ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 Α Ω Η Α Η Α Α Α Η MONIMOY Ω & Ω Η Α Α Ω Α Α Α Α. 9/ (Α Έ ο ας ό : «α ισ ός ο ο ίο ο ο ώ, αφο ώ αι ι ύ» 1. ις ια ά ις ς. ς α. 3 ο ά θ ο ο. / «Α ι ώ ισ ς α θαί ς ό σ ς ιβα ο ι ό σο ύ ιο αι ά ς ια ά ις» Α, ό ς ισ ύ ι. 2. ις ια ά ις ά θ, 61, 62 αι ο.. / Α «α ισ ός ο ο ίο ο ο ώ, αφο ώ αι ι ύ». 3. ις ια ά ις ά θ αι ο. / «α ιο ο ι ές θ ίσ ις, ιαίο ισθο ό ιο-βαθ ο ό ιο, ασια ή φ ία αι ό ς ια ά ις φα ο ής ο σο όθ σ ο αισίο οσιο ο ι ής σ α ι ής -» Α', ό ς ισ ύο. 4. ο α ιθ ό / ο ι ό ιά α α «ο ο οί σ ο. / ος / Α' «Ί σ ο ίο, ο ο ώ, αφο ώ αι ι ύ αι ο ίο ο ι ισ ού αι Αθ ισ ού αι ο ο ασία ο ί Α ά ς, Α α ισ ι ό ας, ο ο ώ, αφο ώ αι ι ύ αι αι ίας αι σ ά, ο ι ισ ού αι Αθ ισ ού σ ο ίο Α ά ς αι Α α ισ ι ό ας αι σ ο ίο αι ίας αι σ ά α ισ οί ς» Α'. 5. ο α ιθ ό 119/2013 ο ι ό ιά α α «ιο ισ ός Α ι οέ ο ς βέ σ ς, ο ώ, Α α ώ ο ώ αι φ ο ώ» Α. 6. α σ οι ία ο οσ ι ού ώο ο ί α ή αι α ή ι. ι αίο αο ίσ ο ό ο, ο ο ίο ο ο ώ, αφο ώ αι ι ύ. ια ισ ώ ο Ό ι α ό ο ία έ α ς ισ ύος ο. / ος 109/2014 Α «α ισ ός ο ο ίο ο ο ώ, αφο ώ και ικ ύω», οι α έ ό ι οι ά οι αι ά οι ι. ι αίο αο ίσ ο ό ο, ο ο ίο ο ο ώ, αφο ώ αι ι ύ, α α άσσο αι σύ φ α ις ια ά ις ά θ 60 & 68 ο ς ά.., σ ις α έ ο α ι ές ή οσ ο α ίς θέσ ις, α ά α ο ία αι ά ο, ς α ο ούθ ς: I. Ω Α. Α 1

2 Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Η Α Α Α 2. Α Α Α Α 3. Α Α Α Α 4. Α Α Α Α Α 5. Α Α Α Α Α 6. Α 7. Α Α Α Α Α 8. Α Α Α 9. Α Α Α Α 10. Α Α 11. Α Α Α 12. Α Α 13. Α Α Α 14. Α Α Α Α Α Α Α 15. Α Α Α Α Α 16. Α Α Α Α Α 17. Α Α 18. Α Α Α Α 19. Α Α Α Α 20. Α Α Α Α Α Α 21. Α Α Α 22. Α Α Α 23. Α Α Α 24. Α Α Α 25. Α Α Α 26. Α Α Α Α 27. Α Α Α Α 28. Α Α Α Α Α Α 29. Α Α Α Α 30. Α Α Α Α Α Α Α 31. Α Α Α Α Α 32. Α 33. Α 34. Α Α Α 35. Α Α Α Α Α 36. Α Α Α 37. Α Α Α Α Α 38. Α Α Α 39. Α Α 40. Α Α Α 41. Α Α Α 42. Α Α 43. Α Α 44. Α Α O Α Α 47. Α Α Α Α

3 48. Α Α Α Α Α Α Α Α 49. Α Α Α Α Α Α 50. Α Α 51. Α Α Α 52. Α ΑΪΑ Α 53. ΑΪ 54. Α Α Α 55. Α Α 56. Α Α Α Α Α Α 57. Α Α 58. Α Α 59. Α Α Α 60. Α 61. Α Α Α Α Α Α 62. Α Α Α 63. Α Α 64. Α Α Α Α 65. Α Α Α 66. Α Α Α 67. Α Α Α Α Α 68. Α Α Α 69. Α 70. Α Α Α Α Α Α 71. Α Α Α Α Α 72. Α Α Α Α 73. Α Α Α 74. Α Α Α 75. Α Α Α Α Α Α Α Α Α 76. Α Α Α Α Α 77. Α Α Α Α Α 78. Α Α Α 79. Α Α Α Α Α Α 80. Α Α Α 81. Α Α Α Α Α Α 82. Α Α Α 83. Α Α Α Α Α 84. Α Α Α Α 85. Α Α Α 86. Α Α -Α Α Α Α 87. Α Α Α Α 88. Α Α Α Α Α 89. Α Α Α Α Α Α 90. Α Α 91. Α Α Α Α Α 92. Α Α 93. Α 94. Α Α Α Α Α 95. Α Α 96. Α Α Α Α Α 97. Α 98. Α Α Α Α Α 99. Α Α Α Α 100. Α Α Α Α 101. Α Α Α Α Α 3

4 102. Α Α 103. Α Α Α 104. Α Α Α Α Α 105. Α Α Α 106. Α Α - Α 107. Α Α Α 108. Α Α Α Α 109. Α Α Α 110. Α Α Α Α Α Α 111. Α Α Α 112. Α Α Α 113. Α Α Α 114. Α Α Α 115. Α Α Α 116. Α Α Α Α Α 117. Α Α Α Α Α 118. Α Α Α- Α Α Α 119. Α Α Α Α Α 120. Α Α 121. Α Α Α Α Α 122. Α Α Α 123. Α Α Α Α Α 124. Α 125. Α Α Α Α 126. Α 127. Α 128. Α Α Α 129. Α Α Α Α Α Α Α 130. Α Α 131. Α Α Α Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Η Α Ω 4 1. Α Α Α Α 2. Α Α Α Α 3. Α Α 4. Α Α 5. Α Α Α Α Α Α Α Α 6. Α Α 7. Α Α Α Α Α 8. Α Α Α Α 9. Α Α 10. Α 11. Α Α Α Α 12. Α Α Α Α 13. Α Α Α 14. Α Α Α Α Α Α 15. Α Α Α 16. Α Α Α

5 17. Α Α Α Α Α 18. Α Α Α 19. Α 20. Α Α Α 21. Α Α Α 22. Α 23. Α Α Α Α 24. Α Α Α Α Α 25. Α Α Α Α Α 26. Α Α Α Α Α 27. Α Α Α Α Α 28. Α Α Α 29. Α Α Α Α 30. Α Α Α Α Α 31. Α Α Α 32. Α Α Α Α Α 33. Α Α Α 34. Α Α Α 35. Α Α Α 36. Α Α Α Α Α Α 37. Α Α Α 38. Α Α Α Α Α 39. Α Α Α Α Α 40. Α Α Α 41. Α Α Α Α Α 42. Α 43. Α Α 44. Α 45. Α 46. Α Α Α 47. Α Α Α 48. Α Α 49. Α Α Α 50. Α Α Α 51. Α Α Α Α Α 52. Α Α Α Α 53. Α 54. Α Α Α Α Α Α 55. Α Α Α Α 56. Α Α Α Α 57. Α Α 58. Α Α Α Α Α 59. Α 60. Α Α Α 61. Α Α Α 62. Α Α 63. Α Α Α Α Α 64. Α 65. Α Α 66. Α Α 67. Α Α Α Α 68. Α Α Α Α Α 69. Α Α 70. Α Α Α Α Α Α 5

6 6 ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι Α Α Α 72. Α Α 73. Α Α Α 74. Α Α Α Α 75. Α Α 76. Α Α Α Α 77. Α Α Α 78. Α Α Α Α- Α Α 79. Α 80. Α Α 81. Α Α Α Α Α 82. Α Α Α Α Α 83. Α Α Α Α 84. Α Α Α 85. Α Α Α Α Α Α 86. Α Α Α 87. Α Α 88. Α Α Α Α Α Α 89. Α Α Α 90. Α ΑΪ Α Α 91. Α Α Α 92. Α Α Α Α 93. Α Α Α Α Α Α Α Α Α 94. Α Α 95. Α Α Α Α Α Α 96. Α Α 97. Α Α- Α Α 98. Α Α Α Α 99. Α Α 100. Α Α Α Α 101. Α Α Α Α 102. Α Α Α Α 103. Α Α Α 104. Α- Α 105. Α 106. Α - Α Α Α Α 107. Α Α 108. Α Α Α 109. Α 110. Α Α 111. Α Α Α Α 112. Α Α Α 113. Α Α Α 114. Α Α 115. Α 116. Α Α Α 117. Α 118. Α Α Α Α 119. Α Α 120. Α Α Α Α Α Α 121. Α Α Α 122. Α

7 123. Α Α Α Α Α Α Α 124. Α Α 125. Α Α Α Α 126. Α Α Α Α Α 127. Α Α 128. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 132. Α Α 133. Α 134. Α Α 135. Α Α 136. Α Α Α Α 137. Α Α Α Α Α 138. Α Α Α Α Α 139. Α Α Α Α Α Α 140. Α Α Α Α 141. Α Α Α 142. Α Α Α 143. Α 144. Α- Α Α Α Α Α 145. Α Α Α 146. Α Α Α - AO 147. Α Α Α Α Α 148. Α Α Α 149. Α Α 150. Α 151. Α Α 152. Α Α Α 153. Α Α Α 154. Α Α Α Α Α 155. Α Α Α Α 156. Α Α Α 157. Α Α Α 158. Α Α Α 159. Α Α 160. Α Α Α Α 161. Α Α Α Α 162. Α Α Α Α Α - - Α Α 163. Α Α Α Α Α 164. Α Α Α Α Α 165. Α Α Α - Α 166. Α Α Α 167. Α Α Α Α Α 168. Α Α Α 169. Α Α 170. Α Α Α 171. Α Α Α Α Α 172. Α Α Α Α 173. Α Α 7

8 Α Α Α 175. Α Α Α 176. Α 177. Α Α Α Α Α Α Α 178. ΑΪ Α Α - Α 179. Α Α Α 180. Α Α Α 181. Α Α Α 182. Α Α 183. Α 184. Α Α Α 185. Α Α Α Α 186. Α Α Α 187. Α Α Α 188. Α Α 189. Α - Α Α Α 190. Α Α Α Α 191. Α Α 192. Α Α Α Α 193. Α Α 194. Α Α 195. Α Α Α Α Α Α 196. Α Α Α 197. Α Α Α Α Α Α Α 198. Α Α Α 199. Α Α Α Α Α 200. ΑΪ Α Α Α Α 201. Α Α Α 202. Α Α Α 203. Α Α Α 204. Α Α Α Α 205. Α Α Α 206. Α Α Α Α Α 209. Α Α Α 210. Α Α Α Α 211. Α Α Α Α Α Α 212. Α Α Α Α 213. Α Α - Α Α Α 214. Α Α Α 215. Α Α Α Α 216. Α Α 217. Α Α 218. Α Α Α 219. Α Α Α Α Α Α- Α 220. Α Α Α Α Α 221. Α Α Α Α 222. Α Α 223. Α Α Α Α 224. Α 225. Α Α

9 226. Α Α 227. Α Α 228. Α Α Α 229. Α Α Α Α 230. Α Α A 231. Α Α Α Α 232. Α Α Α 233. Α Α Α 234. Α Α Α 235. Α Α Α 236. Α Α Α Α 237. Α Α Α 238. Α Α Α Α - Α Α Α 239. Α Α Α Α 240. Α Α Α Α 241. Α Α Α Α 242. Α Α 243. Α Α Α Α Α Α Α 245. Α Α Α Α Α 246. Α Α Α Α Α Α Α 247. Α Α Α 248. Α Α Α 249. Α Α Α Α Α Α 250. Α Α 251. Α Α 252. Α Α Α Α 253. Α Α Α Α Α 254. Α Α Α Α Α Α Α Α 255. Α Α Α 256. Α Α Α Α 257. Α Α Α 258. Α Α Α Α 259. Α 260. Α Α 261. Α Α Α Α 262. Α Α Α Α Α 263. Α Α Α 264. Α Α Α 265. Α Α Α Α Α 266. Α Α Α 267. Α Α Α Α 268. Α Α 269. Α Α Α Α Α Α Α 272. Α 273. Α Α Α 274. Α Α Α Α 275. Α Α 276. Α Α Α 277. Α Α Α 278. Α Α Α Α 9

10 279. Α Α Α Α- Α Α Α 280. Α Α 281. Α Α Α 282. Α Α 283. Α Α Α Α Α 284. Α Α 285. Α Α Α Α Α 286. Α Α Α Α Α 287. Α Α Α Α Α 288. Α Α Α Α Α Α Α 289. Α Α Α Α - Α Α Α 290. Α Α Α Α Α Α 291. Α Α Α 292. Α Α Α Α 293. Α Α Α Α Α 294. Α Α Α 295. Α Α Α 296. Α Α Α Α 297. Ϊ Α Α 298. Α 299. Α Α Α 300. Α Α Α Α Α 301. Α Α Α Α 302. Α Α Α 303. Α Α 304. Α Α Α Α Α Α 305. Α Α Α Α Α - Α Α 306. Α Α Α- Α Α 307. Α Α Α Α Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Η Η Α Α Α Α 2. Α Α 3. Α Α Α Α 4. Α Α Α Α Α Α 5. Α Α Α Α Α Α 6. Α Α Α Α Α 7. Α Α Α 8. Α Α Α Α 9. Α Α Α Α 10. Α Α 11. Α Α Α Α 12. Α Α 13. Α Α Α 14. Α Α 15. Α Α 16. Α Α Α

11 17. Α Α Α Α Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Α Α Ω Η Ω ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 1. Α Α Α Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Ω Ω 1. Α Α Α 2. Α Α 3. Α Α Α 4. Α Α Α 5. Α Α 6. Α Α Α Α Α 7. Α Α 8. Α Α Α Α 9. Α Α 10. Α Α Α Α Α Α 11. Α Α 12. Α Α Α 13. Α Α 14. Α 15. Α Α Α 16. Α Α Α Α 17. Α Α Α 18. Α Α 19. Α Α Α 20. Α Α 21. Α Α 22. Α 23. Α Α Α Α Α 24. Α Α Α Α Α 25. Α Α 26. Α Α Α Α Α Α 27. Α Α - Α Α Α Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Α 1 Α Α Α 2 3 Α Α Α - Α 11

12 Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Α Ω 1. Α Α Α Α Η Α: Η Α Η Α : Η - 1. Α Α 2. Α Α Α 3. Α Α Α 4. Α ΑΪ 5. Α Α 6. Α Α 7. Α Α 8. Α Α Α 9. Α Α Α 10. Α Α Α Α Α Α Α 11. Α Α Α Α Α Α Α Α 12. Α Α Α 13. Α Α Α Α Α 14. Α Α Α 15. Α Α 16. Α Α Α Α 17. Α Α 18. Α Α 19. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 22. Α Α Α Α Η Α: Η Α Η Α : Η Α Ω Α Α Α 2. Α Α Α 3. Α Α Α 4. Α Α Α 5. Α Α Α Α Α Α Α 8. Α

13 9. Α Α Α Α 10. Α Α Α Α 11. Α Α Α Α -Α 12. Α Α Α Α Α 13. Α Α Α 14. Α Α Α Α 15. Α Α Α Α 16. Α Α Α 17. Α Α 18. Α Α Α 19. Α 20. Α Α Α Α Α 21. Α Α 22. Α Α Α Α Α Α 23. Α Α Α Α Α 24. Α Α Α 25. Α Α Α Α 26. Α Α 27. Α Α Α Α 28. Α Α Α Α Α Α Α Α 29. Α Α Α Α Α 30. Α Α Α 31. Α Α Α Α Α Α Α Α Α 32. Α 33. Α 34. Α Α 35. Α Α Α 36. Α Α Α 37. Α Α Α 38. Α Α Α 39. Α Α Α 40. Α Α Α Α 41. Α Α Α Α 42. Α Α Α 43. Α Α Α Α Α Α 44. Α 45. Α Α 46. Α Α 47. Α Α Α Α Α 48. Α -. Α Α Α 49. Α Α Α Α 50. Α Α Α 51. Α Α Α Α 52. Α Α 53. Α Α Α Α Α 54. Α 55. Α Α 56. Α Α 57. Α Α Α Α 13

14 Α Η Α: Η Α Η Α : Η Η 1. Α Α 2. Α Α Α Α Α Α 3. Α Α Α Α 4. Α Α Α Α Α 5. Α Α Α Α Α 6. Α Α Α Α Α 7. Α 8. Α Α Α Α 9. Α Α 10. Α Α 11. Α Α Α Α Α Α Α Η Α: Η Α Η Α : Η Ω Ω ) 1. Α Α 2. Α Α Α Α 3. Α Α Α Η Α: Α Α Α Η Α : Η Α Α Α Α - 2. Α Α Α 3. Α Α Α 4. Α Α 5. Α Α Α 6. Α Α Α 7. Α Α Α 8. Α Α Α Α Α 9. Α 10. Α 11. Α Α Α 12. Α Α Α Α Α 13. Α Α Α Α 14. Α Α Α Α Α Α 15. Α 16. Α Α 17. Α Α 18. Α Α Α

15 19. Α Α Α Α 20. Α Α Α Α Α Α Α Α 23. Α Α Α Α 24. Α Α Α Α Α Α Α Α 25. Α Α Α Α 26. Α Α Α Α 27. Α Α Α 28. Α Α Α Α Α 29. Α Α Α Α 30. Α Α 31. Α Α 32. Α Α Α Α Α Α 33. Α Α Α Α Α 34. Α 35. Α Α Α Α 36. Α Α Α Α 37. Α Α Α Α Α 38. Α Α 39. Α Α Α 40. Α Α 41. Α Α Α Α Α 42. Α Α Α 43. Α Α 44. Α Α Α Α 45. Α Α Α 46. Α Α Α Α Α 47. ΑΪ Α Α Α Α 48. Α Α Α Α Α 49. Α Α Α 50. Α Α Α Α 51. Α Α Α 52. Α Α 53. Α Α Α Α Α 54. Α Α 55. Α Α Α Α Α 56. Α Α Α Α Α 57. Α Α Α Α 58. Α Α Α 59. Α Α Α 60. Α Α Α 61. Α Α Α 62. Α Α Α 63. Α Α Α 64. Α Α Α Α Α Α 65. Α 66. Α Α Α Α Α 67. Α Α Α Α Α 68. Α Α Α 69. Α Α 70. Α Α 71. Α Α Α Α Α Α Α Α 72. Α Α Α Α 15

16 16 ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι Α Α Α 74. Α Α 75. Α Α Α Α 76. Α 77. Α Α Α 78. Α Α Α Α Α Α 79. Α Α Α Α Α 80. Α Α Α Α Α Α Α 81. Α Α Α 82. Α Α Α Α 83. Α Α Α 84. Α Α Α 85. Α Α- Α Α Α Α 86. Α Α Α Α Α Α 87. Α Α 88. Α Α 89. Α Α 90. Α Α Α Α Α Α Α Α 91. Α Α Α Α 92. Α Α 93. Α Α Α Α 94. Α Α Α Α Α Α 95. Α Α Α Α Α Α Α Α Α 97. Α Α 98. Α Α Α 99. Α Α Α Α 100. Α Α Α Α 101. Α Α Α Α Α 102. Α Α Α Α 103. Α Α Α Α 104. Α Α Α Α 105. Α Α Α Α 106. Α Α Α Α Α 107. Α Α Α Α Α Α 108. Α Α Α Α 109. Α Α Α Α Α Α 110. Α 111. Α Α Α Α Α Α Α Α Α 112. Α Α Α Α Α Α 114. Α Α 115. Α 116. Α Α Α Α Α 117. Α Α Α 118. Α Α 119. Α Α Α Α 120. Α Α 121. Α Α 122. Α Α Α 123. Α Α Α 124. Α Α Α Α

17 125. Α Α Α 126. Α Α 127. Α Α Α Α Α Α 128. Α Α Α Α Α 129. Α Α 130. Α Α Α Α 131. Α Α 132. Α Α 133. Α Α Α Α 134. Α Α Α Α Α 135. Α Α Α Α Α Α Α 136. Α Α Α 137. Α Α Α Α Α 138. Α Α Α 139. Α Α 140. Α Α Α 141. Α Α Α Α 142. Α Α Α Α 143. Α Α Α Α Α 144. Α Α Α Α 145. Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α- Α Α 146. Α Α Α Α 147. Α Α Α Α 148. Α Α Α Α Α Α 149. Α 150. Α Α 151. Α Α Α Α 152. Α Α Α 153. Α Α Α 154. Α Α Α 155. Α 156. Α Α Α Α 157. Α Α Α 158. Α Α Α Α 159. Α Α Α Α 160. Α Α Α Α 161. Α Α Α 162. Α Α 163. Α Α Α Α 164. Α - Α Α Α 165. Α Α Α Α Α Α 166. Α 167. Α 168. Α Α Α Α Α 169. Α Α 170. Α Α 171. Α Α 172. Α Α Α Α Α 173. Α Α Α Α 174. Α Α 175. Α Α Α 176. Α 177. Α 17

18 178. Α Α Α Α Α Α 179. Α Α Α Α Α Α Α Α 180. Α Α Α 181. Α Α Α Α Α Α 182. Α Α Α Α Α 183. ΑΪ Α Α 184. Α Α Α Α Α Α Α 185. Α Α Α 186. Α Α Α 187. Α- Α Α Α Α Η Α: Α Α Α Η Α : Α Α Ω 1. Α Α Η Α: Α Α Α Η Α : Ω Α Α Α Α Α Α Α 4. Α 5. Α Α 6. Α Α Α 7. Α Α 8. Α Α 9. Α Α Α 10. Α Α Α Α 11. Α Α 12. Α Α 13. Α Α 14. Α Α 15. Α Α 16. Α Α Α Α 17. Α Α Α Α 18. Α Α Α Α 19. Α Α Α Α 20. Α Α Α 21. Α Α Α Α 22. Α Α 23. Α Α Α Α Α 24. Α Α Α Α Α Α Α 25. Α Α 26. Α Α Α Α Α Α Α 27. Α Α Α

19 28. Α Α 29. Α Α 30. Α Α Α 31. Α 32. Α 33. Α Α Α Α 34. Α Α 35. Α Α Α Η Α: Α Α Α Η Α : Ω Η/ 1. Α Α Α Α Α 2. Α Α Α 3. Α Α 4. Α Α Α 5. Α Α Α 6. Α Α Α 7. Α Α 8. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 11. Α Α 12. Α Α Α Α 13. Α Α Α Α Α 14. Α Α Α Α Α Α 15. Α Α Α Α 16. Α Α Α 17. Α Α Α 18. Α Α 19. Α Α 20. Α Α 21. Α Α Α 22. Α Α Α 23. Α Α 24. Α Α 25. Α Α 26. Α Α 27. Α Α 28. Α 29. Α Α 30. Α Α Α 31. Α Α Α Α Η Α: Α Α Α Η Α : Η Ω 19

20 1. Α Α Α 2. Α Α Α 3. Α Α Α 4. Α Α 5. Α Α Α Α Α Α 6. Α Α 7. Α Α Α 8. Α Α Α Α 9. Α 10. Α Α Α 11. Α Α Α Α Α 12. Α Α Α 13. Α Α Α Α Α 14. Α Α 15. Α Α Α Α 16. Α Α Α Α 17. Α Α Α Η Α: Ω Η Α Η Α : Η Ω 1. Α Α 2. Α Α Α 3. Α Α Α 4. Α Α Α Α Α Α Α Η Α: Ω Η Α Η Α : Ω Α Α Η Α 1. Α Α Α 2. Α Α Α 3. Α Α Α Α Α 4. Α Α Α 5. Α Α Α Η Α: Ω Η Α Η Α : Α Ω Α Ω 1. Α Α 2. Α Α Α Α 20

21 . Ω Α Α Η Α: Α Η Α Η Α Η Α : Ω Α Ω Η Η Α Α Α Ω Α ) 1. Α Α Α Α Α Η Α: Η Α Η Α : Η - 1. Α Α Α Α Α 2. Α Η Α: Α Α Α Η Α : Ω Α Α Α Α Ω Η Α Ω 1. Α Α Α Η Α: Ω Η Α Η Α : Α Ω 1. Α Α Α 21

22 II. Α Ω Α. Α Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η - Η Ω Η Α: Η Α Ω 1. Α Ϊ 2. Α Α Α Α 3. Α Α Α Α 4. Α 5. Α Α Α Α / 6. Α 7. Α Α Α 8. Α Α 9. Α Α 10. Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η - Η Ω Η Α: Η 1. Α Α 2. Α Α Α Α 3. Α Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η - Η Ω Η Α: Η Η 1. Α Α Α Α Α Α 2. Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η Η Α: Η Α Α Α 2. Α Α Α ' 3. Α Α ' 4. Α Α Α Α ' 5. Α Α Α ' 6. Α Α Α '

23 7. Α Α Α - Α Α ' 8. Α Α Α- Α Α Α Α Α Α ' 9. Α Α ' 10. Α Α Α Α Α Α ' 11. Α Α Α Α ' 12. Α Α Α Α Α ' 13. Α Α Α Α Α ' 14. Α Α Α Α ' 15. Α Α Α ' 16. Α Α Α Α ' 17. Α Α Α ' 18. Α Α- Α Α Α ' 19. Α Α Α Α ' 20. Α Α ' 21. Α Α Α ' 22. Α Α Α Α Α Α ' 23. Α Α Α Α ' 24. Α ' 25. Α Α ' 26. Α Α Α Α Α Α Α ' 27. Α Α Α Α ' 28. Α Α Α Α ' 29. Α Α Α ' 30. Α Α Α ' 31. Α Α Α Α Α Α ' 32. Α Α Α ' 33. Α Α Α ' 34. Α Α Α Α Α ' 35. Α Α Α Α Α ' 36. Α Α ' 37. Α Α Α 38. Α Α Α Α 39. Α Α Α 40. Α Α Α Α Α Α 41. Α Α Α Α 42. Α Α Α 43. Α Α Α Α Α Α ' 44. Α Α Α Α ' 45. Α Α Α ' 46. Α Α Α ' 47. Α ' 48. Α ' 49. Α Α Α Α 50. Α Α 51. Α Α Α Α 52. Α Α Α Α Α 53. Α Α Α Α- Α Α Α 54. Α Α Α Α 55. Α Α Α 56. Α Α Α ' 57. Α Α Α Α Α Α Α Α 23

24 Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η Η Α: Η Α Ω Α ' 2. Α Α ' 3. Α Α ' 4. Α Α Α ' 5. Α Α Α Α ' 6. Α Α Α Α 7. Α Α Α ' 8. Α - Α Α Α ' 9. Α Α Α ' 10. Α Α Α Α ' 11. Α ' 12. Α Α Α ' 13. Α Α Α Α Α Α Α ' 14. Α Α ' 15. Α Α Α Α ' 16. Α Α Α Α Α ' 17. Α ' 18. Α Α Α Α ' 19. Α Α Α Α Α ' 20. Α ' 21. Α Α Α Α ' 22. Α Α Α Α Α ' 23. Α Α Α Α ' 24. Α Α Α ' 25. Α - Α Α ' 26. Α Α ' 27. Α Α Α ' 28. Α Α Α ' 29. Α Α Α Α Α ' 30. Α Α Α Α Α ' 31. Α Α Α Α 32. Α Α Α Α Α Α 33. Α Α Α Α Α 34. Α Α Α Α Α 35. Α Α Α Α Α Α ' 36. Α Α Α Α Α ' 37. Α Α Α ' 38. Α Α Α ' 39. Α Α Α Α ' 40. Α Α ' 41. Α Α Α Α ' 42. Α Α Α Α Α Α ' 43. Α Α ' 44. Α Α Α Α Α ' 45. Α Α ' 46. Α Α Α Α Α ' 47. Α Α Α Α '

25 48. Α Α Α Α Α ' 49. Α Α Α Α Α ' 50. Α Α Α Α Α ' 51. Α ' 52. Α Α Α ' 53. Α Α Α Α Α ' 54. Α Α Α Α Α Α ' 55. Α Α Α Α ' 56. Α Α Α Α Α ' 57. Α Α Α ' 58. Α Α Α Α ' 59. Α Α Α Α Α ' 60. Α Α Α Α ' 61. Α Α ' 62. Α Α Α ' 63. Α ' 64. Α ' 65. Α Α ' 66. Α Α Α Α Α ' 67. Α Α Α Α ' 68. Α Α Α ' 69. Α ' 70. Α Α ' 71. Α Α Α ' 72. Α Α Α Α ' 73. Α Α Α ' 74. Α Α Α Α Α ' 75. Α Α Α Α Α Α ' 76. Α Α Α ' 77. Α Α ' 78. Α Α Α Α Α Α ' 79. Α Α Α Α ' 80. Α Α Α ' 81. Α Α Α ' 82. Α Α ' 83. Α ' 84. Α Α ' 85. Α Α ' 86. Α Α Α ' 87. Α Α Α ' 88. Α Α Α Α Α ' 89. Α Α Α ' 90. Α Α Α Α Α Α ' 91. Α Α Α Α Α ' 92. Α Α Α Α ' 93. Α Α ' 94. Α Α Α Α ' 95. Α ' 96. Α Α ' 97. Α Α Α Α ' 98. Α Α ' 99. Α Α -Α Α Α Α Α ' 100. Α Α Α Α Α ' 101. Α Α ' 25

26 26 ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι Α ' 103. Α Α Α ' 104. Α Α Α Α Α ' 105. Α Α Α ' 106. Α Α Α ' 107. Α Α ' 108. Α Α Α - Α ' 109. Α Α Α ' 110. Α Α Α ' 111. Α Α Α Α Α ' 112. Α Α Α Α Α Α ' 113. Α ' 114. Α Α ' 115. Α Α Α ' 116. Α Α Α Α ' 117. Α ' 118. Α Α Α ' 119. Α ' 120. Α Α Α ' 121. Α Α Α Α Α Α ' 122. Α Α Α Α ' 123. Α Α ' 124. Α Α Α ' 125. Α Α Α Α Α ' 126. Α Α Α Α ' 127. Α Α Α ' 128. Α Α Α Α Α ' 129. Α Α Α ' 130. Α Α Α Α ' 131. Α Α Α Α Α ' 132. Α Α Α Α Α Α Α Α Α ' 133. Α Α Α Α ' 134. Α Α Α Α Α Α Α ' 135. Α Α Α Α Α Α ' 136. Α Α Α ' 137. Α Α Α ' 138. Α Α Α ' 139. Α Α Α Α ' 140. Α Α Α Α ' 141. Α Α Α Α Α ' 142. Α Α Α Α ' 143. Α Α Α ' 144. Α Α Α ' 145. Α Α Α ' 146. Α Α Α ' 147. Α Α Α ' 148. Α Α ' 149. Α Α Α Α ' 150. Α Α Α Α ' 151. Α Α ' 152. Α Α Α ' 153. Α Α ' 154. Α '

27 155. Α Α Α ' 156. Α Α Α ' 157. Α Α ' 158. Α Α Α ' 159. Α ' 160. Α Α ' 161. Α Α Α ' 162. Α Α ' 163. Α Α ' 164. Α Α ' 165. Α Α Α ' 166. Α Α Α Α ' 167. Α Α ' 168. Α Α Α ' 169. Α Α Α Α ' 170. Α Α Α ' 171. Α Α ' 172. Α Α Α Α ' 173. Α Α Α ' 174. Α Α Α Α ' 175. ' 176. Α Α ' 177. Α Α Α ' 178. Α Α Α ' 179. Α ' 180. Α Α Α Α Α ' 181. Α Α Α ' 182. Α Α Α ' 183. Α Α Α- Α Α Α Α ' 184. Α Α Α Α Α Α ' 185. Α Α Α Α ' 186. Α Α ' 187. Α Α Α Α Α Α ' 188. Α Α Α Α Α Α ' 189. Α Α Α ' 190. Α Α Α ' 191. Α Α ' 192. Α Α ' 193. Α Α Α Α Α Α ' 194. Α Α Α Α Α ' 195. Α Α Α Α ' 196. Α Α Α ' 197. Α Α Α ' 198. Α Α ' 199. Α ' 200. Α Α ' 201. Α Α Α Α Α ' 202. Α Α Α Α Α Α ' 203. Α Α Α ' 204. Α Α Α Α ' 205. Α Α Α ' 206. Α Α ' 207. Α Α Α Α Α Α ' 208. Α Α Α ' 27

28 209. Α ' 210. Α Α Α Α ' 211. Α Α Α Α ' 212. Α Α Α Α ' 213. Α Α ' 214. Α Α Α ' 215. Α Α Α Α Α ' 216. Α ' 217. Α Α Α ' 218. Α Α ' 219. Α ' 220. Α Α Α Α ' 221. Α ' 222. Α Α Α - Α Α Α Α ' 223. Α Α Α ' 224. Α Α Α Α ' 225. Α Α Α Α Α Α ' 226. Α Α Α Α Α Α ' 227. Α Α Α ' 228. Α Α Α Α ' 229. Α Α Α Α Α ' 230. Α Α - Α Α Α Α ' 231. Α Α Α Α Α ' 232. Α Α Α Α Α ' 233. Α Α - ' 234. Α Α Α Α ' 235. Α Α Α ' 236. Α Α Α Α Α ' 237. Α Α Α Α Α ' 238. Α Α Α Α Α Α Α ' 239. Α Α Α Α ' 240. Α Α - Α Α Α ' 241. Α Α Α Α Α ' 242. Α Α Α Α Α Α ' 243. Α Α Α Α ' 244. Α Α Α Α Α ' 245. Α Α Α Α Α ' 246. Α ' 247. Α Α Α Α ' 248. Α Α Α ' 249. Α ' Α ' 251. Α Α Α Α ' 252. Α Α Α ' 253. Α Α ' 254. Α Α Α ' 255. Α ' 256. Α Α Α - Α ' 257. Α Α Α- Α ' 28 ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58

29 258. Α Α Α Α ' 259. Α Α Α Α ' 260. Α Α Α ' 261. Α ' 262. Α Α ' 263. Α - Α Α Α Α ' 264. Α Α Α Α ' 265. Α Α Α ' 266. Α Α Α ' 267. Α ' 268. Α ' 269. Α Α Α ' 270. Α Α Α ' 271. Α Α Α ' 272. Α ' 273. Α Α Α ' 274. Α Α Α Α Α Α ' 275. Α Α Α Α ' 276. Α Α Α Α Α ' 277. Α Α Α ' 278. Α Α Α ' 279. Α Α Α ' 280. Α ' 281. Α Α Α Α ' 282. Α Α Α ' 283. Α Α Α Α- ' 284. Α Α ' 285. Α Α Α ' 286. Α Α Α ' 287. Α Α ' 288. Α Α ' 289. Α Α Α Α ' 290. Α Α Α Α Α Α ' 291. Α Α ' 292. Α Α Α Α ' 293. Α Α Α ' 294. Α Α Α ' 295. Α Α ' 296. Α Α ' 297. Α ' 298. Α Α Α ' 299. Α Α Α ' 300. Α Α ' 301. Α Α Α Α ' 302. Α Α Α Α ' 303. Α Α Α ' 304. Α Α Α Α ' 305. Α Α Α Α Α ' 306. Α Α Α ' 307. Α Α Α Α Α 308. Α Α Α Α Α 309. Α Α 310. Α Α Α Α Α 311. Α Α Α Α 29

30 312. Α Α Α Α Α Α Α ' 313. Α Α Α Α ' 314. Α Α Α - Α ' 315. Α Α Α - Α ' 316. Α ' 317. Α Α Α ' 318. Α Α Α Α ' 319. Α Α ' 320. Α Α Α Α ' 321. Α Α Α ' 322. Α Α Α ' 323. Α Α ' 324. Α Α Α Α ' 325. Α Α Α ' 326. Α Α Α Α Α ' 327. Α Α ' 328. Α Α Α Α ' 329. Α Α Α Α Α Α ' 330. Α ' 331. Α Α Α Α Α Α Α Α ' 332. Α Α Α ' 333. Α Α Α Α Α ' 334. Α ' 335. Α Α - Α Α ' 336. Α Α Α Α ' 337. Α Α Α Α Α Α ' 338. Α Α Α Α ' 339. Α Α Α Α Α ' 340. Α - Α Α Α ' 341. Α 342. Α Α Α Α Α 343. Α Α Α Α ' 344. Α Α Α Α Α Α ' 345. Α Α Α Α Α ' 346. ΑΪ 347. Α Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η Η Α: Η Η 1 Α Α Α ' 2 Α ' 30

31 Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η Η Α: Ω Ω 1 Α - Α ' 2 Α Α Α Α Α ' 3 Α ' 4 Α Α Α Α ' 5 Α Α Α ' 6 Α Α ' 7 Α Α Α Α Α ' 8 Α Α Α - ' 9 Α Α ' 10 Α Α Α ' 11 Α Α Α ' Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η Η Α: Α 1 Α Α Α Α ' 2 Α Α Α Α Α ' 3 Α Α Α Α ' 4 Α Α Α Α ' Α Η Α Α: Η Α Η Η Α: Η - 1 Α Α ' 2 Α Α Α 3 Α Α Α 4 Α Α Α Α ' 5 Α Α Α ' 6 Α Α Α ' 7 Α Α Α Α Α ' 8 Α Α Α ' 9 Α ' 10 Α Α Α Α Α ' 11 Α Α Α ' 12 Α Α Α ' 13 Α ' 14 Α Α Α Α Α Α ' 15 Α Α Α Α Α ' 16 Α Α Α - ' 31

32 17 Α Α ' 18 Α Α Α ' 19 Α Α Α ' Α Η Α Α: Η Α Η Η Α: Η Α Ω Α Α Α Α Α ' 2. Α Α Α Α ' 3. Α Α Α Α ' 4. Α Α Α Α Α Α ' 5. Α Α Α ' 6. Α Α Α Α Α Α Α ' 7. Α Α Α Α Α ' 8. Α Α Α Α Α ' 9. Α Α Α Α Α ' 10. Α Α Α Α Α ' 11. Α Α Α Α ' 12. Α Α Α Α Α Α ' 13. Α Α Α ' 14. Α Α Α Α ' 15. Α Α Α Α ' 16. Α Α Α ' 17. Α Α Α Α Α Α ' 18. Α Α Α Α Α ' 19. Α Α Α Α ' 20. Α Α Α Α ' 21. Α Α Α ' 22. Α Α Α ' 23. Α Α ' 24. ' 25. Α Α ' 26. Α Α Α Α ' 27. Α Α Α ' 28. Α Α Α ' 29. Α Α Α Α Α ' 30. Α Α Α ' 31. Α Α Α ' 32. Α Α Α Α Α Α Α ' 33. Α Α Α Α Α ' 34. Α Α Α Α ' 35. Α Α Α ' 36. Α ' 37. Α Α ' 38. Α Α Α Α Α Α Α ' 39. Α Α Α ' 40. Α ' 41. Α Α Α ' 42. Α Α '

33 43. Α Α ' 44. Α Α Α ' 45. Α ' 46. Α Α Α Α ' 47. Α Α Α ' 48. Α Α Α Α Α ' 49. Α Α ' 50. Α Α Α Α ' 51. Α Α Α Α ' 52. Α Α Α ' 53. Α Α Α Α Α Α ' 54. Α Α Α Α Α Α ' 55. Α Α Α ' 56. Α Α Α Α Α 57. Α Α 58. Α Α 59. Α Α Α 60. Α Α Α ' 61. Α Α Α ' 62. Α Α Α ' 63. Α Α Α ' 64. Α Α Α Α Α 65. Α Α Α Α 66. Α 67. Α Α Α Α 68. Α 69. Α Α Α Α Α 70. Α Α 71. Α Α Α ' 72. Α Α Α Α Α Α 73. Α Α Α 74. Α Α Α 75. Α Α Α Α Η Α Α: Η Α Η Η Α: Ω Ω Α 1 Α Α ' Α Η Α Α: Η Α Η Η Α: Η Ω Ω 1 Α Α Α Α ' 33

34 Α Η Α Α: Α Α Α Η Η Α: Η Α Α Α ' 2. Α Α Α Α Α Α Α Α Α ' 3. Α Α Α Α Α ' 4. Α Α ' 5. Α Α Α Α Α Α Α Α ' 6. Α Α Α Α Α ' 7. Α Α Α Α ' 8. Α Α Α Α ' 9. Α Α Α Α Α ' 10. Α Α Α Α ' 11. Α Α Α Α ' 12. Α Α Α Α Α Α ' 13. Α Α Α Α Α Α ' 14. Α ' 15. Α Α ' 16. ' 17. Α Α Α Α ' 18. Α Α Α Α ' 19. Α Α Α ' 20. Α Α Α ' 21. Α Α Α Α ' 22. Α Α ' 23. Α ' 24. Α Α Α Α Α Α ' 25. Α Α Α Α ' 26. Α Α Α Α ' 27. Α Α- Α Α Α ' 28. Α Α Α Α Α ' 29. Α Α Α Α ' 30. Α Α - Α Α Α Α Α ' 31. Α Α Α Α Α Α ' 32. Α Α Α Α Α Α Α ' 33. Α Α ' 34. Α Α Α Α ' 35. Α Α Α Α - Α Α Α ' 36. Α Α Α Α Α ' 37. Α Α ' 38. Α Α ' 39. Α Α ' 40. Α Α Α - ' 41. ' 42. Α Α Α Α ' 43. Α Α ' 44. Α ' 45. Α Α Α Α ' 46. Α '

35 47. Α Α Α Α Α ' 48. Α Α Α- Α ' 49. Α Α Α ' 50. Α ' 51. Α Α ' 52. Α Α Α ' 53. ' 54. Α Α Α ' 55. Α Α Α Α Α ' 56. Α Α Α Α Α Α ' 57. Α Α Α Α ' 58. Α Α Α ' 59. Α Α ' 60. Α ' 61. Α Α Α ' 62. Α Α Α Α Α ' 63. Α Α Α ' 64. Α Α Α ' 65. Α Α Α Α ' 66. Α Α Α ' 67. Α Α ' 68. Α Α Α ' 69. Α Α ' 70. Α Α Α ' 71. Α Α ' 72. Α Α Α Α ' 73. Α ' 74. Α Α ' 75. Α Α Α Α Α ' 76. Α Α Α Α Α Α Α Α ' 77. Α Α Α Α Α ' 78. Α Α ' 79. Α Α ' 80. Α ' 81. Α Α Α Α Α ' 82. Α Α Α Α ' 83. Α Α ' 84. Α Α ' 85. Α Α ' 86. Α Α ' 87. Α Α ' 88. Α ' 89. Α Α Α ' 90. Α Α Α ' 91. Α Α ' 92. Α Α ' 93. Α Α ' 94. Α - Α Α Α Α Α ' 95. Α Α Α Α Α ' 96. Α Α Α ' 97. Α ' 98. Α Α Α Α Α 99. Α Α Α Α Α 100. Α Α 35

36 101. Α Α 102. Α Α- Α Α Α Α ' 103. Α Α ' 104. Α Α Α Α ' 105. ' 106. Α Α Α Α Α ' 107. Α Α Α Α Α Α ' 108. Α Α Α Α ' 109. Α Α Α Α Α Α ' 110. Α Α Α Α Α 111. Α 112. Α Α 113. Α Α Α Α 114. Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Α Α Η Η Α: Ω 1. Α / 2. Α Α Α Α 3. Α / 4. Α Α Α 5. Α Α Α 6. Α Α Α 7. Α Α Α Α 8. Α Α Α Α Α Α 9. Α 10. Α Α Α Α ' 11. Α ' 12. Α Α Α Α ' 13. Α Α Α Α 14. Α Α Α / 17. Α Α 18. Α Α Α Α Α 19. Α / 20. Α Α Α 21. Α 22. Α Α Α ' 23. Α Α ' 24. Α ' 25. Α Α Α Α ' 26. Α Α Α Α Α ' 27. ' 28. Α Α Α ' 29. Α Α Α Α ' 30. Α Α Α ' 31. Α Α Α Α Α ' 32. Α Α Α Α ' 36

37 33. Α Α Α ' 34. Α Α Α ' 35. Α ' 36. Α Α Α ' 37. Α 38. Α Α / 39. Α Α 40. Α Α ' 41. Α Α Α Α Α ' 42. Α Α Α ' 43. Α Α ' 44. Α Α Α Α - ' 45. Α Α Α 46. Α 47. Α ' 48. Α ' 49. Α Α ' Α Η Α Α: Α Α Α Η Η Α: Ω Η/ 1 Α Α Α Α ' 2 Α Α Α Α Α Α Α ' 3 Α Α Α Α Α ' 4 Α Α Α ' 5 Α Α Α Α Α ' 6 Α ' 7 Α Α Α ' 8 Α Α Α ' 9 Α Α Α ' 10 Α Α Α Α Α ' 11 Α Α Α Α ' 12 Α Α Α ' 13 Α ' 14 Α Α Α ' 15 Α Α Α Α ' 16 Α Α Α ' 17 Α Α ' 18 Α Α Α Α- Α Α Α ' 19 Α Α ' 20 Α Α Α ' 21 Α Α Α ' 22 Α Α Α Α Α Α Α ' 23 Α Α Α Α Α Α Α ' 24 Α Α Α Α ' 25 Α Α- Α Α Α ' 26 Α Α Α ' 27 Α Α Α Α ' 28 Α Α Α Α Α Α ' 29 Α Α Α- Α ' 37

38 30 Α Α Α Α ' 31 Α Α Α Α ' 32 Α Α Α ' 33 Α ' 34 Α Α Α ' 35 Α Α Α Α Α Α Α ' 36 Α Α Α ' 37 Α Α Α Α Α ' 38 Α ' 39 Α - Α Α Α ' 40 Α Α Α ' 41 Α Α Α Α ' 42 Α ' 43 Α Α Α Α Α ' 44 Α Α ' 45 Α Α Α Α ' 46 Α- Α Α ' 47 Α ' 48 Α Α Α Α ' 49 Α Α ' 50 Α ' 51 Α ' 52 Α Α ' 53 Α Α Α Α ' 54 Α Α Α Α Α Α ' 55 Α Α Α ' 56 Α Α Α Α ' 57 Α Α Α Α Α ' 58 Α Α Α ' 59 Α Α ' 60 Α Α Α ' 61 Α Α Α Α ' 62 Α Α ' 63 Α Α Α Α Α Α ' 64 Α Α Α ' 65 Α Α Α Α Α ' 66 Α Α Α Α Α ' 67 Α Α Α Α ' 68 Α Α ' 69 Α Α ' 70 Α ' 71 Α Α Α Α ' 72 Α Α ' 73 Α Α Α ' 74 Α Α Α Α ' 75 Α Α Α Α Α Α Α ' 76 Α Α Α Α ' 77 Α Α Α Α ' 78 Α Α Α Α ' 79 Α Α Α ' 80 Α Α ' 81 Α Α Α ' 82 Α Α Α ' 83 Α Α Α Α ' 38 ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58

39 84 Α Α ' 85 Α -Α Α Α ' 86 Α Α Α Α ' 87 Α Α Α ' Α Η Α Α: Α Α Α Η Η Α: Η Ω 1. Α Α ' 2. Α Α Α Α ' 3. Α Α Α Α Α ' 4. Α Α Α Α ' 5. Α Α Α ' 6. Α Α Α Α ' 7. Α Α Α Α Α Α ' 8. Α Α Α ' 9. Α Α Α Α ' 10. Α Α ' 11. Α Α Α Α ' 12. Α Α Α Α ' 13. Α Α Α ' 14. Α ' 15. Α Α Α ' 16. Α Α Α 17. Α 18. Α 19. Α Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Α Α Η Η Α: Α Ω - Α Ω 1. Α Α Α 2. Α Α Α Α Α Η Α Α: Α Α Α Η Η Α: Η Ω Η Ω 1. 39

40 Α Η Α Α: Ω Η Α Η ( Η Α: Ω Α Α Η Α 1 Α Α Α Α ' Α Η Α Α: Ω Η Α Η Η Α: Α Ω - Α Ω 1. Α Α Α Α 2. Α Α 3. Α 4. Α Α Α ' 5. Α Α Α ' 6. Α Α Α Α 7. Α Α 8. Α Α ' 9. Α Α 10. Α Α Α 11. Α Α Α Α 12. Α Α Α Α 13. Α Α 14. Α Α 15. Α Α Α 16. Α 17. Α Α Α Α 18. Α Α 19. Α Α 20. Α Α Α 21. Α Α Α. Ω Α Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η ) Η Α: Η Α Ω Α Η 1. Α - Α Α Α ' Α Η Α Α: Α Η Α Η Α Η ) Η Α: Η Α Ω Ω 1. Α ' 40

41 Α Η Α Α: Η Α Η Η Α: Ω Ω Α 1. Α Α Α Α Α ' Α Η Α Α: Η Α Η Η Α: Η Α Ω Ω Α Α Α 1 Α Α ' Α Η Α Α: Α Α Α Η ( Η Α: Η Ω 1. Α ' Α Η Α Α: Α Α Α Η ( Η Α: Α Ω 1. Α ' 2. Α Α ' 3. Α Α Α Α Α Α ' Α Η Α Α: Ω Η Α Η ( Η Α: Η Η Ω 1. - Α Α ' Α Η Α Α: Ω Η Α Η ( Η Α: Α Ω 1 Α Α Α ' 41

42 Α Η Α Α: Ω Η Α Η ( Η Α: Η Η Ω 1. Α Α Α ' Α Η Ϊ Η Α Α Ω Η 1. ο ι ι ό αφ ίο ο ού 2. ο ι ι ό αφ ίο φ ο ού 3. αφ ία ι ώ α α έ Η Η 1. αφ ία οϊσ α έ ι ώ ι θύ σ / σ ια ί ισ ς Α θ ώ ι ο α ι ού.. / σ ι ο ο ι ώ σιώ / σ Ω Η Α Η / σ ια ί ισ ς Α θ ώ ι ο α ι ού 1. ή α α.,,,, 2. ή α β Α Α τί αφο Τ η ατ χη Γ α ατεία τ ο Δίπ α ο 42

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003250213 2015-11-03

15PROC003250213 2015-11-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 14:22:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΝΔ9ΟΞ3Μ-ΒΜΓ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 3-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.13 14:31:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΜΛΝ9-ΕΞΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.28 12:16:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΘΖΒΟΡΙΝ-ΨΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 15:26:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΕΨΓ-0ΣΤ Η Η Η Α Α & Α Η Η Η Α Α Η Α Η Η Α Α Α Α Α Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο ΠΕΔΥ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο ΠΕΔΥ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 10:09:59 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 26/10/2015 Α.Π. : 2259/ΕΦΔ1436 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 26/10/2015 Α.Π. : 2259/ΕΦΔ1436 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.27 10:48:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΠΖΟΡΙΝ-Π5Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Η Α O Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 10:29:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗΖ469ΗΚΥ-1ΚΒ Ο Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Α Η α. ι ύθ σ :. ασ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY ΚΑΙ ΔΙ ΑΒΙΟΥ Date: 2015.12.31 12:36:53 ΜΑΘΗΣΗΣ T AGENCY EET ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ Digitally signed by INFORMATICS Location:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003618752 2016-01-12

16PROC003618752 2016-01-12 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.01.12 07:16:38 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/35047/19239/1066 Ηµ/νία: 11/02/2015 Ορθή επανάληψη στις: 17/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/35047/19239/1066 Ηµ/νία: 11/02/2015 Ορθή επανάληψη στις: 17/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.17 11:17:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠΠΝ465ΦΘ3-ΒΛ0 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/35047/19239/1066

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/194445/115279/9761 Ηµ/νία: 13/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/194445/115279/9761 Ηµ/νία: 13/07/2015 ΑΔΑ: ΨΟΜΕ465ΦΘ3-3ΔΘ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.14 13:14:28 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/194445/115279/9761

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277736/162200/9812 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277736/162200/9812 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 17:07:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΤΖΓ-ΝΥΣ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/27776/162200/9812 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7013 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7013 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. ΑΔΑ: ΨΠ33465ΦΘΘ-ΛΡΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 14:10:22 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003410185 2015-12-01

15PROC003410185 2015-12-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.01 14:34:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΑΒ4690ΒΣ-ΧΟΔ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787254 2015-05-19

15PROC002787254 2015-05-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.19 12:31:17 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 18

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.15 10:55:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΔΙ7Λ9-0ΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/06/2015 Α.Π. : 1211/ΕΦΔ840 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/06/2015 Α.Π. : 1211/ΕΦΔ840 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 09:55:26 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕΔ4ΟΡΙΝ-Ε2Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250 Ηµ/νία: 20/04/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250 Ηµ/νία: 20/04/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 10:51:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ω10465ΦΘ3-ΗΔΡ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.16 14:29:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔ0ΙΩΕΗ-Θ1Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002914421 2015-07-15

15PROC002914421 2015-07-15 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:52:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΖΧΦ465ΦΘΘ-628 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003183995 2015-10-19

15PROC003183995 2015-10-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.19 11:05:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΙ77ΛΡ-Χ5Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.16 15:25:18 EEST Reason: Location: Athens EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΖΔΜΟΡ1Υ-Ν2Χ 2010/75/ (IPPC) / : : 3570, 2723/ Fax:

ΑΔΑ: ΒΖΔΜΟΡ1Υ-Ν2Χ 2010/75/ (IPPC) / : : 3570, 2723/ Fax: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.11 10:58:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΖΔΜΟΡ1Υ-Ν2Χ Ω Δ Δ 2010/75/ (IPPC) Δ Ω Δ Δ - Δ/ XΩ Δ/ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Κυκλοφορητές Η εγγυημένηλύση στηνάντληση More than pumps H AG ι ύθ ο αι έ ι ή θέσ σ α ο ά α α ή α ιώ β ι ής οιό ας ια οι ια ές φα ο ές, ο όσιο αι βιο α ία. Α ό ις α ές ς α ίας ο ' αι ία

Διαβάστε περισσότερα

Foititikanea.gr ΑΔΑ: 698Η4653ΠΣ-56Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Foititikanea.gr ΑΔΑ: 698Η4653ΠΣ-56Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.18 14:55:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Σ1Ξ4653ΠΓ-Α44 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «XEIΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «XEIΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.11.20 140813 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 7ΖΔΑ4690ΒΣ-5Τ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟ ΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014

ΓΗΑΘΖΟ ΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014 : 4692INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 09:19:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝ ΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 της υπ αριθ. 4708 διακήρυξης του ΚΚ Νεάπολης AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Σελίδα 1 της υπ αριθ. 4708 διακήρυξης του ΚΚ Νεάπολης AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ NIKOLAOS SARAKINOS Ψηφιακά ΑΔΑ: ΩΥΧΣ46ΨΧ0Θ-ΡΓΡ υπογεγραμμέν ο από NIKOLAOS signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS SARAKINOS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2015.09.04 07:40:50 Ημερομηνία: EEST

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «,

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «, : 83- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.16 15:08:49 EET Reason: Location: Athens, 2. / : 56. : 115 27 :.,..: 210 7450896, 7450817 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 10:50:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡ514653Ο7ΨΛΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΔ7Υ9-7ΒΨ INFORMATICS Βαθμός Ασφαλείας : DEVELOPMEN Να διατηρηθεί μέχρι : T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.19 14:45:46 EEST Reason: Location: Athens Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844242 2015-06-12

15PROC002844242 2015-06-12 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.12 13:30:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66Φ446ΨΧ6Τ-05Ζ Αριθ. Πρωτ. :1828/12-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.06 14:23:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚ4Δ465ΦΘ3-ΨΑ1 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ. ΑΤΤΙΚΗΣ/40029/21902/1612

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 1 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 1 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.16 17:00:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΙΝΓ-06Ζ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/11919/6690/475 Ηµ/νία: 16/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN TAGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN TAGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN TAGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPM ENT AGEN CY Date: 2016.01.18 15:03:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7606Η-ΣΝ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,β Ιανουαρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡ Η Α Ο ΙΑ ΙΚ Ο Η Η Η Α Α ι αιά : 25-06-2014 Α Α αι Α Α Α ί. ια : 07/2014 Α Η Ω Α Α ί. α : 352.9-07/14 Η Η Α Α Η Α ί. ίο : -1056- Α Ω Α Ω Ω Η Η Ω Α Α Ω Η Α ο Ω ( ο οί ο ι α ι ια ι α. / :Α α ι ιά - α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps Η εταιρία Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. με εμπορικό σήμα Orca Pumps ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών. Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN ΤΜΗΜΤΡΧΗ:Δ.ΓΡΟΥΖΗΤΗΛ.210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΤζαχρήσταΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΤΙ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.10 14:04:25

Διαβάστε περισσότερα