Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 1/2015 Ημερομηνία: 13/5/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνική Περιγραφή 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τίτλος Μελέτης: Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη προβλέπει τη δαπάνη για την συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου μας και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 οι παρακάτω πιστώσεις: AA Κωδικός Τίτλος Πίστωση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 6.000,00 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2.000,00 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5.000,00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.000,00 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 2.500,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3.000,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.600,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4.000,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 600,00 ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.000,00 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ANTIVIRUS ,00 Σύνολο: ,00 Το συνολικό τίμημα της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,66 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Οι τιμές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διευθύνσεων του Δήμου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προηγούμενων ετών, καθώς και μετά από έρευνα στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας, για ανάλογες υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλους Δημόσιους φορείς ανά την επικράτεια. Ο Συντάξας Ο Προϊστ/νος του Τμήματος Η Προϊστ/νη της Δ/νσης α/α Φασουλάς Αριστείδης ΔΕ Χειριστών H/Υ /E Κονδύλης Θεόδωρος ΔΕ Προγρ/στών H/Υ /E Θώδα Μαρία ΠΕ 1/Γ Σελ: 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τίτλος Μελέτης: Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ευρώ) Συνοπτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός Ομάδα Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών CPV Ποσό Ποσό+ΦΠΑ Α Β Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού Υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus , , , ,65 Σύνολο : ,00 ΦΠΑ 23% : ,66 Γενικό Σύνολο : , ,66 Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, Ομάδα Α Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού AA Περιγραφή Υπηρεσίας Μ.Μετρ Τεμ Ποσό Ποσό +ΦΠΑ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ. ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS , , , , , , , , ,00 984, , , , , , , , , ,00 599, , , , ,00 Σύνολο: ,00 ΦΠΑ 23%: 8.852,01 Γενικό Σύνολο Α ομάδας: , ,01 Σελ: 3

4 Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, Ομάδα Β Υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus ΑΑ Περιγραφή Υπηρεσίας Τεμ. Τιμή Σύνολο Συν+ΦΠΑ 1 Υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους , ,45 προστασίας (FortiGate) για ένα έτος. 2 Υπηρεσίες ανανέωσης του FortiAnalyzer , ,00 3 Υπηρεσίες ανανέωσης του λογισμικού , ,00 προστασίας υπολογιστών για ένα έτος. 4 Υπηρεσίες ανανέωσης του λογισμικού 350 4, , ,20 προστασίας γραμματοθυρίδων για ένα έτος. Σύνολο: 9.755,00 ΦΠΑ 23%: 2.243,65 Γενικό Σύνολο Β ομάδας: , ,65 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος για υπηρεσίες της ομάδας Α, μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της ομάδας Α. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Α ανά υπηρεσία είναι οι μέγιστες που γίνονται αποδεκτές στον διαγωνισμό. Για την ομάδα Β, η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλες τις υπηρεσίες της ομάδας. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Β ανά υπηρεσία δεν είναι δεσμευτικές για τους υποψήφιους αναδόχους. Όμως, το γενικό σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Β είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να γίνει αποδεκτή στο διαγωνισμό. Δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε όμως απαγορεύεται, μια προσφορά να περιλαμβάνει την ομάδα Β και κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες της Α ομάδας. Ο Συντάξας Ο Προϊστ/νος του Τμήματος Η Προϊστ/νη της Δ/νσης α/α Φασουλάς Αριστείδης ΔΕ Χειριστών H/Υ /E Κονδύλης Θεόδωρος ΔΕ Προγρ/στών H/Υ /E Θώδα Μαρία ΠΕ 1/Γ Σελ: 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τίτλος Μελέτης: Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Γενικά Ομάδα Α Ο Δήμος Αμαρουσίου χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τα παρακάτω εξειδικευμένα λογισμικά ή ομάδες λογισμικών ή πλατφόρμες λογισμικού κατά περίπτωση: AA Περιγραφή Λογισμικού Εταιρία Θέσεις Εργασίας 1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALFAWARE 40 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ALFAWARE Δημ: 9 Ληξ: 17 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΗΤΡΩΟΥ, ΚΛΠ DATA COMMUNICATION 9 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΑΕΜ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ELIDOC 3 9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 10 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ACE HELLAS ΑΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 12 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α2. Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών Οι υπηρεσίες αφορούν την υποστήριξη, την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση, διορθώσεις λαθών, καθώς και την αναβάθμιση των παραπάνω εφαρμογών. Οι ανάδοχοι οφείλουν να παρέχουν απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις μέρες και ώρες που θεωρούνται εργάσιμες για το Δημόσιο, για οποιαδήποτε απορία των χειριστών των εφαρμογών, για τεχνικά προβλήματα και για τη βελτιστοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση προβλημάτων που δεν μπορεί να επιλυθούν δια του τηλεφώνου ή με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, οι ανάδοχοι οφείλουν να στέλνουν έμπειρο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τους επιτόπου για να δώσει λύση, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την μέρα που εντοπίστηκε και αναφέρθηκε το πρόβλημα. Ειδικότερα, για προβλήματα που η Υπηρεσία χαρακτηρίζει ως επείγοντα ή κρίσιμα, η ανταπόκριση και η αποκατάσταση πρέπει Σελ: 5

6 να είναι κατά το δυνατόν άμεση και πάντως όχι αργότερα από την 9η πρωινή της επόμενης εργάσιμης μέρας από την μέρα που αναφέρθηκε το πρόβλημα. Οφείλουν επίσης να παρέχουν άνευ πρόσθετου κόστους όλες τις τυχόν νεότερες, βελτιωμένες και διορθωτικές εκδόσεις των εφαρμογών που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι νεότερες εκδόσεις παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου της κάθε εταιρίας ή με άλλον τρόπο που θα κριθεί πρόσφορος από τον Δήμο. Οφείλουν να ενσωματώνουν στις εφαρμογές τους τις νεότερες απαιτήσειςτροποποιήσεις της νομοθεσίας όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τιμών, αλλαγές στις διαδικασίες κλπ, έτσι ώστε οι εγκατεστημένες εφαρμογές να ανταποκρίνονται πάντα στην κείμενη νομοθεσία. Οι ανάδοχοι οφείλουν να τροποποιούν ή να παραμετροποιούν κατάλληλα τις εφαρμογές τους ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών ή μεταξύ των εφαρμογών και των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων του υπουργείου, όπου αυτά υφίστανται ή δημιουργούνται. Σε κάθε περίπτωση, οι ανάδοχοι έχουν την ευθύνη για την καλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών τους. Οι ανάδοχοι, επίσης, οφείλουν να τηρούν και να προσκομίζουν στην υπηρεσία σε κάθε ζήτηση τα παρακάτω στοιχεία: - Πλήρες ιστορικό των αναβαθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκατεστημένες εφαρμογές. - Πλήρη καταγραφή των επεμβάσεων που έγιναν εκ μέρους τους για την αποκατάσταση ή για την επίλυση προβλημάτων (τηλεφωνικά, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπου). - Πλήρη καταγραφή των τηλεφωνημάτων που δέχτηκαν από υπαλλήλους του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προβλήματα και δυσλειτουργίες των εφαρμογών, ερωτήσεις για τη βέλτιστη χρήση τους, κλπ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και πρέπει να συνοδεύουν τα τιμολόγια για την παραλαβή των εργασιών από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ειδικά για το 2015, οι ανάδοχοι οφείλουν, σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου, να μεταφέρουν τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων τους στους νέους εξυπηρετητές που προμηθεύτηκε ο Δήμος, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ασφάλεια των δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης των εφαρμογών. Α3. Ειδικότερα θέματα ανά ομάδα εφαρμογών λογισμικού 1. Λογισμικά Οικονομικής Διαχείρισης. Περιλαμβάνονται ειδικότερα τα παρακάτω προγράμματα ή υποπρογράμματα της εταιρίας Alfaware: Οικονομική υπηρεσία ΟΤΑ (Λογιστήριο, Ταμείο, Έσοδα), Αποθήκη, Διπλογραφικό ΟΤΑ, Στατιστικά, Μητρώο δεσμεύσεων, Αναλυτική λογιστική, Τέλος ύδρευσης, Τέλος ακίνητης περιουσίας, Εισφορά σε χρήμα, Κλήσεις οχημάτων, Διαχείριση Κοιμητηρίου, WebServices (κόμβος διαλειτουργικότητας), εφαρμογή Διαύγειας, κλπ. Σελ: 6

7 Τα παραπάνω προγράμματα χρησιμοποιούνται από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, τη Δ/νση Δημ.Περιουσίας και Προμηθειών, κλπ. 2. Λογισμικά Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Περιλαμβάνονται ειδικότερα τα παρακάτω προγράμματα ή υποπρογράμματα της εταιρίας Alfaware: Δημοτολόγιο, Αναθεώρηση εκλογικών, Μητρώο αρρένων, Ληξιαρχείο, Σύνδεση με Μαιευτήρια, κλπ. Τα προγράμματα χρησιμοποιούνται από το Τμ.Ληξιαρχείου και το Τμ.Αστικής Κατάστασης του Δήμου μας. 3. Λογισμικό Δημοτικών τελών. Πρόκειται για την εφαρμογή των Δημοτικών Τελών (Διαχείριση ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΤΑΠ-ΔΕΗ) της εταιρίας «Παπαϊωάννου Πληροφορική & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία χρησιμοποιείται από το 2006 στο τμήμα Διαχείρισης Εσόδων του Δήμου μας για τη διαχείριση των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή γίνεται η καταγραφή και παρακολούθηση όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στην περιοχή του Δήμου μας. 4. Λογισμικό μισθοδοσίας και μητρώου προσωπικού. Πρόκειται για το λογισμικό μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου το οποίο αγοράστηκε με διαγωνισμό το 2012 από την εταιρία Data Communication. Χρησιμοποιείται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου, των αδειών, κλπ. Στο λογισμικό περιλαμβάνεται και το μητρώο προσωπικού, το υποσύστημα παρακολούθησης αδειών προσωπικού, κλπ. 5. Λογισμικό Νομικής Υπηρεσίας Πρόκειται για την εφαρμογή νομικών πληροφοριών «ALMA» της «Νομικής Βιβλιοθήκης ΑΕΒΕ» που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια η Δ/νη Νομικών Υποθέσεων για την κάλυψη των αναγκών της, την παρακολούθηση των νομικών υποθέσεων του Δήμου, κλπ. 6. Λογισμικά Δημοτικού Συμβουλίου κλπ. Πρόκειται για την εφαρμογή του Δημ.Συμβουλίου και τις αντίστοιχες εφαρμογές της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της εταιρίας «Παπαϊωάννου Πληροφορική & ΣΙΑ ΕΕ», οι οποίες χρησιμοποιούνται από το 1997 στο Γρ.Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου μας, για τη διαχείριση των Αποφάσεων. Στο πρόγραμμα καταχωρούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη των επιτροπών, οι συνεδριάσεις, οι εισηγήσεις, οι αποφάσεις, οι παρουσίες των δημοτικών συμβούλων και των μελών, καθώς και οι ψηφοφορίες σε κάθε θέμα. Η εφαρμογή παράγει αναφορές για όλα τα έγγραφα που εκδίδει το γραφείο καθώς επίσης και το απόσπασμα του πρακτικού με βάση τα στοιχεία πού καταχωρούνται. 7. Λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σελ: 7

8 Ο Δήμος χρησιμοποιεί από χρόνια το λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών μονάδων ΟΤΑ) για την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και διαχείριση των εισερχόμενων-εξερχόμενων εγγράφων. Η εφαρμογή αποτελείται από: - Το «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» (Docit) για την έκδοση ενιαίου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, τη διεκπεραίωση-χρέωση στις υπηρεσίες και την αρχειοθέτηση των εγγράφων, και - Την «Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων» (Ontask) για την χρέωση και παρακολούθηση των εγγράφων καθώς και την αρχειοθέτηση ολοκλήρωσή τους. Ειδικότερα για φέτος, θα γίνει μια μεγάλης έκτασης αναβάθμιση, θα επιλυθούν τα εντοπισμένα προβλήματα και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, θα θέσει σε λειτουργία την πλήρη ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων (και όχι μόνο των μεταδεδομένων τους), παρέχοντας και τη σχετική εκπαίδευση. 8. Λογισμικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρόκειται για το λογισμικό διαχείρισης βιβλιοθηκών «Advance» από την εταιρία EliDoc, το οποίο χρησιμοποιεί από το 2009 η Δημοτική Βιβλιοθήκη (Βορέειος) για την καταχώρηση των βιβλίων, την προβολή τους στην ιστοσελίδα μας, τη διαχείριση της σχετικής βάσης δεδομένων αλλά και για την παρακολούθηση της διαδικασίας του δανεισμού τους στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης. 9. Λογισμικό Δ/νσης Καθαριότητας Πρόκειται για την εφαρμογή Εξωτερικών Συνεργείων της εταιρίας «Παπαϊωάννου Πληροφορική & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία χρησιμοποιείται από το έτος 1997 στην Δ/ση Καθαριότητας για την οργάνωση και διαχείριση των εργασιών των τεχνικών συνεργείων. Ενδεικτικά αναφέρεται η αποκομιδή των οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων, ο οδοκαθαρισμός, η συντήρηση κτιρίων, η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, η συντήρηση του στόλου των οχημάτων, κλπ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανοποίησης των αιτημάτων των πολιτών και η εξασφάλιση της εκτέλεσης των εξωτερικών εργασιών σε ικανοποιητικό χρόνο, ποιότητα και με αποδεκτό κόστος. Ειδικά για φέτος, πρέπει να διαχωριστεί η εφαρμογή σε δύο ξεχωριστές εφαρμογές, σε αντιστοιχία με το διαχωρισμό των εξωτερικών συνεργείων στη Δ/ση Καθαριότητας και στη Δ/ση Περιβάλλοντος. 10. Λογισμικό προκοστολόγησης έργων Η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου μας χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια την εφαρμογή «ecm Προκοστολόγηση» της εταιρίας ACE Hellas ΑΕ για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, σύνταξης νέων τιμών / ΠΚΤΜΝΕ και υπολογισμό του συντελεστή για τις μελέτες έργων. Πέραν της τακτικής υποστήριξης, στο ετήσιο συμβόλαιο περιλαμβάνονται οι τιμαριθμικές και οι νέες εκδόσεις της εφαρμογής. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού χρησιμοποιείται από δύο (2) ταυτόχρονους χρήστες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, ενώ υπάρχουν και δύο (2) αυτόνομες άδειες χρήσης που χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου μας. 11. Λογισμικό Υπηρεσίας Δόμησης Σελ: 8

9 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης χρησιμοποιεί την εφαρμογή Πολεοδομίας της εταιρίας «Παπαϊωάννου Πληροφορική & ΣΙΑ ΕΕ», από το 1999, για τη διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων της πόλης μας και την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας μας γενικότερα. Η εφαρμογή απαρτίζεται από το Υποσύστημα Αδειών Δόμησης, το Υποσύστημα Αυθαιρέτων & Επικινδύνων και το Υποσύστημα Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 12. Σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών βασισμένο σε πλατφόρμα που υλοποιήθηκε την περίοδο από την εταιρία «Ερατοσθένης Μελετητική ΑΕ» κατόπιν διαγωνισμού. Το 2013 έγινε μια ριζική αναβάθμιση και επέκταση των δεδομένων και της λειτουργικότητας του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, από την ίδια εταιρία. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση και υποστήριξη της πλατφόρμας και θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος, όπως είχε προδιαγραφεί στον αρχικό διαγωνισμό για την υλοποίησή του καθώς και όλων των επεκτάσεων που προβλέφτηκαν και υλοποιήθηκαν μετά από τον αντίστοιχο διαγωνισμό του Ομάδα Β Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει τοίχος προστασίας (Firewall) της εταιρίας FortiNet και συγκεκριμένα το FortiGate 310B. Το firewall προστατεύει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους διακομιστές και γενικά ολόκληρο το δίκτυο και τα δεδομένα του Δημαρχείου από εξωτερικές (μέσω διαδικτύου) απειλές και επιθέσεις. Επιπλέον, περιορίζει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες επικίνδυνες ή ακατάλληλες για υπηρεσιακή χρήση. Για να λειτουργεί το Firewall απαιτείται η υποστήριξη της εταιρίας κατασκευής του όπως αυτή αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα. Η υποστήριξη συνίσταται στη συνεχή και on-line ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος για τις νέες απειλές που εμφανίζονται καθημερινά στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Antivirus, IPS (Intrusion Prevention System), Web Filtering, Antispam, κλπ. Για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων του τοίχους προστασίας, ο Δήμος διαθέτει τον αναλυτή FortiAnalyzer 400B, ο οποίος χρειάζεται ενημέρωση του λογισμικού του (firmware και general updates). Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, για τις δύο παραπάνω συσκευές (FortiGate & FortiAnalyzer), ισχύει εγγύηση αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τεχνική υποστήριξη όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες (5x8). Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει, επίσης, λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus), κεντρικής διαχείρισης, της εταιρίας ESET, το οποίο είχε αγοραστεί κατόπιν διαγωνισμού το Το λογισμικό αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους λογισμικά: α. Το λογισμικό ESET Endpoint Antivirus για την προστασία των υπολογιστών και των servers. β. Το λογισμικό ESET Mail Security για την προστασία των γραμματοθυρίδων (mailboxes) που τηρούνται στον MS Exchange Server. Για να λειτουργούν και να ανανεώνονται τα παραπάνω λογισμικά antivirus απαιτείται η διαρκής υποστήριξη της εταιρίας κατασκευής τους. Η υποστήριξη Σελ: 9

10 συνίσταται στη συνεχή και on-line ενημέρωση των δύο παραπάνω λογισμικών antivirus για τους νέους ιούς (virus) που εμφανίζονται καθημερινά στο διαδίκτυο, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη του λογισμικού. Ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπος των παραπάνω συστημάτων στην Ελλάδα, οφείλει να παρέχει απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις μέρες και ώρες που θεωρούνται εργάσιμες για το Δημόσιο, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η καλή και αξιόπιστη λειτουργία τους. Ο Συντάξας Ο Προϊστ/νος του Τμήματος Η Προϊστ/νη της Δ/νσης α/α Φασουλάς Αριστείδης ΔΕ Χειριστών H/Υ /E Κονδύλης Θεόδωρος ΔΕ Προγρ/στών H/Υ /E Θώδα Μαρία ΠΕ 1/Γ Σελ: 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τίτλος Μελέτης: Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αφορά τις Υπηρεσίες, συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και τις υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας (firewall) και του antivirus, όπως αναλύεται στην τεχνική περιγραφή. Άρθρο 2: Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών γίνονται σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 1. Το ΠΔ 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ" (ΦΕΚ:Α/11/1980). 2. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ:Α/114/2006) και ιδιαίτερα τις παραγράφους 2, 4 & 9 του άρθρου 209 αυτού, όπως ισχύουν σήμερα. 3. Την υπ αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν τα χρηματικά όρια για τον πρόχειρο διαγωνισμό (ΦΕΚ:Β/1291/2010). 4. Το Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) και ιδιαίτερα το εδάφιο ε της παρ.1 του άρθρου Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ: Α/194/2010). 6. Το ΠΔ 166/2003, άρθρο 4 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ:Α/138/2003). 7. Tο Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ:Α/68/2007). 8. Το Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 157 και 201 περί εγγυήσεων και έναρξης ισχύος αντίστοιχα (ΦΕΚ:Α/160/2014). Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού με όλα τα παραρτήματά της. 2. Η προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 4: Τρόπος ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά εφαρμογή ή ομάδα εφαρμογών, όπως ακριβώς αυτά ομαδοποιούνται και προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο Δήμος δύναται να υπαναχωρήσει ως προς την ανάθεση κάποιας ή κάποιων εκ των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αν αποφασίσει να αποσύρει ή να αντικαταστήσει κάποια εφαρμογή. Σελ: 11

12 Άρθρο 5: Στοιχεία προσφοράς γενικά Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Το περιεχόμενο της προσφοράς θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στους όρους διακήρυξης και τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα, χωρίς σβησίματα, ξυσίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι καθαρογραμμένο και να συνοδεύεται από σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτούς φακέλους ή σε φακέλους που δύνανται να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, ή που δεν περιέχουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο την οικονομική προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές (απορρίπτονται). Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι τιμές ή οι τιμές είναι υπό αίρεση ή υπό προϋποθέσεις ή τίθεται όρος αναπροσαρμογής τιμής ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για την ποσότητα που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μή προφανή λάθη στα ποσά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και το τελικό άθροισμα όλων των υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το ήμο Αμαρουσίου. Το σύνολο της προσφοράς μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 6: Ειδικά στοιχεία προσφοράς Κάθε υποψήφιος ανάδοχος για υπηρεσίες της ομάδας Α, μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της ομάδας Α. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Α ανά υπηρεσία είναι οι μέγιστες που γίνονται αποδεκτές στον διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών για τις υπηρεσίες της ομάδας Α θα γίνει ξεχωριστά ανά υπηρεσία. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε υπηρεσία σε διαφορετικό ανάδοχο. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, και αναβάθμισης των συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού της ομάδας Α που σχετίζονται με συγκεκριμένες κατασκευάστριες εταιρίες, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η εταιρία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης ή διάδοχος της κατασκευάστριας και ότι γνωρίζει σε βάθος την υποστηριζόμενη εφαρμογή, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση αυτής καθώς και σε τροποποίηση του ιδιόκτητου πηγαίου κώδικα, σε περιπτώσεις εντοπισμού λαθών ή αλλαγών στη νομοθεσία ή για οποιαδήποτε αιτία. Για την ομάδα Β, η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλες τις υπηρεσίες της ομάδας. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Β ανά υπηρεσία δεν είναι δεσμευτικές για τους υποψήφιους αναδόχους. Όμως, το γενικό σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Β είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να γίνει αποδεκτή στο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών για τις υπηρεσίες της ομάδας Β θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας. Σελ: 12

13 Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ανανέωσης των συστημάτων της ομάδας Β που σχετίζονται με συγκεκριμένες κατασκευάστριες εταιρίες (Fortinet και Eset), ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της προσφοράς, βεβαιώσεις των κατασκευαστριών ή των επίσημων τοπικών αντιπροσώπων τους, από τις οποίες να προκύπτει ότι είναι αναγνωρισμένος συνεργάτης τους στην Ελλάδα. Άρθρο 7: Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Μετά την κατακύρωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 8: Υπογραφή σύμβασης Οι ανάδοχοι, μετά την έγγραφη ειδοποίηση, υποχρεούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ήμου Αμαρουσίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση συντάσσεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 9: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη ή τους μειοδότες, κατατίθεται υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης που αντιστοιχεί σε κάθε ανάδοχο, μή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η λήξη της εγγυητικής επιστολής θα είναι δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο χρόνος της σύμβασης παραταθεί, αντίστοιχα θα ανανεωθεί και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Άρθρο 10: Διάρκεια παροχής υπηρεσιών Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών της ομάδας Α ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2015. Για τις υπηρεσίες της ομάδας Β, ειδικά για το FortiGate, η διάρκεια θα είναι από την 7/7/2015, οπότε λήγει η υπάρχουσα σύμβαση, μέχρι την 7/7/2016. (εκτός αν η σύμβαση υπογραφεί μετά την 7/7/2015, οπότε ισχύει από υπογραφής της μέχρι την 7/7/2016). Για το FortiAnalyzer, η παροχή των υπηρεσιών έχει 6μηνη διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ίδια με την έναρξη του FortiGate. Για τα antivirus Eset η διάρκεια θα είναι από 18/10/2015, οπότε λήγει η υπάρχουσα σύμβαση, μέχρι την 18/10/2016. (εκτός αν η σύμβαση υπογραφεί μετά την 18/10/2015, οπότε ισχύει από υπογραφής της μέχρι 18/10/2016). Η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να επεκταθεί, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου. Άρθρο 11: Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια δεδομένων Τα δεδομένα (data) των εφαρμογών ανήκουν αποκλειστικά στον Δήμο Αμαρουσίου. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν, διαθέτουν ή δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς των εργασιών συντήρησης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχουν λάβει και επεξεργάζονται στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών εκ μέρους τους. Ειδικότερα αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία Σελ: 13

14 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα παραπάνω υπερτερούν και επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 12: Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε η πρέπουσα επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 13: Παραλαβή των υπηρεσιών Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου και στα υπόλοιπα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου. Οι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μέσω τηλεφώνου ή ή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή όποια άλλη λύση κρίνεται ικανοποιητική από την Υπηρεσία. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ήμου Αμαρουσίου. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της επιτροπής εντός της υπό την ίδια οριζόμενης προθεσμίας. Άρθρο 14: Τρόπος πληρωμής Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου ή των αναδόχων μπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, μετά την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. Άρθρο 15: Επίλυση διαφορών Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει μετά την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμογή έχουν οι ρητές διατάξεις του ΠΔ:28/1980 και του Ν.3463/2006. Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών. Ο Συντάξας Ο Προϊστ/νος του Τμήματος Η Προϊστ/νη της Δ/νσης α/α Φασουλάς Αριστείδης ΔΕ Χειριστών H/Υ /E Κονδύλης Θεόδωρος ΔΕ Προγρ/στών H/Υ /E Θώδα Μαρία ΠΕ 1/Γ Σελ: 14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ EΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο Εργασιών γ) Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002368098 2014-10-29

14PROC002368098 2014-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC000154202 2013-03-19

13PROC000154202 2013-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα