Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα : 29 Ιουνίου 2011 ΠΡΟΣ : Αρ.Πρωτ. : ΥΠ.ΠΟ.Τ/ ΕΕΜΠΚ/62993/1575 Φ. Έργου : 246 Ταχ. /νση : Πλ.Καρύτση 12 Ταχ.Κώδ. : Πληροφ. : Αθ. Κουκούβελος Τηλέφωνο : FAX : ISO 9001:00 : ΕΛΟΤ 02.28/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Υψηλάντη 12 Τ.Κ ΛΑΜΙΑ 2. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θεµιστοκλέους 87 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 3. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΦΩΝ Τ.Κ ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή µη των ενστάσεων κατά του από 11/04/2011 πρακτικού της Επιτροπής ηµοπρασίας του έργου : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» και έγκριση του αποτελέσµατος της ηµοπρασίας του παραπάνω αναφερόµενου έργου Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/ ) Του Π.. 191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού»(ΦΕΚ 146/Α/ )

2 Του Π.. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ ) Του Π.. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισµού» (ΦΕΚ 127/Α/ ) Του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ) Του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/α/ ) Του Ν. 3207/2003 «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 10 παρ. 30 (ΦΕΚ 302/Α/ ) 2. Την αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ ΜΜΠΚ/86084/1954/ απόφαση έγκρισης µελέτης εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης για το έργο : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» 3. Την χρηµατοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » 4. Την αριθµ. 9355/ απόφαση ένταξης της πράξης : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» 5. Την αριθµ. πρωτ. 17α/02/203/ΦΝ440/ του ΥΠΟΜΕ Ι απόφαση έγκρισης προσθήκης πρόσθετων όρων τεχνικής ικανότητας 6. Την αριθµ. 121/ απόφαση προέγκρισης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την δηµοπράτηση του παραπάνω έργου. 7. Την αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ ΕΕΜΠΚ/15899/289/ έγκριση δηµοπράτησης µε ανοιχτή διαδικασία µε προσθήκη πρόσθετων όρων τεχνικής ικανότητας του έργου : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» 8. Τις πιστώσεις του ΥΠΠΟΤ ΣΑΕ148 ΚΑΕ 2010ΣΕ για το έργο : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» 9. Την αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ ΕΕΜΠΚ/19575/389/ απόφαση σύστασης επιτροπής ιαγωνισµού του έργου : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)»

3 10. Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός δεν διεξήχθει στις λόγω στάσης εργασίας της ΕΜ Υ ΑΣ 11. Το µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΕΕΜΠΚ/541/ έγγραφο για ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού την Τον διενεργηθέντα διαγωνισµό την 22/03/ Το από πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» 14. Την από ένσταση του κ ου Στέφανου Μπονάτου ως µέλος της κοινοπραξίας Μπονάτος Στέφανος Καραδήµος Θωµάς 15. Την από ένσταση της εταιρείας Υ ΡΟ ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ 16. Την από ένσταση της κοινοπραξίας ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του Ευσταθίου ΚΟΝΤΕΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος 17. Την από ένσταση της εταιρείας ALPHA DOMUS ATE 18. Το από πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε την διατύπωση των απόψεων της επιτροπής διαγωνισµού σχετικά µε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν 19. Την από αναφορά του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση)» µε την οποία υποβλήθηκαν τα από και από πρακτικά της επιτροπής και οι παραπάνω τέσσερις (4) ενστάσεις των διαγωνιζοµένων προς την Προϊσταµένη Αρχή. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Την απόρριψη της από ένστασης του κου κ ου Στέφανου Μπονάτου ως µέλος της Κοινοπραξίας Μπονάτος Στέφανος Καραδήµος Θωµάς διότι : α) Η ένσταση δεν απευθύνεται προς την Προϊσταµένη Αρχή (Άρθρο 4.1 και Άρθρο 1.3 της ιακήρυξης) και άρθρο 22 9 του Ν. 3669/08. β) Στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν µε τον φάκελο συµµετοχής, όσο και µε την ένσταση της εν λόγω Κοινοπραξίας, δεν τεκµηριώνεται ότι το έργο «Συµπλήρωση και επέκταση Ηλεκτροµηχανολογικών αυτοµατισµών συστήµατος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών» που παρουσιάζεται ως στοιχείο Τεχνικής Ικανότητας έχει περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την τελευταία πενταετία και δεν τεκµηριώνεται το ποσόν της σύµβασης ότι είναι

4 τουλάχιστον ,00 µε Φ.Π.Α. όπως απαιτεί το άρθρο 22 8 της ιακήρυξης. Β. Την απόρριψη της από ένστασης της εταιρείας Υ ΡΟ ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ διότι : α) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής της παραπάνω εταιρείας απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ελλιπώς και όχι όπως ρητά απαιτείται από το άρθρο 15.1 της διακήρυξης. «Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ.1.1,1.2 και 1.3 της παρούσας)». β) Σύµφωνα µε το άρθρο 22.8 και 23.3 της διακήρυξης οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι την απαιτούµενη εµπειρία, ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Εποµένως οι εταιρείες ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., RESTORE Α.Τ.Ε. κατέθεσαν µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους και ίδια εµπειρία ως νοµικά πρόσωπα καλύπτοντας τις απαιτήσεις των παραπάνω άρθρων της διακήρυξης. Η κοινοπραξία Ι. ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. Π. ΣΙΜΗΣ Α.Ε κατέθεσε ίδια εµπειρία ως νοµικό πρόσωπο του µέλους της Ι. ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.. Η εµπειρία αυτή αποκτήθηκε σαν εγκεκριµένος υπεργολάβος όπως φαίνεται στα κατατεθειµένα δικαιολογητικά καλύπτοντας τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Γ. Την απόρριψη της από ένστασης της κοινοπραξίας ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του Ευσταθίου ΚΟΝΤΕΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος διότι : α) Σύµφωνα µε το άρθρο 23.3 της διακήρυξης απαιτείται για κάθε υποβληθέν έργο, αντίστοιχο πιστοποιητικό εµπειρίας του φορέα κατασκευής προς τον διαγωνιζόµενο ή τον αποκλειστικά συνεργαζόµενο, από ηµόσιο, Ν.Π... ή άλλους ηµόσιους Οργανισµούς (στην προκειµένη περίπτωση την ΕΗ Α.Ε.) σύµφωνα µε την εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ Ε. εν κατατέθηκε πιστοποιητικό της ΕΗ Α.Ε. προς τον κ ον Βάσιλα (του οποίου η εν λόγω κοινοπραξία επικαλείται την εµπειρία) που να τεκµηριώνει την ζητούµενη τεχνική ικανότητα. β) Η διατύπωση των όρων της διακήρυξης, στο άρθρο 23.3, είναι σαφής και αναλυτική, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα σηµεία που εστιάζεται η ένσταση της παραπάνω κοινοπραξίας και ως εκ τούτου η αναφορά για την µη επαρκή αιτιολόγηση των λόγων που κρίθηκε απαράδεκτη η προσφορά της παραπάνω κοινοπραξίας δεν ευσταθεί. γ) Τα πιστοποιητικά εµπειρίας των εταιρειών που αναφέρονται στην ένσταση, είναι πιστοποιητικά δηµοσίου φορέα προς νοµικά πρόσωπα τα οποία

5 χρησιµοποιούν την εµπειρία αυτή που τους αναλογεί, όπως απαιτεί το άρθρο 22.8 της διακήρυξης.. Την απόρριψη της από ένστασης της εταιρείας ALPHA DOMUS ATE διότι : α) Η διατύπωση των όρων της διακήρυξης στα άρθρα 22.8 και 23.3 είναι σαφής και αναλυτική και ως εκ τούτου η αναφορά για µη επαρκή αιτιολόγηση των λόγων που κρίθηκε απαράδεκτη η προσφορά της παραπάνω κοινοπραξίας δεν ευσταθεί. β) Από τα προσκοµισθέντα στοιχεία της Τεχνικής Ικανότητας και ειδικά για το έργο : «Βελτίωση συστηµάτων ψύξης σφαιρικών /Ξ αποθήκευσης LPG» φαίνεται από την περιγραφή ότι δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις του άρθρου 22.8 της διακήρυξης δηλαδή σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών που περιλαµβάνουν εκτοξευτήρες νερού... Αντιθέτως για το παραπάνω έργο αναφέρεται επέκταση συστήµατος ψύξης µε καταιονηστήρες. γ) Στο δικαιολογητικό της συµβολαιογραφικής πράξης αποκλειστικής συνεργασίας που απαιτείται από το άρθρο 22.8 της διακήρυξης που κατέθεσε η παραπάνω εταιρεία, δεν φαίνεται ότι η ALPHA DOMUS ATE συµφωνεί και αποδέχεται την συνεργασία µε την εταιρεία ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ούτε φαίνεται να έχει υπογράψει από κοινού την εν λόγω συµβολαιογραφική πράξη. Ε.. Εγκρίνουµε το αποτέλεσµα της ηµοπρασίας του έργου : «Αναβάθµιση και επέκταση υπάρχοντος Συστήµατος Πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου ελφών (Α Φάση) και ανακηρύσσουµε προσωρινό µειοδότη την εταιρεία ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που υπέβαλε την βέλτιστη προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και µε µέση έκπτωση 6% (έξι επί τοις εκατό) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης δηλαδή µε προϋπολογισµό έργου που ανέρχεται σε ,41 χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. (23%) και συνολικής δαπάνης ,27 µε αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. (23%). Εσωτερική ιανοµή 1..Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1) Η Προϊσταµένη Της Γ..Α.Μ.Τ.Ε. ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΠΙΙΝΑΚΑΣΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ /ΣΕΙΣ,ΤΗΛ.,FAX.. Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΚΑΡΑ ΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ , FAX RESTORE ΑΤΕ Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ,FAX ANAPKON AE Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 189 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX ΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ , FAX Κ/ΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX Υ ΡΟ ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ, ΜΑΝ ΡΑ ΤΗΛ , FAX Κ/Ξ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 51, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ , FAX ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥ ΟΞΟΥ 63, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX Κ/ΞΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΟΝΤΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ.-FAX ALPHA DOMUS ATE ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 91, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 86, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX