ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία"

Transcript

1 ΑνανεώσιµεςΠηγέςΕνέργειας Γεωθερµία ιαστασιολόγηση γεωθερµικού εναλλάκτη Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Μεγέθηυ ολογισµού Η µελέτη για την κάλυψη των αναγκών ενός κτηρίου µε γεωθερµική αντλία θερµότητας περιλαµβάνει σαν πρώτο βήµα τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάθους των γεωτρήσεων που θα χρειαστούν (κάθετος εναλλάκτης) ή το µήκος του σωληνώσεων που θα απαιτηθούν (οριζόντιος εναλλάκτης). Στη συνέχεια υπολογίζονται τα λοιπά µεγέθη της εγκατάστασης, τα οποία είναι: ισχύς αντλίας θερµότητας διάµετρος και υλικό σωληνώσεων

3 ιαστασιολόγησηκάθετου εναλλάκτη

4 Χαρακτηριστικάκάθετουεναλλάκτη Ο κάθετος γεωθερµικός εναλλάκτης έχει 2 σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον οριζόντιο γεωθερµικό εναλλάκτη: Σε µεγάλα βάθη η θερµοκρασία του εδάφους παραµένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ίση µε το µέσο όρο των χειµερινών και θερινών µέσων θερµοκρασιών της ατµόσφαιρας. Οι οριζόντιοι εναλλάκτες, παρόλο που είναι ευκολότερο να εγκατασταθούν, απαιτούν σηµαντικά περισσότερη περιοχή (περίπου 232,25m²/RT) από άλλους τύπους εναλλακτών. Αντίθετα οι κάθετοι βρόχοι απαιτούν µόνο περίπου 23,23 27,87m²/RT.

5 Βάθοςγεώτρησηςκάθετουεναλλάκτη Το βάθος της γεώτρησης επηρεάζει άµεσα το κόστος του συστήµατος. Μεγαλύτερο βάθος γεώτρησης σηµαίνει µεγαλύτερες δαπάνες διάτρησης και µεγαλύτερο µήκος σωλήνα. Εποµένως ο ακριβής υπολογισµός του βάθους γεώτρησης είναι πολύ σηµαντικός στην επίτευξη µιας ακριβής εκτίµησης του κόστους εγκατάστασης του συστήµατος. Για µεγάλες (50RT και άνω) εφαρµογές, πρέπει να εξεταστεί το χώµα ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς οι ιδιότητες του εδάφους. Το πλεονέκτηµα στη δοκιµή είναι ότι τα ακριβέστερα στοιχεία εδάφους θα δώσουν στο σχεδιαστή ακριβείς πληροφορίες για τη θερµική αγωγιµότητα, ώστε να µπορέσει να υπολογίσει µε µεγαλύτερη ασφάλεια το απαιτούµενο βάθος γεώτρησης. Εποµένως οι εδαφολογικές ιδιότητες, δηλαδή η αγωγιµότητα και η θερµική διαχυτότητα, πρέπει να προέλθουν είτε από µια δοκιµή στην περιοχή της εγκατάστασης (ground testing) είτε από µια ακριβή εκτίµηση.

6 Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάθους εφαρµόζεται η µεθοδολογία που προτείνει η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) και περιγράφεται στην ακόλουθη αναφορά: Steve Kavanaugh, Kevin Rafferty, Design of Geothermal Systems For Commercial and Institutional Buildings ASHRAE, Atlanta 1997.

7 Μέσηετήσιαροήθερµότητας Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, αρχικά πρέπει να υπολογιστεί το ακόλουθο µέγεθος q a, το οποίο ονοµάζεται «µέση ετήσια ροή θερµότητας στο έδαφος»: q a όπου: = C fc q lc EFL hoursc + C T q lc και q lh το ονοµαστικό ψυκτικό και θερµικό φορτίο του κτηρίου αντίστοιχα σε Btu/h (το ψυκτικό φορτίο εισάγεται µε αρνητικό πρόσηµο στην ανωτέρω σχέση) EFL hoursc και EFL hoursh οι ισοδύναµες ώρες σε ολικό φορτίο ψύξης και θέρµανσης ετησίως C fc και C fh διορθωτικοί συντελεστές που σχετίζονται µε τους συντελεστές COP και ΕΕR αντίστοιχα Τ a το ετήσιο χρονικό διάστηµα σε ώρες (8.760h). a fh q lh EFL hoursh

8 Ισοδύναµεςώρεςθέρµανσηςκαιψύξης Οι ισοδύναµες ώρες πλήρους φορτίου EFL hoursc και EFL hoursh µπορούν να περιγραφούν ως το ποσό ωρών που θα λειτουργούσε µε πλήρες φορτίο ένα σύστηµα σχεδιασµένο για το µέγιστο φορτίο θέρµανσης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υπολογίζεται ως εξής: όπου: E c EFL hoursc = & EFLhoursh = qlc q lc και q lh το ονοµαστικό (µέγιστο) ψυκτικό και θερµικό φορτίο του κτηρίου αντίστοιχα E c και E h οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας σε ψύξη και θέρµανση. E q h lh

9 ιορθωτικοίσυντελεστήςc fc καιc fh Οι διορθωτικοί συντελεστές C fc και C fh σχετίζονται µε τους χαρακτηριστικούς συντελεστές ΕΕR και COP της αντλίας θερµότητας αντίστοιχα. Οι τιµές τους, βάσει της µεθόδου της ASHRAE, δίνονται από τον πίνακα: ιορθωτικοί συντελεστές αντλιών θερµότητας EER (ψύξη) C fc COP (θέρµανση) C fh 11,0 1,31 3,0 0,75 13,0 1,26 3,5 0,77 15,0 1,23 4,0 0,80 17,0 1,20 4,5 0,82

10 Παράδειγµαυ ολογισµούq a Έστω: q lc = Btu/h q lh = Btu/h EFL hoursc = 1.100h EFL hoursh = 1.100h C fc = 1,26 C fh = 0,76. Αντικαθιστώντας στη σχέση υπολογισµού της µέσης ετήσιας ροής θερµότητας έχουµε: q q q a a a = C fc q lc EFL hoursc + C T a fh q lh EFL hoursh 1,26 ( Btu/h) 1.100h+ 0, Btu/h 1.100h = 8.760h = 1.820,95Btu/h

11 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Τύπος Υλικό Εξωτερική διάµετρος (mm) Πάχος τοιχώµατος (mm) Θερµική αγωγιµότητα (W/(m.K)) Θερµική αντίσταση ((K.m)/W) PE DN25 PN8 Πολυαιθυλένιο 25,0 2,0 0,42 0,066 PE DN32 PN8 Πολυαιθυλένιο 32,0 2,0 0,42 0,051 PE DN40 PN8 Πολυαιθυλένιο 40,0 2,3 0,42 0,046 PE DN50 PN8 Πολυαιθυλένιο 50,0 2,9 0,42 0,047 PE DN20 PN12 Πολυαιθυλένιο 20,0 2,0 0,42 0,085 PE DN25 PN12 Πολυαιθυλένιο 25,0 2,3 0,42 0,077 PE DN32 PN12 Πολυαιθυλένιο 32,0 3,0 0,42 0,079 PE DN40 PN12 Πολυαιθυλένιο 40,0 3,7 0,42 0,078 PE DN50 PN12 Πολυαιθυλένιο 50,0 4,6 0,42 0,077 SDR11 3/4 Πολυαιθυλένιο 26,7 2,5 0,42 0,079 SDR11 1 Πολυαιθυλένιο 33,4 3,0 0,42 0,075 SDR11 11/4 Πολυαιθυλένιο 42,2 3,9 0,42 0,077 SDR11 11/2 Πολυαιθυλένιο 48,3 4,4 0,42 0,076 SDR11 2 Πολυαιθυλένιο 60,3 5,5 0,42 0,076 SDR13 1 Πολυαιθυλένιο 28,6 2,2 0,22 0,121 SDR13 11/4 Πολυαιθυλένιο 34,9 2,6 0,22 0,117 SDR13 11/2 Πολυαιθυλένιο 41,3 3,1 0,22 0,118 SDR13 2 Πολυαιθυλένιο 54,0 4,0 0,22 0,116

12 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Η διάµετρος της σωλήνωσης έχει να κάνει µε τη µεταφερόµενη ισχύ από τον κλιµατιζόµενο χώρο προς το έδαφος και την παροχή του µέσου. Η επιλογή της διαµέτρου είναι τέτοια, ώστε συναρτήσει της απαιτούµενης µεταφερόµενης παροχής εντός των σωληνώσεων, η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει το 1 1,5m/sec, ώστε να επιτυγχάνεται στρωτή ροή. Η µεταφερόµενη θερµική ισχύς και η παροχή µάζας του εργαζόµενου µέσου σχετίζονται µε τη σχέση: q lc = m& C V ( t t ) wi wo (υπολογισµός βάσει ψύξης) q lh = m& C V ( t t ) wo wi (υπολογισµός βάσει θέρµανσης)

13 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη όπου: m& η παροχή µάζας του νερού µέσα στη σωλήνωση C v = 4,184 KJoule/(kg K) η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού t wi η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο γεωθερµικό εναλλάκτη t wο η θερµοκρασία εξόδου του νερού από το γεωθερµικό εναλλάκτη. Η απόλυτη τιµή της διαφοράς θερµοκρασίας lt wi t wo l επιλέγεται από την αντλία θερµότητας του συστήµατος συνήθως να ισούται µε 4K. Από τις ανωτέρω σχέσεις, δοθείσης της lt wi t wo l και του θερµικού φορτίου, υπολογίζεται τελικά η απαιτούµενη παροχή µάζας εντός της σωλήνωσης.

14 ιάµετροςσωλήνωσηςεναλλάκτη Από την παροχή µάζας υπολογίζεται η παροχή όγκου µε τη σχέση: V & = m & ρ Η ταχύτητα της ροής σχετίζεται µε τη διατοµή και τη διάµετρο της σωλήνωσης από τη σχέση: V& = u A V& = u π D 4 2 u = 4 V& π D 2 Από την ανωτέρω σχέση επιλέγεται η διάµετρος της σωλήνωσης ώστε η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει το 1 1,5m/sec.

15 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Έστω φορτίο ψύξης q lc =22.520Btu/h = 6,60kW Παροχή µάζας: q lc m& = = m& C V ( t t ) wi wo kjoule 6,60 sec kjoule 4,184 4K kg K m& = C V q m& = 0,394 lc ( t t ) wi kg sec wo

16 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Παροχή όγκου: V& m& 0,394kg/sec = V& = V& = 0, ρ 1.000kg/m Η συνολική αυτή παροχή όγκου θα διαµοιραστεί στις γεωτρήσεις που θα διανοιχτούν και στους βρόγχους που θα εγκατασταθούν σε κάθε γεώτρηση. Ο αριθµός των γεωτρήσεων, µε βάση την ακολουθούµενη µεθοδολογία, προκύπτει ίσος µε το φορτίο σε RT. 1RT = 3,517kW και 1RT = ,503Btu/h. Για το παράδειγµα που αναφέρθηκε: ψυκτικό φορτίο q lc = Btu/h = 1,877RT. 3 m /sec άρα ο αριθµός των γεωτρήσεων επιλέγεται ίσος µε 2. 3

17 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Αν επιπλέον επιλέξουµε να έχουµε διπλό βρόγχο σε κάθε γεώτρηση, τότε η συνολική παροχή θα µοιραστεί σε τέσσερις κατακόρυφους εναλλάκτες, οπότε θα προκύψει ίση µε: V & βρ = V/4 & Έστω ονοµαστική διάµετρος σωλήνωσης 11/2. Η εσωτερική διάµετρος θα είναι: d i = 48,3mm 2 4,4mm d i = 39,5mm Ταχύτητα ροής: = 0, /4 m /sec = 0, V& 4 0, m / sec u= u= 2 2 π D π 0,0395 m u= m /sec 0,080m / sec

18 Παράδειγµαε ιλογήςδιαµέτρου Aν επιλέξουµε σωλήνωση PE DN32 PN12, η εσωτερική διάµετρος θα είναι: d i = 32mm 2 3mm d i = 26mm Ταχύτητα ροής: V& 4 0, m / sec u= u= 2 2 π D π 0,032 m u= 2 0,122m / sec

19 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Ο υπολογισµός του απαιτούµενου βάθους γεώτρησης βάσει του ψυκτικού φορτίου θα γίνει σύµφωνα µε τον τύπο: L όπου: R ga, R gm, R gd : ισοδύναµες θερµικές αντιστάσεις εδάφους για ετήσιο, µηνιαίο και ηµερήσιο παλµό αντίστοιχα (σε h ft F/Btu) R b : θερµική αντίσταση σωλήνωσης γεώτρησης (σε h ft F/Btu) PLF m : ο µηνιαίος συντελεστής µερικού φορτίου : ο συντελεστής θερµικών απωλειών του κυκλώµατος των σωληνώσεων F sc t g c = q a R ga + ( C q ) ( R + PLF R + R F ) fc t lc g t wi : η θερµοκρασία του εδάφους (σε F) b + t 2 wo m t p gm gd sc

20 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη t wi : η θερµοκρασία εισόδου του υγρού στη γεωθερµική αντλία (σε F) : η θερµοκρασία εξόδου του υγρού από τη γεωθερµική αντλία (σε F) t wo t p : διορθωτικός συντελεστής για τη θερµοκρασία εδάφους λόγω της παρεµβολής παρακείµενων σωληνώσεων (σε F)

21 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Ο υπολογισµός του απαιτούµενου βάθους γεώτρησης βάσει του θερµικού φορτίου θα γίνει αντίστοιχα σύµφωνα µε τον τύπο: L c = q a R ga + ( C q ) ( R + PLF R + R F ) fh t lh g t wi b + t 2 wo m t p gm gd sc

22 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Οι ισοδύναµες θερµικές αντιστάσεις του εδάφους R ga, R gm, R gd δίνονται από τις σχέσεις: R k g ga = όπου: : η θερµική αγωγιµότητα του εδάφους σε Btu/(hft ο F) G 1, G 2, G f : συντελεστές που δίνονται από την παρακάτω σχέση (i=1, 2, f): όπου: G f G k g 1 F oi, i=1, 2, f αδιάστατοι αριθµοί Fourier. R Gi = 0,0769 ln oi + gm = G ( F ) 0, G k g 2 R = gd G k 2 g

23 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Ο αδιάστατος αριθµός Fourier ο οποίος αποδεικνύεται τελικά ότι σχετίζεται µε τις θερµικές ιδιότητες του εδάφους δίνεται από τη σχέση: F a g τ d o όπου : η θερµική διαχυτότητα του εδάφους σε ft 2 /ηµέρα : χρονική κλίµακα (χρονικός παλµός) επίδρασης της θερµοκρασίας του εδάφους από το γεωθερµικό εναλλάκτη σε ηµέρες ft. = 4 a d g 2 τ : η εσωτερική διάµετρος της σωλήνωσης του εναλλάκτη σε

24 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Πυρηγενή πετρώματα Γρανίτης(10% χαλαζίας) Γρανίτης(25% χαλαζίας) Βασάλτης Gabbro (Cen. Plains) Gabbro (Rocky Mtns) Διορίτης Γρανοδιορίτης Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) 10,4 Αμφιβολίτης 1,12,7 1,52, Ανδεσίτης 0,82,8 0,91,6 0, ,14,7 42,8 11,2 Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) 1,13,0 1,21,4 0,91,6 1,22,1 1,21,9 1,22,0 Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) 1,34,9 1,52,1 1,24,7 Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) 0,21 0,170,21 0,18 0,22 0,21 Πυκνότητα ρ(lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α(ft 2 /day) 0,94,3 1,01,4 0,70,9 0,651,15 0,851,5 0,71,0 0,84,3

25 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) Πυκνότητα ρ()lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α (ft 2 /day) Ιζημετογενή πετρώματα Claystone 1,14,7 Δολομίτης 0,93,6 1,63,6 0, ,12,3 Ασβεστόλιθος 0,83,6 1,42,2 0, ,04,4 Rock Salt 3,7 0, Χαλαζιακή άμμος 1,7 1,22,0 0, ,74,2 Siltstone 0,81,4 Wet shale (25% χαλαζίας) 1,04,8 0,91,2 Wet shale (0% χαλαζίας) Dry shale(25% χαλαζίας) 4,2 0,62,3 0,60,9 0,84,4 0, ,50,6 0,71,0 Dry shale (0% χαλαζίας) 0,50,8 0,450,55

26 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµική αγωγιµότητα k g και η θερµική διαχυτότητα a g του εδάφους δίνονται από τον παρακάτω πίνακα της ASHRAE: Τύπος πετρώματος Συχνότητα εμφάνισης στηγη(%) Θερμική αγωγιμότητα Κ100% (Btu/hft o F) Θερμική αγωγιμότητα Κ80% (Btu/hft o F) Ειδική θερμότητα Cp (Btu/hft o F) Πυκνότητα ρ ()lb/ft 3 ) Θερμική διαχυτότητα α(ft 2 /day) Μεταμορφωγενή πετρώματα Γνευσίτης 21,4 1,03,3 1,32,0 0, ,91,2 Μάρματο 0,9 1,23,2 1,21,9 0, ,81,2 Χαλαζίας 3,04,0 0, ,23,0 Σχιστόλιθος(schist) 5,1 1,22,6 1,42, Σχιστόλιθος(slate) 0,64,5 0, ,60,9

27 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Η θερµοκρασία του εδάφους δεν µένει σταθερή. Για τους οριζόντιους βρόχους, όπου ο σωλήνας είναι κοντά στην επιφάνεια, η επίγεια θερµοκρασία αλλάζει εποχιακά. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο γεωθερµικός εναλλάκτης επηρεάζει τη θερµοκρασία εδάφους ως εξής: Μακροπρόθεσµη Επίδραση. Αυτή είναι η αλλαγή στην επίγεια θερµοκρασία κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Για παράδειγµα, η επίγεια θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί κατά 6 F σε 10 έτη λόγω της θερµότητας που προστίθεται από τον εναλλάκτη. Ετήσια Επίδραση. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, το φορτίο θερµότητας σε ένα τοµέα γεώτρησης θα αλλάξει και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην επίγεια θερµοκρασία σε µηνιαία βάση. Βραχυπρόθεσµη Επίδραση. Το πραγµατικό ωριαίο φορτίο έχει επίσης επιπτώσεις στη δυνατότητα του τοµέα των γεωτρήσεων να διαλύσει την θερµότητα. Έτσι, η επίγεια θερµοκρασία θα αλλάξει µε το ωριαίο φορτίο.

28 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Εποµένως οι τρεις αυτές χρονικές επιδράσεις πρέπει να υπολογιστούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι µακροπρόθεσµες αλλαγές θερµότητας στο χώµα που µπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής του συστήµατος και να βρεθεί έτσι επακριβώς το απαραίτητο µήκος σωλήνων. Έτσι εισάγονται οι τιµές αντίστασης R ga (ετήσια), R gm (µηνιαία) και R gd (καθηµερινή), που είναι υπολογισµένες µε βάση τρεις διαφορετικούς παλµούς: ένα δεκαετή παλµό των ηµερών ένα µηνιαίο παλµό των 30 ηµερών ένα 6ωρο παλµό του 25% της ηµέρας. Οι τρεις αυτοί χρόνοι ορίζονται ως εξής: τ 1 = ηµέρες τ 2 = = ηµέρες τ f = ,25 = 3.680,25 ηµέρες.

29 Θερµικέςαντιστάσειςεδάφους Τελικά ο υπολογισµός του αριθµού Fourier για τον κάθε παλµό γίνεται σύµφωνα µε τους τύπους: ( ) 2 1 f g o1 d τ τ a 4 F = ( ) 2 2 f g o2 d τ τ a 4 F = 2 f g of d τ a 4 F =

30 Παράδειγµαυ ολογισµούθερµικών αντιστάσεωνεδάφους Έστω έδαφος µε τις ακόλουθες ιδιότητες: k g = 1,5 Btu/(h ft οf) a g = 1,4 ft 2 /ηµέρα d = 1,0in = 0,083ft (1ft = 12in). Οι χρονικές σταθερές υπολογίζονται: τ f τ 1 = 3.680, = 30,25 ηµέρες τ f τ 2 = 3.680, = 0,25 ηµέρες τ f = 3.680,25. Οι τρεις αδιάστατοι αριθµοί Fourier προκύπτουν: F o1 = ,60 F o2 = 201,60 F of = ,60.

31 Παράδειγµαυ ολογισµού θερµικώναντιστάσεωνεδάφους Οι συντελεστές G υπολογίζονται από τη σχέση G i =0,0769ln(F oi )+0,0901: G 1 = 0,8669 G 2 = 0,4982 G f = 1,2362. Τελικά υπολογίζονται οι θερµικές αντιστάσεις του εδάφους από τις σχέσεις ορισµού: R ga = 0,2461 (hft o F)/Btu R gm = 0,2459 (hft o F)/Btu R gd = 0,3321 (hft o F)/Btu.

32 Μηνιαίοςσυντελεστήςµερικούφορτίου Εκφράζει το ποσοστό λειτουργίας της εγκατάστασης ως προς ισχύ και χρόνο, σε σχέση µε τη διαρκή λειτουργία της σε ονοµαστικό φορτίο. Εκτιµάται ως εξής για την περίπτωση ενός επαγγελµατικού χώρου: Έστω ότι µία µονάδα δεν θα δουλεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή το 50% του χρόνου. Κατά τις υπόλοιπες 12 ώρες θεωρούµε ότι η µονάδα λειτουργεί το 60% του χρόνου. Άρα τελικά ο εξοπλισµός θα λειτουργούσε 30% των συνολικών ωρών αν ο χώρος χρησιµοποιούνταν επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Ο χώρος όµως χρησιµοποιείται 5 µέρες την εβδοµάδα κι έτσι ο µηνιαίος συντελεστής µερικού φορτίου υπολογίζεται: PLF m = 0,30 (5/7) = 0,21.

33 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Η θερµική αντίσταση της σωλήνωσης και της γεώτρησης είναι συνάρτηση αφενός του υλικού και του πάχους της σωλήνωσης και αφετέρου του υλικού πλήρωσης της γεώτρησης. Εκφράζει την αντίσταση στη µεταφορά θερµότητας από το ρευστό εντός του εναλλάκτη προ το έδαφος, διαµέσου της σωλήνωσης και της γεώτρησης. Η µεθοδολογία που ακολουθείται δίνει τους ακόλουθους πίνακες για τον υπολογισµό της θερµικής αντίστασης σωλήνωσης γεώτρησης. Μετατροπές µονάδων: 1gallon = 3,785lt 1gpm (gallon per minute) = 3, m 3 /60sec 1gpm = 0, m 3 /sec.

34 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η θερµική αντίσταση σωλήνωσης σε h ft of/βtu ιάµετρος σωλήνωσης τύπου U SDR Παροχή νερού άνω των 2 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 3 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 5 gpm Παροχή µίγµατος 20% γλυκόλης 10 gpm SDR 11 0,09 0,12 3/4 in SDR 9 0,11 0,15 SDR 40 0,10 0,14 SDR 11 0,09 0,14 0,10 1 in SDR 9 0,11 0,15 0,12 SDR 40 0,10 0,16 0,11 SDR 11 0,09 0,15 0,12 0,09 11/4 in SDR 9 0,11 0,17 0,15 0,11 SDR 40 0,09 0,15 0,12 0,09 SDR 11 0,09 0,16 0,15 0,09 11/2in SDR 9 0,11 0,18 0,17 0,11 SDR 40 0,08 0,14 0,14 0,08

35 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης ιόρθωση θερµικής αντίστασης. Κίτρινο φόντο: δεν συνιστάται. Αγωγιµότητα εδάφους (Βtu/(h ft of) 0,9 1,3 1,7 Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (Βtu/(h ft of) 0,5 2 0, ,5 1 ιάµετρος γεώτρησης 4 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,11 0,05 0,14 0,03 0,02 0,17 0,05 1 inσωλήνωση τύπου U 0,07 0,03 0,09 0,02 0,02 0,13 0,04 ιάµετρος γεώτρησης 5 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,14 0,06 0,18 0,04 0,04 0,21 0,06 1 inσωλήνωση τύπου U 0,11 0,04 0,14 0,03 0,02 0,16 0,05 11/4 inσωλήνωση τύπου U 0,06 0,03 0,09 0,02 0,02 0,12 0,04 ιάµετρος γεώτρησης 6 in 3/4 in σωλήνωση τύπου U 0,18 0,07 0,21 0,04 0,05 0,24 0,07 1 inσωλήνωση τύπου U 0,14 0,06 0,17 0,03 0,04 0,21 0,06 11/4 inσωλήνωση τύπου U 0,09 0,04 0,12 0,03 0,02 0,15 0,05 11/2 inσωλήνωση τύπου U 0,07 0,03 0,09 0,02 0,02 0,11 0,04

36 Θερµικήαντίστασησωλήνωσης Θερµική αγωγιµότητα υλικών πλήρωσης γεωτρήσεων. Υλικό πλήρωσης γεώτρησης 20% µπετονίτης 30% µπετονίτης Σκυρόδεµα 50% χαλαζιακή άµµος 20% µπετονίτης 40% χαλαζίτης 30% µπετονίτης 30% χαλαζίτης 30% µπετονίτης 30% σιδηροµετάλλευµα 60% χαλαζίτης τέφρα άµµος Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (Βtu/(h ft of)) 0,42 0,43 1,10 1,70 0,85 0,70 0,75 0,45 1,07 Νερό στάσιµο Τσιµέντο 0,40 0,45 Μπετονίτης 10%, νερό 0,7 Σκυρόδεµα 130/150 lb/ft 3 0,60 0,80 Μπετονίτης/ τσιµέντο/ άµµος 9/9/20%, νερό 0,7 0,8 Υγρή άµµος Παγωµένος µπετονίτης 10% Μπετονίτης/ χαλαζίτης 12/50%, νερό Χαλίκι, νερό Πάγος Υλικό πλήρωσης γεώτρησης Αµµοχάλικο ξηρό Τσιµέντο/ άµµος 27%/58%, νερό Χαλαζίτης, νερό Τσιµέντο/ γραφίτης Αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης (W/(m K)) 0,4 0,6 1,0 1,4 1,5 1,8 2,3 2,4 2,4 2,7 2,0

37 Συντελεστήςθερµικώνα ωλειώνf sc Ο συντελεστής θερµικών απωλειών του κυκλώµατος των σωληνώσεων F sc, που εκφράζει τη θερµότητα που χάνεται µεταξύ των παρακείµενων σωληνώσεων στην ίδια γεώτρηση υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα. Παροχή ανά σωλήνωση (gpm) Αριθµός βρόγχων ανά γεώτρηση ,06 1,03 1,02 3 1,04 1,02 1,01

38 Θερµοκρασίαεδάφους Η θερµοκρασία εδάφους είναι ισχυρά εξαρτώµενη από τη γεωγραφική περιοχή της µελέτης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη θερµοκρασία σε µικρό σχετικά βάθος, συνήθως µέχρι τα 5m, ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31m. Η µεταβολή της θερµοκρασίας στα 2m βάθους από την επιφάνεια του εδάφους δεν µεταβάλλεται περισσότερο από ±2 C κατά τη διάρκεια του έτους. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια και από τις θερµοφυσικές ιδιότητες του υλικού του υπεδάφους. Από τη διεθνή βιβλιογραφία δίνεται για το υπέδαφος της Αθήνας µέση ετήσια θερµοκρασία ίση µε 67 ο F = 19,4 ο C. Μετατροπές µονάδων: Θ( C) = [Θ( F) 32] 5/9.

39 Θερµοκρασίαεδάφους Καµπύλες µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας υπεδάφους αναλόγως του βάθους, (µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα 23 ο C). 34,00 31,00 MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 13,00 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 10, DEPTH MIN

40 Θερµοκρασίαεδάφους

41 Θερµοκρασίαεδάφους

42 Θερµοκρασίεςεισόδου εξόδουυγρού Οι θερµοκρασίες εισόδου t wi και εξόδου t wo του υγρού στο γεωθερµικό εναλλάκτη εξαρτώνται από τη ρύθµιση της αντλίας θερµότητας και από τη θερµοκρασία του εδάφους. Έστω ότι η αντλία θερµότητας ρυθµίζεται ώστε lt wi t wo l=4 ο C. Η θερµοκρασία Τ wi κατά τη διαδικασία της ψύξης µπορεί να πάρει τιµές από 80 έως 95 ο F. Τούτο ρυθµίζεται επίσης από την αντλία θερµότητας και είναι παράµετρος επιλογής. Η θερµοκρασία Τ wi κατά τη διαδικασία της θέρµανσης µπορεί να πάρει τιµές από 35 έως 60 ο F. Τούτο ρυθµίζεται επίσης από την αντλία θερµότητας και είναι παράµετρος επιλογής. Η θερµοκρασία Τ wο υπολογίζεται αντίστοιχα από τη ρυθµισµένη θερµοκρασιακή διαφορά lt wi t wo l. Η θερµοκρασία Τ wο κατά την ψύξη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία εδάφους. Η θερµοκρασία Τ wο κατά τη θέρµανση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία εδάφους.

43 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Στο παράδειγµα που αναπτύσσουµε έστω κατά τη διαδικασία της ψύξης: θερµοκρασία εδάφους t g =65 ο F t wi t wo =4 ο C θερµοκρασία εισόδου του υγρού στον εναλλάκτη Τ wi =85 ο F = 29,4 ο C. θερµοκρασία εξόδου του από τον εναλλάκτη t wo = Τ wi 4 ο C = 25,4 ο C = 77,7 ο F για παροχή όγκου ανά βρόγχο: 0, m 3 /sec = 1,561gpm και δύο βρόγχους ανά γεώτρηση, F sc = 1,03.

44 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Υπολογισµός θερµικής αντίστασης σωλήνωσης γεώτρησης: η σωλήνωση PE DN32 PN12 που επιλέγεται προσεγγίζεται από την SDR11 1 για αυτή τη σωλήνωση και για παροχή νερού επιλέγεται αρχικά θερµική αντίσταση 0,09h ft of/βtu για αγωγιµότητα εδάφους 1,3Βtu/(h ft of) και αγωγιµότητα υλικού πλήρωσης γεώτρησης 1,0Βtu/(h ft of) επιλέγεται διόρθωση θερµικής αντίστασης 0,03h ft of/βtu συνεπώς η τελική θερµική αντίσταση υπολογίζεται R b =0,12h ft of/βtu.

45 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Η µέθοδος υπολογισµού του βάθους που απαιτείται για τις γεωτρήσεις βασίζεται κατά πολύ στην εκτίµηση του τελευταίου συντελεστή t p. Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει τη µακροπρόθεσµη αλλαγή θερµοκρασίας του εδάφους λόγω της υπερβολικής απόρριψης ή εξαγωγής θερµότητας µετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τον κατάλληλο πίνακα στο βιβλίο της µεθόδου της ASHRAE που παρουσιάζεται γίνεται η εκτίµηση του συντελεστή αυτού και συγκρίνεται το αναµενόµενο βάθος µε το εξαγόµενο από τους υπολογισµούς.

46 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Θερµοκρασία εδάφους και εισαγωγής υγρού στον εναλλάκτη ( o F) Αριθµός ισοδύναµων ωρών (Θέρµανση / Ψύξη) Απόσταση γεωτρήσεων (ft) t g = 50 o F (t w = 35/80) 1,0 1,5 t g = 60 o F (t w = 45/85) k g (Btu/(h ft of)) 1,0 1,5 ιορθωτικός συντελεστής θερµοκρασίας εδάφους t p ( o F) Απαιτούµενο βάθος γεώτρησης ανά RT t g = 70 o F (t w = 60/95) 1,0 1, / ,4 (318) 2,3 (276) 1,2 (258) 4,4 (248) 2,3 (216) 1,2 (202) / ,9 (318) 5,4 (237) 3,4 (220) 11,8 (245) 4,3 (186) 1,9 (172) 4,7 (245) 2,5 (263) 11,8 (313) 4,7 (225) 2,4 (206) 500 / ,1 (379) 7,8 (277) 4,1 (224) 15,1 (294) 8 (216) 4,3 (190) 6,7 (326) 3,5 (287) 12,8 (345) 6,7 (254) 3,5 (224) 6,7 (336) 3,5 (293) 6,7 (259) 3,5 (229) 15 0 / ,3 (406) 10,4 (316) 10,4 (414) 10,5 (322) 25 5,4 (325) 5,5 (252) 5,4 (332) 5,5 (257)

47 Παράδειγµακαθορισµού αραµέτρων Για θερµική αγωγιµότητα εδάφους k g = 1,5Btu/(h ft of), t g = 65 o F, t wi = 85 ο F, ισοδύναµες ώρες θέρµανσης & ψύξης & και απόσταση γεωτρήσεων 20ft, επιλέγεται συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας εδάφους 2,4 ο F. Το απαιτούµενο βάθος γεώτρησης ανά RT αναµένεται να προκύψει της τάξης του 206ft/RT.

48 Α αιτούµενοβάθοςκάθετουεναλλάκτη Έχοντας πλέον υπολογίσει και επιλέξει όλα τα απαιτούµενα µεγέθη, µπορούµε να υπολογίσουµε το βάθος γεώτρησης: qa R ga + ( Cfc qlc) ( R b+ PLFm R gm+ R gd Fsc) Lc = t wi+ t wo tg tp ,95 0,2461 1, ,12 0,12+ 0,21 0, ,3321 1,03 Lc = ,7 65 2,4 2 L = 794,95ft = 242,30m c ( ) Με βάση την απαιτούµενη ψυκτική ισχύ (1,88RT = 6,6kW), υπολογίζεται ότι απαιτούνται 423,6ft/RT ή 27,2W/m εναλλάκτη. Έχοντας επιλέξει δύο γεωτρήσεις µε διπλό βρόγχο, το βάθος κάθε γεώτρησης προκύπτει 242,3m/4 = 60,6m. Η διάµετρος της γεώτρησης επιλέγεται 6in για εγκατάσταση διπλού βρόγχου σωληνώσεων.

49 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστουδραυλικόδίκτυο Το επόµενο στάδιο είναι να υπολογιστούν οι απώλειες πίεσης µέσα στο γεωθερµικό εναλλάκτη θερµότητας καθώς και στο συνολικό κύκλωµα των σωληνώσεων µε σκοπό την επιλογή του κατάλληλου κυκλοφορητή. Οι συνολικές απώλειες είναι το άθροισµα των παρακάτω απωλειών: γραµµικές απώλειες γεωθερµικών εναλλακτών απώλειες ενδιάµεσου δικτύου (µέχρι την αντλία θερµότητας) τοπικές απώλειες πίεσης δικτύου γεωτρήσεων µε τυπική τιµή ίση µε 0,005bar τοπικές απώλειες πίεσης ΓΑΘ µε τυπική τιµή 0,250,3bar τοπικές απώλειες πίεσης λοιπών εξαρτηµάτων µε τυπική τιµή 0,2bar.

50 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη Οι σωληνώσεις είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένης πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό που συνηθίζεται στις γεωθερµικές εφαρµογές λόγω των σηµαντικών ιδιοτήτων του στη µεταφορά θερµότητας. Το ακόλουθο διάγραµµα δίνει την απώλεια πίεσης σε bar ανά 100 µέτρα σωλήνωσης, σε σχέση µε την παροχή, την ταχύτητα και τη διάµετρο της σωλήνωσης.

51 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη

52 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστονεναλλάκτη Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα οι απώλειες πίεσης ανά 100m σωλήνωσης, όσο αφορά το τµήµα του κάθετου γεωεναλλάκτη θερµότητας, για παροχή ρευστού 0,0985lt/sec και d in =26mm, θα είναι: p/100m=0,028bar. Επειδή οι σωληνώσεις στις 2 γεωτρήσεις είναι παράλληλες, η πτώση πίεσης είναι ίδια και έτσι υπολογίζεται για τον ένα γεωθερµικό εναλλάκτη θερµότητας. To µήκος του κάθε εναλλάκτη θα είναι 121,2m (διπλάσιο του βάθους της γεώτρησης). Έτσι οι γραµµικές απώλειες πίεσης θα είναι 0,034bar.

53 Υ ολογισµόςδικτύου Πτώση ίεσηςστοενδιάµεσοδίκτυο Το υδραυλικό δίκτυο από την έξοδο της γεώτρησης ως την είσοδο της αντλίας θερµότητας ονοµάζεται ενδιάµεσο δίκτυο. Οι απώλειες του δικτύου αυτού θα υπολογιστούν µε την τιµή που θα προκύψει από το παραπάνω διάγραµµα, πολλαπλασιασµένη µε το συνολικό µήκος του δικτύου αυτού. Η παροχή στο µέρος αυτό του συστήµατος ισούται µε τη συνολική παροχή του δικτύου Q=0,394lt/sec ενώ η εσωτερική διάµετρος των σωληνώσεων επιλέγεται να είναι 60mm. Η πτώση πίεσης από το διάγραµµα προκύπτει p/100m=0,008 bar. Έστω ότι το ενδιάµεσο δίκτυο των σωληνώσεων έως την πιο αποµακρυσµένη γεώτρηση από την αντλία θερµότητας έχει µήκος 100m. Οι απώλειες πίεσης στο ενδιάµεσο δίκτυο προκύπτουν ίσες µε 0,008bar.

54 Υ ολογισµόςδικτύου Συνολική τώση ίεσης Οι συνολικές απώλειες του συστήµατος θα είναι ίσες µε το άθροισµα των παρακάτω επιµέρους απωλειών: τοπικές απώλειες πίεσης δικτύου γεωτρήσεων: 0,005bar τοπικές απώλειες πίεσης ΓΑΘ: 0,3bar τοπικές απώλειες πίεσης λοιπών εξαρτηµάτων: 0,2bar γραµµικές απώλειες πίεσης γεωεναλλάκτη: 0,034bar γραµµικές απώλειες πίεσης στο ενδιάµεσο δίκτυο: 0,008bar Το άθροισµα των ανωτέρω απωλειών πίεσης δίνει τη συνολική πτώση πίεση στο συνολικό υδραυλικό δίκτυο: συνολική πτώση πίεσης: 0,547bar =5,58m Η 2 O. Μετατροπές µονάδων: 1bar = 10,197162m Η 2 O. Με τη συνολική πτώση πίεσης και τη συνολική παροχή επιλέγεται ο κυκλοφορητής του υδραυλικού δικτύου.

55 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Σε κάθε υδραυλικό σύστηµα είναι απαραίτητη η ύπαρξη δοχείου διαστολής. Το δοχείο διαστολής είναι ένα µικρό δοχείο που χρησιµοποιείται σε κλειστά συστήµατα θέρµανσης µε σκοπό να απορροφά την αύξηση πίεσης του νερού και έτσι να διατηρεί την πίεση του δικτύου σε αποδεκτά όρια. Η διατήρηση της πίεσης είναι απαραίτητη για: να αναπληρώνονται οι απώλειες του νερού του δικτύου που οφείλονται σε τυχόν µικροδιαρροές να παραλαµβάνεται η θερµική διαστολή του νερού λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας του να µην δηµιουργούνται υποπιέσεις οι οποίες γίνονται αιτία ατµοποιήσεων στο δίκτυο να αποτρέπεται η σπηλαίωση στην αναρόφηση των κυκλοφορητών.

56 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Ο όγκος του δοχείου διαστολής δίνεται από τη σχέση: V t = όπου: V s v 2 1 v1 p 1 1 p2 V t : ο όγκος του δοχείου διαστολής σε m³ V s : ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση σε m³ t 1 : η χαµηλότερη θερµοκρασία του δικτύου (0 C) t 2 : η υψηλότερη θερµοκρασία του δικτύου (50 C) P 1 : η χαµηλότερη πίεση του δικτύου σε kpa P 2 : η υψηλότερη πίεση του δικτύου σε kpa

57 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής όπου: v 1 : ο ειδικός όγκος του νερού στη χαµηλότερη θερµοκρασία σε m³/kgr v 2 : ο ειδικός όγκος του νερού στην υψηλότερη θερµοκρασία σε m³/kgr.

58 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση είναι άθροισµα δύο µεγεθών: του όγκου στις σωληνώσεις του γεωθερµικού εναλλάκτη του όγκου στις σωληνώσεις του οριζοντίου συστήµατος. Θεωρώντας και στις δύο περιπτώσεις τις σωληνώσεις ως απλούς κυλίνδρους έχουµε: 2 2 π din π 0,026 V γ.εν. = 4 Lγ.εν Vγ.εν. = 4 121,2 Vγ.εν. = π din π 0,060 V εν.δ. = Lεν.δ Vεν.δ. = 100 Vεν.δ. = 4 4 0,090m Συνεπώς ο συνολικός όγκος νερού στο δίκτυο είναι ίσος µε: 0,347m 3. 0,257m 3 3

59 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής O ειδικός όγκος του νερού σε πίεση 1atm και στη θερµοκρασία των 0 C είναι v 1 =0, m³/kgr ενώ στη θερµοκρασία των 50 C είναι v 2 =0, m³/kgr. Ως χαµηλότερη πίεση λαµβάνεται η απαραίτητη στατική πίεση του δικτύου προσαυξηµένη κατά 0,7bar ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος να παρουσιαστεί υποπίεση, ατµοποίηση ή σπηλαίωση. Η ελάχιστη στατική πίεση για υδραυλικά δίκτυα θέρµανσης λαµβάνεται 2m (0,2bar). Συνεπώς, η χαµηλότερη πίεση στο δίκτυο λαµβάνεται: P 1 =0,7+0,2=0,9bar=90kPa. Ως υψηλότερη πίεση λαµβάνεται το άνω επιτρεπτό όριο πίεσης πριν το άνοιγµα της βαλβίδας ασφαλείας. Αυτή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πρέπει να είναι: P 2 = P 1 +1,3bar =2,2bar =220kPa.

60 Υ ολογισµόςδικτύου οχείοδιαστολής Μετά τον καθορισµό των απαιτούµενων µεγεθών, υπολογίζεται ο όγκος του δοχείου διαστολής: 3 t t s t m 0,007 V , , ,347 V p p 1 1 v v V V = = =

61 Σκαρίφηµαεγκατάστασηςκάθετης ΓΑΘ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑ 4ΩΡΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΜ.:4795

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝ ISO 13790 Ημιστατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκπόνηση:: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωαννίδης Γεώργιος Αν. Καθηγητής Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Μ. : 181 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 629 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σουπιός Παντελής Νοέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1.Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι βελτίωσης του βαθµού απόδοσης των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Προσαρμογή στα ελληνικά ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Bolzano-Ιταλία, 25.01.2010 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 4 Υγροποίηση Φυσικού Αερίου 4.1 Εισαγωγή Ο κύριος λόγος για το την υγροποίηση του φυσικού αερίου είναι η κατά 600 φορές µείωση του όγκου λόγω της αλλαγής φάσης (αέριο σε υγρό). Στη φυσικά επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αυτό το επαναληπτικό φυλλάδιο δίνεται με σκοπό να σας βοηθήσει για μια πρόχειρη και άμεση επανάληψη σε όλα τα θέματα που θα εξεταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα