ΔHMOTIKO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔHMOTIKO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΔHMOTIKO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδεών και προτάσεων φορέων/ επιχειρήσεων με τους οποίους θα συνεργαστεί το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4.2. της πράξης «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I.C.E Α.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ... 4 Α.3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 7 Α.4. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ... 7 Α.5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 Α.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ... 8 Α.7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ... 9 Α.7.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ... 9 Α.7.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Α.8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Α.8.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Β.1. ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Β.2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 20

3 Α. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I.C.E. Η πράξη με τίτλο: «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία και ο συνολικός της ΠΥ είναι ,00. Εταίροι του έργου, είναι η Περιφέρεια της Apulia (Lead Partner), το Public Apulian Theatre Consortium, η Apulia Film Commission Foundation, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ Ηπείρου- Επιτροπή Ερευνών και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, τα τελευταία δέκα χρόνια η πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι εταίροι του I.C.E. έχουν συμμετάσχει και διαχειρίζονται πολλά έργα της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Σε όλα τα έργα, που βασίζονται στις παραστατικές τέχνες, εμπλέκονται πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις& φυσικά πρόσωπα με διαδικασίες που αποσκοπούν: στη βελτίωση των ικανοτήτων των δημιουργικών επιχειρήσεων για διεθνείς συνεργασίες και τη διαχείριση του καθώς επίσης και για τη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας στη δημιουργία ενός δικτύου ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην τέχνη και τον πολιτισμό του τοπικού πληθυσμού στον πειραματισμό νέων προσεγγίσεων για την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες βοηθούν συχνά την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών που βρίσκονται σε παρακμή και συμβάλλουν στην εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ελκυστικότητας των περιφερειών και των πόλεων. Οι στρατηγικές της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να ενσωματωθούν με επιτυχία σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίας σε πολλούς τομείς: -την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για εμπορικούς σκοπούς

4 -την ανάπτυξη των υποδομών και των πολιτιστικών υπηρεσιών για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού - τη δημιουργία δικτύων των τοπικών επιχειρήσεων και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και της βιομηχανίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και σε άλλους τομείς -τη δημιουργία εργαστηρίων καινοτομίας -τον ορισμό των ολοκληρωμένων διασυνοριακών στρατηγικών για τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών - και τέλος τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό τους, που σχετίζεται, κυρίως, με την ικανότητα των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανικών να προσελκύσουν το κοινό και τους τουρίστες, αυτές πρέπει να αυξήσουν την ικανότητά τους να πειραματιστούν και να καινοτομούν και να χρησιμοποιούν ένα κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι πολιτιστικές επιχειρήσεις απαιτείται να μάθουν και να απελευθερωθούν από τη δημόσια χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις και στις δύο χώρες απαιτείται να γίνουν οικονομικές οντότητες ικανές να ανταγωνιστούν στην αγορά. Ο τουρισμός δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε ένα επιθυμητό επίπεδο όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό και τη διακρατική του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. Η επιθυμητή τουριστική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Α.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οι Κλάδοι Πολιτισμού και Δημιουργικότητας, περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα φορέων και επιχειρήσεων. Ως όρος εμφανίστηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα από τους Μax Horkheime και Theodor W. Adorno στο βιβλίο με τίτλο «Διαλεκτική του Διαφωτισμού», αλλά ως περιεχόμενο οριοθετήθηκε κάπως επίσημα εντελώς πρόσφατα μέσα από την «Πράσινη Βίβλο -Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το (COM ) και που συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την

5 στρατηγική προς την Ευρώπη του Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν υπάρχει ακόμα ένα σαφές και σταθερό περιεχόμενο για τον όρο και για το λόγο αυτό στην παρούσα διαδικασία ακολουθείται μια ευρεία και ανοιχτή προσέγγιση. Με βάση την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής στα όρια του Δήμου Κέρκυρας, όπως αυτή έχει προκύψει μετά την έρευνα καταγραφή και την αξιολόγηση φορέων και δράσεων που έγινε από το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, ακολουθεί η παρούσα διαδικασία κατάθεσης ιδεών και προτάσεων από τη οποία θα προκύψουν εκείνοι οι φορείς και εκείνες οι ιδέες με τις οποίες το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, ως Αναθέτουσα Αρχή, θα συμπράξει σε κοινές εκδηλώσεις 2. Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι να μετατραπεί αυτή η «διαγωνιστική» διαδικασία σε πηγή δημιουργίας, σε εφαλτήριο αναγέννησης για κάποιους φορείς, σε εργαστήριο καινοτομίας, έμπνευσης, διασύνδεσης της παράδοσης, του πολιτισμού με την δημιουργία και την οικονομία, αφετηρία μόχλευσης της κοινωνίας και των οργανωμένων συντελεστών της με την τουριστική οικονομία. Ερωτήματα του τύπου, Πως θα διατηρήσουμε την παράδοση μας; Πως θα εισάγουμε νέες ιδέες, νέα μέσα, νέα ματιά στον πολιτισμό; Πως θα εμπλουτίσουμε τον πολιτισμό μας με βάση τα σύγχρονα μέσα δημιουργίας, τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη; Πως θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας προσφέρει η τουριστική οικονομία για να βοηθήσουμε την πολιτιστική παραγωγή; Πως θα ανασυνθέσουμε τους πολιτιστικούς μας πόρους (μνημεία, παράδοση, ανθρώπινο δυναμικό) σε μια νέα δημιουργική διαδικασία, όπου το παλιό θα διαλέγεται με το νέο (ιδέες, μέσα, συνθήκες), το νέο θα συμβάλλει στη διατήρηση της ταυτότητας κα των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής; 1 Βλ ανακοίνωση της Επιτροπή «Ευρώπη2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2010) Σύμφωνα με το A.F. η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση για πραγματοποιήσει 3 εκδηλώσεις

6 Μπορεί η καλλιτεχνική δημιουργία να ξαναγίνει εξαγώγιμο προϊόν, να δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα, να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων μιας περιοχής; Μπορεί ο πολιτισμός να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα σε τομείς τεχνολογικής υπεροχής; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με συγκεκριμένο/διαφορετικό τρόπο. Όμως μέσα από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προωθηθεί ένα αναπτυξιακό πλάνο, μπορεί να μεταφερθεί η τεχνογνωσία φορέων σε άλλους φορείς, μπορεί να αποτελέσει το σημείο βελτίωσης της άμιλλας μεταξύ ομοειδών φορέων. Επομένως η διαδικασία δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός, αλλά ένα εργαλείο που συμβάλλει, επιβάλλει, συντηρεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενσωματώνεται στη σύλληψη του προγράμματος I.C.E.. Αυτή είναι η νέα οικονομία που προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον πολιτισμό. Παράλληλα μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται να ανιχνευτεί το πολιτιστικό αποτύπωμα μας. Να απαντηθούν με συγκεκριμένο τρόπο, ερωτήματα όπως: Το πολιτιστικό status της περιοχής σε φορείς, δυναμικό, παραγόμενα πολιτιστικά αγαθά, δυνατότητες Τους στόχους που επιθυμούμε να προωθήσουμε Τη συνεργασία και συνεννόηση με τους φορείς /επιχειρήσεις δημιουργίας και πολιτισμού Τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους κατέχοντες προς τους άλλους Τη μόχλευση της κοινωνίας σε μια δημιουργική κατεύθυνση. Επομένως η διαγωνιστική διαδικασία, δεν έχει στόχο να καταλήξει απλά στην επιλογή κάποιων φορέων/επιχειρήσεων που με συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην συνέχεια, θα υπερέχουν έναντι ομοειδών άλλων, αλλά να γίνει αντικείμενο διευρυμένου διαλόγου, μεγέθυνση της συμμετοχής, επιβράβευση των προσπαθειών ακόμα και φορέων που λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. φορείς που καλύπτουν μικρή πληθυσμιακή συγκέντρωση, ή φορείς ειδικού κοινού) δεν έχουν μεγάλη δραστηριότητα.

7 Η αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια τράπεζα ιδεών για το μέλλον, ιδεών είτε πρωτοποριακών, είτε ιδεών που στην παρούσα φάση αδυνατούν να εξελιχθούν ή απλά να χρηματοδοτηθούν. Α.3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί φορείς/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Κέρκυρας και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που δημιούργησε το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 3.1. της πράξης I.C.E. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να καταθέσουν φάκελο πρότασης, μπορούν να επιβεβαιώνονται για την εγγραφή τους στο «Μητρώο» που δημιούργησε το ΔΗΠΕΘΕ, μετά, από συνεννόηση με τις υπηρεσίες του. 2. Μπορεί επίσης να καταθέσει πρόταση οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πρόταση θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας φορέων/ επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου και του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας. 3. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση οποιασδήποτε πρότασης θα γίνει από τη δημιουργική συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας και φορέων της παραγράφου Α.3.1. Α.4. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η θεματολογία των προτάσεων δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό, υπό τον γενικό όρο της εξυπηρέτησης των γενικών και ειδικών στόχων της πράξης I.C.E. που αποτελεί και την πηγή χρηματοδότησης του έργου. Η ειδικότερη στόχευση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας προωθείται και μέσα από το σύστημα αξιολόγησης των κριτηρίων των προτάσεων που θα υποβληθούν.

8 Α.5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας έχει στη διάθεση του το ποσό των ,00. (παραδοτέο ) για τις ανάγκες υλοποίησης των ιδεών που θα επιλεγούν. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των 3 (κατέλαqχιστο) ηq και περισσοτεqρων εκδηλωqσεων που θα επιλεγούν. Ρητά αναφέρεται ότι το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας δεν χρηματοδοτεί απευθείας φορείς ή επιχειρήσεις, αλλά θα καλύπτει τις δαπάνες των συντελεστών των εκδηλώσεων καθώς και των υποστηρικτικών εργασιών που σχετίζονται με αυτές. Όλα αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα συμβληθούν με το ΔΗΠΕΘΕ με βάση το κατά περίπτωση νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ. Α.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2015 να καταθέσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, πλήρη φάκελο στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με την εξής ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΩΝ (τίτλος, ταχ. Δ/νση, τηλ, fax, ) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ιδεών και προτάσεων φορέων/ επιχειρήσεων με τους οποίους θα συνεργαστεί το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4.2. της πράξης «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία » ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/01/2015 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»

9 Οι φάκελοι θα παραληφθούν σφραγισμένοι σε δημόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους συμμετέχοντες. Κάθε φάκελος στο εσωτερικό του θα περιέχει 2 επιμέρους κλειστούς υποφακέλους. Έναν υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και έναν υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ» Στον υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιεqχονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α.7.1. της παρούσας προκήρυξης. Στον υποφάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ» θα εμπεριέχονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α.7.2. της παρούσας προκήρυξης. Α.7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ Α.7.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) Προφίλ του προσφέροντα, από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του, ιδιαίτερα δε η εμπειρία του εάν και εφόσον ο ίδιος προτείνεται ως συμμετέχων στη διαδικασία υλοποίησης της πρότασης. Στον τομέα της εμπειρίας ιδιαίτερη αναφορά μπορεί να γίνει στη διαθεσιμότητα προσωπικού, συνεργατών οι οποίο συνεργάζονται με τον προσφέροντα. Σε περίπτωση ομαδικής πρότασης το αντίστοιχο πρέπει να γίνει από όλους τους προσφέροντες. Β) Αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του φορέα/επιχείρησης που προτείνεται ως συμμετέχων στη διαδικασία υλοποίησης της πρότασης. Στην απόφαση θα αναφέρονται τα εξής β1) Η σύμφωνη γνώμη για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης (αναφέροντας τον διακριτικό τίτλο πρότασης) β2) η σύμφωνη γνώμη για το εταιρικό σχήμα (σε περίπτωση κατάθεσης κοινής με άλλους πρότασης) β3) το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον φορέα /επιχείρηση β4) το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί το εταιρικό σχήμα (σε περίπτωση κατάθεσης κοινής με άλλους πρότασης)

10 Γ) Δήλωση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προσφέροντα ότι γ1) αποδέχεται το ρόλο εκπροσώπου του συγκεκριμένου εταιρικού σχήματος γ2) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Α.7.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η πρόταση/ιδέα θα πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 1. Διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος είναι ένα χαρακτηριστικό όνομα, φράση, σχήμα, εικόνα με βάση την οποία θα γίνεται η κάθε περαιτέρω αναφορά και επικοινωνία για την συγκεκριμένη πρόταση ή ιδέα. 2. Θεματική Ενότητα στην οποία εντάσσεται, με μια μικρή περιγραφή που να αιτιολογεί την ένταξη στη συγκεκριμένη ενότητα/ενότητες (π.χ. μουσική - χορευτική εκδήλωση) 3. Φορείς/επιχειρήσεις που προτείνεται να εμπλακούν στην υλοποίηση και αιτιολόγηση της παρουσίας ενός εκάστου. Σε περίπτωση που η πρόταση/ ιδέα κατατίθεται από διαφορετικό πρόσωπο ή σχήμα, τότε θα πρέπει να ενσωματώνονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των φορέων/επιχειρήσεων που προτείνονται να εμπλακούν στην υλοποίηση της. 4. Μικρή περίληψη του περιεχομένου της. Γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της πρότασης σε ένα κείμενο που δεν χρειάζεται να ξεπερνά τις 10 γραμμές. 5. Σκοπός και στόχοι της συγκεκριμένης πρότασης/ ιδέας. Στο σημείο αυτό μπορούν να αναφέρονται οι βαθύτερες ιδέες στόχοι που υπηρετούνται από την συγκεκριμένη πρόταση, τα ενδεχόμενα κενά των στόχων που καλύπτονται, η μέθοδος και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση τους από το κοινό, η καινοτομία, η μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλες ομάδες και γενικά κάθε στόχος, γενικός ή ειδικός που εξυπηρετείται από την ιδέα/πρόταση, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της πράξης I.C.E. (όπως διατυπώνονται στο άρθρο Α.1. κ.ε.). Σκόπιμο είναι επίσης να γίνεται αναφορά και συσχετισμός στη σημασία της πρότασης στη εξέλιξη της πολιτιστικής δημιουργίας.(σχετ. στο κριτήριο Β.5 στην παρ. Α.8.2.)

11 6. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης /ιδέας. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή της πρότασης. Εφόσον η πρόταση /ιδέα στηρίζεται σε γνωστό /δημοσιευμένο έργο η αναλυτική περιγραφή μπορεί να εστιαστεί στα διαφορετικά στοιχεία που εισάγει (εφόσον εισάγει) όπως μεθοδολογία, νεωτερισμοί, κείμενα κ.α. και να συνοδεύεται από το σενάριο/έργο που προτείνεται. Εφόσον η πρόταση/ιδέα είναι πρωτότυπη κατατίθεται μια πλήρης και αναλυτική περιγραφή υποστηριζόμενη από οτιδήποτε ο προτείνων κρίνει σκόπιμο (κείμενο, εικόνα, ήχο). Το μέγεθος της περιγραφής δεν υπόκειται σε περιορισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση και εφόσον η περιγραφή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σκόπιμο είναι να γίνεται κατά δομημένο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η κατανόηση της. Στην αναλυτική περιγραφή μπορεί να συμπεριληφθούν επίσης, συνοδευτικά, βιβλιογραφία, κριτικές προσεγγίσεις, δημοσιεύματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση/ιδέα. 7. Τυχόν συνοδευτικές ενέργειες που εξυπηρετούν καλύτερα την ιδέα/πρόταση. Επειδή σκοπός του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, μεταξύ των άλλων, είναι η διεύρυνση του αριθμού των ωφελούμενων, η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει άλλες δευτερογενείς συνοδευτικές ενέργειες που σχετίζονται εννοιολογικά με την πρόταση, αφορούν όμως ειδικές ομάδες ή εξυπηρετούν ειδικούς στόχους. Μπορούν επίσης να αναφερθούν τυχόν προωθητικές ενέργειες (συγκεκριμένος τρόπος προώθησης) εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους της πρότασης /ιδέας. 8. Προτεινόμενοι συντελεστές. Στο πεδίο αυτό προτείνεται η διανομή ρόλων σε επίπεδο προσώπου/προσώπων. Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται για τις περιπτώσεις κατανομής ρόλων σε πρόσωπα που καλύπτουν συγκεκριμένους φορείς /επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας του προτεινόμενου προσώπου είτε με τη μορφή δήλωσης, βεβαίωσης ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Είναι δυνατό να προταθούν συντελεστές, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά σε κατηγορία ή περιγραφή χαρακτηριστικών, όταν αυτό είναι εφικτό να γίνει λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων του ενός προσώπων. (πχ. 3 χορευτές κλασσικού μπαλέτου ή 1 ηλεκτρολόγο σκηνής). Είναι επίσης δυνατόν να προτείνονται συντελεστές από το δυναμικό του ΔΗΠΕΘΕ ή η κάλυψη ρόλων από το υποστηρικτικό προσωπικό του ΔΗΠΕΘΕ.

12 9. Αναλυτική Κοστολόγηση και κέντρα κόστους. Στο πεδίο αυτό γίνεται μια αναλυτική κοστολογική προσέγγιση της υλοποίησης της πρότασης. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες αμοιβές δεν μπορούν να είναι κατώτερες από τα θεσμοθετημένα ελάχιστα όρια αμοιβών για την κατηγορία. Ιδιαίτερα για τους ηθοποιούς/χορευτές/μουσικούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχετική νομοθεσία περί προσλήψεων, υποχρεωτικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας θα προβεί σε εξορθολογισμό του κόστους ώστε να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία από κάθε άποψη. 10. Προσδοκώμενα οφέλη. Οφέλη Βραχυπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα, όπου θα αναφέρεται η αναμενόμενη συμβολή, άμεση και έμμεση στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα καθώς και η προκύπτουσα από την υλοποίησή της πρότασης προστιθέμενη αξία. Ειδική αναφορά στο παρόν πεδίο θα πρέπει να καταδεικνύει το εύρος της παρεμβατικότητας της πρότασης στους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της πρότασης συντελεστές - δυνητικά ωφελούμενους της παραγωγικής βάσης. 11. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Μια αναφορά σχετικά με τον ιδανικό χρόνο υλοποίησης της πρότασης, ιδιαίτερα αν αυτό συνδέεται με διαθεσιμότητες συντελεστών, με επικαιρότητα ή διασύνδεση του έργου με κάποιο συγκεκριμένο γεγονός/επέτειο/τοπική εορτή κλπ. Μπορούν να αναφέρονται και εναλλακτικοί χρόνοι υλοποίησης ή επανάληψης. Σκόπιμο είναι δε να συσχετιστεί με τον χρονοπρογραμματισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 12. Παραίτηση από Πνευματικά δικαιώματα. Ρητά θα υπάρχει δήλωση του προσφέροντα ότι εφόσον η πρόταση/ιδέα επιλεγεί για υλοποίηση, το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας δεν υποχρεούται να καλύψει δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων για τις εκδηλώσεις που θα συμφωνηθεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης Ι.C.Ε. Πλέον αυτών ο φάκελος μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην διαμόρφωση μιας πιο αντιπροσωπευτικής άποψης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Α.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

13 Η αξιολόγηση θα γίνει σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλάβει από τη Γραμματεία του ΔΗΠΕΘΕ τους κλειστούς φακέλους υποψηφιοτήτων. Αφού διαπιστώσει ότι δεν φέρουν στοιχεία παραβίασης θα καταγράψει σε πρακτικό κατά σειρά προσέλευσης τους διακριτικούς τίτλους των προτάσεων των υποψηφίων. Ακολούθως θα προβεί στο άνοιγμα ενός εκάστου των φακέλων ξεκινώντας από τον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ». Αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των φακέλων με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ όλων των υποψηφιοτήτων θα συνεχίσει την σύνταξη του πρακτικού καταγράφοντας τα ευρήματα του υποφακέλου κάθε πρότασης. Για τις προτάσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις, οι οποίες σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο συνιστούν λόγο αποκλεισμού, δεν θα συνεχιστεί η αξιολόγηση και δεν θα ανοιχτούν οι επόμενοι υποφάκελοι. Για τις υποψηφιότητες αυτές γίνεται λεπτομερής περιγραφή των παραλείψεων για τις οποίες η Επιτροπή Αξιολόγησης οδηγήθηκε στην απόφαση αποκλεισμού τους από τη συνέχεια της διαδικασίας. Για τις υπόλοιπες υποψηφιότητες η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγηση με το άνοιγμα των υποφακέλων που φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ». Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σε περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων ή λόγω του όγκου την προτάσεων, να συστήνει υποεπιτροπές από μέλη της ή να προσκαλεί ειδικούς συνεργάτες για την υποβοήθηση της διαδικασίας. Μπορεί επίσης να προσκαλεί τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε σχήματος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με στόχο τη διαμόρφωση της πλέον αντικειμενικής γνώμης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της με την συμπλήρωση του πρακτικού στο οποίο τεκμηριωμένα και ανά φάκελο υποψηφιότητας βαθμολογεί στον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης κάθε κριτήριο και συντάσσει τον πίνακα κατάταξης. A.8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Στις προθέσεις του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, δεν συμπεριλαμβάνεται ο αποκλεισμός προτάσεων για τυπικές ελλείψεις και ως εκ τούτου θα γίνει κάθε προσπάθεια να διευκολυνθούν υποψηφιότητες οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες από αυτές. Η ελλιπής συμπλήρωση ή η παράλειψη συμπλήρωσης κάποιου από τα υποχρεωτικά περιεχόμενα

14 των προτάσεων (παρ. Α.7.2.) συνυπολογίζεται στην αξιολόγηση της κάθε πρότασης και δεν οδηγεί στον αποκλεισμό της. Δεν μπορούν όμως να γίνουν δεκτές και να αξιολογηθούν προτάσεις οι οποίες παρουσιάζουν τις παρακάτω ελλείψεις στο γενικό φάκελο ή στο φάκελο δικαιολογητικών. 1. Προτάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα, δηλαδή έφτασαν στην γραμματεία του ΔΗΠΕΘΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης. 2. Προτάσεις που δεν περιέχουν στον φάκελο δικαιολογητικών τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. Α.7.1. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κάνει δεκτή κάποια υποψηφιότητα που η έλλειψη στον φάκελο δικαιολογητικών συνίσταται στο στοιχείο Α της παρ. Α.7.1. (δηλαδή στο προφίλ του προσφέροντα) εφόσον εκτιμήσει ότι η έλλειψη αυτή αναπληρώνεται από τη δημόσια εικόνα ή την συνολική συνεισφορά του προσφέροντα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί όμως να κάνει δεκτή υποψηφιότητα η οποία στερείται της εκφρασμένης θετικής γνώμης του οργάνου διοίκησης των φορέων/επιχειρήσεων υλοποίησης καθώς και του ορισμού των προσώπων εκπροσώπησης του φορέα και του εταιρικού σχήματος συνολικά. Α.8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης, με τα οποία κάθε υποψηφιότητα θα κριθεί, χωρίζονται σε 3 επιμέρους ενότητες. Α ενότητα: Αρτιότητα φακέλου πρότασης Α1. Επάρκεια συμμετεχόντων στο εταιρικό σχήμα. Εφόσον ο προσφέρων προτείνεται να συμμετέχει στην υλοποίηση, εξετάζεται κατά πόσον και σε τι ποσοστό διαθέτει την αναγκαία για την συγκεκριμένη πρόταση επάρκεια, από πλευράς δυναμικού, συνεργατών, γνώσης του αντικειμένου κλπ. Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από εταιρικό σχήμα για την βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός εκάστου των μελών που συνιστούν το σχήμα στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Προσφορά να περιγράφεται

15 σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών του σχήματος στην υλοποίηση του έργου. Α2. Αντιπροσωπευτικότητα φορέων υλοποίησης. Θα εξεταστεί η αντιπροσωπευτικότητα των φορέων υλοποίησης, σε σχέση με το σύνολο της αντίστοιχης ενότητας φορέων Α3. Συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων. Πρόθεση του ΔΗΠΕΘΕ είναι η κατά προτεραιότητα συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων. Α4. Πληρέστερη αξιοποίηση υποδομών. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα προσαρμογής της υλοποίησης της πρότασης στις υποδομές που διαθέτει το ΔΗΠΕΘΕ, ή στο φυσικό περιβάλλον με τις μικρότερες παρεμβάσεις. Β ενότητα: Περιεχόμενο Β1. Σαφήνεια και πληρότητα περιεχομένου. Εξετάζεται κατά πόσον η πρόταση στο σύνολο της είναι πλήρης, οδηγεί δηλαδή σε προσδιορισμένο αποτέλεσμα, άμεσα υλοποιήσιμη, χωρίς πρόσθετα προαπαιτούμενα ή σε κάθε περίπτωση με συγκεκριμένα και εφικτά προαπαιτούμενα και δεν χρειάζεται επαναπροσέγγιση της για να υλοποιηθεί. Β2. Ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση της πρότασης και τους προτεινόμενους συντελεστές της (διανομή, αξιοποίηση τοπικού δυναμικού, μετακλήσεων κλπ) Β3. Πρωτοτυπία προσέγγισης έκφρασης. Εξετάζεται εάν και κατά πόσον η προσέγγιση της πρότασης γίνεται με τρόπο πρωτότυπο Β4. Στοιχεία καινοτομίας. Εξετάζεται η ύπαρξη και ο βαθμός επηρεασμού του αποτελέσματος από καινοτομικά στοιχεία Β5. Σημασία πρότασης στην εξέλιξη της πολιτιστικής δημιουργίας, ιδιαίτερα στην τεκμηρίωση τάσεων, τεχνοτροπιών, ρευμάτων, υφολογιών κ.α. Σε περίπτωση πρότασης έργου πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού το κριτήριο καλύπτει α) την καλλιτεχνική ποιότητα του έργου, β) την πρωτοτυπία και γ) το πνεύμα έρευνας του δημιουργού.

16 Β6. Τεκμηρίωση κόστους. Επειδή υπάρχει συγκεκριμένος π/υ στον οποίο απαιτείται να προσαρμοστεί η υλοποίηση 3 τουλάχιστον προτάσεων, η σαφήνεια και η τεκμηρίωση του π/υ αποτελεί κριτήριο για την επιλογή της. Επισημαίνεται ότι αξιολογείται μεν κάθε πρόταση που υιοθετεί κόστος μεγαλύτερο από το 1/3 του συνολικού π/υ, αλλά δεν τίθεται στον πίνακα κατάταξης. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να τεθούν στον πίνακα κατάταξης, μόνο με συνεκτίμηση του κόστους των άλλων προτάσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. το οποίο μπορεί να προτείνει κάλυψη του επιπλέον κόστους από ίδιους πόρους. Γ ενοqτητα: Αξιοποιqηση αποτελεσμαqτων Γ1. Συνέργειες της πρότασης με τον προγραμματισμό του ΔΗΠΕΘΕ. Υπάρχει ένας δεδομένος προγραμματισμός του ΔΗΠΕΘΕ και ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης θα πρέπει να συνεργάζεται με αυτόν, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση του προσφέροντα, εφόσον όμως τεκμηριώνει το χρονικό προγραμματισμό της δικής του πρότασης. Γ2. Συνέργειες με μεταφορά τεχνογνωσίας προς τρίτους. Στόχος της πράξης ICE, αλλά και του ΔΗΠΕΘΕ είναι ο πολλαπλασιασμός των άμεσα ωφελούμενων και μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας Γ3. Πλήθος άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων, είτε ως ομάδες, είτε ως πλήθος Γ4. Συνάφεια πρότασης με στόχους του έργου ICE, όπως αναφέρονται στην παρ. Α.1. Γ5. Προτεινόμενες παράλληλες δράσεις και συμπληρωματικότητα με την κυρίως πρόταση. Γ6. Εμπλοκή στην υλοποίηση ατόμων ειδικών κατηγοριών (δηλαδή ατόμων που χρειάζονται ιατρική, ψυχική ή ψυχολογική υποστήριξη)

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ενότητα Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία Συντελεστής βαρύτητας Αρτιότητα φακέλου πρότασης 20% Α1 Επάρκεια συμμετεχόντων στο % εταιρικό σχήμα Α Α2 Αντιπροσωπευτικότητα φορέων % υλοποίησης. Α3 Συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων % που εδρεύουν εκτός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων Α4 Πληρέστερη αξιοποίηση υποδομών % Περιεχόμενο 50% Β1 Σαφήνεια και πληρότητα % περιεχομένου Β Β2 Ολοκληρωμένη προσέγγιση % Β3 Πρωτοτυπία προσέγγισης % έκφρασης Β4 Στοιχεία καινοτομίας % Β5 Σημασία πρότασης στην εξέλιξη της % πολιτιστικής δημιουργίας Β6 Τεκμηρίωση κόστους % Αξιοποίηση αποτελεσμάτων 30% Γ1 Συνέργειες της πρότασης με τον % προγραμματισμό του ΔΗΠΕΘΕ Γ2 Συνέργειες με μεταφορά % τεχνογνωσίας προς τρίτους Γ3 Πλήθος άμεσα και έμμεσα % Γ ωφελούμενων Γ4 Συνάφεια πρότασης με στόχους του % έργου ICE Γ5 Προτεινόμενες παράλληλες δράσεις % και συμπληρωματικότητα με την κυρίως πρόταση Γ6 Εμπλοκή στην υλοποίηση ατόμων ειδικών κατηγοριών % Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Το στάδιο περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία δίνονται στην προηγούμενη παράγραφο και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού (ΣΒ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η βαθμολογία του κάθε προσφέροντα και η κατάταξη του στον πίνακα κατάταξης. Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ΣΒ θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:

18 Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης ως εξής: Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί με τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό (ΑΒ) του κάθε προσφέροντα. Η ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντα αξιολογείται με το συνολικό βαθμό (ΣΒ) κάθε προσφέροντα, που υπολογίζεται από τον τύπο: ΑΒ ΣΒ = x 100 ΑΒmax όπου ΑΒmax = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούται να αιτιολογεί, κατά κριτήριο, ειδικώς και επαρκώς τη σχετική βαθμολόγηση των υποβληθέντων προσφορών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υπερέχει η προσφορά την οποία έκρινε ως καλύτερη. Α.8.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Το πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης καταλήγει σε πίνακα κατάταξης στον οποίο εμφανίζονται κατά σειρά βαθμολογίας μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου όλες οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν, μετά τον έλεγχο του υποφακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Με τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης.

19 Β.1. ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αμέσως μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης θα κληθούν καταρχήν με σειρά προτεραιότητας οι 3 πρώτοι για τις αναγκαίες συνεννοήσεις υλοποίησης των προτάσεων τους. Εφόσον ο προϋπολογισμός το επιτρέπει θα κληθούν και οι επόμενοι κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι συνεννοήσεις υλοποίησης θα γίνουν υπό την αρμοδιότητα του καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας και των συνεργατών που αυτός θα επιλέξει. Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υλοποίησης μπορούν να επέλθουν οριακές λειτουργικές μεταβολές στην πρόταση/ιδέα κατά τρόπο που να μην επηρεάζει τη δομή, σχεδιασμό, στόχους κ.λ.π. της πρότασης αλλά να επιδρά θετικά σε αυτήν, είτε με τη διεύρυνση των δυνητικά ωφελούμενων, είτε με την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτει το ΔΗΠΕΘΕ, είτε από την διευκόλυνση στο γενικότερο σχεδιασμό του ΔΗΠΕΘΕ. Τέλος θα γίνουν υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες προσαρμογές της πρότασης ώστε η υλοποίηση της να γίνει με πλήρη κάλυψη του νομικού πλαισίου που διέπει το ΔΗΠΕΘΕ. Για τις ανάγκες αυτές θα υπάρχει υποστήριξη από τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου με σχετική εισήγηση, κατόπιν έγγραφου ή προφορικού ερωτήματος του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Η τελικά διαμορφωμένη κοινή πρόταση, υπογεγραμμένη από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του προσφέροντα, θα κατατεθεί στο Δ.Σ. για έγκριση, ένταξη στον προγραμματισμό της πράξης I.C.E. και νομιμοποίηση των δαπανών που επιφέρει. Η πρόταση υποστηρίζεται στο Δ.Σ. από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Το Δ.Σ. πριν από την οριστική έγκριση του, για να διαμορφώσει πλήρη εικόνα έχει τη διακριτική ευχέρεια να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο. Β.2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας δεν υποχρεούται να καλύψει δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων για τις εκδηλώσεις που θα συμφωνηθεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης Ι.C.Ε. και ως εκ τούτου ζητείται δήλωση του προσφέροντα ότι δεν έχει την απαίτηση κάλυψης πνευματικών δικαιωμάτων. Η δήλωση αυτή καλύπτει την κύρια εκδήλωση, τις συμπληρωματικές ή παράλληλες εκδηλώσεις και όσες επαναλήψεις συμφωνηθούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης I.C.E. Η επέκταση ή η

20 επανάληψη της εκδήλωσης ή των εκδηλώσεων είναι δυνατή μετά από τη σύμφωνη γνώμη των 2 μερών, δηλαδή του προσφέροντα και του ΔΗΠΕΘΕ. Εφόσον ωστόσο η πρόταση /ιδέα περιέχει τμήμα υποκειμένου σε δικαίωμα εκμετάλλευσης τρίτου, τότε κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο η δυνατότητα προσωρινής απόκτησης δικαιώματος χρήσης, όσο και το κόστος των δικαιωμάτων αυτών. Β.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και η υλοποίηση των προτάσεων αποτελεί μέρος της πράξης I.C.E. η οποία χρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η σήμανση του υλικού των εκδηλώσεων (αφίσες, πρόγραμμα, κλπ) με τα λογότυπα της πράξης, του χρηματοδοτικού προγράμματος και των πηγών χρηματοδότησης, αποτελεί υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας) και ως εκ τούτου όλων των συμβαλλομένων στην υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλεγούν. Η συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή αυτής της υποχρέωσης. 2. Για κάθε διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την παρούσα προκήρυξη καθώς και την υλοποίηση των προτάσεων που θα εγκριθούν, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια στην Κέρκυρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Κέρκυρα, 01/07/2015. Αριθµός Πρωτ.: 703

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Κέρκυρα, 01/07/2015. Αριθµός Πρωτ.: 703 Κέρκυρα, 01/07/2015 Αριθµός Πρωτ.: 703 Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας: 491 00 Πληροφορίες: Κ. Κυριάκη Τηλέφωνο: 2661361537 Ε-mail: k.kiriaki@pin.gov.gr Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ~ 2 ~ 1. Σκοπός Διαγωνισμού Το έργο «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1591 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ: ΔΡΑΣΗ 4.2 ~ 2 ~ 1. Σκοπός Διαγωνισμού Το έργο «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 69-71 T.K : 264 42, Πάτρα Πληροφορίες: Χ. Τζομάκας Τηλ. : 2610 465808 & Fax: 2610 461126 e-mail: ctzomakas@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος υποβολής προσφορών: Γραμματεία Διοίκησης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Μ. Γερουλάνου 117, 16452 Αργυρούπολη, υπόψη κας Μαρίας Ρεμούνδου.

Τόπος υποβολής προσφορών: Γραμματεία Διοίκησης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Μ. Γερουλάνου 117, 16452 Αργυρούπολη, υπόψη κας Μαρίας Ρεμούνδου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 474

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 17/09/2014 Αριθμ.Πρωτοκόλλου:32401

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 26.04.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11253

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 26.04.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ..3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια»

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Ανακοίνωση Διαγωνισμού «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Innovability - Καινοτόμες τεχνολογίες για άτομα με διαφορετικές ικανότητες που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τίτλος Επένδυσης * Επωνυμία Επιχείρησης / Leader Ένωσης* ΑΦΜ Εταιρείας /Leader Ένωσης* *Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να καταγραφούν υποχρεωτικά στην πρώτη σελίδα του επιχειρηματικού σχεδίου που θα αποσταλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα 8 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο Περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης (Ηράκλειο) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 6, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 15/09/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΝ"

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΝ" Η Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού(ΥΕΕΒΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013

Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 273ης Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013 Σήμερα την Τετάρτη 11/09/2013 και ώρα 11:30 συνήλθε έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Ε. Πάβη στα Γραφεία της Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών. Όροι Διαγωνισμού. Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού

Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών. Όροι Διαγωνισμού. Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών Όροι Διαγωνισμού Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού 28/5/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1593 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (09/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 27/3/2015 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 254 / 19-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47244

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26.06. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα