Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gigaset A120/A120A/A220/A220A"

Transcript

1 Gigaset A120/A120A/A220/A220A 1 Σύντομη συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου τηλεφώνου 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας = e V U (κενή έως γεμάτη) = αναβοσβήνει: Μπαταρίες σχεδόν κενές e V U αναβοσβήνει: Διαδικασία φόρτισης 2 Σύμβολο τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A) 3 Πλήκτρα οθόνης 4 Πλήκτρο τερματισμού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 5 Πλήκτρο πλήκτρο απάντησης κλήσεων/ανοιχτής συνομιλίας (Ανοιχτή συνομιλία μόνο A220/ A220A) 6 Πλήκτρο ελέγχου (u) 7 Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου (Πάτημα κάτω πλήκτρου) 8 Πλήκτρο 1 Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A120A/A220A) /Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου 9 Πλήκτρο με αστερίσκο Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (παρατεταμένη πίεση), Αλλαγή από τονική λειτουργία σε παλμική (σύντομη πίεση) 10 Πλήκτρο 0/Πλήκτρο R Παράλληλη κλήση (Flash): παρατεταμένη πίεση 11 Πλήκτρο με δίεση Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (παρατεταμένη πίεση). Γραφή με κεφαλαία, μικρά, αριθμούς. Εισαγωγή παύσης κλήσης (παρατεταμένη πίεση) 12 Μικρόφωνο A120/A120A 1 ± V :56 INT MENU A220/A220A Υπόδειξη Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ( σελ. 6) εμφανίζονται στην οθόνη με το μήνυμα Νέα μηνύματα. Πλήκτρα οθόνης στο ασύρματο ακουστικό: Με το πάτημα των πλήκτρων καλείται κάθε φορά η λειτουργία, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη. Εμφάνιση Σημασία κατά το πάτημα του πλήκτρου INT Κλήση άλλων δηλωθέντων φορητών ακουστικών σελ. 9. MENU Άνοιγμα κύριου μενού/ υπομενού (βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού, σελ. 15). Ένα μενού πίσω. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω και ρύθμιση της έντασης. T Μετακινήστε τον κέρσορα με το u προς τα αριστερά/δεξιά. Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά. OK Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού και αποθηκεύστε την καταχώρηση. Σύντομη επισκόπηση του σταθμού βάσης Πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης ακουστικού: Αναζήτηση του φορητού ακουστικού (σύντομο πάτημα, Paging (αναζήτηση ακουστικού) σελ. 9) Δήλωση ασύρματων ακουστικών (παρατεταμένη πίεση σελ. 9). ECO DECT Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης: όσο πιο μικρή είναι η απόσταση, τόσο μικρότερη είναι η ισχύ του εκπεμπόμενου σήματος (ακτινοβολία). Σε κατάσταση αναμονής η εκπομπή σήματος του φορητού ακουστικού απενεργοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, η συνέχιση της επικοινωνίας με το ασύρματο ακουστικό, διασφαλίζεται από μικρής διάρκειας σήματα του σταθμού βάσης. Με τη ρύθμιση ΧωρίςΑκτινοβ. η εκπομπή σήματος απενεργοποιείται. MENU u Ρυθμίσεις OK u Βάση OK u ECO DECT OK ΧωρίςΑκτινοβ. OK ( = Η ακτινοβολία απενεργοποιήθηκε, σύμβολο ½ επάνω αριστερά στην οθόνη) Υποδείξεις Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό. Για ταχύτερη σύνδεση στις εισερχόμενες κλήσεις, το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας.

2 Υποδείξεις ασφαλείας 2 Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Να χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό τροφοδοτικό. Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίστανται. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα". Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π. χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτός μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το βαθμό ατρωσίας των αντίστοιχων μηχανημάτων απέναντι στις εξωτερικές ενέργειες υψηλής συχνότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα". Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν μπορεί ωστόσο να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη λειτουργία του με κάθε ακουστικό βαρηκοΐας. Το φορητό ακουστικό ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας. Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π. χ. βαφεία. Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίστανται. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα". Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης! Πρώτα βήματα Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας Ένας σταθμός βάσης Gigaset A120/A120A/A220/A220A, ένα τροφοδοτικό, ένα Gigaset ασύρματο ακουστικό, ένα τηλεφωνικό καλώδιο, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, οδηγίες χρήσης. Αν έχετε αγοράσει έναν τύπο με πολλά ασύρματα ακουστικά, τότε για κάθε πρόσθετο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας και ένας σταθμός βάσης με τροφοδοτικό στη συσκευασία. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης και τη βάση φόρτισης (εφόσον περιλαμβάνεται στη συσκευασία) Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης και στον τοίχο. Λάβετε υπόψη σας την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή στο ύπαιθρο ανέρχεται μέχρι και σε 300 m, ενώ σε κτίρια έως και σε 50 m. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 C έως +45 C. Καθαρίστε το σταθμό βάσης, τη βάση φόρτισης και το ασύρματο ακουστικό με ένα υγρό πανάκι (όχι διαλυτικά) ή ένα αντιστατικό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

3 Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Ωστόσο δε μπορεί να αποκλειστεί, κατά την επαφή να προκληθούν ίχνη στην επιφάνεια τοποθέτησης. Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς. Σύνδεση σταθμού βάσης Αρχικά συνδέστε το τροφοδοτικό 1. Στη συνέχεια συνδέστε το φις του τηλεφώνου 2 και 1 τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές των καλωδίων. Παρακαλούμε προσέξτε: 12 Το τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι πάντα κουμπωμένο, διότι το τηλέφωνο δε λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου. Να χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό τροφοδοτικό και το τηλεφωνικό καλώδιο. Η αντιστοίχιση του φις από τα τηλεφωνικά καλώδια μπορεί να είναι διαφορετική. Μετά από τη σύνδεση του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A120A/A220A) θα είναι έτοιμος προς χρήση μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Συνδέστε τη βάση φόρτισης (εφόσον υπάρχει στη συσκευασία) Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του 2 τροφοδοτικού 1. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό 1 στο φις 2. 3 Αν πρέπει να αφαιρέσετε και πάλι το φις από το σταθμό βάσης, πατήστε το κουμπί απασφάλισης 3 και αφαιρέστε το φις Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού Η οθόνη προστατεύεται με μια ζελατίνα. Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα! Τοποθέτηση των μπαταριών και κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας Προσοχή Να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες που προτείνονται από την Gigaset Communications GmbH ( σελ. 12), αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες, επειδή δε μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές σωματικές και υλικές ζημιές. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών, ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Η πολικότητα επισημαίνεται στην υποδοχή των μπαταριών. Τοποθετήστε πρώτα το καπάκι της μπαταρίας επάνω a. Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα b, μέχρι να κουμπώσει. Για το εκ νέου άνοιγμα πιάστε την κοιλότητα από το κέλυφος και τραβήξτε το καπάκι της μπαταρίας προς τα πάνω. a b

4 4 Πρώτη φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών Η σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή μόνο, εφόσον οι μπαταρίες αρχικά φορτίζονται πλήρως και στη συνέχεια εκφορτίζονται. 6,5 ώ Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό για 6,5 ώρες στο σταθμό βάσης. Υπόδειξη Το ασύρματο ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στο σταθμό βάσης/ στη βάση φόρτισης που προορίζεται γι αυτό. Στη συνέχεια αφαιρέστε το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης και τοποθετήστε το και πάλι μέσα, εφόσον οι μπαταρίες εκφορτιστούν εντελώς. Υποδείξεις Το φορητό ακουστικό είναι από το εργοστάσιο ήδη δηλωμένο στο σταθμό βάσης. Αν έχετε αγοράσει έναν τύπο με πολλά φορητά ακουστικά, τότε όλα τα φορητά ακουστικά θα είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Αυτό σημαίνει επομένως, ότι δεν πρέπει να κάνετε καμία δήλωση πλέον. Αριστερά επάνω στην οθόνη εμφανίζεται ένας εσωτερικός αριθμός του φορητού ακουστικού, π.χ. 1 ( σελ. 1). Αν ωστόσο ένα φορητό ακουστικό δεν έχει δηλωθεί στο σταθμό βάσης (στην οθόνη εμφανίζεται Δηλώστε ακουσ ή Ακουστ.σε βάση), παρακαλούμε να δηλώσετε το φορητό ακουστικό χειροκίνητα ( σελ. 9). Αν έχετε αγοράσει περισσότερες συσκευές, μπορείτε να τα συγχωνεύσετε σε μια τηλεφωνική εγκατάσταση. Γι αυτό δηλώστε όλα τα ασύρματα ακουστικά A120-/A220- (μέχρι και 4) σε ένα κοινό σταθμό βάσης ( σελ. 9). Μετά από την πρώτη φόρτιση και εκφόρτιση μπορείτε να επαναφέρετε το ασύρματό σας ακουστικό μετά από κάθε συνομιλία στη βάση φόρτισης. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης πάντα, όταν απομακρύνετε τις μπαταρίες από το ασύρματο ακουστικό και τις τοποθετείτε πάλι. Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο. Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και ώστε να αξιοποιηθεί το ξυπνητήρι. MENU u Ρυθμίσεις OK Ημερομην./Ώρα OK Ημερ ~ (εισαγωγή ημέρας, μήνα και έτους 6 ψηφίων) OK Ώρα ~ (εισαγωγή ωρών και λεπτών με 4-ψηφία) OK (ένδειξη οθόνης: Αποθηκεύθηκε) a (πιέστε παρατεταμένα, ώστε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής) Μπορείτε να μετατοπίσετε τη θέση εισαγωγής προς τα αριστερά, ή τα δεξιά, πατώντας επάνω, ή κάτω το πλήκτρο ελέγχου u. Υπόδειξη Αν στο τηλέφωνό σας συναποσταλούν ημερομηνία και ώρα κατά τη διάρκεια μιας ένδειξης αριθμού κλήσης (π.χ. μέσω του διαχειριστή δικτύου σας, μέσω ενός Router, ή τηλεφωνικών εγκαταστάσεων), μπορείτε να ορίσετε, αν και πότε θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα δεδομένα: Πατήστε τα πλήκτρα με τη σειρά: MENU P#Q5#MI Βλέπετε την επόμενη ένδειξη, αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση: 973 SET: [0] Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να ορίσετε, πότε λήφθηκαν τα δεδομένα: Q ποτέ ή 1 μια φορά, εφόσον στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία/ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί ή 2 πάντα Βλέπετε την επιλογή σας (π.χ. το 2 για πάντα ): 973 SET: [2] Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης OK. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a παρατεταμένα, ώστε να απενεργοποιηθεί, ή να ενεργοποιηθεί το ασύρματο ακουστικό. Αν τοποθετήσετε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης, ή στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την αφαίρεση του ασύρματου ακουστικού από το σταθμό βάσης / τη βάση φόρτισης, η οθόνη απενεργοποιείται για σύντομο διάστημα.

5 Πραγματοποίηση κλήσεων 5 Εξωτερική κλήση/τερματισμός συνομιλίας Οι εξωτερικές κλήσεις είναι κλήσεις στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. ~ (εισαγωγή αριθμού κλήσης) b. Καλείται ο αριθμός. (Μπορείτε πριν πατήσετε το πλήκτρο απάντησης ακουστικού b παρατεταμένα [σήμα επιστροφής κλήσης] και στη συνέχεια να εισάγετε τον αριθμό.) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανακαλέστε το μενού για τη ρύθμιση της έντασης του ακουσιτκού με t και ρυθμίστε την ένταση με u. Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a. Μπορείτε πριν από κάθε αριθμό κλήσης να προτάσσετε αυτόματα ένα κωδικό δικτύου ( σελ. 5). Αποδοχή κλήσης Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ακουστικού b, για να κάνετε αποδοχή της κλήσης. Αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί Αυτ. απάντ. (βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού σελ. 16) βγάλτε μόνο το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης. Εμφάνιση του αριθμού κλήσης του καλούντος Σε μια κλήση ο αριθμός κλήσης, ή εφόσον έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη. Προϋποθέσεις: 1 Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας, οι αριθμοί κλήσης του καλούντος (CLIP) να εμφανίζεται στην οθόνη σας. 2 Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου, να διαβιβαστεί ο αριθμός κλήσης του (CLI). Στην οθόνη εμφανίζεται Εισερ/νη κλήση, εφόσον δε δόθηκε από σας η εντολή ένδειξης του αριθμού κλήσης, Απόκρυψη, εφόσον η διαβίβαση του αριθμού κλήσης του καλούντος είναι με απόκρυψη, ή Μη διαθέσιμο, δε δόθηκε καμία εντολή. Ανοιχτή συνομιλία (μόνο Gigaset A220/A220A) Κατά την ανοιχτή συνομιλία θέτετε σε λειτουργία το ηχείο της συσκευής έτσι, ώστε να ακούτε το συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατήσετε το ασύρματο ακουστικό στο αυτί. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A220A) ενεργοποιήστε, ή απενεργοποιήστε την ανοιχτή συνομιλία πατώντας το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας d. Για το πώς μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της φωνής βλ. συνοπτική παρουσίαση μενού σελ. 15. Αυτόματος κωδικός παρόχου δικτύου (προεπιλογή) Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμός προεπιλογής), ο οποίος προτάσσεται αυτόματα κατά την κλήση. Αν θέλετε π. χ. να κάνετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους. Εισάγετε στη λίστα Με προεπιλογή τους κωδικούς και τα πρώτα ψηφία των κωδικών, στους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής. Καταχωρήστε στη λίστα Χωρίς προεπιλ. τις εξαιρέσεις επί της λίστας Με προεπιλογή. Παράδειγμα: Αριθμός προεπ Με προεπιλογή 08 Χωρίς προεπιλ Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από 08, με εξαίρεση το 081 και 084, καλούνται με αριθμό προεπιλογής Τις καταχωρήσεις του αριθμού προεπιλογής και τις λίστες μπορείτε να τις κάνετε μέσω του μενού ( σελ. 16). Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μόνιμα την προεπιλογή, διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο της οθόνης ò. Απόκρυψη προεπιλογής για την τρέχουσα κλήση: b (παρατεταμένη πίεση) MENU q Προεπ/γή εκτός OK ~ (εισαγωγή αριθμού) ή s (ανάληψη αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο) Ο αριθμός καλείται χωρίς προεπιλογή. Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών Εμφάνιση του αριθμού κλήσης κληθέντας αριθμός Τηλεφωνικός κατάλογος Για το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου: Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω s. Μέχρι 50 (A120/A120A) ή 80 (A220/A220A) αριθμούς κλήσης (το πολύ έως 22 ψηφία) με τα αντίστοιχα ονόματα (μέγ. 14 χαρακτήρες) μπορούν να αποθηκευτούν. Εισαγωγή γραμμάτων/χαρακτήρων σελ. 12. Αποθήκευση του πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

6 s Νέα καταχ/ση; OK ~ (Εισαγωγή αριθμού) OK ~ (εισαγωγή ονόματος) OK 6 Αποθήκευση και άλλων αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο s MENU Νέα καταχ/ση OK ~ (Εισαγωγή αριθμού) OK ~ (Εισαγωγή ονόματος) OK Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου με s. Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες: Με το u μεταβαίνετε στην καταχώρηση, μέχρι να επιλεγεί το ζητούμενο όνομα. Καταχώρηση του πρώτου συμβόλου του ονόματος, αν χρειαστεί μετάβαση με u στην καταχώρηση. Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο s u (Επιλογή καταχώρησης) b Χρήση και άλλων λειτουργιών s u (Επιλογή καταχώρησης) MENU Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με u: Νέα καταχ/ση / Εμφάν.αριθμού / Αλλαγή καταχ. / Χρήση αριθμού / Διαγρ.καταχώρ. / Αποστ. καταχ. / Διαγ/φή λίστας / Αποστ. λίστας / Συντόμευση Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό (Αποστ. λίστας) Προϋποθέσεις: Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης. Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου. s u (Επιλογή καταχώρησης) MENU u Αποστ. καταχ. / Αποστ. λίστας OK ~ (Εισαγωγή εσωτερικού αριθμού του ασύρματου ακουστικού του δέκτη) OK Χρήση πλήκτρων σύντομης επιλογής (Συντόμευση) Μπορείτε να εισάγετε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα 2-9: s u (Επιλογή καταχώρησης) MENU u Συντόμευση OK u (Επιλογή πλήκτρου) OK ή ~ (πατήστε το πλήκτρο, στο οποίο πρέπει να αποθηκευτεί η καταχώρηση) Για την κλήση πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης. Λίστα επανάκλησης Σε αυτή τη λίστα βρίσκονται οι τελευταίοι δέκα αριθμοί που κλήθηκαν. Επιλογή από τη λίστα επανάκλησης b (σύντομη πίεση) u (Επιλογή καταχώρησης) b Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης b (σύντομη πίεση) u (Επιλογή καταχώρησης) MENU Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες: Χρήση αριθμού / Αντιγ.σε καταλ / Διαγρ.καταχώρ. / Διαγ/φή λίστας Λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου Πατήστε MENU Μηνύματα OK, για να ανοίξετε την επιλογή λίστας. Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, εμφανίζονται μόνο λίστες με νέα μηνύματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το u από τις διαθέσιμες λίστες. Όταν καταγραφεί νέα καταχώρηση στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου, ακούγεται ένας τόνος υπόδειξης. Στην οθόνη βλέπετε το μήνυμα Νέα μηνύματα. Υπόδειξη Αν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, τότε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση λαμβάνετε ένα μήνυμα (ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας). Λίστα κλήσεων Προϋπόθεση: CLIP ( σελ. 5) Η λίστα κλήσεων περιέχει ανάλογα με το είδος λιστών που έχει ρυθμιστεί ( σελ. 16) ληφθείσες ή αναπάντητες κλήσεις και κλήσεις που έχουν καταγραφεί από τον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A). Ανάλογα με το είδος λίστας που έχει ρυθμιστεί, αποθηκεύονται όλοι οι αριθμοί των τελευταίων 25 κλήσεων που έχουν ληφθεί, ή μόνο εκείνοι των αναπάντητων κλήσεων. Άνοιγμα λίστας κλήσεων MENU Μηνύματα OK u Κλήσεις Η λίστα κλήσεων εμφανίζεται ως εξής: Κλήσεις Αριθμός των νέων καταχωρήσεων + αριθμός των παλιών καταχωρήσεων που έχουν διαβαστεί Πατήστε το πλήκτρο οθόνης OK, για να ανοίξετε τη λίστα. Εμφανίζεται η κλήση που λήφθηκε τελευταία. Αν χρειαστεί επιλέξτε με το u μια άλλη καταχώρηση.

7 Χρήση και άλλων λειτουργιών u (Επιλογή καταχώρησης) MENU Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με u: Διαγρ.καταχώρ. / Αντιγ.σε καταλ / Ημερομην./Ώρα / Κατάσταση / Διαγ/φή λίστας 7 Κλήση καλούντων από τη λίστα καλούντων MENU Μηνύματα Κλήσεις OK u (Επιλογή καταχώρησης) b Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A) / Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή/λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (βλέπε Ακρόαση/διαγραφή μηνυμάτων σελ. 7) ή στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου ( σελ. 9). Χειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A) Ο χειρισμός και η προσωπική ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται μέσω του ασύρματου ακουστικού. Αν η μνήμη είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Μνήμη πλήρης! και ο τηλεφωνητής απενεργοποιείται αυτόματα. Αν διαγράψετε παλιά μηνύματα, στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα. Σε κατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων ο αυτόματος τηλεφωνητής θα είναι ήδη προρυθμισμένος. Το πώς θα ρυθμίσετε το χρόνο μέχρι την αποδοχή της κλήσης και το μήκος εγγραφής και το πώς θα ενεργοποιήσετε τη συνακρόαση κατά τη διάρκεια της καταγραφής, μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τη συνοπτική παρουσίαση μενού σελ. 16. Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MENU u Τηλεφωνητής OK u Τηλεφωνητής OK ( = ενεργοποίηση) Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ±. Λήψη του ιδίου φωνητικού μηνύματος MENU u Τηλεφωνητής OK u Αναγγελίες OK Εγγραφή αναγγ. OK Εναρξη εγγρ.; OK Ακούτε το σύντομο ήχο. Εκφωνήστε τώρα το φωνητικό μήνυμα (ελάχ. 3 δευτ.). Με το OK επιβεβαιώνετε, με a ή απορρίπτετε την εγγραφή. Μετά την εγγραφή το φωνητικό μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο. Η εγγραφή τερματίζεται αυτόματα, όταν επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια εγγραφής των 170 δευτ. ή μια διακοπή της ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτ. Ακρόαση ή διαγραφή φωνητικών μηνυμάτων, βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού σελ. 16. Ακρόαση/διαγραφή μηνυμάτων Έχετε 3 δυνατότητες, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μηνύματος στον αυτόματο τηλεφωνητή. Εκκίνηση αναπαραγωγής μηνύματος μέσω του μενού Τηλεφωνητής: MENU u Τηλεφωνητής OK u Ακρόαση μηνυμ. OK Αν έχετε καταχωρήσει έναν αριθμό για τον αυτ. τηλεφωνητή δικτύου, θα πρέπει να επιλέξετε ακόμα τον αυτόματο τηλεφωνητή: u Τηλεφωνητής OK Εκκίνηση αναπαραγωγής μηνυμάτων για τη λίστα αυτ. τηλεφωνητή: MENU Μηνύματα OK u Φων.ταχ. Η λίστα αυτ. τηλεφωνητή εμφανίζεται ως εξής: Φων.ταχ Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλιών, ακουσμένων μηνυμάτων Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης OK, για να ανοίξετε τη λίστα. Γρήγορη κλήση του αυτ. τηλεφωνητή: Αρκεί ένα παρατεταμένο πάτημα στο πλήκτρο 1, για να ανακαλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Κατά την παράδοσή του, ο ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη προρυθμισμένος. Αν έχετε ρυθμίσει τον αυτόματο τηλεφωνητή για τη γρήγορη κλήση, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ( σελ. 16). Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, η αναπαραγωγή ξεκινά με το πρώτο νέο μήνυμα, ή διαφορετικά με το πρώτο παλιό μήνυμα. Μόνο Gigaset A220A: Ενεργοποιείται αυτόματα το ηχείο του ασύρματου ακουστικού. Αν πατήσετε το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας c, το απενεργοποιείτε. Ένα μήνυμα αποτελείται από 2 μέρη: ένα ενημερωτικό, αποτελούμενο από αριθμό/ημερομηνία/ώρα και το περιεχόμενο (ηχογραφημένο μήνυμα). Πρώτα αναπαράγεται το ενημερωτικό τμήμα και μετά το περιεχόμενο. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης και το όνομα.

8 8 Διακοπή και έλεγχος της αναπαραγωγής Ο έλεγχος της αναπαραγωγής μηνυμάτων εξαρτάται από το χρονικό σημείο, στο οποίο πατάτε το κάθε πλήκτρο. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: 2 διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πατήστε εκ νέου. t ή 1 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του ενημερωτικού τμήματος: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου μηνύματος. Αντίστροφη μετάβαση από το 1. μήνυμα μεταβαίνει στο τελευταίο. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου: Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος. s ή I Μετάβαση στην αρχή του επόμενου μηνύματος. L Κατά τη διάρκεια του ηχογραφημένου ενημερωτικού τμήματος: Παράλειψη του Ενημερωτικού τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου: Μετάβαση στο περιεχόμενο του επόμενου μηνύματος. Μετάβαση προς τα εμπρός από το τελευταίο μήνυμα μεταβαίνει στο 1. Άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνυμάτων Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης MENU. Η αναπαραγωγή διακόπτεται. Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να τις επιλέξετε με u: Κλήση αριθμού / Συνέχεια / Ενταση ακουστ. / Αντιγ.σε καταλ / Διαγρ. παλαιών Διαγραφή επιμέρους μηνύματος Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος πατήστε το πλήκτρο Q ή το πληκτρο της οθόνης. Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή κατά την παύση: MENU u Διαγρ. παλαιών OK (Επιβεβαίωση ερώτησης ασφαλείας) Αποδοχή της κλήσης από τον αυτόματο τηλεφωνητή Ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ήδη λάβει ή καταγράψει μια συζήτηση, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε την κλήση: MENU Αποδοχή OK Μπορείτε να απαντήσετε την κλήση: με το πάτημα του πλήκτρου απάντησης ακουστικού ακουστικού b. με το σήκωμα του ασύρματου ακουστικού από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης (όταν η Αυτ. απάντ. έχει ενεργοποιηθεί σελ. 16) Σε αυτή τη περίπτωση η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε με τον καλούντα. Υπόδειξη Gigaset A220A Αν ενεργοποιηθεί η Παρακ/θηση κλ μέσω του ασύρματου ακουστικού ( σελ. 16) και η συνομιλία μπορεί να ακουστεί από το ασύρματο ακουστικό μπορείτε να επιλέξετε τη συνομιλία μόνο με το MENU Αποδοχή OK. Πατώντας το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας c ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε μόνο την ανοιχτή συνομιλία. Τηλεχειρισμός καθ' οδόν Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από κάθε άλλο τηλέφωνο (π. χ. από ξενοδοχείο, τηλεφωνικό θάλαμο). Προϋποθέσεις: Έχετε ρυθμίσει ένα PIN συστήματος εκτός από 0000 σελ. 16. Το τηλέφωνο, μέσω του οποίου γίνεται ο τηλεχειρισμός, διαθέτει επιλογή τόνου (MFV), δηλαδή με το πάτημα του πλήκτρου ακούτε διάφορους ήχους. Κλήση αυτόματου τηλεφωνητή και ακρόαση μηνυμάτων ~ (Κλήση του ιδίου αριθμού) ενώ εσείς ακούτε το κείμενο του φωνητικού σας μηνύματος: Πατήστε το πλήκτρο 9 και εισάγετε το PIN του συστήματος. Ο χειρισμός γίνεται μέσω των ακόλουθων πλήκτρων: A Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του αριθμού/ημερομηνίας/ώρας: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου μηνύματος. Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του μηνύματος: Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος. διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πατήστε εκ νέου. B 3 Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. 0 Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος.

9 9 Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή ~ (Καλέστε το ίδιο νούμερο και αφήστε το να χτυπήσει, μέχρι να ακούσετε: Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας ) ~ (Εισαγωγή PIN συστήματος) Ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ενεργοποιηθεί. Ακούτε το ηχητικό μήνυμα του χρόνου υπολοιπόμενης μνήμης. Ακολουθεί η αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Ο αυτόματος τηλεφωνητής δε μπορεί να απενεργοποιηθεί από μακριά. Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου Ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής στο τηλεφωνικό δίκτυο του παρόχου σας. Αν χρειαστεί ενημερωθείτε εκεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μόνο, εφόσον έχετε δώσει σχετική εντολή στον πάροχό σας. Για να μπορέσετε να ακούσετε άνετα τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ( σελ. 6), του μενού ( σελ. 15) ή της σύντομης κλήσης με το πλήκτρο 1 ( σελ. 1), θα πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό στο τηλέφωνό σας: MENU u Τηλεφωνητής OK u Τηλ/τής δικτ./θυρίδα δικτ. ~ (Καταχώρηση αριθμού) OK Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού ( Paging ) Μπορείτε να αναζητήσετε το ασύρματο ακουστικό σας με τη βοήθεια του σταθμού βάσης. Πατήστε ( σελ. 1) για λίγο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στο σταθμό βάσης. Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν συγχρόνως ( Paging ), ακόμα κι αν οι ήχοι κουδουνίσματος έχουν απενεργοποιηθεί. Τερματισμός: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στο σταθμό βάσης ( σελ. 1) ή το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού b ή το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a σε ένα ασύρματο ακουστικό. Χειροκίνητη δήλωση των ασύρματων ακουστικών Μπορείτε να δηλώσετε στο σταθμό βάσης έως και τέσσερα ασύρματα ακουστικά. Κάθε πρόσθετο ασύρματο ακουστικό θα πρέπει να δηλωθεί στο σταθμό βάσης! 1) Στο ασύρματο ακουστικό MENU u Ρυθμίσεις OK u Ακουστικό OK u Δήλωση ακουσ. Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (κατά την παράδοση: 0000) OK Στην οθόνη εμφναίζεται η ένδειξη Δηλώνεται... 2) Στο σταθμό βάσης Εντός 60 δευτ. μετά από την καταχώρηση του PIN συστήματος πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης ακουσιτκού ( σελ. 1) (ελάχ. 3 δευτ.). Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί 1 λεπτό. Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν το εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό νούμερο (1-4). Αν τα εσωτερικά νούμερα 1-4 έχουν ήδη δοθεί σε άλλες συσκευές, το νούμερο 4 αντικαθίσταται. Διαγραφή δηλωμένων ακουστικών Μπορείτε από κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό Gigaset να διαγράψετε κάθε άλλο δηλωμένο ασύρματο ακουστικό. MENU u Ρυθμίσεις OK u Ακουστικό OK u Κατάργηση u Επιλογή εσωτερικών συνομιλητών προς διαγραφή. Το ασύρματο ακουστικό, το οποίο χειρίζεστε, διαθέτει σήμανση <. OK Το PIN συστήματος του σταθμού βάσης εισαγωγή (κατά την παράδοση: 0000) OK Χρησιμοποίηση πολλών ασύρματων ακουστικών Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων Οι εσωτερικές κλήσεις είναι δωρεάν συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης. 2 ασύρματα ακουστικά έχουν δηλωθεί Αν πατήστε το πλήκτρο της οθόνης INT, καλείται το άλλο ασύρματο ακουστικό.

10 10 Περισσότερα από 2 ασύρματα ακουστικά έχουν δηλωθεί Κλήση ενός συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού INT ~ (1...4, Εισαγωγή του αριθμού που αντιστοιχεί στο ακουστικό που θέλουμε να καλέσουμε) ή INT u (επιλογή εσωτερικών συνομιλητών) OK ή b καλείται το ασύρματο ακουστικό Κλήση όλων των ασύρματων ακουστικών ( Γενική κλήση ) INT P ή INT u Κλήση όλων OK ή b καλούνται όλα τα ασύρματα ακουστικά Όταν εμφανιστεί ένας συνομιλητής, μπορείτε να μιλήσετε μ' αυτόν. Για να τερματίσετε πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Εσωτερική σύνδεση για παράλληλη κλήση/συνομιλία Συνδέεστε τηλεφωνικά με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης INT και καλέστε ένα, ή όλα τα ασύρματα ακουστικά. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία της αναμονής. Όταν δηλωθεί ένας εσωτερικός συνομιλητής ή ενδεχομένως αναγγελθεί εξωτερική συνομιλία. Πατήστε είτε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a. Η εξωτερική συνομιλία διαβιβάζεται στο άλλο ασύρματο ακουστικό, είτε πιέστε το πλήκτρο της οθόνης. Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή. Μπορείτε κατά τη μεταβίβαση να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού a ακόμα και πριν απαντήσει ο συνομιλητής. Απενεργοποίηση για εξωτερικές συνομιλίες Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να κλείσει τη συσκευή του και να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη). Προϋπόθεση: Η λειτουργία Ακρόαση σε έχει ενεργοποιηθεί. Εσωτερική σύνδεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MENU u Ρυθμίσεις OK u Βάση OK u Ακρόαση σε OK ( = εντός) Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη) Θέλετε να κάνετε σύνδεση για μια υφιστάμενη εξωτερική συνομιλία. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού b. Συνδέεστε γι' αυτή τη συνομιλία. Όλοι οι συνομιλητές ακούνε ένα ηχητικό σήμα. Τερματισμός συνδιάσκεψης: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a. Όλοι οι συνομιλητές ακούνε ένα ηχητικό σήμα. Αν πατήσει ο πρώτος εσωτερικός συνομιλητής το πλήκτρο κατεβάσματος του ακουστικού a, παραμένει η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ηχητικού σήματος και του εξωτερικού συνομιλητή. Ρύθμιση ξυπνητηριού Ξυπνητήρι, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MENU u Ξυπνητήρι OK Ενεργοπ/ση OK ( = εντός) Όταν ενεργοποιείται: ~ (Καταχώρηση ώρας αφύπνισης) OK Όταν χτυπά το ξυπνητήρι, το απενεργοποιείτε πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για 24 ώρες. Αν το ξυπνητήρι έχει ενεργοποιηθεί, βλέπετε στην οθόνη το σύμβολο αφύπνισης l και την ώρα αφύπνισης αντί για την ημερομηνία. Ρύθμιση ώρας αφύπνισης MENU u Ξυπνητήρι OK u Ωρα αφύπνισης OK Εισάγετε την ώρα αφύπνισης και τα λεπτά και πατήστε OK. Ρύθμιση τηλεφώνου Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου, βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού σελ. 15. Ρύθμιση του PIN του συστήματος του σταθμού βάσης, βλ. συνοπτική παρουσίαση μενού σελ. 16. Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης MENU u Ρυθμίσεις OK u Ακουστικό OK u Γλώσσα OK u (επιλογή γλώσσας) OK Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με. Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε σας: MENU 521 (πατήστε τα πλήκτρα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο) u (επιλέξτε γλώσσα) OK Μελωδία αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν ένας εξωτερικός συνομιλητής σε εσωτερικές παράλληλες κλήσεις και κατά τη διαβίβαση συνομιλιών ακούει μια μελωδία αναμονής. MENU P#Q5#1M Το ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει: 0 = απενεργοποιήθηκε; 1 = ενεργοποιήθηκε Εισαγωγή ψηφίου OK.

11 11 Υποστήριξη Repeater Με ένα Repeater μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης σας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater ( σελ. 16). Η υποστήριξη Repeater και η λειτουργία ΧωρίςΑκτινοβ. ( σελ. 16) αποκλείονται μεταξύ τους. Επαναφορά ασύρματου ακουστικού Μπορείτε να επαναφέρετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν. MENU u Ρυθμίσεις OK u Ακουστικό OK u Επαναφορά OK Επαναφορά; OK Με το a διακόψτε την επαναφορά. Επαναφορά σταθμού βάσης Κατά την επαναφορά η λειτουργία ΧωρίςΑκτινοβ. απενεργοποιείται, οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι λίστες διαγράφονται. Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν. Μετά από την επαναφορά του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A120A/A220A) είναι έτοιμος προς χρήση περ. 15 δευτερόλεπτα μετά. Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού Τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα, το PIN του συστήματος δεν επαναφέρεται. MENU u Ρυθμίσεις OK u Βάση OK u Επαναφ. βάσης OK Επαναφορά; OK Επαναφορά του σταθμού βάσης σε εργοστασιακές ρυθμίσεις Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Απομακρύνετε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης αναζήτησης ακουστικού ( σελ. 1) πατημένο στο σταθμό βάσης, ενώ συγχρόνως συνδέετε το καλώδιο ρεύματος και πάλι στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα. Λειτουργία του σταθμού βάσης στην τηλεφωνική εγκατάσταση/router Λειτουργία σε Router Κατά τη λειτουργία σύνδεσης του τηλεφώνου με ένα router, είναι πιθανή η εμφάνιση ηχούς, η οποία μπορεί να μειωθεί με την ενεργοποίηση του Ρύθμιση Ηχούς ( σελ. 16). Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Λειτουργία σε τηλεφωνική εγκατάσταση Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο, εφόσον η τηλεφωνική σας εγκατάσταση το απαιτήσει, βλέπε οδηγίες χρήσης της τηλεφωνικής εγκατάστασης. Κατά την εισαγωγή εισάγετε τα ψηφία αργά το ένα μετά το άλλο. Αλλαγή της διαδικασίας κλήσης MENU P#Q5#1N Το ψηφίο για τη ρυθμισμένη διαδικασία κλήσης αναβοσβήνει: 0 = Τονική κλήση(mfv); 1 = παλμική κλήση (IWV) εισαγωγή ψηφίου OK. Ρύθμιση χρόνου Flash MENU P#Q5#1Q Το ψηφίο για τον τρέχοντα χρόνο Flash αναβοσβήνει: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms εισαγωγή ψηφίου OK. Αλλαγή παύσης μετά από αντιστοίχιση καλωδίων Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος της παύσης, το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου σηκώματος του ακουστικού b και της αποστολής του αριθμού κλήσης. MENU P#Q5#1L Το ψηφίο για το τρέχον μήκος παύσης αναβοσβήνει: 1 = 1 δευτ.; 2 = 3 δευτ.; 3 = 7 δευτ. Εισαγωγή ψηφίου OK. Αλλαγή παύσης σύμφωνα με το πλήκτρο R MENU P#Q5#12 Το ψηφίο για το τρέχον μήκος παύσης αναβοσβήνει: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Εισαγωγή ψηφίου OK.

12 Παράρτημα Εισαγωγή γραμμάτων/χαρακτήρων Ελληνικά Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο της δίεσης #, για να μεταβείτε από τη λειτουργία ABC στο 123 και από το 123 στο ABC. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μπαταρίες Τεχνολογία: Υβρίδιο Νικελίου-Μετάλλου (NiMH); Μέγεθος: AAA (Micro, HR03); Τάση: 1,2 V; Χωρητικότητα: mah Γενικά τεχνικά δεδομένα DECT-Standard υποστηρίζεται GAP-Standard υποστηρίζεται Εμβέλεια μέχρι 300 m στο ύπαιθρο, μέχρι 50 m σε κτίρια Τροφοδοσία σταθμού βάσης 230 V ~/50 Hz Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία +5 C έως +45 C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης A120/A220 A120A/A220A Σε κατάσταση αναμονής Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης περ. 1,0 W περ. 1,2 W Ασύρματο ακουστικό εκτός της βάσης φόρτισης περ. 0,8 W περ. 1,0 W Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας περ. 1,0 W περ. 1,2 W 12 Ερωτήσεις και απαντήσεις Αν κατά τη χρήση του τηλεφώνου προκύψουν ερωτήματα, είμαστε στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα 24 ώρες το 24-ωρο. Εκτός αυτού στον επόμενο πίνακα αναγράφονται προβλήματα που ανακύπτουν συχνά καθώς και πιθανές λύσεις. Πρόβλημα Αιτία Λύση Καμία ένδειξη στην οθόνη. Καμία ασύρματη σύνδεση στο σταθμό βάσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το Βάση. Δεν ακούτε κανέναν ήχο χτυπήματος/ κλήσης από το σταθερό δίκτυο. Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN. Το PIN ξεχάστηκε. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Οι μπαταρίες είναι κενές. Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. Δε χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό τηλεφωνικό καλώδιο ή αντίστοιχα αυτό αντικαταστήθηκε από ένα νέο καλώδιο με λάθος αντιστοίχιση φις. Το PIN του συστήματος που δώσατε είναι λάθος. 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 1 1 $ 2 Α Β 2 A B C I Δ Ε Φ 3 D E F 4 Γ Η Ι 4 G H I 5 Κ Λ 5 J K L L Μ Ν Ο Ω 6 M N O M Π Ρ Σ Ψ 7 P Q R S N Θ Τ 8 T U V O Ζ Ξ Υ χ 9 W X Y Z 1) Q.,?! : " ; _ P * / ( ) < = > % # \ & 1) Κενό Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a περ. 5 δευτ. ή τοποθετήστε ένα ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης. Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών. Μείωση της απόστασης μεταξύ ασύρματουακουστικού και σταθμού βάσης. Δήλωση ασύρματου ακουστικού σελ. 9. Έλεγχος φις στο σταθμό βάσης σελ. 3. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πάντα το συνοδευτικό καλώδιο ή αντίστοιχα κατά την αγορά στο εμπόριο να προσέχετε τη σωστή αντιστοίχηση των φις: 3-4-κατάληψη των τηλεφωνικώνδιακλαδώσεων/euro CTR37. Eπαναφορά του PIN του συστήματος με πλήκτρο στο σταθμό βάσης στην κατάσταση παράδοσης 0000 σελ. 11. Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται. Όλες οι λίστες διαγράφονται.

13 ! 13 Επαφή με υγρά Σε περίπτωση που το ασύρματο ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά: 1 Απενεργοποιήστε το ασύρματο ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. 2 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το ασύρματο ακουστικό. 3 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το ασύρματο ακουστικό για τουλάχιστον 72 ώρες με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα). 4 Επανενεργοποιήστε το ασύρματο ακουστικό μόλις στεγνώσει. Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία. Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας. Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω . Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο μπορείτε να βρείτε: Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά Λίστα συμβατοτήτων: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Σύγκριση προϊόντων: Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα (Χρέωση 0,0031 το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις) Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος Εξουσιοδότηση Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα. Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του προϊόντος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet:

14 14 Εγγύηση Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω: Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση. Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης. Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications. Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraίe 17, 1110 Vienna, Austria. Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.) Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης. Καθ όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη. Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

15 15 Περιβάλλον Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη. Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO και ISO ISO (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH. ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις από την TV Sd Management Service GmbH. Απόρριψη Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιήση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Συνοπτική παρουσίαση μενού Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες. Αυτές σας προσφέρονται μέσω των μενού. Για να επιλέξετε μια λειτουργία σε κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε MENU (άνοιγμα μενού), με το πλήκτρο ελέγχου u μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε με OK. Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο a. Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης. Μηνύματα σελ. 6 Ξυπνητήρι Ενεργοπ/ση σελ. 10 Ωρα αφύπνισης σελ. 10 Ρυθμίσεις ήχων Ενταση ακουστ. ρυθμίζεται σε 5 στάδια (Gigaset A120/ A120A) Ενταση ακουστ. Ακουστικό / Ηχείο (Gigaset A220/ A220A) Ενταση κουδ. 5 στάδια + Crescendo (αυξανόμενος ήχος) με δυνατότητα επιλογής Μελωδία κουδ. Εισερχ.κλήσεις / Εσωτερ.κλήσεις / Ξυπνητήρι Τόνοι ειδοπ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Χαμηλή μπατ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ηχος κουδουν. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

16 Τηλεφωνητής Ακρόαση μηνυμ. Θυρίδα δικτ. ** σελ. 9. Τηλεφωνητής ** σελ. 7. Τηλεφωνητής * σελ. 7 Παρακ/θηση κλ * (Gigaset A220A) 16 Συνακρόαση της εγγραφής στο ασύρματο ακουστικό (λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. (Προϋπόθεση: τουλάχιστον 1 ασύρματο ακουστικό είναι δηλωμένο με λειτουργικότητα ανοιχτής συνομιλίας.)απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα εγγραφή: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a. Αναγγελίες * Εγγραφή αναγγ. / Ακρόαση αναγγ. / Διαγραφ.αναγγ. σελ. 7 Διάρκεια μην. * Μέγιστο / 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτα Υστέριση κουδ. * Αμέσως / 10 δευτ. / 18 δευτ. / 30 δευτ. Αυτόματα Αν δεν υπάρχουν ακόμα νέα μηνύματα, ο αυτόματος τηλεφωνητής δέχεται μια κλήση μετά από 18 δευτ. Αν υπάρχουν ήδη νέα μηνύματα, λαμβάνει κλήση μετά από 10 δευτ. Τηλ/τής δικτ. * σελ. 9 Θυρίδα δικτ. *** σελ. 9 Ρυθμ.πληκτρ. 1 * Θυρίδα δικτ. Αντιστοιχίστε το πλήκτρο 1 με τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου (σε κατάσταση αναμονής καλείτε το πλήκτρο 1 παρατεταμένη πίεση) σελ. 9 Τηλεφωνητής Αντιστοιχίστε το πλήκτρο 1 με αυτόματο τηλεφωνητή (σε κατάσταση αναμονής για την κλήση πιέστε το πλήκτρο 1 παρατεταμένα) σελ. 7 * μόνο σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή ** μόνο σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή και όταν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου έχει κατταχωρηθεί ***σταθμός βάσης χωρίς τηλεφωνητή. Ρυθμίσεις Ημερομην./Ώρα σελ. 4 Ακουστικό Γλώσσα σελ. 10 Αυτ. απάντ. σελ. 5 Δήλωση ακουσ. σελ. 9 Κατάργηση σελ. 9 Επαναφορά σελ. 11 Βάση Τύπος λίστας Αναπάντητες / Ολες οι κλήσ. σελ. 6 PIN Συστήματος Αλλαγή PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: 0000) Επαναφ. βάσης σελ. 11 Πρόσθετα Repeater σελ. 11 Ρύθμιση Ηχούς βλέπε Λειτουργία σε Router σελ. 11 ECO DECT ΧωρίςΑκτινοβ ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σελ. 1. Ακρόαση σε σελ. 10 Προεπιλογή Αριθμός προεπ. / Με προεπιλογή / Χωρίς προεπιλ. σελ. 5 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

17 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 2012 Subject to availability. All rights reserved.

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset AL140 ECO DECT

Gigaset AL140 ECO DECT 1 Gigaset AL140 Φορητό ακουστικό 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων 4 Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης 7 Πλήκτρο τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / / CZ Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας Συγχαρητήρια! Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική! Μάθετε περισσότερα, στην

Διαβάστε περισσότερα

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 * 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SE888 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 6 2 Το δικό σας SE888 8 Τι περιλαμβάνει η συσκευασία 8 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση 3 Επιλέγοντας χώρα 3 Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας 3 Απόδοση μπαταρίας 3 Ώρα και ημερομηνία 4 Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 4 Κάνοντας μια κλήση 4 Κάνοντας μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τηλεφωνικών Προϊόντων 2013 DECT FAX ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κατάλογος Τηλεφωνικών Προϊόντων 2013 DECT FAX ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κατάλογος Τηλεφωνικών Προϊόντων 2013 DECT FAX ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τεχνολογία Τηλεφωνικών Προϊόντων Premium Quality Η ιδέα Premium Quality της Panasonic αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό όλων των νέων μας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26 1 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή. Επικεφαλίδα Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Περιεχόμενο Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Το παρόν εγχειρίδιο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου VoIP Gigaset: Gigaset DE380 IP R Μετά τη έκδοση των οδηγιών χρήσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Gigaset DX600A ISDN Ο ισχυρός σας συγκάτοικος Gigaset DX600A ISDN Ο ισχυρός σας συγκάτοικος... με αξιόπιστες εσωτερικές και εξωτερικές αξίες.

Διαβάστε περισσότερα

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one Ο ισχυρός σας συγκάτοικος Gigaset DX800A all in one Ο ισχυρός σας συγκάτοικος... με αξιόπιστες εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Οδηγίες Χρήσης. Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva Οδηγίες Χρήσης 13.01.2012 gr/gr (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Περιεχόμενα Έναρξη λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6

Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6 Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6 Προειδοποίηση: Φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες πριν από τη χρήση Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola ΙΤ.6 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο! Η λειτουργία Bluetooth σας

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Οθόνη και πλκτρα Οθόνη ( σελ. 4) 2 Πλκτρο ελέγχου ( σελ. 5) 3 Πλκτρο ταχείας κλσης 4 Πλκτρο αποθκευσης 5 Πλκτρο επανάκλησης/πλκτρο παύσης 6 Πλκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-221

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-221 Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-221 Τεύχος 2.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-221, μπορείτε να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα