ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» Τίτλος Έργου: Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογικής Αιχμής και Υψηλής Απόδοσης Ακρωνύμιο: «ΓΕΩΑΙΧΜΗ» Κωδικός Έργου : 09ΣΥΝ Παραδοτέο 1.1 (Π1.1): Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) Υπεύθυνος Φορέας Παραδοτέου: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή-Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Προσομοίωση ΓΑΘ- Μοντελοποίηση των εναλλακτών μεταφοράς θερμότητας Βελτιστοποίηση ΓΑΘ Αποτέλεσμα βελτιστοποίησης Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

3 1. Εισαγωγή-Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας είναι κλιματιστικά μηχανήματα τα οποία έχουν την ικανότητα μα μεταφέρουν θερμότητα από ένα μέσο με χαμηλή θερμοκρασία σε ένα άλλο μέσο με υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτό πραγματοποιείται με απορρόφηση θερμότητας από μια πηγή χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας (π.χ επιφανειακά ή υπόγεια νερά) και την μεταφορά της θερμότητας αυτής σε ένα θερμότερο μέσο, όπως είναι το νερό ή ο αέρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του κτιρίου. Τα βασικά εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται μια Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας είναι ο συμπιεστής, ο συμπυκνωτής, ο εξατμιστής, η βαλβίδα εκτόνωσης. Τις περισσότερες φορές η ΓΑΘ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε το ίδιο το μηχάνημα να μπορεί να λειτουργήσει και σε θέρμανση αλλά και σε ψύξη. Βασικό χαρακτηριστικό για την ορθή λειτουργία μιας ΓΑΘ είναι η επιλογή του ψυκτικού μέσου. Το ψυκτικό μέσο μιας ΓΑΘ εξαρτάται από την θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του μηχανήματος. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι: να μην είναι τοξικό, διαβρωτικό, εύφλεκτο και να είναι σταθερό στις θερμοκρασίες εφαρμογής. Ψυκτικά τα οποία συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηρηστηκά και χρησημοποιούνται είναι το R17a, R134a, R407c, R410 και R410a. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας μίας Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας καθώς και οι φάσεις του οργανικού μέσου. Εικόνα 1: Λειτουργία Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας 3

4 2. Προσομοίωση ΓΑΘ - Μοντελοποίηση των εναλλακτών μεταφοράς θερμότητας Ο στόχος του έργου «ΓΕΩΑΙΧΜΗ» είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί η πρώτη «Ελληνική» γεωθερμική αντλία θερμότητας (ΓΑΘ), με βελτιστοποιημένη λειτουργία σε σχέση με τις αντλίες θερμότητας που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα στη διεθνή αγορά. Σχεδιάστηκαν και θα κατασκευαστούν έξι (6) προ-πρωτότυπα ΓΑΘ με βελτιστοποιημένη λειτουργία με τις παρακάτω τιμές ισχύος ως εξής: 15, 20, 30, 40, 60 και 80kW. Στο πλαίσιο αυτό πρώτα από όλα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση για την κάθε ΓΑΘ και στη συνέχεια ο σχεδιασμός της βέλτιστης ΓΑΘ για την κάθε τιμή ισχύος αντιστοίχως. Τα τμήματα της ΓΑΘ που θα οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της αντλίας, οπότε και μοντελοποιούνται, είναι οι εναλλάκτες θερμότητας (ατμοποιητής και συμπυκνωτής), τα οποία θα αποτελέσουν και δεδομένα για την κατασκευή των εναλλακτών στα προπρωτότυπα. Αντίθετα, ο συμπιεστής είναι το τμήμα που θεωρείται «μαύρο κουτί» στη διαδικασία της προσομοίωσης, οπότε στην κατασκευή των προ-πρωτοτύπων θα χρησιμοποιηθεί συμπιεστής τύπου scroll που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά. Σημειώνεται ότι στην προσομοίωση όπως και στα προ-πρωτότυπα ως οργανικό μέσο έχει επιλεχθεί το R410A το οποίο χρησιμοποιείται για εφαρμογές ΓΑΘ θέρμανσης και ψύξης. Για τη μοντελοποίηση των εναλλακτών θερμότητας πρέπει πρώτα από όλα να πραγματοποιηθεί μοντελοποίηση του θερμοδυναμικού κύκλου της ΓΑΘ (Σχήμα 1). Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των σημείων του θερμοδυναμικού κύκλου στο διάγραμμα p-h όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 4

5 Σχήμα 1: Σχηματικό διάγραμμα ΓΑΘ. Σχήμα 2: Θερμοδυναμικό διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας (p-h) του κύκλου της ΓΑΘ. Στη μοντελοποίηση των εναλλακτών θερμότητας, τον εξατμιστή και το συμπυκνωτή της ΓΑΘ, όπως και στη συνέχεια στην κατασκευή των προ-πρωτοτύπων ΓΑΘ, χρησιμοποιούνται πλακοειδείς εναλλάκτες αντιρροής. Για να υπολογιστεί ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του εργαζόμενου μέσου (R410A) στον 5

6 εναλλάκτη, διαφορετικοί συντελεστές μεταφοράς θερμότητας χρησιμοποιούνται για κάθε φάση του ρευστού (υγρή φάση h wf/l, αέρια φάση h wf/g, δύο φάσεις h wf/tf ). Σημειώνεται ότι για τους πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας, o ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας δίνεται από τη σχέση: U o 1 h wf 1 Δx + k = (1) 1 + h w όπου Δx το πάχος της πλάκας, h wf ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του οργανικού ρευστού, h w ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του νερού και k η θερμική αγωγιμότητα του υλικού της πλάκας. Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του νερού για τυρβώδεις ροές δίνεται από τη σχέση: ( k D ) h = Re Pr / w l h (2) όπου D h είναι η υδραυλική διάμετρος, Re ο αριθμός Reynolds, Pr ο αριθμός Prantl και k l η θερμική αγωγιμότητα του νερού. Εξατμιστής Κατά την ατμοποίηση, μεταβολή 4-1, ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του R410A στη διφασική περιοχή h wf,tp δίνεται από τη σχέση: h wf, tp = E h1 + S hpool (3) όπου τα μεγέθη E, h1, S, h υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις: pool h h 1 = Re pool = 55 P r Pr E = ( Bo S = 0.4 ( log 1.16 ( k / D ) 10 P ) ) ( X ( E Re ) 1 l r h M tt ) q 0.67 μ v μl 0.1 6

7 όπου D h η υδραυλική διάμετρος, k l η θερμική αγωγιμότητα του ρευστού για την υγρή φάση, P r η πίεση στην έξοδο του εναλλάκτη, M το μοριακό βάρος και q η ροή θερμότητας, Bo ο αριθμός βρασμού, E και S οι αριθμοί εμπλουτισμού και καταστολής (enhancement and suppression factors) αντίστοιχα και X tt η παράμετρος Martinelli. Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του R410A για την αέρια φάση της μεταβολής 4-1, δίνεται από τη σχέση wf, g = Re Prg h / ( k D ) g h (4) Δύο ολικοί συντελεστές μεταφοράς θερμότητας υπολογίζονται για κάθε φάση: U tp = 1 1, U g = 1 Δx 1 1 Δx 1 (5) h k h h k h wf, tp w wf, g w Ο υπολογισμός της επιφάνειας των εναλλακτών θερμότητας, A i ( i = tp, g) επιτυγχάνεται με τη χρήση του ολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσω της θεμελιώδους σχέσης της ολικής μεταφοράς θερμότητας, Q, στον εναλλάκτη A i Q U ΔT i = (6) i mi όπου ΔT mi = ln ( Tw T ) ( ) out wf / T out w T in wf in [( T T )/( T T )] wout wf out win wf in και T, T, T, T οι θερμοκρασίες wout wfout win wfin εξόδου και εισόδου του νερού και του εργαζόμενου μέσου στον εναλλάκτη θερμότητας στις εκάστοτε συνθήκες που ορίζονται από το θερμοδυναμικό κύκλο. Η συνολική επιφάνεια των πλακοειδών εναλλακτών υπολογίζεται ως άθροισμα των επιφανειών κάθε φάσης. A = A + A (7) total tp g 7

8 Συμπυκνωτής Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του R410A, κατά τη μεταβολή 2-3, δίνεται από τη σχέση: h wf = h ( 0.25 Co Fr + Bo ) wf, l 1 75 όπου τα μεγέθη hr, l, Co, Frl, Bo υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις: h wf, l Fr = G l = Re 2 ρg Co = ρ l 1 2 ρ g D 0.78 ( 1 X ) X m m h Pr q, Bo = G i μ ave h μwall μl c,pr = k ( k / D ) l fg l p, l 0.14 όπου D h η υδραυλική διάμετρος, k l η θερμική αγωγιμότητα του ρευστού για την υγρή φάση, Bo ο αριθμός βρασμού, X m η ποιότητα του ατμού, Co ο αριθμός συναγωγής, Fr ο αριθμός Froude and G η ροή μάζας. Με βάση τη σχέση (1) υπολογίζεται το συμπυκνωτή με βάση τη σχέση (6). U o και στη συνέχεια η επιφάνεια του 3. Βελτιστοποίηση ΓΑΘ Στόχος αυτής της μελέτης είναι ο σχεδιασμός της βέλτιστης ΓΑΘ με μέγιστο COP και ελάχιστη επιφάνεια εναλλακτών. Για τη βελτιστοποίηση της ΓΑΘ χρησιμοποιείται ο εξελικτικός αλγόριθμος ΕASY. Οι στόχοι της βελτιστοποίησης είναι οι εξής: 1. Μεγιστοποίηση του συντελεστή συμπεριφοράς (COP) της ΓΑΘ, Q therm COP GSHP =. Qcompr 2. Ελαχιστοποίηση της επιφάνειας των εναλλακτών, Α tot. 8

9 Οι μεταβλητές της βελτιστοποίησης είναι οι εξής: 1. Η πίεση του οργανικού μέσου στην έξοδο του συμπιεστή. 2. Η πίεση του οργανικού μέσου στην είσοδο του συμπιεστή. 3. Η παροχή μάζας του R410A. 4. Η παροχή μάζας του νερού. 3.1 Αποτελέσματα βελτιστοποίησης Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι βέλτιστες λύσεις για τα μεγέθη των ΓΑΘ που εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου ΓΕΩΑΙΧΜΗ ήτοι 15, 20, 30, 40, 60 και 80kW όπου φαίνονται οι βασικές παράμετροι της κάθε ΓΑΘ καθώς και οι τιμές των μεταβλητών σχεδιασμού των βέλτιστων ΓΑΘ. Ο σχεδιασμός έχει γίνει με βάση τη λειτουργία θέρμανσης για τις εξής θερμοκρασίες: Τ in-evap =20 0 C, Τ out-evap =15 0 C και Τ in-cond =30 0 C, Τ out-cond =35 0 C. Όσον αφορά στο συμπυκνωτή, οι θερμοκρασίες σχεδιασμού αντιστοιχούν σε αυτές ενδοδαπέδιου συστήματος εντός του κτιρίου, σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών όπου παρατηρείται βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων ΓΑΘ με ελάχιστη κατανάλωση στο συμπιεστή της ΓΑΘ. Οι θερμοκρασίες του εξατμιστή επιλέχθηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν το εύρος θερμοκρασιών τόσο στην περίπτωση ανοικτού όσο και κλειστού συστήματος. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά και παράμετροι των ΓΑΘ 15, 20, 30, 40, 60 και 80kW. Parameters 15kW 20kW 30kW 40kW 60kW 80kW R410 flow (kg/sec) Geothermal water flow (kg/sec) Water flow at the condenser (kg/sec) p-inlet of the compressor (kpa) p-outlet of the compressor (kpa)

10 Pressure losses Δp at the evaporator (kpa) Pressure losses Δp at the condenser (kpa) Power of the compressor (kw) P condenser(kw) P geothermal(kw) COP GSHP Για τη διαστασιολόγηση των εναλλακτών χρησιμοποιήθηκαν οι τυποποιημένες διαστάσεις (μήκος, πλάτος και πάχος πλάκας) της SWEP International AB που χρησιμοποιήθηκαν και από την Interklima για την κατασκευή των πρωτοτύπων και παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι επιφάνειες των εναλλακτών, ο αριθμός των πλακών και η μέση θερμοκρασιακή διαφορά για κάθε φάση του R410A στο συμπυκνωτή και στον εξατμιστή. Πίνακας 2: Εναλλάκτες θερμότητας των ΓΑΘ 15, 20, 30, 40, 60 και 80kW. Parameters 15kW 20kW 30kW 40kW 60kW 80kW Evaporator Surface (m 2 ) Evaporator: Number of plates Evaporator: Mean Temperature Difference ΔΤ m in two phase Evaporator: Mean Temperature Difference ΔΤ m in gas phase Condenser Surface(m 2 ) Condenser: Number of plates Condenser: Mean Temperature Difference ΔΤ m in liquid phase

11 Condenser: Mean Temperature Difference ΔΤ m in two phase Condenser: Mean Temperature Difference ΔΤ m in gas phase Total heat exchangers surface(m 2 ) Συμπεράσματα Από το Παραδοτέο Π1.1, του οποίου στόχος ήταν η προσομοίωση των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) και στη συνέχεια ο σχεδιασμός της βέλτιστης ΓΑΘ για τις διαφορετικές τιμές ισχύος όπως καθορίζονται από το Έργο ΓΕΩΑΙΧΜΗ στα 15, 20, 30, 40, 60 και 80kW, προέκυψε ένα εργαλείο μοντελοποίησης ΓΑΘ. Συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό αφορά στη μοντελοποίηση του θερμοδυναμικού κύκλου της ΓΑΘ και των εναλλακτών θερμότητας (εξατμιστή και συμπυκνωτή). Για το σχεδιασμό της βέλτιστης ΓΑΘ για τις προαναφερθείσες τιμές ισχύος, χρησιμοποιήθηκε ο εξελικτικός αλγόριθμος EASY σε συνδυασμό με το εργαλείο μοντελοποίησης. Αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης ο σχεδιασμός των έξι (6) ΓΑΘ -για τις διαφορετικές τιμές ισχύος- με το μέγιστο COP και την ελάχιστη επιφάνεια εναλλακτών όπως αναλύονται στους Πίνακες 1 και 2. Η χρήση των ακριβέστερων προσεγγίσεων του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας (heat transfer coefficient) για κάθε φάση του R410A συνέβαλε στον ακριβέστερο υπολογισμό της επιφάνειας των εναλλακτών που είχε ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και απόδοση του συστήματος. Οι τιμές των επιφανειών των εναλλακτών που υπολογίσθηκαν παρατηρείται ότι συγκλίνουν με αυτές που επιλέχθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρία των προ-πρωτοτύπων ΓΑΘ, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 12

13 SSP G7 GEO 60 - Design Heat Exchanger : B120Tx36 Fluid Side 1 : Fluid Side 2 : Flow Type : R410A Water Counter-Current DUTY REQUIREMENTS Side 1 Side 2 Heat load kw 62,00 Inlet vapor quality 0,21 Outlet vapor quality 1,00 Inlet temperature C 2,76 12,00 Evaporation temperature (dew) C 2,00 Superheating K 5,00 Outlet temperature C 7,00 7,00 Flow rate kg/s 0,3481 2,957 - inlet vapor kg/s 0,07178 Fluid vaporized kg/s 0,2763 Max. pressure drop kpa 50,0 50,0 PLATE HEAT EXCHANGER Side 1 Side 2 Total heat transfer area m² 4,49 Heat flux kw/m² 13,8 Mean temperature difference K 7,52 H.T.C. (available/required) W/m², C 1890/1840 Pressure drop -total* kpa 24,9 51,6 - in ports kpa 1,53 2,91 Pressure drop in fluid distribution kpa 0,000-0,000 Operating pressure - outlet kpa 848 Number of channels Number of plates 36 Oversurfacing % 3 Fouling factor m², C/kW 0,016 Port diameter mm 39,0/39,0 39,0 (up/down) Recommended inlet connection diameter mm From 11,3 to 17,9 Recommended outlet connection diameter mm From 23,8 to 53,2 Reynolds number 1040 Outlet port velocity m/s 9,47 2,48 SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 1(3)

14 SSP G7 PHYSICAL PROPERTIES Side 1 Side 2 Reference temperature C 2,55 9,43 Liquid - Dynamic viscosity cp 0,160 1,33 - Density kg/m³ ,7 - Heat capacity kj/kg, C 1,546 4,194 - Thermal conductivity W/m, C 0,1124 0,5789 Vapor - Dynamic viscosity cp 0, Density kg/m³ 31,38 - Heat capacity kj/kg, C 0, Thermal conductivity W/m, C 0, Latent heat kj/kg 0,2177 Film coefficient W/m², C Minimum wall temperature C 5,55 5,81 Channel velocity m/s 1,40 0,345 TOTALS Total weight (no connections) kg 24,8-29,1 Hold-up volume, inner circuit dm³ 4,10 Hold-up volume, outer circuit dm³ 4,34 PortSize F1/P1 mm 39,0 PortSize F2/P2 mm 39,0 PortSize F3/P3 mm 39,0 PortSize F4/P4 mm 39,0 NND F1/P1 mm 42,0 NND F2/P2 mm 42,0 NND F3/P3 mm 42,0 NND F4/P4 mm 42,0 DIMENSIONS A mm 525 +/-2 B mm 243 +/-1 C mm 456 +/-1 D mm 174 +/-1 E mm 27,1 (opt. 54,2) +/-1 F mm 92,4 to ,5%/-1,5% G mm 0,000 to 4,00 +/-1 R mm 35,0 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 2(3)

15 SSP G7 GEO 40 - Design Heat Exchanger : B80x48 Fluid Side 1 : Fluid Side 2 : Flow Type : R410A Water Counter-Current DUTY REQUIREMENTS Side 1 Side 2 Heat load kw 39,10 Inlet vapor quality 0,21 Outlet vapor quality 1,00 Inlet temperature C 2,51 12,00 Evaporation temperature (dew) C 2,00 Superheating K 5,00 Outlet temperature C 7,00 7,00 Flow rate kg/s 0,2195 1,865 - inlet vapor kg/s 0,04527 Fluid vaporized kg/s 0,1743 Max. pressure drop kpa 50,0 50,0 PLATE HEAT EXCHANGER Side 1 Side 2 Total heat transfer area m² 2,76 Heat flux kw/m² 14,2 Mean temperature difference K 7,71 H.T.C. (available/required) W/m², C 1930/1840 Pressure drop -total* kpa 17,3 40,3 - in ports kpa 1,21 2,26 Pressure drop in fluid distribution kpa 0,000-0,000 Operating pressure - outlet kpa 848 Number of channels Number of plates 48 Oversurfacing % 5 Fouling factor m², C/kW 0,027 Port diameter mm 33,0/33,0 33,0 (up/down) Recommended inlet connection diameter mm From 9,03 to 14,3 Recommended outlet connection diameter mm From 18,9 to 42,3 Reynolds number 1040 Outlet port velocity m/s 8,34 2,18 SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 1(3)

16 SSP G7 PHYSICAL PROPERTIES Side 1 Side 2 Reference temperature C 2,38 9,43 Liquid - Dynamic viscosity cp 0,161 1,33 - Density kg/m³ ,7 - Heat capacity kj/kg, C 1,544 4,194 - Thermal conductivity W/m, C 0,1125 0,5789 Vapor - Dynamic viscosity cp 0, Density kg/m³ 31,19 - Heat capacity kj/kg, C 0, Thermal conductivity W/m, C 0, Latent heat kj/kg 0,2179 Film coefficient W/m², C Minimum wall temperature C 5,38 5,64 Channel velocity m/s 1,37 0,344 TOTALS Total weight (no connections) kg 10,2-13,8 Hold-up volume, inner circuit dm³ 2,55 Hold-up volume, outer circuit dm³ 2,66 PortSize F1/P1 mm 33,0 PortSize F2/P2 mm 33,0 PortSize F3/P3 mm 33,0 PortSize F4/P4 mm 33,0 NND F1/P1 mm 36,0 NND F2/P2 mm 36,0 NND F3/P3 mm 36,0 NND F4/P4 mm 36,0 DIMENSIONS A mm 526 +/-2 B mm 119 +/-1 C mm 470 +/-1 D mm 63,0 +/-1 E mm 27,1 (opt. 45,1) +/-1 F mm 112 to 123 +/-2% G mm 2,00 to 6,00 +/-1 R mm 23,0 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 2(3)

17 SSP G7 GEO 30 - Design Heat Exchanger : B80x38 Fluid Side 1 : Fluid Side 2 : Flow Type : R410A Water Counter-Current DUTY REQUIREMENTS Side 1 Side 2 Heat load kw 31,00 Inlet vapor quality 0,21 Outlet vapor quality 1,00 Inlet temperature C 2,51 12,00 Evaporation temperature (dew) C 2,00 Superheating K 5,00 Outlet temperature C 7,00 7,00 Flow rate kg/s 0,1741 1,478 - inlet vapor kg/s 0,03589 Fluid vaporized kg/s 0,1382 Max. pressure drop kpa 50,0 50,0 PLATE HEAT EXCHANGER Side 1 Side 2 Total heat transfer area m² 2,16 Heat flux kw/m² 14,4 Mean temperature difference K 7,71 H.T.C. (available/required) W/m², C 1940/1860 Pressure drop -total* kpa 17,2 39,6 - in ports kpa 0,753 1,42 Pressure drop in fluid distribution kpa 0,000-0,000 Operating pressure - outlet kpa 848 Number of channels Number of plates 38 Oversurfacing % 4 Fouling factor m², C/kW 0,023 Port diameter mm 33,0/33,0 33,0 (up/down) Recommended inlet connection diameter mm From 8,04 to 12,7 Recommended outlet connection diameter mm From 16,9 to 37,7 Reynolds number 1040 Outlet port velocity m/s 6,62 1,73 SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 1(3)

18 SSP G7 PHYSICAL PROPERTIES Side 1 Side 2 Reference temperature C 2,37 9,43 Liquid - Dynamic viscosity cp 0,161 1,33 - Density kg/m³ ,7 - Heat capacity kj/kg, C 1,544 4,194 - Thermal conductivity W/m, C 0,1125 0,5789 Vapor - Dynamic viscosity cp 0, Density kg/m³ 31,18 - Heat capacity kj/kg, C 0, Thermal conductivity W/m, C 0, Latent heat kj/kg 0,2179 Film coefficient W/m², C Minimum wall temperature C 5,37 5,63 Channel velocity m/s 1,39 0,344 TOTALS Total weight (no connections) kg 8,56-12,1 Hold-up volume, inner circuit dm³ 2,00 Hold-up volume, outer circuit dm³ 2,11 PortSize F1/P1 mm 33,0 PortSize F2/P2 mm 33,0 PortSize F3/P3 mm 33,0 PortSize F4/P4 mm 33,0 NND F1/P1 mm 36,0 NND F2/P2 mm 36,0 NND F3/P3 mm 36,0 NND F4/P4 mm 36,0 DIMENSIONS A mm 526 +/-2 B mm 119 +/-1 C mm 470 +/-1 D mm 63,0 +/-1 E mm 27,1 (opt. 45,1) +/-1 F mm 89,1 to 99,8 +/-2% G mm 2,00 to 6,00 +/-1 R mm 23,0 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 2(3)

19 SSP G7 GEO 20 - Design Heat Exchanger : B80x26 Fluid Side 1 : Fluid Side 2 : Flow Type : R410A Water Counter-Current DUTY REQUIREMENTS Side 1 Side 2 Heat load kw 20,60 Inlet vapor quality 0,21 Outlet vapor quality 1,00 Inlet temperature C 2,49 12,00 Evaporation temperature (dew) C 2,00 Superheating K 5,00 Outlet temperature C 7,00 7,00 Flow rate kg/s 0,1157 0, inlet vapor kg/s 0,02385 Fluid vaporized kg/s 0,09182 Max. pressure drop kpa 50,0 50,0 PLATE HEAT EXCHANGER Side 1 Side 2 Total heat transfer area m² 1,44 Heat flux kw/m² 14,3 Mean temperature difference K 7,73 H.T.C. (available/required) W/m², C 1930/1850 Pressure drop -total* kpa 16,7 36,9 - in ports kpa 0,327 0,624 Pressure drop in fluid distribution kpa 0,000-0,000 Operating pressure - outlet kpa 848 Number of channels Number of plates 26 Oversurfacing % 4 Fouling factor m², C/kW 0,023 Port diameter mm 33,0/33,0 33,0 (up/down) Recommended inlet connection diameter mm From 6,56 to 10,4 Recommended outlet connection diameter mm From 13,7 to 30,7 Reynolds number 1010 Outlet port velocity m/s 4,40 1,15 SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 1(3)

20 SSP G7 PHYSICAL PROPERTIES Side 1 Side 2 Reference temperature C 2,35 9,43 Liquid - Dynamic viscosity cp 0,161 1,33 - Density kg/m³ ,7 - Heat capacity kj/kg, C 1,544 4,194 - Thermal conductivity W/m, C 0,1125 0,5789 Vapor - Dynamic viscosity cp 0, Density kg/m³ 31,16 - Heat capacity kj/kg, C 0, Thermal conductivity W/m, C 0, Latent heat kj/kg 0,2179 Film coefficient W/m², C Minimum wall temperature C 5,35 5,61 Channel velocity m/s 1,39 0,334 TOTALS Total weight (no connections) kg 6,52-10,1 Hold-up volume, inner circuit dm³ 1,33 Hold-up volume, outer circuit dm³ 1,44 PortSize F1/P1 mm 33,0 PortSize F2/P2 mm 33,0 PortSize F3/P3 mm 33,0 PortSize F4/P4 mm 33,0 NND F1/P1 mm 36,0 NND F2/P2 mm 36,0 NND F3/P3 mm 36,0 NND F4/P4 mm 36,0 DIMENSIONS A mm 526 +/-2 B mm 119 +/-1 C mm 470 +/-1 D mm 63,0 +/-1 E mm 27,1 (opt. 45,1) +/-1 F mm 62,2 to 72,1 +/-2% G mm 2,00 to 6,00 +/-1 R mm 23,0 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 2(3)

21 SSP G7 GEO 15 - Design Heat Exchanger : B80x20 Fluid Side 1 : Fluid Side 2 : Flow Type : R410A Water Counter-Current DUTY REQUIREMENTS Side 1 Side 2 Heat load kw 15,20 Inlet vapor quality 0,21 Outlet vapor quality 1,00 Inlet temperature C 2,47 12,00 Evaporation temperature (dew) C 2,00 Superheating K 5,00 Outlet temperature C 7,00 7,00 Flow rate kg/s 0, , inlet vapor kg/s 0,01760 Fluid vaporized kg/s 0,06775 Max. pressure drop kpa 50,0 50,0 PLATE HEAT EXCHANGER Side 1 Side 2 Total heat transfer area m² 1,08 Heat flux kw/m² 14,1 Mean temperature difference K 7,74 H.T.C. (available/required) W/m², C 1910/1820 Pressure drop -total* kpa 16,2 34,0 - in ports kpa 0,177 0,340 Pressure drop in fluid distribution kpa 0,000-0,000 Operating pressure - outlet kpa 848 Number of channels 9 10 Number of plates 20 Oversurfacing % 5 Fouling factor m², C/kW 0,027 Port diameter mm 33,0/33,0 33,0 (up/down) Recommended inlet connection diameter mm From 5,63 to 8,91 Recommended outlet connection diameter mm From 11,8 to 26,4 Reynolds number 966 Outlet port velocity m/s 3,24 0,848 SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 1(3)

22 SSP G7 PHYSICAL PROPERTIES Side 1 Side 2 Reference temperature C 2,33 9,43 Liquid - Dynamic viscosity cp 0,161 1,33 - Density kg/m³ ,7 - Heat capacity kj/kg, C 1,544 4,194 - Thermal conductivity W/m, C 0,1125 0,5789 Vapor - Dynamic viscosity cp 0, Density kg/m³ 31,14 - Heat capacity kj/kg, C 0, Thermal conductivity W/m, C 0, Latent heat kj/kg 0,2180 Film coefficient W/m², C Minimum wall temperature C 5,32 5,58 Channel velocity m/s 1,36 0,321 TOTALS Total weight (no connections) kg 5,50-9,16 Hold-up volume, inner circuit dm³ 0,999 Hold-up volume, outer circuit dm³ 1,11 PortSize F1/P1 mm 33,0 PortSize F2/P2 mm 33,0 PortSize F3/P3 mm 33,0 PortSize F4/P4 mm 33,0 NND F1/P1 mm 36,0 NND F2/P2 mm 36,0 NND F3/P3 mm 36,0 NND F4/P4 mm 36,0 DIMENSIONS A mm 526 +/-2 B mm 119 +/-1 C mm 470 +/-1 D mm 63,0 +/-1 E mm 27,1 (opt. 45,1) +/-1 F mm 48,8 to 58,2 +/-2% G mm 2,00 to 6,00 +/-1 R mm 23,0 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 2(3)

23 SSP G7 GEO 80 - Design Heat Exchanger : B120Tx46 Fluid Side 1 : Fluid Side 2 : Flow Type : R410A Water Counter-Current DUTY REQUIREMENTS Side 1 Side 2 Heat load kw 78,20 Inlet vapor quality 0,21 Outlet vapor quality 1,00 Inlet temperature C 2,77 12,00 Evaporation temperature (dew) C 2,00 Superheating K 5,00 Outlet temperature C 7,00 7,00 Flow rate kg/s 0,4391 3,729 - inlet vapor kg/s 0,09054 Fluid vaporized kg/s 0,3486 Max. pressure drop kpa 50,0 50,0 PLATE HEAT EXCHANGER Side 1 Side 2 Total heat transfer area m² 5,81 Heat flux kw/m² 13,5 Mean temperature difference K 7,51 H.T.C. (available/required) W/m², C 1870/1790 Pressure drop -total* kpa 24,8 52,1 - in ports kpa 2,45 4,64 Pressure drop in fluid distribution kpa 0,000-0,000 Operating pressure - outlet kpa 848 Number of channels Number of plates 46 Oversurfacing % 4 Fouling factor m², C/kW 0,024 Port diameter mm 39,0/39,0 39,0 (up/down) Recommended inlet connection diameter mm From 12,7 to 20,1 Recommended outlet connection diameter mm From 26,7 to 59,7 Reynolds number 1030 Outlet port velocity m/s 11,9 3,12 SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 1(3)

24 SSP G7 PHYSICAL PROPERTIES Side 1 Side 2 Reference temperature C 2,57 9,43 Liquid - Dynamic viscosity cp 0,160 1,33 - Density kg/m³ ,7 - Heat capacity kj/kg, C 1,546 4,194 - Thermal conductivity W/m, C 0,1123 0,5789 Vapor - Dynamic viscosity cp 0, Density kg/m³ 31,39 - Heat capacity kj/kg, C 0, Thermal conductivity W/m, C 0, Latent heat kj/kg 0,2176 Film coefficient W/m², C Minimum wall temperature C 5,55 5,81 Channel velocity m/s 1,36 0,341 TOTALS Total weight (no connections) kg 28,9-33,1 Hold-up volume, inner circuit dm³ 5,30 Hold-up volume, outer circuit dm³ 5,54 PortSize F1/P1 mm 39,0 PortSize F2/P2 mm 39,0 PortSize F3/P3 mm 39,0 PortSize F4/P4 mm 39,0 NND F1/P1 mm 42,0 NND F2/P2 mm 42,0 NND F3/P3 mm 42,0 NND F4/P4 mm 42,0 DIMENSIONS A mm 525 +/-2 B mm 243 +/-1 C mm 456 +/-1 D mm 174 +/-1 E mm 27,1 (opt. 54,2) +/-1 F mm 115 to ,5%/-1,5% G mm 0,000 to 4,00 +/-1 R mm 35,0 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. SWEP International AB Address :Box 105, SE Landskrona, Sweden Date Page 2(3)

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Proses = 0 / 0 Proses = 0 / 36 16" 4576 / 2.3 Barat : 4833 / Utara : 5941 / 3.05 Proses = 63 / 37 Flow : 9936 / 3.2

Proses = 0 / 0 Proses = 0 / 36 16 4576 / 2.3 Barat : 4833 / Utara : 5941 / 3.05 Proses = 63 / 37 Flow : 9936 / 3.2 A BALANCE Proses = 120 / 31 391 t/h T Gun = 29 T Gun = 31 [38oC] A-101-JCA 443 / 2.46 10" TG = 31 05 November 2012 Rate 102.075% Proses = 0 / 33 349 t/h T Gun = 29 T Gun = 37 [38oC] A-101-JCB 261 / 1.42

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 4: Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 4: Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 4: Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας Polaris Μοντέλο Μονάδες PASRW 040B D PS PASRW 060B D PS PASRW 100B D PS *Θερμική απόδοση kw 12,0 17,0 32 **Θερμική απόδοση kw 12,9 17,0 33 Ψυκτική απόδοση kw 7,9

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου Μιχ. Γρ. Βραχόπουλος, Φυτρολάκης Ν., Κυρούσης Ι. & Κραββαρίτης Ε.Δ. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα οι ενεργειακές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ Οι monobloc αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς inverter με την εφαρμογή της τεχνολογίας DC INVERTER μπορούν να σας προσφέρουν ψύξη

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 23.12.2015 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ένα τυπικό φυσικό αέριο έχει την ακόλουθη σύσταση σε % mol: 0.5% Ν 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

Ύγρανση και Αφύγρανση. Ψυχρομετρία. 21-Nov-16

Ύγρανση και Αφύγρανση. Ψυχρομετρία. 21-Nov-16 Ύγρανση και Αφύγρανση Ψυχρομετρία η μελέτη των ιδιοτήτων του υγρού αέρα δηλαδή του μίγματος αέρα-ατμού-νερού. Ένα βασικό πρόβλημα: Δεδομένων των P (bar) Πίεση T ( o C) Θερμοκρασία Υ (kg/kg ξβ) Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 10: Ψυκτικά κύκλα Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

17-Oct-16. Εναλλάκτες Θερμότητας. Περιεχόμενα. Εξίσωση Θερμοροής. Ωθούσα Δύναμη. Συντελεστές Μεταφοράς Θερμότητας. Ισοζύγια Μάζας

17-Oct-16. Εναλλάκτες Θερμότητας. Περιεχόμενα. Εξίσωση Θερμοροής. Ωθούσα Δύναμη. Συντελεστές Μεταφοράς Θερμότητας. Ισοζύγια Μάζας Εναλλάκτες Θερμότητας Περιεχόμενα Εξίσωση Θερμοροής Ωθούσα Δύναμη Συντελεστές Μεταφοράς Θερμότητας Ισοζύγια Μάζας Απλά Μαθηματικά Μοντέλα Εναλλάκτες Κελύφους και Σωλήνων Γεωμετρικές Εξισώσεις Πιο Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ. Κροκίδα ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Στόχος: Επεξεργασία συγκεκριμένης τροφοδοσίας (ροή

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία μόνο κατεύθυνση.

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 8 η : Εναλλάκτες θερμότητας Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative mmns.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας KK Μοντέλο Μονάδες PASRW 030B PASRW 040B PASRW 060B PASRW 080B Θερμική απόδοση kw 8,80 14,00 17,00 25,00 Ψυκτική απόδοση kw 6,80 10,00 13,50 19,50 Κατανάλωση ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ Α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Υπάρχει σε μια σταθερή ποσότητα. Μπορεί να αποθηκευτεί, και μπορεί να μεταφερθεί από ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ε-ntu Σκοπός της άσκησης Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 1 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα -16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ψυκτική εγκατάσταση που ακολουθεί στοιχειώδη ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών με ψυκτικό μέσο R134a, εργάζεται μεταξύ των ορίων πίεσης 0,12 MΡa και 1 MΡa. Αν η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ψυγεία και Αντλίες Θερμότητας Ο στόχος του ψυγείου είναι η μεταφορά θερμότητας ( L ) από τον ψυχρό χώρο; Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ο στόχος της αντλίας θερμότητας είναι η μεταφορά θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2013 2014 Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας ονομάζεται οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με ψυκτικό πύργο κλειστού κυκλώματος

Υβριδικό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με ψυκτικό πύργο κλειστού κυκλώματος Υβριδικό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με ψυκτικό πύργο κλειστού κυκλώματος Ζωή Σαγιά α, Κωνσταντίνος Ρακόπουλος α α Τομέας Θερμότητας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-1 Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ENNEREG, Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό Ώριμη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες και Αντλίες Θερμότητας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η, 2 Δεκεμβρίου 2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές κανονικής Γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτηρίων (χειμώναθέρος)» 10 Μάρτη

«Εφαρμογές κανονικής Γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτηρίων (χειμώναθέρος)» 10 Μάρτη «Εφαρμογές κανονικής Γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτηρίων (χειμώναθέρος)» Μ. Γρ. Βραχόπουλος 1 Μάρτη 21 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Ψύξης, Κλιματισμού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ 6ο Εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ 1 Characteristics of Food Dryers

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες υπολογισμού αποδόσεων : Ψυκτικό υγρό: R404A Θερμοκρασία Συμπύκνωσης: 40 C Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 25 C

Συνθήκες υπολογισμού αποδόσεων : Ψυκτικό υγρό: R404A Θερμοκρασία Συμπύκνωσης: 40 C Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 25 C Σωλήνες : Χαλκός Ø 3/8, ASTM Β 280 99 Πτερύγια: Αλουμίνιο διαμορφωμένο(corrugated) γεωμετρίας 25 x 21,65. Απόσταση Πτερυγίων : 4mm για την σειρά HC & 2,5mm για την LC. Air Cooled Condensers Σωλήνες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Περιεχόμενα This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο Θερμικές Μηχανές: Χαρακτηριστικά-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 2: Θερμική Αγωγιμότητα Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Μια νοικοκυρά µαγειρεύει σε χύτρα, η οποία είναι: (α) ακάλυπτη, (β) καλυµµένη µε ελαφρύ καπάκι και (γ) καλυµµένη µε βαρύ καπάκι. Σε ποια περίπτωση ο χρόνος µαγειρέµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος 1 ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 8 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Technical Report. General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor

Technical Report. General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor Technical Report General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor Tasos Lazaridis Electrical Engineer CAD/CAE Engineer tasoslazaridis13@gmail.com Three-Phase Induction Machine

Διαβάστε περισσότερα

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET Gas properties, flowrate and conditions 1 Gas name Air RECIPRCATING CMPRESSR CALCULATIN SHEET WITH INTERCLER ( Sheet : 1. f 4.) Item or symbol Quantity Unit Item or symbol Quantity Unit 2 Suction pressure,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 30XW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 30XW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 30XW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ CARRIER Η CARRIER, κορυφαίος κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης και αερισμού, παρουσιάζει την νέα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Μ. Γρ. Βραχόπουλος. Vrachopoulos Μ. Gr.

Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Μ. Γρ. Βραχόπουλος. Vrachopoulos Μ. Gr. Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Μ. Γρ. Βραχόπουλος Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Vrachopoulos Μ. Gr. May 09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NEW TIMES Τώρα η θέρμανση είναι για όλους H NanoDomi έχοντας μακροχρόνια πείρα στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΟΗ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Παροχη αερα 600kg/h περναει από ένα ψυχρο εναλλακτη. Η αρχικη θερμοκρασια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς image url 12.Μεταφορά Θερμότητας σε Ρευστά Χωρίς Αλλαγή Φάσης Συχνές Εφαρμογές Το θερμό ρεύμα εξόδου ενός αντιδραστήρα, όπου λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 Εισαγωγή - τύποι εναλλακτών Εναλλάκτες θερμότητας είναι οι συσκευές στις οποίες έχουμε μεταφορά ε- νέργειας, με τη μορφή θερμότητας, μεταξύ δύο ρευστών που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική ενέργεια ΜΟΝΤΕΛΑ LPH LPH06 LPH09 LPH13. από 8 έως 18 kw Ανεµιστήρες n 0 x kw 1x0,28 1x0,28 2x0,28

Οικολογική ενέργεια ΜΟΝΤΕΛΑ LPH LPH06 LPH09 LPH13. από 8 έως 18 kw Ανεµιστήρες n 0 x kw 1x0,28 1x0,28 2x0,28 Οικολογική LPH Ενέργεια ενέργεια ΜΟΝΤΕΛΑ LPH LPH06 LPH09 LPH13 ΨΥΚΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ LPH LDK Θερµική ισχύς (1 8 12 18 (1 1,5 2,2 3,2 C.O.P 5,4 5,4 5,6 LPH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς image url 0.Μεταφορά Θερμότητας σε Ρευστά Εναλλάκτης Κελύφους-Αυλών E 2 Β 2 Ατμός F C K Εξαέρωση Β Θερμό Υγρό J E D 2 Α D H Ψυχρό Υγρό Eικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα : Εξάτμιση (2/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Ισοζύγια μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 SWBΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΕΩΣ 85 ο C) Αντλία θερμότητας αέρα-νερού ecoplus SWBH, υψηλών θερμοκρασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 1η Σειρά Ασκήσεων.

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 1η Σειρά Ασκήσεων. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 00- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα 5//0 Κ. Βουρνάς, Κ. Ντελκής, Π. Γεωργιλάκης Παράδοση,,,4: //0 Παράδοση 5, 6: 5/4/0

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Engineer Reference 1 / / A 35 7/16 X 7 7/8 X 23 5/8 31 1/8 X 21 7/8 X 11 1/4 14 T T 75 R410A oz/ft over 50' 265 / 318 / 388

Engineer Reference 1 / / A 35 7/16 X 7 7/8 X 23 5/8 31 1/8 X 21 7/8 X 11 1/4 14 T T 75 R410A oz/ft over 50' 265 / 318 / 388 Slim Duct, single zone split system SUBMITTAL EH035CAV / UH035CAV Specifications Nominal Capacity Cooling/Heating (Btu/h) 12,000 / 13,600 Cooling (Btu/h) 3,300-14,300 Capacity Range Heating (Btu/h) 3,100-18,000

Διαβάστε περισσότερα