Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων"

Transcript

1 Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία σύναψης συµβάσεων προµήθειας προϊόντων, υπηρεσιών και έργων από δηµόσιους φορείς κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη: όχι µόνο οικονοµικές παράµετροι, όπως η τιµή, καλύτερη σχέση απόδοσης-τιµής, ποιότητα, διαθεσιµότητα, λειτουργικότητα αλλά και περιβαλλοντικές παράµετροι, όπως οι επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του «Πρασινίζοντας» τη διαδικασία προµηθειών οι οργανισµοί του δηµοσίου µπορούν να χρησιµοποιήσουν την αγοραστική τους δύναµη για να βοηθήσουν στην προώθηση πράσινων προϊόντων στη διεθνή και εγχώρια αγορά 1

2 Το δυναµικό των Π Σ (1/2) Οι δηµόσιες αρχές στην Ευρώπη ξοδεύουν ετησίως πάνω από 1 τρις ευρώ (περίπου το 16% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για προµήθειες Η µεγάλη αυτή αγοραστική δύναµη περικλείει ένα σηµαντικό δυναµικό το οποίο µπορεί να: Οδηγήσει την αγορά προς την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων Επηρεάσει τη συµπεριφορά των εταιρειών και των καταναλωτών Συνεισφέρει άµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος Το δυναµικό των Π Σ (2/2) Αν όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί της Ε.Ε. προµηθεύονταν για παράδειγµα «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια προερχόµενη από ανανεώσιµες πηγές), η Ε.Ε. θα πληρούσε το 18% των δεσµεύσεων του Κιότο Πάνω από 2,8 εκ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές αγοράζονται κάθε χρόνο από τις δηµόσιες αρχές της Ε.Ε. Η αγορά ενεργειακώς αποδοτικών µοντέλων Η/Υ θα µείωνε αφενός το κόστος των λογαριασµών για ηλεκτρική ενέργεια και αφετέρου την εκποµπή CO2 κατά τόνους! Αν οι δηµοτικές αρχές χρησιµοποιούσαν εξοπλισµό εξοικονόµησης νερού στις εγκαταστάσεις τους, αυτό θα µείωνε την κατανάλωση νερού στην Ε.Ε. κατά 200 εκ. τόνους! (Relief project ) 2

3 Τα Οφέλη των Π Σ (1/3) Περιβαλλοντικά οφέλη Παγκόσµια: Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συνεισφορά στην προστασία του παγκόσµιου περιβάλλοντος) Συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη άλλων περιοχών του πλανήτη Τοπικά: Βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος Τα Οφέλη των Π Σ (2/3) Οικονοµικά οφέλη Εξοικονόµηση χρηµάτων (κόστος κύκλου ζωής) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών 3

4 Τα Οφέλη των Π Σ (3/3) Τα οφέλη για τους οργανισµούς Περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων Βελτίωση του πολιτικού προφίλ και της νοµιµότητας των διαδικασιών Σεβασµός στην υπάρχουσα και µελλοντική ευρωπαϊκή νοµοθεσία Ξεπερνώντας τα βασικά εµπόδια Έλλειψη πολιτικής στήριξης - οι πολιτικοί φορείς πρέπει να πειστούν για τα οφέλη των Π Σ, βρείτε φορείς που θα υποστηρίξουν τις πράσινες προµήθειες Έλλειψη απαραίτητων γνώσεων Υπάρχει ανάγκη παροχής της απαραίτητης πληροφόρησης για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία των προµηθειών/ συµβάσεων Οικονοµικές συνέπειες - Ελέγξτε τη διαθεσιµότητα πράσινων προϊόντων στην αγορά, λάβετε υπόψη το κόστος όλου του κύκλου ζωής του προϊόντος Συστηµατική διαδικασία - Σχεδιάστε και εφαρµόστε µία διαδικασία για την εφαρµογή Π Σ από όλα τα τµήµατα του φορέα => Θέστε προτεραιότητες και στόχους 4

5 Dunkerque Γαλλία (1/2) κάτοικοι Το 1996 ξεκίνησε πιλοτική εφαρµογή πράσινων προµηθειών για τρεις κατηγορίες προϊόντων Καθαριστικά, Χαρτί και Χρώµατα Βαφής Το περιβαλλοντικό τµήµα του ήµου εφάρµοσε την παρακάτω µεθοδολογία: Βήµα 1ο: Έρευνα αγοράς σε κοινούς προµηθευτές για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα Βήµα 2ο: Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους στόχους του ήµου και τις επικείµενες αλλαγές Dunkerque Γαλλία (2/2) Βήµα 3ο: Έλεγχος και αξιολόγηση των δειγµάτων πράσινων προϊόντων Βήµα 4ο: Εξαγωγή συµπερασµάτων και επιλογή των κατάλληλων προϊόντων Βήµα 5ο: Έναρξη της διαδικασίας προµηθειών πράσινων προϊόντων και σταδιακή αντικατάσταση των συµβατικών Βήµα 6ο: ιάδοση των αποτελεσµάτων Τελικά: Εισαγωγή πράσινων προϊόντων, τιµές και ποιότητα σε επίπεδο συµβατικών προϊόντων 5

6 Vorarlberg Αυστρία (1/2) Πολιτεία αποτελούµενη από 98 ήµους και κατοίκους Με βάση την εθνική νοµοθεσία ξεκίνησαν δράσεις πράσινων προµηθειών το 1998 από την περιβαλλοντική υπηρεσία της πολιτείας Ως πρώτο βήµα εστάλη ένα ερωτηµατολόγιο σε όλους τους υπεύθυνους προµηθειών των ήµων Το ερωτηµατολόγιο αφορούσε κυρίως: εµπλεκόµενους στις προµήθειες και προκηρύξεις διαγωνισµών, εφαρµογή πράσινων κριτηρίων, την άποψη τους για το υπό εφαρµογή σχέδιο Vorarlberg Αυστρία (2/2) ηµιουργήθηκε οδηγός πράσινων προµηθειών για αναλώσιµα γραφείου και δόµηση µε πράσινα κριτήρια, διανοµή του σε όλους τους ήµους Τελικά δηµιουργήθηκε δίκτυο ήµων για τις πράσινες προµήθειες (25 και 15 µέλη αντίστοιχα) Αποτελέσµατα: µείωση των τιµών, δράσεις εκπαίδευσης υπαλλήλων, σχεδιασµός διακηρύξεων, συναντήσεις συζητήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και απονοµή βραβείων στους ήµους µε την πιο καινοτόµο δράση 6

7 Ελλάδα Κοινή προµήθεια χαρτιού (1/2) Αποτελέσµατα: Κατατέθηκε µόνο µία προσφορά από την εταιρεία XEROX (πληρούσε όλες τις προδιαγραφές) Η ποσότητα ήταν: 430 κούτες των 5 πακέτων των 500 φύλλων η κάθε µία Η τιµή για κάθε πακέτο ήταν 2,34 Ελλάδα Κοινή προµήθεια χαρτιού (2/2) Οικονοµικά στοιχεία: Λόγω της ποσότητας, από τιµή πολύ κοντά στα 3, επετεύχθη τιµή αγοράς 2,34 Για συµβατικό χαρτί η τιµή θα ήταν 2,20 Για την Καλλιθέα Ρόδου όµως η τιµή προµήθειας ανακυκλωµένου χαρτιού είναι χαµηλότερη από αυτή του συµβατικού χαρτιού (2,40 ) Συµπέρασµα: Οι κοινές προµήθειες µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τις τιµές και µελλοντικά αφού υπάρχει ζήτηση- να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στην αγορά σε επίπεδο διαθεσιµότητας πράσινων προϊόντων 7

8 Η εκστρατεία Procura + (1/4) Η εκστρατεία Procura + ξεκίνησε από τον Οργανισµό ICLEI πριν µερικά χρόνια µε στόχο την προώθηση των πράσινων προµηθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω των αποφάσεων που λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο Η εκστρατεία αποσκοπεί µεταξύ άλλων στη µείωση των δαπανών για προµήθειες & στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων Οι δηµόσιοι οργανισµοί που είναι µέλη της εκστρατείας οριοθετούν ποσοτικούς στόχους για τις πράσινες προµήθειες που καλούνται να εκπληρώσουν σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. προµήθεια 20% «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2008) Η εκστρατεία Procura + (2/4) Τα µέλη της εκστρατείας έχουν στη διάθεση τους µία αναλυτική µεθοδολογία για την προώθηση των οικολογικών προµηθειών Στο εγχειρίδιο που διατίθεται στα µέλη της δίνονται αναλυτικές περιβαλλοντικές τεχνικές προδιαγραφές για έξι (6) κατηγορίες προϊόντων: Ηλεκτρική ενέργεια προερχόµενη από ΑΠΕ Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Βιολογικά τρόφιµα Κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης Προϊόντα καθαρισµού Χρήση οχηµάτων χαµηλών εκποµπών για τις δηµόσιες µεταφορές 8

9 Μεθοδολογία Procura + (3/4) 1-6 µήνες 3-6 µήνες 2Θέσπιση στόχων εστιασµένων στα προϊόντα 3Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 3-6 µήνες 1 Βασική απογραφή 4 Υλοποίηση σχεδίου δράσης Παρακολούθηση 5 προόδου και έκθεση αποτελεσµάτων µήνες 4-8 µήνες Συµµετοχή στην εκστρατεία (4/4) Η ΕΠΤΑ είναι ο Εθνικός Εταίρος της εκστρατείας για την Ελλάδα Πρωταρχικό βήµα είναι η λήψη πολιτικής απόφασης που δεσµεύει τον οργανισµό Το ICLEI και οι εθνικοί φορείς παρέχουν διαρκή στήριξη στους φορείς για την υλοποίηση των στόχων που θέτουν Οι φορείς κάνουν αναφορές στο ICLEI σχετικά µε την πρόοδο των δράσεων και εφόσον εκπληρώσουν επιτυχώς τους στόχους τους παίρνουν πιστοποίηση από το ICLEI ως ήµοι που εφαρµόζουν πράσινες προµήθειες 9

10 Το πρόγραµµα GreenMed Έχοντας θέσει ως στόχο την προώθηση των πράσινων προµηθειών σε χώρες µε µικρή εµπειρία σε τέτοια θέµατα, φορείς από την Ελλάδα και την Πορτογαλία προχώρησαν στην υλοποίηση του προγράµµατος LIFE Περιβάλλον GreenMed Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένας οδηγός βήµα προς βήµα για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλα τα στάδια σύναψης συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, από τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών µέχρι τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης Ο οδηγός αυτός που ονοµάζεται Μοντέλο Πράσινου Κέρδους είναι διαθέσιµος στη διεύθυνση: Username: user Password: goodbi198 Πηγές πληροφόρησης GreenMed Μοντέλο Πράσινου Κέρδους Το Αγοράστε Οικολογικά! της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Βέλτιστες πρακτικές του ICLEI: Ιστοσελίδα Ηµερίδας: Εκστρατεία Procura+ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οικολογικά σήµατα: Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήµα, Blue Angel, Nordic Swan... 10

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Λεωφορεία χαμηλών εκπομπών Ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές Ακίνδυνα για την υγεία καθαριστικά προϊόντα Procura + 2η έκδοση Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Το Εγχειρίδιο Procura + παρέχει απλές και ξεκάθαρες οδηγίες σε Ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς για την υλοποίηση πράσινων προμηθειών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού ή το βαθμό εμπειρίας του.

Διαβάστε περισσότερα

2 ος Σπόνδυλος: Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισµών. Πράσινες Προµήθειες

2 ος Σπόνδυλος: Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισµών. Πράσινες Προµήθειες 2 ος Σπόνδυλος: Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισµών Πράσινες Προµήθειες ιδάσκων: Ευαγγελινός Κωνσταντίνος Επιµέλεια Εργασίας: Καλογηροπούλου Αικατερίνη Κούβαρη Μαρία Παντοπούλου Ιωάννα Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Προσοχή Το παρόν είναι ενδεικτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο» Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για την ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΤΣΔΕΑ) Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Συστάσεις για την ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΤΣΔΕΑ) Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες ΣυστάσειςγιατηνανάπτυξηΤοπικών ΣχεδίωνΔράσηςγιαΕνεργειακή Αποδοτικότητα(ΤΣΔΕΑ) ΚοινέςΠράσινεςΔημόσιεςΠρομήθειες Οι προμήθειες ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων στην καθημερινότητα των οργανισμών τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία -

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ European Commission DG Environment and Industry Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΜΜΕ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη

Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη Μία περίληψη Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο παρέχει μία γενική εικόνα πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θεσπίζει την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Πλαίσιο Το οικολογικό σήµα της Ε.Ε. EU Flower είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα, σχεδιασµένο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Το Πρόγραμμα JESSICA Το JESSICA είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα