ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κλιµατολογικά στοιχεία Γενικά Θερµοκρασία Βροχοπτώσεις Εξατµοσιδιαπνοή Άνεµοι Υετός Οµβροθερµικά στοιχεία Θόρυβος Ατµόσφαιρα Γεωµορφολογία Υδρολογία Γεωµορφολογία Χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου Έκταση των λεκανών απορροής στα ανάντη Γεωµορφολογικές ενότητες που σχετίζονται µε αστάθειες και πληµµυρικές καταστάσεις Τεχνητές τροποποιήσεις του αναγλύφου και ιδιαίτερα του υδρογραφικού δικτύου 112 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1

2 6.2.3 Γεωλογία Τεκτονική Σεισµικότητα Υδρογεωλογία Φυσικοί πόροι Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής Γεωλογικοί σχηµατισµοί της περιοχής του ΣΧΟΟΑΠ Τεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του ΣΧΟΟΑΠ Σεισµολογικά στοιχεία ιαθέσιµα ιστορικά στοιχεία για την εκδήλωση κυµάτων βαρύτητας (τσουνάµι) Υδρογεωλογικά στοιχεία - Υδρολιθολογικές ενότητες ίαιτα επιφανειακών υδάτων Αξιόλογες πηγές Υδρολιθολογία Χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφοριών Υδροχηµικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόµενες Περιοχές ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πληθυσµιακά στοιχεία ηµογραφική φυσιογνωµία Αστικοποίηση Παραγωγικοί τοµείς - Οικονοµικές δραστηριότητες - Απασχόληση ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Μεταφορική Υποδοµή Ύδρευση Άρδευση Αποχέτευση Οµβρίων - Ακαθάρτων Απορρίµµατα Ανακύκλωση Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία Επιπτώσεις στα νερά και το έδαφος Επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα Επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία Επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον Επιπτώσεις στο τοπίο ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα Πληθυσµός και ανθρώπινη υγεία 187 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2

3 7.6.3 Νερά και έδαφος Ατµόσφαιρα Υλικά περιουσιακά στοιχεία Πολιτιστικό περιβάλλον Τοπίο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα Πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία Νερά και έδαφος Ατµόσφαιρα Υλικά περιουσιακά στοιχεία Πολιτιστικό περιβάλλον Τοπίο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 205 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά στοιχεία της περιοχής µελέτης Η ηµοτική Ενότητα Μητρόπολης (τέως ήµος Μητρόπολης) ανήκει στον Καλλικρατικό ήµο Καρδίτσας, που εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του πρώην ήµου Μητρόπολης νυν ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης του Καλλικρατικού ήµου Καρδίτσας. Η.Ε. Μητρόπολης έχει έκταση στρέµµατα και πληθυσµό µόνιµους κατοίκους (απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Υπεύθυνος του Φορέα εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ για περιβαλλοντικά θέµατα Εργοδότης της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ του ήµου Μητρόπολης και της ΣΜΠΕ είναι ο ήµος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα, και διευθύνουσα υπηρεσία της µελέτης είναι η /νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ήµου Καρδίτσας. Με το υπ αριθµ. 4438/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ήµου Καρδίτσας ανατέθηκε η επίβλεψη της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ στους παρακάτω υπαλλήλους της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ανά κατηγορία µελετών: 1. Αναστασίου Αναστασία, Τοπογράφο Μηχανικό (κατ. 01) 2. Ανυφαντή Βάϊο, Τοπογράφο Μηχανικό (κατ. 02) 3. Κουτσάφτη Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό (κατ. 20) 4. Μούστου Φωτεινή, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατ. 27). Στοιχεία αναδόχου της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΣΜΠΕ Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων του πρώην ήµου Μητρόπολης (νυν ηµοτικής Ενότητας) του Καλλικρατικού ήµου Καρδίτσας, το οποίο ανατέθηκε στη σύµπραξη γραφείων µελετών: Γεωργούλα Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό (κατηγορία 01) Κανδήλα Θωµαή, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατηγορία 02) Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο, Γεωλόγο (κατηγορίες 20 και 27) Ράπτη Αριστέα-Χριστίνα, Μηχανολόγο Μηχανικό (κατηγορία 27). Η συντάχθηκε από τους: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4

5 Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο (κάτοχος µελετητικού πτυχίου κατηγορίας µελετών 20 τάξης Β' και κατηγορίας µελετών 27 τάξης Β ), Ράπτη Αριστέα-Χριστίνα (κάτοχος µελετητικού πτυχίου, κατηγορίας µελετών 27, Α τάξης). Στοιχεία ανάθεσης της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΣΜΠΕ Την 25 η Ιουνίου 2013 υπογράφτηκε ιδιωτικό συµφωνητικό (αρ. πρωτ. 3958/ ) µεταξύ του ήµου Καρδίτσας που εκπροσωπήθηκε νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Παπαλό Κων/νο και της σύµπραξης µε τίτλο «Γεωργούλα Αικατερίνη Κανδήλα Θωµαή Παλαιοχωρίτης Κων/νος Ράπτη Αριστέα Χριστίνα», που εκπροσωπείται νόµιµα από τη Γεωργούλα Αικατερίνη του Κων/νου, Πολιτικό Μηχανικό, Πολεοδόµο Χωροτάκτη, µε αναπληρωτή της τον κ. Παλαιοχωρίτη Κων/νο του Αποστόλου, Γεωλόγο, για την εκπόνηση της µελέτης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ήµου Μητρόπολης, Νοµού Καρδίτσας». Με το υπ αριθµ. 4438/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ήµου Καρδίτσας ανατέθηκε η επίβλεψη της ΣΜΠΕ στην κα Μούστου Φωτεινή (Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Με την υπ. αριθµ. 1966/106991/ απόφασή της (ΦΕΚ 258 ΤΑΑΠΘ/ ), η Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της µελέτης «ΣΧΟΟΑΠ.Ε, Μητρόπολης», που πρόκειται να εκπονηθεί στα διοικητικά όρια της ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης, του ήµου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5

6 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του πρώην ήµου και νυν ηµοτικής Ενότητας (.Ε.) Μητρόπολης του ήµου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του Περιβάλλοντος εκτιµώντας τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν ορισµένα σχέδια και προγράµµατα και υιοθετώντας µέτρα αντιµετώπισης στο πρώιµο αυτό στάδιο λήψης αποφάσεων. Η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) και έχει θεσµοθετηθεί στη χώρα µας µε την ΚΥΑ / (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/ ) στα πλαίσια εναρµόνισης µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ για την «εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων». H διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης καθορίζεται στο άρθρο 7 της πιο πάνω ΚΥΑ, ενώ oι προδιαγραφές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τις οποίες συµµορφώνεται η παρούσα µελέτη αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ αυτής. Η υπ όψιν µελέτη στοχεύει στην εκτίµηση των επιπτώσεων που µπορεί να επιφέρει η εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ της.ε. Μητρόπολης. Η.Ε. Μητρόπολης συνορεύει ανατολικά µε τη.ε. Καρδίτσας, δυτικά µε το ήµο Λίµνης Πλαστήρα, βορειοδυτικά µε τη.ε. Ιθώµης του ήµου Μουζακίου και νότια µε τη.ε. Ιτάµου του ήµου Καρδίτσας. Έχει έκταση στρέµµατα και πληθυσµό µόνιµους κατοίκους (απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Έχει έδρα τη Μητρόπολη και αποτελείται από 7 τοπικές κοινότητες (Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης, Ξινονερίου, Πορτίτσας και Φράγκου). Όλες οι τοπικές κοινότητες έχουν ισάριθµους και οµώνυµους οικισµούς, πλην της τοπικής κοινότητας Πορτίτσας που έχει δύο οικισµούς, την Πορτίτσα και το Πανόραµα. Βρίσκεται περίπου στο κέντρο του Νοµού Καρδίτσας και στο δυτικό άκρο του Θεσσαλικού κάµπου. Η µορφολογία της περιοχής στο βόρειο και ανατολικό τµήµα είναι πεδινή και στο νοτιοδυτικό ηµιπεδινή έως ορεινή. Κατ επέκταση η.ε. εντάσσεται σε δύο ζώνες εσωτερικής οργάνωσης: το βόρειο και ανατολικό τµήµα εντάσσεται στη ζώνη εντατικής καλλιέργειας του Θεσσαλικού κάµπου, ενώ το υπόλοιπο στην ορεινή περιµετρική ζώνη στην οποία αναπτύσσονται γεωργικές και δασικές δραστηριότητες. Εν προκειµένω, από την ανάλυση και αξιολόγηση της περιοχής µελέτης όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια, είναι σαφές ότι πρόκειται για µια περιοχή µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γεγονός που δικαιολογείται και από τον πολυποίκιλο χαρακτήρα της. Η έδρα της ηµοτικής Ενότητας, η Μητρόπολη, αποτελεί για την περιοχή κοµβικό σηµείο µιας και η σύνδεση της µε την λίµνη Νικολάου Πλαστήρα είναι σηµαντική για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής ευρύτερα. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της.ε. Μητρόπολης και η εγγύτητα της στην πόλη της Καρδίτσας συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της µεταποιητικής δραστηριότητας στην περιοχή καθώς και η επιλογή της ως τόπος πρώτης κατοικίας. Ωστόσο, ο δευτερογενής τοµέας παρουσιάζει αδυναµία, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6

7 όσον αφορά στην εκµετάλλευση των τοπικών πρώτων υλών. Πολύ λίγες µονάδες χρησιµοποιούν ντόπιες πρώτες ύλες, µε αποτέλεσµα να µην παράγεται προστιθέµενη αξία από τα ντόπια προϊόντα του πρωτογενή τοµέα. Τέλος, ως προς το φυσικό περιβάλλον, η περιοχή µελέτης διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ περιλαµβάνει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ261 Λογγιές) και το µη θεσµοθετηµένο Βιότοπο Corine (AB Περιοχή Κουτσούφλιανης Καρδίτσας). Η ένταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή τους µπορεί να προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή και να αλλοιώσει το τοπίο. Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η εκπόνηση και εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να καθοριστούν οι χρήσεις γης και το πλαίσιο ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού-ανθρωπογενούς-πολιτιστικού, καθορίστηκαν Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ώστε να προστατευθούν εκείνες οι περιοχές που χρήζουν προστασίας. Παράλληλα για τον έλεγχο και περιορισµό της δόµησης προτείνεται ο καθορισµός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισµού όµησης (ΠΕΠ ) στις εκτός των οριοθετηµένων οικισµών (Μητρόπολη, Γεωργικό, Κρύα Βρύση, Ξινονέρι, Πορτίτσα και Φράγκο) και εκτός του ενδεικτικού ορίου του προτεινόµενου για οριοθέτηση οικισµού του Αγίου Γεωργίου, περιοχές της.ε. Μητρόπολης που υπόκεινται σε καθεστώς Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ή Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ). Στις ΠΕΠ τίθενται περιορισµοί στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισµένων από τις χρήσεις που περιλαµβάνει το υφιστάµενο καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόµησης» και στη δυνατότητα ανέγερσης των µεγεθών που προβλέπονται. Για κάθε περιοχή προτείνεται η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών χρήσεων, συµβατών αφενός µεταξύ τους και αφετέρου µε τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. Η ΣΜΠΕ στη συνέχεια αξιολογεί µε λεπτοµέρεια κάθε παράµετρο των προτάσεων της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ ώστε να εξασφαλίσει ότι οι επιλογές που έγιναν είναι οι βέλτιστες για την προστασία του περιβάλλοντος και οι προτάσεις για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή η χωροθέτηση ειδικών χρήσεων δε θα προκαλέσει βραχυχρόνια ή µακροχρόνια επιπτώσεις στον ευαίσθητο χώρο της.ε. Μητρόπολης. Εποµένως, το προτεινόµενο σχέδιο αποτελεί έναν οργανωµένο τρόπο ανάπτυξης µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος και του επιπέδου διαβίωσης. εν απαιτούνται ειδικά µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασµό και τις χρήσεις γης, στο δοµηµένο περιβάλλον, στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα κοινωνικάοικονοµικά χαρακτηριστικά, τη διοικητική υπαγωγή, το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, τις διοικητικές και κοινωνικές υποδοµές. Σε όλα αυτά τα πεδία οι εκτιµώµενες επιπτώσεις είναι από ουδέτερες έως θετικές. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7

8 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Η παρούσα µελέτη αποτελεί (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης ήµου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225Β/ ) η οποία αποτελεί τη µεταφορά στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ της ΕΕ «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ» σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων ή Προγραµµάτων ή αλλιώς Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), ενσωµατώνει την Περιβαλλοντική διάσταση ως εργαλείο πρόληψης σε ανώτερα ή προγενέστερα στάδια λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού, σχεδίων και προγραµµάτων, που διαµορφώνουν τα επιµέρους έργα και δραστηριότητες. Η συγκεκριµένη οδηγία αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο, προληπτικού χαρακτήρα που φιλοδοξεί να επεκτείνει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του σε λειτουργίες και διαδικασίες ανωτέρου επιπέδου όπως σχέδια και προγράµµατα. Η συγκεκριµένη µελέτη εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1225Β/ ). Στη µελέτη δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασµού του σχεδίου, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του σχεδίου µε ιδιαίτερη αναφορά στο βαθµό στον οποίο το σχέδιο θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά στο χαρακτήρα, το µέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας τους, είτε στη χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων και γενικότερα στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε το εν λόγω σχέδιο. Αναφέρεται στη σχέση του σχεδίου µε την εφαρµογή της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, στη σηµασία του σχεδίου για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων µε σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπρόσθετα η µελέτη αναφέρεται στην κατάσταση του υπάρχοντος περιβάλλοντος, τις αναµενόµενες επιπτώσεις (συνεργιστικές ή µη) και τα πιθανά µέτρα αντιµετώπισης αυτών των επιπτώσεων. Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται µια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να περιλαµβάνει η ΣΜΠΕ: εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς και λογικές ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8

9 εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική µορφή, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή προγράµµατος. πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτούνται για την εκτίµηση των ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών του σχεδίου ή προγράµµατος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθµό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίµησής τους. 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Την 25 η Ιουνίου 2013 υπογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό (αρ. πρωτ. 3958/ ) µεταξύ του ήµου Καρδίτσας που εκπροσωπήθηκε νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Παπαλό Κων/νο και των συµπραττόντων γραφείων µελετών: Γεωργούλα Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό, Μελετήτρια κατηγορίας 01 Κανδήλα Θωµαή, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελετήτρια κατηγορίας 02 Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο, Γεωλόγο, Μελετητή κατηγοριών 20 και 27 Ράπτη Αριστέα - Χριστίνα, Μηχανολόγο Μηχανικό, Μελετήτρια κατηγορίας 27 που εκπροσωπούνται νόµιµα από την Γεωργούλα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου για την εκπόνηση της µελέτης «ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μητρόπολης». Η σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΧΟΟΑΠ της.ε. Μητρόπολης έγινε από την ακόλουθη οµάδα: Σύνταξη Μελέτης - Ανάδοχοι Παλαιοχωρίτης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος M.sc G.I.S. Λαχανά 7, Καρδίτσα, ΤΚ (τηλ.: , Ράπτη Αριστέα Χριστίνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Πάϊκου 4, Αθήνα, ΤΚ15235 (τηλ.: ) Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι: ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα Τηλ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9

10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ Με τη σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της.ε. Μητρόπολης πρέπει να υποβληθεί µελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ). Η διαδικασία της ΣΜΠΕ έχει θεσµοθετηθεί µε την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1225/Β/ ) για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β 1225) στο πλαίσιο της εναρµόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ. Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης µε την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων (Άρθρο 1). Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά λειτουργεί συµπληρωµατικά σε ένα ανώτερο επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο σκοπός της, είναι να ενσωµατώσει περιβαλλοντικούς και αειφορικούς παράγοντες στην χάραξη πολιτικής. Η λογική της αναπτύσσεται στα εξής σηµεία και κάνει προφανή την αναγκαιότητά της: o ιαµορφώνει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης απόφασης. o Συµβάλει αποφασιστικά στον καθορισµό της ανάγκης και του βαθµού επίτευξης των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και προτάσεων. o Αποφεύγει τον αποκλεισµό των επιλογών και των ευκαιριών που προκύπτουν όταν γίνεται η εκτίµηση σε επίπεδο µόνο έργων. o Καθιερώνει το κατάλληλο πλαίσιο για τις MΠΕ σε έργα. Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων, προωθώντας τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθµίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η εφαρµογή της ΚΥΑ / επιβάλλει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για προγράµµατα ή σχέδια. Η ΣΜΠΕ θα καθορίζει, θα περιγράφει και θα εκτιµά τις σηµαντικές άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την εφαρµογή του σχεδίου / προγράµµατος σε ανθρώπους, χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλίµα, τοπίο, ακίνητη περιουσία και πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των παραγόντων. Μέσω της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων ή Προγραµµάτων ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10

11 γίνεται η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάµεσα στις προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις υπογραµµίζοντας τους λόγους επιλογής µιας συγκεκριµένης λύσης. Η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των Σχεδίων και των Προγραµµάτων ενσωµατώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση τους και εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων και στη µεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις. Αποτελεί, δηλαδή η διαδικασία της ΣΠΕ το µέσο για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση σχεδίων και τη λήψη αποφάσεων εξασφαλίζοντας πως, λαµβάνονται υπ όψιν οι σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανθρώπινων δράσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Η διαδικασία ΣΠΕ περιλαµβάνει τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 2. ιεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τις δηµόσιες αρχές και το ενδιαφερόµενο κοινό. 3. Συνεκτίµηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, και 4. Ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού σχετικά µε την ειληµµένη Απόφαση. Κατά τη διαδικασία της ΣΜΠΕ, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από τους µελετητές για τα θέµατα που πρέπει να καλύψει η ΣΜΠΕ και θα πρέπει να καθοριστούν οι Ειδικοί Στόχοι της Μελέτης και οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχει αυτή. Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται στην ανάλυση των κύριων περιβαλλοντικών θεµάτων-παραµέτρων που είναι κρίσιµα για το έργο και το περιβάλλον του. Έτσι, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που θα δοθούν θα πρέπει να δίνουν µια συνοπτική αλλά ολοκληρωµένη εικόνα των κύριων επιπτώσεων του έργου και του πλαισίου αντιµετώπισής τους. Κατά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας της µελέτης θα περιλαµβάνεται: 1. Ο προσδιορισµός των Περιβαλλοντικών Στόχων και των εικτών, µε τους οποίους θα ασχοληθεί η ΣΜΠΕ. 2. Ο προσδιορισµός των κύριων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις οποίες θα εξετάσει στη συνέχεια η ΣΜΠΕ. 3. Εναλλακτικές λύσεις που ενδεχοµένως θα εκτιµηθούν στην ΣΜΠΕ. 4. Τη Μεθοδολογική Προσέγγιση της ανάλυσης της µελέτης, όπως καθορισµός της περιοχής έρευνας-µελέτης, τη διερεύνηση και διαθεσιµότητα δεδοµένων, τον προσδιορισµό αναγκαίων ερευνών για συµπλήρωση υπαρχόντων στοιχείων ή την ανάγκη µελετών υποβάθρου, τις µεθόδους πρόβλεψης που θα χρησιµοποιηθούν, τα κριτήρια σηµαντικότητας, τον τρόπο παρουσίασης των παραπάνω. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11

12 Για κάθε µια από τις επιλεχθείσες κύριες επιπτώσεις θα ορισθούν κατάλληλοι Περιβαλλοντικοί Στόχοι οι οποίοι θα προσεγγισθούν µε κατάλληλους είκτες και θα αποτελούν έκφραση της επιθυµητής κατάστασης ή εξέλιξης ή επίπτωσης της συγκεκριµένης περιβαλλοντικής παραµέτρου στην οποία αναφέρεται. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Στην ανάλυση αυτή, η οποία θα είναι εκτεταµένη κατά το δυνατόν, θα ληφθεί υπ όψιν και η µεθοδολογία προσέγγισης των δεικτών και περιβαλλοντικών στόχων. Ακολουθεί η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων όπως προκύπτουν από την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης και τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται οριστικοποίηση του καταλόγου των επιπτώσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο στάδιο της Στόχευσης, αφού ληφθούν υπ όψιν τόσο η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και οι τυχόν απόψεις λοιπών φορέων για το έργο. Στο επόµενο στάδιο θα γίνει εκτίµηση των κύριων επιπτώσεων του έργου και το πλαίσιο µέτρων αντιµετώπισης. Η ανάλυση των επιπτώσεων αναφέρεται κυρίως σε σχέση µε τους δείκτες που ορίζονται στο κεφάλαιο της Στόχευσης, όπως και η ανάλυση των µέτρων αντιµετώπισης. Ειδικά στα µέτρα αντιµετώπισης, µια σηµαντική πλευρά τους θα είναι η επισήµανση πλαισίου µέτρων, η αναλυτική εξέταση και εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά τη φάση εκπόνησης των οριστικών µελετών σχεδιασµού του έργου και βέβαια στη φάση της σύνταξης των ΜΠΕ των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ της ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης. 3.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Η µελέτη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων του πρώην ήµου και τώρα ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης, του ήµου Καρδίτσας, συντάσσεται σύµφωνα µε τον νόµο Ν.4269/14 "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη", τα ισχύοντα άρθρα του Ν.2508/97 "για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας", όπως συµπληρώθηκε µε τον χωροταξικό νόµο 2742/99 καθώς και µε το Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/ ) "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη" καταργώντας τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 και 18 του Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'207), τα άρθρα 1 έως και 7, τα άρθρα 18, 25, 26 του ν. 2508/1997 και τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 1337/1983. Η επιδίωξη των ανωτέρω νόµων εξειδικεύεται µε: Την εισαγωγή των στοιχείων της αναπτυξιακής διαδικασίας του συνόλου της ηµοτικής Ενότητας. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12

13 Τη διατύπωση ενός τοπικού χωροταξικού πλαισίου στο επίπεδο της ηµοτικής Ενότητας, που θα εντάσσεται στο θεσµοθετηµένο χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τη διαδικασία καθορισµού χρήσεων γης και όρων ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων της ηµοτικής Ενότητας, δηλαδή εντός και εκτός των θεσµοθετηµένων οικιστικών περιοχών. Τον προσδιορισµό των όρων που εξασφαλίζουν την βιώσιµη (αειφορική) ανάπτυξη στην συγκεκριµένη χωρική ενότητα. Την εύρεση ισορροπίας µεταξύ των πιέσεων στις οποίες υποβάλλεται η περιοχή σχετικά τόσο µε τις αντοχές της όσο και µε τις αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και τις δεσµεύσεις του χώρου. Το γεγονός ότι αν και η διαδικασία αφορά γνωµοδοτική πρόταση του ήµου Καρδίτσας προς την Περιφέρεια, η διαδικασία διεξάγεται από το ήµο. Οι βασικοί Στόχοι της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ της.ε. Μητρόπολης είναι οι εξής: 1. Ο καθορισµός των µεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση της.ε. Μητρόπολης, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Αποτέλεσµα θα είναι πρόταση για τον καθορισµό των ορίων των µη οριοθετηµένων οικισµών (ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του σηµερινού και του αναµενόµενου πληθυσµού για το έτος στόχο 2033) καθώς και έλεγχος της χωρητικότητας των οριοθετηµένων οικισµών σε σχέση µε τον αναµενόµενο πληθυσµό για το έτος Ο καθορισµός του αναγκαίου κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισµού και της αναγκαίας τεχνικής υποδοµής για το έτος στόχος Ο καθορισµός των χρήσεων γης 4. Η πολεοδοµική οργάνωση των οικισµών και ο προσδιορισµός των περιοχών µέσα σε αυτούς που απαιτούν παρεµβάσεις αναβάθµισης µέσω του µηχανισµού των αναπλάσεων. 5. Ο καθορισµός των ζωνών παραγωγικών και αναπτυξιακών (χρήσεις γης) δραστηριοτήτων, µε βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τοµέων, τις σχετικές προγραµµατικές κατευθύνσεις και τη σχετική Νοµοθεσία. 6. Η καταγραφή / αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της.ε. και ο προσδιορισµός των περιοχών ειδικής προστασίας (ΠΕΠ). 7. Ο προσδιορισµός των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και ιεράρχησης των οικισµών. 8. Η διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλότητας του αστικού και εξωαστικού χώρου για τις προβλεπόµενες αναµενόµενες µελλοντικές χρήσεις. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13

14 Το ΣΧΟΟΑΠ θα καθορίσει επακριβώς τους στόχους, τις προτεραιότητες και τους µηχανισµούς εφαρµογής, όσον αφορά τη χρήση του φυσικού χώρου για την υποδοχή της οικιστικής ανάπτυξης, των παραγωγικών ζωνών και των αναγκαίων υποδοµών, παράλληλα µε την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει εποµένως να περιλάβει: 1. την εκτίµηση της αναµενόµενης εξέλιξης του πληθυσµού και της απασχόλησης. 2. την εκτίµηση των αναγκών σε νέα πολεοδοµηµένη γη συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των οικισµών µε τον προβλεπόµενο πληθυσµό για το έτος την εκτίµηση των αναγκών σε κοινωνικό εξοπλισµό και τεχνικές υποδοµές. 4. τον προσδιορισµό των κατάλληλων εκτάσεων που θα καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες παραγωγής, στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 5. τη διαχείριση του υδάτινου δυναµικού της.ε. 6. την προστασία και ανάδειξη των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Τέλος, οι ειδικότεροι στόχοι της µελέτης όπως προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποίησε η µελετητική οµάδα είναι οι εξής: Η διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής Η προστασία του περιβάλλοντος από τις εντατικές αγροτικές δραστηριότητες (πεδινή ζώνη), την αλόγιστη χρήση αγροχηµικών καθώς και από την απόρριψη αστικών λυµάτων σε παρακείµενα ρέµατα και ποτάµια Η διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. 3.3 ΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η σύγχρονη διεθνής νοµοθεσία επεκτείνει το πεδίο ελέγχου της από το είδος, στο ενδιαίτηµα που περιλαµβάνει ένα σύνολο ειδών, στο δίκτυο των ενδιαιτηµάτων ορίζοντας ταυτόχρονα την διαβάθµιση της έντασης της ανθρώπινης δραστηριότητας εντός των ορίων µιας Προστατευόµενης Περιοχής αναγνωρίζοντας όµως ότι η ανθρώπινη παρουσία αποτελεί βασικό και απαραίτητο συστατικό της ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων εφόσον ελεγχθεί το είδος και ο βαθµός παρέµβασης της. Έτσι λοιπόν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τον χαρακτηρισµό, την χωροθέτηση και την διαχείριση των Προστατευόµενων Περιοχών (Π.Π.) αλλά και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας διαρθρώνεται και πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14

15 Στο Παγκόσµιο, που περιλαµβάνει ιεθνείς Συµβάσεις & Συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την ενδιαφερόµενη χώρα. Αυτές έχουν συνήθως µεγαλύτερη ισχύ από κάθε άλλη αντίθετη εθνική διάταξη µε κύριο σκοπό τους να δώσουν τις κατευθυντήριες γραµµές ανάπτυξης των εθνικών πολιτικών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Συµπεριλαµβάνονται και τα προγράµµατα που έχουν εκπονηθεί από οργανισµούς, όπως π.χ. η IUCN µε παγκόσµια εµβέλεια και οι διάφοροι θεσµοί και δίκτυα του Συµβουλίου της Ευρώπης. Στο Ευρωπαϊκό (κράτη-µέλη της Ε.Ε.), το οποίο περιλαµβάνει Οδηγίες & κανονισµούς, πράξεις δηλαδή του Κοινοτικού ικαίου που υπερισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας, και ισχύουν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους χωρίς να απαιτείται για την ισχύ τους πράξη κύρωσης µε δεσµευτικό χαρακτήρα για τις χώρες-µέλη. Στο Εθνικό επίπεδο, µε νοµοθετικές πράξεις του Εθνικού ικαίου (Νόµοι, Προεδρικά ιατάγµατα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, διοικητικές πράξεις κλπ). Παγκόσµιο επίπεδο σύµφωνα µε την ιεθνή νοµοθεσία. Η Σύµβαση Ramsar, για την προστασία υγροτόπων διεθνούς σηµασίας (Ραµσάρ, Ιράν 1971). Η Σύµβαση της Βόννης, για την διατήρηση των αποδηµητικών πτηνών της άγριας πανίδας (Βόννη, 1979). Η Σύµβαση της Βέρνης, για την εξασφάλιση της διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Βέρνη, Ελβετία-Συµβούλιο της Ευρώπης 1979). Η Σύµβαση Cites, για το διεθνές εµπόριο άγριων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (Ουάσιγκτον, Αµερική 1973). Η Σύµβαση της Βαρκελώνης, πρωτόκολλο 4 "Περί των ειδικά Προστατευόµενων Περιοχών της Μεσογείου" µε σκοπό την προστασία της Μεσογειακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και των φυσικών πόρων της Μεσογείου (Γενεύη, Ελβετία 1982). Η Σύµβαση για την προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµιάς από τον Ο.Η.Ε υπό την αιγίδα της UNESCO που χαρακτηρίζει περιοχές ως Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς για το φυσικό περιβάλλον (Παρίσι, Γαλλία 1972). Η Σύµβαση του Ρίο, για την διατήρηση και προστασία της βιολογικής ποικιλότητας στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 1992). Γνωστή και ως CBD (Convention on Biological Diversity). Πρόγραµµα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and Biosphere-MAB), για την προστασία των πλέον αντιπροσωπευτικών οικοσυστηµάτων µε την µορφή ενός παγκόσµιου δικτύου ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15

16 καταφυγίων βιόσφαιρας, τα «Αποθέµατα Βιόσφαιρας» (Biosphere Reserves), υπό την αιγίδα της UNESCO (1971). Ευρωπαϊκό ίκτυο Βιογενετικών Αποθεµάτων, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αποσκοπεί στην διατήρηση των πιο αντιπροσωπευτικών δειγµάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης (1976) όπως και περιοχές στις οποίες έχει απονεµηθεί "Ευρωδίπλωµα", περιοχές δηλαδή που αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα, θεσµός του Συµβουλίου της Ευρώπης (1965). Σύµβαση για την καταπολέµηση της Απερήµωσης, η οποία σχετίζεται έµµεσα µε την διατήρηση των συστατικών της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα µέσω της λήψης µέτρων που προωθούν την προστασία των ενδιαιτηµάτων και των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις της διάβρωσης του εδάφους και της υποβάθµισης της βλάστησης (Παρίσι, Γαλλία 1994) κλπ. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει και µια ειδική αναφορά στην I.U.C.N η οποία έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση και εγκαθίδρυση Προστατευόµενων Περιοχών σε όλο τον κόσµο. Από το 1948, έτος ίδρυσης της, έως και σήµερα έχει αναπτύξει και συντάξει κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση Π.Π., τις οποίες τις έχει κατηγοριοποιήσει µε δικά της κριτήρια σε κατηγορίες διεθνούς ενδιαφέροντος δίνοντας µε αυτό τον τρόπο την γραµµή σε όλα τα κράτη για την κατάλληλη οριοθέτηση τους και πάνω από όλα την ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση τους. Κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» Η οδηγία για τα Πουλιά που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1979 αλλά τέθηκε ουσιαστικά σε ισχύ τον Απρίλιο του 1981 αποτέλεσε την πρώτη σηµαντική οδηγία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την θεσµοθέτηση περιοχών µε στόχο την προστασία της πανίδας αλλά και την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ τέθηκε σε ισχύ µε την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) /1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985). Η 79/409/ΕΟΚ έχει ως σκοπό της, την λήψη µέτρων από τα κράτη-µέλη ώστε να διατηρηθούν και να διαφυλαχθούν οι πληθυσµοί των άγριων πτηνών που ζουν φυσικά και σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος ιδιαίτερα εκείνων που απειλούνται µε εξαφάνιση, είναι ευπαθή στις µεταβολές των οικοτόπων τους ή χρίζουν ιδιαίτερης προστασίας λόγω της ιδιοµορφίας των οικοτόπων τους. Η οδηγία αυτή επιβάλλει αυστηρές νοµικές υποχρεώσεις στα κράτη - µέλη και η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την συνεχή επίβλεψη της εφαρµογής της. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16

17 Περιλαµβάνει 19 άρθρα, στα οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών µελών προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της, και πέντε παραρτήµατα. Στα παραρτήµατά της αναφέρονται τα είδη πτηνών για τα οποία επιβάλλονται ειδικοί όροι προστασίας. Το πιο σηµαντικό όµως σηµείο της 79/409/ΕΟΚ είναι τα άρθρα στα οποία αναφέρεται η υποχρέωση κάθε κράτους-µέλους να χαρακτηρίζει ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Special Protected Areas(SPA)-ΖΕΠ) τις πιο κατάλληλες περιοχές που φιλοξενούν πληθυσµούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών και άλλων µεταναστευτικών ειδών. Έτσι όλα τα κράτη-µέλη οφείλουν να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίσουν την προστασία των ΖΕΠ από κάθε είδους υποβάθµιση. Τα µέτρα προστασίας και αποκατάστασης των οικοτόπων και βιοτόπων περιλαµβάνουν κυρίως την οριοθέτηση και θέσπιση Π.Π., την διαχείριση των βιοτόπων εντός και εκτός των εκτάσεων αυτών όπως και την ανασύσταση των καταστραµµένων οικοτόπων. Στον ελληνικό χώρο οι ΖΕΠ (SPA) ανέρχονται σε 151 περιοχές, ενώ σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43ΕΟΚ όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρακτηριστούν στο µέλλον ως ΖΕΠ, κατ' εφαρµογή του άρθ.4 της 79/409/ΕΟΚ, ενσωµατώνονται αυτόµατα στο ίκτυο Natura Το πεδίο εφαρµογής της 79/409/ΕΟΚ διαπιστώνουµε δηλαδή πως είναι αρκετά ευρύ και εκτείνεται πέρα από τα όρια προστασίας αποκλειστικά και µόνο των ειδών των άγριων πτηνών και αναµφισβήτητα εισαγάγει θεσµικά για πρώτη φορά τον θεσµό των Προστατευόµενων Περιοχών στην Κοινότητα αφού τέθηκε σε ισχύ πολύ πριν την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (1987) που καθιέρωσε την αρµοδιότητα της Κοινότητας σε θέµατα περιβάλλοντος. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Περί της διατήρησης των Φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ως ανταπόκριση στην διακήρυξη της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών του Ρίο, του άµεσου κινδύνου εξαφάνισης πολλών ειδών και της συνεχούς υποβάθµισης και αλλοίωσης της σύνθεσης των οικοσυστηµάτων και στην ουσία αποτελεί µαζί µε την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, την οποία και ενσωµατώνει, την Κοινοτική συµβολή στην Σύµβαση για την διατήρηση της Βιοποικιλότητας του πλανήτη (Ρίο 1992). Στην Ελλάδα εναρµονίσθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β1289). Συνίσταται ως µια οδηγία-κορµό για την προστασία της φύσης και είναι ίσως η πιο σηµαντική κίνηση για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φύσης γενικότερα στην ιστορία της Ευρώπης. Με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ σηµειώνεται µια αποφασιστική στροφή στην κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική υπέρ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και για πρώτη φορά σε ένα διεθνές εργαλείο, στην διατήρηση των φυσικών οικοτόπων που απειλούνται (Νικολόπουλος,1997), σε µια ολιστική ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17

18 δηλαδή προστατευτική προσέγγιση, όχι πλέον για τα είδη καθαυτά αλλά επέκταση της προστασίας τους και στους βιότοπους (ενδιαιτήµατα) που αυτά καταλαµβάνουν. Η οδηγία αυτή σκοπό έχει «να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών-µελών όπου εφαρµόζεται η συνθήκη» (Άρθρο 2, παρ.1 της Οδηγίας). Η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας θα πραγµατοποιείται µέσω της προστασίας ορισµένων φυσικών οικοτόπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως και ορισµένων ειδών φυτών και ζώων κοινοτικού ενδιαφέροντος (οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα είδη φυτών και ζώων αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και II αντίστοιχα). Ως το πιο κατάλληλο µέσο για την επίτευξη του σκοπού της η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ εισηγείται τη δηµιουργία ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών, ενός ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου αποτελούµενου από περιοχές µε την ονοµασία «Ειδικές Ζώνες ιατήρησης-εζ» (Special Areas of Conservation-SAC) και από τις ΖΕΠ που έχουν ταξινοµηθεί από τα κράτη-µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της 79/409/ΕΟΚ, µε την ονοµασία δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000 (Άρθρο 3). Αυτό είναι και το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Οδηγίας, το ότι δηλαδή προβλέπει την προστασία ειδών και φυσικών τύπων οικοτόπων µέσω ενός δικτύου προστατευόµενων περιοχών (sites) και µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ολοκληρωµένη προστασία της βιοποικιλότητας που είναι και ο βασικός σκοπός της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του δικτύου Natura Για την σύσταση του δικτύου, κάθε κράτος-µέλος συµµετέχει ανάλογα µε τους τύπους των φυσικών οικοτόπων και τα είδη κοινοτικής σηµασίας που απαντώνται στην επικράτεια του. Συντάσσεται καταρχήν ένας κατάλογος περιοχών ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στα παραρτήµατα της οδηγίας και να τα υποδεικνύει εκεί που βρίσκονται. Σε δεύτερη φάση δηµιουργείται ένας κατάλογος προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (List of proposed Sites of Community Importance-pSci) µε την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µιας διαδικασίας επιστηµονικής αξιολόγησης µέσω βιογεωγραφικών σεµιναρίων και µε επιστηµονικά κριτήρια ώστε στην συνέχεια να καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος περιοχών του δικτύου Natura 2000 που θα περιλαµβάνει τους εθνικούς καταλόγους των περιοχών κάθε κράτους-µέλους οι οποίες θα χαρακτηρίζονται ως ΕΖ (Άρθρο 4). Οι περιοχές αυτές του δικτύου θα τεθούν υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης που θα καθορίσει κάθε κράτος-µέλος λαµβάνοντας υπόψη του τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές του ιδιαιτερότητες (Άρθρο 2) και µε αυτόν τον τρόπο το ίκτυο Natura 2000 θα αποτελέσει µελλοντικά την σπονδυλική στήλη όχι µόνο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της γενικότερης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Επίσης µε σκοπό την χρηµατοδότηση επιλεγµένων δράσεων για την υλοποίηση του ικτύου Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει το χρηµατοδοτικό µέσο Life-Φύση. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18

19 Σχετικά µε την ίδρυση Προστατευόµενων Φυσικών Περιοχών το Άρθρο 6 της Οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη-µέλη α) λαµβάνουν κάθε µέτρο που κρίνεται ως πρόσφορο για την προστασία και αειφορική διαχείριση των περιοχών µε ιδιαίτερη φυσική αξία και β) προβαίνουν στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για όποιες περιοχές κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο (Λαζαρέτου & Καρέτσος, 2002). Το Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήµατα έχει καίρια σηµασία για την διαχείριση των περιοχών που απαρτίζουν το δίκτυο Natura Στο πνεύµα της ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές, αναφέρει τις διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται η σηµασία των περιοχών αυτών από πλευράς διατήρησης της φύσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). Η Οδηγία καθορίζει ότι κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. επιφορτίζεται µε τη διατήρηση των φυσικών τύπων οικοτόπων και των ειδών µετά των ενδιαιτηµάτων τους που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και II, σε µια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Για να το επιτύχει αυτό το κράτος καταφεύγει στη θέσπιση ειδικών µέτρων εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε περιοχή, διερευνώνται οι οικολογικές απαιτήσεις και µετά από διαβουλεύσεις µε τους τοπικούς φορείς καθορίζονται οι σκοποί διαχείρισης της περιοχής και προσδιορίζονται τα µέτρα και τα µέσα τα οποία θα ισχύσουν ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί, δηλαδή η διατήρηση των συγκεκριµένων τύπων οικοτόπων και των ειδών που απαιτούνται στην περιοχή. Η κύρια πρόβλεψη της Οδηγίας, που έχει γενική ισχύ, είναι ότι το κράτος εξετάζει κάθε δραστηριότητα και έργο που ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών εντός των ζωνών που θα ορισθούν ως ΕΖ οικοτόπων και των ειδών που απαιτούνται στην περιοχή. Τέλος, η οδηγία υποδηλώνει ότι η προστασία δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κήρυξη «προστατευόµενων-απαγορευµένων περιοχών». Για αυτό και το ίκτυο Natura 2000 έχει ως βασικό στόχο την διατήρηση της βιοποικιλότητας µέσω της αειφόρου (βιώσιµης) ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις. Εποµένως η εφαρµογή της οδηγίας δεν αποτελεί εµπόδιο σε µία βιώσιµη ανάπτυξη αντιθέτως αντιπροσωπεύει το λογικό αποτέλεσµα µιας ενιαίας πολιτικής της ΕΕ προς την προστασία του περιβάλλοντος που εγκαινιάσθηκε στην ουσία µε το 5ο Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, «Με στόχο την Αειφορία» ( ), και ακολουθήθηκε από το 6 ο Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης «Το µέλλον µας, η επιλογή µας» ( ). Στις περιοχές του ικτύου Natura 2000 δεν θα εµποδίζονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά θα επιδοτούνται εκείνες που είναι συµβατές µε το περιβάλλον δηλ. σύµφωνες µε την αειφόρο (βιώσιµη) ανάπτυξη. Ο συνδυασµός της προστασίας µε την ανάπτυξη, µπορεί να επιτευχθεί µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των Προστατευόµενων Περιοχών. Με τον όρο διαχείριση, εννοούµε το σύνολο των ενεργειών-µέτρων που είναι απαραίτητα για την προστασία, οργάνωση και λειτουργία τους µε στόχο την ανάδειξη όλων των αξιών (οικολογικών, πολιτιστικών, οικονοµικών κλπ.) χωρίς να ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19

20 παραγνωρίζεται ο κύριος στόχος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Την πορεία εφαρµογής της 92/43/ΕΟΚ επιβλέπει η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεπικουρούµενη από την Επιτροπή για τους Οικοτόπους (Habitats Committee). Αρµόδιος εθνικός φορέας είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) µε σηµαντικό όµως ρόλο στην αξιολόγηση και τον συντονισµό των δράσεων να διαδραµατίζει η Επιτροπή Φύση Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι για την δηµιουργία του ικτύου Natura 2000 έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., των 25 χωρών πλέον µετά και την προσχώρηση στην Ε.Ε. 10 νέων ισότιµων µελών από την 1η Μαΐου 2004, µε τον χαρακτηρισµό πλέον των περιοχών ως προτεινόµενων τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (psci). Σύµφωνα µε το Natura Barometer, έως 20/6/2005 το ίκτυο περιελάµβανε psci συνολικής έκτασης περίπου τετρ. χλµ., και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) για τα πουλιά πάνω από περιοχές συνολικής έκτασης περίπου τετρ. χλµ. Οι εκτάσεις δεν αθροίζονται διότι πολλές περιοχές αλληλοκαλύπτονται και δεν µπορεί να εξαχθεί ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας, διότι έχουν δηλωθεί και θαλάσσιες εκτάσεις. Το ποσοστό πάντως της χερσαίας έκτασης των περιοχών αυτών συνολικά ανέρχεται πάνω από το 10% της συνολικής χερσαίας έκτασης της Ε. Ε. Εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε την Εθνική νοµοθεσία. Η βασική Εθνική νοµοθεσία εµπίπτει σε τρεις διαφορετικούς τοµείς άσκησης της δηµόσιας πολιτικής: την δασική πολιτική, την περιβαλλοντική πολιτική και την χωροταξική πολιτική. Οι ρυθµίσεις που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές διαµορφώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και µε διαφορετική φιλοσοφία επηρεαζόµενες από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ισχύουν όµως και λειτουργούν παράλληλα αν και µε τρόπο όχι συµπληρωµατικό αλλά κυρίως ανταγωνιστικό. Σηµειώνεται πάντως ότι η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος εντάχθηκε στο Σύνταγµα της Ελλάδας το Το σχετικό Άρθρο 24 του Συντάγµατος, ορίζει ως βασική υποχρέωση του κράτους την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, όπου διατυπώνεται µεταξύ άλλων η υποχρεωτική λήψη από την πλευρά του κράτους «ιδιαίτερων προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την διαφύλαξή του». Στα προληπτικά µέτρα εντάσσονται και οι Προστατευόµενες Περιοχές. Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε κατά την Ζ' αναθεώρηση του Συντάγµατος, ορίζοντας ότι τα µέτρα αυτά λαµβάνονται στα πλαίσια της αειφορίας υιοθετώντας µε αυτόν τον τρόπο τις αρχές της Συνδιάσκεψης του Ρίο. ασική νοµοθεσία Οι πρώτες συστηµατικές προσπάθειες νοµοθετικών µέτρων για την διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς της χώρας διαµορφώνονται στα πλαίσια συγκροτηµένης "νοµοθεσίας περί δασών" στις ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα