ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO Bau Automotive Industrie

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα παράγεται από το εσωτερικό της γης (µέσω της ακτινοβολίας του πύρινα) καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες (ηλιακή ακτινοβολία και βροχόπτωση). Έτσι µε τη συνεχή φόρτιση µπορεί να χαρακτηριστεί η πηγή αυτή ενέργειας ως ανανεώσιµη. REHAU Page 2

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Σε βάθος Γεωθερµία (> 400m) - Συστήµατα θερµών υπογείων υδάτων - Πετροθερµικά Συστήµατα - Σε βάθος κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες Αβαθής Γεωθερµία (< 400m) - Οριζόντιοί Γεωεναλλάκτες (εκµετάλλευση επιφανειακής θερµότητας περίπου σε βάθος 1,5 µέτρων) - Κατακόρυφοι Γεωεναλλάκτες (εκµετάλλευση ενέργειας σε βάθος 100 µέτρων) - Ενεργειακοί Πάσσαλοι (εκµετάλλευση ενέργειας στα θεµέλια) - Γεωτρήσεις Υπογείων Υδάτων (εκµετάλλευση ενέργειας υπογείων υδάτων) - Γεωεναλλάκτες Αέρα/Εδάφους (εκµετάλλευση ενέργειας για αερισµό χώρων) - Θερµοσυσσώρευση (συσσώρευση πλεονάζουσας θερµότητας στη γη για χρήση το Χειµώνα) REHAU Page 3

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γεωεναλλάκτης -6 C Αντλία Θερµότητας Βαλβίδα 35 C 30 C Θέρµανση 0 C 3 C -3 C 45 C 40 C Εξατµιστής Συµπιεστής Συµπυκνωτής Χαµηλή πίεση Υψηλή πίεση REHAU Page 4

5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η επιλογή εξαρτάται από: - γεωλογικά στοιχεία περιοχής - νοµοθετικό πλαίσιο - διαθέσιµο χώρο - κατασκευαστικά στοιχεία Τα σηµαντικά τεχνικά στοιχεία είναι: - Θερµικά και Ψυκτικά φορτία - Παραγωγή ΖΝΧ - Χρόνοι διακοπής παροχής ενέργειας - Κλιµατολογικά στοιχεία - Σχεδιασµός και εγκατάσταση κατά VDI 4640 REHAU Page 5

6 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Απαίτηση χώρου µικρή υψηλή µικρή Εγκατάσταση Εκτων υστέρων εγκατάσταση COP (θέρµανση) Εταιρία Γεωτρήσεων ja Χωµατουργικά ja Γεωτεχνική Εταιρία nein 4-4,5 3-3,5 4-4,5 COP (ψύξη) ,5 REHAU Page 6

7 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ Θερµοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη: Γραµµή 1: Γραµµή 2: Γραµµή 3: Γραµµή 4: 1. Φευ 1. Μαϊ 1. Νοε 1. Αυγ REHAU Page 7

8 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ Φτωχό έδαφος 25 W/m 10 W/m² 25 W/m Μέσο έδαφος 50 W/m W/m² 50 W/m Πολύ καλό έδαφος 80 W/m 40 W/m² 80 W/m Θερµοκρασία ιαλύµατος 0 bis 6 C -3 bis 5 C 4 bis 10 C * µε 1800 ώρεςλειτουργίαςανάέτοςκατά VDI 4640 REHAU Page 8

9 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ PE-Xa ή PE 100 REHAU Page 9

10 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PE-XA-ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PE Σύγκριση PE-Xa µε PE100: Σηµειακά Φορτία Αναγκαιότητα στους κατακόρυφους γεωεναλλάκτες: Οι Γεωεναλλάκτες δεν τοποθετούνται στο µέσο της γεώτρησης και ακουµπούν στα τοιχώµατα.: ηµιουργούνται σηµειακά φορτία! Το φαινόµενο εντείνεται κατά τη θερµική συστολή/διαστολή : στην περίπτωση θέρµανσης παρουσιάζονται διαφορές θερµοκρασίας µέχρι 15 K, στην περίπτωση θέρµανσης/ψύξης µέχρι 40 K. Στις περιπτώσεις αυτές δηµιουργούνται δυνάµεις θερµικής διαστολής µέχρι 800N! Μέχρι 800N REHAU Page 10

11 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PE-XA-ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PE - Υψηλή αντοχή του σηµείου U - Υψηλή µηχανική αντοχή (σηµειακά φορτία) - Μηδενική θερµική γήρανση, αντοχή µέχρι και 95 C - Υψηλότερηαντοχήσεχηµικάέναντισωλήνων PE Χαµηλή πτώση πίεσης λόγω χαµηλότερης τραχύτητας REHAU Page 11

12 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΑΣΦΑΛΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ REHAU Page 12

13 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 1: Γεώτρηση REHAU Page 13

14 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 2: Κατασκευήδιπλού U REHAU Page 14

15 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 3: Εγκατάσταση αποστατών και βαριδίου REHAU Page 15

16 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 4: Εισαγωγή γεωεναλλάκτη στη γεώτρηση REHAU Page 16

17 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 5: Τοποθέτηση γεωεναλλάκτη REHAU Page 17

18 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 6: οκιµή πίεσης και γέµισµα REHAU Page 18

19 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ REHAU Page 19

20 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ REHAU Page 20

21 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Υλικό σωλήνα βάσει τεχνικών οδηγιών - Απλή και ασφαλή εισαγωγή του γεωεναλλάκτη στη γεώτρηση - Υλικό σωλήνα µε υψηλή αντοχή για τις συνθήκες του εργοταξίου - HΑσφάλεια κατά τη λειτουργία έναντι διαρροών - Υψηλή διάρκεια ζωής υπό µεταβαλλόµενες συνθήκες λειτουργίας - Χαµηλή τραχύτητα στο εσωτερικό του σωλήνα για ελάχιστη πτώση πίεσης REHAU Page 21

22 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΣΥΝ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Λόγω υψηλής θερµοκρασιακής αντοχής (-40 C µε 95 C) οι σωλήνες ΡE-Xa είναι ιδανικοί για συνδυασµό µε ηλιακά συστήµατα. REHAU Page 22

23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε ΑΦΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Υπόστρωµα Ειδική ισχύς απόληψης Ενδεικτικές τιµές: Φτωχό υπόστρωµα (l <1,5 W/m/K) Κανονικό υπέδαφος σταθερού πετρώµατος και κορεσµένο µε νερό προσχωµατικό υλικό ( <3,0W/mK) Σταθερό πέτρωµα µε υψηλή θερµική αγωγιµότητα Ξεχωριστάπετρώµατα 1 : πυρίτης, άµµος, στεγνό Πυρίτης, άµµος, υγρό Άργιλος, πυλός, υγρό ασβεστόλιθος (συµπαγής) Ψαµµίτης Όξυνα πυριγενή πετρώµατα (Γρανίτης) Βασικά πετρώµατα (Βασάλτης) Γνεύσιος Υπόγεια ροή ύδατος σε άµµο/πυρίτη για 1800 h 25W/m 65 W/m 84 W/m <25 W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m για 2400 h 20 W/m 50 W/m 70 W/m <20 W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m Οι τιµές µπορούν να αποκλίνουν σηµαντικά λόγω της µορφολογίας του πετρώµατος, όπως ρηγµάτωση, σχιστότητα, αποσάθρωση Πηγή: VDI 4640 REHAU Page 23

24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε ΑΦΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Προσδιορισµός ορών λειτουργίας REHAU Page 24

25 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εγκατάσταση θέρµανσης > 30 kw ή Επιπλέον χρήση πηγής θερµότητας (π.χ. Ψύξη) Ακριβής υπολογισµός Υπολογισµός θερµικών / ψυκτικών φορτίων κτιρίου Σε περίπτωση µη επαρκών γεω/υδρολογικών στοιχείων Εγκατάσταση δοκιµαστικής γεώτρησης TRT: Γεωφυσική αξιολόγηση ή Thermal Response Test (Ισχύς Απόληψης Εδάφους) Εισαγωγή αποτελεσµάτων σε υπολογιστικό πρόγραµµα προσοµοίωσης για τον υπολογισµό της δυνατής ισχύος απόληψης, για ένα συγκεκριµένο χρόνο λειτουργίας. Quelle: VDI 4640 REHAU Page 25

26 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ τύπος REHAU GEO COP σε 0 C/Ν 35 C¹ 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,5 4,1 4,1 Γεωτρήσεις Συνολικόµήκος* 1) in m ιάµετρος-ø in mm Κεντρικός αγωγός-ø in mm Συνιστώµενος κυκλοφορητής** /10 ιάλυµα***σελίτρα REHAU Page 26

27 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ REHAU Page 27

28 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 1: Στρώσιµο γεωεναλλάκτη Προσοχή: Με σωλήνα PE είναι απαραίτητο στρώµα άµµου! REHAU Page 28

29 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 2: Επιχωµάτωση REHAU Page 29

30 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ REHAU Page 30

31 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ REHAU Page 31

32 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σαλίγκαρος ιπλός Μαίανδρος Tichelmann Σε επιφάνεια Σε επιφάνεια ή τάφρο Σε επιφάνεια ή τάφρο REHAU Page 32

33 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) Εγκατάσταση οριζόντιου γεωεναλλάκτη κατά οδηγία VDI 4640 Βάθος: min. 1,2 m (ασφαλές από παγετό) max. 1,5 m (θερµοχωρητικότητα): 4,2 kj/kgk Latentwärme: 334 kj/kg) Βήµα: 0,6-0,8 m Για την αποφυγή αλληλοκάλυψης δακτυλίων πάγου δεν πρέπει να υπερβαίνονται οι εξής τιµές απόληψης ισχύος: Υπόστρωµα Ειδική Ισχύς Απόληψης [W/m²] 1800 h/έτος 2400h/έτος στεγνό 10 8 υγρό Άµµος µε χαλίκι κορεσµένη µε νερό REHAU Page 33

34 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ RAUGEO ΕΛΛΙΚΩΕΙ ΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ HELIX Οδηγίες Εγκατάστασης: Βάθος: min. 1,5m (ασφαλές από παγετό) Max. 4,5 m Απόσταση αξόνων: 4 m Απόστασηαπόθεµέλια: mind. 1m Ισχύς απόληψης/ εναλλάκτη W Σύνδεση κατά Tichelmann REHAU Page 34

35 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ RAUGEO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ REHAU Page 35

36 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 1: Τοποθέτηση γεωεναλλάκτη RAUGEO collect PE-Xa στον οπλισµό του πασάλου REHAU Page 36

37 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 2: Γεώτρηση REHAU Page 37

38 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 3: Εισαγωγή του ενεργειακού πασάλου REHAU Page 38

39 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ RAUGEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βήµα 4: Σύνδεση των ενεργειακών πυλώνων RAUGEO collect PE-XA µε σωλήνα RAUTHERM S για φόρτιση πύρινα σκυροδέµατος REHAU Page 39

40 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ RAUGEO ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ RAUGEO COLLECT PE-XA Στις µοντέρνες κατασκευές ψηλών κτιρίων κατασκευάζονται για λόγους στατικής σε περιπτώσεις σαθρών εδαφών Πάσσαλοι Θεµελίωσης. Με την ενσωµάτωση γεωεναλλάκτη σε αυτούς τους πασσάλους δηµιουργούνται οι ενεργειακοί πάσσαλοι. Για τη διαστασιολόγηση τέτοιου είδους κατασκευών χρησιµοποιούνται δυναµικά λογισµικά προσοµοίωσης! Χρήση σωλήνα RAUGEO collect PE-Xa: - Υψηλή αντοχή στην καταπόνηση από τον οπλισµό, τις κλειστές γωνίες στην εγκατάσταση και σηµειακά φορτία. - Χαµηλή πτώση πίεσης λόγω λείας εσωτερικής επιφάνειας - Η αντοχή στις κλειστές γωνίες κάνει δυνατή την προσαρµογή στον κορµό του οπλισµού REHAU Page 40

41 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ REHAU Page 41

42 RAUGEO PE-XA ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα Ναβαρίνο Resort στην Πύλο Θέρµανση και ψύξη µε γεωθερµία µέσω 1300 RAUGEO οριζόντιους εναλλάκτες PE-Xa των 100 m, m RAUGEO collect PE-Xa. REHAU Page 42

43 REHAU GEO Αντλία Θερµότητας ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οικία MOOR στο Magyaralmas HU GEO 17 BC γιαθέρµανσηκαιψύξητοίχου, οροφής και δαπέδου. Επιφάνεια 250 m² 3 Γεωτρήσεις των 90m Παθητική ψύξη 1 οχείο αδρανείας για ψύξη 1 Θερµοδοχείο αδρανείας για θέρµανση Σταθµός καθαρού νερού Σύνδεση µε ηλιακά SOLECT REHAU Page 43

44 REHAU GEO Αντλία Θερµότητας ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ REHAU GEO 10 CC µε γεωεναλλάκτες HELIX Θέρµανσηκαιψύξηοικίαςµε 10 γεωεναλλάκτες HELIX. Βάθος 1,5m µε 5m Ισχύς απόληψης περ. 700 W/Sonde REHAU Page 44

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ REHAU ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ REHAU. Τεχνολογία Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία. www.rehau.com & www. rehau.gr

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ REHAU ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ REHAU. Τεχνολογία Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία. www.rehau.com & www. rehau.gr ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ REHAU ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ REHAU www.rehau.com & www. rehau.gr Τεχνολογία Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία Bau.702_teliko.indd 1 15/10/2007 10:29:02 ìì ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙ Α Αντλίες Θερµότητας Αρχές Λειτουργίας/Τύποι 4 Σχεδιασµός µε Αντλία Θερµότητας 11 Τι είναι η τεχνολογία E.V.I. (ENHANCED VAPOUR INJECTION)? 17 Αντλίες Θερµότητας LZT: Αέρος-Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Ιανουάριο 2007 www.rehau.de Τεχνολογία οικοδοµής Εξαρτήµατα αυτοκινήτων Βιοµηχανία 2 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Απρίλιο 2010 www.rehau.xx Τεχνολογία οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων- Τμήμα Μακεδονίας Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προιόντων& Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1.Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα Ημερίδα 12 Ιουνίου 2008 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Ενότητα ΙΙ Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ από την ERGON Το APOLYTON, η νέα καινοτομία της ERGON, είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί και μειώνει τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης στο απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα