Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014"

Transcript

1 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

2 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση & Προοπτικές Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2

3 Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Γεώργιος Αγγελόπουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 3

4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ( εκατ.) Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο 2013 Δ Δ% Κύκλος Εργασιών 2.833, ,2 (117,6) (4,0) Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.746, ,5 (109,7) (3,8) Έσοδα από Εγχώριες Πωλήσεις (σε εκατ.) 2.746, ,8 (83,0) (2,9) Συνολικές Πωλήσεις (σε ) (4,5) Εγχώριες Πωλήσεις (σε ) (2,3) Λοιπά έσοδα 86,8 94,7 (7,9) (8,3) Δαπάνη Μισθοδοσίας 459,7 470,4 (10,7) (2,3) Υγρά Καύσιμα 344,3 368,9 (24,6) (6,7) Ειδικός φόρος κατανάλωσης 59,7 59,9 (0,2) (0,4) Φυσικό Αέριο 173,5 105,7 67,8 64,1 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 25,5 12,8 12,7 99,3 Δαπάνη προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 104,8 106,2 (1,4) (1,3) Αγορές Ενέργειας 667,9 788,8 (120,9) (15,3) Κάλυψη μεταβλητού κόστους μονάδων παραγωγής 19,7 215,2 (195,5) (90,8) Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος 85,7 43,9 41,8 95,2 Διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ 23,2 0,0 23,2 Ειδικός φόρος κατανάλωσης για το φυσικό αέριο Τρίτων Παραγωγών 13,7 55,9 (42,2) (75,5) Ειδικό τέλος λιγνίτη 23,1 21,6 1,5 6,9 Λοιπές Δαπάνες (*) 204,8 268,9 (64,1) (23,8) Πρoβλέψεις 249,1 189,0 60,1 31,8 EBITDA 547,7 586,3 (38,6) (6,6) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA (%) 19,3% 19,9% Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 296,6 305,1 (8,5) (2,8) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 107,1 107,6 (0,5) (0,5) Χρηματοοικονομικά έξοδα 140,3 130,6 9,7 7,4 Χρηματοοικονομικά έσοδα 33,2 23,0 10,2 44,2 Κέρδη (Ζημίες) προ Φόρων 142,6 170,2 (27,6) (16,2) (*) Χωρίς τις εξάπαξ θετικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την αναδρομική έκπτωση της τιμής του Φυσικού Αερίου και την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η μείωση θα ήταν 23,5 εκατ. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α εξάμηνο του 2014 είναι μειωμένα κατά 38,6 εκατ. (-6,6%) σε σχέση με το α εξάμηνο 2013 και ανήλθαν σε 547,7 εκατ. έναντι 586,3 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,3%, έναντι 19,9% το α εξάμηνο

5 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Β τρίμηνο 2014 / Β τρίμηνο 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ( εκατ.) B τρίμηνο 2014 B τρίμηνο 2013 Δ Δ% Κύκλος Εργασιών 1.344, ,4 (119,7) (8,2) Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.295, ,4 (121,2) (8,6) Έσοδα από Εγχώριες Πωλήσεις (σε εκατ.) 1.295, ,0 (108,8) (7,7) Συνολικές Πωλήσεις (σε ) (3,9) Εγχώριες Πωλήσεις (σε ) (1,7) Λοιπά έσοδα 49,5 48,0 1,5 3,1 Δαπάνη Μισθοδοσίας 231,6 235,9 (4,3) (1,8) Υγρά Καύσιμα 187,0 187,4 (0,4) (0,2) Ειδικός φόρος κατανάλωσης 33,6 30,7 2,9 9,3 Φυσικό Αέριο 71,5 60,5 11,0 18,2 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 10,4 7,6 2,8 37,0 Δαπάνη προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 55,2 35,5 19,7 55,5 Αγορές Ενέργειας 312,1 366,0 (53,9) (14,7) Κάλυψη μεταβλητού κόστους μονάδων παραγωγής 8,3 110,1 (101,8) (92,5) Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος 42,3 24,6 17,7 72,0 Διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ 10,7 0,0 10,7 Ειδικός φόρος κατανάλωσης για το φυσικό αέριο Τρίτων Παραγωγών 3,9 25,9 (22,0) (84,9) Ειδικό τέλος λιγνίτη 10,9 10,5 0,4 3,8 Λοιπές Δαπάνες (*) 109,9 121,6 (11,7) (9,6) Πρoβλέψεις 101,2 90,7 10,5 11,6 EBITDA 238,3 332,3 (94,0) (28,3) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA (%) 17,7% 22,7% Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 149,3 152,7 (3,4) (2,2) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 55,4 52,9 2,5 4,7 Χρηματοοικονομικά έξοδα 72,0 65,6 6,4 9,8 Χρηματοοικονομικά έσοδα 16,6 12,7 3,9 30,7 Κέρδη (Ζημίες) προ Φόρων 33,3 125,1 (91,8) (73,4) Το β τρίμηνο του 2014 παρότι η δαπάνη για αγορά ενέργειας μειώθηκε κατά 14,7%, το περιθώριο EBITDA μειώθηκε στο 17,7% έναντι 22,7% το β τρίμηνο του 2013, καθώς ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,2% και οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 11,6%. 5

6 Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο Δ = -7,8% Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές ΔΕΗ 544 Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) ΥΤ ΥΤ Πωλήσεις ΜΤ ΔΕΗ ΜΤ ΧΤ ΧΤ Εξαγωγές ΔΕΗ Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) Πωλήσεις ΔΕΗ Αντληση Λιγνιτωρυχεία 458 Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις Αντληση Λιγνιτωρυχεία Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις 0 Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο 2013 Πωλήσεις ΔΕΗ : Πωλήσεις ΔΕΗ : Μερίδιο αγοράς (εκτίμηση) : 98,0% Μερίδιο αγοράς (εκτίμηση) : 98,4% Εξαγωγές ΔΕΗ : 2 Εξαγωγές ΔΕΗ : 544 Μερίδιο Εξαγωγών : 0,6% Μερίδιο Εξαγωγών : 25,7% Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, σημείωσε μείωση κατά 2,2% (-589 ). Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, μειώθηκαν κατά 2,3% (-564 ), καθώς υπήρξε επίσης μικρή μείωση του μεριδίου αγοράς από 98,4% σε 98%. 6

7 Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας Β τρίμηνο 2014 / Β τρίμηνο Δ = -7% Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές ΔΕΗ 265 Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές ΔΕΗ Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) ΥΤ ΥΤ Πωλήσεις ΔΕΗ ΜΤ ΜΤ ΧΤ ΧΤ 18 Αντληση 4 Αντληση Πωλήσεις ΔΕΗ Λιγνιτωρυχεία 222 Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις Λιγνιτωρυχεία Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις 0 Β τρίμηνο 2014 Β' τρίμηνο 2013 Πωλήσεις ΔΕΗ : Πωλήσεις ΔΕΗ : Μερίδιο Πωλήσεων (εκτίμηση) : 97,9% Μερίδιο Πωλήσεων (εκτίμηση) : 98,3% Εξαγωγές ΔΕΗ : 2 Εξαγωγές ΔΕΗ : 265 Μερίδιο Εξαγωγών : 0,8% Μερίδιο Εξαγωγών : 25,9% Το β τρίμηνο του 2014 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, σημείωσε μείωση κατά 1,6% (-213 ) έναντι του β τριμήνου του Λαμβάνοντας υπόψη και τη μικρή μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, μειώθηκαν κατά 1,7% (-197 ) σε σχέση με το β τρίμηνο

8 Παραγωγή και Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο (-7,8%) ΤΡΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΕΗ ΔΕΗ 0 Παραγωγή ΔΕΗ Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές Παραγωγή ΔΕΗ Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές Λιγνίτης ΥΗΣ Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΠΕ Λιγνίτης ΥΗΣ Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΠΕ Παραγωγή ΔΕΗ Μερίδιο Παραγωγής Εισαγωγές ΔΕΗ Παραγωγή ΔΕΗ Εισαγωγές ΔΕΗ ,4% Μερίδιο Εισαγωγών 33,0% Μερίδιο Παραγωγής 66,7% Μερίδιο Εισαγωγών 37,1% Η παραγωγή της ΔΕΗ μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 68,8% της συνολικής ζήτησης το α εξάμηνο 2014, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το α εξάμηνο 2013 ήταν 63,8%. 8

9 Παραγωγή και Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας Β τρίμηνο 2014 / Β τρίμηνο Β' τρίμηνο 2014 Β' τρίμηνο (-7%) ΤΡΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΕΗ ΔΕΗ 0 Παραγωγή ΔΕΗ Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές Παραγωγή ΔΕΗ Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές Λιγνίτης ΥΗΣ Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΠΕ Λιγνίτης ΥΗΣ Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΠΕ Παραγωγή ΔΕΗ Εισαγωγές ΔΕΗ 617 Παραγωγή ΔΕΗ Εισαγωγές ΔΕΗ 470 Μερίδιο Παραγωγής 74,5% Μερίδιο Εισαγωγών 31,5% Μερίδιο Παραγωγής 66,0% Μερίδιο Εισαγωγών 35,8% Το β τρίμηνο 2014 η παραγωγή της ΔΕΗ μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 68,1% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το β τρίμηνο 2013 ήταν 63,2%. 9

10 Παραγωγή και Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΔΕΗ Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο Εισαγωγές Αγορές Η/Ε Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο ΑΠΕ ΥΗΣ Λιγνίτης ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΑ TOTAL Δ Δ % ,2% Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο 2013 Εισαγωγές ,0% 4,6% 3,8% Αγορές Η/Ε ,0% 28,9% 31,5% Φυσικό Αέριο ,8% 7,6% 3,4% Πετρέλαιο 22 1,1% 7,7% 7,3% ΑΠΕ ,2% 0,5% 0,5% ΥΗΣ ,6% 6,5% 13,8% Λιγνίτης 744 6,9% 44,2% 39,7% ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ % Συμμετοχή 33,5% 35,3% 15,2% 10,7% 51,3% 54,0% 0 Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο 2013 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το α εξάμηνο 2014 αυξήθηκε κατά 6,9% (744 ) σε σχέση με το α εξάμηνο Στο ίδιο διάστημα, το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 44,2% έναντι 39,7% το α εξάμηνο Οι αγορές Η/Ε από την εσωτερική αγορά μειώθηκαν κατά 12% ( ). Η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε σημαντικά το α εξάμηνο του 2014 κατά ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 54,6% ( ) σε σχέση με το α εξάμηνο

11 Παραγωγή και Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΔΕΗ Β τρίμηνο 2014 / Β τρίμηνο Εισαγωγές Αγορές Η/Ε Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο ΑΠΕ ΥΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ Δ Δ % ,9% % Συμμετοχή Β' τρίμηνο 2014 Β' τρίμηνο 2013 Εισαγωγές ,3% 4,9% 3,6% Αγορές Η/Ε ,6% 29,2% 32,1% Φυσικό Αέριο ,7% 6,2% 4,3% Πετρέλαιο 18 1,7% 8,6% 8,1% ΑΠΕ ,7% 0,5% 0,6% ΥΗΣ ,0% 7,4% 11,1% Λιγνίτης ΣΥΝΟΛΑ Λιγνίτης 175 3,3% 43,2% 40,2% ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 34,1% 35,7% 14,8% 12,4% 51,1% 51,9% 0 Β' τρίμηνο 2014 Β' τρίμηνο 2013 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το β τρίμηνο 2014 αυξήθηκε κατά 3,3% (175 ) σε σχέση με το β τρίμηνο Στο ίδιο διάστημα, το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 43,2% έναντι 40,2% το β τρίμηνο Οι αγορές Η/Ε από την εσωτερική αγορά μειώθηκαν κατά 12,6% (-528 ) λόγω της μειωμένης ζήτησης, της αυξημένης παραγωγής από φυσικό αέριο καθώς και των αυξημένων εισαγωγών. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε το β τρίμηνο του 2014 κατά 217 ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 36% (-524.) σε σχέση με το β τρίμηνο

12 Πωλήσεις ΔΕΗ ανά Χρήση () Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο Οικιακή ,6% 660-3,0% Α' εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο Γεωργική 671 Α' εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο Εμπορική ,2% Α' εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο Βιομηχανική ΥΤ ,6% Α' εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο Βιομηχανική ΜΤ & ΧΤ Λοιπές Χρήσεις ,1% ,7% Α' εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο 2013 Α' εξάμηνο Σύνολο Πωλήσεων (με εξαγωγές) Α' εξάμηνο 2013 Οικιακή Γεωργική Εμπορική Βιομηχανική ΜΤ & ΧΤ ,5% -4,5% Βιομηχανική ΥΤ Λοιπές Χρήσεις Εξαγωγές Α' εξάμηνο 2014 Το α εξάμηνο 2014, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών μειώθηκαν κατά 4,5% ( ). Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων μειώθηκε κατά 2,3% (-564 ), σε , λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 12

13 Εξέλιξη Κόστους Ενεργειακού Μείγματος Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο 2013 Δαπάνες εξόρυξης λιγνίτη (-10,5%) Α Εξάμηνο ,1 Μεταβολή αποθέματος λιγνίτη Ειδικό τέλος Λιγνίτη (6,9%) 1,5 Στερεά Καύσιμα Τρίτων (116,0%) 18,6 Ε.Φ.Κ στο ΦΑ που κατανάλωσε η ΔΕΗ (98,7%) Φυσικό Αέριο (59,4%) 55,1 Diesel (-7,1%) Μαζούτ (-6,4%) Αγορές Ενέργειας (Σύστημα/Δίκτυο) (16,8%) Κάλυψη Μεταβλητού Κόστους (-90,9%) 195,5 Διασφάλιση επαρκούς ισχύος (95,0%) 41,7 Διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ 23,2 Φόροι και Λοιπές Δαπάνες Αγορών (-55,1%) 50,1 Εισαγωγές (-7,0%) Διασυνδετικά (10,6%) Δαπάνη CO2 Α Εξάμηνο ,2 Η συνολική δαπάνη ενεργειακού μείγματος μειώθηκε κατά 65,9 εκατ. (-3,9%), κυρίως λόγω της μείωσης της δαπάνης για το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους κατά 195,5 εκατ., η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες δαπάνες για αγορές ενέργειας ( 63,4 εκατ.), για διασφάλιση επαρκούς ισχύος ( 41,7 εκατ.) και τη διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ ( 23,2 εκατ.) 4,1 1,4 0,4 31,4 24,6 Δ: -65,9 14,6 10,0 ( εκατ.) 12,7 63,4-3,9% (Δ) Επίδραση Τιμών: 48,9 Επίδραση Ποσοτήτων: 149,5 Κάλυψη Μεταβλητού Κόστους: 195,5 Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος: 41,7 Διαφορική Δαπάνη για Αγορά Ενέργειας ΑΠΕ: 23,2 Ειδικό Τέλος Λιγνίτη: 1,5 Ε.Φ.Κ στο ΦΑ που κατανάλωσε η ΔΕΗ : 12,7 Φόροι και Λοιπές Δαπάνες Αγορών: 50,1 Σύνολο: 65,9 13

14 Καύσιμα, CO 2, άλλες δαπάνες και Περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των Εσόδων (Α εξάμηνο 2014 / Α εξάμηνο 2013) Συνολικά Έσοδα 2.833,6 εκατ. Συνολικά Έσοδα 2.951,2 εκατ. Περιθώριο EBITDA 19,3% 19,9% Λοιπά έξοδα 10,2% 11,4% 8,8% 6,4% 16,2% 15,9% 3,7% 3,6% 6,5% 7,6% 3,0% 1,5% 0,7% 7,3% 13,3% 10,3% Προβλέψεις Μισθοδοσία Δικαιώματα εκπομπών CO2 Λοιπές δαπάνες για Αγορές Ενέργειας Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος τρίτων παραγωγών Κάλυψη Μεταβλητού Κόστους τρίτων παραγωγών Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός Υγρά καύσιμα και Φυσικό Αέριο 18,3% 16,1% Α' εξάμηνο 2014 Α' εξάμηνο 2013 Το α εξάμηνο του 2014, το 45,5% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 46,4% το α εξάμηνο του Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το α εξάμηνο του 2014 απορρόφησαν το 23,5% των εσόδων έναντι 26,7% το α εξάμηνο του Όσον αφορά την εξέλιξη των τρεχουσών προβλέψεων, αυτές απορρόφησαν από 6,4% των συνολικών εσόδων πέρυσι, το 11,2% ή το 8,8% λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση από τις προκαταβολές πελατών. 14

15 Επενδύσεις Οι επενδύσεις το α εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 255,6 εκατ. έναντι 335 εκατ. το α εξάμηνο του 2013, μειωμένες κατά 79,4 εκατ., ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 9,1% από 11,4%. ( εκατ.) Ορυχεία Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους ( 32 εκατ. και 43,1 εκατ. το α εξάμηνο του 2014 και το α εξάμηνο του 2013 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 8% και 10%, αντίστοιχα. ΑΠΕ Λοιπές A εξάμηνο 2014 Α εξάμηνο

16 Εξέλιξη χρέους Ρευστότητα Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 4.906,6 εκατ., αυξημένο κατά 297 εκατ. σε σχέση με την ( 4.609,6 εκατ.). Σε σχέση με ( 4.524,3 εκατ.), το καθαρό χρέος ήταν αυξημένο κατά 382,3 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καθαρή εκροή ύψους 180 εκατ. για την απόδοση της τελευταίας δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος το α εξάμηνο 2014, στην πληρωμή των 24,3 εκατ. για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης. Το α εξάμηνο του 2014 αποπληρώθηκαν δάνεια ύψους 519,7 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της μερικής αποπληρωμής 452 εκατ. του κοινοπρακτικού δανείου με τις Ελληνικές τράπεζες από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης διεθνούς ομολόγου ύψους 700 εκατ. τον Μάιο του Επιπλέον, το α τρίμηνο του 2014, προχωρήσαμε στην άντληση : 235 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής, από το σύνολο νέας γραμμής χρηματοδότησης συνολικού ύψους 415 εκατ. 98 εκατ. από το δάνειο ύψους 739 εκατ. με κάλυψη από οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για τη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V. Διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης την : 821 εκατ. 16

17 Ανασκόπηση και Προοπτικές Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 17

18 Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Το α εξάμηνο του 2014, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4% ή 117,6 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης και των μειωμένων τιμολογίων Υψηλής και Μέσης Τάσης. Παρά τη συνεχιζόμενη συμπίεση των λειτουργικών εξόδων, η μείωση των εσόδων σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, τις εκροές για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, καθώς και το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα -απόρροια της σημαντικά χαμηλότερης υδροηλεκτρικής παραγωγής, παρά την αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής- οδήγησε σε μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBITDA) κατά 6,6% ή 38,6 εκατ. Συγκεκριμένα, ως προς το ελεγχόμενο λειτουργικό κόστος, επιτεύχθηκε για ένατο συνεχόμενο εξάμηνο μείωση της συνολικής μισθολογικής δαπάνης, με αποτέλεσμα η μισθοδοσία να αντιστοιχεί πλέον στο 16,2% των συνολικών εσόδων έναντι 24,7% το Πρόσφατες μελέτες και διεθνείς συγκρίσεις πιστοποιούν τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες. 18

19 Εξελίξεις σχετικά με το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης ΑΔΜΗΕ Τον Απρίλιο, η ΔΕΗ προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε υποψήφιους επενδυτές. Το Μάιο, υποβλήθηκαν πέντε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και τον Ιούνιο, μετά την αξιολόγηση των σχετικών εγγράφων, επελέγησαν τέσσερις επενδυτές/συμπράξεις για τη συμμετοχή τους στη Β φάση της διαδικασίας, δηλαδή την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Μικρή ΔΕΗ Ο νόμος για τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (ως προς στοιχεία ενεργητικού, παθητικού, ανθρώπινου δυναμικού και συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), ψηφίσθηκε από την Βουλή στις 9 Ιουλίου 2014 (ΦΕΚ 146/ ). 19

20 Σημαντικότερες Ρυθμιστικές Εξελίξεις Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΑΔΜΗΕ Σε συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τροποποίησης της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου για τον ΑΔΜΗΕ. Οι σημαντικότερες αλλαγές, μεταξύ άλλων, είναι: Η διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου ορίζεται σε 4 έτη, εκτός της πρώτης η οποία ορίζεται στα 3 έτη, ήτοι Για συγκεκριμένα έργα που χαρακτηρίζονται ως «Έργα Μείζονος Σημασίας» δύναται να παρέχεται πρόσθετη απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης η οποία θα κυμαίνεται από 1% έως 2,5%, πλέον του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου σε πραγματικούς όρους. Αποφάσεις ΡΑΕ σχετικά με την έγκριση ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα έτη 2012 και 2013 Με βάση τις αποφάσεις 356/2014 και 357/2014, η ΡΑΕ ενέκρινε τα ακόλουθα : τα ετήσια ανταλλάγματα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τα έτη 2012 ( 810,6 εκατ.) και 2013 ( 815,7 εκατ.) και την παροχή ανταλλάγματος στη ΔΕΗ για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για την περίοδο έως ( 33,2 εκατ.). Για την ανάκτηση των ανωτέρω ποσών, απαιτείται Πράξη της Πολιτείας έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι μοναδιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία πελατών (σε /MWh) και να ενσωματωθούν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των τιμολογίων. 20

21 Σημαντικότερες Λειτουργικές Εξελίξεις (1/3) Η ΔΕΗ με στόχο την μείωση των σταυροειδών επιδοτήσεων και επίσης την εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για κοστοβαρή τιμολόγια, αναπροσάρμοσε, από 25 Ιουλίου 2014, τις χρεώσεις ορισμένων τιμολογίων της. Συγκεκριμένα: Μειώθηκαν από 1% έως 3,4% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού τα τιμολόγια περίπου 1,4 εκατομμύριων καταναλωτών που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και κοινόχρηστους χώρους. Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Καταργήθηκε η κλίμακα οικιακής χρέωσης για καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες (kwh) το τετράμηνο και ενσωματώθηκε στην επόμενη κλίμακα χρέωσης, γεγονός που οδηγεί σε μεσοσταθμική αύξηση 11,1% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού. Τα τιμολόγια όλων των οικιακών πελατών που καταναλώνουν περισσότερες από 800kWh το τετράμηνο παραμένουν αμετάβλητα όπως επίσης δεν αλλάζει και η χρέωση του νυχτερινού τιμολογίου ενώ δεν επηρεάζεται καθόλου και δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο σύνολο των ευάλωτων καταναλωτών και ενταγμένων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Η ΔΕΗ δεν θα έχει κανένα οικονομικό όφελος ή απώλεια από τον εξορθολογισμό των τιμολογίων, καθώς οι αναπροσαρμογές οδηγούν σε ουδέτερο αποτέλεσμα. 21

22 Σημαντικότερες Λειτουργικές Εξελίξεις (2/3) Αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150 MW στη Ροδόπη Καταρχήν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ υλοποίησης της επένδυσης Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 150 MW, και συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ., στη Ροδόπη, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί από την ΡΑΕ η αξιολόγηση σχετικών αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Καταρχήν εγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης: - 60% τραπεζική χρηματοδότηση - 40% ίδια κεφάλαια Αιολικό Πάρκο 7,5 MW στην Κρήτη Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ της επένδυσης κατασκευής ενός Αιολικού Πάρκου στην Κρήτη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ., πλέον δικαιώματος προαίρεσης μίας ακόμα πρόσθετης Ανεμογεννήτριας έως 3,3 MW προϋπολογισμού 4 εκατ. περίπου και την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου. 22

23 Σημαντικότερες Λειτουργικές Εξελίξεις (3/3) Θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία Εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας η άδεια για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ στην Τουρκία. Θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία Η ΔΕΗ Α.Ε. ίδρυσε θυγατρική εταιρία με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, από κοινού με την Ελβετική εταιρία ALPIQ Group, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά. Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας. 23

24 Προοπτικές Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, η θετική επίπτωση της οποίας αντισταθμίστηκε και υπερκεράστηκε από επιβαρύνσεις στις μη ελεγχόμενες δαπάνες που σε μεγάλο μέρος οφείλονται και σε στρεβλώσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Η πρόσφατη μερική άρση στρεβλώσεων είχε θετική επίπτωση στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς στο α εξάμηνο του 2014, παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικές εκκρεμότητες καθώς και κίνδυνοι, μεταξύ των οποίων ο τρόπος εφαρμογής του μοντέλου ΝΟΜΕ και ο νέος τρόπος υπολογισμού των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ). Ένα ορθολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που οδηγεί σε μείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο, με δεδομένη τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία η οποία αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 24

25 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μερικές από τις πληροφορίες που παρέχονται περιέχουν εκτιμήσεις / προβλέψεις για το μέλλον. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος, μεταξύ άλλων, σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μεταβολές της ισοτιμίας /$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO 2, καθώς και από μεταβολές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου και της εξέλιξης των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα μεγέθη. 25

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πρόσφατες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 216 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 216 Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 216 Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 274,2 εκατ. (-5,0%), 5.507,5 εκατ. το σε 5.233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έτους 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα έτους 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 Αποτελέσματα έτους του Ομίλου ΔΕΗ Μείωση συνολικής μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Μείωση συνολικής μισθοδοσίας κατά 155,2 εκατ. (-16,3%)

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015 31.12.2015 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.735,7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του α τριμήνου, ανήλθαν σε 343,6 εκατ., έναντι 329,0 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Βελτίωση κερδών προ φόρων κατά 30,1 εκατ. Πρόσθετη επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Αποτελέσματα α εξαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ Μείωση συνολικής μισθοδοσίας κατά 93,3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Κατά το γ τρίμηνο του, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της Εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 1 Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έτους 2013 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα έτους 2013 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 Αποτελέσματα έτους Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: 5.970,8

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 2009 του Οµίλου ΕΗ

Αποτελέσµατα 2009 του Οµίλου ΕΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 Αποτελέσµατα του Οµίλου ΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του έτους, ανήλθαν σε 993,1 εκατ., έναντι ζηµιών 395,9 εκατ. το,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005. Αθήνα 27 Μαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως του Ομίλου ΔΕΗ Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το. Tα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2016 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2016 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2014-30 Ιουνίου 2014) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 22 Μαΐου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,24 δις από 1,2 δις, το α τρίμηνο του, αυξημένα κατά 3,5%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Το 2013, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 718 εκατ. σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Το 2013, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 718 εκατ. σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 1 2 3 Η ΔΕΗ, τα τελευταία χρόνια, είναι σε μια διαδικασία σημαντικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του οργανωτικού της μοντέλου και της νέας δομής σε επίπεδο Ομίλου, της περικοπής των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα ETOYΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα ETOYΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα ETOYΣ 2008 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 1 Δωδεκάμηνο 08 : Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( εκατ.) Δωδεκάμηνο 08 Χωρίς Πρόβλεψη για CO2 Δωδεκάμηνο 08 1H08 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2015-30 Ιουνίου 2015) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Οι προτάσεις του ΣΕΦ 19 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014 Αθήνα, 12-11-2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2016-30 Ιουνίου 2016) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας

Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας Η Πορεία προς τους Στόχους του 22/23 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας Ηλίας Καρυδογιάννης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος EnSCo AE ΙΕΝΕ, 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 212»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της ΕΗ Α.Ε. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Φεβρουαρίου 2017 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2016 Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2017-30 Ιουνίου 2017) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα