ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτότητα Προϊόντος και Εταιρεία MURIBROM ΦΡΕΣΚΟ ΔΟΛΩΜΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝ Εμπορική Χρήση: Εταιρεία Παραγωγής: Τρωκτικοκτόνο Quimica de Munguia, S.A. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: ΔΑΦΝΗ Agrotrade MΕΠΕ Ιακωβίδου 50, Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: Κέντρο Δηλητηριάσεων: Σύνθεση / Πληροφορίες Συστατικών Χημική Περιγραφή Νο. EINECS Bromadiolone No. CAS % w/w Φράσεις Κινδύνου Σύμβολα R28, R48/25 R50/53 Τ+, Ν 3. Ταυτότητα κινδύνων Αυτό το προϊόν πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. 3.1 Κυρίως κίνδυνοι: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ. Xn. 3.2 Φράσεις κινδύνου: R48/22 Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. 4. Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 4.1 Συμπτώματα δηλητηρίασης Θύματα δηλητηρίασης μπορούν να εμφανίσουν αποδείξεις από απώλεια αίματος. Η αύξηση του χρόνου της προθρομβίνης είναι συνήθως εμφανής μέσα σε 24 ώρες και φθάνει το μέγιστο ώρες μετά την έκθεση. 4.2 Μέτρα Πρώτων Βοηθειών Μετακινήστε το θύμα από τη μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Ξεβγάλτε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Το δέρμα θα πρέπει να πλυθεί με αρκετό νερό και σαπούνι. Μην τρίβετε το δέρμα.

2 Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 2/5 Μη δίνετε τίποτα από στόματος. Σε περίπτωση κατάποσης και εφόσον το άτομο έχει τις αισθήσεις του: προκαλέστε εμετό. Το άτομο πρέπει να αναπαυθεί και να ελέγχεται η θερμοκρασία του σώματος του. Ελέγχετε την αναπνοή του και εάν κρίνετε απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και το πόδια λυγισμένα. Μεταφέρετε το άτομο στο νοσοκομείο και εάν είναι δυνατόν, δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΦΥΛΑΚΤΟ. 4.3 Συμβουλή για τους γιατρούς Σε περίπτωση κατάποσης, διενεργείστε πλύση στομάχου, εξαρτώμενη από το στάδιο ελέγχου των αισθήσεων του ατόμου. Χορηγείστε υδατικό διάλυμα ενεργού άνθρακα και αλατούχο καθαρτικό (θειικό νάτριο). Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1. Συμπτωματική θεραπεία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 5. Μέτρα Πυρόσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), ξηρά χημικά, αφρός ή νερό σε σπρεϋ. Προστατευτικός Εξοπλισμός: Εάν είναι απαραίτητο φορέστε εξοπλισμό με ανεξάρτητες συσκευές αναπνοής και εξαρτώμενοι από τις διαστάσεις της πυρκαγιάς, φορέστε ολοκληρωμένη προστατευτική στολή. 6. Μέτρα Τυχαίας Απελευθέρωσης Προφυλάξεις ασφαλείας για το χρήστη: Παρατηρήστε τις οδηγίες για ασφάλεια του χρήστη και φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό. Μέτρα καθαρισμού/συλλογής: Συλλέξτε το προϊόν σε κατάλληλα δοχεία και καταστρέψτε το με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Πλύνετε τι μολυσμένες επιφάνειες με νερό. Εξαλείψτε το χρησιμοποιημένο νερό με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. 7. Χειρισμός και Αποθήκευση 7.1 Χειρισμός: Πληροφορίες για ασφαλή χειρισμό: Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την χρήση. Κρατήστε μακριά ανθρώπους και οικόσιτα ζώα. 7.2 Αποθήκευση: Απαιτήσεις που καλύπτονται από τις αποθήκες και τα δοχεία: Αποθηκεύστε το σε κλειστούς δροσερούς χώρους, καλώς αερισμένα και σε ξηρό μέρος κάτω από 30 0 C. Πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση στην κοινή δυνατότητα αποθήκευσης: Κρατήστε το μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

3 Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 3/5 8. Έλεγχος Έκθεσης και Ατομική Προστασία Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός: Γενικά Προστευτικά και μέτρα υγιεινής: Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν εάν δεν είναι απαραίτητο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στο χώρο εργασίας και διατηρείστε το τακτοποιημένο. Προστασία της αναπνοής: Προστασία των χεριών: Προστασία των ματιών: Προστασία του σώματος: 9. Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες Μορφή: Ελαιώδης πάστα Χρώμα: Κόκκινο Οσμή: Ήπια Πυκνότητα: 0,73 gr/cm 3 a 20 0 C Σημείο τήξης/σειρά Τήξης: Κανένα δεδομένο Σημείο βρασμού/σειρά Βρασμού: Κανένα δεδομένο Τάση ατμών: Κανένα δεδομένο Οξύτητα/Αλκαλικότητα: Κανένα δεδομένο Διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες: Διαλυτό σε ορισμένους διαλύτες Διαλυτότητα στο νερό: Πρακτικά αδιάλυτο Δεν αναμιγνύεται: Με ισχυρά οξέα και βάσεις 10. Σταθερότητα και Αντιδραστικότητα Σταθερό σε φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 10.1 Συνθήκες προς αποφυγή: Αποφύγετε την επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες, οξέα και ήπιες βάσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Τοξικά προϊόντα μπορεί να παραχθούν ως αποτέλεσμα θερμικής αποσύνθεσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς η ανάφλεξης μην αναπνέετε τους παραγόμενους ατμούς. 11. Τοξικολογικές Πληροφορίες Οξεία τοξικότητα: DL50 από στόματος (αρουραίος): DL50 από στόματος (ποντικός): 22,5 gr/kg 35 gr/kg 12. Οικολογικές Πληροφορίες 12.1 Αποφύγετε την επαφή με ποταμίσιο νερό Εμμονή/Αποικοδόμηση Το προϊόν έχει υψηλό βαθμό αποικοδόμησης από την βιοχημική δράση του εδάφους. Ο χρόνος παραμονής του στο έδαφος διαφέρει και εξαρτάται από τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά.

4 Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 4/ Βιοαποικοδόμηση : Δεν υπάρχει καμία ένδειξη βιοαποικοδόμησης του προιόντος Υδρόβια τοξικότητα : LC 50 πέστροφα 1,4 mg/l (96h) LC 50 πέρκα 3,0 mg/l (96) LC 50 δάφνια 2,0 mg/l (48h) 12.5 Τοξικότητα στα πουλιά LD 50 ορτύκι 1,38 mg/kg LD 50 πάπια 110 ppm 13. Εκτιμήσεις Απόσυρσης Η απόσυρση μεγάλων ποσοτήτων πρέπει να γίνεται από διαπιστευμένες εταιρείες. Τα προϊόντα παραμένουν στα δοχεία απόσυρσης με υπεύθυνο τρόπο για το περιβάλλον. Αποφύγετε την διαρροή δίπλα σε ποταμούς, λίμνες, θάλασσες, πηγάδια η αποστραγγιστικά αυλάκια. Το νερό του πλυσίματος πρέπει να συλλέγεται και να εξουδετερώνεται. 14. Πληροφορίες Μεταφοράς Δεν διατίθεται ADR 15. Πληροφορίες Κανονισμών Σήμανση σύμφωνα με R.D 255/2003 Ταξινόμηση σύμφωνα με Ισπανικό Βασιλικό Διάταγμα 255/2003 (Οδηγία 2001/58/CE). Η σήμανση της ετικέτας του προϊόντος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα : ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ (Xn) Φράσεις Κινδύνου: R 48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής ζημιάς της υγείας, από παρατεταμένη έκθεση, σε περίπτωση κατάποσης. Φράσεις Προφυλάξεων: S2: Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S37: Φοράτε γάντια. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέττα όπου είναι δυνατόν). 16. Άλλες Πληροφορίες Αυτές οι πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία ασφάλειας είναι σωστές και βασισμένες στην παρούσα γνώση μας. Τα παρόντα στοιχεία ασφάλειας δεν αντικαθιστούν ούτε την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος ούτε την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε ακατάλληλη η ανάρμοστη χρήση, επιβαρύνει τον χρήστη του προϊόντος.

5 Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 5/5 QUIMICA DE MUNGUIA S.A C/Zabalondo 44, Munguia Vizcaya, SPAIN Tel Fax

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MSDS MURIBROM PASTA Page 1/7 έκδοση 2014. 1. ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ: MURIBROM FRESH BAIT ΧΡΗΣΗ: Τρωκτικοκτόνο (ΤΠ14) για εξειδικευμένο προσωπικό, επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MYLVA S.A. Σελίδα 1 από 7 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1. Προσδιορισμός της ουσίας ή του σκευάσματος Όνομα προϊόντος: Τύπος βιοκτόνου: Τύπος σκευάσματος Έγκριση κυκλοφορίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), 453/2010/ΕΚ KEYFORTIN 36 SL 1. Ταυτοποίηση της ουσίας/παρασκευάσματος και της εταιρίας/επιχείρησης. 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06.

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A10976C 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ημερομηνία μετάφρασης/προσαρμογής 31-10-2012 AGREE 50 WG : 210 77 93 777

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ημερομηνία μετάφρασης/προσαρμογής 31-10-2012 AGREE 50 WG : 210 77 93 777 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος Εμπορικό Όνομα : AGREE WG Ταυτοποίηση Εταιρείας Εταιρεία: : CERTIS U.S.A. L.L.C., 9145 Guilford Road, Columbia,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος 13).ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Τμήμα 1: ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία Radiator cleaner fluid - Υγρό καθαρισμού ψυγείου ID 319-WBRC24325CR20 Χρήσεις προϊόντος Καθαριστικό μέσο Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα