ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη σύναψη (δημοσίων) συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων από τις αναθέτουσες αρχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο Νόμων περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.11(Ι)/2006 και Ν.12(Ι)/2006), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής πρόοδος στην περιβαλλοντική επίδοση, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διατηρώντας την οικονομική βιωσιμότητα. Με την εφαρμογή του πρώτου αυτού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, τίθενται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα μετεξελιχτεί η πολιτική η οποία στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να αποσυνδεθεί η οικονομική μεγέθυνση από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με τη σημαντική αγοραστική δύναμη που διαθέτει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας είναι σε θέση να επιδράσει ως καταλύτης στην ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων πιο φιλικών προς το περιβάλλον ενώ, ταυτόχρονα, μπορεί να παραδειγματίσει την κοινωνία. Πολλές, όμως, από τις τεχνολογίες αυτές, είτε βρίσκονται στα σπάργανα είτε αδυνατούν να διαδοθούν στην ευρύτερη αγορά. Κύριοι λόγοι γι αυτό είναι, πολλές φορές, το ψηλότερο κόστος που έχουν, σε σχέση με τις παραδοσιακές, όσο και η μη ικανοποιητική ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Με σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα Κράτη Μέλη να καταρτίσουν, μέχρι το τέλος του 2006 και με χρονικό ορίζοντα διάρκειας τριών χρόνων, Σχέδια Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Στα Σχέδια αυτά, τα οποία θα αναθεωρούνται ανά τριετία και στα οποία θα πρέπει να έχει πρόσβαση το κοινό, πρέπει να περιλαμβάνεται εκτίμηση για την υφιστάμενη κατάσταση και να τίθενται φιλόδοξοι στόχοι. Προκειμένου η Κύπρος να μετέχει στην προσπάθεια προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του, με Αριθ , ημερομηνίας , ενέκρινε πρόταση με βάση την οποία συστάθηκε Επιτροπή, υπό την προεδρία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και την συμμετοχή της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με όρους εντολής να ετοιμάσει το Εθνικό Σχέδιο. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς, τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και τη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ετοίμασε το Σχέδιο Δράσης, το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μάρτιο του Το Σχέδιο αυτό είναι το πρώτο βήμα, σε μια εξελικτική διαδικασία, μέσα από την οποία, με την πάροδο του χρόνου, θα βελτιώνεται, θα προσαρμόζεται και θα γίνεται πιο φιλόδοξο. Μέσα από το Σχέδιο αυτό, επιδιώκεται να δοθούν τα πρώτα μηνύματα στην αγορά για την πρόθεση του Κράτους να προωθήσει την πολιτική αυτή, δίνοντας ταυτόχρονα, επαρκή χρόνο στον ιδιωτικό τομέα να προετοιμαστεί ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί, σε ένα πιο εξελιγμένο και μεγαλόπνοο Σχέδιο. Επειδή οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου, έχουν τις δικές τους διαδικασίες, προϋπολογισμούς κλπ, κρίθηκε ότι το Σχέδιο αυτό, δεν θα μπορούσε να έχει άμεση εφαρμογή και σε αυτούς. Συμπεριλήφθηκαν όμως στο Σχέδιο όλα εκείνα τα

2 μέτρα τα οποία θα ενημερώσουν/εκπαιδεύσουν και υποβοηθήσουν τους οργανισμούς αυτούς να ετοιμάσουν εντός του 2007 το δικό τους Σχέδιο Δράσης. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας βασιζόμενο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, ετοίμασε το δικό του Σχέδιο Δράσης για την τριετία Με γνώμονα πάντοτε ότι το Σχέδιο αυτό αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ένταξης της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες των προσφορών και έχοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, κρίθηκε σκόπιμο όπως τα μέτρα καλύψουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο πεδίο αγοράς προϊόντων, παρά να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους μόνο τομείς, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τα μηνύματα στην αγορά για την ευρύτητα της πολιτικής. Συνοπτικά, οι τομείς και στόχοι του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι: (α) Εξοπλισμός Γραφείου και Προμήθειες Ο τομέας αυτός συμπεριλαμβάνει τις αγορές φωτοτυπικών μηχανών, συσκευών φαξ, ανακυκλωμένου χαρτιού, μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ), μελάνια εκτυπωτών, φακέλους, πέννες, μολύβια, μπαταρίες, σακούλια σκυβάλων και ψηφιακούς δίσκους. Οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν με την αγορά οικολογικότερων προϊόντων που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η εξοικονόμηση χαρτιού, η αγορά εξοπλισμού που περιέχει λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, η ανακύκλωση, η αγορά προϊόντων κατασκευασμένων από ανακυκλωμένα υλικά και η μείωση των υλικών συσκευασίας. Για την επίτευξη των πιο πάνω, αναμένεται ότι η οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος θα είναι ασήμαντη και, εν πάση περιπτώσει θα ισοσκελιστεί από τις εξοικονομήσεις που θα επιτευχθούν. (β) Ηλεκτρικές Συσκευές και Προϊόντα Στον τομέα αυτό εμπίπτει η αγορά οικονομικών λαμπτήρων, αγορά λιγότερου ενεργοβόρου ηλεκτρικού εξοπλισμού (ψυγεία, κλιματιστικά κλπ), εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο κτίριο των γραφείων του Συμβουλίου και τοποθέτηση αισθητήρων φωτός/κίνησης σε χώρους του κτιρίου που δεν απαιτείται συνεχής φωτισμός. Για την υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων δεν προβλέπονται σημαντικές δαπάνες με εξαίρεση την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα γραφεία του Συμβουλίου που εκτιμάται στις (γ) Καθαριστικά, Είδη Υγιεινής Με στόχο την χρήση καθαριστικών και ειδών υγιεινής που ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον, τα οποία περιέχουν λιγότερο επικίνδυνες ουσίες κλπ, το Σχέδιο προβλέπει για την αγορά οικολογικότερων καθαριστικών και ανακυκλωμένου χαρτιού τουαλέτας. Η αγορά αυτών των προϊόντων δεν αναμένεται να αυξήσει τις τρέχουσες δαπάνες του Συμβουλίου. (δ) Εξοικονόμηση νερού Τα μέτρα για την εξοικονόμηση νερού διαλαμβάνουν την χρήση βρυσών και εξαρτημάτων εξοικονόμησης νερού. Για την υλοποίηση των μέτρων αυτών το Σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατά το 2008.

3 (ε) Ανακαίνιση Κτιρίων Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει βασικά τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον μπογιών κατά την ανακαίνιση κτιρίων. Το κόστος εφαρμογής του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να αυξήσει τις τρέχουσες δαπάνες του Συμβουλίου, δεδομένου ότι εκτελούνται κάθε χρόνο περιορισμένες εργασίες ανακαίνισης. (στ) Οχήματα Από το 2008 το Συμβούλιο, κατά την ετοιμασία προδιαγραφών για την αγορά αυτοκινήτων, θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά τους, τόσο σε κατανάλωση καυσίμων όσο και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το κόστος εφαρμογής του πιο πάνω μέτρου δεν αναμένεται να αυξήσει τις τρέχουσες δαπάνες του Συμβουλίου. Η επιτυχία των πιο πάνω μέτρων είναι ταυτισμένη με την εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται με τις διαδικασίες προσφορών και συντάσσει προδιαγραφές για την αγορά των προϊόντων και την έγκαιρη ενημέρωση του ιδιωτικού τομέα που θα προσφέρει τα προϊόντα αυτά, εξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό από την καθοδήγηση της οποίας θα τύχουν οι αναθέτουσες αρχές από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Λόγω του μεγέθους του Συμβουλίου και της ευρύτητας των θεμάτων και προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά, οι αρμόδιοι λειτουργοί του Συμβουλίου δεν μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε σχέση με την ανάπτυξη πιο περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων, γι αυτό και η εφαρμογή της πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων θα εξαρτηθεί από την αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών με άλλες αναθέτουσες αρχές, ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα.

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1. Εξοπλισμός Γραφείου και Προμήθειες Εξοπλισμός Γραφείου και Προμήθειες Μέτρα/ Κύρια χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών παραμέτρων Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εκτιμημένη αύξηση/ μείωση στις δαπάνες και άλλα οφέλη 1 Φωτοτυπικές Μηχανές. Εξασφάλιση της δυνατότητας εκτύπωσης και στις δυο πλευρές. Περιορισμός των τοξικών ουσιών στη συσκευή. Από στο κόστος. Πλείστες καλές φωτοτυπικές μηχανές εμπεριέχουν τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους. Όμως με τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, θα χρειάζεται συχνότερη συντήρηση των μηχανών και θα μειωθεί η διάρκεια ζωής τους. Αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού. Ευκολότερη και φθηνότερη διαδικασία απόρριψής τους όταν θα φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους (οι μηχανές ανακυκλώνονται). 2 Συσκευές Φαξ. Χρήση κοινού (όχι thermal ή ανακυκλωμένου) χαρτιού. Χωρίς τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. Από στο κόστος. Πλείστες καλές συσκευές εμπεριέχουν τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού δε συστήνεται, επειδή φθείρεται η συσκευή. 3 Χαρτί, Φάκελοι. Μείωση της χρήσης χαρτιού. Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού. (α) Από την όλες οι Εκθέσεις προς το Συμβούλιο (πέραν των τεσσάρων σελίδων) Α-1 Αναμένεται σοβαρή εξοικονόμηση σε χαρτί.

5 Το ανακυκλωμένο χαρτί να περιέχει τουλάχιστο 50% ανακυκλωμένου πολτού. καθώς και τα παραρτήματα να τυπώνονται και στις δύο πλευρές της σελίδας. (β) Μετά την εξάντληση όλου του διαθέσιμου γραφικού υλικού, όλη η επίσημη αλληλογραφία θα γίνεται σε ανακυκλωμένο χαρτί και φακέλους. Η αποστολή και λήψη φαξ θα εξακολουθήσει να γίνεται σε κανονικό χαρτί. Το επιπλέον κόστος αναμένεται να είναι πολύ μικρό επειδή το κόστος του ανακυκλωμένου χαρτιού είναι ανάλογο με το κόστος του χαρτιού που χρησιμοποιείται. (γ) Από την , όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια και ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές θα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί. (δ) Από την θα εξασφαλιστεί κάλαθος ανακύκλωσης χαρτιού, αφού εξασφαλιστεί πρώτα η συλλογή του από αδειοδοτημένες εταιρείες. Σε κάθε γραφείο θα τοποθετηθούν δύο κάλαθοι αχρήστων, ένας για την απόρριψη χαρτιού και ο άλλος για άλλα απορρίμματα, με ευκρινή σήμανση. Αναμένεται ότι οι αδειοδοτημένοι ανακυκλωτές θα παρέχουν τον κάλαθο και τη συλλογή δωρεάν. Το κόστος για την αγορά πρόσθετων καλάθων αχρήστων που θα τοποθετηθούν στα γραφεία είναι ασήμαντο. 4 Μηχανογραφικός Εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και διάθεσης που ακολουθεί ο κατασκευαστής να είναι συμβατή με τα πρότυπα CYS EN ή EMAS ή ισοδύναμο. Από την οι προδιαγραφές αυτές θα ισχύουν για όλο τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. στο κόστος. Θα προκύψουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη. Ο εξοπλισμός να είναι EU Flower ή TCO99 ή Nordic Swan ή Blue Angel ή ισοδύναμο. Οι πιο πάνω προδιαγραφές καλύπτουν θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, επικίνδυνων ουσιών, συσκευασίας, κλπ. Α-2

6 5 Μελάνια εκτυπωτών. Επιστρέφονται για ανακύκλωση. Από την οι εταιρείες από τις οποίες θα αγοράζονται τα μελάνια θα μεριμνούν για την ορθή διαχείριση των άδειων μελανιών, τα οποία θα τους επιστρέφονται. Το Συμβούλιο θα εντάξει την υποχρέωση παραλαβής των άδειων μελανιών από τους προμηθευτές στους όρους προσφοράς. Ουσιαστικά μόνο διοικητικό κόστος θα υπάρχει που θα είναι αμελητέο. 6 Εκτυπωτές. Από την όλοι οι νέοι εκτυπωτές που θα αγοράζονται θα έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο πλευρές, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης για σύνδεση με τοπικό δίκτυο, ώστε να επιτρέπεται η χρήση τους από περισσότερους από ένα χρήστη. Οι εκτυπωτές θα έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης σε ανακυκλωμένο χαρτί. Δεν αναμένεται αύξηση στο κόστος. 7 Φάκελοι (Arch files). Φάκελοι από ανακυκλωμένο χαρτί. Από την θα αγοράζονται φάκελοι για φύλαξη εγγράφων (εκτός box files) από ανακυκλωμένο χαρτί, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι στην αγορά. στο κόστος. 8 Πένες (ball pens) και μολύβια. Πένες και μολύβια από ανακυκλωμένα υλικά. Από την όλες οι πένες και μολύβια που θα αγοράζονται θα είναι από ανακυκλωμένα υλικά, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. στο κόστος. 9 Μπαταρίες. Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών για αποφυγή απόρριψης άδειων μπαταριών. Από την θα αγοράζονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφού αγοραστούν οι αναγκαίοι φορτιστές. Α-3

7 10 Βιοαποικοδομήσιμες σακούλες σκυβάλων. Οι σακούλες σκυβάλων να είναι βιοαποικοδομήσιμες ώστε να καταστρέφονται στο περιβάλλον. Από την οι πλαστικές σακούλες σκυβάλων που αγοράζονται θα είναι από βιοαποικοδομήσιμα υλικά. στο κόστος, επειδή ο όγκος απορριμμάτων είναι μικρός. Το κόστος των σακουλιών που αγοράζονται σήμερα είναι 3 σεντ/ σακούλα. Το κόστος των βιοαποικοδομήσιμων είναι περίπου 10 σεντ/ σακούλα. 11 Ψηφιακοί δίσκοι. Από το 50% των ψηφιακών δίσκων να αγοράζεται χωρίς συσκευασία και τα Τμήματα να εφοδιάζονται με κασετίνες για αποθήκευσή τους. Θα υπάρξουν εξοικονομήσεις από τη μη αγορά της συσκευασίας, από την εξοικονόμηση χώρου φύλαξης, θα μειωθούν τα απόβλητα συσκευασίας, κλπ. Α-4

8 2. Ηλεκτρικές Συσκευές και Προϊόντα Ηλεκτρικές Συσκευές και Προϊόντα Μέτρο Κύρια χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών παραμέτρων Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εκτιμημένη αύξηση/ μείωση στις δαπάνες και άλλα οφέλη 1 Φωτισμός Γραφείων. Οικονομικοί λαμπτήρες. Από την όλοι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες που θα αντικαθίστανται θα είναι οικονομικοί. Εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλίσκεται από τους υφιστάμενους λαμπτήρες. Η εξοικονόμηση αυτή είναι ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερη από το κόστος αγοράς των οικονομικών λαμπτήρων (περίπου 3,00 έκαστος) γιατί κάθε οικονομικός λαμπτήρας έχει χρόνο ζωής 6 φορές περισσότερο από τους συνηθισμένους λαμπτήρες. 2 Ψυγεία, κλιματιστικά, κλπ Ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα. Από την , κατά την αξιολόγηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού που θα αγοράζεται θα δίνονται επιπλέον βαθμοί, ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων, σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Θα προκύψει εξοικονόμηση ενέργειας. Πιθανώς να αυξηθεί ελαφρά το αρχικό κόστος αγοράς των προϊόντων αυτών. 3 Φωτοβολταϊκά. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Κατά το 2008 θα εξεταστεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτίριο των γραφείων του Συμβουλίου. Το κόστος της κάθε εγκατάστασης εκτιμάται στις ανά κτίριο. Το μέτρο θα επανεξετασθεί το τέλος του Αισθητήρες φωτός/ κίνησης στις τουαλέτες και τους άλλους χώρους στους οποίους δεν χρειάζεται μόνιμος φωτισμός. Χρήση τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πρώτα τρία χρόνια της εφαρμογής του Σχεδίου, θα τοποθετηθούν στο κτίριο των γραφείων του Συμβουλίου αισθητήρες φωτισμού. Η αγορά και εγκατάσταση των αισθητήρων θα πραγματοποιηθεί βάσει τεχνικών προδιαγραφών που θα εξασφαλιστούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Εξοικονόμηση ενέργειας. Κόστος εγκατάστασης ανά χώρο 30, περίπου. Το αναμενόμενο συνολικό κόστος είναι αμελητέο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των γραφείων του Συμβουλίου. Α-5

9 3. Καθαριστικά - Είδη Υγιεινής Καθαριστικά Είδη Υγιεινής Μέτρο Κύρια χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών παραμέτρων Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εκτιμημένη αύξηση/ μείωση στις δαπάνες και άλλα οφέλη 1 Καθαριστικά. Υγρό πλυσίματος/ σαπούνια. Χρήση καθαριστικών τα οποία ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον γιατί περιέχουν λιγότερο βλαβερές ουσίες. Από το 2008, θα αγοράζονται καθαριστικά που θα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό θα διεξαχθεί η απαραίτητη μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν αύξηση στο κόστος. Η διαφορά στο κόστος από τα παραδοσιακά προϊόντα θα διαφανεί μέσα από την μελέτη. O προϋπολογισμός για το 2008 για την αγορά των προϊόντων αυτών θα αυξηθεί κατά 10%, το οποίο θα διατεθεί για την αγορά των προϊόντων αυτών σε περίπτωση που είναι ακριβότερα. 2 Χαρτί τουαλέτας, Χαρτί κουζίνας. Πλήρως ή μερικώς ανακυκλωμένο χαρτί. Από το 2008 θα αγοράζονται προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού τουαλέτας και χαρτιού κουζίνας, νοουμένου ότι θα υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά. Προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Δεν αναμένεται αύξηση στο κόστος, αφού το ανακυκλωμένο χαρτί τουαλέτας είναι φθηνότερο. Α-6

10 4. Εξοικονόμηση νερού Εξοικονόμηση νερού Μέτρο Κύρια χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών παραμέτρων Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εκτιμημένη αύξηση/ μείωση στις δαπάνες και άλλα οφέλη 1 Βρύσες ή/και εξαρτήματα εξοικονόμησης νερού. Εξοικονόμηση νερού χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικό εξοπλισμό. Κατά το 2008 όλες οι βρύσες που βρίσκονται στα κτίρια του Συμβουλίου (γραφεία και υδατοδεξαμενές) θα αντικατασταθούν από βρύσες ή/και εξαρτήματα εξοικονόμησης νερού. Η αγορά και αντικατάστασή τους θα γίνει βάσει σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που θα ετοιμάσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Για σκοπούς του Σχεδίου εκτιμάται η δαπάνη για το 2008 δεν θα υπερβεί τις Α-7

11 5. Ανακαίνιση κτιρίων Ανακαίνιση κτιρίων Μέτρο/ Κύρια χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών παραμέτρων Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εκτιμημένη αύξηση/ μείωση στις δαπάνες και άλλα οφέλη 1 Μπογιές. Χρήση μπογιών που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον γιατί περιέχουν λιγότερο επικίνδυνες ουσίες. Από κατά την ανακαίνιση κτιρίων θα χρησιμοποιούνται μπογιές οι οποίες περιέχουν λιγότερο τοξικές ουσίες. Η αγορά των πιο πάνω μπογιών θα γίνεται βάσει σχετικών προδιαγραφών που θα ετοιμάσουν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Το κόστος των μπογιών αυτών είναι περίπου 1,5 φορές μεγαλύτερο από το κόστος των παραδοσιακών. Όμως, είναι πολύ φιλικότερες προς το περιβάλλον και το κόστος της τελικής απόρριψης των αποβλήτων τους και των συσκευασιών τους είναι πολύ μικρότερο. Α-8

12 6. Οχήματα Οχήματα Μέτρο Κύρια χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών παραμέτρων Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εκτιμημένη αύξηση/ μείωση στις δαπάνες και άλλα οφέλη 1 Οχήματα με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που είναι θερμοκηπιακό αέριο. Καθαρότερη καύση και καθαρότερη ατμόσφαιρα. Λιγότερη καυσίμων. κατανάλωση (α) Από την θα αγοράζονται οχήματα με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για το σκοπό αυτό κατά την ετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά οχημάτων θα δίνεται ποσοστό βαθμολογίας στις μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. (β) Από την κατά την αξιολόγηση οχημάτων για αγορά, θα λαμβάνεται υπόψη και η κατανάλωση καυσίμων με συγκεκριμένη βαθμολογία, η οποία θα σχετίζεται με τα χιλιόμετρα που αναμένεται να καλύπτει το κάθε όχημα μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. των δαπανών. Θα οδηγήσει στην αγορά καλύτερης ποιότητας οχημάτων. Εξοικονόμηση καυσίμων. Καθαρότερο περιβάλλον. Πιθανή μικρή αύξηση στην αγορά που αναμένεται να καλύπτεται σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της μείωσης στην κατανάλωση καυσίμων. Α-9

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΣΗΣ ΓΙ ΤΙΣ ΠΡΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΣΕΙΣ 2012-2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, ρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3 ος όροφος, 3036 Λεµεσός. Τ.Θ. 50329, 3603 Λεµεσός, τ: 25

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Ανδρέας Χρίστου Πρόεδρος ΣΑΛΑ. Φίλες και Φίλοι,

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Ανδρέας Χρίστου Πρόεδρος ΣΑΛΑ. Φίλες και Φίλοι, Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Η παρούσα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας γίνεται μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας μας για διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (Περιουσία του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach) Ετοιμάστηκε από: Εγκρίθηκε από:. Υπογραφή:.. Έκδοση 3 η : 24/05/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA+ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΤ) 3 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ 4 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 8 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Λεωφορεία χαμηλών εκπομπών Ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές Ακίνδυνα για την υγεία καθαριστικά προϊόντα Procura + 2η έκδοση Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία -

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ European Commission DG Environment and Industry Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΜΜΕ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα