ΔHMOTIKO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔHMOTIKO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΔHMOTIKO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδεών και προτάσεων φορέων/ επιχειρήσεων με τους οποίους θα συνεργαστεί το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4.2. της πράξης «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I.C.E Α.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ... 4 Α.3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 7 Α.4. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ... 7 Α.5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 Α.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ... 8 Α.7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ... 9 Α.7.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ... 9 Α.7.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Α.8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Α.8.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Β.1. ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Β.2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 20

3 Α. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I.C.E. Η πράξη με τίτλο: «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία και ο συνολικός της ΠΥ είναι ,00. Εταίροι του έργου, είναι η Περιφέρεια της Apulia (Lead Partner), το Public Apulian Theatre Consortium, η Apulia Film Commission Foundation, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ Ηπείρου- Επιτροπή Ερευνών και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, τα τελευταία δέκα χρόνια η πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι εταίροι του I.C.E. έχουν συμμετάσχει και διαχειρίζονται πολλά έργα της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Σε όλα τα έργα, που βασίζονται στις παραστατικές τέχνες, εμπλέκονται πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις& φυσικά πρόσωπα με διαδικασίες που αποσκοπούν: στη βελτίωση των ικανοτήτων των δημιουργικών επιχειρήσεων για διεθνείς συνεργασίες και τη διαχείριση του καθώς επίσης και για τη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας στη δημιουργία ενός δικτύου ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην τέχνη και τον πολιτισμό του τοπικού πληθυσμού στον πειραματισμό νέων προσεγγίσεων για την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες βοηθούν συχνά την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών που βρίσκονται σε παρακμή και συμβάλλουν στην εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ελκυστικότητας των περιφερειών και των πόλεων. Οι στρατηγικές της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να ενσωματωθούν με επιτυχία σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίας σε πολλούς τομείς: -την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για εμπορικούς σκοπούς

4 -την ανάπτυξη των υποδομών και των πολιτιστικών υπηρεσιών για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού - τη δημιουργία δικτύων των τοπικών επιχειρήσεων και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και της βιομηχανίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και σε άλλους τομείς -τη δημιουργία εργαστηρίων καινοτομίας -τον ορισμό των ολοκληρωμένων διασυνοριακών στρατηγικών για τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών - και τέλος τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό τους, που σχετίζεται, κυρίως, με την ικανότητα των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανικών να προσελκύσουν το κοινό και τους τουρίστες, αυτές πρέπει να αυξήσουν την ικανότητά τους να πειραματιστούν και να καινοτομούν και να χρησιμοποιούν ένα κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι πολιτιστικές επιχειρήσεις απαιτείται να μάθουν και να απελευθερωθούν από τη δημόσια χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις και στις δύο χώρες απαιτείται να γίνουν οικονομικές οντότητες ικανές να ανταγωνιστούν στην αγορά. Ο τουρισμός δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε ένα επιθυμητό επίπεδο όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό και τη διακρατική του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. Η επιθυμητή τουριστική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Α.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οι Κλάδοι Πολιτισμού και Δημιουργικότητας, περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα φορέων και επιχειρήσεων. Ως όρος εμφανίστηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα από τους Μax Horkheime και Theodor W. Adorno στο βιβλίο με τίτλο «Διαλεκτική του Διαφωτισμού», αλλά ως περιεχόμενο οριοθετήθηκε κάπως επίσημα εντελώς πρόσφατα μέσα από την «Πράσινη Βίβλο -Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το (COM ) και που συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την

5 στρατηγική προς την Ευρώπη του Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν υπάρχει ακόμα ένα σαφές και σταθερό περιεχόμενο για τον όρο και για το λόγο αυτό στην παρούσα διαδικασία ακολουθείται μια ευρεία και ανοιχτή προσέγγιση. Με βάση την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής στα όρια του Δήμου Κέρκυρας, όπως αυτή έχει προκύψει μετά την έρευνα καταγραφή και την αξιολόγηση φορέων και δράσεων που έγινε από το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, ακολουθεί η παρούσα διαδικασία κατάθεσης ιδεών και προτάσεων από τη οποία θα προκύψουν εκείνοι οι φορείς και εκείνες οι ιδέες με τις οποίες το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, ως Αναθέτουσα Αρχή, θα συμπράξει σε κοινές εκδηλώσεις 2. Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι να μετατραπεί αυτή η «διαγωνιστική» διαδικασία σε πηγή δημιουργίας, σε εφαλτήριο αναγέννησης για κάποιους φορείς, σε εργαστήριο καινοτομίας, έμπνευσης, διασύνδεσης της παράδοσης, του πολιτισμού με την δημιουργία και την οικονομία, αφετηρία μόχλευσης της κοινωνίας και των οργανωμένων συντελεστών της με την τουριστική οικονομία. Ερωτήματα του τύπου, Πως θα διατηρήσουμε την παράδοση μας; Πως θα εισάγουμε νέες ιδέες, νέα μέσα, νέα ματιά στον πολιτισμό; Πως θα εμπλουτίσουμε τον πολιτισμό μας με βάση τα σύγχρονα μέσα δημιουργίας, τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη; Πως θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας προσφέρει η τουριστική οικονομία για να βοηθήσουμε την πολιτιστική παραγωγή; Πως θα ανασυνθέσουμε τους πολιτιστικούς μας πόρους (μνημεία, παράδοση, ανθρώπινο δυναμικό) σε μια νέα δημιουργική διαδικασία, όπου το παλιό θα διαλέγεται με το νέο (ιδέες, μέσα, συνθήκες), το νέο θα συμβάλλει στη διατήρηση της ταυτότητας κα των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής; 1 Βλ ανακοίνωση της Επιτροπή «Ευρώπη2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2010) Σύμφωνα με το A.F. η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση για πραγματοποιήσει 3 εκδηλώσεις

6 Μπορεί η καλλιτεχνική δημιουργία να ξαναγίνει εξαγώγιμο προϊόν, να δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα, να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων μιας περιοχής; Μπορεί ο πολιτισμός να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα σε τομείς τεχνολογικής υπεροχής; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με συγκεκριμένο/διαφορετικό τρόπο. Όμως μέσα από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προωθηθεί ένα αναπτυξιακό πλάνο, μπορεί να μεταφερθεί η τεχνογνωσία φορέων σε άλλους φορείς, μπορεί να αποτελέσει το σημείο βελτίωσης της άμιλλας μεταξύ ομοειδών φορέων. Επομένως η διαδικασία δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός, αλλά ένα εργαλείο που συμβάλλει, επιβάλλει, συντηρεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενσωματώνεται στη σύλληψη του προγράμματος I.C.E.. Αυτή είναι η νέα οικονομία που προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον πολιτισμό. Παράλληλα μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται να ανιχνευτεί το πολιτιστικό αποτύπωμα μας. Να απαντηθούν με συγκεκριμένο τρόπο, ερωτήματα όπως: Το πολιτιστικό status της περιοχής σε φορείς, δυναμικό, παραγόμενα πολιτιστικά αγαθά, δυνατότητες Τους στόχους που επιθυμούμε να προωθήσουμε Τη συνεργασία και συνεννόηση με τους φορείς /επιχειρήσεις δημιουργίας και πολιτισμού Τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους κατέχοντες προς τους άλλους Τη μόχλευση της κοινωνίας σε μια δημιουργική κατεύθυνση. Επομένως η διαγωνιστική διαδικασία, δεν έχει στόχο να καταλήξει απλά στην επιλογή κάποιων φορέων/επιχειρήσεων που με συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην συνέχεια, θα υπερέχουν έναντι ομοειδών άλλων, αλλά να γίνει αντικείμενο διευρυμένου διαλόγου, μεγέθυνση της συμμετοχής, επιβράβευση των προσπαθειών ακόμα και φορέων που λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. φορείς που καλύπτουν μικρή πληθυσμιακή συγκέντρωση, ή φορείς ειδικού κοινού) δεν έχουν μεγάλη δραστηριότητα.

7 Η αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια τράπεζα ιδεών για το μέλλον, ιδεών είτε πρωτοποριακών, είτε ιδεών που στην παρούσα φάση αδυνατούν να εξελιχθούν ή απλά να χρηματοδοτηθούν. Α.3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί φορείς/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Κέρκυρας και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που δημιούργησε το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 3.1. της πράξης I.C.E. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να καταθέσουν φάκελο πρότασης, μπορούν να επιβεβαιώνονται για την εγγραφή τους στο «Μητρώο» που δημιούργησε το ΔΗΠΕΘΕ, μετά, από συνεννόηση με τις υπηρεσίες του. 2. Μπορεί επίσης να καταθέσει πρόταση οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πρόταση θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας φορέων/ επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου και του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας. 3. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση οποιασδήποτε πρότασης θα γίνει από τη δημιουργική συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας και φορέων της παραγράφου Α.3.1. Α.4. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η θεματολογία των προτάσεων δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό, υπό τον γενικό όρο της εξυπηρέτησης των γενικών και ειδικών στόχων της πράξης I.C.E. που αποτελεί και την πηγή χρηματοδότησης του έργου. Η ειδικότερη στόχευση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας προωθείται και μέσα από το σύστημα αξιολόγησης των κριτηρίων των προτάσεων που θα υποβληθούν.

8 Α.5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας έχει στη διάθεση του το ποσό των ,00. (παραδοτέο ) για τις ανάγκες υλοποίησης των ιδεών που θα επιλεγούν. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των 3 (κατέλαqχιστο) ηq και περισσοτεqρων εκδηλωqσεων που θα επιλεγούν. Ρητά αναφέρεται ότι το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας δεν χρηματοδοτεί απευθείας φορείς ή επιχειρήσεις, αλλά θα καλύπτει τις δαπάνες των συντελεστών των εκδηλώσεων καθώς και των υποστηρικτικών εργασιών που σχετίζονται με αυτές. Όλα αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα συμβληθούν με το ΔΗΠΕΘΕ με βάση το κατά περίπτωση νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ. Α.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2015 να καταθέσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, πλήρη φάκελο στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με την εξής ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΩΝ (τίτλος, ταχ. Δ/νση, τηλ, fax, ) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ιδεών και προτάσεων φορέων/ επιχειρήσεων με τους οποίους θα συνεργαστεί το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4.2. της πράξης «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία » ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/01/2015 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»

9 Οι φάκελοι θα παραληφθούν σφραγισμένοι σε δημόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους συμμετέχοντες. Κάθε φάκελος στο εσωτερικό του θα περιέχει 2 επιμέρους κλειστούς υποφακέλους. Έναν υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και έναν υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ» Στον υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιεqχονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α.7.1. της παρούσας προκήρυξης. Στον υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ» θα εμπεριέχονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α.7.2. της παρούσας προκήρυξης. Α.7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ Α.7.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) Προφίλ του προσφέροντα, από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του, ιδιαίτερα δε η εμπειρία του εάν και εφόσον ο ίδιος προτείνεται ως συμμετέχων στη διαδικασία υλοποίησης της πρότασης. Στον τομέα της εμπειρίας ιδιαίτερη αναφορά μπορεί να γίνει στη διαθεσιμότητα προσωπικού, συνεργατών οι οποίο συνεργάζονται με τον προσφέροντα. Σε περίπτωση ομαδικής πρότασης το αντίστοιχο πρέπει να γίνει από όλους τους προσφέροντες. Β) Αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του φορέα/επιχείρησης που προτείνεται ως συμμετέχων στη διαδικασία υλοποίησης της πρότασης. Στην απόφαση θα αναφέρονται τα εξής β1) Η σύμφωνη γνώμη για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης (αναφέροντας τον διακριτικό τίτλο πρότασης) β2) η σύμφωνη γνώμη για το εταιρικό σχήμα (σε περίπτωση κατάθεσης κοινής με άλλους πρότασης) β3) το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον φορέα /επιχείρηση β4) το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί το εταιρικό σχήμα (σε περίπτωση κατάθεσης κοινής με άλλους πρότασης)

10 Γ) Δήλωση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προσφέροντα ότι γ1) αποδέχεται το ρόλο εκπροσώπου του συγκεκριμένου εταιρικού σχήματος γ2) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Α.7.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η πρόταση/ιδέα θα πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 1. Διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος είναι ένα χαρακτηριστικό όνομα, φράση, σχήμα, εικόνα με βάση την οποία θα γίνεται η κάθε περαιτέρω αναφορά και επικοινωνία για την συγκεκριμένη πρόταση ή ιδέα. 2. Θεματική Ενότητα στην οποία εντάσσεται, με μια μικρή περιγραφή που να αιτιολογεί την ένταξη στη συγκεκριμένη ενότητα/ενότητες (π.χ. μουσική - χορευτική εκδήλωση) 3. Φορείς/επιχειρήσεις που προτείνεται να εμπλακούν στην υλοποίηση και αιτιολόγηση της παρουσίας ενός εκάστου. Σε περίπτωση που η πρόταση/ ιδέα κατατίθεται από διαφορετικό πρόσωπο ή σχήμα, τότε θα πρέπει να ενσωματώνονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των φορέων/επιχειρήσεων που προτείνονται να εμπλακούν στην υλοποίηση της. 4. Μικρή περίληψη του περιεχομένου της. Γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της πρότασης σε ένα κείμενο που δεν χρειάζεται να ξεπερνά τις 10 γραμμές. 5. Σκοπός και στόχοι της συγκεκριμένης πρότασης/ ιδέας. Στο σημείο αυτό μπορούν να αναφέρονται οι βαθύτερες ιδέες στόχοι που υπηρετούνται από την συγκεκριμένη πρόταση, τα ενδεχόμενα κενά των στόχων που καλύπτονται, η μέθοδος και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση τους από το κοινό, η καινοτομία, η μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλες ομάδες και γενικά κάθε στόχος, γενικός ή ειδικός που εξυπηρετείται από την ιδέα/πρόταση, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της πράξης I.C.E. (όπως διατυπώνονται στο άρθρο Α.1. κ.ε.). Σκόπιμο είναι επίσης να γίνεται αναφορά και συσχετισμός στη σημασία της πρότασης στη εξέλιξη της πολιτιστικής δημιουργίας.(σχετ. στο κριτήριο Β.5 στην παρ. Α.8.2.)

11 6. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης /ιδέας. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή της πρότασης. Εφόσον η πρόταση /ιδέα στηρίζεται σε γνωστό /δημοσιευμένο έργο η αναλυτική περιγραφή μπορεί να εστιαστεί στα διαφορετικά στοιχεία που εισάγει (εφόσον εισάγει) όπως μεθοδολογία, νεωτερισμοί, κείμενα κ.α. και να συνοδεύεται από το σενάριο/έργο που προτείνεται. Εφόσον η πρόταση/ιδέα είναι πρωτότυπη κατατίθεται μια πλήρης και αναλυτική περιγραφή υποστηριζόμενη από οτιδήποτε ο προτείνων κρίνει σκόπιμο (κείμενο, εικόνα, ήχο). Το μέγεθος της περιγραφής δεν υπόκειται σε περιορισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση και εφόσον η περιγραφή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σκόπιμο είναι να γίνεται κατά δομημένο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η κατανόηση της. Στην αναλυτική περιγραφή μπορεί να συμπεριληφθούν επίσης, συνοδευτικά, βιβλιογραφία, κριτικές προσεγγίσεις, δημοσιεύματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση/ιδέα. 7. Τυχόν συνοδευτικές ενέργειες που εξυπηρετούν καλύτερα την ιδέα/πρόταση. Επειδή σκοπός του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, μεταξύ των άλλων, είναι η διεύρυνση του αριθμού των ωφελούμενων, η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει άλλες δευτερογενείς συνοδευτικές ενέργειες που σχετίζονται εννοιολογικά με την πρόταση, αφορούν όμως ειδικές ομάδες ή εξυπηρετούν ειδικούς στόχους. Μπορούν επίσης να αναφερθούν τυχόν προωθητικές ενέργειες (συγκεκριμένος τρόπος προώθησης) εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους της πρότασης /ιδέας. 8. Προτεινόμενοι συντελεστές. Στο πεδίο αυτό προτείνεται η διανομή ρόλων σε επίπεδο προσώπου/προσώπων. Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται για τις περιπτώσεις κατανομής ρόλων σε πρόσωπα που καλύπτουν συγκεκριμένους φορείς /επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας του προτεινόμενου προσώπου είτε με τη μορφή δήλωσης, βεβαίωσης ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Είναι δυνατό να προταθούν συντελεστές, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά σε κατηγορία ή περιγραφή χαρακτηριστικών, όταν αυτό είναι εφικτό να γίνει λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων του ενός προσώπων. (πχ. 3 χορευτές κλασσικού μπαλέτου ή 1 ηλεκτρολόγο σκηνής). Είναι επίσης δυνατόν να προτείνονται συντελεστές από το δυναμικό του ΔΗΠΕΘΕ ή η κάλυψη ρόλων από το υποστηρικτικό προσωπικό του ΔΗΠΕΘΕ.

12 9. Αναλυτική Κοστολόγηση και κέντρα κόστους. Στο πεδίο αυτό γίνεται μια αναλυτική κοστολογική προσέγγιση της υλοποίησης της πρότασης. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες αμοιβές δεν μπορούν να είναι κατώτερες από τα θεσμοθετημένα ελάχιστα όρια αμοιβών για την κατηγορία. Ιδιαίτερα για τους ηθοποιούς/χορευτές/μουσικούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχετική νομοθεσία περί προσλήψεων, υποχρεωτικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας θα προβεί σε εξορθολογισμό του κόστους ώστε να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία από κάθε άποψη. 10. Προσδοκώμενα οφέλη. Οφέλη Βραχυπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα, όπου θα αναφέρεται η αναμενόμενη συμβολή, άμεση και έμμεση στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα καθώς και η προκύπτουσα από την υλοποίησή της πρότασης προστιθέμενη αξία. Ειδική αναφορά στο παρόν πεδίο θα πρέπει να καταδεικνύει το εύρος της παρεμβατικότητας της πρότασης στους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της πρότασης συντελεστές - δυνητικά ωφελούμενους της παραγωγικής βάσης. 11. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Μια αναφορά σχετικά με τον ιδανικό χρόνο υλοποίησης της πρότασης, ιδιαίτερα αν αυτό συνδέεται με διαθεσιμότητες συντελεστών, με επικαιρότητα ή διασύνδεση του έργου με κάποιο συγκεκριμένο γεγονός/επέτειο/τοπική εορτή κλπ. Μπορούν να αναφέρονται και εναλλακτικοί χρόνοι υλοποίησης ή επανάληψης. Σκόπιμο είναι δε να συσχετιστεί με τον χρονοπρογραμματισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 12. Παραίτηση από Πνευματικά δικαιώματα. Ρητά θα υπάρχει δήλωση του προσφέροντα ότι εφόσον η πρόταση/ιδέα επιλεγεί για υλοποίηση, το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας δεν υποχρεούται να καλύψει δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων για τις εκδηλώσεις που θα συμφωνηθεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης Ι.C.Ε. Πλέον αυτών ο φάκελος μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην διαμόρφωση μιας πιο αντιπροσωπευτικής άποψης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Α.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

13 Η αξιολόγηση θα γίνει σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλάβει από τη Γραμματεία του ΔΗΠΕΘΕ τους κλειστούς φακέλους υποψηφιοτήτων. Αφού διαπιστώσει ότι δεν φέρουν στοιχεία παραβίασης θα καταγράψει σε πρακτικό κατά σειρά προσέλευσης τους διακριτικούς τίτλους των προτάσεων των υποψηφίων. Ακολούθως θα προβεί στο άνοιγμα ενός εκάστου των φακέλων ξεκινώντας από τον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ». Αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των φακέλων με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ όλων των υποψηφιοτήτων θα συνεχίσει την σύνταξη του πρακτικού καταγράφοντας τα ευρήματα του υποφακέλου κάθε πρότασης. Για τις προτάσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις, οι οποίες σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο συνιστούν λόγο αποκλεισμού, δεν θα συνεχιστεί η αξιολόγηση και δεν θα ανοιχτούν οι επόμενοι υποφάκελοι. Για τις υποψηφιότητες αυτές γίνεται λεπτομερής περιγραφή των παραλείψεων για τις οποίες η Επιτροπή Αξιολόγησης οδηγήθηκε στην απόφαση αποκλεισμού τους από τη συνέχεια της διαδικασίας. Για τις υπόλοιπες υποψηφιότητες η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγηση με το άνοιγμα των υποφακέλων που φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ». Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σε περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων ή λόγω του όγκου την προτάσεων, να συστήνει υποεπιτροπές από μέλη της ή να προσκαλεί ειδικούς συνεργάτες για την υποβοήθηση της διαδικασίας. Μπορεί επίσης να προσκαλεί τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε σχήματος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με στόχο τη διαμόρφωση της πλέον αντικειμενικής γνώμης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της με την συμπλήρωση του πρακτικού στο οποίο τεκμηριωμένα και ανά φάκελο υποψηφιότητας βαθμολογεί στον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης κάθε κριτήριο και συντάσσει τον πίνακα κατάταξης. A.8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Στις προθέσεις του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, δεν συμπεριλαμβάνεται ο αποκλεισμός προτάσεων για τυπικές ελλείψεις και ως εκ τούτου θα γίνει κάθε προσπάθεια να διευκολυνθούν υποψηφιότητες οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες από αυτές. Η ελλιπής συμπλήρωση ή η παράλειψη συμπλήρωσης κάποιου από τα υποχρεωτικά περιεχόμενα

14 των προτάσεων (παρ. Α.7.2.) συνυπολογίζεται στην αξιολόγηση της κάθε πρότασης και δεν οδηγεί στον αποκλεισμό της. Δεν μπορούν όμως να γίνουν δεκτές και να αξιολογηθούν προτάσεις οι οποίες παρουσιάζουν τις παρακάτω ελλείψεις στο γενικό φάκελο ή στο φάκελο δικαιολογητικών. 1. Προτάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα, δηλαδή έφτασαν στην γραμματεία του ΔΗΠΕΘΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης. 2. Προτάσεις που δεν περιέχουν στον φάκελο δικαιολογητικών τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. Α.7.1. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κάνει δεκτή κάποια υποψηφιότητα που η έλλειψη στον φάκελο δικαιολογητικών συνίσταται στο στοιχείο Α της παρ. Α.7.1. (δηλαδή στο προφίλ του προσφέροντα) εφόσον εκτιμήσει ότι η έλλειψη αυτή αναπληρώνεται από τη δημόσια εικόνα ή την συνολική συνεισφορά του προσφέροντα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί όμως να κάνει δεκτή υποψηφιότητα η οποία στερείται της εκφρασμένης θετικής γνώμης του οργάνου διοίκησης των φορέων/επιχειρήσεων υλοποίησης καθώς και του ορισμού των προσώπων εκπροσώπησης του φορέα και του εταιρικού σχήματος συνολικά. Α.8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης, με τα οποία κάθε υποψηφιότητα θα κριθεί, χωρίζονται σε 3 επιμέρους ενότητες. Α ενότητα: Αρτιότητα φακέλου πρότασης Α1. Επάρκεια συμμετεχόντων στο εταιρικό σχήμα. Εφόσον ο προσφέρων προτείνεται να συμμετέχει στην υλοποίηση, εξετάζεται κατά πόσον και σε τι ποσοστό διαθέτει την αναγκαία για την συγκεκριμένη πρόταση επάρκεια, από πλευράς δυναμικού, συνεργατών, γνώσης του αντικειμένου κλπ. Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από εταιρικό σχήμα για την βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός εκάστου των μελών που συνιστούν το σχήμα στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Προσφορά να περιγράφεται

15 σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών του σχήματος στην υλοποίηση του έργου. Α2. Αντιπροσωπευτικότητα φορέων υλοποίησης. Θα εξεταστεί η αντιπροσωπευτικότητα των φορέων υλοποίησης, σε σχέση με το σύνολο της αντίστοιχης ενότητας φορέων Α3. Συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων. Πρόθεση του ΔΗΠΕΘΕ είναι η κατά προτεραιότητα συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων. Α4. Πληρέστερη αξιοποίηση υποδομών. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα προσαρμογής της υλοποίησης της πρότασης στις υποδομές που διαθέτει το ΔΗΠΕΘΕ, ή στο φυσικό περιβάλλον με τις μικρότερες παρεμβάσεις. Β ενότητα: Περιεχόμενο Β1. Σαφήνεια και πληρότητα περιεχομένου. Εξετάζεται κατά πόσον η πρόταση στο σύνολο της είναι πλήρης, οδηγεί δηλαδή σε προσδιορισμένο αποτέλεσμα, άμεσα υλοποιήσιμη, χωρίς πρόσθετα προαπαιτούμενα ή σε κάθε περίπτωση με συγκεκριμένα και εφικτά προαπαιτούμενα και δεν χρειάζεται επαναπροσέγγιση της για να υλοποιηθεί. Β2. Ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση της πρότασης και τους προτεινόμενους συντελεστές της (διανομή, αξιοποίηση τοπικού δυναμικού, μετακλήσεων κλπ) Β3. Πρωτοτυπία προσέγγισης έκφρασης. Εξετάζεται εάν και κατά πόσον η προσέγγιση της πρότασης γίνεται με τρόπο πρωτότυπο Β4. Στοιχεία καινοτομίας. Εξετάζεται η ύπαρξη και ο βαθμός επηρεασμού του αποτελέσματος από καινοτομικά στοιχεία Β5. Σημασία πρότασης στην εξέλιξη της πολιτιστικής δημιουργίας, ιδιαίτερα στην τεκμηρίωση τάσεων, τεχνοτροπιών, ρευμάτων, υφολογιών κ.α. Σε περίπτωση πρότασης έργου πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού το κριτήριο καλύπτει α) την καλλιτεχνική ποιότητα του έργου, β) την πρωτοτυπία και γ) το πνεύμα έρευνας του δημιουργού.

16 Β6. Τεκμηρίωση κόστους. Επειδή υπάρχει συγκεκριμένος π/υ στον οποίο απαιτείται να προσαρμοστεί η υλοποίηση 3 τουλάχιστον προτάσεων, η σαφήνεια και η τεκμηρίωση του π/υ αποτελεί κριτήριο για την επιλογή της. Επισημαίνεται ότι αξιολογείται μεν κάθε πρόταση που υιοθετεί κόστος μεγαλύτερο από το 1/3 του συνολικού π/υ, αλλά δεν τίθεται στον πίνακα κατάταξης. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να τεθούν στον πίνακα κατάταξης, μόνο με συνεκτίμηση του κόστους των άλλων προτάσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. το οποίο μπορεί να προτείνει κάλυψη του επιπλέον κόστους από ίδιους πόρους. Γ ενοqτητα: Αξιοποιqηση αποτελεσμαqτων Γ1. Συνέργειες της πρότασης με τον προγραμματισμό του ΔΗΠΕΘΕ. Υπάρχει ένας δεδομένος προγραμματισμός του ΔΗΠΕΘΕ και ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης θα πρέπει να συνεργάζεται με αυτόν, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση του προσφέροντα, εφόσον όμως τεκμηριώνει το χρονικό προγραμματισμό της δικής του πρότασης. Γ2. Συνέργειες με μεταφορά τεχνογνωσίας προς τρίτους. Στόχος της πράξης ICE, αλλά και του ΔΗΠΕΘΕ είναι ο πολλαπλασιασμός των άμεσα ωφελούμενων και μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας Γ3. Πλήθος άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων, είτε ως ομάδες, είτε ως πλήθος Γ4. Συνάφεια πρότασης με στόχους του έργου ICE, όπως αναφέρονται στην παρ. Α.1. Γ5. Προτεινόμενες παράλληλες δράσεις και συμπληρωματικότητα με την κυρίως πρόταση. Γ6. Εμπλοκή στην υλοποίηση ατόμων ειδικών κατηγοριών (δηλαδή ατόμων που χρειάζονται ιατρική, ψυχική ή ψυχολογική υποστήριξη)

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ενότητα Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία Συντελεστής βαρύτητας Αρτιότητα φακέλου πρότασης 20% Α1 Επάρκεια συμμετεχόντων στο % εταιρικό σχήμα Α Α2 Αντιπροσωπευτικότητα φορέων % υλοποίησης. Α3 Συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων % που εδρεύουν εκτός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων Α4 Πληρέστερη αξιοποίηση υποδομών % Περιεχόμενο 50% Β1 Σαφήνεια και πληρότητα % περιεχομένου Β Β2 Ολοκληρωμένη προσέγγιση % Β3 Πρωτοτυπία προσέγγισης % έκφρασης Β4 Στοιχεία καινοτομίας % Β5 Σημασία πρότασης στην εξέλιξη της % πολιτιστικής δημιουργίας Β6 Τεκμηρίωση κόστους % Αξιοποίηση αποτελεσμάτων 30% Γ1 Συνέργειες της πρότασης με τον % προγραμματισμό του ΔΗΠΕΘΕ Γ2 Συνέργειες με μεταφορά % τεχνογνωσίας προς τρίτους Γ3 Πλήθος άμεσα και έμμεσα % Γ ωφελούμενων Γ4 Συνάφεια πρότασης με στόχους του % έργου ICE Γ5 Προτεινόμενες παράλληλες δράσεις % και συμπληρωματικότητα με την κυρίως πρόταση Γ6 Εμπλοκή στην υλοποίηση ατόμων ειδικών κατηγοριών % Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Το στάδιο περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία δίνονται στην προηγούμενη παράγραφο και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού (ΣΒ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η βαθμολογία του κάθε προσφέροντα και η κατάταξη του στον πίνακα κατάταξης. Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ΣΒ θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:

18 Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης ως εξής: Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί με τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό (ΑΒ) του κάθε προσφέροντα. Η ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντα αξιολογείται με το συνολικό βαθμό (ΣΒ) κάθε προσφέροντα, που υπολογίζεται από τον τύπο: ΑΒ ΣΒ = x 100 ΑΒmax όπου ΑΒmax = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούται να αιτιολογεί, κατά κριτήριο, ειδικώς και επαρκώς τη σχετική βαθμολόγηση των υποβληθέντων προσφορών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υπερέχει η προσφορά την οποία έκρινε ως καλύτερη. Α.8.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Το πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης καταλήγει σε πίνακα κατάταξης στον οποίο εμφανίζονται κατά σειρά βαθμολογίας μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου όλες οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν, μετά τον έλεγχο του υποφακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Με τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης.

19 Β.1. ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αμέσως μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης θα κληθούν καταρχήν με σειρά προτεραιότητας οι 3 πρώτοι για τις αναγκαίες συνεννοήσεις υλοποίησης των προτάσεων τους. Εφόσον ο προϋπολογισμός το επιτρέπει θα κληθούν και οι επόμενοι κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι συνεννοήσεις υλοποίησης θα γίνουν υπό την αρμοδιότητα του καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας και των συνεργατών που αυτός θα επιλέξει. Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υλοποίησης μπορούν να επέλθουν οριακές λειτουργικές μεταβολές στην πρόταση/ιδέα κατά τρόπο που να μην επηρεάζει τη δομή, σχεδιασμό, στόχους κ.λ.π. της πρότασης αλλά να επιδρά θετικά σε αυτήν, είτε με τη διεύρυνση των δυνητικά ωφελούμενων, είτε με την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτει το ΔΗΠΕΘΕ, είτε από την διευκόλυνση στο γενικότερο σχεδιασμό του ΔΗΠΕΘΕ. Τέλος θα γίνουν υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες προσαρμογές της πρότασης ώστε η υλοποίηση της να γίνει με πλήρη κάλυψη του νομικού πλαισίου που διέπει το ΔΗΠΕΘΕ. Για τις ανάγκες αυτές θα υπάρχει υποστήριξη από τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου με σχετική εισήγηση, κατόπιν έγγραφου ή προφορικού ερωτήματος του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Η τελικά διαμορφωμένη κοινή πρόταση, υπογεγραμμένη από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του προσφέροντα, θα κατατεθεί στο Δ.Σ. για έγκριση, ένταξη στον προγραμματισμό της πράξης I.C.E. και νομιμοποίηση των δαπανών που επιφέρει. Η πρόταση υποστηρίζεται στο Δ.Σ. από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Το Δ.Σ. πριν από την οριστική έγκριση του, για να διαμορφώσει πλήρη εικόνα έχει τη διακριτική ευχέρεια να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο. Β.2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας δεν υποχρεούται να καλύψει δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων για τις εκδηλώσεις που θα συμφωνηθεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης Ι.C.Ε. και ως εκ τούτου ζητείται δήλωση του προσφέροντα ότι δεν έχει την απαίτηση κάλυψης πνευματικών δικαιωμάτων. Η δήλωση αυτή καλύπτει την κύρια εκδήλωση, τις συμπληρωματικές ή παράλληλες εκδηλώσεις και όσες επαναλήψεις συμφωνηθούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης I.C.E. Η επέκταση ή η

20 επανάληψη της εκδήλωσης ή των εκδηλώσεων είναι δυνατή μετά από τη σύμφωνη γνώμη των 2 μερών, δηλαδή του προσφέροντα και του ΔΗΠΕΘΕ. Εφόσον ωστόσο η πρόταση /ιδέα περιέχει τμήμα υποκειμένου σε δικαίωμα εκμετάλλευσης τρίτου, τότε κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο η δυνατότητα προσωρινής απόκτησης δικαιώματος χρήσης, όσο και το κόστος των δικαιωμάτων αυτών. Β.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και η υλοποίηση των προτάσεων αποτελεί μέρος της πράξης I.C.E. η οποία χρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η σήμανση του υλικού των εκδηλώσεων (αφίσες, πρόγραμμα, κλπ) με τα λογότυπα της πράξης, του χρηματοδοτικού προγράμματος και των πηγών χρηματοδότησης, αποτελεί υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας) και ως εκ τούτου όλων των συμβαλλομένων στην υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλεγούν. Η συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή αυτής της υποχρέωσης. 2. Για κάθε διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την παρούσα προκήρυξη καθώς και την υλοποίηση των προτάσεων που θα εγκριθούν, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια στην Κέρκυρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Κέρκυρα, 01/07/2015. Αριθµός Πρωτ.: 703

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Κέρκυρα, 01/07/2015. Αριθµός Πρωτ.: 703 Κέρκυρα, 01/07/2015 Αριθµός Πρωτ.: 703 Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας: 491 00 Πληροφορίες: Κ. Κυριάκη Τηλέφωνο: 2661361537 Ε-mail: k.kiriaki@pin.gov.gr Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ~ 2 ~ 1. Σκοπός Διαγωνισμού Το έργο «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ :

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ : Θεσσαλονίκη: 15-1-2016 Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : 546 28 Τηλ. : 2310764023 (Εσωτ. 16) Φαξ : 2310703015-2310706016 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1591 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 69-71 T.K : 264 42, Πάτρα Πληροφορίες: Χ. Τζομάκας Τηλ. : 2610 465808 & Fax: 2610 461126 e-mail: ctzomakas@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 5 Παπάγου, 09.07.2014 Αριθμ. Πρωτ. 41588 /3077

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ~ 2 ~ 1. Σκοπός Διαγωνισμού Το έργο «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα, 17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 17/09/2014 Αριθμ.Πρωτοκόλλου:32401

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τίτλος Επένδυσης * Επωνυμία Επιχείρησης / Leader Ένωσης* ΑΦΜ Εταιρείας /Leader Ένωσης* *Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να καταγραφούν υποχρεωτικά στην πρώτη σελίδα του επιχειρηματικού σχεδίου που θα αποσταλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα 8 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο Περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης (Ηράκλειο) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 26.04.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11253

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 26.04.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια»

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Ανακοίνωση Διαγωνισμού «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Innovability - Καινοτόμες τεχνολογίες για άτομα με διαφορετικές ικανότητες που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος υποβολής προσφορών: Γραμματεία Διοίκησης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Μ. Γερουλάνου 117, 16452 Αργυρούπολη, υπόψη κας Μαρίας Ρεμούνδου.

Τόπος υποβολής προσφορών: Γραμματεία Διοίκησης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Μ. Γερουλάνου 117, 16452 Αργυρούπολη, υπόψη κας Μαρίας Ρεμούνδου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 474

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013

Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΤΟΥ ΕΑΠ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 Το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει αναλάβει σε συνεργασία, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πάτρα, 27 / 01 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 346 Ν.Π.Ι.Δ Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 69-71 264 42, Πάτρα Πληροφορίες: Μαρισόφη Μαυρούλια Τηλ.: 2610 465858 & Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ..3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 254 / 19-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DARIAH ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1105 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα