"! τ&πο< ε$ναι ελε&θερο<. Η λογοκρισ$α και κ θε λλο προληπτικ% 2"τρο απαγορε&ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""! τ&πο< ε$ναι ελε&θερο<. Η λογοκρισ$α και κ θε λλο προληπτικ% 2"τρο απαγορε&ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr"

Transcript

1 Ευρυτανικ ΝΕΑ 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α "! τ&πο< ε$ναι ελε&θερο<. Η λογοκρισ$α και κ θε λλο προληπτικ% 2"τρο απαγορε&ονται" ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ γ2ατο< τη< Ελλ δα< Η ανεξ ρτητη εβδο αδια α εφη ερ δα τη" Ευρυταν α" Κεντρικά γραφεία: Ζηνοπούλου 7, Καρπενήσι , Φαξ.: Internet: Κυκλοφορε κ θε Τετ ρτη Καθημερινή ενημέρωση στο «Γιατροί του Κόσµου» ωρε ν εξετ σει Στο Μεγ λο Χωρι#, τη Φουρν και το Κρ κελλο ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 3 ΙΑΒΑΣΤΕ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: Οξ&νεται το πρ%βλη2α 2ε τα αδ"σποτα. Τροποποι#σει< σε "ργα του τεχνικο& προγρ 22ατο<. Ενοικι στηκε ο δη2οτικ%< ξεν6να< στον Προυσ%. ργο οδοποι$α< στα χωρι τη< ο2ν$στα<. Πρ%σληψη 2αγε$ρων για τη Μαθητικ# Εστ$α και του< Παιδικο&< Σταθ2ο&<. 4ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πλο&σια δραστηρι%τητα 2ε ενη2ερωτικ"< ο2ιλ$ε< και εκδηλ6σει<. 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ.!σα "γιναν στα ευρυτανικ βουν το περασ2"νο Σαββατοκ&ριακο. Εκδηλ6σει< συλλ%γων για την κοπ# τη< καθιερω2"νη< βασιλ%πιτα<. Sport Πρωτ θλη&α ΕΠΣ Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΩΝΗΣ Έτος ιδρύσεως Κωδικός 6736 Έτος 13o Αριθ. Φύλλου Τιμή 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Χ θηκαν περιουσ ε Σελ. 7 Η γιορτή της Αποκριάς Αναλυτικά το πρόγραµµα εκδηλώσεων του δήµου Καρπενησίου. Σελ. 15 ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Κινδυνεύουν να κλείσουν όσες κριθούν ακατάλληλες Σελ. 9 Πού θα γίνουν τα δύο έργα LEADER του δήµου Καρπενησίου. Σελ. 8 Σελ. 10 Νέος πολεοδοµικός κανονισµός στη Φουρνά ΕΡΓΑΣΙΑ: ύο γυµναστές και έναν οδηγό, µε 8µηνες συµβάσεις, ζητούν οι δήµοι Καρπενησίου & Αγράφων Τ α γ ρα φ α κ ρ δ ι σ α ν το 4 ο ε ισ ιτ ρ ιο Τα γραφα επικρ τησαν δ$καια του ΑΠΟΚ 2ε 1-0 και "τσι θα συ22ετ σχουν στα 2παρ ζ του Πρωταθλ#2ατο<. Ν$κη χωρ$< αντ$κρισ2α για την Ποτα2ι 2ε 4-2 επ$ τη< Κρ"ντη<. Ρεπορτ ζ σελ Τελικ - Κυπ λλου:: Το πρ6το τρ%παιο τη< χρονι < διεκδικο&ν το Σ ββατο 21/2 Α$ολο< & ΑΠΟΚ. Ευρυτ νε< διαιτητ"< ζ#τησε η ιο$κηση του Α.Σ.Α$Ρεπορτ ζ σελ. 25 ολο<. Πρ%τη φορ συγκ ντρωση στο Καρπενσι για συ παρ σταση στι κυβερνητικ διαπραγ ατε$σει Σελ. 5

2 Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 / Σε λί δα 2 Γρά φει ο Ι ΟΝΥΣΗΣ Κ. ΠΑ ΡΟΥ ΤΣΑΣ Η τρί τη µα τιά Απόκριες Τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο της αναδημοσίευσης του συγκεκριμένου άρθρου, επανερχμαστε και πάλι στο θέμα των ημερών. Με λίγα λγια, αυτές τις μέρες της Αποκριάς που έρχονται, με λη την περιρρέουσα ατμσφαιρα χαράς και ανεμελιάς που επικρατεί, και παρ λες τις φιλτιμες προσπάθειες διάφορων συλλγων, δημοτικών φορέων και άλλων ευαγών ιδρυμάτων να μας κάνουν να αισθανθομε τι κάτι διαφορετικ πρέπει να αισθανθομε, υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν τι λα αυτά είναι ανοσια και χωρίς πραγματικ νημα. Στην πραγματικτητα ορισμένοι πιστεουν πως το αποκριάτικο μασκάρεμα και αυτς ο μικροπανικς που διατρέχεται απ ένα έντονο ερωτικ στοιχείο είναι εντελώς αντίθετα με την καθημεριντητά μας σε τέτοιο βαθμ που δεν θα έπρεπε καν να υφίστανται. Έτσι καταδικάζουν τις μάσκες και αισθάνονται πραγματική δυσφορία ταν βλέπουν ανθρώπους να μεταλλάσσονται και να συμπεριφέρονται με τρπους που στην καθημερινή τους ζωή δεν θα τολμοσαν. Αυτ μως που επιβάλλει λες αυτές τις εκδηλώσεις, είναι ακριβώς η ιδέα της ανατροπής της τάξης του κσμου, η αμφισβήτηση των αξιών και της ιεραρχίας, η κατάργηση των ορίων και των καθιερωμένων νμων. Γι αυτ και οι περισστεροι ντνονται παπάδες, άτομα του αντίθετου φλου, ζάπλουτοι Σαουδάραβες... Είναι σαν το πέρασμα και ο κκλος του χρνου να φέρνει την ανατροπή του κσμου σε επίπεδο κοινωνικ. Μπαίνουν άλλοι νμοι, αυτοί του αγέραστου και προσωρινο Καρναβαλιο και λα ορίζονται και πάλι απ την αρχή, αλλά αυτή τη φορά ανάποδα. Εφσον οι «περιθωριακοί» και οι κατώτερες τάξεις, οι «λαϊκοί» τποι, αναλαμβάνουν να συμμετάσχουν στη γιορτή και εν πολλοίς να τη διοργανώσουν. το αναποδογρισμα έχει ήδη αρχίσει. Θα ολοκληρωθεί μέσα απ τις μεταμφιέσεις και την διακωμώδηση μέσω των παρωδιών και θα διατυμπανίσει την κρυμμένη αλήθεια μέσα απ τον αποκαλυπτικ τολμηρ λγο των αποκριάτικων τραγουδιών. Η ανατροπή συντελείται μέσα απ τις μεταμφιέσεις και τα δρώμενα, που τα άτομα δεν μπορον να καθοριστον οτε απ το φλο, οτε απ την ηλικία, οτε καν απ το ζωικ είδος τους: οι άνδρες γίνονται γυναίκες, οι γυναίκες άνδρες, οι φτωχοί αρχοντάδες, οι παλαβοί βασιλιάδες, οι γριές λεχώνες, οι άνθρωποι ζώα, οι ιερουργίες φάρσες, μέσα σ ένα γενικ χαοτικ κλίμα, που η τρέλα αντικαθιστά τη σοβαρτητα, η κατάχρηση τη συνήθη τιμιτητα, ο αισθησιασμς την εγκράτεια, η ανεξέλεγκτη σεξουαλικτητα τον αυστηρ έλεγχο, η αταξία την τάξη. Στην πρώτη γραμμή αυτής της παράταξης υπάρχει ασφαλώς και η Εκκλησία, που απ το έτος 692 ήδη, αρνείται τα έθιμα του Καρναβαλιο, και καλεί τους πιστος να απέχουν απ αυτά, γιατί τα θεωρεί άμεσα συνδεδεμένα με την λατρεία των «εθνικών» και παρ λο που άλλα έθιμα τα εγκολπώθηκε, τα συγκεκριμένα θεώρησε τι είναι αδνατον να συνυφανθον με τη λογική και την πίστη της. Πιστεει η Εκκλησία πως ο άκρατος ιονυσιασμς είναι ένας ακμα δρμος προς τον ιάβολο και τις παγίδες του, και τι η εγκατάλειψη της χριστιανικής εγκράτειας, ακμα και για μια μνο εβδομάδα πριν τον δσκολο δρμο της Μεγάλης Σαρακοστής (για εκείνους που την τηρον ακμα) είναι απαράδεκτη. Απ την άλλη υπάρχουν και εκείνοι -και δεν είναι λίγοι - που φρονον τι μια φορά το χρνο ο καθένας έχει δικαίωμα να υποδυθεί για λίγο αυτ που δεν μπορεί να είναι στην καθημερινή ζωή του, ο καθένας και η καθεμιά έχει δικαίωμα να φωνάξει αυτά που τον ενοχλον έστω και τις Απκριες, αφο δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει τις υπλοιπες μέρες ή ακμα και να βιώσει έναν ερωτισμ που η καθημεριντητα μας τον αρνείται πεισματικά με τις βιοποριστικές πιέσεις και τα άγχη της ικαιολογον με τον τρπο αυτ κάθε παρεκτροπή και πιστεουν τι τα πάντα δικαιολογονται σ ένα κλίμα ευφορίας και γλεντιο. Η αλήθεια ασφαλώς θα πρέπει να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις δο απψεις. Και είναι απαραίτητο να την εντοπίσουμε γιατί αυτές τις μέρες ακοσαμε πάντα μονπλευρα την μία ή την άλλη. Και κυρίως γιατί αυτοί που καλονται να κρίνουν και να αποφασίσουν ποια είναι η σωστή στάση είναι οι νετεροι και τα παιδιά, οι οποίοι κατά τεκμήριο έχουν και την ασθενέστερη κρίση αφο βρίσκονται ακριβώς στο στάδιο της ανάπτυξής της. Έχουν, λοιπν, απ τη μια την τηλεραση με τον άκρατο αισθησιασμ και την απροκάλυπτη ερωτική πρκληση να ωθον τους πάντες σε ανεξάντλητα ξεφαντώματα, ενώ απ την άλλη έχουν την Εκκλησία να τους απαγορεει σχεδν τα πάντα. Κατά συνέπεια τα μηνματα που δέχονται και απ τις δο αντιπαρατιθέμενες απψεις είναι ισχυρά και πολλές φορές συγκεχυμένα. Εμείς οι μεγαλτεροι έχουμε το χρέος να δείξουμε τον μεσαίο δρμο, το αρχαιοελληνικ μέτρο που καμιά σχέση δεν έχει ασφαλώς με την αρχαιοελληνική λατρευτική παράδοση των ημερών, οτε μως και με την αυστηρή και αδιάλλακτη στάση της Εκκλησίας. Όταν λοιπν το παιδί μας ζητήσει τη στολή του για να πάει στο χορ του Συλλγου του Σχολείου του ή σε κάποιο φιλικ αποκριάτικο πάρτι, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να του επιστήσουμε την προσοχή στο κστος, πιθανώς και στο πσο επηρεασμένο είναι απ τις διαφημίσεις στην επιλογή της στολής ώστε να του διαμορφώσουμε κατ αρχήν καταναλωτική συνείδηση. Στη συνέχεια μια μικρή αναφορά στο νημα των ημερών και της μεταμφίεσης, χωρίς τις εξάρσεις που προαναφέρθηκαν, καθώς και στη θέση της Εκκλησίας, δίχως πάθος και χωρίς ένταση θα του δείξουν τη σωστή στάση τσο στην τρυφερή παιδική ηλικία σο και αργτερα στην εφηβική του επανάσταση, ταν τα πράγματα θα είναι σαφώς δυσκολτερα. α Ο Καιρς στην Ευρυτανία του Γιώργου Ζαλοκώστα Σή με ρα * Οι προ βλέ ψεις πέ ραν των τρι ών η με ρών ε λέγ χο νται ως προς την α κρί βειά τους, ι - δι αί τε ρα σε σχέ ση με την εκ δή λω ση το πι κών φαι νο μέ νων. ** ς πραγ μα τι κή αί σθη - ση α να φέ ρε ται ο αλ γ ριθ μος που προσ δι ο ρί ζει το πώς αι σθα ν μα στε την ε ξω τε ρι - κή θερ μο κρα σία, πέ ρα α π τις με τρή σεις του θερ μο μέ τρου και της ψυ χρ τη τας του α νέ μου. Οι πα ρά γο ντες που λαμ βά νο νται υπ ψιν εί ναι η πο σ τη τα η λι ο φά νει ας, το υ ψ με τρο, η α τμο σφαι ρι κή πί ε ση, η υ γρα σία κλπ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά απ ένα ηλιλουστο σαββατοκριακο στην Ευρυτανία, η νέα εβδομάδα έκανε ποδαρικ με χειμωνιάτικο σκηνικ, καθώς ψυχρές αέριες μάζες μας επηρέασαν. Τα θερμμετρα έδειξαν υπ το μηδέν και χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν χθες (Τρίτη 17/2) σε ολκληρη την ανατολική, κυρίως, Ευρυτανία και τις περιοχές που «ευνοονται» απ το βορειοανατολικ άνεμο. «Το στρωσε» και στο κέντρο του Καρπενησίου. Σντομα ωστσο τα χινια θα αποτελον παρελθν, το τσουχτερ κρο μως θα παραμείνει για λίγο ακμα. Σήμερα (18/2) αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, εντοτοις η ψχρα και ο παγετς θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία του καιρο. Όσο περνον οι μέρες, η θερμοκρασία θα σημειώνει βαθμιαία άνοδο, κυρίως απ το Σάββατο (21/2), με την επικράτηση νοτιάδων. στσο, Απκριες με άστατο καιρ, βροχές και χινια στα ορεινά, δείχνουν τα σημερινά δεδομένα για τον νομ Ευρυτανίας, καθώς σστημα απ τα δυτικά αναμένεται να μας επηρεάσει. Οι τοπικές βροχές φαίνεται πως θα δυσκολέψουν το... πέταγμα του χαρταετο την Καθαρά ευτέρα. Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, οι χιονοπτώσεις θα είναι λίγες και θα έχουν τοπικ χαρακτήρα. Βελτίωση του καιρο απ το απγευμα και μετά. Ιδιαίτερα έντονη θα είναι η αίσθηση του κρου, με τη θερμοκρασία ακμα και στους -8c, συνοδεία βοριάδων. Αριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο καιρς αναμένεται γενικά αίθριος. Ήλιος με δντια θα επικρατεί, καθώς η παγωνιά διατηρείται (απ -7 έως 2 βαθμος η θερμοκρασία, πως και οι ΒΑ άνεμοι. Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου Σάββατο 21 Φεβρουαρίου Κυριακή (Απκριες) 22 Φεβρουαρίου Καθ. ευτέρα 23 Φεβρουαρίου Τρίτη 24 Φεβρουαρίου Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ΠΕ ΡΙ ΓΡΑ ΦΗ* ΣΥΜ ΒΟ ΛΟ Πέμπτη ΤΙ ΜΕΣ ΘΕΡ ΜΟ - ΜΕ ΤΡΟΥ ΠΡΑΓ ΜΑ ΤΙ - ΚΗ ΑΙ ΣΘΗ - ΣΗ** Ηλιοφάνεια -6 O... 4 O C -7 O... 3 O C Επικράτηση νοτιάδων -2 O...7 O C -2 O...7 O C Κακοκαιρία 1 O... 6 O C 0 O... 6 O C Τοπικές βροχές 1 O... 8 O C -1 O... 8 O C Πτώση της θερμοκρασίας -2 O... 5 O C -2 O... 5 O C Πιθανά χινια -2O...4 O C -3 - O... 4 O C Ευ ρυ τα νι κά ΝΕΑ Α νε ξάρ τη τη πο λι τι κή ε βδο µα δι αία ε φη µε ρί δα της Ευ ρυ τα νί ας Έ δρα Καρ πε νή σι (Ζη νο πού λου 7 - Κέ ντρο - T.K ) Κυ κλο φο ρεί κά θε Τε τάρ τη. Κω δι κός Υ πουρ γεί ου: 6736 ΕΚ ΟΤΗΣ - Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Η ΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ ( ) Ε πι µέ λεια Κει µέ νων: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ( ) Ιδρυτικ μέλος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιφερειακο Τπου Ελλάδας Τα ε νυ πό γρα φα κεί µε να εκ φρά ζουν α πο κλει στι κά τις α πό ψεις του συ ντά κτη τους. Α πα γο ρε ε ται η α να δη µο σί ευ ση µέ ρους ή ό λης της ύ λης χω ρίς την έγ γρα φη ά δεια του εκ δό τη. Τη λέ φω να: Φάξ: internet: Συν δρο µές: Ετήσια ι δι ω τών 50-6µηνη 26 Ετήσια για Ο ΤΑ - η µό σιο - Τρά πε ζες - Ορ γα νι σµοί 150 Ετήσια ε ξω τε ρι κού $300 Ηλεκτρονική έκδοση 40

3 Ρεπορτάζ Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 3 ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΙΙΚΟΤΗΤΕΣ Εξεταστείτε δωρεάν απ τους Γιατρος του Κσμου Χθες και σήμερα στο Μεγάλο Χωρι, αριο στη Φουρνά και την Παρασκευή στο Κρίκελλο Κλιμάκιο των «Γιατρών του Κσμου» βρίσκεται απ χθες (Τρίτη 17/2) το πρωί στον δήμο Καρπενησίου με σκοπ να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες τεσσάρων ειδικοτήτων σε τρία χωριά, το Μεγάλο Χωρι, τη Φουρνά και το Κρίκελλο. Πρκειται για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικο ελέγχου «Υγεία για λους», που δίνει την ευκαιρία σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρσβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικος ή κοινωνικος λγους να εξεταστον δωρεάν. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: Γυναικολογική εξέταση (Ψηλάφηση Μαστο - Τεστ PAP), Οφθαλμολογικς διαγνωστικς έλεγχος, Παιδιατρικς διαγνωστικς έλεγχος και εμβολιασμς και Παθολογικς διαγνωστικς έλεγχος. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το πργραμμα επισκέψεων Πρώτος σταθμς της περιοδείας είναι το Μεγάλο Χωρι, που χθες και σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, βρίσκονται οφθαλμίατρος, παιδίατρος, γυναικολγος και παθολγος για να κάνουν διαγνωστικ έλεγχο και δωρεάν εμβολιασμ στα παιδιά. Αριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, οι Γιατροί του Κσμου θα βρίσκονται στη Φουρνά και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο Κρίκελλο. Κάλεσμα απ τον δήμο Ο δήμος Καρπενησίου καλεί λους τους δημτες να προσέλθουν στα αγροτικά ιατρεία των Τοπικών Κοινοτήτων που θα βρίσκεται το κλιμάκιο, για δωρεάν εξετάσεις «καθώς η πρώτη μέρα του προγράμματος δεν παρουσίασε την αναμενμενη ανταπκριση του ήμος Καρπενησίου Όσον αφορά στον δήμο Καρπενησίου, προκηρχθηκαν δο (2) θέσεις ειδικτητας ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, η μεν πρώτη για πτυχιοχους Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικτητα Υπαίθριες Αθλητικές ραστηριτητες και η δετερη για πτυχιοχους Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικτητα Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυμναστική. Τα άτομα θα προσληφθον με σκοπ την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και θα αμείβονται με ωριαία αποζημίωση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, ποτε και ολοκληρώνονται τα προγράμματα. Τα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: βιογραφικ σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμρφωση μέσω σεμιναρίων κ.λπ., υπεθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 τι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικ σημείωμα είναι αληθή, τι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ημοτική Εντητα του δήμου και σμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί και τι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικο Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγρευση). Απαιτείται ακμη η προσκμιση φωτοτυπίας πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικτητας, μεταπτυχιακο τίτλου ή διδακτορικο διπλώματος, φωτοτυπίας αστυνομικής ταυττητας, πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωσης του ΟΑΕ τι είναι άνεργος, βεβαίωσης του δήμου περί μνιμης κατοικίας, εγγράφων που αποδεικνουν προϋπηρεσία και εγγράφων που αποδεικνουν την ιδιτητα του πολτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσία. Οι αιτήσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται απ αριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι τις 2 Μαρτίου, στο Τμήμα Προσωπικο του δήμου, οδς Ύδρας 6, στο Καρπενήσι. Οι ενδιαφερμενοι μπορον να βρουν την αναλυτική διακήρυξη στην ιστοσελίδα του δήμου Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ ήμος Αγράφων Εντωμεταξ, ο δήμος Αγράφων προχωρά στην πρσληψη ενς ατμου ειδικτητας Ε Οδηγο (αποκομιδής σκουπιδιών χωρίς κάρτα ψηφιακο κσμου, οτως ώστε ο δήμος να είναι σε θέση να αναλάβει παρμοιες εθελοντικές δράσεις στο μέλλον», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου Καρπενησίου. Ας ελπίσουμε τι η πολ χαμηλή συμμετοχή των δημοτών χθες, στο Μεγάλο Χωρι, οφείλεται απλά σε ελλιπή ενημέρωση και χι αδιαφορία Τρεις προσλήψεις σε Άγραφα και Καρπενήσι Αφορον σε 2 γυμναστές και 1 οδηγ - Μέχρι 8 μήνες οι συμβάσεις Στην πρσληψη συνολικά τριών (3) ατμων με σμβαση εργασίας ιδιωτικο δικαίου ορισμένου χρνου προχωρον οι δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ταχογράφου) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικο χαρακτήρα του δήμου στο Κερασοχώρι για διάστημα οχτώ (8) μηνών. Οι ενδιαφερμενοι μπορον να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου Αγράφων απ αριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μέ- άλλωστε, λες οι αντίστοιχες δράσεις του παρελθντος έτυχαν μεγάλης ανταπκρισης. χρι τις 2 Μαρτίου Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορον να απευθνονται στους αρμδιους υπαλλήλους Απστολο Λάμπρου και Άννα Τσίπρα στα τηλέφωνα και , καθώς και να ανατρέχουν σε επμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», που δημοσιεεται η περιληπτική διακήρυξη.

4 Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τε τάρ τη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 4 Πολιτική Έκπληξη με Παυλόπουλο... Πώς συνδέεται με την Ευρυτανία ο προτεινμενος του ΣΥΡΙΖΑ, για νέος πρεδρος της ημοκρατίας Η πρταση του Αλέξη Τσίπρα, χθες αργά το απγευμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να προτείνει για πρεδρο της ημοκρατίας, τον Προκπη Παυλπουλο, μάλλον ξάφνιασε τους βουλευτές του κμματς του αλλά και την κοινωνία, που άλλον περίμεναν να προτείνει για πρεδρο. Πάντως απψε αναμένεται να εκλεγεί πρεδρος με 238 ψήφους. Ο Προκπης Παυλπουλος, είχε επισκεφτεί το Καρπενήσι το 2006, στα πλαίσια της Κυβερνητικής του δράσης. Ήταν απ το 2004, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007,Υπουργς Εσωτερικών της Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Στη νομαρχία Ευρυτανίας, ττε τον είχαν υποδεχθεί ο ττε νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο πρώην βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θανάσης Παναγιωτπουλος ενώ στην περιοδεία του τον συνδευε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ορισμένος ττε απ την Κυβέρνηση. Η "σχέση" του με την Ευρυτανία Σχέση "εξ αγχιστείας", έχει ο Προκπης Παυλπουλος με την ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ Απ αριστερά, ο ττε νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος υποδέχεται στην είσοδο της νομαρχίας τον ττε Υπουργ Εσωτερικών κ. Προκπη Παυλπουλο. Ευρυτανία. Ο προτεινμενος για πρεδρος της ημοκρατίας απ τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργς των Κυβερνήσεων της Νέας ημοκρατίας και ειδικτερα της Κυβέρνησης Καραμανλή, έχει "ειδική σχέση" με την Ευρυτανία. Και για την ακρίβεια, με την ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ. Ποια είναι μως η σχέση που συνδέει τον πρώην υπουργ με την εταιρεία που καταχρέωσε το Ελληνικ ημσιο με περίπου 9 εκατ. ευρώ με τους τκους; Είναι αυτ το ίδιο το δάνειο των 4,7 εκατ. ευρώ που έλαβε η εταιρεία με εγγηση της Νομαρχίας το 2007 και αφορά τη "νομική δυναττητα" που έδωσε ο ττε Υπουργς Εσωτερικών κ. Παυλπουλος ώστε να ληφθεί το δάνειο εκείνο και χι μνο αλλά άνοιξε την πρτα και σε άλλες αναπτυξιακές εταιρείες ανά την Ελλάδα. Σε σχετική νομοθεσία, που είχε ισχ για... μλις 6 μήνες, δινταν η δυναττητα σε αναπτυξιακές εταιρείες, πως η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, που το πλειοψηφικ πακέτο είχε η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμο, να λαμβάνει δάνειο απ το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων, με καννες τρέχουσας τραπεζικής πίστης, αλλά με εγγυητή χι την αναπτυξιακή πορεία των ανώνυμων εταιρειών, αλλά τον φορέα του δημοσίου, στην περίπτωση της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, την ττε Νομαρχία Ευρυτανίας. εν υπήρχε ποτέ στο παρελθν δυναττητα, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες να λαμβάνουν δάνεια με εγγυητή το κράτος. Κάποιοι είχαν χαρακτηρίσει "φωτογραφικές" εκείνες τις διατάξεις και μεταξ άλλων αφοροσε και κάποιες αναπτυξιακές στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Άγνωστο αν και άλλες εταιρείες εκμεταλλετηκαν τις διατάξεις εκείνες. Το δάνειο εκείνο -που πλέον έχει αγγίξει τα 9 εκατ. ευρώ- ακμη και σήμερα αποκληρώνεται με βαρ επιτκιο, απ την Π.Ε. Ευρυτανίας και θα αποπληρώνεται μέχρι το Η.Τ. Καρφώματα Λίγοι υπηρετον την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγτεροι τη δναμη για να είναι δίκαιοι (Νίτσε) Γράφει στις 12 Φεβρουαρίου ο Γιάννης Σταμάτης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο Καρπενησίου: ΕΚΕΙ ΜΑ- ΚΡΙΑ.ΣΤΑ ΟΛΙΑΝΑ. Πριν περίπου δέκα χρνια, ένας δημοσιογράφος μεγάλης εφημερίδας των Αθηνών, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για τον «Ροβινσώνα των ολιανών», τον Νίκο Μουτογιάννη. Έναν κάτοικο του ττε ήμου ομνίστας, που αφο ξεκίνησε απ τα ολιανά, οικισμ της κοιντητας Ροσκάς, υπήρξε φοιτητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, τις σπουδές στο οποίο και εγκατέλειψε για οικονομικος λγους, περιπλανήθηκε σε λον τον κσμο, επέλεξε εδώ και πολλά χρνια να επιστρέψει στην πατρική γη και να διαμείνει έκτοτε μνιμα στα ολιανά. Είναι ο μοναδικς, τώρα πια, φλακας της περιοχής και του Πανταβρέχει. Αυτς ο άνθρωπος εδώ και δώδεκα ημέρες βρίσκεται αποκλεισμένος και τις πρώτες μέρες ήταν και χωρίς ρεμα. Η ηλεκτροδτηση αποκαταστάθηκε με υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων της.ε.η. Παρά τατα ένας δήμος που είναι κηρυγμένος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ταχτητα χελώνας έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να διανοίξει τον μισ δρμο ως τον οικισμ Καστανολας. Απομένουν άλλα τσα χιλιμετρα για να φθάσουν στα ολιανά. Για τη διάνοιξη του δρμου χρησιμοποιείται μνο ένα μηχάνημα, παρά το τι το ποσ των χρημάτων που ξοδεεται είναι τεράστιο. Βλέπετε οι φωτογραφικές μηχανές και οι κάμερες είναι σβηστές για τον ερημίτη των ολιανών. Φίλε Νίκο υπομονή. Κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να σε σκέπτονται.12/2/2015. Να υποθέσουμε τι ο κ. Σταμάτης έχει πια επισκεφτεί και ο ίδιος σαν πρώην δήμαρχος και νυν αρχηγς της αντιπολίτευσης στον δήμο Καρπενησίου, τον Ροβινσώνα των ολιανών ; Γράφει ο δημοτικς σμβουλος Καρπενησίου κ. Γιάννης Μαντζιοτας στις 14 Φεβρουαρίου στις 12:41 μ.μ.: Ο βηματισμς χελώνας, στην επίλυση των προβλημάτων που έχει αποκτήσει η συμπολίτευση του ΝΕ- ΟΥ ήμου Καρπενησίου, μάλλον οφείλεται στο τι ψάχνουν να βρουν το φλουρί στις βασιλπιτες (να τους ευχηθομε καλή επιτυχία)!!!. ιαβάζω: Το ποσ των 525 ευρώ περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα ταν επέστρεψε την Παρασκευή το απγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου απ τις Βρυξέλλες. Όταν ρώτησε την προέλευσή τους του απάντησαν τι πρκειται για οδοιπορικά εκτς έδρας. Ο Πρωθυπουργς τα έδωσε πίσω, λέγοντας πως δεν είναι δυνατν να λαμβάνει αποζημίωση για τα ταξίδια του στο εξωτερικ. Η αποζημίωση ισοται με 175 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα κίνησης. Έχετε υπψη σας τι σε κάθε συνεδρίαση συμβουλίου στην Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα, (δήμων, νομαρχιών, ΝΠ, κλπ), στο τέλος των συνεδριάσεων ψηφίζονται και δαπάνες κίνησης των αιρετών. Ουδεμία δαπάνη δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου να έχει επιστραφεί. ιαβάζοντας, το παραπάνω ρεπορτάζ σχετικά με τον Προκπη Παυλπουλο και βλέποντας τη φωτογραφία του με τον ττε νομάρχη κ. Κώστα Κοντογεώργο, θυμήθηκα και τη νομική εξέλιξη που είχε τελικά η δυναττητα του νμου Παυλπουλου, που επέτρεψε να λάβει η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. το δάνειο εκείνο, το 2007, που τελικά οτε την εταιρεία έσωσε και αργτερα οδήγησε σσσωμο το ττε Νομαρχιακ Συμβολιο (20 πρώην νομαρχιακοί σμβουλοι) στον εισαγγελέα με... κακουργηματικές κατηγορίες, υπθεση που ακμη μέχρι σήμερα Φεβρουάριο του εκκρεμεί.. Κάποιοι προτείνουν Κώστα Μπακογιάννη Βράζει αυτή την εποχή το εσωτερικ της Νέας ημοκρατίας. Πολλοί είναι εκείνοι που καταλογίζουν στον Αντώνη Σαμαρά την εκλογική ήττα και του ζητον να αποχωρήσει απ την ηγεσία της Νέας ημοκρατίας, ενώ υπάρχουν και πολλοί που ζητον να ξεκαθαρίσει το θέμα ταν γίνει εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κμματος. Έχει πάντως ξεκαθαριστεί τι ο Κώστας Καραμανλής, βαρ χαρτί είναι η αλήθεια για την κεντροδεξιά παράταξη, δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τη μελλοντική, αν και ταν προκψει θέμα, αλλαγή ηγεσίας στη Νέα ημοκρατία. στσο, κάποιοι αναζητον έναν αντι-τσίπρα στη Νέα ημοκρατία και τον αναζητον στα νεαρά στελέχη του κμματος. Κάποιοι ευθέως προτείνουν τον Κώστα Μπακογιάννη για επμενο αρχηγ της Νέας ημοκρατίας. Προτάσσουν το νεαρ της ηλικίας του, τη θεωρομενη επιτυχημένη πολιτική του πορεία μέχρι σήμερα, τσο στον δήμο Καρπενησίου, ως δήμαρχος Καρπενησίου, σο και μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως περιφερειάρχης. Προτάσσουν τις πολιτικές του σπουδές, που ακμη και σήμερα συνεχίζονται με μεταπτυχιακές σπουδές, προτάσσουν γενικτερα την αποδοχή του στην κοινή γνώμη -που δεν συγχέουν με την πορεία άλλων μελών της οικογένειας του, ο ίδιος ωστσο δεν αποποιείται το γενεαλογικ του δέντρο- και τέλος, επικαλονται ακμη και αποτελέσματα απ μετρήσεις της κοινής γνώμης. Εγώ θα θυμίσω, τι παρά τους πολιτικος του παρελθντος ταν και είχε προς στιγμήν απομακρυνθεί απ τη Ν, αυτ ανήκει στο πολ παρελθν, έχει στηριχτεί απ τη Ν τσο στην εκλογή του για δήμαρχος Καρπενησίου σο και στην εκλογή του για περιφερειάρχης. Να θυμίσω επίσης, τι σε αποκλειστική του συνέντευξη στα Ευρυτανικά Νέα, είχε δηλώσει προεκλογικά: Στηρίζω τη Νέα ημοκρατία με λες μου τις δυνάμεις.

5 Πολιτική Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τε τάρ τη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 5 ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η φλόγα της ελπίδας καίει... Πρώτη φορά συγκέντρωση στο Καρπενήσι για συμπαράσταση στις κυβερνητικές διαπραγματεσεις Ανάσα αξιοπρέπειας στην Ευρυτανία. Με κεντρικ σνθημα "Τέρμα στη λιττητα. Ναι στην αξιοπρέπεια του λαο μας", άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας στα χέρια τους Ελληνικές σημαίες, αψήφησαν το τσουχτερ κρο και συγκεντρώθηκαν το απγευμα της ευτέρας (16/2) στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου διαμαρτυρμενοι κατά των πολιτικών λιττητας και στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη το κρίσιμο Eurogroup στις Βρυξέλλες. Στην πλατεία Καρπενησίου έδωσαν, μεταξ άλλων, το "παρών" έμποροι, καταστηματάρχες, δάσκαλοι και καθηγητές, αστυνομικοί, μαθητές, φοιτητές κ.α., που έκαναν λγο για αξιοπρέπεια, διατράνωσαν τι «δεν φοβμαστε», «δεν συμβιβαζμαστε». Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν εξάλλου σε δεκάδες πλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Λάρισα κ.α.), με χιλιάδες πολίτες να ζητον τερματισμ των πολιτικών λιττητας. Αποτελεί μοναδικ φαινμενο, κσμος να διαδηλώνει "κατεβαίνοντας" στις πλατείες, στηρίζοντας την Κυβέρνηση. Αποτελεί ιδίωμα του Έλληνα, απέναντι στον κοιν εχθρ (τρικα, μνημνια κ.λπ.) οι Έλληνες να είναι ενωμένοι. Αυτ απ μνο του αποτελεί νίκη στα σημεία για τη νέα Κυβέρνηση. Και αποτελεί την "ανάσα αξιοπρέπειας", μια φράση που άγγιξε τον Έλληνα, το γεγονς τι καταδεικνεται η "εκβιαστική τακτική" των εταίρων της Ελλάδας, ώστε να εφαρμοστεί ένα σφιχτ πργραμμα λιττητας, που πως φαίνεται μως δεν απέφερε τα αναμενμενα αποτελέσματα. Και αν αυτά ήταν η καταστροφή της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα, η υποβάθμιση του βιοτικο επιπέδου των Ελλήνων πάνω απ το 50% με ταυτχρονη κατάρρευση των εισοδημάτων και της ποιτητας ζωής, ττε ναι, οι εταίροι τα κατάφεραν με τη βοήθεια των προηγομενων Κυβερνήσεων. Αν πάλι, στχος της νέας Κυβέρνησης είναι να περισώσει,τι απέμεινε, επιχειρώντας με τη σκληρή στάση της (κάποιοι την ονομάζουν λογική) απέναντι στους δανειστές την ανρθωση του ηθικο των Ελλήνων, σίγουρα το κατάφερε και αυτ αποδεικνεται απ την απίστευτη αποδοχή των κινήσεων της Κυβέρνησης που βρίσκει απήχηση στο 80% των πολιτών. Τα "αισθήματα υπερηφάνειας" άγγιξαν και την παραδοσιακά ανέκφραστη τοπική κοινωνία του Καρπενησίου. Έστω και με την πρωτοβουλία κάποιων μεμονωμένων, έστω και με την περιορισμένη συμμετοχή του κοινο. Το μήνυμα που εστάλη ωστσο ήταν ένα: "δεν φοβμαστε", "δεν συμβιβαζμαστε". Μήνυμα το οποίο ωστσο απευθνεται σε λες τις πλευρές. Η.Τ. ευτέρα, 16 Φεβρουαρίου Οι πολίτες διαδηλώνουν στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου υπέρ της Κυβέρνησης και κατά της λιττητας. Φαινμενο που δεν έχει καταγραφεί ποτέ άλλη φορά στο παρελθν. Θωµάς Κώτσιας: Είναι µοναδικό αυτό που συµβαίνει Στην πλατεία Καρπενησίου βρέθηκε και ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θωμάς Κώτσιας, ο οποίος ταξίδεψε «κατεπειγντως», πως δήλωσε, απ την Αθήνα αποκλειστικά και μνο για να δώσει το «παρών» στη διαδήλωση. Ο βουλευτής περιέγραψε ως κάτι «μοναδικ αυτ που συμβαίνει», αναφερμενος στην αυθρμητη κινητοποίηση των πολιτών στο Καρπενήσι. "Όσα γίνονται σε λη τη χώρα, σε λη την Ευρώπη, είναι πρωτγνωρα το τι ένα πρβλημα που φαινταν ελληνικ -αλλά ποτέ δεν ήταν ελληνικ, έγινε ευρωπαϊκ και παγκσμιο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικ και ελπιδοφρο το τι τα αντανακλαστικά της κοινωνίας φαίνεται να ενεργοποιονται και φθάνουν και στον τπο μας." "Αποφάσισε ο κσμος να βγει και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στους δρμους και στην Ευρυτανία, στο Καρπενήσι. Είναι μοναδικ αυτ που συμβαίνει. Πιστεω τι ο λας μας είναι δίπλα στην διαπραγματευτική ομάδα της Κυβέρνησης και αυτ είναι ένα ισχυρ πλο των Ελλήνων που διαπραγματεονται. Γιατί αυτή τη στιγμή, στις Βρυξέλλες χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Είναι το πιο ισχυρ πλο για να έχουμε ένα αισιδοξο και ελπιδοφρο αποτέλεσμα", ανέφερε στις δηλώσεις του ο βουλευτής Ευρυτανίας.

6 Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τε τάρ τη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 6 Κώστας Μπίκας θα συνεχίζω να αγωνίζοµαι για το κοινό καλό Ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρυτανία, στις εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου έλαβε σταυρούς Ρεπορτάζ Στις ευρώ το κόστος των αποκριάτικων εκδηλώσεων Τους Ευρυτάνες οι οποίοι στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ίδιο στις εκλογές του Ιανουαρίου, ευχαριστεί ο πολιτευτής του ΣΥ- ΡΙΖΑ ο οποίος συγκέντρωσε 1057 σταυρος, και κατατάχτηκε δετερος σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο του κμματος στον νομ. Στο μήνυμά του αναφέρει: Συμπολίτες και συμπολίτισσες. Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω δημοσίως για την ανταπκριση που επιδείξατε στις πρσφατες βουλευτικές εκλογές και στηρίξατε με την ψήφο σας το ψηφοδέλτιο ελπίδας του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να εκλεγεί για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της Ευρυτανίας, αριστερς βουλευτής, ο συνυποψήφις μου Θωμάς Κώτσιας. Στην νέα περίοδο για την πατρίδα μας, οφείλουμε λοι να ανταποκριθομε στο κάλεσμα της Ιστορίας κατά τον καλτερο τρπο. Ο περήφανος Ευρυτανικς λας αντιστάθηκε στην κινδυνολογία,στα ψέματα στα αντιλαϊκά μέτρα, έδωσε τέλος σε ένα διαφθαρμένο και σάπιο πολιτικ σστημα. H ελπίδα έδιωξε τον φβο. Απ την πλευρά μου θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το κοιν καλ, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου, τι στην μακρά μου ενασχληση με τα κοινά, είτε ως συνδικαλιστικής της Αστυνομίας, είτε ως αιρετς εκπρσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,προσπάθησα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των συναδέλφων και των συμπολιτών, για ένα καλτερο μέλλον. Καρπενήσι 12/2/2015 Κωνσταντίνος Β. Μπίκας Πολιτευτής Ευρυτανίας. Αξιωματικς ΕΛ.ΑΣ ε.α. Σμφωνα με την ομφωνη απφαση της ΕΚΕΠΠΠΑΗΚ, που ελήφθη στη συνεδρίαση της εταιρείας του δήμου την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, το φετιν κστος των γιορτών για τις Απκριες με τίτλο "Ορεινές Απκριες 2015", ανέρχεται στις ευρώ. Με τη συγκεκριμένη απφαση, εγκρίθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις πως αναφέρονται στη σχετική απφαση: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015: "Maske karaoke party" στον χώρο του ΚΑΠΗ. Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, στο 3 ημοτικ Σχολείο, "Ονειροδρμιο", αποκριάτικη εκδήλωση για παιδιά. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου Στον χώρο του ΚΑΠΗ η εκδήλωση "Εργαστήρι Αποκριάτικης μάσκας" και στο Συνεδριακ κέντρο "Χορεουμε και ανάβουμε τη φλγα της ζωής". Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, στη Φουρνά και στο Κρίκελλο "Maske party - Εργαστήρι Αποκριάτικης Μάσκας. Σάββατο 21 Φεβρουαρίου Στην κεντρική Πλατεία Καρπενησίου οι εκδηλώσεις: "Κρυμμένος Θησαυρς", "Face Painting" "Piccola Banda" και στο Συνεδριακ Κέντρο "Παιδική Μουσικοθεατρική Παράσταση με την Ευανθία Ρεμποτσικα". Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015: Αποκριάτικη Παρέλαση στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου και συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη. Και τέλος την Καθαρά ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, Σαρακοστιαν παραδοσιακ γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου και στην Πλατεία στον Άγιο Νικλαο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τι τα άρματα που έχουν ενοικιαστεί απ τον δήμο Νίκαιας με τα μεταφορικά θα κοστίσουν περίπου με ΦΠΑ. Επειδή ανέλαβε υπουργός... Παραιτήθηκε ο Αποστλου απ το Περιφερειακ Επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης αναλαµβάνει στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο Νίκος Στουπής Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακο Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που έγινε τη ευτέρα 16 Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και αναπληρωτής Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστλου, υπέβαλλε την παραίτησή του. Ο κ. Αποστλου πως εξήγησε στην επιστολή παραίτησής του, λγω των αυξημένων υποχρεώσεών του στην Κυβέρνηση άπαξ και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο ως αναπληρωτής Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς και στα καθήκοντά του ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακ Συμβολιο Στερεάς Ελλάδας. Ο ίδιος, στο Περιφερειακ Συμβολιο, ανακοίνωσε τι τη θέση του αναλαμβάνει ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο στενς του συνεργάτης και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κατά τις πρσφατες εκλογές κ. Νίκος Στουπής. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Μπακογιάννη Κωνσταντίνο Κριε Περιφερειάρχη ια της παροσης, σας δηλώνω την παραίτηση μου απ μέλος του Περιφερειακο Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, σμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 και 157 του ν. 3852/2010. Η ανάληψη υπουργικών καθηκντων στην νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, δε μου επιτρέπει να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα μου ως Περιφερειακο Σμβουλου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο, το Σώμα, τα μέλη της παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά» και εσάς για τη σημαντική και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε ως τώρα με γνώμονα πάντα την υπηρέτηση του συμφέροντος των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. Και βεβαίως τους δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και εμπιστεθηκαν την ανθρωποκεντρική μας πρταση για μια Περιφέρεια με δυναμική κοινωνικής ανασυγκρτησης και ανάπτυξης. Είμαι στη διάθεση σας για τα θέματα που αφορον στον τομέα της αγροτικής και παραγωγικής ανασυγκρτησης & τροφίμων και είμαι σίγουρος τι θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των πολλών και σημαντικών ζητημάτων της Περιφέρειας μας. Με εκτίμηση Βαγγέλης Αποστλου Αν. Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Βαγγέλης Αποστλου, ο νέος αναπληρωτής Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παραιτήθηκε απ επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακ Συμβολιο Στερεάς Ελλάδας. Νίκος Στουπής, αναλαμβάνει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακ Συμβολιο Στερεάς Ελλάδας, μετά την παραίτηση Αποστλου.

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε ΒΟ ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τπος είναι ελεθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορεονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα τος

Διαβάστε περισσότερα

64 νομοσχέδια & θέσεις

64 νομοσχέδια & θέσεις 2 ΤΕΥΧΟΣ 29 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 Γιώργος Κασιμάτης 08 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 64 νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 72 Αφιέρωμα Ιδιωτική ασφάλιση 84 αρθρογραφία Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. Ελλάδα Ευρώπη. No1. Χωρίς. Ψηφίζουμε ΝΑΙ! τρόφιμα καύσιμα φάρμακα. E. Tσακαλώτος: Κάναμε το δημοψήφισμα για να μην πέσει η κυβέρνηση!

ΝΑΙ. Ελλάδα Ευρώπη. No1. Χωρίς. Ψηφίζουμε ΝΑΙ! τρόφιμα καύσιμα φάρμακα. E. Tσακαλώτος: Κάναμε το δημοψήφισμα για να μην πέσει η κυβέρνηση! Karfitsa Σάββατο 4.7.2015 Αρ. Φύλλου 572 karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL ΝΑΙ ΩΡΑ Ελλάδα Ευρώπη ΜΗΔΕΝ Χωρίς τρόφιμα καύσιμα φάρμακα Σελ. 22, 23, 27

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δημοτικά σφαγεία πληρούν όλους τους νόμους

Τα Δημοτικά σφαγεία πληρούν όλους τους νόμους Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μαΐου 2014 Αριθ. Φύλλου 2429 Αρχ. Σπυρίδωνος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2362 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα»

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα» Karfitsa Σάββατο 4.4.2015 Αρ. Φύλλου 559 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL 549.912 «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» για το karfitsa.gr το μήνα Μάρτιο! («επισκέψεις» σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Νοεµβρίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2458 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 17ο ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ένα αύριο με μέλλον και προοπτική, πέρα από τις ψευδείς και καθησυχαστικές υποσχέσεις, αναμένουν οι Έλληνες πολίτες που ψήφισαν στις εκλογές της 6 ης Μαΐου. Η ψήφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2704 Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Τιμή : 0,01 κ.2239 Ελπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στο Καλοχώρι το νέο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στο Καλοχώρι το νέο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 15 ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Aπόβαση στην Κίνα! 28 αφιερωμα στο μικρο μοναστηρι Στα χνάρια της Πηνελόπης Δέλτα www.thereporters.gr Σ Τ Α Δ Υ Τ Ι Κ Α Απρίλιος 2011 / Α.Φ.: 001 / Τιμή 0,01 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΔεσμεΥση τησ ΠοΛιτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη κόντρα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. Στη Μάχη των Εκλογών. Κώστα Μπασδέκη στην Περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε το Βρογχολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.

Η πρώτη κόντρα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. Στη Μάχη των Εκλογών. Κώστα Μπασδέκη στην Περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε το Βρογχολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20551 ΤΗΛ.: 22310 51414-5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 8ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 400 Θέματα Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/

Διαβάστε περισσότερα

Στις καντίνες και στη φορολόγιση,

Στις καντίνες και στη φορολόγιση, Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 Κωδικός 1358 "Αττικός Παρατηρητής"

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες; Συμφωνία και ρευστότητα τα ζητούμενα 15 Παρέμβαση Κώστα Καραμανλή υπέρ του ΝΑΙ 12 Σάββατο- Κυριακή 04-05 Ιουλίου 2015 Τεύχος 282 εβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα Εθνική πάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ. ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 - Αριθµός φύλλου 638 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ

ΑΘΛΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ. ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 - Αριθµός φύλλου 638 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΑΘΛΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ SPORT ΣΗΜΕΡΑ 24 ΣEΛIΔEΣ "Κήδεψαν" την Ελλάδα, έκαψαν τη γαλανόλευκη! ΣΕΛ. 14 ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 - Αριθµός φύλλου 638 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΟΪΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2627 Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ. Άρχισαν τα έργα στην Πατρών Κορίνθου. Επέτειος Χέντελ στην Αρχαία Κόρινθο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ. Άρχισαν τα έργα στην Πατρών Κορίνθου. Επέτειος Χέντελ στην Αρχαία Κόρινθο Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 256 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013 Αρ. φύλλου 182 Κωδικός 033869 Το 23 ο Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ: Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανδριακή Ενότητα ΙΩΑΝΝΗΣ A. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ Έκδοση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Ιωάννης Μαλταμπές Επαρχιακή οδός Άνδρου-Γαυρίου - Άνωθεν Ταχυδρομείου Τηλ.: 22820 29165 Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Γραφεία: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ. 183 46 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Αριθ. Φύλλου: 111 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2715 Tετάρτη 13 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Σελ: 2 Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ.

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ. «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- Σεπτεμβριοσ 2014 Αρ. φύλλου: 185 Κωδικός: 033869 Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα