Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ ΟΙ ΑΠΕ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Είναι εσφαλµένη η εντύπωση που έχει δηµιουργηθεί σε πολλούς τον τελευταίο καιρό ότι η µεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ θα επιβαρύνει τον καταναλωτή επειδή αναγκαστικά θα αυξηθεί υπερβολικά το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ. H εντύπωση αυτή οφείλεται στο ξεπερασµένο και προβληµατικό σύστηµα το οποίο έχει θεσµοθετηθεί από την Πολιτεία για την αποτίµηση και τον επιµερισµό του κόστους των ΑΠΕ. Η αυξανόµενη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µειώνει το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την Ηµερήσια Αγορά και η µείωση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη µε αποτέλεσµα να διογκώνεται αδικαιολόγητα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το οποίο επιβαρύνει απευθείας τους καταναλωτές. Αυτό είναι µεταξύ άλλων το συµπέρασµα της µελέτης που εκπόνησε το Εργαστήριο Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ µε ιευθυντή τον Καθηγητή και πρώτο Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Π. Κάπρο για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, και η οποία παρουσιάστηκε σε ενηµερωτική εκδήλωση του ΕΣΗΑΠΕ τη ευτέρα Η µελέτη εκπονήθηκε µε χρήση ειδικού προσοµοιωτή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του µοντέλου PRIMES (E3MLab-ΕΜΠ), που χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτίµηση των επιπτώσεων των κλιµατικών και ενεργειακών πολιτικών της Ένωσης. Το βασικό αυτό συµπέρασµα του ΕΜΠ, υποστηρίζεται από ανάλογα αποτελέσµατα ανεξάρτητων µελετών που έχουν εκπονηθεί στη ανία, τη Γερµανία και την Ισπανία από τη European Wind Energy Association, τη Deloitte κ.α. Στη µελέτη τεκµηριώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ είναι υπερτιµηµένο προς όφελος των προµηθευτών και εις βάρος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και θα έπρεπε να είναι σηµαντικά µικρότερο (45%-51%), εάν η συνεισφορά των ΑΠΕ υπολογίζονταν σωστά και η ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούσε χωρίς στρεβλώσεις. Επιπλέον, διαπιστώνεται ο προβληµατικός χαρακτήρας του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ως µεθόδου προσδιορισµού και επιµερισµού του κόστους στήριξης των ΑΠΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε µεγάλη κλίµακα στην Ελλάδα για την επίτευξη των

3 εθνικών στόχων το Τέλος, επισηµαίνεται ότι η µεγάλη συµµετοχή των ΑΠΕ στην Ηµερήσια Αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλει τη ριζική αλλαγή των κανόνων της λειτουργίας της. Αναλυτικότερα: Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές (ΑΠΕ) αµείβεται από τον ΕΣΜΗΕ στις τιµές (feed-in tariffs) που ορίζει ο νόµος, δηλαδή µε καθεστώς ανάλογο µε αυτό που ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αν δεν υπήρχαν καθόλου ΑΠΕ τότε η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτές, θα παραγόταν εξολοκλήρου από συµβατικούς σταθµούς (λιγνίτης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και οι αντίστοιχοι συµβατικοί παραγωγοί θα πληρώνονταν µέσω της Ηµερήσιας Αγοράς τουλάχιστον στο κόστος παραγωγής τους. Το κόστος αυτό αποτελείται από: 1. το µεταβλητό κόστος (που είναι κατά βάση το κόστος καυσίµου και είναι τόσο µεγαλύτερο όσο µεγαλύτερη είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού καταναλώνεται περισσότερο καύσιµο), 2. το σταθερό κόστος λειτουργίας (µισθοδοσία, σταθερό κόστος συντήρησης κ.λπ.) το οποίο καταβάλλεται από τον σταθµό παραγωγής ασχέτως του ύψους της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, και 3. το σταθερό κόστος κεφαλαίου, που είναι το κόστος κατασκευής του σταθµού ανηγµένο στα έτη λειτουργίας µε κάποιο επιτόκιο (το λεγόµενο weighted average cost of capital wacc). Εποµένως, αν κάποιος θέλει να υπολογίσει ποιά άµεση οικονοµική επίπτωση έχει στον καταναλωτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα πρέπει να συγκρίνει τις εγγυηµένες τιµές των ΑΠΕ µε το πλήρες κόστος παραγωγής της ίδιας ενέργειας από το συµβατικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής. Η µέθοδος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ προβλέφθηκε στον ελληνικό νόµο που ψηφίστηκε πριν από 12 έτη (Ν. 2773/1999), όταν οι ΑΠΕ είχαν ελάχιστο µερίδιο στο ισοζύγιο ενέργειας και όταν το σύστηµα φόρτισης θερµικών µονάδων βασιζόταν µόνο στο κόστος καυσίµου των µονάδων αυτών. Η µέθοδος αυτή συγκρίνει τη µέση εγγυηµένη τιµή των ΑΠΕ µόνο µε το µεταβλητό κόστος της θερµικής ηλεκτροπαραγωγής. Το σύστηµα αυτό παρέµεινε σε ισχύ παρά τη µεταβολή της οργάνωσης της αγοράς (Ηµερήσια Αγορά όπου οι οικονοµικές

4 προσφορές των µονάδων δύνανται να είναι υψηλότερες από το µεταβλητό κόστος) καθώς και την αύξηση της ηλεκτρικής συνεισφοράς των ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, κατά τα τελευταία έτη, ο τρόπος υπολογισµού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ αγνοεί το γεγονός ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ µειώνει την Οριακή Τιµή Συστήµατος. Όµως για τον υπολογισµό του Τέλους ΑΠΕ λαµβάνεται υπόψη η ΟΤΣ µετά τον συνυπολογισµό των ΑΠΕ στο φορτίο του συστήµατος και όχι πριν, όπως θα έπρεπε. Έτσι υποεκτιµάται η πραγµατική συνεισφορά των ΑΠΕ και η µείωση κόστους που επιφέρουν στην Ηµερήσια Αγορά. Επιπλέον, αγνοείται η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ισχύ του συστήµατος και στη µείωση του µεριδίου του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των απασχολουµένων κεφαλαίων των θερµικών µονάδων. Οι ΑΠΕ µειώνουν το µερίδιο αυτό προς όφελος των προµηθευτών ενέργειας ενώ ταυτόχρονα δεν λαµβάνουν µέρος στην αµοιβή για τη διαθεσιµότητα ισχύος στην οποία συνεισφέρουν µε ένα ποσοστό της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ (δεν λαµβάνουν πίστωση ισχύος capacity credit, όπως αυτό είναι αποδεκτό στη διεθνή πρακτική). Η µελέτη καταδεικνύει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια οι µέσες Οριακές Τιµές Συστήµατος ήταν συστηµατικά µικρότερες του πλήρους κόστους ηλεκτροπαραγωγής, όπως αυτό εκτιµάται µέσω των λογιστικών καταστάσεων της ΕΗ οι οποίες υποβάλλονται για ρυθµιστικό έλεγχο στη ΡΑΕ. Λόγω της συστηµατικής αυτής υποεκτίµησης της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην Ηµερήσια Αγορά πάντα προκύπτει έλλειµµα για τον ΕΣΜΗΕ και εποµένως διογκώνεται αδικαιολόγητα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το οποίο καλούνται να καλύψουν οι καταναλωτές µέσω του λογαριασµού ρεύµατος απευθείας χωρίς επιβάρυνση των προµηθευτών ενέργειας. Το απηρχαιωµένο αυτό σύστηµα δεν δηµιουργούσε πρόβληµα µέχρι πριν από λίγα χρόνια είτε επειδή ήταν ακριβότερα τα καύσιµα (2007) είτε γιατί η διείσδυση των ΑΠΕ παρέµενε µικρή. Ενόψει όµως της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ, το σύστηµα αυτό αποτυγχάνει και δηµιουργεί σηµαντικές στρεβλώσεις, που τελικά αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή. Το πρόβληµα είναι ακόµα µεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι η Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ) δεν καθορίζεται διαφανώς αλλά διαµορφώνεται τεχνητά σε χαµηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται περισσότερο το αναφερόµενο έλλειµµα. Όµως, ακόµα και αν υποτεθεί ότι η Οριακή Τιµή του Συστήµατος καθορίζεται διαφανώς, και πάλι το ισχύον σύστηµα του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ δηµιουργεί µεγάλες στρεβλώσεις, ακριβώς επειδή δεν συγκρίνει την εγγυηµένη

5 τιµή των AΠΕ µε το πλήρες κόστος της συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής που υποκαθιστούν οι ΑΠΕ, αλλά µόνο µε το µεταβλητό κόστος. Αυτό εξηγεί η µελέτη του Εργαστηρίου Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ. Η µελέτη ακολουθεί δύο ανεξάρτητες προσεγγίσεις: 1. Καταρχήν αποτιµά την επίπτωση των ΑΠΕ στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος (ΟΤΣ). Πιο συγκεκριµένα, όσο περισσότεροι σταθµοί ΑΠΕ διεισδύουν στην αγορά τόσο περισσότερους συµβατικούς σταθµούς εκτοπίζουν. εδοµένου δε ότι η ΟΤΣ διαµορφώνεται µειοδοτικά για τους συµβατικούς παραγωγούς, δηλαδή η πώληση ενέργειας εξασφαλίζεται στον συµβατικό παραγωγό που θα προσφέρει την φθηνότερη κιλοβατώρα, είναι προφανές ότι οι ΑΠΕ εκτοπίζουν τις ακριβότερες συµβατικές κιλοβατώρες, δηλαδή αυτές που µπαίνουν τελευταίες στο χρηµατιστήριο της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, η διείσδυση των ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσµα να µην χρειάζεται να λειτουργούν οι πιο ακριβοί συµβατικοί σταθµοί, γεγονός που ρίχνει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το συµβατικό σύστηµα κάθε ώρα, δηλαδή την ΟΤΣ. Αυτό όµως σηµαίνει αυτόµατα ότι οι Προµηθευτές - που αγοράζουν ενέργεια από την Ηµερήσια Αγορά για να την πουλήσουν µε τη σειρά τους στους καταναλωτές - την αγοράζουν φθηνότερα. ηλαδή την αγοράζουν από την Ηµερήσια Αγορά στη µειωµένη τιµή που διαµορφώθηκε µετά τη διείσδυση των ΑΠΕ και την εκτόπιση των ακριβότερων συµβατικών σταθµών, και άρα και οι καταναλωτές στους οποίους πωλούν την ενέργεια οι Προµηθευτές- πρέπει να πληρώνουν λιγότερο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2011, αυτή η µείωση της ΟΤΣ χάρη στις ΑΠΕ θα είναι 9,5 /ΜWh, γεγονός που σηµαίνει ότι οι Προµηθευτές θα αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ΕΣΜΗΕ φθηνότερη κατά 734 εκατοµµύρια Ευρώ. Το ίδιο έτος, 2011, οι συνολικές πληρωµές προς τις µονάδες ΑΠΕ (δηλαδή το σύνολο των feed-in-tariffs επί την παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ) εκτιµώνται σε 625 εκατοµµύρια Ευρώ. Η διαφορά των 110 εκατοµµυρίων Ευρώ, που προκύπτει από τη µείωση της ΟΤΣ χάρη στη διείσδυση των ΑΠΕ και την αποπληρωµή των µονάδων ΑΠΕ βάσει εγγυηµένης τιµής, είναι ένα καθαρό όφελος που πρέπει να απολαύσει ο καταναλωτής. Με άλλα λόγια, οι ΑΠΕ µειώνουν την τιµή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τόσο πολύ, που άνετα µπορούν να

6 χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους και επιπλέον να επιδοτήσουν τον καταναλωτή. 2. Ακολούθως, η µελέτη υποθέτει ότι θα συνεχίσει να ισχύει το σηµερινό απαρχαιωµένο σύστηµα του λεγόµενου Ειδικού Τέλους ΑΠΕ που προβλέπει ο Ν. 2773/1999, αλλά τουλάχιστον θα διορθωθεί ο τρόπος υπολογισµού του, λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ΑΠΕ εξοικονοµούν πληρωµές για αγορά δικαιωµάτων εκποµπής CO 2 στο πλαίσιο του µηχανισµού ETS µετά το 2012, ώστε η εγγυηµένη τιµή των ΑΠΕ να συγκρίνεται µε το πλήρες κόστος συµβατικής παραγωγής. Με βάση αυτήν την υπόθεση, που αποτιµά σωστά το σχετικό κόστος των ΑΠΕ, η µελέτη εκτιµά το πώς θα εξελιχθεί το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ µέχρι το Το συµπέρασµα είναι ότι το 2020 το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. δεν θα υπερβαίνει τις 5 /MWh σε σταθερές τιµές του 2010 παραµένοντας χαµηλότερα από τα επίπεδα αυτά σε όλη τη χρονική περίοδο µέχρι το ηλαδή, µε σωστή αποτίµηση του σχετικού κόστους των ΑΠΕ, το σηµερινό ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ επαρκεί για να χρηµατοδοτήσει πλήρως όλη την προγραµµατισµένη µεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ µέχρι το 2020 χωρίς να απαιτείται διόγκωση του Τέλους όπως εσφαλµένα έχει δηµιουργηθεί εντύπωση.

7 2 Ειδικό Τέλος ΑΠΕ: πώς ορίζεται Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ (σε /MWh) πληρώνεται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον των λοιπών χρεώσεων Σκοπός του Τέλους ΑΠΕ είναι η ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ Χρεώσεις του Λογαριασμού ΑΠΕ είναι οι πληρωμές προς παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την απορρόφηση της ενέργειας που παράγουν, σύμφωνα με τιμολόγια που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ Πιστώσεις του Λογαριασμού ΑΠΕ είναι: Η αμοιβή της παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεμένο σύστημα σύμφωνα με την Οριακή Τιμή Συστήματος της Ημερήσιας Αγοράς Η αμοιβή της παραγωγής ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά στο μέσο κόστος καυσίμου των μονάδων ΔΕΗ στα νησιά αυτά Ο Λογαριασμός ΑΠΕ είναι συνήθως ελλειμματικός (η αγορά ΑΠΕ γίνεται σε τιμές υψηλότερες από το οριακό κόστος της παραγωγής που υποκαθίσταται από ΑΠΕ, εκτός από περιόδους υψηλών τιμών καυσίμων), οπότε απαιτείται πρόσθετο έσοδο το οποίο προέρχεται από το Τέλος ΑΠΕ

8 3 Παράγοντες που επηρεάζουν το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Η μέση τιμή απορρόφησης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (αυξάνει το Τέλος ΑΠΕ). Αυτή εξαρτάται περαιτέρω από: το μίγμα των τεχνολογιών ΑΠΕ τα τιμολόγια ΥΠΕΚΑ για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ Η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος της Ημερήσιας Αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (όσο μεγαλύτερη τόσο μικρότερο το Τέλος ΑΠΕ). Αυτή αντανακλά τουλάχιστον το κόστος καυσίμου της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής: Οι οικονομικές προσφορές των μονάδων πρέπει να είναι ίσες ή μεγαλύτερες του μοναδιαίου κόστους καυσίμου Κάθε ώρα η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η ακριβότερη οικονομική προσφορά από τις μονάδες που επελέγησαν στη σειρά φόρτισης ώστε να καλύψουν το φορτίο της ζήτησης Το μέσο κόστος καυσίμου της ΔΕΗ στα νησιά (όσο μεγαλύτερο τόσο μικρότερο το Τέλος ΑΠΕ)

9 4 Είναι το Τέλος ΑΠΕ ενδεικτικό του επιπλέον κόστους των ΑΠΕ συγκριτικά µε το κόστος της λοιπής ηλεκτροπαραγωγής; Όχι απαραίτητα Όταν η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι για διάφορους λόγους χαμηλότερη από το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ μεγεθύνεται τεχνητά, χωρίς η μεγέθυνση αυτή να οφείλεται στις ΑΠΕ Αυτό συνέβη το 2009 και το 2010, όπως εξηγείται παρακάτω Το 2007 η ΟΤΣ ήταν υψηλότερη από τη μέση τιμή απορρόφησης ΑΠΕ, λόγω υψηλού κόστους καυσίμων. Δηλαδή το Τέλος ΑΠΕ έπρεπε να ήταν αρνητικό. Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί εκτός ΑΠΕ εισπράττουν την Πληρωμή για Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος (35000 /MW και τώρα /MW) επιπλέον των εισπράξεων στην Οριακή Τιμή Συστήματος, η οποία όμως δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του Τέλους ΑΠΕ, ως εάν οι ΑΠΕ δεν συνεισφέρουν ισχύ στο Σύστημα (παρά μόνο ενέργεια), ενώ συνεισφέρουν ισχύ κατά ένα ποσοστό.

10 5 Αυξανοµένων των ΑΠΕ µειώνεται η Οριακή Τιµή Συστήµατος και άρα αυξάνεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Πράγματι γιατί οι ΑΠΕ υπολογίζονται με μηδενική οικονομική προσφορά στην Ημερήσια Αγορά και επομένως όταν αυξάνεται η παραγωγή τους δεν θα χρειασθούν κάποιες μονάδες, και μάλιστα οι ακριβότερες, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολογίζεται από την ακριβότερη οικονομική προσφορά θερμικής μονάδας που απαιτείται κατά ώρα για να καλυφθεί η ζήτηση, η αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ θα μειώνει την ΟΤΣ Επομένως οι ΑΠΕ εξοικονομούν χρήματα για την αγορά ενέργειας από την Ημερήσια Αγορά για όλους τους Προμηθευτές. Αυτά δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του Τέλους ΑΠΕ Αφού μειώνεται η ΟΤΣ, αυξάνεται η διαφορά της μέσης αποζημίωσης των ΑΠΕ από την ΟΤΣ, άρα αυξάνεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το οποίο όμως δεν επιβαρύνει τους Προμηθευτές αφού εισπράττεται απευθείας από τους Καταναλωτές.

11 6 Χωρίς τις ΑΠΕ η ΟΤΣ θα ήταν υψηλότερη (κόκκινα βέλη στο σχήµα) λόγω µετατόπισης της καµπύλης οικονοµικών προσφορών προς τα αριστερά ΟΤΣ σε /MWh Λιγνίτες Φυσ. Αέριο ΔΕΗ Συνδ. Κύκλ. Ιδιωτών Άλλα Ιδιωτών Πετρ. ΔΕΗ 20 0 MW Το σχήμα δείχνει τυπική καμπύλη οικονομικών προσφορών για μία ώρα. Η ΟΤΣ διαμορφώνεταιως η τομή της καμπύλης με τη ζήτηση σε MW. Οι διακεκομμένες γραμμές παριστούν την κατάσταση χωρίς ΑΠΕ. Όταν το φορτίο υπερβαίνει τα 4000 MW(δηλαδή το 85% των ωρών του έτους), η ΟΤΣ είναι χαμηλότερη από την κατάσταση χωρίς ΑΠΕ. Η διαφορά είναι μεγάλη στο εύρος φορτίου MW, δηλαδή κατά το 60-65% των ωρών του έτους.

12 7 ΟΤΣ σε /MWh Πληρωμές χιλ Συνολική εξοικονόμηση λόγω ΑΠΕ σε ένα έτος: 734 εκατ. ΟΤΣ με ΑΠΕ ΟΤΣ χωρίς ΑΠΕ Φορτίο σε MW Εξοικονόηση λόγω ΑΠΕ σε χιλ. Εξοικονόμη ση λόγω ΑΠΕ Πληρωμές στην ΗΑ χωρίς ΑΠΕ Πληρωμές στην ΗΑ με ΑΠΕ Οι ΑΠΕ µειώνουν την ΟΤΣ Τα σχήματα δείχνουν τα αποτελέσματα προβολής στο σύνολο του έτους 2010 της κατάστασης χωρίς ΑΠΕ Το πάνω σχήμα δείχνει τη συσχέτισηοριακής Τιμής Συστήματος με το μέγεθος της ζήτησης φορτίου (MW) σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία του 2011 για τυπικές εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου. Η διακεκομμένη γραμμή είναι η προβολή χωρίς ΑΠΕ. Το κάτω σχήμα δείχνει για την τυπική ημέρα του Ιαν την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω ΑΠΕ στις πληρωμές των Προμηθευτών για αγορά ενέργειας από την Ημερήσια Αγορά ανάλογα με το φορτίο Προβάλλοντας την τυπική ημέρα στο σύνολο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις συχνότητες εμφάνισης του φορτίου προκύπτει ότι οι ΑΠΕ το 2011 θα: Μειώσουν την ΟΤΣ κατά 9.5 /MWh Μειώσουν τις πληρωμές των Προμηθευτών στην Ημερήσια Αγορά κατά 734 εκατ. Φορτίο σε MW

13 (απολογιστ.) 2010 (απολογιστ.) 2011 (εκτίμηση) Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος ( /MWh) Ακαθ. Κατανάλωση Διασυνδεδεμένου (GWh) Απώλειες (GWh) Πωλήσεις (GWh) Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος μετά απωλειών ( /MWh) Πληρωμές Διασφ. Επαρκούς Ισχύος (εκατ. ) Λογαριασμός Προσαυξήσεων (εκατ. ) Πληρωμές πέραν ΟΤΣ ( /MWh) Σύνολο Κόστους Αγοράς από τη χονδρεμπορική ( /MWh) Ρυθμιζόμενο κόστος ΔΕΗ Διασυνδ. ( /MWh) Επιπλέον κόστος καυσίμου ως προς το 2010 ( /MWh) Διαφορά κόστους παραγωγής από κόστος αγοράς στην Ημερήσια Αγορά ( /MWh) Υποκοστολόγηση απασχ. Κεφ. ΔΕΗ (480 /MW αντί 800)- /MWh Διαφορά κόστους παραγωγής από κόστος αγοράς στην Ημερήσια Αγορά ( /MWh) χαμηλά επίπεδα Το κόστος ενέργειας στην Ηµερήσια Αγορά αντανακλά το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής; Το κόστος αγοράς από τη χονδρεμπορική περιλαμβανομένων των διαφόρων προσαυξήσεων υπολείπεται του πλήρους κόστους ηλεκτροπαραγωγής επειδή η Οριακή Τιμή Συστήματος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Οι αιτίες είναι αφενός ορισμένες ρυθμίσεις του Κώδικα (τεχνικά ελάχιστα, υδροηλεκτρικά), αφετέρου προβλήματα στον ανταγωνισμό Η χαμηλή ΟΤΣ οδηγεί σε τεχνητή αύξηση του Τέλους ΑΠΕ, το οποίο δεν ενοχλεί τους προμηθευτές αφού πληρώνεται απευθείας από τους καταναλωτές

14 Παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου (GWh) 2009 (απολογιστ.) 2010 (απολογιστ.) 2011 (εκτίμηση) 2,721 3,148 4,631 Παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Μη Διασυνδ. (GWh) Συνολική Παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (GWh) 3,352 3,929 5,435 Μέση Τιμή αγοράς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ( /MWh) Πληρωμές προς παραγωγούς ΑΠΕ (εκατ. ) Έσοδα από ΔΕΗ από Μη Διασυνδεδεμένο (εκατ. ) Έσοδα από το Μηχανισμό Αποκλίσεων (ΟΤΣ x ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου σε εκατ. ) Εκτίμηση υπολοίπου λογ/μού Ειδικού τέλους ΑΠΕ (εκατ. ) Εκτίμηση πωλήσεων (GWh) 55,074 55,193 55,397 Πόσο έπρεπε να ήταν το ειδικό τέλος ΑΠΕ; Ο πίνακας παρουσιάζει τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ κατ αρχήν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Στη συνέχεια υπολογίζει το Τέλος ΑΠΕ αν η συνεισφορά τους Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ ( /MWh) υπολογιζόταν σωστά (συμμετοχή Αν οι ΑΠΕ είχαν capacity credit 20% στην ισχύ κατά ένα ποσοστό 20%, Αμοιβή παραγωγών ΑΠΕ για Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος (εκατ. ) υπολογισμός της ΟΤΣ χωρίς ΑΠΕ Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ ( /MWh) για τα έσοδα του μηχανισμού Επιπλέον, αν για τα έσοδα από Μηχαν. Αποκλίσεων λαμβανόταν υπόψη η ΟΤΣ χωρίς αποκλίσεων) και αν η ΟΤΣ ΑΠΕ αντανακλούσε το πραγματικό Έσοδα από το Μηχανισμό Αποκλίσεων (ΟΤΣ κόστος ηλεκτροπαραγωγής. χωρίς ΑΠΕ x ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου σε εκατ. ) Το τέλος ΑΠΕ θα ήταν σαφώς Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ ( /MWh) μικρότερο. Η διαφορά είναι προς Επιπλέον, αν η ΟΤΣ αντανακλούσε το πραγματικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής όφελος των Προμηθευτών και σε Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ ( /MWh) βάρος των Καταναλωτών. Διαφορά σε % -51% -48% -45% 9

15 10 Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ υπερτιµάται Η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολείπεται του πραγματικού κόστους ηλεκτροπαραγωγής, με αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση του Τέλους ΑΠΕ Οι πληρωμές για τη Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος δεν συνυπολογίζονται ως εάν οι ΑΠΕ δεν συνεισέφεραν στην ισχύ Για τα έσοδα του μηχανισμού αποκλίσεων λαμβάνεται υπόψη η ΟΤΣ αφού έχει αφαιρεθεί η ενέργεια από ΑΠΕ, ενώ χωρίς αυτές η ΟΤΣ θα ήταν σαφώς υψηλότερη (σε αυτό το κόστος οι ΑΠΕ υποκαθιστούν θερμική Η/Π) Για τους τρεις αυτούς λόγους υπερτιμάται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ (περίπου κατά 36 έως 47%) Οι Προμηθευτές ωφελούνται από την υπερτίμηση του Τέλους ΑΠΕ και οι Καταναλωτές ζημιώνονται

16 11 Μελλοντική εξέλιξη του Τέλους ΑΠΕ Στη συνέχεια παρουσιάζεται προβολή στο μέλλον με σκοπό την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ Ως μελλοντικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής λαμβάνεται το πρόγραμμα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, το οποίο συμπληρώθηκε με προσομοίωση με το μοντέλο PRIMES (E3MLab-ΕΜΠ) Από το 2013 οι εκπομπές CO2κοστολογούνται σύμφωνα με την πληρωμή για τα δικαιώματα εκπομπής (υπόθεση τιμής ETSστα 20 /τόνο CO2) Για τις τιμές απορρόφησης ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις ΥΠΕΚΑ κατά κατηγορία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε σταθερές τιμές του 2010.

17 12 Το ποσοστό της παραγωγής στην Ηµερήσια Αγορά που θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και θα αποζηµιώνεται σε καθορισµένη τιµή θα είναι 33% το 2020 και 22% το Σενάριο Ζήτησης και ΑΠΕ 35% Ετήσιο % μεταβολής Ζήτησης 30% 25% % αύξησης φορτίου % 15% % ΑΠΕ % Παραγωγής από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ 10% 5% %

18 13 Το πρόγραµµα ανάπτυξης ΑΠΕ ακολουθεί την έκθεση του ΥΠΕΚΑ που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Στα νησιά θα αναπτυχθεί το 10% των ΑΠΕ το 2020, έναντι 14% το Ενέργεια ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (GWh) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ Ηλιοθερμικά Φωτοβολταικά ,039 1,354 1,670 1,915 2,159 2,404 2,648 2,893 Βιομάζα ,071 1,234 Αιολικά 3,557 5,435 7,242 9,072 10,303 11,093 12,219 13,534 15,556 16,800 Μικρά ΥΗΣ ,052 1,155 1,187 1,219 1,251 1,283 1,315 1,347 Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

19 Μέση Τιμή αγοράς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ( '2010/MWh) Προβολή της Μέσης Τιµής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Μικρά ΥΗΣ Αιολικά Βιομάζα Φωτοβολταικά Ηλιοθερμικά ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ. Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Η μέση τιμή αφορά το σύνολο της χώρας Η προβολή υποθέτει τιμές ΑΠΕ που αντιστοιχούν σε μη επιδότηση των επενδύσεων Παρατηρείται μείωση της μέσης τιμής για τα φωτοβολταϊκά. Υφίσταται αβεβαιότητα σχετικά με το τμήμα των νέων Φ/Β που θα αναπτύσσονται σε στέγες για τα οποία διατηρείται η υψηλή τιμή. Σύμφωνα με την προβολή στο μέλλον, η μέση τιμή απορρόφησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα αυξηθεί σε σημερινές τιμές σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, αλλά θα παραμείνει μακροχρόνια περίπου στα /MWh.

20 15 Οι συνολικές πληρωµές στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σχεδόν θα πενταπλασιασθούν το 2020 συγκριτικά µε το Οι πληρωµές για ηλιακά το 2020 θα αποτελούν το 27% των συνολικών πληρωµών, ενώ τα ηλιακά συνεισφέρουν µε 15% στη συνολική παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 3,500 3,000 2,500 Πληρωμές προς παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εκατ. '2010) 2,000 1,500 1, ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ Ηλιοθερμικά Φωτοβολταικά Βιομάζα Αιολικά ,051 1,136 1,258 1,400 1,619 1,754 Μικρά ΥΗΣ Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ,246 1,556 1,785 1,971 2,203 2,418 2,728 2,960

21 16 Αβεβαιότητες σχετικά µε την πρόβλεψη της εξέλιξης της ΟΤΣ στο µέλλον Αυξανομένης της παραγωγής ΑΠΕ θα υπάρχει πιθανότητα η ισχύς ΑΠΕ να υπερβαίνει το φορτίο σε ορισμένες ώρες. Αλλά και κατά τις λοιπές ώρες, το εναπομένον φορτίο συχνά θα υπερβαίνει τα τεχνικά ελάχιστα των μονάδων. Προς το 2020, αρκετές ώρες το χρόνο η ΟΤΣ θα είναι μηδέν ή τεχνητά σε πολύ χαμηλά επίπεδα Αν δεν τροποποιηθούν διατάξεις του Κώδικα σχετικά με τον καθορισμό της ΟΤΣ, η λειτουργία της Ημερήσιας Αγοράς δεν θα έχει νόημα κατά τα έτη κοντά στο Για την πρόβλεψη της εξέλιξης της ΟΤΣ στο μέλλον, υποθέτουμε ότι γίνονται τροποποιήσεις και η ΟΤΣ καθορίζεται είτε διοικητικά είτε μέσω των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το είδος της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται κατά ώρα σε διαθεσιμότητα λειτουργίας ή σε τεχνικό ελάχιστο Με βάση την υπόθεση αυτή, η ΟΤΣ θα διαμορφώνεται περίπου όπως και σήμερα αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η πληρωμή για δικαιώματα εκπομπής CO2 ως τμήμα του μεταβλητού κόστους

22 17 MW /MWh Φορτίο 2010 Φορτίο Φορτίο Καμπύλη διάρκειας φορτίου Ωρες κατ' έτος ΟΤΣ 2010 ΟΤΣ ΟΤΣ Καμπύλη διάρκειας ΟΤΣ Ωρες κατ' έτος Προβολή Φορτίου και ΟΤΣ στο µέλλον Η προβολή του φορτίου του Διασυνδεδεμένου στο μέλλον προέρχεται από το μοντέλο PRIMESκαι λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεση Κυκλάδων μετά το 2015 Η προβολή της ΟΤΣ στο μέλλον στηρίζεται σε υπόθεση μεταβολής των κανόνων για τον καθορισμό της ΟΤΣ στην περίπτωση μεγάλης συνεισφοράς ΑΠΕ ώστε η ΟΤΣ να καθορίζεται περίπου όπως και σήμερα και να μην είναι τεχνητά μηδέν ή σε πολύ μικρό επίπεδο λόγω ΑΠΕ Η καμπύλη ΟΤΣ του 2015 είναι σαφώς μετατοπισμένη προς τα πάνω συγκριτικά με την καμπύλη του 2010 λόγω κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2 Λαμβάνεται υπόψη αύξηση των τιμών υδρογονανθράκων κατά 4% το χρόνο σε σταθερές τιμές

23 18 Προβολή ΟΤΣ και κόστους Η/Π '2010/MWh Μέσο συνολ. Κόστος Η/Π Οριακή Τιμή Συστήματος Η αύξηση του κόστους Η/Π είναι απότομη μετά το 2013 και μέχρι το 2015 λόγω των πληρωμών για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 στο πλαίσιο του μηχανισμού ETS. Η αύξηση του μέσου συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σαφώς μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η αυξημένη συνεισφορά από ΑΠΕ γιατί θα ήταν μεγαλύτερες οι πληρωμές για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2. Η μείωση στις πληρωμές δικαιωμάτων που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των ΑΠΕ αντισταθμίζει το μεγαλύτερο τμήμα του αυξημένου κόστους παραγωγής από ΑΠΕ συγκριτικά με θερμική ηλεκτροπαραγωγή.για το λόγο αυτό σταθεροποιείται το κόστος Η/Π μετά το 2015.

24 19 Η προβολή στο µέλλον, µε υπόθεση µεταβολής των κανόνων διαµόρφωσης της ΟΤΣ, δείχνει σηµαντική αύξηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, εφόσον υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες σήµερα κανόνες, το οποίο σε σταθερές τιµές θα ανέλθει στα 10 /MWh το 2015 και στα 12.6 /MWh το Το 56% του Τέλους ΑΠΕ το 2020 θα οφείλεται στα ηλιακά µε συνεισφορά µόνο 15% στις ΑΠΕ Συνολικό Τέλος ΑΠΕ χωρίς επιχορήγηση πενδύσεων (Συνεκτίμηση εσόδων από ΔΕΗ) '10/MWh Συμμετοχή ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κ.λ.π Συμμετοχή Ηλιοθερμικών Συμμετοχή Φωτοβολταίκών Συμμετοχή Βιομάζας Συμμετοχή Αιολικών Συμμετοχή μικρών ΥΗΣ Διαμόρφωση Ειδικού τέλους ΑΠΕ σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ( /MWh) Για την προβολή του Τέλους ΑΠΕ στο µέλλον ελήφθη η ΟΤΣ αφού αφαιρέθηκαν οι ΑΠΕ, πράγµα που υποεκτιµά σηµαντικά το κόστος που οι ΑΠΕ υποκαθιστούν

25 20 Προβολή των πληρωµών προς παραγωγούς ΑΠΕ µε βάση τα τιµολόγια και το πρόγραµµα δράσης για τις ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ 3,500 3,000 2,500 Πληρωμές προς παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εκατ. '2010) % σωρευτικά , , , ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ Ηλιοθερμικά Φωτοβολταικά Βιομάζα Αιολικά ,051 1,136 1,258 1,400 1,619 1,754 Μικρά ΥΗΣ Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ,246 1,556 1,785 1,971 2,203 2,418 2,728 2, ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία % στην ενέργεια % αμοιβές Ηλιοθερμικά Φωτοβολτ Βιομάζα Αιολικά Μικρά ΥΗΣ

26 21 Οι ΑΠΕ συνεισφέρουν κατά ένα ποσοστό στη διασφάλιση ισχύος Οι ΑΠΕ εξοικονοµούν κόστος καυσίµου και κόστος πληρωµών για δικαιώµατα εκποµπής CO2 Αν ληφθούν αυτά υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού που καταβάλλει για τις ΑΠΕ ο µηχανισµός αποκλίσεων, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ θα είναι σχετικά σταθερό στο χρόνο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ /MWh (τιμές του 2010) Διόρθωση ΟΤΣ λόγω Capacity Credit Διόρθωση ΟΤΣ σύμφωνα με κόστος εξοικονομούμενο λόγω ΑΠΕ Τέλος ΑΠΕ αν εφαρμόζονταν οι σημερινοί κανόνες Τέλος ΑΠΕ με βάση σωστό υπολογισμό

27 22 Είναι το Τέλος ΑΠΕ η κατάλληλη µέθοδος στην προοπτική του 2020; Κατηγορηματικά όχι Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ σχεδιάσθηκε για την εποχή μικρής παραγωγής από ΑΠΕ Προσδιορίζεται ως μέτρο του κόστους ΑΠΕ επιπλέον της θερμικής Η/Π αφαιρουμένου του κόστους καυσίμου που υποκαθίσταται από τις ΑΠΕ Η μέτρηση αυτή δεν είναι δυνατή μέσω της ΟΤΣ όταν η παραγωγή ΑΠΕ είναι σημαντικό ποσοστό της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής: χρειάζεται νέα μέθοδος Οι κανόνες της Ημερήσιας Αγοράς πρέπει να αλλάξουν ριζικά ιδίως μετά το 2015 γιατί η διαμόρφωση της Οριακής Τιμής Συστήματος όπως γίνεται σήμερα δεν θα έχει νόημα λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ. Αν διατηρηθούν οι σημερινοί κανόνες, η ΟΤΣ ή θα αποκλίνει συνεχώς από το πραγματικό κόστος της θερμικής Η/Π ή θα καθορίζεται διοικητικά. Ήδη η πρακτική των δύο τελευταίων ετών υπερτίμησε το Τέλος ΑΠΕ πράγμα που δρα προς όφελος των Προμηθευτών και σε βάρος των Καταναλωτών Στην προοπτική το 2020, οι ΑΠΕ θα εξοικονομούν όχι μόνο καύσιμο αλλά και πληρωμές για δικαιώματα εκπομπής CO2, τα οποία θα είναι η βασική αιτία αύξησης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής Η υπερτίμηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ αυξάνει την επισφάλεια χρηματοδότησης των ΑΠΕ γιατί η είσπραξή του (επιπλέον των τιμολογίων των Προμηθευτών) θεωρείται παράγων «ρυθμιστικού κινδύνου» ιδίως όταν το Τέλος αυξάνεται.

28 23 Επιπτώσεις αν δεν ακολουθείτο το πρόγραµµα για τις ΑΠΕ µέχρι το 2020 και βέβαια είχαµε υποχρέωση αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής από τον ETS (αποτελέσµατα προσοµοίωσης µοντέλου PRIMES) Έτος 2020 Προβολές PRIMES είκτης ΑΠΕ ως % ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης % ΑΠΕ στην Ηλεκτροπαραγωγή Συνολικές εκποµπές CO2 (εκ.) Εκποµπές CO2 (εκ.) Η/Π Πληρωµές ETS (20 /τco2) Πληρωµές ETS (30 /τco2) Με ΑΠΕ Χωρίς ΑΠΕ 20% 13% 40% 25% 76,2 90 (+18%) 31,9 43,3 (36%) 635 εκ. 870 εκ. 960 εκ εκ. Έτος 2020 Προβολές PRIMES Με ΑΠΕ Χωρίς ΑΠΕ Μέσο κόστος Η/Π ( /MWh) 99,7 100,8 Μέσο ετήσιο κόστος κεφαλαίου και συντήρησης ( /MWh) Μέσο ετήσιο κόστος καυσίµου και λειτουργίας ( /MWh) Μέσο ετήσιο κόστος πληρωµών ETS και φόρων ( /MWh) Μεταβολή ειδικού τέλους ΑΠΕ ( /MWh) 56,5 49,2 35,3 41,4 7,9 10,2 Η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν επιβαρύνει το µέσο κόστος Η/Π το 2020: Χωρίς τις ΑΠΕ µειώνεται το κόστος κεφαλαίου, αυξάνει όµως τόσο το κόστος καυσίµου όσο και οι πληρωµές CO2. Η αύξηση αυτή είναι µεγαλύτερη από τη µείωση του κόστους κεφαλαίου ακόµα και για χαµηλή τιµή CO2 (20 /τ)! -1,2

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1. 20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του 2020 2. 20% εξοικονόμηση ενέργειας 3. 20% μείωση των ΑΦΘ σε σχέση με το 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ»

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» 1. Εισαγωγή Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη Διάδοση των Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητα βήματα ώστε να προστατευτεί η Πράσινη Ανάπτυξη και οι καταναλωτές

Απαραίτητα βήματα ώστε να προστατευτεί η Πράσινη Ανάπτυξη και οι καταναλωτές ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ Απαραίτητα βήματα ώστε να προστατευτεί η Πράσινη Ανάπτυξη και οι καταναλωτές Τάκης Γρηγορίου «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Στήριξης των ΑΠΕ Αποτίμηση & Προοπτικές» Συνάντηση Φορέων στο ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Τ.Ε.Ε. Συνέδριο για την Ενέργεια 8 Μαρτίου 2010 Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέσεις του ΠΑ.ΣΥ.Φ για το αποκαλούμενο "Ειδικό Τέλος ΑΠΕ" Οριακή Τιμή Συστήματος - Εγγυημένες τιμές (Feed in tariffs).

ΘΕΜΑ: Θέσεις του ΠΑ.ΣΥ.Φ για το αποκαλούμενο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Οριακή Τιμή Συστήματος - Εγγυημένες τιμές (Feed in tariffs). ΑΠΟ : ΠΑ.ΣΥ.Φ ΗΡΑΚΛΕΙΟ,13-10-2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΞΕΡ:29 ΤΗΛ:6932417847 ΠΡΟΣ:ΥΠΕΚΑ ΥΠΟΥΡΓΟ: Κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΦΥΠ.Κο ΜΑΝΙΑΤΗ Γ.Γ:Κο ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ http://www.pasyf.gr/ e-mail:esp_krit@yahoo.gr Fax:28210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ ΟΙ ΑΠΕ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Είναι εσφαλµένη η εντύπωση που έχει δηµιουργηθεί σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Βελτίωση κερδών προ φόρων κατά 30,1 εκατ. Πρόσθετη επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Φεβρουάριος 2014 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα)

Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Έδρα: Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη, Τηλέφωνο / Φαξ: 210-6854035, e-mail: info@spef.gr, www.spef.gr Αθήνα, 10/11/16 Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α..Π.Ε.. Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 210 69 68 418, Fax: 210 69 68 031 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή [Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)]: Ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς το σημείο 2β της μεθοδολογίας, ήτοι το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Missing Money Problem στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας

Missing Money Problem στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας Missing Money Problem στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας Παντελής Κάπρος E3mlab ΕΜΠ ΙΕΝΕ, 20 ο Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2015 11/12/2015 E3MLAB - ΕΜΠ / ΙΕΝΕ 2015 ΣΥΝΈΔΡΙΟ Ε&Α 1 Εισαγωγή Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών

Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών Συμπεράσματα ημερίδας Η επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη διείσδυσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 215 Οικονομικά της ενέργειας Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόστη, στόχοι, προτεραιότητες, µίγµατα και Α.Π.Ε. στο δρόµο για ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τιµολόγησης της Ενέργειας

Κόστη, στόχοι, προτεραιότητες, µίγµατα και Α.Π.Ε. στο δρόµο για ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τιµολόγησης της Ενέργειας Κόστη, στόχοι, προτεραιότητες, µίγµατα και Α.Π.Ε. στο δρόµο για ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τιµολόγησης της Ενέργειας ΗΜΕΡΙ Α «Βιώσιµη Ενέργεια: Προτεραιότητες υπό το πρίσµα της Ελληνικής Προεδρίας» Αθήνα, Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Σεπτέμβριος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Σεπτέμβριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Σεπτέμβριος 2014 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών:

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Φεβρουάριος 2016

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Φεβρουάριος 2016 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Φεβρουάριος 2016 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Απρίλιος 2016

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Απρίλιος 2016 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Απρίλιος 2016 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Νοέμβριος 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Νοέμβριος 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Αφήστε τον ήλιο να λάμψει! Νοέμβριος 2013 Η κοινοτική πολιτική και οι στόχοι για το 2030 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γνωστόν, έχει δεσμευθεί να επιτύχει μερίδιο 20% συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ 23/7/212 Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ Οφέλη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα