ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Διαμόρφωση Υπογείου Χώρου ΙΙ. A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ. Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Διαμόρφωση Υπογείου Χώρου ΙΙ. A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ. Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ"

Transcript

1 ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διαμόρφωση Υπογείου Χώρου ΙΙ A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ

2 Σύστημα Ασφαλείας Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας αποτελείται από: Σύστημα επίβλεψης \ παρακολούθησης του χώρου Σύστημα πυρανίχνευσης Σύστημα πυρόσβεσης

3 Σύστημα Ασφαλείας Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας εξασφαλίζει την ακεραιότητα και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και επιβάλλει έλεγχο και εποπτεία των διακινούμενων προσώπων και υλικών εντός του χώρου. Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα η οποία συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες των επιμέρους συστημάτων.

4 Σύστημα Ασφαλείας Λειτουργίες των Επιμέρους Συστημάτων: Έλεγχος διακίνησης επισκεπτών και εργαζομένων Φύλαξη των εγκαταστάσεων και έλεγχος παράνομης εισόδου Ενεργητικό σύστημα πυρανίχνευσης που αποτελείται από online δέκτες εντοπισμού (φωτοηλεκτρικός, θερμοδιαφορικός ανιχνευτής) Σύστημα προειδοποίησης και αναγγελίας κινδύνου. Σύστημα κατάσβεσης sprinkler τύπου διπλής προενέργειας (double preaction), το οποίο εξασφαλίζει τη μη τυχαία ενεργοποίηση του συστήματος και συνεργάζεται με το παραπάνω σύστημα πυρανίχνευσης.

5 Πυρασφάλεια-Πυρόσβεση Η εγκατάσταση πυρόσβεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει : Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με καταιονισμό νερού (Sprinkler). Σύστημα πυρόσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές. Φορητούς πυροσβεστήρες. Τροχήλατους πυροσβεστήρες που θα συνοδεύονται με κάδους άμμου, φτυάρια και σκαπάνες. Αυτόματο σύστημα κατάκλισης με εγκεκριμένου τύπου αέριο όπως FM200 ή INERGIN ή CO2 για τους χώρους ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

6 Πυρασφάλεια-Πυρόσβεση OPTICAL: Optical Smoke Detector HPO: High Perform. Optical Smoke Detector ION: Ion Chamber Smoke Detector HEAT: Heat Detector FLAME: Flame Detector Επιλογή του κατάλληλου τύπου ανιχνευτή πυρκαγιάς σε σχέση με τις συνθήκες του χώρου και τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς.

7 Πυρασφάλεια-Πυρόσβεση Ακροφύσια πυρόσβεσης Σύστημα αυτόματου ελέγχου Αισθητήρες πυρανίχνευσης Δοχεία αερίου Inergen Σχηματική απεικόνιση της διάταξης του συστήματος Inergen.

8 Πυρασφάλεια-Πυρόσβεση Διατάξεις νόμοι που αφορούν την πυρασφάλεια και την πυρόσβεση σε υπόγεια τεχνικά έργα: Η εγκύκλιος 7600/700/Φ51/ του αρχηγείου πυροσβεστικού σώματος. Το προεδρικό διάταγμα 71/88 "Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων" (ΦΕΚ 647/Β/93). Πυροσβεστική διάταξη Νο 1, Νο 2 και Νο 3 (ΦΕΚ 1148/Β/81, ΦΕΚ 100/Β/79, ΦΕΚ 20/Β/81). Τα δεδομένα της "NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOSIATION" (NFPA). Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 245/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια : Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό.

9 Εργασία / Σύστημα Κόστος ( ) Access Control Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού ,5 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Σύστημα ασφαλείας Κατάσβεση κυρίως χώρου Σωληνώσεις τροφοδοσίας Σύστημα πυρανίχνευσης Σύστημα κατάσβεσης control room Ενοποίηση συστημάτων ,5 Σύνολο Το κόστος για την εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας και πυροπροστασίας για ένα χώρο της τάξης των m 2 ανέρχεται στα 7,35 /m 2

10 Βιομηχανικά Σύγχρονες απαιτήσεις για ένα βιομηχανικό δάπεδο: Η εξασφάλιση μεγάλης ακρίβειας επιπεδότητας με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζουν τις μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις Η απαίτηση μικρής ηλεκτρικής αντίστασης, ώστε το δάπεδο να είναι αγώγιμο Τύποι βιομηχανικών δαπέδων

11 Βιομηχανικά Επιπρόσθετα το δάπεδο θα πρέπει να εμφανίζει: Υψηλές μηχανικές αντοχές (θλίψεως - εφελκυσμού - κάμψεως) Ταχεία ανάπτυξη των αντοχών αυτών Μεγάλη και σε όλη τη μάζα σκληρότητα του δαπέδου Μη δημιουργία σκόνης από τη χρήση του δαπέδου Ισχυρή πρόσφυση του δαπέδου με το υπόστρωμα Ηχοαπορροφητικότητα Αντιολισθηρότητα Χημική αντίσταση του δαπέδου Ευκολία συντήρησης και καθαρισμού του δαπέδου Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής Δυνατότητα ταχείας επισκευής και επαναχρησιμοποίησης

12 Βιομηχανικά Μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις επιπεδότητος όλων των χώρων πλην διαδρόμων (DIN 18202): Αποστάσεις (m) από οποιοδήποτε τυχαίο σημείο αναφοράς του δαπέδου 0,1 m 1,0 m 4,0 m 10,0 m 15,0 m Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση επιπεδότητος (mm) 2 mm 4 mm 10 mm 12 mm 15 mm

13 Βιομηχανικά Μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις επιπεδότητος των διαδρόμων, ανάλογα με το πλάτος του διαδρόμου και το ύψος της αποθήκης(din 15185): Αποστάσεις (m) από οποιοδήποτε τυχαίο σημείο αναφοράς του δαπέδου του, κατά μήκος του υπό εξέταση διαδρόμου 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση επιπεδότητος (mm) κατά μήκος διαδρόμου 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm Αποστάσεις (m) από οποιοδήποτε τυχαίο σημείο αναφοράς του δαπέδου του, κατά πλάτος του υπό εξέταση διαδρόμου έως 1,0 m 1,0-1,5 m 1,5-2,0 m 2,0-2,5 m Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση επιπεδότητος (mm) μεταξύ των άκρων του διαδρόμου (ύψος ανύψ. < 6 m) Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση επιπεδότητος (mm) μεταξύ των άκρων του διαδρόμου (ύψος ανύψ. > 6 m) 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

14 Βιομηχανικά Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δαπέδων και τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων χρήσεων το μέσο κόστος εκτιμάται μεταξύ 10,30 14,67 /m 2.

15 Φωτισμός Η ένταση του φωτισμού επιφάνειας (lux) για υπόγειες εγκαταστάσεις δίνεται από προδιαγραφές ορισμένων χωρών που αφορούν. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το μεγάλο ύψος του χώρου και χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων που θα επιλεγούν τελικά, ώστε να είναι εξασφαλίζεται ο καλός φωτισμός του χώρου. Επιπλέον, η επιλογή του χρωματισμού του βιομηχανικού δαπέδου μπορεί να διαφοροποιήσει το συντελεστή ανάκλασης.

16 Φωτισμός Η αρνητική ψυχολογία που υπάρχει όταν αφορά την εργασία σε υπόγειους χώρους, επιβάλλει τις όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες φωτισμού, ώστε ο εργαζόμενος να έχει την αίσθηση ότι εργάζεται σε ασφαλές περιβάλλον. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό αφού παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ψυχολογία του εργαζόμενου. Είναι γεγονός, ότι ο ανεπαρκής και ακατάλληλος φωτισμός είναι η αιτία για πολλά ατυχήματα.

17 Φωτισμός Ο φωτισμός μπορεί να διαιρεθεί σε δυο κατηγορίες : 1. Φωτισμός κατά την κατασκευή 2. Μόνιμος φωτισμός.

18 Φωτισμός Φωτισμός κατά την κατασκευή (ασβεστόλιθος): Χώροι εργασιών συντήρησης, επισκευών 300 LUX. Αποθηκευτικοί χώροι 150 LUX. Χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλιοστάσια, λεβητοστάσια, σταθμοί αεροσυμπιεστών, γεννήτριες) 100 LUX. Χώροι εστίασης 200 LUX. Χώροι υγιεινής 100 LUX. Χώροι πρώτων βοηθειών 500 LUX.

19 Φωτισμός Μόνιμος Φωτισμός: Φωτισμός ημέρας (LUX) Φωτισμός νύχτας (LUX) Χώροι στάθμευσης Διάδρομοι κυκλοφορίας Είσοδοι έξοδοι Μηχανοστάσια W.C Αποθήκες Κλιμακοστάσια Γραφεία Αποδυτήρια Ηλεκτροστάσιο

20 Country Shaft bottom Houses (engine, etc.) Main Roads Loading Points Underground Offices Repair Inspection Area Coal Face Australia Belgium Canada Germany Hungary Unit. Kingdom Unit. States Surface Locations / Το κόστος για την εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του συστήματος φωτισμού του χώρου, εκτιμάται στα 11,74 /m 2

21 Φωτισμός Εφεδρικός Φωτισμός: Ο διαρκής φωτισμός στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα είναι απαραίτητος τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες έκτατης ανάγκης. Εφ όσον ο κύριος φωτισμός έχει διακοπεί, όλες οι διαδρομές διαφυγής, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π., πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό. Πρέπει να διατίθεται αριθμός φανών κρανών κράνους ή χειρός αντιεκρηκτικού τύπου. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στην είσοδο του υπογείου έργου για το φωτισμό, ώστε να μη δημιουργείται δυσκολία στην προσαρμογή της όρασης των εισερχομένων και εξερχόμενων.

22 Σε κάθε περίπτωση ο παράγοντας εκείνος που επηρεάζει πιο κρίσιμα την μορφή του υπογείου χώρου είναι η χρήση που αυτός θα έχει. Είναι προφανές ότι χρήσεις του χώρου όπως η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων, απαιτούν ειδική διαμόρφωση της εγκατάστασης, αλλά ακόμα και πιο συνηθισμένες εφαρμογές, όπως η αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων, απαιτούν εξίσου την εφαρμογή ιδιαιτέρων μεθόδων.

23 Η επιλογή του συστήματος μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων από την αποθήκη συσκευασίας αποσυσκευασίας προς την υπόγεια αποθήκη, θα πρέπει να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε: να αξιοποιεί στον βέλτιστο βαθμό την αποθηκευτική ικανότητα του υπογείου χώρου να μειώνει τις απαιτήσεις εργατικού δυναμικού να υπάρχει δυνατότητα αδιάκοπης λειτουργίας να μην διαταράσσει τις υπόλοιπες λειτουργίες του σταθμού να βασίζεται σε νέες τεχνολογίες να απαιτεί μικρό κόστος συντήρησης Ένα τέτοιο σύστημα για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων είναι το Grid Rail (GR), το οποίο και περιγράφεται παρακάτω.

24 Η ονομασία Grid Rail έχει δοθεί λόγω της διάταξης των ραγών που κινούνται τα συστήματα μεταφοράς σε σχήμα καννάβου. Βελτιστοποιεί τη χρήση του κενού χώρου και βελτιώνει την παραγωγικότητα του κάθε σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

25 Το GR σύστημα πρόκειται για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που περιλαμβάνει μια εναέρια κατασκευή ραγών σε διάταξη καννάβου, στις οποίες ολισθαίνουν τα συστήματα μεταφοράς γνωστά ως shuttles. Η διάταξη αυτή των ραγών και η πολυσύνθετη μα παρ όλα αυτά εύχρηστη κίνηση των shuttles, ελαχιστοποιεί τη χρήση τροχοφόρων οχημάτων στο σταθμό. Προσφέρει αύξηση του μέγιστου χώρου απόθεσης των εμπορευματοκιβωτίων με την παράλληλη μείωση των οδών εξυπηρέτησης-κυκλοφορίας.

26 Το κυρίως μέρος ενός GR συστήματος περιλαμβάνει: το σύστημα ραγών το σύστημα μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων (shuttles) το μηχανισμό μεταβίβασης των shuttles από ράγα σε ράγα (pasive switch) το σύστημα προσδιορισμού της ακριβούς θέσης των shuttles και το κέντρο διαχείρισης με το λογισμικό σύστημα καθορισμού των μετακινήσεων-εργασιών.

27 Το σύστημα GR είναι ένα πλήρως συμμετρικό σύστημα, το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί σε έναν επίσης συμμετρικό χώρο, της υπόγειας αποθήκης με τους θαλάμους-στύλους, με τη διαφορά όμως ότι το σύστημα των ραγών δεν θα αναρτάται από μεταλλικές δοκούς που στηρίζονται σε πυλώνες, αλλά θα αναρτάται από σιδηροδοκούς οι οποίοι θα φυτεύονται στους στύλους. B A ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΕ-Α 500 (10,50 m) ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ ΗΕ-Α 500 ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΡΑΓΕΣ Α 45

28

29

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΓΚΡΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

SALESBOOK. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9

SALESBOOK. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 SALESBOOK 2014 Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 SALESBOOK 2014 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05 Φωτισμός Ασφαλείας 06 08 08 09 09 10 11 12 12 13 13 15 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα