Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Ετήσια Έκθεση Εσωτερική Αξιολόγηση Ακαδημαϊκού έτου: Δεκέμβριο 2013 Μπακόλα & Σιαλβέρα, 500, Κοζάνη Τηλ Ηλ. Ταχ.: Δικτ. τόπο: Bakola & Sialvera, 500, Kozani, Greece Tel: , Fax: Website:

2 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακα 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματο...7 Πίνακα 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων του Τμήματο σε όλα τα έτη σδών... Πίνακα 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών του Τμήματο... Πίνακα 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματο Διδακτορικών Σδών... Πίνακα 6. Κατανομή βαθμολογία και μέσο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών... Πίνακα 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών και διάρκεια σδών... Πίνακα. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών... Πίνακα12.1 Μαθήματα Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. Έτο )...11 Πίνακα 15. Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π του Τμήματο...27 Πίνακα 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματο...2 Πίνακα 17. Διεθνή Ερευνητική / Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματο...2 Πίνακα 1. Συνοπτικά στοιχεία τη μεθόδου αξιολόγηση...2 Πίνακα 1. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Μάθημα»...2 Πίνακα 20. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Διδάσκων/ουσα»...30 Πίνακα 21. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Επικουρικό Προσωπικό»...30 Πίνακα 23. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Ο ή»...31 Πίνακα 24. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Γενικά»...31 Διάγραμμα 1. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη χειμερινή περιόδου σε όλε τι ενότητε ανά ερώτηση...32 Διάγραμμα 2. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη χειμερινή περιόδου σε όλε τι ερωτήσει ανά ενότητα...33 Διάγραμμα 3. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη εαρινή περιόδου σε όλε τι ενότητε ανά ερώτηση...34 Διάγραμμα 4. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη εαρινή περιόδου σε όλε τι ερωτήσει ανά ενότητα

3 Εισαγωγή Η παρούσα ετήσια έκθεση εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματο Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία (ΠΔΜ) στοχεύει καταγραφή και αξιολόγηση των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αφορούν τη λειτουργία και την πρόοδο του Τμήματο κατά το ακαδημαϊκό έτο Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκαν και παρατίθενται, στο Παράρτημα τη παρούσα έκθεση, μια σειρά από Πίνακε ό καταγράφονται βασικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτε χαρακτηρίζουν το Τμήμα για το σε σύγκριση με τι αντίστοιχε τιμέ των προηγούμενων ετών. Στελέχωση του τμήματο Ειδικότερα στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται συνοπτικά η στελέχωση του Τμήματο σε ανθρώπινο δυναμικό (Καθηγητέ όλων των βαθμίδων, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διδάσκοντε με σύμβαση και Διοικητικό προσωπικό). Παρατηρούνται οι εξή μεταβολέ στο προσωπικό σε σχέση με το : Υπήρξε η αποχώρηση ενό Αναπληρωτή Καθηγητή και η ταυτόχρονη πρόσληψη μια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ό και οι δύο μεταβολέ έλαβαν χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο. Παρότι αριθμητικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση, εμφανίζεται μια σημαντική ποιοτική διαφορά δεδομένου ότι ο Καθηγητή αποχώρησε ειδικευόταν σε θέματα θέρμανση, ψύξη και κλιματισμού, καθώ και ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων, τα οποία έχουν βαρύνουσα σημασία στο πρόγραμμα σδών του Τμήματο, ενώ η Καθηγήτρια προσελήφθη ειδικεύεται σε θέματα οικονομία του περιβάλλοντο. Είναι δε προφανέ ότι η συγκεκριμένη πρόσληψη δε σχετίζεται με την αποχώρηση και απλά υπήρξε μια συμπτωματική χρονική ταύτιση μεταξύ του. Επίση, υπάρχει μια επιπλέον μείωση των διδασκόντων με σύμβαση από το σε 4 το με τελικό στόχο από το ακαδημαϊκό έτο να μπορεί το Τμήμα να λειτουργεί μόνο με το μόνιμο προσωπικό του και με μόνη επιπλέον ενίσχυση διδάσκοντε θα καταλάβουν δύο επώνυμε έδρε θα χρηματοδοτήσει η ΔΕΗ από τι αρχέ του ακαδημαϊκού έτου Φοιτητέ του τμήματο και προγράμματα σδών Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εγγεγραμμένων του Τμήματο σε όλα τα έτη σδών. Παρατηρείται μια σημαντικότερη αύξηση από το στο τη τάξη του 20% η οποία οφείλεται στον σταθερά αυξημένο αριθμό πρωτοετών κατά την τελευταία περίοδο σε συμφωνία και με τον Πίνακα 3, ό για το παρατηρείται περαιτέρω αύξηση τη τάξη του 15% στον ήδη αυξημένο κατά 122% αριθμό των πρωτοετών το σε σχέση με το (οι απόλυτε τιμέ είναι 125, και 4 έ για τα αντίστοιχα έτη). Οι λόγοι τη αύξηση και σταθεροποίηση του αριθμού των πρωτοετών έχουν αναλυθεί εκτενώ προηγούμενη ετήσια έκθεση και οφείλονται σε κατάργηση των μετεγγραφών λόγω αλλαγή τη κείμενη νομοθεσία διέπει το καθεστώ των μετεγγραφών στα Πανεπιστήμια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παρούσε εγκαταστάσει και το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματο σε διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό λειτουργούν σε οριακό επίπεδο 3

4 με τον αυξημένο αριθμό και θεωρείται ζωτική σημασία η ανάγκη άμεση βελτίωση των υποδομών και αύξηση του προσωπικού, είτε μείωση του αριθμού των εισακτέων σε ρεαλιστικά μεγέθη να μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υπάρχον προσωπικό και υποδομέ (περί έ/έτο). Στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται τα ποσοτικά στοιχεία σχετίζονται με την εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματο Διδακτορικών Σδών. Παρατηρείται ότι η μέση διάρκεια απόκτηση του διδακτορικού διπλώματο είναι τα 6 έτη και παραμένει σχεδόν σταθερή από το ενώ παρουσιάζεται μια μείωση στον αριθμό αιτήσεων εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν αυτή η μείωση είναι περιστασιακή ή συστηματική και θα χρειαστούν περισσότερα στοιχεία στο μέλλον για την ορθότερη εκτίμησή των δεδομένων. Στον Πίνακα 6, παρουσιάζεται η κατανομή βαθμολογία και ο μέσο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών (ΠΠΣ). Παρατηρείται ένα σταθερό μέσο όρο βαθμού πτυχίου περί στο χωρί σημαντική διαφοροποίηση των δεδομένων για το Στου Πίνακε 7 και παρουσιάζονται στοιχεία αφορούν τον αριθμό των αποφοιτησάντων σε σχέση αυτόν των μη αποφοιτησάντων. Σε όλε τι περιπτώσει αν θεωρήσουμε ένα μέσο όρο διάρκεια σδών τα 7 έτη προκύπτει ότι το ποσοστό αποφοιτησάντων είναι περί 30-33%, δηλαδή περί ένα στου τρει έ λαμβάνει το πτυχίο του μετά από περί 7 έτη από την εισαγωγή του στο Τμήμα. Το ποσοστό αυτό είναι στο μέσο όρο ισχύει για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Δυστυχώ δεν υπάρχουν παρούσα φάση στοιχεία για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του ΠΠΣ, κάτι το οποίο αναμένεται να βελτιωθεί μέσα από τι δράσει τη Δομή Απασχόληση και Σταδιοδρομία (ΔΑΣΤΑ), όπω είναι π.χ. το Γραφείο Διασύνδεση. Στον Πίνακα 12 παρατίθενται τα μαθήματα του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών (ΠΠΣ) για το , ό υπάρχουν διαφοροποιήσει σε σχέση με το Συγκεκριμένα μετά από σχετική επεξεργασία του Οδηγού Σδών η Γενική Συνέλευση του Τμήματο κατέληξε στη μείωση του αριθμού μαθημάτων απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από 5 σε 55 (συν τη διπλωματική εργασία σε κάθε περίπτωση). Επί μέρου αλλαγέ σε μαθήματα κυρίω του 2 ου κύκλου σδών (4 ο και 5 ο έτο) έγιναν προ την παραπάνω κατεύθυνση στοχεύοντα δυνατότητα περισσότερων μαθημάτων επιλογή στο 5 ο έτο σδών ό ο ή ολοκληρώνει την εξειδίκευσή του και επιλέγει τη διπλωματική του εργασία. Ερευνητικό έργο τμήματο Οι Πίνακε 15, 16 και 17 αναφέρονται σε ποσοτικά στοιχεία και δείκτε αφορούν το ερευνητικό έργο των Καθηγητών του Τμήματο. Ειδικότερα στον Πίνακα 15 καταγράφεται ο αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Καθηγητών του Τμήματο, ό παρατηρείται σταθεροποίηση στι τιμέ αφορούν τι επιστημονικέ δημοσιεύσει σε έναν αριθμό πλησιάζει τι 40 (37 για το ). Αξιοσημείωτη 4

5 είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού εργασιών σε συνέδρια για το , η οποία είναι υπερδιπλάσια από το Αντίθετα ο αριθμό βιβλίων-μονογραφία είναι 0 για το Προσεκτική μελέτη των τιμών στι διάφορε κατηγορίε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στι περισσότερε εξ αυτών δεν είναι στατιστικά ορθή η λήψη συμπερασμάτων με βάση ετήσιε απογραφέ και η οποιαδήποτε καταγραφή σε επιστημονικέ δημοσιεύσει θα πρέπει να γίνεται σε ελάχιστο διάστημα αυτό τη διετία. Για παράδειγμα ο αριθμό μονογραφιών-βιβλίων ήταν ασυνήθιστα υψηλό για το (5) σε σχέση με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2.33) ενώ ο αντίστοιχο αριθμό για το ήταν ασυνήθιστα χαμηλό (0). Ο μέσο όρο των δύο τελευταίων ετών είναι 2.5, τιμή η οποία συμβαδίζει με το γενικό μέσω όρο στη σχετική κατηγορία. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και στι υπόλοιπε κατηγορίε με μικρότερε ή μεγαλύτερε διακυμάνσει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα τη κάθε κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση οι Καθηγητέ του Τμήματο παρήγαγαν το , 0 βιβλία/μονογραφίε και 2.47 δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά / Καθηγητή, και συμμετείχαν σε 3.13 συνέδρια / Καθηγητή. Αναγνώριση ερευνητικού έργου Στον Πίνακα 16 παρατίθενται στοιχεία αφορούν την αναγνώριση του επιστημονικού και ερευνητικού έργου των Καθηγητών του Τμήματο. Παρατηρείται μια αύξηση τη τάξη του 30% στον αριθμό των ετεροαναφορών με βάση το προηγούμενο έτο ( ), ό ο αριθμό ήταν μειωμένο σε σχέση με το κατά περί 16%. Επομένω επιβεβαιώνεται η ανάγκη για στατιστική σύγκριση των διαφόρων δεικτών με βάση κατ ελάχιστον τη διετία και όχι το έτο σε συμφωνία και με τον Πίνακα αφορά το επιστημονικό έργο. Ο αριθμό των ετεροαναφορών για το είναι 17 / Καθηγητή. Στον Πίνακα 17, παρουσιάζεται συνοπτικά η διεθνή ερευνητική και ακαδημαϊκή παρουσία του Τμήματο μέσα από τον αριθμό των Καθηγητών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Παρατηρείται συνέχιση τη ενεργή συμμετοχή των Καθηγητών σε ανταγωνιστικά προγράμματα γεγονό καταδεικνύει την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Τμήματο. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από του έ Τέλο στου πίνακε 1 έω 24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των για το διδακτικό έργο, όπω προέκυψαν από την ηλεκτρονική αξιολόγηση εφαρμόσθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτου Τα αποτελέσματα κυμαίνονται πάνω από τη μέση τιμή στι περισσότερε ερωτήσει το οποίο αποδεικνύει ότι ο μέσο όρο των αξιολόγησαν κρίνει ω ικανοποιητική την ποιότητα των σδών. Αξίζει να επισημανθεί ότι παρατηρείται μειωμένη ανταπόκριση των σε σχέση με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, ιδιαίτερα δε από τη στιγμή χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου από του έ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα οφείλει να απασχολήσει όχι μόνο το Τμήμα αλλά και το Πανεπιστήμιο γενικότερα και να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισή του, είτε μέσα από καλύτερο προγραμματισμό, είτε με μεγαλύτερη 5

6 ευαισθητοποίηση των καθότι η διαδικασία αξιολόγηση του διδακτικού έργου από του έ είναι προαιρετική. Συμπεράσματα Συμπερασματικά, το επίπεδο και η ποιότητα τη διδασκαλία και τη έρευνα υλοποιείται στο Τμήμα συνεχίζει να διατηρείται σε καλά συνολικά επίπεδα ενώ θεωρείται υψηλή στάθμη σε ορισμένε περιοχέ. Δεδομένων των υποδομών και τη έλλειψη υποστήριξη του ερευνητικού έργου, του φόρτου εργασία έχουν οι Καθηγητέ του Τμήματο σε διδακτικό (4 μαθήματα / ακαδημαϊκό έτο με συνολικά -12 ώρε διδασκαλία /εβδομάδα / Καθηγητή και 3-5 σδαστικέ-διπλωματικέ εργασίε κατά μέσον όρο / έτο) και διοικητικό επίπεδο (συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό επιτροπών για τη λειτουργία του Τμήματο και του Πανεπιστημίου), η δραστηριότητα των Καθηγητών θα πρέπει να αξιολογηθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο από αρκετά έω πολύ καλή. Παρ όλα αυτά, η ενίσχυση αυτή τη προσπάθεια πρέπει να προκύψει από την επαρκή άμεση χρηματοδότηση του Τμήματο τόσο σε υποδομέ όσο και σε εξοπλισμό, την περαιτέρω στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και την γενικότερη προσπάθεια δημιουργία ελκυστικών συνθηκών ακαδημαϊκή λειτουργία. Προ την κατεύθυνση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική η τετραετή προγραμματική συμφωνία του Πανεπιστημίου με τη ΔΕΗ για την χορηγία από την τελευταία τριών επώνυμων εδρών, δύο εκ των οποίων θα καλύψουν διδακτικέ και ερευνητικέ ανάγκε του Τμήματο μηχανολόγων μηχανικών σε τομεί αφορούν τι εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια και διαχείριση ενεργειακών πόρων και τι μηχανουργικέ κατεργασίε και μορφοποιήσει σε ενεργειακά συστήματα. Η κάλυψη των παραπάνω εδρών κατά το ακαδημαϊκό έτο , θα δώσει τη δυνατότητα πλήρου εκπαιδευτική αυτονομία στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για πρώτη φορά από την ίδρυσή του. 6

7 Παράρτημα Πίνακα 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματο Α Θ 1 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Σύνολο Από εξέλιξη 1 Καθηγητέ Νέε προσλήψει 1 Συνταξιοδοτήσει 1 Παραιτήσει Σύνολο Από εξέλιξη 3 Αναπληρωτέ Καθηγητέ Νέε προσλήψει 1 1 Συνταξιοδοτήσει Παραιτήσει 1 Σύνολο Από εξέλιξη 1 Επίκουροι Καθηγητέ Νέε προσλήψει Συνταξιοδοτήσει Παραιτήσει 3 1 Σύνολο Από εξέλιξη Λέκτορε Νέε προσλήψει Συνταξιοδοτήσει Παραιτήσει 1 1 Ομότιμοι Καθηγητέ Σύνολο Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο Διδάσκοντε επί συμβάσει Σύνολο Τεχνικό προσωπικό Σύνολο Διοικητικό προσωπικό Σύνολο Α: Άρρενε, Θ: Θήλει 2 Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένα διδάσκων έχει δύο συμβάσει, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσει)

8 Πίνακα 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων του Τμήματο σε όλα τα έτη σδών * Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) Διδακτορικοί Πίνακα 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών του Τμήματο Εισαχθέντε με: Εισαγωγικέ Εξετάσει Μετεγγραφέ (εισροέ προ το Τμήμα) Μετεγγραφέ (εκροέ προ άλλα Τμήματα) Κατατακτήριε εξετάσει (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Αλλοδαποί έ (εκτό προγραμμάτων ανταλλαγών) Άλλε κατηγορίε Σύνολο: Πίνακα 5 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματο Διδακτορικών Σδών * Συνολικό αριθμό αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματο (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικό αριθμό προσφερομένων θέσεων Συνολικό αριθμό εγγραφέντων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σδών αποφοίτων Από τον υπολογισμό του συνόλου έχει αφαιρεθεί ο αριθμό των εκροών. 4 Ο Πίνακα 4 έχει παραληφθεί διότι το Τμήμα δεν διαθέτει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σδών 5 Απόφοιτοι = Διδακτόρων ανακηρύχθηκαν στο έτο αφορά η στήλη.

9 Πίνακα 6. Κατανομή βαθμολογία και μέσο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών Κατανομή Βαθμών (αριθμό και % επί του συνόλου των Συνολικό αποφοιτησάντων) αριθμό Έτο αποφοιτησάντων Αποφοίτηση Μέσο όρο Βαθμολογία (στο σύνολο των αποφοίτων) (,06%) 7 (,4%) (2,22%) 37 (2,22%) 6 (13,33%) 1 (2,22%) (5,4%) 2 (75,6%) 7 (1,%) (1,25%) (1,75%) (7,66%) 12 (20,34%) Σύνολο Πίνακα 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών και διάρκεια σδών Αποφοιτήσαντε Διάρκεια Σδών (σε έτη) Ποσοστιαία αναλογία Έτο Εισαγωγή Εγγραφέντε K 6 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 >Κ+6 Μη αποφοιτήσαντε Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων Συνολικό ποσοστό μη αποφοιτησάντων % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% %.00% % 70.00% % 63.64% 6 Ό Κ = 5 έτη δηλαδή η κανονική διάρκεια σδών σε έτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

10 Πίνακα 7. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών Έτο Αποφοίτηση Συνολικό αριθμό αποφοιτησάντων Χρονικό διάστημα επαγγελματική ένταξη μετά την αποφοίτηση (σε μήνε)** Μη ενταχθέντε- συνέχεια σδών Σύνολο Ο Πίνακα είναι μερικώ συμπληρωμένο διότι το Τμήμα δεν διαθέτει τέτοια βάση δεδομένων για του απόφοιτου του προπτυχιακού προγράμματο Ο Πίνακα και 11 έχει παραληφθεί διότι το Τμήμα δεν διαθέτει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σδών

11 Πίνακα12.1 Μαθήματα Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. Έτο ) Εξάμηνο Σδών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα Ιστότοπο Σελίδα Ογηγού Σδών 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 1 5 Υποχρεωτικό Υ 4 1 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 3 2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 2 5 Υποχρεωτικό Υ 4 2 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 3 1 ΦΥΣΙΚΗ I 3 5 Υποχρεωτικό Υ 4 1 ΌΧΙ m.gr/courses/me CH1/ 40 1 ΧΗΜΕΙΑ 4 5 Υποχρεωτικό Υ 4 1 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 5 5 Υποχρεωτικό Υ 5 1 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 5 6 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 41 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 7 6 Υποχρεωτικό Υ 5 3 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 42 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 6.5 Υποχρεωτικό Υ 5 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 42 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι 6 Υποχρεωτικό Υ 5 2 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 42 3 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Υποχρεωτικό Υ 5 3 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 43 2 ΣΤΑΤΙΚΗ Υποχρεωτικό Υ 5 2 ΌΧΙ m.gr/modules/aut h/opencourses.ph 44

12 p?fc=6 Εξάμηνο Σδών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα 4 ΔΥΝΑΜΙΚΗ Υποχρεωτικό Υ 5 4 ΌΧΙ 1 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Υποχρεωτικό Υ 4 1 ΌΧΙ Ιστότοπο m.gr/courses/me CH127/ m.gr/courses/me CH115/ Σελίδα Ογηγού Σδών Υποχρεωτικό Υ 5 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 45 5 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Υποχρεωτικό Υ 5 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Υποχρεωτικό Υ 5 6 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 5 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 46 3 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι Υποχρεωτικό Υ 5 3 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποχρεωτικό Υ 5 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 5 6 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 4 6 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 4 6 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 4 12

13 Εξάμηνο Σδών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα Ιστότοπο Σελίδα Ογηγού Σδών 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Υ 4 3 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 4 5 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ Υποχρεωτικό Υ 5 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 4 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ Υποχρεωτικό Υ 5 3 ΌΧΙ m.gr/courses/me CH161/ 50 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙV Υποχρεωτικό Υ 4 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Υποχρεωτικό Υ 5 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 5 5 ΌΧΙ m.gr/courses/me CH7/ 52 1 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Υποχρεωτικό Υ 2 1 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 53 2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Υποχρεωτικό Υ 2 2 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 53 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Υποχρεωτικό Υ 3 1 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι Υποχρεωτικό Υ 4 2 ΌΧΙ m.gr/modules/aut h/opencourses.ph p?fc= Υποχρεωτικό Υ 5 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr

14 Εξάμηνο Σδών 2 6 Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ ΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα Ιστότοπο Σελίδα Ογηγού Σδών 14 4 Υποχρεωτικό Υ 3 2 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Υποχρεωτικό Υ 6 ΌΧΙ 55 7 ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ι ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Υποχρεωτική Κατεύθυνση Υποχρεωτική Κατεύθυνση Ελεύθερη Επιλογή Υποχρεωτική Κατεύθυνση ΥΚ 5 7 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 55 ΥΚ 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 56 ΕΠ 5 7 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 57 ΕΠ 5 7 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ελεύθερη Επιλογή Υποχρεωτική Κατεύθυνση ΕΠ 4 ΌΧΙ Υ 5 7 ΌΧΙ μέσω του compus και του eclass m.gr/courses/me CH17/ 21A 5.5 Υποχρεωτικό Υ 5 7 ΌΧΙ eclass.uowm.gr Ελεύθερη Επιλογή ΕΠ 4 7 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Ελεύθερη Επιλογή ΕΠ 4 7 ΌΧΙ μέσω eclass 5 14

15 Εξάμηνο Σδών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα Ιστότοπο Σελίδα Ογηγού Σδών 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελεύθερη Επιλογή ΕΠ 4 7 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 60 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ελεύθερη Επιλογή Υποχρεωτική Κατεύθυνση Υ 4 ΌΧΙ m.gr/courses/me CH171/ Υ 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ Ελεύθερη Επιλογή Υ 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 63 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ / ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ / ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ / ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ελεύθερη Επιλογή Ελεύθερη Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υ 5 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 63 ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 62 ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 64 ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 65 Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 66 15

16 Εξάμηνο Σδών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποχρεωτική Επιλογή Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα Ιστότοπο Σελίδα Ογηγού Σδών Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 64 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ 34 4 Υποχρεωτική Επιλογή ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 67 7 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Ελεύθερη Επιλογή Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 6 Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 6 Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 6 Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 6 ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 6 Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 6 ΕΠ 5 7 ΌΧΙ m.gr/courses/me CH12/ 70 16

17 Εξάμηνο Σδών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωδικό Μαθήματο Πιστ.Μονάδε ECTS Κατηγορία Μαθήματο Υποχρεωτική Επιλογή Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχή (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρε διδασκαλία ανά εβδομάδα Σε ποιό εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Προαπαιτού μενα μαθήματα Ιστότοπο Σελίδα Ογηγού Σδών 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 71 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ Υποχρεωτική Επιλογή Υ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 71 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Η/Υ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή Υ 4 ΌΧΙ ΕΠ 4 ΌΧΙ m.gr/courses/me CH166/ m.gr/courses/me CH147/ 64 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 30 4 Υποχρεωτική Επιλογή ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 72 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 34 4 Υποχρεωτική Επιλογή ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr 74 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ Υποχρεωτική Επιλογή Υποχρεωτική Επιλογή ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr ΕΠ 4 ΌΧΙ eclass.uowm.gr

18 Πίνακα12.2 Μαθήματα Προγράμματο Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. Έτο ) Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο 1 Μαθηματικά Ι 1 2 Μαθηματικά ΙΙ 2 1 Φυσική 3 Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Θ. Ζυγκιρίδη Θ. Ζυγκιρίδη Σ. Μακρίδη Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; 52(Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 52 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 52 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ Αξιολογήθηκε από του έ; 1 Χημεία Εισαγωγή στου Η/Υ (Εργαστηριακ ό) Αριθμητική Ανάλυση Γ. Μαρνελλο 52 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 5 Μ. Πολίτη 52 (Δ) 13 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 6 Ι.Μπάρτζη 120 (Δ) 4 (Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ 3 Στατιστική 7 4 Στοιχεία Μηχανών Ι (και Μηχανολογικό Εργαστήριο) Σ.Παναγιωτ ίδου Π. Κυράτση 3 (Δ) 26 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 65 (Δ) ΝΑΙ ΝΑΙ 1

19 Εξάμη νο Σδ ών 2 3 Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Τεχνολογία Υλικών Ι Αντοχή Υλικών Κωδικό Μαθήματο Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; Χ. Λεφάκη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 1 Χ. Λεφάκη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ Αξιολογήθηκε από του έ; 2 Στατική 111 Ν. Σαπίδη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 4 Δυναμική 112 Δ.Γιαγκόπο υλο 65(Δ) ΝΑΙ ΝΑΙ 1 4 Μηχανολογικό Σχέδιο I Βασικέ Αρχέ Μηχανουργικ ών Κατεργασιών 5 Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικέ Μηχανέ Μετάδοση Θερμότητα 113 Ν. Σαπίδη 26(Δ) 26 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 114 Χ. Λεφάκη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ Σ. Μακρίδη Θ. Θεοδουλίδη Ε.Κωνσταν τινίδη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 65 (Δ) ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Θερμοδυναμικ ή Ι 11 Ε.Κωνσταν τινίδη 65 (Δ) ΝΑΙ ΝΑΙ 1

20 Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; Αξιολογήθηκε από του έ; 4 Μηχανική Ρευστών Ι 120 Ε. Κικκινίδη 65 (Δ) 0(Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ Βιομηχανική Διοίκηση Ήπιε και νέε Μορφέ Ενέργεια Τεχνολογία Περιβάλλοντο Μαθηματικά ΙΙΙ Θερμοδυναμικ ή ΙΙ Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 123 Ε. Σαμαρά 65(Δ) 0(Ε) ΝΑΙ 127 Γ.Σκόδρα 52(Δ) 0(Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ Γ. Μαρνελλο Θ. Ζυγκιρίδη Α. Τομλίδ η 52(Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 52 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 65 (Δ) 0(Ε) ΟΧΙ ΝΑΙ 135 Χ. Λεφάκη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 1 2 ΝΑΙ 4 Μαθηματικά IV 137 Θ. Ζυγκιρίδη 52(Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ 5 5 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ταλαντώσει και Δυναμική Μηχανών Π. Κυράτση Δ.Γιαγκόπο υλο 65 (Δ) Δ(Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 3 (Δ) 26(Ε) ΝΑΙ 3 5 ΝΑΙ 20

21 Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικό Μαθήματο Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; Αξιολογήθηκε από του έ; 1 Αγγλικά Ι 141 Α. Γαλάνη 26(Δ) ΝΑΙ 2 Αγγλικά ΙΙ 142 B. Κασιακόγια 26(Δ) ΝΑΙ 1 Γραμμική Άλγεβρα 144 Κ.Μπαλασ σα 3(Δ) ΝΑΙ Μηχανολογικό Σχέδιο IΙ Επιχειρησιακή Έρευνα Τεχνολογία και καινοτομία - Οικονομική επιστήμη και επιχειρηματικ ότητα Σδαστική εργασία Ατμοπαραγωγ οί Ι Στροβιλομηχα νέ 146 Ν. Σαπίδη 26 (Δ) 26(Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 147 Γ. Νενέ 3 (Δ) 26 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 14 Ι. Μπακούρο 30 (Δ) (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Α. Τομλίδ η Α. Τουρλιδάκη 65 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 65(Δ) ΝΑΙ ΟΧΙ 21

22 Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Μηχανέ Εσωτερική Καύση Θέρμανση Ψύξη και Κλιματισμό Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Στρατηγική Διοίκηση Υπολογιστική Μηχανική Ι Κωδικό Μαθήματο Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Α. Τομλίδ η Δ. Μπούρη Ε. Κικκινίδη Θ. Θεοδουλίδη Ι. Μπακούρο Ε. Κικκινίδη Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; 63 (Δ) 2 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 65(Δ) 0(Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 52 (Δ) 0(Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ 65(Δ) 0(Ε) ΝΑΙ 45 (Δ) 20 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 32 (Δ) 20 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ Αξιολογήθηκε από του έ; 7 Έλεγχο Ποιότητα Ηλεκτρομηχα νολογικέ Εφαρμογέ Αξιοπιστία Συντήρηση και Ασφάλεια Συστημάτων 230 Γ. Νενέ 26 (Δ) 26 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ Θ. Θεοδουλίδη Ι. Μπακούρο 3(Δ) 26(Ε) ΟΧΙ 50 (Δ) 15 (Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ 22

23 Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Μηχανική Ρευστών ΙΙ Πειραματικέ Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία Αποθέματα και εφοδιαστικέ αλυσίδε Αντλιοστάσια / Σταθμοί Συμπίεση Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκ ά Συστήματα Ανεμογεννήτρ ιε, Υδροστρόβιλο ι και Υδρ/κα Έργα Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων Κωδικό Μαθήματο Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Ε.Κωνσταν τινίδη Σ. Μακρίδη Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; 52(Δ) 0(Ε) ΟΧΙ 3(Δ) 26(Ε) ΝΑΙ 251 Γ. Νενέ 26 (Δ) 26 (Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ Ε.Κωνσταν τινίδη Δ. Μπούρη Α. Τουρλιδάκη Ι. Μπαρτζη 52 (Δ) ΝΑΙ ΟΧΙ 52(Δ) 0(Ε) ΝΑΙ 3 (Δ) ΝΑΙ ΝΑΙ 52(Δ) 0(Ε) ΟΧΙ Αξιολογήθηκε από του έ; 23

24 Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Φαινόμενα Καύση Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγή Ενέργεια Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσ η Τεχνικο- Οικονομική Μελέτη Πολιτική Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία Δυναμική Συστημάτων και Προσομοίωση Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Κωδικό Μαθήματο Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Δ.Κολοκοτρ ώνη Γ. Μαρνελλο Γ. Μαρνελλο Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; 52 (Δ) ΝΑΙ ΟΧΙ 52 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ 52 (Δ) 0 (Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ 352 Γ.Σκόδρα 65(Δ) ΝΑΙ ΝΑΙ 356 Ι. Μπακούρο 30 (Δ) 22 (Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ 367 Γ. Νενέ 26 (Δ) 26 (Ε) ΝΑΙ 3 3 ΟΧΙ 371 Δεν θα διδαχθεί 52(Δ) ΟΧΙ Αξιολογήθηκε από του έ; 24

25 Εξάμη νο Σδ ών 7 Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Αριθμητικέ Μέθοδοι Σχεδ. Μηχανολ. Κατασκευών Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Μηχανουργικέ Κατεργασίε με ΗΥ για Βιομηχανική Παραγωγή Εφαρμογέ Υλικών σε Ενεργειακέ και Περιβαλλοντικ έ Εφαρμογέ Σχεδιασμό με Χρήση Υπολογιστή Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Κωδικό Μαθήματο 372 Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Δ.Γιαγκόπο υλο Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; 3 (Δ) ΝΑΙ 15 ΝΑΙ 376 Γ.Σκόδρα 52(Δ) ΝΑΙ Δεν θα διδαχθεί Π. Κυράτση Σ. Μακρίδη 52(Δ) ΟΧΙ 52(Δ) ΝΑΙ ΟΧΙ 3 (Δ) 13 (Ε) ΝΑΙ ΟΧΙ 30 Ν. Σαπίδη 26(Δ) 26(Ε) ΝΑΙ 3 2 ΟΧΙ 31 Ι.Μπάρτζη 26(Δ) 26(Ε) ΟΧΙ Αξιολογήθηκε από του έ; 25

26 Εξάμη νο Σδ ών Μαθήματα Προγράμματο Σδών (ανά εξάμηνο) Δυναμική Περιστρεφόμε νων Συστημάτων Μέθοδοι Εξοικονόμηση Ενέργεια και Βελτιστοποίη ση Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Παραγωγή Τεχνολογία Αεριοστροβίλ ων Εκπομπέ και μεταφορά Αερίων Ρύπων Κωδικό Μαθήματο 32 Υπεύθυνο Διδάσκων και Συνεργάτε (ονοματεπω νυμο και βαθμίδα) Δ.Γιαγκόπο υλο Διαλέξει (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχε ώρε/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση Εκπαιδ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ3) ών εγγρά φησαν στο μάθημ α συμμετείχ αν στι κανονικέ εξετάσει ώ ν συμμετεί χαν στι πτικέ εξετάσει ών επιτυχ ώ κανονικ ή εξέταση ; επιτυχώ πτική εξέταση; Αξιολογήθηκε από του έ; ΟΧΙ 33 Γ.Σκόδρα ΟΧΙ Δεν θα διδαχθεί A. Τουρλιδάκη Ι. Μπάρτζη 26(Δ) 26(Ε) ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 26

27 Πίνακα 15. Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π του Τμήματο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Επεξηγήσει : 2013* Σύνολο A = Βιβλία/μονογραφίε Β = Εργασίε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτέ Γ = Εργασίε σε επιστημονικά περιοδικά χωρί κριτέ Δ = Εργασίε σε πρακτικά συνεδρίων με κριτέ Ε = Εργασίε σε πρακτικά συνεδρίων χωρί κριτέ ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικού τόμου Ζ = Συλλογικοί τόμοι στου οποίου επιστημονικό εκδότη είναι μέλο Δ.Ε.Π. Του Τμήματο Η = Άλλε εργασίε Θ = Ανακοινώσει σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτέ) δεν εκδίδουν πρακτικα Ι = Βιβλιοκρισίε συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματο Ο Πίνακα 14, 13.1 και 13.2 έχει παραληφθεί διότι το Τμήμα δεν διαθέτει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σδών 27

28 Πίνακα 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 2013* Σύνολο Επεξηγήσει : A = Ετεροαναφορέ Β = Αναφορέ του ειδικού/επιστημονικού τύ Γ = Βιβλιοκρισίε τρίτων για δημοσιεύσει μελών Δ.Ε.Π. Του Τμήματο Δ = Συμμετοχέ σε επιτροπέ επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχέ σε συντακτικέ επιτροπέ επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσει για διαλέξει Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνία Πίνακα 17. Διεθνή Ερευνητική / Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματο συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Ω συντονιστέ Ω συνεργάτε (partners) Σύνολο μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνεί φορεί ή διεθνή προγράμματα έρευνα μελών ΔΕΠ με διοικητικέ θέσει σε διεθνεί ακαδημαϊκού/ερευνητικού οργανισμού ή επιστημονικέ εταιρίε

29 Πίνακα 1. Συνοπτικά στοιχεία τη μεθόδου αξιολόγηση Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο Α. Χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση 3/12/ /12/ /5/2013-7/7/2013 Β. Εξάμηνα μαθημάτων καλύπτει η κάθε περίοδο 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6,, Γ1. Πλήθο ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν για όλα τα μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σδών Γ2. Πλήθο δηλώσεων συγκεντρώθηκαν για όλα τα μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σδών Δ1. Πλήθο συμμετείχαν αξιολόγηση Δ2. Πλήθο ήταν εγγεγραμμένοι στο τμήμα Ε. Μέθοδο αξιολόγηση Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική Πίνακα 1. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Μάθημα» Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου α/α Ερωτήσει ενότητα μαθήματο Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο 1 Οι στόχοι του μαθήματο ήταν σαφεί; 3, 3,15 2 Οι στόχοι του μαθήματο επιτεύχθηκαν; 3,76 3,0 Η ύλη καλύφθηκε ανταποκρινόταν στου στόχου 3 του μαθήματο; 3,4 3,2 4 Η ύλη διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 3, 2, 5 Το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε βοήθησε καλύτερη κατανόηση του θέματο; 3,76 2,2 6 Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσει, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρω; 3,66 3,06 7 Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τι σημειώσει; 3,56 3,0 Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; 2,47 2,01 Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματο; 3,21 3,31 Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 3,13 3,27 Πώ κρίνετε το επίπεδο δυσκολία του μαθήματο για 11 το έτο του; 3,47 3,02 12 Χρησιμότητα ύπαρξη φροντιστηρίων. 2,0 2,07 13 Αξιολόγηση ποιότητα φροντιστηρίων. 2,57 1,7 Πώ κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε 14 σχέση με τον φόρτο εργασία; 3,2 2,76 15 Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγηση. 3,76 2,1 16 Το θέμα δόθηκε εγκαίρω; 4,03 2,00 Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση 17 των εργασιών ήταν λογική; 3,0 2,15 2

30 Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου α/α Ερωτήσει ενότητα μαθήματο Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο 1 Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 2,76 1,35 1 Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 3,6 1, Τα σχόλια του διδάσκοντο ήταν εποικοδομητικά και 20 αναλυτικά; 3,7 1,3 21 Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωση τη εργασία; 3,33 1,66 Η συγκεκριμένη εργασία σα βοήθησε να κατανοήσετε 22 το συγκεκριμένο θέμα; 3,67 2,0 Μέσο όρο 3,41 2,53 Πίνακα 20. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Διδάσκων/ουσα» Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου α/α Ερωτήσει ενότητα διδάσκοντο Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο Οργανώνει καλά την παρουσίαση τη ύλη στα μαθήματα; 3,76 2, Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματο; 3,5 2,61 Αναλύει και παρουσιάζει τι έννοιε με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντα παραδείγματα; 3,6 3,00 Ενθαρρύνει του έ να διατυπώνουν απορίε και ερωτήσει και να αναπτύξουν την κρίση του; 3,5 3,16 Ο διδάσκων χρησιμοποιεί περισσότερε από μία μεθόδου διδασκαλία (διάλεξη, ομαδικέ εργασίε, βιωματικέ δραστηριότητε κ.λ.π.); 2,7 2,60 Ήταν συνεπή στι υποχρεώσει του/τη (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρε συνεργασία με του έ); 3,6 2, 2 Είναι γενικά προσιτό στου έ; 3,4 3,32 Μέσο όρο 3,64 2,5 Πίνακα 21. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Επικουρικό Προσωπικό» α/α 30 Ερωτήσει ενότητα επικουρικού προσωπικού Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου Πώ κρίνετε τη συμβολή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού καλύτερη κατανόηση τη ύλη; 3,3 3,5 Μέσο όρο 3,3 3,5 30

31 Πίνακα 22. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Το εργαστήριο» α/α Ερωτήσει ενότητα εργαστηρίου Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο Πώ κρίνετε το επίπεδο δυσκολία του εργαστηρίου για το έτο του 2,1 2,5 Είναι επαρκεί οι σημειώσει ω προ τι 2,65 1,5 εργαστηριακέ ασκήσει Εξηγούνται καλά οι βασικέ αρχέ των πειραμάτων / 2,4 1 ασκήσεων Είναι επαρκή ο εξοπλισμό του εργαστηρίου 2,4 1 Μέσο όρο 2,6 1,5 Πίνακα 23. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Ο ή» α/α Ερωτήσει ενότητα ή Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο 35 Παρακολουθώ τακτικά τι διαλέξει 4,1 4,0 36 Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια 3,75 4,6 37 Ανταποκρίνομαι συστηματικά στι γραπτέ εργασίε / ασκήσει 3,6 4,45 3 Μελετώ συστηματικά την ύλη 3,21 3,17 3 Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματο: 1. Λιγότερε από 2 Ώρε, Ώρε, Ώρε, Ώρε, 5.Περισσότερε από Ώρε. 2,06 2,31 Μέσο όρο 3,43 3,7 Πίνακα 24. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα και ερωτήσει τη ενότητα «Γενικά» Μέση Βαθμολογία απαντήσεων ακαδημαϊκού έτου α/α Ερωτήσει ενότητα «γενικά» Χειμερινή περίοδο Εαρινή Περίοδο 40 Χρησιμοποιείται σύγχρονο εξοπλισμό στο μάθημα. 2, 2,47 41 Χρησιμοποιούνται σύγχρονε μέθοδοι πληροφορική/σύγχρονο λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματο. 3,04 2,35 42 Πιστεύετε πω θα βοηθούσε κατανόηση του μαθήματο η επίσκεψη σε κάποιο φορέα/επιχείρηση σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματο. 3,3 3,44 Μέσο όρο 3,11 2,75 31

32 Διάγραμμα 1. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη χειμερινή περιόδου σε όλε τι ενότητε ανά ερώτηση 32

33 Διάγραμμα 2. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη χειμερινή περιόδου σε όλε τι ερωτήσει ανά ενότητα. 33

34 Διάγραμμα 3. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη εαρινή περιόδου σε όλε τι ενότητε ανά ερώτηση 34

35 Διάγραμμα 4. Μέση συνολική αξιολόγηση των του Τμήματο για όλα τα μαθήματα τη εαρινή περιόδου σε όλε τι ερωτήσει ανά ενότητα 35

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο Μάθημα: Σύνολο Σύνολο ερωτηματολογίων: 322 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1. Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Έτος Σπουδών: 39% 1ο έτος 433 39% 2ο έτος 110 10% 19% 15% 16% 3ο έτος 215

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ709 Σύνολο ερωτηματολογίων: 22 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 0 2ο έτος 0 3ο έτος 0 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (χειμ ) : ΟΙΚ107 / Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι (Σταυρακούδης)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (χειμ ) : ΟΙΚ107 / Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι (Σταυρακούδης) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (χειμ 2011-12) : ΟΙΚ107 / Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι (Σταυρακούδης) Βαθμολογική κλίμακα : 1 : ΚΑΘΟΛΟΥ' 2 : ΛΙΓΟ' 4 : ΠΟΛΥ' 5 : ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ' 3 : ΜΕΤΡΙΑ' ΔΕΙΓΜΑ : 75 1.Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 47 9 2ο έτος 0 3ο έτος 0 4ο έτος 1 5ο έτος 1 Δ/Α 0 9 1ο έτος 2ο έτος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 69 Τίτλος: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔHMAΪKO ETOΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔHMAΪKO ETOΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2013-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mech.uowm.gr/ ΚΟΖΑΝΗ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση II' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση II' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 413448 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 14 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 14 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 43 σελίδα 2 / 43 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: Θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 06-0 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ o ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-0:00 /6 Γραμμική Άλγεβρα 0:00-:00 /6 Γραμμική Άλγεβρα :00-:00 Χημεία /6 Γραμμική Άλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς ,18 0, ,5 4,31 0, ,29 0, ,82 1, ,71 1,27 1 5

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς ,18 0, ,5 4,31 0, ,29 0, ,82 1, ,71 1,27 1 5 ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Μάθημα Ακ. έτος 214-215 Εαρινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς Η ύλη που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. Γρήγορες αναφορές Ερωτηματολόγιο 'ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. Γρήγορες αναφορές Ερωτηματολόγιο 'ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 543353 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: Ποσοστό συνόλου: 4 4 1 σελίδα 1 / 14 σελίδα 2 / 14 Στατιστικά πεδίου για 1(1) Αξιολογήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 215-16 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 215-16 Συμμετοχή στην αξιολόγηση Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 1ο Έτος Σπουδών 147 16 1,9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕ 31/8 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2014 2015 Τόπος: Κοζάνη Φεβρουάριος 2016 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑ 1/9 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Μετάδοση Θερμότητας /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

FULL TIME 2012-2013 HRM

FULL TIME 2012-2013 HRM FULL TIME 2012-2013 HRM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Mean (%) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαφήνεια στόχων 86,67% Κάλυψη Ύλης 80,00% Οργάνωση διδασκαλίας 86,67% Εκπαιδευτικό Υλικό 86,67% Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕ 1/9 Φυσική /ΑΒΓ Ε Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία /ΑΒΓ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων /ΒΓ Σελίδα 1 από 5 ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Εµβιοµηχανική /Α ΠΑ 2/9 Στατιστική /ΑΒΓ Ε Αεροδυναµική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔHMAΪKO ETOΣ

AKAΔHMAΪKO ETOΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2017-2018 TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mech.uowm.gr/ ΚΟΖΑΝΗ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Θεωρία Αριθμών' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Θεωρία Αριθμών' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 638923 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 52 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόσφατα το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και ορίστηκαν οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2016 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 17 Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ταξινόμηση κατά ΑΙΘΟΥΣΑ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ταξινόμηση κατά ΑΙΘΟΥΣΑ) ΑΙΘΟΥΣΑ : 557-558 (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (327) Διαχείριση αποθεμάτων και διανομή προϊόντων (557-558) (327) Διαχείριση αποθεμάτων και διανομή προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν στο μάθημα Το μάθημα είναι: Θεωρητικό Πρακτικό Θεωρητικό και Πρακτικό (Αν το μάθημα είναι Θεωρητικό, δεν ενεργοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα