Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3. Σκοποί του πανεπιστημίου 4. Αρμοδιότητα Υπουργού 5. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστημίου 6. Νομικό καθεστώς του πανεπιστημίου ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 7. Ιδρυτής Πανεπιστημίου 8. Αίτηση για ίδρυση πανεπιστημίου 9. Καταστατικός Χάρτης 10. Επιτροπή Αξιολόγησης 11. Διαδικασία εξέτασης αίτησης 12. Απόφαση για εγγραφή στο Μητρώο 13. Διαδικασία σε περίπτωση αναβολής 14. Υπόμνημα προόδου 15. Απόφαση για αρχική άδεια λειτουργίας 16. Αναβολή και επανεξέταση 17. Διαδικασία επανεξέτασης 18. Έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας 19. Έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου 20. Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας

2 2 λειτουργίας 21. Έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης 22. Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 23. Δικαστικό διάταγμα 24. Έκθεση αξιολόγησης ανά πενταετία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25. Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 26. Σύγκλητος 27. Πρύτανης 28. Αντιπρύτανης 29. Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες 30. Συμβούλια των Σχολών 31. Συμβούλια των Τμημάτων 32. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό 33. Ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες 34. Ειδικό διδακτικό προσωπικό 35. Διοικητικό προσωπικό 36. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ 37. Εισαγωγή φοιτητών στο Πανεπιστήμιο 38. Αξιολόγηση φοιτητών και αποφοίτηση 39. Όργανα αξιολόγησης των φοιτητών ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 40. Τήρηση Μητρώου 41. Παραπλανητικές διαφημίσεις 42. Αρχείο φοιτητών 43. Τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη 44. Κανονισμοί 45. Εσωτερικοί κανονισμοί

3 3 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία, και Έλεγχος) Νόμος του ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «αιτητής» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημίου «αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης» σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή λειτουργεί στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί 67(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «αξιολογημένος πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει κλάδο σπουδών ο οποίος έτυχε εκπαιδευτικής αξιολόγησης πιστοποίησης σύμφωνα με το Μέρος V του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου «διδακτικό ερευνητικό προσωπικό» σημαίνει το ακαδημαϊκό προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 32 του Νόμου «ειδικό διδακτικό προσωπικό» σημαίνει το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του

4 4 άρθρου 34 «Επιτροπή Αξιολόγησης» σημαίνει την Επιτροπή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 «Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης» σημαίνει την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 «εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 45 «κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 44 «Καταστατικός Χάρτης» σημαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου που αναφέρεται στο άρθρο 9 «πανεπιστήμιο» σημαίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τον παρόντα Νόμο 67(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης» σημαίνει το Συμβούλιο που διορίζεται με βάση το άρθρο 32 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου «Σχολή» σημαίνει Σχολή του Πανεπιστημίου. «σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει σχολή που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

5 5 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Σκοποί του πανεπιστημίου. 3.-(1) Οι σκοποί κάθε πανεπιστημίου είναι (α) η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (β) η καλλιέργεια, η μετάδοση, η εφαρμογή και η διεπιστημονική ανταλλαγή των γνώσεων και (γ) η παροχή υψηλής ποιότητας πτυχιακής ή και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. (2) Οι ανωτέρω σκοποί του πανεπιστήμιου επιτυγχάνονται με (α) τη δημιουργία αυτοτελούς διοικητικής και ακαδημαϊκής οντότητας, η οποία να διασφαλίζει την ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία των ακαδημαϊκών διαδικασιών (β) την παροχή προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές και προς όλους τους εμπλεκόμενους με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση φορείς, υπεύθυνης λογοδότησης για την προσφορά του πανεπιστημίου (γ) τη χορήγηση πτυχιακών ή και μεταπτυχιακών τίτλων σε ευρύ φάσμα σπουδών (δ) την παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα

6 6 (ε) την προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, με τη χρήση της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων μέσων σε υψηλά επίπεδα ποιότητας (στ) την ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και την παροχή διευκολύνσεων προς τούτο (ζ) την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης (η) τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία (θ) την ενεργό συμβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (ι) τη διεθνή παρουσία και την προβολή του χαρακτήρα του πανεπιστημίου και τη μετεξέλιξή του σε εκπαιδευτικό πόλο έλξης για άλλες χώρες (ια) τη συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας και κατανόησης μέσω της εκπαίδευσης (ιβ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς εκτός πανεπιστημίου και (ιγ) τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης ακαδημαϊκής αναζήτησης. Αρμοδιότητα Υπουργού. 4. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Υπουργός είναι αρμόδιος για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων

7 7 του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών και για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία κάθε πανεπιστημίου. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστημίου. 5.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου σχετικού με την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, απαγορεύεται η ίδρυση στη Δημοκρατία πανεπιστημίου, εκτός εάν αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο και ο ιδρυτής του κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (2) Πανεπιστήμιο που έχει εγγραφεί στο Μητρώο δεν μπορεί να λειτουργήσει, εκτός εάν ο ιδρυτής του κατέχει αρχική άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Νομικό καθεστώς του πανεπιστημίου. 6.-(1) Από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, το πανεπιστήμιο αποκτά νομική προσωπικότητα με δική του επωνυμία και σφραγίδα και θεωρείται ότι αποτελεί οργανισμό ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τη δήλωση των ιδρυτών του στο έγγραφο της ιδρυτικής πράξης. (2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) κατωτέρω, θα ισχύουν για κάθε πανεπιστήμιο που σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη αποτελεί οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. (3) Για την επίτευξη των σκοπών του, το πανεπιστήμιο μπορεί (α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (β) να συνάπτει συμφωνίες

8 8 (γ) να αποδέχεται εισφορές σε χρήματα ή υπηρεσίες ή σε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, και (δ) να δανείζεται χρήματα και να επενδύει χρήματα όταν τα προς επένδυση ποσά δεν είναι αναγκαία για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών του. (4) Απαγορεύεται σε πανεπιστήμιο να διανέμει οποιοδήποτε μέρος των εσόδων ή της περιουσίας του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των ιδρυτών του, εκτός εάν πρόκειται για δαπάνες αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Καταστατικό του Χάρτη. (5) Τα εισοδήματα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημίου δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με βάση τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ιδρυτής πανεπιστημίου. 7. Ιδρυτής πανεπιστημίου είναι νομικό πρόσωπο που ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις - (α) είναι εγγεγραμμένο στη δημοκρατία με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου (β) στο ιδρυτικό έγγραφο και στον Καταστατικό του Χάρτη ορίζεται ότι σκοπός του είναι η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημίου (γ) μεταξύ των μελών του διοικητικού του συμβουλίου δεν περιλαμβάνεται πρόσωπο το οποίο

9 9 (i) έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας (ii) είναι μέλος της δημόσιας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου που ιδρύθηκε με βάση νόμο ή τα κεφάλαια του οποίου παρέχονται ή είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία. Αίτηση για ίδρυση πανεπιστημίου. 8.-(1) Για την εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας και άδειας λειτουργίας πανεπιστημίου, υποβάλλεται αίτηση στον Υπουργό από τον ιδρυτή του πανεπιστημίου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής - (α) πιστοποιημένο αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού των αιτητών και πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής τους ως νομικού προσώπου (β) τον προτεινόμενο Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου (γ) το όνομα, την ιδιότητα, τα προσόντα και τη διεύθυνση των επτά τουλάχιστον προσώπων που προτείνονται ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού για κάθε Σχολή που προτείνεται (δ) περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων στις οποίες θα λειτουργεί ή τις οποίες θα χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο, περιλαμβανομένων και των τυχόν παραρτημάτων του, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία του πανεπιστημίου, περιγραφή των νομικών διευθετήσεων με βάση τις οποίες διασφαλίζεται η

10 10 χρήση τους (ε) τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό φοιτητών που θα φοιτούν στο πανεπιστήμιο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος των χιλίων με ελάχιστο αριθμό τους διακόσιους πενήντα φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών, και τον αριθμό φοιτητών κάθε Σχολής και Τμήματός του (στ) το σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστημίου, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι τρόποι και μέθοδοι επίτευξης των σκοπών του και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του (ζ) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων και σχέδιο οικονομικού προγραμματισμού και μελέτη βιωσιμότητας του πανεπιστημίου και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του (η) το ύψος των διδάκτρων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του, η οποία καθορίζεται, και το ανώτατο όριο αύξησης που θα μπορεί να επιβάλλεται σ αυτά κατ έτος και αποτελεί υποχρέωση του πανεπιστημίου να ενημερώνει τους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων που πρέπει να καταβάλλουν κατ έτος καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών τους: Νοείται ότι στην περίπτωση αναθεώρησης των διδάκτρων, αυτά υποβάλλονται στον Υπουργό για έγκριση, με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία για αιτιολόγηση των προτεινόμενων αυξήσεων (θ) λεπτομέρειες για τρεις τουλάχιστο διαφορετικές Σχολές οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά την έναρξη της λειτουργίας του και οι οποίες θα καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς

11 11 τομείς (ι) τον αριθμό του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολείται στο πανεπιστήμιο, το σύστημα μισθοδοσίας του και τα καθήκοντα ενός εκάστου (ια) να προνοείται να λειτουργήσει, εντός περιόδου δέκα ετών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, στο πανεπιστήμιο αυτό ένα τουλάχιστο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δωδεκάμηνης διάρκειας επιπέδου Μάστερ (Master). (ιβ) δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της προτεινόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα που η Επιτροπή αυτή θα ασκεί, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται (i) η προώθηση όλων των ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες για την έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου (ii) η εκπροσώπηση του πανεπιστημίου στις επαφές με την Επιτροπή Αξιολόγησης (iii) η επιλογή του πρώτου κατάλληλου ακαδημαϊκού προσωπικού (iv) η στελέχωση του πανεπιστημίου με το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό και ο εξοπλισμός του με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (vi) η εκλογή και σύσταση πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου των πρώτων οργάνων του που προβλέπονται από το Νόμο.

12 12 67(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (2) Για την αξιολόγηση της αίτησης καταβάλλονται από τους αιτητές τα ίδια δικαιώματα εξέτασης που καταβάλλονται για την εξέταση της δήλωσης για ίδρυση και λειτουργία σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς. (3) Μετά την υποβολή της, η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11. (4) Εάν η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή από τους ιδιοκτήτες σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιδιώκεται με αυτή η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πανεπιστημίου από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη λειτουργεί, τότε για την εξέταση της αίτησης θα πρέπει, εκτός από τα ανωτέρω, αλλά εξαιρουμένης της πρόνοιας για ελάχιστο αριθμό διακόσιων πενήντα φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών, να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις - (α) να φοιτούν στη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους πιστοποιημένους κλάδους σπουδών, σε επίπεδο πτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό, τουλάχιστον επτακόσιοι φοιτητές (β) να λειτουργούν στη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρεις τουλάχιστο διαφορετικές σχολές σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και (γ) να έχει επιδειχθεί ερευνητική δραστηριότητα. Καταστατικός Χάρτης. 9.-(1) Ο Καταστατικός Χάρτης του πανεπιστημίου πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να περιλαμβάνει, εκτός των

13 13 λεπτομερειών που προβλέπεται να περιλαμβάνονται σ αυτό με βάση τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, σαφείς και ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με - (α) την επωνυμία και την έδρα του πανεπιστημίου (β) την αποστολή και τους σκοπούς του πανεπιστημίου, όπως αυτοί καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 αυτού, αντίστοιχα (γ) περιγραφή της ακίνητης και κινητής ιδιοκτησίας που θα χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του, το καθεστώς ιδιοκτησίας της και τους όρους υπό τους οποίους αυτή κατέχεται ή έχει τυχόν δωρηθεί, εκχωρηθεί ή εκμισθωθεί (δ) τα καθήκοντα και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, της Συγκλήτου, των Συμβουλίων των Σχολών και των Συμβουλίων των Τμημάτων. (ε) τους τρόπους εγγραφής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών του (στ) τον τρόπο επιλογής και διορισμού, εργοδότησης και ανέλιξης του ακαδημαϊκού, του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού του και της κατάταξής του σε βαθμίδες (ζ) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ακαδημαϊκού, του ερευνητικού και του άλλου διδακτικού προσωπικού του (ε) τους όρους, τους τρόπους και τις διαδικασίες εγγραφής,

14 14 αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών του (ζ) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών και τους τρόπους εκπροσώπησής τους στα διάφορα σώματα του πανεπιστημίου (η) τις μορφές της φοιτητικής μέριμνας που θα παρέχει στους φοιτητές, περιλαμβανομένων τυχόν διευκολύνσεων διαμονής και σίτισης, καθώς και σχέδια υποτροφιών και άλλων μορφών ενίσχυσης των φοιτητών (θ) το καθεστώς συνεργασίας των ομότιμων καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και μεταπτυχιακών ή άλλων συνεργατών που θα υπηρετούν στο πανεπιστήμιο ή θα συνεργάζονται με αυτό και (ι) οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που ο παρών Νόμος απαιτεί να περιέχονται στον Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου. (2) Ο Καταστατικός Χάρτης του πανεπιστημίου δε γίνεται δεκτός, εκτός εάν φέρει την υπογραφή του ιδρυτή ή των ιδρυτών του πανεπιστημίου και τις υπογραφές όλων των προσώπων που προτείνονται ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου. Επιτροπή Αξιολόγησης. 10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού καταρτίζει επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, με πενταετή θητεία, σκοπός της οποίας είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων.

15 15 (2) Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν (α) ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος (β) δύο μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης τα οποία ορίζει ο Υπουργός και (γ) τέσσερα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός, τα οποία κατέχουν θέση μόνιμου καθηγητή ή αντίστοιχη θέση, με έδρα σε τρεις διαφορετικές χώρες, και τα οποία διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία σε θέματα διοίκησης πανεπιστημίου. (3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τόσο τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεών της όσο και τις διαδικασίες που ακολουθεί κατά τις συνεδριάσεις και γενικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και δύναται να ορίζει ομάδες ειδικών για την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αφορούν αίτηση, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. (4) Στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και στις ομάδες ειδικών καταβάλλονται επίδομα και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από καιρού εις καιρού ποσά που χορηγούνται σε ανάλογες περιπτώσεις στα μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης. Διαδικασία εξέτασης αίτησης. 11.-(1) Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και για το σκοπό αυτό προβαίνει σε αξιολόγηση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του πανεπιστημίου και διαβουλεύεται τόσο με τους αιτητές όσο και με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή αρχές

16 16 κρίνει αναγκαίο. (2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει σε ομάδα ειδικών η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον πρόσωπα που δεν προέρχονται από το ίδιο ίδρυμα, σώμα ή αρχή, να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να υποβάλει προς την Επιτροπή Αξιολόγησης υπόμνημα με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της. Κατά την ανάθεση του έργου, η Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τους όρους εντολής της ομάδας ειδικών. (3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή αφού λάβει το υπόμνημα που αναφέρεται στο εδάφιο (2), υποβάλλει γραπτώς έκθεση με τις διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της στον Υπουργό ο οποίος την κοινοποιεί μαζί με τυχόν δικές του παρατηρήσεις και εισηγήσεις στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του υπό ίδρυση πανεπιστημίου. (4) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του πανεπιστημίου, οφείλει όπως, μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή της ανωτέρω έκθεσης, υποβάλει γραπτώς, μέσω του Υπουργού, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί της έκθεσης. (5) Μετά την παραλαβή των ανωτέρω παρατηρήσεων ή εισηγήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό τελικές αιτιολογημένες εισηγήσεις αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης ή την αναβολή λήψης απόφασης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέσα στην οποία οι αιτητές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν στην έγκριση της αίτησης. (6) Το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησης και των τελικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

17 17 (7) Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναβάλει τη λήψη σχετικής απόφασης, μόνο για μια φορά και για μια συγκεκριμένη περίοδο που καθορίζει και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους και ούτε μεγαλύτερη των δύο ετών, παρέχοντας πλήρη αιτιολογία για την αναβολή και εισηγήσεις προς τους αιτητές για τη λήψη καταλλήλων μέτρων που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων εγγραφής του πανεπιστημίου στο Μητρώο. Απόφαση για εγγραφή στο Μητρώο. 12. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης (α) να απορρίψει την αίτηση, παρέχοντας πλήρη αιτιολογία ή (β) να επιτρέψει την εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο, εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τούτο και να καθορίζει τις Σχολές που θα πρέπει να λειτουργήσουν μετά τη χορήγηση της αρχικής άδειας, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους. Διαδικασία σε περίπτωση αναβολής. 13. Σε περίπτωση που η λήψη της ανωτέρω απόφασης αναβάλλεται, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 11, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό, τέσσερις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναβολής που καθορίζεται με βάση το εδάφιο αυτό έκθεση προόδου στην οποία να αναφέρονται τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους αιτητές προκειμένου να επιτραπεί η εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο. Εάν η έκθεση προόδου δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται. (2) Μετά τη λήψη της έκθεσης προόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία προβαίνει σε εξέτασή της και υποβολή των τελικών εισηγήσεων

18 18 της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 και μέσα στα χρονικά περιθώρια της αναβολής. Στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει την έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει είτε την εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο είτε την απόρριψη της αίτησης. (3) Στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, ο αιτητής μπορεί να υποβάλει και πάλι αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία της απόρριψής της. Υπόμνημα προόδου. 14. Το αργότερο σε έξι μήνες από την εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για να καταστεί το πανεπιστήμιο έτοιμο προς λειτουργία. Εάν το υπόμνημα δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται. Απόφαση για αρχική άδεια λειτουργίας. 15.-(1) Μετά την παραλαβή του ανωτέρω υπομνήματος, ο Υπουργός το διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία, αφού αξιολογήσει το περιεχόμενο του υπομνήματος, υποβάλλει στον Υπουργό, το αργότερο σε σαράντα πέντε ημέρες, εισήγηση για τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας του πανεπιστημίου ή την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στην εισήγηση. (2) Η ανωτέρω εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση και εντός τριών μηνών το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει - (α) τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων χρόνων και καθορίζει την ημερομηνία

19 19 έναρξης της λειτουργίας του πανεπιστημίου και των σχολών του ή (β) την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να ικανοποιηθούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις που καθορίζονται στην απόφαση και αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Αναβολή και επανεξέταση. 16. Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει την αναβολή της λήψης απόφασης για τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας, τότε πρέπει να καθορίσει, εκτός από τις απαιτήσεις που αξιώνει να ικανοποιηθούν, την προθεσμία εντός της οποίας θα επανεξετάσει την αίτηση και η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους. Διαδικασία επανεξέτασης. 17.-(1) Σε περίπτωση που η λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο αναβάλλεται για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 16, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό, έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναβολής, έκθεση προόδου στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι όροι που έχουν τεθεί για να χορηγηθεί η αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου. Εάν η ανωτέρω έκθεση προόδου δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται. (2) Μετά τη λήψη της ανωτέρω έκθεσης προόδου, ο Υπουργός τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία προβαίνει στην εξέτασή της και υποβολή στον Υπουργό των τελικών της εισηγήσεων. Οι εισηγήσεις αυτές, υποβάλλονται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για χορήγηση ή μη της αρχικής άδειας λειτουργίας του πανεπιστημίου ή για απόρριψη της αίτησης. Έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας. 18. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας, καθορίζει επίσης την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ο Υπουργός

20 20 (α) μεριμνά για τη δημοσίευση της απόφασης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας (β) ενημερώνει κατάλληλα το Μητρώο και (γ) εκδίδει την αρχική άδεια λειτουργίας προς τους ιδρυτές του πανεπιστημίου στην οποία προσδιορίζονται και οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των Σχολών και της εγγραφής των φοιτητών. Έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου. 19.-(1) Η λειτουργία του πανεπιστημίου αρχίζει κατά την ημερομηνία που ορίζει για το σκοπό αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών της λειτουργίας του, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Συμβουλίου του πανεπιστημίου, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου. (2) Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ίδρυση των οργάνων του πανεπιστημίου όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Τα ονόματα των μελών που απαρτίζουν το Συμβούλιο του πανεπιστημίου, κοινοποιούνται στον Υπουργό ένα τουλάχιστο μήνα πριν από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας λειτουργίας. 20. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της αρχικής άδειας λειτουργίας το πανεπιστήμιο οφείλει να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Καταστατικού του Χάρτη και να μεριμνά ώστε το επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών, το ερευνητικό του έργο, η υλικοτεχνική του υποδομή, η διοίκηση και η φοιτητική μέριμνα που

21 21 παρέχει να βελτιώνονται συνεχώς. Έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 21.-(1) Κατά την περίοδο ισχύος της αρχικής άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις στο πανεπιστήμιο με σκοπό να διαπιστώσει την πρόοδο που επιτελείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της φοιτητικής μέριμνας, της υλικοτεχνικής υποδομής και της διοίκησης και κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστημίου και για το σκοπό αυτό το πανεπιστήμιο επιτρέπει την είσοδο της Επιτροπής Αξιολόγησης για σκοπούς επιθεώρησης. (2) Με βάση τις διαπιστώσεις της από τις ανωτέρω επιθεωρήσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στον Υπουργό ετήσιες εκθέσεις και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σχετικές εισηγήσεις, στη βάση των οποίων ο Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αναστολή λειτουργίας του πανεπιστημίου. Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας. 22.-(1) Μετά τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων χρόνων λειτουργίας του, το πανεπιστήμιο, υποβάλλει προς τον Υπουργό έκθεση στην οποία καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτελέσει, τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του όσο και ως προς τη συμμόρφωσή του με το Νόμο και τον Καταστατικό Χάρτη του. (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αφού μελετήσει την ανωτέρω έκθεση προόδου και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί με σχετική εισήγηση του Υπουργού - (α) να χορηγεί άδεια λειτουργίας στο πανεπιστήμιο ή (β) να αναστείλει την αρχική άδεια λειτουργίας και να αξιώσει τερματισμό των εργασιών και δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου ή

22 22 (γ) να παρατείνει για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους την αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου και να επιβάλει συγκεκριμένους όρους προς τους οποίους το πανεπιστήμιο οφείλει να συμμορφωθεί κατά τη διάρκεια της παράτασης. (3) Οι όροι που το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), δυνατό να αφορούν- (α) τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και της υλικοτεχνικής υποδομής του πανεπιστημίου (β) την ανάπτυξη της φοιτητικής μέριμνας (γ) την ενίσχυση του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού (δ) την εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων ή (ε) τη συμμόρφωση προς συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστημίου. (4) Τέσσερις τουλάχιστο μήνες πριν από την εκπνοή της παράτασης η οποία τυχόν παρέχεται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), το πανεπιστήμιο οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό έκθεση προόδου στην οποία να δηλώνεται ότι έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους που του έχουν επιβληθεί. (5) Πριν από την εκπνοή της παράτασης που δυνατό να αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, έκθεση προόδου στην οποία αναφέρεται κατά πόσο το πανεπιστήμιο έχει

23 23 συμμορφωθεί τόσο με τους όρους που έχουν επιβληθεί σ αυτό όσο και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. (6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει την έκθεση προόδου που αναφέρεται ανωτέρω καθώς και σχετική εισήγηση του Υπουργού, αποφασίζει είτε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πανεπιστημίου είτε την έκδοση απόφασης για τη διαγραφή του από το Μητρώο και τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην απόφασή του και η σχετική απόφαση αιτιολογείται δεόντως. Δικαστικό διάταγμα. 23.-(1) Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία το Υπουργικό Συμβούλιο αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πανεπιστήμιο, θεωρεί όμως ότι ο τερματισμός της λειτουργίας του δυνατό να παραβλάψει το δημόσιο συμφέρον, με αίτηση που ο Γενικός Εισαγγελέας υποβάλλει στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η έδρα του πανεπιστημίου, μπορεί να ζητήσει την έκδοση διατάγματος με το οποίο να τερματίζεται η λειτουργία του υφιστάμενου Συμβουλίου και να ανατίθεται η διοίκηση του πανεπιστημίου σε Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία ως πέντε πρόσωπα ανωτάτου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου που θα διορίσει το δικαστήριο. (2) Με το ανωτέρω διάταγμα το δικαστήριο μπορεί να δώσει προς το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει αναγκαίες ή κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, περιλαμβανομένων και οδηγιών με βάση τις οποίες να τερματιστεί σταδιακά ή να συνεχιστεί η λειτουργία του πανεπιστημίου κατά τρόπο ο οποίος να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των προσώπων που φοιτούν και απασχολούνται σ αυτό. (3) Με την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το υφιστάμενο Συμβούλιο του πανεπιστημίου οφείλει να

24 24 παραδώσει στο Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο τη διοίκηση του πανεπιστημίου και ολόκληρη την υλικοτεχνική υποδομή του μαζί με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οικονομική και τεχνική διαχείρισή του. (4) Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται με βάση το εδάφιο (1), ασκεί όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου του πανεπιστημίου και επιπρόσθετα από την ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρω διατάγματος, μεριμνά για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου και του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστημίου. Έκθεση αξιολόγησης ανά πενταετία. 24. Αμέσως μετά την πάροδο πέντε ετών από τη χορήγηση από το Υπουργικό Συμβούλιο άδειας λειτουργίας και στη συνέχεια ανά πενταετία, το πανεπιστήμιο υποβάλλεται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει επιτελεστεί κατά τη διάρκεια της πενταετίας τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του, όσο και ως προς τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες του Καταστατικού του Χάρτη. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Συμβούλιο του πανεπιστημίου. 25.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν το πανεπιστήμιο, περιλαμβανομένων των οικονομικών θεμάτων, των θεμάτων που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή του πανεπιστημίου, την εποπτεία και τον έλεγχο του διοικητικού και άλλου προσωπικού, τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων φοιτητών, τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των φοιτητών και εγκρίνει τις προσλήψεις του ακαδημαϊκού προσωπικού που διενεργεί η Σύγκλητος.

25 25 (2) Ο τρόπος σύστασης του Συμβουλίου και η θητεία, ο αριθμός, τα προσόντα και οι ιδιότητες των μελών του καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου, δεν μπορεί όμως να συμμετέχει σ αυτό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας. (3) Στο Συμβούλιο του πανεπιστημίου συμμετέχουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του και ένας αιρετός εκπρόσωπος των φοιτητών. Σύγκλητος. 26.-(1) Σε κάθε πανεπιστήμιο λειτουργεί Σύγκλητος η οποία αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό σώμα του πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου στους τομείς της διδασκαλίας, της επιστημονικής έρευνας και κάθε άλλης ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Οι αρμοδιότητές της Συγκλήτου καθορίζονται λεπτομερώς στον Καταστατικό Χάρτη και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται - (α) ο καθορισμός των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και του επιπέδου, καθώς και του τρόπου επιλογής των φοιτητών για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο (β) ο καθορισμός των συστημάτων βαθμολογίας και προαγωγής των φοιτητών και των όρων απονομής τίτλων σπουδών (γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο για την ίδρυση ή κατάργηση Σχολών ή Τμημάτων Σχολών (δ) ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού του και η εποπτεία του προσωπικού αυτού: Νοείται ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εγκρίνει το ακαδημαϊκό προσωπικό που προσλαμβάνει

26 26 η Σύγκλητος (ε) η υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του πανεπιστημίου (στ) η ανάπτυξη των σχέσεων του πανεπιστημίου με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό και (ζ) η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη του ακαδημαϊκού ερευνητικού και άλλου διδακτικού προσωπικού και στους φοιτητές σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη. (2) Στη Σύγκλητο συμμετέχουν - (α) ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης του πανεπιστημίου (β) ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής του πανεπιστημίου (γ) δύο εκπρόσωποι από κάθε Σχολή που εκλέγονται μεταξύ του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Σχολής (δ) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Σχολή του πανεπιστημίου, ο οποίος εκλέγεται από τους φοιτητές της Σχολής (ε) ο Διευθυντής Διοίκησης του πανεπιστημίου και (στ) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής, που εκλέγεται από το σύνολο του εν λόγω προσωπικού, αν υπάρχει.

27 27 (3) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του πανεπιστημίου. (4) Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη θητεία, την εκλογή και την επανεκλογή των μελών της Συγκλήτου καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που αποτελούν μέλη της Συγκλήτου δυνατό να αποκλείονται από τις συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. Πρύτανης. 27.-(1) Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών του πανεπιστημίου, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία μετέχουν τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων όλων των Σχολών. (2) Η θητεία και οι αρμοδιότητες του Πρύτανη καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός αξιωματούχος του πανεπιστημίου, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του πανεπιστημίου. Αντιπρύτανης. 28.-(1) Σε κάθε πανεπιστήμιο εκλέγονται ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις μεταξύ των καθηγητών του πανεπιστημίου. Η εκλογή πραγματοποιείται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων κατά τη συνεδρία στην οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης. (2) Η θητεία και οι αρμοδιότητες του/των Αντιπρυτάνεων καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

28 28 (3) Ο Αντιπρύτανης ασκεί όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη. Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες. 29.-(1) Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται ένας Κοσμήτορας και ένας Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών της Σχολής. Η εκλογή διενεργείται μεταξύ των μελών των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής. (2) Η διαδικασία για την εκλογή τους, η θητεία του Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, καθώς επίσης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. Συμβούλια των Σχολών. 30.-(1) Σε κάθε Σχολή Πανεπιστημίου συγκροτείται Συμβούλιο της Σχολής στο οποίο συμμετέχουν (α) ο Κοσμήτορας ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής (β) οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής (γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος (δ) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος, αν υπάρχει και (ε) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Τμήμα. (2) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. (3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο

29 29 της Σχολής, συμμετέχουν στη συζήτηση όλων των θεμάτων που αυτό εξετάζει, εκτός ορισμένων θεμάτων τα οποία δυνατόν να καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (4) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Σχολής καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και περιορίζονται σε ακαδημαϊκής φύσεως θέματα, αντίστοιχα των θεμάτων που εξετάζει η Σύγκλητος, οι δε αποφάσεις του υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου. Συμβούλια των Τμημάτων. 31.-(1) Σε κάθε Τμήμα Σχολής συγκροτείται Συμβούλιο του Τμήματος στο οποίο συμμετέχουν (α) όλα τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος (β) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, αν υπάρχει και (γ) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, που ισοδυναμούν αριθμητικά με ποσοστό 20% των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου. (2) Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Τμήματος και οι αρμοδιότητές τους, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Τμήματος καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και περιορίζονται σε θέματα ακαδημαϊκής φύσεως, αντίστοιχα των θεμάτων που εξετάζει η Σύγκλητος. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό. 32.-(1) Στο πανεπιστήμιο υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, τα μέλη του οποίου πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε θέμα συναφές με το αντικείμενο

30 30 της διδασκαλίας τους και ανάλογης πείρας. (2) Τα προσόντα των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, ο τρόπος επιλογής τους και οι όροι υπηρεσίας και ανέλιξής τους καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου και είναι αντίστοιχα με τα διεθνή πρότυπα και τα ισχύοντα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. (3) Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού - (α) απασχολούνται πάνω σε πλήρη βάση στη διδασκαλία, στην έρευνα και σε άλλα συναφή θέματα της ακαδημαϊκής κοινότητας (β) έχουν ως πρωταρχική αρμοδιότητα και κύρια ευθύνη την εφαρμογή, ανάπτυξη και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την καθοδήγηση των φοιτητών και (γ) προβαίνουν ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συμβάλουν στην επιστημονική ενημέρωση της κοινωνίας. (4) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό διαβαθμίζεται ιεραρχικά σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες. Ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες. 33.-(1) Στο πανεπιστήμιο μπορούν επίσης να υπηρετούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες, υπό τον όρο ότι αυτό θα προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη ο οποίος και καθορίζει τα προσόντα, τον τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας τους.

31 31 (2) Οι ομότιμοι καθηγητές, οι επισκέπτες καθηγητές και οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες υπάγονται στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστημίου. Ειδικό διδακτικό προσωπικό. 34.-(1) Σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, μπορεί να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Σχολής. (2) Τα προσόντα των μελών του ειδικού διδακτικού προσωπικού, ο τρόπος επιλογής και οι όροι υπηρεσίας τους, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Τα μέλη του ειδικού διδακτικού προσωπικού δυνατό να μην κατέχουν προσόντα ισοδύναμα με αυτά του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, πρέπει όμως να κατέχουν κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματική πείρα στα θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους στο πανεπιστήμιο. Διοικητικό προσωπικό. 35.-(1) Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε πανεπιστημίου, το Συμβούλιο προσλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων σε κατάλληλη διοικητική δομή. (2) Τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι άλλοι όροι υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης η γενική διάρθρωση του διοικητικού προσωπικού, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (1) Το Συμβούλιο μεριμνά ώστε στο πανεπιστήμιο να λειτουργεί Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης, έργο της οποίας να είναι ο έλεγχος του επιπέδου της παρεχόμενης από όλες τις Σχολές του πανεπιστημίου εκπαίδευσης και η υποβολή εισηγήσεων για βελτίωσή του.

32 32 (2) Η σύνθεση, ο τρόπος επιλογής των μελών και οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς του πανεπιστημίου. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Εισαγωγή φοιτητών στο πανεπιστήμιο. 37.-(1) Η εισαγωγή οποιουδήποτε φοιτητή στο πανεπιστήμιο, πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο Αρχείο Φοιτητών, το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η εγγραφή οποιουδήποτε φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών, διενεργείται με βάση κριτήρια που καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη, τα οποία αναλύονται και επεξηγούνται λεπτομερώς στον Οδηγό Σπουδών του πανεπιστημίου. (3) Για εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο φοιτητών του πανεπιστημίου για παρακολούθηση προγράμματος πτυχιακού επιπέδου, ο φοιτητής πρέπει να κατέχει - (α) απολυτήριο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστο εξαετούς διάρκειας ή (β) προσόν ισότιμο ή αντίστοιχο του ανωτέρω απολυτηρίου, ανεξάρτητα αν αυτό αποκτήθηκε στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό. (4) Η εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου απαγορεύεται, εκτός εάν ο φοιτητής κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν.

33 33 (5) Το πανεπιστήμιο οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιώνεται ότι κατά την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (3) ή (4), ανάλογα με την περίπτωση, και ότι τα προσόντα που ο φοιτητής παρουσιάζει δεν είναι πλαστά ή παραπλανητικά. (6) Οι φοιτητές του πανεπιστημίου προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη συγκρότηση από τους φοιτητές συλλογικού σώματος με την ονομασία «Φοιτητική Ένωση». Αξιολόγηση φοιτητών και αποφοίτηση. 38.-(1) Ο τρόπος αξιολόγησης και προαγωγής των φοιτητών καθώς και η διαδικασία αποφοίτησης και απονομής των κατάλληλων τίτλων σπουδών καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (2) Το πανεπιστήμιο μπορεί να αναθέτει το έργο της εξέτασης ορισμένων φοιτητών σε πρόσωπα που ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, η εξέτασή τους θα γίνεται από εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχει μέλος του διδακτικού προσωπικού άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. (3) Το πανεπιστήμιο μεριμνά ώστε στο Αρχείο Φοιτητών να καταγράφονται η πρόοδος κάθε φοιτητή, περιλαμβανομένων των βαθμολογιών, βραβείων, υποτροφιών ή άλλων βοηθημάτων που του παραχωρούνται καθώς και οι τίτλοι σπουδών που του απονέμονται. (4) Τα κριτήρια παροχής προς τους φοιτητές υποτροφιών, βοηθημάτων, βραβείων, επιδομάτων ή φοιτητικών δανείων, καθώς επίσης οι λεπτομέρειες μερικής εργοδότησής τους από το πανεπιστήμιο ή χρηματοδότησής τους έναντι προσφοράς έργου, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

34 34 Όργανα αξιολόγησης των φοιτητών. 39. Για την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου και για την αξιολόγηση των φοιτητών του πανεπιστημίου, η Σύγκλητος μεριμνά, με τη συνδρομή των Συμβουλίων των Σχολών, ώστε να συγκροτούνται και να λειτουργούν κατάλληλα όργανα, μονομελή ή πολυμελή, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τήρηση Μητρώου (1) Ο Υπουργός τηρεί Μητρώο, με την ονομασία «Μητρώο Πανεπιστημίων», στο οποίο καταχωρούνται - (α) η ονομασία του κάθε πανεπιστημίου του οποίου η εγγραφή επιτρέπεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου (β) οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία για την εγγραφή των οποίων προβλέπει ο Νόμος και (γ) οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που ο Υπουργός κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου. (2) Το Μητρώο μπορεί να τηρείται υπό οποιαδήποτε μορφή ή τύπο καθορίζει ο Υπουργός, περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής. Παραπλανητικές διαφημίσεις. 41.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ο οποίος προβλέπει για τη ρύθμιση θεμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή πανεπιστημίων, η λειτουργία στη Δημοκρατία οποιουδήποτε οργανισμού, ιδρύματος, ή άλλου νομικού προσώπου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που φέρει στην

35 35 επωνυμία του τη λέξη «πανεπιστήμιο» χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, απαγορεύεται. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές. Αρχείο Φοιτητών. 42.-(1) Το πανεπιστήμιο τηρεί Αρχείο Φοιτητών στο οποίο εγγράφεται κάθε φοιτητής ο οποίος γίνεται δεκτός στο πανεπιστήμιο. (2) Ο τύπος του Αρχείου Φοιτητών και τα στοιχεία που καταχωρούνται σ αυτό καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. Τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη. 43. Η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστημίου απαγορεύεται, εκτός εάν εγκριθεί από τον Υπουργό ύστερα από σχετική αίτηση του Συμβουλίου στην οποία περιέχονται τα αναγκαία αιτιολογητικά. Κανονισμοί. 44.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που μπορεί ή πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου. (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο μπορούν προβλέπουν τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα - (α) τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών στο πανεπιστήμιο και υποχρεώσεις για παροχή φοιτητικής μέριμνας σ αυτούς

36 36 (β) την εργοδότηση αλλοδαπών ως μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου (γ) τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλονται τόσο για παραβάσεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών όσο και για παραβάσεις του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστημίου (δ) τη συνεργασία του πανεπιστημίου με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα (ε) τις προϋποθέσεις για την απασχόληση φοιτητών στο πανεπιστήμιο επί πληρωμή (στ) τη συμμετοχή του πανεπιστημίου σε δραστηριότητες πέραν αυτών στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με βάση τον Καταστατικό του Χάρτη (ζ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ίδρυση οποιωνδήποτε νέων Σχολών ή Τμημάτων Σχολών ή παραρτημάτων του πανεπιστημίου και (η) τον τύπο του Οδηγού Σπουδών που οφείλει να εκδίδει κάθε πανεπιστήμιο και τα στοιχεία που θα περιέχει. (3) Οι ποινικές κυρώσεις που μπορούν να προβλέπονται σε κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια φυλάκισης ή τις πέντε χιλιάδες λίρες χρηματική ποινή. Εσωτερικοί κανονισμοί. 45.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί, με τη συνεργασία της Συγκλήτου στις περιπτώσεις που το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, να εκδίδει

37 37 εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τη λειτουργία του πανεπιστημίου, νοουμένου ότι αυτό δε ρυθμίζεται από τον παρόντα Νόμο, τους δυνάμει τούτου εκδιδόμενους κανονισμούς ή τον Καταστατικό Χάρτη. (2) Εσωτερικοί κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, κοινοποιούνται στον Υπουργό ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας ως προς το περιεχόμενό τους. (3) Η εφαρμογή από το πανεπιστήμιο οποιωνδήποτε εσωτερικών κανονισμών οι οποίοι κρίνονται από τον Υπουργό ως αντίθετοι προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Καταστατικού Χάρτη, θεωρείται ως παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. ΕΗ/ΕΠ.

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 144/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 28 Ν. 9(Ι)/96 Ο περί Ρυθμίσεως της Ασκησης του Επαγγέλματος το>ν Οδοντοτεχνιτών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα