ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ. Γιάννης Καµαριανάκης Πουλίκος Πραστάκος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ. Γιάννης Καµαριανάκης Πουλίκος Πραστάκος"

Transcript

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Γιάννης Καµαριανάκης Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ: Fax: Γεωδηµογραφία, principal components, clustering, ταξινόµηση Περίληψη Η µελέτη που ακολουθεί έχει ως στόχο την ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών δοµών των δήµων και κοινοτήτων της Ελλάδας και την ταξινόµηση τους σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση γίνεται µε στατιστικές τεχνικές που επιτρέπουν τη ταξινόµηση-οµαδοποίηση δεδοµένων αλλά και τεχνικές που στοχεύουν στη µείωση του πλήθους των δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη χάνεται η πληροφορία. Και οι δύο βασικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν (clustering και principal components αντίστοιχα) ανήκουν στο πεδίο της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και χρησιµοποιούνται ευρύτατα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε και έγινε πολύ πιο εύκολη η αποθήκευση και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδοµένων µέσω της προόδου της πληροφορικής, σε γεωδηµογραφικά προβλήµατα. Σε πρώτο στάδιο η εφαρµογή της τεχνικής των Principal Components οδηγεί στη βέλτιστη µείωση του όγκου των δεδοµένων. Αρχίζοντας µε 1076 µεταβλητές από την Απογραφή Πληθυσµού του 1991 µε την εφαρµογή αυτής της τεχνικής προκύπτουν 144 καινούργιες µεταβλητές, τα principal components (συνιστώσες). Αυτές είναι γραµµικοί συνδυασµοί των αρχικών µεταβλητών και αρκούν για τη διατήρηση της πληροφορίας των αρχικών δεδοµένων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µία τρισδιάστατη απεικόνιση των δήµων-κοινοτήτων που λαµβάνει υπ όψη της µεγάλο ποσοστό της αρχικής µεταβλητότητας των δεδοµένων. Στη συνέχεια µε την τεχνική clustering τα principal components χρησιµοποιούνται για την οµαδοποίηση των δήµων-κοινοτήτων σε οµοειδείς οµάδες. Για την εξαγωγή ορθότερων συµπερασµάτων συγκρίνονται τα αποτελέσµατα διαφόρων παραλλαγών της τεχνικής clustering. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε δισδιάστατα γραφήµατα αλλά και σε χάρτη.

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 1. Εισαγωγή Η µελέτη που ακολουθεί έχει ως στόχο την ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών δοµών των δήµων και κοινοτήτων της Ελλάδας και την ταξινόµηση τους σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση γίνεται µε στατιστικές τεχνικές που επιτρέπουν τη ταξινόµηση-οµαδοποίηση δεδοµένων αλλά και τεχνικές που στοχεύουν στη µείωση του πλήθους των δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη χάνεται η πληροφορία. Και οι δύο βασικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν (clustering και principal components αντίστοιχα) ανήκουν στο πεδίο της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και χρησιµοποιούνται ευρύτατα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε και έγινε πολύ πιο εύκολη η αποθήκευση και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδοµένων µέσω της προόδου της πληροφορικής, σε γεωδηµογραφικά προβλήµατα. Η ανάγκη για την χρησιµοποίηση τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του πλήθους των δεδοµένων γίνεται εύκολα κατανοητή αν ληφθεί υπ οψη ότι τα δεδοµένα που αναλύθηκαν σε αυτή την µελέτη περιλαµβάνουν 1076 µεταβλητές για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού 561 δήµων-κοινοτήτων. Η πραγµατική πληροφορία που «περιέχουν» αυτές οι µεταβλητές, µπορεί να εκφρασθεί µε πολύ λιγότερες, λόγω της ύπαρξης εσωτερικών δοµών συσχέτισης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τεχνική principal components. Στόχος λοιπόν είναι κατ αρχάς µεν να προσδιοριστούν οι δοµές-σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών έτσι ώστε να µειωθεί ο όγκος των αριθµητικών πράξεων και να φανούν καθαρά οι εσωτερικές δοµές που διέπουν το σύστηµα που αναλύεται. Στη συνέχεια, δε να γίνει µία ταξινόµηση των δήµωνκοινοτήτων σε οµοειδείς κατηγορίες (µε παραπλήσιο µορφωτικό, οικονοµικό κ.τ.λ. επίπεδο) χρησιµοποιώντας τους παράγοντες που επήλθαν µε µετασχηµατισµό των αρχικών µεταβλητών µέσω της µεθόδου principal components. Εφαρµογές παρόµοιου χαρακτήρα είναι συνήθεις εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Eνδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε αυτές των Imber (1977), Jolliffe et al. (1986), Moser & Scott (1961), Prastacos & Hootkins (1984), Webber & Craig (1978). Τα συµπεράσµατα από µελέτες τέτοιου είδους µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσµα πεδίων όπως: σχεδιασµός πολιτικής, δειγµατοληπτικές µελέτες, προγνώσεις πωλήσεων, προώθηση προϊόντων, επιλογή χώρου εγκατάστασης και ποιοτικών χαρακτηριστικών καταστηµάτων κ.α. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους τεχνικές δεν έχουν χρησιµοποιηθεί καθόλου και κύριος λόγος είναι η έλλειψη στοιχείων. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) δηµοσίευσε τα πλήρη αποτελέσµατα της απογραφής του 1981 το 1987 και µόνο σε βιβλία, ενώ τα στοιχεία της απογραφής του 1991 σε ολοκληρωµένη µορφή διατέθηκαν ηλεκτρονικά για πρώτη φορά το 1998 (Αθηνά-91, 1998). Αλλά και τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στις απογραφές παρουσιάζουν ελλείψεις που δεν επιτρέπουν την ανάλυση σε επίπεδο µικρότερο από αυτό του δήµου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιµα µόνο σε επίπεδο περιφερειών, νοµών και δήµων/κοινοτήτων. Κοινωνικο-οοικονοµικά στοιχεία για απογραφικούς τοµείς ή οικοδοµικά τετράγωνα δεν υπάρχουν αν και το βιοτικό επίπεδο διαφέρει σηµαντικά

3 από συνοικία σε συνοικία. Μ αυτόν τον τρόπο αποκρύπτονται σηµαντικές λεπτοµέρειες και οι δήµοι τείνουν να φαίνονται ίδιοι. 2. Εφαρµογή τεχνικής Principal Components H µέθοδος Principal components Τα principal components είναι διανύσµατα που σχηµατίζονται σαν γραµµικοί συνδυασµοί των µεταβλητών του συνόλου των δεδοµένων και κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι κάθετα µεταξύ τους (στον πολυδιάστατο χώρο που ορίζουν ανάλογα µε το πλήθος τους) και να αντιπροσωπεύουν κατά φθίνουσα τάξη ποσοστά της αρχικής µεταβλητότητας των δεδοµένων. Το πλήθος τους είναι ίσο µε το πλήθος των αρχικών µεταβλητών: όµως, από κάποιο σηµείο και µετά πολλά από αυτά δεν είναι χρήσιµα γιατί δεν επεξηγούν κάποιο ποσοστό από την αρχική µεταβλητότητα. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που οι µεταβλητές είναι έντονα συσχετισµένες µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα της τεχνικής των principal components προκύπτουν µετά από ανάλυση του πίνακα συνδιακύµανσης ή του πίνακα συσχέτισης των δεδοµένων. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα για την εξαγωγή συµπερασµάτων αλλά η εσωτερική δοµή συσχέτισής τους. Τις περισσότερες φορές χρησιµοποιείται ο πίνακας συσχέτισης (correlation matrix) στον οποίο οι µεταβλητές µε µεγάλη διασπορά δεν έχουν βαρύτητα µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες. Αυτό συµβαίνει γιατί η συσχέτιση είναι ουσιαστικά ένα τυποποιηµένο (standardized) µέτρο συνδιακύµανσης. Έτσι, η επιλογή των µονάδων µέτρησης των µεταβλητών δεν παίζει κανένα ρόλο όταν τα δεδοµένα δεν περιέχουν οµοειδείς µεταβλητές. Όταν όλες οι µεταβλητές που περιέχονται στα δεδοµένα εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, τότε συνήθως χρησιµοποιείται ο πίνακας συνδιακύµανσης (covariance matrix). Όσον αφορά την επιλογή του πίνακα συνδιακύµανσης ή του πίνακα συσχέτισης για την ανάλυση του προβλήµατος, η δεύτερη περίπτωση αντιστοιχεί στην παραδοχή ότι οι µεταβλητές είναι της ίδιας βαρύτητας. Αντίθετα, η χρησιµοποίηση του πίνακα συνδιακύµανσης οδηγεί στη µεροληπτική σε σχέση και µε το µέγεθος της διασποράς της κάθε µεταβλητής (πέρα από τα µεγέθη συνδιακύµανσης) επιλογή του βάρους που έχει κάθε µεταβλητή στον σχηµατισµό του κάθε principal component. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν Τα δεδοµένα της εφαρµογής πάρθηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ΑΘΗΝΑ 91 (Πραστάκος, Κογχυλάκης, 1998), που περιέχει τα αποτελέσµατα της απογραφής του 1991 και αποτελούνται από 1076 µεταβλητές οι οποίες αφορούν αποκλειστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για 561 δήµους-κοινότητες µε πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων. Όπως φαίνεται και παρακάτω τα δεδοµένα είναι κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα. υστυχώς ο οικονοµικός παράγοντας εµφανίζεται έµµεσα και αυτό δυσκολεύει την εφαρµογή τεχνικών οµαδοποίησης καθώς οι διαφορές µεταξύ δήµων-κοινοτήτων είναι λιγότερο ευδιάκριτες. Όλες οι µεταβλητές εκφράζονται σε ποσοστά και όχι µε απόλυτα µεγέθη για να αποφεύγονται προβλήµατα που θα ανέκυπταν καθώς ο πληθυσµός διαφέρει σηµαντικά στους διάφορους δήµους, επιπλέον δε µε αυτόν τον τρόπο λαµβάνονται υπ όψη για την αξιολόγηση κάθε δήµου µόνο ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι το µέγεθός του. Οι

4 κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο των 2000 κατοίκων αποκλείστηκαν από την εφαρµογή, µιας και το πλήθος τους σε συνδυασµό µε την περιορισµένη σχετικά πληροφορία που φέρουν τα δεδοµένα της απογραφής του 1991 (η απογραφή του 1981 περιείχε και στοιχεία οικονοµικού χαρακτήρα όπως π.χ. µέγεθος κατοικιών) θα έκανε αδύνατη την επιτυχή εφαρµογή των τεχνικών οµαδοποίησης. Οι µεταβλητές µπορούν να χωρισθούν νοηµατικά στις εξής 7 οµάδες: 1. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας (για κάθε δήµο-κοινότητα), του πληθυσµού κατά φύλο και οµάδες ηλικιών: π.χ. Θήλεις 85 ετών και άνω / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας 85 ετών και άνω. 2. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας, του πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση: π.χ. ιαζευγµένοι άρρενες ηλικίας ετών / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας ετών. 3. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας, του πληθυσµού ηλικίας 10 ετών και άνω ανά φύλο, οµάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαιδεύσεως: π.χ. Θήλεις ηλικίας ετών µε µεταπτυχιακό / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας ετών. 4. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας, του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά φύλο και οµάδες ηλικιών: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί εργαζόµενοι άρρενες ηλικίας ετών / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας ετών. 5. Ποσοστά επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών, του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί θήλεις ηλικίας ετών απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών / Σύνολο οικονοµικά ενεργών. 6. Ποσοστά επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών, του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελµα: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί άρρενες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, εργοδότες / Σύνολο οικονοµικά ενεργών. 7. Ποσοστά επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών, του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων και θέση στο επάγγελµα: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί θήλεις ασκούντες επιστηµονικά και ελευθέρια επαγγέλµατα, µισθωτοί / Σύνολο οικονοµικά ενεργών. Αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου principal components Σύµφωνα µε τον πίνακα συσχετίσεων τα τρία πρώτα principal components εξηγούν περίπου το 30% της µεταβλητότητας των αρχικών δεδοµένων και χρειάζονται συνολικά 194 principal components για να επεξηγηθεί το 90% της αρχικής µεταβλητότητας. Με τον πίνακα συνδιακύµανσης τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά: τα τρία πρώτα components αντιπροσωπεύουν το 52% της µεταβλητότητας των αρχικών δεδοµένων και χρειάζονται µόλις 40 για την κάλυψη του 90% της αρχικής µεταβλητότητας. Αυτό συµβαίνει επειδή στην ανάλυση του πίνακα συσχέτισης όλες οι µεταβλητές ανεξάρτητα από το µέγεθος της διασποράς τους έχουν το ίδιο βάρος στο σχηµατισµό των principal components. Τα παρακάτω γραφήµατα παρουσιάζουν τις σχετικές θέσεις των δήµων-κοινοτήτων µε βάση τις τιµές των τριών πρώτων principal components (δηλαδή χρησιµοποιούν το 52% και 30% της µεταβλητότητας των δεδοµένων αντίστοιχα) και αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία για την τεχνική clustering που θα ακολουθήσει.

5 Γράφηµα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση των δήµων-κοινοτήτων µε βάση τα 3 πρώτα Principal Components (πίνακας συνδιακύµανσης). Γράφηµα 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση των δήµων-κοινοτήτων µε βάση τα 3 πρώτα Principal Components (πίνακας συσχέτισης). Επεξήγηση των principal components Τα principal components σαν γραµµικοί συνδυασµοί των αρχικών δεδοµένων, δίνουν περισσότερο βάρος σε µεταβλητές οι οποίες χαρακτηρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα υποκείµενα-αντικείµενα ενώ συχνά η ανάλυση οδηγεί σε αντίθετα βάρη µεταξύ µεταβλητών, µε σκοπό την ανάδειξη των αντιθέσεων (µεταξύ δήµων-κοινοτήτων στη προκειµένη περίπτωση). Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται οι δήµοι-κοινότητες που έχουν µεγάλες µετρήσεις σε µια µεταβλητή και µικρές σε µια άλλη (της οποίας ο συντελεστής έχει τελικά αντίθετο πρόσηµο) από τους δήµους-κοινότητες που έχουν την αντίθετη σχέση στις ίδιες µεταβλητές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώτου principal component που σχηµατίζεται µέσω του πίνακα συνδιακύµανσης στον οποίο προβάλλεται η αντίθεση όσον αφορά την περιεκτικότητα των δήµων κοινοτήτων σε πληθυσµό ανδρώνγυναικών µε έµφαση στις πιο παραγωγικές ηλικίες (25-40 ετών). ηλαδή οι µεταβλητές που αφορούν ηλικίες από χρονών έχουν µεγαλύτερα βάρη στο σχηµατισµό των principal components από τις υπόλοιπες, ενώ αυτές που αφορούν άνδρες έχουν αντίθετο πρόσηµο από αυτές που αφορούν γυναίκες (αυτό οφείλεται στην αντίθετη συνδιακύµανση των µεταβλητών που αφορούν άνδρες-γυναίκες). Στο ίδιο pc προβάλλεται έντονα η ύπαρξη έγγαµων κοριτσιών µικρής ηλικίας (10-19 ετών) και αγοριών ετών, η αντίθεση όσον αφορά την περιεκτικότητα δήµωνκοινοτήτων σε έγγαµες και άγαµες γυναίκες ετών, η αντίθεση που αφορά την περιεκτικότητα σε διαζευγµένους και µη και των δύο φύλων και η αντίθεση που έχει να κάνει µε την αναλογία έγγαµων-άγαµων και των δύο φύλων ηλικίας ετών.

6 ίνεται επίσης έµφαση στην εκπαίδευση και προβάλλεται η αντίθεση µεταξύ αυτών που έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση ή και λιγότερη, και αυτών που έχουν γυµνασιακή ή και ανώτερη µόρφωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικά βάρη µπαίνουν στις µεταβλητές που αφορούν άνδρες, γυναίκες ετών µε µεταπτυχιακό ενώ στις µεγάλες ηλικίες τα µεγάλα βάρη µπαίνουν σε µεταβλητές που αφορούν τη γυµνασιακή εκπαίδευση. Σε ότι έχει να κάνει µε την απασχόληση, µεγάλα βάρη σηµειώνουν οι µεταβλητές που σχετίζονται µε τα οικονοµικώς ενεργά παιδιά ετών, µε τους οικονοµικά µη ενεργούς άνδρες ετών, η αντίθεση µεταξύ µεταβλητών που αφορούν αυτούς που ασχολούνται µε γεωργία κτηνοτροφία υλοτοµία αλιεία κ.τ.λ. και αυτών που σχετίζονται µε επαγγέλµατα γραφείου. Μεγάλα βάρη έχουν ακόµα µεταβλητές που αφορούν επιστηµονικά επαγγέλµατα καθώς και κάποιες εξειδικευµένες µεταβλητές, οι οποίες ενδεχοµένως χαρακτηρίζουν ένα µέρος της ποιότητας ενός δήµου (π.χ. θήλεις εργαζόµενοι σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς). Παρόµοια δοµή έχουν και τα υπόλοιπα principal components όσον αφορά το πρόσηµο των βαρών προβάλλονται όµως περισσότερο διαφορετικές κατηγορίες πληθυσµού, π.χ. στο τρίτο principal component το µεγαλύτερο βάρος το έχουν οι µικρές ηλικίες (0-15 ετών), ενώ το δεύτερο ουσιαστικά µετράει το µέσο όρο της αναλογίας ανδρών-γυναικών ανά ηλικιακή κατηγορία. Επιλογή του αριθµού των principal components Το πλέον συνηθισµένο κριτήριο για την επιλογή του πλήθους των principal components που είναι απαραίτητο για την επαρκή εκµετάλλευση της µεταβλητότητας των δεδοµένων είναι η επιλογή του ελάχιστου αριθµού αυτών που καλύπτουν ένα προκαθορισµένο ποσοστό της ολικής µεταβλητότητας (συνήθως 70-90%). Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το γράφηµα που εικονίζεται παρακάτω, το οποίο απεικονίζει το ποσοστό διασποράς που αντιστοιχεί σε κάθε principal component. Σύµφωνα µε τον Cattell (1966) το πλήθος των principal components µπορεί να επιλεχθεί µέσω των σηµείων της καµπύλης στα οποία υπάρχουν µεγάλες εναλλαγές στην κλίση της. Έτσι, το παρακάτω γράφηµα που απεικονίζει το ποσοστό µεταβλητότητας που αντιπροσωπεύουν τα pc s κατά φθίνουσα τάξη (µε κόκκινο τα pc s που προήλθαν από τον πίνακα συσχέτισης, µε πράσινο αυτά του πίνακα συνδιακύµανσης) υποδεικνύει και στις δύο περιπτώσεις ότι τρία pc s είναι αρκετά. Και αυτή η µέθοδος διατηρεί στοιχεία υποκειµενικότητας. Στην εφαρµογή της τεχνικής clustering, χρησιµοποιήθηκε ουσιαστικά όλη τη µεταβλητότητα των principal components και αυτό γιατί είχε ήδη επιτευχθεί οικονοµία στο χρόνο εκτέλεσης των προγραµµάτων, τόση ώστε να µην είναι απαραίτητο να θυσιαστεί κάποιο έστω µικρό ποσοστό της αρχικής διασποράς CORRE 0.0 COVAR COUNT Γράφηµα 3: Ποσοστό µεταβλητότητας που αντιστοιχεί σε κάθε principal component (κόκκινο: από τον πίνακα συσχέτισης, πράσινα: από πίνακα συνδιακύµανσης).

7 3. Ταξινόµηση (Clustering) Οι τεχνικές ταξινόµησης-οµαδοποίησης (clustering) έχουν ως σκοπό το διαχωρισµό ενός συνόλου υποκειµένων-αντικειµένων σε οµάδες. Υπό ιδανικές συνθήκες και όταν οι υπό µελέτη µεταβλητές είναι λίγες, για την ταξινόµηση των υποκειµένωναντικειµένων αρκεί η οπτική εξέταση ενός γραφήµατος ανάλογου των πρώτων δύο που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στην πράξη όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά και για αυτό το λόγο τα τελευταία 25 χρόνια εξελίχθηκε µεγάλο πλήθος τέτοιων τεχνικών. Σήµερα, έχουν επικρατήσει τρεις διαφορετικές µέθοδοι εφαρµογής τεχνικών οµαδοποίησης: 1. Ιεραρχικές τεχνικές-στις οποίες η ταξινόµηση είναι πολυβηµατική και µπορεί να γίνει είτε συσσωρευτικά, δηλαδή αρχικά το κάθε υποκείµενο-αντικείµενο αποτελεί από µόνο του µια οµάδα, σε δεύτερο στάδιο ενώνονται οι δύο πλησιέστερες οµάδες, στη συνέχεια οι επόµενες δύο κ.ο.κ., είτε διαιρετικά όπου ένα σύνολο παρατηρήσεων διαµερίζεται σε οµοιογενή υποσύνολα. Το πιο βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των ιεραρχικών τεχνικών µεταξύ τους είναι ο ορισµός της απόστασης µεταξύ των οµάδων. Π.χ. η µέθοδος single linkage θεωρεί ως απόσταση µεταξύ δύο οµάδων την απόσταση των πλησιέστερων στοιχείων τους, ενώ η µέθοδος group average χρησιµοποιεί το µέσο όρο των αποστάσεων. 2. Βελτιστοποιητικές τεχνικές- στις οποίες στόχος είναι η µεγιστοποίηση κριτηρίων (προκαθορισµένα µέτρα) ταξινόµησης. Κύρια διαφορά τους σε σχέση µε τις προηγούµενες είναι το ότι επιτρέπεται η επανατοποθέτηση των υπό οµαδοποίηση µεταβλητών. 3. Τεχνικές πυκνότητας-οι οποίες αναζητούν περιοχές µεγάλης πυκνότητας στο µετρικό χώρο που ορίζουν οι µεταβλητές υπό οµαδοποίηση. Όσον αφορά την επιλογή του ιδανικού αριθµού οµάδων έχουν επικρατήσει ως κριτήρια οι στατιστικές ψευδό-f, ψευδό-t 2 και το Cubic Clustering Criterion. Για εµβάθυνση στις τεχνικές οµαδοποίησης κλασσικά θεωρούνται τα βιβλία των Everitt (1980) και Anderberg (1973). Στην παρούσα εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν τα 144 πρώτα principal components όπως προέκυψαν από των πίνακα συνδιακύµανσης και τεχνικές της πρώτης και τρίτης κατηγορίας. Επίσης αναλύθηκε και το σύνολο των principal components του πίνακα συσχέτισης το οποίο δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την πρώτη περίπτωση. Συνήθως η ανάλυση οδηγούσε στο σχηµατισµό τριών ή τεσσάρων πολυπληθών οµάδων κάποιες από τις οποίες δεν είχαν εµφανείς διαφοροποιήσεις και αντίστοιχου αριθµού ολιγοµελών οµάδων. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι αυτό ίσως να οφείλεται στα δεδοµένα, πχ η συνεχής ακραία εµφάνιση του δήµου Παλαιόχωρας της Κρήτης (σε όλες τις αναλύσεις σχηµάτιζε µόνος του cluster) οδήγησε στην ανακάλυψη ότι περίπου το 1/5 του πληθυσµού δεν δήλωσε επάγγελµα κατά την απογραφή, οπότε και στον αποκλεισµό του από την ανάλυση. Τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα δόθηκαν από τη µέθοδο Ward (1963) (σύµφωνα µε την οποία η απόσταση µεταξύ δύο οµάδων είναι ίση µε το άθροισµα των τετραγωνικών αποστάσεων όλων των στοιχείων τους), και την Flexible Beta, (Lance and Williams:1967, Milligan: 1987) οι οποίες είναι ιεραρχικές συσσωρευτικές µέθοδοι.

8 Εφαρµόσθηκαν επίσης οι ιεραρχικές µέθοδοι centroid linkage, median linkage, complete linkage, average linkage, single linkage, ενώ δοκιµάσθηκαν διάφορες παραλλαγές παραµέτρων πυκνότητας της density linkage (για µια περιεκτική ανασκόπηση των πιο σύγχρονων παραλλαγών οµαδοποίησης προτείνεται το SAS ONLINE DOCUMENTATION). Με την εφαρµογή της µεθόδου Ward τα κριτήρια επιλογής αριθµού οµάδων υποδεικνύουν 16 και 11 οµάδες και προτιµήθηκε η δεύτερη περίπτωση ως πιο περιεκτική. Οι οµάδες που προέκυψαν έχουν πολύ ικανοποιητικά χαρακτηριστικά οµοιογένειας, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι ενδοιασµοί σχετικά µε τη θέση κάποιων δήµων-κοινοτήτων. Πρέπει παρ όλα αυτά να επισηµανθεί ότι η µέθοδος Ward όπως όλες οι µέθοδοι οµαδοποίησης µεροληπτεί όσον αφορά κάποια χαρακτηριστικά των οµάδων που σχηµατίζει. Σύµφωνα µε τον Milligan (1980) η τεχνική αυτή έχει την τάση να δηµιουργεί clusters µε µικρό σχετικά αριθµό στοιχείων και περίπου ισοµεγέθη (κάτι που επιβεβαιώθηκε και από αυτή την ανάλυση). 4. Αποτελέσµατα ταξινόµησης Οι 11 οµάδες (clusters) και τα γενικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα που µε τους δήµους/κοινότητες που ανήκουν σε κάθε οµάδα παρουσιάζονται στο παράρτηµα που ακολουθεί. Οµάδα 1: Αστικές περιοχές µε σχετικά χαµηλό βιοτικό επίπεδο. Σε αυτή την οµάδα ανήκουν πολλοί αστικοί δήµοι µε χαµηλό σχετικά βιοτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δήµων σε αυτή την οµάδα είναι το Περιστέρι, Ν. Λιόσια, Αιγάλεω, Ταύρος, Γαλάτσι Κερατσίνι, Πέραµα, Άγιος ηµήτριος του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθηνών-Πειραιά, το Κορδελιό, Εύοσµος, Σταυρός στη Θεσσαλονίκη και η Νέα Αλικαρνασσός στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Ηρακλείου Κρήτης. Στην οµάδα ανήκουν 54 δήµοι οι οποίοι στο χάρτη (γράφηµα 8) παρουσιάζονται µε µαύρες κουκίδες (δεν φαίνονται όλοι λόγω του µικρού µεγέθους του χάρτη). Οι µέσοι όροι των µετρήσεων της οµάδας 1 σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους δήµους-κοινότητες παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ειδικά στους νέους όπου ένα µεγάλο ποσοστό έχει µόνο τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Χαµηλά (περίπου 10% κάτω από τον υπόλοιπο µέσο όρο) βρίσκονται τα επίπεδα απασχόλησης που αφορούν νέους ετών, ενώ ιδιαίτερα χαµηλά (περίπου 20% κάτω από τον υπόλοιπο µέσο όρο) είναι η απασχόληση στις ηλικίες κοντά στη συνταξιοδότηση (60-64 ετών). Υψηλή αναλογία (περίπου 10% πάνω από τον υπόλοιπο µέσο όρο) έχουν τα τεχνικά επαγγέλµατα (τεχνίτες, εργάτες εκτός γεωργίας, χειριστές µεταφορικών µέσων κ.λ.π.). Οµάδα 2: Αστικοί δήµοι µε υψηλό βιοτικό επίπεδο Εδώ βρίσκονται 26 δήµοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µε πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο (Κηφισιά, Φιλοθέη, Ψυχικό, Πανόραµα κ.τ.λ.). Στο χάρτη (γράφηµα 8) παρουσιάζονται µε κόκκινες κουκίδες. Πιθανή παραφωνία σ αυτό το cluster αποτελούν οι δήµοι Αθηναίων και Ζωγράφου. Οι µέσοι όροι των µετρήσεων των στοιχείων αυτής της οµάδας σε σχέση µε τους µέσους όρους όλων των υπολοίπων παρουσιάζουν το ποσοστό των οικονοµικά ενεργών νέων ελαττωµένο στο µισό, διπλάσια την περιεκτικότητα σε µισθωτούς, πενταπλάσιο το ποσοστό των εργαζοµένων στην παροχή υπηρεσιών, τετραπλάσιο στα ανώτερα διοικητικά στελέχη,

9 εξαπλάσιο στα επιστηµονικά επαγγέλµατα και δεκαπλάσιο στα επαγγέλµατα γραφείου. Οµάδα 3: Πρωτεύουσες νοµών Αποτελείται από 59 πρωτεύουσες (κυρίως) νοµών, µεγάλων νησιών και κάποιους δήµους Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο χάρτη (γράφηµα 8) απεικονίζονται µε ανοιχτό πράσινο χρώµα. Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι της οµάδας είναι τα Χανιά, η Ρόδος, η Τρίπολη τα Ιωάννινα το Ηράκλειο και η Νέα Μάκρη Ανατολικής Αττικής. Στους δήµους αυτής της οµάδας το ποσοστό των αγράµµατων είναι ελαττωµένο στο µισό σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους δήµους, το ποσοστό πτυχιούχων είναι αυξηµένο κατά το ένα τέταρτο, ενώ σηµαντικά µικρότερα είναι τα ποσοστά των οικονοµικά ενεργών νέων και των απασχολούµενων µεγάλης ηλικίας. Οµάδα 4: Μεγάλοι αλλά δευτερεύοντες δήµοι Απαρτίζεται από 50 µεγάλους αλλά δευτερεύοντες σε σχέση µε τους προηγούµενους, δήµους. Απεικονίζονται µε µπλε σκούρο χρώµα και δείγµα της οµάδας είναι οι δήµοι Χίου, Αγίου Νικολάου Λασηθίου, Καρλοβασίου Σάµου και Σπάρτης. Στους δήµους αυτής της οµάδας το ποσοστό των µισθωτών και των ανέργων είναι ελαφρά αυξηµένο ενώ το ποσοστό των εργαζόµενων στη γεωργίακτηνοτροφία-αλιεία είναι ελαττωµένο στο µισό σε σχέση µε τις µετρήσεις που παρουσιάζουν όλοι οι υπόλοιποι δήµοι. Οµάδα 5: Κωµοπόλεις στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Στο χάρτη έχει το ροζ χρώµα. Περιέχει κωµοπόλεις οι συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Το πλήθος των στοιχείων του cluster είναι 90. Χαρακτηριστικό δείγµα αποτελούν τα Γιαννιτσά Πέλλας, ο Αµπελώνας και ο Τύρναβος Λαρίσης και η Αταλάντη Φθιώτιδας. Εδώ η a posteriori ανάλυση έδειξε χαµηλή την αναλογία των µισθωτών όπως και των εργαζόµενων σε βιοµηχανίες, και αυξηµένη την ανεργία των νέων σε σχέση µε όλες τις άλλες πόλεις. Οµάδα 6: Κεφαλοχώρια Βόρειας Ελλάδας Βιοµηχανικές περιοχές Παριστάνεται µε πράσινο σκούρο χρώµα και αποτελείται από 48 κεφαλοχώριακωµοπόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Π.χ. Ηράκλεια Σερρών, Γουµένισσα Κιλκίς, Σιάτιστα Κοζάνης. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας είναι η χαµηλή αναλογία σε δηµοσίους υπαλλήλους και η υψηλή αναλογία (20% πάνω από τον µέσο όρο όλων των υπόλοιπων πόλεων) σε εργαζόµενους σε µεταποιητικές βιοµηχανίες και τεχνικά επαγγέλµατα (50% πάνω από τον µέσο όρο όλων των υπόλοιπων πόλεων). Οµάδα 7: Κεφαλοχώρια Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας Γεωργικές περιοχές Αποτελείται από 62 κεφαλοχώρια-κωµοπόλεις της Κεντρικής και Νότιας κυρίως Ελλάδας. Παριστάνεται µε ανοιχτό γαλάζιο χρώµα και ένα δείγµα από την οµάδα είναι το Τυµπάκι και Αρχάνες Ηρακλείου, Κουτσοπόδι και Λυγουριό Αργολίδας και ο Ορχοµενός Βοιωτίας. Εδώ παρουσιάζεται εξαιρετικά αυξηµένο το ποσοστό των έγγαµων µικρής ηλικίας (σχεδόν διπλάσιο του µέσου όρου των υπολοίπων), και υπερδιπλάσιο το ποσοστό των αγροτών-κτηνοτρόφων. Οµάδα 8: Παραθαλάσσια θέρετρα Περιέχει µε µεγάλο ποσοστό παραθαλάσσια θέρετρα και παριστάνεται µε µωβ χρώµα. Έχει 58 δήµους και µερικά από αυτά είναι το Λουτράκι Κορινθίας, η Ιτέα Φωκίδας, η Μύκονος, οι Σπέτσες και ο Μαρµαράς Χαλκιδικής. Στους δήµους και

10 της κοινότητες αυτής της οµάδας το ποσοστό αυτών που εργάζονται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια είναι αυξηµένο κατά 50% σε σχέση µε τον υπόλοιπο µέσο όρο ενώ αντίθετα το ποσοστό αυτών που ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι ελαττωµένο κατά το ένα τρίτο. Οµάδα 9: Κοινότητες της Ξάνθης και της Ροδόπης Μειονότητες Εδώ βρίσκονται 16 κοινότητες της Ξάνθης και της Ροδόπης που µόλις ξεπερνούν τους 2000 κατοίκους. Έχουν το καφέ χρώµα. Tο ποσοστό των έγγαµων κοριτσιών ηλικίας ετών είναι επταπλάσιο ενώ το ποσοστό αυτών που ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε αυτές τις κοινότητες σε σχέση µε τον µέσο όρο των υπολοίπων δήµων-κοινοτήτων. Οµάδα 10: Μη παραλιακές κοινότητες στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Έχει το κίτρινο χρώµα και περιέχει 42 µη παραλιακές κοινότητες που βρίσκονται κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Ένα δείγµα είναι η Φαλάννη Λαρίσης, το Εξαπλάτανο Πέλλας, ο Λούρος Πρεβέζης και ο Παλαµάς Πρεβέζης. Σε αυτές τις περιοχές το ποσοστό των έγγαµων ηλικίας ετών παρουσιάζεται αυξηµένο κατά ένα τρίτο ενώ σηµαντικά µεγαλύτερα σε σχέση µε τους υπόλοιπους δήµους είναι τα ποσοστά των αγράµµατων ιδιαίτερα στις ηλικίες πάνω από 40 χρονών. Οµάδα 11: Κοινότητες στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Περιέχει 30 κοινότητες της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας που µόλις ξεπερνούν τους 2000 κατοίκους. Έχει το πορτοκαλί χρώµα. Εδώ τα ποσοστά των οικονοµικά ενεργών νέων όπως και των εργαζόµενων σε κτηνοτροφία και γεωργία είναι αυξηµένο κατά 30% περίπου. Τα χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας είναι παρόµοια µε της προηγούµενης και η ύπαρξή της µάλλον προέρχεται από τη µεροληψία που έχει η µέθοδος Ward (όπως ουσιαστικά κάθε µέθοδος ιεραρχικής οµαδοποίησης) όσον αφορά το µέγεθος και το σχήµα των οµάδων που σχηµατίζει. Γράφηµα 5: Προβολή των οµάδων (µέθοδος Ward) στο επίπεδο που ορίζουν τα 2 πρώτα principal components.

11 Γράφηµα 6: Προβολή των οµάδων (µέθοδος Flexible Beta) στο επίπεδο που ορίζουν τα 2 πρώτα principal components. Γράφηµα 7: Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης µε τη µέθοδο Ward s linkage, στο χάρτη του Λεκανοπεδίου Αθηνών. 5. Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής καθορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τα ελλιπή δεδοµένα τα οποία ορισµένες φορές έδωσαν πολύ κοντινές θέσεις στους δήµουςκοινότητες µέσα στον πολυδιάστατο χώρο που ορίζουν τα principal components. Πάντως τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης των δήµων εµφανίζονται λογικά. ήµοι που η κοινή λογική θα περίµενε ότι θα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά (πχ υποβαθµισµένοι δήµοι στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα, περιοχές µε µειονότητες, κλπ) είναι στο ίδιο cluster. Σε ορισµένες οµάδες (Οµάδα 5: Κωµοπόλεις στη

12 Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, Οµάδα 10: Μη παραλιακές κοινότητες στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και άλλες) οι διαφορές δεν είναι ευδιάκριτες και ίσως εάν υπήρχαν πλέον πλήρη δεδοµένα οι οµάδες να είναι καλύτερες. Πάντως η µελέτη αυτή δείχνει ότι οι στατιστικές τεχνικές µπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα τα οποία µπορεί να είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα σε θέµατα σχεδιασµού. Γράφηµα 8: Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης µε τη µέθοδο Ward s linkage στο χάρτη της Ελλάδας.

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ANDERBERG, M.R. (1973), Cluster Analysis for Applications, Academic Press, Inc., New York. CATTELL, R.B. (1966), The screen test for the number of factors. J. Multiv. Behav. Res., 1, EVERITT, B.S. (1980), Cluster Analysis, Second Edition, Heineman Educational Books Ltd, London. HOTELLING, H. (1933), Analysis of a complex of statistical variables into principal components. Journal of Educational Psychology, 24, , IMBER, V. (1977), A classification of the English personal social services authorities, DHSS, Statistical and Research Report Series, No. 16 HMSO, London. JOLLIFFE, I.T. (1986), Principal Component Analysis, Springer-Verlag New York. JOLLIFFE, I.T., JONES,B. and MORGAN,B.J.T. (1986), Comparison of cluster analyses of the English personal social services authorities. LANCE, G.N. and WILLIAMS, W.T. (1967), A General Theory of Classificatory Sorting Strategies, I. Hierarchical Systems, Computer Journal, 9, MILLIGAN, G.W. (1980), An Examination of the Effect of Six Types of Error perturbation on Fifteen Clustering Algorithms, Psychometrika, 45, MILLIGAN, G.W. and COOPER, M.C. (1987), A Study of Variable Standardization, College of Administrative Science Working Paper Series, 87-63, The Ohio State University, Columbus, Ohio. MOSER, C.A. and SCOTT, W. (1961), British Towns, Oliver and Boyd, Edinburgh. PEARSON,K.(1901), On lines and planes of closest fit to systems of points in space, Philosophical Magazine (6), 2, PRASTACOS P. AND HOOTKINS S. (1984), Social Area Analysis of the San Francisco Area, United Way, San Francisco, California. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ Π., ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Γ, (1998), Το σύστηµα «Αθηνά» για την απογραφή του 1991, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη. WARD, J.H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimiζe an Objective Function, Journal of the American Statistical Association, 58, WEBBER, R. and CRAIG, J. (1978), Socio-economic classification of local authority areas. OPCS Studies on Medical and Population Subjects, No. 35, HMSO, London.

14 Παράρτηµα Cluster 1 Περιστέρι/ υταττ, Αγ ηµήτριος/πειρ, Αιγάλεω/ υταττ, Ν.Λιόσια/ υταττ, Κορυδαλλός/ υτατ, Νίκαια/Πειραιάς, Χαλκίδα/Εύβοια, Κόρινθος/Κορινθ, Πετρούπολη/ υτατ, ΝέαΙωνία/ΑνΑττ, Μοσχάτο/Πειραιάς, ράµα/ ράµα, Ταύρος/Αθήνα, Χαϊδάρι/ υταττι, Παλλήνη/Αν.Αττικ, Τριανδρία/Θεσνίκ, Σταυρούπολη/Θεσν, Σκάλα Ωρωπού/Α.Α, Νέα Πέραµος/.Ατ, Σταυρός/Θεσνίκη, ΝΑλικαρνασσός/Ηρ, Οινόφυτα/Βοιωτία, Αµύνταιο/Φλώρινα, Νεάπολη/Θεσνίκη, Συκεών/Θεσνίκη, Αχαρνές/Αν.Αττικ, Μάνδρα/ υτ.αττ, Μεταµόρφωση/ΑνΑτ, Πολίχνη/Θεσνίκη, Ρέντης/Πειραιάς, ΆνωΛιόσια/ υτ.ατ, Πέραµα/Πειραιάς, Ελευσίνα/ υτ.αττ, ΑγΒαρβάρα/ υταττ, Καµατερό/ υταττ, ΆργοςΟρεστ/Καστο, Καστοριά/Καστορι, Αγ.Παύλος/Θεσνίκ, Ερµούπολη/Κυκλάδ, Κερατσίνι/Πειρ., Κορδελιό/Θεσνίκη, Εύοσµος/Θεσνίκη, Λαυρεωτική/Αν.Ατ, Μενεµένη/Θεσνίκη, Γέρακας/ΑνατΑττ, Πτολεµαϊδα/Κοζάν, ραπετσώνα/πειρ., Γλυκά Νερά/Αν.Ατ, Αµπελόκηποι/Θεσν, Μαγούλα/ υτ.αττ, Ζεφύρι/ υτ.αττ, Ευκαρπία/Θεσνίκη, Μανιάκοι/Καστορι, ΝέαΣάντα/Κιλκίς Cluster 2 Αθήνα/Αθήνα, Ζωγράφου/Αθήνα, ΑγΠαρασκευή/ΑνΑτ, Χαλάνδρι/ΑνΑττ, Ν.Σµύρνη/Πειραιά, Π.Φάληρο/Πειρ., Άλιµος/Πειραιάς, Γλυφάδα/Πειραιάς, Κηφισιά/ΑνΑττ, Βούλα/Πειραιάς, Φιλοθέη/ΑνΑττ, Ψυχικό/ΑνΑττ, Μαρούσι/ΑνΑττ, ΝΕρυθραία/ΑνΑττ, Χολαργός/ΑνΑττ, ΝΨυχικό/ΑνΑττ, Πεύκη/ΑνΑττ, ροσιά/αν.αττ, Ν.Πεντέλη/ΑνΑττ, Εκάλη/ΑνΑττ, Θρακοµακεδόνες/Α, Πανόραµα/Θεσνίκη, ιόνυσος/αν.αττ, Πεντέλη/ΑνΑττ, Παπάγου/ΑνΑττ, Βουλιαγµένη/Πειρ Cluster 3 Βύρωνας/Αθήνα, Καλλιθέα/Πειραιά, Πάτρα/Αχαϊα, Λάρισα/Λάρισα, Βόλοσ/Μαγνησία, Ηράκλειο/Ηράκλειo, Χανιά/Χανιά, άφνη/αθήνα, Ν.Φιλαδέλφεια/Αθ, Λειβαδιά/Βοιωτία, Καλαµάτα/Μεσσην, Θεσνίκη/Θεσνίκη, Ηλιούπολη/Αθήνα, Αργυρούπολη/Πειρ, Έδεσσα/Πέλλης, Σέρρες/Σέρρες, ΑγΑνάργυροι/ υτα, Καισαριανή/Αθήνα, Πειραιάς/Πειραιά, Καβάλα/Καβάλα, Μυτιλήνη/Λέσβος, Λαµιέων/Φθειωτ, Καρδίτσα/Καρδίτσ, Κέρκυρα/Κερκυρα, Ναύπακτος/Αιτ-Ακ, Άρτα/Άρτα, Καλαµαριά/Θεσνίκ, Ρόδος/ ωδεκ, Ξάνθη/Ξάνθη, Κοµοτηνή/Ροδόπη, Τρίπολη/Αρκαδ, Κοζάνη/Κοζάνη, Λευκάδα/Λευκάδα, Υµηττός/Αθήνα, Γαλάτσι/Αθήνα, Ηράκλειο/ΑνΑττ, Ναύπλιο/Αργολ, Κιλκίς/Κιλκίς, Ρέθυµνο/Ρέθυµνο, Αλεξανδρούπ/Έβρος, Καρπενήσι/Ευρυτ., Ελληνικό/Πειρ., Ιωάννινα./Ιωάνν., Νέα Μάκρη/Αν.Αττ, Ραφήνα/Αν.Αττ., Αργοστόλι/Κεφαλ., ΝΧαλκηδόνα/Αθήνα, Νέα Ιωνία/Μαγνησία, Κύµη/Εύβοια, Φλώρινα/Φλώρινα, Λυκόβρυση/ΑνΑττ, Καλάβρυτα/Αχαϊα, Κρέστενα/Ηλείας, Σάµος/Σάµος, Πυλαία/Θεσνίκη, Βάρη/Πειραιάς, Ανθούσα/Αν.Αττ., Αγ.Στέφανος/Αν.Αττ, Βριλήσσια/ΑνΑττ, Φιλύρος/Θεσνίκη Cluster 4 Βέροια/Ηµαθίας, Κατερίνη/Πιερία, Αγρίνιο/Αιτ-Ακ, Τρικκαίοι/Τρίκαλ, Πύργος/Ηλεία, Σικυώνα/Κορινθ, Άργος/Αργολ, Αίγιο/Αχαϊα, Σπάρτη/Λακωνία, Ζάκυνθος/Ζάκυνθ, Κερατέα/Αν.Αττικ, Κρωπία/Αν.Αττικ, Μέγαρα/ υτ.αττ, Ν.Αρτάκη/Εύβοια, Αµαλιάδα/Ηλεία, Μαρκόπουλο/Αν.Ατ, Καλύβια/Αν.Αττικ, Ξυλόκαστρο/Κορ, Κυπαρισσία/Μεσσ., Βασιλικό/Εύβοια, Θήβα/Βοιωτία, Αιδηψός/Εύβοια, Σητεία/Λασήθι, Μεσολόγγι/Αιτ-Ακ, Ρίο/Αχαϊα, Μελίσσια/ΑνΑττ, Αίγινα/Πειρ, Χίος/Χίος, Κως/ ωδεκ, Ιάλυσος/ ωδεκ, Αµάρυνθος/Ευβ, Καλαµπάκα/Τρίκαλ, ροσιά/εύβοια, Λαγκαδάς/Θεσνίκη, Γρεβενά/Γρεβενά, Σχηµατάρι/Βοιωτί, ΑγΝικόλαος/Λασήθ, Νεάπολη/Λασίθι, Οβριά/Αχαία, Σαραβάλιο/Αχαϊα, Τήνος/Κυκλάδες, Νάξος/Κυκλαδες, Σκιάθος/Μαγνησία, Πάρος/Κυκλάδες, Μουρνιές/Χανιά, Περιβολιές/Χανιά, Λίµνη/Εύβοια, Καρλόβασι/Σάµος, Περαία/Θεσνίκη, Ωραιόκαστρο/Θεσν, ιδυµότειχο/έβρο, Αλιβέρι/Εύβοια, Κάτω Αχαϊα/Αχαϊα, Μοίρες/Ηράκλειο, Πόρος/Πειρ., Αράχοβα/Βοιωτία, Ανάβυσσος/Αν.Αττ, Γύθειο/Λακωνίας, Πύλος/Μεσσην, Ν.Κυδωνία/Χανιά, Ροδίτσα/Φθειωτ, Σπερχειάδα/Φθει, Θέρµη/Θεσνίκη, ΝέαΜουδανιά/Χλκδ, Καµ.Βούρλα/Φθειώτ, ΚΚορακιάνα/Κερκ, Καλυθιές/ ωδεκ, Κουνουπιδιανά/Χαν, Μεσοποταµιά/Καστ, ΜαρκόπουλοΩρ/Αν.Αττ, Μαντούδι/Εύβοια, Κρόκος/Κοζάνη, Κανάλι/Κέρκ, Κυριάκιο/Βοιωτία, Καρδάµυλα/Χίος

15 Πρέβεζα/Πρέβεζα, Γιαννιτσά/Πέλλης, Αµπελώνας/Λάρισα, Τύρναβος/Λάρισα, Ασπρόπυργος/.Ατ, Νάουσα/Ηµαθίας, Παιανία/Αν.Αττικ, Σπάτα-Λούτσα/Α.Α, Ιστιαία/Εύβοια, Αγ.Κωνσταν./Φθει, Αταλάντη/Φθειώτ, Αστακός/Αιτ-Ακ, Αιτωλικό/Αιτ-Ακ, Ν.Μηχανιώνα/Θεσν, Ν.Καλλικράτ/Χλκδ, Μαλεσίνη/Φθιώτ, Βελεστίνο/Μαγνησ, Αµφίκλεια/Φθειώτ, Βέλος/Κορινθ., Γαστούνη/Ηλεία, Μεσσήνη/Μεσσην, Φιλιππιάδα/Πρεβ, Στυλίδα/Φθειωτ., Σκύδρα/Πέλλης, Σιδηρόκαστρο/Σέρ, Ορεστιάδα/Έβρος, Ληξούρι/Κεφαλ., Ανδραβίδα/Ηλεία, Αλµυρός/Μαγνησία, Πλωµάρι/Λέσβος, Μαρτίνο/Φθειωτ, Σερβίες/Κοζάνη, Αλιάρτο/Βοιωτία, Κ.Τιθορέα/Φθειωτ, Νεάπολη/Κοζάνη, Αγιά/Λάρισα, Κρανίδι/Αργολ, Αγ.Θεόδωροι/Κορ., Ν.Αγχίαλος/Μαγν., Προσοτσάνη/ ράµα, Κύριοι/ ράµα, Cluster 5 εσφίνη/φωκίδ., Μήλος/Κυκλάδες, Βόνιτσα/Αιτ-Ακ, Βάγια/Βοιωτία, Μαυροµµάτι/Βοιωτ, οξάτο/ ράµας, Παραµυθία/Θεσπρ., Αριδαία/Πέλλης, Ακράτα/Αχαϊα, ιακοπτό/αχαϊα, Βραχάτι/Κορινθ, Αρναία/Χαλκιδική, Ερυθρές/ υτ.αττ, Άστρος/Αρκαδ, Αγιασός/Λέσβος, Κάλαµος/Αν.Αττ, Πολύγυρος/Χλκδ, Λιβανάτα/Φθειώτ, Λιτόχωρο/Πιερία, Οµηρούπολη/Χίος, Χαλκηδόνα/Θεσνίκ, Ζαχάρω/Ηλείας, Νεάπολη/Λακωνία, Κασσάνδρεια/Χλκδ, Κ.Νευροκόπι/ ράµ, ίστοµο/βοιωτία, Βαθύς/Εύβοια, Αρχ.Κόρινθος/Κορ, Βαθύ/Σάµος, Μυτιληνιοί/Σάµος, Φερές/Έβρος, Αγ.Παρασκευή/Λέσ, Ασφενδιός/ ωδεκ, Πυλιό/ ωδεκ, Σκύρος/Εύβοια, Ερµιόνη/Αργολ, Πέραµα/Ιωανν., Κόνιτσα/Ιωάνν., Σαµοθράκη/Έβρος, Πολύχνιτος/Λέσβο, Καµπόχωροι/Χίος, Αυλώνας/Αν.Αττικ Cluster 6 Φάρσαλα/Λάρισα, Αλεξάνδρεια/Ηµαθ, Αµφιλοχία/Αιτ-Ακ, Ελασσόνα/Λάρισα, Αγ.Κωνσταντ./Αιτ, Ιωνία/Θεσνίκη, Κάρυστος/Εύβοια, Γουµένισσα/Κιλκί, Νιγρίτη/Σέρρες, Ηράκλεια/Σέρρες, Λιµενάρια/Καβάλα, Νέα Κίος/Αργολ, Χωριστή/ ράµα, Πλατέος/Ηµαθίας, Μουζάκιο/Καρδίτσ, αυλεία/βοιωτία, Μ.Παναγία/Χλκδκή, Λητή/Θεσνίκη, Ευρωπός/Κιλκίς, Ζαγκλιβέρι/Θεσνί, Κουφάλιο/Θεσνίκη, Χρυσούπολη/Καβάλ, Ψαχνά/Εύβοια, Συκούριο/Λάρισα, Πολύκαστρο/Κιλκί, Ασσήρος/Θεσνίκη, Γαλάτιστα/Χλκδ, Γιάννουλη/Λάρισα, Αγ.Αθανάσιος/Θσν, Ανατολικό/Θεσνίκ, Καλοχώρι/Θεσνίκη, Κρηνίδες/Θεσνίκη, Νικήσιανη/Καβάλα, Νάουσα/Κυκλάδες, Νεροκούρος/Χανιά, Κατσικά/Ιωάνν., Κίσσαµος/Χανιά, Αγριά/Μαγνησία, Γέφυρα/Θεσνίκη, Βασιλικές/Θεσνίκ, Ν.Σούλι/Σέρρες, ρυµός/θεσνίκη, Σοχός/Θεσνίκη, Αθίκια/Κορινθ, Σιάτιστα/Κοζάνη, Βαθύλακκος/Θεσνί, Γαλατινή/Κοζάνη, Ξηροπόταµος/ ράµ, Κιµµέριοι/Ξάνθη Cluster 7 Γαργαλιάνοι/Μεσσ, Χώρα/Μεσσην, Παραβόλα/Αιτ-Ακ, Καινουργιό/Αιτ-Α, Γέργερη/Ηράκλειο, Ζαρός/Ηράκλειο, Σαποί/Ροδόπη, Τραγανό/Ηλείας, Ζευγολατιό/Κορ., Νεοχώρι/Αιτ-Ακ, Κρουσώνας/Ηράκλε, Μιδέα/Αργολ., Αρκαλοχώρι/Ηράκλ, Σκάλα/Λακωνία, Τυµπάκι/Ηράκλειο, Ματαράγκα/Αιτ-Ακ, Παναιτώλιο/Αιτ-Α, Λυγουριό/Αργολ, Γόννοι/Λάρισα, Αρχάνες/Ηράκλειο, Νεάπολη/Αιτ-Ακ, Μελιβοία/Λάρισα, Ξυλαγανοί/Ροδόπη, Κουτσοπόδι/Αργολ, Θινάλι/Κέρκυρα, Λευκιµµαίοι/Κερκ, Μελίκη/Ηµαθία, Ειρηνούπολη/Ηµαθ, ΑγΒαρβάρα/Ηράκλε, Βλαχιώτης/Λακωνί, Τσοτίλι/Κοζάνη, ΝΖίχνη/Σέρρες, Ανώγεια/Ρέθυµνο, Εξαπλάτανο/Πέλλη, Χάλκη/Λάρισα, Πεντάπολη/Σέρρες, Τσαριτσάνη/Λάρισ, Νεµέα/Κορινθ., Ιεράπετρα/Λασίθι, Μώλος/Φθειωτ, Φιλιατρά/Μεσσην., Λεωνίδιο/Αρκαδ, Βάρδα/Ηλείας, Άσσος/Κορινθ., Κολινδρός/Πιερία, Άδενδρο/Θεσνίκη, Ορµυλία/Χλκδκή, Λεχαινών/Ηλεία, Μολάοι/Λακωνία, Μαραθώνας/Αν.Αττ, Βραχναίικα/Αχαϊα, Θέρµο/Αιτ-Ακ, Σκόπελος/Λέσβος, Αγ.Γεώργιος/Βοιω, Ελάτεια/Φθειωτ., Νίκαια/Λάρισα, Βαρθολοµιό/Ηλεία, Βελβεντό/Κοζάνη, Νικήτας/Χλκδ, Παλαίρο/Αιτ-Ακ, Σοφάδες/Καρδίτσα, Θεολόγος/Καβάλα, Σουφλί/Έβρος, Μάλια/Ηράκλειο, Ν.Πέραµος/Καβάλα

16 Άρτεµις/Αν.Αττικ, Ιτέα/Φωκίδ, Άµφισσα/Φωκίδ, Λουτράκι/Κορινθ, Παραδείσιο/ ωδεκ, Μύκονος/Κυκλάδες, Βίλια/ υτ.αττ., Ερέτρια/Εύβοια, Σπέτσες/Πειρ., Ύδρα/Πειρ., Ηγουµενίτσα/Θεσπ, Αρχάγγελος/ ωδεκ, Παραλία/Αχαϊα, Σταυράκι/Ιωάνν., Σελήνια/Πειρ., Ίσθµια/Κορινθ, Ν.Μαρµαράς/Χλκδ, Κρεµαστή/ ωδεκ, Σκόπελος/Μαγνησί, Ασβεστοχώρι/Θεσν, Αιάντειο/Πειρ, Γάζι/Ηράκλειο, Ιερισσός/Χλκδ, Κάλυµνος/ ωδεκ, Καναλλάκι/Πρέβεζ, Λεπτοκαρυά/Πιερί, Λίµνη/Εύβοια, Σίνδος/Θεσνίκη, Αµπελάκια/Πειρ, Ιωλκός/Μαγνησία, Ανατολή/Ιωάνν., Ελευθερπούπ/Καβά, Νέα Cluster 8 Παλάτια/Α.Ατ, Μεγαλόπολη/Αρκαδ, Αγ.Κηρύκος/Σάµος, Αυλίδα/Εύβοια, Αξιούπολη/Κιλκίς, Μύρινα/Λέσβος, Σούδα/Χανιά, Φυλή/ υτ.αττ., Ασπροβάλτα/Θεσνί, Σαλαµίνα/Πειρ, Πάτµος/ ωδεκ, Άνοιξη/Αν.Αττ, Παλ.Φώκαια/Αν.Ατ, Μέτσοβο/Ιωανν., Αγ.Νικόλαος/Χλκδ, Αντιµάχεια/ ωδεκ, Άφαντος/ ωδεκ, Μακρακώµη/Φθειωτ, Πλαγιαριό/Θεσνίκ, Αντίρριο/Αιτ-Ακ, Σύµη/ ωδεκ, Φιλιατά/Θεσπρ., Θάσος/Καβάλα, Λέρος/ ωδεκ, Αλόννησος/Μαγνησ, Κέφαλος/ ωδεκ, ΛιµΧερσόνησ/Ηράκ Cluster 9 Εχίνος/Ξάνθη, Γρατίνη, Ασώµατοι/Ροδόπη, Κοτύλη/Ξάνθη, Μύκη/Ξάνθη, Οργάνη/Ροδόπη, Φιλλύρα/Ροδόπη, Σώστης/Ροδόπη, Αρριανοί/Ροδόπη, Μικρό ερείο/έβρο, Έυλαλος/Ξάνθη, Σέλερος/Ξάνθης, Ίασµος/Ροδόπης, Αρίσβη/Ροδόπη, Αµάραντοι/Ροδόπη, Αγναντερό/Λάρισα Ορχοµενός/Βοιωτί, Αιγίνιο/Πιερία, Φαλάννη/Λάρισα, Ν.Μεσηµβρία/Θεσν, Πέτα/Άρτα, Λούρος/Πρέβεζα, Λεχαίο/Κορινθ, Επανοµή/Θεσνίκη, Ανέµωνας/Χίος, Ιωνία/Χίος, Ροδοδάφνη/Αχαϊα, Αργυροπουλείο/Λα, Μητρούσιο/Σέρρες, Κύµινα/Θεσνίκη, Κορινού/Πιερία, Κοµπότιο/Άρτα, Καρδιτσοµαγούλα, Μεγ.Καλύβια/Τρίκ, Χαλάστρα/Θεσνίκη, Ν.Τριγλία/Χλκδκή, Αγ.Νικόλαος/Εύβ., Νεοχώρι/Τρίκαλα, Cluster10 Συκέα/Χαλκιδική, Παλαµάς/Καρδίτσα, ΜικρόΜοναστ/Θσνκ, Ελεούσα/Ιωανν., Κριτσάς/Λασίθι, Γαλατάς/Πειρ, Αγ.Αθανάσιος/ ρά, Αλιστράτη/Σέρρες, Λεπενού/Αιτ-Ακ, Κατούνα/Αιτ-Ακ, Μακρίσιοι/Ηλείας, Ζαγορά/Μαγνησία, Ασκός/Θεσνίκη, ΝέαΒύσση/Έβρος, Βερδικούσση/Λάρι, Φυτείες/Αιτ-Ακ, Λόφου/Πιερία, Λάκκα/Πέλλης, Μυλότοπος/Πέλλης, Γαλατάδες/Πέλλης, Τερπνή/Σέρρες Καλαµπάκι/ ράµας, Πέλλα/Πέλλα, οκίµιο/αιτ-ακ, Σκούταρη/Σέρρες, ΝέοςΣκοπός/Σερρώ, Κατοχή/Αιτ- Ακ, Καρίτσα/Πιερία, Ευηνοχώρι/Αιτ-Ακ, Ευξεινόπολη/Μαγν, Φαρκαδόνη/Τρίκαλ, ιοµήδεια/ξάνθη, Καλύβια/Αιτ-Ακ, Τυχερός/Έβρος, Πέπλο/Έβρος, εσκάτη/γρεβενα, Πρόχωµα/Θεσνίκη, Cluster11 ΚρύαΒρύση/Πέλλης, Ν.Μάλγαρα/Θεσνίκ, Ν.Πετρίτσιο/Σέρρ, ΚρανέαΕλασσόν/Λα, Γενισέα/Ξάνθη, Νεοχώρι/Άρτα, Προάστιο/Καρδίτσ, Μακροχώρι/Ηµαθία, Λάβαρα/Έβρος, Λιβάδι/Λάρισα, Τοξότες/Ξάνθη, Αξός/Πέλλης, Πρώτη/Σέρρες, Ροδολίβου/Σέρρες

Ταξινόµηση των δήµων της Ελλάδας σύµφωνα µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους

Ταξινόµηση των δήµων της Ελλάδας σύµφωνα µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους Ταξινόµηση των δήµων της Ελλάδας σύµφωνα µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους Γιάννης Καµαριανάκης, Στατιστικός, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Γιάννης Καµαριανάκης Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΟΣ 3 VOLUME 3 ΤΕΥΧΟΣ 2 ISSUE 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 NOVEMBER 2004 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας Γιάννα Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχ νολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου Χωρικές και δομικές επιπτώσεις των σεισμών στην πόλη. Η περίπτωση της Αθήνας Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καλυψώ Τίγκα, Ι. Π. Σαγιάς ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κατά Συστάδες. Cluster analysis

Ανάλυση κατά Συστάδες. Cluster analysis Ανάλυση κατά Συστάδες Cluster analysis 1 H ανάλυση κατά συστάδες είναι µια µέθοδος που σκοπό έχει να κατατάξει σε οµάδες τις υπάρχουσες παρατηρήσεις χρησιµοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει σε κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis)

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η μέθοδος PCA (Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών), αποτελεί μία γραμμική μέθοδο συμπίεσης Δεδομένων η οποία συνίσταται από τον επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ. Μ-Ν ΝΤΥΚΕΝ Ορισμός Σκοπός της Α.Κ.Σ. Η Α.Κ.Σ. εντάσσεται στις μεθόδους διερευνητικής ανάλυσης (exploratory) συνθετικών φαινόμενων (Παραγοντικές μεθόδοι).

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα