Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016"

Transcript

1 Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ ΤΗΛ: FAX: website: Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η Ε.Π.Σ. Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία - Το καταστατικό της - Τον Κ.Α.Π. άρθρο 19 παρ.4 - Την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου και επιθυμώντας να συμβάλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι τους αγώνες του πρωταθλήματος κατηγορίας Τζούνιορ μεταξύ των ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμής της για την περίοδο Η διεξαγωγή των αγώνων για το παραπάνω πρωτάθλημα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, που λαμβάνουν υπόψη τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κλπ.) που συγκροτούν τις ομάδες. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Τζούνιορ έχουν όλα τα αναγνωρισμένα Σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ. Χίου. Α1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΕΣ: Το κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις ομάδες, οι οποίες θα τοποθετούνται κατά το δυνατόν σε διαφορετικούς ομίλους. Σωματείο που θα συμμετέχει με δύο ή τρεις ομάδες θα καταθέτει στη διοργανώτρια και οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος ξεχωριστή Κατάσταση Δύναμης για την κάθε μία από τις ομάδες του. Κάθε ποδοσφαιριστής θα μπορεί να δηλωθεί και να αγωνιστεί μόνο σε μία από τις ομάδες του Σωματείου του καθ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Προκειμένου να 1 από 11

2 μην αποκλειστούν εντελώς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν δηλώθηκαν στις αρχικές Καταστάσεις Δύναμης, (π.χ. επειδή εξεδήλωσαν αργότερα την επιθυμία τους να αγωνιστούν), το κάθε Σωματείο θα μπορεί να δηλώσει συμπληρωματικά στην Κατάσταση Δύναμης της κάθε μίας από τις ομάδες του: α) μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος έως και δύο (2) ποδοσφαιριστές και β) μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 2/3 των αγώνων του ομίλου επιπλέον δύο (2) ποδοσφαιριστές. (Όταν τα 2/3 των αγώνων είναι δεκαδικός αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο). Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των καταστάσεων Δύναμης θα προσκομίζονται σε κάθε αγώνα μαζί με τα δελτία και την Κατάσταση Υγείας. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε διαφορετική ομάδα του Σωματείου του από αυτήν στην οποία έχει δηλωθεί, το Σωματείο αποκλείεται συνολικά από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιφέρει ο αποκλεισμός. Α2. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Τα Σωματεία έχουν τη δυνατότητα συμπράττοντας ανά δύο, να σχηματίσουν μία ομάδα και να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα με το όνομα και τα στοιχεία του ενός Σωματείου, το οποίο θα είναι και υπόλογο για την τήρηση της Προκήρυξης και των κανονισμών. Θα χρησιμοποιηθούν τα δελτία και των δύο Σωματείων, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Για να είναι έγκυρη η σύμπραξη, η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί και από τα δύο Σωματεία. Β. ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν αθλητές και αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεώτεροι, Έλληνες ή Αλλοδαποί χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα Τζούνιορ οι ποδοσφαιριστές πρέπει: 1. να έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο (στους αγώνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το πρωτότυπο δελτίο είτε επικυρωμένο από την Ε.Π.Σ. Χίου φωτοαντίγραφό του). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινό δελτίο που θα εκδίδει η Ε.Π.Σ Χίου (και το οποίο θα έχει ισχύ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο) μαζί με πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με φωτογραφία του αθλητή (τα πρωτότυπα παραμένουν στην Ε.Π.Σ. Χίου και στους αγώνες χρησιμοποιούνται επικυρωμένα από την Ε.Π.Σ. Χίου φωτοαντίγραφα. Για τη διαδικασία έκδοσης Προσωρινού Δελτίου βλ. παρακάτω) και 2. να είναι εγγεγραμμένοι σε σχετική Κατάσταση Υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο και γιατρό γενικής ιατρικής, ορθοπεδικό). Η κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Χίου υποχρεωτικά, πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές σε αγώνες, θα ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο και επικυρωμένο αντίγραφό της θα προσκομίζεται σε κάθε αγώνα. 2 από 11

3 ΠΡΟΣΩΡΙΝA ΔΕΛΤΙA Διαδικασία Έκδοσης: Το Σωματείο προσκομίζει στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Χίου Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας του αθλητή με φωτογραφία του και το σχετικό έντυπο Προσωρινού Δελτίου με φωτογραφία του αθλητή και συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία. Ειδικοί Όροι Προσωρινών Δελτίων: 1. Προσωρινό δελτίο μπορεί να εκδοθεί καθ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου) και έχει ισχύ έως τη λήξη της περιόδου. 2. Στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ήδη προσωρινό δελτίο σε Σωματείο, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινού δελτίου σε άλλο Σωματείο με ταυτόχρονη ακύρωση του υπάρχοντος (διαδικασία η οποία πρακτικά ισοδυναμεί με μετεγγραφή), υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. Δε θα εκδοθούν (συνολικά στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου) περισσότερα από δύο Προσωρινά Δελτία για τον ίδιο ποδοσφαιριστή και β. το δεύτερο προσωρινό δελτίο θα μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο., ΔΕ θα εκδίδεται προσωρινό δελτίο σε άλλο Σωματείο και αν έχει εκ παραδρομής εκδοθεί τέτοιο δελτίο, αυτό ΔΕ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αγώνες που θα ακολουθήσουν. Η χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή σ αυτήν την περίπτωση θεωρείται αντικανονική και επιφέρει τις προβλεπόμενες ποινές. 4. Με την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ακυρώνεται και δεν ισχύει οποιοδήποτε προσωρινό δελτίο έχει εκδοθεί για το συγκεκριμένο αθλητή ειδικά σε άλλο Σωματείο. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα Σωματεία που επιθυμούν τη συμμετοχή τους πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα Σε περίπτωση Σύμπραξης απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή και από τα δύο Σωματεία. Εκπρόθεσμη δήλωση Σωματείου δε θα γίνεται, για κανένα λόγο, δεκτή. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Παράβολο συμμετοχής ποσού τριάντα (30,00), 2. Αποδεικτικό κατάθεσης εγγύησης ύψους εκατόν πενήντα (150,00) (Τράπεζα Πειραιώς, αρ. λογαριασμού: ), προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Σωματείου καθ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Χωρίς την εγγύηση καμία δήλωση συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή. Το ποσό της εγγύησης καταβάλλεται μία φορά και καλύπτει τη συμμετοχή του Σωματείου σε όλες τις διοργανώσεις της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Εάν το Σωματείο συμμετέχει κανονικά σε τρέχουσα διοργάνωση, 3 από 11

4 δεν απαιτείται η κατάθεση νέας εγγύησης. Για Σωματεία για τα οποία η εγγύηση έχει καταπέσει υπέρ της ΕΠΣ λόγω οριστικού αποκλεισμού ή αποχώρησης από πρωτάθλημα διαφορετικής κατηγορίας, η εγγύηση κατατίθεται εκ νέου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται στο Σωματείο στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου και εφόσον έχει ολοκληρώσει κανονικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δήλωσε συμμετοχή. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΗΠΕΔΑ Η Επιτροπή Υποδομών της Ε.Π.Σ. Χίου θα καθορίσει: το πρόγραμμα των αγώνων κατόπιν σχετικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος τις ημερομηνίες και τις ώρες τέλεσης των αγώνων τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγωνιστικής και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των υπόλοιπων κατηγοριών. Τα Σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο γήπεδο είναι υποχρεωμένα να το παραχωρούν (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος Τζούνιορ που θα ορίζει η Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο Σωματείο που δεν παραχωρεί το γήπεδό του. Σχετικά με το πρόγραμμα των αγώνων ισχύουν τα εξής: α) Αίτημα αναβολής αγώνα κρίνεται από την Επιτροπή Υποδομών και μπορεί να απορριφθεί, ακόμη και αν έχει προκύψει από κοινή συμφωνία των δύο ομάδων. β) Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραµµατισµένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό, για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά φαινόµενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα Σωματεία (άρθρο 22 παρ. 1 του Κ.Α.Π.). γ) Τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Χίου το εβδομαδιαίο πρόγραµµα αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) ή την ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Χίου στο διαδίκτυο ( µε ευθύνη των αντιπροσώπων τους. δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όµως, να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. ε) Η διοργανώτρια δύναται, µόνο µε απόφαση της Επιτροπής Υποδομών, να τροποποιήσει το πρόγραµµα των αγώνων. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τα διαγωνιζόµενα σωµατεία τρείς (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την τέλεση του αγώνα. 4 από 11

5 στ) Αιτήµατα ενδιαφεροµένων σωµατείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας ή γηπέδου, πρέπει να γνωστοποιούνται στη διοργανώτρια τουλάχιστον εφτά (7) ηµέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η Επιτροπή να κρίνει το σύννοµο ή όχι. Αιτήµατα για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία δε θα γίνονται δεκτά. Ειδικά όταν Σωματείο υποβάλει αίτημά αναβολής στο οποίο επικαλείται τη συμμετοχή αθλητών του σε σχολικές εκδρομές ή σε άλλες σχολικές δραστηριότητες, οφείλει να προσκομίσει τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των είκοσι πέντε (25) λεπτών, με ενδιάμεση ανάπαυλα δέκα (10) λεπτών. 2. Κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με οκτώ (8) ποδοσφαιριστές. Στο φύλλο αγώνα μπορούν να δηλωθούν έως και δεκαοκτώ (18) ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει περιορισμός στις αλλαγές, οι οποίες θα γίνονται χωρίς διακοπή του αγώνα. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. 3. Ως αγωνιστικός χώρος θα χρησιμοποιείται ο μισός αγωνιστικός χώρος γηπέδων που πληρούν τις προϋποθέσεις για διεξαγωγή αγώνων των υπόλοιπων κατηγοριών (ή γήπεδο αντίστοιχων διαστάσεων κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Υποδομών). Οι εστίες θα έχουν μήκος πέντε (5) μέτρα και ύψος δύο (2) μέτρα και θα τοποθετούνται στις πλάγιες γραμμές του κανονικού γηπέδου. Θα σχεδιαστεί ημικυκλική γραμμή ακτίνας δὠδεκα (12) μέτρων με κέντρο το μέσο της γραμμής της εστίας, η οποία θα οριοθετεί περιοχή που θα χρησιμοποιείται αναλογικά όπως η επανορθωτική («μεγάλη») περιοχή του γηπέδου. Σε απόσταση 7 μέτρων από το μέσο της γραμμής της εστίας θα σχεδιαστεί το σημείο του επανορθωτικού λακτίσματος («πέναλτι»). 4. Οι μπάλες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι διάστασης τέσσερα (4). 5. Οι ομάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη στολή για κάθε ποδοσφαιριστή αποτελείται από μία φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες και παπούτσια ποδοσφαιρικά, με υποχρεωτική τη χρήση επικαλαμίδων. 6. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του αγώνα. 7. Αν ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ακατάλληλο το γήπεδο, ο αγώνας δεν τελείται. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των μικρών ποδοσφαιριστών (π.χ. υπερβολικό ψύχος, χιόνι, καταρρακτώδης βροχή, ιδιαίτερα ολισθηρός αγωνιστικός χώρος κλπ.) οι υπεύθυνοι των ομάδων σε συνεννόηση μεταξύ τους και με το διαιτητή του αγώνα, μπορούν να συναποφασίσουν τη μη τέλεση ή τη διακοπή του αγώνα. 5 από 11

6 Η απόφαση μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σ αυτήν θα αναγράφονται υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα που θα υπογράφεται από τους αρχηγούς και τους υπεύθυνους των ομάδων. Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, συνεχίζεται από το χρονικό σημείο της διακοπής του, σε ημερομηνία, ώρα και γήπεδο που καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής. Ομοίως αγώνας που αναβάλλεται, ορίζεται εκ νέου με απόφαση της Επιτροπής. 8. Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από τον διαιτητή, για οποιονδήποτε λόγο, θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους επόμενους αγώνες, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. 9. Οι αντιπρόσωποι - υπεύθυνοι των Σωματείων που δηλώνονται στη δήλωση συμμετοχής των Σωματείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει η συμπεριφορά τους να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων και θα έχουν (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές των αγώνων. Στο φύλλο αγώνα αναγράφεται από ένας τέτοιος υπεύθυνος για κάθε Σωματείο. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κλπ. διαγωνιζόμενων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Α.Π (μέχρι και ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οριστικά από το πρωτάθλημα), κατά την απόλυτη (αλλά και αιτιολογημένη) κρίση της Επιτροπής Υποδομών. 10. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα από την Ε.Π.Σ. Χίου. Σ αυτό οι υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έχουν λάβει γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση θέλουν να υποβάλουν. Το φύλλο αγώνα θα υπογράφει υποχρεωτικά ο αρχηγός κάθε ομάδας. 11. Ο διαιτητής υποχρεούται να κάνει έλεγχο ταυτοπροσωπίας των ποδοσφαιριστών πριν από την έναρξη του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ α) Με μέριμνα της Ε.Π.Σ. Χίου θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές του Συνδέσμου Διαιτητών Χίου. Η δαπάνη διαιτησίας δε βαρύνει τα Σωματεία. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών, η Επιτροπή Υποδομών έχει το δικαίωμα να ορίζει φιλάθλους (βετεράνους ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ.) ως διαιτητές των αγώνων. β) Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί εφόσον οι υπεύθυνοι των ομάδων καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό πρόσωπο από τους παρευρισκόμενους για να διαιτητεύσει τον αγώνα και αναλάβουν την υποχρέωση να συμπαρασταθούν στο έργο του. Στην περίπτωση που 6 από 11

7 αυτό δεν καταστεί δυνατό, ορίζεται εκ νέου η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα με απόφαση της Επιτροπής Υποδομών. γ) Το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία ιατρού, η αμοιβή του οποίου θα βαρύνει κατά το ήμισυ τα δύο Σωματεία. Όσα Σωματεία επιθυμούν, μπορούν στη Δήλωση Συμμετοχής, να αιτηθούν από την Ε.Π.Σ. Χίου να αναλάβει την ευθύνη του ορισμού ιατρού στους αγώνες τους ως γηπεδούχοι. Η Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το δικαίωμα να ΜΗΝ ικανοποιήσει τα παραπάνω αιτήματα (για το σύνολο των αιτούντων Σωματείων), ενημερώνοντας με επίσημο τρόπο και σε εύλογο χρόνο τα Σωματεία. δ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την παρουσία ιατρού. Στην περίπτωση μη προσέλευσης του ιατρού, εάν την ευθύνη έχει το γηπεδούχο Σωματείο ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζεται εκ νέου η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα με απόφαση της Επιτροπής Υποδομών και η αμοιβή του ιατρού καταβάλλεται από τη διοργανώτρια. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑ ΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Τα σχετικά µε την αδυναµία συµµετοχής ομάδας σε αγώνα, ρυθµίζονται από το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωµατείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει µη κάθοδό του σ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συµµετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ.) δε συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία. Σε κάθε περίπτωση, το βάσιµο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και µόνο η αρµόδια Επιτροπή Υποδομών και τα Σωµατεία οφείλουν να συµµορφώνονται στην απόφασή της. Εάν μία ομάδα δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα για τον οποίο η Επιτροπή δεν έχει κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι αναβολής, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 3-0, αφαιρούνται από την ομάδα 2 βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και η ομάδα θα ξεκινήσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου με -2 βαθμούς. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ α) Τα Σωµατεία που διαγωνίζονται έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις των Σωµατείων υποβάλλονται, περιοριστικά και µόνο, για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και µε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. β) Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου, για παράβαση του άρθρου 12 του ΚΑΠ (περί ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή) και η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων που ενίστανται, οι µεν δύο πρώτες πριν την έναρξη του αγώνα, η δε τρίτη (πλαστοπροσωπίας) µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. 7 από 11

8 γ) Οι υπόλοιπες ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ. Χίου µε συστηµένη επιστολή ή µε αποδεικτικό επίδοσης, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. δ) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. ε) Κάθε είδους ένσταση που υποβάλλεται στην Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται από χρηµατικό παράβολο εκατό (100) µε κατάθεση του ποσού αυτού στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθµό λογαριασµού κατάθεσης: Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή στο σύνολό της, το παράβολο επιστρέφεται στο σωµατείο. Σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη ένστασης µερικά ή συνολικά), το παράβολο καταπίπτει υπέρ του ταµείου της Ε.Π.Σ. Χίου. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ α) Ομάδα που: δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ή λόγος ανωτέρας βίας (ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα μετά τον αγώνα ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητά του) ή δηλώνει εγγράφως την αποχώρησή της από το πρωτάθλημα, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες του πρωταθλήματος. β) Πράξεις βίας με υπαιτιότητα του Σωματείου μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το Πρωτάθλημα. γ) Αν με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υποβολή σχετικής ένστασης, επιβεβαίωση καταγγελίας κλπ.), διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή (πλαστοπροσωπία, μεγαλύτερη ηλικία, έλλειψη δελτίου, χρήση προσωρινού δελτίου ενώ υπάρχει και δελτίο ΕΠΟ σε άλλο Σωματείο, συμμετοχή σε διαφορετική ομάδα του Σωματείου του από αυτήν στην οποία έχει δηλωθεί, έλλειψη κατάστασης υγείας, έλλειψη ιατρικής θεώρησης κλπ. ), η ομάδα που τον χρησιμοποίησε ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το πρωτάθλημα και θα επιβάλλεται στο Σωματείο χρηματικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) για κάθε παράβαση. Ως συμμετοχή θεωρείται και η αναγραφή ποδοσφαιριστή στη σύνθεση της ομάδας στο Φύλλο Αγώνα, ανεξάρτητα αν τελικά αγωνίστηκε ή όχι. Καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν θα γίνεται δεκτή. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις: 1. τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε η ομάδα μέχρι τον αποκλεισμό της θεωρούνται ισχυρά. Οι υπόλοιποι αγώνες κατακυρώνονται με τέρματα 3-0 υπέρ των αντιπάλων ομάδων και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών μόνο των αντιπάλων ομάδων. 2. Η κατατεθείσα εγγύηση των εκατόν πενήντα (150,00) καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Σ. Χίου. Λόγω της ιδιαιτερότητας των αθλητών της συγκεκριμένης κατηγορίας (μαθητές με υποχρεώσεις συμμετοχή σε εκδρομές, εξετάσεις κλπ.) και σύμφωνα με τη σχετική 8 από 11

9 απόφαση του υπ. αρ. 56/ Πρακτικού του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου, στην περίπτωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το πρωτάθλημα η ομάδα θα υφίσταται τις συνέπειες του άρθρου 3 του παραρτήματος 1 του Κ.Α.Π. ως εξής: 1. Χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00), 2. Για κάθε αγώνα στον οποίο δεν προσέρχεται αφαιρούνται από την ομάδα 2 βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και 3. Η ομάδα θα ξεκινάει το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου με -6 βαθμούς. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών οι ομάδες θα χωριστούν σε έναν ή δύο ομίλους. Οι αγώνες και η τελική κατάταξη των ομάδων θα γίνονται ως ακολούθως: Α. Έως 6 ομάδες 1 όμιλος 2 γύρων Οι 4 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του ομίλου αγωνίζονται μεταξύ τους σε αγώνες νοκ άουτ ως εξής: 1 ος -4 ος, 2 ος -3 ος και σχηματίζονται τα ζευγάρια του μικρού τελικού και του τελικού. Β. 7 έως 10 ομάδες 1 όμιλος 1 γύρου Ομοίως με Α. Γ. 11 έως 12 ομάδες 2 όμιλοι 2 γύρων Οι 4 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του 1 ου ομίλου αγωνίζονται σε αγώνες νοκ άουτ χιαστί με τις 4 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του 2 ου ομίλου ως εξής: Α1-Β4, Α2-Β3, Β2-Α3, Β1-Α4. Οι αγωνίζονται σε αγώνες νοκ άουτ μεταξύ τους: νικητής (Α1-Β4) νικητής (Β2-Α3), νικητής (Β1-Α4) - νικητής (Α2-Β3) και σχηματίζονται τα ζευγάρια του μικρού τελικού και του τελικού. Δ ομάδες 2 όμιλοι 1 γύρου Ομοίως με Γ. Ε. Περισσότερες από 20 ομάδες 3 όμιλοι 1 γύρου Ο τρόπος της τελικής κατάταξης στην περίπτωση αυτή θα καθοριστεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, με νεότερη απόφαση της διοργανώτριας. Οι νοκ άουτ αγώνες διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα. Ως γηπεδούχος ορίζεται (με τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου όπως ευθύνη παρουσίας Ιατρού, αλλαγή εμφάνισης σε περίπτωση παρόμοιων εμφανίσεων κ.α. να την βαρύνουν) η ομάδα η οποία στη βαθμολογία των ομίλων κατέλαβε χαμηλότερη θέση από αυτήν της η αντιπάλου της. Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν καταλάβει την ίδια θέση (σε διαφορετικό όμιλο), η γηπεδούχος ομάδα θα προκύπτει μετά από κλήρωση της Επιτροπής Υποδομών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ομάδων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. Αν είναι απαραίτητοι αγώνες κατάταξης (μπαράζ), αυτοί διεξάγονται μόνο εφόσον η θέση ή οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ομάδες που ισοβαθμούν, επηρεάζουν τον καθορισμό των ζευγαριών της επόμενης φάσης. 9 από 11

10 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση µεταξύ της Ε.Π.Σ. Χίου ως διοργανώτριας του παραπάνω πρωταθλήματος και των Σωµατείων που θα δηλώσουν συµµετοχή σε αυτό. Η αποδοχή των όρων της προκήρυξης µε επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα γίνεται εφαρµογή του Κ.Α.Π. β) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις κανονισµών και την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, επιλύεται µε απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Υποδομών της Ε.Π.Σ. Χίου που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. γ) Η ερµηνεία του Κ.Α.Π., των Κανόνων του Παιχνιδιού και των όρων της Προκήρυξης, γίνεται από το.σ. της Ε.Π.Σ. Χίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων. Με αθλητικούς χαιρετισμούς Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημητρακόπουλος Παναγιώτης Κουκής Φραγκούλης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ε.Π.Ο. Γ.Γ.Α. 10 από 11

11 ΣΩΜΑΤΕΙΟ :.... ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:.... ΧΙΟΣ, /... / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τ αποφασ... τ... Διοικητικ... Συμβουλί... τ... Σωματεί... μας, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των 30,00 σαν δικαίωμα συμμετοχής. Η ομάδα θα συμμετέχει με το όνομα και τα στοιχεία του Σωματείου..., το οποίο θα είναι και υπόλογο για την τήρηση της Προκήρυξης και των κανονισμών. Ακόμα δηλώνουμε ότι: 1. Ως αγωνιστική έδρα (γήπεδο) για τους αγώνες του Πρωταθλήματος δηλώνουμε 1) ) Χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι : Α) Φανέλα Β) Παντελονάκι..... Γ) Κάλτσες Αντιπρόσωπό μας ορίζουμε τον κ διεύθυνση..... τηλέφωνο..., κινητό..., φαξ (υποχρεωτικά)... στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο. 4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ. Γραμματέα του Σωματείου Πρόεδρος..... Δ/νση.... Τηλ... Γ. Γραμματέας... Δ/νση..... Τηλ... Τέλος ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ / ΔΕΝ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να αναλάβει η Ε.Π.Σ. Χίου, την ευθύνη ορισμού Ιατρού στους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχος η ομάδα μας. Για το Δ.Σ του Σωματείου.... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σφραγίδα Σωματείου Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 11 από 11

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη της: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 3. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1270 ΠΑΛΛΗΝΗ, 13/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 48 ΤΗΛ. 27410 22.258 Κόρινθος, 27.7.11 www.epskor.gr e-mail: epskorinth@ath.forthnet.gr. Αριθµ. Πρωτ. 1629 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθ. Πρωτ.: 824 ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, έχοντας υπόψη: 1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ Τ.Θ.:14161 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:11510 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-9891800 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΠΕΡΙΟΔΟΣ:... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1274 Παλλήνη 13/07/2016 Προς Όλα τα σωματεία μας Ενταύθα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αγ.Ιωάννης Ρέντη 21/1/2016 Αρ.πρωτ. 21284 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1918 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 4-2 0 1 5 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστική Περίοδος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAYOFF)

Αγωνιστική Περίοδος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAYOFF) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAYOFF) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Super League Ελλάδα Η Super League Ελλάδα έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Καταστατικού της Super League

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 2016 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ - περιόδου 2016-2017 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ21 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ. 2293 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 5-2 0 1 6 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: 1. το Καταστατικό της 2. τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -- 1866 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.-

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ

Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία: Αγωνιστική: Ορισθείσα ώρα έναρξης:. Ώρα έναρξης:... Ώρα λήξης:... Διαιτητής:.Σ.Δ.Π.:. Α Βοηθός:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. β) Το Καταστατικό της. γ) Τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ 22730-27794 & FAX: 22730 24577 Email: eps@otenet.gr - website: www.epssamou.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 370 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Αριθ. Πρωτ. : 599 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015-2016 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ) προκηρύσσει για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ(ΝΕΩΝ) - ΝΕΑΝΙΔΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ(ΝΕΩΝ) - ΝΕΑΝΙΔΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015-2016 2016 www.pasfe.gr Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος 01 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη : 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ. 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ (30 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: ,

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ (30 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: , ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.33.86.300 (30 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: 210.38.07.656, 210.38.23.738 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: 1. ΚΕΔ/ΕΠΟ ΤΗΛ. 210 9891839-210 9854804

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ *************************

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ------------------------------- Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος:

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

Τα 08 (ΟΚΤΩ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή συγκροτούν έναν όμιλο: KOΡΙΤΣΙΑ 2003-2004 3.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8.

Τα 08 (ΟΚΤΩ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή συγκροτούν έναν όμιλο: KOΡΙΤΣΙΑ 2003-2004 3.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8. ΚΟΡΙΤΣΙΑ (γεν. 2003-04) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο

Διαβάστε περισσότερα

4ο Open TENNIS4U Junior 2015

4ο Open TENNIS4U Junior 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4ο Open TENNIS4U Junir 2015 Η το...προκηρύσσουν το 4ο Open Tennis 4u Junir 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Πέμπτη 18 Ιουνίου έως Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015. Η τελετή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 448 Πάτρα : 16-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.-Η. AΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΕΣΚΑ-Η κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 θα διοργανώσει και θα τελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: A) Το Καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ B) Το Καταστατικό της ΕΠΣΝΛ Γ) Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 1 Αριθμ. Πρωτ. 615 Βόλος 28/7/2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 2017 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2015-2016 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς. Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς. Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση του άρθρου 24 της προκήρυξης πρωταθληµάτων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα