αντικείμενο. αντικείμενο. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 350 μονάδες για διδακτορικό τίτλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αντικείμενο. αντικείμενο. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 350 μονάδες για διδακτορικό τίτλο"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η Εισηγητική Επιτροπή έθεσε τις παρακάτω προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων: προσόντα του κ. Καρβούνη είναι μόνο περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο. 1. Ως δημοσιεύσεις λογίζονται όλες οι δημοσιεύσεις σε διεθνή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών καθώς και οι δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με περιοδικότητα, Συντακτική Επιτροπή που κρίνει τις εργασίες και διεθνή αναγνωρισιμότητα (σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ) Ο κ. Μαϊργιώτης προηγείται της κ. Λιάγκου, καθώς το αντικείμενο του διδακτορικού του τίτλου είναι ακριβώς στο αντικείμενο της θέσης, ενώ τα αντίστοιχα προσόντα της κ. Λιάγκου είναι μόνο περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο. 2. Χρησιμοποιείται συμβουλευτικά μία ποσοτική αξιολόγηση, η οποία δημιουργεί μια ενιαία κατάταξη όλων των υποψηφίων. Η αξιολόγηση αυτή αθροίζει τα παρακάτω μεγέθη για τον υπολογισμό του ποσοτικού κριτηρίου για κάθε υποψήφιο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ο υποψήφιος Παππάς προηγείται του υποψηφίου Λάμπρου, καθώς το διδακτορικό του κ. Παππά είναι ακριβώς στο αντικείμενο της Στατιστικής, ενώ αυτό του κ. Λάμπρου σχετίζεται μόνο περιφερειακά με τη χρήση στατιστικών Βαθμός πτυχίου Χ 4 μεθόδων. 140 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 350 μονάδες για διδακτορικό τίτλο Οι υποψήφιοι Χρονόπουλος και Βότης τοποθετούνται υψηλότερα των Μήνες επαγγελματικής μη διδακτικής εμπειρίας υποψηφίων Βάββα, Γιαννακέα και Γεωργίου, διότι ο διδακτορικός τους τίτλος Μήνες διδακτικής εμπειρίας και η εμπειρία τους είναι σε Τηλεπικοινωνίες και σχετίζονται με πρωτόκολλα, Δημοσιεύσεις Χ 6 ενώ τα αντίστοιχα προσόντα των άλλων υποψηφίων είναι μόνο περιφερειακά 3. Για τους έχοντες διδακτορικό τίτλο, δεν συνυπολογίζεται στον συναφή με το αντικείμενο. υπολογισμό ο μεταπτυχιακός τίτλος. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 4. Σε όποια μαθήματα κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή τροποποιεί τη σειρά Ο υποψήφιος Γεωργίου τοποθετείται υψηλότερα των υποψηφίων κατάταξης, δίνοντας την αντίστοιχη αιτιολόγηση. Χρονόπουλου, Ράπτη και Βότη, διότι ο διδακτορικός του τίτλος είναι ακριβώς Με βάση τη συμβουλευτική ποσοτική αξιολόγηση, προκύπτουν οι κατατάξεις συναφής με το αντικείμενο, ενώ τα αντίστοιχα προσόντα των άλλων των δύο κατηγοριών. Οι αιτιολογήσεις για την τροποποίηση της κατάταξης για υποψηφίων είναι μόνο περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο. ορισμένα μαθήματα δίνονται παρακάτω: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η υποψήφια Καραθάνου τοποθετείται υψηλότερα από την υποψήφια Βάββα, Ο κ. Κοντογιάννης προηγείται της κ. Λιάγκου, καθώς κρίνεται ότι το αντικείμενο καθώς ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι ακριβώς σε θέματα εκπαίδευσης, ενώ του διδακτορικού του βρίσκεται ακριβώς στο αντικείμενο της θέσης, ενώ το διαθέτει και σημαντική διδακτική εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο στο Τμήμα. αντίστοιχο αντικείμενο της κ. Λιάγκου είναι συναφές αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Οι υποψήφιοι Γεωργίου, Γιαννακέας και Δημόπουλος τοποθετούνται Οι υποψήφιοι Βάββα, Γιαννακέας και Λιάγκου τοποθετούνται σε χαμηλότερη υψηλότερα των υποψηφίων Λιάγκου, Χρονόπουλου και Βότη, διότι ο θέση από τους υποψηφίους Χρονόπουλο, Ράπτη, Δημόπουλο, Τάτση και Βότη, διδακτορικός τους τίτλος και η εμπειρία τους είναι άμεσα συναφείς με τεχνικές καθώς οι διδακτορικοί τίτλοι και η ερευνητική εμπειρία των μελών της και μεθόδους επεξεργασίας σήματος, ενώ τα αντίστοιχα προσόντα των άλλων δεύτερης ομάδας βρίσκονται ακριβώς στην περιοχή των Τηλεπικοινωνιών υποψηφίων είναι μόνο περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο. (μέρος των οποίων είναι οι ασύρματες τηλεπικοινωνίες) ενώ οι αντίστοιχοι ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ διδακτορικοί τίτλοι των μελών της πρώτης ομάδας σχετίζονται μόνο Η υποψήφια κ. Λιάγκου διαθέτει τον πιο συναφή διδακτορικό τίτλο, ενώ για περιφερειακά με αυτό το αντικείμενο. τον ίδιο λόγο ο κ. Κοντογιάννης προηγείται του κ. Χρονόπουλου, ο οποίος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ διαθέτει διδακτορικό τίτλο και εμπειρία μόνο περιφερειακά συναφή με το Οι υποψήφιοι Τσίπουρας, Βάββα και Μαϊργιώτης τοποθετούνται σε αντικείμενο. χαμηλότερη θέση από τους υποψηφίους Λιάγκου και Κοντογιάννη, καθώς οι ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ VHDL διδακτορικοί τίτλοι και η ερευνητική εμπειρία των μελών της δεύτερης ομάδας Οι υποψήφιοι Χρονόπουλος και Βότης προηγούνται της υποψήφιας κ. συναρτώνται με ασφάλεια συστημάτων και διαδικτυακές επιδόσεις Λιάγκου, διότι το αντικείμενο του διδακτορικού τους είναι ακριβώς σε συστημάτων ενώ οι αντίστοιχοι διδακτορικοί τίτλοι των μελών της πρώτης σχεδίαση και μελέτη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ τα αντίστοιχα ομάδας σχετίζονται μόνο περιφερειακά με αυτό το αντικείμενο. προσόντα της κ. Λιάγκου είναι μόνο περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Οι υποψήφιοι Δημόπουλος και Γιαννακέας προηγούνται του υποψηφίου Η κ. Λιάγκου υπολείπεται των υπολοίπων υποψηφίων με πλήρη προσόντα Χρονόπουλου, καθώς ο μεν κ. Δημόπουλος διαθέτει διδακτορικό τίτλο ακριβώς Επιστημονικού Συνεργάτη, οι οποίοι έχουν διδακτορικούς τίτλους σχετικούς με στο αντικείμενο, ενώ ο κ. Γιαννακέας διαθέτει διδακτορικό τίτλο που σχετίζεται ευφυείς μεθόδους αναζήτησης πληροφορίας, ενώ τα αντίστοιχα προσόντα της με επεξεργασία βιοϊατρικής εικόνας (λιγότερο συναφές αντικείμενο). κ. Λιάγκου είναι μόνο περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο. Αντιθέτως, ο κ. Χρονόπουλος διαθέτει διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο που ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι μόνο περιφερειακά μπορεί να σχετισθεί με εφαρμογές βιοϊατρικής Ο κ. Κοντογιάννης προηγείται του κ. Χρονόπουλου καθώς ο διδακτορικός του τεχνολογίας (τηλεϊατρική, κτλ.). τίτλος και η όλη εμπειρία του είναι ακριβώς στο αντικείμενο των δικτύων, ενώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ τα αντίστοιχα προσόντα του κ. Χρονόπουλου σχετίζονται με τις Ο κ. Κοντογιάννης προηγείται της κ. Λιάγκου καθώς το αντικείμενο του Τηλεπικοινωνίες και όχι ειδικά με δίκτυα. διδακτορικού και της εν γένει επιστημονικής εμπειρίας του είναι συναφέστερο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ αυτού της κ. Λιάγκου. Ο κ. Βότης προηγείται του κ. Δημόπουλου διότι το Ο κ. Κοντογιάννης προηγείται του κ. Χρονόπουλου καθώς ο διδακτορικός του αντικείμενο του διδακτορικού του σχετίζεται επαρκώς με δίκτυα, ενώ ο τίτλος και η όλη εμπειρία του είναι ακριβώς στο αντικείμενο των δικτύων, ενώ αντίστοιχο του κ. Δημόπουλου έχει περιφερειακή μόνο συνάφεια με το τα αντίστοιχα προσόντα του κ. Χρονόπουλου σχετίζονται με τις αντικείμενο της θέσης. Τηλεπικοινωνίες και όχι ειδικά με δίκτυα. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οι υποψήφιοι Βάββα, Γιαννακέας και Λιάγκου τοποθετούνται σε χαμηλότερη Οι υποψήφιοι Δημόπουλος, Δρούγας, Βάββα και Γιαννακέας υπολείπονται των θέση από τους υποψηφίους Βάσση, Χρονόπουλο, Ράπτη και Βότη, καθώς οι πρώτων τεσσάρων υποψηφίων, διότι αυτοί έχουν σχετίζονται άμεσα με διδακτορικοί τίτλοι και η ερευνητική εμπειρία των μελών της δεύτερης ομάδας τηλεπικοινωνιακά συστήματα. βρίσκονται ακριβώς στην περιοχή των Τηλεπικοινωνιών (μέρος των οποίων ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ είναι οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες) ενώ οι αντίστοιχοι διδακτορικοί τίτλοι Οι υποψήφιοι Βάββα και Γιαννακέας υπολείπονται των πρώτων επτά των μελών της πρώτης ομάδας σχετίζονται μόνο περιφερειακά με αυτό το υποψηφίων, διότι αυτοί έχουν σχετίζονται άμεσα με τηλεπικοινωνίες, ενώ η κ. αντικείμενο. Βάββα και ο κ. Γιαννακέας σχετίζονται μόνο περιφερειακά με τηλεπικοινωνίες. ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Ο υποψήφιος κ. Θανόπουλος τοποθετείται σε υψηλότερη θέση από τους Ο κ. Γεωργίου έχει διδακτορικό τίτλο ο οποίος κρίνεται ότι βρίσκεται ακριβώς υποψηφίους Καρβέλη και Καρβούνη, διότι ο διδακτορικός του τίτλος αφορά στο αντικείμενο και για το λόγο αυτό προηγείται των υπολοίπων ακριβώς στο αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων. Ο διδακτορικός τίτλος και η συνυποψηφίων. Ο κ. Οικονόμου και ο κ. Γιαννακέας προηγούνται των εμπειρία του κ. Καρβέλη είναι σε αντικείμενο παρεμφερές, ενώ τα αντίστοιχα υπολοίπων συνυποψηφίων με πλήρη προσόντα Επιστημονικού Συνεργάτη, 1/19

2 καθώς οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι διαθέτουν προσόντα που είναι περιφερειακά συναφή με το αντικείμενο της θέσης. 2/19

3 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥ ΔΗ ΔΙΔ ΤΑΠ ΠΗΡΕ ΜΟ ΑΚΤ ΤΥΧ ΣΙΑ(Μ ΣΙΕ ΟΡΙ ΙΑΚ ΗΝΕΣ ΥΣΕ ΚΟ Ο ) ΙΣ ΠΤΥ ΧΙΟ ΔΙΔΑ ΚΤΙΚ Η(ΜΗ ΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΟ (ΜΟΡΙΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΙΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΣΚΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ελλιπή προσόντα Εργαστ. Συν. 3/19

4 4/19

5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. Λάμπρος Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Λάμπρος Χρήστος ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Ράπτης Βασίλειος 6. Τσιακμάκης Κυριάκος 7. Δημόπουλος Δημήτριος 8. Καραθάνου Γεωργία 9. Τάτσης Γεώργιος 10. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος 2. Χασιώτη Βασιλική ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Βότης Κωνσταντίνος 5/19 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. Θανόπουλος Αριστομένης 4. Μαϊργιώτης Αντώνης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Μαϊργιώτης Αντώνης 6. Οικονόμου Ευάγγελος 7. Θανόπουλος Αριστομένης 8. Γεωργίου Γεώργιος 1. Παγγέ Αποστολία ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 3. Θανόπουλος Αριστομένης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 3. Γιαννακέας Νικόλαος 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Τάτσης Γεώργιος 7. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος 2. Χρυσικός Θεόφιλος 3. Χασιώτη Βασιλική ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

6 2. Βαββά Μαρία 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Κοντογιάννης Σωτήριος 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Ράπτης Βασίλειος 7. Βότης Κωνσταντίνος 1. Παγγέ Αποστολία 2. Χασιώτη Βασιλική ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Τάτσης Γεώργιος 5. Βότης Κωνσταντίνος 6. Λιάγκου Βασιλική 7. Βαββά Μαρία 8. Γιαννακέας Νικόλαος 1. Δρούγας Βασίλειος 2. Χρυσικός Θεόφιλος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Τσίπουρας Μάρκος 4. Βαββά Μαρία 5. Μαϊργιώτης Αντώνης ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (συναφές διδακτορικό δίπλωμα, τέσσερα έτη συναφούς επαγγελματικής 4. Θανόπουλος Αριστομένης 1. Παππάς Βασίλειος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ (συναφές διδακτορικό δίπλωμα, τέσσερα έτη συναφούς επαγγελματικής 4. Θανόπουλος Αριστομένης 6/19 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3. Βαββά Μαρία 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Λάμπρος Χρήστος 1. Τζιάτζος Γεώργιος ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ 1. Καρβέλης Πέτρος ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Μεγαρίτης Αθανάσιος 2. Καλατζής Θεοφάνης 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Παππάς Βασίλειος 2. Παλάσκα Κωνσταντίνα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Δημόπουλος Δημήτριος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

7 1. Δαπόντας Δημήτριος 1. Μακρή Ελένη 1. Πανακούλιας Στέφανος ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων 5. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Βότης Κωνσταντίνος ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Γεωργίου Γεώργιος 1. Παγγέ Αποστολία 2. Τζιάτζος Γεώργιος ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Βάσσης Δημήτρης 3. Βότης Κωνσταντίνος 7/19 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Λιάγκου Βασιλική 6. Βαββά Μαρία 7. Γιαννακέας Νικόλαος 1. Χρυσικός Θεόφιλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ Δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα πλήρη προσόντα του επιστημονικού συνεργάτη. 3. Ράπτης Βασίλειος 4. Τάτσης Γεώργιος 5. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Θανόπουλος Αριστομένης 6. Γεωργίου Γεώργιος 7. Λάμπρος Χρήστος 1. Παγγέ Αποστολία 1. Παππάς Βασίλειος 2. Χασιώτη Βασιλική ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Λάμπρος Χρήστος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Γεωργίου Γεώργιος 3. Τάτσης Γεώργιος 4. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8 5. Τσίπουρας Μάρκος 6. Θανόπουλος Αριστομένης 7. Καρβέλης Πέτρος 8. Καρβούνης Ευάγγελος 9. Λιάγκου Βασιλική ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Μαϊργιώτης Αντώνης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Μαϊργιώτης Αντώνης 1. Δαπόντας Δημήτριος 2. Παππάς Βασίλειος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2. Βάββα Μαρία 3. Λάμπρος Χρήστος 1. Παγγέ Αποστολία 1. Δαπόντας Δημήτριος ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 1. Βάσσης Δημήτρης 3. Ράπτης Βασίλειος 4. Βότης Κωνσταντίνος 1. Χρυσικός Θεόφιλος 2. Δρούγας Βασίλειος ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8/19 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καλατζής Θεοφάνης 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Παππάς Βασίλειος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Δαπόντας Δημήτριος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Βάββα Μαρία a.i.1. Τζιάτζιος Γεώργιος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Βαββά Μαρία ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Κοντογιάννης Σωτήριος 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Γεωργίου Γεώργιος 7. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος 2. Χασιώτη Βασιλική ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1. Μεγαρίτης Αθανάσιος 2. Καλατζής Θεοφάνης

9 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Παππάς Βασίλειος 1. Παλάσκα Κωνσταντίνα ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Βότης Κωνσταντίνος ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Ράπτης Βασίλειος 4. Βότης Κωνσταντίνος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Γεωργίου Γεώργιος 5. Ράπτης Βασίλειος 6. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος 2. Τζιάτζος Γεώργιος ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4. Μαϊργιώτης Αντώνης 5. Κοντογιάννης Σωτήριος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Ζαρίδης Απόστολος 2. Δαπόντας Δημήτριος 9/19 1. Μακρή Ελένη 2. Ροδουσάκης Νικόλαος ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 2. Μεγαρίτης Αθανάσιος 3. Παππάς Βασίλειος 4. Λάμπρος Χρήστος 1. Παλάσκα Κωνσταντίνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Θανόπουλος Αριστομένης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Μαϊργιώτης Αντώνης 6. Οικονόμου Ευάγγελος 7. Θανόπουλος Αριστομένης 8. Γεωργίου Γεώργιος 9. Λάμπρος Χρήστος 1. Παγγέ Αποστολία 2. Τζιάτζος Γεώργιος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική

10 5. Μαϊργιώτης Αντώνης 6. Οικονόμου Ευάγγελος 7. Θανόπουλος Αριστομένης 8. Γεωργίου Γεώργιος 1. Τζιάτζος Γεώργιος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Βάσσης Δημήτρης 3. Κοντογιάννης Σωτήριος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 2. Βάσσης Δημήτρης 4. Κοντογιάννης Σωτήριος ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Βάσσης Δημήτρης ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Βότης Κωνσταντίνος 1. Χασιώτη Βασιλική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Κοντογιάννης Σωτήριος 5. Τάτσης Γεώργιος 6. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Καραθάνου Γεωργία 2. Βαββά Μαρία 1. Παγγέ Αποστολία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Βαββά Μαρία 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Γεωργίου Γεώργιος ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Γεωργίου Γεώργιος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Βότης Κωνσταντίνος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 1. Γεωργίου Γεώργιος 2. Γιαννακέας Νικόλαος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Χρονόπουλος Σπυρίδων 6. Βότης Κωνσταντίνος 1. Χασιώτη Βασιλική ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC 10/19

11 1. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CMOS 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2. Βάσσης Δημήτρης 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ VHDL 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 3. Μαϊργιώτης Αντώνης ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 11/19 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Θανόπουλος Αριστομένης 6. Γεωργίου Γιώργος 7. Λάμπρος Χρήστος 8. Λιάγκου Βασιλική ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 4. Καραθάνου Γεωργία 5. Παππάς Βασίλειος το μάθημα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ το μάθημα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4. Θανόπουλος Αριστομένης 1. Παγγέ Αποστολία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική το μάθημα) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος

12 3. Ράπτης Βασίλειος 4. Βότης Κωνσταντίνος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι 2. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ 1. Βάσσης Δημήτρης 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων 5. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Τάτσης Γεώργιος 4. Βότης Κωνσταντίνος 5. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Δρούγας Βασίλειος 7. Βαββά Μαρία 8. Γιαννακέας Νικόλαος το μάθημα) ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. Βάσσης Δημήτρης 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Δημόπουλος Δημήτριος 5. Βαββά Μαρία το μάθημα) ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 12/19 2. Βότης Κωνσταντίνος το μάθημα) ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων το μάθημα) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Γεωργίου Γιώργος 5. Λάμπρος Χρήστος 6. Λιάγκου Βασιλική το μάθημα) ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Γεωργίου Γιώργος 6. Ράπτης Βασίλειος 7. Καραθάνου Γεωργία 8. Δημόπουλος Δημήτριος 9. Τάτσης Γεώργιος 10. Βότης Κωνσταντίνος 1. Τσιακμάκης Κυριάκος 2. Χασιώτη Βασιλική ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Τάτσης Γεώργιος 7. Βότης Κωνσταντίνος 8. Γιαννακέας Νικόλαος 9. Βαββά Μαρία το μάθημα) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

13 2. Γεωργίου Γιώργος 3. Οικονόμου Ευάγγελος 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Χρονόπουλος Σπυρίδων 6. Ράπτης Βασίλειος 7. Τάτσης Γεώργιος 8. Βότης Κωνσταντίνος 9. Λιάγκου Βασιλική 1. Τσιακμάκης Κυριάκος 2. Χασιώτη Βασιλική Η Επιτροπή Αξιολόγησης 13/19

14 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος 3. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κολυδάς Αναστάσιος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Δενδρινός Βασίλειος 3. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Κονετάς Δημήτριος 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Σουραβλιάς Δημήτριος ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 14/19 επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος 3. Φούρλας Δημήτριος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Κώστα Αναστασία (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Φούρλας Δημήτριος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τζίγκου Δήμητρα 2. Λάζαρη Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Λάζαρη Ευγενία 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Σουραβλιάς Δημήτριος 4. Τζίγκου Δήμητρα 5. Τσιάκαλος Απόστολος 1. Παππάς Βασίλειος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα)

15 1. Λάζαρη Ευγενία 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Σουραβλιάς Δημήτριος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Σουραβλιάς Δημήτριος ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Φούρλας Δημήτριος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα 2. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Σαλαμούρας Λάμπρος (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με 1. Πανακούλιας Στέφανος ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 15/19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Τζίγκου Δήμητρα 4. Τσιάκαλος Απόστολος 5. Λάζαρη Ευγενία 1. Παππάς Βασίλειος 2. Χασιώτη Βασιλική ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16 συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κολυδάς Αναστάσιος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 1. Δαπόντας Δημήτριος 2. Παππάς Βασίλειος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Λάζαρη Ευγενία 3. Πανακούλιας Στέφανος 4. Τζίγκου Δήμητρα 1. Δαπόντας Δημήτριος ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Σαλαμούρας Λάμπρος (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με 1. Πανακούλιας Στέφανος 2. Παππάς Βασίλειος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) 16/19 αντίστοιχο με το μάθημα) a.i.1. Τσιάκαλος Απόστολος a.i.2. Σουραβλιάς Δημήτριος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 1. Παππάς Βασίλειος ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος

17 2. Σουραβλιάς Δημήτριος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Σαλαμούρας Λάμπρος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Μπεσλέμη Κωνστανίνα 2. Λελοβίτη Σοφία 3. Παππάς Βασίλειος ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 2. Τζίγκου Δήμητρα 3. Λάζαρη Ευγενία 4. Δαπόντας Δημήτριος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Σουραβλιάς Δημήτριος 5. Τζίγκου Δήμητρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Βότης Κωνσταντίνος 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Τσιακμάκης Κυριάκος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Δημόπουλος Δημήτριος ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Δενδρινός Βασίλειος 3. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Σουραβλιάς Δημήτριος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Τζίγκου Δήμητρα 5. Τσιάκαλος Απόστολος 6. Σάλλα Καλλιόπη 7. Παππάς Βασίλειος 8. Χασιώτη Βασιλική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 17/19 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα 2. Δενδρινός Βασίλειος 3. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Τζίγκου Δήμητρα 3. Δαπόντας Δημήτριος

18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Πανακούλιας Στέφανος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κονετάς Δημήτριος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 3. Χασιώτη Βασιλική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 2. Τζίγκου Δήμητρα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσιάκαλος Απόστολος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 3. Τζίγκου Δήμητρα ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Πανακούλιας Στέφανος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κονετάς Δημήτριος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CMOS επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χασιώτη Βασιλική 2. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Βαββά Μαρία ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ VHDL επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 18/19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 2. Παππάς Βασίλειος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κολυδάς Αναστάσιος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Σουραβλιάς Δημήτριος 4. Παππάς Βασίλειος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Κολυδάς Αναστάσιος 4. Σουραβλιάς Δημήτριος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 2. Δημόπουλος Δημήτριος 3. Βαββά Μαρία 4. Λαμπάκης Δημήτριος

19 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με το μάθημα) ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Κώστα Αναστασία (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με το μάθημα) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Τσατσάνης Νικόλαος 3. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Τσιούτας Κωνσταντίνος 4. Παπαδημητρίου Απόστολος Η Επιτροπή Αξιολόγησης 19/19

ΑΡΙΘΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΜΠ01 (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ)

ΘΕΣΗ ΜΠ01 (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Η Εισηγητική Επιτροπή έθεσε τις παρακάτω προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων: Ως δημοσιεύσεις λογίζονται όλες οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τζώρτζης Γρηγόριος. Κολιοπάνος Χρήστος Μαλάμου Σεβαστή Σταύρου Νικόλαος

Τζώρτζης Γρηγόριος. Κολιοπάνος Χρήστος Μαλάμου Σεβαστή Σταύρου Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1472 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Βαγγέλης Γιώργος Βασιλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΟΜΑΔΑ 15:00-17:00 ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΓΓΕ Α - ΕΠΩΝΥΜΟ Α-Κ) 3/9/2012 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ, ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Κ., Β - ΕΠΩΝΥΜΟ Λ-Ω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθ. Αντώνης Πασχάλης Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017 1 ο ΕΤΟΣ Μαθήματα Α εξαμήνου (Υ) Διδάσκοντες Ώρες Εισαγωγή στην Πληροφορική Μαμάτας Ελευθέριος Λέκτορας, Σουραβλάς Σταύρος Λέκτορας, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8/09/0 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Σελίδα ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΠΕΡΊΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΠΟΛΥΒΙΟΤ ΑΡΙΑΝΑ 8/09/0 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 31/08/2017 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Μαθηματικά Ι Ε. Στεφανόπουλος 02/09/2017 Σάββατο 17-20 ΒΑ-B4 Φυσική Χ. Χρηστίδης 04/09/2017 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Λογική Σχεδίαση Ι Χ. Βέργος 07/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-09 Δευτέρα 24/8/2009 ΗΥ-252 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Αμφ. Β, Αμφ. Γ, 121 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αμφ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Η παρούσα έκδοση καταργεί κάθε προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 12/06/17 Δευτέρα 17-20 AΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά ΙΙ Ε. Στεφανόπουλος 15/06/17 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος, Ε. Στεφανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 06/06/16 Δευτέρα 17-20 AΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά ΙΙ Μ. Μαρκάκης Κ. Παπαδάκης 09/06/16 Πέμπτη 18-21 ΑΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος 13/06/16 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Λογική Σχεδίαση ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σαμαράς Νικόλαος, Επ. Μαυρίδης Ιωάννης, Επ. Ρεφανίδης Ιωάννης, Επ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C Σαμαράς Νικόλοας, Επ. Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 01/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΨΑΣ ΜΑ,1, 2, 4 ΜΑ,μΑ,1, 2, 4 ΣΠΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΖΑΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1 η Εβδομάδα Δευτέρα 15/6/2015 ΕΠΟΠΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΣ του Τμήματος στην συνεδρίαση της 22/4/2013 αποφάσισε την Αντιστοίχηση των μαθημάτων των παλαιοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών με αυτά του Τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ως εξής: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρός ΗΥ-118 Διακριτά Μαθηματικά 3-5 ΑΜΦ. Γ 3-5 ΑΜΦ. Γ 3-5 ΑΜΦ. Γ. Δημητρακόπουλος ΗΥ-121 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα 5-7 ΡΑ ΡΑ201

Αργυρός ΗΥ-118 Διακριτά Μαθηματικά 3-5 ΑΜΦ. Γ 3-5 ΑΜΦ. Γ 3-5 ΑΜΦ. Γ. Δημητρακόπουλος ΗΥ-121 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα 5-7 ΡΑ ΡΑ201 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ **** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2008-09**ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**ΕΚΔΟΣΗ 29/1/2009 Διδάσκων Κωδ.Μαθ Μάθημα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ριζοπούλου ΗΥ-209 Αγγλικα ΙV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 18/02/2016 19/02/2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑ,μΑ, 1, 2, 4 μα,1,2,4 ΜΕΛΑΣ, ΡΑΓΑΖΟΥ, ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ 8-9 Ασκήσεις (Α - Ω) 9-10 Δομές Δεδομένων ( Τμήμα Α & Β) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 29/08/2016 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Σ. Βούλγαρης, Α. Ηλίας 03/09/2016 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ-ΒΑ-B4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΝΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/01/2015 20/01/2015 21/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Κεχρινιώτης Θεοδωρίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Παπαγεωργίου Αντωνής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Αβραμόπουλος Καρκάνης ΜΑ,μΑ,1, 2, 4 ΜΑ,μΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο )

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 B5 2 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 14-16 A3 8-10 A2 Γ.Τ. E.Φ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο )

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 Γ.Τ B5 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 122 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 3 131 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Φυσική, Θεωρία, Αμφιθέατρο, Α. Ζαφειρόπουλος

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Φυσική, Θεωρία, Αμφιθέατρο, Α. Ζαφειρόπουλος 1 ο Εξάμηνο 9-10 ΗΥ, 4η Εργ. 3, Η. Σάββας Εργ. 1η Εργ. 7, Στυλιανός Φυσική, Θεωρία, Αμφιθέατρο, Α. Ζαφειρόπουλος ΗΥ, 8η Εργ. 3,Η. Σάββας 5η Εργ. 7, Στυλιανός Θεωρία, Αμφιθέατρο, Ν. Πετρέλλης 11-12 ΗΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Εξάμηνο 1 ο 1/5 Φυσική Εργ. 9Α, 8-10 Φυσική Εργ. 9Α, 10-12 Φυσική Εργ. 9Α, 12-14 Ηλεκτρονική Φυσική Εργ. 9Α, 14-16 Προγραμματισμός Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Εργ. 15, 10-12 Προγραμματισμός Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /09/0 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Σελίδα ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΝΓΚ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ /09/0 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 15/06/2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (ΕΜΒΟΛ.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΜΕΛΑΣ ΛΑΜΨΑΣ μα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ ο ) 04-09-203 Τετάρτη 8- ΒΑ-Β4-Β3 Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Χρ. Μακρής Προγραμματισμό 05-09-203 Πέμπτη 7-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 06-09-203

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017 Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017 Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βιβλία ή άλλα βοηθήματα, εκτός αν το είδος της εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Μαθ Τίτλος Κωδικός Μαθ Τίτλος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Θ

Κωδικός Μαθ Τίτλος Κωδικός Μαθ Τίτλος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Θ Κωδικός Μαθ Τίτλος Κωδικός Μαθ Τίτλος Α1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ4Ε ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ-ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ-Ε Α2Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι-Ε Δ5Ε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ-Ε Α2Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι-Θ Δ6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Φυσική, Θεωρία, Αμφιθέατρο, Α. Ζαφειρόπουλος. Φυσική, Α.Π. Α Ομάδα, Αμφιθέατρο, Α.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Φυσική, Θεωρία, Αμφιθέατρο, Α. Ζαφειρόπουλος. Φυσική, Α.Π. Α Ομάδα, Αμφιθέατρο, Α. 1 ο Εξάμηνο 9-10 Ξένη Γλώσσα Ι, Θεωρία, Διαλ. 1, ΗΥ, Εργαστήριο, 4η Ομάδα, Εργ. 3, Η. Σάββας Φυσική, Θεωρία, Αμφιθέατρο, Α. Ζαφειρόπουλος ΗΥ, Εργαστήριο, 8η Ομάδα, Εργ. 3,Η. Σάββας Θεωρία, Αμφιθέατρο,

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ TEI of STEREA ELLADA SCHOOL of TEXHNOLOGICAL APPLICATIONS Department of ELECTRICAL ENGINEERING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω εργαστήρια θα εξεταστούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες:

Τα παρακάτω εργαστήρια θα εξεταστούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες: ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 10/06/14 Τρίτη 17-20 AΦΕ Φυσική ΙΙ Μ. Βελγάκης 12/06/14 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ Βασικά Ηλεκτρονικά Χ. Χρηστίδης 14/06/14 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ Μαθηματικά ΙΙ Χ. Ντούσκος 16/06/14

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Συμπληρωματική Προκήρυξη Επιστημονικών Συνεργατών / Εργαστηριακών Συνεργατών Υποτρόφων ΤΕΙ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Συμπληρωματική Προκήρυξη Επιστημονικών Συνεργατών / Εργαστηριακών Συνεργατών Υποτρόφων ΤΕΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συμπληρωματική Προκήρυξη Επιστημονικών Συνεργατών / Εργαστηριακών Συνεργατών Υποτρόφων ΤΕΙ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ E. Κατεύθυνση Σπουδών: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,,

ΤΟΜΕΑΣ E. Κατεύθυνση Σπουδών: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,, ΤΟΜΕΑΣ E Κατεύθυνση Σπουδών: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,, ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Καθηγητές (4): Α. Πολύδωρος Ι. Τίγκελης Γ. Τόμπρας Δ. Φραντζεσκάκης Ποιοί είμαστε; Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα