"! τ&πο< ε$ναι ελε&θερο<. Η λογοκρισ$α και κ θε λλο προληπτικ% 2"τρο απαγορε&ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""! τ&πο< ε$ναι ελε&θερο<. Η λογοκρισ$α και κ θε λλο προληπτικ% 2"τρο απαγορε&ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr"

Transcript

1 Ευρυτανικ ΝΕΑ 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α "! τ&πο< ε$ναι ελε&θερο<. Η λογοκρισ$α και κ θε λλο προληπτικ% 2"τρο απαγορε&ονται" ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ γ2ατο< τη< Ελλ δα< Η ανεξ ρτητη εβδο αδια α εφη ερ δα τη" Ευρυταν α" Κεντρικά γραφεία: Ζηνοπούλου 7, Καρπενήσι , Φαξ.: Internet: Κυκλοφορε κ θε Τετ ρτη Καθημερινή ενημέρωση στο «Γιατροί του Κόσµου» ωρε ν εξετ σει Στο Μεγ λο Χωρι#, τη Φουρν και το Κρ κελλο ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 3 ΙΑΒΑΣΤΕ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: Οξ&νεται το πρ%βλη2α 2ε τα αδ"σποτα. Τροποποι#σει< σε "ργα του τεχνικο& προγρ 22ατο<. Ενοικι στηκε ο δη2οτικ%< ξεν6να< στον Προυσ%. ργο οδοποι$α< στα χωρι τη< ο2ν$στα<. Πρ%σληψη 2αγε$ρων για τη Μαθητικ# Εστ$α και του< Παιδικο&< Σταθ2ο&<. 4ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πλο&σια δραστηρι%τητα 2ε ενη2ερωτικ"< ο2ιλ$ε< και εκδηλ6σει<. 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ.!σα "γιναν στα ευρυτανικ βουν το περασ2"νο Σαββατοκ&ριακο. Εκδηλ6σει< συλλ%γων για την κοπ# τη< καθιερω2"νη< βασιλ%πιτα<. Sport Πρωτ θλη&α ΕΠΣ Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΩΝΗΣ Έτος ιδρύσεως Κωδικός 6736 Έτος 13o Αριθ. Φύλλου Τιμή 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Χ θηκαν περιουσ ε Σελ. 7 Η γιορτή της Αποκριάς Αναλυτικά το πρόγραµµα εκδηλώσεων του δήµου Καρπενησίου. Σελ. 15 ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Κινδυνεύουν να κλείσουν όσες κριθούν ακατάλληλες Σελ. 9 Πού θα γίνουν τα δύο έργα LEADER του δήµου Καρπενησίου. Σελ. 8 Σελ. 10 Νέος πολεοδοµικός κανονισµός στη Φουρνά ΕΡΓΑΣΙΑ: ύο γυµναστές και έναν οδηγό, µε 8µηνες συµβάσεις, ζητούν οι δήµοι Καρπενησίου & Αγράφων Τ α γ ρα φ α κ ρ δ ι σ α ν το 4 ο ε ισ ιτ ρ ιο Τα γραφα επικρ τησαν δ$καια του ΑΠΟΚ 2ε 1-0 και "τσι θα συ22ετ σχουν στα 2παρ ζ του Πρωταθλ#2ατο<. Ν$κη χωρ$< αντ$κρισ2α για την Ποτα2ι 2ε 4-2 επ$ τη< Κρ"ντη<. Ρεπορτ ζ σελ Τελικ - Κυπ λλου:: Το πρ6το τρ%παιο τη< χρονι < διεκδικο&ν το Σ ββατο 21/2 Α$ολο< & ΑΠΟΚ. Ευρυτ νε< διαιτητ"< ζ#τησε η ιο$κηση του Α.Σ.Α$Ρεπορτ ζ σελ. 25 ολο<. Πρ%τη φορ συγκ ντρωση στο Καρπενσι για συ παρ σταση στι κυβερνητικ διαπραγ ατε$σει Σελ. 5

2 Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 / Σε λί δα 2 Γρά φει ο Ι ΟΝΥΣΗΣ Κ. ΠΑ ΡΟΥ ΤΣΑΣ Η τρί τη µα τιά Απόκριες Τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο της αναδημοσίευσης του συγκεκριμένου άρθρου, επανερχμαστε και πάλι στο θέμα των ημερών. Με λίγα λγια, αυτές τις μέρες της Αποκριάς που έρχονται, με λη την περιρρέουσα ατμσφαιρα χαράς και ανεμελιάς που επικρατεί, και παρ λες τις φιλτιμες προσπάθειες διάφορων συλλγων, δημοτικών φορέων και άλλων ευαγών ιδρυμάτων να μας κάνουν να αισθανθομε τι κάτι διαφορετικ πρέπει να αισθανθομε, υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν τι λα αυτά είναι ανοσια και χωρίς πραγματικ νημα. Στην πραγματικτητα ορισμένοι πιστεουν πως το αποκριάτικο μασκάρεμα και αυτς ο μικροπανικς που διατρέχεται απ ένα έντονο ερωτικ στοιχείο είναι εντελώς αντίθετα με την καθημεριντητά μας σε τέτοιο βαθμ που δεν θα έπρεπε καν να υφίστανται. Έτσι καταδικάζουν τις μάσκες και αισθάνονται πραγματική δυσφορία ταν βλέπουν ανθρώπους να μεταλλάσσονται και να συμπεριφέρονται με τρπους που στην καθημερινή τους ζωή δεν θα τολμοσαν. Αυτ μως που επιβάλλει λες αυτές τις εκδηλώσεις, είναι ακριβώς η ιδέα της ανατροπής της τάξης του κσμου, η αμφισβήτηση των αξιών και της ιεραρχίας, η κατάργηση των ορίων και των καθιερωμένων νμων. Γι αυτ και οι περισστεροι ντνονται παπάδες, άτομα του αντίθετου φλου, ζάπλουτοι Σαουδάραβες... Είναι σαν το πέρασμα και ο κκλος του χρνου να φέρνει την ανατροπή του κσμου σε επίπεδο κοινωνικ. Μπαίνουν άλλοι νμοι, αυτοί του αγέραστου και προσωρινο Καρναβαλιο και λα ορίζονται και πάλι απ την αρχή, αλλά αυτή τη φορά ανάποδα. Εφσον οι «περιθωριακοί» και οι κατώτερες τάξεις, οι «λαϊκοί» τποι, αναλαμβάνουν να συμμετάσχουν στη γιορτή και εν πολλοίς να τη διοργανώσουν. το αναποδογρισμα έχει ήδη αρχίσει. Θα ολοκληρωθεί μέσα απ τις μεταμφιέσεις και την διακωμώδηση μέσω των παρωδιών και θα διατυμπανίσει την κρυμμένη αλήθεια μέσα απ τον αποκαλυπτικ τολμηρ λγο των αποκριάτικων τραγουδιών. Η ανατροπή συντελείται μέσα απ τις μεταμφιέσεις και τα δρώμενα, που τα άτομα δεν μπορον να καθοριστον οτε απ το φλο, οτε απ την ηλικία, οτε καν απ το ζωικ είδος τους: οι άνδρες γίνονται γυναίκες, οι γυναίκες άνδρες, οι φτωχοί αρχοντάδες, οι παλαβοί βασιλιάδες, οι γριές λεχώνες, οι άνθρωποι ζώα, οι ιερουργίες φάρσες, μέσα σ ένα γενικ χαοτικ κλίμα, που η τρέλα αντικαθιστά τη σοβαρτητα, η κατάχρηση τη συνήθη τιμιτητα, ο αισθησιασμς την εγκράτεια, η ανεξέλεγκτη σεξουαλικτητα τον αυστηρ έλεγχο, η αταξία την τάξη. Στην πρώτη γραμμή αυτής της παράταξης υπάρχει ασφαλώς και η Εκκλησία, που απ το έτος 692 ήδη, αρνείται τα έθιμα του Καρναβαλιο, και καλεί τους πιστος να απέχουν απ αυτά, γιατί τα θεωρεί άμεσα συνδεδεμένα με την λατρεία των «εθνικών» και παρ λο που άλλα έθιμα τα εγκολπώθηκε, τα συγκεκριμένα θεώρησε τι είναι αδνατον να συνυφανθον με τη λογική και την πίστη της. Πιστεει η Εκκλησία πως ο άκρατος ιονυσιασμς είναι ένας ακμα δρμος προς τον ιάβολο και τις παγίδες του, και τι η εγκατάλειψη της χριστιανικής εγκράτειας, ακμα και για μια μνο εβδομάδα πριν τον δσκολο δρμο της Μεγάλης Σαρακοστής (για εκείνους που την τηρον ακμα) είναι απαράδεκτη. Απ την άλλη υπάρχουν και εκείνοι -και δεν είναι λίγοι - που φρονον τι μια φορά το χρνο ο καθένας έχει δικαίωμα να υποδυθεί για λίγο αυτ που δεν μπορεί να είναι στην καθημερινή ζωή του, ο καθένας και η καθεμιά έχει δικαίωμα να φωνάξει αυτά που τον ενοχλον έστω και τις Απκριες, αφο δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει τις υπλοιπες μέρες ή ακμα και να βιώσει έναν ερωτισμ που η καθημεριντητα μας τον αρνείται πεισματικά με τις βιοποριστικές πιέσεις και τα άγχη της ικαιολογον με τον τρπο αυτ κάθε παρεκτροπή και πιστεουν τι τα πάντα δικαιολογονται σ ένα κλίμα ευφορίας και γλεντιο. Η αλήθεια ασφαλώς θα πρέπει να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις δο απψεις. Και είναι απαραίτητο να την εντοπίσουμε γιατί αυτές τις μέρες ακοσαμε πάντα μονπλευρα την μία ή την άλλη. Και κυρίως γιατί αυτοί που καλονται να κρίνουν και να αποφασίσουν ποια είναι η σωστή στάση είναι οι νετεροι και τα παιδιά, οι οποίοι κατά τεκμήριο έχουν και την ασθενέστερη κρίση αφο βρίσκονται ακριβώς στο στάδιο της ανάπτυξής της. Έχουν, λοιπν, απ τη μια την τηλεραση με τον άκρατο αισθησιασμ και την απροκάλυπτη ερωτική πρκληση να ωθον τους πάντες σε ανεξάντλητα ξεφαντώματα, ενώ απ την άλλη έχουν την Εκκλησία να τους απαγορεει σχεδν τα πάντα. Κατά συνέπεια τα μηνματα που δέχονται και απ τις δο αντιπαρατιθέμενες απψεις είναι ισχυρά και πολλές φορές συγκεχυμένα. Εμείς οι μεγαλτεροι έχουμε το χρέος να δείξουμε τον μεσαίο δρμο, το αρχαιοελληνικ μέτρο που καμιά σχέση δεν έχει ασφαλώς με την αρχαιοελληνική λατρευτική παράδοση των ημερών, οτε μως και με την αυστηρή και αδιάλλακτη στάση της Εκκλησίας. Όταν λοιπν το παιδί μας ζητήσει τη στολή του για να πάει στο χορ του Συλλγου του Σχολείου του ή σε κάποιο φιλικ αποκριάτικο πάρτι, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να του επιστήσουμε την προσοχή στο κστος, πιθανώς και στο πσο επηρεασμένο είναι απ τις διαφημίσεις στην επιλογή της στολής ώστε να του διαμορφώσουμε κατ αρχήν καταναλωτική συνείδηση. Στη συνέχεια μια μικρή αναφορά στο νημα των ημερών και της μεταμφίεσης, χωρίς τις εξάρσεις που προαναφέρθηκαν, καθώς και στη θέση της Εκκλησίας, δίχως πάθος και χωρίς ένταση θα του δείξουν τη σωστή στάση τσο στην τρυφερή παιδική ηλικία σο και αργτερα στην εφηβική του επανάσταση, ταν τα πράγματα θα είναι σαφώς δυσκολτερα. α Ο Καιρς στην Ευρυτανία του Γιώργου Ζαλοκώστα Σή με ρα * Οι προ βλέ ψεις πέ ραν των τρι ών η με ρών ε λέγ χο νται ως προς την α κρί βειά τους, ι - δι αί τε ρα σε σχέ ση με την εκ δή λω ση το πι κών φαι νο μέ νων. ** ς πραγ μα τι κή αί σθη - ση α να φέ ρε ται ο αλ γ ριθ μος που προσ δι ο ρί ζει το πώς αι σθα ν μα στε την ε ξω τε ρι - κή θερ μο κρα σία, πέ ρα α π τις με τρή σεις του θερ μο μέ τρου και της ψυ χρ τη τας του α νέ μου. Οι πα ρά γο ντες που λαμ βά νο νται υπ ψιν εί ναι η πο σ τη τα η λι ο φά νει ας, το υ ψ με τρο, η α τμο σφαι ρι κή πί ε ση, η υ γρα σία κλπ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά απ ένα ηλιλουστο σαββατοκριακο στην Ευρυτανία, η νέα εβδομάδα έκανε ποδαρικ με χειμωνιάτικο σκηνικ, καθώς ψυχρές αέριες μάζες μας επηρέασαν. Τα θερμμετρα έδειξαν υπ το μηδέν και χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν χθες (Τρίτη 17/2) σε ολκληρη την ανατολική, κυρίως, Ευρυτανία και τις περιοχές που «ευνοονται» απ το βορειοανατολικ άνεμο. «Το στρωσε» και στο κέντρο του Καρπενησίου. Σντομα ωστσο τα χινια θα αποτελον παρελθν, το τσουχτερ κρο μως θα παραμείνει για λίγο ακμα. Σήμερα (18/2) αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, εντοτοις η ψχρα και ο παγετς θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία του καιρο. Όσο περνον οι μέρες, η θερμοκρασία θα σημειώνει βαθμιαία άνοδο, κυρίως απ το Σάββατο (21/2), με την επικράτηση νοτιάδων. στσο, Απκριες με άστατο καιρ, βροχές και χινια στα ορεινά, δείχνουν τα σημερινά δεδομένα για τον νομ Ευρυτανίας, καθώς σστημα απ τα δυτικά αναμένεται να μας επηρεάσει. Οι τοπικές βροχές φαίνεται πως θα δυσκολέψουν το... πέταγμα του χαρταετο την Καθαρά ευτέρα. Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, οι χιονοπτώσεις θα είναι λίγες και θα έχουν τοπικ χαρακτήρα. Βελτίωση του καιρο απ το απγευμα και μετά. Ιδιαίτερα έντονη θα είναι η αίσθηση του κρου, με τη θερμοκρασία ακμα και στους -8c, συνοδεία βοριάδων. Αριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο καιρς αναμένεται γενικά αίθριος. Ήλιος με δντια θα επικρατεί, καθώς η παγωνιά διατηρείται (απ -7 έως 2 βαθμος η θερμοκρασία, πως και οι ΒΑ άνεμοι. Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου Σάββατο 21 Φεβρουαρίου Κυριακή (Απκριες) 22 Φεβρουαρίου Καθ. ευτέρα 23 Φεβρουαρίου Τρίτη 24 Φεβρουαρίου Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ΠΕ ΡΙ ΓΡΑ ΦΗ* ΣΥΜ ΒΟ ΛΟ Πέμπτη ΤΙ ΜΕΣ ΘΕΡ ΜΟ - ΜΕ ΤΡΟΥ ΠΡΑΓ ΜΑ ΤΙ - ΚΗ ΑΙ ΣΘΗ - ΣΗ** Ηλιοφάνεια -6 O... 4 O C -7 O... 3 O C Επικράτηση νοτιάδων -2 O...7 O C -2 O...7 O C Κακοκαιρία 1 O... 6 O C 0 O... 6 O C Τοπικές βροχές 1 O... 8 O C -1 O... 8 O C Πτώση της θερμοκρασίας -2 O... 5 O C -2 O... 5 O C Πιθανά χινια -2O...4 O C -3 - O... 4 O C Ευ ρυ τα νι κά ΝΕΑ Α νε ξάρ τη τη πο λι τι κή ε βδο µα δι αία ε φη µε ρί δα της Ευ ρυ τα νί ας Έ δρα Καρ πε νή σι (Ζη νο πού λου 7 - Κέ ντρο - T.K ) Κυ κλο φο ρεί κά θε Τε τάρ τη. Κω δι κός Υ πουρ γεί ου: 6736 ΕΚ ΟΤΗΣ - Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Η ΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ ( ) Ε πι µέ λεια Κει µέ νων: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ( ) Ιδρυτικ μέλος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιφερειακο Τπου Ελλάδας Τα ε νυ πό γρα φα κεί µε να εκ φρά ζουν α πο κλει στι κά τις α πό ψεις του συ ντά κτη τους. Α πα γο ρε ε ται η α να δη µο σί ευ ση µέ ρους ή ό λης της ύ λης χω ρίς την έγ γρα φη ά δεια του εκ δό τη. Τη λέ φω να: Φάξ: internet: Συν δρο µές: Ετήσια ι δι ω τών 50-6µηνη 26 Ετήσια για Ο ΤΑ - η µό σιο - Τρά πε ζες - Ορ γα νι σµοί 150 Ετήσια ε ξω τε ρι κού $300 Ηλεκτρονική έκδοση 40

3 Ρεπορτάζ Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 3 ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΙΙΚΟΤΗΤΕΣ Εξεταστείτε δωρεάν απ τους Γιατρος του Κσμου Χθες και σήμερα στο Μεγάλο Χωρι, αριο στη Φουρνά και την Παρασκευή στο Κρίκελλο Κλιμάκιο των «Γιατρών του Κσμου» βρίσκεται απ χθες (Τρίτη 17/2) το πρωί στον δήμο Καρπενησίου με σκοπ να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες τεσσάρων ειδικοτήτων σε τρία χωριά, το Μεγάλο Χωρι, τη Φουρνά και το Κρίκελλο. Πρκειται για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικο ελέγχου «Υγεία για λους», που δίνει την ευκαιρία σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρσβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικος ή κοινωνικος λγους να εξεταστον δωρεάν. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: Γυναικολογική εξέταση (Ψηλάφηση Μαστο - Τεστ PAP), Οφθαλμολογικς διαγνωστικς έλεγχος, Παιδιατρικς διαγνωστικς έλεγχος και εμβολιασμς και Παθολογικς διαγνωστικς έλεγχος. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το πργραμμα επισκέψεων Πρώτος σταθμς της περιοδείας είναι το Μεγάλο Χωρι, που χθες και σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, βρίσκονται οφθαλμίατρος, παιδίατρος, γυναικολγος και παθολγος για να κάνουν διαγνωστικ έλεγχο και δωρεάν εμβολιασμ στα παιδιά. Αριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, οι Γιατροί του Κσμου θα βρίσκονται στη Φουρνά και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο Κρίκελλο. Κάλεσμα απ τον δήμο Ο δήμος Καρπενησίου καλεί λους τους δημτες να προσέλθουν στα αγροτικά ιατρεία των Τοπικών Κοινοτήτων που θα βρίσκεται το κλιμάκιο, για δωρεάν εξετάσεις «καθώς η πρώτη μέρα του προγράμματος δεν παρουσίασε την αναμενμενη ανταπκριση του ήμος Καρπενησίου Όσον αφορά στον δήμο Καρπενησίου, προκηρχθηκαν δο (2) θέσεις ειδικτητας ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, η μεν πρώτη για πτυχιοχους Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικτητα Υπαίθριες Αθλητικές ραστηριτητες και η δετερη για πτυχιοχους Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικτητα Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυμναστική. Τα άτομα θα προσληφθον με σκοπ την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και θα αμείβονται με ωριαία αποζημίωση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, ποτε και ολοκληρώνονται τα προγράμματα. Τα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: βιογραφικ σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμρφωση μέσω σεμιναρίων κ.λπ., υπεθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 τι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικ σημείωμα είναι αληθή, τι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ημοτική Εντητα του δήμου και σμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί και τι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικο Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγρευση). Απαιτείται ακμη η προσκμιση φωτοτυπίας πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικτητας, μεταπτυχιακο τίτλου ή διδακτορικο διπλώματος, φωτοτυπίας αστυνομικής ταυττητας, πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωσης του ΟΑΕ τι είναι άνεργος, βεβαίωσης του δήμου περί μνιμης κατοικίας, εγγράφων που αποδεικνουν προϋπηρεσία και εγγράφων που αποδεικνουν την ιδιτητα του πολτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσία. Οι αιτήσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται απ αριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι τις 2 Μαρτίου, στο Τμήμα Προσωπικο του δήμου, οδς Ύδρας 6, στο Καρπενήσι. Οι ενδιαφερμενοι μπορον να βρουν την αναλυτική διακήρυξη στην ιστοσελίδα του δήμου Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ ήμος Αγράφων Εντωμεταξ, ο δήμος Αγράφων προχωρά στην πρσληψη ενς ατμου ειδικτητας Ε Οδηγο (αποκομιδής σκουπιδιών χωρίς κάρτα ψηφιακο κσμου, οτως ώστε ο δήμος να είναι σε θέση να αναλάβει παρμοιες εθελοντικές δράσεις στο μέλλον», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου Καρπενησίου. Ας ελπίσουμε τι η πολ χαμηλή συμμετοχή των δημοτών χθες, στο Μεγάλο Χωρι, οφείλεται απλά σε ελλιπή ενημέρωση και χι αδιαφορία Τρεις προσλήψεις σε Άγραφα και Καρπενήσι Αφορον σε 2 γυμναστές και 1 οδηγ - Μέχρι 8 μήνες οι συμβάσεις Στην πρσληψη συνολικά τριών (3) ατμων με σμβαση εργασίας ιδιωτικο δικαίου ορισμένου χρνου προχωρον οι δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ταχογράφου) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικο χαρακτήρα του δήμου στο Κερασοχώρι για διάστημα οχτώ (8) μηνών. Οι ενδιαφερμενοι μπορον να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου Αγράφων απ αριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μέ- άλλωστε, λες οι αντίστοιχες δράσεις του παρελθντος έτυχαν μεγάλης ανταπκρισης. χρι τις 2 Μαρτίου Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορον να απευθνονται στους αρμδιους υπαλλήλους Απστολο Λάμπρου και Άννα Τσίπρα στα τηλέφωνα και , καθώς και να ανατρέχουν σε επμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», που δημοσιεεται η περιληπτική διακήρυξη.

4 Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τε τάρ τη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 4 Πολιτική Έκπληξη με Παυλόπουλο... Πώς συνδέεται με την Ευρυτανία ο προτεινμενος του ΣΥΡΙΖΑ, για νέος πρεδρος της ημοκρατίας Η πρταση του Αλέξη Τσίπρα, χθες αργά το απγευμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να προτείνει για πρεδρο της ημοκρατίας, τον Προκπη Παυλπουλο, μάλλον ξάφνιασε τους βουλευτές του κμματς του αλλά και την κοινωνία, που άλλον περίμεναν να προτείνει για πρεδρο. Πάντως απψε αναμένεται να εκλεγεί πρεδρος με 238 ψήφους. Ο Προκπης Παυλπουλος, είχε επισκεφτεί το Καρπενήσι το 2006, στα πλαίσια της Κυβερνητικής του δράσης. Ήταν απ το 2004, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007,Υπουργς Εσωτερικών της Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Στη νομαρχία Ευρυτανίας, ττε τον είχαν υποδεχθεί ο ττε νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο πρώην βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θανάσης Παναγιωτπουλος ενώ στην περιοδεία του τον συνδευε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ορισμένος ττε απ την Κυβέρνηση. Η "σχέση" του με την Ευρυτανία Σχέση "εξ αγχιστείας", έχει ο Προκπης Παυλπουλος με την ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ Απ αριστερά, ο ττε νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος υποδέχεται στην είσοδο της νομαρχίας τον ττε Υπουργ Εσωτερικών κ. Προκπη Παυλπουλο. Ευρυτανία. Ο προτεινμενος για πρεδρος της ημοκρατίας απ τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργς των Κυβερνήσεων της Νέας ημοκρατίας και ειδικτερα της Κυβέρνησης Καραμανλή, έχει "ειδική σχέση" με την Ευρυτανία. Και για την ακρίβεια, με την ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ. Ποια είναι μως η σχέση που συνδέει τον πρώην υπουργ με την εταιρεία που καταχρέωσε το Ελληνικ ημσιο με περίπου 9 εκατ. ευρώ με τους τκους; Είναι αυτ το ίδιο το δάνειο των 4,7 εκατ. ευρώ που έλαβε η εταιρεία με εγγηση της Νομαρχίας το 2007 και αφορά τη "νομική δυναττητα" που έδωσε ο ττε Υπουργς Εσωτερικών κ. Παυλπουλος ώστε να ληφθεί το δάνειο εκείνο και χι μνο αλλά άνοιξε την πρτα και σε άλλες αναπτυξιακές εταιρείες ανά την Ελλάδα. Σε σχετική νομοθεσία, που είχε ισχ για... μλις 6 μήνες, δινταν η δυναττητα σε αναπτυξιακές εταιρείες, πως η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, που το πλειοψηφικ πακέτο είχε η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμο, να λαμβάνει δάνειο απ το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων, με καννες τρέχουσας τραπεζικής πίστης, αλλά με εγγυητή χι την αναπτυξιακή πορεία των ανώνυμων εταιρειών, αλλά τον φορέα του δημοσίου, στην περίπτωση της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, την ττε Νομαρχία Ευρυτανίας. εν υπήρχε ποτέ στο παρελθν δυναττητα, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες να λαμβάνουν δάνεια με εγγυητή το κράτος. Κάποιοι είχαν χαρακτηρίσει "φωτογραφικές" εκείνες τις διατάξεις και μεταξ άλλων αφοροσε και κάποιες αναπτυξιακές στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Άγνωστο αν και άλλες εταιρείες εκμεταλλετηκαν τις διατάξεις εκείνες. Το δάνειο εκείνο -που πλέον έχει αγγίξει τα 9 εκατ. ευρώ- ακμη και σήμερα αποκληρώνεται με βαρ επιτκιο, απ την Π.Ε. Ευρυτανίας και θα αποπληρώνεται μέχρι το Η.Τ. Καρφώματα Λίγοι υπηρετον την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγτεροι τη δναμη για να είναι δίκαιοι (Νίτσε) Γράφει στις 12 Φεβρουαρίου ο Γιάννης Σταμάτης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο Καρπενησίου: ΕΚΕΙ ΜΑ- ΚΡΙΑ.ΣΤΑ ΟΛΙΑΝΑ. Πριν περίπου δέκα χρνια, ένας δημοσιογράφος μεγάλης εφημερίδας των Αθηνών, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για τον «Ροβινσώνα των ολιανών», τον Νίκο Μουτογιάννη. Έναν κάτοικο του ττε ήμου ομνίστας, που αφο ξεκίνησε απ τα ολιανά, οικισμ της κοιντητας Ροσκάς, υπήρξε φοιτητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, τις σπουδές στο οποίο και εγκατέλειψε για οικονομικος λγους, περιπλανήθηκε σε λον τον κσμο, επέλεξε εδώ και πολλά χρνια να επιστρέψει στην πατρική γη και να διαμείνει έκτοτε μνιμα στα ολιανά. Είναι ο μοναδικς, τώρα πια, φλακας της περιοχής και του Πανταβρέχει. Αυτς ο άνθρωπος εδώ και δώδεκα ημέρες βρίσκεται αποκλεισμένος και τις πρώτες μέρες ήταν και χωρίς ρεμα. Η ηλεκτροδτηση αποκαταστάθηκε με υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων της.ε.η. Παρά τατα ένας δήμος που είναι κηρυγμένος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ταχτητα χελώνας έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να διανοίξει τον μισ δρμο ως τον οικισμ Καστανολας. Απομένουν άλλα τσα χιλιμετρα για να φθάσουν στα ολιανά. Για τη διάνοιξη του δρμου χρησιμοποιείται μνο ένα μηχάνημα, παρά το τι το ποσ των χρημάτων που ξοδεεται είναι τεράστιο. Βλέπετε οι φωτογραφικές μηχανές και οι κάμερες είναι σβηστές για τον ερημίτη των ολιανών. Φίλε Νίκο υπομονή. Κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να σε σκέπτονται.12/2/2015. Να υποθέσουμε τι ο κ. Σταμάτης έχει πια επισκεφτεί και ο ίδιος σαν πρώην δήμαρχος και νυν αρχηγς της αντιπολίτευσης στον δήμο Καρπενησίου, τον Ροβινσώνα των ολιανών ; Γράφει ο δημοτικς σμβουλος Καρπενησίου κ. Γιάννης Μαντζιοτας στις 14 Φεβρουαρίου στις 12:41 μ.μ.: Ο βηματισμς χελώνας, στην επίλυση των προβλημάτων που έχει αποκτήσει η συμπολίτευση του ΝΕ- ΟΥ ήμου Καρπενησίου, μάλλον οφείλεται στο τι ψάχνουν να βρουν το φλουρί στις βασιλπιτες (να τους ευχηθομε καλή επιτυχία)!!!. ιαβάζω: Το ποσ των 525 ευρώ περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα ταν επέστρεψε την Παρασκευή το απγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου απ τις Βρυξέλλες. Όταν ρώτησε την προέλευσή τους του απάντησαν τι πρκειται για οδοιπορικά εκτς έδρας. Ο Πρωθυπουργς τα έδωσε πίσω, λέγοντας πως δεν είναι δυνατν να λαμβάνει αποζημίωση για τα ταξίδια του στο εξωτερικ. Η αποζημίωση ισοται με 175 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα κίνησης. Έχετε υπψη σας τι σε κάθε συνεδρίαση συμβουλίου στην Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα, (δήμων, νομαρχιών, ΝΠ, κλπ), στο τέλος των συνεδριάσεων ψηφίζονται και δαπάνες κίνησης των αιρετών. Ουδεμία δαπάνη δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου να έχει επιστραφεί. ιαβάζοντας, το παραπάνω ρεπορτάζ σχετικά με τον Προκπη Παυλπουλο και βλέποντας τη φωτογραφία του με τον ττε νομάρχη κ. Κώστα Κοντογεώργο, θυμήθηκα και τη νομική εξέλιξη που είχε τελικά η δυναττητα του νμου Παυλπουλου, που επέτρεψε να λάβει η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. το δάνειο εκείνο, το 2007, που τελικά οτε την εταιρεία έσωσε και αργτερα οδήγησε σσσωμο το ττε Νομαρχιακ Συμβολιο (20 πρώην νομαρχιακοί σμβουλοι) στον εισαγγελέα με... κακουργηματικές κατηγορίες, υπθεση που ακμη μέχρι σήμερα Φεβρουάριο του εκκρεμεί.. Κάποιοι προτείνουν Κώστα Μπακογιάννη Βράζει αυτή την εποχή το εσωτερικ της Νέας ημοκρατίας. Πολλοί είναι εκείνοι που καταλογίζουν στον Αντώνη Σαμαρά την εκλογική ήττα και του ζητον να αποχωρήσει απ την ηγεσία της Νέας ημοκρατίας, ενώ υπάρχουν και πολλοί που ζητον να ξεκαθαρίσει το θέμα ταν γίνει εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κμματος. Έχει πάντως ξεκαθαριστεί τι ο Κώστας Καραμανλής, βαρ χαρτί είναι η αλήθεια για την κεντροδεξιά παράταξη, δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τη μελλοντική, αν και ταν προκψει θέμα, αλλαγή ηγεσίας στη Νέα ημοκρατία. στσο, κάποιοι αναζητον έναν αντι-τσίπρα στη Νέα ημοκρατία και τον αναζητον στα νεαρά στελέχη του κμματος. Κάποιοι ευθέως προτείνουν τον Κώστα Μπακογιάννη για επμενο αρχηγ της Νέας ημοκρατίας. Προτάσσουν το νεαρ της ηλικίας του, τη θεωρομενη επιτυχημένη πολιτική του πορεία μέχρι σήμερα, τσο στον δήμο Καρπενησίου, ως δήμαρχος Καρπενησίου, σο και μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως περιφερειάρχης. Προτάσσουν τις πολιτικές του σπουδές, που ακμη και σήμερα συνεχίζονται με μεταπτυχιακές σπουδές, προτάσσουν γενικτερα την αποδοχή του στην κοινή γνώμη -που δεν συγχέουν με την πορεία άλλων μελών της οικογένειας του, ο ίδιος ωστσο δεν αποποιείται το γενεαλογικ του δέντρο- και τέλος, επικαλονται ακμη και αποτελέσματα απ μετρήσεις της κοινής γνώμης. Εγώ θα θυμίσω, τι παρά τους πολιτικος του παρελθντος ταν και είχε προς στιγμήν απομακρυνθεί απ τη Ν, αυτ ανήκει στο πολ παρελθν, έχει στηριχτεί απ τη Ν τσο στην εκλογή του για δήμαρχος Καρπενησίου σο και στην εκλογή του για περιφερειάρχης. Να θυμίσω επίσης, τι σε αποκλειστική του συνέντευξη στα Ευρυτανικά Νέα, είχε δηλώσει προεκλογικά: Στηρίζω τη Νέα ημοκρατία με λες μου τις δυνάμεις.

5 Πολιτική Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τε τάρ τη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 5 ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η φλόγα της ελπίδας καίει... Πρώτη φορά συγκέντρωση στο Καρπενήσι για συμπαράσταση στις κυβερνητικές διαπραγματεσεις Ανάσα αξιοπρέπειας στην Ευρυτανία. Με κεντρικ σνθημα "Τέρμα στη λιττητα. Ναι στην αξιοπρέπεια του λαο μας", άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας στα χέρια τους Ελληνικές σημαίες, αψήφησαν το τσουχτερ κρο και συγκεντρώθηκαν το απγευμα της ευτέρας (16/2) στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου διαμαρτυρμενοι κατά των πολιτικών λιττητας και στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη το κρίσιμο Eurogroup στις Βρυξέλλες. Στην πλατεία Καρπενησίου έδωσαν, μεταξ άλλων, το "παρών" έμποροι, καταστηματάρχες, δάσκαλοι και καθηγητές, αστυνομικοί, μαθητές, φοιτητές κ.α., που έκαναν λγο για αξιοπρέπεια, διατράνωσαν τι «δεν φοβμαστε», «δεν συμβιβαζμαστε». Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν εξάλλου σε δεκάδες πλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Λάρισα κ.α.), με χιλιάδες πολίτες να ζητον τερματισμ των πολιτικών λιττητας. Αποτελεί μοναδικ φαινμενο, κσμος να διαδηλώνει "κατεβαίνοντας" στις πλατείες, στηρίζοντας την Κυβέρνηση. Αποτελεί ιδίωμα του Έλληνα, απέναντι στον κοιν εχθρ (τρικα, μνημνια κ.λπ.) οι Έλληνες να είναι ενωμένοι. Αυτ απ μνο του αποτελεί νίκη στα σημεία για τη νέα Κυβέρνηση. Και αποτελεί την "ανάσα αξιοπρέπειας", μια φράση που άγγιξε τον Έλληνα, το γεγονς τι καταδεικνεται η "εκβιαστική τακτική" των εταίρων της Ελλάδας, ώστε να εφαρμοστεί ένα σφιχτ πργραμμα λιττητας, που πως φαίνεται μως δεν απέφερε τα αναμενμενα αποτελέσματα. Και αν αυτά ήταν η καταστροφή της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα, η υποβάθμιση του βιοτικο επιπέδου των Ελλήνων πάνω απ το 50% με ταυτχρονη κατάρρευση των εισοδημάτων και της ποιτητας ζωής, ττε ναι, οι εταίροι τα κατάφεραν με τη βοήθεια των προηγομενων Κυβερνήσεων. Αν πάλι, στχος της νέας Κυβέρνησης είναι να περισώσει,τι απέμεινε, επιχειρώντας με τη σκληρή στάση της (κάποιοι την ονομάζουν λογική) απέναντι στους δανειστές την ανρθωση του ηθικο των Ελλήνων, σίγουρα το κατάφερε και αυτ αποδεικνεται απ την απίστευτη αποδοχή των κινήσεων της Κυβέρνησης που βρίσκει απήχηση στο 80% των πολιτών. Τα "αισθήματα υπερηφάνειας" άγγιξαν και την παραδοσιακά ανέκφραστη τοπική κοινωνία του Καρπενησίου. Έστω και με την πρωτοβουλία κάποιων μεμονωμένων, έστω και με την περιορισμένη συμμετοχή του κοινο. Το μήνυμα που εστάλη ωστσο ήταν ένα: "δεν φοβμαστε", "δεν συμβιβαζμαστε". Μήνυμα το οποίο ωστσο απευθνεται σε λες τις πλευρές. Η.Τ. ευτέρα, 16 Φεβρουαρίου Οι πολίτες διαδηλώνουν στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου υπέρ της Κυβέρνησης και κατά της λιττητας. Φαινμενο που δεν έχει καταγραφεί ποτέ άλλη φορά στο παρελθν. Θωµάς Κώτσιας: Είναι µοναδικό αυτό που συµβαίνει Στην πλατεία Καρπενησίου βρέθηκε και ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θωμάς Κώτσιας, ο οποίος ταξίδεψε «κατεπειγντως», πως δήλωσε, απ την Αθήνα αποκλειστικά και μνο για να δώσει το «παρών» στη διαδήλωση. Ο βουλευτής περιέγραψε ως κάτι «μοναδικ αυτ που συμβαίνει», αναφερμενος στην αυθρμητη κινητοποίηση των πολιτών στο Καρπενήσι. "Όσα γίνονται σε λη τη χώρα, σε λη την Ευρώπη, είναι πρωτγνωρα το τι ένα πρβλημα που φαινταν ελληνικ -αλλά ποτέ δεν ήταν ελληνικ, έγινε ευρωπαϊκ και παγκσμιο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικ και ελπιδοφρο το τι τα αντανακλαστικά της κοινωνίας φαίνεται να ενεργοποιονται και φθάνουν και στον τπο μας." "Αποφάσισε ο κσμος να βγει και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στους δρμους και στην Ευρυτανία, στο Καρπενήσι. Είναι μοναδικ αυτ που συμβαίνει. Πιστεω τι ο λας μας είναι δίπλα στην διαπραγματευτική ομάδα της Κυβέρνησης και αυτ είναι ένα ισχυρ πλο των Ελλήνων που διαπραγματεονται. Γιατί αυτή τη στιγμή, στις Βρυξέλλες χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Είναι το πιο ισχυρ πλο για να έχουμε ένα αισιδοξο και ελπιδοφρο αποτέλεσμα", ανέφερε στις δηλώσεις του ο βουλευτής Ευρυτανίας.

6 Ευ ρυ τα νι κά ΝΕ Α Τε τάρ τη 18 Φεβρουαρίου 2015 Σε λί δα 6 Κώστας Μπίκας θα συνεχίζω να αγωνίζοµαι για το κοινό καλό Ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρυτανία, στις εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου έλαβε σταυρούς Ρεπορτάζ Στις ευρώ το κόστος των αποκριάτικων εκδηλώσεων Τους Ευρυτάνες οι οποίοι στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ίδιο στις εκλογές του Ιανουαρίου, ευχαριστεί ο πολιτευτής του ΣΥ- ΡΙΖΑ ο οποίος συγκέντρωσε 1057 σταυρος, και κατατάχτηκε δετερος σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο του κμματος στον νομ. Στο μήνυμά του αναφέρει: Συμπολίτες και συμπολίτισσες. Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω δημοσίως για την ανταπκριση που επιδείξατε στις πρσφατες βουλευτικές εκλογές και στηρίξατε με την ψήφο σας το ψηφοδέλτιο ελπίδας του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να εκλεγεί για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της Ευρυτανίας, αριστερς βουλευτής, ο συνυποψήφις μου Θωμάς Κώτσιας. Στην νέα περίοδο για την πατρίδα μας, οφείλουμε λοι να ανταποκριθομε στο κάλεσμα της Ιστορίας κατά τον καλτερο τρπο. Ο περήφανος Ευρυτανικς λας αντιστάθηκε στην κινδυνολογία,στα ψέματα στα αντιλαϊκά μέτρα, έδωσε τέλος σε ένα διαφθαρμένο και σάπιο πολιτικ σστημα. H ελπίδα έδιωξε τον φβο. Απ την πλευρά μου θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το κοιν καλ, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου, τι στην μακρά μου ενασχληση με τα κοινά, είτε ως συνδικαλιστικής της Αστυνομίας, είτε ως αιρετς εκπρσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,προσπάθησα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των συναδέλφων και των συμπολιτών, για ένα καλτερο μέλλον. Καρπενήσι 12/2/2015 Κωνσταντίνος Β. Μπίκας Πολιτευτής Ευρυτανίας. Αξιωματικς ΕΛ.ΑΣ ε.α. Σμφωνα με την ομφωνη απφαση της ΕΚΕΠΠΠΑΗΚ, που ελήφθη στη συνεδρίαση της εταιρείας του δήμου την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, το φετιν κστος των γιορτών για τις Απκριες με τίτλο "Ορεινές Απκριες 2015", ανέρχεται στις ευρώ. Με τη συγκεκριμένη απφαση, εγκρίθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις πως αναφέρονται στη σχετική απφαση: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015: "Maske karaoke party" στον χώρο του ΚΑΠΗ. Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, στο 3 ημοτικ Σχολείο, "Ονειροδρμιο", αποκριάτικη εκδήλωση για παιδιά. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου Στον χώρο του ΚΑΠΗ η εκδήλωση "Εργαστήρι Αποκριάτικης μάσκας" και στο Συνεδριακ κέντρο "Χορεουμε και ανάβουμε τη φλγα της ζωής". Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, στη Φουρνά και στο Κρίκελλο "Maske party - Εργαστήρι Αποκριάτικης Μάσκας. Σάββατο 21 Φεβρουαρίου Στην κεντρική Πλατεία Καρπενησίου οι εκδηλώσεις: "Κρυμμένος Θησαυρς", "Face Painting" "Piccola Banda" και στο Συνεδριακ Κέντρο "Παιδική Μουσικοθεατρική Παράσταση με την Ευανθία Ρεμποτσικα". Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015: Αποκριάτικη Παρέλαση στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου και συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη. Και τέλος την Καθαρά ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, Σαρακοστιαν παραδοσιακ γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου και στην Πλατεία στον Άγιο Νικλαο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τι τα άρματα που έχουν ενοικιαστεί απ τον δήμο Νίκαιας με τα μεταφορικά θα κοστίσουν περίπου με ΦΠΑ. Επειδή ανέλαβε υπουργός... Παραιτήθηκε ο Αποστλου απ το Περιφερειακ Επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης αναλαµβάνει στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο Νίκος Στουπής Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακο Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που έγινε τη ευτέρα 16 Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και αναπληρωτής Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστλου, υπέβαλλε την παραίτησή του. Ο κ. Αποστλου πως εξήγησε στην επιστολή παραίτησής του, λγω των αυξημένων υποχρεώσεών του στην Κυβέρνηση άπαξ και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο ως αναπληρωτής Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς και στα καθήκοντά του ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακ Συμβολιο Στερεάς Ελλάδας. Ο ίδιος, στο Περιφερειακ Συμβολιο, ανακοίνωσε τι τη θέση του αναλαμβάνει ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο στενς του συνεργάτης και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κατά τις πρσφατες εκλογές κ. Νίκος Στουπής. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Μπακογιάννη Κωνσταντίνο Κριε Περιφερειάρχη ια της παροσης, σας δηλώνω την παραίτηση μου απ μέλος του Περιφερειακο Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, σμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 και 157 του ν. 3852/2010. Η ανάληψη υπουργικών καθηκντων στην νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, δε μου επιτρέπει να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα μου ως Περιφερειακο Σμβουλου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο, το Σώμα, τα μέλη της παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά» και εσάς για τη σημαντική και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε ως τώρα με γνώμονα πάντα την υπηρέτηση του συμφέροντος των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. Και βεβαίως τους δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και εμπιστεθηκαν την ανθρωποκεντρική μας πρταση για μια Περιφέρεια με δυναμική κοινωνικής ανασυγκρτησης και ανάπτυξης. Είμαι στη διάθεση σας για τα θέματα που αφορον στον τομέα της αγροτικής και παραγωγικής ανασυγκρτησης & τροφίμων και είμαι σίγουρος τι θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των πολλών και σημαντικών ζητημάτων της Περιφέρειας μας. Με εκτίμηση Βαγγέλης Αποστλου Αν. Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Βαγγέλης Αποστλου, ο νέος αναπληρωτής Υπουργς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παραιτήθηκε απ επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακ Συμβολιο Στερεάς Ελλάδας. Νίκος Στουπής, αναλαμβάνει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακ Συμβολιο Στερεάς Ελλάδας, μετά την παραίτηση Αποστλου.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 27 - - 205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 399 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας Τ.Κ : 62 Καισαριανή Τηλ : 23-200733

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 ΈΤΗ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο Βουλιαγμένη: 04/02/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου:359

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 27/24-11-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 263/2015 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΠΕ Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 28/9/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. 42200 Πληρ: Ζιανού άφνη Τηλ. 24323-50253 FAX 24320-23184 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω του µικρού αριθµού δικαιούχων η καταβολή αποζηµίωσης δεν θα γίνει µέσω της ΙΑΣ ΑΕ αλλά µε έκδοση επιταγής στον δικαιούχο.

Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω του µικρού αριθµού δικαιούχων η καταβολή αποζηµίωσης δεν θα γίνει µέσω της ΙΑΣ ΑΕ αλλά µε έκδοση επιταγής στον δικαιούχο. Καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις στους δικαιούχους επιχειρηµατίες πληµµυροπαθείς από τις πληµµύρες του 2009 στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας (Προκόπι - Ροβιές). Πληροφορίες : 1. Για την υποβολή δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 05/02/2015, και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία του ήµου Αλίαρτου Θεσπιέων ( ηµαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

από το σημείο ανάβλυσης ή άντλησης και το οποίο θα συνδημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

από το σημείο ανάβλυσης ή άντλησης και το οποίο θα συνδημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΜΗΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ *********************************************************** ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας *********************************************************** Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 04.11.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 9070 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 13/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας».

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λίμνη, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 14371 ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ Πληροφορίες : Μαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 4/8/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα