ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία"

Transcript

1 ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία ιαστασιολόγηση γεωθερµικού εναλλάκτη Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Μεγέθηυ ολογισµού Η µελέτη για την κάλυψη των αναγκών ενός κτηρίου µε γεωθερµική αντλία θερµότητας περιλαµβάνει σαν πρώτο βήµα τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάθους των γεωτρήσεων που θα χρειαστούν (κάθετος εναλλάκτης) ή το µήκος του σωληνώσεων που θα απαιτηθούν (οριζόντιος εναλλάκτης). Στη συνέχεια υπολογίζονται τα λοιπά µεγέθη της εγκατάστασης, τα οποία είναι: ισχύς αντλίας θερµότητας διάµετρος και υλικό σωληνώσεων

3 ιαστασιολόγησηκάθετου εναλλάκτη

4 Χαρακτηριστικάκάθετουεναλλάκτη Ο κάθετος γεωθερµικός εναλλάκτης έχει 2 σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον οριζόντιο γεωθερµικό εναλλάκτη: Σε µεγάλα βάθη η θερµοκρασία του εδάφους παραµένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ίση µε το µέσο όρο των χειµερινών και θερινών µέσων θερµοκρασιών της ατµόσφαιρας. Οι οριζόντιοι εναλλάκτες, παρόλο που είναι ευκολότερο να εγκατασταθούν, απαιτούν σηµαντικά περισσότερη περιοχή (περίπου 232,25m²/RT) από άλλους τύπους εναλλακτών. Αντίθετα οι κάθετοι βρόχοι απαιτούν µόνο περίπου 23,23 27,87m²/RT.

5 Βάθοςγεώτρησηςκάθετουεναλλάκτη Το βάθος της γεώτρησης επηρεάζει άµεσα το κόστος του συστήµατος. Μεγαλύτερο βάθος γεώτρησης σηµαίνει µεγαλύτερες δαπάνες διάτρησης και µεγαλύτερο µήκος σωλήνα. Εποµένως ο ακριβής υπολογισµός του βάθους γεώτρησης είναι πολύ σηµαντικός στην επίτευξη µιας ακριβής εκτίµησης του κόστους εγκατάστασης του συστήµατος. Για µεγάλες (50RT και άνω) εφαρµογές, πρέπει να εξεταστεί το χώµα ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς οι ιδιότητες του εδάφους. Το πλεονέκτηµα στη δοκιµή είναι ότι τα ακριβέστερα στοιχεία εδάφους θα δώσουν στο σχεδιαστή ακριβείς πληροφορίες για τη θερµική αγωγιµότητα, ώστε να µπορέσει να υπολογίσει µε µεγαλύτερη ασφάλεια το απαιτούµενο βάθος γεώτρησης. Εποµένως οι εδαφολογικές ιδιότητες, δηλαδή η αγωγιµότητα και η θερµική διαχυτότητα, πρέπει να προέλθουν είτε από µια δοκιµή στην περιοχή της εγκατάστασης (ground testing) είτε από µια ακριβή εκτίµηση.

6 Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάθους εφαρµόζεται η µεθοδολογία που προτείνει η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) και περιγράφεται στην ακόλουθη αναφορά: Steve Kavanaugh, Kevin Rafferty, Design of Geothermal Systems For Commercial and Institutional Buildings ASHRAE, Atlanta 1997.

7 Μέσηετήσιαροήθερµότητας Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, αρχικά πρέπει να υπολογιστεί το ακόλουθο µέγεθος q a, το οποίο ονοµάζεται «µέση ετήσια ροή θερµότητας στο έδαφος»: q a όπου: = C fc q lc EFL hoursc + C T q lc και q lh το ονοµαστικό ψυκτικό και θερµικό φορτίο του κτηρίου αντίστοιχα σε Btu/h (το ψυκτικό φορτίο εισάγεται µε αρνητικό πρόσηµο στην ανωτέρω σχέση) EFL hoursc και EFL hoursh οι ισοδύναµες ώρες σε ολικό φορτίο ψύξης και θέρµανσης ετησίως C fc και C fh διορθωτικοί συντελεστές που σχετίζονται µε τους συντελεστές COP και ΕΕR αντίστοιχα Τ a το ετήσιο χρονικό διάστηµα σε ώρες (8.760h). a fh q lh EFL hoursh

8 Ισοδύναµεςώρεςθέρµανσηςκαιψύξης Οι ισοδύναµες ώρες πλήρους φορτίου EFL hoursc και EFL hoursh µπορούν να περιγραφούν ως το ποσό ωρών που θα λειτουργούσε µε πλήρες φορτίο ένα σύστηµα σχεδιασµένο για το µέγιστο φορτίο θέρµανσης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υπολογίζεται ως εξής: όπου: E c EFL hoursc = & EFLhoursh = qlc q lc και q lh το ονοµαστικό (µέγιστο) ψυκτικό και θερµικό φορτίο του κτηρίου αντίστοιχα E c και E h οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας σε ψύξη και θέρµανση. E q h lh

9 ιορθωτικοίσυντελεστήςc fc καιc fh Οι διορθωτικοί συντελεστές C fc και C fh σχετίζονται µε τους χαρακτηριστικούς συντελεστές ΕΕR και COP της αντλίας θερµότητας αντίστοιχα. Οι τιµές τους, βάσει της µεθόδου της ASHRAE, δίνονται από τον πίνακα: ιορθωτικοί συντελεστές αντλιών θερµότητας EER (ψύξη) C fc COP (θέρµανση) C fh 11,0 1,31 3,0 0,75 13,0 1,26 3,5 0,77 15,0 1,23 4,0 0,80 17,0 1,20 4,5 0,82

10 Παράδειγµαυ ολογισµούq a Έστω: q lc = Btu/h q lh = Btu/h EFL hoursc = 1.100h EFL hoursh = 1.100h C fc = 1,26 C fh = 0,76. Αντικαθιστώντας στη σχέση υπολογισµού της µέσης ετήσιας ροής θερµότητας έχουµε: q q q a a a = C fc q lc EFL hoursc + C T a fh q lh EFL hoursh 1,26 ( Btu/h) 1.100h+ 0, Btu/h 1.100h = 8.760h = 1.820,95Btu/h

11 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Τύπος Υλικό Εξωτερική διάµετρος (mm) Πάχος τοιχώµατος (mm) Θερµική αγωγιµότητα (W/(m.K)) Θερµική αντίσταση ((K.m)/W) PE DN25 PN8 Πολυαιθυλένιο 25,0 2,0 0,42 0,066 PE DN32 PN8 Πολυαιθυλένιο 32,0 2,0 0,42 0,051 PE DN40 PN8 Πολυαιθυλένιο 40,0 2,3 0,42 0,046 PE DN50 PN8 Πολυαιθυλένιο 50,0 2,9 0,42 0,047 PE DN20 PN12 Πολυαιθυλένιο 20,0 2,0 0,42 0,085 PE DN25 PN12 Πολυαιθυλένιο 25,0 2,3 0,42 0,077 PE DN32 PN12 Πολυαιθυλένιο 32,0 3,0 0,42 0,079 PE DN40 PN12 Πολυαιθυλένιο 40,0 3,7 0,42 0,078 PE DN50 PN12 Πολυαιθυλένιο 50,0 4,6 0,42 0,077 SDR11 3/4 Πολυαιθυλένιο 26,7 2,5 0,42 0,079 SDR11 1 Πολυαιθυλένιο 33,4 3,0 0,42 0,075 SDR11 11/4 Πολυαιθυλένιο 42,2 3,9 0,42 0,077 SDR11 11/2 Πολυαιθυλένιο 48,3 4,4 0,42 0,076 SDR11 2 Πολυαιθυλένιο 60,3 5,5 0,42 0,076 SDR13 1 Πολυαιθυλένιο 28,6 2,2 0,22 0,121 SDR13 11/4 Πολυαιθυλένιο 34,9 2,6 0,22 0,117 SDR13 11/2 Πολυαιθυλένιο 41,3 3,1 0,22 0,118 SDR13 2 Πολυαιθυλένιο 54,0 4,0 0,22 0,116

12 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Η διάµετρος της σωλήνωσης έχει να κάνει µε τη µεταφερόµενη ισχύ από τον κλιµατιζόµενο χώρο προς το έδαφος και την παροχή του µέσου. Η επιλογή της διαµέτρου είναι τέτοια, ώστε συναρτήσει της απαιτούµενης µεταφερόµενης παροχής εντός των σωληνώσεων, η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει το 1 1,5m/sec, ώστε να επιτυγχάνεται στρωτή ροή. Η µεταφερόµενη θερµική ισχύς και η παροχή µάζας του εργαζόµενου µέσου σχετίζονται µε τη σχέση: q lc = m& C V ( t t ) wi wo (υπολογισµός βάσει ψύξης) q lh = m& C V ( t t ) wo wi (υπολογισµός βάσει θέρµανσης)

13 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη όπου: m& η παροχή µάζας του νερού µέσα στη σωλήνωση C v = 4,184 KJoule/(kg K) η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού t wi η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο γεωθερµικό εναλλάκτη t wο η θερµοκρασία εξόδου του νερού από το γεωθερµικό εναλλάκτη. Η απόλυτη τιµή της διαφοράς θερµοκρασίας lt wi t wo l επιλέγεται από την αντλία θερµότητας του συστήµατος συνήθως να ισούται µε 4K. Από τις ανωτέρω σχέσεις, δοθείσης της lt wi t wo l και του θερµικού φορτίου, υπολογίζεται τελικά η απαιτούµενη παροχή µάζας εντός της σωλήνωσης.

14 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Από την παροχή µάζας υπολογίζεται η παροχή όγκου µε τη σχέση: V & = m & ρ Η ταχύτητα της ροής σχετίζεται µε τη διατοµή και τη διάµετρο της σωλήνωσης από τη σχέση: V& = u A V& = u π D 4 2 u = 4 V& π D 2 Από την ανωτέρω σχέση επιλέγεται η διάµετρος της σωλήνωσης ώστε η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει το 1 1,5m/sec.

15 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Έστω φορτίο ψύξης q lc =22.520Btu/h = 6,60kW Παροχή µάζας: q lc m& = = m& C V ( t t ) wi wo kjoule 6,60 sec kjoule 4,184 4K kg K m& = C V q m& = 0,394 lc ( t t ) wi kg sec wo

16 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Παροχή όγκου: V& m& 0,394kg/sec = V& = V& = 0, ρ 1.000kg/m Η συνολική αυτή παροχή όγκου θα διαµοιραστεί στις γεωτρήσεις που θα διανοιχτούν και στους βρόγχους που θα εγκατασταθούν σε κάθε γεώτρηση. Ο αριθµός των γεωτρήσεων, µε βάση την ακολουθούµενη µεθοδολογία, προκύπτει ίσος µε το φορτίο σε RT. 1RT = 3,517kW και 1RT = ,503Btu/h. Για το παράδειγµα που αναφέρθηκε: ψυκτικό φορτίο q lc = Btu/h = 1,877RT. 3 m /sec άρα ο αριθµός των γεωτρήσεων επιλέγεται ίσος µε 2. 3

17 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Αν επιπλέον επιλέξουµε να έχουµε διπλό βρόγχο σε κάθε γεώτρηση, τότε η συνολική παροχή θα µοιραστεί σε τέσσερις κατακόρυφους εναλλάκτες, οπότε θα προκύψει ίση µε: V & βρ = V/4 & Έστω ονοµαστική διάµετρος σωλήνωσης 11/2. Η εσωτερική διάµετρος θα είναι: d i = 48,3mm 2 4,4mm d i = 39,5mm Ταχύτητα ροής: = 0, /4 m /sec = 0, V& 4 0, m / sec u= u= 2 2 π D π 0,0395 m u= m /sec 0,080m / sec

18 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Aν επιλέξουµε σωλήνωση PE DN32 PN12, η εσωτερική διάµετρος θα είναι: d i = 32mm 2 3mm d i = 26mm Ταχύτητα ροής: V& 4 0, m / sec u= u= 2 2 π D π 0,032 m u= 2 0,122m / sec

19 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Ο υπολογισµός του απαιτούµενου βάθους γεώτρησης βάσει του ψυκτικού φορτίου θα γίνει σύµφωνα µε τον τύπο: L όπου: R ga, R gm, R gd : ισοδύναµες θερµικές αντιστάσεις εδάφους για ετήσιο, µηνιαίο και ηµερήσιο παλµό αντίστοιχα (σε h ft F/Btu) R b : θερµική αντίσταση σωλήνωσης γεώτρησης (σε h ft F/Btu) PLF m : ο µηνιαίος συντελεστής µερικού φορτίου : ο συντελεστής θερµικών απωλειών του κυκλώµατος των σωληνώσεων F sc t g c = q a R ga + ( C q ) ( R + PLF R + R F ) fc t lc g t wi : η θερµοκρασία του εδάφους (σε F) b + t 2 wo m t p gm gd sc

20 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη t wi : η θερµοκρασία εισόδου του υγρού στη γεωθερµική αντλία (σε F) : η θερµοκρασία εξόδου του υγρού από τη γεωθερµική αντλία (σε F) t wo t p : διορθωτικός συντελεστής για τη θερµοκρασία εδάφους λόγω της παρεµβολής παρακείµενων σωληνώσεων (σε F)

21 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Ο υπολογισµός του απαιτούµενου βάθους γεώτρησης βάσει του θερµικού φορτίου θα γίνει αντίστοιχα σύµφωνα µε τον τύπο: L c = q a R ga + ( C q ) ( R + PLF R + R F ) fh t lh g t wi b + t 2 wo m t p gm gd sc

22 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Οι ισοδύναµες θερµικές αντιστάσεις του εδάφους R ga, R gm, R gd δίνονται από τις σχέσεις: R k g ga = όπου: : η θερµική αγωγιµότητα του εδάφους σε Btu/(hft ο F) G 1, G 2, G f : συντελεστές που δίνονται από την παρακάτω σχέση (i=1, 2, f): όπου: G f G k g 1 F oi, i=1, 2, f αδιάστατοι αριθµοί Fourier. R Gi = 0,0769 ln oi + gm = G ( F ) 0, G k g 2 R = gd G k 2 g

23 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Ο αδιάστατος αριθµός Fourier ο οποίος αποδεικνύεται τελικά ότι σχετίζεται µε τις θερµικές ιδιότητες του εδάφους δίνεται από τη σχέση: F a g τ d o όπου : η θερµική διαχυτότητα του εδάφους σε ft 2 /ηµέρα : χρονική κλίµακα (χρονικός παλµός) επίδρασης της θερµοκρασίας του εδάφους από το γεωθερµικό εναλλάκτη σε ηµέρες ft. = 4 a d g 2 τ : η εσωτερική διάµετρος της σωλήνωσης του εναλλάκτη σε

24 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Πυρηγενή πετρώματα Γρανίτης(10% χαλαζίας) Γρανίτης(25% χαλαζίας) Βασάλτης Gabbro (Cen. Plains) Gabbro (Rocky Mtns) Διορίτης Γρανοδιορίτης Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) 10,4 Αμφιβολίτης 1,12,7 1,52, Ανδεσίτης 0,82,8 0,91,6 0, ,14,7 42,8 11,2 Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) 1,13,0 1,21,4 0,91,6 1,22,1 1,21,9 1,22,0 Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) 1,34,9 1,52,1 1,24,7 Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) 0,21 0,170,21 0,18 0,22 0,21 Πυκνότητα ρ(lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α(ft 2 /day) 0,94,3 1,01,4 0,70,9 0,651,15 0,851,5 0,71,0 0,84,3

25 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) Πυκνότητα ρ()lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α (ft 2 /day) Ιζημετογενή πετρώματα Claystone 1,14,7 Δολομίτης 0,93,6 1,63,6 0, ,12,3 Ασβεστόλιθος 0,83,6 1,42,2 0, ,04,4 Rock Salt 3,7 0, Χαλαζιακή άμμος 1,7 1,22,0 0, ,74,2 Siltstone 0,81,4 Wet shale (25% χαλαζίας) 1,04,8 0,91,2 Wet shale (0% χαλαζίας) Dry shale(25% χαλαζίας) 4,2 0,62,3 0,60,9 0,84,4 0, ,50,6 0,71,0 Dry shale (0% χαλαζίας) 0,50,8 0,450,55

26 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) Πυκνότητα ρ ()lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α(ft 2 /day) Μεταμορφωγενή πετρώματα Γνευσίτης 21,4 1,03,3 1,32,0 0, ,91,2 Μάρματο 0,9 1,23,2 1,21,9 0, ,81,2 Χαλαζίας 3,04,0 0, ,23,0 Σχιστόλιθος(schist) 5,1 1,22,6 1,42, Σχιστόλιθος(slate) 0,64,5 0, ,60,9

27 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµοκρασία του εδάφους δεν µένει σταθερή. Για τους οριζόντιους βρόχους, όπου ο σωλήνας είναι κοντά στην επιφάνεια, η επίγεια θερµοκρασία αλλάζει εποχιακά. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο γεωθερµικός εναλλάκτης επηρεάζει τη θερµοκρασία εδάφους ως εξής: Μακροπρόθεσµη Επίδραση. Αυτή είναι η αλλαγή στην επίγεια θερµοκρασία κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Για παράδειγµα, η επίγεια θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί κατά 6 F σε 10 έτη λόγω της θερµότητας που προστίθεται από τον εναλλάκτη. Ετήσια Επίδραση. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, το φορτίο θερµότητας σε ένα τοµέα γεώτρησης θα αλλάξει και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην επίγεια θερµοκρασία σε µηνιαία βάση. Βραχυπρόθεσµη Επίδραση. Το πραγµατικό ωριαίο φορτίο έχει επίσης επιπτώσεις στη δυνατότητα του τοµέα των γεωτρήσεων να διαλύσει την θερµότητα. Έτσι, η επίγεια θερµοκρασία θα αλλάξει µε το ωριαίο φορτίο.

28 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Εποµένως οι τρεις αυτές χρονικές επιδράσεις πρέπει να υπολογιστούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι µακροπρόθεσµες αλλαγές θερµότητας στο χώµα που µπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής του συστήµατος και να βρεθεί έτσι επακριβώς το απαραίτητο µήκος σωλήνων. Έτσι εισάγονται οι τιµές αντίστασης R ga (ετήσια), R gm (µηνιαία) και R gd (καθηµερινή), που είναι υπολογισµένες µε βάση τρεις διαφορετικούς παλµούς: ένα δεκαετή παλµό των ηµερών ένα µηνιαίο παλµό των 30 ηµερών ένα 6ωρο παλµό του 25% της ηµέρας. Οι τρεις αυτοί χρόνοι ορίζονται ως εξής: τ 1 = ηµέρες τ 2 = = ηµέρες τ f = ,25 = 3.680,25 ηµέρες.

29 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Τελικά ο υπολογισµός του αριθµού Fourier για τον κάθε παλµό γίνεται σύµφωνα µε τους τύπους: ( ) 2 1 f g o1 d τ τ a 4 F = ( ) 2 2 f g o2 d τ τ a 4 F = 2 f g of d τ a 4 F =

30 Παράδειγµαυ ολογισµούθερµικών αντιστάσεωνεδάφους Έστω έδαφος µε τις ακόλουθες ιδιότητες: k g = 1,5 Btu/(h ft οf) a g = 1,4 ft 2 /ηµέρα d = 1,0in = 0,083ft (1ft = 12in). Οι χρονικές σταθερές υπολογίζονται: τ f τ 1 = 3.680, = 30,25 ηµέρες τ f τ 2 = 3.680, = 0,25 ηµέρες τ f = 3.680,25. Οι τρεις αδιάστατοι αριθµοί Fourier προκύπτουν: F o1 = ,60 F o2 = 201,60 F of = ,60.

31 Παράδειγµαυ ολογισµού θερµικώναντιστάσεωνεδάφους Οι συντελεστές G υπολογίζονται από τη σχέση G i =0,0769ln(F oi )+0,0901: G 1 = 0,8669 G 2 = 0,4982 G f = 1,2362. Τελικά υπολογίζονται οι θερµικές αντιστάσεις του εδάφους από τις σχέσεις ορισµού: R ga = 0,2461 (hft o F)/Btu R gm = 0,2459 (hft o F)/Btu R gd = 0,3321 (hft o F)/Btu.

32 Μηνιαίοςσυντελεστήςµερικούφορτίου Εκφράζει το ποσοστό λειτουργίας της εγκατάστασης ως προς ισχύ και χρόνο, σε σχέση µε τη διαρκή λειτουργία της σε ονοµαστικό φορτίο. Εκτιµάται ως εξής για την περίπτωση ενός επαγγελµατικού χώρου: Έστω ότι µία µονάδα δεν θα δουλεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή το 50% του χρόνου. Κατά τις υπόλοιπες 12 ώρες θεωρούµε ότι η µονάδα λειτουργεί το 60% του χρόνου. Άρα τελικά ο εξοπλισµός θα λειτουργούσε 30% των συνολικών ωρών αν ο χώρος χρησιµοποιούνταν επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Ο χώρος όµως χρησιµοποιείται 5 µέρες την εβδοµάδα κι έτσι ο µηνιαίος συντελεστής µερικού φορτίου υπολογίζεται: PLF m = 0,30 (5/7) = 0,21.

33 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Η θερµική αντίσταση της σωλήνωσης και της γεώτρησης είναι συνάρτηση αφενός του υλικού και του πάχους της σωλήνωσης και αφετέρου του υλικού πλήρωσης της γεώτρησης. Εκφράζει την αντίσταση στη µεταφορά θερµότητας από το ρευστό εντός του εναλλάκτη προ το έδαφος, διαµέσου της σωλήνωσης και της γεώτρησης. Η µεθοδολογία που ακολουθείται δίνει τους ακόλουθους πίνακες για τον υπολογισµό της θερµικής αντίστασης σωλήνωσης γεώτρησης. Μετατροπές µονάδων: 1gallon = 3,785lt 1gpm (gallon per minute) = 3, m 3 /60sec 1gpm = 0, m 3 /sec.

34 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η θερµική αντίσταση σωλήνωσης σε h ft of/βtu ιάµετρος σωλήνωσης τύπου U SDR Παροχή νερού άνω των 2 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 3 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 5 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 10 gpm SDR 11 0,09 0,12 3/4 in SDR 9 0,11 0,15 SDR 40 0,10 0,14 SDR 11 0,09 0,14 0,10 1 in SDR 9 0,11 0,15 0,12 SDR 40 0,10 0,16 0,11 SDR 11 0,09 0,15 0,12 0,09 11/4 in SDR 9 0,11 0,17 0,15 0,11 SDR 40 0,09 0,15 0,12 0,09 SDR 11 0,09 0,16 0,15 0,09 11/2in SDR 9 0,11 0,18 0,17 0,11 SDR 40 0,08 0,14 0,14 0,08

35 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης ιόρθωση θερµικής αντίστασης. Κίτρινο φόντο: δεν συνιστάται. Αγωγιµότητα εδάφους (Βtu/(h ft of) 0,9 1,3 1,7 Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (Βtu/(h ft of) 0,5 2 0, ,5 1 ιάµετρος γεώτρησης 4 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,11 0,05 0,14 0,03 0,02 0,17 0,05 1 inσωλήνωση τύπου U 0,07 0,03 0,09 0,02 0,02 0,13 0,04 ιάµετρος γεώτρησης 5 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,14 0,06 0,18 0,04 0,04 0,21 0,06 1 inσωλήνωση τύπου U 0,11 0,04 0,14 0,03 0,02 0,16 0,05 11/4 inσωλήνωση τύπου U 0,06 0,03 0,09 0,02 0,02 0,12 0,04 ιάµετρος γεώτρησης 6 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,18 0,07 0,21 0,04 0,05 0,24 0,07 1 inσωλήνωση τύπου U 0,14 0,06 0,17 0,03 0,04 0,21 0,06 11/4 inσωλήνωση τύπου U 0,09 0,04 0,12 0,03 0,02 0,15 0,05 11/2 inσωλήνωση τύπου U 0,07 0,03 0,09 0,02 0,02 0,11 0,04

36 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Θερµική αγωγιµότητα υλικών πλήρωσης γεωτρήσεων. Υλικό πλήρωσης γεώτρησης 20% µπετονίτης 30% µπετονίτης Σκυρόδεµα 50% χαλαζιακή άµµος 20% µπετονίτης 40% χαλαζίτης 30% µπετονίτης 30% χαλαζίτης 30% µπετονίτης 30% σιδηροµετάλλευµα 60% χαλαζίτης τέφρα άµµος Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (Βtu/(h ft of)) 0,42 0,43 1,10 1,70 0,85 0,70 0,75 0,45 1,07 Νερό στάσιµο Τσιµέντο 0,40 0,45 Μπετονίτης 10%, νερό 0,7 Σκυρόδεµα 130/150 lb/ft 3 0,60 0,80 Μπετονίτης/ τσιµέντο/ άµµος 9/9/20%, νερό 0,7 0,8 Υγρή άµµος Παγωµένος µπετονίτης 10% Μπετονίτης/ χαλαζίτης 12/50%, νερό Χαλίκι, νερό Πάγος Υλικό πλήρωσης γεώτρησης Αµµοχάλικο ξηρό Τσιµέντο/ άµµος 27%/58%, νερό Χαλαζίτης, νερό Τσιµέντο/ γραφίτης Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (W/(m K)) 0,4 0,6 1,0 1,4 1,5 1,8 2,3 2,4 2,4 2,7 2,0

37 Συντελεστήςθερµικώνα ωλειώνf sc Ο συντελεστής θερµικών απωλειών του κυκλώµατος των σωληνώσεων F sc, που εκφράζει τη θερµότητα που χάνεται µεταξύ των παρακείµενων σωληνώσεων στην ίδια γεώτρηση υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα. Παροχή ανά σωλήνωση (gpm) Αριθµός βρόγχων ανά γεώτρηση ,06 1,03 1,02 3 1,04 1,02 1,01

38 Θερµοκρασίαεδάφους Η θερµοκρασία εδάφους είναι ισχυρά εξαρτώµενη από τη γεωγραφική περιοχή της µελέτης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη θερµοκρασία σε µικρό σχετικά βάθος, συνήθως µέχρι τα 5m, ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31m. Η µεταβολή της θερµοκρασίας στα 2m βάθους από την επιφάνεια του εδάφους δεν µεταβάλλεται περισσότερο από ±2 C κατά τη διάρκεια του έτους. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια και από τις θερµοφυσικές ιδιότητες του υλικού του υπεδάφους. Από τη διεθνή βιβλιογραφία δίνεται για το υπέδαφος της Αθήνας µέση ετήσια θερµοκρασία ίση µε 67 ο F = 19,4 ο C. Μετατροπές µονάδων: Θ( C) = [Θ( F) 32] 5/9.

39 Θερµοκρασίαεδάφους Καµπύλες µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας υπεδάφους αναλόγως του βάθους, (µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα 23 ο C). 34,00 31,00 MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 13,00 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 10, DEPTH MIN

40 Θερµοκρασίαεδάφους

41 Θερµοκρασίαεδάφους

42 Θερµοκρασίεςεισόδου εξόδουυγρού Οι θερµοκρασίες εισόδου t wi και εξόδου t wo του υγρού στο γεωθερµικό εναλλάκτη εξαρτώνται από τη ρύθµιση της αντλίας θερµότητας και από τη θερµοκρασία του εδάφους. Έστω ότι η αντλία θερµότητας ρυθµίζεται ώστε lt wi t wo l=4 ο C. Η θερµοκρασία Τ wi κατά τη διαδικασία της ψύξης µπορεί να πάρει τιµές από 80 έως 95 ο F. Τούτο ρυθµίζεται επίσης από την αντλία θερµότητας και είναι παράµετρος επιλογής. Η θερµοκρασία Τ wi κατά τη διαδικασία της θέρµανσης µπορεί να πάρει τιµές από 35 έως 60 ο F. Τούτο ρυθµίζεται επίσης από την αντλία θερµότητας και είναι παράµετρος επιλογής. Η θερµοκρασία Τ wο υπολογίζεται αντίστοιχα από τη ρυθµισµένη θερµοκρασιακή διαφορά lt wi t wo l. Η θερµοκρασία Τ wο κατά την ψύξη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία εδάφους. Η θερµοκρασία Τ wο κατά τη θέρµανση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία εδάφους.

43 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Στο παράδειγµα που αναπτύσσουµε έστω κατά τη διαδικασία της ψύξης: θερµοκρασία εδάφους t g =65 ο F t wi t wo =4 ο C θερµοκρασία εισόδου του υγρού στον εναλλάκτη Τ wi =85 ο F = 29,4 ο C. θερµοκρασία εξόδου του από τον εναλλάκτη t wo = Τ wi 4 ο C = 25,4 ο C = 77,7 ο F για παροχή όγκου ανά βρόγχο: 0, m 3 /sec = 1,561gpm και δύο βρόγχους ανά γεώτρηση, F sc = 1,03.

44 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Υπολογισµός θερµικής αντίστασης σωλήνωσης γεώτρησης: η σωλήνωση PE DN32 PN12 που επιλέγεται προσεγγίζεται από την SDR11 1 για αυτή τη σωλήνωση και για παροχή νερού επιλέγεται αρχικά θερµική αντίσταση 0,09h ft of/βtu για αγωγιµότητα εδάφους 1,3Βtu/(h ft of) και αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης 1,0Βtu/(h ft of) επιλέγεται διόρθωση θερµικής αντίστασης 0,03h ft of/βtu συνεπώς η τελική θερµική αντίσταση υπολογίζεται R b =0,12h ft of/βtu.

45 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Η µέθοδος υπολογισµού του βάθους που απαιτείται για τις γεωτρήσεις βασίζεται κατά πολύ στην εκτίµηση του τελευταίου συντελεστή t p. Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει τη µακροπρόθεσµη αλλαγή θερµοκρασίας του εδάφους λόγω της υπερβολικής απόρριψης ή εξαγωγής θερµότητας µετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τον κατάλληλο πίνακα στο βιβλίο της µεθόδου της ASHRAE που παρουσιάζεται γίνεται η εκτίµηση του συντελεστή αυτού και συγκρίνεται το αναµενόµενο βάθος µε το εξαγόµενο από τους υπολογισµούς.

46 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Θερµοκρασία εδάφους και εισαγωγής υγρού στον εναλλάκτη ( o F) Αριθµός ισοδύναµων ωρών (Θέρµανση / Ψύξη) Απόσταση γεωτρήσεων (ft) t g = 50 o F (t w = 35/80) 1,0 1,5 t g = 60 o F (t w = 45/85) k g (Btu/(h ft of)) 1,0 1,5 ιορθωτικός συντελεστής θερµοκρασίας εδάφους t p ( o F) Απαιτούµενο βάθος γεώτρησης ανά RT t g = 70 o F (t w = 60/95) 1,0 1, / ,4 (318) 2,3 (276) 1,2 (258) 4,4 (248) 2,3 (216) 1,2 (202) / ,9 (318) 5,4 (237) 3,4 (220) 11,8 (245) 4,3 (186) 1,9 (172) 4,7 (245) 2,5 (263) 11,8 (313) 4,7 (225) 2,4 (206) 500 / ,1 (379) 7,8 (277) 4,1 (224) 15,1 (294) 8 (216) 4,3 (190) 6,7 (326) 3,5 (287) 12,8 (345) 6,7 (254) 3,5 (224) 6,7 (336) 3,5 (293) 6,7 (259) 3,5 (229) 15 0 / ,3 (406) 10,4 (316) 10,4 (414) 10,5 (322) 25 5,4 (325) 5,5 (252) 5,4 (332) 5,5 (257)

47 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Για θερµική αγωγιµότητα εδάφους k g = 1,5Btu/(h ft of), t g = 65 o F, t wi = 85 ο F, ισοδύναµες ώρες θέρµανσης & ψύξης & και απόσταση γεωτρήσεων 20ft, επιλέγεται συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας εδάφους 2,4 ο F. Το απαιτούµενο βάθος γεώτρησης ανά RT αναµένεται να προκύψει της τάξης του 206ft/RT.

48 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Έχοντας πλέον υπολογίσει και επιλέξει όλα τα απαιτούµενα µεγέθη, µπορούµε να υπολογίσουµε το βάθος γεώτρησης: qa R ga + ( Cfc qlc) ( R b+ PLFm R gm+ R gd Fsc) Lc = t wi+ t wo tg tp ,95 0,2461 1, ,12 0,12+ 0,21 0, ,3321 1,03 Lc = ,7 65 2,4 2 L = 794,95ft = 242,30m c ( ) Με βάση την απαιτούµενη ψυκτική ισχύ (1,88RT = 6,6kW), υπολογίζεται ότι απαιτούνται 423,6ft/RT ή 27,2W/m εναλλάκτη. Έχοντας επιλέξει δύο γεωτρήσεις µε διπλό βρόγχο, το βάθος κάθε γεώτρησης προκύπτει 242,3m/4 = 60,6m. Η διάµετρος της γεώτρησης επιλέγεται 6in για εγκατάσταση διπλού βρόγχου σωληνώσεων.

49 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστουδραυλικόδίκτυο Το επόµενο στάδιο είναι να υπολογιστούν οι απώλειες πίεσης µέσα στο γεωθερµικό εναλλάκτη θερµότητας καθώς και στο συνολικό κύκλωµα των σωληνώσεων µε σκοπό την επιλογή του κατάλληλου κυκλοφορητή. Οι συνολικές απώλειες είναι το άθροισµα των παρακάτω απωλειών: γραµµικές απώλειες γεωθερµικών εναλλακτών απώλειες ενδιάµεσου δικτύου (µέχρι την αντλία θερµότητας) τοπικές απώλειες πίεσης δικτύου γεωτρήσεων µε τυπική τιµή ίση µε 0,005bar τοπικές απώλειες πίεσης ΓΑΘ µε τυπική τιµή 0,250,3bar τοπικές απώλειες πίεσης λοιπών εξαρτηµάτων µε τυπική τιµή 0,2bar.

50 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη Οι σωληνώσεις είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένης πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό που συνηθίζεται στις γεωθερµικές εφαρµογές λόγω των σηµαντικών ιδιοτήτων του στη µεταφορά θερµότητας. Το ακόλουθο διάγραµµα δίνει την απώλεια πίεσης σε bar ανά 100 µέτρα σωλήνωσης, σε σχέση µε την παροχή, την ταχύτητα και τη διάµετρο της σωλήνωσης.

51 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη

52 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα οι απώλειες πίεσης ανά 100m σωλήνωσης, όσο αφορά το τµήµα του κάθετου γεωεναλλάκτη θερµότητας, για παροχή ρευστού 0,0985lt/sec και d in =26mm, θα είναι: p/100m=0,028bar. Επειδή οι σωληνώσεις στις 2 γεωτρήσεις είναι παράλληλες, η πτώση πίεσης είναι ίδια και έτσι υπολογίζεται για τον ένα γεωθερµικό εναλλάκτη θερµότητας. To µήκος του κάθε εναλλάκτη θα είναι 121,2m (διπλάσιο του βάθους της γεώτρησης). Έτσι οι γραµµικές απώλειες πίεσης θα είναι 0,034bar.

53 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστοενδιάµεσοδίκτυο Το υδραυλικό δίκτυο από την έξοδο της γεώτρησης ως την είσοδο της αντλίας θερµότητας ονοµάζεται ενδιάµεσο δίκτυο. Οι απώλειες του δικτύου αυτού θα υπολογιστούν µε την τιµή που θα προκύψει από το παραπάνω διάγραµµα, πολλαπλασιασµένη µε το συνολικό µήκος του δικτύου αυτού. Η παροχή στο µέρος αυτό του συστήµατος ισούται µε τη συνολική παροχή του δικτύου Q=0,394lt/sec ενώ η εσωτερική διάµετρος των σωληνώσεων επιλέγεται να είναι 60mm. Η πτώση πίεσης από το διάγραµµα προκύπτει p/100m=0,008 bar. Έστω ότι το ενδιάµεσο δίκτυο των σωληνώσεων έως την πιο αποµακρυσµένη γεώτρηση από την αντλία θερµότητας έχει µήκος 100m. Οι απώλειες πίεσης στο ενδιάµεσο δίκτυο προκύπτουν ίσες µε 0,008bar.

54 Υ ολογισµόςδικτύου Συνολική τώση ίεσης Οι συνολικές απώλειες του συστήµατος θα είναι ίσες µε το άθροισµα των παρακάτω επιµέρους απωλειών: τοπικές απώλειες πίεσης δικτύου γεωτρήσεων: 0,005bar τοπικές απώλειες πίεσης ΓΑΘ: 0,3bar τοπικές απώλειες πίεσης λοιπών εξαρτηµάτων: 0,2bar γραµµικές απώλειες πίεσης γεωεναλλάκτη: 0,034bar γραµµικές απώλειες πίεσης στο ενδιάµεσο δίκτυο: 0,008bar Το άθροισµα των ανωτέρω απωλειών πίεσης δίνει τη συνολική πτώση πίεση στο συνολικό υδραυλικό δίκτυο: συνολική πτώση πίεσης: 0,547bar =5,58m Η 2 O. Μετατροπές µονάδων: 1bar = 10,197162m Η 2 O. Με τη συνολική πτώση πίεσης και τη συνολική παροχή επιλέγεται ο κυκλοφορητής του υδραυλικού δικτύου.

55 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Σε κάθε υδραυλικό σύστηµα είναι απαραίτητη η ύπαρξη δοχείου διαστολής. Το δοχείο διαστολής είναι ένα µικρό δοχείο που χρησιµοποιείται σε κλειστά συστήµατα θέρµανσης µε σκοπό να απορροφά την αύξηση πίεσης του νερού και έτσι να διατηρεί την πίεση του δικτύου σε αποδεκτά όρια. Η διατήρηση της πίεσης είναι απαραίτητη για: να αναπληρώνονται οι απώλειες του νερού του δικτύου που οφείλονται σε τυχόν µικροδιαρροές να παραλαµβάνεται η θερµική διαστολή του νερού λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας του να µην δηµιουργούνται υποπιέσεις οι οποίες γίνονται αιτία ατµοποιήσεων στο δίκτυο να αποτρέπεται η σπηλαίωση στην αναρόφηση των κυκλοφορητών.

56 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Ο όγκος του δοχείου διαστολής δίνεται από τη σχέση: V t = όπου: V s v 2 1 v1 p 1 1 p2 V t : ο όγκος του δοχείου διαστολής σε m³ V s : ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση σε m³ t 1 : η χαµηλότερη θερµοκρασία του δικτύου (0 C) t 2 : η υψηλότερη θερµοκρασία του δικτύου (50 C) P 1 : η χαµηλότερη πίεση του δικτύου σε kpa P 2 : η υψηλότερη πίεση του δικτύου σε kpa

57 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής όπου: v 1 : ο ειδικός όγκος του νερού στη χαµηλότερη θερµοκρασία σε m³/kgr v 2 : ο ειδικός όγκος του νερού στην υψηλότερη θερµοκρασία σε m³/kgr.

58 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση είναι άθροισµα δύο µεγεθών: του όγκου στις σωληνώσεις του γεωθερµικού εναλλάκτη του όγκου στις σωληνώσεις του οριζοντίου συστήµατος. Θεωρώντας και στις δύο περιπτώσεις τις σωληνώσεις ως απλούς κυλίνδρους έχουµε: 2 2 π din π 0,026 V γ.εν. = 4 Lγ.εν Vγ.εν. = 4 121,2 Vγ.εν. = π din π 0,060 V εν.δ. = Lεν.δ Vεν.δ. = 100 Vεν.δ. = 4 4 0,090m Συνεπώς ο συνολικός όγκος νερού στο δίκτυο είναι ίσος µε: 0,347m 3. 0,257m 3 3

59 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής O ειδικός όγκος του νερού σε πίεση 1atm και στη θερµοκρασία των 0 C είναι v 1 =0, m³/kgr ενώ στη θερµοκρασία των 50 C είναι v 2 =0, m³/kgr. Ως χαµηλότερη πίεση λαµβάνεται η απαραίτητη στατική πίεση του δικτύου προσαυξηµένη κατά 0,7bar ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος να παρουσιαστεί υποπίεση, ατµοποίηση ή σπηλαίωση. Η ελάχιστη στατική πίεση για υδραυλικά δίκτυα θέρµανσης λαµβάνεται 2m (0,2bar). Συνεπώς, η χαµηλότερη πίεση στο δίκτυο λαµβάνεται: P 1 =0,7+0,2=0,9bar=90kPa. Ως υψηλότερη πίεση λαµβάνεται το άνω επιτρεπτό όριο πίεσης πριν το άνοιγµα της βαλβίδας ασφαλείας. Αυτή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πρέπει να είναι: P 2 = P 1 +1,3bar =2,2bar =220kPa.

60 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Μετά τον καθορισµό των απαιτούµενων µεγεθών, υπολογίζεται ο όγκος του δοχείου διαστολής: 3 t t s t m 0,007 V , , ,347 V p p 1 1 v v V V = = =

61 Σκαρίφηµαεγκατάστασηςκάθετης ΓΑΘ

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ENNEREG, Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό Ώριμη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος Γεωθερμία Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς να κατασκευάζουν γεωθερμικά συστήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη με επιτυχία αντίστοιχα πιλοτικά συστήματα. Θα είναι άραγε

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Μάθημα Έργου Καθαρής Ενέργειας Κέντρο Eπιχειρήσεων Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ 28 ΓΑΘ για ψύξη - Θέρμανση Αναφορά φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (NREL PIX)

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός. αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών CLIMATE COMFORT. All Seasons. Heating. Air Conditioning. Applied Systems.

Ανταγωνισμός. αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών CLIMATE COMFORT. All Seasons. Heating. Air Conditioning. Applied Systems. All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Ανταγωνισμός αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Οικιακές εφαρμογές τεχνολογία cascade για παραγωγή νερού 80ºC Παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαμαρίνα Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Heating

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Heating ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Heating Νεα μονάδα από την Carrier σχεδιασμένη για θέρμανση Εμπιστευτείτε την πείρα της Carrier για τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου σας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η παρακάτω μελέτη αφορά πισίνα επιφάνειας 40 m 2. Το μήκος της πισίνας είναι

Διαβάστε περισσότερα