ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020"

Transcript

1 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015

2 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2015 Αποτελεί ευρεία μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής [Κανονισμός (ΕΚ)73/2009 που καταργήθηκε την 31 η Δεκεμβρίου 2014] Στόχοι: Οι ενισχύσεις να χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιδόσεων (Πράσινη Ενίσχυση) Δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας (Νέοι Γεωργοί) Στόχευση συνδεδεμένων ενισχύσεων σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή χωρίς διπλή χρηματοδότηση! Μείωση του διοικητικού φόρτου με τη δημιουργία απλουστευμένου καθεστώτος Μικροκαλλιεργητών

3 Χιλιάδες Ετήσιο ύψος των εθνικών ανώτατων ορίων στις 2 προγραμματικές περιόδους της ΚΑΠ Εθνικά ανώτατα όρια Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013

4 Καθεστώτα ενίσχυσης στην νέα ΚΑΠ - Εθνικές επιλογές Βασική Ενίσχυση 3 περιφέρειες: βοσκότοποι-αρόσιμες- μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες αμπελώνες) Εθνικό Απόθεμα Μικροκαλλιεργητές Πράσινη Ενίσχυση Νέοι Γεωργοί Προαιρετική Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος [Μέτρα νησιών Αιγαίου]

5 Κατανομή εθνικού φακέλου στη νέα ΚΑΠ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 8% ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2% ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ 5% ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30% ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 55% ΠΕ1: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ [25%] ΠΕ2: ΑΡΟΣΙΜΕΣ [47%] ΠΕ3: ΜΟΝΙΜΕΣ [28%]

6 Χιλιάδες Κατανομή εθνικού φακέλου ετών 2013 και Άρθρο Πυλώνας Ι Συνδεδεμένες Νέοι Γεωργοί Πράσινη ενίσχυση Δικαιώματα Ενίσχυσης Κατανομή άμεσων ενισχύσεων στις 2 προγραμματικές περιόδους

7 Ποιος είναι ο Ενεργός Γεωργός; Για καλύτερα στοχοθετημένη στήριξη ο δικαιούχος άμεσης ενίσχυσης: τηρεί την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και τις ελάχιστες δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια δεν πρέπει να ανήκει στην αρνητική λίστα, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι η γεωργική του δραστηριότητα δεν είναι οριακή

8 Καθεστώτα προσβάσιμα μόνο με ενεργοποίηση ΔΒΕ Πράσινη ενίσχυση Νέοι γεωργοί [Μικροκαλλιεργητές]

9 Πράσινη ενίσχυση Χορηγείται σε ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης ως ποσοστό της συνολικής αξίας των ΔΕ που ενεργοποιεί ο γεωργός Υποχρέωση τήρησης ορισμένων δεσμεύσεων, σε εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις > 10 ha Υποχρεώσεις τήρησης γεωργικών πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης: Διαφοροποίηση καλλιεργειών Ύπαρξη Περιοχής Οικολογικής Εστίασης (EFA) για εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις > 15 ha Υποχρεώσεις σε επίπεδο επικράτειας: Διατήρηση αναλογίας μόνιμων βοσκότοπων

10 Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς: πρώτη φορά στον Πυλώνα Ι Ενεργοί γεωργοί που ενεργοποιούν ΔΒΕ Ηλικίας έως και 40 ετών (έτος γέννησης από το 1975 και μετά) Φυσικά πρόσωπα: επικεφαλής γεωργικής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά ή με εγκατάσταση εντός της τελευταίας 5ετίας από την πρώτη υποβολή αίτησης Νομικά πρόσωπα: τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου, είναι νέος γεωργός Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο έως 5 ετών με τη με τη μορφή αύξησης κατά 25% της αξίας των ενεργοποιηθέντων ΔΒΕ

11 Σύγκριση καθεστώτος Νέων Γεωργών Πυλώνα Ι και Πυλώνα ΙΙ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013) Υποχρεωτικό καθεστώς Χρηματοδότηση: 2% του εθνικού φακέλου Προαιρετικό μέτρο Δεν υπάρχει όριο στον προϋπολογισμό Ηλικία έως και 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης Ενεργός γεωργός Να δικαιούται βασική ενίσχυσης Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης Ηλικία έως και 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης Ενεργός γεωργός εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης Επαρκής επαγγελματική ικανότητα και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης Πληρωμή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη Κατ αποκοπή πληρωμή σε τουλάχιστον δύο δόσεις μέσα στην πενταετία Ετήσια χορήγηση ενίσχυσης ποσού που αντιστοιχεί στο Ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα % της μέσης αξίας των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης Χορηγείται και σε Νομικά Πρόσωπα Χορηγείται και σε Νομικά Πρόσωπα

12 Προαιρετική Συνδεδεμένη Ενίσχυση Τομείς συνδεδεμένων ενισχύσεων βάσει έκτασης [Εθνικές επιλογές] Ρύζι Σκληρός Σίτος Πορτοκάλια χυμ/σης Ροδάκινα χυμ/σης Όσπρια βρώσιμα Πρωτεϊνούχα κτην/κά ψυχανθή Σποροπαραγωγή Τομάτα βιομηχανική Σπαράγγια Ζαχαρότευτλα + Ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι

13 Τομείς συνδεδεμένων ενισχύσεων ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου Βόειο κρέας Πρόβειο και αίγειο κρέας (ορεινών /μειονεκτικών & πεδινών περιοχών) Διατήρηση ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή-αιγοπρόβατα) γεωργών χωρίς γη το 2015 με ειδικά δικαιώματα το 2014 Μεταξοσκώληκες

14 Ύψος ενίσχυσης Χιλιάδες Κατανομή χρηματοδότησης συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους Κατανομή χρηματοδότησης έτους

15 Όροι επιλεξιμότητας συνδεδεμένων ενισχύσεων βάσει έκτασης [μη αναγκαία η κατοχή ΔΒΕ!] Τομέας Ποικιλίες εθνικού καταλόγου Χρήση πιστοποιημένου σπόρου Σύμβαση Ελάχιστη παράδοση προϊόντος Έκταση αναφοράς Ενδεικτική τιμή ανά εκτάριο, έτους 2015 Ρύζι ha 267 0,1 ha Σκληρός Σίτος 12 κιλά/στρέμμα ha 36 Τομάτα βιομηχανική ha 274 Πορτοκάλια χυμ/σης ha 316 Όσπρια βρώσιμα ha 303 ψυχανθή για ζωοτροφές ha 175 Σποροπαραγωγή ha 294 Σπαράγγια ha 385 Ζαχαρότευτλα ha 250 Ροδάκινα χυμ/σης ha 200 Βαμβάκι 16 κιλά/εκτάριο ha -

16 Όροι επιλεξιμότητας συνδεδεμένων ενισχύσεων βάσει ζωικού κεφαλαίου Τομέας Ελάχιστη παράδοση γάλακτος με Ο.Μ.Χ /ml Ζώα ηλικίας 8 μηνών έως 8 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος αίτησης Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση Αριθμός ζώων αναφοράς Ενδεικτική τιμή μονάδας, έτους 2015 θηλάζουσες αγελάδες θηλυκά αιγοπρόβατα σε ορειν/μειoν περιοχές 6 τόνοι θηλυκά αιγοπρόβατα σε πεδινές περιοχές 10 τόνοι Μεταξωσκώληκες Γεωργοί ειδικών δικαιωμάτων το 2014 χωρίς επιλέξιμα εκτάρια το ΜΜΖ 150

17 Καθεστώς Μικροκαλλιεργητών Αυτόματη ένταξη γεωργών το έτος 2015: με ποσά άμεσων ενισχύσεων < Αξία ΔΒΕ + Πράσινη Ενίσχυση + Συνδεδεμένες Ενισχύσεις < Τα ποσά συνδεδεμένων ενισχύσεων, υπολογίζονται βάσει της ενδεικτικής τιμής Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των δεσμεύσεων του πρασινίσματος Απεντάσσονται οριστικά από το καθεστώς με αίτημα έως 15 Οκτωβρίου 2015

18 Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 Ολοκληρωμένο Σύστημα Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και τήρησης αρχείων για τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων συνέχεια από την προηγούμενη περίοδο Στοιχεία ολοκληρωμένου συστήματος: ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει ενιαία αίτηση.

19 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Είναι η μοναδική αίτηση που χρειάζεται να υποβάλλει ο γεωργός Για τις Άμεσες Ενισχύσεις Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα

20 Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2015 συνοδεύεται από: τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του, την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη Το έντυπο της αίτησης για τους γεωργούς με ΕΑΕ 2014 προσυμπληρώνεται

21 Προθεσμίες υποβολής της ενιαίας αίτησης o Μέχρι κάθε έτους o Υποβολή την 15η Μαΐου οδηγεί σε μείωση των ποσών της ενίσχυσης: ανά εργάσιμη μέρα καθυστέρησης σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο o Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή μετά τις 9 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη

22 Αναγκαία η αναπροσαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ώστε να υπάρχει έλεγχος: Επικαιροποίηση + παραμετρικών αρχείων τήρησης του κριτηρίου του Ενεργού Γεωργού τήρησης των υποχρεώσεων του πρασινίσματος όρων επιλεξιμότητας των συνδεδεμένων ενισχύσεων όρων επιλεξιμότητας Νέων Γεωργών Αρχεία ΚΕΠΥΟ Αλγόριθμος ελέγχου Αίτημα λήψης Ηλικία

23 Η αναπροσαρμογή της ΕΑΕ 2015 με μια ματιά ΕΑΕ 2014 ΕΑΕ 2015 Πρόσβαση στην ΕΑΕ με ΑΦΜ και επισύναψη εξουσιοδότησης Πρόσβαση στην ΕΑΕ 2015, με ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος - Αρχείο από ΚΕΠΥΟ Χρήση καποδιστριακών δήμων και κοινοτήτων Στα Νομικά Πρόσωπα καταχωρείται ο εκπρόσωπος της εταιρείας Χρήση καλλικρατικών δήμων και κοινοτήτων Στα Νομικά Πρόσωπα, υπεισέρχεται το πεδίο του "Οικονομικού Διαχειριστή" [έλεγχος για Νέους Γεωργούς ΝΠ] Στοιχεία νοικοκυριού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Πίνακας με τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (πρώτη χορήγηση) και αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα (προσυμπληρωμένο σε γεωργούς έως και 40 ετών χωρίς ΔΕΕ 2014) Πίνακας Αναγραφής Ομάδας Παραγωγών / Αγροτικού Συνεταιρισμού στην οποία είναι μέλος ο γεωργός ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 73/2009 & ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (πιστοποιημένη ελαιοκαλλιέργεια, σκληρός σίτος, θηλάζουσες αγελάδες, μοσχίδες, θηλυκά αιγοπρόβατα) ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ: Εφαρμογή του προγράμματος Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1307/2013, ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ενίσχυση για Γεωργούς νεαρής ηλικίας - έως 40 ετών, δηλ ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ημερομηνία ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ γέννησης & έως και το έτος 1975)

24 Η αναπροσαρμογή αναλυτικά Σύνδεση αρχείου καλλικρατικών δήμων με τους καποδιστριακούς Διαγράφεται ο πίνακας με τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης Παραμένουν μόνο τα εξής: Αιτούμαι την χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Αιτούμαι την χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος έτους 2015 Προσθήκη νέας παραγράφου: «Είμαι εγγεγραμμένο μέλος στην κάτωθι Ομάδα παραγωγών/ Αγροτικό Συνεταιρισμό» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Συμπληρώνεται με ΝΑΙ συμπληρωμένο με ΝΑΙ, σε γεωργούς έως και 40 ετών, χωρίς ΔΕΕ το 2014 *Συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης καλλιέργειας σε επίπεδο αγροτεμαχίου ώστε με βάση τις καλλιέργειες να ανοίγει σχετική επιλογή από συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών

25 Στοιχεία νοικοκυριού *Ως νοικοκυριό θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν μαζί, προμηθεύονται από κοινού τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους και τρώνε, κατά κανόνα, μαζί. Η ομάδα του πολυπρόσωπου αυτού νοικοκυριού μπορεί να αποτελείται μόνο από συγγενικά άτομα ή μόνο από μη συγγενικά άτομα ή από συνδυασμό των δύο περιπτώσεων Υποβάλλουν αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και άλλα άτομα του νοικοκυριού σας; Αν ΝΑΙ: ΝΑΙ/ΟΧΙ Συμπληρώστε τα ΑΦΜ των ατόμων του νοικοκυριού σας που υποβάλλουν αίτηση για το έτος Συμπληρώστε το ΑΦΜ του αρχηγού του νοικοκυριού. Αν η εκμετάλλευσή σας συμμετείχε στην Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2013 ή στην Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας έτους 2009, συμπληρώστε τον Αριθμό Μητρώου Εκμετάλλευσης (ΑΜΕ) που αναγράφεται στη βεβαίωση που σας παράδωσε ο ερευνητής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. ΑΜΕ 2013 ΑΜΕ

26 Στα ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ: Συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση αμπελώνων» ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Απόφασης Ημ/νια ΔΑΟΚ Αίτηση λήψης ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 52 του Καν (ΕΚ) 1307/13 [κατάργηση του Άρθρου 68] π.χ: Αιτούμαι τη χορήγηση συνδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια ρυζιού Αιτούμαι τη χορήγηση συνδεμένης στήριξης για την καλλιέργεια σκληρού σίτου Αιτούμαι τη χορήγηση συνδεμένης ενίσχυσης για την παράδοση χυμοποίηση πορτοκαλιών προς Αιτούμαι την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος βάσει του άρθρ. 52 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013. Προτίθεμαι να διατηρήσω επιλέξιμα θηλυκά βοοειδή, (τα οποία έχουν γεννήσει εντός του έτους ενίσχυσης) έως 31/12/2015, πλήθους: Αιτούμαι την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, βάσει του άρθρ. 52 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013. Προτίθεμαι να παραδίδω επιλέξιμη ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος, σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες, και να διατηρήσω επιλέξιμες προβατίνες ή/και αίγες πλήθους: ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Πλήθος ζώων Πλήθος ζώων

27 Αίτηση λήψης ενίσχυσης λοιπών καθεστώτων Αιτούμαι την χορήγηση της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας ΝΑΙ/ΟΧΙ Ειδικά μέτρα στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου π.χ: συμπληρωμένο με ΝΑΙ, σε γεωργούς έως και 40 ετών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ

28 Δηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Κατάλογος απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης Γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πρασίνισμα) Γνωρίζω ότι για τη λήψη της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πρασίνισμα), υπέχω τις παρακάτω υποχρεώσεις: Α. Περιοχές Οικολογικής Εστίασης Β. Διαφοροποίηση καλλιεργειών Γ. Μόνιμοι βοσκότοποι

29 Μετατροπή επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μ.Μ.Ζ. για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης (min 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο) ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1,00 Προσοχή! Οι ίπποι και οι χοίροι δεν ανήκουν πλέον στα επιλέξιμα ζώα για τον υπολογισμό της πυκνότητας βόσκησης

30 Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων ενιαίας αίτησης 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης *Στην κατοχή του γεωργού στις ,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στα μικρά νησιά του Αιγαίου

31 Αναπροσαρμογή & προσυμπλήρωση φυτικού κεφαλαίου στην ΕΑΕ2015 Νέος παραμετρικός πίνακας με φυτικό κεφάλαιο για το 2015: Προσθήκη ποικιλιών συνδεδεμένων ενισχύσεων Κατάργηση ομάδας καλλιέργειας 26 «Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση» από το νέο φυτικό κεφάλαιο Κατάργηση ποικιλιών με γενικά χαρακτηριστικά, τύπου ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ΛΟΙΠΕΣ Προσοχή! Τα αγροτεμάχια με δήλωση καταργούμενης ομάδας ή ποικιλίας προσυμπληρώνονται στην ΕΑΕ 2015 χωρίς καλλιέργεια Ανακατανομή ομάδων καλλιεργειών: πχ κατανομή δενδρωδών ποικιλιών σε ομάδες ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΚΡΟΔΡΥΑ Δεν γίνεται προσυμπλήρωση αγροτεμαχίων με επίσπορες καλλιέργειες στην ΕΑΕ 2014

32 Κατάταξη του φυτικού κεφαλαίου Χρήση γης: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΡΟΣΙΜΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ Έχει/είναι συγκαλλιέργεια Είναι κύρια /επίσπορη καλλιέργεια ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν όλες οι ποικιλίες δυνατότητα συγκαλλιέργειας ή δήλωσης επίσπορης καλλιέργειας, πχ: Αγροτεμάχια υπό αγρανάπαυση Βοσκότοποι, δ ε ν επιτρέπεται να δηλώνονται με συγκαλλιέργεια ή με επίσπορη καλλιέργεια Κατηγορία πρασινίσματος για τις αρόσιμες καλλιέργειες Καλλιεργητική περίοδος για τις αρόσιμες καλλιέργειες Πρασίνισμα!

33 Μορφή του νέου πίνακα του φυτικού κεφαλαίου ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛ. 8 7 ΡΥΖΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛ. ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 6 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ CULTIVATION PERIOD ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚ/Ρ ΓΕΙΑ ΣΟΓΙΑ - ΚΑΡΠΟΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1/1-31/12 ΑΡΟΣΙΜΗ ΟΧΙ ΚΥΡΙΑ / ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ GREENING ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ GREENING ΚΥΡΙΑ/ΕΠΙΣΠ ΟΡΗ 36 Γένος Glycine (σόγια) ΡΥΖΙ ISPANIKI "A" 1/1-31/12 ΑΡΟΣΙΜΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑ 53 Γένος Oryza (ρύζι) ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/1-31/12 ΑΡΟΣΙΜΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑ 2 Γη υπό αγρανάπαυση 9 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 1/1-31/12 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑ 57 Βοσκότοπος 20.2 ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 66 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ROMEA ΜΟΝΙΜΗ ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑ 0 No Greening Category ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΜΟΝΙΜΗ ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑ 0 No Greening Category

34 Νέα πεδία στη δήλωση φυτικού κεφαλαίου Ο τρόπος δήλωσης του φυτικού κεφαλαίου προσαρμόζεται στις ανάγκες των νέων απαιτήσεων Καταργούνται τα μέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68. Το πεδίο «Άρθρο 68/ΠΟΠ ΠΓΕ» μετονομάζεται σε «ΠΟΠ ΠΓΕ» όπου δηλώνεται αν το αγροτεμάχιο με την εν λόγω καλλιέργεια χαρακτηρίζεται ως ΠΟΠ ΠΓΕ Αναγραφή ηλικίας δένδρων / αμπελώνων, ως εξής: Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες < 4 ετών 4 ετών Για τους αμπελώνες < 3 ετών 3 ετών

35 Άρδευση Σε επίπεδο αγροτεμαχίου Αρδευόμενο ή μη Σε επίπεδο καλλιέργειας ποτιστική/ξηρική Εφόσον συμπληρώνεται για το τεμάχιο η ένδειξη Αρδευόμενο συμπληρώνεται ο τρόπος άρδευσης στην ποτιστική καλλιέργεια: Καταιονισμός υψηλής πίεσης Καταιονισμός χαμηλής πίεσης Στάγδην

36 Αίτημα λήψης των συνδεδεμένων ενισχύσεων Είναι ανεξάρτητο από το εάν ο γεωργός διαθέτει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης Υποβάλλεται με προσοχή και μόνο από τους εν δυνάμει δικαιούχους, ώστε να μην γίνει λανθασμένη εκτίμηση ύψους άμεσων ενισχύσεων κατά τον καθορισμό των γεωργών που θα ενταχθούν αυτόματα στο καθεστώς Μικροκαλλιεργητών Είναι δυνατό μόνο στις επιλέξιμες για συνδεδεμένη ενίσχυση ποικιλίες του φυτικού κεφαλαίου, π.χ.: η ομάδα καλλιέργειας 11 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ περιέχει μόνο επιλέξιμες για τη συνδεμένη των οσπρίων Επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των πρωτεϊνούχων ψυχανθών για ζωοτροφές, είναι οι ποικιλίες: κτηνοτροφικά κουκί, ρεβίθι, λαθούρι και μπιζέλι, βίκος, λούπινο λευκό, λούπινο κυανό, λούπινο κίτρινο, ροβι, σόγια

37 Ευχαριστούμε για την προσοχή