1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DOWELANCO EXPORT S.A. ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85 CITY PLAZA CENTER ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX : TELEX : DOEL GR Ονομασία προϊόντος: ASPIDA 480 EC ENTOMOKTONO (EF-1551) LV70 : Ημερομηνία έκδοσης. : Αυγ. 01 Παρ. : Αναθεωρημένο : Ιουν.04(Παράγραφος 3,5, 8,12,15) 2. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Επικίνδυνες ουσίες (βλ. CAS EINECS Παράγραφο 16 για πλήρη περιγραφή επικινδυνότητας "R"). Chlorpyrifos % T; R25,N; R50/53 Αρωματικός υδρογονάνθρακας 1-5 % Xn,N;R51/ Αρωματικός υδρογονάνθρακας 40-50% Xn,N;R / Calcium 1-5 % Xi ; R dodecylbenzenesulphonate Αδρανείς ουσίες Balance Composition Code EF ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7

2 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μη χορηγήσετε ποτέ υγρά ή μην προκαλέσετε εμετό, αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή παρουσιάζει σπασμούς. Κατάποση Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε γιατρό και/ ή μεταφέρετε αμέσως σε μονάδα επειγόντων περιστατικών. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα γιατρό. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με νερό, απομακρύνετε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση, κατά προτίμηση από οφθαλμίατρο. Επαφή με το δέρμα. Ξεπλύνετε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Βγάλτε τη μολυσμένη ενδυμασία. Πλύνετε τη μολυσμένη ενδυμασία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Εισπνοή Μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. Σημειώσεις για τον γιατρό Η ουσία αυτή περιέχει αναστολέα χολινεστεράσης και διαλύτη. Η ατροπίνη, μόνο ενέσιμη, αποτελεί το αντίδοτο εκλογής. Oι οξάμες μπορεί ν'αποδειχτούν θεραπευτικές εάν χρησιμοποιηθούν νωρίς, ωστόσο χρησιμοποιείστε μόνο σε συνδυασμό με ατροπίνη. Αν διενεργείται πλύση, προτείνεται ενδοτραχειακός και/ή οισοφαγικός έλεγχος. Ο κίνδυνος αναρόφησης πρέπει να συνυπολογισθεί με την τοξικότητα, όταν σκεφθείτε την πλύση στομάχου. Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς. 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστικά Μέσα Νέφος νερού ή λεπτό σπρέι. Διοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χημική σκόνη. Αφρός. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Σε μια πυρκαγιά, ο καπνός μπορεί να περιέχει την αρχική ουσία μαζί με προϊόντα καύσης ποικίλης σύνθεσης που μπορεί να είναι τοξικά ή να προκαλούν ερεθισμό. Τα προϊόντα καύσης περιλαμβάνουν: Υδροχλώριο. Οξείδια του θείου. Οξείδια του αζώτου. Προστασία Πυροσβεστών Φορέστε προστατευτική στολή και χρησιμοποιείστε συσκευή αναπνοής με κλειστό κύκλωμα. Επιπρόσθετες Πληροφορίες Επέρχεται πλήρης αποσύνθεση πάνω από τους 160 βαθμούς ο C. Διατηρείστε τα δοχεία βρεγμένα ψεκάζοντάς τα με νερό. Ελέγξτε τα απόνερα από την πυρόσβεση για να μην εισέλθουν σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7

3 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Προσωπικές Προφυλάξεις Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία καθώς και κάλυψη για τα μάτια και το πρόσωπο (Βλέπε Μέρος 8). Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις Μη πλένετε σε οχετούς ή σε οποιαδήποτε υδάτινη μάζα. Ενημερώστε την ΕΥΔΑΠ για το αν τα χυμένα προϊόντα έχουν εισέλθει σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Μέθοδοι Καθαρισμού Σκεπάστε με άμμο ή άλλο μη καύσιμο απορροφητικό υλικό και αδειάστε το σε δοχεία για αποκομιδή. Για μεγάλες ποσότητες χυμένων υγρών, περιφράξτε το χώρο και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Αν απαιτείται επιπλέον βοήθεια, καλέστε τον Αριθμό Επείγουσας Ανάγκης. Πρόσθετες πληροφορίες Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Διατηρήστε καλές συνθήκες προσωπικής υγιεινής. Μην καταναλώνετε ούτε να αποθηκεύετε τρόφιμα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας και το εκτεθειμένο δέρμα πριν γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τη δουλειά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αποθήκευση Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκευτεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική συσκευασία του. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φαρμακευτικά είδη, καλλυντικά ή λιπάσματα. Φυλάξτε μακριά από παιδιά. 8. ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οδηγίες έκθεσης Χλωρπυρίφως: To όριο IHG της Dow AgroSciences είναι 0.1 mg/m3 (δέρμα). Μηχανολογικοί τρόποι ελέγχου Ο καλός γενικός εξαερισμός είναι επαρκής για τις περισσότερες περιπτώσεις. Ο τοπικός εξαερισμός ίσως είναι απαραίτητος για ορισμένες εργασίες. Προστασία Αναπνοής Αν τα επίπεδα Οδηγιών Έκθεσης ή/και ευεξίας στον αέρα ξεπεραστούν, κάντε χρήση εγκεκριμένης μάσκας καθαρισμού αέρα. Για επείγουσες καταστάσεις, χρησιμοποιείστε μια εγκεκριμένη θετικής πίεσης αναπνευστική συσκευή. ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 7

4 - Προστασία Xεριών/ Δέρματος Για σύντομη επαφή δεν θα χρειαστεί καμία προφύλαξη εκτός από καθαρά ρούχα που καλύπτουν το σώμα και γάντια χημικώς ανθεκτικά. Χρησιμοποιήστε γάντια χημικής προστασίας ταξινομημένα υπό ΕΝ 374:Προστατευτικά γάντια για χημηκές ουσίες και μικροοργανισμούς. Παραδείγματα προτιμητέων υλικών για γάντια είναι: Νιτρίλιο. PVC. Νεοπρένιο. Αποφύγετε γάντια φτιαγμένα από φυσικό καουτσούκ. Όταν μπορεί να συμβεί παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, συνιστώνται γάντια με δείκτη προστασίας 5 ή υψηλότερο (χρόνος υπέρβασης μεγαλύτερος από 240 λεπτά σύμφωνα με ΕΝ 374). Όταν αναμένεται σύντομη επαφή, συνιστώνται γάντια με δείκτη προστασίας 3 ή υψηλότερο (χρόνος υπέρβασης μεγαλύτερος από 60 λεπτά σύμφωνα με ΕΝ 374). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός συγκεκριμένου γαντιού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα εργασιακό χώρο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη όλους τους απαιτούμενους παράγοντες εργασιακού χώρου όπως, αλλά όχι μόνο : Άλλες χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/ στίξη, επιδεξιότητα, θερμική προστασία), όπως και τις οδηγίες/ προδιαγραφές που παρέχονται από τον προμηθευτή του γαντιού. Όταν μπορεί να συμβεί παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό. Για περιπτώσεις ανάγκης: Χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό. Η επιλογή ειδικών αντικειμένων θα γίνεται ανάλογα με την εργασία. Προστασία Ματιών/ Προσώπου Χρησιμοποιείστε γυαλιά ασφαλείας. Όπου η επαφή με την ουσία είναι πιθανή, συνιστώνται χημικά προφυλακτικά γυαλιά. 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση: καθαρό υγρό Χρώμα: ελαφρώς κίτρινο Σχετική πυκνότητα (νερό=1): 1.07 g/cm3 (κατά προσέγγιση) Διαλυτότητα νερού : γαλακτοματοποιήσιμο Σημείο ανάφλεξης: 53.5 C (PMCC) Εκρηκτικές ιδιότητες: μη εκρηκτικό Επιφανειακή τάση: 30.5 mn/m (25 C) Οξειδωτικές ιδιότητες Μη οξειδωτικό Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης: >400 deg C (EEC:A15 METHOD) ph 7.0 Ιξώδες: 2.22 mm2/s (40 C) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Χημική Σταθερότητα Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Ταχεία αποσύνθεση επέρχεται πάνω από τους 160 C. Το προϊόν υφίσταται εξωθερμική αποσύνθεση που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές θερμοκρασίες και βίαιη αποσύνθεση εάν η ζέστη που δημιουργήθηκε δεν απαλειφθεί. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Ισχυρά βασικά, όξινα ή οξειδωτικά υλικά. ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 7

5 Επικίνδυνα Προϊόντα Αποσύνθεσης Κανένα σε φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατάποση Η τοξικότητα θεωρείται μέτρια σε εφάπαξ δια του στόματος δόση. Το δια του στόματος χορηγούμενο LD50 για αρουραίους είναι 300<500 mg/kg. Επαφή με το δέρμα Το δερματικό LD50 για αρουραίους είναι >2000 mg/kg. Μία μόνο παρατεταμένη έκθεση είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων της ουσίας από το δέρμα. Μία μόνο σύντομη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Ευαισθητοποίηση Δεν ευαισθητοποιεί το δέρμα των ινδικών χοιριδίων. Επαφή με τα μάτια Μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό στα μάτια. Εισπνοή Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Δεν προβλέπονται παρενέργειες από αυτό τον τρόπο έκθεσης με το σωστό χειρισμό. Άλλες πληροφορίες Η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει οργανοφωσφορικού τύπου αναστολή της χολινεστεράσης. Μη καρκινογόνο. Δεν προκαλεί μεταλλάξεις. Μη τοξικό για την αναπαραγωγή. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εκτίμηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για δραστικό συστατικό. Εμμονή και Αποικοδόμηση Δεν αποστραγγίζεται σε εδάφη και γι' αυτό είναι απίθανο να μολύνει υπόγεια ύδατα. Ο χρόνος ημιζωής στα εδάφη εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις συνθήκες και είναι περίπου 2-34 ημέρες. Υδρόβια τοξικότητα Το υλικό είναι πολύ τοξικό για τα ψάρια σε οξεία βάση (LC50<1mg/L). Το υλικό είναι πολύ τοξικό για υδρόβια ασπόνδυλα σε οξεία βάση (EC50<1mg/L). Το υλικό είναι τοξικό στα φύκια (1mg/l <IC50<10 mg/l). Τοξικότητα αέρος Η ουσία είναι ελαφρώς τοξική στα πουλιά σε μια οξεία βάση (500 mg/kg <LD50 <2000 mg/kg). ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7

6 Άλλες πληροφορίες Τοξικό για τις μέλισσες. Η LD για τους γαιοσκώληκες είναι 313 mg/ Kg ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μη μολύνετε λίμνες, υδαταγωγούς ή αυλάκια με χημικό ή χρησιμοποιημένο δοχείο. Πλύνετε επιμελώς. Το δοχείο και τα απόνερα πρέπει να απορριφθούν με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ακολουθούνται. Οι επιλογές προτίμησης είναι να σταλούν σε εγκεκριμένο αναμορφωτή ή σε επιτρεπόμενους κλιβάνους. Μην ξαναχρησιμοποιείτε το δοχείο για κανένα σκοπό. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Road & Rail Proper shipping name : ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, (Chlorpyrifos 45% and Aromatic Hydrocarbon) Truck/Rail ADR/RID : 6.1 Label : Classification Code : TF2 Packing Group : III Kemler Code : 63 UN Number : 3017 Tremcard Nr. CEFIC : 61GTF2III Sea Proper shipping name : ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, (Chlorpyrifos 45% and Aromatic Hydrocarbon) Sea - IMO/IMDG Class : 6.1 UN Nr : 3017 Label : Packing Group : III EMS : Marine Pollutant : Y (Y/N) Air Proper shipping name : ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, (Chlorpyrifos 45% and Aromatic Hydrocarbon) Air-ICAO/IATA Class : 6.1 UN Nr : 3017 Label : Sub Class : 3 Packing Group : III Pack Instr. Passenger : 611 Pack Instr. Cargo : 618 Δεν επιτρέπεται η αποστολή δείγματος με το ταχυδρομείο ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 7

7 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σύμβολο Κινδύνου: Φράσεις Κινδύνου: Φράσεις Ασφαλείας: Xn - Επιβλαβές N - Επικίνδυνο για το Περιβάλλον Εύφλεκτο (R10). Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής και κατάποσης (R20/22). Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα τα μάτια και το δέρμα (R36/37/38). Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (R50/53). Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης (R65). Μακριά από παιδιά (S2). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. (S26). Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο (S35). Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία(s36). Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος (S57). Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός : ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του (S62). 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Φράσεις κινδύνων στην παράγραφο 2 R10 Εύφλεκτο. R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. R37 Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα. R38 Ερεθιστικό για το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για τα μάτια. R50/53 - Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει χρόνιες δυσμενής επιδράσεις στο υδρόβιο περιβάλλον. R51-53 Tοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει χρόνιες δυσμενής επιδράσεις στο υδρόβιο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες αν καταποθεί. R66 Επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξήρανση και σχίσιμο του δέρματος. R67 Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν νύστα και ζαλάδα. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ASPIDA 4 INSECTICIDE ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 7

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DOWELANCO EXPORT S.A. ΑΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΓΜΕΝΗΣ 85, CITY PLAZA CENTER 16674 ΓΛΥΦΑ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 1-9630251

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Dow AgroSciences S.A.S. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. (ΕΚ) 453/2010 Ημερομηνία εκτύπωσης: 17 Feb 2014 Dow AgroSciences S.A.S. σας ενθαρρύνει και αναμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 1/11 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Σήµα κατατεθέν GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CAMPATCH 50 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση της Απόφασης 195/2002 (ΦΕΚ 907/Β/17.07.2002) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 2001/58/ΕΚ. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLFAC AUTOMATIC SPRAY 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν SOLFAC AUTOMATIC SPRAY Κωδικός προΐόντος (UVP) 80187270

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013 RACUMIN PASTE 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν RACUMIN PASTE Κωδικός προΐόντος (UVP) 05141435 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 25M G U-WW 1/9 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 25M G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 06184170

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ILLOXAN 36 EC 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ILLOXAN 36 EC Κωδικός προϊόντος (UVP) 06008061 Χρήση ζιζανιοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα