Financial Services GmbH (SFS).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Financial Services GmbH (SFS)."

Transcript

1 Η µητρική εταιρεία Siemens ήδη πριν από τη δεκαετία του 1990, χρησιµοποιούσε παράνοµες µεθόδους προώθησης των συµφερόντων της σε πολλές χώρες. Κατά την εσωτερική ορολογία, των ανώτατων στελεχών της επιχείρησης, που ασχολούντο µε αυτήν την δραστηριότητα, οι παράνοµες αυτές πράξεις ονοµάζονταν «χρήσιµες δαπάνες» ή «µυστικές πληρωµές» και είχαν σκοπό την διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της εταιρείας στη διεθνή αγορά. Αυτού του είδους οι πληρωµές ήταν τότε - σύµφωνα µε το γερµανικό δίκαιο - νόµιµες, αιτιολογούντο δε ως έξοδα της επιχείρησης και εξέπιπταν από την φορολογητέα ύλη. Με νόµο «για την καταπολέµηση της διαφθοράς» που ψηφίσθηκε στη Γερµανία το 1997 και το νόµο «για την καταπολέµηση των δωροδοκιών σε διεθνές επίπεδο» που ψηφίσθηκε από το Γερµανικό Κοινοβούλιο το 1998, κάθε είδους πληρωµή που είχε ως σκοπό τον χρηµατισµό κρατικών λειτουργών ποινικοποιήθηκε. Α) ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1998 Μέχρι το οι πληρωµές για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας γίνονταν µε απλές διαδικασίες. Η εταιρεία διοχέτευε κάθε χρόνο, σε ένα λογαριασµό της τράπεζας Raiffeisen Zentralbank, στο Σάλτσµπουργκ διάφορα χρηµατικά ποσά µεταξύ 100 και 200 εκατοµµυρίων γερµανικών µάρκων και σε ένα λογαριασµό της τράπεζας Hypo Bank στο Ίνσµπουργκ τουλάχιστον 20 εκατοµµυρίων µάρκων. Αυτοί οι λογαριασµοί αρχικά ήσαν ανώνυµοι. Οταν το έτος 1998 καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα, οι παραπάνω λογαριασµοί έγιναν ονοµαστικοί. Ο πρώτος στο όνοµα του Wolfgang Rudolph και ο δεύτερος στο όνοµα του Heinz Keil Von Jagemann, οι οποίοι ήσαν υψηλόβαθµα στελέχη της εταιρείας και οι διαχειριστές του συστήµατος καταβολής παράνοµων προµηθειών, «µίζες». Αυτοί ελάµβαναν - µε την έγκριση άλλων οµοιόβαθµων ή ανώτερων στελεχών (όπως των Niedl, Beyer, Siekaczek, Kutschenreuter) - τις αποφάσεις για τις παράνοµες πληρωµές, «µίζες». Τα χρήµατα κατέληγαν στους τραπεζικούς λογαριασµούς στο Σάλτσµπουργκ και στο Ίνσµπουργκ µε τρόπο ώστε να µην είναι ευχερής ο συσχετισµός τους µε την εταιρεία Siemens. 274

2 Για τον σκοπό αυτό, οι Rudolph και Jagemann λάµβαναν επιταγές, οι οποίες εκδίδονταν από το λογιστήριο της εταιρείας Siemens, σε εκτέλεση ενταλµάτων πληρωµής. Τις επιταγές αυτές προσκόµιζαν για πληρωµή σε υποκαταστήµατα της Dresdner Bank ή της Deutsche Βank στη Γερµανία, εισέπρατταν τα ποσά σε µετρητά τα κατέθεταν σε άλλες ενδιάµεσες τράπεζες και µέσα από διαδοχικές µεταφορές, κατέληγαν στους παραπάνω λογαριασµούς τους, στο Σάλτσµπουργκ και στο Ίνσµπουργκ της Αυστρίας. Οι ενέργειες αυτές είχαν σκοπό να δυσχεράνουν την έρευνα ώστε σε περίπτωση αποκάλυψης αξιόποινης πράξης να µην µπορεί να φτάσει στον τροφοδότη λογαριασµό, δηλαδή στην εταιρεία Siemens. Από τους λογαριασµούς αυτούς τα χρήµατα µέσω εµβασµάτων κατέληγαν στους τελικούς παραλήπτες, είτε µέσω παρένθετων προσώπων είτε σε αριθµητικούς, (µη ονοµαστικούς) λογαριασµούς ή εδίδοντο σε µετρητά. Οι Rudolph και Jagemann µέχρι να υλοποιηθεί η σύµβαση για την οποία διεξήγοντο οι παράνοµες πληρωµές, φύλασσαν τα έγγραφα µε τα αιτήµατα βάσει των οποίων ενέκριναν τις πληρωµές αυτές, σε χρηµατοκιβώτιο σε γραφείο της εταιρίας. Μετά την εκτέλεση των συµβάσεων, τα έγγραφα µε τα αιτήµατα µετεφέροντο σε χρηµατοκιβώτιο, στο υπόγειο του κτιρίου 1757 και αργότερα του κτιρίου 1702 ή 1703 της Siemens στην οδό Hofmannstrasse στο Μόναχο. Πρόσβαση στο χώρο αυτό είχαν οι παραπάνω και ο εκάστοτε άµεσος προϊστάµενός τους. Το σύστηµα αυτό εξυπηρετούσε την συγκάλυψη, δηλαδή εάν διενεργείτο έρευνα από τις Αρχές, να καταστεί αδύνατη η ανεύρεση των ενοχοποιητικών στοιχείων ή να δυσχερανθεί σηµαντικά. (βλ. σχετ. 1, υπ αριθ. 5 KLs 563 Js 45994/07 Απόφαση 5 ου Ποινικού Τµήµατος Πρωτοδικείου Μονάχου) Β) ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1998 Παρά τη θέσπιση του αξιόποινου για πράξεις διαφθοράς στο Εξωτερικό το έτος 1998, η Siemens διατήρησε αρχικά το ίδιο σύστηµα παράνοµων πληρωµών. Επίσηµα βέβαια, εφάρµοζε η Siemens ένα εσωτερικό πρόγραµµα «συµµόρφωσης». Η εταιρεία ζητούσε από τους υπαλλήλους να υποβάλλουν 275

3 δηλώσεις συµµόρφωσης, στις οποίες ανέφεραν ότι είχαν ενηµερωθεί πλήρως για τη νοµοθεσία σχετικά µε τις πράξεις διαφθοράς και ότι δεν θα προέβαιναν σε τέτοιες. Το σύστηµα των παράνοµων πληρωµών δεν καταργήθηκε, αλλά τροποποιήθηκε και στα σχετικά παραστατικά αναγραφόταν η προσθήκη: «οι παραλήπτες δεν είναι δηµόσιοι λειτουργοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ». Για την προσθήκη αυτή εχρησιµοποιούντο ειδικές σφραγίδες. Οι ιεραρχικά προϊστάµενοι δεν ήλεγχαν, αν οι παραλήπτες των χρηµάτων ήταν δηµόσια πρόσωπα, αφού δεν υπήρχε υποχρέωση σχετικού ελέγχου, διότι οι µυηµένοι στον παραπάνω µηχανισµό ήταν εξ υπαρχής γνώστες ότι τα χρήµατα προορίζονταν για δηµόσιους λειτουργούς. Μετά την θέσπιση του αξιοποίνου σχετικά µε τις πράξεις διαφθοράς στο Εξωτερικό, ο τότε διευθυντής της εµπορικής διεύθυνσης του τοµέα ηµοσίων ικτύων Rainer Niedl (προκάτοχος του Kutschenreuter) αποστασιοποιείτο ολοένα και περισσότερο από τις υποθέσεις αυτές. Θεωρούσε σκόπιµο και συµφέρον να µην υπογράφει ο ίδιος ως διευθυντής σε παραστατικά, τα οποία θα µπορούσαν να αποδείξουν, ότι πιθανόν είχε εµπλακεί ο ίδιος σε υποθέσεις διαφθοράς. Για το λόγο αυτό εκχώρησε την «αρµοδιότητα» σχετικά µε τη διαδικασία αυτή στον υφιστάµενό του R. Siekaczek, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής της εµπορικής διεύθυνσης του Τµήµατος ικτύων Μεταφοράς. Το σύστηµα µε τους λογαριασµούς στην Αυστρία ήταν ήδη γνωστό στον Siekaczek, καθόσον από το 1997/1998 εργαζόταν στις πωλήσεις και στο πλαίσιο αυτό, είχε και την ευθύνη για τις συµβάσεις προµηθειών και για τις πληρωµές, «µίζες». Ο Siekaczek θεώρησε τη διαδικασία αυτή ως ιδιαίτερα προβληµατική, επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να προβούν οι τράπεζες σε δήλωση-καταγγελία µε βάση τη νοµοθεσία για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και θα έθετε σε κίνδυνο την συγκάλυψη παράνοµων πληρωµών του τοµέα ICN. Κατόπιν αυτού, ανέπτυξε την ιδέα, να τιµολογεί µέσω εικονικών συµβάσεων συµβούλων, οι οποίες δεν παρείχαν πραγµατικές υπηρεσίες, εισέπραττε χρήµατα από τη Siemens µέσω των παραπάνω εταιρειών και τα συγκέντρωνε σε µια δεξαµενή από διάφορους λογαριασµούς. Μετά διένειµε τα χρήµατα που ήταν κατατεθειµένα σε αυτούς τους λογαριασµούς ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες. Ο τότε διευθυντής της εµπορικής διεύθυνσης του 276

4 Τοµέα Rainer Niedl παρείχε στον Siekaczek πλήρη ελευθερία δράσης στην αναδιαµόρφωση του συστήµατος µετά το κλείσιµο των λογαριασµών στην Αυστρία (Σάλτσµπουργκ και Ίνσµπουργκ). (βλ. σχετ. 1, υπ αριθ. 5 KLs 563 Js 45994/07 απόφαση 5 ου Ποινικού Τµήµατος Πρωτοδικείου Μονάχου) Γ) ΠΕΡΙΟ ΟΣ KUTSCHENREUTER - SIEKACZEK Την ο Kutschenreuter ανέλαβε την θέση του διευθυντή της εµπορικής διεύθυνσης του Τοµέα και την διεκπεραίωση των µυστικών πληρωµών µέσω του Siekaczek. Του παρείχε, ως προϊστάµενός του, πλήρη διακριτική ευχέρεια και ελευθερία δράσης για να προµηθεύεται τα χρηµατικά ποσά που απαιτούνταν για τις πληρωµές αυτές, «µίζες». Ο Siekaczek σύναπτε εικονικές συµβάσεις συµβούλων µε τους µυηµένους στην υπόθεση, επικεφαλής διαφόρων εταιρειών, χρησιµοποιώντας ως αποδεικτικό εκτέλεσης έργα, τα οποία στην πραγµατικότητα είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Επέλεγε ολοκληρωµένα έργα, τα οποία µπορούσαν να δικαιολογήσουν την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο ύψος των χρηµατικών ποσών που ζητούσαν οι υπάλληλοι για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Αν ήταν απαραίτητο προχρονολογούσε τις εικονικές συµβάσεις συµβούλων προκειµένου να φαίνονται αληθινές. Στην κατάρτιση και την εν συνεχεία πληρωµή των συµβάσεων αυτών ο Siekaczek είχε την συνδροµή του Martin Rahm, ο οποίος ήταν υπάλληλος της Siemens µέχρι το Νοέµβριο του Ο Siekaczek είχε νοµικά το δικαίωµα να προβαίνει στις πράξεις αυτές. Συγκεκριµένα: Από τις ήταν καταχωρηµένος στο Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό 137 ως εµπορικός πληρεξούσιος της Siemens µόνο για το κεντρικό κατάστηµα της εταιρείας, µε δικαίωµα να ενεργεί από κοινού µε ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή κάποιον άλλον εµπορικό πληρεξούσιο. Μέ αυτό το πληρεξούσιο ο Siekaczek είχε το δικαίωµα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων µε διευρυµένες εξουσίες. Επιπλέον στις δόθηκε σ αυτόν και στον Jagemann από τον Kutschenreuter δικαίωµα υπογραφής για εσωτερικές και εξωτερικές εντολές 277

5 πληρωµής. Με αυτόν τον τρόπο είχαν και οι δύο το δικαίωµα να εγκρίνουν παράνοµες πληρωµές χωρίς περιορισµό, από τα ταµεία της Siemens Financial Services GmbH (SFS). Ο Kutschenreuter στις προσκάλεσε τον Siekazcek και τους Hans Werner Hartmann Εµπορικού ιευθυντή Πωλήσεων Εταιρικών ικτύων της εταιρίας, Andreas Klenke ιευθυντή της Υπηρεσίας Ελέγχου της εταιρίας και Juan Carlos Stotz ιευθυντή της Εµπορικής ιεύθυνσης του Τµήµατος Carrier Networks της Siemens σε µια συνάντηση στο εστιατόριο «Alter Wirt» στο Forstenried του Μoνάχου. Σκοπός της συνάντησης ήταν να µυηθούν οι παρόντες στο υπάρχον σύστηµα και να εξασφαλιστεί η συνεργασία τους. Ολοι συµφώνησαν, ότι το ισχύον σύστηµα των «µυστικών πληρωµών» θα έπρεπε να συνεχίσει να εφαρµόζεται από τον Siekaczek και στο µέλλον και ότι όλοι θα τον βοηθούσαν. Συγκεκριµένα ο Hartmann θα αποδεχόταν στο µέλλον χωρίς έλεγχο στο λογιστήριο τα εικονικά τιµολόγια που θα του προσκόµιζαν και ο Klenke θα περιοριζόταν µόνο σε τυπικό έλεγχο, προκειµένου να αποφευχθεί η αποκάλυψη επιλήψιµων χρηµατοροών και συµβάσεων. Ο Stotz δήλωσε ότι θα παρείχε την υποστήριξη και τη βοήθειά του, και ο Kutschenreuter υποσχέθηκε, ως επικεφαλής των συµµετεχόντων στη συνάντηση αυτή, την υποστήριξη και βοήθειά του. (βλ. σχετ. υπ αριθ. 5 KLs 563 Js 45994/07 απόφαση 5 ου Ποινικού Τµήµατος Πρωτοδικείου Μονάχου) ) ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ AMINI Ο Siekaczek µετά το κλείσιµο των λογαριασµών των Jagemann και Rudolph στην Αυστρία και πριν από την συνάντηση στο εστιατόριο Alter Wirt είχε αναπτύξει από κοινού µε τον Amini - Ιρανό επιχειρηµατία από το Λονδίνο, µε επαφές στο Ντουµπάι - ένα δικό του σύστηµα για τη δηµιουργία «µαύρων ταµείων» και τη διεκπεραίωση «µυστικών πληρωµών». Ο Amini είχε εργαστεί νόµιµα ως σύµβουλος για λογαριασµό της Siemens στο Ιράν µέχρι το έτος 2001 και συµβούλευε τη Siemens στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων για πολλά µεγάλα έργα. Ο Siekaczek συµφώνησε µε τον Amini να συνάπτουν εικονικές συµβάσεις συµβούλων, βάσει των οποίων ο Amini θα εξέδιδε στη συνέχεια εικονικά 278

6 τιµολόγια στη Siemens µέσω εταιρειών που ο ίδιος ήλεγχε, µε περιεχόµενο (ποσό, αιτία, ηµεροµηνία) που είχε προκαθορίσει ο Siekazcek. 1) Οι παρένθετες εταιρείες παροχής ανύπαρκτων υπηρεσιών (α) Fiberlite L.L.C. Η εταιρεία Fiberlite L.L.C. του Amini ιδρύθηκε το έτος 2000 από τον ίδιο, στο Ντουµπάι. Συνέταιρος και τοπικός συνεργάτης του ήταν ο Mr. Fikree. Τυπικά, ο Amini ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας µε ποσοστό 49%. Το υπόλοιπο ποσοστό άνηκε - λόγω της νοµοθεσίας περί εταιρειών που ίσχυε στο Ντουµπάι - στον Mr. Fikree. Μεταξύ τους είχαν συνάψει συµφωνία βάση της οποίας ο Amini ήταν κύριος µέτοχος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας και ότι τα κέρδη θα περιέρχονταν σε αυτόν. (β) Kelvin Trust Corporation L.L.C. Η εταιρεία Kelvin Trust Corporation L.L.C. ήταν µια εταιρεία στο Ντουµπάι, η οποία δραστηριοποιείτο στην τοπική αγορά και ιδιοκτήτης της ήταν ο Dr. Amir Kashani Akhavan, φίλος του Amini. Τα εικονικά τιµολόγια της KTC προς την Siemens συντάσσονταν από υπάλληλο αυτής της εταιρείας. Και σε αυτή την περίπτωση την αιτιολογία και το συνολικό ποσό του τιµολογίου το προκαθόριζε ο Siekaczek. Ε) ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ FLORIANI Ο Sikaczek αποφάσισε να εισάγει µια νέα µορφή οργάνωσης των «µαύρων ταµείων», προκειµένου να δηµιουργήσει µια πρόσθετη δεξαµενή χρηµάτων, την οποία θα είχε στη διάθεσή του µελλοντικά. Σηµαντικό ρόλο στη σύσταση αυτού του νέου συστήµατος έπαιξε και ένα πληρεξούσιο που έδωσαν οι Kutschenreuter και Mattes προς τον Siekaczek και τον Jagemann στις Με αυτό, παρείχετο στους τελευταίους η εξουσιοδότηση να υπογράφουν όλες τις συµβάσεις, τις οποίες έκριναν αναγκαίες. Οι εταιρείες του Paolo Floriani χρησιµοποιήθηκαν για την καταβολή των προµηθειών. 279

7 Το νέο σύστηµα αποτελείτο από τρία επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο ήταν η Siemens. Στο δεύτερο επίπεδο ήταν η αµερικάνικη εικονική εταιρεία BFA Global Advisors L.L.C. (Business and Finance Applications), η PromExport L.L.C., η Weavind L.L.C. και η αυστριακή εικονική εταιρεία Krhoma Handelsgesellschaft mbh. Ο Siekaczek συνήπτε µε τις εταιρείες αυτές, µερικές φορές από κοινού µε τον Jagemann και άλλοτε από κοινού µε τον Stotz, συµβάσεις συµβουλευτικών υπηρεσιών (Business Consulting Agreements) για λογαριασµό της Siemens, βάσει του από πληρεξουσίου. Στη συνέχεια οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν εικονικά τιµολόγια για τη Siemens, χρηµατικών εντολών που είχαν προκαθοριστεί από τις συµβάσεις ή τα Letters of Acceptance. Αυτά εξοφλούντο µε εντολή πληρωµής που εδίδετο από τους παραπάνω αναφερόµενους υπαλλήλους της Siemens. Για να τελειοποιηθεί η συγκάλυψη, δηλαδή ο πραγµατικός λόγος της πληρωµής των χρηµάτων, χρησιµοποιείτο και τρίτο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό αποτελείτο από τις εικονικές εταιρείες που ήταν δηλωµένες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, Tamarind Group Corp., Eagle Invest & Finance S.A. Οικονοµικά δικαιούχος αυτών των εταιρειών ήταν ο Siekaczek, επίσης τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούσε και η εταιρία Electronic Technologie Ltd, της οποίας οικονοµικά δικαιούχος ήταν ο Rahm. Μεταξύ των εταιρειών του δεύτερου και του τρίτου επιπέδου είχαν συναφθεί από τον Floriani οι αποκαλούµενες συµβάσεις προµήθειας, οι οποίες είχαν ως σκοπό, την µεταβίβαση των χρηµάτων από το δεύτερο στο τρίτο επίπεδο. Και στο σύστηµα αυτό χρησιµοποιούντο έργα της Siemens AG ως «εικονικά έργα». Αν ήταν απαραίτητο οι συµβάσεις χρονολογούντο, λόγω της έναρξης του έργου, σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή προχρονολογούντο. Οι εταιρείες που χρησιµοποιούνταν από τον Floriani, δεν είχαν πραγµατικό αντικείµενο, αλλά λειτουργούσαν αποκλειστικά και µόνο ως εικονικές εταιρείες. Σύµφωνα µε την υπ αριθ. 5KLS563JS45994/07 απόφαση του Πρωτοδικείου του Μονάχου κατά του Siekaczek που δηµοσιεύτηκε στις , η οποία δέχεται ότι ο Siekaczek µαζί µε τους εκάστοτε 280

8 αναφερόµενους άλλους υπαλλήλους της Siemens υπέγραφε τις σχετικές εντολές πληρωµής. Συµπερασµατικά στα µαύρα ταµεία («Amini» και «Floriani») κατέληξε από τη Siemens το συνολικό ποσό των ,70. (βλ. σχετ. 1, υπ αριθ. 5 KLs 563 Js 45994/07 απόφαση 5 ου Ποινικού Τµήµατος Πρωτοδικείου Μονάχου) ΣΤ) Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ SIEMENS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Μέχρι το 1998 υπεύθυνος εκ µέρους της Siemens Hellas για τη διανοµή των παράνοµων πληρωµών σε Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους, ήταν ο κ. Χρήστος Καραβέλας. Ο κ. Χρήστος Καραβέλας µαζί µε το στέλεχος της Siemens Hellas κ. Ηλία Γεωργίου, είχε πραγµατοποιήσει όλες τις διευθετήσεις µε τους λήπτες των «µιζών» ποσοστού 8% επί του συµβατικού αντικειµένου σχετικά µε την προγραµµατική σύµβαση του ΟΤΕ 8002/97 (βλ. σχετ.2, καταθεση Niedl στην νοµική εταιρεία Debevoise & Plimpton LLP σ. 7 SAG- ATH ). Οι πληρωµές αυτές σύµφωνα µε τον Niedl, που ήταν τότε εντεταλµένος για την διαχείριση των µαύρων ταµείων εκ µέρους της µητρικής Siemens, υλοποιούντο είτε µε µετρητά είτε µέσω εµβασµάτων από έναν µη ονοµαστικό λογαριασµό που ετηρείτο στην Τράπεζα Raiffeisenverband στο Σάλτσµπουργκ. Μετά την αντικατάσταση του κ. Ηλία Γεωργίου από τον κ. Πρόδροµο Μαυρίδη το 1998, υπήρξε, σύµφωνα µε τον Niedl, µια µεταβατική περίοδος περίπου δύο ετών κατά την οποία ο κ. Χρήστος Καραβέλας και ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης ανταγωνίζονταν, για το ποιος θα έχει την εξουσία στον έλεγχο της διανοµής των «µιζών» στην Ελλάδα. Η παραπάνω διαµάχη έληξε υπέρ του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη, ο οποίος από το έτος 2001, µετά τη συνταξιοδότηση του κ. Χρήστου Καραβέλα, διαχειριζόταν µόνος του τις «µίζες» από την συµφωνία του 8%. Παράλληλα, ο κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο οποίος κατείχε από το έτος 1996 µέχρι το έτος 2007 τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της Siemens Hellas, προωθούσε από το έτος 2000 την συµφωνία ποσοστού 2% επί του τζίρου των πωλήσεων για συγκεκριµένες σειρές εταιρικών προϊόντων, η οποία είχε εγκριθεί από τους διαχειριστές των µαύρων ταµείων της µητρικής 281

9 εταιρείας. Σκοπός της «συµφωνίας του 2%», ήταν ο χρηµατισµός ελληνικών πολιτικών κοµµάτων για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας (βλ. σχετ.3, ένταλµα επιβολής ποινής Ειρηνοδικείου Μονάχου µε αριθµό Cs 402 Js 3943/09 σε Μ. Χριστοφοράκου σ. 3). O Niedl, εξεταζόµενος από εκπροσώπους της νοµικής εταιρίας Debevoise δήλωσε ότι υπήρχε ξεχωριστή συµφωνία µεταξύ της Siemens AG και Siemens Α.Ε., σύµφωνα µε την οποία το ICN/COM κατέβαλε το 2% του ετήσιου τζίρου του ICN της Siemens ΑΕ. Ανέφερε, ότι είχε καταλάβει από συζητήσεις µε τον Bernsau, τον συνδιαχειριστή των µαύρων ταµείων της µητρικής, πως αυτά τα χρήµατα προορίζονταν να αντικαταστήσουν έναν λογαριασµό της τοπικής Siemens ΑΕ, ο οποίος υπήρχε στη Siemens Τηλεβιοµηχανική ΑΕ στη Θεσσαλονίκη και χρησιµοποιείτο για τη χρηµατοδότηση τοπικών ρουσφετιών. Ο Niedl δήλωσε επίσης ότι από τον Bernsau κατάλαβε πως, µετά το κλείσιµο αυτού του λογαριασµού, ο κ. Μιχαήλ Χριστοφοράκος τον είχε πλησιάσει για να τον βοηθήσει να βρει άλλο τρόπο εξεύρεσης των χρηµάτων και είχε αναφέρει πως τα κεφάλαια θα χρησιµοποιούντο για την πραγµατοποίηση πληρωµών σε πολιτικά κόµµατα της Ελλάδας. Ο Niedl αναγνώρισε κατά την εξέτασή του, το σχετικό πειστήριο που του επιδείχθηκε, ως έγγραφο, που είχε συντάξει εκείνος για να καταγράψει την έναρξη της συµφωνίας του 2%. Μετά την περιέλευση των χρηµάτων στους λογαριασµούς που είχαν καθορίσει οι διαχειριστές των µαύρων ταµείων στην Ελλάδα (κ. κ. Πρόδροµος Μαυρίδης, Χρήστος Καραβέλλας, Ηλίας Γεωργίου), ενεργοποιείτο ένα ανάλογο δίκτυο παρόµοιο µε αυτό που λειτουργούσε στην αλλοδαπή. Αυτό το δίκτυο είχε ως σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη της διαδροµής του χρήµατος από τους δωροδοκούντες υπαλλήλους της Siemens Α.Ε. προς τους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή τους παθητικά δωροδοκούµενους Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους. Ο παραπάνω µηχανισµός στη δεκαετία του 90 αρχικά ήταν απλός. Παρατηρείτο ακόµη το φαινόµενο, την ίδια περίοδο που στη Γερµανία λειτουργούσαν τα ταµεία των τραπεζών στο Σάλτσµπουργκ και Ίνσµπουργκ 282

10 (Rudolph και Jagemann) να εµβάζονται ποσά απ ευθείας από τους λογαριασµούς στους τελικούς παθητικά δωροδοκούµενους αποδέκτες. Σταδιακά, όπως συνέβη στο γερµανικό σκέλος έτσι και στο ελληνικό, ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιούντο οι παράνοµες πληρωµές, λάµβανε τεχνοκρατικά και επιτηδευµένα χαρακτηριστικά. Έτσι, ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης άνοιξε έναν εταιρικό λογαριασµό στις στο όνοµα της εταιρείας Martha Holdings µε έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και δύο χρόνια αργότερα στις έναν άλλο εταιρικό λογαριασµό για την νεότερη εταιρεία Martha Overseas µε έδρα τον Παναµά, η οποία διαδέχθηκε την προηγούµενη στη διαδικασία της ροής µαύρου χρήµατος. Τους παραπάνω λογαριασµούς άνοιξε ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης στην Dresdner Bank, µε την καθοδήγηση της θυγατρικής εταιρείας της παραπάνω τράπεζας Firstrust. Ο τραπεζικός διαχειριστής των λογαριασµών του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη στην τράπεζα Dresdner, ήταν ο Jean Claude Oswald και η εταιρεία Firstrust, οι οποίοι γνώριζαν ότι οι παραπάνω εταιρείες δεν είχαν δραστηριότητα εµπορική και είχαν ιδρυθεί αποκλειστικά και µόνο για να καλυφθεί η ύποπτη δραστηριότητα του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη. Η έρευνα από αλλοδαπές δικαστικές αρχές σχετικά µε τα µαύρα ταµεία της Siemens, που διαχειριζόταν ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης, άρχισε το έτος Κατά την διάρκεια της έρευνας αυτής, ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης εξετάστηκε στις από την µητρική εταιρεία στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου. Εξετάστηκε επίσης από τις αλλοδαπές δικαστικές αρχές στις και στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργούσε η Οµοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετία κατόπιν της από απόφασής της. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εκτός του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη εξετάστηκε και ο διαχειριστής των λογαριασµών του, Jean Claude Oswald, από την ελβετική εισαγγελία διαδοχικά στις , και Και οι δύο κατέθεσαν για τον τρόπο που λειτουργούσε ο µηχανισµός διακίνησης του µαύρου χρήµατος της Siemens από τους λογαριασµούς που ήλεγχαν τα στελέχη της στην Ελλάδα προς τους τελικούς Έλληνες παραλήπτες κρατικούς υπαλλήλους. 283

11 Στο πλαίσιο της ίδιας ανακριτικής διαδικασίας έγιναν έρευνες, για την ροή χρηµάτων που ήσαν δεσµευµένα στις Τράπεζες DRESDNER BANK Ελβετίας και UBS AG, ύψους 53 εκ. CHF, δικαιούχος των οποίων εµφανιζόταν ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης. Ένα µέρος των δεσµευθέντων χρηµάτων (περίπου 4,2 CHF) είχε µεταφερθεί σε λογαριασµούς του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη από το λογαριασµό της εταιρείας EAGLE INVEST & FINANCE στην Τράπεζα LGT BANK µε έδρα το Λιχνενστάιν και από τον λογαριασµό της TAMARAIND GROUP CORPORATION στην Τράπεζα BANK SAFDIE µε έδρα την Ελβετία. Σύµφωνα µε τις καταθέσεις του Floriani στις ικαστικές Αρχές και αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, τόσο ο λογαριασµός στο Λιχνενστάιν όσο και ο λογαριασµός της Ελβετίας αποτελούν ένα µέρος των «µαύρων ταµείων» της µητρικής SIEMENS που χρησίµευαν για τις παράνοµες πληρωµές και την προετοιµασία νέων αγορών προς εξασφάλιση παραγγελιών. Αυτό επιβεβαιώνει και ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης στις από και καταθέσεις του στις ελβετικές αρχές. Ένα άλλο τµήµα των χρηµάτων που µεταφέρθηκαν στους λογαριασµούς του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη προέρχονταν άµεσα ή έµµεσα από την εταιρεία FIBERLITE LLC, η οποία έχει έδρα στο Ντουµπάι και αποτελεί µαύρο ταµείο της µητρικής Siemens (βλ. παραπάνω σχετικά µε τα ταµεία Amini). Ζ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΙ Η ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ α) Ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης, στο πλαίσιο του ενδοεταιρικού ελέγχου στις εξεταζόµενος από τους Reymond, Ψαρά, Burgard, Hafner και Huppert (σελ της ανακριτικής δικογραφίας) κατέθεσε ότι τα χρήµατα που είχαν περιέλθει στους λογαριασµούς του (προσωπικούς και των εταιρειών Martha Holding και Martha Overseas) από τα µαύρα ταµεία της Siemens είτε χρησιµοποιήθηκαν είτε επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν για παράνοµες πληρωµές Ελλήνων κρατικών υπαλλήλων. Οι πληρωµές αυτές γίνονταν κυρίως - σύµφωνα µε την κατάθεση του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη - για να µην εφαρµόζονται οι υπέρ του ΟΤΕ προβλεπόµενες τρεις ρήτρες της υπ αριθ. 8002/97 προγραµµατικής σύµβασης, αλλά και για άλλες συµβάσεις της Siemens. 284

12 Για τις µεταφορές του µαύρου χρήµατος από τα ταµεία, που ήλεγχε ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης στο εξωτερικό προς τους τελικούς αποδέκτες, σύµφωνα µε το πρακτικό της παραπάνω κατάθεσης, εφαρµόστηκαν κατά κύριο λόγο τρεις διαφορετικοί τρόποι: 1. «Αντισταθµιστικό µοντέλο: Με τη διαµεσολάβηση της Dresdner Bank εταιρείας Fitrust, ο κύριος Πρόδροµος Μαυρίδης ήρθε σε επαφή µε ιδιώτες από την Ελλάδα, οι οποίοι ήθελαν να µεταφέρουν χρήµατα στην Ελβετία. Τα χρήµατα αυτά, κατόπιν διαµεσολάβησης της Dresdner Bank, δόθηκαν από τους ιδιώτες σε µετρητά στον κύριο Πρόδροµο Μαυρίδη, ο οποίος τα διέθεσε σε πριµοδοτήσεις στην Ελλάδα. Ως αντιστάθµισµα στη συνέχεια, στην Ελβετία, το ίδιο ποσό εµβαζόταν από τους εν λόγω λογαριασµούς στους λογαριασµούς των ιδιωτών. Πρόκειται εδώ για εκείνους τους λογαριασµούς που αναγράφησαν στην κατάσταση της Dresdner Bank και οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στον κύριο Μαυρίδη. 2. Πιστωτικό µοντέλο: Στην Ελβετία συνήφθησαν δάνεια µε ενέχυρο τους εκεί λογαριασµούς και τα χρήµατα στη συνέχεια εµβάστηκαν στην Ελλάδα, αναλήφθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν από τον κύριο Πρόδροµο Μαυρίδη. Τα δάνεια εξοφλήθηκαν στη συνέχεια στην Ελβετία από οικονοµικούς πόρους της επιχείρησης. Σε αυτό το µοντέλο εντάσσεται η από µεταφορά 2 εκ., στον προσωπικό λογαριασµό του κυρίου Πρόδροµου Μαυρίδη που τηρεί στη Societe General Private Banking Hellas. 3. Μοντέλο επαναπατρισµού: Στην Ελλάδα δόθηκε στο παρελθόν φορολογική αµνηστία. Αυτή προέβλεπε ότι Έλληνες υπήκοοι είχαν την δυνατότητα να επαναπατρίσουν χρήµατα από το Εξωτερικό, τα οποία είχαν µεταφέρει εκεί προηγουµένως για φορολογικούς λόγους. Κατά την διαδικασία αυτή θα επιβάλλετο κατ αποκοπή φόρος της τάξης µόνο του τρία τοις εκατό επί του εισαγόµενου ποσού. Ο κύριος Πρόδροµος Μαυρίδης έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας, προκειµένου να µεταφέρει χρήµατα από την Ελβετία στην Ελλάδα. Αυτή η λύση αφορά την από 28/1/2005 µεταφορά χρηµάτων ύψους 6 εκ. στον προαναφερόµενο προσωπικό λογαριασµό του κυρίου Πρόδροµου Μαυρίδη στην Ελλάδα». Επίσης, αναφέρεται ότι «Όλες οι µεταφορές χρηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν υπεγράφηκαν από τον αρµόδιο σύµβουλο πελατών του 285

13 κύριου Πρόδροµου Μαυρίδη στην Dresdner Bank, όπως και στην Fitrust, κύριο Oswald.» Η Fitrust, η οποία ήταν θυγατρική εταιρεία της Dresdner, ανέλαβε να ιδρύσει τις εταιρείες του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη Martha Holdings και Martha Overseas για να διευκολύνει την συσκότιση των χρηµατορροών, αν και είχε υποχρέωση από τον νόµο να αναφέρει τις «ύποπτες» συναλλαγές µε βάση τα διεθνώς ισχύοντα για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, όχι µόνο δεν το έπραττε, αλλά µεθόδευε µε δικούς της συµβούλους τη διαδικασία ξεπλύµατος. Ο Oswald δεν περιοριζόταν στη διαχείριση των λογαριασµών του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη. Είχε επίσης συστήσει στην Ελλάδα ένα δίκτυο υπό την εποπτεία του, ώστε αν κάποιος ήθελε να µεταφέρει χρήµατα στο εξωτερικό χωρίς να αφήσει ίχνη της συναλλαγής, προσέτρεχε σε αυτόν και παρέδιδε τα χρήµατα µετρητά σε ενδιάµεσους. Οι ενδιάµεσοι παρέδιδαν τα µετρητά στον Oswald και αυτός στο κ. Πρόδροµο Μαυρίδη, ο οποίος τα διαχειριζόταν για τον χρηµατισµό των Ελλήνων κρατικών υπαλλήλων. Τα παραπάνω µετρητά, τα οποία ο Πρόδροµος Μαυρίδης µε αυτόν τον τρόπο παραλάµβανε και τα χρησιµοποιούσε για δωροδοκίες επέστρεφαν στις πηγές τους, µε την παρακάτω διαδικασία. Έστελνε εµβάσµατα στους λογαριασµούς των παρένθετων προσώπων στο Εξωτερικό, από τους λογαριασµούς στο Εξωτερικό, των εταιρειών που ήλεγχε (Martha Holding, και Martha Overseas). Τις κινήσεις αυτές των λογαριασµών του Μαυρίδη τις υπέγραφε ο ίδιος ο Oswald. Έτσι ικανοποιούσε τον σκοπό του εκµεταλλευόµενος τη βούληση διαφόρων προσώπων να εξάγουν κεφάλαια µε αδιαφανή τρόπο και χωρίς τον έλεγχο των ελεγκτικών µηχανισµών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά µε τη νοµιµότητα της προέλευσης των χρηµάτων που αυτοί ήθελαν να µεταφέρουν από την Ελλάδα σε λογαριασµούς τους σε τράπεζες του Εξωτερικού. Το δίκτυο που υποστήριζε αυτήν την διαδικασία στην Ελλάδα απαρτιζόταν σύµφωνα µε τον Oswald (βλ. σχετ. 4, τις καταθέσεις του Oswald την Άνοιξη του 2006 στον Ελβετό εισαγγελέα Ochsner) από χρηµατιστές, δικηγόρους, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες. Ενεργό ρόλο στο συντονισµό του σχεδίου αυτού έπαιζε ο ίδιος ο Oswald, ο οποίος οµολογεί ότι ερχόταν στην Ελλάδα τρείς έως τέσσερις φορές το χρόνο. 286

14 Σηµαντικό ρόλο στο παραπάνω δίκτυο φαίνεται ότι διαδραµάτιζε ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, τραπεζίτης του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη, που ήταν ιευθυντής του καταστήµατος Κηφισιάς της Societe Generale, ασχολείτο µόνο µε private banking, ήταν διαχειριστής των λογαριασµών του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη στην Ελλάδα, και συνεργαζόταν στενά µε τον Oswald. Στο παραπάνω κατάστηµα εισήγαγε ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης το έτος 2005 από το Εξωτερικό το ποσό των εκµεταλλευόµενος το νόµο για φορολογική αµνηστία που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. εν ανήγγειλε όµως τη συναλλαγή αυτή, ως ώφειλε στην ΤτΕ. Η αναγγελία αυτή έγινε µε καθυστέρηση δύο ετών και αφού είχαν εν τω µεταξύ δεσµευτεί οι λογαριασµοί του κ. Πρόδροµου Μαυρίδη στο Εξωτερικό. Ο Oswald είχε διασυνδέσει τον κ. Πρόδροµο Μαυρίδη µε τον τραπεζίτη (βλ. σχετ.4, κατάθεση Oswald). Επίσης, του χορηγούσε προµήθεια από την Dresdner στην Ελβετία για κινήσεις σε λογαριασµούς πελατών που είχε συστήσει ο τραπεζίτης σε αυτή την τράπεζα στο πλαίσια των παραπάνω συναλλαγών, τις οποίες στη µεταξύ τους γλώσσα αποκαλούσαν «αντισταθµιστικές». Τις προµήθειες αυτές κατεβάλε µε βάση ιδιόγραφες πιστοποιήσεις που υπέγραφε ο Oswald. Επίσης, ο Oswald συναντούσε τον προαναφερόµενο τραπεζίτη, όχι µόνο κάθε φορά που ερχόταν στην Ελλάδα, αλλά και στο Εξωτερικό. Με το δίκτυο Oswald προφανώς έχουν συνεργαστεί, αφού έχουν καταλήξει σε λογαριασµούς τους χρήµατα από τα µαύρα ταµεία της Siemens ή έχουν µεσολαβήσει, όπως προκύπτει από µαρτυρικές καταθέσεις και Έλληνες επιχειρηµατίες. εν προκύπτει όµως µέχρι στιγµής, ο βαθµός γνώσης της ακριβούς ταυτότητας των συµφερόντων που εξυπηρετούσε το δίκτυο αυτό. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάθε φορά που κατατίθεντο χρηµατικά ποσά σε οποιοδήποτε λογαριασµό από τις παραπάνω εταιρείες που διαχειριζόνταν ο κ. Πρόδροµος Μαυρίδης ήταν για να δωροδοκηθούν Έλληνες κρατικοί υπάλληλοι. Οι δικαιούχοι των λογαριασµών, στους οποίους εµβάζονταν τα ποσά αυτά, ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: i. Κρατικοί υπάλληλοι (υπηρεσιακοί και πολιτικοί), ενεχόµενοι ως δωροδοκούµενοι. 287

15 ii. iii. Παρένθετα πρόσωπα ή εταιρείες που ελάµβαναν τα ποσά για να τα µεταβιβάσουν περαιτέρω στους τελικούς παραλήπτες. Μη σχετιζόµενα µε τους δωροδοκούµενους πρόσωπα, αλλά ανύποπτοι ως προς αυτά τρίτοι, κυρίως επιχειρηµατίες, οι οποίοι είχαν τους δικούς τους λόγους να θέλουν να εξάγουν λαθραία χρηµατικά ποσά για να αποφύγουν τους ελέγχους της ΤτΕ σχετικά µε πράξεις που σχετίζονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Θ. ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Η Επιτροπή προσπάθησε µε έγγραφα και άσκηση πίεσης προς τις ελεγκτικές αρχές και αρµόδια όργανα (ΤτΕ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπηρεσία για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Παράνοµες ραστηριότητες, κ.λ.π) να ακολουθήσει την ροή «µαύρων χρηµάτων» να οδηγηθεί σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. ηλαδή να εντοπίσει τους τελικούς αποδέκτες χρηµατικών ποσών από τα «µαύρα ταµεία» των Χρήστου Καραβέλα, Ηλία Γεωργίου και Πρόδροµου Μαυρίδη ή και από «µαύρα ταµεία» που λειτουργούσαν στο Εξωτερικό και βρίσκονταν υπό τον έλεγχο στελεχών της µητρικής Siemens κ.κ. Rudolph και Jagemann ή των παρένθετων εταιρειών (Fiberlite, KTC, BFA, Weavind, Khroma κλπ) και αφού τους εντόπιζε να ταυτοποιήσει τους αποδέκτες µε βάση τις προηγούµενες τρεις κατηγορίες. Παρά την προσπάθεια της η Εξεταστική Επιτροπή, λόγω, του περιορισµένου χρόνου των εργασιών της, της µη επαρκούς συνεργασίας των κρατικών αρχών αλλά και λόγω της δυσχερούς διαδικασίας του ανοίγµατος λογαριασµών σε χώρες της Αλλοδαπής, δεν έχουν µέχρι σήµερα περιέλθει σε γνώση της το σύνολο των πληροφοριών για λογαριασµούς ή κινήσεις λογαριασµών. Και αυτές που περιήλθαν δεν είχαν υποστεί πλήρη επεξεργασία από τις αρµόδιες αρχές µε αποτέλεσµα η Εξεταστική Επιτροπή να µην έχει ολοκληρωµένη εικόνα για το σύνολο των κινήσεων των ύποπτων λογαριασµών. Σηµαντικό µέγεθος συναλλαγών έγινε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µε καταβολή µετρητών «αντισταθµιστικό µοντέλο» - µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν ίχνη αυτών των συναλλαγών. Οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών που στάλθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή από την Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Νοµιµοποίησης 288

16 Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες διαβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν κοινοποιηθεί στις αρµόδιες ελληνικές ανακριτικές αρχές για τον εντοπισµό ποινικών αδικηµάτων. * ιερεύνηση των παρακάτω εµβασµάτων σε τραπεζικούς λογαριασµούς τα οποία συνδέονται ενδεχοµένως µε τις συµβάσεις για Patriot και ΕΡΜΗΣ ΙΙ. Α) Έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό που διατηρούσε στη DRESDEN BANK στην Ελβετία ο Αντώνιος Κάντας, προερχόµενο από την MARTHA OVERSEAS, εταιρεία του Πρόδροµου Μαυρίδη, στις Ο Αντώνιος Κάντας είχε διατελέσει αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής Εξοπλισµών στο ΥΠΕΘΑ, από τα τέλη του 1996 έως τις αρχές του 2002, την περίοδο δηλαδή που ΥΕΘΑ ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Β) Έµβασµα δρχ. σε τραπεζικό λογαριασµό του Παύλου Νικολαϊδη στη UBS από λογαριασµό, διαχειριστής του οποίου ήταν ο Ηλίας Γεωργίου, τον Ιούλιο του Ο κ. Νικολαϊδης, προσωπικός φίλος του πρώην ΥΕΘΑ κ. Τσοχατζόπουλου από τη δεκαετία του 70, ήταν Αντιπρόεδρος της ΕΒΟ από το 1999 έως το 2002, στέλεχος της SIEMENS από το 1961 έως το 1981 και υπεύθυνος οικονοµικού στο ΠΑΣΟΚ από το 1974 έως το 1978.* (Γνώµη Νέας ηµοκρατίας). *CIVITAS Κατά την κατάθεση του στην αρµόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens, ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της CIVITAS Γιώργος Φλέσσας ισχυρίστηκε ότι: «Θεωρούµαι από τους ειδικούς στα θέµατα πολιτικής της επικοινωνίας. Είναι µια δουλειά στην οποία δραστηριοποιούµαι στα είκοσι πέντε χρόνια που δουλεύω. Όταν, βέβαια, έκανα την εταιρεία, οι δραστηριότητες αυτές περνούν µέσα από την εταιρεία και όχι από το φυσικό πρόσωπο που λέγεται Γιώργος Φλέσσας». Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον κατασχεµένο Server της Siemens λοιπόν, προκύπτει ότι ενώ η εταιρεία CIVITAS έχει ανοιχθεί ως προµηθευτής µε κωδικό , ηµεροµηνία µε την ένδειξη GR (Έλληνας προµηθευτής) και το Ελληνικό ΑΦΜ της εταιρείας, την , ανοίγεται προµηθευτής µε το όνοµα «ΦΛΕΣΣΑΣ» µε αριθµό προµηθευτή από 289

17 το σύστηµα της Siemens , πάλι µε την ένδειξη GR (Έλληνας προµηθευτής), χωρίς όµως να αναφέρεται ΑΦΜ ή άλλα στοιχεία. Από τη δικογραφία από το classer της SIEMENS 144 µε κωδικό 221 στο αντίγραφο του ηµερολογίου της Κυρίας Τσακάλου, υπάρχει καταχώρηση στις 24 ης Μαΐου του 2001, όπου δίπλα από το όνοµα Φλέσσας έχει ένα τόξο που λέει «τρόπο πληρωµής όχι λογιστήριο». Πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί εάν ο προµηθευτής µε το όνοµα ΦΛΕΣΣΑΣ που υπάρχει στο σύστηµα της Siemens είναι ο Σ της CIVITAS. Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2004 Σεπτεµβρίου 2005 καταγράφονται χρεώσεις ύψους Ευρώ, στο αρχείο απολογισµού των προµηθευτών που βρέθηκε στον κατασχεµένο Server της Siemens. Υπάρχει αναλυτική κατάσταση των χρεώσεων µε αριθµό παραγγελίας δίπλα από κάθε χρέωση, µε περιγραφή «ιαφηµίσεις». Σε δεύτερο αρχείο από τον Server καταγράφεται σύνολο Ευρώ, ενώ σε τρίτο αρχείο βρίσκονται δύο ποσά, Ευρώ και Ευρώ, µε κωδικό προµηθευτή αυτόν της CIVITAS, χωρίς όµως κωδικό παραγγελίας και χωρίς να συµπεριλαµβάνονται στο πρώτο σύνολο των Ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση ως δικαιολογία αναφέρεται «απάνες διαφηµιστικές» ενώ στην δεύτερη περίπτωση «ηµόσιες σχέσεις». Θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί υπάρχουν διπλές συγκεντρωτικές αναφορές και παρόµοιες δαπάνες χωρίς αριθµό παραγγελίας για να ταχτοποιηθεί η κατάληξη αυτών των ποσών. Εάν έχουµε τέτοια ποσά σε µόλις 12 µήνες, µε συνθήκες µάλιστα εταιρικής ειρήνης, γίνεται αντιληπτό για τον συνολικό τζίρο συνεργασίας κατά τα έτη , όπου σύµφωνα µε τον Σ της CIVITAS, διήρκησε η συνεργασία των δύο εταιρειών. Εδώ εγείρεται το µείζον θέµα των επιστροφών προς τις διαφηµιστικές εταιρείες. Είναι κοινή πρακτική η επιστροφή ενός ποσοστού κατ ελάχιστον 10%, στις διαφηµιστιής από τα ΜΜΕ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το ποσοστό είναι αρκετά µεγαλύτερο. Αυτό σηµαίνει ότι η CIVITAS, µόνο από τη συνεργασία της µε την SIEMENS είχε λαµβάνειν ένα τεράστιο ποσό ως «επιστροφή», το οποίο όµως δεν βρέθηκε πουθενά κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε. Επιπλέον, πάλι καθ οµολογίαν του Σ της CIVITAS στην εξέτασή του, παραδέχτηκε ότι είχε πελάτες πολιτικούς και κόµµατα των οποίων αναλάµβανε τις δηµόσιες σχέσεις. 290

18 Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν βρέθηκαν τιµολόγια προς πολιτικά πρόσωπα. Εδώ λοιπόν τίθεται µείζον θέµα ταυτοποίησης των πολιτικών προσώπων που ήταν πελάτες της CIVITAS και του εξονυχιστικού ελέγχου των δαπανών τους ως προς τα ΜΜΕ κατά τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Ήτοι ταυτοποίηση των καταχωρήσεών τους. Ταυτοποίηση προωθητικών δηµοσιευµάτων εµφανίσεων σε Μέσα ενηµέρωσης, ώστε να ελεγχθούν για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας. Με ένα απλό συλλογισµό, τα τεράστια ποσά τα οποία η εταιρεία CIVITAS δεν ελάµβανε ως επιστροφές, δύνανται να χρησιµοποιηθούν για προώθηση πολιτικών προσώπων από τα ίδια Μέσα, χωρίς βεβαίως παραστατικά. CIVITAS GLOBAL Η εταιρεία CIVITAS διαθέτει δύο θυγατρικές στην Ρουµανία και την Βουλγαρία. Πρόσφατα εξαγόρασε και το 80% της εταιρείας Global Tanitim στην Τουρκία. Σύµφωνα µε την κατάθεση του κυρίου Φλέσσα, αυτές οι εταιρείες έχουν συνεργασία µε την NOKIA SIEMENS NETWORK, εταιρεία στην οποία µετέχει η µετρική SIEMENS. Η έρευνα που έγινε από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Α.Π. 518/ ) βρέθηκαν ελάχιστες συναλλαγές της εταιρείας CIVITAS Ελλάς µε την NOKIA SIEMENS NETWORK. Επίσης, µικρής αξίας συναλλαγές βρέθηκαν και µε την µητρική εταιρεία NOKIA INTERNATIONAL O.Y. που επίσης συµµετέχει στη NOKIA SIEMENS NETWORK. Κατά την έρευνα του Σ ΟΕ στην NOKIA INTERNATIONAL O.Y. που είναι υποκατάστηµα αλλοδαπής, διαπιστώθηκαν παραβάσεις ύψους ,78, ενδεικτικό του κύκλου εργασιών που τέλει η κοινοπραξία και οι µετέχοντες σε αυτή στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν εµφανές ότι οι συναλλαγές µεταξύ αυτών των εταιρειών και της CIVITAS γίνονται µέσω των θυγατρικών της εταιρείας CIVITAS στην Ρουµανία και την Βουλγαρία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες και στις θυγατρικές διότι οι τελευταίες φέρονται να εξυπηρετούν πλέον τη ΝΟΚΙΑ SIEMENS NETWORK κάνοντας δηµόσιες σχέσεις γι αυτές και εντός Ελλάδας, διότι καταγράφουν µεγάλους τζίρους εντός Ελλάδας. 291

19 Συγκεκριµένα πρέπει να διερευνηθεί η σχέση των θυγατρικών της CIVITAS σε Βουλγαρία-Ρουµανία µε Ελληνικά µέσα ενηµέρωσης ή/και δηµοσιογράφους ως φυσικά πρόσωπα. Αυτή η άποψη ενισχύεται διότι κατά την περίοδο που ξέσπασε το σκάνδαλο, η εταιρεία CIVITAS εξέδωσε τιµολόγια εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ προς τη SIEMENS Ελλάδος µε την αιτιολογία διαφηµιστικών καταχωρήσεων στο σύνολο του Ηµερήσιου και Κυριακάτικου τύπου µε σαφή στόχευση την ανακοπή του δυσµενούς κλίµατος που δηµιουργήθηκε από το ξέσπασµα του σκανδάλου. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την οµολογία του κυρίου Φλέσσα κατά την εξέτασή του στην εξεταστική επιτροπή, µέσω των θυγατρικών εταιρειών του σε Ρουµανία και Βουλγαρία, αγόρασε το 80% των µετοχών της GLOBAL Tanitim, εκ των µεγαλυτέρων εταιρειών δηµοσίων σχέσεων της Τουρκίας, αλλά το επίσηµο δελτίο τύπου των εταιρειών µιλούσε για ανταλλαγή µετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υφίσταται ανταλλαγή µετοχών, µιλάµε για µια κίνηση κεφαλαίων προκειµένου να τελεσθεί η εξαγορά. Προ ολίγων ηµερών όµως, στις , η εταιρεία Global Tanitim εξέδωσε ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσελίδα της, µε την οποία υποστηρίζει ότι πλειοψηφικός µέτοχος της εταιρείας είναι ο Αµερικάνικος κολοσσός Hill & Knowlton. Πρακτικά, εάν ισχύει αυτό, η Αµερικανική εταιρεία εξαγόρασε µεγάλο µέρος των µετοχών της Civitas Global, που κατείχε το 80% της Τουρκικής εταιρείας, δηλαδή την πλειοψηφία. Άρα, µεγάλα κεφάλαια πάλι στα ταµεία των θυγατρικών της CIVITAS που θα πρέπει να απασχολήσει η κατάληξη τους.* (Γνώµη Νέας ηµοκρατίας) 292

- 3 - µε περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα εγκλήµατα, τα οποία. προβλέπονται και τιµωρούνται µε στερητικές της ελευθερίας ποινές.

- 3 - µε περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα εγκλήµατα, τα οποία. προβλέπονται και τιµωρούνται µε στερητικές της ελευθερίας ποινές. - 3 - ΛΥΓΙΝΟΣ ΦΑΝΗΣ Α. Ι. Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι στον παρακάτω τόπο και χρόνο µε περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα εγκλήµατα, τα οποία προβλέπονται και τιµωρούνται µε στερητικές της ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

- 27 - ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡ.: Τι απολογείστε; Αρνούµαι την κατηγορία και αναφέροµαι στην από 22-2-2008 ένορκη κατάθεσή µου ως µάρτυρα ενώπιον του διενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξεταστική Εϖιτροϖή ψήφισε οµόφωνα δεκαεφτά (17) ϖορισµατικές αναφορές. Οι δεκατρείς (13) αϖευθύνθηκαν στις δικαστικές αρχές και οι υϖόλοιϖες τέσσερις: Στο ιοικητή της Τράϖεζας Ελλάδος, στην Εϖιτροϖή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Page 1 of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014 Page 2 of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σκάνδαλο Siemens στην Ελλάδα

Σκάνδαλο Siemens στην Ελλάδα 20050101 Σκάνδαλο Siemens στην Ελλάδα Σκάνδαλο Siemens στην Ελλάδα Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Το σκάνδαλο Siemens στην Ελλάδα είναι μια υπόθεση που αφορά σε ενδεχόμενο χρηματισμό Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα