ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του Α ΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Τεύχη και Έγγραφα της ιακήρυξης Προϋπολογισµός Έργου-Σύστηµα Προσφοράς Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Εγγύηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Υποβαλλόµενα Στοιχεία Περιεχόµενο Προσφοράς Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών Αξιολόγηση Προσφορών Ενστάσεις ιαγωνιζοµένων Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού Κατάρτιση Σύµβασης Επιφυλάξεις και ικαιώµατα Α ΜΗΕ Α.Ε.

2 Άρθρο 1 Τεύχη και έγγραφα της ιακήρυξης Η ιακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών: 1. Πρόσκληση 2. Όροι και Οδηγίες του ιαγωνισµού 3. Σχέδιο Συµφωνητικού 4. Ειδικοί Όροι 5. Γενικοί Όροι 6. Ασφαλίσεις 7. Υποδείγµατα 8. Έντυπα Οικονοµικών Στοιχείων 9. Τεχνικό Μέρος Άρθρο 2 Προϋπολογισµός Έργου - Σύστηµα προσφοράς 1. Ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000,00 ) κατά την µελέτη της Επιχείρησης. Ο προϋπολογισµός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 2. Ο διαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα Προσφοράς, που περιλαµβάνει ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό : 2.1 Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας την ασυµπλήρωτη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Τιµολόγιο)», στο τεύχος ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές. 2.2 Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσφέρουν τίµηµα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του διαγωνιζόµενου προς την απαίτηση αυτή η προσφορά του θα απορριφθεί. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του ιαγωνιζόµενου και όλες οι τιµές µονάδος που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να συµπληρωθούν ολογράφως και αριθµητικώς. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η µη συµπλήρωση έστω και µιας τιµής µονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Οι τιµές µονάδας που προσφέρει κάθε διαγωνιζόµενος στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του ιαγωνιζόµενου. 3. Τα σχετικά χορηγούµενα έντυπα στους διαγωνιζόµενους είναι : - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ), για συµπλήρωση. Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες. Το χρονικό αυτό διάστηµα, δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Α ΜΗΕ, µε τη συναίνεση των διαγωνιζοµένων. 1

3 Άρθρο 4 Eγγύηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Για τη συµµετοχή στο ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε ιαγωνιζόµενο Εγγύηση συµµετοχής υπό µορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Επιχείρησης, για το ποσό των διακοσίων ΕΥΡΩ (200,00 ), που αντιστοιχεί στο 2% του ετήσιου προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής του Α ΜΗΕ, Ελληνική ή Αλλοδαπή ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕ Ε). Η παραπάνω εγγύηση θα έχει ισχύ το λιγότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της προσφοράς και θα επιστρέφεται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην αυτού ο οποίος θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συµµετοχής θα αποδοθεί, µε την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Είναι δυνατόν η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής να επιστραφεί σε κάθε διαγωνιζόµενο, που µε αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της, πριν τη συµπλήρωση της παραπάνω ηµεροµηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι µετά από ενδεχόµενη ανατροπή του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υπόψη διαγωνιζόµενος. Άρθρο 5 Υποβαλλόµενα στοιχεία 1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο διαγωνισµό θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Κατ' εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των διαγωνιζοµένων επί των όρων, που περιλαµβάνονται στα Τεύχη της διακήρυξης ΕΝ γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές, οι οποίες περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το διαγωνισµό. Άρθρο 6 Περιεχόµενο Προσφοράς ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ0ΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθ όλα σύµφωνες µε τους προβλεπόµενους στην παρούσα ιακήρυξη όρους και να είναι διατυπωµένες µε σαφή τρόπο, που να επιτρέπει τη σύγκριση των προσφορών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίµατα της γραφής, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, µεσόστοιχα, παρεµβολές στο κείµενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω µέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου και στο πάνω µέρος αριστερά η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η επαγγελµατική του ιεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο του Αντικλήτου του. Η προσφορά του διαγωνιζόµενου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κ.λ.π. από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. 2

4 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β και το ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονοµική Προσφορά), οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. (Μέσα σε κάθε Φάκελο να περιέχεται Πίνακας περιεχοµένων, στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την αρίθµηση βάσει της διακήρυξης.) Επισηµαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι διαγωνιζόµενοι. Ειδικότερα, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και µόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού, αλλιώς η προσφορά µπορεί να απορριφθεί. 2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 2.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα της Επιχείρησης και τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4 του παρόντος. 2.2 Έγγραφα νοµιµοποίησης του ιαγωνιζόµενου ως εξής : Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε.: α. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύθηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Επικυρωµένο απόσπασµα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά µε την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. γ. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών, σχετικά µε τη συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα. δ. Βεβαίωση της αρµοδίας Αρχής (Υπουργείο Εµπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές. ε. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε., µε το οποίο παρέχεται έγκριση συµµετοχής στο ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί το υπόψη έργο, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε. α. Φύλλα εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε., καθώς και κάθε τροποποίησή του µε αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. β. Βεβαίωση του αρµόδιου ικαστικού Γραµµατέα, περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση συµµετοχής στο ιαγωνισµό, προκειµένου να αναληφθεί το υπόψη Έργο και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού. 3

5 Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε) α. Επικυρωµένο αντίγραφο συµβολαίου ή συµφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεών τους µε βεβαίωση του αρµοδίου ικαστικού Γραµµατέα για µη δηµοσίευση άλλων. β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, µε θεώρηση από την αρµόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισµό του αντικλήτου, κατοίκου Αθηνών Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Ανάλογα πιστοποιητικά µε εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων, για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα κ.λ.π Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, για συµµετοχή στο συγκεκριµένο ιαγωνισµό. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις αρµόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 2.3 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραµµατείας Πρωτοδικών της έδρας του ιαγωνιζόµενου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεµεί αίτηση για την κήρυξη του ιαγωνιζόµενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Τα Πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα στους ιαχειριστές, ή στους Γενικούς ιευθυντές και τους Εντεταλµένους Συµβούλους του διαγωνιζόµενου. 2.4 Υπεύθυνη ήλωση του Νόµου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τον ή τους ιαχειριστές, για τις Ο.Ε.και Ε.Ε. από τα οµόρρυθµα µέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα. 2.5 Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη την Υπεύθυνη ήλωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα, που χορηγήθηκε από τον Α ΜΗΕ, σχετικά µε την ισχύ προσφοράς, την πλήρη αποδοχή των όρων της διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών του από τον Α ΜΗΕ, καθώς και σχετικά µε τη γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου. 2.6 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ιαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύµφωνα µε το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, και για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν το παραπάνω απόσπασµα για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και το ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες. 2.7 Τα έγγραφα των παραγράφων α, β, γ, δ, α, β, α, , 2.3 και 2.6 δυνητικά µπορεί να µην προσκοµίζονται από τους διαγωνιζόµενους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι διαγωνιζόµενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στην Υπεύθυνη ήλωση (παρ. 2.5 του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του αντίστοιχου Υποδείγµατος. 4

6 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 3.1 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ή του νόµιµου εκπροσώπου του στην οποία θα δηλώνει ότι έχει στη διάθεση της Επιτροπής του διαγωνισµού σε πρώτη ζήτηση και σε περίπτωση ανάδειξής του σε Ανάδοχο οπωσδήποτε πριν από την απόφαση ανάθεσης του έργου οποιοδήποτε αποδεικτικό φερεγγυότητας του ζητηθεί ή οποιοδήποτε έγγραφο νοµιµοποιήσεως. 3.2 Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ηµόσιο, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 3.3 Το µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. 3.4 Πίνακα παροµοίων έργων, που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από τον διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε το Τεύχος «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ». Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν εις διπλούν. Η µία σειρά θα έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ «Πρωτοτύπου» και «Αντιγράφων» θα υπερισχύει το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες σχέδια κτλ. από πρόσωπο ή πρόσωπα, που είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου. 4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα περιέχει : 4.1 Ειδικά Έντυπα ή Τεύχη, που χορηγούνται από την Υπηρεσία, µε βάση τα οποία ο διαγωνιζόµενος υποβάλει την Προσφορά του. Η συµπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια. Η χρησιµοποίηση αντιγράφων που δεν είναι επίσηµα επικυρωµένα έστω και αν αυτά είναι ακριβώς τα ίδια µε τα παραπάνω έντυπα ή τεύχη δεν επιτρέπεται και τα στοιχεία αυτά δεν γίνονται αποδεκτά. 4.2 Ειδικότερα, τα έντυπα που υποβάλλει ο ιαγωνιζόµενος για την παρούσα ιακήρυξη, δεδοµένου ότι ο ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα Προσφοράς, που περιλαµβάνει ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου είναι : - η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) 4.3 Οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό στοιχείο σχετικό µε το τίµηµα της προσφοράς 4.4 Πίνακας κατανοµής τιµήµατος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης Επιχειρήσεων) 4.5 Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται µε το Προσφερόµενο Τίµηµα. 4.6 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Γ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΚΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ. Άρθρο 7 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, που θα συστήσει ο Α ΜΗΕ. Προσφορές, που θα αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη, εφόσον παραδοθούν µέχρι την πιο πάνω ηµέρα και ώρα, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, που ορίζεται στο Άρθρο 1 της Πρόσκλησης. 2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαµβάνει τις Προσφορές των διαγωνιζοµένων και καταγράφει την επωνυµία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής Προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις Προσφορές, που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό 5

7 Αποσφράγισης τα ονόµατα των αντίστοιχων ιαγωνιζοµένων, οπότε και κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής των Προσφορών. 3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, µε τη σειρά µε την οποία έχουν καταγραφεί οι διαγωνιζόµενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν βρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 4. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, µονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχοµένων, που υποχρεούται να έχει συντάξει ο διαγωνιζόµενος. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία, που περιέχονται σ αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, µε βάση τους όρους του ιαγωνισµού και ανακοινώνει τα ονόµατα αυτών, που αποκλείστηκαν, από την παραπέρα διαδικασία του ιαγωνισµού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθ ένας απ αυτούς. 5. Σε κάθε διαγωνιζόµενο, που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης, θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισµένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται, µετά τη λήξη της προθεσµίας, που καθορίζεται στο Άρθρο 9 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο διαγωνιζόµενος, που αποκλείστηκε, δεν έχει υποβάλει Ένσταση. Επίσης, µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, εφόσον ο διαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωµα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι Β και Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα επιστραφούν στο διαγωνιζόµενο µετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης του Α ΜΗΕ επί της ενστάσεώς του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, θα κρατηθούν από τον Α ΜΗΕ κατά την κρίση της. 6. Μετά την απόφαση του Α ΜΗΕ επί τυχόν ενστάσεων των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή Αποσφράγισης σε δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, µε τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι διαγωνιζόµενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, µονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο διαγωνιζόµενος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία, που περιέχονται στο φάκελο Β, που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόµενων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος. 7. Ακολούθως, το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β, καθώς και κλειστός (χωρίς να ανοιχτεί) ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 8. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι παρευρίσκονται. Άρθρο 8 Αξιολόγηση των Προσφορών Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαµηλότερη συνολική τιµή του έργου. 1. Ο ιαγωνισµός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και οικονοµική κατασκευή του έργου, γίνεται µεταξύ των τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτών προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 2. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων, που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β, προκειµένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του διαγωνιζόµενου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ιακήρυξης όσον αφορά τη δυνατότητα του διαγωνιζόµενου να εκτελέσει το έργο έντεχνα, έγκαιρα και έγκυρα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειµένου να φέρει σε πέρας το έργο αυτό, µπορεί να επικοινωνεί απευθείας µε τους διαγωνιζόµενους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινήσεων, σχετικά µε το τεχνικό 6

8 µέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δε θα αποτελούν σε καµία περίπτωση αντιπροσφορά. 3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε διαγωνιζόµενο το αποτέλεσµα της τεχνικής κρίσης, που αφορά στη δική του προσφορά. Οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωµα υποβολής Ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 4. Μετά την εκδίκαση τυχόν Ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους διαγωνιζόµενους, που οι προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (οικονοµική προσφορά), ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. Ακολούθως την καθορισµένη ηµέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, µονογράφονται και αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία, που υπάρχουν µε δύο αριθµούς, από τους οποίους ο πρώτος αντιστοιχεί στον αριθµό της προσφοράς και ο δεύτερος ( µε πρόθεµα Γ ) αντιστοιχεί στον αριθµό του εγγράφου. 5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει κατ αρχήν αν οι ιαγωνιζόµενοι υπέβαλαν µε το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, που απαιτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οικονοµικά στοιχεία των προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί, από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόµενων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος. 6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλµάτων και συντάσσει τον Πίνακα µειοδοσίας. Άρθρο 9 Ενστάσεις ιαγωνιζοµένων 1. υνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν µόνο οι απορριπτόµενοι και µόνο για τους λόγους που απορρίφθηκαν, όταν: - Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχοµένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. - Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβεί σε απόρριψη της προσφοράς εξαιτίας του περιεχοµένου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από ιαγωνιζόµενους για θέµατα που αφορούν σε άλλο ιαγωνιζόµενο ή που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται στην παρούσα ιακήρυξη, ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων. 2. Οι Ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του ιαγωνισµού µέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους. ιαµαρτυρία οποιασδήποτε άλλης µορφής, σε οποιαδήποτε φάση του ιαγωνισµού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη µόνο στο εξουσιοδοτηµένο όργανο που θα κατακυρώσει το ιαγωνισµό. 3. Οι Ενστάσεις για απόρριψη Προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ιεύθυνσης Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών, οδός υρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα τηλ µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόµενους το αποτέλεσµα του ελέγχου του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαµβάνεται από αρµόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, µετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποσφράγισης. 4. Οι Ενστάσεις για απόρριψη Προσφοράς εξαιτίας του περιεχοµένου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β, θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ιεύθυνσης Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών, οδός υρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα , µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόµενους το αποτέλεσµα της κρίσης του ΦΑΚΕΛΟΥ Β. 7

9 Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαµβάνεται από αρµόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, µετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Άρθρο 10 Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Ο ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το διαγωνιζόµενο. 2. Η κατακύρωση ανάθεσης του έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο µε επιστολή µε την οποία καλείται µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών να προσέλθει για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσµία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 3. Ο Α ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το ιαγωνισµό: α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού. β. αν το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση. γ. αν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού. δ. αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. Άρθρο 11 Κατάρτιση Σύµβασης Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου καταρτίζεται µε βάση τους όρους της ιακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου όπως αυτοί τελικά διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. Άρθρο 12 Επιφυλάξεις και ικαιώµατα Α ΜΗΕ Α.Ε. 1. Η συµµετοχή στο ιαγωνισµό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του ιαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και τευχών του ιαγωνισµού. 2. Ο Α ΜΗΕ επιφυλάσσεται να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ιακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαµβάνονται σε Συµπλήρωµα της ιακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται από τον Τύπο. 3. Ο Α ΜΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει τους ιαγωνιζόµενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή της Προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η Προσφορά τους ή θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή µαταιωθεί ο ιαγωνισµός σ' οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συµµετέχουν στο ιαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά του Α ΜΗΕ από τη ιακήρυξη αυτή και τη συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό. 4. Η Προσφορά των διαγωνιζοµένων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον Α ΜΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 8

10 5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα στο ιαγωνιζόµενο να την επικαλεστεί προκειµένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 6. Οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς όφελος του Α ΜΗΕ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους ιαγωνιζόµενους ή σε άλλους τρίτους. 9

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ NEΩN ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΔΠΑ/ΤΤΕΔ/ΥΔΥΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ 25520 ΥΛΙΚΟ : «ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΟ SMC ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1Φ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου, 321 00, Λιβαδειά Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6/2015 Περιοχή Λιβαδειάς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ι Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ-807 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι διακήρυξης ισχύουν αν και όσον δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. Άρθρο 2 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου/Περιοχή Κέρκυρας Αλεπού, Κέρκυρα, 49100 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΑΡΙΘ.: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5002503/11-11-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41319 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ YΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ YΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ YΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 20.07.2010 ΣΥΜΒΑΣΗ: 0018/46749/ ΣΥΓΚ.ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Τομέας Τεχνικών Εργασιών Αριστείδου 5-7, 105 59, Αθήνα Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ 55507 ΥΛΙΚΟ : «ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ ΕΠΙ ΤΟΥ Μ/Σ» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (TAXΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (TAXΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (TAXΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Καβάλας Τενέδου 38, 65404 Καβάλα ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΚΒΛ/ΤΥ/3/2014 ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό 197 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2 ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ -197 1/13 Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7 ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΤΔΜ 2/2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-1-2016 Αντικείμενο :"Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)" ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41601 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ- 6387 ΕΡΓΟ: «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ 6762 «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ 6762 «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Τεχνικός Τομέας Εργασιών Αριστείδου 5-7, 105 59, Αθήνα Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ 6762 «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης ΑΡΙΘΜΟΣ : ΔΠΜ-Θ / ΤΥ-5 / 2015 Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση και Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41616 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη : 403305 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7

ιακήρυξη : 403305 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7 ιακήρυξη : 403305 Αντικείµενο :"Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)" ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7 1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ: Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου- Ηπείρου Περιοχή Κορίνθου Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ: 5002328 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 03/2015

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 03/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 03/2015 ΕΡΓΟ: «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Διεύθυνση Περιφέρειας ΔΠΠ-Η Περιοχή ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΑΚ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠKE / ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ 5/

ΔΠKE / ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ 5/ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λαμίας Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠKE / ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ 5/16-9-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/2/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/2/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/2/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Τίτλος και Διεύθυνση της Υπηρεσίας που εκδίδει την προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΑΠΜ 408620 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά ενός κινητού Υποσταθμού που αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα τροχοφόρα μέρη, συνολικού βάρους 110 tn, με F/B ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Α ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π.

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Α ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ 104 43 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν

Διαβάστε περισσότερα

1/11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Αποκομιδή απορριμμάτων της 1862 Περιφ. Αποθήκης της ΔΠΜ-Θ και διάθεσή τους νόμιμη χωματερή. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/7 A -2015Ε

1/11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Αποκομιδή απορριμμάτων της 1862 Περιφ. Αποθήκης της ΔΠΜ-Θ και διάθεσή τους νόμιμη χωματερή. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/7 A -2015Ε 1/11 Διεύθυνση Περιφέρειας Mακεδονίας-Θράκης ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Αποκομιδή απορριμμάτων της 1862 Περιφ. Αποθήκης της ΔΠΜ-Θ και διάθεσή τους νόμιμη χωματερή. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/7 A -2015Ε Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών 1. ANTIKEIMENO: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408701 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Mεταφορά 15 containers 20 με φορτίο στροφεία αγωγού φάσης από FOB NINGBO, Κίνα μέχρι Free Out

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ/ΕΠ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ/ΕΠ /2016 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ/ΕΠ-6763.3/2016 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΜΜ ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΜΜ ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ιεύθυνση Προµηθειών, Αποθηκών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΜΜ-41107 ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΩΝ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ/ΕΠ-6757/2016 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/Ζ /

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/Ζ / ιεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Λέσβου ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/Ζ050 4000901/14.12.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Τεύχη και έγγραφα της ιακήρυξης... 2 Άρθρο 2. Προϋπολογισµός - Σύστηµα προσφοράς... 2 Άρ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Τεύχη και έγγραφα της ιακήρυξης... 2 Άρθρο 2. Προϋπολογισµός - Σύστηµα προσφοράς... 2 Άρ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -208 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ 1278 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ 1278 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ 1278 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. Άρθρο 2 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ 01/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ 01/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λαμίας 2 ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας-Αθηνών Λαμία ΤΚ 35 100 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ 01/2015 Εκτέλεση των εργασιών επιθεώρησης εναέριου δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-17 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ: ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΟΡΟΥ». ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 1.1. Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε ευρώ για παράδοση του υλικού Ελεύθερο στην 410 αποθήκη της Α Υ/Α ΜΗΕ, υρραχίου 89 & Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. Άρθρο 2 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι διαγωνιζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Άρθρο 1 : Κατάρτιση Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Διακήρυξη ΔΑΠΜ- 41607/ Τεύχος 2 -ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔEEΔ-19 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. Διακήρυξη Πρόσκληση

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. Διακήρυξη Πρόσκληση Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Σχολή Φλώρινας 3 ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα Διακήρυξη : ΔΑΝΠ/ΣΧΟΛΗΦΛΩ/2016 με αριθμό ΔΑΝΠ - 01 Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ-6725

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ-6725 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αριστείδου 5-7 Αθήνα 105 59 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΑ / ΕΠ-6725 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 541 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ 400/150kV Επέκταση Νο1 Ε.Π.Μ.» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 541 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ 400/150kV Επέκταση Νο1 Ε.Π.Μ.» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 541 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ 400/150kV Επέκταση Νο1 Ε.Π.Μ.» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο 7: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ- 41311 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠB/ΤΥ/2/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠB/ΤΥ/2/2016 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Βέροιας Ελ. Βενιζέλου 87, 591 00, Βέροια ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠB/ΤΥ/2/2016 Ενημέρωση Σχεδίων, Φύλλων Πασσάλωσης Κατασκευών, Λειτουργικών Διαγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/ ΠΚΘ/ΤΥ/6/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/ ΠΚΘ/ΤΥ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης Αγ. Δημητρίου 37, 546 32, Θεσσαλονίκη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/ ΠΚΘ/ΤΥ/6/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό Προμηθειών του ΑΔΜΗΕ. 2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ι. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ Τηλέφωνο : ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.

Πληροφορίες : Ι. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ Τηλέφωνο : ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 4 0 1 5 0 7 FAX : 210 5192326 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14-07-2015 Πληροφορίες : Ι. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189

ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΟΡΟΙ & Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41303 «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Άρθρο 1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ 11500 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. Άρθρο 2 Χρόνος Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ050 4001173/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα