ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 481/2016 ΘEMA: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2016». Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 13/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την , ημέρα Πέμπτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος Τσακάλωφ»), ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ /5175/ πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, (Άρθρα 65 & 67 του N. 3852/ ΦΕΚ 87/ τεύχος Α, άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/ ΦΕΚ Α 114/ και άρθρα 3 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαδιώτης Γεώργιος Πρόεδρος 21. Λαόσογλου Κωνσταντίνος 2. Βλέτσας Βασίλειος Αντιπρόεδρος 22. Γιώτη Γεωργία 3. Μπαρτζώκας Αριστείδης Γραμματέας 23. Γκέκας Κωνσταντίνος 4. Βίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 24. Γκόντας Νικόλαος 5. Μανταλόβας Αθανάσιος» 25. Κοσμάς Βασίλειος 6. Κολόκας Παντελής» 26. Γκίκας Γρηγόριος 7. Κατηρτσίδης Δημήτριος» 27. Μάντζιος Στέφανος 8. Λιόντος Ιωάννης» 28. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 9. Γιωτίτσας Θωμάς» 29. Τσόλης Νικόλαος 10. Βαρτζιώτη Ειρήνη Δημοτική-ός Σύμβουλος 30. Μακόπουλος Νικόλαος 11. Νάστος Δημήτριος» 31. Λισγάρας Γεώργιος 12. Αρλέτος Ηλίας» 32. Εμμανουηλίδης Ιωάννης 13. Τσουμάνης Φίλιππος» 33. Τζίμας Λάμπρος 14. Τσίλη Παρασκευή» 34. Νάτσης Λάζαρος 15. Χρυσοστόμου Ευθύμιος» 35. Καραμπίνας Ευάγγελος 16. Δοβανάς Ελευθέριος» 36. Παππάς Δημήτριος 17. Μέγα Βασιλική» 37. Κυριαζής Κωνσταντίνος 18. Τσαμπαλάς Βασίλειος» 38. Τασιούλας Δημήτριος 19. Μπρέχας Χαράλαμπος» 39. Μαλάμος Σωτήριος 20. Σαρακατσάνος Νικόλαος» ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκόλας Νικόλαος 2. Γκόγκος Κωνσταντίνος 3. Βασιλείου Ελένη 4. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα 5. Μπακόλα Ντίνα 6. Καλούδης Βασίλειος Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Σελίδα 1 από 15

2 Μετά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαπίστωση της απαρτίας, κατά την προ ημερησίας συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκόλας Νικόλαος, Γκόγκος Κωνσταντίνος, Βασιλείου Ελένη, Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα, Μπακόλα Ντίνα και Καλούδης Βασίλειος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Παπαδιώτης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2016» δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Θωμά Γιωτίτσα, ο οποίος εισηγείται το θέμα και μεταξύ άλλων λέει: Κύριοι Σύμβουλοι, θέτω υπόψη του σώματος την υπ αριθμ. 452/2016 (ΑΔΑ: ΨΓΨΣΩΕΩ-4ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία σας διανεμήθηκε προκειμένου να λάβετε γνώση και έχει ως κατωτέρω: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό με αριθ. 18/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου Αριθμός Απόφασης: 452/2016 Σήμερα την 28/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος Τσακάλωφ»), σε τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ /4107/ έγγραφη πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι: Παρόντες Απόντες 1. Γιωτίτσας Θωμάς 1. Κολόκας Παντελής 2. Νάστος Δημήτριος 2. Κατηρτσίδης Δημήτριος 3. Γιώτη Γεωργία 3. Λιόντος Ιωάννης 4. Τζίμας Λάμπρος 4. Κοσμάς Βασίλειος 5. Μάντζιος Στέφανος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία Κοντού για την τήρηση των πρακτικών. Το μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Κατηρτσίδης Δημήτριος προσήλθε στην Οικονομική Επιτροπή πριν την συζήτηση του 16 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιωτίτσας εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Σελίδα 2 από 15

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ /7408 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς την Οικονομική Επιτροπή Θέμα: Εισηγητική έκθεση B τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται Σελίδα 3 από 15

4 σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως 30/ 06 /2016, ως προς την βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων καθώς και την ενταλματοποίηση και πληρωμή των δαπανών, εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΈΩΣ Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα ,52 * , , ,11 * Στο σύνολο εσόδων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού ,12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΈΩΣ Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ταμειακό Υπόλοιπο ,52 * , , ,14 * Στο σύνολο εξόδων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού ,12. Περαιτέρω το σύνολο των Προϋπολογισθέντων - Βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων Εσόδων Β Τριμήνου 2016 αναλύεται ως εξής: Λογαριασμός Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,05 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , , , , , ,11 0, ,52* , , ,11 * Στο σύνολο εσόδων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού ,12.. Η περαιτέρω ανάλυση του ανωτέρω πίνακα ανά κατηγορία εσόδων (τακτικών, εκτάκτων) εμφανίζεται περαιτέρω ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Λογαριασμοί Βαθμός 3 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 011 Μισθώματα , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , Τόκοι κεφαλαίων , , ,99 Σελίδα 4 από 15

5 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , , , Έσοδα από σφαγεία 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0,00 0,00 0, Φόροι , , , Εισφορές , , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα , , ,28 Γενικό σύνολο , , ,57 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Λογαριασμοί Βαθμός 3 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , Δωρεές 0,00 0,00 0, Κληρονομιές και Κληροδοσίες 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιμα , , , Παράβολα 1.000,00 0,00 0,00 162Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων ,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα , , ,95 Σελίδα 5 από 15

6 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 0,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα , , ,92 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων , , , Επιστροφές χρημάτων , , ,80 Γενικό σύνολο , , ,36 Η ανάλυση των εξόδων του τριμήνου ανά κωδικό δαπανών εμφανίζεται περαιτέρω ως εξής: ΕΞΟΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΑΝΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Υπηρεσία Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 Έξοδα , , ,02 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,01 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,03 62 Παροχές τρίτων , , ,85 63 Φόροι Τέλη , , ,66 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , ,11 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , , ,82 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,62 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , ,55 68 Λοιπά έξοδα , , ,37 7 Επενδύσεις , , ,76 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων , , ,89 73 Έργα , , ,65 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , , ,22 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.300, , ,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε αποδόσεις και προβλέψεις , , ,12 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , , ,48 82 Αποδόσεις , , ,64 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις ,12 0,00 0,00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,27 0,00 0,00 Γενικό σύνολο , , ,90 Σελίδα 6 από 15

7 Σύμφωνα με το υπόδειγμα Ν ο 3 της τριμηνιαίας έκθεσης προκύπτουν ότι στις οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και πιστωτές ανέρχονταν στο ποσό των ,66, προς ασφαλιστικά ταμεία, φόρους και τέλη στο ποσό των ,97 και προς τράπεζες (βραχυπρόθεσμες) ποσό ,27 άρα σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,90. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των ,76. Επίσης τα χρηματικά διαθέσιμα στις , σύμφωνα με το ισοζύγιο λογιστικής αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (30/06/2014) ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,94 * ,14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,21 ΗΠΕΙΡΟΥ ,72 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 9.545,50 *Στο ταμείο και συγκεκριμένα στα μετρητά εμπεριέχεται και το έλλειμμα ύψους ,13, άρα τα πραγματικά μετρητά ανέρχονται στο ποσό των Η εκτίμηση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2016, η οποία βασίζεται στα μέχρι αποτελέσματα εκτέλεσής του, στη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015, καθώς και σε κανόνες και δεσμεύσεις που σχετίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι ότι δεν απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού τη δεδομένη στιγμή, καθώς δεν υπάρχει ένδειξη υπερεκτιμημένων εσόδων στο σύνολο του προϋπολογισμού. Ειδικότερα όσον αφορά τα έσοδα της ομάδας Ι και ΙΙ του προϋπολογισμού (στη βάση των οποίων καταρτίζεται διακριτά ο Π/Υ, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός κατά την εκτέλεσή του) η είσπραξή τους παρουσιάζεται στο σύνολο τους έως 30/06/2016 σχεδόν ίση, επιμεριζόμενη πάντα ως προς το χρονικό διάστημα υλοποίησής του (6μήνου). Υπάρχουν αποκλίσεις θετικές καθώς και αρνητικές ως προς συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων του Π/Υ που έχουν εισπραχθεί έως 30/06/2016 και παρατηρείται ότι οι αρνητικές αποκλίσεις υπάρχουν κυρίως στις επιχορηγήσεις των Υπουργείων, όπως 1) η «επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών/επενδυτικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009», (αρνητική απόκλιση ,00 ). 2) «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ)» (αρνητική απόκλιση ,00 ) 3) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)», (αρνητική απόκλιση ,00 ). Καθώς επίσης και στα 4) «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» (αρνητική απόκλιση ,00 ), και 5) «Έσοδα από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων» (αρνητική απόκλιση ,00 - απαλλοτρίωση που αφορά την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ). Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εκτιμά ότι θα εισπράξει τα παραπάνω έσοδα, δεδομένου ότι το β εξάμηνο του έτους 2016 γίνεται η είσπραξη για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, και η επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών/επενδυτικών δαπανών (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) όπως και τα μισθώματα από τα αστικά ακίνητα. Για τους συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων, θα παρακολουθείται η εξέλιξή τους και ανάλογα θα υπάρξει έως τέλος του έτους αναμόρφωση αν χρειαστεί, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία που θα διαθέτει η υπηρεσία προκειμένου να αποτυπωθεί με τη μέγιστη πιστότητα η εκτέλεση του Π/Υ 2016, όπως πράξαμε και το Όμως επισημαίνουμε ότι πρέπει: o Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για μεγαλύτερη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και o Να ενταθεί η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σελίδα 7 από 15

8 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Κ.Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /06/2016 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,95 40,30% ,11 39,19% 97,23% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,89 65,59% ,23 11,27% 17,19% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,99 65,71% ,99 65,71% 100,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,61 41,36% ,46 41,36% 100,00% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,44 45,28% ,79 42,78% 94,48% 5 Φόροι και εισφορές , ,99 43,27% ,61 42,68% 98,62% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,54 38,92% ,54 38,92% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,49 13,06% ,49 13,06% 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα , ,92 19,86% ,66 19,04% 95,86% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,15 2,36% 3.452,80 0,95% 40,33% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,12 20,28% ,12 20,28% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,40 17,87% ,40 17,87% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,30 58,21% ,39 43,29% 74,36% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,95 15,91% 7.428,95 14,98% 94,17% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,47 107,80% ,55 103,68% 96,18% 21 Τακτικά έσοδα , ,29 106,30% ,18 104,28% 98,11% 22 Έκτακτα έσοδα , ,18 194,60% ,37 68,45% 35,17% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,51 101,64% ,20 1,85% 1,82% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,51 101,64% ,20 1,85% 1,82% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,19 41,91% ,41 38,63% 92,16% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,61 39,31% ,61 39,31% 100,00% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,58 66,10% ,80 32,27% 48,81% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,11 100,00% ,11 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , , ,04 Σελίδα 8 από 15

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /06/2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,18 91,63% ,37 38,30% , ,02 35,32% 92,21% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,73 94,05% ,45 48,11% , ,01 42,99% 89,35% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,08 90,55% ,00 34,78% , ,03 31,69% 91,13% 62 Παροχές τρίτων , ,10 87,56% ,19 36,28% , ,85 32,98% 90,88% 63 Φόροι - τέλη , ,00 42,83% 4.361,66 0,45% 5.785, ,66 0,59% 132,65% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,01 68,38% ,09 29,47% , ,11 21,51% 72,99% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,08 85,07% ,82 43,57% , ,82 43,57% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,78 79,28% ,50 16,46% , ,62 10,01% 60,80% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,69 97,86% ,87 35,49% , ,55 34,57% 97,42% 68 Λοιπά Έξοδα , ,71 84,23% ,79 54,98% , ,37 47,48% 86,36% 7 Επενδύσεις , ,44 49,23% ,93 5,69% , ,76 3,21% 56,39% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,60 51,17% ,67 2,08% , ,89 2,05% 98,47% 73 Έργα , ,76 56,83% ,13 4,17% , ,65 4,00% 95,95% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,08 21,75% ,13 13,50% , ,22 1,33% 9,85% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.300, ,00 100,00% 2.300,00 100,00% 2.300, ,00 43,48% 43,48% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,61 22,41% ,13 10,00% , ,12 12,97% 129,62% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,40 88,55% ,90 86,87% , ,48 69,27% 79,73% 82 Αποδόσεις , ,21 97,80% ,23 6,53% , ,64 42,44% 649,74% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,12 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό ,27 Παρατηρήσεις 1) Η απόδοση κρατήσεων δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα Τιμολογηθέντα Σύνολα δαπανών , , , , ,90 Σελίδα 9 από 15

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ B' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο B' Τρίμηνο 2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,11 100,70% Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,11 100,70% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,64 100,30% 1. Ταμείο , , ,94 100,54% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,70 100,28% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,04 117,80% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων ,15 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,04 117,80% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,03 98,15% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,76 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,27 100,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,63 82,80% 1. Προμηθευτές , , ,79 73,79% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,76 145,78% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,21 0,00% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,87 0,00% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,49 86,46% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων ,80 0, ,50 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,99 86,27% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% Παρατηρήσεις 1)Στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές συμπεριλαμβάνεται ποσό ,51 ευρώ που αφορά οφειλές του πρώην δήμου Περάματος για το οποίο δεν υπάρχουν εγγραφές στο Δημόσιο Λογιστικό. 2) Στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται α) ποσό ,54 που αφορά οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επένδυσης οι οποίες δεν εμφανίζονται στο Δημόσιο Λογιστικό β) επιταγές πληρωτέες ποσού 9.545,50 ευρώ. 3) Στο ταμείο εμπεριέχεται το ποσό του ελλείμματος ύψους ,13. Σελίδα 10 από 15

11 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει 3. Την Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 4. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. Β του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Σελίδα 11 από 15

12 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /06/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,95 40,30% ,11 39,19% 97,23% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,89 65,59% ,23 11,27% 17,19% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,99 65,71% ,99 65,71% 100,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,61 41,36% ,46 41,36% 100,00% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,44 45,28% ,79 42,78% 94,48% 5 Φόροι και εισφορές , ,99 43,27% ,61 42,68% 98,62% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,54 38,92% ,54 38,92% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,49 13,06% ,49 13,06% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,92 19,86% ,66 19,04% 95,86% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,15 2,36% 3.452,80 0,95% 40,33% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,12 20,28% ,12 20,28% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,40 17,87% ,40 17,87% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,30 58,21% ,39 43,29% 74,36% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,95 15,91% 7.428,95 14,98% 94,17% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,47 107,80% ,55 103,68% 96,18% 21 Τακτικά έσοδα , ,29 106,30% ,18 104,28% 98,11% 22 Έκτακτα έσοδα , ,18 194,60% ,37 68,45% 35,17% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,51 101,64% ,20 1,85% 1,82% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,51 101,64% ,20 1,85% 1,82% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,19 41,91% ,41 38,63% 92,16% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,61 39,31% ,61 39,31% 100,00% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,58 66,10% ,80 32,27% 48,81% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,11 100,00% ,11 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , , ,04 Σελίδα 12 από 15

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /06/2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,18 91,63% ,37 38,30% , ,02 35,32% 92,21% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,73 94,05% ,45 48,11% , ,01 42,99% 89,35% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,08 90,55% ,00 34,78% , ,03 31,69% 91,13% 62 Παροχές τρίτων , ,10 87,56% ,19 36,28% , ,85 32,98% 90,88% 63 Φόροι - τέλη , ,00 42,83% 4.361,66 0,45% 5.785, ,66 0,59% 132,65% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,01 68,38% ,09 29,47% , ,11 21,51% 72,99% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,08 85,07% ,82 43,57% , ,82 43,57% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,78 79,28% ,50 16,46% , ,62 10,01% 60,80% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,69 97,86% ,87 35,49% , ,55 34,57% 97,42% 68 Λοιπά Έξοδα , ,71 84,23% ,79 54,98% , ,37 47,48% 86,36% 7 Επενδύσεις , ,44 49,23% ,93 5,69% , ,76 3,21% 56,39% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,60 51,17% ,67 2,08% , ,89 2,05% 98,47% 73 Έργα , ,76 56,83% ,13 4,17% , ,65 4,00% 95,95% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,08 21,75% ,13 13,50% , ,22 1,33% 9,85% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.300, ,00 100,00% 2.300,00 100,00% 2.300, ,00 43,48% 43,48% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,61 22,41% ,13 10,00% , ,12 12,97% 129,62% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,40 88,55% ,90 86,87% , ,48 69,27% 79,73% 82 Αποδόσεις , ,21 97,80% ,23 6,53% , ,64 42,44% 649,74% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,12 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό ,27 Σύνολα δαπανών , , , , ,90 Παρατηρήσεις 1) Η απόδοση κρατήσεων δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα Σελίδα 13 από 15

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ B' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο B' Τρίμηνο 2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,11 100,70% Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,11 100,70% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,64 100,30% 1. Ταμείο , , ,94 100,54% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,70 100,28% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,04 117,80% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων ,15 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,04 117,80% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,03 98,15% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,76 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,27 100,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,63 82,80% 1. Προμηθευτές , , ,79 73,79% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,76 145,78% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,21 0,00% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,87 0,00% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,49 86,46% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων ,80 0, ,50 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,99 86,27% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% Σελίδα 14 από 15

15 Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο 13 πρακτικό της συνεδρίασης από την οποία διαπιστώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την διατυπωθείσα εισήγηση. Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι: Με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Παπαδιώτης Γεώργιος 2. Βίνης Γεώργιος 3. Γκόλας Νικόλαος 4. Μανταλόβας Αθανάσιος 5. Κολόκας Παντελής 6. Κατηρτσίδης Δημήτριος 7. Λιόντος Ιωάννης 8. Γιωτίτσας Θωμάς 9. Βαρτζιώτη Ειρήνη 10. Νάστος Δημήτριος 11. Αρλέτος Ηλίας 12. Τσουμάνης Φίλιππος 13. Τσίλη Παρασκευή 14. Χρυσοστόμου Ευθύμιος 15. Γκόγκος Κωνσταντίνος 16. Δοβανάς Ελευθέριος 17. Μέγα Βασιλική 18. Τσαμπαλάς Βασίλειος 19. Βασιλείου Ελένη 20. Μπρέχας Χαράλαμπος 21. Σαρακατσάνος Νικόλαος 22. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα 23. Λαόσογλου Κωνσταντίνος 24. Μπακόλα Ντίνα 25. Γιώτη Γεωργία 26. Καλούδης Βασίλειος 27. Γκέκας Κωνσταντίνος 28. Νάτσης Λάζαρος 29. Καραμπίνας Ευάγγελος 30. Παππάς Δημήτριος 31. Μπαρτζώκας Αριστείδης 32. Κυριαζής Κωνσταντίνος Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Γκόντας Νικόλαος 2. Βλέτσας Βασίλειος 3. Κοσμάς Βασίλειος 4. Γκίκας Γρηγόριος 5. Μάντζιος Στέφανος 6. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 7. Τσόλης Νικόλαος 8. Μακόπουλος Νικόλαος 9. Λισγάρας Γεώργιος 10. Εμμανουηλίδης Ιωάννης 11. Τζίμας Λάμπρος δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία του θέματος για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Τασιούλας Δημήτριος, 2. Μαλάμος Σωτήριος, δήλωσαν ότι δίνουν αρνητική ψήφο για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2016 του Δήμου σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 452/2016 (ΑΔΑ: ΨΓΨΣΩΕΩ-4ΛΕ), με την οποία συντάχθηκε η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (Β τριμήνου 2016), παρατίθεται αυτούσια στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, μαζί με τους οικονομικούς πίνακες που τη συνοδεύουν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 481/2016. Aφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ακολουθούν υπογραφές) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Σελίδα 15 από 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 134/2017 ΘEMA: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 644/2016 ΘEMA: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017. ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9682/20-07-2017 Αριθμός Συνεδρίασης : 25 η /2017 Αριθμός Απόφασης : 793 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. N.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/27-04-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 274/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/21-04-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 201/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 15/13-05-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης : 174/2016 Περίληψη : Εισηγητική Έκθεση Α Τριμήνου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1015/27-01-2017 Αριθμός Συνεδρίασης : 3 η /2017 Αριθμός Απόφασης : 45 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 55/2012 Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος B τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 5 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 4/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Κουκουτέγου Κ. Τηλ. 2313-313689 2313-313690 Αριθ. Απόφασης 322/2014 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 5/2016 από 25/5/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63018 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

1. Κων/να Τριάντη 2. Αντώνης Τουλουμάκος 3. Κων/νος Βενιζέλος 4. Κων/νος Χαρέμης 5. Δημήτριος Κουτσοδήμος

1. Κων/να Τριάντη 2. Αντώνης Τουλουμάκος 3. Κων/νος Βενιζέλος 4. Κων/νος Χαρέμης 5. Δημήτριος Κουτσοδήμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 23ο / 7-8 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017».

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 11ο / 3-5 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 24ο / 27-10-2016 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./1 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων εξόδων Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 8/2/2016 Αρ. Πρωτ.: 256 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 7476/14-07-2016 Αριθμός Συνεδρίασης : 22 η /2016 Αριθμός Απόφασης : 557 ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Δυτ. Φραγκίστα 36071 Πληροφορίες: Νικόλαος Τάκης Τηλ. 22373511127 ΦΑΞ: 2237351128 Email:nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 Δημοτικό Συμβούλιο 5 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 18/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 85 / 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου του έτους 2017

Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου του έτους 2017 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 34801/04.08.2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 246/2017 ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ πρώτου τριμήνου 2017»

Θέμα : «Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ πρώτου τριμήνου 2017» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 8/17-05-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ του Δ.Ο.Κ.Α.Σ Αριθμός Απόφασης: 48/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 7/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 7/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Απόφ. 51/2017 Από το Πρακτικό 7/29-05-2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/ Από το πρακτικό της 22/10/ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 191/ Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/30-9-. Στους Αµπελόκηπους

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 22263 50014 Fax: 22260 55518 E-mail:athinamarkadoni@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 17 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 228 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ο /2017 Της 28 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ο /2017 Της 28 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης 247 /2017 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ο /2017 Της 28 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σικίνου Αριθµός Απόφασης: 66/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.07 13:15:10 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΗΙΩΕ7-1ΚΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 7 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 7 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 7 ο πρακτικό της από 08-05-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση 1 ης τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 20/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 151/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 246 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 1969 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 19/2017 Από το Πρακτικό της 4ης/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 39381 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 502/2017 Από το Πρακτικό της 39ης/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Β. Λυκοστράτης, Πρόεδρος 1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου 2. Α. Λαζαρίδης. 2. Στ.Κουμτσίδης 3. Κ. Βοργιαζίδης. 3. Κ. Κοστογλίδου 4. Γ.

1. Β. Λυκοστράτης, Πρόεδρος 1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου 2. Α. Λαζαρίδης. 2. Στ.Κουμτσίδης 3. Κ. Βοργιαζίδης. 3. Κ. Κοστογλίδου 4. Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 22/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 383 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Β Τριμηνιαίας Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Σελίδα 1 από 5 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-4-017 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 119/017 ΘΕΜΑ Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Πρώτου (Α ) Τριμήνου 017. Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 85/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 85/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 85/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος Β τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 12/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 12/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ.Απόφασης 310/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 16 από 10 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου. Αριθμ. Απόφασης : 336/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση εσόδων - εξόδων (Β

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 20 )

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 20 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 02-11-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11440 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 181 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 181 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 181 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η/ 03.05.2017 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 26-8-15 ---------- Αρ. πρωτ.: 44283 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 29-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 25-07-2017 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 240/2017 ΘΕΜΑ Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δεύτερου (Β ) Τριμήνου 2017 Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2016 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 28/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/29.04.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 238/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Από το αριθμ. 10/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Από το αριθμ. 10/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. ` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 71ΦΣΩΚΨ-Α9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 10/ 3-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2015

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2 ης τριμηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα