έργων Δοϊτσίδης Ε 403 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας Κόκκινος Ε 404 Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές Αντωνιδάκης Ε, ή Μπαρμπουνάκης Ι 405 Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος Φουσκιτάκης Γ & Φραγκιαδάκης Ν 406 Βάσεις Δεδομένων Πετράκης Ν, ή Νέος Επιστήμονας 5ο Εξάμηνο Στο 5ο εξάμηνο αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα. 501 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κουριδάκης Σ, ή Μπαρμπουνάκης Ι 502 Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες Βαρδιάμπασης Ι & Μαυρεδάκης Μ 503 Μικροηλεκτρονική & VLSI Καπετανάκης Ε 504 Ενσωματωμένα Συστήματα Αντωνιδάκης Ε 505 Λειτουργικά Συστήματα Μπαρμπουνάκης Ι, ή Πετράκης Ν 506 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα Κωνσταντάρας Α, ή Νέος Επιστήμονας 6ο Εξάμηνο Στο 6ο εξάμηνο αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα. 601 Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών Μπαρμπουνάκης Ι 602 Ασφάλεια, Νομοθεσία και Τεχνοοικονομικές Μελέτες Λιοδάκης Γ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 10

11 603 Κατανεμημένα Συστήματα Αντωνιδάκης Ε, ή Μπαρμπουνάκης Ι 604 Οπτοηλεκτρονική & Laser Ταταράκης Μ 605 Τεχνολογία Λογισμικού Κωνσταντάρας Α 606 Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Δημητρίου Β, ή Νέος Επιστήμονας 7ο Εξάμηνο Στο 7ο εξάμηνο κάθε φοιτητής, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών μαθημάτων, επιλέγει ακόμα 2 μαθήματα από τους Α ή/και Γ κύκλους μαθημάτων, και 2 μαθήματα από τους Β ή/και Δ κύκλους μαθημάτων. 701 Τεχνητή Νοημοσύνη Δοϊτσίδης Ε 702 Διαδικτυακός Προγραμματισμός Κωνσταντάρας Α, ή Νέος Επιστήμονας Α Κύκλος Μαθημάτων: 711 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών Κόκκινος Ε 712 Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα Βαρδιάμπασης Ι 713 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου Μπαρμπουνάκης Ι Β Κύκλος Μαθημάτων: 721 Θεωρία Υπολογισμού Δημητρίου Β, ή Νέος Επιστήμονας 722 Μηχατρονική Φουσκιτάκης Γ 723 Εξόρυξη Δεδομένων Φυτίλης Ι, ή Μακρής Ι Γ Κύκλος Μαθημάτων: 731 Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές Μακρής Ι & Φραγκιαδάκης Ν 732 Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Κουριδάκης Σ 733 CAD και Κατασκευή Χατζάκης Ι Δ Κύκλος Μαθημάτων: 741 Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές Δημητρίου Β, ή Νέος Επιστήμονας 742 Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού Παπαδάκης Σ, ή Κωνσταντάρας Α 743 Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική Μαραβελάκης Ε Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 11

12 8ο Εξάμηνο Στο 8ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει συνολικά 6 μαθήματα: 2 μαθήματα από τους Α ή/και Γ κύκλους μαθημάτων, 2 μαθήματα από τους Β ή/και Δ κύκλους μαθημάτων, και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής Α Κύκλος Μαθημάτων: 811 Μικροκυματικές Επικοινωνίες Βαρδιάμπασης Ι & Μαυρεδάκης Μ 812 Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών Βαρδιάμπασης Ι & Λιοδάκης Γ 813 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Κόκκινος Ε Β Κύκλος Μαθημάτων: 821 Υπολογιστική Όραση Δοϊτσίδης Ε 822 Ανάκτηση Πληροφορίας Φουσκιτάκης Γ, ή Νέος Επιστήμονας 823 Ρομποτική Φουσκιτάκης Γ Γ Κύκλος Μαθημάτων: 831 Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές Καπετανάκης Ε, ή Καλδέρης Δ 832 Φυσική & Τεχνολογία Πλάσματος Ταταράκης Μ 833 Ηλεκτρονικά Ισχύος Χατζάκης Ι 841 Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων Δ Κύκλος Μαθημάτων: Κατσίγιαννης Ι, ή Συννέφα Α, ή Μαραβελάκης Ε 842 Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική Πατελάρου Ε, ή Κουριδάκης Σ 843 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστών Πετράκης Ν, ή Νέος Επιστήμονας Ελεύθερη επιλογή από τους Α, Β, Γ, Δ Κύκλους Μαθημάτων Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: 881 Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων Πετράκης Ν 882 Λειτουργικά Υλικά σε Ηλεκτρονικές Διατάξεις Καλδέρης Δ 883 Οικολογικός Σχεδιασμός Μαραβελάκης Ε & Καλδέρης Δ 884 Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές Βαρδιάμπασης Ι & Λιοδάκης Γ 885 Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης Μακρής Ι, ή Κουριδάκης Σ 886 Μη Καταστροφικός Έλεγχος Κουριδάκης Σ, ή Σάλτας Β 887 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Βαρδιάμπασης Ι 888 Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Κατσίβελα Ε 889 Τεχνολογίες Ελέγχου Υδατικών & Εδαφικών Πόρων Σταυρουλάκης Γ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 12

13 861 Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Κούλη Μ 9ο Εξάμηνο Στο 9ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει συνολικά 6 μαθήματα: 2 μαθήματα από τους Α ή/και Γ κύκλους μαθημάτων, 2 μαθήματα από τους Β ή/και Δ κύκλους μαθημάτων, και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής 911 Σχεδιασμός & Μελέτη Απόδοσης Ευρυζωνικών Επικοινωνιών Α Κύκλος Μαθημάτων: Βαρδιάμπασης Ι & Λιοδάκης Γ 912 Ασφάλεια Υπολογιστών Μπαρμπουνάκης Ι 913 Συστήματα Ραντάρ & Εφαρμογές Κουριδάκης Σ Β Κύκλος Μαθημάτων: 921 Μηχανική Γνώσης & Συστήματα Γνώσης Νέος Επιστήμονας 922 Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή Δοϊτσίδης Ε, ή Νέος Επιστήμονας 923 Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Μακρής Ι & Φραγκιαδάκης Ν Γ Κύκλος Μαθημάτων: 931 Φωτονική & Νανοτεχνολογία Πετρίδης Κ 932 Τεχνολογία Χρονικά Στενών Παλμών Laser Ταταράκης Μ 933 Κβαντική Ηλεκτρονική & Οπτική Παπαδογιάννης Ν Δ Κύκλος Μαθημάτων: 941 Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός Νέος Επιστήμονας 942 Παράλληλη Επεξεργασία & Βελτιστοποίηση Παπαδάκης Σ, ή Κωνσταντάρας Α 943 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κούλη Μ Ελεύθερη επιλογή από τους Α, Β, Γ, Δ Κύκλους Μαθημάτων Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: 991 ΙοΤ Τεχνολογίες & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Βαρδιάμπασης Ι & Λιοδάκης Γ 992 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς Πετρίδης Κ 993 Ποιότητα και Δεοντολογία Δοϊτσίδης Ε, ή Αντωνιδάκης Ε 994 Κρυπτογραφία και Blockchain Eφαρμογές Πετράκης Ν 995 Μηχανολογικές Κατεργασίες & Κατασκευές Αντωνιδάκης Ε ή Δημητρίου Β, ή Φουσκιτάκης Γ Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Ηλεκτρικές Μηχανές & ΑΠΕ Καλδέρης Δ Κουριδάκης Σ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 13

14 998 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα Κατσίβελα Ε 999 Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Διαχείριση Οικοσυστημάτων Σταυρουλάκης Γ 10ο Εξάμηνο Στο 10ο εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί υποχρεωτικά διπλωματική εργασία 901 Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ Και οι 3 Πρακτική Άσκηση Στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής μπορεί προαιρετικά να πραγματοποιεί τμηματικά ή όχι έως 6 μήνες πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού 902 Πρακτική Άσκηση Λιοδάκης Γ Και οι 3 Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 14

15 Πίνακας 3. Αντιστοίχιση των μαθημάτων του νέου 5ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τα μαθήματα του ισχύοντος 4ετούς προγράμματος σπουδών 1ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 101 Δομημένος Προγραμματισμός 1006, 1016 Δομημένος Προγραμματισμός 102 Γραμμική Άλγεβρα & Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός 1001 Άλγεβρα και Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός 103 Φυσική για Μηχανικούς 1003, 1013 Φυσική για Μηχανικούς 104 Θεωρία Κυκλωμάτων 1004, 1014 Ηλεκτρικά Κυκλώματα 105 Λογική Σχεδίαση 2005, 2015 Λογική Σχεδίαση 106 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών 107 Αγγλικά Ι - ΝΕΟ 2ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 201 Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι 2001 Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι 202 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 2003, 2013 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 203 Ηλεκτρονική Ι 2002, 2012 Ηλεκτρονική Ι 204 Ανάλυση Ηλεκτρικών 2004, 2014 Ανάλυση Ηλεκτρικών 205 Ηλεκτρομαγνητισμός 2006, 2016 Ηλεκτρομαγνητισμός 206 Διακριτά Μαθηματικά ΝΕΟ 207 Αγγλικά ΙΙ - 3ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 301 Πιθανότητες, Στατιστική & Στοχαστική Ανάλυση 3001, 3011 Πιθανότητες και Στατιστική 302 Σήματα & Συστήματα 3006, 3016 Σήματα και Συστήματα 303 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3005, 3015 Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με την VHDL 304 Ηλεκτρονική ΙΙ 3002, 3012 Ηλεκτρονική ΙΙ 305 Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες & Οργανομετρία 3003, 3013 Μετρολογία και Αισθητήρες 306 Δομές Δεδομένων ΝΕΟ 307 Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς - Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 15

16 4ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 401 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4001, 4011 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών 402 Διοίκηση & Διαχείριση Έργων 4007 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 403 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας 4005, 4015 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 404 Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές 4002, 4012 Μικροελεγκτές 405 Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος 4004, 4014 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 406 Βάσεις Δεδομένων ΝΕΟ 5ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 501 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 5003, 5013 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 502 Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες 5005, 5015 Κεραίες & Ασύρματες Ζεύξεις 503 Μικροηλεκτρονική & VLSI 5001, 5011 Μικροηλεκτρονική και VLSI 504 Ενσωματωμένα Συστήματα 5004, 5014 Ενσωματωμένα Συστήματα 505 Λειτουργικά Συστήματα 7103, 7113 GNU-Linux Δικτυακές Υπηρεσίες 506 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα ΝΕΟ 6ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 601 Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών 6001, 6011 Δίκτυα Υπολογιστών 602 Ασφάλεια, Νομοθεσία και Τεχνοοικονομικές Μελέτες 5101 Τεχνοοικονομικές Μελέτες & Νομοθεσία (Επιλογής) 603 Κατανεμημένα Συστήματα 7104, Οπτοηλεκτρονική & Laser 5002, 5012 Οπτοηλεκτρονική 605 Τεχνολογία Λογισμικού ΝΕΟ 606 Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΝΕΟ Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα & Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Επιλογής) 7ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 701 Τεχνητή Νοημοσύνη ΝΕΟ 702 Διαδικτυακός Προγραμματισμός 6102, 6112 Α Κύκλος Μαθημάτων: Διαδικτυακός Προγραμματισμός & Mobile Εφαρμογές (Επιλογής) 711 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών 6301, 6311 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών 712 Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα 7301, 7311 Ασύρματες Επικοινωνίες & Δορυφορικά Συστήματα 713 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου ΝΕΟ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 16

17 αντιστοιχίας Β Κύκλος Μαθημάτων: 721 Θεωρία Υπολογισμού ΝΕΟ 722 Μηχατρονική 7101, 7111 Μηχατρονική 723 Εξόρυξη Δεδομένων ΝΕΟ Γ Κύκλος Μαθημάτων: 731 Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές ΝΕΟ 732 Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα 6401, 6411 Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα 733 CAD και Κατασκευή 3004, 3014 CAD και Κατασκευή Δ Κύκλος Μαθημάτων: 741 Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές ΝΕΟ 742 Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού ΝΕΟ 743 Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική ΝΕΟ 8ο Εξάμηνο αντιστοιχίας Α Κύκλος Μαθημάτων: 811 Μικροκυματικές Επικοινωνίες 6302, Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών 7303, 7313 Οπτικές Επικοινωνίες Μικροκυματικές Επικοινωνίες και Τεχνολογίες Χιλιοστομετρικών Κυμάτων 813 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 7302, 7312 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Β Κύκλος Μαθημάτων: 821 Υπολογιστική Όραση ΝΕΟ 822 Ανάκτηση Πληροφορίας ΝΕΟ 823 Ρομποτική 6101, 6111 Ρομποτική Γ Κύκλος Μαθημάτων: 831 Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές ΝΕΟ 832 Φυσική & Τεχνολογία Πλάσματος ΝΕΟ 833 Ηλεκτρονικά Ισχύος 4006, 4016 Ηλεκτρονικά Ισχύος 841 Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων Δ Κύκλος Μαθημάτων: 842 Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική 7202, 7212 Βιοϊατρική Τεχνολογία ΝΕΟ 843 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστών ΝΕΟ Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: 881 Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων ΝΕΟ 882 Λειτουργικά Υλικά σε Ηλεκτρονικές Διατάξεις ΝΕΟ 883 Οικολογικός Σχεδιασμός ΝΕΟ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 17

18 884 Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές ΝΕΟ 885 Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης ΝΕΟ 886 Μη Καταστροφικός Έλεγχος ΝΕΟ 887 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 6403, 6413 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 888 Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΝΕΟ 889 Τεχνολογίες Ελέγχου Υδατικών & Εδαφικών Πόρων ΝΕΟ 861 Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων ΝΕΟ 9ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 911 Σχεδιασμός & Μελέτη Απόδοσης Ευρυζωνικών Επικοινωνιών Α Κύκλος Μαθημάτων: 912 Ασφάλεια Υπολογιστών ΝΕΟ 6402, 6412 Μελέτη, Σχεδίαση και Απόδοση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 913 Συστήματα Ραντάρ & Εφαρμογές 6404, 6414 Συστήματα Ραντάρ και Εφαρμογές Β Κύκλος Μαθημάτων: 921 Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης ΝΕΟ 922 Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή ΝΕΟ 923 Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 7105, 7115 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Γ Κύκλος Μαθημάτων: 931 Φωτονική & Νανοτεχνολογία ΝΕΟ 932 Τεχνολογία Χρονικά Στενών Παλμών Laser ΝΕΟ 933 Κβαντική Ηλεκτρονική & Οπτική ΝΕΟ Δ Κύκλος Μαθημάτων: 941 Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός ΝΕΟ 942 Παράλληλη Επεξεργασία & Βελτιστοποίηση ΝΕΟ 943 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΝΕΟ Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: 991 ΙοΤ Τεχνολογίες & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα ΝΕΟ 992 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς ΝΕΟ 993 Ποιότητα και Δεοντολογία 5102 Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 994 Κρυπτογραφία και Blockchain Eφαρμογές ΝΕΟ 995 Μηχανολογικές Κατεργασίες & Κατασκευές ΝΕΟ Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Ηλεκτρικές Μηχανές & ΑΠΕ ΝΕΟ ΝΕΟ 998 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα ΝΕΟ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 18

19 αντιστοιχίας 999 Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Διαχείριση Οικοσυστημάτων ΝΕΟ 10ο Εξάμηνο αντιστοιχίας 901 Διπλωματική Εργασία 8001 Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση αντιστοιχίας 902 Πρακτική Άσκηση 8002 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 19

20 Πίνακας 4. Τα επιπλέον μαθήματα του απαιτούνται για τη λήψη του 5ετούς πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. [Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της δομής και των προσφερόμενων επιλογών μαθημάτων του 4ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος, από τα παρακάτω συνολικά 19 αναφερόμενα μαθήματα, για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή απαιτούνται επιπλέον μαθήματα.] Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 31 Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο του Ν (ΦΕΚ 70/τ.Α/ ), σύμφωνα με την οποία «5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις , διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές.» οι (έως εγγεγραμμένοι) φοιτητές του Τμήματος που θα επιλέξουν να λάβουν το 5ετές πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Τμήματος, πρέπει να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα από το νέο πρόγραμμα σπουδών, που αναφέρονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επιπλέον μαθημάτων για κάθε φοιτητή, μπορεί σύμφωνα με τον Πίνακα 4 να ποικίλει από 12 έως 15, ανάλογα με τις επιλογές μαθημάτων που έκανε στη διάρκεια του 5ου, 6ου, και 7ου εξαμήνου του 4ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος. α/α Σχόλια Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών Υποχρεωτική επιλογή Διακριτά Μαθηματικά Υποχρεωτική επιλογή Δομές Δεδομένων Υποχρεωτική επιλογή Βάσεις Δεδομένων Υποχρεωτική επιλογή Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα Υποχρεωτική επιλογή Τεχνολογία Λογισμικού Υποχρεωτική επιλογή Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υποχρεωτική επιλογή Τεχνητή Νοημοσύνη Υποχρεωτική επιλογή μάθημα επιλογής από τα μαθήματα Β ή/και Δ κύκλου 7ου εξαμήνου 1 μάθημα επιλογής από τα μαθήματα Β ή/και Δ κύκλου 9ου εξαμήνου Υποχρεωτική επιλογή (εκτός του 722 Μηχατρονική ) Υποχρεωτική επιλογή (εκτός του 923 Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ) Διαδικτυακός Προγραμματισμός 12 1 μάθημα επιλογής από τα μαθήματα Α ή/και Γ κύκλου 7ου εξαμήνου Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 6ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει το Διαδικτυακός Προγραμματισμός και Mobile Εφαρμογές Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 6ο και 7ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει 1 από τα αντίστοιχα μαθήματα Α ή/και Γ κύκλου 7ου εξαμήνου (εκτός του 733 CAD και Κατασκευή ) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 20

21 α/α Σχόλια μάθημα επιλογής από τα μαθήματα Β ή/και Δ κύκλου 7ου εξαμήνου 1 μάθημα επιλογής από τα μαθήματα Α ή/και Γ κύκλου 8ου εξαμήνου 2 μαθήματα επιλογής από τα μαθήματα Β ή/και Δ κύκλου 8ου εξαμήνου 2 μαθήματα επιλογής από τα μαθήματα Α ή/και Γ κύκλου 8ου εξαμήνου 1 μάθημα επιλογής από τα μαθήματα Β ή/και Δ κύκλου 9ου εξαμήνου Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 7ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει το Μηχατρονική Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 6ο και 7ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει 1 από τα αντίστοιχα μαθήματα Α ή/και Γ κύκλου 8ου εξαμήνου (εκτός του 833 Ηλεκτρονικά Ισχύος ) Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 6ο και 7ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει 2 από τα αντίστοιχα μαθήματα Β ή/και Δ κύκλου 8ου εξαμήνου Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 6ο και 7ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει 2 από τα αντίστοιχα μαθήματα Α ή/και Γ κύκλου 8ου εξαμήνου Υποχρεωτική επιλογή μόνο για όσους στο 7ο εξάμηνο των 4ετών σπουδών τους δεν είχαν επιλέξει το Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 21

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία ΤΛ1001 ΤΛ1101 ΤΛ1002 ΤΛ1102 Προηγούμενο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Στοιχεία 3 1 2 7 4 14 1002 1012 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 2 0 2 7 2 14 1004 1014 Νέο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία 2 1 1 7 3 7 Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθ. 100

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθ. 100 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθ. 100 Στα Χανιά, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Νομοθετικό Πλαίσιο και Υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019 (ΓΣ 29.5.2018) ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, έκδοση 1.00-20190226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 1 ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1. Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 2-2. Τεχνικό Σχέδιο 5 4 2 -. Δομημένος Προγραμματισμός 6 4 2 1 2 Φυσική 5 4 2 1 2 5. Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 v20180517 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 24/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 21/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 'Εκδοση 20/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Περίοδος Σεπεμβρίου 2019 Έκδοση 17/07/2019 26/08/2019 27/08/2019

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Δομή του Προγράμματος Σπουδών Δομή του Προγράμματος Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 Έκδοση 17/07/2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 3 2 0 2 Τεχνικό Σχέδιο 5 3,5 2 0 3 3 Δομημένος Προγραμματισμός 6 2 1 2 Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 Α ΕΤΟΣ 1 ο Εξάμηνο Σπουδών 101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 7 103. ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 104. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7 10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθ. Αντώνης Πασχάλης Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο. 1ο 3ο 5ο 7ο 9ο. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Ν. Κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 8:30. αιθ. 01,02,03,04,05. Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ν.κτ. Ηλεκτρ. Αμφ.

Εξάμηνο. 1ο 3ο 5ο 7ο 9ο. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Ν. Κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 8:30. αιθ. 01,02,03,04,05. Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ν.κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Ν. Κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 Δευτέρα 18/02/2007 Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ν.κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 Διάδοση σε Ιονισμένα Μέσα Ν.Κτ. Ηλεκτρ. Αιθ.01 Γραμμικός Στοχαστικός Ελεγχος & Προχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Τμήμα Αυτοματισμού θα εφαρμόσει Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ). Ο τρόπος εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Ενημερωτική εκδήλωση για την αλλαγή του ΠΠΣ Σίνδος, Τετάρτη 10 Ιουλίου, 2019 Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Αθανάσιος Ιωσηφίδης, Γεώργιος Μπάμνιος Περιεχόμενα Εισαγωγή Το νέο Τμήμα Τι αλλάζει; Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι:

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι: Ακαδημαϊκή οργάνωση του Τμήματος Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / σε αντιπαραβολή με το ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 0-04 / Συντομογραφίες ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σελίδα 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4 ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) CEID_NY101 Μαθηματικά Ι ΥΠΟ 1 Ο Βαθμός Εξεταστική περίοδος Αντιστοίχιση βαθμού σε ECTS CEID_NY109 Διακριτά Μαθηματικά ΥΠΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2017-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (22/01/2018 09/02/2018) Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής;

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2019. ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2018 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ , Λάρισα, τηλ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ , Λάρισα, τηλ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, τηλ: 2410 684577 Δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο )

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 B5 2 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 14-16 A3 8-10 A2 Γ.Τ. E.Φ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Προπτυχιακά μαθήματα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΣ του Τμήματος στην συνεδρίαση της 22/4/2013 αποφάσισε την Αντιστοίχηση των μαθημάτων των παλαιοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών με αυτά του Τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ως εξής: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής.  Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής www.el.teithe.gr Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. Σ.Δ.Ο. Σ.Ε.Υ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο )

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 Γ.Τ B5 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 122 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 3 131 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α 04/09/2017 05/09/2017 06/09/2017 07/09/2017 08/09/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες: Διαδίκτυο των Αντικειμένων Ενσωματωμένα Συστήματα Μηχατρονική Όραση Υπολογιστών

Γενικές πληροφορίες: Διαδίκτυο των Αντικειμένων Ενσωματωμένα Συστήματα Μηχατρονική Όραση Υπολογιστών Πίνακες Μαθήματων ανά Εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Γενικές πληροφορίες: Τα μαθήματα κατανέμονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Β (Παλιός οδηγός σπουδών) ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ

Β (Παλιός οδηγός σπουδών) ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2017-2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (11/06/2018

Διαβάστε περισσότερα