Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και παραδείγματα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εκληφθούν απλώς σαν βοήθημα, τα δε παραδείγματα δε μπορούν να αντικατοπτρίζουν κάθε είδους πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο Οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο γίνεται αναφορά στα σημεία που σχετίζονται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασία και στο δεύτερο στον τρόπο εμφάνισης του κειμένου της πτυχιακής εργασίας. Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας Α1/ Χρονικός προγραμματισμός: εισαγωγικά στοιχεία Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του εξαμήνου στο οποίο θα εκπονηθεί, τυπικά, αλλά και επιστέγασμα της σπουδαστικής διαδρομής του φοιτητή. Η πτυχιακή εργασία απαιτεί αφενός την πραγματοποίηση μια ερευνητικής εργασίας, αφετέρου μια σημαντική εργασία σύνθεσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η έρευνα έχει διάφορες συνιστώσες: Βιβλιογραφική έρευνα: τι υπάρχει σχετικά με το θέμα (βιβλία, άρθρα, σχετικά περιοδικά επίσης, στατιστικές πηγές,..) Υπηρεσίες, επιχειρήσεις στις οποίες θα πρέπει να αποταθεί ο σπουδαστής. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι μια απάντηση δεν είναι βέβαιο ότι θα δοθεί αλλά και αν δοθεί ίσως έρθει αρκετά καθυστερημένα. Πιθανή ετοιμασία ερωτηματολογίου. Επεξεργασία στοιχείων που έχει συγκεντρώσει ο σπουδαστής. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνει σε πρόγραμμα Excel ή σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει το εργαστήριο. Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή στις δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων από τον σπουδαστή. Αν αυτές δεν υπάρχουν τότε θα πρέπει να ανεβρεθεί βοήθεια. Τόσο ο σπουδαστής όσο και ο εποπτεύων καθηγητής θα πρέπει να διερευνήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες ώστε να μην προκύψουν προβλήματα ιδιαίτερα στο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο εποπτεύων καθηγητής και ο σπουδαστής όλα τα διαθέσιμα προγράμματα στα εργαστήρια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Για το σκοπό αυτό η ανάρτηση ενός καταλόγου των προγραμμάτων αυτών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

2 Η έρευνα που θα διεξαχθεί απαιτεί, πολύ συχνά, τον προσδιορισμό του θέματος αρκετά νωρίτερα από την τυπική εγγραφή του σπουδαστή στην πτυχιακή εργασία. Για τον προσδιορισμό του θέματος η συνεργασία του σπουδαστή με τον επιβλέποντα καθηγητή είναι απαραίτητη. Πέραν αυτού, η σύνταξη του κειμένου, και ειδικά του τελικού κειμένου, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια η οποία συχνά υποεκτιμάται από τον σπουδαστή με αρνητικές συνέπειες στο τελικό αποτέλεσμα. Η σταδιακή και συνεχής σύνταξη του κειμένου με την πρόοδο της εργασίας, θα επιτρέψει να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος στην τελική σύνταξη. Για τους λόγους αυτούς η έγκαιρη αναζήτηση του θέματος και προετοιμασία του τελικού κειμένου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την τελική επιτυχή έκβαση της πτυχιακής εργασίας. Πριν την υποβολή του τελικού κειμένου, είναι απαραίτητη η υποβολή ενός πρώτου κειμένου στον επιβλέποντα καθηγητή. Είναι πολύ πιθανόν να απαιτηθούν αλλαγές και διορθώσεις στο κείμενο αυτό. Είναι πιθανόν, ακόμη, να απαιτηθεί και μια περαιτέρω έρευνα. Οι αλλαγές και προσθέσεις μπορεί να απαιτήσουν ένα επιπλέον χρονικό διάστημα που δεν είχε υπολογισθεί. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος το οποίο, βέβαια, δεν μπορεί να τηρείται απαρέγκλιτα. Η ενδεικτική παρουσία του όμως μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων σχετικών με τον χρόνο εκτέλεσης της πτυχιακής εργασίας. Γενικά, σε κάθε εργασία διακρίνονται τρία στάδια: Ι στάδιο καθορισμός του αντικειμένου αναλυτική φάση στρατηγική για την πραγματοποίηση ΙΙ στάδιο έρευνα και τεκμηρίωση του αντικειμένου αναλυτική φάση της μελέτης. ΙΙΙ στάδιο διατύπωση συμπερασμάτων συνθετική φάση Το πρώτο και δεύτερο στάδιο της μελέτης µπορούν να θεωρηθούν και ως αναλυτική φάση του θέματος. Το τρίτο στάδιο, δηλαδή αυτό της διατύπωσης των συμπερασμάτων και παρουσίασης της μελέτης µπορεί να χαρακτηριστεί ως συνθετική φάση της εργασίας. Είναι δυνατό να εκπονούνται μελέτες οι οποίες να περιλαμβάνουν µόνο την αναλυτική ή την συνθετική φάση εργασίας αρκεί η εργασία να είναι πρωτότυπη και εποικοδομητική. Ανάλογα µε τις φάσεις που εμπεριέχουν, οι μελέτες ονομάζονται αναλυτικές ή συνθετικές. Α2/ Βήματα Εκπόνησης μιας Επιστημονικής Εργασίας 1) Καθορισμός του θέματος - Ανάληψη εργασίας 2

3 2) Πρώτο σκαρίφημα- άξονας: Καταρτίζεται ένας πρώτος πρόχειρος πίνακας με τη δομή που σχεδιάζει να δουλέψει ο σπουδαστής. Ο πίνακας αυτός (σαν πρόχειρα περιεχόμενα) μπορεί να αλλάξει αργότερα. Είναι χρήσιμος ως άξονας δουλειάς. 3) Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Αφορά στο θεωρητικό μέρος, περιέχει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις έννοιες του θέματος της εργασίας. Γίνεται δηλαδή μια έρευνα βιβλιογραφική έρευνα ανασκόπηση σχετικά με το θέμα. Ειδικότερα: Βρίσκει και επιλέγει ο φοιτητής τα κατάλληλα με το θέμα του κείμενα και στοιχεία. Κρατά πάντα σημείωση για την πηγή (συγγραφέας, τίτλος βιβλίου/άρθρου, τον εκδότη και το έτος έκδοσης. Στην αναζήτηση στο διαδίκτυο, κρατά την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ημερομηνία πρόσβασης στο υλικό). Αφού επιλέξει το όποιο υλικό, αρχίζει να γράφει το πρώτο κεφάλαιο ώστε να παρουσιάσει σε λογική σειρά ό,τι θεωρεί πιο πλήρες και σύγχρονο για το θέμα του. Κρατά πάντα σημείωση για την πηγή και γράφει την πηγή σε παρένθεση (Παπαδόπουλος, 2010) ή σε υποσημείωση. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι το πρώτο στάδιο και από αυτό έχει διαμορφωθεί το θεωρητικό μέρος. Στην συνέχεια βέβαια θα υπάρξει και επόμενο στάδιο ελέγχου και βελτίωσης του υλικού. (περισσότερα στο 2 ο κεφάλαιο του συγγράμματος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, 2005, «ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα). ( Το μέρος αυτό της εργασίας θα υπάρξει στην πτυχιακή τόσο σαν θεωρητικό κομμάτι σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο του εξεταζόμενου θέματος όσο και στις επιμέρους αναφορές που θα γίνονται σε διάφορες ενότητες της πτυχιακής. ) 4) Ερευνητικό μέρος- περίπτωση μελέτης Από το θέμα της εργασίας και το θεωρητικό μέρος προκύπτει η ειδική περίπτωση μελέτης. Η περίπτωση μελέτης απαιτεί ορισμένα στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτυπώνει την περιοχή, που είναι και το πεδίο της έρευνας. Το δεύτερο στάδιο απαιτεί τη μεθοδολογική και εμπειρική διερεύνηση: τι ζητά να ερευνήσει η εργασία και πως θα το κάνει. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να αναζητηθούν, στατιστικά ή μέσα από συνεντεύξεις ερωτηματολόγια; Πως θα αναζητηθούν αυτά τα στοιχεία; Θα πρέπει να γίνει επιτόπια έρευνα; Σε ποιους θα απευθυνθεί και με πιο τρόπο; Θα χρειαστεί η αναζήτηση ενός πληθυσμού αντιπροσωπευτικού στον οποίο θα απευθυνθεί ένα ερωτηματολόγιο; Πως θα γίνει το ερωτηματολόγιο; ( Στο αντίστοιχο κεφάλαιο της πτυχιακής θα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Για παράδειγμα, θα αναφέρεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή του ερευνητικού πληθυσμού, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, το είδος της έρευνας (π.χ. ποσοτική/ποιοτική) και ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη (τρόπος συλλογής πρωτογενών /δευτερογενών στοιχείων). Επίσης, θα 3

4 πρέπει να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Περιγράφεται επίσης το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί. ) Παράδειγμα: Σε μια εργασία με θέμα «Η συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ο ρόλος της στην τοπική ανάπτυξη» ο φοιτητής: Αναζητά σε βιβλία, οικονομικό τύπο, τοπικό τύπο, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων κείμενα και υλικό σχετικά με την έννοια της συνεταιριστικής τράπεζας, τη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα, τη δομή της συνεταιριστικής τράπεζας. Πραγματοποιεί μια επιτόπια έρευνα για τους λόγους ίδρυσης της συνεταιριστικής τράπεζας (απευθυνόμενος στην ίδια την τράπεζα και τους τοπικούς φορείς, όπως Εμπορικό Επιμελητήριο, Εμπορικός Σύλλογο, ανατρέχει στον τοπικό ή εθνικό τύπο και βέβαια στις εκθέσεις απολογισμού της τράπεζας και την ιστοσελίδα της τράπεζας..). Παράλληλα ανατρέχει σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τοπική οικονομία όπως η παραγωγική δομή και εξέλιξη, η χρηματοδότηση της οικονομίας, κλπ. Διερευνά τα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη δικτύου άλλων τραπεζών στην τοπική οικονομία. Ο σπουδαστής συνδέει την τράπεζα με την εμπλοκή της στην τοπική οικονομία, όπως αυτά δίνονται στους απολογισμούς, στον τοπικό τύπο, (κυρίως), αλλά και στις συνεντεύξεις που θα πάρει. Βασικά στοιχεία αποτελούν οι χρηματοδοτήσεις προς την τοπική οικονομία, οι καταθέσεις της τοπικής οικονομίας., το κοινωνικό έργο όπως χορηγίες σε τοπικούς φορείς, Παράλληλα προσπαθεί να συγκρίνει την εμπλοκή της τράπεζας (με βάση τα πιο πάνω στοιχεία), σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. Ακολουθεί σε ένα τρίτο στάδιο η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων και η διατύπωση των διαπιστώσεων-ευρημάτων της έρευνας. Στο στάδιο αυτό περιγράφεται και η μεθοδολογία της στατιστικής επεξεργασίας. ( Στο αντίστοιχο κεφάλαιο της πτυχιακής θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα ) Σε ένα τέταρτο στάδιο αποτυπώνονται τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι μια συνοπτική συμπερασματική παρουσίαση από το θεωρητικό μέρος, την εμπειρική έρευνα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Μπορεί ακόμη να γίνει αναφορά στις δυσκολίες που προέκυψαν καθώς και ποια θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος σε άλλη εργασία. 4

5 ( Στο αντίστοιχο κεφάλαιο της πτυχιακής που θα είναι το τελευταίο θα αποτυπώνονται τα συμπεράσματα ) 5) Σύνταξη της πτυχιακής Εχοντας ολοκληρώσει το ερευνητικό μέρος απομένει η σύνταξη του κειμένου της πτυχιακής. Υπόδειγμα περιγράφεται στο 2 ο μέρος του οδηγού. Β/ Οδηγίες εμφάνισης της Πτυχιακής εργασίας - Υπόδειγμα Η εμφάνιση της εργασίας είναι ουσιώδης αφού σ αυτή στηρίζεται ο αναγνώστης για να εκτιμήσει σε μικρό χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα. Μια πολύ καλή έρευνα μπορεί να υποεκτιμηθεί εάν δεν έχει καλή εμφάνιση. Η εμφάνιση πρέπει να διαθέτει σαφήνεια και να είναι ευκολοδιάβαστη για τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να έχει παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία και τον κόπο που απαιτήθηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής. Η εμφάνιση της εργασίας περιλαμβάνει : Εξώφυλλο: σε σκληρό χαρτί, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ΤΕΙ, του Τμήματος, ό τίτλος της εργασίας, ο συγγραφέας, ο επιβλέπων καθηγητής με τον τίτλο του αν έχει (Γιώργος Γεωργίου, επίκουρος καθηγητής) και ημερομηνία. Το εξώφυλλο μπορεί να διακοσμηθεί ανάλογα με την επιλογή του συγγραφέα/ φοιτητή. Εσώφυλλο 1 Ο : περιλαμβάνει τα ίδια με το εξώφυλλο, χωρίς στολίδια, μία περίληψη 200 περίπου λέξεων και στο κάτω μέρος λέξεις κλειδιά. Στο παράδειγμα πτυχιακής που αναφέραμε οι λέξεις κλειδιά είναι: Συνεταιριστική Τράπεζα, τοπική ανάπτυξη, Ήπειρος, (οι λέξεις κλειδιά προσδιορίζουν το περιεχόμενο μιας εργασίας και διευκολύνουν έτσι την ηλεκτρονική αναζήτηση). Εσώφυλλο 2 Ο : Το 1 ο εσώφυλλο μεταφρασμένο στα αγγλικά Πρόλογο : Σε αυτόν ευχαριστούμε όσους βοήθησαν κατά την εκπόνηση της εργασίας. Στην περίπτωση των συνεντεύξεων και πληροφοριών που συνέλεξε ο σπουδαστής από επιχειρήσεις και υπηρεσίες: εάν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να κρατηθεί η ανωνυμία τότε υπάρχει ένα γενικό ευχαριστήριο με ενδεχόμενη αναφορά στην υπηρεσία ή επιχείρηση, εάν δεν τίθεται θέμα ανωνυμίας απευθύνεται ιδιαίτερο ευχαριστήριο. Οι αναφορές αυτές συχνά κεντρίζουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και προκαλούν ευμενή προδιάθεση. 5

6 Υπεύθυνη Δήλωση: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία για τη λήψη του Πτυχίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.» Περιεχόμενα (πρέπει να είναι απλά, κατανοητά και ο αναγνώστης να κατατοπίζεται) Εισαγωγή (Γράφεται τελευταία, αφού ολοκληρωθεί όλη η πτυχιακή και πρέπει να είναι απλή και να κατατοπίζει τον αναγνώστη στο τι περιέχει η εργασία. Δεν πρέπει να είναι μεγάλη, δυο με τρεις σελίδες αρκούν. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται λεπτομερώς το θέμα και το αντικείμενο της πτυχιακής. Εξηγούνται οι λόγοι για την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος. Παρουσιάζεται με συντομία η πορεία της εργασίας και τα περιεχόμενα. Παρουσιάζεται η έρευνα και τέλος πολύ συνοπτικά τα συμπεράσματα. Κεφάλαια: Η αρίθμησή τους είναι συνεχόμενη, ακόμη και αν χωρίζεται σε μέρη η εργασία. Κάθε κεφάλαιο έχει υποκεφάλαια/ τμήματα. Κάθε τμήμα μπορεί να έχει παραγράφους. Παράδειγμα: Κεφάλαιο 1 ο : ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.1. Τίτλος του υποκεφαλαίου Τίτλος της παραγράφου. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν και πίνακες και διαγράμματα. Οι πίνακες, που δεν πρέπει να σπάζουν σε πολλές σελίδες αριθμούνται και αυτοί όπως και τα διαγράμματα κατά προτίμηση συνεχόμενα. Απαραίτητη η αναφορά της πηγής από όπου προέρχονται τα στοιχεία των πινάκων.) Κεφάλαιο..: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ Παραρτήματα. Ειδικά σημεία: Βιβλιογραφική αναφορά (βλέπε παράρτημα 1) Πίνακες και διαγράμματα (βλέπε παράρτημα 2) Παραρτήματα (βλέπε παράρτημα 3) 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μια εργασία, ιδίως πτυχιακή, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κείμενα άλλων συγγραφέων. Αυτό είναι γνωστό στον εποπτεύοντα καθηγητή και την επιτροπή. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να προσπαθήσει ο σπουδαστής να παρουσιάσει κείμενα άλλου συγγραφέα ως δικά του. Αντίθετα εκτιμάται από τον αναγνώστη όταν ο σπουδαστής σημειώνει με σαφήνεια τις πηγές του και τη χρήση που έχει προβεί. Εάν ο σπουδαστής μεταφέρει ολόκληρη παράγραφο ενός κειμένου άλλου συγγραφέα τότε πρέπει να τη θέσει σε εισαγωγικά (). Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, (που θα είναι προφανής), επελέγη η πλήρης αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή είτε στον πίνακα είτε στο κείμενο. Η αναφορά μπορεί να γίνει: Είτε με παραπομπή σαν υποσημείωση στο τέλος της σελίδας. Η παραπομπή γίνεται συνήθως αριθμητικά με έναν αριθμό που δηλώνει ποια παραπομπή είναι από την αρχή του κειμένου της πτυχιακής εργασίας. Παράδειγμα: Στη σελίδα 14 γίνεται η έκτη παραπομπή από την αρχή της εργασίας. Αυτή θα γίνει ως εξής: (6) στο σημείο του κειμένου που απαιτείται επεξήγηση (και συνεπώς παραπομπή) και (6) στο τέλος της σελίδας όπου εξηγείται η παραπομπή αυτή. Είτε μέσα στο κείμενο. Η αναφορά σε ένα συγγραφέα γίνεται σημειώνοντας το όνομα του συγγραφέα, το έτος έκδοσης, και τη σελίδα στην οποία γίνεται αναφορά. Παράδειγμα: γίνεται αναφορά στο κείμενο σχετικά με κάτι που έχει γραφεί στη σελίδα 18 στο βιβλίο του Τάσου Γιαννίτση. Στο τέλος της αναφοράς σημειώνεται: (Γιαννίτσης, Τ., 1982, σ. 18). Τρόπος αποτύπωσης της βιβλιογραφίας Ο φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα αναφορών είναι γνωστό και παραδεκτό. Ένα από τα πλέον διαδεδομένα είναι το Σύστημα Harvard. Σύστημα Harvard Εσωτερική Βιβλιογραφία Για Ένα Συγγραφέα: (Posner, 2004, σ. 111) ή Posner (2004, σ. 111) Για Δυο Συγγραφείς: (Kahn & Smith, 2005, σ. 24) ή Kahn και Smith (2007,σ. 81) Για Περισσότερους από Δύο Συγγραφείς (Astor & συν., 2009: 100) ή Astor & συν. (2009, σ. 100) 7

8 Για Πολλαπλές Πηγές: (Abraam, 2009, Isaak, 2008, Marks, 2004, Kahn & Smith, 2005) Τελική Βιβλιογραφία Υπάρχουν διάφορες πηγές που αναφέρονται σε άρθρα περιοδικού, βιβλία, άρθρα συνεδρίων, ηλεκτρονικές πηγές Ανάλογα με την περίπτωση η βιβλιογραφία θα απεικονιστεί ως εξής: Αρθρο σε Περιοδικό Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αναφέρουμε στη βιβλιογραφία το άρθρο που δημοσίευσε ο Γ. Γιαννάκης στο περιοδικό Οικονομία & Επιχείρηση. Γράφουμε: Γιαννάκης, Γ. (2009). Η θεωρία του χάους στα ΤΕΙ, Οικονομία & Επιχείρηση, 7 (1): σσ Βιβλίο Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να αναφέρουμε το βιβλίο του Χ. Κωνσταντίνου. Η αναφορά είναι απλούστερη: Κωνσταντίνου, Χ. (2001). Προστασία του Περιβάλλοντος. Κοζάνη: Εκδόσεις Άτυπος. Πηγή από διαδίκτυο Αν πρόκειται για πηγή που προέρχεται από το διαδίκτυο, η αναφορά γίνεται: Μάνταλος, Χ. (2005). Επιχειρηματικότητα & Περιβάλλον, Επιθεώρηση για το Περιβάλλον. Τόμος 13, τεύχος 3. Πηγή από το Διαδίκτυο: [διαθέσιμο την ]. Δηλαδή αναφέρουμε την ημερομηνία δημοσίευσης αν την γνωρίζουμε, καθώς και την πλήρη περιγραφή της δικτυακής τοποθεσίας. Τέλος αναφέρουμε και την ημερομηνία πρόσβασης. Αρθρο σε εφημερίδα Αν πρόκειται για άρθρο από εφημερίδα, η αναφορά γίνεται: Ανώνυμου, (2006). Το πρόβλημα των ΤΕΙ. ΤΑ ΝΕΑ. 1 Απριλίου, 1234: 15. ή Ταμτάκος, Χ. (2009). Προστασία των εφευρέσεων. ΕΘΝΟΣ. 1 Απριλίου, 5678: 9. Αρθρο σε πρακτικά συνεδρίου Για βιβλιογραφία προερχόμενη από πρακτικά συνεδρίου, αυτή γράφεται: Καλαθάκης, Π. & Βαρελά, Γ. (2005). Εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Προοπτικές και Προτάσεις". Ελληνική Εταιρία Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Λουτράκι. 8

9 Αρθρο σε συλλογικό τόμο Για βιβλιογραφία προερχόμενη από άλλο βιβλίο, συλλογικό τόμο αυτή γράφεται: Ανδρέου, Α. (2007). Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στο: Συλλογικό έργο. (εκδ). Ευρωπαϊκή Ένωση & Επιχειρηματικότητα., Αθήνα: Εκδόσεις RNB, Γενικά οι αναφορές γίνονται κατ αλφαβητική σειρά των συγγραφέων. Η ταξινόμηση των έργων του ίδιου συγγραφέα γίνεται κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης τους. Υπαρξη πολλών άρθρων του ίδιου συγγραφέα στη βιβλιογραφία μας Αν ο ίδιος συγγραφέας έχει δημοσιεύσει περισσότερες της μιας εργασίες την ίδια χρονιά, τότε αναφέρουμε την πρώτη σαν α, τη δεύτερη σαν β, κοκ. Τα γράμματα α, β, κ.λπ., μπαίνουν μαζί με τη χρονολογία, 2008α, 2008β, κλπ. Για παράδειγμα: Οικονόμου, Χ. (2008α). Επιχείρηση & Διαφήμιση, Επιθεώρηση, 10 (2): Οικονόμου, Χ. (2008β). Επικοινωνία & Διαφήμιση. Εκδόσεις Στοά. Οικονόμου, Χ. (2009). Η Διαφήμιση στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δέντρο. 9

10 Παράρτημα 2. Πίνακες και Διαγράμματα Σε ένα κεφάλαιο μπορούν να περιέχονται πίνακες, διαγράμματα, εικόνες. Η αρίθμησής τους μπορεί να γίνει στη βάση είτε της εργασίας, σαν σύνολο, ή του κάθε κεφαλαίου χωριστά. Παράδειγμα: Στην πρώτη περίπτωση η αρίθμηση για 5 πίνακες σε όλη την εργασία θα είναι: πίνακας 1, πίνακας 2 πίνακας 5. Στη δεύτερη περίπτωση εάν οι δύο πίνακες περιέχονται στο κεφάλαιο 1 και οι τρεις στο κεφάλαιο 2, η αρίθμηση θα γίνει ως εξής: πίνακας 1.1, πίνακας 1.2, και πίνακας 2.1, πίνακας 2.2, πίνακας 2.3. Η επιλογή είναι στην ευχέρεια του συγγραφέα. Είναι όμως απαραίτητο να υπάρχει ομοιομορφία. Αυτό σημαίνει ότι για όλη την πτυχιακή εργασία θα υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος παρουσίασης. Παρουσίαση των πινάκων. Η παρουσίαση αυτή θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη για όλους τους πίνακες. Ενας πίνακας αποτελείται από στήλες και γραμμές. Στην αρχή κάθε στήλης και κάθε γραμμής θα πρέπει να υπάρχει σαφής επεξήγηση των δεδομένων που περιέχονται αντίστοιχα στη στήλη ή γραμμή. Πάνω από τον πίνακα θα υπάρχει ο τίτλος του πίνακα που αποτελεί ουσιαστικά εξήγηση του γενικού περιεχομένου. Ο τίτλος μπορεί να γραφεί σύμφωνα με την επιθυμία του συγγραφέα. Ενας αποδεκτός τρόπος είναι: Πίνακας 1 (ή 1.1 αν επιλεγεί κεφάλαιο 1, πίνακας 1): Τίτλος του πίνακα (με μικρά γράμματα). Παράδειγμα: Πίνακας 1: Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία την περίοδο Σε έναν πίνακα πρέπει να περιέχονται και οι απαραίτητες επεξηγήσεις. Παράδειγμα: Στον Πίνακα 1 πρέπει να σημειωθεί το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι επενδύσεις και στο ποσό στο οποίο εγγράφονται στις στήλες ή γραμμές: Πίνακας 1: Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία την περίοδο (σε εκατομμύρια ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι στην κάθε στήλη ή γραμμή ο αριθμός που θα περιέχεται θα αφορά εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα θα γραφεί το σύμβολο του ποσοστού (%) εφόσον στον πίνακα εκφράζονται ποσοστιαίες μεταβολές. Παράδειγμα: Πίνακας 2: Η εξέλιξη των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία την περίοδο (σε %). Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ποσοστών αυτά θα μπορούν να φθάσουν μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Πρέπει πάντως να διατηρείται η ομοιομορφία. Απαραίτητη είναι η παρουσία της πηγής στο τέλος του πίνακα. Η αναφορά της πηγής θα πρέπει να είναι πλήρης. Παράδειγμα: Αν χρησιμοποιηθεί βιβλίο, η πηγή θα γραφεί ως εξής: συγγραφέας, έτος, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, τόπος έκδοσης, σελίδα ή πίνακας από όπου αντλήθηκαν τα στοιχεία για τον πίνακα. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί μόνον ο Συγγραφέας με το έτος έκδοσης του βιβλίου ή άρθρου δεδομένου ότι τα υπόλοιπα 10

11 στοιχεία αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Αν στον πίνακα χρησιμοποιούμε τις ίδιες πηγές με τον προηγούμενο πίνακα, γράφουμε Πηγή: όπως πίνακας Αν χρησιμοποιούμε στοιχεία που βασίζονται στον προηγούμενο πίνακα τότε γράφουμε : Πηγή: πίνακας Αντίστοιχα θα γραφεί και η πηγή προερχόμενη από άρθρο περιοδικού ή στατιστικό δελτίο. Πολλές φορές ο συγγραφέας περιέχει στον πίνακα υπολογισμούς που έχει κάνει με βάση στοιχεία που άντλησε από μια πηγή. Τότε, πέραν της αναφοράς στην πηγή θα σημειώσει και τη φράση: «Υπολογισμοί του συγγραφέα». Εξηγήσεις στον πίνακα. Συχνά είναι ανάγκη να δοθεί κάποια εξήγηση για ένα σημείο του πίνακα που δεν φαίνεται καθαρά, ή διαφοροποιείται, από τον τίτλο και την εξήγηση της στήλης ή γραμμής. Τότε χρησιμοποιείται στο τέλος του πίνακα, πριν την πηγή, η λέξη «Σημειώσεις» όπου δίδεται η εξήγηση. Ενας εύκολος τρόπος είναι η χρήση αστερίσκου (*) που συνδέει το σημείο που θέλουμε να εξηγήσουμε με την εξήγηση που δίνουμε στο τέλος του πίνακα. Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι το 1995 δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. Στο σημείο που αντιστοιχεί στο έτος αυτό γράφουμε μ.δ. (*) και εξηγούμε στο τέλος του πίνακα: (*) μ.δ.: μη διαθέσιμο Παρουσίαση γραφημάτων, σχεδιαγραμμάτων Ισχύει ο γενικός τρόπος παρουσίασης του πίνακα, τίτλος, πηγές, σημειώσεις. Επιπλέον είναι απαραίτητο να φαίνεται καθαρά ποιες είναι οι μεταβλητές που εκφράζονται στους άξονες των διαγραμμάτων. 11

12 Παράρτημα 3: Ανάγκη και Διαμόρφωση Παραρτημάτων Στα παραρτήματα τοποθετούμε το υλικό της έρευνας που είτε είναι εκτενές είτε δευτερεύουσας σημασίας, και που δε χρειάζεται να τοποθετηθεί μέσα στο κυρίως κείμενο της. Περιλαμβάνουν υλικό που μπορεί να δει ο αναγνώστης αργότερα και δεν αλλοιώνει ή διαταράσσει τη ροή της εργασίας το αν δεν περιέχεται στο κυρίως κείμενο αλλά σε ξεχωριστή θέση. Σε παραρτήματα τοποθετούνται συνήθως εκτενείς πίνακες, γραφικά, κατάλογοι, εκτενείς αναφορές, χάρτες, ερωτηματολόγια, ισολογισμοί, κ.λπ. Τα παραρτήματα μπορούν να είναι ένα ή πολλά. Κάθε παράρτημα πρέπει να έχει ενιαίο θέμα. Αν πρέπει να παρατεθεί και άλλο υλικό τότε δημιουργείται άλλο παράρτημα μετά το πρώτο. Αν το παράρτημα είναι ένα τότε ονομάζεται απλώς Παράρτημα, αν είναι πολλά τότε αριθμούνται και αναφέρονται ως Παράρτημα Α (ή 1), Παράρτημα Β (ή 2), κ.λπ. Το παράρτημα μπαίνει στο τέλος της εργασίας, μετά τη βιβλιογραφία, αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της εργασίας και αναφέρεται στα περιεχόμενα. Δεν γράφεται στα περιεχόμενα τι περιλαμβάνει το παράρτημα, παρά μόνο η λέξη Παράρτημα (ή Παράρτημα Α, κ.λπ.). 12

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟ 2011 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ &ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ &ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΔΟ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ &ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [2] ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Πάτρα, 2013 Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 1 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα