ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 Μοντέλα GDN20AV-K4EBA1A GDN40AW-K3EBA1A ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πριν από τη χρήση.. 2 Σημαντικές οδηγίες... 2 Προσοχή.. 3 Χώρος λειτουργίας.. 4 Μέρη συσκευής. 5 Έλεγχος προ λειτουργίας. 5 Πίνακας ελέγχου λειτουργιών. 6 Πλήκτρα λειτουργίας. 7 Άλλες λειτουργίες. 8 Μέθοδοι απομάκρυνσης νερού.. 9 Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.. 11 Αντιμετώπιση προβλημάτων Κωδικοί σφαλμάτων.. 18 Σελίδα 1

3 . ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Για λόγους πρόληψης προτείνουμε να καταγράψετε τον κωδικό της συσκευής (βρίσκεται σε ειδική ετικέτα επάνω στη συσκευή), όπως και να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς και το φύλλο όρων εγγύησης για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής όπως αυτή αναγράφεται στην ειδική ετικέτα επάνω στη συσκευή αναφέρεται σε συγκεκριμένες συνθήκες εργοστασιακής μέτρησης. Σε κανονική χρήση η παρούσα συσκευή μπορεί να καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Μην εγκαταστήσετε και μην λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα πριν διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα αλλά και θα αξιοποιήσετε στον μέγιστο βαθμό τη συσκευή σας! Ακολουθείτε πιστά τις παρακάτω οδηγίες: 1. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να βρίσκεται και να λειτουργεί σε οριζόντια θέση, καθότι περιλαμβάνει ειδικό ψυκτικό υγρό και λάδι. 2. Αφού απομακρύνετε τη συσκευασία τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση λειτουργίας (όρθια θέση) και αφήστε να περάσουν 2 ώρες μέχρι την εκκίνηση, για τους παραπάνω λόγους. Παράβλεψη των παραπάνω βασικών βημάτων πριν την εκκίνηση μπορεί να δημιουργήσουν μόνιμη ζημιά και αντιβαίνουν στους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας. Το προϊόν αυτό περιέχει ψυκτικό υγρό. Μην πετάτε τη συσκευή σε κάδους απορριμμάτων αλλά μόνον σε εξειδικευμένα κέντρα συλλογής ανακύκλωσης οικιακών συσκευών. Σελίδα 2

4 . ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μειώσετε τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας, εκδήλωσης πυρκαγιάς και τραυματισμών βεβαιωθείτε ότι: 1. Λειτουργείτε πάντοτε τη συσκευή σε κύκλωμα ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με αυτό που αναγράφεται στην ειδική ετικέτα επάνω στη συσκευή. 2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, ενήλικες με μειωμένη φυσική ή/και οπτική αντίληψη ή έλλειψη γνώσης λειτουργίας και εμπειρίας μόνο υπό επίβλεψη και αφού τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικές με την χρήση αλλά και τους πιθανούς κινδύνους χρήσης. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να κάθεται επάνω στη συσκευή. 3. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό, κομμένο ή φθαρμένο ηλεκτρικό καλώδιο, ή συνδεδεμένη σε ελαττωματική πρίζα. 4. Για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος από αναποδογύρισμα κλπ. μην λειτουργείτε τη συσκευή συνδεδεμένη σε προέκταση καλωδίου. 5. Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνδεδεμένη σε πολύμπριζο μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 6. Μην λειτουργείτε τη συσκευή δίπλα σε πηγές ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. 7. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και λεία επιφάνεια. Μην γέρνετε τη συσκευή κατά την διάρκεια λειτουργίας. 8. Η συσκευή έχει λειτουργία μνήμης. Όταν κανείς δεν προσέχει τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την από την πρίζα. 9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη. Μην τραβάτε από το καλώδιο προκειμένου να το βγάλετε από την πρίζα. Ποτέ μην αφαιρείτε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. 10. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν θα την αποθηκεύσετε ή πριν από κάθε καθαρισμό. 11. Εκκινείτε τη συσκευή από τον διακόπτη ελέγχου (βλέπε σελ. 6) 12. Μην ακουμπάτε τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στον αφυγραντήρα και μην τον καλύπτετε με ύφασμα όταν είναι στην πρίζα. 13. Μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα από τις εσοχές της συσκευής, μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να εμποδίσουν την εισροή εκροή του αέρα. 14. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πάσης φύσεως προσθήκης καθώς και άλλων συσκευών σε συνδυασμό με τον αφυγραντήρα οι οποίες πωλούνται από διαφορετικούς προμηθευτές, καθώς μπορεί να προξενήσουν βλάβες. 15. Μη τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο κάτω από υφασμάτινα καλύμματα ή χαλιά. 16. Μην εκθέτετε την συσκευή στον ήλιο. 17. Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. 18. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή. 19. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μη ομαλή λειτουργία (παράδειγμα: μυρωδιά καμένου), απενεργοποιήστε τη συσκευή σας, βγάλτε την από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. 20. Πάσης φύσεως επισκευές θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Σελίδα 3

5 .ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθετήστε και λειτουργήστε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 5 o C και 35 o C. Κατά την λειτουργία φροντίστε ώστε να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από εμπόδια. Διατηρήστε τον χώρο κλειστό (πόρτες και παράθυρα) για την σωστή λειτουργία της. Διατηρήστε την μονάδα καθαρή και χωρίς εμπόδια στην προσαγωγή και αναρρόφηση αέρα για την σωστή λειτουργία της. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στον ήλιο. Σημειώσεις: Η συσκευή έχει ροδάκια για να μεταφέρεται εύκολα. Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή επάνω σε χαλί ή πάνω από αντικείμενα για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων (η συσκευή μπορεί να έχει συγκεντρώσει νερό στο δοχείο ή μπορεί να σκαλώσει κάπου). Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την από την πρίζα πριν και καθ όλη την διάρκεια που την μετακινείτε. Μην μετακινείτε τη συσκευή υπό κλίση. Μην μετακινείτε τη συσκευή προς την εμπρός ή την πίσω πλευρά. Κάθε μετακίνηση θα πρέπει να ακολουθεί πλάγια κίνηση για τον καλύτερο έλεγχο. Σελίδα 4

6 . ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Πρόσοψη Πίσω όψη Πίνακας Ελέγχου Προσαγωγή αέρα Υποδοχή στερέωσης καλωδίου τροφοδοσίας Κάλυμμα σωλήνα σύνδεσης αποστράγγισης Αναρρόφηση αέρα Δοχείο Νερού Καλώδιο τροφοδοσίας.ελεγχοσ ΠΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Πριν την λειτουργία ελέγξτε ότι το φλοτέρ της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένο, ακλουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1. Κρατώντας τα χερούλια του δοχείου νερού και από τις δύο μεριές, αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το απαλά σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους. Σελίδα 5

7 2. Ελέγξτε αν το φλοτέρ στο δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο, καθώς μπορεί να έχει μετατοπιστεί λόγω της μεταφοράς. Σε περίπτωση που έχει μετακινηθεί, τοποθετήστε το στην σωστή θέση. Σωστή θέση Λάθος θέση 3. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού ακολουθώντας τις οδηγίες του βήματος 1 με ανάποδη διεύθυνση.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Λυχνία ένδειξης γεμάτου δοχείου Λυχνίες ένδειξης κίνησης περσίδων Λυχνίες ένδειξης λειτουργίας Οθόνη ένδειξης % υγρασίας και ρυθμίσεων υγρασίας και χρονοπρογραμματισμού Λυχνία ένδειξης 24 ωρης λειτουργίας ON/OFF Λυχνίες ένδειξης υψηλής, μεσαίας, χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα Λυχνία ένδειξης καθαρισμού φίλτρου Σημειώσεις: Το δοχείο νερού πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο στην θέση του ώστε η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει. Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η συσκευή λειτουργεί. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη σωλήνα αποστράγγισης για την αποστράγγιση, εγκαταστήστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται παρακάτω. Κάθε φορά που δίνεται εντολή που μεταβάλει την λειτουργία της συσκευής, ο πίνακας ελέγχου θα κάνει έναν κοφτό ήχο (beep). Σελίδα 6

8 Πλήκτρα λειτουργίας 1. Πλήκτρο ON / OFF Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να εκκινήσετε ή να διακόψετε την λειτουργία του αφυγραντήρα. 2. Πλήκτρο FAN Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πιέστε το για να επιλέξετε την υψηλή, μεσαία ή την χαμηλή ταχύτητα. Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται σε κάθε μεταβολή. Επιλέξτε την υψηλή ταχύτητα για γρηγορότερη απομάκρυνση της υγρασίας και την χαμηλή ταχύτητα για αθόρυβη λειτουργία 3. Πλήκτρο TIMER Κατά την λειτουργία της μονάδας μπορούμε να επιλέξουμε το πλήκτρο TIMER για καθυστέρηση της διακοπής λειτουργίας. Στην κατάσταση αναμονής μπορούμε να επιλέξουμε το πλήκτρο TIMER για καθυστέρηση της εκκίνησης της μονάδας. Κάθε πάτημα αυξάνει κατά 1 ώρα την ρύθμιση. Με κρατημένο το πλήκτρο TIMER, η ώρα χρονοπρογραμματισμού θα αυξηθεί γρηγορότερα. Μετά την χρήση του TIMER, η ρύθμιση θα παραμείνει εμφανής στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα. 4. Πλήκτρο HUMIDITY Το επίπεδο της υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μέσα σε ένα εύρος τιμών από 80%RH (σχετική υγρασία) έως 30%RH (σχετική υγρασία) ανά 10%. Μετά την χρήση του TIMER, η ρύθμιση θα παραμείνει εμφανής στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα. 5. Πλήκτρο MODE. Ελέγχει τη λειτουργία της συσκευής. Πιέστε το για να επιλέξετε μεταξύ Smart, Cont., Quiet και Dry. Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται σε κάθε μεταβολή. Λειτουργία Smart (έξυπνη λειτουργία): Η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επίπεδο υγρασίας σύμφωνα με την θερμοκρασία του χώρου. Λειτουργία Cont. (συνεχόμενη λειτουργία): Η συσκευή θα λειτουργεί σε αφύγρανση συνεχόμενα και θα σταματήσει όταν το ποσοστό υγρασίας φτάσει κάτω από τα ανθρώπινα αισθητά όρια. Λειτουργία Quiet (αθόρυβη λειτουργία): Η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επίπεδο υγρασίας σύμφωνα με την θερμοκρασία του χώρου και θα λειτουργήσει στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα. Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας. Λειτουργία Dry (λειτουργία πρόληψης δημιουργίας μούχλας στα ρούχα): Η συσκευή θα λειτουργήσει σε συγκεκριμένο εύρος ποσοστού υγρασίας για πρόληψη δημιουργίας μούχλας στα ρούχα. Στην λειτουργία αυτή, το ποσοστό υγρασίας και η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη. Σημειώσεις: Σελίδα 7

9 Κατά τις λειτουργίες Smart και Quiet, όταν το ποσοστό υγρασίας του χώρου είναι μικρότερο από την ποσοστό που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία του χώρου, η συσκευή θα σταματάει την λειτουργία της. Κατά τις λειτουργίες Cont. και Dry, τόσο το ποσοστό υγρασίας όσο και η ταχύτητα του ανεμιστήρα της συσκευής δεν μπορούν να ρυθμιστούν από την χρήστη. 6. Πλήκτρο WIND DIREC. Ελέγχει την οριζόντια κίνηση των περσίδων της συσκευής. Πιέστε το για να επιλέξετε μεταξύ σταθερών και κινούμενων περσίδων. Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται σε κάθε μεταβολή. Άλλες Λειτουργίες Ειδοποίηση γεμάτου ή λάθος τοποθέτησης δοχείου νερού: Όταν το δοχείο νερού γεμίσει ή παραμένει σε λάθος θέση για παραπάνω από 3 λεπτά, η συσκευή θα ειδοποιήσει με συγκεκριμένο ήχο για 10 δευτερόλεπτα για υπενθύμιση, συν τη λυχνία ένδειξης. Σε αυτή την περίπτωση αδειάστε ή/και επανατοποθετήστε το δοχείο. Αυτόματο σταμάτημα της λειτουργίας: Η συσκευή σταματάει αυτόματα την λειτουργία της όταν το ποσοστό υγρασίας του χώρου είναι κατά 5% λιγότερο από το ρυθμισμένο, όταν το δοχείο νερού γεμίσει και όταν το δοχείο νερού απομακρυνθεί ή δεν τοποθετηθεί σωστά. Αφαίρεση ένδειξης καθαρισμού φίλτρου: Σε περίπτωση ένδειξης καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο της συσκευής θα πρέπει να αφαιρεθεί και να καθαριστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού. Μετά τον καθαρισμό και την επανατοποθέτησή του, πιέστε τα πλήκτρα FAN και HUMIDITY ταυτόχρονα για να αφαιρέσετε την ένδειξη καθαρισμού φίλτρου. Λειτουργία Μνήμης: Σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος μετά από διακοπή ρεύματος η μονάδα θα εκκινήσει αυτόματα επιστρέφοντας στην λειτουργία και τις ρυθμίσεις που είχε πριν και επίπεδο επιθυμητής υγρασίας 50%. Λειτουργία κλειδώματος χειρισμού: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος χειρισμού πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 1 δευτερόλεπτο τα πλήκτρα MODE και TIMER. Κατά την λειτουργία κλειδώματος, η οθόνη ένδειξης θα δείχνει LC ως υπενθύμιση ενεργής λειτουργίας κλειδώματος χειρισμού. Σελίδα 8

10 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. Μέθοδος 1: Χρήση δοχείου νερού Σημειώσεις: Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η συσκευή λειτουργεί ή για μικρό χρονικό διάστημα μετά το πέρας της λειτουργίας της. Μην την συνδέετε με σωλήνα αποστράγγισης για την μέθοδο αυτή. 1. Κρατώντας τα χερούλια του δοχείου νερού και από τις δύο μεριές, αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το απαλά σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους. 2. Αδειάστε το δοχείο νερού. 3. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού ακολουθώντας τις οδηγίες του βήματος 1 με ανάποδη κατεύθυνση. Σελίδα 9

11 Μέθοδος 2: Σύνδεση με σωλήνα αποστράγγισης Η συσκευή έχει την δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα αποστράγγισης. Χρησιμοποιείστε μία πλαστική - ελαστική σωλήνα εμπορίου με εσωτερική διάμετρο 14 mm (μήκους μεταξύ 1,3 1,5 μέτρου) και προσαρτήστε τη στην αναμονή της αποστράγγισής. Πριν από κάθε σύνδεση και αποσύνδεση της σωλήνας αποστράγγισης διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και αποσυνδέστε τη από την πρίζα. 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σωλήνας σύνδεσης αποστράγγισης και αφαιρέστε το καπάκι σύμφωνα με την φορά του βέλους στις οδηγίες του παρακάτω σχήματος. καπάκι Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το δοχείο νερού για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων συμπυκνωμάτων, αποσυνδέστε τη σωλήνα αποστράγγισης και επανατοποθετήστε το καπάκι, αλλιώς μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές. 2. Αφού αφαιρέσετε το καπάκι, προσαρμόστε σφιχτά (βιδώστε δεξιόστροφα) το ακροφύσιο μούφα στην αναμονή της λεκάνης αποστράγγισης Σημείωση: Όταν αφαιρέσετε το καπάκι, ενδέχεται να στάξουν υπολείμματα συμπυκνωμάτων. Χρησιμοποιήστε το δοχείο νερού για την συλλογή τους. αναμονή λεκάνης αποστράγγισης ακροφύσιο (μούφα) 3. Προσαρτήστε τη σωλήνα αποστράγγισης στο ακροφύσιο και σιγουρευτείτε ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές. Η σωλήνα αποστράγγισης δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί ψηλότερα από την αναμονή της λεκάνης αποστράγγισης. Ελέγχετε το ακροφύσιο και τη σωλήνα αποστράγγισης τακτικά για χαλαρές συνδέσεις και φθορές ή ύπαρξη εμποδίων. Σελίδα 10

12 Σημείωση: Σιγουρευτείτε ότι η σωλήνα αποστράγγισης καταλήγει απευθείας στην αποχέτευση με κλίση προς τα κάτω. Μην στρέφετε ή πιέζετε τη σωλήνα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. Μην καθαρίζετε τον αφυγραντήρα με νερό. Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (όπως διαλυτικό ή βενζίνη) για να καθαρίσετε τον αφυγραντήρα, καθώς θα προκαλέσουν ζημιά στην εμφάνισή του. 1. Εξωτερικές επιφάνειες - Καθαρίστε το σώμα του αφυγραντήρα χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό πανί. Εάν το σώμα είναι λιπαρό, χρησιμοποιείστε ήπιο απορρυπαντικό σε συνδυασμό με ένα μαλακό πανί. - Για την αφαίρεση σκόνης από τη γρίλια, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα. 2. Φίλτρα αέρα 1. Αφαίρεση του μπροστινού πάνελ Ανοίξτε τα κλιπ που βρίσκονται στα πλαϊνά της πρόσοψης και ανοίξτε το πάνελ προσεκτικά σε κλίση 20 o την κάτω μεριά όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα (1). Μην κάνετε απότομες κινήσεις και μην το ανοίγετε σε μεγαλύτερη γωνία. Σε συνέχεια, όπως φαίνεται στην εικόνα (2), σηκώστε το πάνελ για να το αφαιρέσετε. 2. Αφαίρεση του φίλτρου αέρα Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα τραβώντας από τα πιαστράκια, όπως φαίνεται στην δίπλα εικόνα (3). Σελίδα 11

13 3. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα Καθαρίστε με προσοχή και επιφανειακά το φίλτρο με ένα σκουπάκι. Εάν είναι πολύ βρώμικο τότε μπορείτε να το πλύνετε με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό διαλυμένο σε χλιαρό νερό. 4. Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα Τοποθετήστε πρώτα το κάτω μέρος του φίλτρου αέρα, και στην συνέχεια πιέστε προσεκτικά το φίλτρο προς τα κάτω έως ότου ακούσετε ήχο ασφάλισης. Τέλος, επανατοποθετήστε το μπροστινό πάνελ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα χωρίς φίλτρο αέρα. Αλλιώς μπορεί να μαζευτεί σκόνη στο στοιχείο του και να μειωθεί η απόδοση του. Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα με φωτιά ή πιστολάκι μαλλιών. Η θερμότητα μπορεί να παραποιήσει το σχήμα του ή να δημιουργηθεί φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα για βαθύ καθαρισμό του φίλτρου. 3. Δοχείο νερού Σε τακτά χρονικά διαστήματα (μερικών εβδομάδων), καθαρίστε το δοχείο νερού για πρόληψη δημιουργίας μούχλας και βακτηρίων σε αυτό. Χρησιμοποιήστε μια απαλή βούρτσα για τον καθαρισμό του εσωτερικού του δοχείου και έπειτα ξεπλύνετε με νερό. GDN20AV-K4EBA1A 1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αδειάστε τα μαζεμένα συμπυκνώματα. 2. Πιέστε τα 4 κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα επάνω. πόρπη κάλυμμα Σελίδα 12

14 3. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι το φλοτέρ είναι τοποθετημένο σωστά. Η πλευρά με το αφρώδες πλαστικό θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα. Μην αφαιρείτε το αφρώδες πλαστικό από το φλοτέρ. GDN40AW-K3EBA1A 1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αδειάστε τα μαζεμένα συμπυκνώματα. 2. Περιστρέψτε την χειρολαβή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα ώστε να το αφαιρέσετε από τις οπές. Πιέστε τα 4 κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα, και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα επάνω. χειρολαβή πόρπη οπή χειρολαβής κάλυμμα 3. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι το φλοτέρ είναι τοποθετημένο σωστά. Η πλευρά με το αφρώδες πλαστικό θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα. Μην αφαιρείτε το αφρώδες πλαστικό από το φλοτέρ. Σελίδα 13

15 Έλεγχοι πριν από χρήση Ελέγξτε ότι η προσαγωγή και η απαγωγή του αέρα είναι ελεύθερες (χωρίς εμπόδια). Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα είναι καθαρό. Ελέγξτε για τυχόν φθορές στην σωλήνα αποστράγγισης. Έλεγχοι μετά από χρήση Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το σώμα της συσκευής. Αδειάστε το δοχείο νερού. Προετοιμασία αποθήκευσης Στην περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης προτείνονται τα παρακάτω για την διατήρηση της καλής κατάστασης της συσκευής: Αδειάστε πλήρως τον κάδο νερού. Αποσυνδέσετε τον σωλήνα αποστράγγισης εάν είναι τοποθετημένος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος. Καθαρίστε τη συσκευή και συσκευάστε την. Αποθηκεύστε την σε μέρος καθαρό. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Σελίδα 14

16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Τα παρακάτω δεν αποτελούν απαραίτητα βλάβη ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί. Ο πίνακας ελέγχου δεν δέχεται εντολές. Η συσκευή κάνει ξαφνικά θόρυβο. Δεν μειώνεται η υγρασία του χώρου. Παρατηρείται ασθενής αφύγρανση. Κατά την αρχική χρήση ο αέρας εξαγωγής μυρίζει. Η συσκευή συντονίζει. Περίεργος θόρυβος κατά την έναρξη ή την αλλαγή τρόπου λειτουργίας. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Η θερμοκρασία του χώρου λειτουργίας είναι πάνω από 35 ο C ή κάτω από 5 ο C; Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. Ο ήχος της συσκευής αυξάνεται όταν μπαίνει σε λειτουργία ο συμπιεστής. Υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία. Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο δάπεδο. Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος για το μηχάνημα. Η απόδοση του αφυγραντήρα δεν επαρκεί για την κάλυψή του. Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα (ή ανοιγοκλείνουν συχνά) Υπάρχει άλλη συσκευή που δημιουργεί υγρασία στον χώρο. Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή Το επίπεδο υγρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε χώρο θερμοκρασίας μεταξύ 5 o C και 15 o C, ανά χρονικά διαστήματα η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία απόψυξης (defrost). Ο συμπιεστής σταματάει για μικρό χρονικό διάστημα (ο ανεμιστήρας συνεχίζει την λειτουργία του σε υψηλή ταχύτητα). Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία απόψυξης, η συσκευή επιστέφει στην προηγούμενη λειτουργία της. Φυσιολογικό κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας, εξαιτίας της αυξανόμενης θερμοκρασίας του στοιχείου. Μερικές φορές σε ξύλινο δάπεδο ή σε μικρό δωμάτιο δημιουργείται συντονισμός. Φυσιολογικό. Κυκλοφορεί για λίγο το ψυκτικό υγρό. Σελίδα 15

17 Προβλήματα διαρροής νερού ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κατά την λειτουργία με χρήση σωλήνας αποστράγγισης παρατηρείται νερό στο δοχείο. Ο αφυγραντήρας δεν εκκινεί. Έλεγχος συνδέσεων ακροφυσίου. Η σωλήνα αποστράγγισης είναι μπλοκαρισμένη. Η σωλήνας αποστράγγισης έχει φθαρεί. Ορθή σύνδεση ακροφυσίου και σωλήνα αποστράγγισης. Απομάκρυνση τυχόν εμποδίων από τη σωλήνα αποστράγγισης. Αφαιρέστε τη σωλήνα και αντικαταστήστε την. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η ένδειξη λειτουργίας δεν είναι αναμμένη όταν ο αφυγραντήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Η λυχνία ένδειξης γεμάτου δοχείου είναι αναμμένη. Ο αφυγραντήρας λειτουργεί κανονικά αλλά δεν εκκινεί. Πρόβλημα στην τροφοδοσία του αφυγραντήρα ή δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Καμένη ασφάλεια. Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Το δοχείο νερού έχει αφαιρεθεί. Το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στον χώρο. Αν ναι, περιμένετε να αποκατασταθεί. Εάν δεν υπάρχει διακοπή, ελέγξτε για φθορά στην πρίζα ή τη συσκευή. Ελέγξτε για χαλαρή σύνδεση με την πρίζα. Ελέγξτε για φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Αντικατάσταση της ασφάλειας. Αδειάστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το σωστά. Ρυθμίστε σε διαφορετικό επίπεδο την επιθυμητή υγρασία ή αλλάξτε την λειτουργία σε συνεχόμενη. Σελίδα 16

18 Ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί αποδοτικά. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κακή απόδοση αφυγραντήρα Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια γύρω από τον αφυγραντήρα. Το φίλτρο αέρα χρειάζεται καθαρισμό. Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή. Απομακρύνετε τα εμπόδια ή αλλάξτε θέση του αφυγραντήρα. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Σιγουρευτείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του χώρου είναι κλειστά. Η χαμηλή θερμοκρασία ελαττώνει την απόδοση του αφυγραντήρα. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 5 ο C. Σελίδα 17

19 ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. Νο. ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 1 F1 2 F2 3 L1 4 F0 5 H3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας στοιχείου Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας Προστασία έλλειψης ψυκτικού μέσου Προστασία υπερφόρτωσης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας διακόπτουν την λειτουργία τους. Ο συμπιεστής διακόπτει την λειτουργία του, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Ο αισθητήρας έχει φύγει από την θέση του ή δεν είναι καλά συνδεδεμένος με την πλακέτα. Κάποια σύνδεση είναι λανθασμένη και δημιουργεί βραχυκύκλωμα. Ο αισθητήρας παρουσιάζει σφάλμα. Η πλακέτα ενδείξεων παρουσιάζει σφάλμα. Ο αισθητήρας έχει φύγει από την θέση του ή δεν είναι καλά συνδεδεμένος με την πλακέτα. Κάποια σύνδεση είναι λανθασμένη και δημιουργεί βραχυκύκλωμα. Ο αισθητήρας παρουσιάζει σφάλμα. Η πλακέτα ενδείξεων παρουσιάζει σφάλμα. Ο αισθητήρας είναι βραχυκυκλωμένος. Ο αισθητήρας παρουσιάζει σφάλμα. Η πλακέτα ενδείξεων παρουσιάζει σφάλμα. Υπάρχει διαρροή του ψυκτικού μέσου. Στο σύστημα υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Οι συνθήκες χώρου δεν είναι καλές. Το στοιχείο δεν είναι καθαρό. Το σύστημα δεν είναι φυσιολογικό. Σελίδα 18

20 Σελίδα 19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης Ηumifix Zen 22 ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε., ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax 2104200036, Email info@carad.gr 1 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του αφυγραντήρα με ζεόλιθο.. Διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της εταιρίας μας. Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και τηρήστε τις αυστηρά. Φυλάξτε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Αρ.μοντέλου ER-GC20 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή Panasonic. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15 μ.μ. Page 1 Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Σ 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15

Διαβάστε περισσότερα

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ--

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-- KΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο # OR 9.20 OR 13.25 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα