ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία"

Transcript

1 ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία ιαστασιολόγηση γεωθερµικού εναλλάκτη Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Μεγέθηυ ολογισµού Η µελέτη για την κάλυψη των αναγκών ενός κτηρίου µε γεωθερµική αντλία θερµότητας περιλαµβάνει σαν πρώτο βήµα τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάθους των γεωτρήσεων που θα χρειαστούν (κάθετος εναλλάκτης) ή το µήκος του σωληνώσεων που θα απαιτηθούν (οριζόντιος εναλλάκτης). Στη συνέχεια υπολογίζονται τα λοιπά µεγέθη της εγκατάστασης, τα οποία είναι: ισχύς αντλίας θερµότητας διάµετρος και υλικό σωληνώσεων

3 ιαστασιολόγησηκάθετου εναλλάκτη

4 Χαρακτηριστικάκάθετουεναλλάκτη Ο κάθετος γεωθερµικός εναλλάκτης έχει 2 σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον οριζόντιο γεωθερµικό εναλλάκτη: Σε µεγάλα βάθη η θερµοκρασία του εδάφους παραµένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ίση µε το µέσο όρο των χειµερινών και θερινών µέσων θερµοκρασιών της ατµόσφαιρας. Οι οριζόντιοι εναλλάκτες, παρόλο που είναι ευκολότερο να εγκατασταθούν, απαιτούν σηµαντικά περισσότερη περιοχή (περίπου 232,25m²/RT) από άλλους τύπους εναλλακτών. Αντίθετα οι κάθετοι βρόχοι απαιτούν µόνο περίπου 23,23 27,87m²/RT.

5 Βάθοςγεώτρησηςκάθετουεναλλάκτη Το βάθος της γεώτρησης επηρεάζει άµεσα το κόστος του συστήµατος. Μεγαλύτερο βάθος γεώτρησης σηµαίνει µεγαλύτερες δαπάνες διάτρησης και µεγαλύτερο µήκος σωλήνα. Εποµένως ο ακριβής υπολογισµός του βάθους γεώτρησης είναι πολύ σηµαντικός στην επίτευξη µιας ακριβής εκτίµησης του κόστους εγκατάστασης του συστήµατος. Για µεγάλες (50RT και άνω) εφαρµογές, πρέπει να εξεταστεί το χώµα ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς οι ιδιότητες του εδάφους. Το πλεονέκτηµα στη δοκιµή είναι ότι τα ακριβέστερα στοιχεία εδάφους θα δώσουν στο σχεδιαστή ακριβείς πληροφορίες για τη θερµική αγωγιµότητα, ώστε να µπορέσει να υπολογίσει µε µεγαλύτερη ασφάλεια το απαιτούµενο βάθος γεώτρησης. Εποµένως οι εδαφολογικές ιδιότητες, δηλαδή η αγωγιµότητα και η θερµική διαχυτότητα, πρέπει να προέλθουν είτε από µια δοκιµή στην περιοχή της εγκατάστασης (ground testing) είτε από µια ακριβή εκτίµηση.

6 Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάθους εφαρµόζεται η µεθοδολογία που προτείνει η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) και περιγράφεται στην ακόλουθη αναφορά: Steve Kavanaugh, Kevin Rafferty, Design of Geothermal Systems For Commercial and Institutional Buildings ASHRAE, Atlanta 1997.

7 Μέσηετήσιαροήθερµότητας Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, αρχικά πρέπει να υπολογιστεί το ακόλουθο µέγεθος q a, το οποίο ονοµάζεται «µέση ετήσια ροή θερµότητας στο έδαφος»: q a όπου: = C fc q lc EFL hoursc + C T q lc και q lh το ονοµαστικό ψυκτικό και θερµικό φορτίο του κτηρίου αντίστοιχα σε Btu/h (το ψυκτικό φορτίο εισάγεται µε αρνητικό πρόσηµο στην ανωτέρω σχέση) EFL hoursc και EFL hoursh οι ισοδύναµες ώρες σε ολικό φορτίο ψύξης και θέρµανσης ετησίως C fc και C fh διορθωτικοί συντελεστές που σχετίζονται µε τους συντελεστές COP και ΕΕR αντίστοιχα Τ a το ετήσιο χρονικό διάστηµα σε ώρες (8.760h). a fh q lh EFL hoursh

8 Ισοδύναµεςώρεςθέρµανσηςκαιψύξης Οι ισοδύναµες ώρες πλήρους φορτίου EFL hoursc και EFL hoursh µπορούν να περιγραφούν ως το ποσό ωρών που θα λειτουργούσε µε πλήρες φορτίο ένα σύστηµα σχεδιασµένο για το µέγιστο φορτίο θέρµανσης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υπολογίζεται ως εξής: όπου: E c EFL hoursc = & EFLhoursh = qlc q lc και q lh το ονοµαστικό (µέγιστο) ψυκτικό και θερµικό φορτίο του κτηρίου αντίστοιχα E c και E h οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας σε ψύξη και θέρµανση. E q h lh

9 ιορθωτικοίσυντελεστήςc fc καιc fh Οι διορθωτικοί συντελεστές C fc και C fh σχετίζονται µε τους χαρακτηριστικούς συντελεστές ΕΕR και COP της αντλίας θερµότητας αντίστοιχα. Οι τιµές τους, βάσει της µεθόδου της ASHRAE, δίνονται από τον πίνακα: ιορθωτικοί συντελεστές αντλιών θερµότητας EER (ψύξη) C fc COP (θέρµανση) C fh 11,0 1,31 3,0 0,75 13,0 1,26 3,5 0,77 15,0 1,23 4,0 0,80 17,0 1,20 4,5 0,82

10 Παράδειγµαυ ολογισµούq a Έστω: q lc = Btu/h q lh = Btu/h EFL hoursc = 1.100h EFL hoursh = 1.100h C fc = 1,26 C fh = 0,76. Αντικαθιστώντας στη σχέση υπολογισµού της µέσης ετήσιας ροής θερµότητας έχουµε: q q q a a a = C fc q lc EFL hoursc + C T a fh q lh EFL hoursh 1,26 ( Btu/h) 1.100h+ 0, Btu/h 1.100h = 8.760h = 1.820,95Btu/h

11 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Τύπος Υλικό Εξωτερική διάµετρος (mm) Πάχος τοιχώµατος (mm) Θερµική αγωγιµότητα (W/(m.K)) Θερµική αντίσταση ((K.m)/W) PE DN25 PN8 Πολυαιθυλένιο 25,0 2,0 0,42 0,066 PE DN32 PN8 Πολυαιθυλένιο 32,0 2,0 0,42 0,051 PE DN40 PN8 Πολυαιθυλένιο 40,0 2,3 0,42 0,046 PE DN50 PN8 Πολυαιθυλένιο 50,0 2,9 0,42 0,047 PE DN20 PN12 Πολυαιθυλένιο 20,0 2,0 0,42 0,085 PE DN25 PN12 Πολυαιθυλένιο 25,0 2,3 0,42 0,077 PE DN32 PN12 Πολυαιθυλένιο 32,0 3,0 0,42 0,079 PE DN40 PN12 Πολυαιθυλένιο 40,0 3,7 0,42 0,078 PE DN50 PN12 Πολυαιθυλένιο 50,0 4,6 0,42 0,077 SDR11 3/4 Πολυαιθυλένιο 26,7 2,5 0,42 0,079 SDR11 1 Πολυαιθυλένιο 33,4 3,0 0,42 0,075 SDR11 11/4 Πολυαιθυλένιο 42,2 3,9 0,42 0,077 SDR11 11/2 Πολυαιθυλένιο 48,3 4,4 0,42 0,076 SDR11 2 Πολυαιθυλένιο 60,3 5,5 0,42 0,076 SDR13 1 Πολυαιθυλένιο 28,6 2,2 0,22 0,121 SDR13 11/4 Πολυαιθυλένιο 34,9 2,6 0,22 0,117 SDR13 11/2 Πολυαιθυλένιο 41,3 3,1 0,22 0,118 SDR13 2 Πολυαιθυλένιο 54,0 4,0 0,22 0,116

12 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Η διάµετρος της σωλήνωσης έχει να κάνει µε τη µεταφερόµενη ισχύ από τον κλιµατιζόµενο χώρο προς το έδαφος και την παροχή του µέσου. Η επιλογή της διαµέτρου είναι τέτοια, ώστε συναρτήσει της απαιτούµενης µεταφερόµενης παροχής εντός των σωληνώσεων, η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει το 1 1,5m/sec, ώστε να επιτυγχάνεται στρωτή ροή. Η µεταφερόµενη θερµική ισχύς και η παροχή µάζας του εργαζόµενου µέσου σχετίζονται µε τη σχέση: q lc = m& C V ( t t ) wi wo (υπολογισµός βάσει ψύξης) q lh = m& C V ( t t ) wo wi (υπολογισµός βάσει θέρµανσης)

13 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη όπου: m& η παροχή µάζας του νερού µέσα στη σωλήνωση C v = 4,184 KJoule/(kg K) η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού t wi η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο γεωθερµικό εναλλάκτη t wο η θερµοκρασία εξόδου του νερού από το γεωθερµικό εναλλάκτη. Η απόλυτη τιµή της διαφοράς θερµοκρασίας lt wi t wo l επιλέγεται από την αντλία θερµότητας του συστήµατος συνήθως να ισούται µε 4K. Από τις ανωτέρω σχέσεις, δοθείσης της lt wi t wo l και του θερµικού φορτίου, υπολογίζεται τελικά η απαιτούµενη παροχή µάζας εντός της σωλήνωσης.

14 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Από την παροχή µάζας υπολογίζεται η παροχή όγκου µε τη σχέση: V & = m & ρ Η ταχύτητα της ροής σχετίζεται µε τη διατοµή και τη διάµετρο της σωλήνωσης από τη σχέση: V& = u A V& = u π D 4 2 u = 4 V& π D 2 Από την ανωτέρω σχέση επιλέγεται η διάµετρος της σωλήνωσης ώστε η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει το 1 1,5m/sec.

15 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Έστω φορτίο ψύξης q lc =22.520Btu/h = 6,60kW Παροχή µάζας: q lc m& = = m& C V ( t t ) wi wo kjoule 6,60 sec kjoule 4,184 4K kg K m& = C V q m& = 0,394 lc ( t t ) wi kg sec wo

16 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Παροχή όγκου: V& m& 0,394kg/sec = V& = V& = 0, ρ 1.000kg/m Η συνολική αυτή παροχή όγκου θα διαµοιραστεί στις γεωτρήσεις που θα διανοιχτούν και στους βρόγχους που θα εγκατασταθούν σε κάθε γεώτρηση. Ο αριθµός των γεωτρήσεων, µε βάση την ακολουθούµενη µεθοδολογία, προκύπτει ίσος µε το φορτίο σε RT. 1RT = 3,517kW και 1RT = ,503Btu/h. Για το παράδειγµα που αναφέρθηκε: ψυκτικό φορτίο q lc = Btu/h = 1,877RT. 3 m /sec άρα ο αριθµός των γεωτρήσεων επιλέγεται ίσος µε 2. 3

17 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Αν επιπλέον επιλέξουµε να έχουµε διπλό βρόγχο σε κάθε γεώτρηση, τότε η συνολική παροχή θα µοιραστεί σε τέσσερις κατακόρυφους εναλλάκτες, οπότε θα προκύψει ίση µε: V & βρ = V/4 & Έστω ονοµαστική διάµετρος σωλήνωσης 11/2. Η εσωτερική διάµετρος θα είναι: d i = 48,3mm 2 4,4mm d i = 39,5mm Ταχύτητα ροής: = 0, /4 m /sec = 0, V& 4 0, m / sec u= u= 2 2 π D π 0,0395 m u= m /sec 0,080m / sec

18 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Aν επιλέξουµε σωλήνωση PE DN32 PN12, η εσωτερική διάµετρος θα είναι: d i = 32mm 2 3mm d i = 26mm Ταχύτητα ροής: V& 4 0, m / sec u= u= 2 2 π D π 0,032 m u= 2 0,122m / sec

19 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Ο υπολογισµός του απαιτούµενου βάθους γεώτρησης βάσει του ψυκτικού φορτίου θα γίνει σύµφωνα µε τον τύπο: L όπου: R ga, R gm, R gd : ισοδύναµες θερµικές αντιστάσεις εδάφους για ετήσιο, µηνιαίο και ηµερήσιο παλµό αντίστοιχα (σε h ft F/Btu) R b : θερµική αντίσταση σωλήνωσης γεώτρησης (σε h ft F/Btu) PLF m : ο µηνιαίος συντελεστής µερικού φορτίου : ο συντελεστής θερµικών απωλειών του κυκλώµατος των σωληνώσεων F sc t g c = q a R ga + ( C q ) ( R + PLF R + R F ) fc t lc g t wi : η θερµοκρασία του εδάφους (σε F) b + t 2 wo m t p gm gd sc

20 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη t wi : η θερµοκρασία εισόδου του υγρού στη γεωθερµική αντλία (σε F) : η θερµοκρασία εξόδου του υγρού από τη γεωθερµική αντλία (σε F) t wo t p : διορθωτικός συντελεστής για τη θερµοκρασία εδάφους λόγω της παρεµβολής παρακείµενων σωληνώσεων (σε F)

21 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Ο υπολογισµός του απαιτούµενου βάθους γεώτρησης βάσει του θερµικού φορτίου θα γίνει αντίστοιχα σύµφωνα µε τον τύπο: L c = q a R ga + ( C q ) ( R + PLF R + R F ) fh t lh g t wi b + t 2 wo m t p gm gd sc

22 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Οι ισοδύναµες θερµικές αντιστάσεις του εδάφους R ga, R gm, R gd δίνονται από τις σχέσεις: R k g ga = όπου: : η θερµική αγωγιµότητα του εδάφους σε Btu/(hft ο F) G 1, G 2, G f : συντελεστές που δίνονται από την παρακάτω σχέση (i=1, 2, f): όπου: G f G k g 1 F oi, i=1, 2, f αδιάστατοι αριθµοί Fourier. R Gi = 0,0769 ln oi + gm = G ( F ) 0, G k g 2 R = gd G k 2 g

23 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Ο αδιάστατος αριθµός Fourier ο οποίος αποδεικνύεται τελικά ότι σχετίζεται µε τις θερµικές ιδιότητες του εδάφους δίνεται από τη σχέση: F a g τ d o όπου : η θερµική διαχυτότητα του εδάφους σε ft 2 /ηµέρα : χρονική κλίµακα (χρονικός παλµός) επίδρασης της θερµοκρασίας του εδάφους από το γεωθερµικό εναλλάκτη σε ηµέρες ft. = 4 a d g 2 τ : η εσωτερική διάµετρος της σωλήνωσης του εναλλάκτη σε

24 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Πυρηγενή πετρώματα Γρανίτης(10% χαλαζίας) Γρανίτης(25% χαλαζίας) Βασάλτης Gabbro (Cen. Plains) Gabbro (Rocky Mtns) Διορίτης Γρανοδιορίτης Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) 10,4 Αμφιβολίτης 1,12,7 1,52, Ανδεσίτης 0,82,8 0,91,6 0, ,14,7 42,8 11,2 Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) 1,13,0 1,21,4 0,91,6 1,22,1 1,21,9 1,22,0 Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) 1,34,9 1,52,1 1,24,7 Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) 0,21 0,170,21 0,18 0,22 0,21 Πυκνότητα ρ(lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α(ft 2 /day) 0,94,3 1,01,4 0,70,9 0,651,15 0,851,5 0,71,0 0,84,3

25 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) Πυκνότητα ρ()lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α (ft 2 /day) Ιζημετογενή πετρώματα Claystone 1,14,7 Δολομίτης 0,93,6 1,63,6 0, ,12,3 Ασβεστόλιθος 0,83,6 1,42,2 0, ,04,4 Rock Salt 3,7 0, Χαλαζιακή άμμος 1,7 1,22,0 0, ,74,2 Siltstone 0,81,4 Wet shale (25% χαλαζίας) 1,04,8 0,91,2 Wet shale (0% χαλαζίας) Dry shale(25% χαλαζίας) 4,2 0,62,3 0,60,9 0,84,4 0, ,50,6 0,71,0 Dry shale (0% χαλαζίας) 0,50,8 0,450,55

26 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) Πυκνότητα ρ ()lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α(ft 2 /day) Μεταμορφωγενή πετρώματα Γνευσίτης 21,4 1,03,3 1,32,0 0, ,91,2 Μάρματο 0,9 1,23,2 1,21,9 0, ,81,2 Χαλαζίας 3,04,0 0, ,23,0 Σχιστόλιθος(schist) 5,1 1,22,6 1,42, Σχιστόλιθος(slate) 0,64,5 0, ,60,9

27 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµοκρασία του εδάφους δεν µένει σταθερή. Για τους οριζόντιους βρόχους, όπου ο σωλήνας είναι κοντά στην επιφάνεια, η επίγεια θερµοκρασία αλλάζει εποχιακά. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο γεωθερµικός εναλλάκτης επηρεάζει τη θερµοκρασία εδάφους ως εξής: Μακροπρόθεσµη Επίδραση. Αυτή είναι η αλλαγή στην επίγεια θερµοκρασία κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Για παράδειγµα, η επίγεια θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί κατά 6 F σε 10 έτη λόγω της θερµότητας που προστίθεται από τον εναλλάκτη. Ετήσια Επίδραση. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, το φορτίο θερµότητας σε ένα τοµέα γεώτρησης θα αλλάξει και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην επίγεια θερµοκρασία σε µηνιαία βάση. Βραχυπρόθεσµη Επίδραση. Το πραγµατικό ωριαίο φορτίο έχει επίσης επιπτώσεις στη δυνατότητα του τοµέα των γεωτρήσεων να διαλύσει την θερµότητα. Έτσι, η επίγεια θερµοκρασία θα αλλάξει µε το ωριαίο φορτίο.

28 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Εποµένως οι τρεις αυτές χρονικές επιδράσεις πρέπει να υπολογιστούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι µακροπρόθεσµες αλλαγές θερµότητας στο χώµα που µπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής του συστήµατος και να βρεθεί έτσι επακριβώς το απαραίτητο µήκος σωλήνων. Έτσι εισάγονται οι τιµές αντίστασης R ga (ετήσια), R gm (µηνιαία) και R gd (καθηµερινή), που είναι υπολογισµένες µε βάση τρεις διαφορετικούς παλµούς: ένα δεκαετή παλµό των ηµερών ένα µηνιαίο παλµό των 30 ηµερών ένα 6ωρο παλµό του 25% της ηµέρας. Οι τρεις αυτοί χρόνοι ορίζονται ως εξής: τ 1 = ηµέρες τ 2 = = ηµέρες τ f = ,25 = 3.680,25 ηµέρες.

29 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Τελικά ο υπολογισµός του αριθµού Fourier για τον κάθε παλµό γίνεται σύµφωνα µε τους τύπους: ( ) 2 1 f g o1 d τ τ a 4 F = ( ) 2 2 f g o2 d τ τ a 4 F = 2 f g of d τ a 4 F =

30 Παράδειγµαυ ολογισµούθερµικών αντιστάσεωνεδάφους Έστω έδαφος µε τις ακόλουθες ιδιότητες: k g = 1,5 Btu/(h ft οf) a g = 1,4 ft 2 /ηµέρα d = 1,0in = 0,083ft (1ft = 12in). Οι χρονικές σταθερές υπολογίζονται: τ f τ 1 = 3.680, = 30,25 ηµέρες τ f τ 2 = 3.680, = 0,25 ηµέρες τ f = 3.680,25. Οι τρεις αδιάστατοι αριθµοί Fourier προκύπτουν: F o1 = ,60 F o2 = 201,60 F of = ,60.

31 Παράδειγµαυ ολογισµού θερµικώναντιστάσεωνεδάφους Οι συντελεστές G υπολογίζονται από τη σχέση G i =0,0769ln(F oi )+0,0901: G 1 = 0,8669 G 2 = 0,4982 G f = 1,2362. Τελικά υπολογίζονται οι θερµικές αντιστάσεις του εδάφους από τις σχέσεις ορισµού: R ga = 0,2461 (hft o F)/Btu R gm = 0,2459 (hft o F)/Btu R gd = 0,3321 (hft o F)/Btu.

32 Μηνιαίοςσυντελεστήςµερικούφορτίου Εκφράζει το ποσοστό λειτουργίας της εγκατάστασης ως προς ισχύ και χρόνο, σε σχέση µε τη διαρκή λειτουργία της σε ονοµαστικό φορτίο. Εκτιµάται ως εξής για την περίπτωση ενός επαγγελµατικού χώρου: Έστω ότι µία µονάδα δεν θα δουλεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή το 50% του χρόνου. Κατά τις υπόλοιπες 12 ώρες θεωρούµε ότι η µονάδα λειτουργεί το 60% του χρόνου. Άρα τελικά ο εξοπλισµός θα λειτουργούσε 30% των συνολικών ωρών αν ο χώρος χρησιµοποιούνταν επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Ο χώρος όµως χρησιµοποιείται 5 µέρες την εβδοµάδα κι έτσι ο µηνιαίος συντελεστής µερικού φορτίου υπολογίζεται: PLF m = 0,30 (5/7) = 0,21.

33 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Η θερµική αντίσταση της σωλήνωσης και της γεώτρησης είναι συνάρτηση αφενός του υλικού και του πάχους της σωλήνωσης και αφετέρου του υλικού πλήρωσης της γεώτρησης. Εκφράζει την αντίσταση στη µεταφορά θερµότητας από το ρευστό εντός του εναλλάκτη προ το έδαφος, διαµέσου της σωλήνωσης και της γεώτρησης. Η µεθοδολογία που ακολουθείται δίνει τους ακόλουθους πίνακες για τον υπολογισµό της θερµικής αντίστασης σωλήνωσης γεώτρησης. Μετατροπές µονάδων: 1gallon = 3,785lt 1gpm (gallon per minute) = 3, m 3 /60sec 1gpm = 0, m 3 /sec.

34 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η θερµική αντίσταση σωλήνωσης σε h ft of/βtu ιάµετρος σωλήνωσης τύπου U SDR Παροχή νερού άνω των 2 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 3 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 5 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 10 gpm SDR 11 0,09 0,12 3/4 in SDR 9 0,11 0,15 SDR 40 0,10 0,14 SDR 11 0,09 0,14 0,10 1 in SDR 9 0,11 0,15 0,12 SDR 40 0,10 0,16 0,11 SDR 11 0,09 0,15 0,12 0,09 11/4 in SDR 9 0,11 0,17 0,15 0,11 SDR 40 0,09 0,15 0,12 0,09 SDR 11 0,09 0,16 0,15 0,09 11/2in SDR 9 0,11 0,18 0,17 0,11 SDR 40 0,08 0,14 0,14 0,08

35 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης ιόρθωση θερµικής αντίστασης. Κίτρινο φόντο: δεν συνιστάται. Αγωγιµότητα εδάφους (Βtu/(h ft of) 0,9 1,3 1,7 Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (Βtu/(h ft of) 0,5 2 0, ,5 1 ιάµετρος γεώτρησης 4 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,11 0,05 0,14 0,03 0,02 0,17 0,05 1 inσωλήνωση τύπου U 0,07 0,03 0,09 0,02 0,02 0,13 0,04 ιάµετρος γεώτρησης 5 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,14 0,06 0,18 0,04 0,04 0,21 0,06 1 inσωλήνωση τύπου U 0,11 0,04 0,14 0,03 0,02 0,16 0,05 11/4 inσωλήνωση τύπου U 0,06 0,03 0,09 0,02 0,02 0,12 0,04 ιάµετρος γεώτρησης 6 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,18 0,07 0,21 0,04 0,05 0,24 0,07 1 inσωλήνωση τύπου U 0,14 0,06 0,17 0,03 0,04 0,21 0,06 11/4 inσωλήνωση τύπου U 0,09 0,04 0,12 0,03 0,02 0,15 0,05 11/2 inσωλήνωση τύπου U 0,07 0,03 0,09 0,02 0,02 0,11 0,04

36 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Θερµική αγωγιµότητα υλικών πλήρωσης γεωτρήσεων. Υλικό πλήρωσης γεώτρησης 20% µπετονίτης 30% µπετονίτης Σκυρόδεµα 50% χαλαζιακή άµµος 20% µπετονίτης 40% χαλαζίτης 30% µπετονίτης 30% χαλαζίτης 30% µπετονίτης 30% σιδηροµετάλλευµα 60% χαλαζίτης τέφρα άµµος Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (Βtu/(h ft of)) 0,42 0,43 1,10 1,70 0,85 0,70 0,75 0,45 1,07 Νερό στάσιµο Τσιµέντο 0,40 0,45 Μπετονίτης 10%, νερό 0,7 Σκυρόδεµα 130/150 lb/ft 3 0,60 0,80 Μπετονίτης/ τσιµέντο/ άµµος 9/9/20%, νερό 0,7 0,8 Υγρή άµµος Παγωµένος µπετονίτης 10% Μπετονίτης/ χαλαζίτης 12/50%, νερό Χαλίκι, νερό Πάγος Υλικό πλήρωσης γεώτρησης Αµµοχάλικο ξηρό Τσιµέντο/ άµµος 27%/58%, νερό Χαλαζίτης, νερό Τσιµέντο/ γραφίτης Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (W/(m K)) 0,4 0,6 1,0 1,4 1,5 1,8 2,3 2,4 2,4 2,7 2,0

37 Συντελεστήςθερµικώνα ωλειώνf sc Ο συντελεστής θερµικών απωλειών του κυκλώµατος των σωληνώσεων F sc, που εκφράζει τη θερµότητα που χάνεται µεταξύ των παρακείµενων σωληνώσεων στην ίδια γεώτρηση υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα. Παροχή ανά σωλήνωση (gpm) Αριθµός βρόγχων ανά γεώτρηση ,06 1,03 1,02 3 1,04 1,02 1,01

38 Θερµοκρασίαεδάφους Η θερµοκρασία εδάφους είναι ισχυρά εξαρτώµενη από τη γεωγραφική περιοχή της µελέτης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη θερµοκρασία σε µικρό σχετικά βάθος, συνήθως µέχρι τα 5m, ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31m. Η µεταβολή της θερµοκρασίας στα 2m βάθους από την επιφάνεια του εδάφους δεν µεταβάλλεται περισσότερο από ±2 C κατά τη διάρκεια του έτους. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια και από τις θερµοφυσικές ιδιότητες του υλικού του υπεδάφους. Από τη διεθνή βιβλιογραφία δίνεται για το υπέδαφος της Αθήνας µέση ετήσια θερµοκρασία ίση µε 67 ο F = 19,4 ο C. Μετατροπές µονάδων: Θ( C) = [Θ( F) 32] 5/9.

39 Θερµοκρασίαεδάφους Καµπύλες µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας υπεδάφους αναλόγως του βάθους, (µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα 23 ο C). 34,00 31,00 MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 13,00 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 10, DEPTH MIN

40 Θερµοκρασίαεδάφους

41 Θερµοκρασίαεδάφους

42 Θερµοκρασίεςεισόδου εξόδουυγρού Οι θερµοκρασίες εισόδου t wi και εξόδου t wo του υγρού στο γεωθερµικό εναλλάκτη εξαρτώνται από τη ρύθµιση της αντλίας θερµότητας και από τη θερµοκρασία του εδάφους. Έστω ότι η αντλία θερµότητας ρυθµίζεται ώστε lt wi t wo l=4 ο C. Η θερµοκρασία Τ wi κατά τη διαδικασία της ψύξης µπορεί να πάρει τιµές από 80 έως 95 ο F. Τούτο ρυθµίζεται επίσης από την αντλία θερµότητας και είναι παράµετρος επιλογής. Η θερµοκρασία Τ wi κατά τη διαδικασία της θέρµανσης µπορεί να πάρει τιµές από 35 έως 60 ο F. Τούτο ρυθµίζεται επίσης από την αντλία θερµότητας και είναι παράµετρος επιλογής. Η θερµοκρασία Τ wο υπολογίζεται αντίστοιχα από τη ρυθµισµένη θερµοκρασιακή διαφορά lt wi t wo l. Η θερµοκρασία Τ wο κατά την ψύξη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία εδάφους. Η θερµοκρασία Τ wο κατά τη θέρµανση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία εδάφους.

43 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Στο παράδειγµα που αναπτύσσουµε έστω κατά τη διαδικασία της ψύξης: θερµοκρασία εδάφους t g =65 ο F t wi t wo =4 ο C θερµοκρασία εισόδου του υγρού στον εναλλάκτη Τ wi =85 ο F = 29,4 ο C. θερµοκρασία εξόδου του από τον εναλλάκτη t wo = Τ wi 4 ο C = 25,4 ο C = 77,7 ο F για παροχή όγκου ανά βρόγχο: 0, m 3 /sec = 1,561gpm και δύο βρόγχους ανά γεώτρηση, F sc = 1,03.

44 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Υπολογισµός θερµικής αντίστασης σωλήνωσης γεώτρησης: η σωλήνωση PE DN32 PN12 που επιλέγεται προσεγγίζεται από την SDR11 1 για αυτή τη σωλήνωση και για παροχή νερού επιλέγεται αρχικά θερµική αντίσταση 0,09h ft of/βtu για αγωγιµότητα εδάφους 1,3Βtu/(h ft of) και αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης 1,0Βtu/(h ft of) επιλέγεται διόρθωση θερµικής αντίστασης 0,03h ft of/βtu συνεπώς η τελική θερµική αντίσταση υπολογίζεται R b =0,12h ft of/βtu.

45 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Η µέθοδος υπολογισµού του βάθους που απαιτείται για τις γεωτρήσεις βασίζεται κατά πολύ στην εκτίµηση του τελευταίου συντελεστή t p. Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει τη µακροπρόθεσµη αλλαγή θερµοκρασίας του εδάφους λόγω της υπερβολικής απόρριψης ή εξαγωγής θερµότητας µετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τον κατάλληλο πίνακα στο βιβλίο της µεθόδου της ASHRAE που παρουσιάζεται γίνεται η εκτίµηση του συντελεστή αυτού και συγκρίνεται το αναµενόµενο βάθος µε το εξαγόµενο από τους υπολογισµούς.

46 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Θερµοκρασία εδάφους και εισαγωγής υγρού στον εναλλάκτη ( o F) Αριθµός ισοδύναµων ωρών (Θέρµανση / Ψύξη) Απόσταση γεωτρήσεων (ft) t g = 50 o F (t w = 35/80) 1,0 1,5 t g = 60 o F (t w = 45/85) k g (Btu/(h ft of)) 1,0 1,5 ιορθωτικός συντελεστής θερµοκρασίας εδάφους t p ( o F) Απαιτούµενο βάθος γεώτρησης ανά RT t g = 70 o F (t w = 60/95) 1,0 1, / ,4 (318) 2,3 (276) 1,2 (258) 4,4 (248) 2,3 (216) 1,2 (202) / ,9 (318) 5,4 (237) 3,4 (220) 11,8 (245) 4,3 (186) 1,9 (172) 4,7 (245) 2,5 (263) 11,8 (313) 4,7 (225) 2,4 (206) 500 / ,1 (379) 7,8 (277) 4,1 (224) 15,1 (294) 8 (216) 4,3 (190) 6,7 (326) 3,5 (287) 12,8 (345) 6,7 (254) 3,5 (224) 6,7 (336) 3,5 (293) 6,7 (259) 3,5 (229) 15 0 / ,3 (406) 10,4 (316) 10,4 (414) 10,5 (322) 25 5,4 (325) 5,5 (252) 5,4 (332) 5,5 (257)

47 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Για θερµική αγωγιµότητα εδάφους k g = 1,5Btu/(h ft of), t g = 65 o F, t wi = 85 ο F, ισοδύναµες ώρες θέρµανσης & ψύξης & και απόσταση γεωτρήσεων 20ft, επιλέγεται συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας εδάφους 2,4 ο F. Το απαιτούµενο βάθος γεώτρησης ανά RT αναµένεται να προκύψει της τάξης του 206ft/RT.

48 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Έχοντας πλέον υπολογίσει και επιλέξει όλα τα απαιτούµενα µεγέθη, µπορούµε να υπολογίσουµε το βάθος γεώτρησης: qa R ga + ( Cfc qlc) ( R b+ PLFm R gm+ R gd Fsc) Lc = t wi+ t wo tg tp ,95 0,2461 1, ,12 0,12+ 0,21 0, ,3321 1,03 Lc = ,7 65 2,4 2 L = 794,95ft = 242,30m c ( ) Με βάση την απαιτούµενη ψυκτική ισχύ (1,88RT = 6,6kW), υπολογίζεται ότι απαιτούνται 423,6ft/RT ή 27,2W/m εναλλάκτη. Έχοντας επιλέξει δύο γεωτρήσεις µε διπλό βρόγχο, το βάθος κάθε γεώτρησης προκύπτει 242,3m/4 = 60,6m. Η διάµετρος της γεώτρησης επιλέγεται 6in για εγκατάσταση διπλού βρόγχου σωληνώσεων.

49 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστουδραυλικόδίκτυο Το επόµενο στάδιο είναι να υπολογιστούν οι απώλειες πίεσης µέσα στο γεωθερµικό εναλλάκτη θερµότητας καθώς και στο συνολικό κύκλωµα των σωληνώσεων µε σκοπό την επιλογή του κατάλληλου κυκλοφορητή. Οι συνολικές απώλειες είναι το άθροισµα των παρακάτω απωλειών: γραµµικές απώλειες γεωθερµικών εναλλακτών απώλειες ενδιάµεσου δικτύου (µέχρι την αντλία θερµότητας) τοπικές απώλειες πίεσης δικτύου γεωτρήσεων µε τυπική τιµή ίση µε 0,005bar τοπικές απώλειες πίεσης ΓΑΘ µε τυπική τιµή 0,250,3bar τοπικές απώλειες πίεσης λοιπών εξαρτηµάτων µε τυπική τιµή 0,2bar.

50 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη Οι σωληνώσεις είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένης πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό που συνηθίζεται στις γεωθερµικές εφαρµογές λόγω των σηµαντικών ιδιοτήτων του στη µεταφορά θερµότητας. Το ακόλουθο διάγραµµα δίνει την απώλεια πίεσης σε bar ανά 100 µέτρα σωλήνωσης, σε σχέση µε την παροχή, την ταχύτητα και τη διάµετρο της σωλήνωσης.

51 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη

52 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα οι απώλειες πίεσης ανά 100m σωλήνωσης, όσο αφορά το τµήµα του κάθετου γεωεναλλάκτη θερµότητας, για παροχή ρευστού 0,0985lt/sec και d in =26mm, θα είναι: p/100m=0,028bar. Επειδή οι σωληνώσεις στις 2 γεωτρήσεις είναι παράλληλες, η πτώση πίεσης είναι ίδια και έτσι υπολογίζεται για τον ένα γεωθερµικό εναλλάκτη θερµότητας. To µήκος του κάθε εναλλάκτη θα είναι 121,2m (διπλάσιο του βάθους της γεώτρησης). Έτσι οι γραµµικές απώλειες πίεσης θα είναι 0,034bar.

53 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστοενδιάµεσοδίκτυο Το υδραυλικό δίκτυο από την έξοδο της γεώτρησης ως την είσοδο της αντλίας θερµότητας ονοµάζεται ενδιάµεσο δίκτυο. Οι απώλειες του δικτύου αυτού θα υπολογιστούν µε την τιµή που θα προκύψει από το παραπάνω διάγραµµα, πολλαπλασιασµένη µε το συνολικό µήκος του δικτύου αυτού. Η παροχή στο µέρος αυτό του συστήµατος ισούται µε τη συνολική παροχή του δικτύου Q=0,394lt/sec ενώ η εσωτερική διάµετρος των σωληνώσεων επιλέγεται να είναι 60mm. Η πτώση πίεσης από το διάγραµµα προκύπτει p/100m=0,008 bar. Έστω ότι το ενδιάµεσο δίκτυο των σωληνώσεων έως την πιο αποµακρυσµένη γεώτρηση από την αντλία θερµότητας έχει µήκος 100m. Οι απώλειες πίεσης στο ενδιάµεσο δίκτυο προκύπτουν ίσες µε 0,008bar.

54 Υ ολογισµόςδικτύου Συνολική τώση ίεσης Οι συνολικές απώλειες του συστήµατος θα είναι ίσες µε το άθροισµα των παρακάτω επιµέρους απωλειών: τοπικές απώλειες πίεσης δικτύου γεωτρήσεων: 0,005bar τοπικές απώλειες πίεσης ΓΑΘ: 0,3bar τοπικές απώλειες πίεσης λοιπών εξαρτηµάτων: 0,2bar γραµµικές απώλειες πίεσης γεωεναλλάκτη: 0,034bar γραµµικές απώλειες πίεσης στο ενδιάµεσο δίκτυο: 0,008bar Το άθροισµα των ανωτέρω απωλειών πίεσης δίνει τη συνολική πτώση πίεση στο συνολικό υδραυλικό δίκτυο: συνολική πτώση πίεσης: 0,547bar =5,58m Η 2 O. Μετατροπές µονάδων: 1bar = 10,197162m Η 2 O. Με τη συνολική πτώση πίεσης και τη συνολική παροχή επιλέγεται ο κυκλοφορητής του υδραυλικού δικτύου.

55 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Σε κάθε υδραυλικό σύστηµα είναι απαραίτητη η ύπαρξη δοχείου διαστολής. Το δοχείο διαστολής είναι ένα µικρό δοχείο που χρησιµοποιείται σε κλειστά συστήµατα θέρµανσης µε σκοπό να απορροφά την αύξηση πίεσης του νερού και έτσι να διατηρεί την πίεση του δικτύου σε αποδεκτά όρια. Η διατήρηση της πίεσης είναι απαραίτητη για: να αναπληρώνονται οι απώλειες του νερού του δικτύου που οφείλονται σε τυχόν µικροδιαρροές να παραλαµβάνεται η θερµική διαστολή του νερού λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας του να µην δηµιουργούνται υποπιέσεις οι οποίες γίνονται αιτία ατµοποιήσεων στο δίκτυο να αποτρέπεται η σπηλαίωση στην αναρόφηση των κυκλοφορητών.

56 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Ο όγκος του δοχείου διαστολής δίνεται από τη σχέση: V t = όπου: V s v 2 1 v1 p 1 1 p2 V t : ο όγκος του δοχείου διαστολής σε m³ V s : ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση σε m³ t 1 : η χαµηλότερη θερµοκρασία του δικτύου (0 C) t 2 : η υψηλότερη θερµοκρασία του δικτύου (50 C) P 1 : η χαµηλότερη πίεση του δικτύου σε kpa P 2 : η υψηλότερη πίεση του δικτύου σε kpa

57 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής όπου: v 1 : ο ειδικός όγκος του νερού στη χαµηλότερη θερµοκρασία σε m³/kgr v 2 : ο ειδικός όγκος του νερού στην υψηλότερη θερµοκρασία σε m³/kgr.

58 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση είναι άθροισµα δύο µεγεθών: του όγκου στις σωληνώσεις του γεωθερµικού εναλλάκτη του όγκου στις σωληνώσεις του οριζοντίου συστήµατος. Θεωρώντας και στις δύο περιπτώσεις τις σωληνώσεις ως απλούς κυλίνδρους έχουµε: 2 2 π din π 0,026 V γ.εν. = 4 Lγ.εν Vγ.εν. = 4 121,2 Vγ.εν. = π din π 0,060 V εν.δ. = Lεν.δ Vεν.δ. = 100 Vεν.δ. = 4 4 0,090m Συνεπώς ο συνολικός όγκος νερού στο δίκτυο είναι ίσος µε: 0,347m 3. 0,257m 3 3

59 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής O ειδικός όγκος του νερού σε πίεση 1atm και στη θερµοκρασία των 0 C είναι v 1 =0, m³/kgr ενώ στη θερµοκρασία των 50 C είναι v 2 =0, m³/kgr. Ως χαµηλότερη πίεση λαµβάνεται η απαραίτητη στατική πίεση του δικτύου προσαυξηµένη κατά 0,7bar ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος να παρουσιαστεί υποπίεση, ατµοποίηση ή σπηλαίωση. Η ελάχιστη στατική πίεση για υδραυλικά δίκτυα θέρµανσης λαµβάνεται 2m (0,2bar). Συνεπώς, η χαµηλότερη πίεση στο δίκτυο λαµβάνεται: P 1 =0,7+0,2=0,9bar=90kPa. Ως υψηλότερη πίεση λαµβάνεται το άνω επιτρεπτό όριο πίεσης πριν το άνοιγµα της βαλβίδας ασφαλείας. Αυτή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πρέπει να είναι: P 2 = P 1 +1,3bar =2,2bar =220kPa.

60 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Μετά τον καθορισµό των απαιτούµενων µεγεθών, υπολογίζεται ο όγκος του δοχείου διαστολής: 3 t t s t m 0,007 V , , ,347 V p p 1 1 v v V V = = =

61 Σκαρίφηµαεγκατάστασηςκάθετης ΓΑΘ

Διαστασιολόγησηοριζόντιου γεωθερμικούεναλλάκτη

Διαστασιολόγησηοριζόντιου γεωθερμικούεναλλάκτη Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση ΚαινοτόμεςΤεχνολογίεςΕφαρμογώνΑ.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Διαστασιολόγησηοριζόντιου γεωθερμικούεναλλάκτη Συνδιοργάνωση: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ KANONIKH ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ρ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ρ. Μαρία Κ. Κούκου Επ. Συν. Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμία Εφαρμ ογές εγκαταστάσεων στην πράξη Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμ ική Εγκατάσταση Θέρμ ανσης - Ψύξης Σκοπ ός της εγκατάστασης είναι π αραγωγή ενέργειας για ψύξη και θέρμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ)

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) Αντώνιος Ακογλάνης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Στην παρούσα ενότητα διερευνώνται εφαρμογές της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Οι καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές πλαισίου εφαρμογής Αρχείο καταχώρισης & ερμηνευτικό εγχειρίδιο για μια κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο καταγραφής εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας. Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών 2η Διεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2008 10-13 Απριλίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Απόδειξη της σχέσης 3.17 που αφορά στην ακτινωτή ροή µονοφασικού ρευστού σε οµογενές πορώδες µέσο

Απόδειξη της σχέσης 3.17 που αφορά στην ακτινωτή ροή µονοφασικού ρευστού σε οµογενές πορώδες µέσο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ασκήσεις Απόδειξη της σχέσης 3.7 που αφορά στην ακτινωτή ροή µονοφασικού ρευστού σε οµογενές πορώδες µέσο Νόµος Darcy: A dp π rh dp Q Q µ dr µ dr I e Q µ dr Q µ dr dp dp

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω)

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Εναλλαγή θερμότητας Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Σχ. 4.1 (β) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καντ` αντιρροή (πάνω) και αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Μεταβατική Αγωγή Θερμότητας: Ανάλυση Ολοκληρωτικού Συστήματος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 1 Μεταβατική Αγωγή (ranen conducon Πολλά προβλήματα μεταφοράς θερμότητας εξαρτώνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ m 5.13 ΛΥΣΗ. Α. (Γυμνός αγωγός) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής : Μιχ. Κτενιαδάκης - Σπουδαστής : Ζάνη Γιώργος

ΑΣΚΗΣΗ m 5.13 ΛΥΣΗ. Α. (Γυμνός αγωγός) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής : Μιχ. Κτενιαδάκης - Σπουδαστής : Ζάνη Γιώργος ΑΣΚΗΣΗ 5.3 ( ) Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα αμελητέου πάχους, έχει διάμετρο 40 και μήκος 30. Στον αεραγωγό εισέρχεται θερμός αέρας, παροχής 3600 3 / σε θερμοκρασία 50 C. Ο συντελεστής συναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Περίπτωση μελέτης Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρκαλοχωρίου (Δ.Α.Κ.Α.) βρίσκεται στο ανατολικό άκρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ REHAU. Bau Automotive Industrie

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ REHAU. Bau Automotive Industrie ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΚΑΝΤΑΡΟΣ Ν.Page ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6979229961 1 REHAU - 18/1/2013 www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΓΕΝΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ENNEREG, Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό Ώριμη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP Αντλία Θερμότητας Smart WP ΣΕΙΡΑ WKF Σειρά WKF Πιο απλό δεν γίνεται Τα πάντα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μονάδα. Ο βασικός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9 Πυρηνική Τεχνολογία - ΣΕΜΦΕ Κ ε φ ά λ α ι ο ο Π α ρ ο υ σ ί α σ η. 9 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης.9 1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή ΠΗΣ 3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ 4. Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικού υλικού και ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου. ΕΡΩΤΗΜΑ Δίνεται το σύστημα δεξαμενών του διπλανού σχήματος, όπου: q,q : h,h : Α : R : οι παροχές υγρού στις δύο δεξαμενές, τα ύψη του υγρού στις δύο δεξαμενές, η διατομή των δεξαμενών και η αντίσταση ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α. Μενδρινός (1), Κ. Καρύτσας (1), Γ. Στυλιανού (2) (1) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ Λ.Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι (2) Ελληνική Θερµαλιστική

Διαβάστε περισσότερα