5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,"

Transcript

1 Αφιέρωµα 5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η συµµετοχή της Ελλάδας Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT), στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστηµονικής πληροφορίας και περιεχοµένου, παρουσιάζει µια νέα σειρά εκδόσεων ("Intelligence Reports") µε αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Στόχος των εκδόσεων είναι να συµβάλλουν στη χαρτογράφηση και την αποτίµηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ ανέλαβε το απαιτητικό αυτό έργο, αξιοποιώντας, από τη µια µεριά, την εµπειρία και τη γνώση που διαθέτει ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα για περισσότερα από 15 χρόνια και, από την άλλη, τις σύγχρονες υποδοµές και τα εργαλεία που αναπτύσσει για τη συγκέντρωση και παρουσίαση επιστηµονικής πληροφορίας. Η νέα σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ ξεκινά µε την αποτίµηση της ελληνικής συµµετοχής στο Ειδικό Πρόγραµµα Ι ΕΕΣ του 7ου ΠΠ. Η έκδοση "5 years of Excellence in the European Research Area, : the case of Greece" καλύπτει το πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) που χρηµατοδοτεί τους καλύτερους επιστήµονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα στην Ευρώπη, σε όλα τα επιστηµονικά πεδία, µε µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Στην έκδοση παρουσιάζονται οι Έλληνες ερευνητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η γεωγραφική κατανοµή των πόρων, η αριστεία ανά επιστηµονικό πεδίο, η θέση της χώρας σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κ.λπ. Η έκδοση είναι, προς το παρόν, διαθέσιµη στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση 20 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 06-08/2012

2 ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας & ιδεεσ το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2007, ως ο πρώτος ευρωπαϊκός οργανισμός που χρηματοδοτεί τους καλύτερους επιστήμονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα στην ευρώπη. Μέσα από το ειδικό Πρόγραμμα IΔεεΣ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) υποστηρίζει την έρευνα αιχμής σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Στόχος είναι, αφενός, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας, ανεξάρτητα από ηλικία, εθνικότητα και επιστημονικό πεδίο και, αφετέρου, η προσέλκυση και η επιστροφή στον ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας των καλύτερων νέων και έμπειρων ερευνητών. Σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η απλή και ευέλικτη στρατηγική του προγράμματος, η σαφής αποστολή και η ανεξάρτητη λειτουργία του. το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας βασίζεται σε μια "τριγωνική" δομή. το επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) είναι το ανεξάρτητο σώμα που καθορίζει την επιστημονική στρατηγική, τη μεθοδολογία και το ετήσιο πρόγραμμα του ERC. απαρτίζεται από 22 διακεκριμένους επιστήμονες, με Πρόεδρο την καθηγήτρια Helga Nowotny. Η εκτελεστική υπηρεσία (Executive Agency), διοικητικά αυτόνομη από την ευρωπαϊκή επιτροπή από το 2009, είναι αρμόδια για την εφαρμογή της στρατηγικής και τη διαχείριση του προγράμματος. Η ευρωπαϊκή επιτροπή παρέχει τους οικονομικούς πόρους από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, εγγυάται την αυτονομία και ακεραιότητα του ERC και λογοδοτεί για τις δράσεις του στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ευρωπαϊκό Συμβούλιο. ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 7,5 δισ. ευρώ για την περίοδο το πρόγραμμα έχει πλέον τις ακόλουθες δράσεις: 1. Starting Grant: απευθύνεται σε ερευνητές που έχουν πάρει τον διδακτορικό τους τίτλο 2-7 χρόνια πριν την ανακοίνωση της προκήρυξης, και έχουν δυναμική και ιδέες. χρηματοδοτεί την έρευνά τους στην ευρώπη και τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες. 2. Consolidator Grants: απευθύνεται σε ερευνητές που έχουν πάρει τον διδακτορικό τους τίτλο 7-12 χρόνια πριν την ανακοίνωση της προκήρυξης. χρηματοδοτεί την έρευνά τους στην ευρώπη. Mελέτη "5 years of Excellence in the European Research Area, : the case of Greece" (www.ekt.gr/metrics) 3. Advanced Grant: απευθύνεται σε καταξιωμένους ερευνητές και χρηματοδοτείται η πρωτοποριακή έρευνά τους στην ευρώπη. 4. Proof of Concept: η δράση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011, απευθύνεται σε ερευνητές που χρηματοδοτούνται ήδη από το πρόγραμμα ιδεεσ και αφορά τη μεταφορά ερευνητικών τους αποτελεσμάτων προς την αγορά. 5. Synergy Grant: η δράση ξεκίνησε το 2012 και απευθύνεται σε μικρές ομάδες ερευνητών (2-4 κύριοι ερευνητές και ομάδες τους) που συνεργάζονται σε έναν κοινό επιστημονικό στόχο προτάσεις την περίοδο Η έκδοση του εκτ "5 years of Excellence in the European Research Area, , the case of Greece" περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για 8 προκηρύξεις του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (4 Starting Grants & 4 Advanced Grants), οι οποίες ολοκληρώθηκαν έως το τέλος του την περίοδο , υποβλήθηκαν προτάσεις, εκ των οποίων (70%) αφορούσαν τις προκηρύξεις Starting Grants και (30%) τις προκηρύξεις Advanced Grants. από την ελλάδα υποβλήθηκαν 720 προτάσεις (2,8% του συνόλου των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από το ERC), εκ των οποίων 518 (72%) αφορούσαν τη δράση Starting Grants και 202 (28%) τη δράση Advanced Grants. 406 προτάσεις (56% των ελληνικών προτάσεων) υποβλήθηκαν στο πεδίο των Φυσικών επιστημών και της Μηχανικής, 235 (33%) προτάσεις στο πεδίο των επιστημών Ζωής και 79 προτάσεις (11%) στο πεδίο των Κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών. το ποσοστό επιτυχίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυμαίνεται στο 14% για τη δράση Advanced Grants και 10% για τη Staring Grants. Στην ελλάδα το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 5% και για τις δυο δράσεις. από τις 720 προτάσεις των ελλήνων επιστημόνων, 65 πέρασαν το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης (ποσοστό επιτυχίας 13%). ειδικότερα, στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης πέρασαν 32 από τις 518 προτάσεις της δράσης Starting Grants (ποσοστό επιτυχίας 10%) και 33 από τις 202 προτάσεις της δράσης Advanced Grants (ποσοστό επιτυχίας 17%). Όσον αφορά το θεματικό πεδίο των προτάσεων, 43 από 406 προτάσεις στις Φυσικές επιστήμες και τη Μηχανική πέρασαν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (ποσοστό επιτυχίας 15%), 20 από τις 235 προτάσεις στις επιστήμες Ζωής (ποσοστό επιτυχίας 15%) και 2 από τις 79 προτάσεις στις Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (ποσοστό επιτυχίας 2%). χρηματοδότηση ανά Δράση & Θεματικό πεδίο Έως το τέλος του 2011, το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας είχε διαθέσει 4,2 δισ. ευρώ σε πρωτοποριακά ερευνητικά έργα: 1,9 δισ. ευρώ για έργα στις Φυσικές επιστήμες και τη Μηχανική, 1,6 δισ. ευρώ στις επιστήμες Ζωής και 700 εκατ. ευρώ στις Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 37 εκατ. ευρώ (0,9% του συνολικού προϋπολογισμού του ERC) απορρόφησε η χώρα μας, εκ των οποίων 16,9 εκατ. ευρώ (46%) αφορούν νέους ερευνητές και 20,1 εκατ. ευρώ (54%) αφορούν πιο έμπειρους ερευνητές. 21,4 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε έργα Φυσικών επιστημών και Μηχανικής και 15,6 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα των επιστημών Ζωής. Δεν χρηματοδοτήθηκε κανένα έργο από τις Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. την περίοδο , το ERC χρηματοδότησε συνολικά ερευνητές που εργάζονται σε 470 διαφορετικούς οργανισμούς της ευρώπης: (57%) νέους ερευνητές και (43%) πιο έμπειρους ερευνητές. Περισσότερα από έργα (45% του συνόλου των έργου) εντάσσονται στο πεδίο των Φυσικών επιστημών και της Μηχανικής, 900 (36%) στις επιστήμες Ζωής και περισσότερα από 450 (19%) στις Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 06-08/2012 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 21

3 Επιστήμες. Όσον αφορά την εθνικότητα των επιστημόνων που χρηματοδοτήθηκαν, οι επιτυχόντες προέρχονται από 53 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων 20 εκτός Ευρώπης. Το 47% των επιτυχόντων από τρίτες χώρες έχουν αμερικανική υπηκοότητα (75 ερευνητές), αλλά το 89% των επιτυχόντων από τρίτες χώρες διέμεναν ήδη στην Ευρώπη όταν υπέβαλαν την πρότασή τους στο ERC. Οι επιστήμονες που χρηματοδοτήθηκαν από τη δράση Starting Grants επέλεξαν, στην πλειοψηφία τους, κάποιον φορέα υποδοχής σε κράτος μέλος της ΕΕ και, μόνο το 12% σε συνδεδεμένη χώρα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη δράση Advanced Grants ανέρχεται σε 16%. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των έργων, το 90% διαρκούν 5 έτη, το 6% 4 έτη και το 2% 3 έτη. Ο μέσος προϋπολογισμός για τα έργα στις Φυσικές Επιστήμες, τη Μηχανική και τις Επιστήμες Ζωής είναι 1,4 εκατ. ευρώ και 2,2 εκατ. ευρώ στις δράσεις Starting και Advanced Grants αντίστοιχα. Στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε 1 εκατ. και 1,9 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα έργα στην Ελλάδα, έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 24 έργα 14 έργα στη δράση Starting Grants και 10 έργα στη δράση Advanced Grants. 15 έργα εντάσσονται στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής και 9 στις Επιστήμες Ζωής. 22 έργα έχουν διάρκεια 5 ετών, 1 έργο έχει διάρκεια 4 ετών και 1 έργο έχει διάρκεια 3 ετών. Στον τομέα των Επιστημών Ζωής, ο μέσος προϋπολογισμός των ελληνικών έργων είναι 1,4 εκατ. ευρώ και 2,3 εκατ. ευρώ, στις δράσεις Starting και Advanced Grants αντίστοιχα. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για τον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής είναι 1 και 2,2 εκατ. ευρώ. Εθνικότητα των ελληνικών έργων & Έλληνες στο εξωτερικό Τα 24 έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας που υλοποιούνται στην Ελλάδα συντονίζονται από Έλληνες κύριους ερευνητές. Ωστόσο, 31 ερευνητές διαφορετικής υπηκοότητας έχουν υποβάλει προτάσεις σε συνεργασία με ελληνικό φορέα υποδοχής, αλλά, δυστυχώς, χωρίς επιτυχία. Συνολικά, 52 Έλληνες ερευνητές (32 Starting Grants, 20 Advanced Grants) έχουν χρηματοδοτηθεί από το ERC. Από αυτούς οι 24 υλοποιούν, όπως προαναφέρθηκε, την έρευνα τους στην Ελλάδα, και οι 28 υλοποιούν την έρευνά τους σε οργανισμούς εκτός Ελλάδας (18 Starting Grants, 10 Advanced Grants). Ο αριθμός των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται σε κάθε χώρα σχετίζεται με το μέγεθος της χώρας (αριθμός ερευνητών σε σχέση με τον πληθυσμό) και την εθνική χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 16η θέση όσον αφορά τον αριθμό των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται στη χώρα. Καταλαμβάνει, ωστόσο, τη 12η θέση όσον αφορά τις προτάσεις που υλοποιούνται από ερευνητές με ελληνική υπηκοότητα (ανεξάρτητα δηλαδή από τη χώρα που υλοποιούνται τα έργα). Γεωγραφική κατανομή & Φορείς Υποδοχής Η Αττική φιλοξενεί 13 έργα του ERC (54% του συνόλου των ελληνικών έργων), τα οποία υλοποιούνται σε 6 διαφορετικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, η Αθήνα φιλοξενεί 6 από τα 14 Starting Grants και 7 από τα 10 Advanced Grants. Οι επιτυχίες αυτές συνδέονται άμεσα με τον πληθυσμό, τον αριθμό των επιστημόνων και των ερευνητικών οργανισμών στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2005), το 40% του ελληνικού πληθυσμού και το 50% των ερευνητών βρίσκεται στην Αθήνα. Η Κρήτη είναι η δεύτερη περιφέρεια σε επιτυχημένα έργα, με 4 Starting Grants και 1 Advanced Grant. Αντιπροσωπεύει το 21% των ελληνικών έργων ERC, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό, τον αριθμό των ερευνητών και τους διαθέσιμους φορείς υποδοχείς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια της Πάτρας, με 2 Starting και 1 Advanced Grant. Τέλος, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα φιλοξενούν επίσης έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Όσον αφορά τους φορείς υποδοχής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συντριπτική πλειοψηφία των έργων υλοποιείται σε δημόσια πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. Μόνο το 1% των έργων φιλοξενείται σε ιδιωτικούς οργανισμούς (11 έργα), με ποσοστό επιτυχίας 14%. Στην Ελλάδα, όλα τα έργα υλοποιούνται σε δημόσιους οργανισμούς, 12 σε πανεπιστήμια και 12 σε ερευνητικά κέντρα. Γεωγραφική κατανομή των έργων του ERC στην Ελλάδα. 6 από τους 7 ερευνητές που εργάζονται ταυτόχρονα, και σε Πανεπιστήμιο και σε ερευνητικό κέντρο, επέλεξαν το ερευνητικό κέντρο ως φορέα υποδοχής για το έργο ERC. Τα 2/3 των ελληνικών έργων στον τομέα των Επιστημών Ζωής (6 έργα) υλοποιούνται σε ερευνητικά κέντρα, ενώ η πλειοψηφία των έργων στις Φυσικές Επιστήμες και τη Μηχανική (9 έργα) υλοποιούνται σε Πανεπιστήμια. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) φιλοξενούν το 42% των ελληνικών έργων, απορροφώντας περίπου το 50% της χρηματοδότησης του ERC στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην τρίτη θέση, με περίπου το 10% της συνολικής χρηματοδότησης. Το ΕΜΠ και το ΙΤΕ φιλοξενούν από 5 έργα. Ωστόσο, το ΙΤΕ υπερτερεί σε αριθμό επιτυχημένων προτάσεων που υποβλήθηκαν (6 επιτυχημένες προτάσεις, αλλά 1 ερευνητής μετέφερε την υλοποίηση του έργου στην Ακαδημία Αθηνών). Στα Starting Grants, προπορεύεται το ιτε (3 έργα) και ακολουθούν το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2 έργα ο κάθε οργανισμός). Στα Advanced Grants, προπορεύεται το ΕΜΠ (4 έργα) και ακολουθούν το ιτε και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (2 έργα ο κάθε οργανισμός). 6 ακόμα οργανισμοί φιλοξενούν από 1 έργο του ERC: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕ- ΤΑ), το ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Kρήτης. 22 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 06-08/2012

4 Πίνακας με τα 24 έργα του ERC που υλοποιούνται στην Ελλάδα Προκήρυξη Θεματικό Πεδίο Ακρωνύμιο Έργου Κύριος Ερευνητής Φορέας Υποδοχής Athens ERC-2007-StG LS3 - Cellular & Developmental Biolog PAGE Popi Syntichaki Biomedical Research Foundation- Academy of Athens Computer Technology Institute & Press Diophantus (Athens branch) OPN- IMMUNOREGULATION Vily Panoutsakopoulou Biomedical Research Foundation- Academy of Athens ERC-2007-StG PE1 - Mathematical Foundations RIMACO Dimitris Achlioptas ERC-2009-StG ERC-2009-StG ERC-2010-StG ERC-2011-StG ERC-2008-AdG ERC-2008-AdG ERC-2008 AdG Thessaloniki ERC-2007-StG ERC-2010-AdG Ioannina ERC-2010-StG Patra ERC-2010-StG ERC-2011-StG LS6 - Immunity & Infection PE 8 - Products PE6 - Computer Science & Informatics PE6 - Computer Science & Informatics LS7 - Diagnostic tools, Therapies & Public Health PE 8 - Products PE 8 - Products LS4 - Physiology, Pathophysiology & Endocrinology PE7- Systems & Communication Engineering PE8 - Products PE8 - Products PE6 - Computer Science & Informatics PE8 - Products LS9 - Applied Life Sciences, Biotechnology & Bioengineering LS4 - Physiology, Pathophysiology & Endocrinology LS3 - Cellular & Developmental Biology HYDROFAKIR CODAMODA PPP NANOTHERAPY MEDIGRA DARE SET-NET SMARTGATE SOMEF MASTER MINATRAN ARMOS Athanasios Papathanasiou Aggelos Kiayias Dimitra-Isidora Roussopoulou George Kordas Ioannis Vardoulakis (PI) Ioannis Dafalias (project supervisor) George Gazetas Iannis Talianidis Athanasios Dimoulas Iannis Dafalias Manolis Papadrakakis Katerina Aifantis Athanasios Konstandopoulos National & Kapodistrian National & Kapodistrian National Center for Scientific Research Demokritos Biomedical Sciences Research Center Alexander Fleming National Center for Scientific Research Demokritos Aristotle University of Thessaloniki Centre for Research IMMA Georgia Salanti University of Ioannina KRASHIMPE Georgios Stathopoulos University of Patras DYNACOM Zoi Lygerou University of Patras ERC-2010-AdG PE10 - Earth System Science ATMOPACS Spyridon Pandis Crete ERC-2007-StG PE2 - Fundamental Constituents of Matter TRICEPS Theodore Peter Rakitzis ERC-2009-StG PE1 - Mathematical Foundations ADAPTIVES Chrysoula Tsogka ERC-2011-StG LS9 - Applied LifeSciences, Biotechnology & Bioengineering HIVbiochip ERC-2011-StG PE5 - Materials & Synthesis SINOXYGEN ERC-2008-AdG LS3 - Cellular & Developmental Biology NEURONAGE Nikos Chronis Georgios Vassilikogiannakis Nektarios Tavernarakis University of Crete 06-08/2012 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 23

5 Αξιολογητές του ERC ως δείκτης αριστείας Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας γίνεται από 25 διαφορετικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων (10 επιτροπές τον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής, 9 στον τομέα των Επιστημών Ζωής και 6 στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες). 15 ερευνητές από ελληνικούς οργανισμούς έχουν συμμετάσχει στις επιτροπές αυτές (14 ως μέλη, 1 ως πρόεδρος της επιτροπής), εκ των οποίων 5 στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής, 8 στον τομέα των Επιστημών Ζωής και 2 στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 5 αξιολογητές προέρχονται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολουθούν το ΕΚΕ- ΒΕ Φλέμινγκ και το ΙΤΕ με 2 αξιολογητές ο κάθε οργανισμός. Λαμβάνοντας υπόψη τη διπλή ιδιότητα κάποιων επιστημόνων (σε Πανεπιστήμιο και ερευνητικό κέντρο), 3 αξιολογητές είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τέλος, 1 αξιολογητής προέρχεται από το ΕΜΠ. Η εκπροσώπηση των γυναικών στο ERC Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ερευνητών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕRC. Στην Ελλάδα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 1/3 των επιτυχόντων. Πιο αναλυτικά, το 50% των ελληνικών Starting Grants έχουν γυναίκα ως κύρια ερευνήτρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 24%. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει γυναικεία εκπροσώπηση στα ελληνικά Advanced Grants, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 12%. Επαναπατρισμός & Ερευνητές από τρίτες χώρες 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3,4% 10,2% 1,2% (4) (3) 15,8% 8,3% Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδοτεί άριστους ερευνητές από τρίτες χώρες για να συνεχίσουν την επιστημονική τους σταδιοδρομία στην Ευρώπη. Την περίοδο , υποβλήθηκαν λιγότερες από 700 προτάσεις (3%) από ερευνητές εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Οι περισσότερες προτάσεις προέρχονται από ερευνητές που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Το ERC χρηματοδότησε συνολικά 74 ερευνητές που, την περίοδο της υποβολής της πρότασης, διέμεναν σε τρίτη χώρα: 55 από αυτούς (74%) στη δράση Starting Grants και 19 (26%) στην Advanced Grants. 56 από τους 74 ερευνητές έχουν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και, συνεπώς, αξιοποίησαν το ERC για τον επαναπατρισμό τους στην Ευρώπη. Η Ελλάδα προσέλκυσε 3 ερευνητές από τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ, με ελληνική ωστόσο υπηκοότητα. ERC και HORIZON ,2% 5,7% 3,5% (4) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει αναγνωριστεί ως "ιστορία επιτυχίας" στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο νέο πρόγραμμα HORIZON 2020 για την έρευνα και την καινοτομία στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, το ERC εντάσσεται στη δράση για την Άριστη Επιστήμη του HοριΖΟΝ 2020 και προβλέπεται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί επιστημονικά έργα, με βάση την αριστεία σε όλα τα (3) 13,9% 4,5% (4) 16,1% (0) επιστημονικά πεδία και με επίκεντρο τον κύριο ερευνητή. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για την περίοδο ανέρχεται σε 13,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 77% σε σχέση με το 7ο ΠΠ). info European Research Council 13,8% 13,4% ERC-2007-StG ERC-2009-StG ERC-2010-StG ERC-2011-StG ERC-2008-AdG ERC-2009-AdG ERC-2010-AdG Greek success rate per call Overall success rate per call Ποσοστό επιτυχίας για τις 8 προκηρύξεις του ERC (συνολικά και για την Ελλάδα) ,9 8,7 8,2 Greek ERC Starting Grants 20,1 6,9 13,2 Greek ERC Advanced Grants 21,4 PE Domain LS Domain SH Domain Χρηματοδότηση για την Ελλάδα, ανά προκήρυξη ΕRC και θεματικό πεδίο 37 15,6 5,6% (2) Greek ERC Grants Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ του 7ου ΠΠ 7,8% (4) 24 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 06-08/2012

6 Δράσεις του εκτ για Δείκτες Έρευνας Η νέα σειρά μελετών "Intelligence Reports του εκτ αποτελούν μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του εκτ για την παρουσίαση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας σε όλο τον κύκλο ζωής της και τις ποικίλες πτυχές της. ο οργανισμός έχει ήδη καθιερώσει σειρά μελετών με θέμα τη βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες αποτυπώνουν την παραγωγή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε δημοσιεύσεις και την απήχηση του ερευνητικού της έργου διεθνώς. Η πρώτη μελέτη ("ελληνικές επιστημονικές Δημοσιεύσεις : Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά") της σειράς εκδόθηκε το Η δεύτερη έκδοση πραγματοποιήθηκε το 2012 σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με επικαιροποιημένα στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο και χρήση διαδραστικών διαγραμμάτων. Παράλληλα, το εκτ εκδίδει βιβλιομετρικές μελέτες σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς. Η πρώτη θεματική μελέτη αφορά τον τομέα Βιοεπιστημών για την περίοδο Eπίσης, το εκτ εκδίδει ειδικές εκθέσεις με αναλύσεις και δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της. απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που συνδέονται με τις επιδόσεις των ελλήνων ερευνητών και εντοπίζουν περιοχές αριστείας σε εθνικό, περιφερειακό, και θεματικό επίπεδο. Βασίζονται σε εξειδικευμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει το εκτ για την επεξεργασία της πληθώρας στοιχείων που συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική υποδομή επιστημονικού περιεχομένου του εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και τεχνολογίας (εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις, συστήματα CRIS κ.ά.) και τεκμηριώνονται από ευρύτερες δράσεις (λειτουργία του εκτ ως εθνικό Σημείο επαφής για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή και συντονισμός του ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise Europe Network, βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφόρησης CORDIS, κ.ά.) επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ετα) (π.χ. κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ετα, τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες ετα, καθώς και την καινοτομία στις επιχειρήσεις). Η δράση αυτή του εκτ υλοποιείται με απόφαση της γενικής γραμματείας Έρευνας και τεχνολογίας (γγετ), αρμόδιου φορέα για την κατάρτιση των εν λόγω στοιχείων στη χώρα μας. Η συλλογή των στοιχείων αυτών και η αποστολή τους στη Eurostat εντάσσεται στις δεσμεύσεις των χωρών μελών της εε. info Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας EKT ΕΠΣΕΤ το εκτ ως εθνικό Σημείο επαφής για το 7ο ΠΠ το εκτ ανέλαβε θεσμικά τη λειτουργία του εθνικού Σημείου επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο (ΠΠ) ήδη από το 1998 (5ο ΠΠ) και, μέχρι σήμερα, ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη επιτυχία στις απαιτήσεις του ρόλου αυτού: είναι οργανισμός εθνικής εμβέλειας, διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές για οργάνωση, διαχείριση και διάθεση πληροφορίας και υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, συντονίζει ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας και καινοτομίας, λειτουργεί ως εθνικός Κόμβος για την ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα των Προγραμμάτων Πλαίσιο και, πλέον, εκδίδει τα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων με μετρήσιμους και συγκρίσιμους δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα το εκτ υποστηρίζει ως εθνικό Σημείο επαφής τα περισσότερα προγράμματα του 7ου ΠΠ (υγεία, τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών, ενέργεια, Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδεεσ, ανθρωποι, ερευνητικές υποδομές, ερευνητικό Δυναμικό, Περιφέρειες της γνώσης, Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών Έρευνας και Καινοτομίας). Έχει διακριθεί, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για καλές πρακτικές όπως η online μετάδοση ενημερωτικών εκδηλώσεων, η ανοικτή πρόσβαση στο υλικό αυτό μέσω αποθετηρίων, η έκδοση ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων ανά επιστημονικό πεδίο/πρόγραμμα, κ.ά. ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα ιδεεσ του 7ου ΠΠ, την περίοδο πραγματοποιήθηκαν 34 εκδηλώσεις σε όλη την ελλάδα. τα στελέχη του εκτ απάντησαν σε περισσότερα από αιτήματα που υποβλήθηκαν από Έλληνες ερευνητές, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 170 προσωπικές συναντήσεις με όσους ενδιαφέρονταν για περαιτέρω υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων. Μέσα από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποστηρίχθηκαν ουσιαστικά τα 13 τουλάχιστον από τα 24 έργα του ERC που υλοποιούνται στην ελλάδα. info 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο & ΕΚΤ /2012 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 25

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ 20 Νοεμβρίου 2013 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υπηρεσίες EKT για προώθηση έρευνας και καινοτοµίας Χ. Πασκουάλ & Γ. Μαζιώτη, ΕΚΤ Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 17 Σεπτεµβρίου 2012 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Εθνικό Σηµείο Επαφής του

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Δρ. Χριστίνα Πασκουάλ - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (ERC & YGEIA) Εθνική Υποδομή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC

Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC ΕΜΠ 07/10/2016 Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC, MSCA & SC1) 17% ERC: Προϋπολογισμός - Στόχος Φώτης Καφάτος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ERC στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ERC στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ERC στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ERC στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ERC στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ERC στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας 9 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας Χ. Πασκουάλ & Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC στο Ορίζοντας 2020 Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC. Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1)

Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC. Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) 17% ERC: Προϋπολογισμός - Στόχος Φώτης Καφάτος Πρόγραμμα του Ορίζοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Ε.Σ.Ε.Τ. Σταμάτης Κριμιζής Johns Hopkins University & Ακαδημία Αθηνών

Εισήγηση Ε.Σ.Ε.Τ. Σταμάτης Κριμιζής Johns Hopkins University & Ακαδημία Αθηνών Εισήγηση Ε.Σ.Ε.Τ. Σταμάτης Κριμιζής Johns Hopkins University & Ακαδημία Αθηνών Η Ελλάδα σε Σταυροδρόμι: Ο Ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 20/2/2012 20 Φεβρουαρίου 2012 Ελληνοαµερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας ΙI Αειφόρο Σύστηµα ΕΤΑΚ

Πυλώνας ΙI Αειφόρο Σύστηµα ΕΤΑΚ Πυλώνας ΙI Αειφόρο Σύστηµα ΕΤΑΚ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Νησίδες Αριστείας» Πρόγραµµα «EUROSTARS Κύπρου» Πρόγραµµα «Ι ΑΚΤΩΡ» Πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020 2η Ευκαιρία» Πρόγραµµα «Κοινωνική Καινοτοµία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Πρόσβαση στη γνώση Φεβρουάριος 2016 το EKT είναι από τους σημαντικότερους θεσμούς διάχυσης της γνώσης στη χώρα. Συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε, συσσωρεύουμε, διαφυλάσσουμε & διαχέουμε

Διαβάστε περισσότερα

ERC & MCSA >>> European Research Council Marie Skłodowska-Curie Actions

ERC & MCSA >>> European Research Council Marie Skłodowska-Curie Actions 12 & 13 Μαΐου 2014 ΔΠΘ ERC & MCSA >>> European Research Council Marie Skłodowska-Curie Actions Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Enterprise Europe Network 1. Excellent science 2. Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC

Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC XX Μαΐου 2014 - ΧΧΧΧ Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Επιστημονική Αριστεία στον Ορίζοντα 2020: Το Πρόγραμμα του ERC Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) 17% ERC: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αριστεία στο Ορίζοντας 2020: Το Πρόγραμμα του ERC & Η Δράσεις Marie Sklodowska-Curie

Επιστημονική Αριστεία στο Ορίζοντας 2020: Το Πρόγραμμα του ERC & Η Δράσεις Marie Sklodowska-Curie 20 Φεβρουαρίου 2014 - Βόλος Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Επιστημονική Αριστεία στο Ορίζοντας 2020: Το Πρόγραμμα του ERC & Η Δράσεις Marie Sklodowska-Curie Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής ICT & FET 2 Το ΕΚΤ ως Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ 25 06 2015 Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης agiovlasitis@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα:

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Πώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών υποστηρίζει τις ανάγκες της επιστημονικής πληροφόρησης Σαραντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση "ERC Starting Grant" από την πλευρά ενός αξιολογητή

Η δράση ERC Starting Grant από την πλευρά ενός αξιολογητή Η δράση "ERC Starting Grant" από την πλευρά ενός αξιολογητή Ηρακλής Αβραμόπουλος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών ERC

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας ΕΜΠ 07/10/2016 Αθήνα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το «Ορίζοντας 2020» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνική Υποδομή για την Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

7ΠΠ- Εθνικό Σημείο Επαφής. Ειδικό πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Νοέμβριος 2009 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Tηλ:

7ΠΠ- Εθνικό Σημείο Επαφής. Ειδικό πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Νοέμβριος 2009 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ   Tηλ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE 7ΠΠ- Εθνικό Σημείο Επαφής Ειδικό πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Νοέμβριος 2009 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ E-mail: cpascual@ekt.gr; Tηλ: 210-7273920 Προϋπολογισμός - Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας 20 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας Χ. Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC & την ΚΠ1 «Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία» στο Ορίζοντας 2020 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υπηρεσίες υποστήριξης των ελληνικών οργανισμών ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (Νοέμβριος 2013-Απρίλιος 2016) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Επιστημονική Αριστεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕYΣΕΙΣ 1996-21 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU

Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU Το Πανεπιστήµιο National Taiwan University (NTU) δηµοσιεύει κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Η Διαχρονική Εξέλιξη της Μέτρησης των ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας και η εμπειρία από τη χρήση των δεικτών έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 8 Ιουλίου 2016 Οι επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης Δρ. Εύη Σαχίνη, Δ/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης Στο πλαίσιο της Πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 1. Αρχιμήδης Ι και ΙΙ μερικά απολογι στικά στοιχεία Το ΤΕΙ Κρήτης τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ»

Ειδικό πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 7ΠΠ- Εθνικό Σημείο Επαφής Ειδικό πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, ΕΚΤ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 111 Οκτωβρίου 2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 214 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήθος Εγκεκριμένων Προτάσεων ανά Πρόγραμμα ( )

Πλήθος Εγκεκριμένων Προτάσεων ανά Πρόγραμμα ( ) Πλήθος Εγκεκριμένων Προτάσεων ανά Πρόγραμμα (00-03) ΕΣΠΑ 00-03 309 FP ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 93 ERASMUS ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 0 TENDERS 8 ΔΙΕΘΝΗ 0 0 00 0 00 0 300 30 Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζονται δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

UΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ. «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2015» Ημερ. Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία

UΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ. «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2015» Ημερ. Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία UΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 0BΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1BΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ημερ. Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2015» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0415 2 Απριλίου 2015 15 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ: Συνοπτική Παρουσίαση και Επερχόμενες Κλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ: Συνοπτική Παρουσίαση και Επερχόμενες Κλήσεις Υποβολής Προτάσεων Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ: Συνοπτική Παρουσίαση και Επερχόμενες Κλήσεις Υποβολής Προτάσεων Κων/νος Παπαδιάς Μέλος της Ομάδας Εθνικών Εκπροσώπων Eνημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα "Ενέργεια," "Ιδέες" και "Έρευνα"

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Επιστημονικό 1 193 ASMOPH -Hellas 1 436 LikeJumps Athens University of Economics and Business 1 771 DIKICOMA University of Crete 1 1082 ANAPROBANACH National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης - EKT Εθνικός οργανισµόςγια συγκέντρωση, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση επιστηµονικής τεχνολογικής και πολιτιστικής παραγωγ

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης - EKT Εθνικός οργανισµόςγια συγκέντρωση, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση επιστηµονικής τεχνολογικής και πολιτιστικής παραγωγ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υπηρεσίες EKT για προώθηση έρευνας και καινοτοµίας Γεωργία Τζένου, ΕΚΤ Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 18 Σεπτεµβρίου 2012 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Εθνικό Σηµείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Research Infrastructures

Research Infrastructures Research Infrastructures 2014 Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές - Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές Για το 2014: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ερευνητών και ερευνητικών φορέων από τις δράσεις Marie Curie (Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι») Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ, έλαβε από το Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ο "Ορίζοντας 2020" (Ηorizon 2020), το νέο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σηµείο Επαφής. για τo Πρόγραµµα ICT τα Προγράµµατα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

Εθνικό Σηµείο Επαφής. για τo Πρόγραµµα ICT τα Προγράµµατα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE για τo Πρόγραµµα ICT τα Προγράµµατα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ τηςεε Ο ρόλος του Εθνικού Σηµείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

OpenAIRE Υποδομή και εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης

OpenAIRE Υποδομή και εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης OpenAIRE Υποδομή και εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 26 Οκτωβρίου 2016 Ανοικτή Πρόσβαση Η Ανοικτή Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει:

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης : Οι ενέργειες του µέτρου αυτού αποσκοπούν στην δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα 1 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) ΠΑΠΕΙ Πανεπιστήμιο Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Πολιτική για τις Ερευνητικές Υποδοµές Ε. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Γ Γ Ε Τ - Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι Ερευνητικές Υποδοµές ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΈΒΔΟΜΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΊΣΙΟ

ΤΟ ΈΒΔΟΜΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΊΣΙΟ Η ευρωπαϊκή έρευνα εν δράσει ΤΟ ΈΒΔΟΜΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΊΣΙΟ (7Ο ΠΠ) Φέρνοντας την ευρωπαϊκή έρευνα στο προσκήνιο Τι καινούργιο έχει το 7ο ΠΠ; Το 7ο ΠΠ έχει μερικές βασικές διαφορές από τα προηγούμενα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Gary Hall, Open Humanity Press

Gary Hall, Open Humanity Press Το έργο Η ελληνική πραγµατικότητα Χαρακτηριστικά της επιστηµονικής επικοινωνίας στις ανθρωπιστικές επιστήµες Τα περιοδικά Επιλογές & ιαδικασίες ανάπτυξης Επιτεύγµατα, συντελεστές, προοπτικές Το έργο Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Συντελεστές. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Η παρούσα έκδοση ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με εμπειρικά στοιχεία, αναλύσεις και δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Υποδομές: η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020

Ερευνητικές Υποδομές: η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ερευνητικές Υποδομές: η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 Καθηγητής Σ. Αναστασιάδης, ITE, Εθνικός Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση CRIS

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση CRIS Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση 9.11 - CRIS Παναγιώτης Γεωργίου Τεχνικός Υπεύθυνος δράσης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήµιο Πατρών panos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα