Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών. Η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, ο αποκλειστικός καταλύτης για την επανάκτηση του χαμένου στόχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών. Η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, ο αποκλειστικός καταλύτης για την επανάκτηση του χαμένου στόχου"

Transcript

1 Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών. Η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, ο αποκλειστικός καταλύτης για την επανάκτηση του χαμένου στόχου της 26 ης Σεπτεμβρίου 2012 Copyright by

2 ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ Στην ορθή και νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτών. ΟΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ!!! Και ΚΥΡΙΩΣ ΟΛΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ!!!

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Η Re-Battery A.E. 2) Εναρκτήρια Φάση/ Διαπιστώσεις Προβλήματα Προτάσεις 3) Ποσοτική Ανάπτυξη 4) Ποιοτική Ανάπτυξη 5) Οικονομικός Απολογισμός 6) Ημερίδα Συνέργεια

5 1) Η Re-Battery A.E.

6 Βασικοί Παράγοντες Ανάγκης Έγκρισης & Λειτουργίας του Συστήματος Υποστήριξη της Πολιτείας στην επίτευξη του Εθνικού Στόχου. Δημιουργία ενός «Ανταγωνιστικού» πλαισίου λειτουργίας - Πλαίσιο ανάπτυξης δυνάμεων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ. Διαχείριση εργασιών με Ρυθμιστικό και Καταγραφικό ρόλο, χωρίς εμπλοκή στο πεδίο του ανταγωνισμού με την ιδιωτική οικονομία, με εξαίρεση τις δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές, δηλαδή τις περιοχές όπου δεν αναπτύσσεται Ιδιωτικό Επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

7 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ: Υψηλός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός Τήρηση των κανόνων διαφάνειας Θεσμική αντιπροσωπευτικότητα στη συγκρότηση των οργάνων Τήρηση συγκεκριμένων λογιστικών προτύπων «Ανοικτότητα» στον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της εταιρείας. Θεσμικοί κανόνες λειτουργίας και λήψης αποφάσεων ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Θεσμοποιούν τη συλλογική λειτουργία Αναδεικνύουν και προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της μειοψηφίας Αναδεικνύουν τη διαφάνεια ως πρώτιστη αξία στη λειτουργία των συλλογικών θεσμών Περιστρέφονται γύρω από το κέντρο προσοχής και δραστηριοποίησης του Φορέα που δεν είναι άλλο από την υψηλή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Ο.ΑΝ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ E.O.AN. 04/11/2011 Είναι ουσιώδους σημασίας το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα έχει ρόλο καθαρά οργανωτικό καταγραφικό ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. E.O.AN. 08/11/ Το σύστημα εκεί όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, απογράφει την διακίνηση /ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, βάσει των εντύπων αναγνώρισης και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης στις περιοχές (νησιωτικές, απομακρυσμένες) όπου δεν δραστηριοποιούνται οι ανακυκλωτές, αναλογικά με τις ποσότητες των συσσωρευτών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα. 7. Κατά τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

9 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «Οι ποσοτικοί στόχοι του συστήματος είναι η συλλογή το 1 ο έτος λειτουργίας του (ήτοι το έτος 2012) tn δηλαδή 100% των συμμετεχόντων στο σύστημα συσσωρευτών, ενώ το έκτο έτος λειτουργίας του προσβλέπει σε συλλογή tn που θεωρεί ότι θα είναι και οι προβλεπόμενες ποσότητες των συμμετεχόντων στο σύστημα»

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Πίνακας : 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ kg/ τεμάχιο / kg ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ah<= 30 1,5 0, <Ah <= , <Ah <= , Σύνολο Πίνακας : 2 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ kg/ τεμάχιο / kg ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ah<= 30 1,5 0, <Ah <= , <Ah <= , Σύνολο Πίνακας : 3 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ kg/ τεμάχιο / kg ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ah<= 30 1,5 0, <Ah <= , <Ah <= , Σύνολο

11 Στάδια Επίτευξης Ποσοτικού Στόχου Πρώτο (1 ο ) στάδιο επίτευξης στόχου ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΡΟΥΣ

12 Στάδια Επίτευξης Ποσοτικού Στόχου Δεύτερο (2 ο ) στάδιο επίτευξης στόχου ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΡΟΥΣ

13 Στάδια Επίτευξης Ποσοτικού Στόχου Τρίτο (3 ο ) στάδιο επίτευξης στόχου ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΡΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

14 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η συνδρομή στη βέλτιστη διαχείριση παλαιών συσσωρευτών (παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση στον ΕΟΑΝ των συλλεγόμενων και ανακυκλωμένων ποσοτήτων), με τη σωστή χρήση των ΕΑΕΑ. Η ευρύτατη δυνατή προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης των συσσωρευτών, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στη συνείδηση του κάθε πολίτη με στόχο την ευαισθητοποίησή του. Η ανάπτυξη δυνάμεων συνοχής και «αλληλεγγύης» με σκοπό την ανάπτυξη όλων των συντελεστών του «κύκλου» και για τη λειτουργία τους μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η επιστήμη και η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Η συμβολή στην αξιοπιστία, βιωσιμότητα και στη λειτουργικότητα των εθνικών προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

15 ΜΕΣΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ Συστηματική εφαρμογή διαδικασίας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των μονάδων παραγωγής αποβλήτων Επιλογή κατάλληλων Συνεργατών που εφαρμόζουν τις νόμιμες απαιτήσεις Σχεδιασμό και εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου συλλογής και αξιοποίησης των συσσωρευτών Δημιουργία ενός Πρότυπου Λογισμικού Συστήματος καταγραφής και απόδοσης των τηρούμενων διαδικασιών που θα εξασφαλίζει: Κανόνες Διαφάνειας Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων Έλεγχο Δεικτών Απόδοσης Ποσοτικοποίηση στόχων Άμεση ενημέρωση των οργάνων της πολιτείας Λειτουργίες ανάδρασης και βελτιστοποίησης

16 SWOT ANALYSIS Μήτρα SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Το αξιακό πλαίσιο λειτουργίας που υιοθετείται από την «Re- Battery A.E.», κύριο στοιχείο του οποίου είναι το κριτήριο της ηθικής προτεραιότητας και ο σεβασμός των κανόνων του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της «ανοικτότητας» που Η σταθερότητα των πολιτικών κατευθύνσεων για την εναλλακτική διαχείριση Το ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών απορρέει από το Καταστατικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας της. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Ηύπαρξηπεριορισμένου αριθμού συμβεβλημένων υπόχρεων Ηύπαρξη«ερωτημάτων» και «απόψεων» από διάφορες πλευρές που αμφισβητούν ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ στηφάσηέναρξηςτωνδραστηριοτήτωντουσυστήματος. Η έλλειψη της δυνατότητας απόλυτου ελέγχου των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων συσσωρευτών. την ασφάλεια του θεσμικού πλαισίου, παρερμηνεύοντας το. Η επικράτηση απόψεων που θα επιτρέψουν ή/και θα επιβάλλουν διασάλευση/ εκτροπή των κανόνων ανταγωνισμού στη λειτουργία του «ΚΥΚΛΟΥ» δημιουργώντας «εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις» Η συνέχιση φαινομένων διοικητικής υστέρησης, που δημιουργείται από την «υποστελέχωση» των αρμόδιων υπηρεσιών.

17 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 2) Εναρκτήρια Φάση/ Διαπιστώσεις Προβλήματα Προτάσεις

19 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

20 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ Σ.Ε.Δ. Η συνύπαρξη περισσοτέρων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) εξυπηρετεί αυθεντικά την αρχή της «ανταγωνιστικότητας» και εξασφαλίζει: Μεγαλύτερο φάσμα επιλογών στους παραγωγούς, υπόχρεους, ανακυκλωτές και εμπλεκόμενους Περισσότερες ευκαιρίες συνεργασιών Ευελιξία και αποδοτικότητα Αύξηση των ποσοτήτων που αξιοποιούνται από νόμιμους διαχειριστές. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΙ

21 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.: «Το σύστημα πρέπει να συνεργάζεται με άλλα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών με σκοπό την από κοινού επίτευξη των εθνικών στόχων και την βελτιστοποίηση της οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης» ΘΕΣΗ της Re-Battery A.E.: «Στην περίπτωση ύπαρξης και λειτουργίας περισσοτέρων του ενός Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, είναι απαραίτητο να εδραιωθούν και να αναπτυχθούν σχέσεις «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», κατ αντιπαράθεση προς τις σχέσεις ανταγωνισμού που αφορούν και προσδιορίζουν περιβάλλον και δραστηριότητες Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Μόνο οι σχέσεις Δημιουργικής Άμιλλας, μεταξύ ομολόγων Συστημάτων αποβαίνουν σε όφελος του Εθνικού Στόχου και κάθε Σύστημα συμβάλλει στην επίτευξη του κατά την αναλογία της θετικής του συμβολής (σ αυτόν) σύμφωνα με την Οργανωτική και Διοικητική του υποδομή και τη Δυναμική του (παρέμβαση στον κύκλο)»

22 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ Σ.Ε.Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ανάπτυξη συνεργασιών πρέπει να στηρίζεται: Στην υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία των λειτουργών τους. Σε ενέργειες που απορρέουν από το κριτήριο της ηθικής προτεραιότητας. Σε μεθόδους που εξασφαλίζουν διαφάνεια, διαρκή επικοινωνία, αλληλοτροφοδότηση και συμπληρωματικότητα. Στην κοινή προσπάθεια δημιουργίας και εδραίωσης ενός αλληλέγγυου κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοαποδοχής όλων των ενδιαφερομένων. Στην κοινή προσπάθεια αναζήτησης νέων επιστημονικών μεθοδολογιών ανακύκλωσης και υποστήριξης του Ε.Ο.AN. Στην από κοινού ανάληψη γενναίων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης των πολιτών.

23 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.: Απόφαση Δ.Σ. ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. (30/11/2011) Στις 30/11/2011 μετά από επτά (7) χρόνια λειτουργίας και είκοσι (20) ημέρες μετά την έγκριση λειτουργίας της Re Battery A.E., το ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. «ανακάλυψε» ότι μπορεί να μειώσει την χρηματική εισφορά κατά 50%, με το στόχο να κινείται στο 40% του εθνικού ορίου

24 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Ο.ΑΝ. (υπ αριθμ. 163/ )

25 Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΤΗΣ RE-BATTERY A.E.! Ηανάδειξητωνπροβλημάτων! Η υπόδειξη λύσεων! Θεσμοποίηση Κατάρτιση Τήρηση ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Θεσμοποίηση Κατάρτιση Τήρηση ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ενέργειες ανάσχεσης της συνείδησης του «τετελεσμένου» Ισονομία και Εφαρμογή νόμων απ όλους! Όχι στο νομικισμό και τη σοφιστεία. Διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία ΟΛΑ στο ΦΩΣ όχι συσκότιση με άλλοθι το «επαγγελματικό απόρρητο».

26 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Πεποίθηση της Re- Battery A.E.: Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. πρέπει να απορρίψει κάθε νομικίστικη ερμηνεία που κυριαρχεί στο χώρο Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων για την δήθεν ύπαρξη «επαγγελματικού απορρήτου» και να επιβάλλει στα Συστήματα τον ακώλυτο και διαρκή Δημόσιο Έλεγχο και την υποχρεωτική δημοσιοποίηση όλων των πράξεων και ενεργειών τους που δεν αφορούν σε νόμιμα εμπορικά απόρρητα και δραστηριότητες των συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

27 3) Ποσοτική Ανάπτυξη Re-Battery A.E.

28 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

29 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 22/12/ /12/2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ kg/ τεμάχιο Πρώτο (1 ο ) Στάδιο Επίτευξης Στόχου 2012 / ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ RE- BATTERY ΑΕ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2012 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΛΑ Ah <= 30 1, <Ah <= <Ah <= Σύνολο

30 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 22/12/ /12/2012 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΤΆ 180% ΣΤΟ 1 ο ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 40% ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣΕΙΣΦΟΡΑΣΣΤΟ 1 ο ΕΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 260% ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 418% ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΧΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ (470 tn)

31 4) Ποιοτική Ανάπτυξη Re-Battery A.E.

32 Re Battery A.E. & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Η Re- Battery A.E. ΔΕΝ κατέγραψε περιστατικό ή ενέργεια συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών από Σημεία Συλλογής όπου λειτουργεί η ανταγωνιστική Ιδιωτική Οικονομία Συλλεκτών/ Ανακυκλωτών

33 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.) Η «υποχρέωση της Re-Battery Α.Ε. να δημιουργήσει ένα ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ των τηρουμένων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ τηρήθηκε παρά το γεγονός ότι η δημιουργία ενός τόσο ολοκληρωμένου και δαπανηρού εργαλείου, για λόγους βιωσιμότητας θα μπορούσε να μετατεθεί σε επόμενη διαχειριστική περίοδο.

34 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.) Το Ο.Π.Σ. Re-Battery A.E. είναι ένα ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ των τηρουμένων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ που εξασφαλίζει: Ποσοτικοποίηση δεδομένων και διαδικασιών / Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων Έλεγχο Δεικτών Απόδοσης Εστιασμένη στοχοθεσία Ανάπτυξη Στρατηγικής Τήρηση Κανόνων Διαφάνειας Λειτουργίες ανάδρασης και βελτιστοποίησης ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΗ

35 Αρχικό Μενού

36 Φόρμα εισαγωγής στοιχείων Εντύπων Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων

37 Το Ο.Π.Σ. επιτυγχάνει την: Αυτόματη καταγραφή όλων των εμπλεκομένων συνεργατών μέσω καταλλήλων εσωτερικών «Μητρώων» Αυτόματη ανάλυση ομαδοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων ανά συμμετέχοντα (συλλέκτη, ανακυκλωτή, κλπ) Αυτόματο υπολογισμό ποσοτήτων που εισφέρει στη διαδικασία της ανακύκλωσης συσσωρευτών κάθε γεωγραφικής Περιφέρειας της Ελλάδας (Δήμοι Αττικής και Περιφερειακές Ενότητες Επικράτειας) ανά μήνα, ανά συλλέκτη, ανά ανακυκλωτή, ανά Σημείο Συλλογής Αυτόματη ανάδειξη (ALARM) όλων των αποκλίσεων που τυχόν παρατηρούνται στα έγγραφα των Ε.A.E.A., όπως: Λήξη Συμβάσεων συνεργασίας κλπ. Έλεγχος ADR (σε ισχύ) Υπέρβαση βάρους / χρόνου κλπ. Γεωαναφορά Σημείων Συλλογής

38 Αυτόματη Καταγραφή Μητρώου Σημείων Συλλογής Βάση για τη δημιουργία ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η εξέλιξη του Μητρώου θα είναι διαρκής και θα παραμείνει ένα δυναμικό Μητρώο, του οποίου η ολοκληρωμένη φάση είναι προϋπόθεση για την έναρξη παραγωγής του Ειδικού Λογισμικού Γεωαναφοράς.

39 Αυτόματη Καταγραφή Μητρώου Συλλεκτών

40 Αυτόματη Καταγραφή Μητρώου Ανακυκλωτών

41 Αυτόματη Καταγραφή Μητρώου Οδηγών/ ADR

42 Αυτόματη Καταγραφή Μητρώου Μεταφορικών Μέσων

43 Αυτόματη Ανάλυση Ομαδοποίηση Στοιχείων

44 Αυτόματος Αναλογισμός Ποσοτικοποίηση ανά Γεωγραφική Περιφέρεια, ανά Συμμετέχοντα

45 Αυτόματος Αναλογισμός Ποσοτικοποίηση ανά Γεωγραφική Περιφέρεια, ανά Συμμετέχοντα

46 Αυτόματος Αναλογισμός Ποσοτικοποίηση ανά Γεωγραφική Περιφέρεια, ανά Συμμετέχοντα

47 Αυτόματη Επισήμανση «ALARM» / Έλεγχος Συμμόρφωσης Επισήμανση υπερφόρτωσης Μεταφορικού Μέσου

48 Αυτόματη Επισήμανση «ALARM» / Έλεγχος Συμμόρφωσης Στοιχεία Οδηγού Αριθμός φορτίων με υπέρβαση και βάρος υπέρβασης

49 Αυτόματη Επισήμανση «ALARM» / Έλεγχος Συμμόρφωσης Εισαγωγή λανθασμένης ημερομηνίας Επισήμανση της καθυστέρησης (λόγω λανθασμένης ημερομηνίας)

50 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Μεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών (Μέση Χιλιομετρική Απόσταση/ tn Αποβλήτων) Μέθοδος: Γεωαναφορά Σημείων Συλλογής Αποτελέσματα: υπολογισμός των Ρύπων (CO2) και του Κόστους Μεταφοράς του «μέσου» tnαποβλήτων συσσωρευτών. παρακολούθηση της εφαρμογής της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ

51 ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Αναζήτηση Σημείου Συλλογής Παρουσίαση Σημείου στον Χάρτη

52 Επισήμανση Σημείου Συντεταγμένες Σημείου Προσθήκη Σημείου στην Λίστα Σημείων Συλλογής

53 Υπολογισμός Διαδρομής Μεταφοράς Αποβλήτου από το Συλλέκτη Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έως το Σημείο Συλλογής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

54 Υπολογισμός Χιλιομετρικής Απόστασης από την Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έως την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

55 Υπολογισμός εκτιμώμενου Κόστους Καυσίμων από την Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έως την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

56 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Re-Battery A.E. (22/12/2011 έως 31/08/2012) Μηνιαία Εξέλιξη Συμμετοχών Σημείων Συλλογής, Παραλαβών και Δρομολογίων

57 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Re-Battery A.E. (22/12/2011 έως 31/08/2012) Μηνιαία Συγκεντρωτικά Στοιχεία Αποτελέσματα Διαχείρισης

58 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Re-Battery A.E. (22/12/2011 έως 30/06/2012)

59 ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Σταδιακή συλλογή στοιχείων από τα Τεχνικά Τμήματα των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της χώρας και παραγωγή ειδικού Λογισμικού Καταγραφής του Μητρώου των Σημείων Συλλογής. Σταδιακή επέκταση του Λογισμικού Καταγραφής σε Λογισμικό Γεωαναφοράς σε περιβάλλον GIS, με στόχο τη δημιουργία ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

60 Μητρώο Σημείων Συλλογής Καταγραφή Σημείων Συλλογής ανά Περιφέρεια (έως σήμερα) 1) Ανατολ. Μακεδονία Θράκη 832 2) Κεντρική Μακεδονία 808 3) Δυτική Μακεδονία 339 4) Ήπειρος 144 5) Θεσσαλία 2 6) Ιόνιοι Νήσοι 319 7) Δυτική Ελλάδα 430 8) Στερεά Ελλάδα 227 9) Αττική ) Πελοπόννησος ) Βόρειο Αιγαίο ) Νότιο Αιγαίο ) Κρήτη 266 Σύνολο καταγεγραμμένων Σημείων 9.241

61 ΔΙΚΤΥΑ/ «BATTERY NET» ΣΕΒΙΑΝ, ΣΥΝΕΣΥΣ ΕΟΒΕΑΜΜ ΑΦΗΣ ΕΛΤΕΠΕ ΕΔΟΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕΒΙΑΝ Ημερίδα ΕΟΑΝ Συνέδριο Plant Management

62 5) Οικονομικός Απολογισμός

63 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Πρώτου (1 ου ) Σταδίου Επίτευξης Στόχου 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ 4 ο ΕΤΟΣ 5 ο ΕΤΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ 1. Προσωπικό Αμοιβή Δ/ντα Συμβούλου Αμοιβή Γεν. Δ/ντη Αμοιβή Διοικητικών Υπαλλήλων 2. Ενοίκιο Γραφείων Μίσθωση Οχήματος Εξοδα Διοίκησης (λογαριασμοί ΩΚΟ κλπ) Διάφορα Έξοδα (μετακινήσεις κλπ) Υπηρεσίες Υποστήριξης Project Management Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης Νομικές Υπηρεσίες Προμήθεια - Εγκατάσταση - Δημιουργία Λογισμικού Γεωαναφοράς Έξοδα Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης, Εποπτείας Αγορά Εξοπλισμού ΣΥΝΟΛΟ

64 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Πρώτο (1 ο ) Έτος Λειτουργίας Σύσταση Re Battery A.E. (Ανταποδοτικό τέλος/ ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/ΦΕΚ 1625 Β_ ) Προσωπικό Αμοιβή Δ/ντα Συμβούλου 0 Αμοιβή Γεν. Δ/ντη 0 Αμοιβή Διοικητικών Υπαλλήλων Ενοίκιο Γραφείων Μίσθωση Οχήματος 0 4.Εξοδα Διοίκησης (λογαριασμοί ΩΚΟ κλπ) Διάφορα Έξοδα (μετακινήσεις κλπ) 0 6. Υπηρεσίες Υποστήριξης Project Management Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης Αμοιβές Τρίτων Προμήθεια - Εγκατάσταση - Δημιουργία Λογισμικού Γεωαναφοράς Έξοδα Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης, Εποπτείας Αγορά Εξοπλισμού 0 Σύνολο Η Ανάλυση των Εξόδων αποδεικνύει την λιτή και συνετή διαχείριση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ που το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει δεσμευτεί να τηρήσει.

65 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.

66 Η Re Battery A.E.: ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ δαπάνησε υπερπολλαπλάσια ποσά σε ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ από τα όσα «τιμολόγησε» σε υλοποιηθείσες δαπάνες, προκειμένου να οργανώσει ένα επαρκέστατο και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες που μπορεί να δημιουργηθούν από έκτακτες αποφάσεις ή από αποφάσεις της Πολιτείας οφειλόμενες στο Ν. 2939/2001 κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. εξελίσσεται σε έναν ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ του Ε.Ο.ΑΝ. και του ΥΠΕΚΑ στην προσπάθεια της Πολιτείας για την κατάκτησης του Εθνικού Στόχου, με ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΣΕΒΑΣΜΟ στο δικαίωμα που της παραχωρήθηκε με την αδειοδότησή της. Με ΣΕΒΑΣΜΟ στον Πολίτη που χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες, μέσω της ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ που καταβάλλει, ΟΤΑΝ αγοράζει καινούργια ΜΠΑΤΑΡΙΑ για τις ΑΝΑΓΚΕΣ της ΖΩΗΣ του.

67 6) Ημερίδα - Συνέργεια

68 Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ: «Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών - Ησυνέργειαόλωντων εμπλεκομένων, ο αποκλειστικός καταλύτης για την επανάκτηση του χαμένου στόχου της 26 ης Σεπτεμβρίου 2012» ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ της 26 ης /09/2012

69 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ: «Η ανάπτυξη δυνάμενων συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των συντελεστών του «κύκλου» για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την λειτουργία τους μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η επιστήμη και η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία» ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΟΛΑ ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

70 ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ: «Μέτρα πολιτικής για την αποκατάσταση της συνοχής και του ελεύθερου ανταγωνισμού στον χώρο των εμπλεκομένων στην διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτών» Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ: «Το άνοιγμα μιας δημιουργικής συζήτησης και επικοινωνίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ κατά τη διάρκεια της ΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΟΣΤΟΧΟΣΜΑΣ: «Η ανάδειξη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, της ΣΥΝΕΥΘΥΝΗΣ και της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ όπως θεσμικά είναι διαβαθμισμένη στο πολιτικό και διοικητικό μας σύστημα»

71 Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του Στόχου της ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ από τον εκπρόσωπο της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ κα Μάρως Ευαγγελλίδου να μας εισηγηθεί: «Η Εναλλακτική Διαχείριση αποβλήτων ως πολιτική προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ» ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ με «αγωνία» ηνέαγ.γ. ΥΠΕΚΑ να μας διαβεβαιώσει: ότι ήδη έχει δημιουργήσει κέλυφος ανάκτησης των αστοχιών που για σειρά ετών συντηρούν την παθογονία της Εναλλακτικής Διαχείρισης. ότι έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα ανάκτησης του χαμένου χρόνου και στόχου, παρά την πρωτοφανή κρίση που συνιστά εκτός των άλλων και ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΙΛΗ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

72 Ειδικότερα για τα Σ.Ε.Δ. στον χώρο των συσσωρευτών θα επιθυμούσαμε να γνωρίζουμε την άποψη σας για το: Αν έχουν καταγραφεί περιστατικά εισαγωγής διακρίσεων στους υπόχρεους, τους Ανακυκλωτές, τους Συλλέκτες κατά παράβαση του Άρθρου 7 παρ.2 εδαφ. Α τουν. 2939/2001. Αν έχουν καταγραφεί περιστατικά δημιουργίας εμποδίων στο εμπόριο και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό κατά παράβαση του Άρθρου 7 παρ.2α εδαφ. Α τουν. 2939/2001. Αν έχουν καταγραφεί περιστατικά παράβασης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας παρά τα ρητώς οριζόμενα στο Άρθρο 7 παρ. 2β εδαφ. Α τουν. 2939/2001. ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ πως και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε για την ΕΦΑΡΜΟΦΗ του ΝΟΜΟΥ από ΟΛΟΥΣ.

73 ΕΤ-3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 18/01/2013 Η λίστα Λαγκάρντ έχει οικονομικό αντικείμενο 2 δις Οι παράνομες εξαγωγές και το λαθρεμπόριο έχουν οικονομικό αντικείμενο 500 εκ. - 1 δις Νίκος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΜΑΡ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να μην ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ και την περιβαλλοντική διάσταση της συζήτησης μας.

74 Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του Στόχου της ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ από τον εκπρόσωπο του κ. Κουρουζίδη, ο οποίος έχει ήδη δώσει δείγματα ευαισθησίας, γραφής και αποφασιστικότητας να μας εισηγηθεί: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την νόμιμη διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτών, την πάταξη του παραεμπορίου και των παράνομων εξαγωγών» Και επειδή οι θεσμοί και οι νόμοι υπάρχουν αλλά η διοίκηση «αδρανεί» ή καμία φορά «μεροληπτεί» πάντα υπό την ευθύνη της Πολιτικής. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ με «αγωνία» να ακούσουμε: ΠΩΣ με ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ και ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΤΕ;;; Θα είμαστε στην αρχή της διαδρομής «πάταξης των παράνομων Εξαγωγών αποβλήτων συσσωρευτών»

75 Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του Στόχου της ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ από τον Γενικό Δ/ντη του Ε.Ο.ΑΝ, κ. Α. Σκορδίλη λαμβάνοντας υπόψη: την ευθύτητα του χαραχτήρα του - την τεράστια προσφορά του στην Ανακύκλωση ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ τη μετάδοση της πυκνής γνώσης, των εμπειριών και προτάσεων του, 8 χρόνια ΜΕΤΑ την έναρξη των λειτουργιών Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσσωρευτών. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να ακούσουμε τις αποφάσεις του για το ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ για τα Σ.Ε.Δ./ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ σε συμπλήρωση και κατ ακολουθία των όσων θέσαμε στον εκπρόσωπο της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ, θα θέλαμε να γνωρίζουμε την άποψη του για το:

76 αν έχουν καταγραφεί περιστατικά «μη διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής διαχειριστών» παρά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 παρ.2α2 εδαφ. Β τουν. 2939/2001. αν έχουν καταγραφεί περιστατικά κατάλυσης υπογεγραμμένων συμβατικών όρων συνεργασιών κατά παράβαση των οριζόμενων στο Άρθρο 7 παρ.2α3 εδαφ. Β τουν. 2939/2001. αν έχουν καταγραφεί περιστατικά «διαχείρισης της χρηματικής εισφοράς για σκοπούς που δεν αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης» κατά παράβαση του Άρθρου 7 παρ.2β (αα) εδαφ. Β τουν. 2939/2001. αν τέλος ο Ε.Ο.ΑΝ. είναι ικανοποιημένος: απότηνεξέλιξητωνποσοτικών στόχων 8 χρόνια μετά (Άρθρο 7 παρ. 2 α 1 εδαφ. Β) από τα δεδομένα που του χορηγούνται όσον αφορά στην αξιοπιστία τους (Άρθρο 13 παρ. 4) από την υποστήριξη που του έχει παρασχεθεί σε δομές στήριξης, προτάσεις, οργανωτικές και θεσμικές διαδικασίες (Άρθρο 13/Συστήματα Πληροφορικής) ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ αν υπάρχουν θέματα που επιτάσσουν στον Ε.Ο.ΑΝ. να ασκήσει επιτυχώς και με αυστηρότητα τις αρμοδιότητες/ εξουσία του κατά το Άρθρο 7 του Ν. 2339/2001.

77 Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του Στόχου της ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ με έμφαση να αναδειχθεί η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ των αντικειμένων που μας απασχολούν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το πράξει με την επάρκεια που πάντα κάνει ο κ. Φ. Κυρκίτσος, από τα πιο ενεργά μέλη των Οικολογικών Οργανώσεων στην χώρα μας και μέλος, για σειρά ετών, του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. ΚΑΙ Αξιοποιούμε με προσμονή και ειλικρινή αισθήματα ευχαριστίας την καλή μας φίλη κα Μαργαρίτα Καραβασίλη που ΠΗΡΕ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ως Κυβερνητικός παράγων, για τα βασικά θέματα της ΗΜΕΡΙΔΑΣ και έχει το προνόμιο να γνωρίζει, πολύ καλύτερα απ όλους μας πώς να ελέγχουμε την εξουσία μετά την διαχειριστική εμπειρία που απέκτησε ασκώντας την.

78 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩ Ν ΤΟ ΜΕΣΟ: Ηελεύθερη, ανεπιτήδευτη, ειλικρινής συζήτηση ΜΕΤΑΞΥ: Των υπεύθυνων Κυβερνητικών Των επιχειρηματιών της & Διοικητικών Παραγόντων και Πραγματικής Οικονομίας (Εισαγωγείς Συλλέκτες Ανακυκλωτές) ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

79 ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ: ΕΝΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ Υπάρχουν Πολιτικές Πρωτοβουλίες; Υπάρχει Σχεδιασμός, Χρονοδιάγραμμα, Πόροι; ή Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η Πολιτική και Διοικητική ΕΞΟΥΣΙΑ, περιορίζεται στις αυτοψίες, ελέγχους, «οδηγίες» χωρίς αντίκρισμα και ΠΡΟΣΤΙΜΑ! ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του εκπροσώπου του Αν. Υπουργού κ. Στ. Καλαφάτη.

80 Η «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» και ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΕΚΑ/Ε.Ο.ΑΝ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΟΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Χρ. Αφιώνης ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ: Όλγα Αποστολίδου ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: ;;;

81

82 RE BATTERY A.E. 1 ος ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ Τα Συστήματα είναι ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ή ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ; Αλληλεγγύη και συνοχή των εμπλεκομένων ή Διάσπαση αντιπαράθεση υπόθαλψη κρίσεων και αντιθέσεων; Συνεργασία, νουθεσία και επιμόρφωση καθοδήγηση ή καταγγελία, εκφοβισμός, δικομανία και διαπόμπευση/πόλεμος των «μη συνεργάσιμων»; Ισονομία και αμεροληψία ή διακριτική μεταχείριση και μεροληπτική στάση; Διαφάνεια ή αποκρυφισμός και επίκληση του «επιχειρηματικού απορρήτου» χωρίς όρια; Δημόσιος έλεγχος και Κοινωνική Λογοδοσία ή ιδιωτική «επιχειρηματικότητα» με «ξένα κόλλυβα»; Εφαρμογή Νόμου ή νομικισμός και σοφιστείες;

83 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ Αν δε επιτυγχάνεται ο Εθνικός Στόχος φταίνε οι άλλοι, μόνο οι άλλοι, π.χ. ο Ε.Ο.ΑΝ., οι Παραγωγοί, οι Συλλέκτες, οι Ανακυκλωτές, η κοινωνία, κ.λπ. ή φταίμε και μεις, τα Συστήματα; Εφαρμογή της νομοθεσίας ή ατιμωρησία και ασυδοσία; Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. για την ίδρυση και λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι ΠΑΡΟΧΗ (ΔΩΡΟ) του κράτους ή όπλο εναντίον του; Σεβασμός στις υποχρεώσεις ή μετασχηματισμός των υποχρεώσεων σε δικαιώματα; Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΙΝΑΙ Εποπτικοί Διαχειριστικοί Οργανισμοί υποβοήθησης των λειτουργιών του κράτους ή μπορεί και να το υποκαταστήσουν αναγορεύοντας τον εαυτό τους σε ΡΥΘΜΙΣΤΗ του «ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ»; Με το κράτος, δηλαδή με τον Ε.Ο.ΑΝ. ή σε αντίθεση και αντιπαράθεση μ αυτόν; Σεβασμός στον πολίτη και τον Κοινωνικό Πόρο ή ιδιοποίηση του και άμετρη χρήση του (του Κοινωνικού Πόρου);

84 Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ στο ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ & ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ στη ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 30/09/2013 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Εισαγωγή... 3 1. Η Re-Battery

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» 1 η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ - HRA Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. Αντιγράφοντας τον τίτλο της Πρόσκλησης. Η Re Battery Α.Ε. σήμερα Τα Προβλήματα Οι Προτάσεις Οι Λύσεις

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. Αντιγράφοντας τον τίτλο της Πρόσκλησης. Η Re Battery Α.Ε. σήμερα Τα Προβλήματα Οι Προτάσεις Οι Λύσεις Copyright by ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αντιγράφοντας τον τίτλο της Πρόσκλησης. Η Re Battery Α.Ε. σήμερα Τα Προβλήματα Οι Προτάσεις Οι Λύσεις Η Re Battery ΣΗΜΕΡΑ Ποιοι είμαστε Τι επιδιώκουμε Τι έχουμε επιτύχει Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» 1 η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον:

Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον: Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον: «Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: Η Άποψη των Επιχειρήσεων» - «Μέτρηση της Ποιότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών» Νοέμβριος 2015 Εισαγωγή Η έρευνα περιλάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 4-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 858 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της ανακύκλωσης

Αποτελεσματικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της ανακύκλωσης Αποτελεσματικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της ανακύκλωσης Ι. Αγαπητίδης, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ -ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

H Re - Battery AE στο 3ο έτος λειτουργίας της, διαχειρίστηκε το 48% του αποβλήτου συσσωρευτών µολύβδου που ανακυκλώθηκε νοµίµως στον Ελληνικό χώρο

H Re - Battery AE στο 3ο έτος λειτουργίας της, διαχειρίστηκε το 48% του αποβλήτου συσσωρευτών µολύβδου που ανακυκλώθηκε νοµίµως στον Ελληνικό χώρο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ H Re - Battery AE στο 3ο έτος λειτουργίας της, διαχειρίστηκε το 48% του αποβλήτου συσσωρευτών µολύβδου που ανακυκλώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. Ομιλία Δ/νουσας Συμβούλου Re-Battery AE

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. Ομιλία Δ/νουσας Συμβούλου Re-Battery AE Ομιλία Δ/νουσας Συμβούλου Re-Battery AE 37 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.ΕΝ.) (Αρχαία Ολυμπία - Hotel Olympic Village - 22 Μαΐου 2015) Αγαπητέ κε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η. π ρ ο ς τ ο ν. Α ν α π λ η ρ ω τ ή Υ π ο υ ρ γ ό

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η. π ρ ο ς τ ο ν. Α ν α π λ η ρ ω τ ή Υ π ο υ ρ γ ό Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κράτητος 96, Ν.Σμύρνη, 17124 Citizens Inspectorate for Sustainable Development +30 (6978) 006982 info@cisd.gr Αθήνα, 12.04.13 Α.Π.: 0050.00.Ε Α Ν Ο Ι Κ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. Συνέδριο RECIS 2015 22-23 Μαΐου 2015, Σαντορίνη

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. Συνέδριο RECIS 2015 22-23 Μαΐου 2015, Σαντορίνη Συνέδριο RECIS 2015 22-23 Μαΐου 2015, Σαντορίνη Η Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προβλήματα, λύσεις, προοπτικές Προς την Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο του Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Ημερομηνία ανάρτησης στο opengov.gr: 28/7/2014 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικής Γραμμματείας Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-ΕΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-ΕΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ.

Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Η κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι Συνδυασμός δομής και δράσης με κοινωνικό Στόχο Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω:

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.:667/147/Α2/11.2.16 Α.Π.:1402/362/Α2/23.3.16 Α.Π.:2168/571/Α2/25.4.16 Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Όμιλος Πάνου Γερμανού 1 Όμιλος 7 Εταιρείες 6 Χώρες 5800 Εργαζόμενοι Systems Sunlight Αποτελέσματα 2016 2 Pb Pb Η SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1 Νέες αναφορές

Γράφημα 1 Νέες αναφορές Γράφημα 1 Νέες αναφορές 1998-2012 14.000 1,53% 1,93% 12.000 0,83% 2,18% 2,38% 3,26% 3,56% 1,15% 3,83% 4,17% 34,39% 3,90% 2,62% 4,83% 2,23% 5,62% 10.000 4.000 33,28% 34,57% 24,44% 38,26% 20,00% 37,58% 19,84%

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.: 668/148/Α2/11-02-16 Α.Π.: 1170/290/Α2/08-03-16 Α.Π.: 1898/483/Α2/13-04-16 3η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) [τέως Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)] Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Κωδικός σύμβασης: Ι /2017 (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) Στη Θεσσαλονίκη σήμερα../../2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Η εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124Β/23-7-04. Δελτίο Τύπου

Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124Β/23-7-04. Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου Με φόντο τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που προκαλούν τα απόβλητα των συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανίας, ως επικίνδυνα απόβλητα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα