Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017"

Transcript

1 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

2 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πρόσφατες εξελίξεις & Προοπτικές Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2

3 Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /6/2017 Γεώργιος Αγγελόπουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 3

4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Α εξάμηνο 2017 / Α εξάμηνο 2016) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ( εκατ.) Α' Εξάμηνο 2017 Α' Εξάμηνο 2016 Δ Δ% Κύκλος Εργασιών 2.460, ,6 (168,8) (6,4) Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.332, ,4 (199,4) (7,9) Έσοδα από Εγχώριες Πωλήσεις (σε εκατ.) 2.331, ,2 (198,4) (7,8) Συνολικές Πωλήσεις (σε GWh) ,6 Εγχώριες Πωλήσεις (σε GWh) ,5 Λοιπά έσοδα 128,8 98,2 30,6 31,2 Δαπάνη Μισθοδοσίας 406,5 403,5 3,0 0,7 Υγρά Καύσιμα 322,2 199,6 122,6 61,4 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 102,8 60,5 42,3 69,9 Φυσικό Αέριο 211,6 123,0 88,6 72,0 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,0 20,5 (20,5) (100,0) Δαπάνη προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 77,5 84,5 (7,0) (8,3) Αγορές Ενέργειας 768,5 619,6 148,9 24,0 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 22,9 11,4 11,5 100,9 Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 170,3 0,0 170,3 Ειδικό τέλος λιγνίτη 16,1 13,0 3,1 23,8 Λοιπές Δαπάνες 200,7 285,5 (84,8) (29,7) Πρoβλέψεις 115,0 343,9 (228,9) (66,6) EBITDA 202,1 432,5 (230,4) (53,3) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA (%) 8,2% 16,4% Αποσβέσεις 321,1 331,5 (10,4) (3,1) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 24,8 46,7 (21,9) (46,9) Χρηματοοικονομικά έξοδα 107,4 113,6 (6,2) (5,5) Χρηματοοικονομικά έσοδα 82,6 66,9 15,7 23,4 Κέρδη από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 172,2 0,0 172,2 Κέρδη (Ζημίες) προ Φόρων 31,1 54,9 (23,8) (43,4) Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν κατά 230,4 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 8,2% λόγω εξωγενών παραγόντων (κόστος ενεργειακής κρίσης, χρέωση για την κάλυψη του ΕΛΑΠΕ και δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας). Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά από τα κέρδη από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. 4

5 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Β τρίμηνο 2017 / Β τρίμηνο 2016) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ( εκατ.) Β' τρίμηνο 2017 Β' τρίμηνο 2016 Δ Δ% Κύκλος Εργασιών 1.103, ,6 (129,5) (10,5) Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.029, ,1 (148,3) (12,6) Έσοδα από Εγχώριες Πωλήσεις (σε εκατ.) 1.029, ,4 (147,7) (12,5) Συνολικές Πωλήσεις (σε GWh) ,4 Εγχώριες Πωλήσεις (σε GWh) ,3 Λοιπά έσοδα 73,3 54,5 18,8 34,5 Δαπάνη Μισθοδοσίας 205,1 205,8 (0,7) (0,3) Υγρά Καύσιμα 145,0 108,2 36,8 34,0 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 42,1 34,2 7,9 23,1 Φυσικό Αέριο 94,2 62,9 31,3 49,8 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,0 8,5 (8,5) (100,0) Δαπάνη προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 33,0 32,5 0,5 1,5 Αγορές Ενέργειας 325,9 288,8 37,1 12,8 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 5,4 11,4 (6,0) (52,6) Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 65,4 0,0 65,4 Ειδικό τέλος λιγνίτη 6,9 5,3 1,6 30,2 Λοιπές Δαπάνες 95,6 145,5 (49,9) (34,3) Πρoβλέψεις 7,7 180,7 (173,0) (95,7) EBITDA 120,7 142,1 (21,4) (15,1) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA (%) 10,9% 11,5% Αποσβέσεις 161,5 166,0 (4,5) (2,7) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα (5,2) 13,1 (18,3) (140,0) Χρηματοοικονομικά έξοδα 51,9 56,0 (4,0) (7,2) Χρηματοοικονομικά έσοδα 57,2 42,9 14,3 33,2 Κέρδη από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 172,2 0,0 172,2 Κέρδη (Ζημίες) προ Φόρων 138,0-36,4 174,4 Το EBITDA μειώθηκε κατά 21,4 εκατ. (15,1%) σε σχέση με το β τρίμηνο 2016, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 10,9%. Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά από τα κέρδη από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. 5

6 Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας Α εξάμηνο 2017 / Α εξάμηνο 2016 GWh GWh GWh Δ = 5,6% Εξαγωγές Τρίτων 550 Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές ΔΕΗ 23 Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) ΥΤ ΥΤ Πωλήσεις ΜΤ ΔΕΗ ΜΤ GWh ΧΤ ΧΤ Εξαγωγές ΔΕΗ Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) Πωλήσεις ΔΕΗ GWh Αντληση Λιγνιτωρυχεία 401 Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις Αντληση Λιγνιτωρυχεία Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις 0 Α' Εξάμηνο 2017 Α' Εξάμηνο 2016 Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ : GWh Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ : GWh Μέσο Μερίδιο Αγοράς (εκτίμηση) : 88,2% Μέσο Μερίδιο Αγοράς (εκτίμηση) : 93,4% Εξαγωγές ΔΕΗ : 5 GWh Εξαγωγές ΔΕΗ : 23 GWh Μέσο Μερίδιο Εξαγωγών : 0,4% Μέσο Μερίδιο Εξαγωγών : 4,0% Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, αυξήθηκε κατά 3,4%. Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, μειώθηκαν κατά 3,5% (799 GWh), καθώς υπήρξε μείωση του μέσου μεριδίου αγοράς κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες. 6

7 Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας Β τρίμηνο 2017 / Β τρίμηνο 2016 GWh GWh GWh Δ = 1,3% Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές ΔΕΗ 15 Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) Εξαγωγές Τρίτων Εξαγωγές ΔΕΗ Πωλήσεις Τρίτων (εκτίμηση) ΥΤ ΥΤ Πωλήσεις ΔΕΗ GWh ΜΤ ΜΤ ΧΤ ΧΤ Πωλήσεις ΔΕΗ GWh Αντληση Λιγνιτωρυχεία 194 Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις Αντληση Λιγνιτωρυχεία Απώλειες & Ιδιοκαταναλώσεις 0 Β τρίμηνο 2017 Β' τρίμηνο 2016 Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ : GWh Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ : GWh Μέσο Μερίδιο Αγοράς (εκτίμηση) : 86,7% Μέσο Μερίδιο Αγοράς (εκτίμηση) : 92,0% Εξαγωγές ΔΕΗ : 3 GWh Εξαγωγές ΔΕΗ : 15 GWh Μέσο Μερίδιο Εξαγωγών : 0,6% Μέσο Μερίδιο Εξαγωγών : 4,9% Το β τρίμηνο 2017 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή σε σχέση με το β τρίμηνο Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, μειώθηκαν κατά 7,3% (803 GWh), λόγω της πτώσης του μεριδίου αγοράς κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες. 7

8 Παραγωγή και Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας Α εξάμηνο 2017 / Α εξάμηνο 2016 Α' Εξάμηνο 2017 Α' Εξάμηνο 2016 GWh GWh GWh GWh Παραγωγή & Εισαγωγές ΔΕΗ (5,6%) Παραγωγή & Εισαγωγές Τρίτων Λιγνίτης ΥΗΣ Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.- ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ Εισαγωγές Παραγωγή & Εισαγωγές ΔΕΗ Παραγωγή & Εισαγωγές Τρίτων Λιγνίτης ΥΗΣ Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.- ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ Εισαγωγές Παραγωγή ΔΕΗ GWh Εισαγωγές ΔΕΗ 840 GWh Παραγωγή ΔΕΗ GWh Εισαγωγές ΔΕΗ GWh Μέσο Μερίδιο Παραγωγής 64,2% Μέσο Μερίδιο Εισαγωγών 18,3% Μέσο Μερίδιο Παραγωγής 61,7% Μέσο Μερίδιο Εισαγωγών 17,1% Μέσο μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα: 51,0% Μέσο μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο 45,0% διασυνδεδεμένο σύστημα: Η παραγωγή της ΔΕΗ μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 57% της συνολικής ζήτησης (54,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ σαν ποσοστό του συνολικού φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανήλθε σε 51% από 45% το α εξάμηνο

9 GWh Παραγωγή και Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΔΕΗ Α εξάμηνο 2017 / Α εξάμηνο GWh GWh Εισαγωγές Αγορές Η/Ε Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο ΑΠΕ ΥΗΣ Λιγνίτης ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ GWh Δ % ,0% % Συμμετοχή Α' Εξάμηνο 2017 Α' Εξάμηνο 2016 Εισαγωγές ,7% 3,4% 4,0% Αγορές Η/Ε ,8% 33,1% 43,1% Φυσικό Αέριο ,2% 15,0% 9,1% Πετρέλαιο 140 6,8% 8,9% 8,1% ΑΠΕ 16 13,9% 0,5% 0,5% ΥΗΣ ,5% 6,9% 9,6% Λιγνίτης ,4% 32,2% 25,6% ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 36,4% 47,1% 23,8% 17,2% 39,7% 35,7% 0 Α' Εξάμηνο 2017 Α' Εξάμηνο 2016 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το α εξάμηνο 2017 αυξήθηκε κατά 23,4%. Το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ ανήλθε σε 32,2% έναντι 25,6%. Η παραγωγή από φυσικό αέριο παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 62,2% στις GWh. Οι αγορές Η/Ε από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκαν κατά 24,8%, ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 29,5%. 9

10 Εξέλιξη Κόστους Ενεργειακού Μείγματος Α εξάμηνο 2017 / Α εξάμηνο 2016 Δαπάνες εξόρυξης λιγνίτη (-8,1%) 19,2 Μεταβολή αποθέματος λιγνίτη 18,9 Ειδικό τέλος Λιγνίτη (23,8%) 3,1 Στερεά Καύσιμα Τρίτων 18,0 Φυσικό Αέριο (-10%) Ε.Φ.Κ στο ΦΑ που κατανάλωσε η ΔΕΗ 20,5 Diesel (86,2%) 81,1 Μαζούτ (39,4%) 41,5 Αγορές Ενέργειας (Σύστημα/Δίκτυο) (-7,3%) 35,1 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξείας Α εξάμηνο ,1 Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαρισμού ΑΠΕ 170,3 Διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ (-33,7%) 6,2 Φόροι και Λοιπές Δαπάνες Αγορών (-25%) 19,1 Ζημία παραγωγής από πώληση προϊόντων ΝΟΜΕ 34,3 Εισαγωγές (-12.4%) 3,3 Διασυνδετικά (-47.1%) 3,5 Δαπάνη CO2 (-8,3%) 7,0 Δ: +336,1 Α εξάμηνο 2017 Το συνολικό κόστος ενεργειακού μείγματος αυξήθηκε κατά 336,1 εκατ. (26,3%), κυρίως λόγω της χρέωσης για την κάλυψη του ΕΛΑΠΕ, του κόστους της ενεργειακής κρίσης και των δημοπρασιών ΝΟΜΕ 109,1 11,5 ( εκατ.) 1.612,2 26,3% (Δ) Επίδραση Τιμών : 113,7 Επίδραση Ποσοτήτων : 51,0 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας : 11,5 Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ : 170,3 Διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ : 6,2 Ειδικό Τέλος Λιγνίτη : 3,1 Ε.Φ.Κ στο ΦΑ που κατανάλωσε η ΔΕΗ : 20,5 Ζημία Παραγωγής από πώληση προϊόντων ΝΟΜΕ: 34,3 Φόροι και Λοιπές Δαπάνες Αγορών: 19,1 Σύνολο: 336,1 10

11 Καύσιμα, CO 2, άλλες δαπάνες και EBITDA ως ποσοστό των Εσόδων (Α εξάμηνο 2017 / Α εξάμηνο 2016) Συνολικά Έσοδα 2.460,8 εκατ. Συνολικά Έσοδα 2.629,6 εκατ. Υγρά καύσιμα και Φυσικό Αέριο 21,7% 12,3% Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημείωσης Ευελιξείας Λοιπές δαπάνες για Αγορές Ενέργειας Δικαιώματα εκπομπών CO2 Μισθοδοσία 16,3% 6,9% 0,9% 7,1% 3,1% 16,5% 16,6% 0,4% 0,0% 6,5% 3,2% 15,3% 13,1% Προβλέψεις Λοιπά έξοδα 4,7% 14,6% 16,2% Περιθώριο EBITDA 8,2% Α Εξάμηνο ,4% Α Εξάμηνο 2016 Το α εξάμηνο του 2017, οι δαπάνες καυσίμων, CO 2 και αγορών ενέργειας αντιστοιχούν στο 56% των συνολικών εσόδων έναντι 39% το α εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω της χρέωσης για την κάλυψη του ΕΛΑΠΕ και της επίπτωσης της ενεργειακής κρίσης. Οι προβλέψεις αντιστοιχούν στο 4,7% των συνολικών εσόδων από 13,1% πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό για την μισθοδοσία αυξήθηκε σε 16,5% έναντι 15,3% πέρυσι κυρίως λόγω της πτώσης του κύκλου εργασιών. 11

12 Επενδύσεις Οι επενδύσεις το α εξάμηνο 2017 (εξαιρουμένων εκείνων για τα Δίκτυα Μεταφοράς) ανήλθαν σε 203,6 εκατ. έναντι 193,4 εκατ. το α εξάμηνο ( εκατ.) Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους ( 28,8 εκατ. και 31,3 εκατ. α εξάμηνο του 2017 και το α εξάμηνο 2016 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις διαμορφώνονται σε 174,8 εκατ. και 162,1 εκατ. αντίστοιχα Έργα Ορυχείων Έργα Συμβατικής Παραγωγής & ΑΠΕ Έργα Δικτύων (καθαρές επενδύσεις) Συμμετοχές καταναλωτών Λοιπές επενδύσεις Α εξάμηνο 2017 Α εξάμηνο

13 Εξέλιξη χρέους Ρευστότητα Το καθαρό χρέος, εξαιρουμένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις ήταν εκατ., μειωμένο κατά 519,8 εκατ. σε σχέση με την και κατά 499,2 εκατ. σε σχέση με την Το Α εξάμηνο του 2017 αποπληρώθηκαν δάνεια ύψους 469,2 εκατ., συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Ομολόγου ύψους 200 εκατ. Επιπλέον το ίδιο χρονικό διάστημα αντλήθηκαν 246,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου με Ελληνικές Τράπεζας, ύψους 200 εκατ., λήξεως Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Μητρικής Εταιρείας προς τους λοιπούς πιστωτές μειώθηκαν σε 676 εκατ. στις , έναντι 759 εκατ. στο τέλος του

14 Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρόσφατες εξελίξεις Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 14

15 Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Σημαντική ανάκαμψη του EBITDA της Μητρικής Εταιρείας το β τρίμηνο του 2017 σε 110,4 εκατ. και του αντίστοιχου περιθωρίου σε 10,2% σε σχέση με 56,1 εκατ. και 4,2% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του Η ανάκαμψη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτοβουλίες και δράσεις της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των εκ συστήματος κακοπληρωτών. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ήταν μηδενικές το β τρίμηνο Σημαντική πίεση στην κερδοφορία της Εταιρείας συνεχίζουν να ασκούν εξωγενείς παράγοντες. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, το EBITDA του β τριμήνου θα διαμορφωνόταν σε 188 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 17,4%. 15

16 Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις/εισπραξιμότητα Βελτίωση του ρυθμού είσπραξης: οι εισπράξεις από πελάτες το επτάμηνο του 2017 υπολείπονται μόλις 1,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016, οπότε το μερίδιο της Εταιρείας στην αγορά ήταν περίπου 6% μεγαλύτερο και δεν υπήρχε η έκπτωση συνέπειας κατά 15%. Το πρόβλημα της εισπραξιμότητας και των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων παραμένει ως προτεραιότητα και χρειάζεται περισσότερο δραστική αντιμετώπιση. Η πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. 16

17 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ Ελληνικό Δημόσιο 51% Λοιποί Μέτοχοι ΔΕΗ 49% Εταιρεία Συμμετοχών Δημοσίου ( ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ) 25% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 51% State Grid Europe Limited 24% ΑΔΜΗΕ Έσοδα ΔΕΗ : 92,9 εκατ. επιστροφή κεφαλαίου (cash upstream) από τον ΑΔΜΗΕ 295,6 εκατ. από την Εταιρεία Συμμετοχών του Δημοσίου ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για το 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ 327,6 εκατ. από την State Grid Europe Limited για το 24% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ 17

18 Σημαντικές εξελίξεις MoU με CDB MoU με SHENHUA Group MoU με SUMEC Group Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της China Development Bank (CDB) για την ανάπτυξη στρατηγικής σχέσης συνεργασίας για τη χρηματοδότηση έργων στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής (Σεπτέμβριος 2017). Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του κινεζικού Ομίλου SHENHUA σε διάφορους αμοιβαία επωφελείς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έργων ΑΠΕ, της έρευνας και ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης, υποδομών φυσικού αερίου κ.λπ., τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής (Σεπτέμβριος 2017). Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του κινεζικού Ομίλου SUMEC για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (Σεπτέμβριος 2017). 18

19 Σημαντικές προτεραιότητες Επιτάχυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ Περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής. Επέκταση σε νέες αγορές μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Διαφοροποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, εξοικονόμηση ενέργειας, αγορά φυσικού αερίου κλπ.) Ενεργός ρόλος στην ενοποίηση των περιφερειακών αγορών. Πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Ισχυρότερη ΔΕΗ μέσω της διαφοροποίησής της σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και της επέκτασης σε νέες αγορές, παρά την μείωση του μεριδίου της στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 19

20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μερικές από τις πληροφορίες που παρέχονται περιέχουν εκτιμήσεις / προβλέψεις για το μέλλον. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος, μεταξύ άλλων, σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές συνθήκες, τις μεταβολές της ισοτιμίας /$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO 2, καθώς και από μεταβολές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου και της εξέλιξης των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα μεγέθη. 20

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 216 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 216 Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 216 Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2018 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/2018 30/6/2018 Αλεξάνδρα Κονίδα Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015 31.12.2015 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/212 31/3/212 Αθήνα, 29 Μαΐου 212 1 Οικονομικά Αποτελέσματα Οικονομικά Αποτελέσματα 1.1 3.9.29 1/1/212 31/3/212 Γεώργιος Αγγελόπουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ. Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2017

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ. Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 21 Δεκεμβρίου ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου Βασικά λειτουργικά μεγέθη Το εννεάμηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 274,2 εκατ. (-5,0%), 5.507,5 εκατ. το σε 5.233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Αποτελέσματα α εξαμήνου 2018 Ομίλου ΔΕΗ Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.735,7

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Απριλίου 2019 Αποτελέσματα 2018 Ομίλου ΔΕΗ Για λόγους συγκρισιμότητας, η παρουσίαση και ο σχολιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ. Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2018

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ. Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 20 Δεκεμβρίου 2018 ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2018 Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Βελτίωση κερδών προ φόρων κατά 30,1 εκατ. Πρόσθετη επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 1 Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Κατά το γ τρίμηνο του, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της Εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του α τριμήνου, ανήλθαν σε 343,6 εκατ., έναντι 329,0 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Μείωση συνολικής μισθοδοσίας κατά 155,2 εκατ. (-16,3%)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 22 Μαΐου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,24 δις από 1,2 δις, το α τρίμηνο του, αυξημένα κατά 3,5%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2016 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2016 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έτους 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα έτους 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 Αποτελέσματα έτους του Ομίλου ΔΕΗ Μείωση συνολικής μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Αποτελέσματα α εξαμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ Μείωση συνολικής μισθοδοσίας κατά 93,3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 21 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3,84 δις από 3,58 δις, το εννεάμηνο του,αυξημένα κατά 7,4%. Συνεχίσθηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005. Αθήνα 27 Μαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως του Ομίλου ΔΕΗ Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το. Tα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 2009 του Οµίλου ΕΗ

Αποτελέσµατα 2009 του Οµίλου ΕΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 Αποτελέσµατα του Οµίλου ΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του έτους, ανήλθαν σε 993,1 εκατ., έναντι ζηµιών 395,9 εκατ. το,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο

Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 1.1.-30.9. Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έτους 2013 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα έτους 2013 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 Αποτελέσματα έτους Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: 5.970,8

Διαβάστε περισσότερα

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 ΔΕΗ Η μεγαλύτερη εταιρία ενέργειας στην Ελλάδα πάντα δίπλα σας Όραμα Με τον Ηλεκτρισμό Κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα ETOYΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα ETOYΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα ETOYΣ 2008 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 1 Δωδεκάμηνο 08 : Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( εκατ.) Δωδεκάμηνο 08 Χωρίς Πρόβλεψη για CO2 Δωδεκάμηνο 08 1H08 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2019 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2018 Υψηλή κερδοφορία λόγω ιστορικά υψηλού παραγωγής και εξαγωγών, παρά τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης σε σχέση με πέρυσι. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Αυγούστου 2018 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2018 Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων κερδών και ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα παρά τη μείωση σε περιθώρια διύλισης και ισοτιμία δολαρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2015-30 Ιουνίου 2015) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2017-30 Ιουνίου 2017) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τρίμηνου/Α Εξαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τρίμηνου/Α Εξαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τρίμηνου/Α Εξαμήνου Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας Το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον διύλισης επηρέασε αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας

Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας Η Πορεία προς τους Στόχους του 22/23 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας Ηλίας Καρυδογιάννης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος EnSCo AE ΙΕΝΕ, 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 212»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Το Α Εξάμηνο 2017 αποτελεί την πρώτη περίοδο για την οποία η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. ιεύρυνση Χορηγήσεων Οµίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασµός ανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εξέλιξη κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 29 Ιουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου της Εμπορικής Τράπεζας Βελτιώνονται τα Μικτά Λειτουργικά Έσοδα Τα αποτελέσματα του Β Τριμήνου (- 190 1 εκατ.) εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2018-30 Ιουνίου 2018) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 Εξέλιξη κύριων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις Καθαρά κέρδη 49,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Φεβρουαρίου 2017 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2016 Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22 Φεβρουαρίου 2018 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017 Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, λόγω λειτουργικών επιδόσεων και ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2014-30 Ιουνίου 2014) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2017 30 Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2017 Σταθερότητα του Κύκλου Εργασιών στα 1.080 εκ. και Μείωση Ζημιών για τον Όμιλο MIG Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2017 παρέμειναν

Διαβάστε περισσότερα

Το 2013, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 718 εκατ. σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Το 2013, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 718 εκατ. σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 1 2 3 Η ΔΕΗ, τα τελευταία χρόνια, είναι σε μια διαδικασία σημαντικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του οργανωτικού της μοντέλου και της νέας δομής σε επίπεδο Ομίλου, της περικοπής των

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα