Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών και Επιχειρηματικών Φορέων αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την Κοινωνική Συνοχή. Η επιστημονική επιτροπή της Πρωτοβουλίας θα συγκεντρώσει και θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα του Διαλόγου. Περίοδος Διαλόγου στο Διαδίκτυο: Από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2014 Προσκεκλημένοι Φορείς: Επιχειρηματικοί & Επαγγελματικοί Φορείς & Ενώσεις, Εμπορικά Επιμελητήρια, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Κοινωνίας Πολιτών. Πως να Συμμετάσχετε: Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας μέσω του online ερωτηματολόγιου εφόσον πραγματοποιήσετε εγγραφή στο σύστημα. Η Διαδικασία του Διαλόγου στο Διαδίκτυο: Στην ενότητα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ» θα καταγραφούν οι όποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες στο Διάλογο, με στόχο να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας, δηλαδή τον οδηγό «καλών πρακτικών». Στην ενότητα «ΑΠΟΨΕΙΣ/ΘΕΣΕΙΣ» οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις και τις θέσεις τους αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που οι ίδιοι εντοπίζουν. Οι τοποθετήσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία του Κειμένου Πολιτικής (policy paper), με στόχο τη συμβολή στη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στη διατύπωση προτάσεων προς τα θεσμικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρώπης για αντίστοιχες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Στην ενότητα «ACTION GREECE 2020» οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν σε συνεργασία με άλλους φορείς, από σήμερα μέχρι το 2020, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 1

2 ΟΔΗΓΙΕΣ Για να συνδεθείτε με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαλόγου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας κάντε εγγραφή και ξεκινήστε την καταγραφή των δεδομένων στις αντίστοιχες ενότητες: Στην ενότητα «Πρωτοβουλίες» επιλέξτε σε κάθε έναν από τους τρεις πυλώνες (Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον) τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και συμπληρώστε τα πεδία που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας. Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν μέρος στο Διάλογο (π.χ. ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρίες κτλ.). Στην ενότητα «Απόψεις/Θέσεις» μπορείτε να απαντήσετε σε συγκεκριμένα ερωτήματα, αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την καταγραφή προτάσεων στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς σας. Περισσότερες πληροφορίες για την ενότητα «Action Greece 2020» θα είναι στη διάθεεσή σας από τον Οκτώβριο. O ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρωτοβουλίες Απόψεις /Θέσεις Action Greece 2020 Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Καταγραφή προτάσεων/ αντιμετώπιση προβλημάτων στην ανάπτυξη δραστηριότητας Επιλογή περιοχών και ανάπτυξη δράσεων σύμπραξης Διάρκεια: 15 Σεπτεμβρίου 30 Νοεμβρίου

3 ΠΥΛΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στον Πυλώνα «Οικονομία» περιλαμβάνονται ως προτεραιότητες οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας, στην Καινοτομία και στη Διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η βιωσιμότητα των ελληνικών Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, η αποτελεσματικότερη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις μιας μεταβαλλόμενης αγοράς, η ενσωμάτωση της καινοτομίας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν, καθώς και η προώθηση της διαφάνειας στην εταιρική διακυβέρνηση. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: Στο πεδίο αυτό αναφέρονται πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στον οργανισμό σας ως προς τα επιμέρους θέματα που παρατίθενται. Σημειώστε με το ποντίκι σε ποιά από τα παρακάτω πεδία ο Οργανισμός σας έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες Επιλέξτε από 1 έως 3 Πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο Οργανισμός σας και θεωρείτε ότι μπορεί να παρουσιασθεί ως καλή πρακτική (Best Practice) Συμπληρώστε την αναλυτική φόρμα παρουσίασης καλών πρακτικών Επιχειρησιακή Ηθική Η υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς που να αποτυπώνει την ηθική ενός οργανισμού σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του με τρόπο που να προωθούνται οι επιχειρηματικοί στόχοι παράλληλα με την υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και στο σύνολο των κοινών με τα οποία συναλλάσεται. Α)κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής ή Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Β)τιμολογιακή πολιτική σε περίοδο κρίσης Διαχείριση θεμάτων καταναλωτών /πελατών Τρόποι διαχείρησης ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διάδραση του οργανισμού με τους καταναλωτές /πελάτες. Α)προστασία του καταναλωτή από κινδύνους ή απειλές Β)πρακτικές που συμβάλλουν στην εδραίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης Γ) πρακτικές ικανοποίησης πελατών Ευθύνη προϊόντων/υπηρεσιών Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών από το στάδιο της κατασκευής των προιόντων ως τη τελική χρήση τους Α)πρακτικές διασφάλισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας του καταναλωτή, Β)χρήση σημάνσεων Γ)διαδικασίες αξιολόγησης & βελτίωσης παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 3

4 Υπεύθυνες Προμήθειες Οι προμήθειες που αναπτύσσονται βάσει διαδικασιών που ελέγχουν και παρακολουθούν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι οποίες αποδεικνύουν την θετική επίδραση του Οργανισμού με βάση περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς δείκτες και διεθνή πρότυπα. Α)ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας Β)πρακτικές υιοθέτησης Αρχών Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από το δίκτυο συνεργαζόμενων προμηθευτών Γ)έλεγχος των συνεργαζόμενων προμηθευτών σε ετήσια βάση Καινοτομία προϊόντων & υπηρεσιών Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν νέες ανάγκες της αγοράς και να διέπονται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Α) παρουσίαση προϊόντος /υπηρεσίας Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που τόσο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους όσο και κατά τη χρήση τους επιβαρρύνουν περιορισμένα το περιβάλλον. Α) παρουσίαση προϊόντος /υπηρεσίας Υπεύθυνη Κατανάλωση Διαμόρφωση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς που να λαμβάνει υπ όψιν της το αποθεματικό των φυσικών πόρων για την αειφορία των μελλοντικών γενεών. Α)καμπάνιες ενημέρωσης Β)επιλογή προιόντων με περιβαλλοντικές ετικέτες Αντιμετώπιση της διαφθοράς Η λειτουργία ενός Οργανισμού, που δίνει έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση, εγγυάται τη διαφάνεια σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του,απορρίπτει και καταπολεμά τη διαφθορά σε όλες τις εκφάνσεις της και δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη και διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Α)δέσμευση καταπολέμησης της διαφθοράς Β)εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας Γ)εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη καταπολέμηση της διαφθοράς Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη - εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue) Ο συστηματικός τρόπος επικοινωνίας και διαλόγου που αναπτύσσει ένας οργανισμός προς το σύνολο των εμπλεκομένων μερών του. 4

5 Α)παρουσίαση πετυχημένου διαλόγου με συγκεκριμένο/κοινό στόχο και τα αποτελέσματα του. Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής απαιτείται η συνεργασία Φορέων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα στην ανάπτυξη δράσεων που να συνάδουν με τις αρχές της Βιωσιμότητας και να καλύπτουν εθνικές /τοπικές ανάγκες. Α)παρουσίαση συγκεκριμένης δράσης Δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης Παρουσίαση της επίδοσης από τη λειτουργία του Οργανισμού αναφορικά με το τρίπτυχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία,κοινωνία,περιβάλλον) Α)απολογισμός έργου Β)απολογισμός ΕΚΕ ή Βιώσιμης Ανάπτυξης Γ)προφίλ ΕΚΕ Άλλο: ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στον Πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται τα θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση, στη συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: Στο πεδίο αυτό αναφέρονται πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στον οργανισμό σας ως προς τα επιμέρους θέματα που παρατίθενται. Σημειώστε με το ποντίκι σε ποιά από τα παρακάτω πεδία ο Οργανισμός σας έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες Επιλέξτε από 1 έως 3 Πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο Οργανισμός σας και θεωρείτε ότι μπορεί να παρουσιασθεί ως καλή πρακτική (Best Practice) Συμπληρώστε την αναλυτική φορμα παρουσίασης καλών πρακτικών Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των συνεπειών στο περιβάλλον από τη λειτουργία του οργανισμού και μέθοδοι δημοσιοποίησης της περιβαλλοντικής επίδοσης του Οργανισμού. 5

6 Α)παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης Εξοικονόμηση φυσικών πόρων Ορθολογική χρήση φυσικών πόρων κατά τη παραγωγική διαδικασία. Παρουσίαση μεθόδων εξοικονόμησης. Επιλέξτε για το νερό, την ενέργεια ή για τις πρώτες ύλες. Α)παρουσίαση μεθόδου εξοικονόμησης ενός φυσικού πόρου Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και τρόποι μείωσης τους Α)προγράμματα ανακύκλωσης Β)μέθοδος κομποστοποίησης Γ)βιολογικός καθαρισμός Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής Πρακτικές που αναπτύσσει ένας Οργανισμός για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. Α)μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος Β)υιοθέτηση πράσινης τεχνολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον Γ)βελτίωση ενεργειακής κτιριακής απόδοσης Προστασία των οικοσυστημάτων & της βιοποικιλότητας Ενέργειες που αναπτύσσει ένας Οργανισμός για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων στην βιοποικιλότητα σε προστατευόμενες περιοχές ή και περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα εκτός προστατευόμενων περιοχών. Α)αποκατάσταση περιοχών υψηλής αξίας σε βιοπικοιλότητα Β)ανάπλαση φυσικού τοπίου Βιώσιμη Γεωργία Ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας με περιβαλλοντικούς όρους Α)βιολογική καλλιέργεια Β)περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών δράσεων Πρωτοβουλίες και συνέργειες που αναπτύσσει ο Οργανισμός σας για τη προστασία του Περιβάλλοντος Α)ενημερωτικές καμπάνιες Β)δράσεις εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης εργαζομένων Γ)δράσεις παρέμβασης με τρίτους φορείς 6

7 Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής απαιτείται η συνεργασία Φορέων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα στην ανάπτυξη δράσεων που συνάδουν με τις αρχές της Βιωσιμότητας και που καλύπτουν εθνικές /τοπικές ανάγκες. Α)παρουσίαση συγκεκριμένης δράσης Άλλο:.. ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο συγκεκριμένο Πυλώνα καταγράφονται πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής κυρίως όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πρωτοβουλίες, οι οποίες προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από την αύξηση της ανεργίας, την αύξηση της φτώχειας και τη διόγκωση του κοινωνικού αποκλεισμού. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: Στο πεδίο αυτό αναφέρονται πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στον οργανισμό σας ως προς τα επιμέρους θέματα που παρατίθενται. Σημειώστε με το ποντίκι σε ποιά από τα παρακάτω πεδία ο Οργανισμός σας έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες Επιλέξτε από 1 έως 3 Πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο Οργανισμός σας και θεωρείτε ότι μπορεί να παρουσιασθεί ως καλή πρακτική (Best Practice) Συμπληρώστε την αναλυτική φορμα παρουσίασης καλών πρακτικών Δράσεις ΕΚΕ Ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι οποίες καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΚΕ Α)υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας Β)υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Γ)συνεργασία με τρίτους φορείς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της κοινωνικής οικονομίας Ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται στενά με τις τοπικές κοινωνίες και εμπλέκουν διάφορους συμμετόχους προκειμένου να συμβάλλουν στη τοπική οικονομία. 7

8 Κατάρτιση νέων Προγράμματα επιμόρφωσης των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της τοπικής ανάπτυξης Ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΚΕ με προσανατολισμό την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο Επανένταξη ανέργων μέσης ηλικίας στην αγορά εργασίας Προγράμματα υποστήριξης ατόμων της μέσης ηλικίας που έχουν μείνει χρόνια εκτός της αγοράς εργασίας Πρόληψη και διαχείριση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και η αποφυγή κινδύνων για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους Α)εφαρμογή προληπτικών μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων Β)ενημέρωση και εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας Γ)προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ίσες ευκαιρίες και καταπολέμηση διακρίσεων μέσα στην επιχείρηση Ανάπτυξη πρακτικών εντός του οργανισμού, οι οποίες αποτρέπουν την άνιση μεταχείριση των εργαζομένων Α)ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Β)σύστημα αξιολόγησης απόδοσης Γ)εκπαίδευση εργαζομένων Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (work-life balance) Πολιτικές και προγράμματα υποστήριξης των εργαζομένων που προάγουν την ποιότητα ζωής τους Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής απαιτείται η συνεργασία Φορέων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα στην ανάπτυξη δράσεων που συνάδουν με τις αρχές της Βιωσιμότητας και να καλύπτουν εθνικές /τοπικές ανάγκες. Α)παρουσίαση συγκεκριμένης δράσης 8

9 Ανάπτυξη εθελοντισμού Ενημέρωση και αφιλοκερδής συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα Α)παρουσίαση συγκεκριμένης δράσης Άλλο: ΑΠΟΨΕΙΣ - ΘΕΣΕΙΣ Στο πεδίο αυτό μπορείτε να αναπτύξετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην προσπάθεια ενσωμάτωσης πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και να καταγράψετε τις προτάσεις σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι 100 λέξεις στο κάθε πεδίο: Ποια μέτρα προτείνετε να συμπεριληφθούν σε νομοθετικό/ρυθμιστικό επίπεδο για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων; Ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες μπορούν σήμερα να αναληφθούν με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της καινοτομίας και της διαφάνειας; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή; Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη προσπάθεια περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και εν γένει της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων; Πόσο επαρκές κρίνετε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ποιες προτάσεις έχετε για τη βελτίωσή του; ACTION GREECE 2020 Περισσότερες πληροφορίες από Οκτώβριο 9

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εταιρικό Προφίλ 06

1. Εταιρικό Προφίλ 06 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα 09 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 10 1.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) (1) Διάφοροι ορισμοί, με την έννοια λήψης εθελοντικών πρακτικών και μέτρων από μία επιχείρηση για την κοινωνική ευημερία σε συνθήκες διαβίωσης και περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Μήνυμα Διευθυντή Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων 8 Το όραμά μας 10 Η Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 1 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.B.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 1. Εισαγωγή Σελίδα 4 2. Μήνυμα Διευθυνόντων Συμβούλων Σελίδα 5 Η εταιρεία 3. BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.: Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα