Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016"

Transcript

1 Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ ΤΗΛ: FAX: website: Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η Ε.Π.Σ. Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία - Το καταστατικό της - Τον Κ.Α.Π. άρθρο 19 παρ.4 - Την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου και επιθυμώντας να συμβάλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι τους αγώνες του πρωταθλήματος κατηγορίας Τζούνιορ μεταξύ των ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμής της για την περίοδο Η διεξαγωγή των αγώνων για το παραπάνω πρωτάθλημα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, που λαμβάνουν υπόψη τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κλπ.) που συγκροτούν τις ομάδες. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Τζούνιορ έχουν όλα τα αναγνωρισμένα Σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ. Χίου. Α1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΕΣ: Το κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις ομάδες, οι οποίες θα τοποθετούνται κατά το δυνατόν σε διαφορετικούς ομίλους. Σωματείο που θα συμμετέχει με δύο ή τρεις ομάδες θα καταθέτει στη διοργανώτρια και οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος ξεχωριστή Κατάσταση Δύναμης για την κάθε μία από τις ομάδες του. Κάθε ποδοσφαιριστής θα μπορεί να δηλωθεί και να αγωνιστεί μόνο σε μία από τις ομάδες του Σωματείου του καθ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Προκειμένου να 1 από 11

2 μην αποκλειστούν εντελώς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν δηλώθηκαν στις αρχικές Καταστάσεις Δύναμης, (π.χ. επειδή εξεδήλωσαν αργότερα την επιθυμία τους να αγωνιστούν), το κάθε Σωματείο θα μπορεί να δηλώσει συμπληρωματικά στην Κατάσταση Δύναμης της κάθε μίας από τις ομάδες του: α) μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος έως και δύο (2) ποδοσφαιριστές και β) μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 2/3 των αγώνων του ομίλου επιπλέον δύο (2) ποδοσφαιριστές. (Όταν τα 2/3 των αγώνων είναι δεκαδικός αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο). Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των καταστάσεων Δύναμης θα προσκομίζονται σε κάθε αγώνα μαζί με τα δελτία και την Κατάσταση Υγείας. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε διαφορετική ομάδα του Σωματείου του από αυτήν στην οποία έχει δηλωθεί, το Σωματείο αποκλείεται συνολικά από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιφέρει ο αποκλεισμός. Α2. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Τα Σωματεία έχουν τη δυνατότητα συμπράττοντας ανά δύο, να σχηματίσουν μία ομάδα και να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα με το όνομα και τα στοιχεία του ενός Σωματείου, το οποίο θα είναι και υπόλογο για την τήρηση της Προκήρυξης και των κανονισμών. Θα χρησιμοποιηθούν τα δελτία και των δύο Σωματείων, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Για να είναι έγκυρη η σύμπραξη, η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί και από τα δύο Σωματεία. Β. ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν αθλητές και αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεώτεροι, Έλληνες ή Αλλοδαποί χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα Τζούνιορ οι ποδοσφαιριστές πρέπει: 1. να έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο (στους αγώνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το πρωτότυπο δελτίο είτε επικυρωμένο από την Ε.Π.Σ. Χίου φωτοαντίγραφό του). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινό δελτίο που θα εκδίδει η Ε.Π.Σ Χίου (και το οποίο θα έχει ισχύ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο) μαζί με πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με φωτογραφία του αθλητή (τα πρωτότυπα παραμένουν στην Ε.Π.Σ. Χίου και στους αγώνες χρησιμοποιούνται επικυρωμένα από την Ε.Π.Σ. Χίου φωτοαντίγραφα. Για τη διαδικασία έκδοσης Προσωρινού Δελτίου βλ. παρακάτω) και 2. να είναι εγγεγραμμένοι σε σχετική Κατάσταση Υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο και γιατρό γενικής ιατρικής, ορθοπεδικό). Η κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Χίου υποχρεωτικά, πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές σε αγώνες, θα ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο και επικυρωμένο αντίγραφό της θα προσκομίζεται σε κάθε αγώνα. 2 από 11

3 ΠΡΟΣΩΡΙΝA ΔΕΛΤΙA Διαδικασία Έκδοσης: Το Σωματείο προσκομίζει στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Χίου Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας του αθλητή με φωτογραφία του και το σχετικό έντυπο Προσωρινού Δελτίου με φωτογραφία του αθλητή και συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία. Ειδικοί Όροι Προσωρινών Δελτίων: 1. Προσωρινό δελτίο μπορεί να εκδοθεί καθ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου) και έχει ισχύ έως τη λήξη της περιόδου. 2. Στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ήδη προσωρινό δελτίο σε Σωματείο, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινού δελτίου σε άλλο Σωματείο με ταυτόχρονη ακύρωση του υπάρχοντος (διαδικασία η οποία πρακτικά ισοδυναμεί με μετεγγραφή), υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. Δε θα εκδοθούν (συνολικά στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου) περισσότερα από δύο Προσωρινά Δελτία για τον ίδιο ποδοσφαιριστή και β. το δεύτερο προσωρινό δελτίο θα μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο., ΔΕ θα εκδίδεται προσωρινό δελτίο σε άλλο Σωματείο και αν έχει εκ παραδρομής εκδοθεί τέτοιο δελτίο, αυτό ΔΕ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αγώνες που θα ακολουθήσουν. Η χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή σ αυτήν την περίπτωση θεωρείται αντικανονική και επιφέρει τις προβλεπόμενες ποινές. 4. Με την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ακυρώνεται και δεν ισχύει οποιοδήποτε προσωρινό δελτίο έχει εκδοθεί για το συγκεκριμένο αθλητή ειδικά σε άλλο Σωματείο. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα Σωματεία που επιθυμούν τη συμμετοχή τους πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα Σε περίπτωση Σύμπραξης απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή και από τα δύο Σωματεία. Εκπρόθεσμη δήλωση Σωματείου δε θα γίνεται, για κανένα λόγο, δεκτή. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Παράβολο συμμετοχής ποσού τριάντα (30,00), 2. Αποδεικτικό κατάθεσης εγγύησης ύψους εκατόν πενήντα (150,00) (Τράπεζα Πειραιώς, αρ. λογαριασμού: ), προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Σωματείου καθ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Χωρίς την εγγύηση καμία δήλωση συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή. Το ποσό της εγγύησης καταβάλλεται μία φορά και καλύπτει τη συμμετοχή του Σωματείου σε όλες τις διοργανώσεις της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Εάν το Σωματείο συμμετέχει κανονικά σε τρέχουσα διοργάνωση, 3 από 11

4 δεν απαιτείται η κατάθεση νέας εγγύησης. Για Σωματεία για τα οποία η εγγύηση έχει καταπέσει υπέρ της ΕΠΣ λόγω οριστικού αποκλεισμού ή αποχώρησης από πρωτάθλημα διαφορετικής κατηγορίας, η εγγύηση κατατίθεται εκ νέου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται στο Σωματείο στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου και εφόσον έχει ολοκληρώσει κανονικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δήλωσε συμμετοχή. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΗΠΕΔΑ Η Επιτροπή Υποδομών της Ε.Π.Σ. Χίου θα καθορίσει: το πρόγραμμα των αγώνων κατόπιν σχετικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος τις ημερομηνίες και τις ώρες τέλεσης των αγώνων τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγωνιστικής και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των υπόλοιπων κατηγοριών. Τα Σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο γήπεδο είναι υποχρεωμένα να το παραχωρούν (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος Τζούνιορ που θα ορίζει η Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο Σωματείο που δεν παραχωρεί το γήπεδό του. Σχετικά με το πρόγραμμα των αγώνων ισχύουν τα εξής: α) Αίτημα αναβολής αγώνα κρίνεται από την Επιτροπή Υποδομών και μπορεί να απορριφθεί, ακόμη και αν έχει προκύψει από κοινή συμφωνία των δύο ομάδων. β) Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραµµατισµένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό, για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά φαινόµενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα Σωματεία (άρθρο 22 παρ. 1 του Κ.Α.Π.). γ) Τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Χίου το εβδομαδιαίο πρόγραµµα αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) ή την ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Χίου στο διαδίκτυο ( µε ευθύνη των αντιπροσώπων τους. δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όµως, να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. ε) Η διοργανώτρια δύναται, µόνο µε απόφαση της Επιτροπής Υποδομών, να τροποποιήσει το πρόγραµµα των αγώνων. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τα διαγωνιζόµενα σωµατεία τρείς (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την τέλεση του αγώνα. 4 από 11

5 στ) Αιτήµατα ενδιαφεροµένων σωµατείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας ή γηπέδου, πρέπει να γνωστοποιούνται στη διοργανώτρια τουλάχιστον εφτά (7) ηµέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η Επιτροπή να κρίνει το σύννοµο ή όχι. Αιτήµατα για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία δε θα γίνονται δεκτά. Ειδικά όταν Σωματείο υποβάλει αίτημά αναβολής στο οποίο επικαλείται τη συμμετοχή αθλητών του σε σχολικές εκδρομές ή σε άλλες σχολικές δραστηριότητες, οφείλει να προσκομίσει τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των είκοσι πέντε (25) λεπτών, με ενδιάμεση ανάπαυλα δέκα (10) λεπτών. 2. Κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με οκτώ (8) ποδοσφαιριστές. Στο φύλλο αγώνα μπορούν να δηλωθούν έως και δεκαοκτώ (18) ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει περιορισμός στις αλλαγές, οι οποίες θα γίνονται χωρίς διακοπή του αγώνα. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. 3. Ως αγωνιστικός χώρος θα χρησιμοποιείται ο μισός αγωνιστικός χώρος γηπέδων που πληρούν τις προϋποθέσεις για διεξαγωγή αγώνων των υπόλοιπων κατηγοριών (ή γήπεδο αντίστοιχων διαστάσεων κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Υποδομών). Οι εστίες θα έχουν μήκος πέντε (5) μέτρα και ύψος δύο (2) μέτρα και θα τοποθετούνται στις πλάγιες γραμμές του κανονικού γηπέδου. Θα σχεδιαστεί ημικυκλική γραμμή ακτίνας δὠδεκα (12) μέτρων με κέντρο το μέσο της γραμμής της εστίας, η οποία θα οριοθετεί περιοχή που θα χρησιμοποιείται αναλογικά όπως η επανορθωτική («μεγάλη») περιοχή του γηπέδου. Σε απόσταση 7 μέτρων από το μέσο της γραμμής της εστίας θα σχεδιαστεί το σημείο του επανορθωτικού λακτίσματος («πέναλτι»). 4. Οι μπάλες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι διάστασης τέσσερα (4). 5. Οι ομάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη στολή για κάθε ποδοσφαιριστή αποτελείται από μία φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες και παπούτσια ποδοσφαιρικά, με υποχρεωτική τη χρήση επικαλαμίδων. 6. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του αγώνα. 7. Αν ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ακατάλληλο το γήπεδο, ο αγώνας δεν τελείται. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των μικρών ποδοσφαιριστών (π.χ. υπερβολικό ψύχος, χιόνι, καταρρακτώδης βροχή, ιδιαίτερα ολισθηρός αγωνιστικός χώρος κλπ.) οι υπεύθυνοι των ομάδων σε συνεννόηση μεταξύ τους και με το διαιτητή του αγώνα, μπορούν να συναποφασίσουν τη μη τέλεση ή τη διακοπή του αγώνα. 5 από 11

6 Η απόφαση μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σ αυτήν θα αναγράφονται υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα που θα υπογράφεται από τους αρχηγούς και τους υπεύθυνους των ομάδων. Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, συνεχίζεται από το χρονικό σημείο της διακοπής του, σε ημερομηνία, ώρα και γήπεδο που καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής. Ομοίως αγώνας που αναβάλλεται, ορίζεται εκ νέου με απόφαση της Επιτροπής. 8. Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από τον διαιτητή, για οποιονδήποτε λόγο, θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους επόμενους αγώνες, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. 9. Οι αντιπρόσωποι - υπεύθυνοι των Σωματείων που δηλώνονται στη δήλωση συμμετοχής των Σωματείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει η συμπεριφορά τους να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων και θα έχουν (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές των αγώνων. Στο φύλλο αγώνα αναγράφεται από ένας τέτοιος υπεύθυνος για κάθε Σωματείο. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κλπ. διαγωνιζόμενων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Α.Π (μέχρι και ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οριστικά από το πρωτάθλημα), κατά την απόλυτη (αλλά και αιτιολογημένη) κρίση της Επιτροπής Υποδομών. 10. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα από την Ε.Π.Σ. Χίου. Σ αυτό οι υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έχουν λάβει γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση θέλουν να υποβάλουν. Το φύλλο αγώνα θα υπογράφει υποχρεωτικά ο αρχηγός κάθε ομάδας. 11. Ο διαιτητής υποχρεούται να κάνει έλεγχο ταυτοπροσωπίας των ποδοσφαιριστών πριν από την έναρξη του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ α) Με μέριμνα της Ε.Π.Σ. Χίου θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές του Συνδέσμου Διαιτητών Χίου. Η δαπάνη διαιτησίας δε βαρύνει τα Σωματεία. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών, η Επιτροπή Υποδομών έχει το δικαίωμα να ορίζει φιλάθλους (βετεράνους ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ.) ως διαιτητές των αγώνων. β) Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί εφόσον οι υπεύθυνοι των ομάδων καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό πρόσωπο από τους παρευρισκόμενους για να διαιτητεύσει τον αγώνα και αναλάβουν την υποχρέωση να συμπαρασταθούν στο έργο του. Στην περίπτωση που 6 από 11

7 αυτό δεν καταστεί δυνατό, ορίζεται εκ νέου η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα με απόφαση της Επιτροπής Υποδομών. γ) Το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία ιατρού, η αμοιβή του οποίου θα βαρύνει κατά το ήμισυ τα δύο Σωματεία. Όσα Σωματεία επιθυμούν, μπορούν στη Δήλωση Συμμετοχής, να αιτηθούν από την Ε.Π.Σ. Χίου να αναλάβει την ευθύνη του ορισμού ιατρού στους αγώνες τους ως γηπεδούχοι. Η Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το δικαίωμα να ΜΗΝ ικανοποιήσει τα παραπάνω αιτήματα (για το σύνολο των αιτούντων Σωματείων), ενημερώνοντας με επίσημο τρόπο και σε εύλογο χρόνο τα Σωματεία. δ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την παρουσία ιατρού. Στην περίπτωση μη προσέλευσης του ιατρού, εάν την ευθύνη έχει το γηπεδούχο Σωματείο ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζεται εκ νέου η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα με απόφαση της Επιτροπής Υποδομών και η αμοιβή του ιατρού καταβάλλεται από τη διοργανώτρια. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑ ΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Τα σχετικά µε την αδυναµία συµµετοχής ομάδας σε αγώνα, ρυθµίζονται από το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωµατείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει µη κάθοδό του σ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συµµετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ.) δε συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία. Σε κάθε περίπτωση, το βάσιµο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και µόνο η αρµόδια Επιτροπή Υποδομών και τα Σωµατεία οφείλουν να συµµορφώνονται στην απόφασή της. Εάν μία ομάδα δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα για τον οποίο η Επιτροπή δεν έχει κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι αναβολής, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 3-0, αφαιρούνται από την ομάδα 2 βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και η ομάδα θα ξεκινήσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου με -2 βαθμούς. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ α) Τα Σωµατεία που διαγωνίζονται έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις των Σωµατείων υποβάλλονται, περιοριστικά και µόνο, για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και µε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. β) Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου, για παράβαση του άρθρου 12 του ΚΑΠ (περί ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή) και η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων που ενίστανται, οι µεν δύο πρώτες πριν την έναρξη του αγώνα, η δε τρίτη (πλαστοπροσωπίας) µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. 7 από 11

8 γ) Οι υπόλοιπες ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ. Χίου µε συστηµένη επιστολή ή µε αποδεικτικό επίδοσης, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. δ) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. ε) Κάθε είδους ένσταση που υποβάλλεται στην Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται από χρηµατικό παράβολο εκατό (100) µε κατάθεση του ποσού αυτού στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθµό λογαριασµού κατάθεσης: Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή στο σύνολό της, το παράβολο επιστρέφεται στο σωµατείο. Σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη ένστασης µερικά ή συνολικά), το παράβολο καταπίπτει υπέρ του ταµείου της Ε.Π.Σ. Χίου. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ α) Ομάδα που: δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ή λόγος ανωτέρας βίας (ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα μετά τον αγώνα ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητά του) ή δηλώνει εγγράφως την αποχώρησή της από το πρωτάθλημα, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες του πρωταθλήματος. β) Πράξεις βίας με υπαιτιότητα του Σωματείου μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το Πρωτάθλημα. γ) Αν με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υποβολή σχετικής ένστασης, επιβεβαίωση καταγγελίας κλπ.), διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή (πλαστοπροσωπία, μεγαλύτερη ηλικία, έλλειψη δελτίου, χρήση προσωρινού δελτίου ενώ υπάρχει και δελτίο ΕΠΟ σε άλλο Σωματείο, συμμετοχή σε διαφορετική ομάδα του Σωματείου του από αυτήν στην οποία έχει δηλωθεί, έλλειψη κατάστασης υγείας, έλλειψη ιατρικής θεώρησης κλπ. ), η ομάδα που τον χρησιμοποίησε ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το πρωτάθλημα και θα επιβάλλεται στο Σωματείο χρηματικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) για κάθε παράβαση. Ως συμμετοχή θεωρείται και η αναγραφή ποδοσφαιριστή στη σύνθεση της ομάδας στο Φύλλο Αγώνα, ανεξάρτητα αν τελικά αγωνίστηκε ή όχι. Καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν θα γίνεται δεκτή. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις: 1. τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε η ομάδα μέχρι τον αποκλεισμό της θεωρούνται ισχυρά. Οι υπόλοιποι αγώνες κατακυρώνονται με τέρματα 3-0 υπέρ των αντιπάλων ομάδων και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών μόνο των αντιπάλων ομάδων. 2. Η κατατεθείσα εγγύηση των εκατόν πενήντα (150,00) καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Σ. Χίου. Λόγω της ιδιαιτερότητας των αθλητών της συγκεκριμένης κατηγορίας (μαθητές με υποχρεώσεις συμμετοχή σε εκδρομές, εξετάσεις κλπ.) και σύμφωνα με τη σχετική 8 από 11

9 απόφαση του υπ. αρ. 56/ Πρακτικού του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου, στην περίπτωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το πρωτάθλημα η ομάδα θα υφίσταται τις συνέπειες του άρθρου 3 του παραρτήματος 1 του Κ.Α.Π. ως εξής: 1. Χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00), 2. Για κάθε αγώνα στον οποίο δεν προσέρχεται αφαιρούνται από την ομάδα 2 βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και 3. Η ομάδα θα ξεκινάει το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου με -6 βαθμούς. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών οι ομάδες θα χωριστούν σε έναν ή δύο ομίλους. Οι αγώνες και η τελική κατάταξη των ομάδων θα γίνονται ως ακολούθως: Α. Έως 6 ομάδες 1 όμιλος 2 γύρων Οι 4 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του ομίλου αγωνίζονται μεταξύ τους σε αγώνες νοκ άουτ ως εξής: 1 ος -4 ος, 2 ος -3 ος και σχηματίζονται τα ζευγάρια του μικρού τελικού και του τελικού. Β. 7 έως 10 ομάδες 1 όμιλος 1 γύρου Ομοίως με Α. Γ. 11 έως 12 ομάδες 2 όμιλοι 2 γύρων Οι 4 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του 1 ου ομίλου αγωνίζονται σε αγώνες νοκ άουτ χιαστί με τις 4 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του 2 ου ομίλου ως εξής: Α1-Β4, Α2-Β3, Β2-Α3, Β1-Α4. Οι αγωνίζονται σε αγώνες νοκ άουτ μεταξύ τους: νικητής (Α1-Β4) νικητής (Β2-Α3), νικητής (Β1-Α4) - νικητής (Α2-Β3) και σχηματίζονται τα ζευγάρια του μικρού τελικού και του τελικού. Δ ομάδες 2 όμιλοι 1 γύρου Ομοίως με Γ. Ε. Περισσότερες από 20 ομάδες 3 όμιλοι 1 γύρου Ο τρόπος της τελικής κατάταξης στην περίπτωση αυτή θα καθοριστεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, με νεότερη απόφαση της διοργανώτριας. Οι νοκ άουτ αγώνες διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα. Ως γηπεδούχος ορίζεται (με τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου όπως ευθύνη παρουσίας Ιατρού, αλλαγή εμφάνισης σε περίπτωση παρόμοιων εμφανίσεων κ.α. να την βαρύνουν) η ομάδα η οποία στη βαθμολογία των ομίλων κατέλαβε χαμηλότερη θέση από αυτήν της η αντιπάλου της. Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν καταλάβει την ίδια θέση (σε διαφορετικό όμιλο), η γηπεδούχος ομάδα θα προκύπτει μετά από κλήρωση της Επιτροπής Υποδομών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ομάδων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. Αν είναι απαραίτητοι αγώνες κατάταξης (μπαράζ), αυτοί διεξάγονται μόνο εφόσον η θέση ή οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ομάδες που ισοβαθμούν, επηρεάζουν τον καθορισμό των ζευγαριών της επόμενης φάσης. 9 από 11

10 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση µεταξύ της Ε.Π.Σ. Χίου ως διοργανώτριας του παραπάνω πρωταθλήματος και των Σωµατείων που θα δηλώσουν συµµετοχή σε αυτό. Η αποδοχή των όρων της προκήρυξης µε επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα γίνεται εφαρµογή του Κ.Α.Π. β) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις κανονισµών και την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, επιλύεται µε απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Υποδομών της Ε.Π.Σ. Χίου που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. γ) Η ερµηνεία του Κ.Α.Π., των Κανόνων του Παιχνιδιού και των όρων της Προκήρυξης, γίνεται από το.σ. της Ε.Π.Σ. Χίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων. Με αθλητικούς χαιρετισμούς Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημητρακόπουλος Παναγιώτης Κουκής Φραγκούλης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ε.Π.Ο. Γ.Γ.Α. 10 από 11

11 ΣΩΜΑΤΕΙΟ :.... ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:.... ΧΙΟΣ, /... / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τ αποφασ... τ... Διοικητικ... Συμβουλί... τ... Σωματεί... μας, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των 30,00 σαν δικαίωμα συμμετοχής. Η ομάδα θα συμμετέχει με το όνομα και τα στοιχεία του Σωματείου..., το οποίο θα είναι και υπόλογο για την τήρηση της Προκήρυξης και των κανονισμών. Ακόμα δηλώνουμε ότι: 1. Ως αγωνιστική έδρα (γήπεδο) για τους αγώνες του Πρωταθλήματος δηλώνουμε 1) ) Χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι : Α) Φανέλα Β) Παντελονάκι..... Γ) Κάλτσες Αντιπρόσωπό μας ορίζουμε τον κ διεύθυνση..... τηλέφωνο..., κινητό..., φαξ (υποχρεωτικά)... στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο. 4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ. Γραμματέα του Σωματείου Πρόεδρος..... Δ/νση.... Τηλ... Γ. Γραμματέας... Δ/νση..... Τηλ... Τέλος ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ / ΔΕΝ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να αναλάβει η Ε.Π.Σ. Χίου, την ευθύνη ορισμού Ιατρού στους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχος η ομάδα μας. Για το Δ.Σ του Σωματείου.... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σφραγίδα Σωματείου Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 11 από 11

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 479 Χίος: 26/07/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. Πρωτ: 479 Χίος: 26/07/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ. 82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 479 Χίος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 477 Χίος: 26/07/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. Πρωτ: 477 Χίος: 26/07/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ. 82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 477 Χίος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 Ο χλμ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ~ Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2265072321 ~ FAX: 2265029646 e -mail: epsfok1@otenet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 637 Βόλος 31/7/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 637 Βόλος 31/7/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 637 Βόλος 31/7/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax: 2531022058 2531033755 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.Την Αθλητική Ισχύουσα Νομοθεσία 2.Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2006-2007, ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR 2008-2009 και PRO JUNIOR 2010-2011 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας, 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

-1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι -1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αθλητική νομοθεσία 2. Τον Κ.Α.Π. 3. Το Καταστατικό της 4. Την 3/ 9-7-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2124 ΧΑΛΚΙΔΑ 03/07/2018 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2363 ΧΑΛΚΙΔΑ 29.6.2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σει τη διοργάνωση των αγώνων του πρωταθλήματος κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ περιόδου μεταξύ των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σει τη διοργάνωση των αγώνων του πρωταθλήματος κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ περιόδου μεταξύ των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της. ENΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΔΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΥ 8 ΤΗΛ. 27520-28744 FAX.27520-25002 e-mail: epsarg@hol.gr web site: www.epsarg.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Π Α Ι Δ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158, FAX: 26310-25333 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 43 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 30200 Site: www.epsaitol.gr mail: hff@otenet.gr Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18-8-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1045 Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΣΠΕΤΣΩΝ 20 & ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 24100 - ΤΗΛ. 2721025954 ΦΑΞ: 2721028677 e-mail : epsm@otenet.gr Αριθ.Πρωτ: 823 Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ , Κ και Κ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ , Κ και Κ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-12 2007-2008, Κ-10 2009-2010 και Κ-8 2011-2012 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 * * * * * * * * Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ » Πύργος 27/07/2016 Αρ.πρωτ.:2732 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ.Κ : 27100 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟΣ : Την Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα Καρδίτσα 12-7- 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθµ.πρωτ. 863 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013-2014 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ αφού έλαβε υπόψη : 1. Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. 2. Τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ 2016-2017 Α έως 16 ομάδες+όποιες υπεράριθμες προκύψουν 16 ομάδες + όποιες υπεράριθμες προκύψουν Β έως 32 ομάδες332 ομάδες32 ομάδες2 ομάδες 32 ομάδες Γ λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΔΡΙΑΝΟΥ 12 -ΤΚ 41221 ΤΗΛ. 2410 288241 2410 288243 - FAX: 2410 288214 e-mail:epslarisas@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 E-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθµ. Πρωτ: 510 Χίος:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Υ Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α ΦΑΣΗ) ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία Παλλήνη 17/11/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2381 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158, FAX: 26310-25333 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 43 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 30200 Site: www.epsaitol.gr mail: hff@otenet.gr Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18-8-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1044 Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου αφού έλαβε υπόψη της:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου αφού έλαβε υπόψη της: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο και της Ε.Π.Σ. Λέσβου 2. Τον Κανονισμό Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων καβάλας θέλοντας να συμβάλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ. 818 Βόλος 7/9/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ. 818 Βόλος 7/9/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 818 Βόλος 7/9/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας έχοντας υπόψη : 1. Το ισχύον καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη της: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 3. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 e mail: epsana@otenet.gr www.epsana.gr Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1119 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ. -- 7845 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 2 3 Ο Υ Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Κ Α Ι 4 Ο Υ Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ Π Α Λ Α Ι Μ Α Χ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 e mail: epsana@otenet.gr www.epsana.gr Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1120 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 e mail: epsana@otenet.gr www.epsana.gr Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1121 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30 /08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 17 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 17 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 17 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ε.Σ.Κ.Α. στα πλαίσια του αναπτυξιακού της προγράμματος προκηρύσσει ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, γεννηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ Λ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias @ yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2652 ΧΑΛΚΙ Α 30.06.2014 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1019 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1270 ΠΑΛΛΗΝΗ, 13/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:674 ΠΕΙΡΑΙΑΣ:08/10/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 1974 ΧΑΛΚΙ Α, 27.06.2019 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις Ε ΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ & 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ & 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ & 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ e-mail:info@eskase-basket.gr ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/99, του Καταστατικού και των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩTΑΘΛΗΜΑTΩΝ Α, Α1, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ αφού έλαβε υπόψη της : 1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 2017 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ. 1230 Παλλήνη 01/08/2018 Προς Όλα τα σωματεία μας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα διοργανώσει και θα τελέσει πρωτάθλημα Νεανίδων το οποίο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 48 ΤΗΛ. 27410 22.258 Κόρινθος, 27.7.11 www.epskor.gr e-mail: epskorinth@ath.forthnet.gr. Αριθµ. Πρωτ. 1629 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθ. Πρωτ.: 824 ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, έχοντας υπόψη: 1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ WINDOOR Κ-12 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ WINDOOR Κ-12 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ WINDOOR Κ-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. Γ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος:

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ12 ΚΑΙ Κ10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ12 ΚΑΙ Κ10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : - Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 - Διορθωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 3. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ

Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. -- 2243 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2 0 1 8 2 0 1 9 Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2018 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1274 Παλλήνη 13/07/2016 Προς Όλα τα σωματεία μας Ενταύθα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα