ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 Εισαγωγή - τύποι εναλλακτών Εναλλάκτες θερμότητας είναι οι συσκευές στις οποίες έχουμε μεταφορά ε- νέργειας, με τη μορφή θερμότητας, μεταξύ δύο ρευστών που βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαχωρίζονται συνήθως από κάποιο τοίχωμα. Οι εναλλάκτες θερμότητας χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας, τον τύπο της ροής και την κατασκευαστική τους διάταξη. Ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας, οι εναλλάκτες θερμότητας διακρίνονται σε εναλλάκτες άμεσης, έμμεσης ή ημιάμεσης μετάδοσης. Στους εναλλάκτες άμεσης μετάδοσης, η θερμότητα μεταφέρεται από το θερμό ρευστό στο ψυχρό με άμεση επαφή ή ανάμιξη των δύο ρευστών. Οι πύργοι ψύξης του νερού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του τύπου εναλλακτών. Στους εναλλάκτες έμμεσης μετάδοσης, το θερμό και το ψυχρό ρευστό ρέουν ταυτόχρονα μέσα στον εναλλάκτη, διαχωρίζονται δε από ενδιάμεσα τοιχώματα μέσω των οποίων και γίνεται η μεταφορά θερμότητας. Η πλειοψηφία των εμπορικών εναλλακτών ανήκουν στην κατηγορία αυτή, γι αυτό και σε τμήμα της βιβλιογραφίας αναφέρονται σαν εναλλάκτες κλασσικού τύπου. Οι ατμολέβητες, οι συμπυκνωτές τα θερμαντικά σώματα είναι χαρακτηριστικά δείγματα εναλλακτών έμμεσης μετάδοσης. Οι εναλλάκτες ημιάμεσης μετάδοσης είναι διατάξεις στις οποίες η ίδια επιφάνεια θέρμανσης εκτίθεται διαδοχικά στο θερμό και το ψυχρό ρευστό. Η επιφάνεια αυτή απάγει και αποθηκεύει θερμότητα από το θερμό ρευστό όταν βρίσκεται σε επαφή μ αυτό. Όταν στη συνέχεια διακοπεί η ροή του θερμού ρευστού και ακολουθήσει η ροή του ψυχρού, η επιφάνεια αποδίδει στο ψυχρό ρευστό την αποθηκευμένη θερμότητα. Οι εναλλάκτες αυτού του τύπου είναι γνωστοί σαν αναγεννητές. Οι προθερμαντές αέρα τύπου Ljungstrm είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα εναλλακτών ημιάμεσης μετάδοσης.

2 114 Κεφάλαιο 4 Σχετικά τώρα με τη διάκριση των εναλλακτών ανάλογα με τον τύπο της ροής και την κατασκευαστική τους διάταξη. Ο απλούστερος εναλλάκτης αποτελείται από δύο ομοαξονικούς σωλήνες στους οποίους τα δύο ρευστά ρέουν προς την ίδια ή αντίθετες διευθύνσεις. Αν ρέουν προς την ίδια διεύθυνση έχουμε εναλλάκτη ομορροής (Σχ. 4.1α) ενώ αν ρέουν προς αντίθετες διευθύνσεις τότε ο εναλλάκτης είναι αντιρροής (Σχ. 4.1β) (α) (β) Σχήμα 4.1. Εναλλάκτες ομοαξονικών σωλήνων α. ομορροής β. αντιρροής Αν οι ροές των δύο ρευστών είναι εγκάρσιες (σταυρωτή ροή) τότε οι ε- ναλλάκτες μπορεί να είναι πτερυγιοφόρων ή μη σωλήνων, πράγμα το οποίο καθορίζει αν οι ροές θα είναι μιγνυόμενες ή μη μιγνυόμενες (Σχ. 4.). Κάθε ροή είναι δυνατό να αναμιγνύεται ή όχι στη διεύθυνση την εγκάρσια προς τη διεύθυνση κίνησης του ρευστού ανάλογα με το αν αυτό ρέει ή όχι μέσα σε κανάλια ή σωλήνες. x y Εγκάρσια ροή Τ = f(x,y) Εγκάρσια ροή Τ = f(x,y) (α) Ροή σωλήνων (β) Ροή σωλήνων Σχήμα 4.. Εναλλάκτες σταυρωτής ροής α. Πτερυγιοφόρων σωλήνων με τις δύο ροές μη μιγνυόμενες β. Μη πτερυγιοφόρων σωλήνων με τη μια ροή μιγνυόμενη (εγκάρσια ροή) και την άλλη μη μιγνυόμενη (ροή σωλήνων). Τέλος ένας πολύ διαδεδομένος τύπος εναλλακτών είναι οι εναλλάκτες δέσμης σωλήνων - κελύφους (Σχ. 4.3). Οι εναλλάκτες του τύπου αυτού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό των κελυφών (εξωτερικές διαδρομές) και των σωλήνων (εσωτερικές διαδρομές) (Σχ. 4.4). Στους εναλλάκτες αυτούς τοποθετούνται συνήθως διαφράγματα στο κέλυφος, τα οποία προ-

3 Εναλλάκτες Θερμότητας 115 καλούν διαταραχές στη ροή και την καθιστούν τυρβώδη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο συντελεστής συναγωγής του ρευστού που ρέει στο κέλυφος. Εξοδος σωλήνων Είσοδος κελύφους Διαφράγματα Έξοδος κελύφους Είσοδος σωλήνων Σχήμα 4.3. Εναλλάκτης δέσμης σωλήνων - κελύφους μιας εξωτερικής και μιας εσωτερικής διαδρομής Είναι προφανές ότι ο συνδυασμός των ροών και των κατασκευαστικών διατάξεων οδηγεί σε μεγάλη ποικιλία εναλλακτών. Η πλειοψηφία πάντως των εμπορικών εναλλακτών ανήκει σε έναν από τους τρεις βασικούς τύπους: ομορροής ή αντιρροής, δέσμης σωλήνων-κελύφους και σταυρωτής ροής. Είσοδος κελύφους Έξοδος σωλήνων Έξοδος κελύφους Είσοδος κελύφους Είσοδος σωλήνων Έξοδος σωλήνων Σχήμα 4.4. Εναλλάκτες δέσμης σωλήνων - κελύφους. α. Μια εξωτερική - δύο εσωτερικές διαδρομές. β. Δύο εξωτερικές - τέσσερις εσωτερικές διαδρομές. Είσοδος σωλήνων Έξοδος κελύφους Οι συνδυασμοί τέλος ροών και τύπων κατασκευής είναι καθοριστικής σημασίας για τους συντελεστές συναγωγής και τις θερμοκρασιακές διαφο-

4 116 Κεφάλαιο 4 ρές μεταξύ των ρευστών, εν τέλει δηλαδή για τη θερμορροή που λαμβάνει χώρα στον εναλλάκτη. 4. Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας εναλλάκτη θερμότητας. Η θερμορροή που μεταφέρεται σ ένα εναλλάκτη από το θερμό στο ψυχρό ρευστό υπολογίζεται από την εξίσωση: Q = kaδ (4.1) m όπου: k: ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του εναλλάκτη [W / m C ] A: η συνολική επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας του εναλλάκτη [m ] ΔΤ m : η κατάλληλη θερμοκρασιακή διαφορά στον εναλλάκτη [ ο C] Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας συνδέεται με τη συνολική θερμική αντίσταση μεταξύ των δύο ρευστών με τη σχέση: ka=1/r ολ (4.) Η συνολική αυτή θερμική αντίσταση είναι το άθροισμα των επί μέρους θερμικών αντιστάσεων που εμφανίζονται στη μεταφορά θερμότητας με συναγωγή αρχικά από το θερμό ρευστό στο τοίχωμα, με αγωγή στο διαχωριστικό τοίχωμα των δύο ρευστών και με συναγωγή από το τοίχωμα στο ψυχρό ρευστό. Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα ένα απλό ενναλάκτη που αποτελείται από δυο ομοαξονικούς σωλήνες. Στον εσωτερικό σωλήνα ρέει το ρευστό 1 θερμοκρασίας Τ 1 και στο δακτύλιο μεταξύ των δύο σωλήνων το ρευστό θερμοκρασίας Τ. Θεωρούμε επίσης ότι το ρευστό που ρέει στον εσωτερικό σωλήνα είναι το θερμό ρευστό. Αν h 1 και h είναι οι συντελεστές συναγωγής των ρευστών 1 και αντίστοιχα, η συνολική θερμική αντίσταση θα είναι (Σχ. 4.5): 1 n(r / r ) 1 1 ολ = 1 + w + = ha πlλ + ha R R R R (4.3)

5 Εναλλάκτες Θερμότητας 117 όπου Α 1 =πr 1 L και Α =πr L το εμβαδόν της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του διαχωριστικού τοιχώματος αντίστοιχα, L το μήκος του εναλλάκτη, r 1 και r η εσωτερική και εξωτερική ακτίνα του διαχωριστικού τοιχώματος αντίστοιχα. Σχήμα 4.5 Θερμική αντίσταση εναλλάκτη ομοαξονικού σωλήνα Θα είναι λοιπόν: n(r / r ) 1 = = = = + + ka ka k A ha L h A 1 Rολ π λ 1 (4.4) Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του γινομένου ka δεν απαιτεί τον καθορισμό της θερμής ή ψυχρής πλευράς (k 1 A 1 = k A ). Ο υπολογισμός όμως του συνολικού συντελεστή εξαρτάται από το αν αυτός βασίζεται στη θερμή ή τη ψυχρή πλευρά της επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας επειδή k 1 k αν Α 1 Α. Οι δύο επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας (θερμή και ψυχρή) γενικά διαφέρουν. Στην μια πλευρά π.χ. μπορεί να υπάρχουν πτερύγια. Η εξίσωση (4.4) δίνει τον συντελεστή θερμοπερατότητας ενός απλού στοιχείου εναλλάκτη, με καθαρό διαχωριστικό τοίχωμα. Συνήθως όμως, στις επιφάνειες των εναλλακτών κατά τη λειτουργία τους εμφανίζονται επικαθίσεις από τις ακαθαρσίες των ρευστών, το σχηματισμό σκουριάς ή από άλλες αντιδράσεις μεταξύ ρευστών και τοιχωμάτων. Σχηματίζεται έτσι ένα λεπτό στρώμα στις επιφάνειες το οποίο αυξάνει την αντίσταση στη μεταφορά θερμότητας μεταξύ των ρευστών. Η επίδραση του στρώματος αυτού στον συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας λαμβάνεται υπ όψη με μια πρόσθετη θερμική αντίσταση, που ονομάζεται συντελεστής ρύπανσης R f.

6 118 Κεφάλαιο 4 Η τιμή του συντελεστή αυτού εξαρτάται από τη θερμοκρασία λειτουργίας, την ταχύτητα του ρευστού και το μήκος του εναλλάκτη. Ενδεικτικές τιμές του αναφέρονται στον Πίνακα 4.1. Έτσι ο συντελεστής θερμοπερατότητας απλού στοιχείου εναλλάκτη, λαμβάνοντας υπ όψη το συντελεστή ρύπανσης, δίνεται από την εξίσωση: '' '' Rf,1 Rf, R w = (4.5) ka h A A A h A Η αντίσταση R w είναι η αντίσταση αγωγής του τοιχώματος το οποίο μπορεί να είναι απλό ή σύνθετο οποιασδήποτε γεωμετρίας.. Ανάλογα με τη γεωμετρία του τοιχώματος υπολογίζεται από την κατάλληλη εξίσωση. Για απλό επίπεδο τοίχωμα π.χ. από την (.38) και για απλό κυλινδρικό από την (.57). Όπως είναι φανερό από την εξίσωση (4.4) ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας εναλλάκτη θερμότητας υπολογίζεται όταν είναι γνωστοί οι συντελεστές συναγωγής του θερμού και του ψυχρού ρευστού, οι συντελεστές ρύπανσης και η γεωμετρία του εναλλάκτη. Τυπικές τιμές του δίνονται στον Πίνακα 4.. Πίνακας 4.1. Τυπικές τιμές του συντελεστή ρύπανσης " f Ρευστό R (m C / W) Νερό θαλασσών και νερό τροφοδοσίας λέβητα (κάτω από 40 ο C) 0,0001 Νερό θαλασσών και νερό τροφοδοσίας λέβητα (πάνω από 40 ο C) 0,000 Νερό ποταμών (κάτω από 40 ο C) 0,000-0,001 Πετρέλαιο 0,0009 Ψυκτικά υγρά 0,000 Ατμός 0,0001

7 Εναλλάκτες Θερμότητας 119 Πίνακας 4.: Τυπικές τιμές του συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας. Συνδυασμός ρευστών k [ W / m C ] Νερό - νερό Νερό - έλαιο Συμπυκνωτής ατμού (νερό στους σωλήνες) Συμπυκνωτής αμμωνίας (νερό στους σωλήνες) Συμπυκνωτής αλκοόλης (νερό στους σωλήνες) Εναλλάκτης πτερυγιοφόρων σωλήνων 4-40 (νερό στους σωλήνες, αέρας εγκάρσια) 4.3 Ανάλυση εναλλακτών θερμότητας - Υπολογισμός μέσης θερμοκρασιακής διαφοράς Τα βασικά προβλήματα στους εναλλάκτες θερμότητας είναι είτε ο υπολογισμός της απαραίτητης επιφάνειας συναλλαγής θερμότητας έτσι ώστε να έχουμε επιθυμητές θερμοκρασίες εξόδου των ρευστών (σχεδιασμός εναλλάκτη) είτε ο υπολογισμός της θερμορροής και των θερμοκρασιών εξόδου των ρευστών σε δοσμένο εναλλάκτη με καθορισμένες ροές μάζας και θερμοκρασίες εισόδου των ρευστών (λειτουργία εναλλάκτη). Όπως είδαμε, η συνολική θερμορροή από το θερμό στο ψυχρό ρευστό σε εναλλάκτη υπολογίζεται από την εξίσωση (4.1): = kaδ m Εφαρμογή της εξίσωσης αυτής προϋποθέτει ότι ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του εναλλάκτη είναι σταθερός. Ο συντελεστής αυτός, σε μεγάλους εναλλάκτες, ιδιαίτερα σε διατάξεις τύπου σωλήνων - κελύφους και σε μεγάλους συμπυκνωτές μεταβάλλεται με τη θέση μέσα στον εναλλάκτη και/ή με την τοπική θερμοκρασία. Σε άλλους τύπους εναλλακτών είναι πρακτικά σταθερός. Αν λοιπόν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας

8 10 Κεφάλαιο 4 του εναλλάκτη θεωρηθεί σταθερός, η συνολική θερμορροή υπολογίζεται από την εξίσωση (4.1), στην οποία ΔΤ m είναι η κατάλληλη μέση θερμοκρασιακή διαφορά. Ανεξάρτητα πάντως από τη διάταξη της ροής των ρευστών και τον τύπο του εναλλάκτη, η συνολική θερμορροή μεταξύ θερμού και ψυχρού ρευστού δίνεται από την εξίσωση: ( ) = m c ( ) = m (4.6) 1cp,1 1, p,,,i Ο δείκτης 1 αναφέρεται στο θερμό ρευστό και ο δείκτης στο ψυχρό. Ο δείκτης i αναφέρεται στην είσοδο και ο δείκτης ο στην έξοδο του εναλλάκτη. Η σύμβαση αυτή ακολουθείται και στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού. Έτσι Τ είναι η θερμοκρασία εισόδου του θερμού ρευστού στον εναλλάκτη και Τ,ο η θερμοκρασία εξόδου του ψυχρού ρευστού από τον εναλλάκτη. (Ακριβέστερα οι θερμοκρασίες της εξίσωσης (4.6) είναι οι μέσες θερμοκρασίες των δύο ρευστών στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη). Η εξίσωση (4.6) προκύπτει από το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ των δύο ρευστών και με τις παραδοχές ότι οι απώλειες θερμότητας του εναλλάκτη στο περιβάλλον είναι αμελητέες όπως επίσης είναι αμελητέες και οι μεταβολές της κινητικής και δυναμικής ενέργειας των ρευστών κατά τη διαδρομή τους μέσα στον εναλλάκτη. Στην περίπτωση της ειδικής κατηγορίας εναλλακτών συμπυκνωτών ή λεβήτων όπου το ένα από τα δύο ρευστά υφίσταται αλλαγή φάσης (συμπύκνωση ή εξάτμιση) η συνολική θερμορροή θα είναι: = mh fg (4.7) όπου h fg η ενθαλπία εξάτμισης του ρευστού που υφίσταται αλλαγή φάσης. Οι εξισώσεις (4.1) - (4.7) χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των εναλλακτών. (υπολογισμός επιφανείας συναλλαγής θερμότητας, θερμοκρασιών εξόδου κ.λ.π). Για να γίνει όμως αυτό δυνατό πρέπει να καθορισθεί η κατάλληλη μορφή της μέσης θερμοκρασιακής διαφοράς ΔΤ m, πράγμα που ακολουθεί για διάφορους τύπους εναλλακτών.

9 4.3.1 Εναλλάκτες ομορροής Εναλλάκτες Θερμότητας 11 Τυπικός εναλλάκτης ομορροής φαίνεται στο Σχ. 4.1α. Οι κατανομές των θερμοκρασιών Τ 1 (x) και Τ (x) των δύο ρευμάτων για εναλλάκτη ομορροής απεικονίζονται στο Σχ Σχήμα 4.6. Θερμοκρασιακές κατανομές σε εναλλάκτη ομορροής. Όπως φαίνεται στο Σχ. 4.6 η θερμοκρασιακή διαφορά Δ(x) = 1 (x) - (x) των θερμοκρασιών θερμού και ψυχρού ρευστού είναι συνάρτηση της θέσης x, μειώνεται δε καθώς αυξάνεται το x. Είναι επίσης φανερό από το σχήμα, ότι σε ένα εναλλάκτη ομορροής, η θερμοκρασία εξόδου του ψυχρού ρευστού δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει την θερμοκρασία εξόδου του θερμού ρευστού. Ο καθορισμός της κατάλληλης έκφρασης για την μέση θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ m γίνεται μέσω της εφαρμογής ενεργειακών ισοζυγίων σε στοιχειώδεις μάζες του ρευστού (Σχ. 4.6). Έστω a η ανά μονάδα μήκους επιφάνεια συναλλαγής, c p1, c p οι ειδικές θερμότητες και m 1, m οι παροχές μάζας των ρευστών 1 (θερμού) και (ψυχρού) αντίστοιχα. Οι θερμοκρασίες των δύο ρευστών είναι συναρτήσεις

10 1 Κεφάλαιο 4 της θέσης x, είναι δηλαδή Τ 1 =Τ 1 (x) και Τ =Τ (x). Το ενεργειακό ισοζύγιο στον όγκο ελέγχου μεταξύ των θέσεων x και x+dx για το ρευστό 1 είναι: d1 1cp11 = m 1cp1 1 + dx + k( 1 )adx (4.8) dx m Το ισοζύγιο στον αντίστοιχο όγκο ελέγχου του ρευστού θα είναι: d cp + k( 1 ) adx = m cp + dx dx (4.9) m Για τα ισοζύγια αυτά υποθέσαμε ότι δεν υπάρχουν απώλειες από τον εναλλάκτη στο περιβάλλον, ότι οι μεταβολές στην κινητική και δυναμική ενέργεια των ρευστών κατά μήκος του εναλλάκτη είναι αμελητέες και ότι οι ειδικές θερμότητες c p1 και c p των ρευστών και ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας k του εναλλάκτη είναι σταθερά. Από τις εξισώσεις (4.8) και (4.9) προκύπτει: d ka = dx m c ka m c ( ) = 1 1 Δ 1 p1 1 p1 (4.10) και d dx ka = m c ka m c ( ) = 1 Δ p p (4.11) Η θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ είναι η τοπική θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ θερμού και ψυχρού ρευστού: ΔΤ = ΔΤ(x) = 1 (x) - (x) (4.1) Αφαιρώντας την (4.11) από την (4.10) προκύπτει: dδ 1 = dx m 1c p1 1 + m c p kaδ = BkaΔ (4.13)

11 Εναλλάκτες Θερμότητας 13 όπου: B mc m c 1 p1 p (4.14) Αν ολοκληρώσουμε την (4.13) από τη θέση x=0 μέχρι τη θέση x, θα έχουμε: ΔΤ x dδ = ΔΤ ΔΤ1 Bka dx από όπου: ή Δ n = Bkax (4.15α) Δ 1 Δ Δ 1 = e Bkax (4.15β) Αν η ολοκλήρωση γίνει σε ολόκληρο το μήκος L του εναλλάκτη, τότε: Δ n = BkA (4.16α) Δ 1 ή όπου: Δ Δ BkA = e 1 (4.16β) A = al (4.17) η συνολική επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας. Το θερμό ρευστό, καθώς διέρχεται μέσα από τον εναλλάκτη χάνει ένα ποσό θερμότητας Q ίσο με:

12 14 Κεφάλαιο 4 ( ) Q = m (4.18) 1c p1 1, Το ποσό αυτό, λαμβάνοντας υπ όψη τις παραδοχές που έγιναν για τα ενεργειακά ισοζύγια (4.8) και (4.9), το κερδίζει το ψυχρό ρευστό. Θα είναι επομένως: ( ) Q = m (4.19) cp,,i Από τις (4.17) και (4.18) προκύπτει: m 1cp1 = (4.0), 1, m cp = (4.1),i Η εξίσωση τώρα (4.15α) με βάση τις (4.0) και (4.1) γράφεται: Δ 1 1 n = BkA= + ka= Δ1 m 1cp1 mc p = ka ka = + ( Δ Δ ) 1 1,,,i ka = [( ) ( )],i 1,, = (4.) Η συνολική θερμορροή επομένως, από το θερμό προς το ψυχρό ρευστό θα είναι Δ1 Δ = ka Δ (4.3) 1 n Δ Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε:

13 Εναλλάκτες Θερμότητας 15 = kaδ (4.4) m όπου Δ1 Δ Δ Δ1 Δ m = = (4.5) Δ1 Δ n n Δ Δ 1 Αν συγκρίνουμε την εξίσωση αυτή με την εξίσωση (4.1) προκύπτει ότι η μέση θερμοκρασιακή διαφορά για εναλλάκτη είναι η μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασιών Δ. Τ m Να αναφέρουμε και πάλι εδώ, ότι για εναλλάκτη ομορροής είναι: Δ Δ 1 1, i, i 1,, (4.6) 4.3. Εναλλάκτης αντιρροής Τυπικός εναλλάκτης αντιρροής φαίνεται στο Σχ. 4.1β. Οι κατανομές των θερμοκρασιών 1 (x) και (x) των δύο ρευμάτων για εναλλάκτη αντιρροής απεικονίζονται στο Σχ Ανάλυση παρόμοια με αυτή του κεφαλαίου δείχνει ότι οι εξισώσεις (4.3) και (4.4) ισχύουν και για τον εναλλάκτη αντιρροής. Θα έχουμε λοιπόν: και = kaδ (4.7) m Δ1 Δ Δ Δ1 Δ m = = (4.8) Δ1 Δ n n Δ Δ 1

14 16 Κεφάλαιο 4 Σχήμα 4.7. Θερμοκρασιακές κατανομές σε εναλλάκτη αντιρροής. Οι θερμοκρασιακές διαφορές ΔΤ 1 και ΔΤ στα άκρα του εναλλάκτη, για εναλλάκτη αντιρροής δίνονται από τις σχέσεις: Δ Δ 1,0 1,,i (4.9) Ο λόγος των θερμοκρασιών αυτών διαφορών, δίνεται επίσης από σχέση παρόμοια με την (4.15β) που ισχύει για εναλλάκτη ομορροής: Δ Δ BkA 1 = e (4.30)

15 Εναλλάκτες Θερμότητας 17 όπου τώρα: B 1 1 mc m c 1 p1 p (4.31) Όπως προκύπτει από τις εξισώσεις (4.4), (4.4) και (4.7), (4.8) για ίδιες θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου η μέση λογαριθμική διαφορά σε εναλλάκτη αντιρροής είναι μεγαλύτερη από ότι σε εναλλάκτη ομορροής. Αυτό σημαίνει ότι για ίδια θερμορροή, η απαραίτητη επιφάνεια συναλλαγής είναι μικρότερη στον εναλλάκτη αντιρροής απ ότι στον ομορροής (υποθέτοντας φυσικά, ίδια τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας k). Να σημειωθεί επίσης ότι σε ένα εναλλάκτη αντιρροής η θερμοκρασία εξόδου του ψυχρού ρευστού μπορεί να ξεπεράσει τη θερμοκρασία εξόδου του θερμού ρευστού. Παράδειγμα 4.1 Εναλλάκτης αντιρροής που αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλινδρικούς σωλήνες, χρησιμοποιείται για την ψύξη λαδιού. Στον εσωτερικό σωλήνα διαμέτρου d =30 mm ρέει το ψυκτικό υγρό (νερό) με παροχή m = 0,1 kg/sec, ενώ στον εξωτερικό διαμέτρου d 1 =40 mm το λάδι με παροχή m 1 = 0, kg/sec. Οι θερμοκρασίες εισόδου του λαδιού και του νερού είναι 100 ο C και 0 ο C αντίστοιχα. Ζητείται το μήκος του εναλλάκτη έτσι ώστε η θερμοκρασία εξόδου του λαδιού να είναι 50 C. Δίνονται: για το λάδι c p =.131 J/kg C, h 1 = 40 W/m C για το νερό c p = J/kg, μ = 74x10-6 N s / m λ= 0,64 W / m C, Pr = 4,84 Η θερμική αντίσταση των τοιχωμάτων και οι απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον θεωρούνται αμελητέες. Λύση: Η θερμορροή μεταξύ λαδιού και νερού υπολογίζεται από το ε- νεργειακό ισοζύγιο στο λάδι (εξ. 4.6). = m c ( ) = 1 p1 1, =(0, kg / s) (.131 J / kg C) (100 50) C = W Η θερμοκρασία εξόδου του νερού θα είναι: (εξ. 4.6).

16 18 Κεφάλαιο W = + = + 0 C= 71 C m c (0,1kg / s) (4178 J / kg),0,i p Το απαιτούμενο μήκος του εναλλάκτη μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση 4.6 όπου Α = π d L Η μέση λογαριθμική διαφορά και 4.8. Είναι: = kaδ m Δ m υπολογίζεται από τις εξισώσεις 4.7 (, ) ( 1,,i ) Δ Δ Δ = = = 1 m Δ1, n n Δ 1,,i ( ) C (50 0) C 9 C 30 C 9,5 C = = = (100 71) C 9 C n n (50 0) C 30 C Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του εναλλάκτη δίνεται από την εξίσωση 4.4, η οποία για αμελητέα θερμική αντίσταση του διαχωριστικού τοιχώματος και καθαρές επιφάνειες γράφεται: k = 1/ h 1 + 1/ 1 h Για τον υπολογισμό του k επομένως απαιτείται ο υπολογισμός του συντελεστή συναγωγής h του νερού. Για το νερό (που ρέει στον εσωτερικό σωλήνα), ο αριθμός Re είναι: 4m 4 0,1 kg/s Re = = = 5.86 D πd 3 6 μ π (30 10 m) N s / m Η ροή συνεπώς είναι τυρβώδης και ο συντελεστής συναγωγής μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση (3.80):

17 Εναλλάκτες Θερμότητας 19 Nu = 0,03Re D 0,8 D Pr 0,4 D 0,8 0,4 Nu = 0,03 (5.86) (4,84) = 44,68 Άρα: λ 44,68 0,64 W / m C h = Nu = 930 W/m C d m D 3 Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του εναλλάκτη θα είναι λοιπόν: 1 1 k = = = 1/h + 1/h 1/(40 W/m C) + 1/(930 W/m C) 1 = 38,35 W / m C Το μήκος του εναλλάκτη είναι: ( ) ( ) 1.310W L= = 00 m ( ) ( ) kπd 3 Δ m (38,35 W / m C) π m 9,5 C Εναλλάκτες πολλαπλών και διασταυρουμένων ρευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές των πιο σύνθετων συνθηκών ροής, χρησιμοποιούνται και πάλι οι εξισώσεις (4.6), (4.7) και (4.8) με μόνη διαφορά την τροποποίηση της μέσης λογαριθμικής διαφοράς: Δ Τ = F Δ (4.3) m m,a Δηλαδή η μέση λογαριθμική διαφορά Δ Τ m προκύπτει από το γινόμενο ενός συντελεστή διόρθωσης F με τη μέση λογαριθμική διαφορά Δ m, a

18 130 Κεφάλαιο 4 που θα είχαμε αν ο εναλλάκτης ήταν αντιρροής και είχαμε τις ίδιες θερμοκρασίες για το θερμό και ψυχρό ρευστό. Έτσι οι θερμοκρασιακές διαφορές ΔΤ 1 και ΔΤ προκύπτουν από τις εξισώσεις (4.8). Ο συντελεστής διόρθωσης F για διάφορες διατάξεις των εναλλακτών προκύπτει από αντίστοιχα διαγράμματα. Τέτοια διαγράμματα για συνήθεις διατάξεις εναλλακτών απεικονίζονται στα Σχ. 4.8, 4.9, 4.10 και Στα διαγράμματα αυτά, όσον αφορά τις θερμοκρασίες των ρευστών, χρησιμοποιούνται τα σύμβολα Τ και t, με το σύμβολο t, να αντιστοιχεί πάντα στο ρευστό που ρέει στις σωληνώσεις του εναλλάκτη, ανεξάρτητα αν αυτό είναι το ψυχρό ή το θερμό ρευστό. Ο συντελεστής διόρθωσης F κυμαίνεται μεταξύ ένα και μηδέν, ανάλογα με τις συνθήκες. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα είναι συνάρτηση των αδιάστατων παραμέτρων: t 0 ti P = (4.33) t i i i 0 w t R = = (4.34) t 0 ti w όπου w t = m t cp t και w = m cp οι θερμοχωρητικές παροχές των ρευστών που ρέουν στις σωληνώσεις και το κέλυφος του εναλλάκτη αντίστοιχα. Η φυσική τους σημασία είναι η παρακάτω: η παράμετρος P δείχνει τη σχετική επίδραση της συνολικής θερμοκρασιακής διαφοράς (Τ i - t i ) στη θερμοκρασία του ρευστού που ρέει στις σωληνώσεις. Προφανώς πρέπει Ρ<1. η παράμετρος R είναι ανάλογος του λόγου των ειδικών θερμοχωρητικών παροχών w t / w. Όπως προκύπτει από τα Σχ. 4.8 ως 4.11, αν η θερμοκρασία του ενός ρευστού μεταβάλλεται ελάχιστα, τότε η μία από τις δύο παραμέτρους Ρ και R θα είναι σχεδόν μηδέν, ο δε συντελεστής διόρθωσης F γίνεται 1. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του εναλλάκτη δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το ένα ρευστό αλλάζει φάση (εξάτμιση ή συμπύκνωση).

19 Εναλλάκτες Θερμότητας 131 i t t i 1,0 F 0,9 0,8 0,7 6,0 4,0 3,0,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,6 R = i - t - ti 0,5 0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 P = t - t i i - t i Σχήμα Συντελεστής διόρθωσης για εναλλάκτη δέσμης σωλήνων - κελύφους μιας εξωτερικής και πολλαπλάσιες των δύο (,4,κλπ) εσωτερικών διαδρομών 1,0 i t t i 1,0 0,9 6,0 4,0 3,0,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0, F 0,8 0,7 0,6 R = i - t - ti 0,5 0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 P = t - t i i - t i Σχήμα Συντελεστής διόρθωσης για εναλλάκτη δέσμης σωλήνων - κελύφους δύο εξωτερικών και πολλαπλάσιες των τεσσάρων (4,8,κλπ) εσωτερικών διαδρομών 1,0

20 13 Κεφάλαιο 4 i t i t 1,0 F 0,9 0,8 0,7 4,0 3,0,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,6 R = i - t - ti 0,5 0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 P = t - t i i - t i Σχήμα Συντελεστής διόρθωσης για εναλλάκτη σταυρωτής ροής με αμφότερες τις ροές μη μιγνυόμενες 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 i t i t 1,0 0,9 0,8 F 0,7 4,0 3,0,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,6 R = i - t - ti 0,5 0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 P = t - t i i - t i Σχήμα Συντελεστής διόρθωσης για εναλλάκτη σταυρωτής ροής με τη μια ροή μιγνυόμενη και την άλλη μη μιγνυόμενη. 1,0

21 Εναλλάκτες Θερμότητας 133 Τέλος στην περίπτωση εναλλάκτη διασταυρουμένων ρευμάτων με περισσότερες της μιας διασταυρώσεις η μέση λογαριθμική διαφορά δίνεται από την εξίσωση: Δ n m = Fn = 1 Δ m,a (4.35) όπου n ο αριθμός των διασταυρώσεων. Παράδειγμα 4. Εναλλάκτης δέσμης σωλήνων - κελύφους μιας εξωτερικής- τεσσάρων εσωτερικών διαδρομών, χρησιμοποιείται για τη θέρμανση kg/h νερού από 16 ο C στους 84 ο C. Για τη θέρμανση του νερού χρησιμοποιείται λάδι το οποίο μπαίνει στον εναλλάκτη με θερμοκρασία 160 ο C και βγαίνει με 94 ο C. Ο μέσος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του λαδιού, στο εξωτερικό των σωλήνων, είναι 400 W / m C. Το νερό ρέει στον εναλλάκτη δια μέσου 11 ορειχάλκινων σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου d i =,9 mm και εξωτερικής d = 5,4 mm. Ζητείται το μήκος των σωλήνων ανά διαδρομή. Λύση: Οι ιδιότητες των υλικών λαμβάνονται από τους πίνακες. Για το νερό (μέση θερμοκρασία = 50 C ): c p =4181 J/kg. C, μ= 547x10-6 N.s/m, λ= 0,643 W/m. C, Pr=3,55 Για τον ορείχαλκο: λ= 110 W/m. C Η συνολική θερμορροή στον εναλλάκτη προκύπτει από το ενεργειακό ισοζύγιο, (εξ.4.6), του νερού: kg = mc p( i) = J / kg C ( 84 16) C = W 3600s Το απαιτούμενο μήκος των σωλήνων υπολογίζεται από τον συνδυασμό των εξισώσεων (4.4) και (4.31) ο οποίος δίνει: Q= kafδ m, α όπου Α η συνολική επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας στον εναλλάκτη. Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας k του εναλλάκτη υπολογίζεται από τη σχέση (4.4), η οποία θεωρώντας τις επιφάνειες των σωλήνων καθαρές γράφεται:

22 134 Κεφάλαιο 4 1 k = 1/h + R A+ 1/h 1 w όπου Α η ανά σωλήνα επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας. Ο συντελεστής συναγωγής του λαδιού (εξωτερική πλευρά των σωλήνων) είναι h 1 =400 W/m. C. Για τον υπολογισμό του συντελεστή συναγωγής του νερού (εσωτερική πλευρά των σωλήνων) απαιτείται πρώτα ο υπολογισμός του αριθμού Re D. H παροχή μάζας του νερού ανά σωλήνα είναι: οπότε: m kg / h m ολ = = = 909,1 kg / h = 0,5 kg / s N 11 4m 4 0,5kg/s Re = = = πd μ π x,9 10 m kg/s m D 3 6 i ( ) Η ροή του νερού επομένως είναι τυρβώδης, οπότε από την εξ. (3.80) για τυρβώδη ροή στο εσωτερικό κυλινδρικού σωλήνα θα έχουμε: D 0,8 0,4 0,8 0,4 r Nu = 0,03 Re P = 0,03x(5.411) x(3,55) = 17,6 Άρα: λ 0,643 W / m C h = Nu = 17,6 = W / m C d,9 10 m D 3 i Απομένει, για τον υπολογισμό του συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας k ο υπολογισμός του όρου R w A. Λαμβάνοντας υπ όψη την (.47) έχουμε : ln(r / r ) r r RwA= π rl= ln πλl r i i i λ i οπότε:

23 Εναλλάκτες Θερμότητας ri r 11,45 10 m 1,7 3 RwAi = n = n = 0,01 10 m C/W λ ri 110 W / m C 11,45 Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας k του εναλλάκτη είναι: 1 k = = 1/h + R A + 1/h 1 w 1 = = 3 (1/ 400 W / m C) + (0,01 10 m. C / W) + (1/ W / m C) = 358,5 W / m C Ο συντελεστής διόρθωσης F προκύπτει από το σχήμα 4.8. Οι παράμετροι P και R είναι: t ti P= = = 0.47 i ti i R = = = 0,97 t t i οπότε: F 0, 86 Η μέση λογαριθμική διαφορά (4.7) και (4.8): Δ m, α υπολογίζεται από τις εξισώσεις (, ) ( 1,,i ) Δ Δ Δ = = = 1 m, α Δ1, n n Δ 1,,i ( ) C (94 16) C (76 78) C 77 C = = = (160 84) C 76 C n n (94 16) C 78 C Η συνολική επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας είναι Α = Νπd i L όπου Ν=11 ο αριθμός των σωλήνων. Άρα:

24 136 Κεφάλαιο 4 L = = knπdifδ m, α W = = 358,5 W / m C 11π,9x10 m 0,86 77 C 3 ( ) ( ) 4 m Επειδή κάθε σωλήνας κάνει 4 διαδρομές στον εναλλάκτη, το μήκος του σωλήνα ανά διαδρομή (και άρα περίπου το μήκος του κελύφους) θα είναι: 4 10,5 m 4 = 4.4 Αποτελεσματικότητα εναλλακτών - Μέθοδος των μονάδων μεταφοράς. Η μέθοδος της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι γνωστές οι θερμοκρασίες εισόδου των ρευστών στον εναλλάκτη, οι δε θερμοκρασίες εξόδου μπορούν να καθορισθούν από τα ενεργειακά ισοζύγια. Αν όμως είναι γνωστές μόνο οι θερμοκρασίες εισόδου, όπως συνήθως συμβαίνει όταν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της συσκευής, τότε η χρήση της μεθόδου της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας απαιτεί επαναληπτική διαδικασία. Τέτοια προβλήματα απλοποιούνται σημαντικά με την βοήθεια της μεθόδου αποτελεσματικότητας - μονάδων μεταφοράς. Με τον όρο αποτελεσματικότητα (ή βαθμό απόδοσης) εναλλάκτη θερμότητας ορίζουμε το λόγο της πραγματικής θερμορροής στον εναλλάκτη προς την μέγιστη δυνατή θερμορροή. ε (4.36) Q max Η μέγιστη δυνατή θερμορροή δίνεται από την εξίσωση: Q = W ( ) (4.37) max, i

25 Εναλλάκτες Θερμότητας 137 όπου W η μικρότερη από τις δύο θερμοχωρητικές παροχές (θερμού ή ψυχρού ρευστού). Η μέγιστη δυνατή θερμορροή μπορεί να επιτευχθεί σε εναλλάκτη α- ντιρροής απείρου μήκους. Σε ένα τέτοιο εναλλάκτη, στο ένα από τα δύο ρευστά, σ αυτό με την μικρότερη θερμοχωρητική παροχή W, θα εμφανισθεί η μέγιστη δυνατή θερμοκρασιακή διαφορά 1, i, i που μπορεί να υπάρξει σε εναλλάκτη. Από τις εξισώσεις (4.36), (4.37) και (4.6) προκύπτει ότι: W 1( 1, ) ε = ( ),i (4.38α) ή ( ε = (,,i,i ) ) (4.38β) Η χρησιμότητα της αποτελεσματικότητας ε του εναλλάκτη (προφανώς 0 ε 1) προκύπτει από το γεγονός ότι αν είναι γνωστή μαζί με τις θερμοκρασίες εισόδου των ρευστών, τότε η πραγματική θερμορροή στον εναλλάκτη προκύπτει προφανώς από την εξίσωση: Q = εw ( ) (4.39), i Αποδεικνύεται ότι για κάθε εναλλάκτη η αποτελεσματικότητα ε είναι συνάρτηση του λόγου / max και του αριθμού των μονάδων μεταφοράς (ΑΜΜ ή NU): ε = f (NU, ) (4.40) max Ο Αριθμός των Μονάδων Μεταφοράς (Number f ransfer Units) είναι μια αδιάστατη παράμετρος που ορίζεται από τη σχέση: ka NU (4.41) W

26 138 Κεφάλαιο 4 Ας δώσουμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα εύρεσης της αποτελεσματικότητας ε σ ένα τύπο εναλλάκτη. Ας θεωρήσουμε εναλλάκτη ομορροής στον οποίο είναι = 1. Από την (4.38α) προκύπτει: 1, ε = (4.4),i Από την εξίσωση (4.6) προκύπτει: max m 1c = m c p,1 p, =,,i 1, (4.43) Επίσης από τις (4.15α) και (4.14): Δ ln Δ 1 = ln( 1,,,i ka ) = (1 + max ) ή 1,,,i = exp[ NU(1 + max )] (4.44) Το αριστερό σκέλος της παραπάνω σχέσης γράφεται 1,,,i = 1, +,i, και αν αντικαταστήσουμε την Τ,ο από την (4.43) προκύπτει: 1,,,i ( = 1, ) + (,i ) (,i / max )( 1, ) οπότε σύμφωνα με την (4.4):

27 Εναλλάκτες Θερμότητας 139 1,,,i = ε + 1 ( max ) ε = 1 ε(1 + max ) Αν τώρα αντικαταστήσουμε την παραπάνω έκφραση στην (4.44) και λύσουμε ως προς ε θα έχουμε για τον εναλλάκτη ομορροής: { NU[ 1+ ( / )]} 1 exp max ε = (4.45) 1+ ( / ) max Επειδή στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε και αν υποθέσουμε ότι = W η (4.45) ισχύει για κάθε εναλλάκτη ομορροής ανεξάρτητα με το ποιο ρευστό (θερμό ή ψυχρό ) έχει την μικρότερη θερμοχωρητική παροχή. Η αντίστοιχη έκφραση για εναλλάκτη αντιρροής είναι: { NU[ 1 ( / max )]} )exp{ NU[ 1 ( / )]} 1 exp ε = (4.46) 1 ( / max Οι εξισώσεις (4.45) και (4.46) απεικονίζονται γραφικά στα σχήματα 4.1 και Με διαδικασία ανάλογη μ αυτή του εναλλάκτη ομορροής καταλήγει κανείς σε σχέσεις για την αποτελεσματικότητα ε για τους διάφορους τύπους εναλλακτών. Η γραφική απεικόνιση της αποτελεσματικότητας ε (σαν συνάρτηση του NU και του λόγου r / max ) μερικών διατάξεων εναλλακτών δίνεται στα Σχ ως Από τα διαγράμματα των Σχ προκύπτουν τα παρακάτω: αν W r=0, όλοι οι εναλλάκτες έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Αυτή υπολογίζεται από την εξίσωση: ε = 1 exp( NU) (4.47) Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοχωρητική παροχή του ενός ρευστού είναι πάρα πολύ μεγάλη, όταν π.χ. έχουμε αλλαγή φάσης του ενός ρευστού ( βρασμός ή συμπύκνωση). Στο ίδιο συμπέρασμα είχαμε καταλήξει και με την μέθοδο της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας. max

28 140 Κεφάλαιο 4 αν NU 05. τότε όλοι οι εναλλάκτες έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα (η οποία υπολογίζεται και πάλι από την (4.46)) ανεξάρτητα από την τιμή του λόγου W r. αν W r >0 και NU 05. τότε ο εναλλάκτης αντιρροής είναι ο πιο αποτελεσματικός. τέλος για κάθε εναλλάκτη οι μέγιστες τιμές της αποτελεσματικότητας προκύπτουν για W r = 0 και οι ελάχιστες για W r = 1. ε 1,0 0,8 0,6 0,4 W mn /W max = 0 0,5 0,50 0,75 1,00 ε 1,0 0,8 0,6 0,4 1,00 0,75 0,50 0,5 0, 0, NU NU Σχήμα 4.1. Αποτελεσματικότητα εναλλάκτη ομορροής Σχήμα Αποτελεσματικότητα εναλλάκτη αντιρροής. ε 1,0 0,8 0,6 0,4 W mn /W max = 0 0,5 0,50 0,75 1,00 ε 1,0 0,8 0,6 0,4 1,00 0,75 0,50 0,5 0, 0, NU NU Σχήμα Αποτελεσματικότητα εναλλάκτη δέσμης σωλήνων κελύφους μιας εξωτερικής διαδρομής και πολλαπλάσιες των δύο (,4,κλπ) εσωτερικών διαδρομών. Σχήμα Αποτελεσματικότητα εναλλάκτη δέσμης σωλήνων κελύφους δύο εξωτερικών διαδρομών και πολλαπλάσιες των τεσσάρων (4,8 κλπ) εσωτερικών διαδρομών.

29 Εναλλάκτες Θερμότητας 141 ε 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0 0 1,00 0,75 0,50 0, NU Σχήμα 4.16 Αποτελεσματικότητα εναλλάκτη διασταυρουμένων ρευμάτων με αμφότερες τις ροές μη μιγνυόμενες Σχήμα 4.17 Αποτελεσματικότητα εναλλάκτη διασταυρουμένων ρευμάτων με την μια ροή μιγνυόμενη. Παράδειγμα 4.3 Σε εναλλάκτη δέσμης σωλήνων κελύφους μιας εξωτερικής και δύο εσωτερικών διαδρομών, το θερμό ρευστό είναι νερό με θερμοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 00 ο C και το ψυχρό επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 35 ο C. Οι παροχές μάζας του θερμού και του ψυχρού νερού είναι 4 kg/h και 89 kg/h αντίστοιχα. Αν ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας στον εναλλάκτη είναι 180 W/m. C και η επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας 0,345 m, ζητούνται οι θερμοκρασίες εξόδου των ρευστών από τον εναλλάκτη. Λύση: Έστω ότι η μέση θερμοκρασία του θερμού νερού είναι 140 ο C και του ψυχρού 60 C. Η ειδική θερμότητα του νερού για τις δύο αυτές θερμοκρασίες είναι: cp,1 = 4.31 J / kg C και cp, = J / kg C Οι θερμοκρασίες εξόδου των ρευστών από τον εναλλάκτη μπορούν να βρεθούν από την αποτελεσματικότητα του εναλλάκτη και τα ενεργειακά ισοζύγια. Για να βρεθεί η αποτελεσματικότητα, πρέπει να βρεθεί ο ΑΜΜ. Οι δύο ειδικές θερμοχωρητικότητες είναι:

30 14 Κεφάλαιο 4 4kg 1 = m 1cp,1 = 4.31 J / kg C = 50,31 W / C 3600s 89kg = m cp, = J / kg C = 103,47 W / C 3600s Θα είναι λοιπόν: και = = W 50,31 = 103,47 r 1 = max 0,49 λa 180 W / m C 0,345 m NU(AMM) = = = 1,3 50,31 W / C Για W r = 0, 49 και NU = 1,3 από το σχήμα 4.14 προκύπτει ε 0, 6 Επειδή = 1, από την εξίσωση (4.37α) έχουμε: ε= = ε( ) = 00 C 0, 6 (00 35) C = 101 C 1,,i,i Η θερμορροή στον εναλλάκτη είναι: Άρα: ( ) = = 50,31 W / C (00 101) C = W 1 1, 4980 W = W (,,i), =,i + = 35 C+ = 83,1 C 103,47W/ C 4.5 Συμπεράσματα μεθοδολογία Και οι δύο μέθοδοι που αναπτύχθηκαν - μέθοδος της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας και μέθοδος των μονάδων μεταφοράς - μπορούν να

31 Εναλλάκτες Θερμότητας 143 χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε πρόβλημα εναλλακτών θερμότητας και δίνουν φυσικά ισοδύναμα αποτελέσματα. Κάθε μια όμως είναι καταλληλότερη για διάφορες κατηγορίες προβλημάτων. Η μέθοδος της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας ενδείκνυται για τα προβλήματα σχεδιασμού εναλλακτών θερμότητας. Στα προβλήματα αυτά είναι γνωστές οι θερμοκρασίες εισόδου και παροχές μάζας των ρευστών ενώ οι θερμοκρασίες εξόδου προκαθορίζονται. Ζητούμενο είναι η επιλογή του κατάλληλου εναλλάκτη, δηλαδή της απαιτούμενης επιφάνειας συναλλαγής θερμότητας Α έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες εξόδου. Με τα δεδομένα αυτά είναι εύκολος ο υπολογισμός της Δ Τ m και στην συνέχεια από τα ενεργειακά ισοζύγια και την (4.1) ο υπολογισμός της επιθυμητής τιμής της Α. Φυσικά στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να καταλήξει κανείς χρησιμοποιώντας και την NU μέθοδο. Στα προβλήματα που αφορούν σε υπολογισμούς λειτουργίας των εναλλακτών ενδείκνυται η χρήση της μεθόδου των μονάδων μεταφοράς. Στα προβλήματα αυτά είναι γνωστός ο τύπος και το μέγεθος του εναλλάκτη και ζητούνται η θερμορροή και οι θερμοκρασίες εξόδου των ρευστών για προκαθορισμένες παροχές μάζας και θερμοκρασίες εισόδου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμογή της μεθόδου της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας απαιτεί προεκτίμηση μιας θερμοκρασίας εξόδου, π.χ. της Τ,0 οπότε από τα ενεργειακά ισοζύγια (εξ. 4.6) προκύπτει η θερμορροή Q και η δεύτερη θερμοκρασία εξόδου Τ 1,0. Τώρα μπορεί να υπολογισθεί η ΔΤ lm και στη συνέχεια να ξαναυπολογισθεί η θερμορροή Q. Αν οι δύο τιμές της θερμορροής δεν συμπίπτουν τότε η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. Τα πράγματα απλοποιούνται στη περίπτωση αυτή και δεν υφίσταται ανάγκη επαναληπτικής διαδικασίας αν αντί της μεθόδου της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των μονάδων μεταφοράς. Τότε από τον τύπο και το μέγεθος του εναλλάκτη και τις παροχές μάζας των ρευστών υπολογίζονται ο αριθμός των μονάδων μεταφοράς NU και ο λόγος W r. Στη συνέχεια από το κατάλληλο διάγραμμα υπολογίζεται η αποτελεσματικότητα ε. Επειδή και ο υπολογισμός της μέγιστης δυνατής θερμορροής Q max είναι εύκολος (εξ. 4.36), μπορεί στη συνέχεια να υπολογισθεί και η πραγματική θερμορροή από την εξίσωση Οι θερμοκρασίες εξόδου υπολογίζονται στη συνέχεια από την εξίσωση 4.6.

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω)

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Εναλλαγή θερμότητας Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Σχ. 4.1 (β) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καντ` αντιρροή (πάνω) και αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες 11 1.1 Εισαγωγή... 11 1.2 Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας... 12 1.2.1 Αγωγή... 12 1.2.2 Συναγωγή... 13 1.2.3 Ακτινοβολία... 14 2. Αγωγή 19 2.1 Ο φυσικός μηχανισμός...

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό.... - v - Πρόλογος.....- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί..... - xii - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου ποσού θερμότητας σε εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων, ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης, οι θερμοκρασιακές αποδόσεις των δύο ρευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 3: Συναγωγή. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 3: Συναγωγή. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Συναγωγή Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας Το πρώτο βήμα για την εύρεση των βέλτιστων διαστάσεων ή/και συνθηκών λειτουργίας, είναι ο καθορισμός του μεγέθους που θα βελτιστοποιηθεί, δηλαδή της αντικειμενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Εξαναγκασµένη συναγωγή Κεφάλαιο 7 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 3 η : Αγωγή Σύνθετα τοιχώματα Άθροιση αντιστάσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9 Πυρηνική Τεχνολογία - ΣΕΜΦΕ Κ ε φ ά λ α ι ο ο Π α ρ ο υ σ ί α σ η. 9 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης.9 1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή ΠΗΣ 3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ 4. Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Μεταβατική Αγωγή Θερμότητας: Ανάλυση Ολοκληρωτικού Συστήματος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 1 Μεταβατική Αγωγή (ranen conducon Πολλά προβλήματα μεταφοράς θερμότητας εξαρτώνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Μια νοικοκυρά µαγειρεύει σε χύτρα, η οποία είναι: (α) ακάλυπτη, (β) καλυµµένη µε ελαφρύ καπάκι και (γ) καλυµµένη µε βαρύ καπάκι. Σε ποια περίπτωση ο χρόνος µαγειρέµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ m 5.13 ΛΥΣΗ. Α. (Γυμνός αγωγός) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής : Μιχ. Κτενιαδάκης - Σπουδαστής : Ζάνη Γιώργος

ΑΣΚΗΣΗ m 5.13 ΛΥΣΗ. Α. (Γυμνός αγωγός) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής : Μιχ. Κτενιαδάκης - Σπουδαστής : Ζάνη Γιώργος ΑΣΚΗΣΗ 5.3 ( ) Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα αμελητέου πάχους, έχει διάμετρο 40 και μήκος 30. Στον αεραγωγό εισέρχεται θερμός αέρας, παροχής 3600 3 / σε θερμοκρασία 50 C. Ο συντελεστής συναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2 η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2 η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Cmmns.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

0 500 o Kg / m. sat 1/ παραδοχή της εντοπισμένης χωρητικότητας, και να θεωρήσουμε πως η σφαίρα έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία.

0 500 o Kg / m. sat 1/ παραδοχή της εντοπισμένης χωρητικότητας, και να θεωρήσουμε πως η σφαίρα έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία. Άσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδάσκων: Δ. Βαλουγεώργης, Εαρινό εξάμηνο 015-016 ΕΡΓΑΣΙΑ #4: Βρασμός και συμπύκνωση Ημερομηνία ανάρτησης εργασίας στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 11-05-016 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικού υλικού και ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation) ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής γής MMK 312 1 Βρασμός και συμπύκνωση (boiing and condenion Όταν η θερμοκρασία ενός υγρού (σε συγκεκριμένη πίεση αυξάνεται μέχρι τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Η βασική σχέση που περιγράφει την λειτουργία της καμινάδας είναι Η σχέση αυτή προέρχεται από την εφαρμογή της αρχής διατήρησης ενέργειας στην καμινάδα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθώς φανερώνει το όνομά τους οι ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ είναι

Καθώς φανερώνει το όνομά τους οι ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ είναι 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Στόχος: Η διάλεξη αυτή στοχεύει στο να: α. δώσει, απλά, διάφορες εφαρμογές των εναλλακτών θερμότητας, αλλά και τη λειτουργία τους, γενικότερα. β. κάνει ικανό το φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα 6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα 6.1 Εισαγωγή Όταν θέτουμε σε κίνηση κάποια μόρια ενός ρευστού μέσω μιας αντλίας ή ενός φυσητήρα, η κίνηση μεταδίδεται και στα υπόλοιπα μόρια του ρευστού μέσω των αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας. Εργαστηριακή Άσκηση 2 Εναλλάκτης θερμότητας

Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας. Εργαστηριακή Άσκηση 2 Εναλλάκτης θερμότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας Εργαστηριακή Άσκηση Εναλλάκτης θερμότητας Στέγγου - Σαγιά Αθηνά, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Σκοπός της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα - Ασκήσεις Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Σκοπός του πειράματος είναι να μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 30 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών.

Εργαστηριακή Άσκηση 30 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Όνομα : Κάραλης Νικόλας Α/Μ: 944 Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας Κατά τον προσδιορισµό των ισοζυγίων µάζας γίνεται εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Τυρβώδης ροή αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Σκοπός της άσκησης Σε αυτή την άσκηση θα μετρήσουμε τον συντελεστή εσωτερικής τριβής ή ιξώδες ρευστού προσδιορίζοντας την οριακή ταχύτητα πτώσης μικρών σφαιρών σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης

Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Επιβλέποντες: Καδή Στυλιανή Χατζηαθανασίου Βασίλειος Διπλωματική εργασία Ράπτης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 4576 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών:

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής 1.Σκοπός Άσκηση 9 Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδες) ενός υγρού. Βασικές θεωρητικές γνώσεις.1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Θερμότητας. ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής

Μεταφορά Θερμότητας. ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 3 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής γής MMK 3 Φυσική συναγωγή Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε μία εισαγωγή στην φυσική συναγωγή. Παρ ότι ο μηχανισμός της είναι πλήρως κατανοητός η πολύπλοκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας Σύνοψη Η μεταφορά θερμότητας από και προς ρεύματα ρευστών είναι μια σημαντική διεργασία στις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η περιγραφή και ο ρόλος των εναλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 10: Σχεδιασμός εγκαταστάσεων Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σημειώσεις Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Απρίλιος 13 1. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος Το οριακό στρώμα επινοήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Στρωτή ή γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς image url Ludwig Prandtl (1875 1953) 3. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Δυναμική Ροή Δυναμική Ροή (potential flow): η ροή ιδανικού ρευστού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο : Εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα 4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα 4.1 Εισαγωγή 4.1.1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ένα ρευστό δεν είναι παρά ένα σύνολο μορίων, τα οποία αφενός κινούνται (έχουν κινητική ενέργεια) και αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Εξαναγκασμένη Συναγωγή Ροή Πάνω από μία Επίπεδη Επιφάνεια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Εξαναγκασμένη συναγωγή: Στρωτή ροή σε επίπεδες πλάκες (orced convection

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης Γενικά, όταν έχουμε δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και θέλουμε να βρούμε την τάξη μιας αντίδρασης, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 5: Ελεύθερη ή Φυσική Θερμική Συναγωγιμότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 5: Ελεύθερη ή Φυσική Θερμική Συναγωγιμότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 5: Ελεύθερη ή Φυσική Θερμική Συναγωγιμότητα Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Θέμα Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία. Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία. Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάπτυξη μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Οποιοδήποτε είδος αντιδραστήρα με γνωστό τρόπο ανάμειξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα