ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: ,81 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2015 CPV: , , , , , ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,81 (Με Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήµανσης καθώς και συναφών ειδών υλικών σήµανσης και ασφάλειας, για τις ανάγκες του ήµου Αγίας Παρασκευής. Οι πινακίδες και τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, την βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, την αντικατάσταση φθαρµένων πινακίδων και στύλων, την επισήµανση επικίνδυνων σηµείων του δικτύου και εκτελούµενων έργων κ.λ.π.. Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει από το συνεργείο της Υπηρεσίας. Οι παραγγελίες ανά είδος θα γίνουν ανάλογα µε τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται και τις ρυθµίσεις που θα αποφασισθούν. Το σύνολο της προµήθειας δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των ,81, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η κατά την µελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,40 Ευρώ, πλέον 5.608,41 Ευρώ για Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικά ,81 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα τον κωδικό , µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων και συναφών ειδών 2015», µε πίστωση ,00. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,40 +23% Φ.Π.Α. /ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 CPV : , , , , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΠΡΟΜΕΤΡΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. CPV Μ.Μ. ΣΗΣ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές) 1 ιαµέτρου Φ45 Τύπου Ι Τεµ. 19, ,00 570,00 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές) 2 ιαµέτρου Φ45 Τύπου ΙΙ Τεµ. 26, , ,00 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές) 3 40x60 Τύπου Ι Τεµ. 27, ,00 270,00 4 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές - Αναγγελίας κινδύνου) 60 Τύπου ΙΙ Τεµ. 26, ,00 572,00 5 Πινακίδες Σήµανσης STOP (Ρ-2) Τύπου ΙΙ Τεµ. 40, , ,00 Πινακίδες Σήµανσης Πληροφοριακές (Π) και 6 πρόσθετες (Πρ) Τύπου Ι m 2 110,00 3,68 404,80 404,80 Πινακίδες Σήµανσης Πληροφοριακές (Π) και 7 πρόσθετες (Πρ) Τύπου IΙ m 2 135,00 12, , ,60 8 Καθρέπτες Κυρτοί ιαµέτρου Φ Τεµ. 90, , ,00 9 Οριοδείκτες επαναφερόµενοι Άθραυστοι d80 - Ύψους 80 εκ. (τεµ.) Τεµ. 20, , ,00 Στύλοι Στήριξης Πινακίδων από Γαλβανισµένο 10 Σιδηροσωλήνα 2", Μήκους 3,30 µ Τεµ. 26, , ,00 Στύλοι Στήριξης Πινακίδων από Γαλβανισµένο 11 Σιδηροσωλήνα 1 1/2", Μήκους 3,30 µ Τεµ. 20, , ,00 12 Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης λευκό ή κίτρινο Kg 2, , ,00 13 Υαλοσφαιρίδια Kg 1, ,00 350,00 14 Κώνοι εκτροπής, Ύψους 50 εκ Τεµ. 8, ,00 340,00 15 Πλέγµα περίφραξης (Ρολό 50 µ.) Τεµ. 34, ,00 204,00 16 Ταινία ερυθρόλευκη (Ρολό 200 µ.) Τεµ. 6, ,00 132,00 Πινακίδες Ονοµατοθεσίας Οδών, ιαστάσεων 17 50x30 εκ Τεµ. 9,00 60 ΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 23% 540,00 540, , ,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,81 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,81 (Με Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των υλικών, για την ολοκλήρωση της παραπάνω προµήθειας, όπως προδιαγράφεται παρακάτω, καθώς και στη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες παραδοτέου υλικού έτοιµου προς χρήση. 1.2 Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν τη µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο παράδοσης, τις φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία. 1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο της προµήθειας. 1.4 Η κατασκευή των υλικών θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Οι πινακίδες θα φέρουν στο πίσω µέρος, πέρα των όσων ορίζονται από τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., εκτυπωµένη και την ένδειξη: «ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», τoν µήνα παραγωγής (π.χ. «05/2015»), τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρίας, καθώς και την αναγραφή : «ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ (1) ΧΡΟΝΟ.» 2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α.Τ. 1 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές) ιαµέτρου Φ45 Τύπου Ι Για την προµήθεια µίας πινακίδας απλής όψης, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας αντανακλαστικής, σύµφωνα µε τα πρότυπα του Υ..Ε. και βάση των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, τύπου Ι. Το σχήµα της πινακίδας είναι κυκλικό διαµέτρου 0,45 µ. Στη τιµή του άρθρου αυτού συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή και η τοποθέτηση αυτοκόλλητων γραµµάτων και αριθµών για κάθε πινακίδα, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, καθώς και τα υλικά στήριξης αυτής. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας: (Ολογράφως) : εκαεννέα (Αριθµητικά) : 19,00 Α.Τ. 2 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές) ιαµέτρου Φ45 Τύπου ΙΙ Για την προµήθεια µίας πινακίδας απλής όψης, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα πρότυπα του Υ..Ε. και βάση των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας µε τη µεµβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Το σχήµα της πινακίδας είναι κυκλικό διαµέτρου 0,45 µ. Στη τιµή του άρθρου αυτού συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά στήριξης της πινακίδας. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας: (Ολογράφως) : Είκοσι Έξι (Αριθµητικά) : 26,00 1

5 Α.Τ.3 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές) ιαστάσεων 40Χ60 Τύπου Ι Για την προµήθεια µίας πινακίδας απλής όψης, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας αντανακλαστικής, σύµφωνα µε τα πρότυπα του Υ..Ε. και βάση των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας τύπου Ι της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Το σχήµα της πινακίδας είναι ορθογώνιο πλευρών 0,40 µ. x 0,60 µ. Στη τιµή του άρθρου αυτού συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή και η τοποθέτηση αυτοκόλλητων γραµµάτων και αριθµών για κάθε µία πινακίδα, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, καθώς και τα υλικά στήριξης αυτής. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας: (Ολογράφως) : Είκοσι Επτά (Αριθµητικά) : 27,00 Α.Τ.4 Πινακίδες Σήµανσης Κυκλοφορίας (Ρυθµιστικές - Αναγγελίας κινδύνου) 60 Τύπου ΙΙ Για την προµήθεια µίας τριγωνικής πινακίδας πλευράς 0,60µ, απλής όψης, ρυθµιστικής ή αναγγελίας κινδύνου της κυκλοφορίας, υψηλής αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα πρότυπα του Υ..Ε. και βάση των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές ή αναγγελίας κινδύνου της κυκλοφορίας µε τη µεµβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Στη τιµή του άρθρου αυτού συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά στήριξης της πινακίδας. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας: (Ολογράφως) : Είκοσι Έξι (Αριθµητικά) : 26,00 Α.Τ.5 Πινακίδες Σήµανσης STOP (Ρ-2) Τύπου ΙΙ Για την προµήθεια µίας πινακίδας STOP (Ρ-2) απλής όψης, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα πρότυπα του Υ..Ε. και βάση των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας µε τη µεµβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Το σχήµα της πινακίδας είναι κανονικό οκτάγωνο πλευράς 0,247 µ. (εγγεγραµµένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60µ). Στη τιµή του άρθρου αυτού συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά στήριξης της πινακίδας. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας: (Ολογράφως) : Σαράντα (Αριθµητικά) : 40,00 Α.Τ. 6 Πινακίδες Σήµανσης Πληροφοριακές (Π) και πρόσθετες (Πρ) Τύπου Ι Για την προµήθεια πλευρικής πληροφοριακής ή πρόσθετης πινακίδας σήµανσης οδών, αντανακλαστικής µε υπόβαθρο τύπου Ι, σύµφωνα µε τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ Ε. 2

6 Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται: - Η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg 2 ελάχιστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου Ι και φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες. Η πίσω όψη της πινακίδας έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της. - Η κατασκευή πλαισίου µορφοδοκών, εφόσον απαιτείται, από κράµα σκληρού αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως αντανακλαστικής πληροφοριακής πινακίδας, µε υπόβαθρο τύπου Ι: (Ολογράφως) : Εκατόν έκα (Αριθµητικά) : 110,00 Α.Τ. 7 Πινακίδες Σήµανσης Πληροφοριακές (Π) και πρόσθετες (Πρ) Τύπου IΙ Για την προµήθεια πλευρικής πληροφοριακής ή πρόσθετης πινακίδας σήµανσης οδών, υψηλής αντανακλαστικότητας µε υπόβαθρο τύπου ΙΙ, σύµφωνα µε τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ Ε Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται: - Η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg 2 ελάχιστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ και φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους. Η πίσω όψη της πινακίδας έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της. - Η κατασκευή πλαισίου µορφοδοκών, εφόσον απαιτείται, από κράµα σκληρού αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως αντανακλαστικής πληροφοριακής πινακίδας, µε υπόβαθρο τύπου ΙΙ: (Ολογράφως) : Εκατόν Τριάντα Πέντε (Αριθµητικά) : 135,00 3

7 Α.Τ. 8 Καθρέπτες Κυρτοί ιαµέτρου Φ80 Για την προµήθεια ενός καθρέπτη κυρτού σύµφωνα µε τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γ. Γ. ηµοσίων Έργων, διαστάσεων Φ80 (ακρυλικό). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών µε τη µεταφορά τους µε τα ειδικά εξαρτήµατα (κοχλιοφόρους ήλους κλπ.), για τη σύνδεσή του σε οποιοδήποτε είδος στύλου. Τιµή ανά τεµάχιο: (Ολογράφως) : Ενενήντα (Αριθµητικά) : 90,00 Α.Τ. 9 Οριοδείκτες Επαναφερόµενοι Άθραυστοι d80 Ύψους 80 εκ. Για την προµήθεια ενός οριοδείκτη ελαστικού, επαναφερόµενου, υψηλής αντοχής (άθραυστος), κυλινδρικού µε διάµετρο d=80 χιλ. (περίπου) και ύψος 80 εκ. (περίπου), ο οποίος θα φέρει ταινίες υψηλής αντανακλαστικότητας. Στη τιµή του άρθρου αυτού συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά στήριξης του οριοδείκτη. Τιµή ανά τεµάχιο: (Ολογράφως) : Είκοσι (Αριθµητικά) : Α.Τ. 10 Στύλοι Στήριξης Πινακίδων από Γαλβανισµένο Σιδηροσωλήνα 2", Μήκους 3,30 µ. Για την προµήθεια, σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 2, πάχους τοιχωµάτων 3 χλστ. τουλάχιστον και µήκους 3,30 µ.. Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις κατάλληλες για την στήριξη µιας πινακίδας STOP µικρού µεγέθους (κανονικό οκτάγωνο πλευράς 0,247 µ.) και µιας πινακίδας ρυθµιστικής µικρού µεγέθους (Φ45) στην κάτω θέση. Στο άνω άκρο του θα φέρει ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει οπή, διαµέτρου 1,80 εκ., σε απόσταση 20 εκ. από το κάτω µέρος της βάσης. Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων : (Ολογράφως) : Είκοσι Έξι (Αριθµητικά) : 26,00 Α.Τ. 11 Στύλοι Στήριξης Πινακίδων από Γαλβανισµένο Σιδηροσωλήνα 1 1/2", Μήκους 3,30µ. Για την προµήθεια, σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 1 1/2, πάχους τοιχωµάτων 2 χλστ. τουλάχιστον, και µήκους 3,30 µ.. Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις κατάλληλες για την στήριξη δύο πινακίδων µικρού µεγέθους (Φ45 εκ. ή 60 εκ. ή 45x45 εκ. ή 40x60 εκ. ή συνδυασµό). Στο άνω άκρο του θα φέρει ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει οπή, διαµέτρου 1,80 εκ., σε απόσταση 20 εκ. από το κάτω µέρος της βάσης. Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων : (Ολογράφως) : Είκοσι (Αριθµητικά) : 20,00 4

8 Α.Τ. 12 Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης λευκό ή κίτρινο. Για την προµήθεια ενός κιλού χρώµατος διαγράµµισης λευκού ή κίτρινου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρότυπα του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., του οποίου η χρήση και εφαρµογή είναι εγκεκριµένη από κρατικό εργαστήριο ηµοσίων έργων χωρών µελών της Ε.Ε.. Το χρώµα θα παραδοθεί σε δοχεία των 25 κιλών. Τιµή ανά κιλό χρώµατος : Α.Τ. 13 (Ολογράφως) : ύο και Σαράντα Λεπτά (Αριθµητικά) : 2,40 Υαλοσφαιρίδια Για την προµήθεια ενός κιλού υαλοσφαιριδίων για διαγράµµιση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.. Η συσκευασία θα είναι σακί των 25 κιλών. Τιµή ανά κιλό : (Ολογράφως) : Ένα και Σαράντα Λεπτά (Αριθµητικά) : 1,40 Α.Τ. 14 Κώνοι εκτροπής, Ύψους 50 εκ. Για την προµήθεια ενός κώνου εκτροπής από πλαστικό, ύψους 50 εκ., ο οποίος φέρει ανακλαστική ταινία. Τιµή ανά τεµάχιο : (Ολογράφως) : Οκτώ και Πενήντα Λεπτά (Αριθµητικά) : 8,50 Α.Τ. 15 Πλέγµα περίφραξης (Ρολό 50 µ.) Για την προµήθεια ενός ρολού κατ ελάχιστον 50 µέτρων πλαστικού πλέγµατος περίφραξης και ύψους 1 µ. για την προστασία και οριοθέτηση έργων. Τιµή ανά ρολό 50 µέτρων πλέγµατος περίφραξης: (Ολογράφως) : Τριάντα Τέσσερα (Αριθµητικά) : 34,00 Α.Τ. 16 Ταινία ερυθρόλευκη (Ρολό 200 µ.) Για την προµήθεια ενός ρολού ταινίας ερυθρόλευκης, µήκους κατ ελάχιστον 200 µέτρων και πλάτους περίπου 7 εκ. Τιµή ανά ρολό 200 µέτρων ταινίας ερυθρόλευκης : (Ολογράφως) : Έξι (Αριθµητικά) : 6,00 5

9 Α.Τ. 17 Πινακίδες Ονοµατοθεσίας οδών, ιαστάσεων 50x30 εκ. Για τη προµήθεια µίας πινακίδας ονοµατοθεσίας οδών µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Θα έχει διαστάσεις 50x30 εκ.. 2. Θα είναι ποµπέ. 3. Η διάταξη, οι διαστάσεις γραµµάτων και ο χρωµατισµός θα είναι σύµφωνα µε την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 4. Η εκτύπωση θα είναι µε µεταξοτυπία (λογότυπο και περίγραµµα), τα γράµµατα θα είναι εκτυπωµένα ή αυτοκόλλητα κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. 5. Η αναγραφή της ονοµασίας οδού στη Λατινική γλώσσα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις και πρότυπα. Στην τιµή περιλαµβάνονται : 1. Η προµήθεια της πινακίδας, έτοιµης προς χρήση, κατασκευασµένης από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg 2, ποµπέ, ελάχιστου πάχους 1mm. 2. Η µεταφορά της πινακίδας στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, οι επιµέρους µεταφορές, η φορτοεκφόρτωση και η καθυστέρηση. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας : (Ολογράφως) : Εννέα (Αριθµητικά) : 9,00 Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Αγία Παρασκευή / / 2015 Αγία Παρασκευή / / 2015 Αγία Παρασκευή / / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε' ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β ΜΕ ΒΑΘΜΟ B 6

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,81 (Με Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την «Προµήθεια Πινακίδων και Συναφών Ειδών 2015» για τις ανάγκες του ήµου Αγίας Παρασκευής. Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» νοείται ο ήµος Αγίας Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί προµηθευτής των υλικών της προµήθειας. Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν, σύµφωνα µε το Ν.3463/06 «Νέος ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», οι διατάξεις της υπ αριθµ /93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εφαρµόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενης προµήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και ηµοσίων Έργων, καθώς και οι προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 1) Η Σύµβαση, 2) Η ιακήρυξη της ηµοπρασίας, 2) Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 3) Το Τιµολόγιο της Μελέτης της Υπηρεσίας, 4) Ο Προϋπολογισµός της Μελέτης της Υπηρεσίας, 5) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 6) Η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης της Υπηρεσίας, 7) Τα Σχέδια, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα, 8) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβάλλονται µε το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που διατίθεται από το Τµήµα Προµηθειών του ήµου, σε δύο (2) αντίτυπα (στο πρώτο αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και στο δεύτερο η λέξη «αντίγραφο»), µέσα σε φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο της προµήθεια και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόµενου. Σελίδα 1 από 3

11 Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαµηλότερη σε ευρώ προσφορά, η οποία θα προκύπτει από την εφαρµογή του υψηλότερου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραια τιµή, χωρίς δεκαδικά ψηφία, επί του προϋπολογισµού. Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ Στην συνολική τιµή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαµβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση των υλικών. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του προµηθευτή είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Τα υλικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους ή και τµηµατικά, ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, αλλά µέσα στην προβλεπόµενη συνολικά προθεσµία. Ο τόπος παράδοσης του υλικού και η ποσότητα θα ορίζεται από την Υπηρεσία και η µεταφορά του θα γίνεται µε µεταφορικό µέσο του προµηθευτή. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραπάνω παραδόσεως, είτε συνολικής είτε τµηµατικής, επιβάλλονται στον προµηθευτή κυρώσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Η προθεσµία εκτελέσεως όλης της προµήθειας ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού, το οποίο επέχει και θέση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως. Παράταση προθεσµίας παρέχεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως του αναδόχου, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος Μηχανικού και έγκριση του /ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσµίας επιβάλλονται στον προµηθευτή κυρώσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια κατά νόµο Επιτροπή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεµάχιο που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό. Σε περίπτωση δυστροπίας του προµηθευτή σε συµµόρφωση και αντικατάσταση αυτών ο ήµος δικαιούται να προβεί από µόνος του στις αντικαταστάσεις ή επισκευές µε δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του προµηθευτή. Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κατά την υπογραφή της συµβάσεως της προµήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ηµοσίου, οποιαδήποτε αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων που θα αφορά τη καλή εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης και την εµπρόθεσµη παράδοση, ορίζεται δε αυτή σε δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού του συµβατικού ποσού χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να µεγαλύτερος κατά τρεις (3) µήνες από το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης που ορίζεται παραπάνω. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και εφόσον ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Σελίδα 2 από 3

12 Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών του Υ..Ε. και του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, οποιαδήποτε στιγµή να προβεί σε δειγµατοληψία και έλεγχο της ποιότητας των υλικών. Τα δείγµατα θα ελεγχθούν από πλευράς σύνθεσης στο εργαστήριο του Ε.Μ.Π.. Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζηµιά που προκαλείται από τον ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο ανάδοχος. Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο έλεγχος του υλικού σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας, η µεταφορά και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση του υλικού βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Αγία Παρασκευή / / 2015 Αγία Παρασκευή / / 2015 Αγία Παρασκευή / / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε' ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β ΜΕ ΒΑΘΜΟ B Σελίδα 3 από 3

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ κλπ) 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.508,00 Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 9.316,84 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.824,84 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37 /15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ-ΚΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 23733 50256 ΦΑΞ: 23730 65791 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 16.04.2015 Τίτλος: «Προµήθεια θερµού και ψυχρού ασφαλτοµίγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστηµίου 254 : 261 10 : 2613613400 :Α Ψιλοβασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 144 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ Προµήθειας και εγκατάστασης αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων

Διαβάστε περισσότερα