ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ , Fax , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς "διαφάνειας" και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Θα υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τμήματα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα δίδεται η σχετική εξήγηση. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1 Επώνυμο: Ουρεϊλίδης 1.2 Όνομα: Γεώργιος 1.3 Ημερομηνία γεννήσεως (ημέρα/μήνας/έτος): 13/02/ Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή κωδικός (αν υπάρχει): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.1 Ονομασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριμένος τίτλος (στην πρωτότυπη γλώσσα): Πτυχίο στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση τίτλου: Διαχείριση και Συντήρηση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 2.3 Ονομασία και καθεστώς του απονέμοντος ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): (Α.Ε.Α.Θ.) [Ν. 3432/ (ΦΕΚ 14 Α )] 2.4 Ονομασία και καθεστώς του ιδρύματος (εάν διαφέρει από το σημείο 2.3) που παρέχει τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα): Όπως στο Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/εξετάσεων: Ελληνικά Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 1

2 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 3.1 Επίπεδο του τίτλου: 1 ος Κύκλος Σπουδών 3.2 Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 8 εξάμηνα που αντιστοιχούν συνολικά σε 240 ECTS. Κάθε εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 ECTS, των οποίων η κατανομή εξαρτάται από το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή/τρια προκειμένου να ολοκληρώσει το μάθημα. 3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής: Οι εισακτέοι πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου και να έχουν επιτύχει σε εξετάσεις που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο (Πανελλαδικές Εξετάσεις). Οι απόφοιτοι των ενιαίων εκκλησιαστικών λυκείων έχουν πρόσβαση σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 4.1 Τρόπος σπουδών: Πλήρης φοίτηση 4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος: Για την απόκτηση του πτυχίου του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 240 ECTS (8 εξάμηνα x 30 ECTS ανά εξάμηνο) οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή/τρια σε 52 υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα και μία πτυχιακή εργασία των 10 ECTS που υποστηρίζεται δημοσίως. Τα 2/3 του χρόνου του/της φοιτητής/τριας αφιερώνεται σε θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση στον τομέα της συντήρησης και ενισχύεται από επισκέψεις σε χώρους πρακτικής εφαρμογής των διδασκομένων (π χ Άγιο Όρος Μετέωρα άλλες Μονές Άγιοι Τόποι Μικρά Ασία Βυζαντινοί και σύγχρονοι ναοί Μουσεία). Επιτυχής ολοκλήρωση του εξαμήνου σημαίνει υποχρεωτική παρακολούθηση και προσβάσιμο βαθμό ( 5 ) στις εξετάσεις, προφορικές ή γραπτές και / ή στις εργασίες μαθήματος. Εξαιτίας του εκκλησιαστικού προσανατολισμού του ιδρύματος, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης την εβδομάδα οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν σε ECTS. Κατ' αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι υπάρχουσες εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες και παρέχεται η δυνατότητα παρακολουθήσεως ιερών ακολουθιών (λειτουργιών) και άλλων Χριστιανικών Ομολογιών. Υποχρεωτική επίσης είναι και η παρακολούθηση μαθημάτων ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησης. Τα μαθήματα ξένης Γλώσσας αντιστοιχούν σε 3 ECTS ανά εξάμηνο και δε συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία του φοιτητή/τριας. Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 2

3 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η απόφοιτος αναμένεται να (μπορεί να): κατανοεί και να προάγει τον Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό πολιτισμό επιδεικνύει καλή εργαστηριακή συμπεριφορά και πρακτική έχει ευαισθητοποιηθεί σε θέματα του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν στη συντήρηση και στην εκκλησιαστική πολιτιστική κληρονομιά γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις συμπεριφορές διαφόρων υλικών συντήρησης. οργανώνει και να εφαρμόζει διαδικασίες και πρακτικές συντήρησης όπως αυτές της διαχείρισης, αναγνώρισης, έρευνας, αξιολόγησης, διάγνωσης, τεκμηρίωσης, αποτύπωσης, αποκατάστασης, διατήρησης. αναγνωρίζει και να διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κειμηλίων και υλικών καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες που αφορούν στη συντήρησή τους. 4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος: (π.χ. ενότητες ή μονάδες σπουδών), και οι ατομικοί βαθμοί / διδακτικές μονάδες που ελήφθησαν: Κωδικός μαθήματος Όνομα μαθήματος Εξάμηνο ECTS Βαθμός P110 α) Εισαγωγή στην ΠΔ, β) Εβραϊκή Αρχαιολογία - Θεσμολογία 1 ο 4 6 P111 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη 1 ο 3 5 P112 Αρχαία Ελληνικά (Ι) 1 ο 3 5 M110 Χριστιανική Γραμματεία 1 ο 4 8 M111 Πολιτική και Εκκλησιαστική Ιστορία του Βυζαντίου 1 ο 4 7 M112 Ιστορία της Τέχνης της Ανατολής 1 ο 4 10 M120 Ξένη γλώσσα - Αγγλικά 1 ο 3 5 M130 Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας 1 ο 2 9 M140 Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική και Εσωτερικός Διάκοσμος Ναών 1 ο 2 10 M150 Ιερές Ακολουθίες * 1 ο P214 Αρχαία Ελληνικά (ΙΙ) 2 ο 3 5 M210 Αίτια και μηχανισμοί φθοράς υλικών 2 ο 3 5 M211 Εισαγωγή στην Παλαιογραφία 2 ο 3 5 M212 Στοιχεία Φυσικής 2 ο 4 6 M213 Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων (I) 2 ο 4 5 M214 Επιστήμη και Τεχνολογία υλικών κατασκευής 2 ο 4 5 M220 Ξένη γλώσσα - Αγγλικά 2 ο 3 5 M230 Αναλυτική Χημεία 2 ο 4 6 M240 Κεραμική 2 ο 2 8 M250 Ιερές Ακολουθίες * 2 ο P313 Χριστιανική Αρχαιολογία 3 ο 4 6 P314 Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας 3 ο 3 10 M310 Ελεύθερο Σχέδιο Ζωγραφική Βυζαντινή Αγιογραφία 3 ο 5 9 M311 Εκτιμητική κειμηλίων και επιχειρησιακός σχεδιασμός 3 ο 3 9 M312 Σχέδιο στον Η/Υ 3 ο 3 6 M313 Στοιχεία Μουσειολογίας 3 ο 4 8 M320 Ξένη γλώσσα - Αγγλικά 3 ο 3 5 Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 3

4 M330 Ανασκαφές και ευρήματα 3 ο 3 8 M340 Βυζαντινά Νομίσματα - Κτερίσματα 3 ο 2 10 M350 Ιερές Ακολουθίες * 3 ο P413 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4 ο 3 7 M410 Εκκλησιαστική Αργυροχρυσοχοΐα 4 ο 3 9 M411 Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική 4 ο 4 9 M412 Εκκλησιολογία και ηθική της αποκατάστασης Κειμηλίων 4 ο 3 10 M413 Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις διατήρησης Κειμηλίων 4 ο 4 6 M414 Υλικά επέμβασης και αποκατάστασης (Τεχνολογία Συντήρησης) 4 ο 4 7 M420 Ξένη γλώσσα - Αγγλικά 4 ο 3 5 M430 Η τέχνη του Μωσαϊκού Ψηφιδωτού 4 ο 3 10 M440 Επιγραφική 4 ο 2 5 M450 Ιερές Ακολουθίες * 4 ο P510 Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας 5 ο 4 5 M510 Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων (II) 5 ο 4 8 M511 Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο στα Κειμήλια 5 ο 3 7 M512 Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Κειμηλίων 5 ο 3 9 M513 Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (I) 5 ο 4 6 M514 Ενόργανη Ανάλυση 5 ο 4 5 M530 Η Νωπογραφία στην Τέχνη 5 ο 3 10 M540 Μνημειακή Τοπογραφία και Αποτύπωση 5 ο 2 10 M550 Ιερές Ακολουθίες * 5 ο P612 Αγιολογία 6 ο 3 8 M610 Ζωγραφική (Υλικά και Τεχνικές) 6 ο 5 10 M611 Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (II) 6 ο 5 7 M612 Συντήρηση Ξυλογλύπτων Κειμηλίων (Ι) 6 ο 4 10 M613 Συντήρηση Αγιογραφίας (Ι) 6 ο 5 5 M614 Στοιχεία Βιολογίας και Αρχές Βιοδιάβρωσης 6 ο 3 7 M630 Διάγνωση Ιστορική αξιολόγηση και συντήρηση έργων τέχνης 6 ο 2 7 M641 Η Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα (Νεωτέρα Περίοδος) 6 ο 2 8 M650 Ιερές Ακολουθίες * 6 ο M710 Συντήρηση Ξυλογλύπτων Κειμηλίων (ΙΙ) 7 ο 4 9 M711 Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων 7 ο 4 9 επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης Κειμηλίων M712 Υλικά και τεχνικές κατασκευής βιβλίων 7 ο 4 9 M713 Διαχείριση αρχειακού υλικού 7 ο 3 9 M714 Συντήρηση βιβλίων κωδίκων - εγγράφων 7 ο 5 9 M715 Εκκλησιαστική Μικροτεχνία 7 ο 3 9 M730 Τεχνικές Ψηφιοποίησης Μνημείων και Κειμηλίων 7 ο 3 5 M741 Ψηφιοποίηση και Ανάλυση Εικόνας 7 ο 2 9 M750 Ιερές Ακολουθίες * 7 ο P810 Η Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης 8 ο 3 7 M810 Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός 8 ο 3 8 M811 Συντήρηση Ψηφιδωτών, Γιαλιού, Vitro 8 ο 4 9 M812 Συντήρηση Υφασμάτων Αμφίων 8 ο 5 5 Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 4

5 M813 Συντήρηση Λατρευτικών Μεταλλικών Αντικειμένων 8 ο 4 7 M814 Συντήρηση γλυπτών και μαρμάρινων μνημείων 8 ο 3 8 M830 Συντήρηση Αγιογραφίας (ΙΙ) 8 ο 4 5 M840 Κλασσική Αρχαιότητα και Χριστιανικός Πολιτισμός 8 ο 2 10 M850 Ιερές Ακολουθίες * 8 ο M800 Πτυχιακή εργασία: «Ο Μητροπολιτικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κομοτηνή. Ιστορία Αρχιτεκτονική - Κειμήλια» 8 ο 10 9 Σύνολο: 240 * H παρακολούθηση των Ιερών Ακολουθιών είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. 4.4 Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, οδηγός κατανομής των βαθμών: Το σύστημα βαθμολογίας είναι αριθμητικό. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από το 0 έως το 10 και κάθε βαθμολογία αντιστοιχεί σε ποιοτικό χαρακτηρισμό όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο ελάχιστος προσβάσιμος βαθμός είναι το «Άριστα» «Λίαν Καλώς» «Καλώς» «Αποτυχία» 4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα): «Λίαν Καλώς» : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: Σπουδές 2 ου κύκλου 5.2 Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει): Μη εφαρμόσιμο. 6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες: Ο Γεώργιος Ουρεϊλίδης συμμετείχε στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και μετακινήθηκε στην Κύπρο για πρακτική άσκηση για διάστημα 3 μηνών. Η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα στην Εταιρεία κυπριακών Σπουδών. Ο σπουδαστής εργάστηκε σε διάφορες χώρους, συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών χώρων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και μουσείων όπου και εκτέλεσε μια σειρά καθηκόντων όπως: Συντήρηση κειμηλίων υπό την εποπτεία συντηρητών. Αναδιοργάνωση, βελτίωση και εμπλουτισμός της έκθεσης κειμηλίων του ιδρύματος υποδοχής. Καταγραφή και ηλεκτρονική επεξεργασία αρχείων και κειμηλίων. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, ομιλίες κ.τ.λ.). Γραμματειακά και διοικητικά καθήκοντα. Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 5

6 6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: EURYDICE: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. : Ευρωπαϊκή Επιτροπή: I.K.Y.: 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.3 Ιδιότητα: Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 7.4 Σφραγίδα: Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ιδρύματος σύμφωνα με το ν. 3432/ (ΦΕΚ 14 Α ). Πρόκειται για παράρτημα του Πτυχίου με αριθμό No 332 / Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 6

7 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην Ελλάδα, η Ανώτατη Εκπαίδευση διακρίνεται σε δύο τομείς: τον Πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), και τον Τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Στον Πανεπιστημιακό τομέα ανήκουν, επίσης, και δύο αυτοτελή και πλήρως αυτοδιοικούμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), που έχει ως αποστολή την παροχή εξ αποστάσεως προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), που έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση κυρίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Τέλος, από το , οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές λειτουργούν ως Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ισότιμες με τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νόμο 3432/ (ΦΕΚ 14 Α ). Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται από την επίδοση των υποψηφίων σε εξετάσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, την επίδοσή τους στην Τρίτη τάξη του Λυκείου, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων «numerus clausus» καθώς και τη δήλωση της κατά σειρά προτεραιότητας προτίμησής τους Σχολών / Τμημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος η ανώτατη εκπαίδευση είναι δημόσια και σύμφωνα με το σύστημα που καθιερώνει ο ν. 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, οι Σχολές και τα Τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ έχουν ταξινομηθεί, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, σε 5 επιστημονικά πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ 1: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, όπου περιλαμβάνονται οι θεωρητικές σχολές, όπως φιλολογικές, νομικές, κοινωνιολογικές, οι σχολές τεχνών κτλ. ΠΕΔΙΟ 2: Θετικές Επιστήμες, όπου περιλαμβάνονται σχολές μαθηματικών, φυσικής, χημείας κτλ. ΠΕΔΙΟ 3: Επιστήμες Υγείας, όπου περιλαμβάνονται οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές κτλ. σχολές. ΠΕΔΙΟ 4: Τεχνολογικές Επιστήμες, όπου περιλαμβάνονται οι αρχιτεκτονικές, πολυτεχνικές κτλ. σχολές. ΠΕΔΙΟ 5: Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, όπου περιλαμβάνονται οι οικονομικές, χρηματο-οικονομικές κτλ. σχολές. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ή 5 χρόνια 4 χρόνια 4, 5 ή 6 χρόνια 4 ή 5 χρόνια 4 χρόνια Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα και κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Τα προγράμματα Σπουδών, τα οποία καταρτίζονται από τα Ιδρύματα και εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιγράφουν τα μαθήματα τόσο ποιοτικά (περιεχόμενο, στόχοι κ.τ.λ.) όσο και ποσοτικά (αντιστοίχισή τους σε ECTS) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 7

8 Higher Education Structure Retrieved from: [Accessed:4 November 2013] Παράρτημα Διπλώματος_ Γεώργιος Ουρεϊλίδης 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 3/3: Σύντομη συγκριτική ανάλυση/μελέτη του γαλλικού συστήματος ανώτατης Υπεύθυνος Εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή Ιούνιιος 2010 Προοίμιο Το κείμενο αυτό αποτελεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας και πρόκειται να δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες Σχετικά με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Πρόλογος. 3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2009 2010..... 4 Γενική Περιγραφή του Ιδρύματος..... 6 Ακαδημαϊκή Διάθρωση (Αρχές και Υπηρεσίες).....

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών Πτυχιακή εργασία των Μαρία Βαρένα (1640) Μαρία Σαρπότα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, 2012 1 ISBN: 978-618-5085-01-8 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα