ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη 12/2000 τη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Παπαδόπουλου Γρηγορίου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών υμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 ύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Ετόγλου 6) Κιοσσές 7) Χαρίσκος 8) Ρεμόντης 9) Παπαθεοδώρου 10) Νικολαΐδης 11) ιδερά 12) Χρυσοχοΐδης 13) Ιορδανίδης 14) Καλαΐτσίδης 15) Νικήτας 16) Χλιάρα Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος Παναγιώτα 17) Μαργαρίτης 18) Χατζηγιάννης 19) Παπαεμμανουήλ 20) Χαραλαμπίδης 21) ούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕ: 1) Μπέσσας Θεόδωρος, 2) Μυστακίδης Ιωάννης, 3) Φουτσιτζής Χρήστος, 4) Γκάνης ταύρος, 5) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 6) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 7) Δάντζερας Ιωάννης (δικαιολογημένα απόντες) Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Δήμαρχος, ο Γ.Γ. του Δήμου Μουρατίδης Ιωακείμ και η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών, Οδοποιίας και χεδίου Πόλης, κα Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως Δ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα. Το σώμα ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.

2 Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη υνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22 ου τακτικού θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο.

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 39 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το υπ αριθ. 1469/ έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Δράμας Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, με το οποίο στάλθηκαν δικαιολογητικά των (α) Νικολάου Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας και (β) Μαρίας Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας, με την οποία ζητούν την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου τους (πράξη 12/2000), εκτάσεων 127,11 και 127,11 τ.μ. αντίστοιχα και απαιτήσεων ,70 (αρχικό κεφάλαιο) και ,70 (αρχικό κεφάλαιο) αντίστοιχα και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: «ε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ /2013 και 17982/ γνωμοδοτήσεων της Νομικής Υπηρεσίας σας αναφέρουμε ότι, απαιτείται η καταβολή στους (α) Νικόλαο Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας και (β) Μαρία Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας, ποσού ,70 (αρχικό κεφάλαιο) και ,70 (αρχικό κεφάλαιο) αντιστοίχως και, συνολικώς, ποσού ,30 (αρχικό κεφάλαιο), ως αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης, για εκτάσεις 127,11 και 127,11 τ.μ. αντιστοίχως, σε εφαρμογή της Πράξης Εφαρμογής με αριθμ. 12/2000, σε βάρος του ΚΑ «Αποζημιώσεις για την εφαρμογή σχεδίου πόλης» του προϋ/σμού του δήμου οικ. έτους ας αναφέρουμε επίσης ότι, ο Δήμος είναι υπόχρεος στην καταβολή των δικαστικών δαπανών των ως άνω δικαιούχων, συνολικού ποσού 4.031,97, υπέρ του Δικηγορικού υλλόγου Δράμας, σύμφωνα με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, σε βάρος του Κ.Α «Αποζημιώσεις για την εφαρμογή σχεδίου πόλης» του προϋ/σμού του δήμου οικ. έτους Η καταβολή του κεφαλαίου και των δικαστικών δαπανών θα πραγματοποιηθεί εφ άπαξ Επισυνάπτονται σχετικά δικαιολογητικά (με επιστροφή). Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης»

4 ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12/2000 ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 101/2011 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕΩΝ) Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 1 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 260/2012 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΕ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗ ΟΦΕΙΛΟΜ. ΠΟΟΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟ ΕΜΒΑΔΟ Ε ΠΟΟ ΥΜΜΕΤ/Η ΜΟΝΑΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟ ΤΟΚΟΙ ΤΜ (ΚΕΦΑΛΑΙ Ο) ΥΝΟΛΙΚΑ 100% ΑΠΑΛΛ/Η Μαρία Mεσσίνη του Γεωργίου 100,000% 127,11 270, ,70 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ω ΑΝΑΛΥΗ) ΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛ. ΠΟΟ 0,00 0, ,70 ΥΝΟΛΑ ,70 ΑΝΑΛΥΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗ ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ/ΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) (Α) 1 2 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Ι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ (δεν συμπερ/νται στον παραπάνω πίνακα) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) 5%*34.319,70 300, , ,99 (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Γ) ΥΝΟΛΟ ,69

5 ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12/2000 ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 101/2011 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕΩΝ) Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 1 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 260/2012 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΕ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗ ΟΦΕΙΛΟΜ. ΠΟΟΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟ ΕΜΒΑΔΟ Ε ΠΟΟ ΥΜΜΕΤ/Η ΜΟΝΑΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟ ΤΟΚΟΙ ΤΜ (ΚΕΦΑΛΑΙ Ο) ΥΝΟΛΙΚΑ 100% ΑΠΑΛΛ/Η Νικόλαος Mεσσίνης του Γεωργίου 100,000% 127,11 270, ,70 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ω ΑΝΑΛΥΗ) ΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛ. ΠΟΟ 0,00 0, ,70 ΥΝΟΛΑ ,70 ΑΝΑΛΥΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗ ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ/ΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) (Α) 1 2 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Ι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ (δεν συμπερ/νται στον παραπάνω πίνακα) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) 5%*34.319,70 300, , ,98 (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Γ) ΥΝΟΛΟ ,68

6 Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, διαβιβάσθηκαν: το υπ αριθ / έγγραφο του γραφείου Νομικών υμβούλων του Δήμου Δράμας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Όσον αφορά την με αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 1699/2013 αίτηση των : (1) Νικολάου Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας, κατοίκου Δράμας και (2) Μαρίας Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας, κατοίκου Αθήνας, περί καταβολής από το Δήμο Δράμας δικαστικώς καθορισθείσας αποζημίωσης, συνολικού ποσού ,40 Ευρώ, της οποίας η τιμή μονάδος καθορίσθηκε οριστικώς στο ποσό των 270 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με την υπ αριθ. 260/2012 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω ρυμοτομίας, δύο (2) εδαφικών τμημάτων, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της φερόμενης στην εν λόγω υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης «010547» ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτούντων, κειμένης στην περιοχή Ανατολικά της περιοχής «Βορειοδυτικά (Β.Δ.) του Εθνικού ταδίου Δράμας», δυνάμει της υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, η οποία συντάχθηκε προς εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Δράμας στην περιοχή Ανατολικά της περιοχής «Βορειοδυτικά (Β.Δ.) του Εθνικού ταδίου Δράμας», κυρώθηκε με την υπ αριθ.πρωτ. ΤΠ- ΠΕ 3621/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας (ΦΕΚ, Δ, 677/ ) και διορθώθηκε όσον αφορά την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία των αιτούντων με την υπ αριθμόν 9 Διορθωτική Πράξη, κυρωθείσα με την υπ αριθ.πρωτ. ΔΠ-Π 1328/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας, μετά των επιδικασθέντων σε βάρος του Δήμου Δράμας δικαστικών εξόδων τους και αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, την οποία (εν λόγω αίτηση) μου αποστείλατε με το ως άνω υπ αριθ.πρωτ. 1699/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας σας, σας γνωρίζω τα εξής: Με την υπ αριθ. 101/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα όσον αφορά την αναγνωριστική της διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 12 εδ. α του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ, Α, 17/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως και ισχύει σήμερα, οι αιτούντες αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι της αποζημιώσεως για δύο (2) εδαφικά τμήματα, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της φερόμενης στην εν λόγω υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης «010547» ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτούντων, κειμένης στην περιοχή Ανατολικά της περιοχής «Βορειοδυτικά (Β.Δ.) του Εθνικού ταδίου Δράμας», τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς, λόγω ρυμοτομίας, δυνάμει της υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, η οποία κυρώθηκε με την υπ αριθ.πρωτ. ΤΠ-ΠΕ 3621/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας (ΦΕΚ, Δ, 677/ ) και διορθώθηκε όσον αφορά την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία των αιτούντων με την υπ αριθμόν 9 Διορθωτική Πράξη, κυρωθείσα με την υπ αριθ.πρωτ. ΔΠ-Π 1328/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας, για τα οποία (ως άνω δύο εδαφικά τμήματα) υπόχρεος προς αποζημίωση, σύμφωνα με την ως άνω υπ αριθμόν 9 Διορθωτική Πράξη της υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής, είναι ο Δήμος Δράμας -και- των οποίων η αποζημίωση καθορίσθηκε οριστικά με την υπ αριθ. 260/2012 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, στο ποσό των 270 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αναλυτικότερα, με την εν λόγω υπ αριθ. 101/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), ο πρώτος των αιτούντων αναγνωρίσθηκε δικαιούχος της αποζημιώσεως για το ρυμοτομούμενο εδαφικό τμήμα, εμβαδού 127,11 τετραγωνικών μέτρων, συνολικού ποσού (127,11 τ.μ. Χ 270 Ευρώ/τ.μ. = ) ,70 Ευρώ -και- η δεύτερη των αιτούντων αναγνωρίσθηκε

7 δικαιούχος της αποζημιώσεως για το έτερο ρυμοτομούμενο εδαφικό τμήμα, εμβαδού 127,11 τετραγωνικών μέτρων, συνολικού ποσού (127,11 τ.μ. Χ 270 Ευρώ/τ.μ. = ) ,70 Ευρώ. ημειωτέον, περαιτέρω, ότι με την ως άνω 101/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), καθορίσθηκε, επίσης, η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως για τα ως άνω δύο (2) ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της φερόμενης στην εν λόγω υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης «010547» ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτούντων, στο ποσό των 270 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. τη συνέχεια, ο Δήμος Δράμας άσκησε, ενώπιον του Εφετείου Θράκης, την υπ αριθ.καταθ. 81/2011 αίτηση του, στρεφομένη κατά των αιτούντων, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τα εν λόγω δύο (2) ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της φερόμενης στην εν λόγω υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης «010547» ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτούντων, για τα οποία υπόχρεος προς αποζημίωση, σύμφωνα με την ως άνω υπ αριθμόν 9 Διορθωτική Πράξη της υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής, είναι ο Δήμος Δράμας. Ομοίως, οι αιτούντες άσκησαν, ενώπιον του Εφετείου Θράκης, την υπ αριθ.καταθ 85/2011 αίτηση τους, στρεφομένη κατά του Δήμου Δράμας, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τα εν λόγω δύο (2) ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της ως άνω ακίνητης ιδιοκτησίας τους. Επί της ως άνω υπ αριθ.καταθ. 81/2011 αιτήσεως του Δήμου Δράμας, της ως άνω υπ αριθ.καταθ 85/2011 αιτήσεως των αιτούντων, της δια των προτάσεων ασκηθείσας ανταιτήσεως των αιτούντων επί της ως άνω υπ αριθ.καταθ. 81/2011 αιτήσεως του Δήμου Δράμας -και- της δια των προτάσεων ασκηθείσας ανταιτήσεως του Δήμου Δράμας επί της ως άνω υπ αριθ.καταθ. 85/2011 αιτήσεως των αιτούντων, οι οποίες άπασες συνεκδικάσθηκαν, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, κατά τη δικάσιμο της , εκδόθηκε η υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία καθορίσθηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τα εν λόγω δύο (2) ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της φερόμενης στην εν λόγω υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης «010547» ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτούντων, στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα (270) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κατά της ως άνω υπ αριθ. 260/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης δεν ασκήθηκε μήτε από το Δήμο Δράμας μήτε από τους αιτούντες το ένδικο μέσο της αναίρεσης που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως και ισχύει σήμερα, εντός της εκ του Νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την από επίδοση αυτής από τους αιτούντες προς το Δήμο Δράμας, όπως προκύπτει από την προσαγόμενη από τους αιτούντες υπ αριθ (β)/ οικεία έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Δράμας, Καλλιόπης Γ.Χατζησαββίδου, σε συνδυασμό με το προσαγόμενο από τους αιτούντες υπ αριθ. 1/ πιστοποιητικό της Γραμματέα του Εφετείου Θράκης (Πολιτικού Τμήματος) περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της εν λόγω υπ αριθ. 260/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, και, ως εκ τούτου, η εν λόγω υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης έχει καταστεί αμετάκλητη. ας επισημαίνω δε ότι η ως άνω υπ αριθ. 101/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), την οποία επικαλούνται οι αιτούντες προκειμένου να τους καταβληθεί από το Δήμο Δράμας η ως άνω δικαστικώς καθορισθείσα αποζημίωση, συνολικού ποσού ,40 Ευρώ, είναι απλώς αναγνωριστική και όχι καταψηφιστική απόφαση, δηλαδή απλώς αναγνωρίζει τους

8 αιτούντες ως (συν)δικαιούχους της εν λόγω αποζημιώσεως (για την οποία υπόχρεος, σύμφωνα με την ως άνω υπ αριθμόν 9 Διορθωτική Πράξη της υπ αριθ. 12/2000 Πράξης Εφαρμογής είναι ο Δήμος Δράμας), αλλά δεν επιδικάζει και δεν επιβάλλει στο Δήμο Δράμας την καταβολή της εν λόγω αποζημιώσεως. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Δράμας δεν υποχρεώνεται με την εν λόγω υπ αριθ. 101/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) σε καταβολή της εν λόγω αποζημιώσεως, συνολικού ποσού ,40 Ευρώ, προς τους αιτούντες, παρά μόνο καλείται από τους αιτούντες, δια της υπό κρίση αιτήσεως τους, να τους καταβάλει την εν λόγω αποζημίωση, δεδομένου ότι αυτοί έχουν αναγνωρισθεί (συν)δικαιούχοι της εν λόγω αποζημιώσεως. Επιπρόσθετα, ακριβώς επειδή η εν λόγω υπ αριθ. 101/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) είναι απλώς αναγνωριστική και όχι καταψηφιστική, δεν επιβάλλονται σε βάρος του Δήμου Δράμας τόκοι υπερημερίας. Επίσης, με την ως άνω υπ αριθ. 260/2012 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, επιβάλλονται τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, ως δικαιούχων της αποζημιώσεως, σε βάρος του υπόχρεου προς καταβολή της αποζημιώσεως Δήμου Δράμας και, συγκεκριμένα, επιβάλλονται : (α) η αμοιβή και τα έξοδα για την παράσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου των αιτούντων-δικαιούχων της αποζημιώσεως, ορισθέντα στο ποσό των 600 Ευρώ -και- (β) η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους για τη σύνταξη της υπ αριθ.εκθ.καταθ. 85/2011 αιτήσεως τους και τη σύνταξη των προτάσεων επί της αιτήσεως αυτής καθώς και για τη σύνταξη των προτάσεων τους επί της υπ αριθ.εκθ.καταθ. 81/2011 αιτήσεως του Δήμου Δράμας, ορισθείσα σε ποσοστό 5 % επί της καταβληθησομένης από το Δήμο Δράμας οριστικής αποζημιώσεως, ήτοι ορισθείσα στο ποσό των ( ,40 Ευρώ Χ 5%= ) 3.431,97 Ευρώ. ημειωτέον δε ότι για την καταβολή των ως άνω επιδικασθέντων σε βάρος του Δήμου Δράμας δικαστικών εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου εκ ( 600 Ευρώ ,97 Ευρώ = ) 4.031,97 Ευρώ, πρέπει να κληθεί ο οικείος Δικηγορικός ύλλογος Δράμας, του οποίου μέλος είναι ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων, κ. Παναγιώτης Μωϋσίδης, προκειμένου ο Δικηγορικός ύλλογος Δράμας να εισπράξει το εν λόγω ποσό των 4.031,97 Ευρώ, όπως ρητώς ορίζεται στο εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α 17/ ), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την περίπτωση ε του άρθρου 31 του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ Α` 76/ ) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 130 παρ.1 Ν.4070/2012 (ΦΕΚ, Α, 82/ ) και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ιδίου Ν. 2882/2001, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β του άρθρου 31 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ, Α 76/ ) και ισχύει σήμερα, -και- το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ιδίου Ν. 2882/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ του άρθρου 31 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ, Α 76/ ) και ισχύει σήμερα, και όπως έχετε ήδη πράξει σε προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις. Όσον αφορά δε το αίτημα των αιτούντων περί καταβολής από το Δήμο Δράμας, δυνάμει της υπ αριθ. 101/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), της επιδικασθείσας με αυτήν δικαστικής δαπάνης τους, ποσού 200 Ευρώ, καθώς και της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, ορισθείσας με αυτήν σε ποσοστό 3 % επί της καθορισθείσας με αυτήν προσωρινής αποζημιώσεως των 270 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, δεδομένου ότι σε περίπτωση μετέπειτα δίκης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου, όπως ισχύει στην κρινομένη περίπτωση, η αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου του καθ ου η απαλλοτρίωση-δικαιούχου της αποζημιώσεως για την εκ μέρους του σύνταξη της αιτήσεως και των προτάσεων ή/και για την εκ μέρους του σύνταξη της δια των προτάσεων ασκηθείσας ανταιτήσεως

9 προσδιορίζεται από το Εφετείο ε ν ι α ί ω ς τόσο για τη δικαστική διαδικασία περί προσδιορισμού προσωρινής αποζημιώσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου όσο και για τη δικαστική διαδικασία περί προσδιορισμού οριστικής αποζημιώσεως ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου, κατά τη ρητή επιταγή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως και ισχύει σήμερα, στο οποίο ρητώς ορίζεται ότι : «ε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης, το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης.», όπως ρητώς ορίζεται και στην ως άνω υπ αριθ. 260/2012 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης ( «η δε δικαστική δαπάνη για τη δίκη αυτή, η οποία βαρύνει το ανωτέρω ΝΠΔΔ, πρέπει να καθορισθεί ενιαία με τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης,..(άρθ. 18 παρ. 4 ν. 2882/2001).»]. Προς υποστήριξη της υπό κρίση αιτήσεως τους, οι αιτούντες προσκόμισαν μετ' επικλήσεως, τα κάτωθι έγγραφα : (α) θεωρημένο αντίγραφο της υπ αριθ. 101/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων). (β) θεωρημένο αντίγραφο της υπ αριθ. 260/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. (γ) την υπ αριθ (β)/ έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Δράμας, Καλλιόπης Γ.Χατζησαββίδου. (δ) το υπ αριθ. 1/ πιστοποιητικό της Γραμματέα του Εφετείου Θράκης (Πολιτικού Τμήματος) περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της ως άνω υπ αριθ. 260/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν από το Δήμο Δράμας, προς τους αιτούντες, αφού προηγουμένως τόσο οι αιτούντες όσο και ο Δήμος Δράμας παραιτηθούν από τις ως άνω, δια των προτάσεων ασκηθείσες, ανταιτήσεις τους, των οποίων η εκδίκαση ανεστάλη, με την υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, λόγω εκκρεμοδικίας μέχρις ότου περατωθεί η δίκη που ανοίχθηκε με τις ως άνω υπ αριθ.καταθ. 81/2011 και 85/2011 αντιστοίχως αιτήσεις τους, η οποία (δίκη), σημειωτέον, έχει ήδη περατωθεί, δεδομένου ότι, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, η εν λόγω υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη» 2) το υπ αριθ / έγγραφο του γραφείου Νομικών υμβούλων του Δήμου Δράμας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «το τέλος της από και με αριθ.πρωτ.(δήμου Δράμας) 17982/2013 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, με την οποία γνωμοδότησε επί της υπ αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 1699/2013 αίτησης των : (1) Νικολάου Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας, κατοίκου Δράμας και (2) Μαρίας Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας, κατοίκου Αθήνας, περί καταβολής, από το Δήμο Δράμας, προς τους ανωτέρω αιτούντες, της δικαστικώς καθορισθείσας αποζημίωσης, συνολικού ποσού ,40 Ευρώ (και, ειδικότερα, στον πρώτο εκ των ανωτέρω αιτούντων του ποσού των ,70 Ευρώ -και- στη δεύτερη εκ των ανωτέρω αιτούντων του ποσού των ,70 Ευρώ), της οποίας η τιμή μονάδος καθορίσθηκε οριστικώς στο ποσό των 270 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με την υπ αριθ. 260/2012 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω

10 ρυμοτομίας, δύο (2) εδαφικών τμημάτων, εμβαδού 127,11 και 127,11 τετραγωνικών μέτρων, της φερόμενης στην εν λόγω υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης «010547» ακίνητης ιδιοκτησίας των ανωτέρω αιτούντων, κειμένης στην περιοχή Ανατολικά της περιοχής «Βορειοδυτικά (Β.Δ.) του Εθνικού ταδίου Δράμας», δυνάμει της υπ αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρμογής του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, η οποία κυρώθηκε με την υπ αριθ.πρωτ. ΤΠ-ΠΕ 3621/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας (ΦΕΚ, Δ, 677/ ) και διορθώθηκε όσον αφορά την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία των ανωτέρω αιτούντων με την υπ αριθμόν 9 Διορθωτική Πράξη, κυρωθείσα με την υπ αριθ.πρωτ. ΔΠ-Π 1328/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας, μετά των επιδικασθέντων σε βάρος του Δήμου Δράμας δικαστικών εξόδων των ανωτέρω αιτούντων και αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, συνολικού ποσού 4.031,97 Ευρώ, επισημαίνεται, επί λέξει, ότι : «.τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν από το Δήμο Δράμας, προς τους αιτούντες, αφού προηγουμένως τόσο οι αιτούντες όσο και ο Δήμος Δράμας παραιτηθούν από τις ως άνω, δια των προτάσεων ασκηθείσες, ανταιτήσεις τους, των οποίων η εκδίκαση ανεστάλη, με την υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, λόγω εκκρεμοδικίας μέχρις ότου περατωθεί η δίκη που ανοίχθηκε με τις ως άνω υπ αριθ.καταθ. 81/2011 και 85/2011 αντιστοίχως αιτήσεις τους, η οποία (δίκη), σημειωτέον, έχει ήδη περατωθεί, δεδομένου ότι, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, η εν λόγω υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη.». Οι ανωτέρω αιτούντες, συμμορφούμενοι με την προπαρατεθείσα επισήμανση της ως άνω από και με αριθ.πρωτ.(δήμου Δράμας) 17982/2013 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, παραιτήθηκαν από την εν λόγω, δια των κατατεθεισών προτάσεων τους ασκηθείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ανταίτησή τους επί της υπ αριθ.καταθ. 81/2011 αιτήσεως του Δήμου Δράμας, της οποίας η εκδίκαση είχε ανασταλεί, με την υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, λόγω εκκρεμοδικίας μέχρις ότου περατωνόταν η δίκη που είχε ανοιχθεί με τις υπ αριθ.καταθ. 81/2011 και 85/2011 αιτήσεις του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω αιτούντων αντιστοίχως (δίκη η οποία, σημειωτέον, είχε περατωθεί δεδομένου ότι η εν λόγω υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης είχε ήδη καταστεί αμετάκλητη), με την, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου κατατεθείσα, από και με αριθ.καταθ. 9/ δήλωση παραιτήσεως από τη, δια κατατεθεισών προτάσεων, ασκηθείσα ανταίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία (εν λόγω δήλωση παραιτήσεώς τους) επιδόθηκε, νομίμως, από τους ανωτέρω αιτούντες, προς το Δήμο Δράμας, στις όπως αποδεικνύεται από την υπ αριθ. 6666/ οικεία έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Δράμας, Μαρίας Πάππου -και- η οποία απεστάλη στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας με το υπ αριθ.πρωτ. 1261/ έγγραφο της Υπηρεσίας σας. τη συνέχεια, κατόπιν της από και με αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 35640/ γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, η οποία απεστάλη στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ αριθ.πρωτ. 1322/ έγγραφο της Υπηρεσίας σας, ελήφθη η υπ αριθ. 183/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας με θέμα «Παραίτηση από, δια κατατεθεισών προτάσεων ασκηθείσα, ανταίτηση του Δήμου Δράμας σε δίκη περί καθορισμού οριστική τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης-Πράξη τακτοποίησης προσκύρωσης και αναλογισμού 12/2000 (Μεσσίνης Νικόλαος, Μεσσίνη Μαρία)» που απεστάλη στην Υπηρεσία σας και, συγχρόνως, κοινοποιήθηκε στη Νομική Υπηρεσία του

11 Δήμου Δράμας με το υπ αριθ.πρωτ / έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, δυνάμει της οποίας ο Δήμος Δράμας παραιτήθηκε από την εν λόγω, δια των κατατεθεισών προτάσεων του ασκηθείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ανταίτησή του επί της υπ αριθ.καταθ. 85/2011 αιτήσεως των ανωτέρω αιτούντων, της οποίας η εκδίκαση είχε ανασταλεί, με την υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, λόγω εκκρεμοδικίας μέχρις ότου περατωνόταν η δίκη που είχε ανοιχθεί με τις υπ αριθ.καταθ. 81/2011 και 85/2011 αιτήσεις του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω αιτούντων αντιστοίχως (δίκη η οποία, σημειωτέον, είχε περατωθεί δεδομένου ότι η εν λόγω υπ αριθ. 260/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης είχε ήδη καταστεί αμετάκλητη), με την, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου κατατεθείσα, από και με αριθ.καταθ. 12/ δήλωση παραιτήσεως από τη, δια κατατεθεισών προτάσεων, ασκηθείσα ανταίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας έχει ήδη υποβληθεί και βρίσκεται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας, η οποία (εν λόγω δήλωση παραιτήσεώς του Δήμου Δράμας) επιδόθηκε νομίμως, από το Δήμο Δράμας, προς τους ανωτέρω αιτούντες, στις και στις αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τις υπ αριθ / οικεία έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Δράμας, Κυριακής Βιζυηνού -και- υπ αριθ. 8823/ οικεία έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας, Αναστασίου αρβανίδη, οι οποίες αμφότερες έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας. Κατόπιν των προαναφερθεισών παραιτήσεων τόσο των ανωτέρω αιτούντων όσο και του Δήμου Δράμας, δύναται πλέον να καταβληθεί από το Δήμο Δράμας, προς τους ανωτέρω αιτούντες, το ποσό της εν λόγω δικαστικώς καθορισθείσας αποζημίωσης, συνολικού ύψους ,40 Ευρώ (και, ειδικότερα, στον πρώτο εκ των ανωτέρω αιτούντων το ποσό των ,70 Ευρώ -και- στη δεύτερη εκ των ανωτέρω αιτούντων το ποσό των ,70 Ευρώ) καθώς και, προς το Δικηγορικό ύλλογο Δράμας, το ποσό των επιδικασθέντων σε βάρος του Δήμου Δράμας δικαστικών εξόδων τους και αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, συνολικού ύψους 4.031,97 Ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικώς στην ως άνω από και με αριθ.πρωτ.(δήμου Δράμας) 17982/2013 οικεία γνωμοδότησή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, στην οποία αναφέρομαι και παραπέμπω καθ ολοκληρίαν» Το Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις, το έγγραφο της υπηρεσίας, καθώς και τα έγγραφα του γραφείου Νομικών συμβούλων Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΕΓΚΡΙΝΕΙ την καταβολή αποζημίωσης :

12 1) Ποσού ,70 που είναι η αποζημίωση στην Μαρία Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου της (πράξη 12/2000), έκτασης 127,11 τμ., δυνάμει της 101/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και της 260/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

13 ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12/2000 ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 101/2011 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕΩΝ) Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 1 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 260/2012 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΕ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗ ΟΦΕΙΛΟΜ. ΠΟΟΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟ ΕΜΒΑΔΟ Ε ΠΟΟ ΥΜΜΕΤ/Η ΜΟΝΑΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟ ΤΟΚΟΙ ΤΜ (ΚΕΦΑΛΑΙ Ο) ΥΝΟΛΙΚΑ 100% ΑΠΑΛΛ/Η Μαρία Mεσσίνη του Γεωργίου 100,000% 127,11 270, ,70 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ω ΑΝΑΛΥΗ) ΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛ. ΠΟΟ 0,00 0, ,70 ΥΝΟΛΑ ,70 ΑΝΑΛΥΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗ ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ/ΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) (Α) 1 2 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Ι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ (δεν συμπερ/νται στον παραπάνω πίνακα) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) 5%*34.319,70 300, , ,99 (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Γ) ΥΝΟΛΟ ,69

14 2) Ποσού ,70 που είναι η αποζημίωση στον Νικόλαο Μεσσίνη του Γεωργίου και της τέλλας λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου του (πράξη 12/2000), έκτασης 127,11 τμ., δυνάμει της 101/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και της 260/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

15 ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12/2000 ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 101/2011 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕΩΝ) Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 1 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. 260/2012 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΕ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗ ΟΦΕΙΛΟΜ. ΠΟΟΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟ ΕΜΒΑΔΟ Ε ΠΟΟ ΥΜΜΕΤ/Η ΜΟΝΑΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟ ΤΟΚΟΙ ΤΜ (ΚΕΦΑΛΑΙ Ο) ΥΝΟΛΙΚΑ 100% ΑΠΑΛΛ/Η Νικόλαος Mεσσίνης του Γεωργίου 100,000% 127,11 270, ,70 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ω ΑΝΑΛΥΗ) ΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛ. ΠΟΟ 0,00 0, ,70 ΥΝΟΛΑ ,70 ΑΝΑΛΥΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗ ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ/ΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) (Α) 1 2 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Ι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ (δεν συμπερ/νται στον παραπάνω πίνακα) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) ( ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΔΙΚ/Α ΜΕ ΤΗΝ αποφ. 260/2012 Τριμ. Εφετείου Θράκης) 5%*34.319,70 300, , ,98 (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Γ) ΥΝΟΛΟ ,68

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/11-06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Περίληψη: Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 496/1974 περί διετούς παραγραφής των μισθολογικών κ.λπ. αξιώσεων υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα