Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος"

Transcript

1 LIFE08 ENV/CY/ «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Φιλοσοφία-Υφιστάμενη Κατάσταση Εισαγωγή (ορισμός ρύπανσης, ανάγκη ελέγχου ρύπανσης, κύριες πηγές ρύπανσης, προβλήματα ρύπανσης, αξιολόγηση) Νομικό Πλαίσιο (νόμοι, βασικές πρόνοιες) Εξασφάλιση αποφυγής/ περιορισμού ρύπανσης Αδειοδότηση (Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων, διαδικασία, εγκαταστάσεις, προβλήματα, επιτυχίες) Β. Περιγραφή Έργου Γενικές Πληροφορίες (Δίκτυο Συνεργασίας-προϋπολογισμός, Aλυκές Λάρνακας) Σκοπός Κύριες Δράσεις Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα Συμπεράσματα

3 Ρύπανση σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία Ρύπανση σημαίνει την άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά ή στο έδαφος ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να παρεμποδίσουν τις ανέσεις και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος, να προκαλέσουν βλάβη στους ζώντες οργανισμούς που διαβιούν στα νερά ή στο έδαφος, να βλάψουν το υδατικό ή εδαφικό οικολογικό σύστημα, ή να καταστρέψουν τους βιολογικούς πόρους.

4 Ανάγκη Ελέγχου Ρύπανσης των Νερών Χαμηλή δυνατότητα μεταφοράς ρύπων (Αλκαλικότητα και χαμηλή υδροδιαπερατότητα των εδαφών, χαμηλή στάθμη υπόγειων νερών, χαμηλή βροχόπτωση) Ανυπαρξία βαριάς βιομηχανίας Αυστηρό νομικό πλαίσιο (Από το 1991 αποτελεί ποινικό αδίκημα η παράνομη απόρριψη στα νερά) Αυξημένη χρήση νερού Κλιματικές αλλαγές / Ξηρασία Απερήμωση Περιορισμένοι και φθίνοντες υδάτινοι πόροι Η Προστασία των Νερών από την Ρύπανση είναι ζωτικής σημασίας στην Κύπρο

5 Ρύπανση από Σημειακές Πηγές Σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων Χώροι απόρριψης απορριμμάτων Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων Βιομηχανίες Λατομεία / Μεταλλεία Ιχθυοκαλλιέργειες σε ποταμούς μείωση οξυγόνου μικροβιολογικό φορτίο νιτρικά, φωσφορικά επικίνδυνες ουσίες άζωτο, φωσφόρο, άλατα βαρέα μέταλλα επικίνδυνες ουσίες ευτροφισμός, βαρέα μέταλλα μείωση οξυγόνου μείωση οξυγόνου, άλατα ευτροφισμός, βαρέα μέταλλα επικίνδυνες ουσίες μείωση οξυγόνου μικροβιολογικό φορτίο ευτροφισμός

6 Ρύπανση από Διάχυτες Πηγές Απορροφητικοί λάκκοι αστικών λυμάτων Γεωργία Κτηνοτροφία άζωτο, φωσφόρο, βόριο οργανικά μείωση οξυγόνου, φυτοφάρμακα νιτρορύπανση, άλατα, βόριο ευτροφισμός, μικρόβια Ιχθυοκαλλιέργειες στη θάλασσα ευτροφισμός μείωση οξυγόνου Δομημένο περιβάλλον Λιμάνια /Μαρίνες μείωση οξυγόνου μηχανέλαια, πετρελαιοειδή στα όμβρια παρεμπόδιση εμπλουτισμού υπ. νερών ευτροφισμό μείωση οξυγόνου, άλατα ευτροφισμός, βαρέα μέταλλα επικίνδυνες ουσίες

7 Σημαντικές Πιέσεις στα Νερά Υφαλμύρινση των υπογείων νερών στους παράκτιους υδροφορείς λόγω υπεράντλησης. Υποβάθμιση/ καταστροφή υδρόβιων οικοσυστημάτων. Νιτρορύπανση σε 5 υδροφορείς από εντατικές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ιστορική ρύπανση που οφείλεται σε εγκαταλειμένα μεταλλεία και απόρριψη αποβλήτων από βιομηχανίες που έχουν κλείσει. Ρύπανση από ανεξέλεγκτους χώρους απόρριψης στερεών αποβλήτων. Ρύπανση από δομημένο περιβάλλον (σηπτικοί λάκκοι, όμβρια). Παράνομη απόρριψη αποβλήτων από εγκαταστάσεις και βυτιοφόρα.

8 Έλεγχος της Ρύπανσης/ Νομικό πλαίσιο Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι Υιοθετούν Σύστημα Αδειοδότησης και Επιθεώρησης για τις εγκαταστάσεις που δυνητικά ρυπαίνουν τα νερά. Σχεδόν όλες οι Οδηγίες για Προστασία των Νερών (Νιτρορύπανση, Επεξεργασία των Αστικών λυμάτων, Προστασία των Νερών για Ψάρια, Επικίνδυνες Ουσίες) έχουν εναρμονιστεί με Κανονισμούς και Διατάγματα στα πλαίσια αυτών των Νόμων. Οι περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι του 2003 μέχρι Αφορά τις πιο δυνητικά ρυπογόνες εγκαταστάσεις (IPPC). Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ). Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρόληψης ατυχημάτων, μείωσης των ρύπων.

9 Έλεγχος της Ρύπανσης/ Νομικό πλαίσιο Ο περί Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του Προβλέπει τον εντοπισμό των πιέσεων στα νερά, την παρακολούθηση και τον καταρτισμό προγράμματος μέτρων για επίτευξη του στόχου για καλή χημική και οικολογική κατάσταση των Νερών μέχρι το Ο περί Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του Προβλέπει τη παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, τον καταρτισμό ταυτοτήτων και την ενημέρωσης του κοινού.

10 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι Άρθρο 6 Κάθε πρόσωπο που ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ απορρίπτει ή διαθέτει ή προκαλεί ή επιτρέπει την απόρριψη ή διάθεση σε ρυάκι, ξηρή κοίτη ρυακιού, παράκτια νερά, λίμνη ή υδατοφράκτη, στο έδαφος ή υπέδαφος, σε τόπο από τον οποίο να πέσει ή να μεταφερθεί σε νερά οποιουδήποτε αντικειμένου, ουσία ή ύλης (απόβλητα, λάσπης, κλπ.) η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπαίνει τα επιφανειακά ή υπόγεια ή παράκτια νερά, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι 3 χρόνια ή πρόστιμο 85,430 Ευρώ ή και τα δύο. Άρθρο 8 Απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης η οποία προκαλεί ή δυνατό να προκαλέσει ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης κατέχει Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων

11 Πως εξασφαλίζεται η αποφυγή ή μείωση της ρύπανσης των νερών; Σύστημα Αδειοδότησης Επιθεώρησης από τo Τμήμα Περιβάλλοντος Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον για νέα έργα μέσω Τεχνικής Επιτροπής Πρόγραμμα παρακολούθησης, αρμοδιότητα Τ.Α.Υ., Τ.Γ.Ε., Τ.Α.Θ.Ε.: 30 δειγματοληπτικά σημεία για τα επιφανειακά νερά 84 δειγματοληπτικά σημεία για τα υπόγεια νερά 2 δειγματοληπτικά σημεία για τα παράκτια νερά (Περιοχή Καρνάγιο και Βασιλικού) 2 δειγματοληπτικά σημεία στην αλυκή της Λάρνακας Οριοθέτηση ζωνών προστασίας γεωτρήσεων υδατοπρομήθειας

12 Πως εξασφαλίζεται η αποφυγή ή μείωση της ρύπανσης των νερών; Καθορισμός προστατευόμενων περιοχών Ευπρόσβλητες Ζώνες σε Νιτρικά Γεωργικής Προέλευσης(NVZ) Ευαίσθητες Περιοχές σε Απορρίψεις Αστικών Λυμάτων Περιοχές Νερών Κολύμβησης Ζώνες Προστασίας γεωτρήσεων & πηγών πόσιμου νερού Καθορισμός Ποιοτικών Προτύπων για τα Νερά Για νιτρικά και φυτοφάρμακα, ανώτερες επιτρεπτές τιμές για άλλες παραμέτρους Πρότυπα Ποιότητας για Ουσίες Προτεραιότητας Eφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων ΟΠΥ (Διαδικασία Ολοκλήρωσης)

13 Κύριες κατηγορίες εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο σύστημα Αδειοδότησης/ Επιθεώρησης Τρόφιμα και ποτά Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων Ενέργεια Κτηνοτροφία Εγκαταστάσεις Ορυκτά Προϊόντα Σφαγεία/ Πτηνοσφαγεία Διαχείριση Αποβλήτων

14 Σύστημα Αδειοδότησης/ Επιθεώρησης Η προστασία των νερών από τη ρύπανση διασφαλίζεται μέσα από τη χορήγηση Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων σε εγκαταστάσεις και τον Έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των Αδειών μέσω Επιθεωρήσεων. Η Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σε Προσχέδιο Όρων που ετοιμάζει η Τμήμα Περιβάλλοντος. Ισχύει συνήθως για 4 χρόνια. Καθορίζει το τόπο και τρόπο της απόρριψης, το ρυθμό και ολική ποσότητα των αποβλήτων, τη φύση, τη σύσταση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ουσιών που απορρίπτονται.

15 Υποχρεώσεις του Κατόχου Άδειας Να τηρεί ανελλιπώς όλους τους όρους της άδειας Να ενημερώνει για οποιοδήποτε ατύχημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον Να παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα των αποβλήτων, του εδάφους ή/και των νερών στα οποία απορρίπτει και να ενημερώνει για τα αποτελέσματα Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στους επιθεωρητές για διενέργεια της επιθεώρησης Να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη λήξη της Να ενημερώνει προηγουμένως για αλλαγές στη φύση ή λειτουργία ή επεκτάσεις της εγκατάστασης

16 Σημαντικά βήματα για Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών Εγκατάσταση σταθμών αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων. Λύση στα προβλήματα ρύπανσης των νερών και του εδάφους από κτηνοτροφικές μονάδες. Σημαντική συνεισφορά στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εγκατάσταση σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων σε σφαγεία και άλλες βιομηχανίες τροφίμων. Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις εγκαταστάσεις IPPC. Περιορισμός της παράνομης απόρριψης αποβλήτων. Παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους και των νερών στα οποία διατίθενται απόβλητα. Στοιχεία για τις απορρίψεις. Έλεγχος σε μικρές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν σε κεντρικούς σταθμούς επεξεργασίας (Βαθιά Γωνιά, ΧΥΤΑ Πάφου, κλπ).

17 LIFE08 ENV/CY/ «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Προϋπολογισμός: Συνολικό Ποσό: Ευρώ Χρηματοδότηση Ε.Ε: 49.76% Διάρκεια: 01/02/ /7/2013 Δίκτυο Παρακολούθησης: Ανάδοχος Φορέας: Τμήμα Περιβάλλοντος Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ (εφαρμογή λογισμικών συστημάτων) Πανεπιστήμιο Frederick (Προσδιορισμό παραμέτρων ποιότητας για διατήρηση βιοποικιλότητας) Λεκάνη Απορροής Καλού Χωριού- Λάρνακας

18 Κύριος Αποδέκτης των ομβρίων απορροών της Λεκάνης Απορροής Καλού Χωριού οι Αλυκές Λάρνακας. Η Αλυκή Λάρνακας έχει περιληφθεί από το 2001 στον κατάλογο Ramsar ως ο 1081 ος υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Το οικοσύστημα των Αλυκών Λάρνακας έχει ενταχθεί πρόσφατα στο Δίκτυο «Φύση 2000» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/EEC) η οποία έχει εναρμονιστεί στο Εθνικό Δίκαιο με τον Ν.153(Ι)/2003 με τον οποίο: «Δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες να υποβαθμίσουν τα είδη και τους οικοτόπους για τα οποία έχει ενταχθεί η περιοχή στο Δίκτυο».

19 Σκοπός: Ενδυνάμωση προσπάθειας αποφυγής και περιορισμού ρύπανσης μέσω της Ενδυνάμωσης της Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Διαχείρισης Ποιότητας Νερών. Μέσω Υφιστάμενη Γνώση και Προσπάθεια Δεδομένα, στοιχεία και προϋποθέσεις/ δεσμεύσεις όπως έχουν προκύψει από την εφαρμογή και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών (ΟΠΥ, IPPC, Νιτρορύπανση, Επικίνδυνες Ουσίες κ.α) Επιπρόσθετα +Εφαρμογή Καινοτόμου Μεθόδου Εκτίμησης Συνολικού Μέγιστου Ημερήσιου Φορτίου (TMDL) Συνολικό Μέγιστο Ημερήσιο Φορτίο (TMDL): Η μέγιστη ποσότητα ενός ρυπαντή που μπορεί να δεκτεί ένα υδάτινο σώμα χωρίς να απειλείται η ποιότητα του και η διατήρηση των λειτουργιών που υποστηρίζει.

20 Στόχοι-Αναμενόμενα Αποτελέσματα Αναβάθμιση επιστημονικής βάσης και τεκμηρίωσης για την διαμόρφωση και αξιολόγηση προγραμμάτων και σχεδίων διαχείρισης νερών. Ενίσχυση αδειοδότησης και καλύτερη και γρηγορότερη εκτίμηση επιπτώσεων στα νερά. Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στην Λεκάνη Απορροής Καλού Χωριού με μετέπειτα βλέψεις για την παραπέρα ανάπτυξη του, για ολόκληρη την Κύπρο. Καταρτισμός Διαχειριστικού Σχεδίου Αλυκών Λάρνακας

21 Κύριες Δράσεις Έργου Ανάπτυξη Λειτουργιών και καθορισμός κριτηρίων ποιότητας. Ποσοτικοποίηση Σημειακών και Διάχυτων Πηγών Ρύπανσης Ετοιμασία μοντέλου της περιοχής μελέτης σε ArcGIS Εφαρμογή των λογισμικών ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Λεκάνη Απορροής Καλού Χωριού Λάρνακας Προσδιορισμός Μέγιστων Ημερήσιων Φορτίων ρυπαντών (TMDL) που απαντώνται στην περιοχή μελέτης. Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς Ανάπτυξη μεθοδολογίας βελτιστοποίησης εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης Σχεδιασμός Σεναρίων και αξιολόγηση εναλλακτικών μέτρων διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων. Διάχυση πληροφοριών/ αποτελεσμάτων Έργου

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός μιας περιοχής οφείλει να βασίζεται, να αξιοποιεί και να προστατεύει τους φυσικούς της πόρους και ιδιαίτερα τους υδατικούς. Ανάγκη θέσπισης διοικητικών και διαχειριστικών μέτρων, αρχικά για την προστασία των υδατικών πόρων και στη συνέχεια για τη βέλτιστη εκμετάλλευση τους. Ανάγκη επεξεργασίας των ρυπασμένων απορροών των ομβρίων υδάτων πριν τη διάθεση τους. Αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνικών βέλτιστης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων (όπως έργα συγκράτησης, έργα διήθησης, έργα διύλισης, έργα με βλάστηση, τεχνητούς υγρότοπους). Αναγκαιότητα εφαρμογής μέτρων πρόληψης ρύπανσης των ομβρίων υδάτων.

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα