Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020"

Transcript

1 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις Υλοποίησης Αναφορά στα κύρια σηµεία του νέου κανονισµού των άµεσων ενισχύσεων Εγκύκλιος και Υπ.Απόφαση Νέα ικαιώµατα: ικαιούχοι Υπολογισµός ικαιωµάτων Κανόνας 30% - 60% - 90% Εθνικό Απόθεµα Νέοι Γεωργοί Πρασίνισµα ιαφοροποίηση Καλλιεργειών Περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς Συνδεδεµένες ενισχύσεις Μεταβιβάσεις ικαιωµάτων Ενοικιαστήρια Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών

2 Εκκρεµότητες ΟΣ Ε 2014 Στους παραγωγούς της περιοχής µας (συνολικά το 2014): Έγιναν πληρωµές της Ενιαίας (περίπου 14 εκ. ) και της Εξισωτικής (~ 300 χιλ. ) Μεταξύ Προκαταβολής και Εξόφλησης της Ενιαίας εφαρµόσθηκε Αλλαγή Χαρτογραφικού Υποβάθρου στην περιοχή του Νέστου και της Θάσου ηµιουργήθηκε µεγάλο πρόβληµα τόσο στην εξόφληση των παραγωγών (υπόλοιπο ~ 700 χιλ. ), όσο και στο ΟΣ Ε 2015 Υπάρχει δείγµα Τηλεπισκόπησης στην περιοχή του Νέστου σε παραγωγούς, που δεν µπορούµε πλέον να µεταβάλουµε Σχετικά µε την εξισωτική εφαρµόσθηκε Τεχνική Λύση από το Υπουργείο, µε τα γνωστά προβλήµατα. Το ίδιο θα γίνεται και στα επόµενα χρόνια Έχουν υποβληθεί ενστάσεις για όλους τους παραγωγούς, που δεν πληρώθηκαν σωστά 3 Ιστορική Αναδροµή ικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Έως και το 2005 οι επιδοτήσεις δινόταν βάση της καλλιέργειας βάση στρεµµάτων: πχ Αραβόσιτος, Σιτάρι, βάση παραγωγής : πχ. Ελαιόλαδο Από το εφαρµόζεται νέα ΚΑΠ: Εφαρµογή της έννοιας του δικαιώµατος, βάση λήψης επιδοτήσεων της ιστορικής περιόδου 1999/ εκτατικό δικαίωµα = 1 Ha = 10 στρέµ. = Μ.Ο. Επιδοτήσεων Τριετίας/Συν. Έκταση Ίδια επιδότηση, ασχέτως την καλλιέργεια (ακόµα και αγρανάπαυση) 4

3 Νέα ΚΑΠ Τρία και πλέον έτη διαβουλεύσεων µεταξύ Ε.Ε. Ε.Κοινοβουλίου Κρατών Μελών Στοχεύσεις της αναθεώρησης Σύγκλιση των τιµών δικαιότερη κατανοµή των ενισχύσεων Μεταξύ των κρατών-µελών (εξωτερική σύγκλιση) Μεταξύ των παραγωγών εντός του κάθε κράτους- µέλους (εσωτερική σύγκλιση) Προστασία περιβάλλοντος και αειφορία (Πρασίνισµα) 5 ηµοσιονοµική πειθαρχία Νέα ΚΑΠ Άµεσες ενισχύσεις για κάθε έτος καθορισµένο ανώτατο ποσό των αµέσων ενισχύσεων Περίπου 2 δις / έτος Αν το συνολικό ποσό υπερβεί τα ανώτατα όρια, γραµµική µείωση των ποσών όλων των αµέσων ενισχύσεων 6

4 Νέα ΚΑΠ Περιφέρειες Για την κατανοµή των ποσών, η χώρα διαιρείται σε τρεις ζώνες: Βοσκότοπους - Καλλιεργήσιµες (αρόσιµες) εκτάσεις - ενδρώνες µαζί µε Αµπελώνες. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: το 2019 όλα τα δικαιώµατα στην ίδια περιφέρεια θα έχουν ίδια Μοναδιαία Αξία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΡΟΣΙΜΕΣ ΕΝ ΡΩ ΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 2019 περίπου 25 /στρ. (23,19 /στρ.) περίπου 42 /στρ. (38,80 /στρ.) περίπου 50 /στρ. (47,66 /στρ.) 7 Νέα ΚΑΠ Ελάχιστες προϋποθέσεις Να είναι ενεργός γεωργός: Ποσό επιδοτήσεων τουλάχιστον 10 % του εξωγεωργικού εισοδήµατος Ποσό Επιδότησης < Επίσης πρέπει: Ποσό ενίσχυσης > 250 Ο περιορισµός δεν ισχύει για τα ΜΝΑ 8

5 Νέα ΚΑΠ Νέα Κατανοµή ικαιωµάτων ικαιούχοι άµεσης ενίσχυσης το 2013 εν έλαβαν ενίσχυση το 2013 αλλά καλλιεργούσαν: Φρούτα (πάνω από 0,2 ha) Λαχανικά (πάνω από 0,2 ha) Πατάτες (πάνω από 0,2 ha) ιακοσµητικά φυτά (πάνω από 0,2 ha) Αµπέλια Έλαβαν δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα το 2014 Αποδεδειγµένα ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα το 2013 και δεν είχαν ή νοίκιαζαν δικαιώµατα 9 Νέα ΚΑΠ Νέα ικαιώµατα Βασικής Ενίσχυσης Τα παλιά δικαιώµατα ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Το 2015: Χορήγηση ενός νέου εκτατικού ικαιώµατος για κάθε ένα επιλέξιµο εκτάριο εν υπάρχουν πλέον ειδικά δικαιώµατα 10

6 Νέα ΚΑΠ Πως ιαµορφώνονται τα νέα ικαιώµατα 2013: χαρακτηρίζεται ως έτος βάσης κατανοµής επιδοτήσεων 2014: είναι µεταβατικό έτος από την παλαιά, στη νέα ΚΑΠ µε µείωση ~ 8,3% 2015: θα γίνουν πρόσθετες µειώσεις κατά 15% Νέα δικαιώµατα 2015 σε αριθµό όσα και τα δηλούµενα εκτάρια Υπολογισµός Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας ικαιωµάτων (Αξία ικαιωµάτων %) / (Εκτάρια 2015) 11 Νέα ΚΑΠ Πως ιαµορφώνονται τα νέα ικαιώµατα Υπολογισµός Τελικής Μοναδιαίας Αξίας το 2019: θα είναι κοντά στη µέση αξία περιφέρειας Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώµατα θα χάσουν το µέγιστο 30% σε σχέση µε την αρχική αξία Όσοι είχαν υπερβολικά χαµηλά δικαιώµατα θα φτάσουν οπωσδήποτε το 60% της µέσης αξίας Η µεταβολή θα γίνει σε 5 ισόποσα βήµατα ( ). Κοινοποίηση της αξίας στους παραγωγούς για όλα τα έτη 12

7 Νέα ΚΑΠ Καβάλα Αναφορικά µε δικούς µας παραγωγούς (5.931 άτοµα το 2014) 640 παραγωγοί έχουν πάνω από /Ηα παραγωγοί έχουν /Ηα παραγωγοί έχουν /Ηα 504 παραγωγοί έχουν /Ηα 813 παραγωγοί δεν έχουν δικαιώµατα 13 Νέα ΚΑΠ Πρασίνισµα ιαφοροποίηση Καλλιεργειών Υποχρεωτικό το «πρασίνισµα» της έκτασης. Αν δεν εφαρµόζεται µεγάλα πρόστιµα για τους γεωργούς. 1. Αρόσιµη γη από 100 στρ. έως 300 στρ. τουλάχιστον δύο καλλιέργειες (κύρια καλλιέργεια <75%) 2. Αρόσιµη γη πάνω από 300 στρ. τρεις διαφορετικές καλλιέργειες (κύρια καλλιέργεια < 75%, οι άλλες όχι <5% 3. Αρόσιµη γη πάνω από 150 στρ. θα πρέπει να αφήσουν το 5% της έκτασης ακαλλιέργητο σαν περιοχή οικολογικής εστίασης ή το ποσοστό αυτό να σπαρθεί µε ψυχανθή, 14

8 Νέα ΚΑΠ Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους Σε περίπτωση πώλησης γεωργικών εκτάσεων ή έναρξης ή λήξης του συνόλου ή µέρους µίας µίσθωσης γεωργικών εκτάσεων εντός της χρονικής περιόδου , για τη δίκαιη κατανοµή των ενισχύσεων µεταξύ των γεωργών, εφαρµόζεται η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους Η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει το 2015 λιγότερο από το 90% των εκτάσεων που δήλωσε το 2014, και ενεργοποιούσαν δικαιώµατα, και το σύνολο της αύξησης της αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στον γεωργό, προστίθεται στο Εθνικό Απόθεµα. 15 Ενίσχυση για περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς Σε αντικατάσταση της Εξισωτικής Ορίζονται περιοχές µε βάση αντικειµενικά κριτήρια π.χ. ορεινές περιοχές Θα οριστούν τα ποσά χρηµατοδότησης ανά περιφέρεια Θα οριστεί ο µέγιστος αριθµός επιλέξιµων εκταρίων ανά εκµετάλλευση όπου χορηγείται η ενίσχυση 16

9 Εθνικό απόθεµα ηµιουργείται το πρώτο έτος (2015) εφαρµογής µειώνοντας το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης της βασικής ενίσχυσης έως και 3% Τα χρήµατα χρησιµοποιούνται για τη χορήγηση δικαιωµάτων σε νέους γεωργούς και σε όσους ξεκινούν γεωργική δραστηριότητα 17 Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής ηλικίας Ηλικία µικρότερη από 40 ετών το έτος υποβολής εν έχουν υποβάλει ΕΑΕ στο όνοµά τους για περισσότερο από 5 έτη ίνεται το πολύ για 5 έτη Ύψος ενίσχυσης: 25% της µέσης ΜΑ του κάθε παραγωγού Μέγιστη επιδοτούµενη επιλέξιµη έκταση: 25 ha 18

10 Προϊόν Ρύζι Σκληρό Σιτάρι Θηλυκά Βοοειδή Βιοµηχανική Ντοµάτα Πορτοκάλια για χυµό Αιγοπρόβατα ορεινά Αιγοπρόβατα πεδινά Όσπρια Ψυχανθή Βαµβάκι Σποροπαραγωγή Σπαράγγι Μεταξοσκώληκες Ζαχαρότευτλα Κτηνοτρόφοι χωρίς εκτάρια Συµπύρηνο (για χυµό) Συνδεδεµένες Ενισχύσεις /στρέµµα ή /ζώο /ειδικό δικαίωµα 20 Συνολικό Ποσό Ενίσχυσης Χορηγείται συνδεδεµένη στήριξη για προϊόντα: Ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι µε βάση την επιλέξιµη έκταση που καλλιεργείται Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων αυτών περιγράφονται σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις 19 Καθεστώς Μικροκαλλιεργητών Νέο Καθεστώς: Παραγωγοί µε Ετήσια ενίσχυση έως 1250 Αυτόµατη ένταξη αλλά προαιρετική υπαγωγή των παραγωγών (έως 15/10/2015 σχετικό αίτηµα απένταξης) Εάν κάποιος ενταχθεί σε αυτό, µπορεί να πάει στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης αλλά δεν µπορεί να επιστρέψει στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών Εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες, που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίµα και το περιβάλλον Λιγότεροι Έλεγχοι 20

11 Φάσεις Υλοποίησης ΟΣ Ε 2015 Φάση 1 η : Οι παραγωγοί υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας Φυτικό και Ζωικό Κεφάλαιο (έως 15 Μαΐου 2015) Φάση 2 η : Υπολογίζονται τα νέα δικαιώµατα και το καθεστώς των µικρών εκµεταλλεύσεων και ενηµερώνονται οι παραγωγοί Γίνονται Ενστάσεις και Απένταξη από το καθεστώς µικρών εκµεταλλεύσεων (έως 31/7/2015) Υπολογίζεται το Εθνικό απόθεµα και αποδίδεται στους δικαιούχους Τις επόµενες µέρες αναµένουµε από τον φορέα συντονισµού GAIA Επιχειρείν ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον υπολογισµό µε ακρίβεια των νέων δικαιωµάτων για τα έτη , µε βάση τις επιλογές των παραγωγών 21 Ενηµέρωση από ΕΑΣ για νέα ικαιώµατα 22

12 Μεταβιβάσεις ικαιωµάτων Ενοικιαστήρια Μεταβιβάσεις ικαιωµάτων: Αναµένουµε διευκρινήσεις και ενεργοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της σχετικής εφαρµογής µεταβιβάσεων Ενοικιαστήρια: Παράταση υποβολής στοιχείων µίσθωσης µέχρι 27/2/2015 και προαιρετική υποβολή όταν το µηνιαίο µίσθωµα είναι µικρότερο των 80 ευρώ ανά µήνα Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών 2015: Μαζεύουµε σχετικά παραστατικά για παραγωγούς ειδικού καθεστώτος. Επίσης µαζεύουµε παραστατικά εξόδων για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (προθεσµία έως ) 23 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Χατζηλιάδης Γεώργιος 24