«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)"

Transcript

1 Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου : Κ. Ανδρεόπουλος Αριθ. τηλεφώνου : : FAX : E mail : Αριθμ. Πρωτ. Τ00/470/23 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 76 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ :Ένταξη από 1/8/08 στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε.), του Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Σ.Π.-Τ.Ε.) και των κλάδων Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ε.Τ.Β.Α. (Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α.). Αντιμετώπιση Θεμάτων Ασφάλισης Εσόδων και Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 5 παρ.1 Γ) του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/ τ.α ): «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων Ασφάλισης - Εσόδων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους :

2 Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα Ταμεία και οι κλάδοι Σύνταξης που αναφέρονται ανωτέρω στο θέμα, εντάσσονται από 1/8/08 στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων Σύνταξης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. αλλά εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της Σύνταξης από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσομένων Ταμείων και κλάδων, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και του ν.3655/08. Από την ημερομηνία της ένταξης (1/8/08) των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων, όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα, το προσωπικό των οποίων ασφαλίζονταν στα τ. Ταμεία και τους κλάδους αυτών, υπάγονται πλέον υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και κλάδων μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (6,67% ασφαλισμένου 13,33% εργοδότη σύνολο 20%). Ειδικά για τον εντασσόμενο κλάδο Σύνταξης του Τ.Α.Π.Α.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ», προβλέπεται η μείωση των εισφορών ασφαλισμένου αμέσως από την ημερομηνία αυτή και καθορίζεται σε ποσοστό 6,67% του δε εργοδότη η μείωση επέρχεται σταδιακά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη είναι πλέον πόροι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ., όπως και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των τ. Ταμείων και κλάδων που εντάσσονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, συνεχίζονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.1 Γ) του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, συνιστάται στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής μεταξύ άλλων, «Υποκατάστημα ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, Τ.Σ.Π. Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. και 2

3 Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ» επιπέδου Τοπικού Υποκαταστήματος, υπαγόμενο στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των εντασσόμενων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. φορέων και κλάδων. Στην διάρθρωση του Υποκαταστήματος αυτού περιλαμβάνεται και «Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης» με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ.1 Α) του ίδιου άρθρου. Η τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Β. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ 1. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε.) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του Ταμείου αυτού στην ασφάλισή του υπήγοντο υποχρεωτικά: α) Όλοι οι ανήκοντες στο υπαλληλικό (κύριο και βοηθητικό) και υπηρετικό προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. β) Οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές της Τράπεζας. γ) Οι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοί της. 2. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. Τ.Ε.) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του Ταμείου αυτού στην ασφάλισή του υπήγοντο υποχρεωτικά: α) Το κύριο και βοηθητικό προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος από τον διορισμό τους. β)οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές της Τράπεζας και τα μέλη του Συμβουλίου της Νομισματικής Πολιτικής που δεν είναι μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης κατά την διάρκεια της θητείας τους. γ) Οι έμμισθοι δικηγόροι ή Νομικοί Σύμβουλοι. δ) Ο δικαστικός σύμβουλος. 3

4 ε) Οι καθαρίστριες και οι ιατροί της Τράπεζας εφόσον παρέχουν υπηρεσίες τακτικώς και επί τρεισήμισι (3 ½) ώρες τουλάχιστον ημερησίως, αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό. 3. Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του ανωτέρω Ταμείου, στην ασφάλιση του κλάδου Σύνταξης αυτού υπήγοντο υποχρεωτικά: Το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.), η οποία ανήκει σήμερα στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, κύριο και βοηθητικό οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού ( εξαιρουμένων των καθαριστριών) εφόσον παρείχε υπηρεσία προς αυτήν επί μηνιαίο μισθό και κατά πλήρη απασχόληση. 4.Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» ( Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Στην ασφάλιση του κλάδου Σύνταξης του ανωτέρω Ταμείου υπήγοντο σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του υποχρεωτικά και αυτοδίκαια: α) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιθαγένειας που παρείχαν κατά κύρια απασχόληση εξαρτημένη εργασία με μηνιαία αντιμισθία στην ασφαλιστική εταιρεία «Η ΕΘΝΙΚΗ». β) Οι έμμισθοι δικηγόροι της εταιρείας. γ) Οι έμμισθοι δικηγόροι του Ταμείου. Δεν υπήγοντο στην ασφάλιση του κλάδου ως συνεργαζόμενοι με την εταιρεία πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών, πραγματογνώμονες, νομικοί, ιατρικοί, τεχνικοί και λοιποί σύμβουλοί της. Γ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/08. Βάση υπολογισμού των εισφορών για την ασφάλιση των υπαγόμενων προσώπων στο Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε., στο Τ.Σ.Π. Τ.Ε. και στον κλάδο Σύνταξης του Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α. ήταν, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 14 αντίστοιχα 4

5 των οικείων καταστατικών, οι πάσης φύσεως αποδοχές τους, τακτικές ή έκτακτες, οι οποίες αφορούν τον βασικό μισθό, τις προσαυξήσεις παραμονής το βαθμό, τα επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας, γάμου και τέκνων, θέσεως, τεχνικού και κάθε άλλο επίδομα, τα έξοδα παράστασης, την αμοιβή υπερωριακής εργασίας, τα επιδόματα εορτών και αδείας και κάθε άλλη παροχή. Για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε. («Η ΕΘΝΙΚΗ») βάση υπολογισμού των εισφορών ήταν, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού του Ταμείου, οι πάσης φύσεως αποδοχές τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται τόσο για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα πλήν Ο.Γ.Α.- μέχρι 31/12/92 («παλαιοί» ασφαλισμένοι) όσο και τους υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μετά την 1/1/93 («νέοι» ασφαλισμένοι), χωρίς τους περιορισμούς της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών αντίστοιχα. Δ. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 Τα ποσοστά ασφάλισης βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι καταβλητέες εισφορές υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων έχουν ως ακολούθως: 1. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε.) «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 11 % Εισφορά εργοδότη : 26,50 % ΣΥΝΟΛΟ : 37,50 % «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 6,67 % Εισφορά εργοδότη : 13,33 % ΣΥΝΟΛΟ : 20 % 5

6 2. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. Τ.Ε.) «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 11% Εισφορά εργοδότη : 26% ΣΥΝΟΛΟ : 37%, «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 6,67 % Εισφορά εργοδότη : 13,33 % ΣΥΝΟΛΟ : 20 % 3. Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 13 % Εισφορά εργοδότη : 26 % ΣΥΝΟΛΟ : 39 % «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 6,67 % Εισφορά εργοδότη : 13,33 % ΣΥΝΟΛΟ : 20 % 6

7 4.Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» ( Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 7 % Εισφορά εργοδότη : 20 % ΣΥΝΟΛΟ : 27 % «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Εισφορά ασφαλισμένου : 6,67 % Εισφορά εργοδότη : 13,33 % ΣΥΝΟΛΟ : 20 % Ε. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Δεδομένου ότι δεν πρόκειται να ανακύψουν θέματα αναδρομικής ασφάλισης, δηλαδή ασφάλισης στους εντασσόμενους κλάδους για περιόδους μέχρι 31/7/08, ενδιαφέρουν μόνο οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ) που θα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της ασφάλισης τόσο των «παλαιών» όσο και των «νέων» ασφαλισμένων των εντασσόμενων κλάδων Σύνταξης των αναφερόμενων στο θέμα της παρούσας εγκυκλίου τ. Ταμείων, ενόψει του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 των κοινοποιούμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες, οι ασφαλισμένοι αυτοί εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ τ. Ταμείων. Οι Κ.Π.Κ που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Για «παλαιούς» ασφαλισμένους : 017 Για «νέους» ασφαλισμένους : οι Κ.Π.Κ. που προβλέπονται από τον ΟΣΥΚ με την χρήση της Ειδικής Περίπτωσης 13 7

8 ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ.Π.Κ. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 2 των κοινοποιούμενων διατάξεων, από την ένταξη των Ταμείων και κλάδων του άρθρου 1, δηλαδή από 1/8/08, όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα των οποίων το προσωπικό ασφαλίζονταν στα τ. Ταμεία και κλάδους Σύνταξης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του. Συνεπώς η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. θα χωρεί όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους κατά τα γνωστά (βάση υπολογισμού εισφορών, ποσοστά ασφάλισης, υπαγωγή στον Κ.Β.Α.Ε. αν η εργασία είναι από τις υπαγόμενες στις διατάξεις του, ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης, κ.λ.π.). Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Για την υποβολή της Α.Π.Δ. δημιουργήθηκε νέος Κωδικός Ειδικότητας «933382» : «Προσωπικό Εθνικής Ασφαλιστικής (παλαιοί ασφαλισμένοι)» με Κ.Π.Κ. 018 (συν. ποσοστό ασφαλίστρου 27%, ασφαλισμένου 7 % και εργοδότη 20 %). 1.1 Η υποβολή της Α.Π.Δ. θα γίνει με δύο ξεχωριστές εγγραφές ανά εργαζόμενο για την ίδια μισθολογική περίοδο ως ακολούθως: α εγγραφή β εγγραφή ΚΑΔ 6601 ΚΑΔ 6601 Κ. Ειδικότητας Κ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 018 Κ.Π.Κ. 135 Τ. Αποδ. 01 Τ. Αποδ Για τους «νέους ασφαλισμένους» απασχολούμενους κατά την ημερομηνία της ένταξης (1-8-08) θα καταχωρείται στην ΑΠΔ ο ΚΑΔ 6601 με τις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες και την ειδική περίπτωση 22, ώστε να προκύπτει ο αντίστοιχος Κ.Π.Κ. 1.3 Για νεοπροσλαμβανόμενους από 01/08/2008 και μετά θα χρησιμοποιείται ο ΚΑΔ 6601 με τις αντίστοιχες ειδικότητες και Κ.Π.Κ. 8

9 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Δημιουργήθηκε νέος Κωδικός Ειδικότητας «933383»: «Προσωπικό Τραπέζης Ελλάδας (παλαιοί ασφαλισμένοι)» με Κ.Π.Κ (συν. ποσοστό ασφαλίστρου : 37%, ασφαλισμένου 11% και εργοδότη 26%). Η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. θα γίνεται με δύο ξεχωριστές εγγραφές για την ίδια μισθολογική περίοδο ανά εργαζόμενο ως εξής: α εγγραφή β εγγραφή ΚΑΔ 6511 ΚΑΔ 6511 Κ. Ειδικότητας Κ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 019 Κ.Π.Κ. 135 Τ. Αποδ. 01 Τ. Αποδ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Δημιουργήθηκε νέος Κωδικός Ειδικότητας «933384» «Προσωπικό ΕΤΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) κατά τον χρόνο της ένταξης» με Κ.Π.Κ. 020 (συν. ποσοστό ασφαλίστρου 37,5 %, ασφαλισμένου 11% και εργοδότη 26,5 %). Για τους παλαιούς ασφαλισμένους θα καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. δύο ξεχωριστές εγγραφές για κάθε μισθολογική περίοδο ανά εργαζόμενο. Διακρίνουμε δε δύο περιπτώσεις: Περίπτωση α: παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες μέχρι 31/12/2004: α εγγραφή β εγγραφή ΚΑΔ 6511 ΚΑΔ 6511 Κωδικός Ειδικότητας Κωδικός Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 020 Κ.Π.Κ. 135 Τ. Αποδ. 01 Τ. Αποδ. 21 Περίπτωση β: παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες από 1/1/2005 και μετά: α εγγραφή β εγγραφή ΚΑΔ 6511 ΚΑΔ 6511 Κωδικός Ειδικότητας Κωδικός Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 020 Κ.Π.Κ

10 Τ. Αποδ. 01 Τ. Αποδ. 44 Για τις παραπάνω περιπτώσεις καταχωρούνται αντίστοιχα οι ημέρες ασφάλισης και αποδοχές. Προκειμένου για νέους που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2004 θα χρησιμοποιείται στον ΚΑΔ 6511 η ειδική περίπτωση 22 ενώ για τους νέους που προσλήφθηκαν από 1/1/2005 και μετά θα χρησιμοποιείται η ειδική περίπτωση 13. Για τους νεοπροσλαμβανομένους (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) από 01/08/2008 και εφεξής η ασφάλιση είναι πλήρης και θα χρησιμοποιείται ο Κ.Α.Δ με τις αντίστοιχες ειδικότητες και Κ.Π.Κ. 4. ΕΤΒΑ Για την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολείται στην ΕΤΒΑ (ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) δημιουργήθηκε νέος Κωδικός Ειδικότητας «933385»: «Προσωπικό ΕΤΒΑ (παλαιοί ασφαλισμένοι)» με ΚΠΚ 021(συν. ποσοστό ασφαλίστρου 39 %, ασφαλισμένου 13% και εργοδότη 26 % ). Για τους παλαιούς ασφαλισμένους θα καταχωρούνται δύο ξεχωριστές εγγραφές για κάθε μισθολογική περίοδο ανά εργαζόμενο. Διακρίνουμε δε δύο περιπτώσεις: Περίπτωση α: παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες μέχρι 31/12/2004: α εγγραφή β εγγραφή ΚΑΔ 6511 ΚΑΔ 6511 Κωδικός Ειδικότητας Κωδικός Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 021 Κ.Π.Κ. 135 Τ. Αποδ. 01 Τ. Αποδ. 21 Περίπτωση β: παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες από 1/1/2005 και εφεξής: α εγγραφή β εγγραφή ΚΑΔ 6511 ΚΑΔ 6511 Κωδικός Ειδικότητας Κωδικός Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 021 Κ.Π.Κ. 133 Τ. Αποδ. 01 Τ. Αποδ

11 Για τις παραπάνω περιπτώσεις καταχωρούνται αντίστοιχα οι ημέρες ασφάλισης και αποδοχές. Προκειμένου για νέους ασφαλισμένους που προσελήφθηκαν μέχρι 31/12/2004 θα χρησιμοποιείται στον ΚΑΔ 6511 η ειδική περίπτωση 22, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους που προσελήφθηκαν από 1/1/2005 θα χρησιμοποιείται η ειδική περίπτωση 13. Για τους νεοπροσλαμβανομένους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους) από 01/08/2008 και εφεξής η ασφάλιση είναι πλήρης και θα χρησιμοποιείται ο Κ.Α.Δ με τις αντίστοιχες ειδικότητες και Κ.Π.Κ. Επισυνάπτεται πίνακας τύπων αποδοχών, που θα χρησιμοποιούνται για την υποβολή των Α.Π.Δ. όλων των προαναφερόμενων (Εθνική Ασφαλιστική, Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα και ΕΤΒΑ). Η. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των τ. Ταμείων, οι τρέχουσες εισφορές για τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων κλάδων Σύνταξης έπρεπε να καταβληθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου της πληρωμής των αποδοχών μηνός. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει για τις τρέχουσες εισφορές των περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/7/08, η καταβολή των οποίων θα πραγματοποιηθεί κατά τα ισχύοντα στα εντασσόμενα τ. Ταμεία. Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους από 1/8/08 και εφεξής θα πραγματοποιείται κατά τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., με την χρήση δηλαδή του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που έχει αποδοθεί στους εργοδότες του τ. Ταμείου και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την νομοθεσία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 9 παρ. 6 του ν.3232/04 σχετική Εγκύκλιος 14/04 της Διεύθυνσής μας). Εκπρόθεσμες καταβολές θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις (ν.3232/04). Θ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. Για μισθολογικές περιόδους 1/8/2008 έως 30/9/2008 (Γ τρίμηνο 2008) η Α.Π.Δ. με Τύπο Δήλωσης Συμπληρωματική (04) μπορεί να υποβληθεί μηχανογραφημένη στο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη μέχρι 30/1/2009 χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 11

12 Ι. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για την αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων που ανέκυψαν ή πρόκειται να ανακύψουν από την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα παρασχεθούν νεότερες οδηγίες. Συν/να : 5 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ α.α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο κ. Διοικητή 2. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Γραφείο Προέδρου 3. Γραφεία κ.κ. Υποδιοικητών 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 5. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 7. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12 Αθήνα 8. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12 Αθήνα 9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης (Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 10. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12 Αθήνα 11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών Πατησίων 12 Αθήνα 12. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Πατησίων 12 Αθήνα 13. Ομάδα Διαχείρισης Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12 - Αθήνα 14. Ανάδοχος Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 15. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. Μαυροκορδάτου 1-3 Αθήνα 16. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού - Τ. Ε. Σίνα 2-4 Αθήνα 17. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού - ΕΤΒΑ Συγγρού 87 Αθήνα 18. ΤΑΠΑΕ Ε Λεωφ. Συγγρού Αθήνα 19. Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων Τ.Σ.Π. Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π. Τ.Ε., Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α. και Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ Μαυροκορδάτου Αθήνα 13

14 Πίνακας Τύπων αποδοχών ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με συνεισπραττόμενες εισφορές Κ.Π.Κ. 135 και 133 Κ.Π.Κ. 135 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 21 Τακτικές αποδοχές ΝΑΙ Δώρο Χριστουγέννων ΟΧΙ Δώρο Πάσχα ΟΧΙ Επίδομα Αδείας ΟΧΙ Επίδομα Ισολογισμού ΟΧΙ Αποδοχές Ασθενείας ΝΑΙ Αναδρομικές αποδοχές ΟΧΙ Bonus ΟΧΙ Υπερωρίες ΟΧΙ Λοιπές αποδοχές ΟΧΙ Εισφορές χωρίς αποδοχές ΟΧΙ 135 Κ.Π.Κ Επίδομα Ισολογισμού ΟΧΙ Υπερωρίες ΟΧΙ Αναδρομικές αποδοχές ΟΧΙ Bonus ΟΧΙ Τακτικές αποδοχές ΝΑΙ Δώρο Χριστουγέννων ΟΧΙ Δώρο Πάσχα ΟΧΙ Επίδομα Αδείας ΟΧΙ 133 Κ.Π.Κ. 14

15

16

17 Άρθρο 5 ιοικητική οργάνωση Γ) Υποκατάστηµα ασφαλισµένων των εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων, ΤΣΠ -ΑΤΕ, ΤΣΠ - ΕΤΕ, ΤΣΠ - ΤΕ, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ α) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων (ΤΣΠ - ΑΤΕ) β) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων (ΤΣΠ - ΕΤΕ) γ) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων (ΤΣΠ - Τράπεζα της Ελλάδος, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ, ΤΑΠ ΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ) δ) Τµήµα ιοικητικών Μέσων Θεραπείας ε) Τµήµα Πληρωµών Συντάξεων και Οικονοµικού στ) Τµήµα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης ζ) Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων του Υποκαταστήµατος είναι ανάλογες µε τις αρµοδιότητες των αντίστοιχων Τµηµάτων του Υποκαταστήµατος ασφαλισµένων του εντασσόµενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ.

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4. Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.2008) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013,

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, Αθήνα, 11/6/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 25 / 4 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Αθήνα 16/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Αθήνα 27/2/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 58 3 Απριλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3655 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY

INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY e e t Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤΒΗ4691ΩΓ-7ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2015. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη

ΑΘΗΝΑ 2015. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2015 Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2014 1 Επιμέλεια : Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (με τη βοήθεια και συνεργασία της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα