«Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες»"

Transcript

1 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες» Αθηνά Τραψιώτη 1, Πετρούλα Τραψιώτη 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ΜΔΕ Πληροφορικής, ΜΔΕ Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2 Δασκάλα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπαίδευση και κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι παλιννοστούντες και μετανάστες στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική τους ένταξη. Οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ομάδες αυτές έχουν διττή όψη: Από τη μία πλευρά αποτελούν ομάδες ενηλίκων και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά τη διδακτική πράξη να γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες μάθησης ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές της διαπολιτισμικότητας ώστε να εντοπίζονται οι βασικοί παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν μαθησιακά εμπόδια καθώς και τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη διδασκαλία. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της διδακτικής πράξης που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παίζει το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Eπικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ένα θεματικό πεδίο που συναντάται συχνά τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ομάδων αυτών, η χρήση ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών τεχνικών και η κατανόηση της ιδιαιτερότητας του ρόλου του εκπαιδευτή πληροφορικής βελτιώνει σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες μάθησης ενηλίκων κα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Επίσης προτείνονται εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στις ομάδες αυτές. Ακόμη παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας στην εκπαιδευτική ενότητα «Διαδίκτυο» σε παλιννοστούντες και μετανάστες και το σχέδιο μαθήματος για την ενότητα αυτή. Επίσης παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη που αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με την εκπαιδευτική ενότητα που διδάχθηκαν. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγια και ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων της παραπάνω εμπειρικής μελέτης είχε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν το έντονο ενδιαφέρον αλλά και σημεία τεχνοφοβίας για το εκπαιδευτικό αντικείμενο, την προτίμηση σε συμμετοχικές τεχνικές και πρακτική άσκηση. [1797]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική Πληροφορικής, ΤΠΕ, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετανάστευση είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της ανθρωπότητας. Στις μέρες μας λόγω της παγκοσμιοποίησης και της υπάρχουσας οικονομικο κοινωνικής κατάστασης, παρατηρείται μια ένταση του μεταναστευτικού φαινόμενου. Στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά το 1989, παρατηρήθηκε μια αθρόα εισροή μεταναστών, προσφύγων και ομογενών. Η ένταξη των ατόμων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα δρομολόγησε αλλαγές τόσο στη χώρα μας (θεσμικό και νομικό πλαίσιο κτλ.) όσο και στα ίδια τα άτομα (ατομική κουλτούρα, καθημερινή ζωή, νοοτροπία κτλ.). Στην προσπάθεια ομαλής ένταξης των παλιννοστούντων και μεταναστών στη νέα πραγματικότητα, σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Πολλοί φορείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης (Διαπολιτισμικά σχολεία, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας- ΣΔΕ, Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων - ΚΕΕ, Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης - ΚΕΚ κτλ.) υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομάδων αυτών. Κύριος στόχος των δράσεων αυτών είναι η ένταξη των παλιννοστούντων και μεταναστών στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και το εργατικό δυναμικό με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τις νέες τεχνολογίες κτλ. Ωστόσο οι ιδιαιτερότητες των ομάδων αυτών καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το εκπαιδευτικό έργο. Η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και άρα η ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται στις ομάδες αυτές σχετίζεται άμεσα με την υιοθέτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ομάδων αυτών. Επίσης η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή συμβάλλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η διδασκαλία των ΤΠΕ σε ευάλωτες ομάδες ενήλικων παλιννοστούντων και μεταναστών. Επίσης παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες. Στη συνέχεια της εργασίας αυτής παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί, οι ιδιαιτερότητες μάθησης ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων. Επίσης περιγράφονται καλές πρακτικές διδασκαλίας του θεματικού πεδίου της πληροφορικής. Κατόπιν περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ενότητας «Μηχανές αναζήτησης» σε ενήλικους παλιννοστούντες και μετανάστες. [1798]

3 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ως παλιννοστούντες αναφέρονται οι ομογενείς επαναπατρισθέντες. Η τρέχουσα χρήση του όρου αναφέρεται τόσο σε Έλληνες γηγενείς οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφουν, σε Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί ή και ζήσει στο εξωτερικό και έρχονται να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά και σε Έλληνες της ευρύτερης ελληνικής ομογένειας οι οποίοι κατάγονται από πληθυσμούς που έχουν μεταναστεύσει σε προηγούμενους αιώνες στο εξωτερικό (ΥπΑΚΠ, 2006). Ο όρος μετανάστης χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει α) αυτόν που εγκαταλείπει έναν τόπο της χώρας του για να μείνει σε έναν άλλο τόπο στην ίδια χώρα (εσωτερικός μετανάστης) και β) αυτόν που εγκαταλείπει τη χώρα του για να εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα (εξωτερικός μετανάστης) (Βικιπαίδεια, 2009). Επίσης μπορεί να γίνεται διαχωρισμός με βάση το λόγο μετανάστευσης (οικονομικός, οικολογικός κτλ.) (Βεντούρα, 1994), ((ΥπΑΚΠ, 2006). Παρακάτω γίνεται μια αναφορά στους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα σε παλιννοστούντες και μετανάστες: Οι τάξεις υποδοχής, και τα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι οι σχολικές δομές, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που έχουν ως αποστολή την υποδοχή και ένταξη αλλοδαπών, παλιννοστούντων και μεταναστών μαθητών ηλικίας 9 έως 17 ετών. Οι πρώτες τάξεις υποδοχής ιδρύθηκαν το 1980 και αφορούσαν παιδιά ελλήνων μεταναστών που επαναπατρίστηκαν από τη Γερμανία. Το 1996, λόγω της συνεχούς αύξησης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, κύρια από χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία, ψηφίστηκε ο νόμος 2413 για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό τη λειτουργία, σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά (Λαπαβίτσας, 2007). Το 1997 θεσμοθετούνται στην Ελλάδα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ (άρθρο 5, ν. 2525/1997). Κοινός στόχος όλων των ΣΔΕ είναι η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής νέων ανθρώπων, ανειδίκευτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων-δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση, αριθμητικοί υπολογισμοί, γνώση μιας ξένης γλώσσας και η χρήση Η/Υ). Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ιδρύονται Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων [1799]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» (Κ.Ε.Ε.). H λειτουργία των Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται και προωθείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Πολλά από τα προγράμματα του ΚΕΕ απευθύνονται σε παλιννοστούντες και μετανάστες και έχουν ως εκπαιδευτικό στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την κατάρτιση στις ΤΠΕ κτλ. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ (ιδιωτικά και δημόσια) είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που απευθύνονται σε άνεργους αλλά και εργαζόμενους και έχουν σκοπό την κατάρτισή τους σε διάφορους τομείς (πχ. θέματα τεχνολογιών αιχμής, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, ΤΠΕ κτλ.) Οι παλιννοστούντες και μετανάστες που αποφασίζουν να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι σε επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται από τους παραπάνω φορείς αντιμετωπίζουν πολλά μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται εν μέρει στις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν στη διαπολιτισμική επικοινωνία τους όπως πχ. η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας. Ακόμη, στην καθημερινή τους ζωή είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν προβλήματα προκατάληψης και περιθωριοποίησης από τους ντόπιους καθώς επίσης και άγνοια του τρόπου συναναστροφής με διάφορους φορείς και δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, συχνά υπάρχουν και προβλήματα εργασιακής και οικονομικής φύσης όπως ανεργία, υποαπασχόληση, ανασφάλιστη εργασία, έλλειψη υγειονομικής κάλυψης κτλ.( ΥπΑΚΠ, 2006). Όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαίδευσης κατάρτισης δηλ. εκπαιδευτές, δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού κτλ., και να αντιμετωπίζονται κατά το δυνατόν ώστε να μην αποτελούν ανυπέρβλητα μαθησιακά εμπόδια. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ενήλικες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως τάση για αυτοκαθορισμό, πολλά καθήκοντα και δεσμεύσεις, πλήθος εμπειριών και γνώσεων. Επίσης οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν διαμορφωμένες στάσεις και τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (μαθησιακό μοντέλο). Για τον λόγο αυτό οι ενήλικες που συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία επιθυμούν να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους στη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους πχ. στην επιλογή οικείων παραδειγμάτων ή δραστηριοτήτων σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους. Ακόμη είναι σημαντικό για του ενήλικες να δίνονται κίνητρα για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και να είναι προφανές που και πόσο θα ωφεληθούν από τους εκπαιδευτικούς στόχους. Επίσης, καθ όσον οι ενήλικες έχουν συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς και καθήκοντα που προκύπτουν από τους πολλαπλούς ρόλους που αναλαμβάνουν είναι σημαντική η σύνδεση των [1800]

5 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εκπαιδευτικών στόχων με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες ώστε να νιώθουν πως «δεν χάνουν τον χρόνο τους». Ακόμη, είναι σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία να χρησιμοποιούνται συμμετοχικές τεχνικές ώστε να αυξάνεται η αυτενέργεια των εκπαιδευομένων, να αποκτούν χρήσιμη εμπειρία και να μεγιστοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος η δημιουργία καλού κλίματος μέσα στην τάξη και η εκπόνηση ομαδικών δραστηριοτήτων αυξάνει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων (Κόκκος και Λιοναράκης, 1998), (Κόκκος, 1999), (Rogers, 1999). Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο και να δίνει πολύτιμη ανάδραση. Ακόμη, ο εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεται καθοδηγητής και εμψυχωτής - μέντορας του εκπαιδευόμενου. Οι ενδεδειγμένες διδακτικές μέθοδοι που προτείνονται από τη βιβλιογραφία Rogers, 1999), (Courau, 2000) είναι η ομαδοκεντρική διδασκαλία, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η συνεργατική διδασκαλία (team teaching, collaborative teaching), η μέθοδος project κ.ά.(ιδεκε, 2010). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Η διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής (που συνήθως αποσκοπεί στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σύμφωνα με την ταξινομία Bloom, γίνεται κυρίως με συμμετοχικές τεχνικές (ΥπΑΚΠ, 2006). Πιο συγκεκριμένα επιλέγονται οι τεχνικές της συζήτησης, της επίδειξης και της ομαδικής εργασίας όταν οι στόχοι αφορούν την απόκτηση γνώσεων. Όταν οι στόχοι αποβλέπουν στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων επιλέγεται αντίστοιχα η εκπαιδευτική τεχνική της πρακτικής άσκησης και της μελέτης περίπτωσης. Εάν οι επιδιωκόμενοι στόχοι αποβλέπουν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων τότε επιλέγεται η τεχνική της συζήτησης και των ερωτήσεων απαντήσεων (Χασάπης, 2000), (ΥπΑΚΠ, 2006). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρακάτω δίνονται πληροφορίες που αφορούν σε ένα πρόγραμμα προκατάρτισης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για παλιννοστούντες και μετανάστες που υλοποιήθηκε στην Ημαθία. Επίσης γίνεται ένας αναλυτικός σχολιασμός της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ενότητας «Διαδίκτυο Μηχανές Αναζήτησης». Στη συνέχεια δίνεται το σχέδιο μαθήματος που ακολουθήθηκε. Ακόμη, περιγράφεται μια εμπειρική μελέτη στην οποία διερευνώνται οι απόψεις των επιμορφούμενων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της ενότητας αυτής. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα προκατάρτισης έχει τίτλο «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για ανέργους παλιννοστούντες μετανάστες πρόσφυγες» και υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Σεπτέμβρης [1801]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 2009 έως Ιανουάριος 2010 σε Ιδιωτικό ΚΕΚ στη Βέροια. Την ομάδα εκπαιδευόμενων αποτέλεσαν 20 παλιννοστούντες και μετανάστες από την πρώην Σοβιετική ένωση και την Αλβανία. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 300 ώρες και κύριος σκοπός του ήταν η απόκτηση γλωσσικής επάρκειας των εκπαιδευόμενων στην ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό Β ελληνομάθειας). Η θεματολογία του προγράμματος αφορούσε εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (καθημερινή ζωή, ταξίδια, εργασία, γνωριμία με τον τόπο μου, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.). Επίσης οι εκπαιδευόμενοι καταρτίστηκαν (30 ώρες) στην πληροφορική, στα παρακάτω αντικείμενα: Χειρισμός ΗΥ (10 ώρες) Κειμενογράφος (10 ώρες) Διαδίκτυο (10 ώρες). Οι περισσότερο εκπαιδευόμενοι (90%) ήταν αρχάριοι και δεν είχαν ξαναδουλέψει με ΗΥ. Κάθε εκπαιδευόμενος είχε αποκλειστική χρήση του ΗΥ και η διάταξη της αίθουσας (σε Π) επέτρεπε τη χρήση πίνακα και προβολέα. Λόγω της έλλειψης εμπειρίας στη χρήση ΗΥ, θεωρήθηκε καλό από την εκπαιδεύτρια να γίνει επιλογή και παρουσίαση διδασκαλία σε βασικές μόνο δυνατότητες του παραπάνω λογισμικού (Χειρισμός ΗΥ: επιφάνεια εργασίας, αρχεία φάκελοι, Κειμενογράφος: βασική μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων, Διαδίκτυο: περιβάλλον φυλλομετρητή, μηχανές αναζήτησης.) Τα κύρια προβλήματα μαθησιακά εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ήταν τα ακόλουθα: Ανεπαρκής γνώση ελληνικής γλώσσας: Οι εκπαιδευόμενοι είχαν διαφορετικό επίπεδο γνώσης και κατανόησης της ελληνικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο). Ιδιαίτερο πρόβλημα υπήρχε στον γραπτό λόγο. Αδυναμία χρήσης ορολογίας: Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετώπισαν δυσκολία στη χρήση ορολογίας πληροφορικής. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν καθόλου εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα και ορολογία Αδυναμία συγκέντρωσης για μεγάλο διάστημα: Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι ήταν κουρασμένοι λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων. Έλλειψη κοινών βιωμάτων και ενδιαφερόντων: οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν την ίδια κουλτούρα και βιώματα Τεχνοφοβία: Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν ως εξής: Χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα η τεχνική της εισήγησης. Οι εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων δόθηκαν σε έντυπο με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Πάντα γινόταν εκφώνηση στην τάξη και αναλυτική εξήγηση της δραστηριότητας. Δόθηκαν σημειώσεις και έντυπο υλικό σε κάθε συνάντηση (ώστε να μην καθυστερούν οι εκπαιδευόμενοι στην τήρηση δικών τους σημειώσεων). [1802]

7 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε όσοι δεν μπορούσαν να επικοινωνούν καλά στα ελληνικά να βρίσκονται κοντά σε κάποιον ομόγλωσσό τους. Χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα εξειδικευμένοι όροι (ορολογία). Επίσης χρησιμοποιήθηκε προβολέας της οθόνης του ΗΥ για την επίδειξη χρήσης του λογισμικού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συζήτησης, των ερωτήσεων και της πρακτικής άσκησης. Επίσης τηρήθηκαν τακτικά μικρά διαλείμματα ξεκούρασης (45 λεπτά στην τάξη, 15 λεπτά διάλειμμα). Χρησιμοποιήθηκε εποπτικό υλικό μέσα στην τάξη (πχ. επίδειξη CD). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα από πρόσφατες εμπειρίες (πχ. «Βρείτε στο Διαδίκτυο τα στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας ή του εν λόγω ΚΕΚ»). Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες (και ελεγμένες) ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις (πχ. επίσκεψη σε ιστοσελίδα με εθνικιστικό, όχι πολιτικώς ορθό περιεχόμενο). Τέθηκαν εφικτοί στόχοι και χρησιμοποιήθηκαν ανεξάρτητες (όχι σπονδυλωτές) ασκήσεις. Επίσης οι δραστηριότητες μπορούσαν να καταλήγουν με ένα προϊόν επιβράβευσης («Βρείτε τη συνταγή μαγειρικής από το αγαπημένο σας φαγητό και τυπώστε την», «Μπράβο σας») ή ένα κατάλληλο ενθαρρυντικό μήνυμα («Ε αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει, θα το δούμε πάλι αύριο»). Ακόμη, προτιμήθηκε να κάθονται όσοι (λίγοι) γνωρίζουν καλά ΗΥ κοντά σε όσους δεν γνωρίζουν καθόλου. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Στη συνέχεια δίνεται μια αναλυτική περιγραφή της πορείας διδασκαλίας που ακολουθήθηκε για τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ενότητας «Διαδίκτυο- Μηχανές Αναζήτησης» στα πλαίσια του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ενότητας αναλύονται σύμφωνα με την ταξινομία Bloom ως εξής: Στόχοι επιπέδου Γνώσεων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: Γνωρίζουν τι είναι οι μηχανές αναζήτησης. Αναφέρουν και να γνωρίζουν την ηλεκτρονική διεύθυνση δύο τουλάχιστον μηχανών αναζήτησης Στόχοι επιπέδου Δεξιοτήτων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: Μπορούν να αναζητούν και να βρίσκουν ιστοσελίδες σε μια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας μια λέξη κλειδί. Αναζητούν και βρίσκουν τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών φορέων: ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, ΚΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ [1803]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Στόχοι επιπέδου Στάσεων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας δεδομένων, πνευματικών δικαιωμάτων, χρήσης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Αναπτύξουν θετική στάση στη χρήση μηχανών αναζήτησης για αναζήτηση και εύρεση ιστοσελίδων. Αναπτύξουν θετική στάση στη χρήση μηχανών αναζήτησης για αναζήτηση εργασίας Παρακάτω δίνονται οι εκπαιδευτικές υποενότητες και η στρατηγική (τεχνικές και μέσα) που προτείνονται για τη διδασκαλία της ενότητας: Υποενότητ α Θέματα Διάρκεια Θέματος Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εκπαιδευτικά Μέσα 1η Καταιγισμό Πίνακας Εισαγωγή (Τι ς ιδεών πληροφορίες Ερωτήσειςαπαντήσεις μπορούμε να βρούμε στο Διαδίκτυο) 2η 2. Τι είναι οι μηχανές 10 Ερωτήσεις / Απαντήσεις, Πίνακας, διαφάνειες, αναζήτησης - Εισήγηση προβολέας Χρησιμότητα διαφανειών 3η Επίδειξη Προβολή Περιγραφή της οθόνης διαδικασίας του ΗΥ αναζήτησης, παραδείγματα 4η 4. Μηχανές αναζήτησης 15 Πρακτική άσκηση Έντυπο άσκησης (πχ. google, Επίδειξη προβολέας yahoo etc) οθόνης ΗΥ 5η 5. Επιλογή κατάλληλων λέξεων κλειδιών 20 Μελέτη περίπτωσης, συζήτηση Πίνακας, προβολέας οθόνης ΗΥ αναζήτησης 6η Θέματα 10 Συζήτηση, διαφάνειες, ασφάλειας Ερωτήσεις προβολέας δεδομένων, απαντήσεις διαφανειών πνευματικών δικαιωμάτων, 7η Εισήγηση Πίνακας Ολοκλήρωση/ σύνοψη Πίνακας 1: Σχέδιο μαθήματος «Μηχανές Αναζήτησης» [1804]

9 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχόλια πάνω στην επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών Το μαθησιακό στάδιο της πρώτης υποενότητας θα χαρακτηριζόταν ως μαθησιακό στάδιο «παιχνιδιού». Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών και επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων για το θέμα διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται ο προβληματισμός και ο αιφνιδιασμός του ακροατηρίου (Γράφουμε στον πίνακα τον όρο «Μηχανές αναζήτησης» και προσεγγίζουμε το θέμα με ερωτήσεις: «Τι σας θυμίζει ο όρος; Έχετε την περιέργεια να μάθετε κάτι πχ. Ποιος κάνει το καλύτερο ρεβανί στη Βέροια; Μήπως μπορεί να μας απαντήσει το διαδίκτυο;». Χρησιμοποιείται πίνακας διότι είναι άμεσα διαθέσιμος και εύχρηστος. Οι ερωτήσεις-απαντήσεις επιτείνουν τον προβληματισμό, την κριτική ικανότητα και την άμεση εμπλοκή και δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων (οι τεχνικές αυτές κατατάσσονται στις κατηγορίες των τεχνικών διερεύνησης και επίδειξης. Στη δεύτερη και τρίτη υποενότητα (στάδιο «κατανόησης της ύλης») χρησιμοποιούνται ερωτήσεις απαντήσεις για την λεπτομερή προσέγγιση του θέματος. Κατόπιν χρησιμοποιούνται μέθοδοι παρουσίασης (εισήγηση με διαφάνειες και επίδειξη). Οι διαφάνειες και ο προβολέας οθόνης ΗΥ είναι απαραίτητος ώστε να συγκρατείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων (μέσω της εικόνας και του ήχου). Στην τέταρτη υποενότητα (στάδιο διερεύνησης και εφαρμογής) χρησιμοποιείται πρακτική άσκηση ώστε να δραστηριοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι, να βελτιωθεί το «κλίμα» της τάξης και να αναπτυχθεί πνεύμα συνεργασίας. Επιλέγουμε θέματα που είναι οικεία και ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόμενους πχ. Αναζητούμε φωτογραφίες και τον προσδιορισμό σε χάρτη της περιοχής όπου ζούσε ο εκπαιδευόμενος πριν έρθει στην Ελλάδα (η άσκηση αυτή κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων). Εφόσον υπάρχει συναίνεση από τους εκπαιδευόμενους μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως κλειδιά αναζήτησης λέξεις από διάφορες γλώσσες. Η πέμπτη υποενότητα περιέχει μια μελέτη περίπτωσης (τεχνική εφαρμογής): αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Η μελέτη περίπτωσης βοηθά στην κατανόηση και πρακτική εμπέδωση όσων μελετήθηκαν. Επίσης βοηθά στην άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων και στην κατεύθυνση μετασχηματισμού στάσεων. Στο σημείο αυτό μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους εκπαιδευόμενους σε μια αυθεντική περίσταση επικοινωνίας (πχ. Να στείλουν μήνυμα οι εκπαιδευόμενοι ζητώντας πληροφορίες για επικείμενα προγράμματα κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ). Στο έκτο στάδιο χρησιμοποιείται συζήτηση και ερωτήσεις-απαντήσεις. Η συζήτηση βοηθά στην υιοθέτηση των επιθυμητών στάσεων και οι ερωτήσειςαπαντήσεις επιτείνουν τον προβληματισμό, την κριτική ικανότητα και την άμεση εμπλοκή και δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων Στο τελευταίο στάδιο χρησιμοποιείται εισήγηση διότι είναι ένας κομψός τρόπος να γίνει μια σύντομη σύνοψη. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [1805]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Ο κύριος σκοπός της εμπειρικής μελέτης που διενεργήθηκε και περιγράφεται παρακάτω αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων (τόσο πριν όσο και μετά την επιμόρφωση) σχετικά με το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο της επιμόρφωσης, τους φόβους που τυχόν έχουν και τις επιθυμητές εκπαιδευτικές τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται: Τι θα ήθελαν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν σχετικά με το διαδίκτυο (πχ. πώς να επικοινωνούν, πως να αναζητούν πληροφορίες για εργασία, χόμπι, διασκέδαση κτλ. ) Τι φοβούνται περισσότερο από την εκπαίδευσή τους στους ΗΥ Πως θα ήθελαν να διδαχθούν ΗΥ (δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά) Τι προτιμούν να μάθουν (θεωρία ή πρακτικές εφαρμογές ασκήσεις με τον ΗΥ) Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών κυρίως ερευνητικών δεδομένων και κατατάσσεται στις ποσοτικές έρευνες (Bird και συν., 1999). Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων προς τους ερωτώμενους επιμορφούμενους. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν δύο τύπου ερωτήσεις: κλειστού και ανοικτού τύπου. Σε ότι αφορά τις ερωτήσεις κλειστού τύπου (που ήταν και οι περισσότερες) χρησιμοποιήθηκαν απαντήσεις στην ονομαστική κλίμακα Ναι - Όχι. Οι ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν διότι η ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και η στατιστική τους επεξεργασία μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενική εφόσον δεν υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες και προσωπικές κρίσεις των ερευνητών στην ανάλυση ή επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ακόμη, η χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου συνέτεινε στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την επεξεργασία των απαντήσεων αλλά και κατά την συμπλήρωσή του αυξάνοντας την ανταπόκριση στην έρευνα. Παρ όλ αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου για τη βαθύτερη διερεύνηση κάποιων θεμάτων που αφορούσαν την επιμόρφωση (Cohen και Manion, 1997). Για την αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων με τη διενέργεια ομαδικών ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους εκπαιδευόμενους και συζήτηση πάνω στα θέματα που διαπραγματεύτηκε το ερωτηματολόγιο. Η διαδικασία υλοποίησης της έρευνας αρχικά περιελάμβανε τη διενέργεια πιλοτικής έρευνας (συνέντευξη σε με ένα στέλεχος του προγράμματος και έναν εκπαιδευόμενο) με σκοπό την τελική διαμόρφωση των ερωτηματολογίων. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο Στην έρευνα κλήθηκαν ως αξιολογητές 19 άτομα που συμμετείχαν ως επιμορφούμενοι στην επιμόρφωση. Το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα ήταν 95%. [1806]

11 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε ότι αφορά τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων για τις απόψεις τους πριν την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευόμενοι κατά 85% ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να επικοινωνούν (μέσω του διαδικτύου) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης ενδιαφέρονται, σε ποσοστό 85%, να αναζητούν πληροφορίες για εργασιακά θέματα (μικρές αγγελίες κτλ.). Σε μικρότερο ποσοστό ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για διασκέδαση (αναζήτηση πληροφοριών για τα χόμπι τους κατά 60%, αναζήτηση τραγουδιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών 40%). Το υψηλό ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για επικοινωνία μέσω διαδικτύου δικαιολογείται καθόσον το διαδίκτυο προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας γρήγορα και οικονομικά. Επίσης, το αυξημένο ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για αναζήτηση εργασίας επιβεβαιώνει το πρόβλημα ανεργίας που βιώνουν. Οι εκπαιδευόμενοι φοβούνται κατά 60% τη θεματική ενότητα της πληροφορικής διότι είναι αρχάριοι και δεν έχουν άνεση στη χρήση ΗΥ. Οι φόβοι αυτοί συνάδουν με την άποψη που υπάρχει και στη βιβλιογραφία για αισθήματα τεχνοφοβίας σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Ωστόσο οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει και επιθυμούν να μάθουν χρήση των ΤΠΕ. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι σε μεγάλο ποσοστό (85%) προτιμούν να δουλέψουν ατομικά στο μάθημα του διαδικτύου (και της πληροφορικής γενικότερα). Μάλιστα δηλώνουν ότι εφόσον είναι αρχάριοι είναι προτιμότερο να ασχολείται ο καθένας μόνος του με τον ΗΥ ώστε να εξοικειωθούν σιγά σιγά στη χρήση του. («Τώρα που ναι αρχή μου αρέσει να δουλεύω μόνη μου με το ρυθμό μου. Αργότερα που θα ξέρω καλύτερα υπολογιστές ίσως είναι προτιμότερο να δουλεύουμε σε ομάδες»). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι προτιμούν να κάνουν πρακτική άσκηση (100%) από θεωρητική κατάρτιση στο διαδίκτυο (30%). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων όπου προτείνονται συμμετοχικές τεχνικές και αυτενέργεια σε τμήματα ενήλικων εκπαιδευόμενων. Στην εικόνα 1 βλέπουμε τα εκπαιδευτικά θέματα που ενδιέφεραν τους εκπαιδευόμενους πριν την επιμόρφωση: [1807]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επικοινωνία μέσω διαδικτύου Αναζήτηση πληροφοριών για χόμπι Αναζήτηση πληροφοριών για εργασία Αναζήτηση τραγουδιών - παιχνιδιών Ασφάλεια στο διαδίκτυο Εικόνα 1: Τα εκπαιδευτικά θέματα που ενδιέφεραν τους εκπαιδευόμενους πριν την επιμόρφωση Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων μετά την επιμόρφωση συνάδουν με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι, φάνηκε ενδιαφέρον, κατά 95% περίπου, η θεματική ενότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα εργασίας (90%). Επίσης ενδιαφέρθηκαν για θέματα σχετικά με τα χόμπι τους(67%) και διασκέδασης (αναζήτηση τραγουδιών και παιχνιδιών) κατά 55%. Τα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο ενδιέφεραν τους εκπαιδευόμενους σε ποσοστό 60 % (βλ. εικόνα 2) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επικοινωνία μέσω διαδικτύου Αναζήτηση πληροφοριών για χόμπι Αναζήτηση πληροφοριών για εργασία Αναζήτηση τραγουδιών - παιχνιδιών Ασφάλεια στο διαδίκτυο Εικόνα 2: Ποια θέματα άρεσαν περισσότερο τους εκπαιδευόμενους από την επιμόρφωση Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι τα θέματα που τους δυσκόλεψαν περισσότερο στη διδασκαλία του διαδικτύου είναι η ορολογία (15%) και η αργή ανταπόκριση του διαδικτύου (80%) ενώ ενδιαφέρονται τόσο για θεωρία (66%) όσο και για πρακτική άσκηση 88%). Η μεγαλύτερη προτίμηση στην πρακτική [1808]

13 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ άσκηση έναντι της θεωρίας είναι αναμενόμενη σε τμήματα ενήλικων επιμορφούμενων (Κόκκος, 1999), (Rogers, 1999). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να δουλεύουν ατομικά στο μάθημα του διαδικτύου (κατά 78%) αλλά και ομαδικά (55%). Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι προτιμούν πλέον να δουλεύουν ομαδικά έχει μεγαλώσει αρκετά σε σχέση με όσα δήλωσαν οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή της επιμόρφωσης. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η αυξημένη εξοικείωση και η μείωση της ανασφάλειας που νιώθουν οι εκπαιδευόμενοι στη χρήση ΗΥ με το πέρας της επιμόρφωσης. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η διδασκαλία ΤΠΕ σε ενήλικους παλιννοστούντες και μετανάστες οφείλει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στοχοθεσία προσανατολισμένη στην ομαλή ένταξη των εκπαιδευόμενων Σεβασμό στη διαπολιτισμική μάθηση: Οι εκπαιδευτές οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις πολιτιστικές διαφορές των εκπαιδευομένων και να τις λαμβάνουν υπόψη στον τρόπο διδασκαλίας (NILE, 2005). Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται να είναι πολυπολιτισμικό και πολυδύναμο (να περιέχει αυθεντικό υλικό όπως λογαριασμοί, προσκλήσεις επιστολές, φωτογραφίες και κείμενα από την πατρίδα τους των εκπαιδευόμενων κτλ.) Χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών και σχεδιασμό της διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Η διδασκαλία ΤΠΕ σε ενήλικους παλιννοστούντες και μετανάστες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο και οι εκπαιδευόμενοι. Η σημασία όμως του εγχειρήματος είναι μεγάλη και αφορά τους εκπαιδευτές πληροφορικής (σε ΣΔΕ, ΚΕΚ διαπολιτισμικά σχολεία κτλ.), τους εκπαιδευόμενους και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος ενισχύει το ρόλο του εκπαιδευτή, παρέχει σημαντικά εκπαιδευτικά εφόδια στους εκπαιδευόμενους που βοηθούν στην ένταξή τους στο σύγχρονο γίγνεσθαι και αξιώνει την εκπαιδευτική κοινότητα επιβεβαιώνοντας το διαπολιτισμικό της χαρακτήρα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα στελέχη του εκπαιδευτικού προγράμματος κ. Βασίλη Λυκοστράτη, Μαρία Χατζηπαυλίδου, Αθηνά Νάντση και στους εκπαιδευόμενους που δέχθηκαν ανιδιοτελώς να συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα. Δίχως την προσφορά τους η έρευνα δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί. [1809]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bird, M. Hammersley, M. Gomm, R. and Woods, P. (1999) Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη: Εγχειρίδιο μελέτης, Πάτρα:ΕΑΠ 2. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση/Μεταίχμιο. 3. Courau, S. (2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων Αθήνα: Μεταίχμιο. 4. NILE (2005) «Ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαπολιτισμική μάθηση βασισμένη στις ανάγκες και στις εμπειρίες», Διαθέσιμο στο Προσπελάστηκε 12/ Rogers, A.(1999) Η εκπαίδευση ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο. 6. Βεντούρα. Λ.(1994) «Μετανάστευση και έθνος, Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις», Ε.Μ.Ν.Ε. ΜΝΗΜΩΝ, Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας 15, Αθήνα 7. Βικιπαίδεια (2009) Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, διαθέσιμο στο el.wikipedia.org/wiki/μετανάστευση, Προσπελάστηκε 12/ ΙΔΕΚΕ (2010) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Διαθέσιμο στο Προσπελάστηκε 1/ Κόκκος,.Α, Λιοναράκης, Α. (1998) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Τόμος Β, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 10. Κόκκος, Α. (1999) Εκπαίδευση ενηλίκων: Το πεδίο Οι αρχές Μάθησης Οι συντελεστές, Τόμος Α, Πάτρα,,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 11. Λαπαβίτσας, Κ. (2007) «Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες», Εφημερίδα Λαός Βέροιας, Διαθέσιμο στο Προσπελάστηκε 1/ ΥΑΚΠ, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (2006). Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης, τομ ΙΙ, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ 13. Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αθήνα: εκδ. Μεταίχμιο. [1810]

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Κάνε τη Διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο περιβάλλον της Ε.Ε.» Ζερβού Κυριακή ΠΕ 70 Δασκάλα/ΠΕ 13 Νομικός 6 ο Διαπολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «παλιννοστούντες» αναφερόμαστε σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες επαναπατρισθέντων ομογενών, δηλαδή σε:

Με τον όρο «παλιννοστούντες» αναφερόμαστε σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες επαναπατρισθέντων ομογενών, δηλαδή σε: Ομιλία κ. Σταυριανιδη Κωνσταντίνου, Προϊσταμένου Περιφέρειας ΚΕΚ SYNERGY με θέμα: «Επαγγελματική κατάρτιση: ρόλος κλειδί για την κοινωνική ένταξη των Ομογενών Παλιννοστούντων» «Οι μετανάστες μας φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα Διημερίδα για την προβολή καλών πρακτικών του εκπαιδευτικού έργου Θεσσαλονίκη, 20 και 21 Μαρτίου 2015 Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα Χατζηγιώση Μαρία Πρότυπο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε εν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα Πολλοί συμμετέχοντες, λίγοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κανένα Λόγω τηλεδιασκέψεων του μεταπτυχιακού που παρακολουθώ, συνέπεσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μιας εναρκτήριας συνάντησης σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, ο σχεδιασμός της και η ανταπόκρισή της στις θεωρίες μάθησης των ενηλίκων

Περιγραφή μιας εναρκτήριας συνάντησης σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, ο σχεδιασμός της και η ανταπόκρισή της στις θεωρίες μάθησης των ενηλίκων Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Στεργίου, Ε. (2009). Η εναρκτήρια συνάντηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.Αθήνα: Αδημοσίευτη εργασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιγραφή μιας εναρκτήριας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα