Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015

2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα στοχευμένη στήριξη επιμέρους δράσεων, περιοχών και δικαιούχων Χαράσσει την πορεία για σύγκλιση του επιπέδου στήριξης εντός και μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρώπη των 28 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Πρασίνισμα 30% Συνδεδεμένη στήριξη νέοι γεωργοί 2% Βασική Ενίσχυση 54% Εθνικό απόθεμα 3% καθεστώς μικροκαλλιεργητών Βαμβάκι

3 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ το 2015 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

4 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Βασικές διαφορές μεταξύ δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και βασικής ενίσχυσης: Κατανομή μόνο σε ενεργούς αγρότες Μερική σύγκλιση μοναδιαίας αξίας δικαιωμάτων σε 5 ίσα βήματα μεταξύ Μέγιστη ενίσχυση <

5 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 25% ΤΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 47% ΤΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ & ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 28% ΤΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

6 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 3 ΕΤΗ-ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2013: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014: ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ως ΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2015:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

7 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 1: Υποβολή αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 2: Ενεργός γεωργός το 2015!!

8 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-Λίγα λόγια για τον ενεργό γεωργό Σημαντικό: 1. Γεωργοί που δηλώνουν > 50% των εκτάσεων ως εκ φύσεως κατάλληλες για καλλιέργεια και βοσκή και δεν ασκούν επ' αυτής μία ελάχιστη δραστηριότητα δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί 2. Μη συμπεριλαμβανομένων των γεωργών της κατηγορίας 1, γεωργοί που λαμβάνουν ενισχύσεις ως πληρούν αυτόματα την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού 3. Γεωργοί που λαμβάνουν ενισχύσεις άνω των εξετάζονται, κατά περίπτωση, για το αν πληρούν την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού

9 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1. Όσοι είχαν δικαίωμα να λάβουν άμεσες ενισχύσεις (και όχι μόνο ενιαία ενίσχυση) το 2013! ή 2. το 2013 δεν έλαβαν άμεσες ενισχύσεις αλλά παρήγαν φρούτα ή λαχανικά ή εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά ή καλλιεργούσαν αμπελώνες ή 3. ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και αποδεικνύουν αγροτική δραστηριότητα το 2013 ή 4. έλαβαν δικαιώματα από το ΕΑ 2014, εφόσον χορηγηθεί

10 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Παραγωγοί, που πληρούν την αυτόματη πρόσβαση κατανομής δικαιωμάτων μπορούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε κάποιον νεοεισερχόμενο, που δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις κατανομής δικαιωμάτων, πουλώντας ή μισθώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο ή μέρος της εκμετάλλευσης τους ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Μεταβιβαστής & αποδέκτης να είναι ενεργοί γεωργοί το 2015

11 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 6. Κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό ή Περιφερειακό απόθεμα 2015 Προτεραιότητα: ΓΕΩΡΓΟΙ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις < 40 ετών και νεοεισερχόμενοι (δηλαδή εκείνοι που ξεκίνησαν την γεωργική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 έτη) & απλά ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης γεωργοί, δηλαδή εκείνοι που ξεκίνησαν την γεωργική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 έτη

12 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΣΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΓΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 2015? Όχι, εάν ενοικίαζαν μέρος της εκμετάλλευσης... Η ΛΥΣΗ? ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ σε συμφωνία με τον ενοικιαστή!

13 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σε περίπτωση ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με τμήμα της εκμετάλλευσης πριν το 2015 και λήξη μετά το 2015, υπάρχει η δυνατότητα με τη χρήση ΙΣΜ τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης να κατανεμηθούν στον αρχικό κάτοχο (ιδιοκτήτη) αντί του ενοικιαστή και αυτόματα να συνεχίσει η ενοικίασή τους στον ενοικιαστή ως την λήξη της μίσθωσης ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΟΧΟ): Δεν χάνει τα δικαιώματα του! ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ : Επωφελείται από την (υψηλότερη) αξία των δικαιωμάτων 2014 του ιδιοκτήτη, τα οποία αποτελούν βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, που θα λαμβάνει ως τη λήξη της μίσθωσης

14 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Έχει ο ιδιοκτήτης πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης? ΝΑΙ! Συμφωνούν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής στη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης? ΝΑΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Δεν είναι δυνατή η σύναψη Ιδιωτικού συμφωνητικού Μίσθωσης! ΟΦΕΛΟΣ και για τους δύο! Ο ιδιοκτήτης δεν χάνει τα δικαιώματα Ο ενοικιαστής λαμβάνει υψηλή ενίσχυση, που κατανεμήθηκε στον ιδιοκτήτη, για όσο διαρκεί η ενοικίαση Δεν είναι δυνατή η σύναψη Ιδιωτικού συμφωνητικού Μίσθωσης!

15 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Γενικά, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ)1307/2014: ΑΜΑΔ = Αρχική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος ΑΜΑΔ = αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο γεωργός το 2014 X σταθερό ποσοστό % Αριθμός δικαιωμάτων 2015 ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ = Ανώτατο όριο βασικής ενίσχυσης 2015 Συνολική αξία όλων των δικαιωμάτων 2014 Όσοι λαμβάνουν βασική ενίσχυση θα λαμβάνουν και πράσινη ενίσχυση

16 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΞΙΑΣ Αύξηση ΑΜΑΔ ΑΜΑΔ: Γεωργοί, των οποίων η ΑΜΑΔ υπολείπεται του 90% του εθνικού μέσου όρου, θα τύχουν αύξησης της ΑΜΑΔ ως το 2019, ώσπου: να καλύψουν το 1/3 της διαφοράς τους με το 90% να φτάσουν το 60% του εθνικού μέσου όρου Μείωση ΑΜΑΔ ΑΜΑΔ: Γεωργοί, των οποίων η ΑΜΑΔ υπερβαίνει το 100% του εθνικού μέσου όρου, θα τύχουν μέγιστης μείωσης 30% της ΑΜΑΔ ως το 2019 Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ θα υλοποιηθεί: ανά περιφέρεια! σε 5 ισόποσα βήματα ( ) ανά περιφέρεια!

17 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ Νέοι γεωργοί υποστηρίζονται στα πρώτα χρόνια της γεωργικής τους δραστηριότητας λαμβάνοντας επιπλέον 25% επί της μέσης αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, για έκταση ως 25 εκτάρια Η ενίσχυση των νέων γεωργών καλύπτεται από ένα ποσό ύψους περίπου 40 εκ. (το 2% του δημοσιονομικού φακέλου)

18 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ Προϋποθέσεις: Συμμετοχή στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης (κάτοχος δικαιωμάτων) Κάτω των 40 ετών στο έτος όπου θα ενταχθεί στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης Έναρξη γεωργικής δραστηριότητας εντός των προηγούμενων 5 ετών από το έτος ένταξης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Τουλάχιστον ένα άτομο, που ελέγχει το νομικό πρόσωπο και συμμετέχει μακροχρόνια και δυναμικά στη λήψη αποφάσεων αποφάσεις να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις

19 ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ Όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις έως εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015 (δυνατότητα εξόδου όποτε το επιθυμούν) Οφέλη: Απαλλαγή από τους ελέγχους της πράσινης ενίσχυσης και της πολλαπλής συμμόρφωσης! Μείωση διοικητικού κόστους!

20 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 01/08/ ανακοίνωση αποφάσεων στην Ευρ. Επιτροπή 15/05/ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης έγκαιρη ενημέρωση παραγωγών για αριθμό δικαιωμάτων και προσωρινές αξίες 15/10/ Αιτήσεις αναθεώρησης και απένταξης μικροκαλλιεργητών...ανακοίνωση... οριστικών δικαιωμάτων στους παραγωγούς μετά τους σχετικούς ελέγχους